Lịch làm việc ngày
 
 
 
  
Phân loại
  
  
  
  
  
Tóm tắt
  
  
  
  
Nội dung
LỊCH LÀM VIỆC SỞ Y TẾ Tuần lễ từ ngày 10/6/2019 đến ngày 15/6/2019Lịch làm việcLỊCH LÀM VIỆC SỞ Y TẾ Tuần lễ từ ngày 10/6/2019 đến ngày 15/6/2019/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
(Lịch này thay thư mời họp)
07/06/2019 16:00NoĐã ban hành

LỊCH LÀM VIỆC SỞ Y TẾ

Tuần lễ từ ngày 10/6/2019 đến ngày 15/6/2019

(Lịch này thay thư mời họp)

Lich So Y te T6 (tu ngay 10-06 den 15-06-2019).signed.pdf

Thứ hai ​10/6/2019:
Sáng:
1-9 giờ 00: Giao ban Ban Giám đốc; TT. Đảng ủy Sở Y tế; CĐNYT.
 * Thành phần: BGĐ Sở; TT. Đảng ủy Sở Y tế; CĐNYT.
 * Địa điểm: Hội trường A - Sở Y tế.
  
2-8 giờ 00: Tiếp công dân.
 * Thành phần: Ds Phạm Tiến Phương  - Phó Chánh Thanh tra.
 * Địa điểm: Phòng Tiếp dân –  Sở Y tế.
  
3-8 giờ 00: Trực Phòng Y tế – Trung tâm Hành chính tỉnh (Cả ngày).
 * Thành phần: Đỗ Minh Nguyệt - TTYT TP. TDM.
 * Địa điểm: Tháp B – Tầng 2 – TTHC tỉnh.
  
Thứ ba 11/6/2019:
Sáng:
1-8 giờ 30: Dự Hội nghị trực tuyến triển khai công tác phòng, chống dịch bệnh, công tác tiêm chủng và an toàn tiêm chủng năm 2019.
 * Thành phần: Bs Huỳnh Thanh Hà – PGĐ Sở, Bs Tài - PTP NV và theo Giấy mời số 42/GM-SYT.
 * Địa điểm: Viettel Bình Dương (số 277 - Đại lộ Bình Dương).
  
2-8 giờ 00: Ds Ngô Tùng Châu đi công tác TP.HCM (cả ngày).
 * Thành phần: Ds Ngô Tùng Châu - PGĐ Sở.
 * Địa điểm: TP.HCM.
  
3-7 giờ 30: Dự khai giảng Lớp bồi dưỡng kiến thức QLNN chương trình Chuyên viên chính năm 2019 theo Thông báo số 20/TB-SNV ngày 31/5/2019 của Sở Nội vụ.
 * Thành phần: CN Minh - Phó Chánh VP.
 * Địa điểm: Trường Chính trị tỉnh.
  
4-8 giờ 00: Thanh tra các cơ sở sản xuất, kinh doanh dược phẩm, mỹ phẩm, thực phẩm chức năng (Từ 11/6 - 13/6).
 * Thành phần: Thanh tra, P.QLD, TTKN, QLTT, Sở Tài chính, CS.PC Ma túy, BQL KCN.
 * Địa điểm: Thuận An, Bến Cát.
 * Xe : Đ/c Phước.
  
5-8 giờ 00: Tiếp công dân.
 * Thành phần: Bs Từ Tấn Thứ – Chánh VP.
 * Địa điểm: Phòng Tiếp dân – Sở Y tế.
  
6-8 giờ 00: Trực Phòng Y tế – Trung tâm Hành chính tỉnh (Cả ngày).
 * Thành phần: Vũ Duy Thuận - BVĐK tỉnh.
 * Địa điểm: Tháp B – Tầng 2 – TTHC tỉnh.
  
7-14 giờ 00: Họp về việc đăng ký nhập khẩu và lưu hành sản phẩm diệt côn trùng của Công ty Mosfly VN.
 * Thành phần: Bs Tâm - P.NV.
 * Địa điểm: Hội trường BQL các KCN Bình Dương.
  
Thứ tư 12/6/2019.
Sáng:
1-8 giờ 00: Tham dự Hội thảo hướng dẫn triển khai xét nghiệm phát hiện nhiễm mới HIV.
 * Thành phần: Bs Tài - PTP NV, TT.PC HIV/AIDS.
 * Địa điểm: Nhà khách 165 Quốc Hội, số 165 NKKN, Tp HCM
 Xe : Đi chung xe TT.PC HIV/AIDS.
  
2-8 giờ 00: Tiếp công dân.
 * Thành phần: Bs Từ Tấn Thứ - Chánh VP.
 * Địa điểm: Phòng Tiếp dân – Sở Y tế.
  
3-8 giờ 00: Trực Phòng Y tế – Trung tâm Hành chính tỉnh (Cả ngày).
 * Thành phần: Hồ Văn Bình - Ban BVCSSKCB tỉnh.
 * Địa điểm: Tháp B – Tầng 2 – TTHC tỉnh.
  
Thứ năm 13/6/2019:
Sáng:
1-9 giờ 00: Tiếp đoàn Viện Chiến lược và Chính sách y tế đánh giá thực trạng và triển khai Luật PC tác hại của thuốc lá.
 * Thành phần: BGĐ Sở ( Bs Lạc, Bs Hà), P.NV.
 * Địa điểm: Hội trường A - Sở Y tế.
  
2-7 giờ 30: Thẩm định cấp phép cơ sở bán lẻ thuốc đông y, dược liệu.
 * Thành phần: P.QLHN, PYT Bến Cát.
 * Địa điểm: TX Bến Cát.
 Xe :
  
3-8 giờ 00: Tiếp công dân.
 * Thành phần: CN Ngô Trần Đức Hữu - Phó TP.TCCB.
 * Địa điểm: Phòng Tiếp dân – Sở Y tế.
  
4-8 giờ 00: Trực Phòng Y tế – Trung tâm Hành chính tỉnh (Cả ngày).
 * Thành phần : Hồ Văn Bình - Ban BVSKCB tỉnh.
 * Địa điểm: Tháp B – Tầng 2 – TTHC tỉnh.

Thứ sáu 14/6/2019
Sáng:
  
1-8 giờ 00: Dự Phiên họp UBND tỉnh (bất thường) theo lịch UBND tỉnh.
 * Thành phần: Bs Lục Duy Lạc - Giám đốc Sở.
 * Địa điểm: Phòng họp A - UBND tỉnh.
  
2-8 giờ 00: Ds Ngô Tùng Châu đi công tác TP.HCM (cả ngày).
 * Thành phần: Ds Ngô Tùng Châu - PGĐ Sở.
 * Địa điểm: TP.HCM.
  
3-7 giờ 30: Thẩm định cấp phép hoạt động cơ sở KCB.
 * Thành phần: Bs Thuận - PGĐ Sở, P.QLHN, mời CK BVĐK tỉnh, TT.CSSKSS tỉnh.
 * Địa điểm: PKĐK Hồng Phúc - Tx Tân Uyên.
 Xe : Đ/c Phước.
  
4-9 giờ 00: Tham dự Hội thi Điều dưỡng trưởng giỏi cấp thành phố mở rộng lần 6 năm 2019.
 * Thành phần: Ths Hiền - PTP.NV.
 * Địa điểm: Sở Y tế TP.HCM.
 Xe : Cá nhân.
  
5-7 giờ 30: Thẩm định thực hành tốt phân phối thuốc.
 * Thành phần: P.QLD, QLHN, PYT Dĩ An.
 * Địa điểm: huyện Dĩ An.
 Xe :
  
6-8 giờ 00: Tiếp công dân.
 * Thành phần: Ds Phạm Tiến Phương  - Phó Chánh Thanh tra.
 * Địa điểm: Phòng Tiếp dân –  Sở Y tế.
  
7-8 giờ 00: Trực Phòng Y tế – Trung tâm Hành chính tỉnh (Cả ngày).
 * Thành phần: Nguyễn Thị Ngọc Hương - BVĐK tỉnh.
 * Địa điểm: Tháp B – Tầng 2 – TTHC tỉnh.
  
  
Thứ bảy 15/6/2019
Sáng:
  
1-7 giờ 30: Dự Lễ trao bằng tốt nghiệp Cao học, Đại học và và ngày hội việc làm năm 2019 của Trường ĐH Thủ Dầu Một.
 * Thành phần: CN Minh - Phó Chánh VP dự.
 * Địa điểm: Hội trường 1 - Đại học Thủ Dầu Một.
  
2-7 giờ 30: Thẩm định thực hành tốt nhà thuốc.
 * Thành phần: P.QLD, P.QLHN, PYT Thuận An.
 * Địa điểm: Thị xã Thuận An.
  

 

 

Nơi nhận:

- Văn phòng UBND tỉnh;

- Ban QLTN - TTHC tỉnh;

- BGĐ Sở, TT.ĐU, CĐN;

- Các Phòng CN Sở;

- Các Đơn vị trực thuộc (Website SYT);

- Lưu VT, VP.

KT.GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

(Đã ký)

Ngô Tùng Châu

 

 

 

(DỰ THẢO) LỊCH LÀM VIỆC SỞ Y TẾ Tuần lễ từ ngày 03/6/2019 đến ngày 09/6/2019Lịch làm việc(DỰ THẢO) LỊCH LÀM VIỆC SỞ Y TẾ Tuần lễ từ ngày 03/6/2019 đến ngày 09/6/2019/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
(Lịch này thay thư mời họp)
31/05/2019 16:00NoĐã ban hành

(DỰ THẢO) LỊCH LÀM VIỆC SỞ Y TẾ

Tuần lễ từ ngày 03/6/2019 đến ngày 09/6/2019

(Lịch này thay thư mời họp)

Du thao - Lich So Y te T06 (tu 03-06 den 09-06-2019).pdf


Thứ hai 03/6/2019:
Sáng:
1-​8 giờ 30: Giao ban BGĐ, TT.ĐU, CĐN, Trưởng các phòng CN, Giám đốc các đơn vị : BVĐK tỉnh, BV.PHCN tỉnh, BV.YHCT tỉnh.
 * Thành phần: BGĐ, TT.ĐU, CĐN, Trưởng các phòng CN, Giám đốc các đơn vị : BVĐK tỉnh, BV.PHCN tỉnh, BV.YHCT tỉnh.
 * Địa điểm: Hội trường A - Sở Y tế.
  
2-8 giờ 30: Họp hướng dẫn triển khai bản mô tả và xây dựng Đề án vị trí việc làm trong cơ quan Văn phòng Sở Y tế.
 * Thành phần: P.TCCB, Phó TP và chuyên viên các phòng CN.
 * Địa điểm: Hội trường B - Sở Y tế.
  
3-8 giờ 00: Tiếp công dân.
 * Thành phần: Ds Phạm Tiến Phương  - Phó Chánh Thanh tra.
 * Địa điểm: Phòng Tiếp dân –  Sở Y tế.
  
48 giờ 00: Trực Phòng Y tế – Trung tâm Hành chính tỉnh (Cả ngày).
 * Thành phần: Võ Hồng Thắm  - TTYT TP. TDM.
 * Địa điểm: Tháp B – Tầng 2 – TTHC tỉnh.
Chiều :                
1-14 giờ 30: Họp chi bộ cơ quan VP Sở Y tế.
 * Thành phần: Đảng viên chi bộ cơ quan VP Sở Y tế.
 * Địa điểm: Hội trường B - Sở Y tế.
  
Thứ ba 04/6/2019:
Sáng:
1-7 giờ 30: Dự cùng Lãnh đạo UBND tỉnh thăm tặng quà, chúc thọ, mừng thọ người cao tuổi tròn 100 tuổi tại huyện Dầu Tiếng.
 * Thành phần: Bs Huỳnh Thanh Hà – PGĐ Sở.
 * Địa điểm: 7h30, đại biểu tập trung tại TTTM Becamex để cùng đi.
  
2-8 giờ 00: Thanh tra các cơ sở sản xuất, kinh doanh dược phẩm, mỹ phẩm, thực phẩm chức năng (Từ 04/6 - 06/6).
 * Thành phần: Thanh tra, P.QLD, TTKN, QLTT, Sở Tài chính, CS.PC Ma túy, BQL KCN.
 * Địa điểm: Tân Uyên, Thuận An.
 * Xe : Đ/c Phước.
  
3-8 giờ 00: Tiếp công dân.
 * Thành phần: Bs Từ Tấn Thứ – Chánh VP.
 * Địa điểm: Phòng Tiếp dân – Sở Y tế.
  
4-8 giờ 00: Trực Phòng Y tế – Trung tâm Hành chính tỉnh (Cả ngày).
 * Thành phần: Tiêu Hoàng Phúc - BVĐK tỉnh.
 * Địa điểm: Tháp B – Tầng 2 – TTHC tỉnh.
Chiều :
1-14 giờ 00: Dự phiên họp UBND tỉnh (bất thường) nghe các Sở KH&ĐT báo cáo tổng kết thực hiện Chương trình số 24-CTr/TU về tiếp tục phát triển dịch vụ chất lượng cao phục vụ phát triển công nghiệp và đô thị tỉnh giai đoạn 2016-2020; Sở Công thương báo cáo dự thảo "Đề án điều tra, đánh giá thực trạng hoạt động và đề xuất các cơ chế chính sách hỗ trợ doanh nghiệp…"
 * Thành phần: Ds Ngô Tùng Châu - PGĐ Sở (dự thay Bs Lạc - GĐ bận công tác).
 * Địa điểm: Phòng họp A - UBND tỉnh.
  
2-14 giờ 00: Tham dự họp rà soát công tác chuẩn bị tổ chức giải Billiards carom 3 băng quốc tế TH Bình Dương năm 2019.
 * Thành phần: Ths Hiền - PTP.NV.
 * Địa điểm: Đài PTTH Bình Dương.
  
Thứ tư 05/6/2019.
Sáng:
1-8 giờ 00: Dự Hội nghị báo cáo viên trực tuyến tháng 6/2019 do BTC Tỉnh ủy tổ chức.
 * Thành phần: Ds Ngô Tùng Châu - PGĐ Sở.
 * Địa điểm: Tòa nhà VNPT Bình Dương.
  
2-8 giờ 00: Tiếp công dân.
 * Thành phần: CN Nguyễn Bình Minh - Phó Chánh VP.
 * Địa điểm: Phòng Tiếp dân – Sở Y tế.
  
3-8 giờ 00: Trực Phòng Y tế – Trung tâm Hành chính tỉnh (Cả ngày).
 * Thành phần: Thượng Thị Ngọc Thảo - Ban BVCSSKCB tỉnh.
 * Địa điểm: Tháp B – Tầng 2 – TTHC tỉnh.
  
Thứ năm 06/6/2019:
Sáng:
  
1-8 giờ 00: Họp Ban Chỉ đạo thi cấp tỉnh kỳ thi THPT quốc gia năm 2019.
 * Thành phần: Bs Huỳnh Thanh Hà – PGĐ Sở.
 * Địa điểm: Phòng họp B - UBND tỉnh.
  
2-8 giờ 00: Tiếp công dân.
 * Thành phần: CN Ngô Trần Đức Hữu - Phó TP.TCCB.
 * Địa điểm: Phòng Tiếp dân – Sở Y tế.
  
3-8 giờ 00: Trực Phòng Y tế – Trung tâm Hành chính tỉnh (Cả ngày).
 * Thành phần : Nguyễn Kim Hùng - BVĐK tỉnh.
 * Địa điểm: Tháp B – Tầng 2 – TTHC tỉnh.
Thứ sáu 07/6/2019
Sáng:
1-8 giờ 00: Dự Hội nghị Tuyên dương lao động giỏi, lao động sáng tạo tỉnh Bình Dương năm 2019.
 * Thành phần: Ds Ngô Tùng Châu - PGĐ Sở, P.TCCB.
 * Địa điểm: Trung tâm Hội nghị và Triển lãm tỉnh.
  
2-8 giờ 00: Họp Ban chỉ đạo thành lập Trung tâm KSBT (CDC).
 * Thành phần: Bs Huỳnh Thanh Hà - PGĐ Sở; P.TCCB, TCKT, KHTH Sở Y tế; Trung tâm: PC HIV/AIDS; YTDP; PCBXH, TT GDSK.
 * Địa điểm: Hội trường A - Sở Y tế.
  
3-7 giờ 30: Thẩm định cấp phép đủ ĐKKD cơ sở bán lẻ thuốc đông y, thuốc từ dược liệu, thẩm định cấp phép hoạt động cơ sở KCB.
 * Thành phần: P.QLHN, Phòng Y tế Tân Uyên.
 * Địa điểm: TX Tân Uyên.
 Xe : Đ/c Phước.
  
4-9 giờ 00: Làm việc với nhóm nghiên cứu Bộ môn Sức khỏe môi trường - Khoa YTCC, Trường Đại học Y - Dược TP.HCM về hoạt động nghiên cứu trong lĩnh vực bệnh nghề nghiệp trên địa bàn Bình Dương.
 * Thành phần: Bs Huỳnh Thanh Hà - PGĐ Sở, Ths Chinh, Ths Hiền.
 * Địa điểm: Hội trường B - Sở Y tế.
  
5-7 giờ 30: Thẩm định thực hành tốt nhà thuốc.
 * Thành phần: P.QLD, QLHN, PYT Bàu Bàng.
 * Địa điểm: huyện Bàu Bàng.
 Xe :
  
6-8 giờ 00: Tiếp công dân.
 * Thành phần: Ds Phạm Tiến Phương  - Phó Chánh Thanh tra.
 * Địa điểm: Phòng Tiếp dân –  Sở Y tế.
  
7-8 giờ 00: Trực Phòng Y tế – Trung tâm Hành chính tỉnh (Cả ngày).
 * Thành phần: Huỳnh Trần Dương Giới - BVĐK tỉnh.
 * Địa điểm: Tháp B – Tầng 2 – TTHC tỉnh.

Chủ nhật 09/6/2019
Sáng:
1-8 giờ 00: Tập huấn đào tạo cập nhật kiến thức cho Ds phụ trách nhà thuốc của huyện Dầu Tiếng và Phú Giáo.
 * Thành phần: Ds Ngô Tùng Châu - PGĐ Sở, P.QLD, P.TCKT, VP, Hội Dược học.
 * Địa điểm: Ks Becamex (ĐL Bình Dương).
  

 

 

Nơi nhận:

- Văn phòng UBND tỉnh;

- Ban QLTN - TTHC tỉnh;

- BGĐ Sở, TT.ĐU, CĐN;

- Các Phòng CN Sở;

- Các Đơn vị trực thuộc (Website SYT);

- Lưu VT, VP.

GIÁM ĐỐC

 

 

 

BỔ SUNG LỊCH LÀM VIỆC SỞ Y TẾ Tuần lễ từ ngày 27/5/2019 đến ngày 01/06/2019Lịch làm việcBỔ SUNG LỊCH LÀM VIỆC SỞ Y TẾ Tuần lễ từ ngày 27/5/2019 đến ngày 01/06/2019/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
(Lịch này thay thư mời họp)
27/05/2019 09:00NoĐã ban hành

BỔ SUNG LỊCH LÀM VIỆC SỞ Y TẾ

Tuần lễ từ ngày 27/5/2019 đến ngày 01/06/2019

(Lịch này thay thư mời họp)

Bo sung Lich So Y te T05 27-05 den 01-06-2019.signed.pdf


Thứ ba 28/5/2019:​
Sáng:
1-8 giờ 30: Họp thống nhất triển khai chương trình QMS tuyến huyện, thị, thành phố.
 * Thành phần: Bs Cao Thị Bích Thuận - PGĐ Sở, P.NV; TT.CSSKSS, GĐ và TP/phụ trách XN tuyến huyện, thị, thành phố.
 * Địa điểm: Hội trường B - Sở Y tế.
  
Thứ năm 30/5/2019:
Sáng:
1-8 giờ 00: Hội nghị tập huấn phổ biến chính sách pháp luật BHYT.
 * Thành phần: P. Nghiệp vụ, BVĐK tỉnh, BV.PHCN, BV.YHCT, BVĐK CS Dầu Tiếng, BVĐK Mỹ Phước, BV Medic BD, TTYT TDM, Dĩ An.
 * Địa điểm: Ks A25, 145 Lê Thị Riêng, Q1 - TP.HCM.
 Xe : đi chung xe các đơn vị.

 

Nơi nhận:

- Văn phòng UBND tỉnh;

- Ban QLTN - TTHC tỉnh;

- BGĐ Sở, TT.ĐU, CĐN;

- Các Phòng CN Sở;

- Các Đơn vị trực thuộc (Website SYT);

- Lưu VT, VP.

TL.GIÁM ĐỐC

KT.CHÁNH VĂN PHÒNG

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG

 

 

(Đã ký)

 

 

Nguyễn Bình Minh

 

LỊCH LÀM VIỆC SỞ Y TẾ Tuần lễ từ ngày 27/5/2019 đến ngày 01/6/2019Lịch làm việcLỊCH LÀM VIỆC SỞ Y TẾ Tuần lễ từ ngày 27/5/2019 đến ngày 01/6/2019/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
(Lịch này thay thư mời họp)
24/05/2019 16:00NoĐã ban hành

LỊCH LÀM VIỆC SỞ Y TẾ

Tuần lễ từ ngày 27/5/2019 đến ngày 01/6/2019

(Lịch này thay thư mời họp)

Lich So Y te T05 (tu 27-05 den 01-06-2019).signed.pdf


Thứ hai 27/5/2019:
Sáng:
1-8 giờ 00: Tiếp công dân.
 * Thành phần: Ds Phạm Tiến Phương – Phó Chánh TT.
 * Địa điểm: Phòng tiếp dân – Sở Y tế
  
2-8 giờ 00: Trực Phòng Y tế – Trung tâm Hành chính tỉnh (Cả ngày).
 * Thành phần: Nguyễn Thị Thy - TTYT TP. TDM.
 * Địa điểm: Tháp B – Tầng 2 – TTHC tỉnh.
  
Chiều :                
1-15 giờ 30: Họp nghe Sở NN&PTNT và UBND huyện Phú Giáo báo cáo tình hình phòng chống bệnh Dịch tả heo Châu Phi.
 * Thành phần: Bs Huỳnh Thanh Hà - PGĐ Sở.
 * Địa điểm: UBND huyện Phú Giáo.
 Xe : Đ/c Phước.
  
Thứ ba 28/5/2019:
Sáng:
1-8 giờ 00: Họp Ban Chỉ đạo thi cấp tỉnh kỳ thi THPT quốc gia năm 2019.
 * Thành phần: Bs Huỳnh Thanh Hà – PGĐ Sở.
 * Địa điểm: Phòng họp B - UBND tỉnh.
  
2-8 giờ 00: Họp thống nhất số liệu phần mềm Thống kê y tế điện tử.
 * Thành phần: Theo CV 1150/SYT-KHTH ngày 17/5/2019.
 * Địa điểm: Hội trường B - Sở Y tế.
  
3-8 giờ 00: Thanh tra việc thực hiện các quy định pháp luật về hành nghề y, dược tại các BVĐK, PKĐK tư nhân đợt 2 năm 2019 (Từ 28/5 - 30/5).
 * Thành phần: Thanh tra, NVY, QLD, CCDS-KHHGĐ, TTCSSKSS, PA.03, BHXH.
 * Địa điểm: TX Bến Cát (28,29/5), huyện Bàu Bàng(30/5).
 * Xe : Đ/c Phước.
  
4-8 giờ 00: Tiếp công dân.
 * Thành phần: BS Từ Tấn Thứ – Chánh VP.
 * Địa điểm: Phòng Tiếp dân – Sở Y tế.
  
5-8 giờ 00: Trực Phòng Y tế – Trung tâm Hành chính tỉnh (Cả ngày).
 * Thành phần: Nguyễn Gia Bảo - BVĐK tỉnh.
 * Địa điểm: Tháp B – Tầng 2 – TTHC tỉnh.
Thứ tư 29/5/2019.
Sáng:
1-8 giờ 00: Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện cuộc vận động "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam".
 * Thành phần: Ds Ngô Tùng Châu – PGĐ Sở Y tế.
 * Địa điểm: Hội trường A - UBND TP.Thủ Dầu Một.
  
2-8 giờ 00: Tiếp công dân.
 * Thành phần: CN Nguyễn Bình Minh - Phó Chánh VP.
 * Địa điểm: Phòng Tiếp dân – Sở Y tế.
  
3-8 giờ 00: Trực Phòng Y tế – Trung tâm Hành chính tỉnh (Cả ngày).
 * Thành phần: Nguyễn Thị Mỹ Yến - Ban BVCSSKCB tỉnh.
 * Địa điểm: Tháp B – Tầng 2 – TTHC tỉnh.
Chiều :
1-13 giờ 30: Tiếp đoàn khảo sát vai trò Công đoàn đại diện, chăm lo và bảo vệ người lao động của Tổng LĐLĐ Việt Nam.
 * Thành phần: Theo CV 176/LĐLĐ ngày 22/5/2019 của LĐLĐ tỉnh.
 * Địa điểm : Trung tâm Y tế dự phòng.
  
Thứ năm 30/5/2019:
Sáng:
  
1-8 giờ 00: Dự Hội nghị tập huấn công tác Thông tin đối ngoại; phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí năm 2019.
 * Thành phần: BGĐ Sở (Bs Lạc, Ds Châu), Bs Thứ - Chánh VP dự.
 * Địa điểm: Hội trường VNPT Bình Dương (326 - Đại lộ Bình Dương, P. Phú Hòa, TP.Thủ Dầu Một, Bình Dương).
  
2-7 giờ 30: Dự Hội nghị tổng kết công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ và Hội trại tòng quân năm 2019.
 * Thành phần: Ds Ngô Tùng Châu – PGĐ Sở.
 * Địa điểm: Hội trường Quân khu 7 (204, Hoàng Văn Thụ, Phường 9, Quận Phú Nhuận, TP.HCM).
 Xe :
  
3-7 giờ 30: Thẩm định cấp phép đủ ĐKKD cơ sở bán lẻ thuốc đông y, thuốc từ dược liệu.
 * Thành phần: P.QLHN, Phòng Y tế Thuận An.
 * Địa điểm: TX Thuận An.
 Xe :
  
4-8 giờ 00: Tiếp công dân.
 * Thành phần: CN Ngô Trần Đức Hữu - Phó TP.TCCB.
 * Địa điểm: Phòng Tiếp dân – Sở Y tế.
  
5-8 giờ 00: Trực Phòng Y tế – Trung tâm Hành chính tỉnh (Cả ngày).
 * Thành phần : Trần Thị Huệ - BVĐK tỉnh.
 * Địa điểm: Tháp B – Tầng 2 – TTHC tỉnh.
Chiều :
1-14 giờ 00: Dự Hội nghị Đại biểu Đoàn TNCS HCM Sở Y tế.
 * Thành phần: Bs Lương Thị Hồng Lê - BTV Đảng ủy Sở Y tế dự.
 * Địa điểm: TT.CSSKSS tỉnh.
Thứ sáu 31/5/2019
Sáng:
1-7 giờ 30: Thẩm định cấp phép hoạt động cơ sở khám chữa bệnh.
 * Thành phần: Bs Thuận - PGĐ Sở, P.QLHN, mời CK BVĐk tỉnh.
 * Địa điểm: TX Thuận An.
 Xe : Đ/c Phước.
  
2-7 giờ 30: Thẩm định thực hành tốt nhà thuốc.
 * Thành phần: P.QLD, QLHN, PYT Dầu Tiếng.
 * Địa điểm: huyện Dầu Tiếng.
 Xe :
  
3-8 giờ 00: Tiếp công dân.
 * Thành phần: Ds Phạm Tiến Phương  - Phó Chánh Thanh tra.
 * Địa điểm: Phòng Tiếp dân –  Sở Y tế.
  
4-8 giờ 00: Trực Phòng Y tế – Trung tâm Hành chính tỉnh (Cả ngày).
 * Thành phần: Nguyễn Phương Ngân - BVĐK tỉnh.
 * Địa điểm: Tháp B – Tầng 2 – TTHC tỉnh.
Thứ bảy 01/6/2019
Sáng:
1-7 giờ 30: Dự Lễ phát động "Tháng hành động vì trẻ em" và Khai mạc Hè tỉnh Bình Dương năm 2019.
 * Thành phần: Bs Cao Thị Bích Thuận – PGĐ Sở Y tế.
 * Địa điểm: Hội trường Nhà Thiếu nhi tỉnh.
  

 

 

Nơi nhận:

- Văn phòng UBND tỉnh;

- Ban QLTN - TTHC tỉnh;

- BGĐ Sở, TT.ĐU, CĐN;

- Các Phòng CN Sở;

- Các Đơn vị trực thuộc (Website SYT);

- Lưu VT, VP.

GIÁM ĐỐC

(Đã ký)

Lục Duy Lạc

 

 

 

LỊCH LÀM VIỆC SỞ Y TẾ Tuần lễ từ ngày 20/5/2019 đến ngày 25/5/2019Lịch làm việcLỊCH LÀM VIỆC SỞ Y TẾ Tuần lễ từ ngày 20/5/2019 đến ngày 25/5/2019/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
(Lịch này thay thư mời họp)
17/05/2019 16:00NoĐã ban hành
LỊCH LÀM VIỆC SỞ Y TẾ

Tuần lễ từ ngày 20/5/2019 đến ngày 25/5/2019

(Lịch này thay thư mời họp)

Lich So Y te T05 (tu 20-05 den 25-05-2019).signed.pdf


​Thứ hai 20/5/2019:
Sáng:
1-8 giờ 30: Giao ban BGĐ, TT.ĐU, CĐN, Trưởng, Phó các phòng CN.
 * Địa điểm: Hội trường B - Sở Y tế.
  
2-8 giờ 00:  Đoàn Thanh tra Bộ Y tế thanh tra trách nhiệm giải quyết khiếu nại, tố cáo, việc tiếp nhận và xử lý ý kiến phản ánh của người dân qua đường dây nóng trong lĩnh vực y tế tại Sở Y tế.
 * Thành phần: Ds Phương - Phó CTT, Bs Thứ - Chánh VP.
 * Địa điểm: Hội trường A - Sở Y tế.
  
3-8 giờ 00 : Dự Hội thảo tập huấn chuyên đề về đánh giá thực hiện thủ tục hành chính năm 2019 do Hội đồng tư vấn cải cách TTHC của Chính phủ.
 * Thành phần: CN Minh - Phó CVP và Bộ phận một cửa SYT dự.
 * Địa điểm: Palace Hotel Saigon, 56 Nguyễn Huệ, Q1, TP.HCM.
 Xe : Đ/c Phước.
  
4-8 giờ 00: Tiếp công dân.
 * Thành phần: Ds Phạm Tiến Phương – Phó Chánh TT.
 * Địa điểm: Phòng tiếp dân – Sở Y tế
  
5-8 giờ 00: Trực Phòng Y tế – Trung tâm Hành chính tỉnh (Cả ngày).
 * Thành phần: Võ Văn Hải - TTYT TP. TDM.
 * Địa điểm: Tháp B – Tầng 2 – TTHC tỉnh.
  
Chiều :                
1-15 giờ 00: Họp Ban Thường vụ Công đoàn ngành y tế.
 * Thành phần: BTV CĐN, Đ/c Giang.
 * Địa điểm: BV.YHCT tỉnh.
  
Thứ ba 21/5/2019:
Sáng:
  
1-6 giờ 30:  Dự lễ mit tinh hưởng ứng : "Tuần lễ Quốc gia phòng, chống thiên tai" năm 2019.
 * Thành phần: Ủy quyền Phòng Nghiệp vụ dự.
 * Địa điểm: Công viên Lái Thiêu, đường Gia Long nối dài, P. Lái Thiêu
  
  
2-8 giờ 00:  Đoàn Thanh tra Bộ Y tế thanh tra trách nhiệm giải quyết khiếu nại, tố cáo, việc tiếp nhận và xử lý ý kiến phản ánh của người dân qua đường dây nóng trong lĩnh vực y tế tại BVĐK tỉnh.
 * Thành phần: Thanh tra, BVĐK tỉnh.
 * Địa điểm: BVĐK tỉnh.
  
3-8 giờ 30: Làm việc với Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Dương thống nhất các nội dung truyền thông năm 2019.
 * Thành phần: Bs Huỳnh Thanh Hà – PGĐ Sở Y tế, Ths Hiền - PTP.NV, Lãnh đạo các đơn vị : TT.TTGDSK, TT.YTDP, ATTP, DS-KHHGĐ, TT.PC BXH, TT.CSSKSS và thư mời.
 * Địa điểm: Hội trường A - Sở Y tế.
  
4-8 giờ 30: Dự Hội thảo chuẩn bị triển khai Chương trình hỗ trợ QMS tuyến huyện tại địa bàn Bình Dương.
 * Thành phần: Bs Cao Thị Bích Thuận – PGĐ Sở Y tế, Bs Tâm - P. NV
 * Địa điểm: TT.CSSKSS.
  
5-8 giờ 00: Thanh tra việc thực hiện các quy định pháp luật về hành nghề y, dược tại các BVĐK, PKĐK tư nhân đợt 2 năm 2019 (Từ 21/5 - 23/5).
 * Thành phần: Thanh tra, NVY, QLD, TTKN, CCDS-KHHGĐ, TTCSSKSS, PA.03, BHXH.
 * Địa điểm: TX Tân Uyên.
 * Xe : Đ/c Phước.
  
6-8 giờ 00: Tiếp công dân.
 * Thành phần: BS Từ Tấn Thứ – Chánh VP.
 * Địa điểm: Phòng Tiếp dân – Sở Y tế.
  
7-8 giờ 00: Trực Phòng Y tế – Trung tâm Hành chính tỉnh (Cả ngày).
 * Thành phần: Phạm Thị Huyền - BVĐK tỉnh.
 * Địa điểm: Tháp B – Tầng 2 – TTHC tỉnh.
 
Chiều :
  
1-13 giờ 30:  Đoàn Thanh tra Bộ Y tế thanh tra trách nhiệm giải quyết khiếu nại, tố cáo, việc tiếp nhận và xử lý ý kiến phản ánh của người dân qua đường dây nóng trong lĩnh vực y tế tại TT.GĐYK.
 * Thành phần: Thanh tra, TT.GĐYK.
 * Địa điểm: TT.GĐYK.
Thứ tư 22/5/2019.
Sáng:
1-8 giờ 00: Họp UBND tỉnh nghe báo cáo các chỉ số PAPI, PCI và kết quả đánh giá, xếp hạng mức độ ứng dụng CNTT của bộ, ngành, các tỉnh, thành phố năm 2018, phương hướng nâng cao các chỉ số thời gian tới.
 * Thành phần: Bs Lục Duy Lạc – GĐ Sở Y tế.
 * Địa điểm: Phòng họp A - UBND tỉnh.
  
2-8 giờ 30:  Đoàn Thanh tra Bộ Y tế thanh tra trách nhiệm giải quyết khiếu nại, tố cáo, việc tiếp nhận và xử lý ý kiến phản ánh của người dân qua đường dây nóng trong lĩnh vực y tế tại TTYT Phú Giáo.
 * Thành phần: Thanh tra, TTYT Phú Giáo.
 * Địa điểm: TTYT Phú Giáo.
 Xe :
  
3-8 giờ 00: Hội thảo Khoa học : Giáo dục đi từ trải nghiệm thực hành đến tư duy sáng tạo.
 * Thành phần: Bs Cao Thị Bích Thuận - PGĐ Sở.
 * Địa điểm: Trung tâm Hội nghị triển lãm tỉnh.
  
4-8 giờ 00: Tiếp công dân.
 * Thành phần: CN Nguyễn Bình Minh - Phó Chánh VP.
 * Địa điểm: Phòng Tiếp dân – Sở Y tế.
  
5-8 giờ 00: Trực Phòng Y tế – Trung tâm Hành chính tỉnh (Cả ngày).
 * Thành phần: Hồ Văn Bình - Ban BVCSSKCB tỉnh.
 * Địa điểm: Tháp B – Tầng 2 – TTHC tỉnh.
  
Thứ năm 23/5/2019:
Sáng:
  
1-8 giờ 00: Dự phiên họp UBND tỉnh thường kỳ tháng 5/2019.
 * Thành phần: Bs Lục Duy Lạc – GĐ Sở Y tế.
 * Địa điểm: Phòng họp A - UBND tỉnh.
  
2-8 giờ 00: Họp Hội đồng Giám định Y khoa tỉnh.
 * Thành phần: Bs Cao Thị Bích Thuận – PGĐ Sở dự.
 * Địa điểm: Trung tâm Giám định Y khoa.
  
3-8 giờ 30:  Đoàn Thanh tra Bộ Y tế thanh tra trách nhiệm giải quyết khiếu nại, tố cáo, việc tiếp nhận và xử lý ý kiến phản ánh của người dân qua đường dây nóng trong lĩnh vực y tế tại TTYT Tân Uyên.
 * Thành phần: Thanh tra, TTYT Tân Uyên.
 * Địa điểm: TTYT Tân Uyên.
 Xe :
  
4-8 giờ 30: Họp trao đổi, rà soát nhiệm vụ bộ phận tiếp nhận, trả kết quả và kiểm soát thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền của Sở Y tế và các đơn vị trực thuộc có thực hiện thủ tục hành chính.
 * Thành phần: Ds Châu - PGĐ Sở, Văn phòng (Bs Thứ, CN Minh, CN Vân), mời cán bộ phụ trách TTHC các đơn vị : CC.ATVSTP, CC.DS-KHHGĐ, TT.YTDP, TT.GĐYK, TT.PC.HIV.
 * Địa điểm: Hội trường A - Sở Y tế.
  
5-8 giờ 00: Tiếp công dân.
 * Thành phần: CN Ngô Trần Đức Hữu - Phó TP.TCCB.
 * Địa điểm: Phòng Tiếp dân – Sở Y tế.
  
6-8 giờ 00: Trực Phòng Y tế – Trung tâm Hành chính tỉnh (Cả ngày).
 * Thành phần : Hồ Thị Sâm - BVĐK tỉnh.
 * Địa điểm: Tháp B – Tầng 2 – TTHC tỉnh.
  
Thứ sáu 24/5/2019
Sáng:
  
1-8 giờ 00: Dự Hội nghị tổng kết công tác Phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2018, triển khai nhiệm vụ năm 2019.
 * Thành phần: Bs Huỳnh Thanh Hà – PGĐ Sở Y tế.
 * Địa điểm: Phòng họp A - UBND tỉnh.
  
2-8 giờ 00: Kiểm tra tổ chức Đảng và Đảng viên TT.SKLĐMT.
 * Thành phần: Theo QĐ 35-QĐ/ĐU ngày 10/5/2019 của Đảng ủy SYT.
 * Địa điểm: TT.SKLĐMT.
  
3-8 giờ 00: Dự tập huấn thực hành tốt phân phối thuốc, thực hành tốt cơ sở bán lẻ thuốc (ngày 24/5 - 25/5).
 * Thành phần: Ds Năm (P. QLD), Ds Trang (P. QLHN).
 * Địa điểm: Viện kiểm nghiệm TP.HCM, 200 Cô Bắc, Q1, TP.HCM.
 

Xe : .

 

  
4-8 giờ 00: Tiếp công dân.
 * Thành phần: Ds Phạm Tiến Phương  - Phó Chánh Thanh tra.
 * Địa điểm: Phòng Tiếp dân –  Sở Y tế.
  
5-8 giờ 00: Trực Phòng Y tế – Trung tâm Hành chính tỉnh (Cả ngày).
 * Thành phần: Nguyễn Quang Tiến - BVĐK tỉnh.
 * Địa điểm: Tháp B – Tầng 2 – TTHC tỉnh.
  
  
  
Chiều:
  
1-14 giờ 00: Kiểm tra tổ chức Đảng và Đảng viên TT.PC HIV/AIDS.
 * Thành phần: Theo QĐ 35-QĐ/ĐU ngày 10/5/2019 của Đảng ủy SYT.
 * Địa điểm: TT.PC HIV/AIDS.

​ 

 

Nơi nhận:

- Văn phòng UBND tỉnh;

- Ban QLTN - TTHC tỉnh;

- BGĐ Sở, TT.ĐU, CĐN;

- Các Phòng CN Sở;

- Các Đơn vị trực thuộc (Website SYT);

- Lưu VT, VP.

