SƠ ĐỒ ĐƯỜNG ĐI

SỞ Y TẾ BÌNH DƯƠNG

Sở Y Tế Bình Dương
Địa chỉ : tầng 15 - tháp A, Tòa nhà Trung tâm hành chính tập trung tỉnh
Phường Hòa Phú, Thành phố Thủ Dầu Một, Tỉnh Bình Dương.
Điện thoại: (0274) 3.822.639 - Fax: (0274) 3.825.156 - Email: soyte@binhduong.gov.vn

Ảnh
Video