Văn bản Quy phạm pháp luật
CV 
Số Ký hiệu:
2109-UBND-VX 
Ban hành:
04/05/2020 
Người ký:
 
Cơ quan:
 
Loại văn bản:
Công văn 
Hiệu lực:
// 
Trích yếu:
Thực hiện thông báo số 170/TB-VPCP ngày 28/4/2020 về kết luận của thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tại cuộc họp thường trực Chính phủ về công tác phòng, chống dịch Covid-19(K/g: Các đơn vị trực thuộc) 
Nội dung Tập tin Đính kèm:
Ảnh
Video