KT.GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

 (Đã ký)

Huỳnh Thanh Hà

 

 

 

LỊCH LÀM VIỆC SỞ Y TẾ Tuần lễ từ ngày 13/5/2019 đến ngày 19/5/2019Lịch làm việcLỊCH LÀM VIỆC SỞ Y TẾ Tuần lễ từ ngày 13/5/2019 đến ngày 19/5/2019/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
(Lịch này thay thư mời họp)
13/05/2019 09:00NoĐã ban hành

LỊCH LÀM VIỆC SỞ Y TẾ

Tuần lễ từ ngày 13/5/2019 đến ngày 19/5/2019

(Lịch này thay thư mời họp)

Lich So Y te T05 (tu 13-05 den 19-05-2019).signed.pdf


Thứ hai 13/5/2019:​
Sáng:
1-8 giờ 30: Dự Hội nghị trực tuyến đánh giá tình hình và triển khai các giải pháp phòng chống bệnh Dịch tả lợn Châu Phi.
 * Thành phần: BS Huỳnh Thanh Hà- PGĐ Sở Y tế.
 * Địa điểm: Phòng họp A - UBND tỉnh.
  
2-10 giờ 00:  Công bố Quyết định thanh tra trách nhiệm giải quyết khiếu nại, tố cáo, việc tiếp nhận và xử lý ý kiến phản ánh của người dân qua đường dây nóng trong lĩnh vực y tế.
 * Thành phần: Lãnh đạo Sở Y tế, Ban thường vụ Đảng ủy, Chủ tịch Công đoàn Ngành; Bí thư đoàn TN, Trưởng ban thanh tra nhân dân, Trưởng các phòng CN SYT; Trưởng các đơn vị trực thuộc (BVĐK tỉnh, TT GĐYK, TTYT Phú Giáo, TTYT Tân Uyên).
 * Địa điểm: Hội trường B - Sở Y tế
  
3-8 giờ 00: Tiếp công dân.
 * Thành phần: DS Phương – Phó Chánh TT.
 * Địa điểm: Phòng tiếp dân – Sở Y tế
  
4-7 giờ 30 : Tham dự lớp bồi dưỡng kiến thức QLNN CT CV khóa 63 năm 2019 (từ 13/5-17/5).
 * Thành phần: ThS Phúc - CV phòng NV.
 * Địa điểm: Trường Chính trị tỉnh
  
5-8 giờ 00: Trực Phòng Y tế – Trung tâm Hành chính tỉnh (Cả ngày).
 * Thành phần: Phạm Ngọc Lành- TTYT TP. TDM.
 * Địa điểm: Tháp B – Tầng 2 – TTHC tỉnh.
  
Chiều :                
  
1-14 giờ 00: Họp Ban chỉ đạo thành lập Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) Bình Dương.
 * Thành phần: BS Huỳnh Thanh Hà – PGĐ Sở Y tế, P. TCCB, TCKT KHTH, NV, Lãnh đạo : TTYTDP, TT. PC HIV/AIDS, TT.GDSK,  TT.PCBXH.
 * Địa điểm: Hội trường A - Sở Y tế
  
2-15 giờ 00: Họp Ban công tác biên soạn ngân hàng câu hỏi phỏng vấn xét tuyển viên chức y tế tỉnh BD năm 2019.
 * Thành phần: Theo QĐ số 407/QĐ-SYT ngày 08/5/2019 (BS Thuận-PGĐ, BS Hùng, Ths Hiền, CN Minh, CN Cường, BVĐK tỉnh, BVPHCN, BV YHCT).
 * Địa điểm: Hội trường B - Sở Y tế.
  
Thứ ba 14/5/2019:
Sáng:
1-9 giờ 30: Dự buổi họp Ban kiểm tra sát hạch Hội đồng xét tuyển viên chức tỉnh BD năm 2019.
 * Thành phần: BS Lục Duy Lạc – GĐ Sở Y tế, BS Thuận - PGĐ; BS Hùng - TP. TCCB, Ths Hiền – PTP.NV.
 * Địa điểm: Phòng họp Sở Nội vụ.
  
2-6 giờ 30: Dự lễ Mít tinh hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia nước sạch và vệ sinh môi trường năm 2019.
 * Thành phần: BS Huỳnh Thanh Hà – PGĐ Sở Y tế.
 * Địa điểm: UBND huyện Bắc Tân Uyên.
 * Xe:
  
3-8 giờ 00: Đoàn Giám sát của Ban VHXH – HĐND tỉnh làm việc với Sở Y tế về tình hình và kết quả thực hiện Nghị quyết số 22/2012/NQ-HĐND8 ngày 03/10/2012 của HĐND tỉnh về điều chỉnh quy hoạch phát triển sự nghiệp chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khoẻ nhân dân tỉnh Bình Dương đến năm 2015, định hướng 2020 (theo lịch HĐND tỉnh).
 * Thành phần: Lãnh đạo Sở, P.KHTH, TCCB, Nghiệp vụ, QLD, QLHN
 * Địa điểm: Hội trường A – HĐND tỉnh.
  
4-8 giờ 00: Dự hội nghị triển khai kế hoạch hoạt động và kinh phí năm 2019 của Dự án Quỹ toàn cầu PC HIV/AIDS giai đoạn 2018-2020.
 * Thành phần: BS Huỳnh Thanh Hà – PGĐ Sở Y tế, BS Tài-PTP.NV.
 * Địa điểm: Hội trường A - Sở Y tế.
  
5-9 giờ 00: Tiếp đoàn kiểm tra, giám sát của Cục Phòng, chống HIV/AIDS về công tác phòng, chống HIV/AIDS tại tỉnh Bình Dương.
 * Thành phần: BS Huỳnh Thanh Hà-PGĐ Sở Y tế, P. NV.
 * Địa điểm: Hội trường A - Sở Y tế.
  
6-8 giờ 00: Dự hội nghị triển khai kết quả đấu thầu tập trung cấp Quốc gia năm 2018 và định hướng năm 2019-2020 (cả ngày).
 * Thành phần: DS Ngô Tùng Châu - PGĐ Sở Y tế, DS Quốc-TP QLD, Lãnh đạo BVĐK tỉnh, Lãnh đạo BVQY4.
 * Địa điểm: TP. Cần Thơ.
 * Xe:
  
7-8 giờ 00: Thanh tra việc thực hiện các quy định pháp luật về hành nghề y, dược tại các BVĐK, PKĐK tư nhân đợt 2 năm 2019 (Từ 14/5 - 16/5).
 * Thành phần: Thanh tra, NVY, QLD, TTKN, CCDS-KHHGĐ, TTCSSKSS, PA.03.
 * Địa điểm: 14-15/5: TP.TDM; 16/5: TX Tân Uyên
 * Xe:
  
8-8 giờ 00: Tiếp công dân.
 * Thành phần: BS Từ Tấn Thứ – Chánh VP.
 * Địa điểm: Phòng Tiếp dân – Sở Y tế.
  
9-8 giờ 00: Trực Phòng Y tế – Trung tâm Hành chính tỉnh (Cả ngày).
 * Thành phần: Nguyễn Thành Công - BVĐK tỉnh.
 * Địa điểm: Tháp B – Tầng 2 – TTHC tỉnh.
 
Thứ tư 15/5/2019.
Sáng:
  
1-8 giờ 30: Họp tham mưu giải quyết các vấn đề của Ban Bảo vệ chăm sóc sức khỏe cán bộ tỉnh.
 * Thành phần: Sở Tài chính, BHXH, BVĐK tỉnh, Ban BVCSSKCB tỉnh, Sở Y tế (BS Thuận, BS Tài).
 * Địa điểm: Hội trường A – Sở Y tế.
  
2-7 giờ 30: Thẩm định thực hành tốt nhà thuốc.
 * Thành phần: P. QLD, QLHN, PYT Thuận An.
 * Địa điểm: Thuận An.
 Xe :
  
3-8 giờ 00: Tiếp công dân.
 * Thành phần: BS Lục Duy Lạc – GĐ Sở Y tế; BS Hùng –TP TCCB.
 * Địa điểm: Phòng Tiếp dân – Sở Y tế.
  
4-8 giờ 00: Trực Phòng Y tế – Trung tâm Hành chính tỉnh (Cả ngày).
 * Thành phần: Thượng Thị Ngọc Thảo-Ban BVCSSKCB tỉnh.
 * Địa điểm: Tháp B – Tầng 2 – TTHC tỉnh.
  
Chiều:
  
1-13 giờ 30: Họp Hội đồng cấp CCHN Y đợt 4/2019.
 * Thành phần: Hội đồng theo QĐ 271/QĐ-SYT ngày 14/3/2018)
 * Địa điểm: Hội trường A – Sở Y tế.
  
  
Thứ năm 16/5/2019:
Sáng:
  
1-7 giờ 00: Dự lễ phát động "Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ" và chương trình trồng cây xanh năm 2019.
 * Thành phần: Ds Ngô Tùng Châu – PGĐ Sở dự.
 * Địa điểm: Đường Mỹ Phước - Bàu Bàng, huyện Bàu Bàng.
 Xe :
  
2-7 giờ 30: Tham dự Phiên họp lần thứ 32 của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Dương.
 * Thành phần: BGĐ Sở (Bs Lạc, Bs Thuận).
 * Địa điểm: Hội trường A - HĐND tỉnh - Tầng 15 tháp B - TTHC.
  
3-9 giờ 30: Dự Hội nghị liên tịch chuẩn bị nội dung trình kỳ họp thường lệ giữa năm 2019 - HĐND tỉnh khóa IX.
 * Thành phần: BS Lục Duy Lạc – GĐ Sở Y tế.
 * Địa điểm: Hội trường A - HĐND tỉnh - Tầng 15 tháp B - TTHC.
  
4-10 giờ 30: Dự chương trình trồng cây xanh năm 2019.
 * Thành phần: Ds Ngô Tùng Châu – PGĐ Sở dự.
 * Địa điểm: Công viên Trung tâm Thành phố Mới BD.
  
5-8 giờ 00: Tham dự lễ kỷ niệm ngày truyền thống nhà trường và công bố quyết định cho phép đào tạo Đại học Ngành Dược tại trường ĐH KTKT Bình Dương.
 * Thành phần: BS Nguyễn Ngọc Hùng- TP TCCB.
 * Địa điểm: Trường ĐH Kinh tế Kỹ thuật BD.
  
6-7 giờ 30: Thẩm định cấp phép hoạt động cơ sở khám bệnh, chữa bệnh
 * Thành phần: P. QLHN: BS Đạt; BS Tâm; PYT TX Dĩ An, Thuận An.
 * Địa điểm: Thị xã Dĩ An, Thuận An.
 Xe :
  
7-8 giờ 00: Tiếp công dân.
 * Thành phần: CN Ngô Trần Đức Hữu - Phó TP.TCCB.
 * Địa điểm: Phòng Tiếp dân – Sở Y tế.
  
8-8 giờ 00: Trực Phòng Y tế – Trung tâm Hành chính tỉnh (Cả ngày).
 * Thành phần : Vũ Thị Thanh Tâm - BVĐK tỉnh.
 * Địa điểm: Tháp B – Tầng 2 – TTHC tỉnh.
  
  
  
  
Thứ sáu 17/5/2019
Sáng:
  
1-8 giờ 00: Dự Hội nghị Sơ kết 3 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị.
 * Thành phần: BS Lục Duy Lạc – GĐ Sở Y tế
 * Địa điểm: Hội trường A - Công an tỉnh.
  
2-8 giờ 00: Kiểm tra tổ chức Đảng và Đảng viên: Trung tâm kiểm nghiệm.
 * Thành phần: BS Nguyễn Tấn Hùng PBT Đảng ủy, UBKT theo QĐ
 * Địa điểm: Trung tâm Kiểm nghiệm.
  
3-7 giờ 30: Thẩm định cấp phép ĐĐKKDD, cơ sở bán lẻ thuốc đông y, thuốc từ dược liệu.
 * Thành phần: P. QLHN: BS Đạt, DS Trang, PYT TP. TDM.
 * Địa điểm: TP. TDM.
 Xe :
  
4-8 giờ 00: Tiếp công dân.
 * Thành phần: Ds Phạm Tiến Phương  - Phó Chánh Thanh tra.
 * Địa điểm: Phòng Tiếp dân –  Sở Y tế.
  
5-8 giờ 00: Trực Phòng Y tế – Trung tâm Hành chính tỉnh (Cả ngày).
 * Thành phần: Nguyễn Trung Ngôn - BVĐK tỉnh
 * Địa điểm: Tháp B – Tầng 2 – TTHC tỉnh.
  
Chiều:
  
1-14 giờ 00: Dự họp mặt nhà khoa học nhân kỷ niệm Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam 18/5.
 * Thành phần: BS Cao Thị Bích Thuận – PGĐ Sở Y tế
 * Địa điểm: TT Hội nghị & Triển lãm tỉnh BD.
  
2-14 giờ 00: Dự lễ kỷ niệm 20 năm thành lập và đón nhận Huân chương lao động Hạng Nhì của Quỹ đầu tư và phát triển tỉnh.
 * Thành phần: BS Từ Tấn Thứ - Chánh VP Sở Y tế.
 * Địa điểm: TT Hội nghị & Triển lãm tỉnh BD.
  
3-14 giờ 00: Kiểm tra tổ chức Đảng và Đảng viên: Tỉnh Hội Đông y.
 * Thành phần: BS Nguyễn Tấn Hùng PBT Đảng ủy, UBKT theo QĐ
 * Địa điểm: Tỉnh Hội Đông y.
  
  
  
  
Chủ Nhật 19/5/2019
Sáng:
1-8 giờ 00: Dự lễ khai mạc giải bóng đá Thành phố mới BD Cúp Becamex IDC lần thứ XIV năm 2019.
 * Thành phần: BS Huỳnh Thanh Hà - PGĐ Sở Y tế.
 * Địa điểm: Công viên Trung tâm thành phố mới BD.

 

 

Nơi nhận:

- Văn phòng UBND tỉnh;

- Ban QLTN - TTHC tỉnh;

- BGĐ Sở, TT.ĐU, CĐN;

- Các Phòng CN Sở;

- Các Đơn vị trực thuộc (Website SYT);

- Lưu VT, VP.

KT.GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

(Đã ký)

Ngô Tùng Châu

 

 

 

 

 

LỊCH LÀM VIỆC SỞ Y TẾ Tuần lễ từ ngày 06/5/2019 đến ngày 11/5/2019Lịch làm việcLỊCH LÀM VIỆC SỞ Y TẾ Tuần lễ từ ngày 06/5/2019 đến ngày 11/5/2019/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
(Lịch này thay thư mời họp)
04/05/2019 15:00NoĐã ban hành

LỊCH LÀM VIỆC SỞ Y TẾ

Tuần lễ từ ngày 06/5/2019 đến ngày 11/5/2019

(Lịch này thay thư mời họp)

Lich So Y te T05 06-05 den 11-05-2019.signed.pdf


​Thứ hai 06/5/2019:
Sáng:
1-8 giờ 00: Dự Hội nghị phát triển Vùng Kinh tế trọng điểm phía Nam.
 * Thành phần: Bs Lục Duy Lạc - GĐ Sở dự.
 * Địa điểm: Khách sạn Mira Central Park, số 1809/1, Nguyễn Ái Quốc, TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.
  
2-9 giờ 00: Công bố Kết luận thanh tra chuyên đề thực hiện pháp luật BHYT trên địa bàn tỉnh Bình Dương của Thanh tra Bộ Y tế.
 * Thành phần: BGĐ Sở; BHXH tỉnh, Lãnh đạo các đơn vị y tế : BVĐK tỉnh, BV.PHCN tỉnh, TTYT Phú Giáo; BVĐK Mỹ Phước, BVĐK QT Becamex; BV Phụ sản Nhi BD; Các phòng CN : Thanh tra, QLD, NVY, QLHN, TCCB, VP, KHTH.
 * Địa điểm: Hội trường B - Sở Y tế.
  
3-8 giờ 00: Tiếp công dân.
 * Thành phần: Ds Phạm Tiến Phương – Phó Chánh Thanh tra.
 * Địa điểm: Phòng Tiếp dân –  Sở Y tế.
  
4-8 giờ 00: Trực Phòng Y tế – Trung tâm Hành chính tỉnh (Cả ngày).
 * Thành phần: Nguyễn Thị Yến Nhi - TTYT Tp.Thủ Dầu Một.
 * Địa điểm: Tháp B – Tầng 2 – TTHC tỉnh.
Chiều:
1-13 giờ 30: Công bố Kết luận giải quyết khiếu nại, tố cáo.
 * Thành phần: Bs Cao Thị Bích Thuận - PGĐ Sở, Thanh tra, TCCB, TCKT, NVY (thành viên tổ xác minh).
 * Địa điểm: Trung tâm Giám định Y khoa.
Thứ ba 07/5/2019:
Sáng:
1-8 giờ 00: Tham dự lớp bồi dưỡng cán bộ chuyên trách công tác cải cách hành chính do Sở Nội vụ tổ chức (từ ngày 7/5 - 9/5/2019).
 * Thành phần: Bs Thứ - Chánh VP, CN Minh - Phó Chánh VP dự.
 * Địa điểm: Trường Chính trị tỉnh.
  
2-8 giờ 00: Thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về hành nghề y, dược tư nhân tại các BVĐK, PKĐK tư nhân đợt 1/2019.
 * Thành phần: Thanh tra, NVY, QLD, TT.CSSKSS, CCDS-KHHGĐ.
 * Địa điểm: Dĩ An, Thủ Dầu Một (ngày 7/5 - 9/5).
 Xe : Đ/c Phước.
  
3-8 giờ 00: Tiếp công dân.
 * Thành phần: Bs Từ Tấn Thứ - Chánh VP.
 * Địa điểm: Phòng Tiếp dân – Sở Y tế.
  
4-8 giờ 00: Trực Phòng Y tế – Trung tâm Hành chính tỉnh (Cả ngày).
 * Thành phần: Trương Thanh Tòng - BVĐK tỉnh.
 * Địa điểm: Tháp B – Tầng 2 – TTHC tỉnh.
  
Thứ tư 08/5/2019.
Sáng:
1-8 giờ 00: Hội nghị tổng kết công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2019.
 * Thành phần: Ds Ngô Tùng Châu - PGĐ Sở, P. NV dự.
 * Địa điểm: Hội trường A - Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh.
  
2-8 giờ 00: Hội thảo lấy ý kiến góp ý đối với dự án Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia do Bộ Y tế tổ chức tại Bình Dương.
 * Thành phần: Bs Huỳnh Thanh Hà - PGĐ Sở, Ths Hiền - P.NV dự.
 * Địa điểm: Khách sạn Gold Star, 37 Hùng Vương, TP.TDM.
  
3-8 giờ 00: Dự Lễ phát động "Tháng nhân đạo" năm 2019.
 * Thành phần: Bs Cao Thị Bích Thuận - PGĐ Sở dự.
 * Địa điểm: Nhà Văn hóa xã Minh Tân, huyện Dầu Tiếng.
 Xe : BTC đón đại biểu tại Tòa nhà Becamex - ĐL Bình Dương lúc 6 giờ.
  
4-8 giờ 00: Dự lớp tập huấn tăng cường chất lượng công tác chuyển giao thực hiện cấp, thu hồi GCNĐĐK xét nghiệm khẳng định HIV dương tính.
 * Thành phần: Ths Phúc - NV, TT.PC HIV (từ 8/5 - 10/5).
 * Địa điểm: Ks Đại Nam, 79 Trần Hưng Đạo, TP.HCM.
 Xe : Đi cùng xe TT.PC HIV.
  
5-8 giờ 00: Tiếp công dân.
 * Thành phần: CN Nguyễn Bình Minh – Phó Chánh VP.
 * Địa điểm: Phòng Tiếp dân – Sở Y tế.
  
6-8 giờ 00: Trực Phòng Y tế – Trung tâm Hành chính tỉnh (Cả ngày).
 * Thành phần: Lê Thị Yến Nhi - BVĐK tỉnh.
 * Địa điểm: Tháp B – Tầng 2 – TTHC tỉnh.
Chiều :
  
1-13 giờ 30: Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ 27 và Hội nghị Cán bộ chủ chốt của tỉnh thực hiện quy trình công tác cán bộ.
 * Thành phần: Bs Lục Duy Lạc - TUV, GĐ Sở dự.
 * Địa điểm: Hội trường B - Tỉnh ủy.
  
Thứ năm 09/5/2019:
Sáng:
1-8 giờ 00: Họp Hội đồng Giám định Y khoa tỉnh.
 * Thành phần: Bs Cao Thị Bích Thuận - PGĐ Sở dự.
 * Địa điểm: Trung tâm GĐYK tỉnh.
  
2-8 giờ 00: Họp BTC giải đua xe đạp THBD cúp Đại Thiên Lộc.
 * Thành phần: Ths Hiền - PTP. Nghiệp vụ dự.
 * Địa điểm: Đài PTTH Bình Dương.
  
3-8 giờ 00: Tiếp công dân.
 * Thành phần: CN Ngô Trần Đức Hữu - Phó TP.TCCB.
 * Địa điểm: Phòng Tiếp dân – Sở Y tế.
  
4-8 giờ 00: Trực Phòng Y tế – Trung tâm Hành chính tỉnh (Cả ngày).
 * Thành phần : Nguyễn Thị Ngọc Hương - BVĐK tỉnh.
 * Địa điểm: Tháp B – Tầng 2 – TTHC tỉnh.
  
Thứ sáu 10/5/2019
Sáng:
  
1-8 giờ 30: Dự họp thông qua dự thảo Biên bản kiểm toán tại Sở Y tế và 04 đơn vị trực thuộc được kiểm toán.
 * Thành phần: Ds Ngô Tùng Châu - PGĐ Sở, Trưởng các phòng : TCCB, TCKT, QLD, KHTH, Nghiệp vụ Y; Giám đốc và Kế toán trưởng các đơn vị : BVĐK tỉnh, BV.PHCN tỉnh, BV.YHCT tỉnh, Trung tâm Y tế DP.
 * Địa điểm: Hội trường A - Sở Y tế.
  
2-8 giờ 00: Dự kỷ niệm 70 năm Ngày thành lập Ban Tuyên huấn Thủ Dầu Một (10/5/1949 - 10/5/2019)
 * Thành phần: Bs Thứ - Chánh VP.
 * Địa điểm: Hội trường UBND TP.Thủ Dầu Một.
  
3-7 giờ 30: Thẩm định thực hành tốt nhà thuốc.
 * Thành phần: P.QLD, QLHN, PYT Thủ Dầu Một.
 * Địa điểm: TP.Thủ Dầu Một.
 Xe : Đ/c Phước.
  
4-8 giờ 00: Tiếp công dân.
 * Thành phần: Ds Phạm Tiến Phương  - Phó Chánh Thanh tra.
 * Địa điểm: Phòng Tiếp dân –  Sở Y tế.
  
5-8 giờ 00: Trực Phòng Y tế – Trung tâm Hành chính tỉnh (Cả ngày).
 * Thành phần: Huỳnh Trần Dương Giới - BVĐK tỉnh
 * Địa điểm: Tháp B – Tầng 2 – TTHC tỉnh.
  
Thứ bảy 11/5/2019
Sáng:
  
1-7 giờ 30: Thẩm định thực hành tốt nhà thuốc Công ty DP GDP.
 * Thành phần: P.QLD, QLHN, PYT Bến Cát
 * Địa điểm: Bến Cát.

 

Nơi nhận:

- Văn phòng UBND tỉnh;

- Ban QLTN - TTHC tỉnh;

- BGĐ Sở, TT.ĐU, CĐN;

- Các Phòng CN Sở;

- Các Đơn vị trực thuộc (Website SYT);

- Lưu VT, VP.

KT.GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

(Đã ký)

Ngô Tùng Châu

 

LỊCH LÀM VIỆC SỞ Y TẾ Tuần lễ từ ngày 29/4/2019 đến ngày 04/5/2019Lịch làm việcLỊCH LÀM VIỆC SỞ Y TẾ Tuần lễ từ ngày 29/4/2019 đến ngày 04/5/2019/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
(Lịch này thay thư mời họp)
26/04/2019 16:00NoĐã ban hành

LỊCH LÀM VIỆC SỞ Y TẾ

Tuần lễ từ ngày 29/4/2019 đến ngày 04/5/2019

(Lịch này thay thư mời họp)

Lich So Y te T05 29-04 den 04-05-2019.pdf


Thứ hai 29/4/2019:​
Sáng :
1-7 giờ 30: Cán bộ, công chức Sở Y tế nghỉ Lễ kỷ niệm 30/4 và 1/5 (Theo Thông báo số 66/TB-UBND ngày 4/4/2019 của UBND tỉnh).
  
Thứ ba 30/4/2019:
Sáng:
1-7 giờ 30: Cán bộ, công chức Sở Y tế nghỉ Lễ kỷ niệm 44 năm ngày Giải phóng hoàn toàn miền Nam thống nhất đất nước (Theo Thông báo số 66/TB-UBND ngày 4/4/2019 của UBND tỉnh).
  
Thứ tư 01/5/2019.
Sáng:
1-7 giờ 30: Cán bộ, công chức Sở Y tế nghỉ Lễ kỷ niệm Quốc tế Lao động (Theo Thông báo số 66/TB-UBND ngày 4/4/2019 của UBND tỉnh).
  
Thứ năm 02/5/2019:
Sáng:
  
1-7 giờ 30: Tham dự lớp bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước chương trình chuyên viên khóa 63 năm 2019 (Từ ngày 02/5/2019 đến 04/5/2019)                                                                                                                                      
 * Thành phần: Ths Phúc - PNV.
 * Địa điểm: Trường Chính trị tỉnh.
  
2-9 giờ 00: Làm việc với Khoa YTCC - Đại học Y Dược TP.HCM về hỗ trợ sinh viên thực tập tại Bình Dương.                                                                                                                                       
 * Thành phần: Bs Huỳnh Thanh Hà - PGĐ Sở, TT.TTGDSK, TT.PC BXH, TT.PC HIV/AIDS, TTYT DP, Chi cục ATVSTP.
 * Địa điểm: Hội trường B - Sở Y tế.
  
3-8 giờ 00: Tiếp công dân.
 * Thành phần: Ds Phạm Tiến Phương - Phó Chánh Thanh tra.
 * Địa điểm: Phòng Tiếp dân – Sở Y tế.
  
4-8 giờ 00: Trực Phòng Y tế – Trung tâm Hành chính tỉnh (Cả ngày).
 * Thành phần : Hồ Văn Bình – Ban Bảo vệ CSSK cán bộ tỉnh
 * Địa điểm: Tháp B – Tầng 2 – TTHC tỉnh.
  
  
Chiều:
1-14 giờ 00: Họp Hội đồng xét tuyển viên chức tỉnh năm 2019.
 * Thành phần: Bs Lục Duy Lạc - GĐ Sở, P.TCCB.
 * Địa điểm: Phòng họp C - UBND tỉnh.
  
2-14 giờ 00: Kiểm tra chấp hành ĐLCĐ, tài chính công đoàn CĐCS BVĐK Tư nhân Bình Dương.
 * Thành phần: BTV, UBKT Công đoàn ngành Y tế.
 * Địa điểm: BVĐK Tư nhân Bình Dương.
  
Thứ sáu 03/5/2019
Sáng:
  
1-8 giờ 00: Tham dự Hội thảo thực trạng và thách thức triển khai Thông tư 39/2017/TT-BYT và giới thiệu khóa đào tạo E-learning của WHO cho tuyến y tế cơ sở.
 * Thành phần: Bs Thuận - PGĐ Sở, Ths Chinh - P.KHTH.
 * Địa điểm: TP Cần Thơ.
 Xe: Đ/c Phước.                               
  
2-9 giờ 00: Làm việc về chế độ chính sách tiền lương và hợp đồng lao động, tuyển dụng.                                                                                                                                        
 * Thành phần: P.TCCB, Phụ trách công tác tổ chức, lao động, tiền lương các đơn vị trực thuộc (BVĐK tỉnh, TT.CSSKSS, SKLĐMT, GĐYK, BV.PHCN chuẩn bị báo cáo về trả lương theo hợp đồng lao động).
 * Địa điểm: Hội trường B - Sở Y tế.
  
3-7 giờ 30: Thẩm định cơ sở đủ điều kiện kinh doanh bán lẻ thuốc đông y, thuốc từ dược liệu, thẩm định cấp phép cơ sở KCB.
 * Thành phần: P.QLHN, Phòng Y tế Bến Cát.
 * Địa điểm: Bến Cát.
 Xe :     
  
4-8 giờ 00: Tiếp công dân.
 * Thành phần: Bs Từ Tấn Thứ  - Chánh VP.
 * Địa điểm: Phòng Tiếp dân –  Sở Y tế.
  
5-8 giờ 00: Trực Phòng Y tế – Trung tâm Hành chính tỉnh (Cả ngày).
 * Thành phần : Hồ Văn Bình – Ban Bảo vệ CSSK cán bộ tỉnh
 * Địa điểm: Tháp B – Tầng 2 – TTHC tỉnh.

Chiều:
1-14 giờ 00: Kiểm tra chấp hành ĐLCĐ, tài chính công đoàn CĐCS Bệnh viện Van Phúc.
 * Thành phần: BTV, UBKT Công đoàn ngành Y tế.
 * Địa điểm: Bệnh viện Vạn Phúc.
  
Thứ bảy 04/5/2019       
Sáng :
1-7 giờ 30: Cán bộ, công chức Sở Y tế đi làm bù (Theo Thông báo số 66/TB-UBND ngày 4/4/2019 của UBND tỉnh).
  
2-8 giờ 00: Họp Đảng ủy Sở Y tế định kỳ.
 * Thành phần: BCH Đảng bộ, Bí thư các chi bộ trực thuộc.
 * Địa điểm: Hội trường B - Sở Y tế.
  
3-8 giờ 30: Họp thẩm định nhu cầu đầu tư TTBYT vốn ngân sách và BHYT.
 * Thành phần: BGĐ Sở, P.TCKT, P.KHTH, P.NVY.
 * Địa điểm: Hội trường A - Sở Y tế.
  
4-7 giờ 30: Thẩm định thực hành nhà thuốc tốt
 * Thành phần: P.QLD; P.QLHN; PYT Tân Uyên.
 * Địa điểm: thị xã Tân Uyên.
 Xe: Đ/c Phước.                               
  
5-8 giờ 00: Tiếp công dân.
 * Thành phần: CN Lê Thanh Hải  - Thanh tra viên.
 * Địa điểm: Phòng Tiếp dân –  Sở Y tế.
  
6-8 giờ 00: Trực Phòng Y tế – Trung tâm Hành chính tỉnh (Cả ngày).
 * Thành phần : Đỗ Minh Nguyệt – TTYT Tp. Thủ Dầu Một
 * Địa điểm: Tháp B – Tầng 2 – TTHC tỉnh.
  

 

Nơi nhận:

- Văn phòng UBND tỉnh;

- Ban QLTN - TTHC tỉnh;

- BGĐ Sở, TT.ĐU, CĐN;

- Các Phòng CN Sở;

- Các Đơn vị trực thuộc (Website SYT);

- Lưu VT, VP.

KT.GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

(Đã ký)

Ngô Tùng Châu

 

 

LỊCH LÀM VIỆC SỞ Y TẾ Tuần lễ từ ngày 22/4/2019 đến ngày 26/4/2019Lịch làm việcLỊCH LÀM VIỆC SỞ Y TẾ Tuần lễ từ ngày 22/4/2019 đến ngày 26/4/2019/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
(Lịch này thay thư mời họp)
19/04/2019 19:00NoĐã ban hành

LỊCH LÀM VIỆC SỞ Y TẾ

Tuần lễ từ ngày 22/4/2019 đến ngày 27/4/2019

(Lịch này thay thư mời họp)

Lich So Y te T04 22-04 den 26-04-2019.signed.pdf

Bo sung Lich So Y te T04 22-04 den 26-04-2019.pdf


Thứ hai 22/4/2019:
Sáng :
1-8 giờ 00: Tiếp công dân.
 * Thành phần: CN Lê Thanh Hải  - Thanh tra viên.
 * Địa điểm: Phòng Tiếp dân –  Sở Y tế.
  
2-8 giờ 00: Trực Phòng Y tế – Trung tâm Hành chính tỉnh (Cả ngày).
 * Thành phần: Nguyễn Thị Thy – TTYT Thủ Dầu Một
 

* Địa điểm: Tháp B – Tầng 2 – TTHC tỉnh.

 

3-9 giờ 00: Họp Hội đồng KHKT chuẩn bị Hội nghị KHKT ngành Y tế.
 * Thành phần: BTC Hội nghị KHKT ngành Y tế.
 * Địa điểm: Hội trường B – Sở Y tế.
  
Thứ ba 23/4/2019:
Sáng:
1-8 giờ 00: Dự phiên họp UBND tỉnh thường kỳ tháng 4/2019.                                                                                                                                       
 * Thành phần: Bs Lục Duy Lạc - GĐ SYT.
 * Địa điểm: Phòng họp A – UBND tỉnh.
  
2-8 giờ 00: Thanh tra việc thực hiện các quy định pháp luật về hành nghề Y, dược tư nhân tại các BVĐK, PKĐK tư nhân đợt 1/2019 (Từ 23/4 đến 25/4/2019).                                                                                                                                       
 * Thành phần: Thanh tra; NVY, QLD, TTCSSKSS, TTKN, CCDS-KHHGĐ; PA.03; BHXH.
 

* Địa điểm: Thị xã Dĩ An.

Xe: Đ/c Phước

  
3-8 giờ 30: Đoàn công tác của Vụ BHYT Bộ Y tế khảo sát tình hình thực hiện BHYT tại Công ty Pung Kook Saigon III .                                                                                                                                        
 * Thành phần: Đoàn BYT; đại diện SYT; đại diện doanh nghiệp.
 * Địa điểm: Công ty Pung Kook Saigon III.
  
4-8 giờ 30: Họp Hội đồng thẩm định TTBYT của Sở Y tế (QĐ 608/QĐ-SYT) về đầu tư thiết bị y tế từ nguồn NSNN năm 2019 và nguồn kết dư BHYT năm 2017.                                                                                                                                        
 * Thành phần: BGĐ SYT (Ds Châu, Bs Thuận); Trưởng các Phòng : KHTH; NV; TCKT; TCCB; QLD.
 * Địa điểm: Hội trường B – Sở Y tế.
  
5-8 giờ 00: Tiếp công dân.
 * Thành phần: Bs Từ Tấn Thứ –Chánh VP.
 * Địa điểm: Phòng Tiếp dân – Sở Y tế.
  
6-8 giờ 00: Trực Phòng Y tế – Trung tâm Hành chính tỉnh (Cả ngày).
 * Thành phần: Nguyễn Thị Ngọc Yến - BVĐK tỉnh.
 * Địa điểm: Tháp B – Tầng 2 – TTHC tỉnh.
 
Chiều:
1-13 giờ 30: Đoàn công tác của Vụ BHYT Bộ Y tế khảo sát, phỏng vấn thực hiện BHYT tại địa phương .                                                                                                                                       
 * Thành phần: Đoàn công tác BYT; đại diện SYT; PKĐKKV An Thạnh và những người dân (do PK An Thạnh mời).
 * Địa điểm: Phòng khám đa khoa khu vực An Thạnh, Thuận An.
 
Thứ tư 24/4/2019.
Sáng:
  
1-8 giờ 00: Dự Hội nghị sơ kết 3 năm Chương trình số 1122/CTPH-UBND-BDV và kết quả thực hiện "Năm dân vận chính quyền" 2018.
 * Thành phần: Đại diện lãnh đạo SYT.
 * Địa điểm: Hội trường A – UBND thành phố Thủ Dầu Một.
  
2-8 giờ 00: Dự Hội nghị tập huấn, triển khai Thông tư 56/2017/TT-BYT ngày 29/12/2017 của Bộ Y tế quy định chi tiết thi hành Luật BHXH và Luật ATVS lao động thuộc lĩnh vực y tế và dự kiến phân bổ nguồn KP KCB BHYT năm 2019.
 * Thành phần: Đại diện lãnh đạo SYT; P.NVY.
 * Địa điểm: Hội trường tầng 7 - BHXH tỉnh.
  
3-8 giờ 00: Tiếp, làm việc với Đoàn kiểm toán Khu vực 4.
 * Thành phần: Ds Ngô Tùng Châu – PGĐ SYT; P.TCKT; P.TCCB; P.QLD; P. NVY; P. KHTH.
 * Địa điểm: Hội trường A – Sở Y tế
  
4-8 giờ 00: Tiếp Đoàn thanh tra của Sở Nội vụ.
 * Thành phần: Ds Ngô Tùng Châu – PGĐ SYT; P.TCCB; VP SYT.
 * Địa điểm: Phòng DS Châu – PGĐ.
  
5-8 giờ 30: Dự Hội thảo triển khai một số hướng dẫn về an toàn người bệnh và đảm bảo an toàn phẫu thuật.
 * Thành phần: Bs Cao Thị Bích Thuận – PGĐ Sở; Bs Tâm –P.NVY.
 * Địa điểm: KS Sheraton Sài Gòn, P. Bến Nghé, Q1, TP HCM.
 Xe: TT.PC HIV
  
6-8 giờ 30: Đoàn công tác của Vụ BHYT Bộ Y tế làm việc với Sở Y tế về việc thực hiện các quy định liên quan đến BHYT .                                                                                                                                       
 * Thành phần: Đoàn công tác BYT; lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh; Lãnh đạo SYT và các phòng: NVY, KHTH, TCKT; lãnh đạo BHXH tỉnh; Sở Tài chính; Sở LĐTB&XH; Sở GD&ĐT; Liên đoàn LĐ tỉnh; Hội Nông dân; BVĐK tỉnh; PKĐKKV An Thạnh; Công ty Pung Kook III .
 * Địa điểm: Hội trường B – Sở Y tế.
  
7-9 giờ 00: Họp về việc thành lập Đơn vị mua thuốc tập trung cấp địa phương và kế hoạch đấu thầu thuốc năm 2019.
 * Thành phần: BGĐ Sở; P.QLD.
 * Địa điểm: Hội trường A – Sở Y tế.
  
8-8 giờ 00: Tiếp công dân.
 * Thành phần: Bs Từ Tấn Thứ –Chánh VP.
 * Địa điểm: Phòng Tiếp dân – Sở Y tế.
  
9-8 giờ 00: Trực Phòng Y tế – Trung tâm Hành chính tỉnh (Cả ngày).
 * Thành phần: Nguyễn Thị Gấm – BVĐK tỉnh.
 * Địa điểm: Tháp B – Tầng 2 – TTHC tỉnh.
  
Chiều:
1-13 giờ 30: Đoàn công tác của Vụ BHYT Bộ Y tế làm việc với Bảo hiểm xã hội tỉnh về việc thực hiện BHYT .                                                                                                                                       
 * Thành phần: Đoàn công tác BYT; BHXH tỉnh: Lãnh đạo phụ trách BHYT; Phòng Giám định BHYT; KHTC; Kế toán; Sổ, thẻ và phòng thu; đại diện SYT.
 * Địa điểm: Hội trường BHXH tỉnh.
  
Thứ năm 25/4/2019:
Sáng:
  
1-7 giờ 30: Kiểm tra chấp hành ĐLCĐ, tài chính công đoàn CĐCS Trung tâm Phòng, chống Bệnh xã hội.
 * Thành phần: BTV, UBKT Công đoàn ngành Y tế.
 * Địa điểm: Trung tâm Phòng, chống Bệnh xã hội tỉnh.
  
2-8 giờ 30:Tham dự Hội thảo tọa đàm cung cấp, trao đổi thông tin về 05 năm thi hành Luật phòng, chống tác hại của thuốc lá.                                                                                                                                       
 * Thành phần: Bs Tâm – CV P.NVY.
 * Địa điểm: Sở Y tế Tp. HCM - 59 Nguyễn Thị Minh Khai, Q1, TP.HCM;
  
3-8 giờ 00: Tiếp công dân.
 * Thành phần: CN Ngô Trần Đức Hữu - Phó TP.TCCB.
 * Địa điểm: Phòng Tiếp dân – Sở Y tế.
  
