Văn bản Quy phạm pháp luật
CV 
Số Ký hiệu:
2673-UBND-VX 
Ban hành:
08/06/2020 
Người ký:
 
Cơ quan:
 
Loại văn bản:
Công văn 
Hiệu lực:
// 
Trích yếu:
Triển khai thực hiện công văn số 3058/CV-BCD ngày 3/6/2020 của ban chỉ đạo phòng, chống dịch covid-19 (k/G: Các đơn vị trực thuộc) 
Nội dung Tập tin Đính kèm:
Ảnh
Video