PC Dịch Covid19 - UBND tỉnh

Từ khóa
Năm ban hành
Loại văn bản
Số lượng tìm thấy : 15
STTSố ký hiệuNgày ban hànhTrích yếuHiệu lựcTải về
12673-UBND-VX08/06/2020Triển khai thực hiện công văn số 3058/CV-BCD ngày 3/6/2020 của ban chỉ đạo phòng, chống dịch covid-19 (k/G: Các đơn vị trực thuộc)
 
22109-UBND-VX04/05/2020Thực hiện thông báo số 170/TB-VPCP ngày 28/4/2020 về kết luận của thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tại cuộc họp thường trực Chính phủ về công tác phòng, chống dịch Covid-19(K/g: Các đơn vị trực thuộc)
 
3865-UBND-VX03/03/2020Triển khai thực hiện quyết định số 07/2020/QD-ttg ngày 26/2/2020 của thủ tướng chính phủ (K/g: các đơn vị trực thuộc)
 
42086-UBND-KT29/04/2020Triển khai thực hiện nghị quyết số 42/NQ-CP ngày 09/4/2020 của chính phủ (K/g: các đơn vị trực thuộc)
 
573-BCH-QS29/04/2020Tiếp tục chuẩn bị các khu cách ly tập trung phòng, chống dịch covid-19 trong tình hình mới (K/g: các đơn vị trực thuộc)
 
62004-UBND-VX04/05/2020Tiếp tục tăng cường công tác phòng, chống dịch covid-19 trong tình hình mới (K/g: Các đơn vị trực thuộc)
 
72020-UBND-VX04/05/2020Triển khai văn bản số 2299/CV-BCD ngày 24/4/2020 của ban chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch covid-19 (K/g: Các đơn vị trực thuộc)
 
81902; 1892; 197223/04/2020HỎA TỐC Văn bản tiếp tục tăng cường công tác phòng, chống dịch covid-19 trong tình hình mới (K/g: Các đơn vị trực thuộc)
 
91859-UBND-VX16/04/2020Tăng cường công tác phòng, chống dịch Covid-19 trong tình hình mới (K/g: Các đơn vị trực thuộc)
 
101716-UBND-VX, 1715/UBND-VX09/04/2020thực hiện TB số 146/TB-VPCP ngày 7/4/2020 về kết luận của thủ tướng nguyễn xuân phúc về công tác phòng chống dịch covid-19 (K/g: Các đơn vị trực thuộc)
 
Ảnh
Video