4-8 giờ 00: Trực Phòng Y tế – Trung tâm Hành chính tỉnh (Cả ngày).
 * Thành phần : Trần Thị Quỳnh – BVĐK tỉnh
 * Địa điểm: Tháp B – Tầng 2 – TTHC tỉnh.
  
Chiều:
1-14 giờ 00: Kiểm tra chấp hành ĐLCĐ, tài chính công đoàn CĐCS Trung tâm Y tế dự phòng.
 * Thành phần: BTV, UBKT Công đoàn ngành Y tế.
 * Địa điểm: Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh.
  
Thứ sáu 26/4/2019
Sáng:
  
1-6 giờ 30: Viếng Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh.
 * Thành phần: Bs Lạc–GĐ SYT; Đ/c Hùng–CT CĐN; Bs Thứ - CVP.
 * Địa điểm: Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh.
 Xe: Đ/c Hậu                                    
  
2-7 giờ 30: Thẩm định thực hành nhà thuốc tốt
 * Thành phần: P.QLD; P.QLHN; PYT Tân Uyên.
 * Địa điểm: thị xã Tân Uyên.
 Xe: Đ/c Phước                                
  
3-7 giờ 30: Kiểm tra chấp hành ĐLCĐ, tài chính công đoàn CĐCS Trung tâm Truyền thông Giáo dục sức khỏe.
 * Thành phần: BTV, UBKT Công đoàn ngành Y tế.
 * Địa điểm: Trung tâm Truyền thông GDSK tỉnh.
  
4-8 giờ 00: Hội thảo KHCN & KT ngành Y tế Bình Dương lần thứ 18
 * Thành phần: BGĐ SYT, Trưởng phòng CN SYT, lãnh đạo các đơn vị trực thuộc; khách mời và tác giả các đề tài nghiên cứu (có thư mời riêng).
 * Địa điểm: Hội trường C – BVĐK tỉnh.
  
5-9 giờ 00: Dự họp mặt kỷ niệm 44 năm giải phóng hoàn toàn miền Nam; ngày Quốc tế Lao động và 129 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh.
 * Thành phần: Bs Cao Thị Bích Thuận – PGĐ SYT.
 * Địa điểm: Trung tâm Hội nghị - Triển lãm tỉnh.
  
6-8 giờ 00: Tiếp công dân.
 * Thành phần: CN Lê Thanh Hải  - Thanh tra viên.
 * Địa điểm: Phòng Tiếp dân –  Sở Y tế.
  
7-8 giờ 00: Trực Phòng Y tế – Trung tâm Hành chính tỉnh (Cả ngày).
 * Thành phần: Nguyễn Quang Tiến - BVĐK tỉnh
 * Địa điểm: Tháp B – Tầng 2 – TTHC tỉnh.
 
Chiều:
1-14 giờ 00: Kiểm tra chấp hành ĐLCĐ, tài chính công đoàn CĐCS Tỉnh hội Đông Y.
 * Thành phần: BTV, UBKT Công đoàn ngành Y tế.
 * Địa điểm: Tỉnh hội Đông y.
                                       

 

Nơi nhận:

- Văn phòng UBND tỉnh;

- Ban QLTN - TTHC tỉnh;​

- BGĐ Sở, TT.ĐU, CĐN;

- Các Phòng CN Sở;

- Các Đơn vị trực thuộc (Website SYT);

- Lưu VT, VP.

KT.GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

(Đã ký)

Ngô Tùng ChâuLỊCH LÀM VIỆC SỞ Y TẾ Tuần lễ từ ngày 15/4/2019 đến ngày 20/4/2019Lịch làm việcLỊCH LÀM VIỆC SỞ Y TẾ Tuần lễ từ ngày 15/4/2019 đến ngày 20/4/2019/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
(Lịch này thay thư mời họp)
13/04/2019 00:00NoĐã ban hành

LỊCH LÀM VIỆC SỞ Y TẾ

Tuần lễ từ ngày 15/4/2019 đến ngày 20/4/2019

(Lịch này thay thư mời họp)

Lich So Y te T04 15-04 den 20-04-2019.pdf

Thứ hai 15/4/2019:​

 Nghỉ bù Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương (theo Thông báo số 66/TB-UBND ngày 04/4/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh).
  
Thứ ba 16/4/2019:
Sáng:
1-6 giờ 30: Dự Lễ phát động "Tháng hành động vì ATVSTP" năm 2019.
 * Thành phần: Ủy quyền lãnh đạo Chi cục An toàn VS thực phẩm.
 * Địa điểm: Quảng trường 30/4 thị xã Bến Cát.
  
2-7 giờ 30: Tham dự lớp bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước chương trình chuyên viên khóa 63 năm 2019 (Từ ngày 16/4/2019 đến 19/4/2019)                                                                                                                                       
 * Thành phần: Ths Phúc - PNV
 * Địa điểm: Trường Chính trị tỉnh
  
3-8 giờ 00: Dự Hội nghị sơ kết 3 năm (2016-2018) và Kế hoạch 2 năm (2019-2020) của Chương trình mục tiêu Y tế - Dân số giai đoạn 2016-2020 do Bộ Y tế tổ chức.                                                                                                                                        
 * Thành phần: Bs Huỳnh Thanh Hà – PGĐ Sở Y tế; các Phòng : KHTH; NV; TCKT.
 

* Địa điểm: Nhà khách T78, 145 Lý Chính Thắng, P7, Q3, Tp.HCM.

Xe: Trung tâm PCBXH.

  
4-8 giờ 00: Thanh tra việc thực hiện các quy định pháp luật về hành nghề Y, dược tư nhân tại các BVĐK, PKĐK tư nhân đợt 1/2019 (Từ 16/4 đến 18/4/2019).                                                                                                                                        
 * Thành phần: Thanh tra; NV, QLD, TTCSSKSS, TTKN, CCDS-KHHGĐ; PA.03; BHXH
 

* Địa điểm: Thị xã Thuận An.

Xe: Đ/c Phước.

  
5-8 giờ 00: Tiếp công dân.
 * Thành phần: Bs Lục Duy Lạc – GĐ SYT và Bs Hùng – TP.TCCB.
 * Địa điểm: Phòng Tiếp dân – Sở Y tế.
  
6-8 giờ 00: Trực Phòng Y tế – Trung tâm Hành chính tỉnh (Cả ngày).
 * Thành phần: Nguyễn Thành Công - BVĐK tỉnh.
 * Địa điểm: Tháp B – Tầng 2 – TTHC tỉnh.
 
Chiều:
 
1-

14h00: Dự kiểm tra về quản lý, sử dụng biên chế sự nghiệp giáo dục và y tế (đoàn Bộ Nội vụ sẽ kiểm tra khách quan một số cơ sở y tế).

* Thành phần: BS Lục Duy Lạc - GĐ Sở; BS Hùng-TCCB; Giám đốc: BVĐK tỉnh; TTYT TX Thuận An; Dĩ An; Tân Uyên

* Địa điểm: Phòng họp A – UBND tỉnh.

 
Thứ tư 17/4/2019.
Sáng:
1-8 giờ 00: Hội nghị Giao ban công tác Y tế 3 tháng đầu năm 2019.
 * Thành phần: BGĐ, TTĐU, CĐN, Trưởng các phòng SYT, GĐ/Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc SYT; Trưởng phòng Y tế; Lãnh đạo bệnh viện ngành và BV ngoài Công lập.
 * Địa điểm: Hội trường B – Sở Y tế.
  
2-7 giờ 30: Tập huấn phần mềm quản lý thẻ đoàn viên công đoàn (từ 17/4 đến 18/4/2019).
 * Thành phần: CN Hùng; CN Giang – CĐ ngành Y tế.
 * Địa điểm: Trường Trung cấp KTNV Công đoàn Bình Dương.
  
3-7 giờ 30: Dự Hội nghị tuyên truyền, phổ biến Luật phòng chống tham nhũng và các văn bản hướng dẫn thi hành..
 * Thành phần: Ds Phương – Thanh tra.
 * Địa điểm: Hội trường 1 – Trường Chính trị tỉnh.
  
4-8 giờ 00: Dự Hội nghị hiệp đồng huấn luyện lực lượng tự vệ năm 2019.
 * Thành phần: Ths Hiếu - P.TCCB.
 * Địa điểm: Hội trường BCH Quân sự Tp.Thủ Dầu Một.
  
5-8 giờ 00: Tiếp công dân.
 * Thành phần: Bs Từ Tấn Thứ –Chánh VP.
 * Địa điểm: Phòng Tiếp dân – Sở Y tế.
  
6-8 giờ 00: Trực Phòng Y tế – Trung tâm Hành chính tỉnh (Cả ngày).
 * Thành phần: Dương Trung Tá - BVĐK tỉnh.
 * Địa điểm: Tháp B – Tầng 2 – TTHC tỉnh.
  
Chiều:
 
1-13 giờ 30: Họp Hội đồng xét cấp Chứng chỉ hành nghiệp y đợt 4/2019
 * Thành phần: Theo QĐ số 271/QĐ-SYT ngày 14/3/2018 của Sở Y tế
 * Địa điểm: Hội trường A – Sở Y tế
 
 
Thứ năm 18/4/2019:
Sáng:
1-7 giờ 00: Dự Lễ phát động Chiến dịch Tổng vệ sinh môi trường và truyền thông phòng, chống  SXH, TCM và Zika.
 * Thành phần: Bs Huỳnh Thanh Hà - PGĐ Sở Y tế; Phòng NV và các thành phần mời.
 * Địa điểm: UBND thị xã Tân Uyên.
 Xe : TT.YTDP.
  
2-6 giờ 30: Dự Lễ phát động "Tháng hành động vì ATVSTP" năm 2019.
 * Thành phần: Ủy quyền lãnh đạo Chi cục An toàn VS thực phẩm.
 * Địa điểm: Trước Nhà sách Dĩ An (Chợ Dĩ An 1 – P. Dĩ An).
  
3-7 giờ 30: Dự lớp tập huấn, bồi dưỡng, kỹ năng nghiệp vụ tiếp công dân, xử lý đơn thư giải quyết khiếu nại tố cáo (Từ 18/4 đến 20/4/2019).
 * Thành phần: DS Phương - TT, CN Minh-VP, CN Hữu-TCCB.
 * Địa điểm: Trường Chính trị tỉnh.
  
4-8 giờ 00: Tiếp và làm việc với Trung tâm kiểm soát bệnh tật Hoa Kỳ.
 * Thành phần: BS Lục Duy Lạc - GĐ Sở Y tế; PNV.
 * Địa điểm: Trung tâm Phòng chống HIV/AIDS tỉnh.
  
5-8 giờ 00: Họp Hội đồng giám định y khoa xét duyệt thường kỳ.
 * Thành phần: BS Cao Thị Bích Thuận - PGĐ Sở Y tế.
 * Địa điểm: Trung tâm Giám định y khoa tỉnh.
  
6-8 giờ 00: Tiếp công dân.
 * Thành phần: CN Ngô Trần Đức Hữu - Phó TP.TCCB.
 * Địa điểm: Phòng Tiếp dân – Sở Y tế.
  
7-8 giờ 00: Trực Phòng Y tế – Trung tâm Hành chính tỉnh (Cả ngày).
 * Thành phần : Trần Thị Huệ - BVĐK tỉnh.
 * Địa điểm: Tháp B – Tầng 2 – TTHC tỉnh.
Chiều:
1-

12 giờ 45: Tham dự Hội thảo giới thiệu nhóm nâng cao chất lượng dịch vụ y tế trong chăm sóc và điều trị HIV/AIDS

* Thành phần: BS Tài - NV

* Địa điểm: Khách sạn BCONS, Phú Cường, Thủ Dầu Một.

  
Thứ sáu 19/4/2019
Sáng:
1-7 giờ 30: Giám sát triển khai Chiến dịch tổng VSMT và truyền thông PC SXH, TCM, Zika (Từ 19/4 đến 20/4/2019)
 * Thành phần: Theo QĐ số 333/QĐ-SYT ngày 28/3/2019 của Sở Y tế.
 * Địa điểm: 09/09 huyện, thị xã, thành phố.
 Xe :
  
2-7 giờ 30: Thẩm định cấp Giấy phép hoạt động cho cơ sở khám chữa bệnh.
 * Thành phần: P.QLHN: Bs Tâm, Bs Đạt; mời Phòng Y tế Thuận An; Phòng Y tế Thủ Dầu Một.
 * Địa điểm: Thuận An (Sáng); Thủ Dầu Một (Chiều).
 Xe : Đ/c Phước.                              
  
3-7 giờ 30: Thẩm định thực hành tốt nhà thuốc.
 * Thành phần: P.QLD, QLHN, PYT Bến Cát.
 * Địa điểm: Bến Cát.
 Xe :
  
4-8 giờ 00: Làm việc với Bệnh viện Y học cổ truyền về công tác Tổ chức cán bộ.
 * Thành phần: BS Hùng, CN Hữu-TCCB.
 * Địa điểm: BV YHCT tỉnh.
  
5-8 giờ 00: Tiếp công dân.
 * Thành phần: CN Hải  - Phòng Thanh tra.
 * Địa điểm: Phòng Tiếp dân –  Sở Y tế.
  
6-8 giờ 00: Trực Phòng Y tế – Trung tâm Hành chính tỉnh (Cả ngày).
 * Thành phần: Nguyễn Kim Hùng - BVĐK tỉnh
 * Địa điểm: Tháp B – Tầng 2 – TTHC tỉnh.
                                       
Thứ bảy 20/4/2019
Sáng :
1-7h30: Đi Cần Thơ để tham dự ngày hội việc làm tại Trường Đại học Y Dược Cần Thơ  vào ngày 21/4/2019.
 * Thành phần: DS Châu-PGĐ; Phòng TCCB Sở; Các đơn vị trực thuộc.
 * Địa điểm: Trường Đại học Y Dược Cần Thơ.
 Xe : Đ/c Phước
  

 

Nơi nhận:

- Văn phòng UBND tỉnh;

- Ban QLTN - TTHC tỉnh;

- BGĐ Sở, TT.ĐU, CĐN;

- Các Phòng CN Sở;

- Các Đơn vị trực thuộc (Website SYT);

- Lưu VT, VP.

GIÁM ĐỐC

(Đã ký)

Lục Duy Lạc

                   LỊCH LÀM VIỆC SỞ Y TẾ Tuần lễ từ ngày 08/4/2019 đến ngày 13/4/2019Lịch làm việcLỊCH LÀM VIỆC SỞ Y TẾ Tuần lễ từ ngày 08/4/2019 đến ngày 13/4/2019/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
(Lịch này thay thư mời họp)
05/04/2019 17:00NoĐã ban hành

LỊCH LÀM VIỆC SỞ Y TẾ

Tuần lễ từ ngày 08/4/2019 đến ngày 13/4/2019

(Lịch này thay thư mời họp)

Lich So Y te T04 08-04 den 13-04-2019.pdf


Thứ hai 08/4/2019:​
Sáng:
1-6 giờ 30 : Dự Lễ phát động Tháng An toàn vệ sinh thực phẩm năm 2019.
 * Thành phần: Bs Huỳnh Thanh Hà - PGĐ Sở dự.
 * Địa điểm: Trung tâm Văn hóa Thông tin thể thao TX Thuận An.
 Xe : Đ/c Phước.
  
2-8 giờ 00: Dự Khai giảng khóa đào tạo bồi dưỡng về QLYT cho cán bộ lãnh đạo, quản lý ngành y tế.
 * Thành phần: Bs Hùng - TP.TCCB dự.
 * Địa điểm: 159 Hưng Phú, P8, Q8, TP.HCM
 Xe : Cá nhân.
  
3-8 giờ 30: Giao ban BGĐ, TT.ĐU, CĐN, Trưởng các phòng CN.
 * Thành phần: BGĐ, TT.ĐU, CĐN, Trưởng các phòng CN.
 * Địa điểm: Hội trường A - Sở Y tế.
                                                               
4-8 giờ 00: Tiếp công dân.
 * Thành phần: Ds Phạm Tiến Phương – Phó Chánh Thanh tra.
 * Địa điểm: Phòng Tiếp dân –  Sở Y tế.
  
5-8 giờ 00: Trực Phòng Y tế – Trung tâm Hành chính tỉnh (Cả ngày).
 * Thành phần: Võ Văn Hải - TTYT Tp.Thủ Dầu Một.
 * Địa điểm: Tháp B – Tầng 2 – TTHC tỉnh.
Chiều :                
  
1-14 giờ 00: Họp Hội đồng sáng kiến Sở Y tế.
 * Thành phần: BGĐ, CĐN, Trưởng các phòng CN, Bs Tân - BVĐK tỉnh, Bs Lê - TTYT Dự phòng, CN Hữu, Ths Chinh.
 * Địa điểm: Hội trường A –  Sở Y tế.
  
Thứ ba 09/4/2019:
Sáng:
  
1-7 giờ 30: Dự Hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ 25-Khóa X
 * Thành phần: Bs Lục Duy Lạc - TUV, GĐ Sở dự.
 * Địa điểm: Hội trường B - Tỉnh ủy.
  
  
2-8 giờ 00: Họp triển khai Kế hoạch Kiểm toán NSNN năm 2018 của Đoàn Kiểm toán Khu vực 4 (từ 09/04 đến 24/04/2019).
 * Thành phần: Ds Ngô Tùng Châu - PGĐ Sở, Phòng TCKT, P.TCCB, P.Nghiệp vụ, P.KHTH, QLD; Giám đốc và Kế toán trưởng các đơn vị : BVĐK tỉnh, BV.PHCN tỉnh, BV.YHCT tỉnh, TTYT Dự phòng.
 * Địa điểm: Hội trường B - Sở Y tế.
 (Xe : BV.YHCT đón Đoàn Kiểm toán tại Nhà khách Tỉnh ủy lúc 7h30)
  
3-9 giờ 00: Họp góp ý phương án tiếp nhận cơ sở 02 Bệnh viện chuyên khoa Lao và Bệnh viện chuyên khoa tâm thần.
 * Thành phần: Bs Cao Thị Bích Thuận - PGĐ Sở, P.TCKT, KHTH, TCCB, Lãnh đạo BVĐK tỉnh; Mời đại diện Sở Tài chính, Sở Nội vụ, Sở KHĐT, Ban QLDAĐTXD tỉnh
 * Địa điểm: Hội trường A - Sở Y tế.
  
4-8 giờ 00: Dự Hội thảo góp ý dự thảo Nghị định của Chính phủ quy định về đào tạo chuyên sâu trong lĩnh vực sức khỏe.
 * Thành phần: Bs Hùng, Ths Hiếu - P.TCCB dự.
 * Địa điểm: Ks Đại Nam, 79 Trần Hưng Đạo, Q1, TP.HCM
 Xe : Cá nhân.
  
5-8 giờ 00: Thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về hành nghề y, dược tư nhân tại các BVĐK, PKĐK tư nhân đợt 1/2019 (Từ ngày 9/4 đến 11/4/2019).
 * Thành phần: Thanh tra, NVY, QLD, TT.CSSKSS, CCDS-KHHGĐ.
 * Địa điểm: Thuận An.
 Xe : Đ/c Phước (ngày 9 &10/4).
  
6-8 giờ 00: Họp cụm thi đua công đoàn cấp trên cơ sở.
 * Thành phần: Đ/c Hùng, Bs Hồng, Đ/c Giang - CĐNYT dự.
 * Địa điểm: Công đoàn các Khu công nghiệp Bình Dương.
  
7-8 giờ 00: Dự lớp bồi dưỡng QLNN chương trình chuyên viên chính.
 * Thành phần: Ths Chinh - KHTH (Từ ngày 9/4 đến 14/4).
 * Địa điểm: Trường Chính trị.
  
8-8 giờ 00: Tiếp công dân.
 * Thành phần: Bs Từ Tấn Thứ - Chánh VP.
 * Địa điểm: Phòng Tiếp dân – Sở Y tế.
  
9-8 giờ 00: Trực Phòng Y tế – Trung tâm Hành chính tỉnh (Cả ngày).
 * Thành phần: Nguyễn Đức Minh Hùng - BVĐK tỉnh.
 * Địa điểm: Tháp B – Tầng 2 – TTHC tỉnh.
 
 
 
Thứ tư 10/4/2019.
Sáng:
1-8 giờ 30: Họp trao đổi, thống nhất triển khai liên thông kết nối hệ thống "Cơ sở dữ liệu Dược Quốc gia"
 * Thành phần: Ds Ngô Tùng Châu - PGĐ Sở, P.QLD, QLHN, VP-CNTT, mời dự Viettel, VNPT Bình Dương.
 * Địa điểm: Hội trường B - Sở Y tế.
  
2-8 giờ 00: Dự Hội nghị sơ kết hoạt động quản lý tăng huyết áp, đái tháo đường tại Trạm y tế (Từ ngày 10/4 - 12/4).
 * Thành phần: Ths Phúc - NV, TTYT Dự phòng.
 * Địa điểm: Đà Nẵng
  
3-8 giờ 00: Tiếp công dân.
 * Thành phần: CN Nguyễn Bình Minh – Phó Chánh VP.
 * Địa điểm: Phòng Tiếp dân – Sở Y tế.
  
4-8 giờ 00: Trực Phòng Y tế – Trung tâm Hành chính tỉnh (Cả ngày).
 * Thành phần: Nguyễn Thị Ngọc Hương - BVĐK tỉnh.
 * Địa điểm: Tháp B – Tầng 2 – TTHC tỉnh.
Thứ năm 11/4/2019:
Sáng:
1-7 giờ 30: Hội nghị sơ kết công tác xây dựng Đảng quý I/2019 - Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh.
 * Thành phần: Ds Ngô Tùng Châu – PBT.TT Đảng ủy Sở Y tế dự.
 * Địa điểm: Trường Chính trị tỉnh.
  
2-7 giờ 30: Hội nghị Tổng kết 30 năm thực hiện Chỉ thị 51-CT/TW của Ban Bí thư (khóa VI) và kỷ niệm 50 năm ngày thành lập Hội người mù VN.
 * Thành phần: Bs Cao Thị Bích Thuận - PGĐ Sở, Bs Tâm - NV dự.
 * Địa điểm: Hội trường A - UBND TP.Thủ Dầu Một.
  
3-8 giờ 30: Tiếp nhận cơ sở 02 Bệnh viện chuyên khoa Lao và Bệnh viện chuyên khoa Tâm thần.
 * Thành phần: Đại diện BGĐ Sở, CĐNYT, Trưởng các phòng KHTH, P.TCKT, TCCB, NV, QLHN; BVĐK tỉnh, Ban QLDA ĐTXD tỉnh.
 * Địa điểm: BVCK Lao và BVCK Tâm thần (Phú Chánh).
 Xe : Đ/c Phước 
  
4-8 giờ 00: Tiếp công dân.
 * Thành phần: CN Ngô Trần Đức Hữu - Phó TP.TCCB.
 * Địa điểm: Phòng Tiếp dân – Sở Y tế.
  
5-8 giờ 00: Trực Phòng Y tế – Trung tâm Hành chính tỉnh (Cả ngày).
 * Thành phần : Võ Thị Thanh Tâm - BVĐK tỉnh.
 * Địa điểm: Tháp B – Tầng 2 – TTHC tỉnh.
  
Thứ sáu 12/4/2019
Sáng:
  
1-7 giờ 30: Thẩm định thay đổi cơ cấu tổ chức, bổ sung DMKT chuyên môn khám chữa bệnh TTYT Dĩ An.
 * Thành phần: Bs Thuận - PGĐ Sở, P.QLHN, P.NV, mời các chuyên khoa BVĐK tỉnh (GM số 29/GM-SYT ngày 4/4/2019).
 * Địa điểm: TTYT Dĩ An.
 Xe : Đ/c Phước.                              
  
2-7 giờ 30: Thẩm định thực hành tốt nhà thuốc.
 * Thành phần: P.QLD, QLHN, PYT Bắc Tân Uyên.
 * Địa điểm: Bắc Tân Uyên.
 Xe :
  
3-8 giờ 00: Tiếp công dân.
 * Thành phần: Ds Phạm Tiến Phương  - Phó Chánh Thanh tra.
 * Địa điểm: Phòng Tiếp dân –  Sở Y tế.
  
4-8 giờ 00: Trực Phòng Y tế – Trung tâm Hành chính tỉnh (Cả ngày).
 * Thành phần: Nguyễn Thị Kim Thanh - BVĐK tỉnh
 * Địa điểm: Tháp B – Tầng 2 – TTHC tỉnh.
                                       
Thứ bảy 13/4/2019
Sáng :
1-8 giờ 00: Thẩm định thực hành tốt nhà thuốc Công ty CPDP GDP.
 * Thành phần: P.QLD, QLHN, PYT Bến Cát.
 * Địa điểm: Bến Cát.


 

Nơi nhận:

- Văn phòng UBND tỉnh;

- Ban QLTN - TTHC tỉnh;

- BGĐ Sở, TT.ĐU, CĐN;

- Các Phòng CN Sở;

- Các Đơn vị trực thuộc (Website SYT);

- Lưu VT, VP.

KT.GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

Ngô Tùng Châu

(Đã ký)

 


LỊCH LÀM VIỆC SỞ Y TẾ Tuần lễ từ ngày 01/4/2019 đến ngày 05/4/2019Lịch làm việcLỊCH LÀM VIỆC SỞ Y TẾ Tuần lễ từ ngày 01/4/2019 đến ngày 05/4/2019/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
(Lịch này thay thư mời họp)
01/04/2019 09:00NoĐã ban hành

LỊCH LÀM VIỆC SỞ Y TẾ

Tuần lễ từ ngày 01/4/2019 đến ngày 05/4/2019

(Lịch này thay thư mời họp)

Lich So Y te T04 01-04 den 05-04-2019.pdf


Thứ hai 01/4/2019:
Sáng:
1-8 giờ 00 : Dự Hội thảo về kết quả nghiên cứu, đánh giá thực hiện Luật BHYT và các khuyến nghị sửa đổi, bổ sung.
 ​* Thành phần: Bs Cao Thị Bích Thuận - PGĐ Sở, Bs Tài - PTP.NV.
 * Địa điểm: Nhà khách VP Quốc hội, 165 NKKN, Q3, TP.HCM.
 Xe : Đ/c Phước.
  
2-8 giờ 00: Dự lớp bồi dưỡng QLNN chương trình chuyên viên.
 * Thành phần: Ths Phúc - NV (Từ ngày 1/4 đến 5/4).
 * Địa điểm: Trường Chính trị.
  
3-8 giờ 00: Tiếp công dân.
 * Thành phần: Ds Phạm Tiến Phương – Phó Chánh Thanh tra.
 * Địa điểm: Phòng Tiếp dân –  Sở Y tế.
  
4-8 giờ 00: Trực Phòng Y tế – Trung tâm Hành chính tỉnh (Cả ngày).
 * Thành phần: TTYT Tp.Thủ Dầu Một.
 * Địa điểm: Tháp B – Tầng 2 – TTHC tỉnh.
  
Thứ ba 02/4/2019:
Sáng:
  
1-8 giờ 00: Dự phiên họp UBND tỉnh thường kỳ tháng 3/2019.
 * Thành phần: Bs Lục Duy Lạc - GĐ Sở dự.
 * Địa điểm: Phòng họp A - UBND tỉnh.
  
2-8 giờ 30: Họp thống nhất nội dung tham mưu UBND tỉnh trình HĐND cùng cấp bãi bỏ một số quy định trong các Nghị quyết có liên quan đến các xã khó khăn trên địa bàn tỉnh Bình Dương.
 * Thành phần: Ds Ngô Tùng Châu - PGĐ Sở dự (Bs Thuận nghỉ phép).
 * Địa điểm: Sở Nội vụ - Tầng 18, Tháp A - TTHC tỉnh.
  
3-8 giờ 00: Thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về hành nghề y, dược tư nhân tại các BVĐK, PKĐK tư nhân đợt 1/2019.
 * Thành phần: Thanh tra, NVY, QLD, TT.CSSKSS, CCDS-KHHGĐ.
 * Địa điểm: Thuận An.
 Xe : Đ/c Phước.
  
4-8 giờ 00: Tiếp công dân.
 * Thành phần: Bs Từ Tấn Thứ - Chánh VP.
 * Địa điểm: Phòng Tiếp dân – Sở Y tế.
  
5-8 giờ 00: Trực Phòng Y tế – Trung tâm Hành chính tỉnh (Cả ngày).
 * Thành phần: BVĐK tỉnh.
 * Địa điểm: Tháp B – Tầng 2 – TTHC tỉnh.
Thứ tư 03/4/2019.
Sáng:
1-8 giờ 00: Dự kỳ họp lần thứ Chín (bất thường) - HĐND tỉnh khóa IX.
 * Thành phần: Bs Lục Duy Lạc - GĐ Sở dự (áo sơ mi dài tay, thắt cravat)
 * Địa điểm: Hội trường B - Tỉnh ủy.
  
2-8 giờ 00: Thẩm định đủ điều kiện sản xuất mỹ phẩm Cty MP Đông Á.
 * Thành phần: Ds Châu - PGĐ, P.QLD, TTKN.
 * Địa điểm: Thuận An.
 Xe : Đ/c Phước.
  
3-8 giờ 00: Thẩm định trang thiết bị y tế từ nguồn ngân sách nhà nước năm 2019 và kết dư BHYT 2017.
 * Thành phần: Theo QĐ 254/QĐ-SYT.
 * Địa điểm: BVĐK tỉnh.
  
4-8 giờ 00: Tiếp công dân.
 * Thành phần: Bs Từ Tấn Thứ – Chánh VP.
 * Địa điểm: Phòng Tiếp dân – Sở Y tế.
  
5-8 giờ 00: Trực Phòng Y tế – Trung tâm Hành chính tỉnh (Cả ngày).
 * Thành phần: Ban BVCSSK cán bộ tỉnh.
 * Địa điểm: Tháp B – Tầng 2 – TTHC tỉnh.
Chiều :
1-14 giờ 00: Thẩm định trang thiết bị y tế từ nguồn ngân sách nhà nước năm 2019 và kết dư BHYT 2017.
 * Thành phần: Theo QĐ 254/QĐ-SYT.
 * Địa điểm: TT.PCBXH.
Thứ năm 04/4/2019:
Sáng:
1-8 giờ 00: Họp về việc tiếp nhận cơ sở 02 Bệnh viện chuyên khoa Lao và Bệnh viện chuyên khoa Tâm thần.
 * Thành phần: Lãnh đạo Sở, P.TCKT, KHTH, BVĐK tỉnh. Mời dự Sở Nội vụ, KHĐT, Sở Tài chính, Ban QLDA ĐTXD tỉnh.
 * Địa điểm: Hội trường A - Sở Y tế.
  
2-8 giờ 00: Hội thảo hướng dẫn thanh toán chi phí khám chữa bệnh BHYT theo định suất (ngày 4 & 5/4/2019).
 * Thành phần: P.TCKT, Văn phòng (CNTT), TTYT Thuận An, TTYT Tân Uyên, TTYT Bàu Bàng, TTYT Phú Giáo.
 * Địa điểm: Nhà khách T78, 145 Lý Chính Thắng Q3, TP.HCM.
 Xe : Liên hệ đi chung xe các đơn vị.
  
3-8 giờ 00: Thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về hành nghề y, dược tư nhân tại các BVĐK, PKĐK tư nhân đợt 1/2019.
 * Thành phần: Thanh tra, NVY, QLD, TT.CSSKSS, CCDS-KHHGĐ.
 * Địa điểm: Thuận An.
 Xe : Đ/c Phước.
  
4-7 giờ 30: Thẩm định cấp phép cơ sở KCB, cơ sở bán lẻ thuốc đông y, thuốc từ dược liệu.
 * Thành phần: P.QLHN; PYT Dĩ An.
 * Địa điểm: Dĩ An.
 Xe :
  
5-7 giờ 30: Thẩm định thực hành tốt nhà thuốc.
 * Thành phần: P.QLD, QLHN, PYT Phú Giáo.
 * Địa điểm: Phú Giáo.
 Xe :
  
6-8 giờ 00: Tiếp công dân.
 * Thành phần: CN Ngô Trần Đức Hữu - Phó TP.TCCB.
 * Địa điểm: Phòng Tiếp dân – Sở Y tế.
  
7-8 giờ 00: Trực Phòng Y tế – Trung tâm Hành chính tỉnh (Cả ngày).
 * Thành phần : BVĐK tỉnh.
 * Địa điểm: Tháp B – Tầng 2 – TTHC tỉnh.
Chiều :
1-14 giờ 00: Họp Hội đồng bồi thường chi phí đào tạo theo địa chỉ sử dụng.
 * Thành phần: BGĐ Sở, CĐN, TCCB, TCKT.
 * Địa điểm: Hội trường A –  Sở Y tế.
Thứ sáu 05/4/2019
Sáng:
1-7 giờ 30: Hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ 24, khóa X và Hội nghị cán bộ chủ chốt của tỉnh.
 * Thành phần: Bs Lụ c Duy Lạc - TUV, GĐ Sở dự.
 * Địa điểm: Hội trường B - Tỉnh ủy.
  
2-8 giờ 00: Hội nghị sơ kết công tác Quý I/2019 - Đảng bộ Sở Y tế.
 * Thành phần: UV.BCH, UV.UBKT Đảng ủy Sở, Bí thư các chi bộ TT.
 * Địa điểm: Hội trường B - Sở Y tế.
  
3-7 giờ 30: Thẩm định cấp phép hoạt động cơ sở KCB.
 * Thành phần: P.QLHN, PYT Bắc TU, Tân Uyên, Thủ Dầu Một.
 * Địa điểm: Bắc TU, Tân Uyên (sáng), Thủ Dầu Một (chiều).
 Xe : Đ/c Phước.
  
4-8 giờ 00: Thẩm định danh mục kỹ thuật.
 * Thành phần: P.QLHN, P.NV.
 * Địa điểm: TTYT Dĩ An.
 Xe :
  
5-8 giờ 00: Thẩm định đủ điều kiện sản xuất mỹ phẩm Cty MP Kanna.
 * Thành phần: Ds Châu - PGĐ, P.QLD, TTKN.
 * Địa điểm: Dĩ An.
 Xe :
  
6-8 giờ 00: Tiếp công dân.
 * Thành phần: Ds Phạm Tiến Phương  - Phó Chánh Thanh tra.
 * Địa điểm: Phòng Tiếp dân –  Sở Y tế.
  
7-8 giờ 00: Trực Phòng Y tế – Trung tâm Hành chính tỉnh (Cả ngày).
 * Thành phần: BVĐK tỉnh
 * Địa điểm: Tháp B – Tầng 2 – TTHC tỉnh.

Chiều :
  
1-14 giờ 00: Họp Hội đồng sáng kiến Sở Y tế.
 * Thành phần: BGĐ, CĐN, Trưởng các phòng CN, Bs Tân - BVĐK tỉnh, Bs Lê - TTYT Dự phòng, CN Hữu, Ths Chinh.
 * Địa điểm: Hội trường A –  Sở Y tế.
  

 

Nơi nhận:

- Văn phòng UBND tỉnh;

- Ban QLTN - TTHC tỉnh;

- BGĐ Sở, TT.ĐU, CĐN;

- Các Phòng CN Sở;

- Các Đơn vị trực thuộc (Website SYT);

- Lưu VT, VP.

GIÁM ĐỐC

(Đã ký)

Lục Duy Lạc

LỊCH LÀM VIỆC SỞ Y TẾ Tuần lễ từ ngày 25/3/2019 đến ngày 29/3/2019Lịch làm việcLỊCH LÀM VIỆC SỞ Y TẾ Tuần lễ từ ngày 25/3/2019 đến ngày 29/3/2019/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
(Lịch này thay thư mời họp)
22/03/2019 17:00NoĐã ban hành

LỊCH LÀM VIỆC SỞ Y TẾ

Tuần lễ từ ngày 25/3/2019 đến ngày 29/3/2019

(Lịch này thay thư mời họp)

Lich So Y te T03 25-03 den 29-03-2019.signed.pdf


Thứ hai 25/3/2019:​
Sáng:
1-7 giờ 30 : Đoàn công tác Sở Y tế xác minh phương pháp chữa bệnh không dùng thuốc, không dùng kim.
 * Thành phần: Bs Cao Thị Bích Thuận - PGĐ Sở, P.NV.
 * Địa điểm: TTYT Thuận An.
 Xe : Đ/c Phước.
  
2-8 giờ 30: Giao ban BGĐ, TT.ĐU, CĐN, Trưởng các phòng chức năng.
 * Địa điểm: Hội trường A - Sở Y tế.
  
3- Sau giao ban : Họp cho ý kiến về Đề án Trạm Y tế liên phường của TTYT TP.Thủ Dầu Một.
 * Thành phần: BGĐ, Trưởng các phòng chức năng.
 * Địa điểm: Hội trường A - Sở Y tế.
  
4-8 giờ 00: Giám sát chất lượng số liệu phần mềm thống kê y tế.
 * Thành phần: Theo KH số 07/KH-SYT.
 * Địa điểm: TTYT Thủ Dầu Một.
  
5-8 giờ 00: Tiếp công dân.
 * Thành phần: Ds Phạm Tiến Phương – Phó Chánh Thanh tra.
 * Địa điểm: Phòng Tiếp dân –  Sở Y tế.
  
6-8 giờ 00: Trực Phòng Y tế – Trung tâm Hành chính tỉnh (Cả ngày).
 * Thành phần: TTYT Tp.Thủ Dầu Một.
 * Địa điểm: Tháp B – Tầng 2 – TTHC tỉnh.
 
Chiều:
  
1-14 giờ 00: Thẩm định nhu cầu đầu tư TTBYT từ nguồn NSNN năm 2019 và kết dư BHYT năm 2017.
 * Thành phần: Theo Quyết định 254/QĐ-SYT của SYT.
 * Địa điểm: TTYT TP.TDM.
  
Thứ ba 26/3/2019:
Sáng:
  
1-9 giờ 00: Dự cùng lãnh đạo UBND tỉnh tiếp và làm việc với Kiểm toán Khu vực 4 - triển khai Quyết định kiểm toán.
 * Thành phần: Bs Lục Duy Lạc - GĐ Sở, CN Sương - TP.TCKT dự.
 * Địa điểm: Phòng họp A - UBND tỉnh.
  
2-8 giờ 00 : Dự Hội thảo phổ biến và hướng dẫn triển khai Kế hoạch hành động quốc gia tiến tới loại trừ lây truyền HIV, viêm gan B và giang mai từ mẹ sang con giai đoạn 2018-2030.
 * Thành phần: Bs Cao Thị Bích Thuận - PGĐ Sở, TT.CSSKSS.
 * Địa điểm: KS Sen Việt, số 33 Cao Thắng, Quận 3, TP.HCM.
  
3-8 giờ 00: Dự họp triển khai Luật quốc phòng.
 * Thành phần: Bs Tài - PTP.NV dự.
 * Địa điểm: Bộ CHQS tỉnh.
  
4-8 giờ 00: Thẩm định nhu cầu đầu tư TTBYT từ nguồn NSNN năm 2019 và kết dư BHYT năm 2017.
 * Thành phần: Theo Quyết định 254/QĐ-SYT của SYT.
 * Địa điểm: Bàu Bàng (sáng), Bến Cát (chiều).
 Xe : Đ/c Phước
  
5-8 giờ 00: Tham gia Đoàn giám sát của HĐND tỉnh giám sát công tác CCHC các huyện, thị, thành phố.
 * Thành phần: Bs Từ Tấn Thứ - Chánh VP Sở.
 * Địa điểm: Thuận An.
  
6-8 giờ 00: Thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức và công tác tiếp công dân, giải quyết KN-TC (Từ 26/3 đến 28/3/2019).
 * Thành phần: Theo Quyết định số 298/QĐ-SYT.
 * Địa điểm: TTKN, TT.PC BXH, Chi cục ATVSTP, Chi cục DS-KHHGĐ
  
7-8 giờ 00: Giám sát chất lượng số liệu phần mềm thống kê y tế tại các huyện, thị thành phố.
 * Thành phần: Theo KH số 07/KH-SYT.
 * Địa điểm: Theo KH số 07/KH-SYT.
 Xe : Cá nhân (Tập trung 6 giờ sáng, tại Sở Y tế cũ)
  
8-8 giờ 00: Tiếp công dân.
 * Thành phần: CN Nguyễn Bình Minh - Phó Chánh VP.
 * Địa điểm: Phòng Tiếp dân – Sở Y tế.
  
