Văn bản Quy phạm pháp luật
CV 
Số Ký hiệu:
73-BCH-QS 
Ban hành:
29/04/2020 
Người ký:
 
Cơ quan:
 
Loại văn bản:
Công văn 
Hiệu lực:
// 
Trích yếu:
Tiếp tục chuẩn bị các khu cách ly tập trung phòng, chống dịch covid-19 trong tình hình mới (K/g: các đơn vị trực thuộc) 
Ảnh
Video