Văn bản Quy phạm pháp luật
CV 
Số Ký hiệu:
2020-UBND-VX 
Ban hành:
04/05/2020 
Người ký:
 
Cơ quan:
 
Loại văn bản:
Công văn 
Hiệu lực:
// 
Trích yếu:
Triển khai văn bản số 2299/CV-BCD ngày 24/4/2020 của ban chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch covid-19 (K/g: Các đơn vị trực thuộc) 
Nội dung Tập tin Đính kèm:
Ảnh
Video