8-8 giờ 00: Trực Phòng Y tế – Trung tâm Hành chính tỉnh (Cả ngày).
 * Thành phần: BVĐK tỉnh.
 * Địa điểm: Tháp B – Tầng 2 – TTHC tỉnh.
 
Thứ tư 27/3/2019
Sáng:
1-8 giờ 00: Giao ban cụm Quý I/2019 - Đảng ủy Khối cơ quan.
 * Thành phần: Bs Nguyễn Tấn Hùng - PBT Đảng ủy Sở.
 * Địa điểm: Hội trường D1 - Trường Chính trị.
  
2-8 giờ 00: Đoàn Giám sát cua Vụ KHTC va Cục CNTT - Bộ Y tế làm viec tại Sở Y tế, BVDK tỉnh, TTYT TDM, Tân Uyên, Phú giáo, Thuận An về thống kê y tế điện tử.
 * Thành phần: Đại diện Lãnh đạo Sở, P.KHTH, VP.
 * Địa điểm: Sở Y tế, BVDK tỉnh, TTYT TDM, Thuận An.
  
3-7 giờ 30: Thẩm định nhu cầu đầu tư TTBYT từ nguồn NSNN năm 2019 và kết dư BHYT năm 2017.
 * Thành phần: Theo Quyết định 254/QĐ-SYT của SYT.
 * Địa điểm: Phú Giáo.
 Xe : Đ/c Phước.
  
4-7 giờ 30 : Dự hội nghị tổng kết công tác tuyển quân năm 2019.
 * Thành phần: Theo Quyết định 254/QĐ-SYT của SYT.
 * Địa điểm: Ban CHQS Phú Giáo.
 Xe : Đ/c Phước.      
  
5-8 giờ 30 : Dự hội thảo phổ biến các văn bản QPPL về tiêm chủng.
 * Thành phần: Ths Phúc - P.NV
 * Địa điểm: Ks Thiên Hồng, Q5, TP.HCM.
 Xe : Cá nhân.
  
6-8 giờ 00: Dự tập huấn lớp đào tạo hướng dẫn lập báo cáo cung cấp thông tin tài chính cho đơn vị dự toán cấp I.
 * Thành phần: CN Sương, CN Thủy (P.TCKT) dự.
 * Địa điểm: Nhà khách T78, Q3, TP.HCM.
 Xe : Cá nhân.
  
7-8 giờ 00: Tiếp công dân.
 * Thành phần: Bs Từ Tấn Thứ – Chánh VP.
 * Địa điểm: Phòng Tiếp dân – Sở Y tế.
  
8-8 giờ 00: Trực Phòng Y tế – Trung tâm Hành chính tỉnh (Cả ngày).
 * Thành phần: Ban BVCSSK cán bộ tỉnh.
 * Địa điểm: Tháp B – Tầng 2 – TTHC tỉnh.
Chiều :
1-13 giờ 30: Hội nghị triển khai Hiệp định đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CP.TPP).
 * Thành phần: BCH, UBKT Công đoàn ngành Y tế.
 * Địa điểm: Trung tâm VHLĐ tỉnh (An Phú, Thuận An).
Thứ năm 28/3/2019:
Sáng:
1-7 giờ 30: Hội nghị tổng kết phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc năm 2018 và phương hướng nhiệm vụ năm 2019.
 * Thành phần: Bs Huỳnh Thanh Hà - PGĐ Sở.
 * Địa điểm: Hội trường A - Công an tỉnh.
  
2-10 giờ 00: Tiếp đoàn khảo sát nhu cầu đào tạo - Trường ĐH Y Dược Cần Thơ.
 * Thành phần: Lãnh đạo Sở, P.TCCB.
 * Địa điểm: Hội trường A - Sở Y tế.
  
38 giờ 00: Hội nghị triển khai chương trình SKSS - Dự án cải thiện tình trạng dinh dưỡng trẻ em và chương trình sữa học đường 2019.
 * Thành phần: Bs Cao Thị Bích Thuận - PGĐ Sở, Bs Tâm - NV.
 * Địa điểm: TT.CSSKSS.
  
4-7 giờ 30: Hội nghị sơ kết hoạt động công đoàn Quí I/2019.
 * Thành phần: UV. BCH, UBKT, Ban nữ công CĐNYT; CT, PCT các CĐCS trực thuộc.
 * Địa điểm: Trung tâm tư vấn pháp luật công đoàn (499 Yersin).
  
5-8 giờ 00: Thẩm định nhu cầu đầu tư TTBYT từ nguồn NSNN năm 2019 và kết dư BHYT năm 2017.
 * Thành phần: Theo Quyết định 254/QĐ-SYT của SYT.
 * Địa điểm: Bắc Tân Uyên (sáng), Tân Uyên (chiều).
 Xe : Đ/c Phước.
  
6-7 giờ 30: Thẩm định cấp phép cơ sở KCB, cơ sở bán lẻ thuốc đông y, thuốc từ dược liệu.
 * Thành phần: P.QLHN; PYT Thuận An.
 * Địa điểm: Thuận An.
 Xe :
  
7-7 giờ 30: Nộp hồ sơ dự thi liên thông tại Trường ĐH Y Dược Cần Thơ
 * Thành phần: Ths Hiếu - P.TCCB.
 * Địa điểm: Trường ĐH Y Dược Cần Thơ.
 Xe :
  
8-8 giờ 00: Tham gia Đoàn giám sát của HĐND tỉnh giám sát công tác CCHC các huyện, thị, thành phố.
 * Thành phần: CN Minh - Phó Chánh VP Sở.
 * Địa điểm: Tân Uyên.
  
9-8 giờ 00: Tiếp công dân.
 * Thành phần: CN Ngô Trần Đức Hữu - Phó TP.TCCB.
 * Địa điểm: Phòng Tiếp dân – Sở Y tế.
  
108 giờ 00: Trực Phòng Y tế – Trung tâm Hành chính tỉnh (Cả ngày).
 * Thành phần : BVĐK tỉnh.
 * Địa điểm: Tháp B – Tầng 2 – TTHC tỉnh.
Thứ sáu 29/3/2019
Sáng:
1-8 giờ 00: Hội nghị triển khai kế hoạch 2019 và tháng hành động ATVSTP.
 * Thành phần: Bs Huỳnh Thanh Hà - PGĐ, P.NV. Thanh tra.
 * Địa điểm: Chi cục ATVSTP.
  
2-8 giờ 00: Nghe Thông tin thời sự Quý I/2019.
 * Thành phần: UV.BCH, UV.UBKT Đảng ủy Sở, Bí thư các chi bộ TT.
 * Địa điểm: Trung tâm Hội nghị & Triển lãm tỉnh.
  
3-7 giờ 30: Thẩm định cấp phép bổ sung DMKT PKĐK Nhân Hòa.
 * Thành phần: Bs Thuận - PGĐ, P.QLHN, Chuyên khoa theo thư mời
 * Địa điểm: PKĐK Nhân Hòa - TDM.
 Xe : Cá nhân (P.QLHN).
  
4-8 giờ 00: Thẩm định nhu cầu đầu tư TTBYT từ nguồn NSNN năm 2019 và kết dư BHYT năm 2017.
 * Thành phần: Theo Quyết định 254/QĐ-SYT của SYT.
 * Địa điểm: Thuận An.
 Xe : Đ/c Phước.
  
5-7 giờ 30: Thẩm định thực hành tốt nhà thuốc.
 * Thành phần: P.QLD, QLHN, PYT Dĩ An.
 * Địa điểm: TX Dĩ An.
 Xe : BV.YHCT.
  
6-8 giờ 00: Tiếp công dân.
 * Thành phần: Ds Phạm Tiến Phương  - Phó Chánh Thanh tra.
 * Địa điểm: Phòng Tiếp dân –  Sở Y tế.
  
7-8 giờ 00: Trực Phòng Y tế – Trung tâm Hành chính tỉnh (Cả ngày).
 * Thành phần: BVĐK tỉnh
 * Địa điểm: Tháp B – Tầng 2 – TTHC tỉnh.

 

Nơi nhận:

- Văn phòng UBND tỉnh;

- Ban QLTN - TTHC tỉnh;

- BGĐ Sở, TT.ĐU, CĐN;

- Các Phòng CN Sở;

- Các Đơn vị trực thuộc (Website SYT);

- Lưu VT, VP.

GIÁM ĐỐC

(Đã ký)

Lục Duy Lạc

 

 

 LỊCH LÀM VIỆC SỞ Y TẾ Tuần lễ từ ngày 18/3/2019 đến ngày 23/3/2019Lịch làm việcLỊCH LÀM VIỆC SỞ Y TẾ Tuần lễ từ ngày 18/3/2019 đến ngày 23/3/2019/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
(Lịch này thay thư mời họp)
15/03/2019 16:00NoĐã ban hành

LỊCH LÀM VIỆC SỞ Y TẾ

Tuần lễ từ ngày 18/3/2019 đến ngày 23/3/2019

(Lịch này thay thư mời họp)

Lich So Y te T03 18-03 den 22-03-2019.signed.pdf


Thứ hai 18/3/2019:​
Sáng:
1-8 giờ 30: Dự Hội thảo góp ý khung cơ cấu trong đào tạo nhân lực ngành Dược, góp ý Nghị định quy định về đào tạo chuyên khoa lĩnh vực sức khỏe và xây dựng chuẩn năng lực Dược sĩ Việt Nam.
 * Thành phần: Ds Ngô Tùng Châu - PGĐ Sở, P.QLD, TCCB, QLHN.
 * Địa điểm: Ks Đại Nam, Q1, TP.HCM.
 Xe : Đ/c Phước.
  
2-9 giờ 00: Họp triển khai tiếp nhận BV Lao, Tâm Thần.
 * Thành phần: BGĐ Sở (Bs Lạc, Bs Thuận); P.KHTH, TCCB, NV, QLHN, TCKT; BGĐ BVĐK tỉnh; Mời dự : Đại diện Sở Tài chính, Ban Quản lý ĐTXD tỉnh.
 * Địa điểm: Hội trường A - Sở Y tế.
  
3-8 giờ 00: Tiếp công dân.
 * Thành phần: Ds Phạm Tiến Phương – Phó Chánh Thanh tra.
 * Địa điểm: Phòng Tiếp dân –  Sở Y tế.
  
4-8 giờ 00: Tham dự lớp bồi dưỡng QLNN chương trình chuyên viên K63.
 * Thành phần: Ths Phúc - NV; (từ ngày 18-22/03)
 * Địa điểm: Trường Chính trị tỉnh.
  
5-8 giờ 00: Trực Phòng Y tế – Trung tâm Hành chính tỉnh (Cả ngày).
 * Thành phần: Nguyễn Thị Yến Nhi - TTYT Tp.Thủ Dầu Một
 * Địa điểm: Tháp B – Tầng 2 – TTHC tỉnh.
Chiều:
  
1-14 giờ 30: Họp bàn về công tác phối hợp cứu hộ, cứu nạn và cấp cứu.
 * Thành phần: Bs Huỳnh Thanh Hà - PGĐ Sở, P.NV dự.
 * Địa điểm: Hội trường Trung tâm Chỉ huy - Công an tỉnh.
  
2-14 giờ 00: Thẩm định nhu cầu đầu tư TTBYT từ nguồn NSNN năm 2019 và kết dư BHYT năm 2017.
 * Thành phần: Theo Quyết định 254/QĐ-SYT của SYT.
 * Địa điểm: TT.CSSKSS tỉnh.
 
 
Thứ ba 19/3/2019:
Sáng:
  
1-7 giờ 45: Hội nghị trực tuyến tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 28-NQ/TW ngày 22/9/2008 của Bộ Chính trị (khóa X).
 * Thành phần: Bs Lục Duy Lạc - Giám đốc Sở, P.NV dự.
 * Địa điểm: Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh Bình Dương.
  
2-8 giờ 30: Dự Hội nghị thi đua Khối các TTYT huyện/thị.
 * Thành phần: Bs Huỳnh Thanh Hà - PGĐ Sở, CN Hữu -TCCB dự.
 * Địa điểm: TTYT Dầu Tiếng.
 Xe : BV.YHCT tỉnh.               
  
3-8 giờ 00: Tham gia Đoàn giám sát của HĐND tỉnh giám sát công tác CCHC các huyện, thị, thành phố.
 * Thành phần: Bs Từ Tấn Thứ - Chánh VP Sở.
 * Địa điểm: Bàu Bàng.
  
4-8 giờ 00: Xét duyệt quyết toán thu, chi NSNN năm 2018
 * Thành phần: Phòng TCKT: CN Sương, CN Cường, CN Thủy.
 * Địa điểm: Theo thông báo.
  
5-8 giờ 00: Giám sát chất lượng số liệu phần mềm thống kê y tế tại các huyện, thị thành phố (các ngày 19/3, 21/3, 22/3).
 * Thành phần: Theo KH số 07/KH-SYT.
 * Địa điểm: Theo KH số 07/KH-SYT.
 Xe : Cá nhân (Tập trung 6 giờ sáng, tại Sở Y tế cũ)
  
6-8 giờ 00: Thanh tra các cơ sở kinh doanh dịch vụ xoa bóp, massage và hành nghề YDTN (Từ 19/3 đến 20/3/2019).
 * Thành phần: Thanh tra, Chi cục PCTN, PA 03.
 * Địa điểm: Tân Uyên, Bến Cát.
 Xe : Đ/c Phước.
  
7-8 giờ 00: Tham dự Hội thảo tập huấn hướng dẫn phát hiện, xử lý, chăm sóc phụ nữ mang thai và trẻ em nghi nhiễm Zika.
 * Thành phần: Bs Tâm - P.NV dự (đi chung xe TT.CSSKSS).
 * Địa điểm: TP.HCM
  
8-8 giờ 00: Tham dự lớp tập huấn công tác phòng, chống tham nhũng.
 * Thành phần: Ds Phương - Phó CTT.
 * Địa điểm: Thanh tra tỉnh.
  
9-8 giờ 00: Tiếp công dân.
 * Thành phần: Bs Từ Tấn Thứ - Chánh VP.
 * Địa điểm: Phòng Tiếp dân – Sở Y tế.
  
10-8 giờ 00: Trực Phòng Y tế – Trung tâm Hành chính tỉnh (Cả ngày).
 * Thành phần: Nguyễn Thành Công - BVĐK tỉnh.
 * Địa điểm: Tháp B – Tầng 2 – TTHC tỉnh.
Chiều :
1-15 giờ 00: Dự Hội nghị Tổng kết giao ước thi đua Khối 6 và ký kết giao ước thi đua năm 2019.
 * Thành phần: Bs Cao Thị Bích Thuận - PGĐ Sở, Ths Hiếu dự.
 * Địa điểm: Trung tâm CNTT và TT (36 Trịnh Hoài Đức, P.Phú Lợi).
  
Thứ tư 20/3/2019
Sáng:
1-8 giờ 30: Thẩm định nhu cầu đầu tư TTBYT từ nguồn NSNN năm 2019 và kết dư BHYT năm 2017.
 * Thành phần: Theo Quyết định 254/QĐ-SYT của SYT.
 * Địa điểm: TTYT Dĩ An (Sáng), TTYT Thuận An (chiều).
  
2-8 giờ 00: Tiếp công dân.
 * Thành phần: CN Nguyễn Bình Minh – Phó Chánh VP.
 * Địa điểm: Phòng Tiếp dân – Sở Y tế.
  
3-8 giờ 00: Trực Phòng Y tế – Trung tâm Hành chính tỉnh (Cả ngày).
 * Thành phần: Thượng Thị Ngọc Thảo - Ban BVCSSK cán bộ tỉnh.
 * Địa điểm: Tháp B – Tầng 2 – TTHC tỉnh.
  
Thứ năm 21/3/2019:
Sáng:
1-8 giờ 00: Họp Hội đồng Giám định Y khoa.
 * Thành phần: Bs Cao Thị Bích Thuận - PGĐ Sở.
 * Địa điểm: TT. Giám định Y khoa.
  
2-7 giờ 30: Thẩm định cấp phép cơ sở KCB, cơ sở bán lẻ thuốc đông y, thuốc từ dược liệu.
 * Thành phần: P.QLHN; PYT Bến Cát.
 * Địa điểm: Bến Cát.
 Xe : TTKN.
  
3-7 giờ 30: Đại hội CĐCS TTYT Bàu Bàng nhiệm kỳ 2019-2024.
 * Thành phần: Đ/c Nguyễn Văn Hùng - CT.CĐNYT.
 * Địa điểm: TTYT Bàu Bàng.
  
4-8 giờ 00: Tham dự Hội thảo phổ biến và hướng dẫn triển khai khảo sát sự hài lòng của bà mẹ, trẻ em trong quá trình điều trị tại bệnh viện.
 * Thành phần: BVĐK tỉnh, Bs Tâm - P.NV (đi chung xe BVĐK tỉnh).
 * Địa điểm: Ks Victory, 14 Võ Văn Tần, Q3, TP.HCM.
  
5-9 giờ 00: Trao Quyết định điều động, bổ nhiệm cán bộ.
 * Thành phần: Bs Huỳnh Thanh Hà - PGĐ Sở, Bs Hùng - TP.TCCB.
 * Địa điểm: TT.SKLĐMT tỉnh.
  
6-8 giờ 00: Hội nghị phát động phong trào, ký kết giao ước thi đua Thanh tra các Sở Y tế năm 2019 (Từ ngày 21/3 - 23/3).
 * Thành phần: Thanh tra (Bs Hùng - CTT, CN Hải - TTV).
 * Địa điểm: huyện Phú Quý, tỉnh Bình Thuận.
 Xe : Đ/c Phước.
  
7-8 giờ 00: Tiếp công dân.
 * Thành phần: CN Ngô Trần Đức Hữu - Phó TP.TCCB.
 * Địa điểm: Phòng Tiếp dân – Sở Y tế.
  
8-8 giờ 00: Trực Phòng Y tế – Trung tâm Hành chính tỉnh (Cả ngày).
 * Thành phần : Trần Thị Quỳnh - BVĐK tỉnh.
 * Địa điểm: Tháp B – Tầng 2 – TTHC tỉnh.
Thứ sáu 22/3/2019
Sáng:
  
1-8 giờ 00: Họp Hội đồng cấp CCHN Y đợt 3/2019.
 * Thành phần: Hội đồng theo QĐ 271/QĐ-SYT.
 * Địa điểm: Hội trường A - Sở Y tế.
  
2-7 giờ 30: Thẩm định thực hành tốt nhà thuốc.
 * Thành phần: P.QLD, QLHN, PYT Thủ Dầu Một.
 * Địa điểm: Thủ Dầu Một.
 Xe : TT.PC HIV.
  
3-8 giờ 30: Thẩm định nhu cầu đầu tư TTBYT từ nguồn NSNN năm 2019 và kết dư BHYT năm 2017.
 * Thành phần: Theo Quyết định 254/QĐ-SYT của SYT.
 * Địa điểm: TTYT Dầu Tiếng (Sáng), TTYT Bàu Bàng (chiều).
 Xe : TTKN.
  
4-8 giờ 00: Tiếp công dân.
 * Thành phần: Ds Phạm Tiến Phương  - Phó Chánh Thanh tra.
 * Địa điểm: Phòng Tiếp dân –  Sở Y tế.
  
5-8 giờ 00: Trực Phòng Y tế – Trung tâm Hành chính tỉnh (Cả ngày).
 * Thành phần: Nguyễn Thị Ngọc Hương - BVĐK tỉnh
 * Địa điểm: Tháp B – Tầng 2 – TTHC tỉnh.
  
Chiều :
1-14 giờ 00: Dự Hội nghị khảo sát về tình hình thi hành pháp luật, xử lý vi phạm pháp luật trong lĩnh vực BHXH, BHYT, BH thất nghiệp.
 * Thành phần: Bs Thứ - CVP và Đại diện P.NV dự.
 * Địa điểm: Tòa Án tỉnh Bình Dương.
  
Thứ bảy 23/3/2019
Sáng:
  
1-8 giờ 00: Tham dự sự kiện hưởng ứng Ngày Thế giới phòng, chống Lao năm 2019; Sơ kết 5 năm triển khai chiến lược quốc gia phòng, chống Lao và phát động chương trình hành động quốc gia chấm dứt bệnh Lao đến năm 2030.
 * Thành phần: Bs Huỳnh Thanh Hà - PGĐ Sở, Bs Tâm - P. NV dự.
 * Địa điểm: Trung tâm Hội nghị Quốc tế, Ba Đình, Hà Nội.
  

 

Nơi nhận:

- Văn phòng UBND tỉnh;

- Ban QLTN - TTHC tỉnh;

- BGĐ Sở, TT.ĐU, CĐN;

- Các Phòng CN Sở;

- Các Đơn vị trực thuộc (Website SYT);

- Lưu VT, VP.

KT.GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

(Đã ký)

Cao Thị Bích ThuậnLỊCH LÀM VIỆC SỞ Y TẾ Tuần lễ từ ngày 11/3/2019 đến ngày 16/3/2019Lịch làm việcLỊCH LÀM VIỆC SỞ Y TẾ Tuần lễ từ ngày 11/3/2019 đến ngày 16/3/2019/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
(Lịch này thay thư mời họp)
08/03/2019 17:00NoĐã ban hành

LỊCH LÀM VIỆC SỞ Y TẾ

Tuần lễ từ ngày 11/3/2019 đến ngày 16/3/2019

(Lịch này thay thư mời họp)

Lich So Y te T03 11-03 den 15-03-2019.pdf


Thứ hai 11/3/2019:​
Sáng:
  
1-8 giờ 00: Dự Hội nghị hỗ trợ kỹ thuật chương trình phòng, chống HIV/AIDS.
 * Thành phần: Bs Huỳnh Thanh Hà – PGĐ Sở, TT.PC HIV/AIDS dự.
 * Địa điểm: Hà Nội.
  
2-8 giờ 00: Tiếp công dân.
 * Thành phần: Ds Phạm Tiến Phương – Phó Chánh Thanh tra.
 * Địa điểm: Phòng Tiếp dân –  Sở Y tế.
  
3-8 giờ 00: Trực Phòng Y tế – Trung tâm Hành chính tỉnh (Cả ngày).
 * Thành phần: TTYT Tp.Thủ Dầu Một
 * Địa điểm: Tháp B – Tầng 2 – TTHC tỉnh.
Chiều:
  
1-14 giờ 00: Họp Đảng ủy Sở Y tế định kỳ.
 * Thành phần: BCH Đảng bộ, Bí thư các chi bộ TT.
 * Địa điểm: Hội trường B - Sở Y tế.
  
2-14 giờ 00: Họp thống nhất việc tiếp nhận BV Lao, Tâm thần làm cơ sở 2 của BVĐK tỉnh.
 * Thành phần: BGĐ Sở (Bs Lạc, Bs Thuận), Trưởng PCN : TCCB, KHTH, TCKT, NV, QLHN; BGĐ BVĐK tỉnh.
 * Địa điểm: Hội trường A - Sở Y tế.
  
Thứ ba 12/3/2019:
Sáng:
  
1-8 giờ 00: Họp Hội đồng nghiệm thu đề cương NCKH - SKCT.
 * Thành phần: BGĐ Sở (Bs Lạc, Ds Châu); Ths Hiền, Ths Chinh.
 * Địa điểm: Trường Cao đẳng Y tế Bình Dương.
  
2-8 giờ 30: Dự Hội nghị trực tuyến của BCĐ Trung ương và địa phương về Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019.
 * Thành phần: Bs Cao Thị Bích Thuận - PGĐ Sở.
 * Địa điểm: Phòng họp A - UBND tỉnh.
  
3-8 giờ 00: Xét duyệt quyết toán thu, chi NSNN năm 2018
 * Thành phần: Phòng TCKT: CN Sương, CN Cường, CN Thủy.
 * Địa điểm: Theo thông báo.
  
4-8 giờ 00: Thanh tra các cơ sở kinh doanh dịch vụ xoa bóp, massage và hành nghề YDTN (Từ 12/3 đến 14/3/2019).
 * Thành phần: Thanh tra, Chi cục PCTN, PA 03.
 * Địa điểm: Dĩ An, Thuận An, TDM.
 Xe : Đ/c Phước.
  
5-8 giờ 00: Tham dự lớp bồi dưỡng QLNN chương trình chuyên viên K63.
 * Thành phần: Ths Phúc - NV;
 * Địa điểm: Trường Chính trị tỉnh.
  
6-8 giờ 00: Tham dự lớp tập huấn hướng dẫn triển khai về giám sát dựa vào sự kiện khu vực phía nam (12-13/03).
 * Thành phần: Ths Phúc - NV; TTYT Dự phòng.
 * Địa điểm: Bà Rịa VT.
  
7-8 giờ 00: Tiếp công dân.
 * Thành phần: Bs Từ Tấn Thứ - Chánh VP.
 * Địa điểm: Phòng Tiếp dân – Sở Y tế.
  
8-8 giờ 00: Trực Phòng Y tế – Trung tâm Hành chính tỉnh (Cả ngày).
 * Thành phần: BVĐK tỉnh
 * Địa điểm: Tháp B – Tầng 2 – TTHC tỉnh.
Chiều :
1-14 giờ 00: Dự lễ khai trương Trục liên thông văn bản quốc gia phục vụ gửi, nhận văn bản điện tử giữa các cơ quan trong hệ thống hành chính nhà nước.
 * Thành phần: Ds Ngô Tùng Châu - PGĐ Sở, CN Minh - Phó CVP dự.
 * Địa điểm: Phòng họp A - UBND tỉnh.
  
Thứ tư 13/3/2019
Sáng:
1-8 giờ 30: Họp thống nhất triển khai hệ thống hồ sơ sức khỏe điện tử.
 * Thành phần: BGĐ Sở ( Bs Lạc, Bs Thuận), Đại diện LĐ các phòng CN, Lãnh đạo các Trung tâm Y tế huyện, thị, thành phố.
 * Địa điểm: Hội trường B - Sở Y tế.
  
2-8 giờ 00: Dự Hội thảo giới thiệu nhóm nâng cao chất lượng dịch vụ y tế trong chăm sóc, điều trị BN HIV/AIDS.
 * Thành phần: Bs Tài - PTP.NV dự.
 * Địa điểm: Khách sạn BCONS - Bình Dương.
  
3-8 giờ 00: Tiếp công dân.
 * Thành phần: CN Nguyễn Bình Minh – Phó Chánh VP.
 * Địa điểm: Phòng Tiếp dân – Sở Y tế.
  
4-8 giờ 00: Trực Phòng Y tế – Trung tâm Hành chính tỉnh (Cả ngày).
 * Thành phần: Ban BVCSSK cán bộ tỉnh.
 * Địa điểm: Tháp B – Tầng 2 – TTHC tỉnh.
  
Thứ năm 14/3/2019:
Sáng:
1-8 giờ 30: Họp đề án nhân sự Trung tâm KSBT (CDC).
 * Thành phần: Bs Huỳnh Thanh Hà - PGĐ Sở, TTYTDP, TT.TTGDSK, TT.PCBXH, TT.PC HIV/AIDS, P.TCCB Sở Y tế.
 * Địa điểm: Hội trường A - Sở Y tế.
  
2-7 giờ 30: Thẩm định cấp phép, bổ sung danh mục kỹ thuật các cơ sở KCB.
 * Thành phần: P.QLHN; PYT Phú Giáo, Bến Cát.
 * Địa điểm: Phú Giáo, Bến Cát.
 Xe :
  
  
3-8 giờ 00: Thẩm định các đề xuất của TTYT Thuận An.
 * Thành phần: P.KHTH, NV, QLHN.
 * Địa điểm: TTYT Thuận An.
 Xe :
  
4-9 giờ 30: Họp Hội đồng thẩm định xét công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới giai đoạn 2018-2020.
 * Thành phần: Ds Ngô Tùng Châu - PGĐ Sở.
 * Địa điểm: Phòng họp A - UBND tỉnh.
  
5-8 giờ 00: Tiếp công dân.
 * Thành phần: CN Ngô Trần Đức Hữu - Phó TP.TCCB.
 * Địa điểm: Phòng Tiếp dân – Sở Y tế.
  
6-8 giờ 00: Trực Phòng Y tế – Trung tâm Hành chính tỉnh (Cả ngày).
 * Thành phần : BVĐK tỉnh.
 * Địa điểm: Tháp B – Tầng 2 – TTHC tỉnh.
 
Chiều :
1-14 giờ 00: Thẩm định nhu cầu đầu tư TTBYT từ nguồn NSNN năm 2019 và kết dư BHYT năm 2017.
 * Thành phần: Theo QĐ của SYT.
 * Địa điểm: BV.PHCN tỉnh.
  
  
  
Thứ sáu 15/3/2019
Sáng:
  
1-8 giờ 00: Thẩm định nhu cầu đầu tư TTBYT từ nguồn NSNN năm 2019 và kết dư BHYT năm 2017.
 * Thành phần: Theo QĐ của SYT.
 * Địa điểm: TT.CSSKSS, TT.SKLĐMT, BV.YHCT.
  
2-7 giờ 30: Tập huấn đổi mới nội dung, phương pháp hoạt động công tác nữ công.
 * Thành phần: Theo thư mời của CĐNYT.
 * Địa điểm: Trung tâm tư vấn pháp luật công đoàn.
  
3-7 giờ 30: Thẩm định thực hành tốt nhà thuốc.
 * Thành phần: P.QLD, QLHN, PYT Dầu Tiếng.
 * Địa điểm: huyện Dầu Tiếng.
 Xe : Đ/c Phước.
  
4-7 giờ 30: Thẩm định cơ sở KD thuốc đông y, thuốc từ dược liệu.
 * Thành phần: P.QLHN; PYT TDM.
 * Địa điểm: Thủ Dầu Một.
 Xe : Cá nhân.
  
5-8 giờ 00: Tiếp công dân.
 * Thành phần: Bs Lục Duy Lạc - GĐ Sở, Bs Hùng - Chánh Thanh tra.
 * Địa điểm: Phòng Tiếp dân –  Sở Y tế.
  
6-8 giờ 00: Trực Phòng Y tế – Trung tâm Hành chính tỉnh (Cả ngày).
 * Thành phần: BVĐK tỉnh
 * Địa điểm: Tháp B – Tầng 2 – TTHC tỉnh.
  
Chiều :
1-14 giờ 00: Họp Ban Tổ chức Hội nghị khoa học công nghệ ngành Y tế lần thứ XVIII, năm 2019.
 * Thành phần: Bs Cao Thị Bích Thuận  - PGĐ sở (Chủ trì), các thành viên theo QĐ 177/QĐ-SYT.
 * Địa điểm: Hội trường B - Sở Y tế.
 
 
Thứ bảy 16/3/2019
Sáng:
  
1-7 giờ 30: Thẩm định thực hành tốt phân phối thuốc Cty Dược Hậu Giang - BD.
 * Thành phần: P.QLD, QLHN, PYT TDM
 * Địa điểm: Thủ Dầu Một.
  

 

Nơi nhận:

- Văn phòng UBND tỉnh;

- Ban QLTN - TTHC tỉnh;

- BGĐ Sở, TT.ĐU, CĐN;

- Các Phòng CN Sở;

- Các Đơn vị trực thuộc (Website SYT);

- Lưu VT, VP.

KT.GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

(Đã ký)

Ngô Tùng Châu

 

 LỊCH LÀM VIỆC SỞ Y TẾ Tuần lễ từ ngày 04/3/2019 đến ngày 08/3/2019Lịch làm việcLỊCH LÀM VIỆC SỞ Y TẾ Tuần lễ từ ngày 04/3/2019 đến ngày 08/3/2019/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
(Lịch này thay thư mời họp)
04/03/2019 10:00NoĐã ban hành

LỊCH LÀM VIỆC SỞ Y TẾ

Tuần lễ từ ngày 04/3/2019 đến ngày 08/3/2019

(Lịch này thay thư mời họp)

Lich So Y te 4.3 den 8.3.2019.signed.pdf


Thứ hai 04/3/2019:​
Sáng:
1-8 giờ 00: Dự Hội nghị trực tuyến triển khai cấp bách khống chế bệnh Dịch tả lợn Châu Phi.
 * Thành phần: Bs Huỳnh Thanh Hà – PGĐ Sở dự.
 * Địa điểm: Phòng họp A – UBND tỉnh.
  
2-8 giờ 00: Dự Hội thảo phổ biến chia sẻ tài liệu tập huấn về thuốc cấy tránh thai tại các tỉnh, Tp phía Nam.
 * Thành phần: Bs Tâm - NVY.
 

* Địa điểm: KS Hoàn Vũ, 549 Trần Hưng Đạo, Q1.Tp.HCM.

Xe: Trung tâm CSSKSS tỉnh.

  
3-9 giờ 00: Họp công tác TCCB.
 * Thành phần: BGĐ, Đảng ủy, CĐ ngành, P.TCCB
 * Địa điểm: Hội trường A - Sở Y tế.
  
4-8 giờ 00: Tiếp công dân.
 * Thành phần: Ds Phạm Tiến Phương – Phó Chánh Thanh tra.
 * Địa điểm: Phòng Tiếp dân –  Sở Y tế.
  
5-8 giờ 00: Trực Phòng Y tế – Trung tâm Hành chính tỉnh (Cả ngày).
 * Thành phần: BS. Đỗ Minh Nguyệt – TTYT Tp.Thủ Dầu Một
 * Địa điểm: Tháp B – Tầng 2 – TTHC tỉnh.
Chiều:
1-14 giờ 00: Họp Chi bộ cơ quan Sở Y tế.
 * Thành phần: Đảng viên cơ quan SYT.
 * Địa điểm: Hội trường B - Sở Y tế.
  
Thứ ba 05/3/2019:
Sáng:
  
1-7 giờ 30: Thẩm định cấp phép ĐĐK kinh doanh Dược cơ sở bán lẻ thuốc đông y thuốc từ dược liệu; cơ sở khám bệnh, chữa bệnh
 * Thành phần: P,QLHN: Bs Đạt; Ds Trang. Phòng Y tế Tân Uyên
 

* Địa điểm: thị xã Tân Uyên.

Xe: Đ/c Phước.

  
  
2-8 giờ 00: Xét duyệt quyết toán thu, chi NSNN năm 2018
 * Thành phần: Phòng TCKT: CN Sương, CN Cường, CN Thủy.
 * Địa điểm: Trung tâm CSSKSS tỉnh.
  
3-8 giờ 00: Thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về ATTP đối với nước uống đóng chai, đóng bình, nước đá trên địa bàn tỉnh Bình Dương năm 2019 (Từ 05/3 đến 07/3/2019).
 * Thành phần: Theo Quyết định số 184/QĐ-SYT của Sở Y tế.
 * Địa điểm: Bến Cát; Tân Uyên; Dầu Tiếng.
 Xe : BV.YHCT (5/3);
  
4-8 giờ 00: Tiếp công dân.
 * Thành phần: Bs Từ Tấn Thứ - Chánh VP.
 * Địa điểm: Phòng Tiếp dân – Sở Y tế.
  
5-8 giờ 00: Trực Phòng Y tế – Trung tâm Hành chính tỉnh (Cả ngày).
 * Thành phần: BS Huỳnh Công Tín - Khoa Cấp cứu - BVĐK tỉnh
 * Địa điểm: Tháp B – Tầng 2 – TTHC tỉnh.
Chiều :
1-14 giờ 00: Tiếp và làm việc với UBKT Tỉnh ủy.
 * Thành phần: Thường trực Đảng ủy Sở Y tế dự.
 * Địa điểm: Hội trường B – Sở Y tế.
  
Thứ tư 06/3/2019
Sáng:
1-7 giờ 30: Thẩm định thực hành tốt nhà thuốc.
 * Thành phần: Phòng QL dược, QL hành nghề, Phòng Y tế Bàu Bàng.
 * Địa điểm: huyện Bàu Bàng.
 Xe : Đ/c Phước.
  
2-8 giờ 00: Xét duyệt quyết toán thu, chi NSNN năm 2018
 * Thành phần: Phòng TCKT: CN Sương, CN Cường, CN Thủy.
 * Địa điểm: Trung tâm Sức khỏe LĐ&MT tỉnh.
  
3-8 giờ 30: Làm việc với TTYT Thuận An (theo tinh thần CV 105/TTYT ngày 14/02/2019 của TTYT Thuận An)
 * Thành phần: BGĐ: DS Châu, BS Thuận; Các phòng: KHTH, TCKT, QLHN, TCCB; NVY; TTYT Thuận An (chuẩn bị báo cáo)
 * Địa điểm: Hội trường A - Sở Y tế.
  
4-8 giờ 00: Tiếp công dân.
 * Thành phần: CN Nguyễn Bình Minh – Phó Chánh VP.
 * Địa điểm: Phòng Tiếp dân – Sở Y tế.
  
  
5-8 giờ 00: Trực Phòng Y tế – Trung tâm Hành chính tỉnh (Cả ngày).
 * Thành phần: Bs Hồ Văn Bình - Ban Bảo vệ CSSK cán bộ tỉnh.
 * Địa điểm: Tháp B – Tầng 2 – TTHC tỉnh.
  
Thứ năm 07/3/2019:
Sáng:
1-7 giờ 30: Thẩm định cấp phép bổ sung danh mục kỹ thuật Bệnh viện Columbia Asia Bình Dương.
 * Thành phần: Bs Thuận – PGĐ SYT; P,QLHN: Bs Tâm; Bs Đạt; CK tim mạch BVĐK tỉnh; BV Chợ Rẫy
 * Địa điểm: BV Columbia Asia BD - thị xã Thuận An.
 Xe :
  
2-8 giờ 00: Tọa đàm kỷ niệm 64 năm Ngày Thầy thuốc VN -Y tế Phú Giáo.
 * Thành phần: Lãnh đạo P.KHTH.
 * Địa điểm: Trung tâm Y tế huyện Phú Giáo.
 Xe : Đ/c Phước.
  
3-8 giờ 00: Họp Hội đồng Giám định Y khoa tỉnh.
 * Thành phần: Bs Cao Thị Bích Thuận - PGĐ Sở.
 * Địa điểm: Trung tâm Giám định Y khoa tỉnh.
  
4-8 giờ 00: Xét duyệt quyết toán thu, chi NSNN năm 2018
 * Thành phần: Phòng TCKT: CN Sương, CN Cường, CN Thủy.
 * Địa điểm: Trung tâm Pháp Y tỉnh.
  
5-9 giờ 00: Thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu, gói thầu mua thuốc biệt dược và thuốc generic bổ sung năm 2018.
 * Thành phần: DS Ngô Tùng Châu-PGĐ Sở; lãnh đạo BHXH (có thư mời riêng); đại diện BGĐ BVĐK tỉnh; Trưởng khoa dược BVĐK tỉnh; Ds Quốc; Ds Năm.
 * Địa điểm: Hội trường A - Sở Y tế.
  
6-8 giờ 00: Tiếp công dân.
 * Thành phần: CN Ngô Trần Đức Hữu - Phó TP.TCCB.
 * Địa điểm: Phòng Tiếp dân – Sở Y tế.
  
7-8 giờ 00: Trực Phòng Y tế – Trung tâm Hành chính tỉnh (Cả ngày).
 * Thành phần : BS Trần Thị Huệ - Khoa Khám bệnh - BVĐK tỉnh.
 * Địa điểm: Tháp B – Tầng 2 – TTHC tỉnh.
  
Chiều:
  
1-13 giờ 30: Xét duyệt quyết toán thu, chi NSNN năm 2018
 * Thành phần: Phòng TCKT: CN Sương, CN Cường, CN Thủy.
 * Địa điểm: Trung tâm Giám định Y khoa tỉnh.
 
Thứ sáu 08/3/2019
Sáng:
  
1-7 giờ 30: Dự lễ Khai mạc Giải xe đạp nữ quốc tế Bình Dương 2019.
 * Thành phần: Bs Huỳnh Thanh Hà - PGĐ Sở dự.
 * Địa điểm: Trung tâm Hội nghị và Triển lãm tỉnh.
  
2-8 giờ 00: Xét duyệt quyết toán thu, chi NSNN năm 2018
 * Thành phần: Phòng TCKT: CN Sương, CN Cường, CN Thủy.
 * Địa điểm: Trung tâm Kiểm nghiệm tỉnh.
  
