Quy hoạch phát triển
 
“Bình Dương hiện đang có 1,2 triệu lao động đang làm việc, trong đó 80% lao động là người ngoại tỉnh, chính vì thế, chính sách chăm lo cho người lao động cần được chú trọng, quan tâm. Cần ưu tiên ...
 
 
 
Ảnh
Video