Văn bản Quy phạm pháp luật
CV 
Số Ký hiệu:
2086-UBND-KT 
Ban hành:
29/04/2020 
Người ký:
 
Cơ quan:
 
Loại văn bản:
Công văn 
Hiệu lực:
// 
Trích yếu:
Triển khai thực hiện nghị quyết số 42/NQ-CP ngày 09/4/2020 của chính phủ (K/g: các đơn vị trực thuộc) 
Ảnh
Video