3-9 giờ 00: Họp Hội đồng thi đua khen thưởng Sở Y tế.
 * Thành phần: BGĐ, CĐ ngành, Trưởng các phòng chức năng;
 * Địa điểm: Hội trường A Sở Y tế.
  
4-8 giờ 00: Tiếp công dân.
 * Thành phần: Ds Phạm Tiến Phương – Phó Chánh Thanh tra.
 * Địa điểm: Phòng Tiếp dân –  Sở Y tế.
  
5-8 giờ 00: Trực Phòng Y tế – Trung tâm Hành chính tỉnh (Cả ngày).
 * Thành phần: Bs Mai Thị Thu Huyền - Khoa Tim mạch - BVĐK tỉnh
 * Địa điểm: Tháp B – Tầng 2 – TTHC tỉnh.
  
Chiều :
1-14 giờ 00: Tọa đàm kỷ niệm 109 năm ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3.
 * Thành phần: BCH CĐCS, nữ CBCC Sở Y tế.
 * Địa điểm: Hội trường B - Sở Y tế.
  

 

 

Nơi nhận:

- Văn phòng UBND tỉnh;

- Ban QLTN - TTHC tỉnh;

- BGĐ Sở, TT.ĐU, CĐN;

- Các Phòng CN Sở;

- Các Đơn vị trực thuộc (Website SYT);

- Lưu VT, VP.

GIÁM ĐỐC

 (Đã ký)

Lục Duy Lạc

 ​

LỊCH LÀM VIỆC SỞ Y TẾ Tuần lễ từ ngày 25/02/2019 đến ngày 01/03/2019Lịch làm việcLỊCH LÀM VIỆC SỞ Y TẾ Tuần lễ từ ngày 25/02/2019 đến ngày 01/03/2019/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
(Lịch này thay thư mời họp)
22/02/2019 16:00NoĐã ban hành

LỊCH LÀM VIỆC SỞ Y TẾ

Tuần lễ từ ngày 25/02/2019 đến ngày 01/03/2019

(Lịch này thay thư mời họp)

Lich So Y te T02 25-02 den 01-03-2019.signed.pdf


Thứ hai 25/02/2019:​
Sáng:
1-8 giờ 00: Dự cùng UBND tỉnh tiếp và làm việc với Đoàn công tác của Ủy ban Pháp luật của Quốc hội (Theo Chương trình 06/Ctr-UBND ngày 21/2/2019).
 * Thành phần: Ds Ngô Tùng Châu - PGĐ Sở dự.
 * Địa điểm: Phòng họp A - UBND tỉnh.
  
2-9 giờ 00: Họp công tác tổ chức cán bộ.
 * Thành phần: BGĐ, TT.Đ.U, CĐNYT, P.TCCB.
 * Địa điểm: Hội trường A - Sở Y tế.
  
3-8 giờ 00: Tiếp công dân.
 * Thành phần: Ds Phạm Tiến Phương – Phó Chánh Thanh tra.
 * Địa điểm: Phòng Tiếp dân –  Sở Y tế.
  
4-8 giờ 00: Trực Phòng Y tế – Trung tâm Hành chính tỉnh (Cả ngày).
 * Thành phần: Võ Hồng Thắm - TTYT TP Thủ Dầu Một.
 * Địa điểm: Tháp B – Tầng 2 – TTHC tỉnh. ĐT: 01689.926.602
Chiều:
1-14 giờ 00: Dự cùng UBND tỉnh tiếp và làm việc với Đoàn công tác của Ủy ban Pháp luật của Quốc hội (Theo Chương trình 07/Ctr-UBND ngày 21/2/2019).
 * Thành phần: Ds Ngô Tùng Châu - PGĐ Sở dự.
 * Địa điểm: Phòng họp A - UBND tỉnh.
  
2-14 giờ 00: Họp thống nhất chức năng, nhiệm vụ của các đơn vị : Bệnh viện Đa khoa tỉnh, Trung tâm Kiểm nghiệm, Trung tâm Giám định Y khoa, Chi cục DS-KHHGĐ, Trung tâm Sức khỏe Lao động môi trường.
 * Thành phần: BGĐ Sở, P. TCCB, TCKT, KHTH, NV, Lãnh đạo các đơn vị (chuẩn bị nội dung báo cáo).
 * Địa điểm: Hội trường B - Sở Y tế.
  
3-14 giờ 00: Họp xem xét, kê khai giá thuốc Cty TNHH Thiên Dược.
 * Thành phần: Ds Châu - PGĐ Sở, PQLD, P.TCKT, thư mời.
 * Địa điểm: Hội trường A - Sở Y tế.
  
4-15 giờ 00: Họp Ban tổ chức Giải xe đạp nữ QT Bình Dương 2019.
 * Thành phần: Bs Huỳnh Thành Hà - PGĐ Sở dự.
 * Địa điểm: Cty Cấp nước - MT Bình Dương.
  
Thứ ba 26/02/2019:
Sáng:
1-7 giờ 30: Dự họp mặt ngày Thầy thuốc Việt Nam 27/2 - Trung tâm Y tế thị xã Dĩ An.
 * Thành phần: Bs Lục Duy Lạc - GĐ Sở, P.NV.
 * Địa điểm: Trung tâm Y tế thị xã Dĩ An.
  
2-8 giờ 00: Dự Hội nghị sơ kết 01 năm triển khai thực hiện mục tiêu 90-90-90 (HIV) giai đoạn 2018-2020.
 * Thành phần: Bs Huỳnh Thanh Hà - PGĐ Sở, P.NV.
 * Địa điểm: Khách sạn Thắng Lợi - Thủ Dầu Một.
  
3-8 giờ 00: Dự họp mặt ngày Thầy thuốc Việt Nam 27/2 - Trung tâm Y tế huyện Dầu Tiếng.
 * Thành phần: Bs Từ Tấn Thứ - CVP Sở, P.KHTH.
 * Địa điểm: Trung tâm Y tế huyện Dầu Tiếng.
 Xe : Bs Thứ.
  
4-8 giờ 00: Dự họp mặt ngày Thầy thuốc Việt Nam 27/2 - Trung tâm Y tế huyện Bàu Bàng.
 * Thành phần: Bs Cao Thị Bích Thuận - PGĐ Sở, P.QLHN.
 * Địa điểm: Hội trường huyện Bàu Bàng.
 Xe : Đ/c Phước.
  
5-8 giờ 30: Dự họp mặt ngày Thầy thuốc Việt Nam 27/2 - Trung tâm Y tế thị xã Bến Cát.
 * Thành phần: Bs Cao Thị Bích Thuận - PGĐ Sở, P.QLHN.
 * Địa điểm: Trung tâm Y tế thị xã Bến Cát.
  
6-9 giờ 30: Tiếp Doanh nghiệp dược Nippon Chemiphar - Nhật Bản.
 * Thành phần: Ds Ngô Tùng Châu - PGĐ Sở, P.QLD dự.
 * Địa điểm: Hội trường A - Sở Y tế.
  
7-8 giờ 00: Xét duyệt quyết toán NSNN năm 2018 (từ 26/2 - 28/2/2019 theo Thông báo số 10/TB-SYT ngày 13/02/2019).
 * Thành phần: Đại diện BGĐ Sở, P.TCKT, Đại diện Sở Tài chính.
 * Địa điểm: Theo Thông báo số 10/TB-SYT ngày 13/02/2019.
  
8-7 giờ 30: Thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về an toàn thực phẩm đối với nước uống đóng chai, đóng bình, nước đá trên địa bàn tỉnh Bình Dương (từ ngày 26/02 - 28/02).
 * Thành phần: Thanh tra, Chi cục ATVSTP.
 * Địa điểm: Dĩ An, Thuận An, TDM.
 Xe : 26/2 - Xe BV.YHCT; 27/2 - Xe : TT.SKLĐMT; Xe : Cá nhân.
  
9-8 giờ 00: Tiếp công dân.
 * Thành phần: Bs Từ Tấn Thứ - Chánh VP.
 * Địa điểm: Phòng Tiếp dân – Sở Y tế.
  
10-8 giờ 00: Trực Phòng Y tế – Trung tâm Hành chính tỉnh (Cả ngày).
 * Thành phần: Nguyễn Thị Mỹ Yến - Ban BVSKCB tỉnh.
 * Địa điểm: Tháp B – Tầng 2 – TTHC tỉnh. ĐT: 01689.926.602
Chiều :
1-14 giờ 00: Dự họp mặt ngày Thầy thuốc Việt Nam 27/2 - Trung tâm Y tế thị xã Thuận An.
 * Thành phần: Bs Lục Duy Lạc - GĐ Sở, P.KHTH.
 * Địa điểm: Trung tâm Y tế thị xã Thuận An.
 
Thứ tư 27/02/2019
Sáng:
1-7 giờ 30: Dự Hội nghị trực tuyến phát động Chương trình sức khỏe Việt Nam do Bộ Y tế tổ chức.
 * Thành phần: Bs Huỳnh Thanh Hà - PGĐ Sở, Đại diện các Sở, ban ngành tỉnh (có thư mời), Lãnh đạo các Phòng sở, các đơn vị trực thuộc tuyến tỉnh, 01 đại diện đơn vị tuyến huyện (các đơn vị tuyến huyện họp tại điểm cầu huyện).
 * Địa điểm: Hội trường Viettel Bình Dương.
  
2-8 giờ 00: Dự phiên họp UBND tỉnh thường kỳ tháng 2/2019.
 * Thành phần: Bs Lục Duy Lạc - GĐ Sở dự.
 * Địa điểm: Phòng họp A - UBND tỉnh.
  
3-8 giờ 00: Dự họp mặt ngày Thầy thuốc Việt Nam 27/2 - Trung tâm Y tế thị xã Tân Uyên.
 * Thành phần: Ds Ngô Tùng Châu - PGĐ Sở, P.NV.
 * Địa điểm: Trung tâm Y tế thị xã Tân Uyên.
 Xe : Đ/c Phước.
  
4-8 giờ 00: Khai mạc Giải bóng chuyền ngành y tế lần thứ V - 2019, kỷ niệm 64 năm ngày Thầy thuốc Việt Nam (27/2/1955 - 27/2/2019).
 * Thành phần: Đại diện BGĐ, Đảng ủy Sở Y tế, BCH CĐNYT; Lãnh đạo các đơn vị y tế và CĐCS Y tế trực thuộc.
 * Địa điểm: Trường Cao Đẳng Y tế Bình Dương.
  
5-8 giờ 00 : Hội nghị CBVC năm 2019 và kỷ niệm ngày Thầy thuốc VN 27/2 - Trung tâm Phòng chống Bệnh xã hội.
 *Thành phần : P.TCCB.
 * Địa điểm: Trung tâm Phòng chống Bệnh xã hội.
  
  
6-7 giờ 30 : Thẩm định thực hành tốt nhà thuốc.
 *Thành phần : P.QLD, P.QLHN, PYT Tân Uyên.
 * Địa điểm: Tân Uyên.
 Xe :
  
7-8 giờ 00: Tiếp công dân.
 * Thành phần: Bs Từ Tấn Thứ - Chánh VP.
 * Địa điểm: Phòng Tiếp dân – Sở Y tế.
  
8-8 giờ 00: Trực Phòng Y tế – Trung tâm Hành chính tỉnh (Cả ngày).
 * Thành phần: Thượng Thị Ngọc Thảo - Ban BVSKCB tỉnh.
 * Địa điểm: Tháp B – Tầng 2 – TTHC tỉnh. ĐT: 01689.926.602
Chiều :
1-14 giờ 00: Dự họp mặt ngày Thầy thuốc Việt Nam 27/2 - Trung tâm chăm sóc sức khỏe sinh sản.
 * Thành phần: Bs Cao Thị Bích Thuận - PGĐ Sở, P.NV.
 * Địa điểm: Trung tâm CSSKSS.
  
Thứ năm 28/02/2019:
Sáng:
1-8 giờ 00: Làm việc với VNPT Bình Dương về triển khai phần mềm Hệ thống Hồ sơ sức khỏe cá nhân.
 * Thành phần: Bs Cao Thị Bích Thuận - PGĐ Sở, KHTH, NV; Đại diện Lãnh đạo các BV tuyến tỉnh, Đại diện Lãnh đạo và P. KH, CNTT của 09 Trung tâm Y tế tuyến huyện, thị, thành phố.
 * Địa điểm: Hội trường B - Sở Y tế.
  
2-8 giờ 00: Dự họp lấy ý kiến về hoàn thiện công cụ trực tuyến, vận hành thử nghiệm phần mềm tiếp nhận, tổng hợp, xử lý thông tin báo cáo của Sở Y tế liên quan cấp, điều chỉnh và thu hồi CCHN dược.
 * Thành phần: Ủy quyền CN Minh - Phó Chánh VP dự.
 * Địa điểm: Phòng họp 1, Nhà A, Cục Quản lý Dược - Bộ Y tế.
  
3-7 giờ 30 : Thẩm định cấp phép hoạt động, bổ sung DMKT cơ sở khám bệnh, chữa bệnh.
 *Thành phần : P.QLHN, PYT Dầu Tiếng.
 * Địa điểm: TTYT Dầu Tiếng.
 Xe : Đ/c Phước
  
4-8 giờ 00: Tiếp công dân.
 * Thành phần: CN Ngô Trần Đức Hữu - Phó TP.TCCB.
 * Địa điểm: Phòng Tiếp dân – Sở Y tế.
  
5-8 giờ 00: Trực Phòng Y tế – Trung tâm Hành chính tỉnh (Cả ngày).
 * Thành phần : Nguyễn Thị Gấm - BVĐK tỉnh.
 * Địa điểm: Tháp B – Tầng 2 – TTHC tỉnh. ĐT: 01689.926.602
  
  
Chiều:
1-14 giờ 00: Họp rà soát công tác chuẩn bị Hội nghị CBCC Sở Y tế.
 * Thành phần: Ds Ngô Tùng Châu - PGĐ Sở, Bs Thứ - Chánh VP, Ds Thúy - CT.CĐCS, P.TCCB, TCKT, Ban Thanh tra nhân dân.
 * Địa điểm: Hội trường A – Sở Y tế.
  
Thứ sáu 01/03/2019
Sáng:
1-8 giờ 00: Dự Hội nghị tổng kết công tác đầu tư công và công tác đền bù, giải phóng mặt bằng năm 2018, triển khai nhiệm vụ năm 2019.
 * Thành phần: Ds Ngô Tùng Châu - PGĐ Sở dự.
 * Địa điểm: Phòng họp A - UBND tỉnh.
  
2-8 giờ 00: Hội nghị Cán bộ công chức cơ quan Sở Y tế.
 * Thành phần: TT.Đảng ủy, CĐNYT (khách mời), Ban Giám đốc và Toàn thể CBCC cơ quan Sở Y tế.
 * Địa điểm: Hội trường B - Sở Y tế.
  
3-8 giờ 00: Tiếp công dân.
 * Thành phần: Ds Phạm Tiến Phương – Phó Chánh Thanh tra.
 * Địa điểm: Phòng Tiếp dân –  Sở Y tế.
  
4-8 giờ 00: Trực Phòng Y tế – Trung tâm Hành chính tỉnh (Cả ngày).
 * Thành phần: Nguyễn Quang Tiến - BVĐK tỉnh.
 * Địa điểm: Tháp B – Tầng 2 – TTHC tỉnh. ĐT: 01689.926.602
  
Chiều:
1-15 giờ 00: Bế mạc Giải bóng chuyền ngành y tế lần thứ V - 2019, kỷ niệm 64 năm ngày Thầy thuốc Việt Nam (27/2/1955 - 27/2/2019).
 * Thành phần: Đại diện BGĐ, Đảng ủy Sở Y tế, BCH CĐNYT; Lãnh đạo các đơn vị y tế và CĐCS Y tế trực thuộc.
 * Địa điểm: Trường Cao Đẳng Y tế Bình Dương.

 


Nơi nhận:

- Văn phòng UBND tỉnh;

- Ban QLTN - TTHC tỉnh;

- BGĐ Sở, TT.ĐU, CĐN;

- Các Phòng CN Sở;

- Các Đơn vị trực thuộc (Website SYT);

- Lưu VT, VP.

KT.GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

 (Đã ký)

Huỳnh Thanh HàLỊCH LÀM VIỆC SỞ Y TẾ Tuần lễ từ ngày 18/02/2019 đến ngày 22/02/2019Lịch làm việcLỊCH LÀM VIỆC SỞ Y TẾ Tuần lễ từ ngày 18/02/2019 đến ngày 22/02/2019/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
(Lịch này thay thư mời họp)
15/02/2019 17:00NoĐã ban hành

LỊCH LÀM VIỆC SỞ Y TẾ

Tuần lễ từ ngày 18/02/2019 đến ngày 22/02/2019

(Lịch này thay thư mời họp)

Lich So Y te T02 18-02 den 22-02-2019.signed.pdf


Thứ hai 18/02/2019:​
Sáng:
1-8 giờ 00: Giao ban LĐLĐ tỉnh.
 * Thành phần: Đ/c Nguyễn Văn Hùng - CT.CĐNYT.
 * Địa điểm: Hội trường LĐLĐ tỉnh.
  
2-8 giờ 30: Giao ban BGĐ, TT.ĐU, CĐN, Trưởng, Phó các phòng CN.
 * Địa điểm: Hội trường B - Sở Y tế.
  
3-8 giờ 00: Tiếp công dân.
 * Thành phần: Ds Phạm Tiến Phương – Phó Chánh Thanh tra.
 * Địa điểm: Phòng Tiếp dân –  Sở Y tế.
  
4-8 giờ 00: Trực Phòng Y tế – Trung tâm Hành chính tỉnh (Cả ngày).
 * Thành phần: Lý Kim Nga - TTYT TP Thủ Dầu Một.
 * Địa điểm: Tháp B – Tầng 2 – TTHC tỉnh. ĐT: 01689.926.602
Chiều:
  
1-13 giờ 30: Họp góp ý dự thảo Kết luận Thanh tra về việc thanh tra chuyên đề về thực hiện Luật BHYT trên địa bàn tỉnh.
 * Thành phần: Đại diện Lãnh đạo Sở, BHXH tỉnh, Thanh tra, VP, TCCB, KHTH, NV, QLD, QLHN; các Bệnh viện, Trung tâm Y tế được thanh tra (theo Thư mời).
 * Địa điểm: Hội trường B - Sở Y tế.
  
2-14 giờ 00 : Họp sử dụng nguồn kết dư quỹ KCB năm 2017.
 *Thành phần : Ds Châu - PGĐ Sở, P.KHTH, TCKT, NV. Mời đại diện BHXH tỉnh, Sở Tài chính.
 * Địa điểm: Hội trường A - Sở Y tế.
  
Thứ ba 19/02/2019:
Sáng:
1-8 giờ 30 : Hội nghị BCH Đảng bộ tỉnh lần thứ 23 (khóa X).
 * Thành phần : Bs Lục Duy Lạc - TUV, GĐ Sở dự.
 * Địa điểm : Hội trường B - Tỉnh ủy.
  
2-9 giờ 30: Tiếp Đoàn khảo sát của Kiểm toán Nhà nước Khu vực 4.
 * Thành phần: Ds Ngô Tùng Châu - PGĐ Sở, Lãnh đạo P.TCKT dự.
 * Địa điểm: Hội trường A - Sở Y tế.
  
3-8 giờ 00: Xét duyệt quyết toán NSNN năm 2018 (từ 19/2 - 22/2/2019 theo Thông báo số 10/TB-SYT ngày 13/02/2019).
 * Thành phần: Đại diện BGĐ Sở, P.TCKT, Đại diện Sở Tài chính.
 * Địa điểm: TT.TTGDSK, TTYTDP, TT.PC HIV/AIDS.
  
4-9 giờ 00: Dự lễ Giỗ Đại Danh Y - Hải Thượng Lãn Ông lần thứ 23.
 * Thành phần: Bs Thuận - PGĐ Sở, Đ/c Hùng - CT.CĐN, P.NV dự.
 * Địa điểm: BV.YHCT tỉnh.
  
5-8 giờ 00: Tiếp công dân.
 * Thành phần: Bs Từ Tấn Thứ - Chánh VP.
 * Địa điểm: Phòng Tiếp dân – Sở Y tế.
  
6-8 giờ 00: Trực Phòng Y tế – Trung tâm Hành chính tỉnh (Cả ngày).
 * Thành phần: Nguyễn Thành Công - BVĐK tỉnh.
 * Địa điểm: Tháp B – Tầng 2 – TTHC tỉnh. ĐT: 01689.926.602

Thứ tư 20/02/2019
Sáng:
  
1-8 giờ 30: Làm việc với tập đoàn Viettel - Chi nhánh Bình Dương về triển khai phần mềm Hệ thống Hồ sơ sức khỏe cá nhân.
 * Thành phần: Bs Cao Thị Bích Thuận - PGĐ Sở, VP, KHTH, NV; Đại diện Lãnh đạo các BV tuyến tỉnh, Đại diện Lãnh đạo và P. KH, CNTT của 09 Trung tâm Y tế tuyến huyện, thị, thành phố.
 * Địa điểm: Hội trường B - Sở Y tế.
  
2-9 giờ 00 : Dự trao quyết định công tác cán bộ tại TTYT TX Bến Cát.
 *Thành phần : Bs Lục Duy Lạc - GĐ Sở, Bs Hùng - TP.TCCB.
 * Địa điểm: TTYT TX Bến Cát.
  
3-10 giờ 00 : Dự trao quyết định công tác cán bộ tại TTYT Bàu Bàng.
 *Thành phần : Bs Lục Duy Lạc - GĐ Sở, Bs Hùng - TP.TCCB.
 * Địa điểm: TTYT Bàu Bàng.
  
4-7 giờ 30: Thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về y tế trường học năm 2019 (từ ngày 20/02 - 22/02).
 * Thành phần: Thanh tra, TTYTDP, Sở GD&ĐT, Phòng GD&ĐT TDM.
 * Địa điểm: Thủ Dầu Một.
 Xe : Đ/c Phước
  
5-8 giờ 00: Tiếp công dân.
 * Thành phần: CN Nguyễn Bình Minh - Phó Chánh VP.
 * Địa điểm: Phòng Tiếp dân – Sở Y tế.
  
6-8 giờ 00: Trực Phòng Y tế – Trung tâm Hành chính tỉnh (Cả ngày).
 * Thành phần: Nguyễn Thị Mỹ Yến - Ban BVSKCB tỉnh.
 * Địa điểm: Tháp B – Tầng 2 – TTHC tỉnh. ĐT: 01689.926.602
  
Chiều :
1-13 giờ 30: Họp Hội đồng cấp chứng chỉ hành nghề Y đợt 2/2019.
 * Thành phần: Hội đồng theo QĐ 271/QĐ-SYT ngày 14/3/2018.
 * Địa điểm: Hội trường A – Sở Y tế.
Thứ năm 21/02/2019:
Sáng:
1-7 giờ 00 : Dự Lễ giao quân năm 2019 tại huyện Phú Giáo.
 *Thành phần : Bs Lục Duy Lạc - GĐ Sở.
 * Địa điểm: Khuôn viên Nhà truyền thống huyện Phú Giáo, KP2, thị trấn Phước Vĩnh, Phú Giáo.
  
2-7 giờ 30 : Thẩm định cấp phép đủ ĐK đăng ký kinh doanh cơ sở bán lẻ thuốc đông y, thuộc từ dược liệu.
 *Thành phần : P.QLHN, PYT Dĩ An.
 * Địa điểm: Dĩ An.
 Xe :
  
3-8 giờ 30: Làm việc với sinh viên đào tạo địa chỉ sử dụng của tỉnh.
 * Thành phần: P.TCCB, P.TCKT Sở Y tế, TT.PCBXH
 * Địa điểm: Hội trường A – Sở Y tế.
  
4-8 giờ 00: Tiếp công dân.
 * Thành phần: CN Ngô Trần Đức Hữu - Phó TP.TCCB.
 * Địa điểm: Phòng Tiếp dân – Sở Y tế.
  
5-8 giờ 00: Trực Phòng Y tế – Trung tâm Hành chính tỉnh (Cả ngày).
 * Thành phần : Lê Thị Yến Nhi - BVĐK tỉnh.
 * Địa điểm: Tháp B – Tầng 2 – TTHC tỉnh. ĐT: 01689.926.602

Chiều:
1-13 giờ 30: Dự Hội thảo phát triển kiến trúc cho Thành phố Thông minh tỉnh Bình Dương.
 * Thành phần : Bs Cao Thị Bích Thuận - PGĐ Sở, CN Minh - Phó CVP.
 * Địa điểm: Trung tâm Hội nghị triển lãm tỉnh.
  
Thứ sáu 22/02/2019
Sáng:
1-8 giờ 00: Họp thống nhất dữ liệu báo cáo thống kê điện tử năm 2018.
 * Thành phần: Theo Công văn 306/SYT-KHTH ngày 12/2/2019 (TTYTDP, TT.PCBXH, TT.PC HIV, TT.SKLĐMT, TT.CSSKSS, TTYT huyện, thị; Phòng Y tế, Bệnh viện ngành, Bệnh viện ngoài công lập)
 * Địa điểm: Hội trường B - Sở Y tế.
  
2-9 giờ 00 : Họp mặt báo chí đầu năm xuân Kỷ hợi 2019.
 *Thành phần : Bs Từ Tấn Thứ - Chánh VP dự.
 * Địa điểm: Trung tâm Hội nghị triển lãm tỉnh.
  
3-7 giờ 30 : Thẩm định cấp phép hoạt động cơ sở KCB.
 *Thành phần : P.QLHN, PYT Dĩ An.
 * Địa điểm: Dĩ An, Thuận An, TDM.
 Xe :
  
4-7 giờ 30 : Thẩm định thực hành tốt nhà thuốc.
 *Thành phần : P.QLD, PYT Thuận An.
 * Địa điểm: Thuận An.
 Xe :
  
5-8 giờ 00: Tiếp công dân.
 * Thành phần: Ds Phạm Tiến Phương – Phó Chánh Thanh tra.
 * Địa điểm: Phòng Tiếp dân –  Sở Y tế.
  
6-8 giờ 00: Trực Phòng Y tế – Trung tâm Hành chính tỉnh (Cả ngày).
 * Thành phần: Nguyễn Trung Ngôn - BVĐK tỉnh.
 * Địa điểm: Tháp B – Tầng 2 – TTHC tỉnh. ĐT: 01689.926.602
  
Chiều :
1-15 giờ 00: Họp BTV CĐNYT.
 * Thành phần: BTV CĐNYT, Đ/c Giang.
 * Địa điểm: BV.YHCT tỉnh.
  

 

Nơi nhận:

- Văn phòng UBND tỉnh;

- Ban QLTN - TTHC tỉnh;

- BGĐ Sở, TT.ĐU, CĐN;

- Các Phòng CN Sở;

- Các Đơn vị trực thuộc (Website SYT);

- Lưu VT, VP.

GIÁM ĐỐC

(Đã ký)

Lục Duy Lạc

LỊCH SỞ Y TẾ Tuần lễ từ ngày 02/02/2019 đến ngày 15/02/2019 Lịch làm việcLỊCH SỞ Y TẾ Tuần lễ từ ngày 02/02/2019 đến ngày 15/02/2019 /Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
(Lịch này thay thư mời họp)
01/02/2019 11:00NoĐã ban hành

LỊCH SỞ Y TẾ

Tuần lễ từ ngày 02/02/2019 đến ngày 15/02/2019

(Lịch này thay thư mời họp)

Lich So Y te T01 02-02 den 15-02-2019.pdf


Thứ bảy 02/02/2019 - Chủ nhật 10/02/2019 :

1-​7 giờ 30: Cán bộ, công chức, viên chức nghỉ Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019 theo Thông báo số 08/TB-SYT ngày 22/01/2019 của Giám đốc Sở Y tế (Từ ngày 02/02/2019 đến hết ngày 10/02/2019, tức từ ngày 28 tháng Chạp năm Mậu Tuất đến hết ngày Mùng 6 tháng Giêng năm Kỷ Hợi 2019).
  
2-7 giờ 30: Cán bộ công chức Sở Y tế trực báo cáo (theo Lịch trực Tết Kỷ Hợi 2019 của Sở Y tế) từ ngày 02/02/2019 đến ngày 09/02/2019 theo Công văn số 2109-CV/TU ngày 18/01/2019 của Tỉnh ủy.
  
Thứ hai 04/02/2019 (30 tháng Chạp AL):
Tối :
  
1-21 giờ 00: Dự họp mặt đêm giao thừa đón Tết cổ truyền - Xuân Kỷ Hợi.
 * Thành phần: Bs Lục Duy Lạc - GĐ Sở dự.
 * Địa điểm: Trung tâm Hội nghị và Triển lãm tỉnh.
  
Thứ hai 11/02/2019 (Mùng 7 Tết Nguyên đán):
Sáng:
1-8 giờ 00 : Họp mặt cán bộ, công chức cơ quan Sở Y tế đầu năm.
 * Thành phần : Tất cả cán bộ, công chức cơ quan VP Sở Y tế.
 * Địa điểm: Hội trường B - Sở Y tế.
  
2-9 giờ 00: Dự họp Ban Thường vụ Tỉnh ủy - Báo cáo tình hình trước, trong và sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019.
 * Thành phần: Bs Lục Duy Lạc - GĐ Sở dự (P.KHTH chuẩn bị báo cáo).
 * Địa điểm: Hội trường B - Tỉnh ủy.
  
3-8 giờ 00: Tiếp công dân.
 * Thành phần: Ds Phạm Tiến Phương - Phó Chánh TT.
 * Địa điểm: Phòng Tiếp dân – Sở Y tế.
  
4-8 giờ 00: Trực Phòng Y tế – Trung tâm Hành chính tỉnh (Cả ngày).
 * Thành phần: TTYT Thủ Dầu Một.
 * Địa điểm: Tháp B - Tầng 2 - TTHC tỉnh. ĐT: 01689.926.602
 
 
 
Thứ ba 12/02/2019
Sáng:
  
1-8 giờ 00: Tiếp công dân.
 * Thành phần: Bs Từ Tấn Thứ - Chánh VP.
 * Địa điểm: Phòng Tiếp dân – Sở Y tế.
  
2-8 giờ 00: Trực Phòng Y tế – Trung tâm Hành chính tỉnh (Cả ngày).
 * Thành phần: BVĐK tỉnh.
 * Địa điểm: Tháp B – Tầng 2 – TTHC tỉnh. ĐT: 01689.926.602
  
Thứ tư 13/02/2019:
Sáng:
  
1-8 giờ 00: Tiếp công dân.
 * Thành phần: CN Nguyễn Bình Minh - Phó Chánh VP.
 * Địa điểm: Phòng Tiếp dân – Sở Y tế.
  
2-8 giờ 00: Trực Phòng Y tế – Trung tâm Hành chính tỉnh (Cả ngày).
 * Thành phần : Ban BVSKCB tỉnh.
 * Địa điểm: Tháp B – Tầng 2 – TTHC tỉnh. ĐT: 01689.926.602
  
Thứ năm 14/02/2019
Sáng:
  
1-8 giờ 00: Tiếp công dân.
 * Thành phần: CN Ngô Trần Đức Hữu – Phó TP.TCCB.
 * Địa điểm: Phòng Tiếp dân –  Sở Y tế.
  
2-8 giờ 00: Trực Phòng Y tế – Trung tâm Hành chính tỉnh (Cả ngày).
 * Thành phần: BVĐK tỉnh.
 * Địa điểm: Tháp B – Tầng 2 – TTHC tỉnh. ĐT: 01689.926.602
 
Thứ sáu 15/02/2019
Sáng :
  
1-8 giờ 00: Tiếp công dân.
 * Thành phần: Bs Lục Duy Lạc - GĐ Sở, Bs Hùng - Chánh Thanh tra.
 * Địa điểm: Phòng Tiếp dân –  Sở Y tế.
  
2-8 giờ 00: Trực Phòng Y tế – Trung tâm Hành chính tỉnh (Cả ngày).
 * Thành phần: BVĐK tỉnh.
 * Địa điểm: Tháp B – Tầng 2 – TTHC tỉnh. ĐT: 01689.926.602
 

 

Nơi nhận:

- Văn phòng UBND tỉnh;

- Ban QLTN - TTHC tỉnh;

- BGĐ Sở, TT.ĐU, CĐN;

- Các Phòng CN Sở;

- Các Đơn vị trực thuộc (Website SYT);

- Lưu VT, VP.

GIÁM ĐỐC

(Đã ký)

Lục Duy Lạc

LỊCH LÀM VIỆC SỞ Y TẾ Tuần lễ từ ngày 28/01/2019 đến ngày 02/02/2019Lịch làm việcLỊCH LÀM VIỆC SỞ Y TẾ Tuần lễ từ ngày 28/01/2019 đến ngày 02/02/2019/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
(Lịch này thay thư mời họp)
25/01/2019 17:00NoĐã ban hành

LỊCH LÀM VIỆC SỞ Y TẾ

Tuần lễ từ ngày 28/01/2019 đến ngày 02/02/2019

(Lịch này thay thư mời họp)

Lich So Y te T01 28-01 den 02-02-2019.pdf


Thứ hai 28/01/2019:​
Sáng:
1-7 giờ 00: Đoàn đi thăm Viện Vệ sinh Y tế công cộng, Viện Pasteur TP.HCM, Viện Sốt rét-KST TW TP.HCM, Đại học Y Dược TP.HCM, Đại học Phạm Ngọc Thạch, BV Lao - Bệnh phổi (Phạm Ngọc Thạch).
 * Thành phần: Ds Ngô Tùng Châu - PGĐ Sở (Trưởng đoàn), P. TCCB, TT.YTDP tỉnh, TT.PC HIV/AIDS, Chi cục ATVSTP, TT. PC BXH.
 * Địa điểm: TP. HCM.
 Xe : TTYT Dự phòng.
  
2-7 giờ 00 : Đoàn đi thăm Bệnh viện Quân Y 4 - Quân Đoàn 4, Trại phong Bến Sắn, Bệnh viện Tâm thần TW2, TTYT Dự phòng, TT.PC HIV/AIDS.
 * Thành phần: Bs Huỳnh Thanh Hà - PGĐ Sở (Trưởng đoàn), CN Minh - Phó Chánh VP, TT.PC BXH.
 Xe : TT.PC BXH.
  
3-8 giờ 30: Đoàn đi thăm Mẹ VNAH, Cán bộ lãnh đạo (hưu trí) Sở Y tế.
 * Thành phần: Đại diện Lãnh đạo Sở, Bs Thứ - Chánh VP, CĐCS VPS P.TCKT, P.TCCB (Tập trung tại TTHC tỉnh).
 Xe : Đ/c Phước - VPS.
  
4-8 giờ 00: Trực tiếp khách tại cơ quan.
 * Thành phần: Bs Lục Duy Lạc - GĐ Sở, P.TCCB, CĐNYT.
 * Địa điểm: Hội trường Sở Y tế.
  
5-8 giờ 00: Tiếp công dân.
 * Thành phần: Ds Phạm Tiến Phương – Phó Chánh Thanh tra.
 * Địa điểm: Phòng Tiếp dân –  Sở Y tế.
  
6-8 giờ 00: Trực Phòng Y tế – Trung tâm Hành chính tỉnh (Cả ngày).
 * Thành phần: TTYT TP Thủ Dầu Một.
 * Địa điểm: Tháp B – Tầng 2 – TTHC tỉnh. ĐT: 01689.926.602
Chiều:
  
1-13 giờ 30: Thăm mẹ VNAH do Công đoàn ngành Y tế phụng dưỡng.
 * Thành phần: CĐNYT, Đoàn TN Sở Y tế, Chi đoàn VPS-DS.KHHGĐ.
 * Địa điểm: Dầu Tiếng.
 Xe : TTYT Dự phòng.
  
2-14 giờ 00: Họp giải thể Trung tâm Tư vấn dịch vụ DS-KHHGĐ tỉnh.
 * Thành phần: Bs Cao Thị Bích Thuận - PGĐ Sở, P.TCCB, P.KHTH, P.TCKT, Chi cục DS-KHHGĐ, Chủ tịch Hội DS-KHHGĐ.
 * Địa điểm: Hội trường A - Sở Y tế.
  
Thứ ba 29/01/2019:
Sáng:
1-7 giờ 00 : Đoàn đi thăm BV Chợ Rẫy, BV Từ Dũ, BV Thống Nhất, Viện Quân Y (cơ sở 2), Viện Quân Y 7A, BV Ung Bướu, BV Nhi Đồng I, BV Nhi Đồng II, BV Da Liễu, BV Mắt.
 * Thành phần : Bs Văn Quang Tân - GĐ.BVĐK tỉnh (Trưởng đoàn), P. Nghiệp vụ, P.TCCB, Ban Quân y tỉnh.
 Xe : BVĐK tỉnh.
  
2-8 giờ 00: Hội nghị tổng kết công tác năm 2018 TTYT TP Thủ Dầu Một.
 * Thành phần: Bs Lục Duy Lạc - GĐ Sở, P. KHTH dự.
 * Địa điểm: TTYT TP Thủ Dầu Một.
  
3-8 giờ 00: Ký hợp đồng đào tạo sinh viên theo địa chỉ sử dụng.
 * Thành phần: Giám đốc Sở, P. TCCB, Phụ huynh và các Sinh viên đào tạo theo địa chỉ sử dụng.
 * Địa điểm: Hội trường B - Sở Y tế.
  
4-9 giờ 00: Hội nghị tổng kết công tác năm 2018 TT.SKLĐMT tỉnh.
 * Thành phần: Bs Huỳnh Thanh Hà - PGĐ Sở, P. NV dự.
 * Địa điểm: TT.SKLĐMT tỉnh.
  
5-8 giờ 00: Trực tiếp khách tại cơ quan.
 * Thành phần: Ds Ngô Tùng Châu - PGĐ Sở, VP, P.QLD.
 * Địa điểm: Hội trường Sở Y tế.
  
6-8 giờ 00: Tiếp công dân.
 * Thành phần: Bs Từ Tấn Thứ - Chánh VP.
 * Địa điểm: Phòng Tiếp dân – Sở Y tế.
  
7-8 giờ 00: Trực Phòng Y tế – Trung tâm Hành chính tỉnh (Cả ngày).
 * Thành phần: BVĐK tỉnh.
 * Địa điểm: Tháp B – Tầng 2 – TTHC tỉnh. ĐT: 01689.926.602
Chiều :
1-14 giờ 00: Họp thống nhất phương án sáp nhập Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Bình Dương (CDC).
 * Thành phần: Bs Huỳnh Thanh Hà - PGĐ Sở, P.TCCB, Giám đốc các đơn vị : TTYT Dự phòng, TT.PC HIV/AIDS, TT.PC.BXH, TT.TTGDSK.
 * Địa điểm: Hội trường A - Sở Y tế.
 
 
Thứ tư 30/01/2019
Sáng:
  
1-6 giờ 30: Viếng nghĩa trang liệt sĩ tỉnh nhân kỷ niệm 89 năm ngày thành lập Đảng cộng sản Việt Nam.
 * Thành phần: Bs Lục Duy Lạc - GĐ Sở, Đ/c Hùng - CT.CĐNYT, Bs Thứ - Chánh VP dự.
 * Địa điểm: Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh.
  
2-7 giờ 30: Hội nghị tổng kết công tác năm 2018, phương hướng, nhiệm vụ năm 2019 ngành Y tế thị xã Tân Uyên.
 * Thành phần: Ds Ngô Tùng Châu - PGĐ Sở, P. KHTH dự.
 * Địa điểm: Hội trường TTYT TX Tân Uyên.
  
3-9 giờ 00: Dự Họp mặt kỷ niệm 89 năm ngày Thành lập Đảng (03/02).
 * Thành phần: Bs Lục Duy Lạc - GĐ Sở.
 * Địa điểm: Trung tâm Hội nghị triển lãm tỉnh.
  
4-8 giờ 00: Trực tiếp khách tại cơ quan.
 * Thành phần: Bs Cao Thị Bích Thuận - PGĐ Sở, P.QLHN, P.TCKT.
 * Địa điểm: Hội trường Sở Y tế.
  
