Văn bản Quy phạm pháp luật
CV 
Số Ký hiệu:
3677-UBND-VX 
Ban hành:
31/08/2020 
Người ký:
 
Cơ quan:
 
Loại văn bản:
Công văn 
Hiệu lực:
// 
Trích yếu:
Thực hiện TB số 262/TB-VPCP ngày 29/7/2020 về kết luận của thủ tướng nguyễn xuân phúc 
Nội dung Tập tin Đính kèm:
Ảnh
Video