5-8 giờ 00: Tiếp công dân.
 * Thành phần: CN Nguyễn Bình Minh - Phó Chánh VP.
 * Địa điểm: Phòng Tiếp dân – Sở Y tế.
  
6-8 giờ 00: Trực Phòng Y tế – Trung tâm Hành chính tỉnh (Cả ngày).
 * Thành phần: Ban BVSKCB tỉnh.
 * Địa điểm: Tháp B – Tầng 2 – TTHC tỉnh. ĐT: 01689.926.602
  
Thứ năm 31/01/2019:
Sáng:
1-6 giờ 30 : Dự Lễ xuất phát "Chuyến xe Xuân nghĩa tình" năm 2019.
 *Thành phần : Đ/c Hùng - CT.CĐNYT dự.
 * Địa điểm: Trung tâm Hội nghị triển lãm tỉnh.
  
2-8 giờ 00 : Hội nghị Tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2018, phương hướng, nhiệm vụ năm 2019.
 *Thành phần : BCH, BTV, UBKT Đảng ủy Sở Y tế, Bí thư các chi bộ.
 * Địa điểm: Hội trường B - Sở Y tế.
  
3-7 giờ 30 : Thẩm định cấp phép bổ sung DMKT BV Columbia Asia.
 *Thành phần : Bs Thuận - PGĐ Sở, P.QLHN, Mời chuyên khoa BV Đa khoa tỉnh, BV Chợ Rẫy.
 * Địa điểm: BV Columbia Asia.
 Xe : Đ/c Phước - VPS.
4-8 giờ 00: Trực tiếp khách tại cơ quan.
 * Thành phần: Bs Huỳnh Thanh Hà - PGĐ Sở, P.Nghiệp vụ, P.KHTH
 * Địa điểm: Hội trường Sở Y tế.
  
5-8 giờ 00: Tiếp công dân.
 * Thành phần: CN Ngô Trần Đức Hữu - Phó TP.TCCB.
 * Địa điểm: Phòng Tiếp dân – Sở Y tế.
  
6-8 giờ 00: Trực Phòng Y tế – Trung tâm Hành chính tỉnh (Cả ngày).
 * Thành phần : BVĐK tỉnh.
 * Địa điểm: Tháp B – Tầng 2 – TTHC tỉnh. ĐT: 01689.926.602
Thứ sáu 01/02/2019
Sáng:
1-8 giờ 00: Trực tiếp khách tại cơ quan.
 * Thành phần: Bs Lục Duy Lạc - GĐ Sở, Thanh Tra, Văn phòng.
 * Địa điểm: Hội trường Sở Y tế.
  
2-8 giờ 00: Tiếp công dân.
 * Thành phần: Ds Phạm Tiến Phương – Phó Chánh Thanh tra.
 * Địa điểm: Phòng Tiếp dân –  Sở Y tế.
  
3-8 giờ 00: Trực Phòng Y tế – Trung tâm Hành chính tỉnh (Cả ngày).
 * Thành phần: BVĐK tỉnh.
 * Địa điểm: Tháp B – Tầng 2 – TTHC tỉnh. ĐT: 01689.926.602
 
Thứ bảy 02/02/2019
Sáng :
1-7 giờ 30: Cán bộ, công chức, viên chức nghỉ Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019 theo Thông báo số 08/TB-SYT ngày 22/01/2019 của Giám đốc Sở Y tế (Từ ngày 02/02/2019 đến hết ngày 10/02/2019, tức từ ngày 28 tháng Chạp năm Mậu Tuất đến hết ngày Mùng 6 tháng Giêng năm Kỷ Hợi).
  
2-7 giờ 30: Cán bộ công chức Sở Y tế trực báo cáo (theo Lịch trực Tết Kỷ Hợi 2019 của Sở Y tế) từ ngày 02/02/2019 đến ngày 09/02/2019 theo Công văn số 2109-CV/TU ngày 18/01/2019 của Tỉnh ủy.
  

 

Nơi nhận:

- Văn phòng UBND tỉnh;

- Ban QLTN - TTHC tỉnh;

- BGĐ Sở, TT.ĐU, CĐN;

- Các Phòng CN Sở;

- Các Đơn vị trực thuộc (Website SYT);

- Lưu VT, VP.

GIÁM ĐỐC

 (Đã ký)

Lục Duy Lạc

LỊCH LÀM VIỆC SỞ Y TẾ  Tuần lễ từ ngày 21/01/2019 đến ngày 25/01/2019Lịch làm việcLỊCH LÀM VIỆC SỞ Y TẾ  Tuần lễ từ ngày 21/01/2019 đến ngày 25/01/2019/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
(Lịch này thay thư mời họp)

​ ​
21/01/2019 09:00NoĐã ban hành

LỊCH LÀM VIỆC SỞ Y TẾ

Tuần lễ từ ngày 21/01/2019 đến ngày 25/01/2019

(Lịch này thay thư mời họp)

Lich So Y te T01 21-01 den 25-01-2019.signed.pdf


Thứ hai 21/01/2019:
Sáng:
1-7 giờ 30: Dự Hội nghị tổng kết công tác năm 2018, triển khai nhiệm vụ 2019 ngành Y tế huyện Phú Giáo.
 * Thành phần: Ds Ngô Tùng Châu - PGĐ Sở, P.KHTH dự.
 * Địa điểm: Trung tâm Y tế Phú Giáo.
 Xe : Đ/c Phước - VPS.
  
2-8 giờ 30: Hội nghị tổng kết công tác năm 2018, triển khai nhiệm vụ năm 2019 công tác thanh tra y tế.
 * Thành phần: Bs Nguyễn Tấn Hùng - Chánh TT.
 * Địa điểm: Nhà khách T78, TP.HCM.
 Xe : Cá nhân.
  
3-8 giờ 00: Tiếp công dân.
 * Thành phần: Ds Phạm Tiến Phương – Phó Chánh Thanh tra.
 * Địa điểm: Phòng Tiếp dân –  Sở Y tế.
  
4-8 giờ 00: Trực Phòng Y tế – Trung tâm Hành chính tỉnh (Cả ngày).
 * Thành phần: TTYT TP Thủ Dầu Một.
 * Địa điểm: Tháp B – Tầng 2 – TTHC tỉnh. ĐT: 01689.926.602
Chiều:
  
1-13 giờ 30: Dự Phiên họp UBND tỉnh thường kỳ Tháng 01/2019.
 * Thành phần: Bs Lục Duy Lạc - Giám đốc Sở dự.
 * Địa điểm: Phòng họp A - UBND tỉnh.
  
2-14 giờ 00: Dự Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết công tác Ban chỉ đạo 138 và Ban chỉ đạo 389 quốc gia.
 * Thành phần: Bs Huỳnh Thanh Hà - PGĐ Sở dự.
 * Địa điểm: Hội trường A - Tỉnh ủy.
  
3-14 giờ 00: Hội nghị tổng kết Chương trình "Tuổi trẻ Bình Dương chung tay xây dựng Trung tâm Hành chính công năng động, thân thiện giai đoạn 2015-2018, triển khai kế hoạch 2019-2020.
 * Thành phần: Ths Hiếu - P.TCCB dự.
 * Địa điểm: Sở Nội vụ.
  
4-14 giờ 00: Họp giải thể Trung tâm Tư vấn dịch vụ DS-KHHGĐ tỉnh.
 * Thành phần: Bs Cao Thị Bích Thuận - PGĐ Sở, P.TCCB, TCKT, KHTH, VP. Mời đại diện : Sở Nội vụ, Sở Tài chính, Sở TNMT, Sở XD, Chi cục DS-KHHGĐ, TT.Tư vấn DS-KHHGĐ.
 * Địa điểm: Hội trường A - Sở Y tế.
  
  
5-15 giờ 00: Họp về việc nhân sự làm việc tại TTYT thị xã Tân Uyên.
 * Thành phần: Bs Cao Thị Bích Thuận - PGĐ Sở, P.TCCB, TCKT, TTYT Tân Uyên. Mời đại diện : Sở Nội vụ, Sở Tài chính.
 * Địa điểm: Hội trường A - Sở Y tế.
  
Thứ ba 22/01/2019:
Sáng:
  
1-8 giờ 00: Dự Hội nghị Tổng kết công tác Văn hóa, Thể thao, Du lịch năm 2018, triển khai nhiệm vụ năm 2019.
 * Thành phần: Bs Huỳnh Thanh Hà - PGĐ Sở dự.
 * Địa điểm: Trung tâm Văn hóa, điện ảnh tỉnh.
2-8 giờ 00: Dự Hội nghị triển khai kế hoạch và tập huấn nghiệp vụ Tổng điều tra dân số về nhà ở năm 2019 (22-25/01/2019).
 * Thành phần: Bs Tâm - P.NV, Ths Chinh - PTP KHTH dự.
 * Địa điểm: Cục Thống kê tỉnh.
  
3-8 giờ 00: Thẩm định cấp phép hoạt động, bổ sung DMKT cơ sở khám bệnh, chữa bệnh.
 * Thành phần: Bs Thuận - PGĐ Sở, P.QLHN, TT.CSSKSS, các chuyên khoa theo GM 09/GM-SYT ngày 17/1/2019.
 * Địa điểm: Dĩ An, Bàu Bàng.
 Xe : TTKN.
  
4-8 giờ 00: Thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về kinh doanh mỹ phẩm, thực phẩm chức năng, sản phẩm dinh dưỡng dành cho trẻ nhỏ, hóa chất, chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn, TTBYT và hành nghề YDTN trên địa bàn tỉnh năm 2019 (ngày 22, 23/01/2019).
 * Thành phần: Thanh tra, P.QLD, CC.ATVSTP, TTKN, PA83.
 * Địa điểm: TDM, Thuận An.
 Xe : Đ/c Phước - VPS.
  
5-8 giờ 00: Tiếp công dân.
 * Thành phần: Bs Từ Tấn Thứ - Chánh VP.
 * Địa điểm: Phòng Tiếp dân – Sở Y tế.
  
6-8 giờ 00: Trực Phòng Y tế – Trung tâm Hành chính tỉnh (Cả ngày).
 * Thành phần: BVĐK tỉnh.
 * Địa điểm: Tháp B – Tầng 2 – TTHC tỉnh. ĐT: 01689.926.602
Chiều :
1-13 giờ 30: Dự Hội nghị tổng kết công tác BV.PHCN năm 2018.
 * Thành phần: Bs Lục Duy Lạc - GĐ Sở, P.NV, P.KHTH dự.
 * Địa điểm: BV.PHCN tỉnh.
Thứ tư 23/01/2019
Sáng:
1-8 giờ 00: Hội nghị Tổng kết công tác năm 2018, triển khai nhiệm vụ năm 2019 và Sơ kết 03 năm đổi mới phong cách, thái độ phục vụ của cán bộ y tế hướng tới sự hài lòng người bệnh giai đoạn 2015-2018 của Ngành Y tế tỉnh Bình Dương.
 * Thành phần: Ban Giám đốc, TT. ĐU, CĐNYT, Trưởng các phòng chức năng Sở Y tế; Giám đốc, TP. KHTH các đơn vị trực thuộc; thành phần khác theo Giấy mời và Công văn số 163/SYT-KHTH ngày 17/1/2019.
 * Địa điểm: Hội trường C - BVĐK tỉnh.
  
2-8 giờ 00: Tham gia đoàn khảo sát thực địa nghiên cứu Wolbachia trong phòng chống SXH.
 * Thành phần: Ths Phúc - P.NV.
 * Địa điểm: Trạm Y tế Phú Hòa, TYT Phú Lợi.
3-8 giờ 00: Tiếp công dân.
 * Thành phần: CN Nguyễn Bình Minh - Phó Chánh VP.
 * Địa điểm: Phòng Tiếp dân – Sở Y tế.
  
4-8 giờ 00: Trực Phòng Y tế – Trung tâm Hành chính tỉnh (Cả ngày).
 * Thành phần: Ban BVSKCB tỉnh.
 * Địa điểm: Tháp B – Tầng 2 – TTHC tỉnh. ĐT: 01689.926.602
Chiều :
1-13 giờ 30: Họp Hội đồng cấp chứng chỉ hành nghề Y đợt 5/2018.
 * Thành phần: Theo QĐ số 271/QĐ-SYT ngày 14/3/2018.
 * Địa điểm: Hội trường A - Sở Y tế.
  
2-14 giờ 00: Hội nghị Tổng kết công tác năm 2018 BV.YHCT tỉnh.
 * Thành phần: Bs Lục Duy Lạc - GĐ Sở, P.KHTH, P.QLHN, P.NV dự.
 * Địa điểm: BV.YHCT tỉnh.
  
3-15 giờ 30: Dự cùng Đoàn Lãnh đạo UBND tỉnh thăm BVĐK tỉnh và tặng quà bệnh nhân nghèo điều trị tại BVĐK tỉnh (theo lịch UBND tỉnh).
 * Thành phần: Bs Lục Duy Lạc - GĐ Sở, CT.CĐNYT, Chánh VP dự.
 * Địa điểm: BVĐK tỉnh.
  
Thứ năm 24/01/2019:
Sáng:
  
1-8 giờ 00 : Dự Hội nghị tổng kết công tác năm 2018, phương hướng và nhiệm vụ năm 2019 Trung tâm Y tế Dự phòng tỉnh.
 *Thành phần : Bs Huỳnh Thanh Hà - PGĐ Sở, P.NV, P.TCKT dự.
 * Địa điểm: TTYT Dự phòng tỉnh.
  
2-8 giờ 00 : Họp Hội đồng Giám định Y khoa thường kỳ (Cả ngày).
 *Thành phần : Bs Cao Thị Bích Thuận - PGĐ Sở.
 * Địa điểm: TT. Giám định Y khoa.
  
3-7 giờ 30 : Thẩm định cấp phép đủ điều kiện kinh doanh cơ sở bán lẻ thuốc đông y, thuốc từ dược liệu.
 *Thành phần : P.QLHN, PYT Thuận An, Dĩ An.
 * Địa điểm: Thuận An, Dĩ An.
 Xe : Đ/c Phước - VPS.
  
4-8 giờ 00: Tiếp công dân.
 * Thành phần: CN Ngô Trần Đức Hữu - Phó TP.TCCB.
 * Địa điểm: Phòng Tiếp dân – Sở Y tế.
  
5-8 giờ 00: Trực Phòng Y tế – Trung tâm Hành chính tỉnh (Cả ngày).
 * Thành phần : BVĐK tỉnh.
 * Địa điểm: Tháp B – Tầng 2 – TTHC tỉnh. ĐT: 01689.926.602
Chiều :
1-13 giờ 30: Đi thăm tặng quà và chúc tết Trường ĐH Y Dược Cần Thơ.
 * Thành phần : Bs Hùng - TP.TCCB.
 * Địa điểm: ĐH Y Dược Cần Thơ.
 Xe : Cá nhân.
  
2-14 giờ 00: Dự lễ tuyên dương, khen thưởng HLV, VĐV đạt thành tích năm 2018 của thể thao Bình Dương.
 * Thành phần : Bs Huỳnh Thanh Hà - PGĐ Sở dự.
 * Địa điểm: Trung tâm Văn hóa điện ảnh tỉnh.

Thứ sáu 25/01/2019
Sáng:
  
1-8 giờ 00: Hội nghị tổng kết công tác năm 2018 TTYT TP Thủ Dầu Một.
 * Thành phần: Bs Lục Duy Lạc - GĐ Sở, P. KHTH dự.
 * Địa điểm: TTYT TP Thủ Dầu Một.
  
2-7 giờ 30: Hội nghị tổng kết công tác TT.PC BXH năm 2018.
 * Thành phần: Bs Huỳnh Thanh Hà - PGĐ Sở, P.NVdự.
 * Địa điểm: TT.PC BXH.
  
3-7 giờ 30: Dự chương trình "Tết vì người nghèo - Xuân Kỷ Hợi" và Lễ hội Xuân Hồng năm 2019.
 * Thành phần: Ủy quyền Bs Thứ - Chánh VP dự.
 * Địa điểm: TT. Hội nghị triển lãm tỉnh.
  
4-7 giờ 30: Hội nghị tổng kết Chương trình SKSS, Dự án Cải thiện tình trạng dinh dưỡng năm 2018, triển khai nhiệm vụ năm 2019.
 * Thành phần: Bs Cao Thị Bích Thuận - PGĐ Sở, P.NV, P.TCKT dự.
 * Địa điểm: TT.CSSKSS tỉnh.
  
5-8 giờ 00: Hội nghị tổng kết công tác TT.TTGDSK năm 2018.
 * Thành phần: Bs Huỳnh Thanh Hà - PGĐ Sở, P.NV, P.TCCB dự.
 * Địa điểm: TT.TTGDSK.
  
6-7 giờ 30: Dự Hội nghị tổng kết công tác LĐLĐ tỉnh năm 2018.
 * Thành phần: Đ/c Nguyễn Văn Hùng - CT.CĐNYT dự.
 * Địa điểm: TT.VHLĐ tỉnh Bình Dương.
  
7-9 giờ 00: Hội nghị tổng kết công tác TT. Kiểm nghiệm năm 2018.
 * Thành phần: Ds Ngô Tùng Châu - PGĐ Sở, P.QLD dự.
 * Địa điểm: TT. Kiểm nghiệm.
  
8-8 giờ 00: Thẩm định cấp phép hoạt động, bổ sung DMKT cơ sở khám bệnh, chữa bệnh.
 * Thành phần: Bs Thuận - PGĐ Sở, P.QLHN, mời TT.SKLĐMT,  chuyên khoa Tim mạch can thiệp BVĐK tỉnh, BV Chợ Rẫy.
 * Địa điểm: Thuận An, Bến Cát.
 Xe : Đ/c Phước - VPS.
  
9-7 giờ 30: Thẩm định thực hành tốt nhà thuốc.
 *Thành phần : P. QLHN, Phòng Y tế Bến Cát.
 * Địa điểm: Thị xã Bến Cát.
 Xe :
  
10-8 giờ 00: Tiếp công dân.
 * Thành phần: Ds Phạm Tiến Phương – Phó Chánh Thanh tra.
 * Địa điểm: Phòng Tiếp dân –  Sở Y tế.
  
11-8 giờ 00: Trực Phòng Y tế – Trung tâm Hành chính tỉnh (Cả ngày).
 * Thành phần: BVĐK tỉnh.
 * Địa điểm: Tháp B – Tầng 2 – TTHC tỉnh. ĐT: 01689.926.602
Chiều :
1-13 giờ 30: Hội nghị Tổng kết công tác Khoa học - công nghệ năm 2018.
 * Thành phần: Bs Cao Thị Bích Thuận - PGĐ Sở dự.
 * Địa điểm: Trung tâm Ứng dụng KH&CN (Sở KH&CN cũ) - 26 Huỳnh Văn Nghệ, P. Phú Lợi, TP.TDM.
  
2-14 giờ 00: Hội nghị Tổng kết công tác Y tế năm 2018 TTYT Thuận An.
 * Thành phần: Bs Lục Duy Lạc - GĐ Sở, TP.KHTH, P.NV dự.
 * Địa điểm: Hội trường TTYT Thuận An.
  
3-16 giờ 00: Dự Chương trình Tết sum vầy CNLĐ tỉnh năm 2019.
 * Thành phần: Đ/c Nguyễn Văn Hùng - CT.CĐNYT dự.
 * Địa điểm: TT.VHLĐ tỉnh.
  

 

Nơi nhận:

- Văn phòng UBND tỉnh;

- Ban QLTN - TTHC tỉnh;

- BGĐ Sở, TT.ĐU, CĐN;

- Các Phòng CN Sở;

- Các Đơn vị trực thuộc (Website SYT);

- Lưu VT, VP.

GIÁM ĐỐC

(Đã ký)

Lục Duy Lạc

LỊCH LÀM VIỆC SỞ Y TẾ Tuần lễ từ ngày 14/01/2019 đến ngày 19/01/2019Lịch làm việcLỊCH LÀM VIỆC SỞ Y TẾ Tuần lễ từ ngày 14/01/2019 đến ngày 19/01/2019/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
(Lịch này thay thư mời họp)
11/01/2019 17:00NoĐã ban hành

LỊCH LÀM VIỆC SỞ Y TẾ

Tuần lễ từ ngày 14/01/2019 đến ngày 19/01/2019

(Lịch này thay thư mời họp)

Lich So Y te T01 14-01 den 19-01-2019.pdfThứ hai 14/01/2019:​
Sáng:
1-7 giờ 30: Dự Hội nghị tổng kết hoạt động Hội KHHGĐ tỉnh.
 * Thành phần: Đ/c Nguyễn Văn Hùng - CT.CĐNYT.
 * Địa điểm: Hội KHHGĐ tỉnh.
  
2-9 giờ 00: Dự họp với Lãnh đạo UBND tỉnh.
 * Thành phần: Bs Lục Duy Lạc - GĐ và Ds Ngô Tùng Châu - PGĐ Sở.
 * Địa điểm: Phòng họp B - UBND tỉnh.
  
3-8 giờ 00: Tiếp công dân.
 * Thành phần: Ds Phạm Tiến Phương – Phó Chánh Thanh tra.
 * Địa điểm: Phòng Tiếp dân –  Sở Y tế.
  
4-8 giờ 00: Trực Phòng Y tế – Trung tâm Hành chính tỉnh (Cả ngày).
 * Thành phần: TTYT TP Thủ Dầu Một.
 * Địa điểm: Tháp B – Tầng 2 – TTHC tỉnh. ĐT: 01689.926.602
Chiều:
  
1-14 giờ 00: Họp xét hồ sơ kê khai lại giá thuốc công ty Rohto Mentholatum
 * Thành phần: Ds Châu - PGĐ Sở, P.QLD, TCKT và theo thư mời.
 * Địa điểm: Hội trường A –  Sở Y tế.
  
2-18 giờ 30: Tham dự cùng Đoàn UBND tỉnh tiếp Đoàn Giám sát của Ủy ban Các vấn đề xã hội của Quốc hội.
 * Thành phần: Bs Cao Thị Bích Thuận - PGĐ Sở, Bs Tùng - TP.KHTH.
 * Địa điểm: Khách sạn Bcons Bình Dương.
 
Thứ ba 15/01/2019:
Sáng:
  
1-6 giờ 30: Tham dự cùng Đoàn UBND tỉnh làm việc với Đoàn Giám sát của Ủy ban Các vấn đề xã hội của Quốc hội (Theo Chương trình số 02/CTr-UBND ngày 11/01/2019 của UBND tỉnh).
 * Thành phần: Bs Cao Thị Bích Thuận - PGĐ Sở, Bs Tùng, Bs Tài.
 * Địa điểm: Theo Chương trình số 02/CTr-UBND ngày 11/01/2019.
 Xe : Đ/c Phước - VPS.
  
2-7 giờ 30: Hội nghị sơ kết 03 năm Chương trình phối hợp thực hiện công tác dân vận giữa Ban Dân vận Thị ủy với CA thị xã, Phòng GD&ĐT, TTYT thị xã Thuận An giai đoạn 2016-2018.
 * Thành phần: Ds Ngô Tùng Châu - PGĐ Sở, P.TCCB.
 * Địa điểm: Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị thị xã.
  
3-8 giờ 00: Dự Hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai nhiệm vụ năm 2019 ngành Nội vụ.
 * Thành phần: Ủy quyền Lãnh đạo Phòng TCCB dự.
 * Địa điểm: Trụ sở trung tâm Viettel Bình Dương.
  
4-8 giờ 00: Dự Hội nghị về hướng dẫn cơ chế đặt hàng công tác tuyên truyền trên sóng phát thanh và truyền hình.
 * Thành phần: Bs Từ Tấn Thứ - Chánh VP dự.
 * Địa điểm: Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Dương.
  
5-8 giờ 00: Thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về kinh doanh mỹ phẩm, thực phẩm chức năng, sản phẩm dinh dưỡng dành cho trẻ nhỏ, hóa chất, chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn, TTBYT và hành nghề YDTN trên địa bàn tỉnh năm 2019 (ngày 15, 16 & 18/01/2019).
 * Thành phần: Thanh tra, P.QLD, CC.ATVSTP, TTKN, PA83.
 * Địa điểm: Dĩ An, Thuận An, Bến Cát.
 Xe : 16 & 18 (thứ 4 và thứ 6) : TTKN.
  
6-8 giờ 00: Tiếp công dân.
 * Thành phần: Bs Lục Duy Lạc - GĐ, Bs Hùng - Chánh Thanh tra.
 * Địa điểm: Phòng Tiếp dân – Sở Y tế.
  
7-8 giờ 00: Trực Phòng Y tế – Trung tâm Hành chính tỉnh (Cả ngày).
 * Thành phần: BVĐK tỉnh.
 * Địa điểm: Tháp B – Tầng 2 – TTHC tỉnh. ĐT: 01689.926.602
Chiều :
1-13 giờ 30: Hội nghị trực tuyến "Triển khai công tác ngành y tế năm 2019" do Bộ Y tế tổ chức.
 * Thành phần: Ban Giám đốc Sở, CĐN, Trưởng các Phòng CN; Lãnh đạo các đơn vị trực thuộc, Phòng Y tế và Lãnh đạo các đơn vị y tế ngành, y tế tư nhân (theo Giấy mời số 05/GM-SYT ngày 10/01/2019 của Sở Y tế)
 * Địa điểm: Phòng họp A - UBND tỉnh.
  
Thứ tư 16/01/2019
Sáng:
1-8 giờ 00: Tham dự cùng Đoàn UBND tỉnh làm việc với Đoàn Giám sát của Ủy ban Các vấn đề xã hội của Quốc hội.
 * Thành phần: Bs Cao Thị Bích Thuận - PGĐ Sở, Bs Tùng - TP.KHTH, Bs Tài - PTP.NV, CN Cường - PTP.TCKT.
 * Địa điểm: Phòng họp B - UBND tỉnh.
2-7 giờ 30: Hội nghị học tập Nghị quyết Trung ương 8.
 * Thành phần: Tất cả Đảng viên thuộc Đảng bộ Sở Y tế.
 * Địa điểm: Hội trường Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh tỉnh.
  
3-8 giờ 00: Hội nghi tổng kết công tác Dân số - KHHGĐ năm 2018.
 * Thành phần: Đại diện Lãnh đạo Sở, P.NV, P.KHTH dự.
 * Địa điểm: Hội trường Chi cục Dân số - KHHGĐ.
  
4-9 giờ 00: Họp thẩm định kết quả đánh giá hồ sơ đề xuất kỹ thuật gói thầu mua thuốc biệt dược và thuốc generic bồ sung cho các cơ sở y tế năm 2018.
 * Thành phần: Ds Ngô Tùng Châu - PGĐ Sở;  BHXH tỉnh;  P.QLD (Ds Quốc, Ds Năm ); BVĐK tỉnh: đại diện BGĐ và Trưởng  Khoa Dược.
 * Địa điểm: Hội trường A - Sở Y tế.
  
5-8 giờ 00: Tiếp công dân.
 * Thành phần: Bs Từ Tấn Thứ - Chánh VP.
 * Địa điểm: Phòng Tiếp dân – Sở Y tế.
  
6-8 giờ 00: Trực Phòng Y tế – Trung tâm Hành chính tỉnh (Cả ngày).
 * Thành phần: Ban BVSKCB tỉnh.
 * Địa điểm: Tháp B – Tầng 2 – TTHC tỉnh. ĐT: 01689.926.602
Chiều :
1-13 giờ 30: Họp Hội đồng cấp chứng chỉ hành nghề Y đợt 10/2018.
 * Thành phần: Theo QĐ số 271/QĐ-SYT ngày 14/3/2018.
 * Địa điểm: Hội trường A - Sở Y tế.
  
2-15 giờ 00: Dự Chương trình "Xuân với trẻ em khó khăn" năm 2019.
 * Thành phần: Bs Cao Thị Bích Thuận - PGĐ, Bs Hồng - PCT.CĐNYT.
 * Địa điểm: Trung tâm Hội nghị triển lãm tỉnh.
Thứ năm 17/01/2019:
Sáng:
1-8 giờ 00 : Dự Hội nghị tổng kết công tác ngành Y tế huyện Bàu Bàng năm 2018, phương hướng và nhiệm vụ năm 2019.
 *Thành phần : Bs Cao Thị Bích Thuận - PGĐ Sở.
 * Địa điểm: huyện Bàu Bàng.
  
2-8 giờ 00 : Thẩm định điều kiện SX mỹ phẩm của Cty Hasan Dermapharm.
 *Thành phần : P.QLD, TTKN.
 * Địa điểm: Thuận An.
  
3-10 giờ 00 : Dự cùng Lãnh đạo tỉnh tiếp Giám đốc khu vực Châu Á Thái Bình Dương - Ngân hàng Thế giới tìm hiểu nhu cầu đầu tư cơ sở hạ tầng của tỉnh cho tài khóa 2021-2025.
 *Thành phần : Ds Ngô Tùng Châu - PGĐ Sở dự.
 * Địa điểm: Phòng khách - UBND tỉnh.
  
4-7 giờ 30: Thẩm định cấp phép đủ điều kiện kinh doanh dược, cơ sở bán lẻ thuốc đông y, thuốc từ dược liệu.
 *Thành phần : P. QLHN, Phòng Y tế Bến Cát.
 * Địa điểm: Tx Bến Cát.
 Xe : Đ/c Phước.
  
5-8 giờ 00: Tiếp công dân.
 * Thành phần: Ds Phạm Tiến Phương – Phó Chánh Thanh tra.
 * Địa điểm: Phòng Tiếp dân – Sở Y tế.
  
6-8 giờ 00: Trực Phòng Y tế – Trung tâm Hành chính tỉnh (Cả ngày).
 * Thành phần : BVĐK tỉnh.
 * Địa điểm: Tháp B – Tầng 2 – TTHC tỉnh. ĐT: 01689.926.602
Chiều :
1-13 giờ 30: Họp kiểm điểm tự phê bình và phê bình Ban Giám đốc Sở Y tế năm 2018.
 * Thành phần : Ban Giám đốc, TT.ĐU, CT.CĐNYT, Trưởng các phòng chức năng, Giám đốc các đơn vị trực thuộc Sở Y tế.
 * Địa điểm: Hội trường B - Sở Y tế.
Thứ sáu 18/01/2019
Sáng:
1-8 giờ 00: Hội nghị BCH lần thứ 7 (mở rộng) Tổng kết công tác Hội và Phong trào phụ nữ năm 2018, triển khai chương trình công tác 2019.
 *Thành phần : Bs Cao Thị Bích Thuận - PGĐ Sở dự.
 * Địa điểm: Hội trường B - Tỉnh ủy.
  
2-8 giờ 00: Hội nghị tổng kết công tác An toàn thực phẩm năm 2018.
 * Thành phần: Bs Huỳnh Thanh Hà - PGĐ Sở, P.NV, Thanh tra dự.
 * Địa điểm: Chi cục ATVSTP.
  
3-8 giờ 00: Dự Lễ kỷ niệm 10 năm thành lập Công đoàn KCN Bến Cát.
 * Thành phần: Đ/c Nguyễn Văn Hùng - CT.CĐNYT..
 * Địa điểm: Công đoàn KCN Bến Cát.
  
4-7 giờ 30: Thẩm định cấp phép đủ điều kiện kinh doanh dược, cơ sở bán lẻ thuốc đông y, thuốc từ dược liệu.
 *Thành phần : P. QLHN, Phòng Y tế Thủ Dầu Một.
 * Địa điểm: Thủ Dầu Một.
 Xe : TT.PC HIV
  
5-7 giờ 30: Thẩm định thực hành tốt nhà thuốc.
 *Thành phần : P. QLHN, Phòng Y tế Dầu Tiếng.
 * Địa điểm: Huyện Dầu Tiếng.
 Xe : Đ/c Phước.
  
6-8 giờ 00: Tiếp công dân.
 * Thành phần: CN Ngô Trần Đức Hữu - Phó TP.TCCB.
 * Địa điểm: Phòng Tiếp dân –  Sở Y tế.
  
7-8 giờ 00: Trực Phòng Y tế – Trung tâm Hành chính tỉnh (Cả ngày).
 * Thành phần: BVĐK tỉnh.
 * Địa điểm: Tháp B – Tầng 2 – TTHC tỉnh. ĐT: 01689.926.602
  
Thứ bảy 19/01/2019
Sáng :
1-8 giờ 00 : Thẩm định đủ điều kiện sản xuất mỹ phẩm của Cty TNHH Mỹ phẩm Trường Phúc.
 *Thành phần : Ds Ngô Tùng Châu - PGĐ Sở, P.QLD, TTKN.
 * Địa điểm: Thuận An.
  
2-9 giờ 30 : Dự Đại hội Hội Thầy thuốc trẻ tỉnh Bình Dương.
 *Thành phần : Bs Cao Thị Bích Thuận - PGĐ Sở.
 * Địa điểm: Nhà Thiếu nhi tỉnh.
  

 

Nơi nhận:

- Văn phòng UBND tỉnh;

- Ban QLTN - TTHC tỉnh;

- BGĐ Sở, TT.ĐU, CĐN;

- Các Phòng CN Sở;

- Các Đơn vị trực thuộc (Website SYT);

- Lưu VT, VP.

GIÁM ĐỐC

(Đã ký)

Lục Duy Lạc

 

LỊCH LÀM VIỆC SỞ Y TẾ Tuần lễ từ ngày 07/01/2019 đến ngày 11/01/2019Lịch làm việcLỊCH LÀM VIỆC SỞ Y TẾ Tuần lễ từ ngày 07/01/2019 đến ngày 11/01/2019/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
(Lịch này thay thư mời họp)
05/01/2019 16:00NoĐã ban hành

LỊCH LÀM VIỆC SỞ Y TẾ

Tuần lễ từ ngày 07/01/2019 đến ngày 11/01/2019

(Lịch này thay thư mời họp)

Lich So Y te T01 07-01 den 11-01-2019.pdf


Thứ hai 07/01/2019:
Sáng:​
1-8 giờ 30: Giao ban BGĐ, TT.ĐU, CĐN, Trưởng, Phó các phòng CN.
 * Địa điểm: Hội trường B - Sở Y tế.
  
2-8 giờ 00: Tiếp công dân.
 * Thành phần: Ds Phạm Tiến Phương – Phó Chánh Thanh tra.
 * Địa điểm: Phòng Tiếp dân –  Sở Y tế.
  
3-8 giờ 00: Trực Phòng Y tế – Trung tâm Hành chính tỉnh (Cả ngày).
 * Thành phần: Nguyễn Thị Yến Nhi - TTYT TP Thủ Dầu Một.
 * Địa điểm: Tháp B – Tầng 2 – TTHC tỉnh. ĐT: 01689.926.602
Chiều:
1-14 giờ 00: Họp Hội đồng thẩm định cơ sở đủ điều kiện đào tạo thực hành khối ngành sức khoẻ và Hội đồng xét duyệt tài liệu đào tạo liên tục của BVĐK tỉnh.
 * Thành phần: BGĐ Sở, Phòng TCCB, Nghiệp vụ Y, KHTH.
 * Địa điểm: Hội trường A - Sở Y tế.
Thứ ba 08/01/2019:
Sáng:
1-8 giờ 00: Họp thống nhất một số nội dung trong giao chỉ tiêu kế hoạch năm 2019.
 * Thành phần: P.KHTH SYT, Giám đốc và TP.KHTC các đơn vị : TTYT Dự phòng, TT.CSSKSS, Chi cục DS-KHHGĐ tỉnh.
 * Địa điểm: Hội trường A - Sở Y tế.
  
2-8 giờ 00: Hội nghị BCH LĐLĐ tỉnh.
 * Thành phần: Đ/c Nguyễn Văn Hùng - CT.CĐNYT.
 * Địa điểm: Liên đoàn lao động tỉnh.
  
3-8 giờ 00: Tham dự Hội nghị triển khai nhiệm vụ năm 2019 - Hội Laser Y học tỉnh Bình Dương.
 * Thành phần: Bs Tâm - P.NV dự.
 * Địa điểm: Liên hiệp các Hội KHKT tỉnh.
  
4-8 giờ 00: Thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về kinh doanh mỹ phẩm, thực phẩm chức năng, sản phẩm dinh dưỡng dành cho trẻ nhỏ, hóa chất, chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn, TTBYT và hành nghề YDTN trên địa bàn tỉnh năm 2019 (03 ngày 8, 9 & 11/01/2019).
 * Thành phần: Thanh tra, P.QLD, CC.ATVSTP, TTKN, PA83.
 * Địa điểm: TP.TDM, Tân Uyên, Thuận An, Bến Cát.
 Xe : Đ/c Phước.
  
5-8 giờ 00: Tiếp công dân.
 * Thành phần: CN Ngô Trần Đức Hữu - Phó TP. TCCB.
 * Địa điểm: Phòng Tiếp dân – Sở Y tế.
  
6-8 giờ 00: Trực Phòng Y tế – Trung tâm Hành chính tỉnh (Cả ngày).
 * Thành phần: Huỳnh Công Tín - BVĐK tỉnh.
 * Địa điểm: Tháp B – Tầng 2 – TTHC tỉnh. ĐT: 01689.926.602
Chiều :
1-14 giờ 00: Họp Hội đồng xét tặng giải thưởng Đặng Văn Ngữ về Y tế Dự phòng.
 * Thành phần: BGĐ Sở (Bs Lạc, Bs Hà), Bs Thứ, Bs Hùng -TT, Phòng Nghiệp vụ,  TCCB, TTYT DP.
 * Địa điểm: Hội trường A - Sở Y tế.
  
Thứ tư 09/01/2019
Sáng:
  
1-8 giờ 00: Kiểm điểm, đánh giá, xếp loại tổ chức đảng, đảng viên năm 2018 Đảng bộ Sở Y tế (cả ngày).
 * Thành phần: BCH, BTV, UBKT Đảng ủy Sở Y tế, Bí thư chi bộ TT.
 * Địa điểm: Hội trường B – Sở Y tế.
  
2-8 giờ 00: Hội nghi tổng kết công tác Lao động, người có công và xã hội năm 2018, tổng kết 05 năm thực hiện Quyết định 34/2014/QĐ-TTg.
 * Thành phần: Bs Huỳnh Thanh Hà - PGĐ Sở.
 * Địa điểm: Trung tâm Hội nghị & Triển lãm tỉnh.
  
3-8 giờ 00: Họp Tổ công tác giải quyết vướng mắc trong thực hiện bảo hiểm y tế trên địa bàn tỉnh (theo QĐ 3493/QĐ-UBND ngày 7/12/2018).
 * Thành phần: Bs Cao Thị Bích Thuận - PGĐ Sở và các thành viên theo Quyết định số 3493/QĐ-UBND ngày 7/12/2018 của UBND tỉnh.
 * Địa điểm: Hội trường A - Sở Y tế.
  
4-8 giờ 00: Dự Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết công tác năm 2018, triển khai nhiệm vụ năm 2019 ngành thi đua khen thưởng.
 * Thành phần: Ủy quyền Lãnh đạo P.TCCB dự.
 * Địa điểm: Phòng họp A - UBND tỉnh.
  
5-8 giờ 00: Tiếp công dân.
 * Thành phần: Bs Từ Tấn Thứ - Chánh VP.
 * Địa điểm: Phòng Tiếp dân – Sở Y tế.
  
6-8 giờ 00: Trực Phòng Y tế – Trung tâm Hành chính tỉnh (Cả ngày).
 * Thành phần: Nguyễn Thị Mỹ Yến - Ban BVSKCB tỉnh.
 * Địa điểm: Tháp B – Tầng 2 – TTHC tỉnh. ĐT: 01689.926.602
Chiều :
1-14 giờ 00: Thẩm định chức năng, nhiệm vụ của TT Sức khoẻ Lao động Môi truờng, BVĐK tỉnh, TT Kiểm nghiệm (TT Sức khoẻ Lao động Môi truờng, BVĐK tỉnh, TT Kiểm nghiệm chuẩn bị nôi dung báo cáo)
 * Thành phần: BGĐ Sở, P.TCCB, P.Nghiệp vụ, KHTH, TCKT, QLD.
 * Địa điểm: Hội trường A - Sở Y tế.
  
Thứ năm 10/01/2019:
Sáng:
1-8 giờ 00 : Tham gia Đoàn thẩm định xã đạt nông thôn mới.
 *Thành phần : Ds Ngô Tùng Châu - PGĐ Sở.
 * Địa điểm: huyện Bàu Bàng.
  
2-8 giờ 00 : Họp Hội đồng Giám định Y khoa tỉnh (Cả ngày).
 *Thành phần : Bs Cao Thị Bích Thuận - PGĐ Sở.
 * Địa điểm: TT. Giám định Y khoa tỉnh.
  
3-8 giờ 00 : Họp thi đua Khối các Bệnh viện (Khối thi đua số 1).
 *Thành phần : Đại diện lãnh đạo Sở, P.TCCB dự.
 * Địa điểm: Hội trường BVĐK tỉnh.
  
4-8 giờ 00 : Phúc tra Trạm Y tế xã đạt chuẩn quốc gia tại Bình Thắng.
 *Thành phần : Theo QĐ số 23/QĐ-SYT.
 * Địa điểm: TYT Bình Thắng, Dĩ An.
 Xe : BV.YHCT tỉnh.
  
5-7 giờ 30: Thẩm định cấp phép hoạt động, bổ sung DMKT cơ sở khám bệnh, chữa bệnh.
 *Thành phần : Bs Thuân - PGĐ Sở, P.QLHN, chuyên gia BV Chợ Rẫy, BVĐk tỉnh theo giấy mời.
 * Địa điểm: BV QT Columbia - Thuận An.
 Xe : Đ/c Phước.
  
6-7 giờ 30: Thẩm định cấp phép đủ điều kiện kinh doanh dược, cơ sở bán lẻ thuốc đông y, thuốc từ dược liệu.
 *Thành phần : P. QLHN, Phòng Y tế Tân Uyên.
 * Địa điểm: Tx Tân Uyên.
 Xe :
  
7-7 giờ 30: Thẩm định công ty TNHH sản xuất mỹ phẩm Green Cross.
 *Thành phần : Ds Châu - PGĐ, P. QLD, TTKN.
 * Địa điểm: Tx Thuận An.
 Xe :
  
8-8 giờ 00: Tiếp công dân.
 * Thành phần: Bs Từ Tấn Thứ - Chánh VP.
 * Địa điểm: Phòng Tiếp dân – Sở Y tế.
  
9-8 giờ 00: Trực Phòng Y tế – Trung tâm Hành chính tỉnh (Cả ngày).
 * Thành phần : Bùi Thị Kim Vân - BVĐK tỉnh.
 * Địa điểm: Tháp B – Tầng 2 – TTHC tỉnh. ĐT: 01689.926.602
Chiều :
1-15 giờ 00: Làm việc với Huyện ủy Bàu Bàng.
 * Thành phần : Bs Lục Duy Lạc - GĐ Sở, Bs Hùng - TP.TCCB.
 * Địa điểm: Huyện ủy Bàu Bàng.
  
Thứ sáu 11/01/2019
Sáng:
1-8 giờ 00: Tổng kết công tác Y tế năm 2018 và phương hướng nhiệm vụ năm 2019 của Trung tâm Y tế huyện Bắc Tân Uyên.
 *Thành phần : Ds Ngô Tùng Châu - PGĐ Sở, P.NV dự.
 * Địa điểm: Hội trường UBND huyện Bắc Tân Uyên.
 Xe :
  
2-8 giờ 00: Hội nghị sơ kết 03 năm thực hiện cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh"; Tổng kết 15 năm Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc.
 * Thành phần: Đ/c Nguyễn Văn Hùng - CT.CĐNYT.
 * Địa điểm: Hội trường UBND TP.TDM.
  
3-7 giờ 30: Xét duyệt đề tài nghiên cứu khoa học năm 2018.
 *Thành phần : Hội đồng số 3 - QĐ số 1161/QĐ-SYT.
 * Địa điểm: TTYT Dĩ An.
 Xe :
  
4-7 giờ 30: Thẩm định cấp phép đủ điều kiện kinh doanh dược, cơ sở bán lẻ thuốc đông y, thuốc từ dược liệu.
 *Thành phần : P. QLHN, Phòng Y tế Bến Cát.
 * Địa điểm: Tx Bến Cát.
 Xe :
  
5-7 giờ 30: Thẩm định thực hành tốt nhà thuốc.
 *Thành phần : P. QLHN, Phòng Y tế Phú Giáo.
 * Địa điểm: Huyện Phú Giáo.
 Xe :
  
6-8 giờ 00: Tiếp công dân.
 * Thành phần: Ds Phạm Tiến Phương – Phó Chánh Thanh tra.
 * Địa điểm: Phòng Tiếp dân –  Sở Y tế.
  
7-8 giờ 00: Trực Phòng Y tế – Trung tâm Hành chính tỉnh (Cả ngày).
 * Thành phần: Dương Trung Tá - BVĐK tỉnh.
 * Địa điểm: Tháp B – Tầng 2 – TTHC tỉnh. ĐT: 01689.926.602
 
Chiều :
  
1-15 giờ 00: Làm việc với Thị ủy Bến Cát.
 * Thành phần : Bs Lục Duy Lạc - GĐ Sở, Bs Hùng - TP.TCCB.
 * Địa điểm: Thị ủy Bến Cát.

 

Nơi nhận:

- Văn phòng UBND tỉnh;

- Ban QLTN - TTHC tỉnh;

- BGĐ Sở, TT.ĐU, CĐN;

- Các Phòng CN Sở;

- Các Đơn vị trực thuộc (Website SYT);

- Lưu VT, VP.

GIÁM ĐỐC

(Đã ký)

Lục Duy Lạc

LỊCH LÀM VIỆC SỞ Y TẾ Tuần lễ từ ngày 31/12/2018 đến ngày 05/01/2019Lịch làm việcLỊCH LÀM VIỆC SỞ Y TẾ Tuần lễ từ ngày 31/12/2018 đến ngày 05/01/2019/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
(Lịch này thay thư mời họp)
28/12/2018 19:00NoĐã ban hành

LỊCH LÀM VIỆC SỞ Y TẾ

Tuần lễ từ ngày 31/12/2018 đến ngày 05/01/2019

(Lịch này thay thư mời họp)

Lich So Y te T12 31-12 den 05-01-2019.pdf


Thứ hai 31/12/2018:
Sáng:
1-7 giờ 30: Cán bộ, công chức, viên chức nghỉ làm việc (do đổi ngày làm việc theo thông báo số 282/TB-UBND ngày 10/12/2018 của UBND tỉnh)
 (Các đơn vị trực báo cáo theo Công văn 3006/SYT-KHTH ngày 28/12/2018 của Sở Y tế).
  
Thứ ba 01/01/2019:
Sáng:
  
1-7 giờ 30: Cán bộ, công chức, viên chức nghỉ làm việc (do đổi ngày làm việc theo thông báo số 282/TB-UBND ngày 10/12/2018 của UBND tỉnh)
 (Các đơn vị trực báo cáo theo Công văn 3006/SYT-KHTH ngày 28/12/2018 của Sở Y tế).
  
Thứ tư 02/01/2019
Sáng:
  
1-8 giờ 00: Tiếp công dân.
 * Thành phần: Bs Từ Tấn Thứ - Chánh VP.
 * Địa điểm: Phòng Tiếp dân – Sở Y tế.
  
2-8 giờ 00: Trực Phòng Y tế – Trung tâm Hành chính tỉnh (Cả ngày).
 * Thành phần: Ban BVSKCB tỉnh.
 * Địa điểm: Tháp B – Tầng 2 – TTHC tỉnh. ĐT: 01689.926.602
Chiều :
  
1-14 giờ 00: Họp xét đề nghị công nhận đảng viên chính thức.
 * Thành phần: BTV Đảng ủy Sở Y tế.
 * Địa điểm: Hội trường A - Sở Y tế.
  
Thứ năm 03/01/2019:
Sáng:
  
1-7 giờ 45 : Tổng kết hoạt động của Câu lạc bộ hưu trí tỉnh và ký kết chương trình phối hợp với các sở ngành.
 *Thành phần : Bs Cao Thị Bích Thuận - PGĐ Sở dự.
 * Địa điểm: Hội trường CLB Hưu trí tỉnh.
  
2-8 giờ 00 : Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết công tác năm 2018 và triển khai kế hoạch năm 2019 ngành Nông nghiệp và PTNT.
 *Thành phần : Bs Huỳnh Thanh Hà - PGĐ Sở dự.
 * Địa điểm: Phòng họp A - UBND tỉnh.
  
3-8 giờ 00 : Họp góp ý thông qua đề án tăng cường kiểm soát kê đơn và bán thuốc kê đơn.
 *Thành phần : Ds Ngô Tùng  Châu - PGĐ Sở; Trưởng các phòng CN, TT.TTGDSK, Ds Thúy - PTP QLD.
 * Địa điểm: Hội trường A - Sở Y tế.
  
4-8 giờ 00: Tiếp công dân.
 * Thành phần: CN Ngô Trần Đức Hữu - Phó TP. TCCB.
 * Địa điểm: Phòng Tiếp dân – Sở Y tế.
  
5-8 giờ 00: Trực Phòng Y tế – Trung tâm Hành chính tỉnh (Cả ngày).
 * Thành phần : BVĐK tỉnh.
 * Địa điểm: Tháp B – Tầng 2 – TTHC tỉnh. ĐT: 01689.926.602
  
Thứ sáu 04/01/2019
Sáng:
1-8 giờ 00: Dự Hội nghị tổng kết công tác của Ban chỉ đạo 138 tỉnh.
 * Thành phần: Bs Huỳnh Thanh Hà - PGĐ Sở.
 * Địa điểm: Hội trường A - Công an tỉnh.
  
2-7 giờ 30: Hội nghị tổng kết công tác tuyến năm 2018.
 * Thành phần: Đại diện Lãnh đạo Sở Y tế; P.NV, KHTH, TCKT; Thành phần khác theo GM số 92/GM-SYT ngày 28/12/2018.
 * Địa điểm: Hội trường A - BVĐK tỉnh.
  
3-7 giờ 30: Hội nghị tổng kết hoạt động Công đoàn Y tế năm 2018.
 * Thành phần: Ds Ngô Tùng Châu- PGĐ, TT.Đảng ủy; BCH, BTV, UBKT CĐNYT; Chủ tịch, PCT các CĐCS trực thuộc.
 * Địa điểm: Trung tâm Sức khỏe Lao động môi trường tỉnh.
  
4-7 giờ 30: Thẩm định cấp phép đủ điều kiện kinh doanh dược, cơ sở bán lẻ thuốc đông y, thuốc từ dược liệu, cấp phép hoạt động cơ sở KCB.
 *Thành phần : P. QLHN, Phòng Y tế Dĩ An.
 * Địa điểm: Tx Dĩ An.
 Xe : Đ/c Phước.
  
5-8 giờ 00: Tiếp công dân.
 * Thành phần: Ds Phạm Tiến Phương – Phó Chánh Thanh tra.
 * Địa điểm: Phòng Tiếp dân –  Sở Y tế.
  
6-8 giờ 00: Trực Phòng Y tế – Trung tâm Hành chính tỉnh (Cả ngày).
 * Thành phần: BVĐK tỉnh.
 * Địa điểm: Tháp B – Tầng 2 – TTHC tỉnh. ĐT: 01689.926.602
Chiều :
  
1-14 giờ 00: Họp Ban cán sự Đảng UBND tỉnh.
 * Thành phần: Bs Lục Duy Lạc - Giám đốc Sở dự.
 * Địa điểm: Phòng họp B - UBND tỉnh.
  
Thứ bảy 05/01/2019
Sáng:
  
1-7 giờ 30 : Nghe thông tin thời sự Quý IV/2018.
 *Thành phần : BCH, BTV, UBKT Đảng ủy Sở Y tế; Chi ủy các chi bộ trực thuộc; Trưởng, Phó các phòng chức năng Sở Y tế.
 * Địa điểm: Trung tâm Hội nghị triển lãm tỉnh.
  
2-8 giờ 00 : Duyệt bảng lương các TTYT huyện, thị xã, thành phố.
 * Thành phần: TP.TCHC, Phụ trách lương các đơn vị, Phòng TCCB.
 * Địa điểm: Hội trường B - Sở Y tế.
  
3-8 giờ 00 : Thanh tra việc thực hiện các quy định pháp luật về hành nghề y, dược tư nhân đợt 5/2018.
 * Thành phần: Thanh tra, TTKN, PA83.
 Xe : Đ/c Phước.
  
4-8 giờ 00: Thẩm định thực hành tốt nhà thuốc.
 Thành phần : P. QLD, P.QLHN, PYT Dĩ An.
 * Địa điểm: Thị xã Dĩ An.
 Xe :

 

Nơi nhận:

- Văn phòng UBND tỉnh;

- Ban QLTN - TTHC tỉnh;

- BGĐ Sở, TT.ĐU, CĐN;

- Các Phòng CN Sở;

- Các Đơn vị trực thuộc (Website SYT);

- Lưu VT, VP.

KT.GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

(Đã ký)

Ngô Tùng Châu

 

BỔ SUNG LỊCH LÀM VIỆC SỞ Y TẾ Tuần lễ từ ngày 24/12/2018 đến ngày 29/12/2018Lịch làm việcBỔ SUNG LỊCH LÀM VIỆC SỞ Y TẾ Tuần lễ từ ngày 24/12/2018 đến ngày 29/12/2018/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
(Lịch này thay thư mời họp)
24/12/2018 16:00NoĐã ban hành

​BỔ SUNG LỊCH LÀM VIỆC SỞ Y TẾ

Tuần lễ từ ngày 24/12/2018 đến ngày 29/12/2018

(Lịch này thay thư mời họp)

Bo sung - Lich So Y te T12 24-12 den 29-12-2018.pdf


Thứ tư 26/12/2018
Sáng:
  
1-8 giờ 00 : Họp tổng kết Khối thi đua các Chi cục và Trung tâm chyên khoa tuyến tỉnh năm 2018.
 *Thành phần : Bs Huỳnh Thanh Hà - PGĐ Sở, CN Hữu - TCCB dự.
 * Địa điểm: TT.TTGDSK tỉnh.
  
2-9 giờ 00 : Dự Lễ bàn giao, tiếp nhận 02 xe cứu thương phục vụ công tác của Trung tâm Y tế huyện Dầu Tiếng.
 *Thành phần : Bs Lục Duy Lạc - GĐ Sở dự.
 * Địa điểm: Trung tâm Y tế huyện Dầu Tiếng.

Thứ năm 27/12/2018:
Chiều :
  
1-14 giờ 00: Dự Lễ kỷ niệm 40 năm ngày thành lập Trường Cao đẳng Y tế Bình Dương.
 * Thành phần: Ban Giám đốc Sở; CĐNYT; Trưởng, Phó phòng CN.
 * Địa điểm: Trường Cao đẳng Y tế Bình Dương.

 

Nơi nhận:

- Văn phòng UBND tỉnh;

- Ban QLTN - TTHC tỉnh;

- BGĐ Sở, TT.ĐU, CĐN;

- Các Phòng CN Sở;

- Các Đơn vị trực thuộc (Website SYT);

- Lưu VT, VP.

KT.GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

(Đã ký)

Huỳnh Thanh Hà

 

LỊCH LÀM VIỆC SỞ Y TẾ Tuần lễ từ ngày 24/12/2018 đến ngày 29/12/2018Lịch làm việcLỊCH LÀM VIỆC SỞ Y TẾ Tuần lễ từ ngày 24/12/2018 đến ngày 29/12/2018/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
(Lịch này thay thư mời họp)
21/12/2018 17:00NoĐã ban hành

​LỊCH LÀM VIỆC SỞ Y TẾ

Tuần lễ từ ngày 24/12/2018 đến ngày 29/12/2018

(Lịch này thay thư mời họp)

Lich So Y te T12 24-12 den 29-12-2018.signed.pdf


Thứ hai 24/12/2018:
Sáng:
  
1-8 giờ 30: Họp về công tác cán bộ.
 * Thành phần: Ban Giám đốc, TT.ĐU, CĐNYT, P.TCCB.
 * Địa điểm: Hội trường A - Sở Y tế.
  
2-8 giờ 00: Hội nghị sơ kết 03 năm chương trình phối hợp thực hiện công tác dân vận giữa Ban Dân vận thị ủy với Phòng GĐ&ĐT, Phòng Y tế, Công an thị xã Bến Cát giai đoạn 2016-2018.
 * Thành phần: Bs Cao Thị Bích Thuận - PGĐ Sở, Bs Thứ - CVP dự.
 * Địa điểm: Hội trường UBND thị xã.
 Xe : Đ/c Phước - VPS.
  
3-8 giờ 00: Dự Hội nghị tập huấn hướng dẫn sử dụng phần mềm quản lý nghiệp vụ mua sắm tập trung quốc gia và Thông tư 30, 31 của Bộ Y tế (02 ngày 24/12 - 25/12).
 * Thành phần: Ds Quốc - TP.QLD, BVĐK tỉnh dự.
 * Địa điểm: TP.HCM.
 Xe : Đi chung xe BVĐK tỉnh.
  
4-8 giờ 00: Dự lớp bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo theo chương trình Bộ Y tế.
 * Thành phần: Bs Hùng - TP.TCCB dự (Từ ngày 25/12 - 28/12)
 * Địa điểm: Viện Y tế Công cộng TP.HCM.
 Xe : Cá nhân.
  
5-8 giờ 00: Tham gia thẩm định, đánh giá tác động môi trường tại Trung tâm Y tế huyện Bàu Bàng.
 * Thành phần: Ths Hiền - PTP.Nghiệp vụ dự.
 * Địa điểm: Trung tâm Y tế huyện Bàu Bàng.
  
6-8 giờ 00: Tiếp công dân.
 * Thành phần: Ds Phương - Phó Chánh Thanh tra.
 * Địa điểm: Phòng Tiếp dân –  Sở Y tế.
  
7-8 giờ 00: Trực Phòng Y tế – Trung tâm Hành chính tỉnh (Cả ngày).
 * Thành phần: TTYT TP.TDM.
 * Địa điểm: Tháp B – Tầng 2 – TTHC tỉnh. ĐT: 01689.926.602
  
Thứ ba 25/12/2018:
Sáng:
1-8 giờ 00: Hội nghị Tổng kết công tác tuyên giáo năm 2018, triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2019.
 *Thành phần : Ds Ngô Tùng Châu - PGĐ Sở.
 * Địa điểm: Hội trường B - Tỉnh ủy.
  
2-8 giờ 00 : Hội nghị Sơ kết dự án RAI tại TTYT Dự phòng tỉnh.
 *Thành phần : Bs Huỳnh Thanh Hà - PGĐ Sở.
 * Địa điểm: TTYT Dự phòng tỉnh.
  
3-7 giờ 30 : Kiểm tra chấm điểm cuối năm Hệ điều trị.
 *Thành phần : Theo QĐ số 1664/QĐ-SYT.
 * Địa điểm: Đoàn 2 : BVĐK Vạn Phúc 2.
 Xe : Đ/c Phước - VPS.
  
4-8 giờ 00: Thẩm định kho lưu trữ toa thuốc bị hỏng do mưa bão.
 * Thành phần: Bs Tài - PTP. Nghiệp vụ, CN Lan - VP dự.
 * Địa điểm: Trung tâm Y tế Thuận An.
 Xe :
  
5-8 giờ 00 : Thanh tra việc thực hiện các quy định pháp luật về hành nghề y, dược tư nhân đợt 5/2018 (25/12 và 26/12).
 * Thành phần: Thanh tra, TTKN, PA83.
 Xe :
  
6-7 giờ 30: Hội nghị tổng kết công tác thi đua năm 2018 và trao đổi kinh nghiệm giữa Thanh tra Sở Y tế các tỉnh trong cụm thi đua; triển khai các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến lĩnh vực thanh tra (25-28/12).
 *Thành phần : Bs Hùng - Chánh Thanh tra.
 * Địa điểm: Huyện Côn Đảo, BR-VT.
  
7-8 giờ 00: Tiếp công dân.
 * Thành phần: Bs Từ Tấn Thứ - Chánh VP.
 * Địa điểm: Phòng Tiếp dân –  Sở Y tế.
  
8-8 giờ 00: Trực Phòng Y tế – Trung tâm Hành chính tỉnh (Cả ngày).
 * Thành phần: BVĐK tỉnh
 * Địa điểm: Tháp B – Tầng 2 – TTHC tỉnh. ĐT: 01689.926.602
Chiều :
1-13 giờ 30: Họp Đề án sắp xếp tổ chức bộ máy, đổi mới cơ chế hoạt động của Ban Bảo vệ chăm sóc sức khỏe cán bộ tỉnh.
 *Thành phần : Bs Lục Duy Lạc - Giám đốc Sở.
 * Địa điểm: Hội trường Ban Tổ chức Tỉnh ủy (Tầng 18, Tháp B).
  
Thứ tư 26/12/2018
Sáng:
1-8 giờ 00 : Kiểm tra chấm điểm cuối năm Hệ điều trị.
 *Thành phần : Theo QĐ số 1664/QĐ-SYT.
 * Địa điểm: Đoàn 2 : BVĐK An Phú.
 Xe : Đ/c Phước - VPS.
  
2-8 giờ 00: Tiếp công dân.
 * Thành phần: Bs Từ Tấn Thứ - Chánh VP.
 * Địa điểm: Phòng Tiếp dân – Sở Y tế.
  
3-8 giờ 00: Trực Phòng Y tế – Trung tâm Hành chính tỉnh (Cả ngày).
 * Thành phần: Ban BVSKCB tỉnh.
 * Địa điểm: Tháp B – Tầng 2 – TTHC tỉnh. ĐT: 01689.926.602
Chiều :
  
1-13 giờ 30: Dự Hội nghị tổng kết, đánh giá tình hình triển khai tin học hóa trong khám chữa bệnh BHYT năm 2018.
 * Thành phần: Bs Cao Thị Bích Thuận - PGĐ Sở và theo Giấy mời số 91/GM-SYT ngày 21/12/2018.
 * Địa điểm: VNPT Bình Dương (326 - Đại lộ Bình Dương).
  
Thứ năm 27/12/2018:
Sáng:
1-8 giờ 00 : Chủ trì Hội nghị giao ban HIV/SKSS.
 *Thành phần : Bs Huỳnh Thanh Hà - PGĐ Sở.
 * Địa điểm: TTYT PC HIV/AIDS tỉnh.
  
2-8 giờ 00 : Thẩm định cấp phép đủ điều kiện kinh doanh cơ sở bán lẻ thuốc đông y, thuốc từ dược liệu.
 *Thành phần : P.QLHN, Phòng Y tế Thuận An.
 * Địa điểm: Tx Thuận An.
 Xe : Đ/c Phước - VPS;
  
3-8 giờ 00: Tiếp công dân.
 * Thành phần: CN Ngô Trần Đức Hữu - Phó TP. TCCB.
 * Địa điểm: Phòng Tiếp dân – Sở Y tế.
  
4-8 giờ 00: Trực Phòng Y tế – Trung tâm Hành chính tỉnh (Cả ngày).
 * Thành phần : BVĐK tỉnh.
 * Địa điểm: Tháp B – Tầng 2 – TTHC tỉnh. ĐT: 01689.926.602
Chiều :
  
1-14 giờ 00: Dự Lễ kỷ niệm 40 năm ngày thành lập Trường Cao đẳng Y tế Bình Dương.
 * Thành phần: Bs Lục Duy Lạc - GĐ Sở dự.
 * Địa điểm: Trường Cao đẳng Y tế Bình Dương.
  
Thứ sáu 28/12/2018
Sáng:
1-8 giờ 00: Dự Hội nghị trực tuyến của Chỉnh phủ với địa phương triển khai nhiệm vụ kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách năm 2019 (cả ngày).
 * Thành phần: Bs Lục Duy Lạc - Giám đốc Sở dự.
 * Địa điểm: Phòng họp A - UBND tỉnh.
  
2-7 giờ 30: Dự Hội nghị sơ kết 03 năm chương trình phối hợp thực hiện công tác dân vận giữa Ban Dân vận Tỉnh ủy với 04 sở ngành (Công an, Sở Giáo dục & Đào tạo, Sở Y tế và Ngân hàng Nhà nước Việt Nam-Chi nhánh Bình Dương), giai đoạn 2016-2018.
 * Thành phần: Ds Ngô Tùng Châu - PGĐ Sở, Bs Thứ - Chánh VP dự.
 * Địa điểm: Hội trường A - UBND TP.Thủ Dầu Một.
  
3-8 giờ 00 : Chủ trì Hội nghị giao ban Lao/HIV.
 *Thành phần : Bs Huỳnh Thanh Hà - PGĐ Sở, P.NV dự.
 * Địa điểm: TTPC BXH.
  
4-8 giờ 00 : Hội nghị Ủy ban MTTQVN tỉnh Bình Dương lần thứ XII.
 *Thành phần : Bs Cao Thị Bích Thuận - PGĐ Sở dự.
 * Địa điểm: Hội trường A - UBND TP Thủ Dầu Một.
  
5-8 giờ 00 : Thẩm định cấp phép hoạt động, bổ sung DMKT cơ sở khám bệnh, chữa bệnh.
 *Thành phần : P.QLHN, Phòng Y tế Thủ Dầu Một.
 * Địa điểm: TP.Thủ Dầu Một.
 Xe : Đ/c Phước - VPS;
  
6-8 giờ 00: Họp góp ý lần cuối - Kế hoạch thực hiện đề án "Phát triển kiểm soát kê đơn và bán thuốc kê đơn giai đoạn 2018-2020".
 * Thành phần: BGĐ Sở; P.QLD, Các phòng CN; GĐ TT.TTGDSK.
 * Địa điểm: Hội trường A - Sở Y tế.
  
7-8 giờ 00: Tiếp công dân.
 * Thành phần: Ds Phạm Tiến Phương – Phó Chánh Thanh tra.
 * Địa điểm: Phòng Tiếp dân –  Sở Y tế.
  
8-8 giờ 00: Thẩm định thực hành tốt nhà thuốc.
 Thành phần : P. QLD, P.QLHN, PYT Tân Uyên.
 * Địa điểm: TX Tân Uyên.
 Xe :
  
9-8 giờ 00: Trực Phòng Y tế – Trung tâm Hành chính tỉnh (Cả ngày).
 * Thành phần: BVĐK tỉnh
 * Địa điểm: Tháp B – Tầng 2 – TTHC tỉnh. ĐT: 01689.926.602
 
Thứ bảy 29/12/2018
Sáng:
1-8 giờ 00: Tiếp tục dự Hội nghị trực tuyến của Chỉnh phủ với địa phương triển khai nhiệm vụ kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách năm 2019.
 * Thành phần: Bs Lục Duy Lạc - Giám đốc Sở dự.
 * Địa điểm: Phòng họp A - UBND tỉnh.

 

Nơi nhận:

- Văn phòng UBND tỉnh;

- Ban QLTN - TTHC tỉnh;

- BGĐ Sở, TT.ĐU, CĐN;

- Các Phòng CN Sở;

- Các Đơn vị trực thuộc (Website SYT);

- Lưu VT, VP.

KT.GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

(Đã ký)

Huỳnh Thanh Hà

LỊCH LÀM VIỆC SỞ Y TẾ Tuần lễ từ ngày 17/12/2018 đến ngày 22/12/2018Lịch làm việcLỊCH LÀM VIỆC SỞ Y TẾ Tuần lễ từ ngày 17/12/2018 đến ngày 22/12/2018/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
(Lịch này thay thư mời họp)
17/12/2018 08:00NoĐã ban hành

LỊCH LÀM VIỆC SỞ Y TẾ

Tuần lễ từ ngày 17/12/2018 đến ngày 22/12/2018

(Lịch này thay thư mời họp)

Lich So Y te T12 17-12 den 22-12-2018.pdf

 


Thứ hai 17/12/2018:​
Sáng:
1-7 giờ 00: Dự Hội nghị sơ kết đánh giá dự án HIV/AIDS (17/12 - 18/12).
 * Thành phần: Bs Huỳnh Thanh Hà - PGĐ Sở dự.
 * Địa điểm: Hà Nội.
  
2-8 giờ 00: Dự Hội nghị tổng kết công tác chăm sóc sức khỏe sinh sản năm 2018, phương hướng, nhiệm vụ năm 2019 (17/12 - 18/12).
 * Thành phần: Bs Cao Thị Bích Thuận - PGĐ Sở dự.
 * Địa điểm: TP Hạ Long - Quảng Ninh.
  
3-8 giờ 30: Họp về công tác cán bộ.
 * Thành phần: Ban Giám đốc, P.TCCB.
 * Địa điểm: Hội trường A - Sở Y tế.
  
4-8 giờ 00: Kiểm tra công tác khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự 2018.
 * Thành phần: Bs Tài - PTP Nghiệp vụ, Ths Phúc, Ban QDY tỉnh.
 * Địa điểm: TYT xã Tân Định - Bắc Tân Uyên.
 Xe : Đ/c Phước - VPS.
  
5-8 giờ 00: Tiếp công dân.
 * Thành phần: Bs Lục Duy Lạc - GĐ Sở, Bs Hùng - Chánh Thanh tra.
 * Địa điểm: Phòng Tiếp dân –  Sở Y tế.
  
6-10 giờ 00: Họp BCH CĐCS Văn phòng sở.
 * Thành phần: BCH, Tổ trưởng công đoàn.
 * Địa điểm: Hội trường B –  Sở Y tế.
  
7-8 giờ 00: Trực Phòng Y tế – Trung tâm Hành chính tỉnh (Cả ngày).
 * Thành phần: Võ Hồng Thắm - TTYT TP.TDM.
 * Địa điểm: Tháp B – Tầng 2 – TTHC tỉnh. ĐT: 01689.926.602
  
Chiều :
1-13 giờ 30: Họp Chi bộ cơ quan Văn phòng sở.
 Thành phần : Đảng viên Chi bộ VPS.
 Địa điểm: Hội trường B - Sở Y tế.
  
  
2-14 giờ 00: Dự họp lấy ý kiến đóng góp cho cán bộ chủ chốt Bệnh viện đa khoa tỉnh năm 2018.
 Thành phần : Bs Lục Duy Lạc - GĐ Sở, P. TCCB dự.
 Địa điểm: BVĐK tỉnh.
  
3-14 giờ 00: Dự họp kiểm điểm đánh giá Giám đốc BV.YHCT tỉnh.
 Thành phần : Đại diện Lãnh đạo Sở, P. TCCB dự.
 Địa điểm: BV.YHCT tỉnh.
  
4-14 giờ 00: Dự họp kiểm điểm đánh giá Lãnh đạo TTYT Tân Uyên.
 Thành phần : Đại diện Lãnh đạo Sở, P. TCCB dự.
 Địa điểm: TTYT Tân Uyên.
  
5-14 giờ 00: Dự họp kiểm điểm đánh giá Lãnh đạo TTYT Bến Cát.
 Thành phần : Đại diện Lãnh đạo Sở, P. TCCB dự.
 Địa điểm: TTYT Bến Cát.
  
Thứ ba 18/12/2018:
Sáng:
1-7 giờ 30: Ds Ngô Tùng Châu - PGĐ Sở đi công tác tại Hà Nội (02 ngày : 18/12 - 19/12).
 * Địa điểm: Hà Nội.
  
2-8 giờ 00 : Dự Khai trương dịch vụ tiếp nhận - trả kết quả TTHC các cấp qua bưu điện và Lễ ký kết hợp tác khai thác ứng dụng Zalo trong cải cách hành chính.
 *Thành phần : CN Minh - Phó Chánh VP, CN Vân - VP dự.
 * Địa điểm: Trung tâm Hội nghị triển lãm tỉnh.
  
3-8 giờ 00 : Kiểm tra chấm điểm cuối năm Hệ điều trị.
 *Thành phần : Theo QĐ số 1664/QĐ-SYT.
 * Địa điểm: Đoàn 1 : BVĐK Hoàn Hảo 2.
 Xe : Đ/c Phước - VPS.
  
4-8 giờ 00: Tham dự Hội nghị định mức xử lý nước thải y tế bệnh viện.
 * Thành phần: Ths Hiền - PTP Nghiệp vụ dự.
 * Địa điểm: Ks Sen Việt - TP.HCM.
 Xe : Cá nhân.
  
5-8 giờ 00: Họp góp ý Dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức.
 * Thành phần: P.TCCB dự.
 * Địa điểm: Ks Hương Sen, Đồng Khởi Quận 1, TP Hồ Chí Minh
 Xe : Cá nhân.
  
  
6-8 giờ 00 : Thanh tra việc thực hiện các quy định pháp luật về hành nghề y, dược tư nhân đợt 5/2018 (18/12 và 19/12).
 * Thành phần: Thanh tra, TTKN, PA83.
 Xe :
  
7-7 giờ 30: Thẩm định cấp phép đủ điều kiện kinh doanh dược, cơ sở bán lẻ thuốc đông y, thuốc từ dược liệu.
 *Thành phần : P. QLHN, Phòng Y tế TDM.
 * Địa điểm: TP. Thủ Dầu Một.
 Xe :
  
8-7 giờ 30: Giao ban LĐLĐ tỉnh.
 *Thành phần : Đ/c Minh - PCT CĐNYT.
 * Địa điểm: LĐLĐ tỉnh.
  
9-8 giờ 00: Tiếp công dân.
 * Thành phần: Bs Từ Tấn Thứ - Chánh VP.
 * Địa điểm: Phòng Tiếp dân –  Sở Y tế.
  
10-8 giờ 00: Trực Phòng Y tế – Trung tâm Hành chính tỉnh (Cả ngày).
 * Thành phần: Tiêu Hoàng Phúc - BVĐK tỉnh
 * Địa điểm: Tháp B – Tầng 2 – TTHC tỉnh. ĐT: 01689.926.602
  
Thứ tư 19/12/2018
Sáng:
1-7 giờ 30 : Hội nghị học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai các Nghị quyết Hội nghị lần thứ Tám - BCHTW Khóa XII.
 *Thành phần : BTV, BCH Đảng bộ; toàn thể đảng viên Đảng bộ SYT.
 * Địa điểm: Hội trường C - BVĐK tỉnh.
  
2-8 giờ 00 : Kiểm tra chấm điểm cuối năm Hệ điều trị.
 *Thành phần : Theo QĐ số 1664/QĐ-SYT.
 * Địa điểm: Đoàn 1 : BV Phụ sản Nhi BD.
 Xe : Cá nhân.
  
3-8 giờ 00: Dự lễ đón nhận danh hiệu "Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Ban Dân Y Trung ương cục miền Nam".
 * Thành phần: Ủy quyền Bs Từ Tấn Thứ - Chánh VP dự.
 * Địa điểm: Hội trường UBND TP.HCM.
 Xe :
  
4-8 giờ 00: Tiếp công dân.
 * Thành phần: CN Nguyễn Bình Minh - Phó Chánh VP.
 * Địa điểm: Phòng Tiếp dân – Sở Y tế.
  
  
5-8 giờ 00: Trực Phòng Y tế – Trung tâm Hành chính tỉnh (Cả ngày).
 * Thành phần: Nguyễn Thị Mỹ Yến - Ban BVSKCB tỉnh.
 * Địa điểm: Tháp B – Tầng 2 – TTHC tỉnh. ĐT: 01689.926.602
Chiều :
  
1-14 giờ 00: Dự Hội nghị tổng kết công tác phổ biến giáo dục pháp luật năm 2018, triển khai kế hoạch năm 2019.
 * Thành phần: Ds Ngô Tùng Châu - PGĐ Sở (TV HĐ PBGDPL) dự.
 * Địa điểm: Phòng họp A - UBND tỉnh.
  
2-14 giờ 00: Họp thực hiện việc hợp nhất các đơn vị thành lập Trung tâm Kiểm soát dịch bệnh.
 * Thành phần: Đại diện Lãnh đạo Sở Nội vụ, Sở Tài chính, Sở KH&ĐT; Ban Giám đốc SYT; Công đoàn Ngành, TP.TCCB, Giám đốc các Trung tâm YTDP; PCBXH; TTGDSK.
 * Địa điểm: Hội trường A - Sở Y tế.
  
Thứ năm 20/12/2018:
Sáng:
  
1-8 giờ 00 : Hội nghị tập huấn nghiệp vụ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính do Chính phủ chủ trì.
 *Thành phần : Ds Ngô Tùng Châu - PGĐ Sở, Bs Thứ, CN Minh - VP.
 * Địa điểm: Phòng họp A - UBND tỉnh.
  
2-8 giờ 00 : Kiểm tra chấm điểm cuối năm Hệ điều trị.
 *Thành phần : Theo QĐ số 1664/QĐ-SYT.
 * Địa điểm: Đoàn 1 : BVĐK CS Dầu Tiếng; Đoàn 2 : BV Vạn Phúc 2.
 Xe : Đoàn 1 - Đ/c Phước - VPS;  Đoàn 2 :
  
3-8 giờ 00: Tiếp công dân.
 * Thành phần: CN Ngô Trần Đức Hữu - Phó TP. TCCB.
 * Địa điểm: Phòng Tiếp dân – Sở Y tế.
  
4-8 giờ 00: Trực Phòng Y tế – Trung tâm Hành chính tỉnh (Cả ngày).
 * Thành phần : Nguyễn Kim Hùng - BVĐK tỉnh.
 * Địa điểm: Tháp B – Tầng 2 – TTHC tỉnh. ĐT: 01689.926.602
  
Thứ sáu 21/12/2018
Sáng:
1-6 giờ 30: Viếng Nghĩa trang Liệt sĩ tỉnh nhân dịp kỷ niệm 74 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 – 22/12/2018).
 * Thành phần: Đại diện Lãnh đạo Sở, CN Hùng - CT.CĐNYT, Bs Thứ - Chánh VP dự.
 * Địa điểm: Nghĩa trang Liệt sĩ tỉnh.
  
2-7 giờ 30: Dự Hội nghị tổng kết Diễn tập khu vực phòng thủ năm 2018.
 * Thành phần: Bs Lục Duy Lạc - GĐ Sở, Ds Ngô Tùng Châu - PGĐ Sở.
 * Địa điểm: Hội trường A - Bộ CHQS tỉnh.
  
3-8 giờ 00: Kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng tổ chức đảng, đảng viên năm 2018 (cả ngày).
 * Thành phần: BTV, BCH, UBKT Đảng bộ, Bí thư các chi bộ TT.
 * Địa điểm: Hội trường B - Sở Y tế.
  
4-8 giờ 00 : Kiểm tra chấm điểm cuối năm Hệ điều trị.
 *Thành phần : Theo QĐ số 1664/QĐ-SYT.
 * Địa điểm: Đoàn 2 : BVĐK An Phú.
 Xe : Đ/c Phước - VPS.
  
5-8 giờ 00: Tiếp công dân.
 * Thành phần: Ds Phạm Tiến Phương – Phó Chánh Thanh tra.
 * Địa điểm: Phòng Tiếp dân –  Sở Y tế.
  
6-8 giờ 00: Thẩm định thực hành tốt nhà thuốc.
 Thành phần : P. QLD, P.QLHN, PYT Thủ Dầu Một.
 * Địa điểm: TP. Thủ Dầu Một.
 Xe :
  
7-8 giờ 00: Trực Phòng Y tế – Trung tâm Hành chính tỉnh (Cả ngày).
 * Thành phần: Huỳnh Trần Dương Giới - BVĐK tỉnh
 * Địa điểm: Tháp B – Tầng 2 – TTHC tỉnh. ĐT: 01689.926.602

 

Nơi nhận:

- Văn phòng UBND tỉnh;

- Ban QLTN - TTHC tỉnh;

- BGĐ Sở, TT.ĐU, CĐN;

- Các Phòng CN Sở;

- Các Đơn vị trực thuộc (Website SYT);

- Lưu VT, VP.

GIÁM ĐỐC

(Đã ký)

Lục Duy Lạc

LỊCH LÀM VIỆC SỞ Y TẾ Tuần lễ từ ngày 10/12/2018 đến ngày 15/12/2018Lịch làm việcLỊCH LÀM VIỆC SỞ Y TẾ Tuần lễ từ ngày 10/12/2018 đến ngày 15/12/2018/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
(Lịch này thay thư mời họp)
07/12/2018 17:00NoĐã ban hành
LỊCH LÀM VIỆC SỞ Y TẾ

Tuần lễ từ ngày 10/12/2018 đến ngày 15/12/2018

(Lịch này thay thư mời họp)

Lich So Y te T12 10-12 den 15-12-2018.signed.signed.pdf


Thứ hai 10/12/2018:​​
Sáng:
1-8 giờ 00: Dự kiểm điểm, đánh giá, xếp loại tổ chức đảng, đảng viên chi bộ Chi cục ATVSTP.
 * Thành phần: Bs Nguyễn Tấn Hùng - PBT Đảng ủy dự.
 * Địa điểm: Chi cục ATVSTP.
  
2-8 giờ 00: Tập huấn triển khai báo cáo thống kê y tế điện tử.
 * Thành phần: Các Bệnh viện tuyến tỉnh, TT chuyên khoa tỉnh, Bv ngoài công lập, Bệnh viện ngành, Bệnh xá công an, Ban Quân y tỉnh đội, Phòng TCCB, P.TCKT, P. KHTH.
 * Địa điểm: Hội trường B - Sở Y tế.
  
3-8 giờ 00: Tiếp công dân.
 * Thành phần: Ds Phạm Tiến Phương – Phó Chánh Thanh tra.
 * Địa điểm: Phòng Tiếp dân –  Sở Y tế.
  
4-8 giờ 00: Trực Phòng Y tế – Trung tâm Hành chính tỉnh (Cả ngày).
 * Thành phần: TTYT TP.TDM.
 * Địa điểm: Tháp B – Tầng 2 – TTHC tỉnh. ĐT: 01689.926.602
  
Chiều :
  
1-13 giờ 30: Dự họp lấy ý kiến đóng góp của CBCC cho Ban Giám đốc đơn vị Trung tâm Y tế thị xã Thuận An năm 2018.
 Thành phần : Bs Lục Duy Lạc - GĐ Sở, P. TCCB dự.
 Địa điểm: Trung tâm Y tế thị xã Thuận An.
  
2-13 giờ 30: Dự kiểm điểm, đánh giá, xếp loại tổ chức đảng, đảng viên chi bộ TTYT Dự phòng tỉnh.
 * Thành phần: Bs Huỳnh Thanh Hà - Thường vụ Đảng ủy dự.
 * Địa điểm: TTYT Dự phòng tỉnh.
  
Thứ ba 11/12/2018:
Sáng:
1-8 giờ 00: Dự họp lấy ý kiến đóng góp của CBCC cho Ban Giám đốc đơn vị Trung tâm SKLMT năm 2018.
 Thành phần : Bs Huỳnh Thanh Hà - PGĐ Sở, P. TCCB dự.
 Địa điểm: Trung tâm SKLMT.
  
2-8 giờ 00: Dự kiểm điểm, đánh giá, xếp loại tổ chức đảng, đảng viên chi bộ Chi cục Dân số - KHHGĐ.
 * Thành phần: Bs Nguyễn Tấn Hùng - PBT Đảng ủy dự.
 * Địa điểm: Chi cục Dân số - KHHGĐ.
  
3-8 giờ 00 : Kiểm tra chấm điểm cuối năm Hệ điều trị.
 *Thành phần : Theo QĐ số 1664/QĐ-SYT.
 * Địa điểm: Đoàn 1 : BVQT.Columbia; Đoàn 2 : BVĐK QT Becamex.
 Xe : Đoàn 1 - Đ/c Phước - VPS; Đoàn 2 :
  
4-8 giờ 00: Tiếp công dân.
 * Thành phần: Bs Từ Tấn Th ứ - Chánh VP.
 * Địa điểm: Phòng Tiếp dân –  Sở Y tế.
  
5-8 giờ 00: Trực Phòng Y tế – Trung tâm Hành chính tỉnh (Cả ngày).
 * Thành phần: BVĐK tỉnh
 * Địa điểm: Tháp B – Tầng 2 – TTHC tỉnh. ĐT: 01689.926.602
Chiều :
1-13 giờ 30: Dự kiểm điểm, đánh giá, xếp loại tổ chức đảng, đảng viên chi bộ TT Giám định Y khoa.
 * Thành phần: Ds Ngô Tùng Châu - PBT TT Đảng ủy dự.
 * Địa điểm: TT Giám định Y khoa.
  
2-13 giờ 30: Dự kiểm điểm, đánh giá, xếp loại tổ chức đảng, đảng viên chi bộ Tỉnh Hội Đông y.
 * Thành phần: Bs Nguyễn Tấn Hùng - PBT Đảng ủy dự.
 * Địa điểm: Tỉnh Hội Đông y.
  
Thứ tư 12/12/2018
Sáng:
  
1-7 giờ 30: Hội nghị tổng kết Công tác dân vận, công tác tôn giáo và thực
hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở năm 2018, triển khai nhiệm vụ năm
2019 và Đánh giá kết quả tổ chức đối thoại trực tiếp giữa người
đứng đầu cấp ủy Đảng, người đứng đầu chính quyền các cấp với
nhân dân của các địa phương theo Quy chế số 10-QC/TU, ngày
18/01/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.
 Thành phần : Ds Ngô Tùng Châu - PGĐ Sở dự.
 Địa điểm: Hội trường B - Tỉnh ủy.
  
2-8 giờ 00 : Kiểm tra chấm điểm cuối năm Hệ điều trị.
 *Thành phần : Theo QĐ số 1664/QĐ-SYT.
 * Địa điểm: Đoàn 1 : BVSG- Bình Dương; Đoàn 2 : BV Hạnh phúc.
 Xe : Đoàn 1 - Đ/c Phước - VPS; Đoàn 2 :
  
3-8 giờ 00 : Thanh tra việc thực hiện các quy định pháp luật về hành nghề y, dược tư nhân đợt 5/2018 (12/12 và 12/12).
 * Thành phần: Thanh tra, TTKN, PA83.
 Xe :
  
4-8 giờ 00: Tiếp công dân.
 * Thành phần: Bs Từ Tấn Thứ - Chánh VP.
 * Địa điểm: Phòng Tiếp dân – Sở Y tế.
  
5-8 giờ 00: Trực Phòng Y tế – Trung tâm Hành chính tỉnh (Cả ngày).
 * Thành phần: Ban BVSKCB tỉnh.
 * Địa điểm: Tháp B – Tầng 2 – TTHC tỉnh. ĐT: 01689.926.602
Chiều :
1-13 giờ 30: Dự kiểm điểm, đánh giá, xếp loại tổ chức đảng, đảng viên chi bộ TTTT GDSK tỉnh.
 * Thành phần: Bs Huỳnh Thanh Hà - Thường vụ Đảng ủy dự.
 * Địa điểm: TTTT GDSK tỉnh.
  
2-13 giờ 30: Dự họp lấy ý kiến đóng góp của CBCC cho Ban Giám đốc đơn vị Trung tâm Y tế huyện Phú Giáo năm 2018.
 Thành phần : Ds Ngô Tùng Châu - PGĐ Sở, P. TCCB dự.
 Địa điểm: Trung tâm Y tế huyện Phú Giáo.
 Xe : Cá nhân
  
Thứ năm 13/12/2018:
Sáng:
1-8 giờ 00: Dự kiểm điểm, đánh giá, xếp loại tổ chức đảng, đảng viên chi bộ TT Pháp Y tỉnh.
 * Thành phần: Ds Ngô Tùng Châu - PBT TT Đảng ủy dự.
 * Địa điểm: TT Pháp Y tỉnh.
  
2-8 giờ 00: Dự kiểm điểm, đánh giá, xếp loại tổ chức đảng, đảng viên chi bộ TT PC HIV/AIDS.
 * Thành phần: Bs Huỳnh Thanh Hà - Thường vụ Đảng ủy dự.
 * Địa điểm: TT PC HIV/AIDS.
  
3-8 giờ 30 : Hội nghị phổ biến, tập huấn chính sách, pháp luật BHYT (02 ngày : 13 và 14/12/2018).
 *Thành phần : Bs Cao Thị Bích Thuận - PGĐ Sở, P.NV, các cơ sở KCB (do P.NV tham mưu mời).
 * Địa điểm: Ks Hoàng Yến, TP. Đà Lạt, Lâm Đồng.
  
4-8 giờ 00 : Kiểm tra chấm điểm cuối năm Hệ điều trị.
 *Thành phần : Theo QĐ số 1664/QĐ-SYT.
 * Địa điểm: Đoàn 1 : BVĐK TN Bình Dương; Đoàn 2 : BVĐK Mỹ Phước
 Xe : Đoàn 1 - Cá nhân. Đoàn 2 : Đ/c Phước - VPS.
5-7 giờ 30: Họp Cụm thi đua công đoàn.
 *Thành phần : BĐ/c Minh - PCT CĐNYT.
 * Địa điểm: Công đoàn KCN Bến Cát.
  
6-7 giờ 30: Thẩm định thực hành tốt nhà thuốc.
 *Thành phần : P.QLD, QLHN, PYT Thuận An.
 * Địa điểm: Thuận An.
 Xe :
  
7-8 giờ 00: Tiếp công dân.
 * Thành phần: CN Ngô Trần Đức Hữu - Phó TP. TCCB.
 * Địa điểm: Phòng Tiếp dân – Sở Y tế.
  
8-8 giờ 00: Trực Phòng Y tế – Trung tâm Hành chính tỉnh (Cả ngày).
 * Thành phần : BVĐK tỉnh.
 * Địa điểm: Tháp B – Tầng 2 – TTHC tỉnh. ĐT: 01689.926.602
Chiều :
1-13 giờ 30: Dự kiểm điểm, đánh giá, xếp loại tổ chức đảng, đảng viên chi bộ TT SKLĐMT.
 * Thành phần: Ds Ngô Tùng Châu - PBT TT Đảng ủy dự.
 * Địa điểm: TT SKLĐMT.
  
Thứ sáu 14/12/2018
Sáng:
  
1-8 giờ 00: Hội nghị trực tuyến thông tin thời sự và Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập chuyên đề năm 2019 "Xây dựng ý thức tôn trọng Nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống Nhân dân theo tư tưởng,
đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.
 * Thành phần: Ban Giám đốc Sở dự.
 * Địa điểm: Trung tâm Hội nghị triển lãm tỉnh.
  
2-7 giờ 30: Hội nghị sơ kết các đề án Dân số - KHHGĐ giai đoạn 2016-2018 và Họp mặt kỷ niệm ngày Dân số Việt Nam (26/12).
 Thành phần : Bs Cao Thị Bích Thuận - PGĐ Sở, P.NV dự.
 Địa điểm: Hội trường A - UBND TP Thủ Dầu Một.
  
3-8 giờ 00: Họp về trồng cây dược liệu tại huyện Bắc Tân Uyên.
 Thành phần : Ds Ngô Tùng Châu - PGĐ Sở, P.QLD dự.
 Địa điểm: Phòng họp A - Sở Nông nghiệp PTNT.
  
4-8 giờ 00: Tiếp công dân.
 * Thành phần: Ds Phạm Tiến Phương – Phó Chánh Thanh tra.
 * Địa điểm: Phòng Tiếp dân –  Sở Y tế.
  
  
5-8 giờ 00: Thẩm định đủ điều kiện sản xuất mỹ phẩm Cty TNHH Vico và Cty TNHH Iris Sunthelabo (14 và 15/12).
 Thành phần : P. QLD, TTKN.
 * Địa điểm: Tân Uyên, Thuận An.
  
6-8 giờ 00: Trực Phòng Y tế – Trung tâm Hành chính tỉnh (Cả ngày).
 * Thành phần: BVĐK tỉnh
 * Địa điểm: Tháp B – Tầng 2 – TTHC tỉnh. ĐT: 01689.926.602
Chiều :
  
1-13 giờ 30: Dự kiểm điểm, đánh giá, xếp loại tổ chức đảng, đảng viên chi bộ Trung tâm Phòng chống BXH.
 * Thành phần: Bs Huỳnh Thanh Hà - Thường vụ Đảng ủy dự.
 * Địa điểm: Trung tâm Phòng chống BXH.
  
2-13 giờ 30: Dự kiểm điểm, đánh giá, xếp loại tổ chức đảng, đảng viên chi bộ Trung tâm CSSKSS tỉnh.
 * Thành phần: Bs Lương Thị Hồng Lê - Thường vụ Đảng ủy dự.
 * Địa điểm: Trung tâm CSSKSS tỉnh.
  
3-13 giờ 30: Dự họp lấy ý kiến đóng góp của CBCC cho Ban Giám đốc đơn vị Trung tâm Y tế thị xã Tân Uyên năm 2018.
 Thành phần : Ds Ngô Tùng Châu - PGĐ Sở, P. TCCB dự.
 Địa điểm: Trung tâm Y tế thị xã Tân Uyên.
 Xe : Cá nhân.
  
4-14 giờ 30: Dự lễ đón nhận Huân chương Lao động hạng III - BV Quốc tế Hạnh Phúc.
 Thành phần : Bs Cao Thị Bích Thuận - PGĐ Sở, Bs Thứ - CVP dự.
 Địa điểm: Sông Bé Golf - 77 Đại lộ Bình Dương.
  

 

Nơi nhận:

- Văn phòng UBND tỉnh;

- Ban QLTN - TTHC tỉnh;

- BGĐ Sở, TT.ĐU, CĐN;

- Các Phòng CN Sở;

- Các Đơn vị trực thuộc (Website SYT);

- Lưu VT, VP.

KT.GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

 (Đã ký)

Huỳnh Thanh Hà

 

LỊCH LÀM VIỆC SỞ Y TẾ Tuần lễ từ ngày 03/12/2018 đến ngày 07/12/2018Lịch làm việcLỊCH LÀM VIỆC SỞ Y TẾ Tuần lễ từ ngày 03/12/2018 đến ngày 07/12/2018/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
(Lịch này thay thư mời họp)
30/11/2018 16:00NoĐã ban hành

​LỊCH LÀM VIỆC SỞ Y TẾ

Tuần lễ từ ngày 03/12/2018 đến ngày 07/12/2018

(Lịch này thay thư mời họp)

Lich So Y te T12 03-12 den 07-12-2018.signed.pdf


Thứ hai 03/12/2018:
Sáng:
1-8 giờ 00: Giao ban BGĐ Sở Y tế.
 * Địa điểm: Hội trường A - Sở Y tế.
  
2-8 giờ 30: Giao ban BGĐ, TT.Đ.U, CĐN, Trưởng các phòng CN.
 * Địa điểm: Hội trường A - Sở Y tế.
  
3-7 giờ 30: Kiểm tra, giám sát công tác khám sức khỏe tuyển chọn công dân nhập ngũ năm 2019.
 *Thành phần : Bs Tài - PTP. NV, Ths Phúc-NV, Bộ CHQS tỉnh.
 * Địa điểm: TYT Phường Dĩ An.
 Xe : Đ/c Phước - VPS.
  
4-8 giờ 00: Tiếp công dân.
 * Thành phần: Ds Phạm Tiến Phương – Phó Chánh Thanh tra.
 * Địa điểm: Phòng Tiếp dân –  Sở Y tế.
  
5-8 giờ 00: Trực Phòng Y tế – Trung tâm Hành chính tỉnh (Cả ngày).
 * Thành phần: TTYT TP.TDM.
 * Địa điểm: Tháp B – Tầng 2 – TTHC tỉnh. ĐT: 01689.926.602
  
Chiều :
1-13 giờ 30: Họp Chi bộ và Lễ kết nạp Đảng viên mới.
 * Thành phần: Đảng viên Chi bộ VPS, Đ/c Lan - VP.
 * Địa điểm: Hội trường B - Sở Y tế.
  
Thứ ba 04/12/2018:
Sáng:
  
1-7 giờ 00 : Kiểm tra chấm điểm Hệ điều trị - Bệnh viện Đa khoa tỉnh.
 *Thành phần : Theo QĐ số 1664/QĐ-SYT.
 * Địa điểm: Bệnh viện Đa khoa tỉnh.
  
2-8 giờ 30: Dự họp lấy ý kiến đóng góp của CBCC cho thủ trưởng đơn vị Chi cục DS-KHHGĐ năm 2018.
 Thành phần : Bs Cao Thị Bích Thuận - PGĐ Sở, P. TCCB dự.
 Địa điểm: Chi cục DS-KHHGĐ.
  
3-8 giờ 00: Dự họp đánh giá, phân loại CCVC năm 2018 của TT.PC BXH.
 Thành phần : Bs Huỳnh Thanh Hà - PGĐ Sở, P. TCCB dự.
 Địa điểm: TT.PC BXH.
  
4-7 giờ 30: Kiểm tra, giám sát công tác khám sức khỏe tuyển chọn công dân nhập ngũ năm 2019.
 *Thành phần : Bộ CHQS tỉnh.
 * Địa điểm: TYT An Tây - Bến Cát.
 Xe : Đ/c Phước - VPS.
  
5-8 giờ 00: Tiếp công dân.
 * Thành phần: Bs Từ Tấn Th ứ - Chánh VP.
 * Địa điểm: Phòng Tiếp dân –  Sở Y tế.
  
6-8 giờ 00: Trực Phòng Y tế – Trung tâm Hành chính tỉnh (Cả ngày).
 * Thành phần: BVĐK tỉnh
 * Địa điểm: Tháp B – Tầng 2 – TTHC tỉnh. ĐT: 01689.926.602
Chiều :
1-14 giờ 00: Dự họp lấy ý kiến đóng góp cho Lãnh đạo đơn vị về việc đánh giá, phân loại CCVC năm 2018 của TT.TTGDSK.
 Thành phần : Bs Huỳnh Thanh Hà - PGĐ Sở, P. TCCB dự.
 Địa điểm: TT.TTGDSK.
  
2-14 giờ 00: Dự họp lấy ý kiến đóng góp cho Lãnh đạo đơn vị TT.Kiểm nghiệm.
 Thành phần : Ds Ngô Tùng Châu - PGĐ Sở, P. TCCB dự.
 Địa điểm: TT.Kiểm nghiệm.
  
3-16 giờ 00: Dự Lễ ký Biên bản hợp tác giữa Trường ĐH Quốc tế Miền Đông và Khoa Y - ĐHQG TP.HCM.
 Thành phần : Bs Cao Thị Bích Thuận - PGĐ Sở dự.
 Địa điểm: Khách sạn Becamex - TP Mới Bình Dương.
  
Thứ tư 05/12/2018
Sáng:
  
1-7 giờ 00 : Kiểm tra chấm điểm cuối năm Hệ điều trị.
 *Thành phần : Theo QĐ số 1664/QĐ-SYT.
 * Địa điểm: Đoàn 1 : BV.YHCT tỉnh; Đoàn 2 : BV.PHCN tỉnh.
  
2-8 giờ 00 : Thanh tra việc thực hiện các quy định pháp luật về hành nghề y, dược tư nhân đợt 5/2018 (05/12 và 06/12).
 * Thành phần: Thanh tra, TTKN, PA83.
 Xe : TTKN.
  
  
3-8 giờ 00: Tiếp công dân.
 * Thành phần: Bs Từ Tấn Thứ - Chánh VP.
 * Địa điểm: Phòng Tiếp dân – Sở Y tế.
  
4-8 giờ 00: Trực Phòng Y tế – Trung tâm Hành chính tỉnh (Cả ngày).
 * Thành phần: Ban BVSKCB tỉnh.
 * Địa điểm: Tháp B – Tầng 2 – TTHC tỉnh. ĐT: 01689.926.602
Chiều :
  
1-14 giờ 00: Họp Đảng ủy định kỳ.
 * Thành phần: UV BCH Đảng bộ Sở Y tế, Bí thư các chi bộ TT.
 * Địa điểm: Hội trường B - Sở Y tế.
  
Thứ năm 06/12/2018:
Sáng:
1-7 giờ 00 : Kiểm tra chấm điểm cuối năm Hệ điều trị.
 *Thành phần : Theo QĐ số 1664/QĐ-SYT.
 * Địa điểm: Đoàn 1 : BVĐK Hoàn Hảo 1; Đoàn 2 : BVĐK Vạn Phúc 1.
 Xe : Đoàn 1 - Đ/c Phước - VPS; Đoàn 2 : BV.YHCT tỉnh.
  
2-8 giờ 00: Kiểm tra 03 năm triển khai chương trình phối hợp công tác Dân vận giữa Ban Dân vận tỉnh ủy và Sở Y tế.
 *Thành phần : Đại diện Lãnh đạo Ban Dân vận TU, Đại diện Lãnh đạo Sở Y tế, CĐNYT, Văn phòng, P.TCCB.
 * Địa điểm: huyện Dầu Tiếng.
 Xe : TT.SKLĐMT.
  
3-7 giờ 30: Dự Hội nghị trực tuyến học tập, quán triệt Nghị quyết ĐH Công đoàn Việt Nam lần thứ XII.
 *Thành phần : UV.BCH, UV. UBKT CĐNYT.
 * Địa điểm: Trung tâm Hội nghị Triển lãm tỉnh.
  
4-7 giờ 30: Kiểm tra, giám sát công tác khám sức khỏe tuyển chọn công dân nhập ngũ năm 2019.
 *Thành phần : Bộ CHQS tỉnh.
 * Địa điểm: TTYT huyện Bàu Bàng.
 Xe :
  
5-9 giờ 00: Dự họp lấy ý kiến đóng góp cho Thủ trưởng đơn vị về việc đánh giá, phân loại CCVC năm 2018 của TT.PC HIV/AIDS.
 Thành phần : Bs Huỳnh Thanh Hà - PGĐ Sở, P. TCCB dự.
 Địa điểm: TT.PC HIV/AIDS.
  
6-8 giờ 00: Tiếp công dân.
 * Thành phần: CN Ngô Trần Đức Hữu - Phó TP. TCCB.
 * Địa điểm: Phòng Tiếp dân – Sở Y tế.
  
7-8 giờ 00: Trực Phòng Y tế – Trung tâm Hành chính tỉnh (Cả ngày).
 * Thành phần : BVĐK tỉnh.
 * Địa điểm: Tháp B – Tầng 2 – TTHC tỉnh. ĐT: 01689.926.602
Chiều :
1-13 giờ 00: Dự họp lấy ý kiến đóng góp cho Thủ trưởng đơn vị BV.PHCN.
 Thành phần : Đại diện LĐ Sở, P. TCCB dự.
 * Địa điểm: BV.PHCN.
  
Thứ sáu 07/12/2018
Sáng:
1-8 giờ 00: Tập huấn triển khai báo cáo thống kê y tế điện tử.
 * Thành phần: Phòng Y tế, TTYT huyện, thị, thành phố.
 * Địa điểm: Hội trường B - Sở Y tế.
  
2-7 giờ 30: Thẩm định cấp phép hoạt động cơ sở khám bệnh, chữa bệnh.
 * Thành phần: P.QLHN, TT.CSSKSS, PYT Dĩ An, PYT Thủ Dầu Một.
 * Địa điểm: Tx Dĩ An, TP. Thủ Dầu Một.
 Xe : Đ/c Phước - VPS.
  
3-8 giờ 00: Tiếp công dân.
 * Thành phần: Ds Phạm Tiến Phương – Phó Chánh Thanh tra.
 * Địa điểm: Phòng Tiếp dân –  Sở Y tế.
  
4-10 giờ 00: Dự họp lấy ý kiến đóng góp cho Thủ trưởng đơn vị Trung tâm Y tế thị xã Dĩ An.
 Thành phần : Đại diện LĐ Sở, P. TCCB dự.
 * Địa điểm: Trung tâm Y tế thị xã Dĩ An.
  
5-8 giờ 00: Trực Phòng Y tế – Trung tâm Hành chính tỉnh (Cả ngày).
 * Thành phần: BVĐK tỉnh.
 * Địa điểm: Tháp B – Tầng 2 – TTHC tỉnh. ĐT: 01689.926.602
Chiều :
1-13 giờ 30: Dự Hội thảo Khoa học quốc tế - Viễn cảnh Đông Nam bộ 2018.
 Thành phần : Bs Cao Thị Bích Thuận - PGĐ Sở.
 Địa điểm: Trường ĐH Thủ Dầu Một.
  
2-14 giờ 00: Dự đánh giá, phân loại công chức, viên chức Trung tâm GĐYK năm 2018.
 Thành phần : Bs Cao Thị Bích Thuận - PGĐ Sở, P. TCCB dự.
 Địa điểm: Trung tâm GĐYK.
  
3-17 giờ 00: Dự Lễ khai mạc Triển lãm Ảnh và Phim Phóng sự - Tài liệu trong cộng đồng ASEAN tại tỉnh Bình Dương năm 2018.
 Thành phần : Ds Ngô Tùng Châu - PGĐ Sở dự.
 Địa điểm: Trung tâm Hội nghị & Triển lãm tỉnh.

 

Nơi nhận:

- Văn phòng UBND tỉnh;

- Ban QLTN - TTHC tỉnh;

- BGĐ Sở, TT.ĐU, CĐN;

- Các Phòng CN Sở;

- Các Đơn vị trực thuộc (Website SYT);

- Lưu VT, VP.

KT.GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

(Đã ký)

Ngô Tùng Châu

LỊCH LÀM VIỆC SỞ Y TẾ Tuần lễ từ ngày 25/11/2018 đến ngày 01/12/2018Lịch làm việcLỊCH LÀM VIỆC SỞ Y TẾ Tuần lễ từ ngày 25/11/2018 đến ngày 01/12/2018/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
(Lịch này thay thư mời họp)
23/11/2018 17:00NoĐã ban hành

LỊCH LÀM VIỆC SỞ Y TẾ

Tuần lễ từ ngày 25/11/2018 đến ngày 01/12/2018

(Lịch này thay thư mời họp)

Lich So Y te T11 26-11 den 30-11-2018_1.signed.pdf


Chủ nhật 25/11/2018:​
Chiều:
1-18 giờ 30 - 19 giờ 30 : Dự phiên họp toàn thể : Châu Á năng động - Diễn đàn hợp tác kinh tế Châu Á - Horasis 2018.
 *Thành phần : Ban Giám đốc Sở.
 * Địa điểm: Trung tâm Hội nghị và Triển lãm tỉnh.
  
2-19 giờ 30 - 22 giờ 00 : Dự tiệc chào mừng - Diễn đàn hợp tác kinh tế Châu Á - Horasis 2018.
 *Thành phần : Ban Giám đốc Sở.
 * Địa điểm: Ballroom - Khách sạn Becamex.
  
Thứ hai 26/11/2018:
Sáng:
1-7 giờ 30 - 8 giờ 45: Dự phiên đối thoại sáng - Lợi ích sâu sắc của Thể thao thuộc Diễn đàn hợp tác kinh tế Châu Á - Horasis 2018.
 *Thành phần : Bs Huỳnh Thanh Hà - PGĐ Sở.
 * Địa điểm: Trung tâm Hội nghị và Triển lãm tỉnh (Phòng G5).
  
2-9 giờ 00 : Dự lễ khai mạc và phiên toàn thể - Triển vọng kinh tế Diễn đàn hợp tác kinh tế Châu Á - Horasis 2018.
 *Thành phần : Ban Giám đốc Sở.
 * Địa điểm: Trung tâm Hội nghị và Triển lãm tỉnh (Hội trường chính).
  
3-7 giờ 30: Kiểm tra, giám sát công tác khám sức khỏe tuyển chọn công dân nhập ngũ năm 2019.
 *Thành phần : Bs Tài - PTP.NV, Ths Phúc-NV, Bộ CHQS tỉnh.
 * Địa điểm: TYT Phường Phú Cường
  
4-8 giờ 00: Tiếp công dân.
 * Thành phần: Ds Phạm Tiến Phương – Phó Chánh Thanh tra.
 * Địa điểm: Phòng Tiếp dân –  Sở Y tế.
  
5-8 giờ 00: Trực Phòng Y tế – Trung tâm Hành chính tỉnh (Cả ngày).
 * Thành phần: Nguyễn Thị Thy - TTYT TP.TDM.
 * Địa điểm: Tháp B – Tầng 2 – TTHC tỉnh. ĐT: 01689.926.602
 
 
Chiều :
1-14 giờ 00: Họp Đảng ủy : Xét kết nạp Đảng viên.
 * Thành phần: BTV, BCH Đảng bộ Sở Y tế.
 * Địa điểm: Hội trường B - Sở Y tế.
  
2-14 giờ  - 15 giờ : Dự Phiên họp toàn thể - ASEAN và các nhóm khu vực Châu Á mới nổi của Diễn đàn hợp tác kinh tế Châu Á - Horasis 2018.
 *Thành phần : Ban Giám đốc Sở.
 * Địa điểm: Trung tâm Hội nghị và Triển lãm tỉnh (Hội trường chính).
  
3-17 giờ  - 18 giờ 30: Dự Phiên đối thoại song song - Nắm bắt tiêu điểm tăng trưởng - Diễn đàn hợp tác kinh tế Châu Á - Horasis 2018.
 *Thành phần : Ds Ngô Tùng Châu - PGĐ Sở.
 * Địa điểm: Trung tâm Hội nghị và Triển lãm tỉnh (Phòng G2).
  
4-18 giờ 30 : Dự lễ Bế mạc Diễn đàn hợp tác kinh tế Châu Á - Horasis 2018.
 *Thành phần : Ban Giám đốc Sở.
 * Địa điểm: Trung tâm Hội nghị và Triển lãm tỉnh (Hội trường chính).
  
Thứ ba 27/11/2018:
Sáng:
  
1-7 giờ 45: Dự khai mạc kỳ họp thứ Tám (thường kỳ cuối năm 2018) - Hội đồng Nhân dân tỉnh Khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021.
 *Thành phần : Bs Lục Duy Lạc - GĐ Sở dự.
 * Địa điểm: Hội trường B - Tỉnh ủy.
  
2-8 giờ 00: Dự Hội nghị trực tuyến toàn quốc Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết TW7 - Khóa X về nông nghiệp, nông dân, nông thôn.
 *Thành phần : Ds Ngô Tùng Châu - PGĐ Sở dự.
 * Địa điểm: Phòng họp A - UBND tỉnh.
  
3-8 giờ 00 : Thanh tra việc thực hiện các quy định pháp luật về hành nghề y, dược tư nhân đợt 5/2018 (27/11 và 28/11).
 * Thành phần: Thanh tra, TTKN, PA83.
 Xe : Đ/c Phước -VPS.
  
4-8 giờ 00: Tiếp công dân.
 * Thành phần: Bs Từ Tấn Thứ - Chánh VP.
 * Địa điểm: Phòng Tiếp dân –  Sở Y tế.
  
5-8 giờ 00: Trực Phòng Y tế – Trung tâm Hành chính tỉnh (Cả ngày).
 * Thành phần: Nguyễn Văn Triệu - BVĐK tỉnh
 * Địa điểm: Tháp B – Tầng 2 – TTHC tỉnh. ĐT: 01689.926.602
  
  
Thứ tư 28/11/2018
Sáng:
  
1-8 giờ 00: Dự kỳ họp thứ Tám (thường kỳ cuối năm 2018) - Hội đồng nhân dân tỉnh khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021.
 *Thành phần : Bs Cao Thị Bích Thuận - PGĐ Sở dự.
 * Địa điểm: Hội trường B - Tỉnh ủy.
  
2-8 giờ 00: Kiểm tra 03 năm triển khai chương trình phối hợp công tác Dân vận giữa Ban Dân vận tỉnh ủy và Sở Y tế.
 *Thành phần : Đại diện Lãnh đạo Ban Dân vận TU, Đại diện Lãnh đạo Sở Y tế, CĐNYT, Văn phòng, P.TCCB.
 * Địa điểm: Huyện Dầu Tiếng (Theo TB 56/TB-SYT, ngày 21/11/2018).
 Xe : Cá nhân (Bs Thứ).
  
3-8 giờ 00: Họp xét khen thưởng tập thể, cá nhân cộng tác viên dân số.
 *Thành phần : Đại diện Lãnh đạo, Phòng TCCB Sở Y tế.
 * Địa điểm: Chi cục Dân số - KHHGĐ.
  
4-8 giờ 30: Dự họp về thực hiện nhiệm vụ của khu vực Một cửa của sở ngành tại Trung tâm Hành chính công của tỉnh.
 *Thành phần : Văn phòng (CN Minh, CN Vân), P.QLD, P.QLHN.
 * Địa điểm: Trung tâm Hành chính công (Tầng 2, Tháp B).
  
5-9 giờ 00: Họp đề nghị khen thưởng sơ kết 03 năm đổi mới phong cách, thái độ phục vụ hướng đến sự hài lòng của người bệnh.
 *Thành phần : Bs Thuận - PGĐ Sở, CĐNYT, P.TCCB.
 * Địa điểm: Hội trường A - Sở Y tế.
  
6-9 giờ 00: Dự mở hồ sơ đề xuất kỹ thuật gói thầu mua thuốc bổ sung cho các cơ sở y tế năm 2018.
 *Thành phần : P. QLD (Ds Quốc, Ds Năm).
 * Địa điểm: BVĐK tỉnh.
  
7-8 giờ 00: Tiếp công dân.
 * Thành phần: Bs Từ Tấn Thứ - Chánh VP.
 * Địa điểm: Phòng Tiếp dân – Sở Y tế.
  
8-8 giờ 00: Trực Phòng Y tế – Trung tâm Hành chính tỉnh (Cả ngày).
 * Thành phần: Thượng Thị Ngọc Thảo - Ban BVSKCB tỉnh.
 * Địa điểm: Tháp B – Tầng 2 – TTHC tỉnh. ĐT: 01689.926.602
  
  
  
  
  
Thứ năm 29/11/2018:
Sáng:
1-8 giờ 00: Dự kỳ họp thứ Tám (thường kỳ cuối năm 2018) - Hội đồng nhân dân tỉnh khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021.
 *Thành phần : Ds Ngô Tùng Châu - PGĐ Sở dự.
 * Địa điểm: Hội trường B - Tỉnh ủy.
  
2-8 giờ 00: Kiểm tra 03 năm triển khai chương trình phối hợp công tác Dân vận giữa Ban Dân vận tỉnh ủy và Sở Y tế.
 *Thành phần : Đại diện Lãnh đạo Ban Dân vận TU, Đại diện Lãnh đạo Sở Y tế, CĐNYT, Văn phòng, P.TCCB.
 * Địa điểm: Thị xã Thuận An (Theo TB 56/TB-SYT, ngày 21/11/2018).
 Xe : TT.PC HIV/AIDS.
  
3-7 giờ 30: Phúc tra CĐCS vững mạnh và bình xét khen thưởng năm 2018.
 *Thành phần : BTV, UBKT, Ban nữ công CĐNYT.
 * Địa điểm: TTYT Dự phòng (Cụm thi đua số I và IV).
  
4-8 giờ 00 : Tập huấn công tác thi đua khen thưởng ngành Y tế năm 2018.
 *Thành phần : P.TCCB (CN Hữu, Ths Hiếu) dự.
 * Địa điểm: BV. Đại học Y Dược TP.HCM.
 Xe : BV.YHCT tỉnh.
  
5-7 giờ 30: Tham gia đoàn Kiểm tra quản lý chất lượng bệnh viện.
 *Thành phần : Bs Tâm - P.NV.
 * Địa điểm: BV.YHCT tỉnh.
  
6-7 giờ 30: Thẩm định cấp phép đủ điều kiện kinh doanh cơ sở bán lẻ thuốc đông y, thuốc từ dược liệu; cấp phép hoạt động cơ sở KCB.
 Thành phần : P.QLHN, PYT thị xã Thuận An.
 Địa điểm: thị xã Thuận An.
 Xe : Đ/c Phước - VPS.
  
7-8 giờ 00: Tiếp công dân.
 * Thành phần: CN Ngô Trần Đức Hữu - Phó TP. TCCB.
 * Địa điểm: Phòng Tiếp dân – Sở Y tế.
  
8-8 giờ 00: Trực Phòng Y tế – Trung tâm Hành chính tỉnh (Cả ngày).
 * Thành phần : Trần Thị Huệ - BVĐK tỉnh.
 * Địa điểm: Tháp B – Tầng 2 – TTHC tỉnh. ĐT: 01689.926.602
Chiều :
1-14 giờ 00: Dự Hội nghị BCH Đảng bộ tỉnh lần thứ 22 và Hội nghị cán bộ chủ chốt của tỉnh về thực hiện quy trình công tác cán bộ (theo Công văn triệu tập số 1989-CV/TU, ngày 23/11/2018 của BTV Tỉnh ủy).
 *Thành phần : Bs Lục Duy Lạc - TUV, GĐ Sở dự.
 * Địa điểm: Hội trường B - Tỉnh ủy.
2-14 giờ 00: Họp Đoàn kiểm tra cuối năm - Hệ điều trị.
 * Thành phần : Theo QĐ 1664/QĐ-SYT.
 * Địa điểm: Hội trường A - Sở Y tế.
Thứ sáu 30/11/2018
Sáng:
1-8 giờ 30: Dự lễ khánh thành nhà máy xử lý nước thải Dĩ An.
 * Thành phần: Bs Huỳnh Thanh Hà - PGĐ Sở.
 * Địa điểm: Khu phố Đông An, P. Tân Đông Hiệp, Tx Dĩ An.
 Xe : BV.YHCT tỉnh.
  
2-8 giờ 00: Kiểm tra 03 năm triển khai chương trình phối hợp công tác Dân vận giữa Ban Dân vận tỉnh ủy và Sở Y tế.
 *Thành phần : Đại diện Lãnh đạo Ban Dân vận TU, Đại diện Lãnh đạo Sở Y tế, CĐNYT, Văn phòng, P.TCCB.
 * Địa điểm: TP. Thủ Dầu Một (Theo TB 56/TB-SYT, ngày 21/11/2018).
 Xe : TT.PC HIV/AIDS.
  
3-7 giờ 30: Phúc tra CĐCS vững mạnh và bình xét khen thưởng năm 2018.
 *Thành phần : BTV, UBKT, Ban nữ công CĐNYT.
 * Địa điểm: TTYT Dự phòng (Cụm thi đua số II, III, và V).
  
4-7 giờ 30: Thẩm định thực hành tốt nhà thuốc tại Tx Thuận An.
 * Thành phần: P.QLD, P.QLHN, PYT Thuận An.
 * Địa điểm: Tx Thuận An.
 Xe :
  
5-8 giờ 00: Thẩm định bổ sung phạm vi chuyên môn, danh mục kỹ thuật
 Thành phần : Bs Thuận - PGĐ Sở, P.QLHN, Các chuyên khoa theo Giấy mời số 87/GM-SYT ngày 22/11/2018 (BVĐK tỉnh, BV.PHCN tỉnh).
 Địa điểm: BVĐK Vạn Phúc 1.
 Xe : Đ/c Phước - VPS.
  
6-8 giờ 00: Tiếp công dân.
 * Thành phần: Ds Phạm Tiến Phương – Phó Chánh Thanh tra.
 * Địa điểm: Phòng Tiếp dân –  Sở Y tế.
  
7-8 giờ 00: Trực Phòng Y tế – Trung tâm Hành chính tỉnh (Cả ngày).
 * Thành phần: Nguyễn Thị Ngọc Hương - BVĐK tỉnh.
 * Địa điểm: Tháp B – Tầng 2 – TTHC tỉnh. ĐT: 01689.926.602
Chiều :
  
1-15 giờ 00: Dự Lễ tổng kết Chương trình phẫu thuật tạo hình hàm mặt của đoàn Phẫu thuật Hàn Quốc thuộc Hội Sứt môi, hàm ếch Ilwoong thực hiện năm 2018.
 Thành phần : Bs Cao Thị Bích Thuận - PGĐ Sở, P. NV dự.
 Địa điểm: Hội trường A - BVĐK tỉnh.

Thứ bảy 01/12/2018
Sáng :
  
1-7 giờ 30: Thẩm định thực hành tốt nhà thuốc công ty Becamex.
 * Thành phần: P.QLD, P.QLHN, PYT Thủ Dầu Một.
 * Địa điểm: TP.Thủ Dầu Một.


Nơi nhận:

- Văn phòng UBND tỉnh;

- Ban QLTN - TTHC tỉnh;

- BGĐ Sở, TT.ĐU, CĐN;

- Các Phòng CN Sở;

- Các Đơn vị trực thuộc (Website SYT);

- Lưu VT, VP.

KT.GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

(Đã ký)

Ngô Tùng Châu

 

1 - 30Next
Ảnh
Video