Lịch làm việc ngày
 
LỊCH LÀM VIỆC SỞ Y TẾTuần lễ từ ngày 27/6/2022 đến ngày 02/7/2022 (Lịch này thay thư mời họp)Lich So Y te 27-06 den 02-07-2022.pdf​ Thứ hai 27/6/2022:​Sáng:​1-8 giờ 30: Làm việc ...
 
LỊCH LÀM VIỆC SỞ Y TẾTuần lễ từ ngày 20/6/2022 đến ngày 25/6/2022 (Lịch này thay thư mời họp)Lich So Y te 20-06 den 25-06-2022.pdf​Thứ hai 20/6/2022:​​Sáng:​1-8 giờ 00: Họp trực ...
 
LỊCH LÀM VIỆC SỞ Y TẾTuần lễ từ ngày 13/6/2022 đến ngày 18/6/2022 (Lịch này thay thư mời họp)Lich So Y te 13-06 den 18-06-2022.pdf Thứ hai 13/6/2022:​Sáng:​1-8 giờ 00: Dự cùng ...
 
​LỊCH LÀM VIỆC SỞ Y TẾTuần lễ từ ngày 06/6/2022 đến ngày 11/6/2022 (Lịch này thay thư mời ...
 
LỊCH LÀM VIỆC SỞ Y TẾTuần lễ từ ngày 30/05/2022 đến ngày 04/06/2022 (Lịch này thay thư mời họp)Lich So Y te 30-05 den 04-06-2022.pdf​Thứ hai 30/05/2022:​Sáng:​1-7 giờ 30: Hội nghị ...
 
LỊCH LÀM VIỆC SỞ Y TẾTuần lễ từ ngày 23/05/2022 đến ngày 28/05/2022 (Lịch này thay thư mời họp)Lich So Y te 23-05 den 28-05-2022.pdfThứ hai 23/05/2022:​​Sáng:​1-8 giờ 00: Họp giao ...
 
LỊCH LÀM VIỆC SỞ Y TẾTuần lễ từ ngày 16/05/2022 đến ngày 21/05/2022 (Lịch này thay thư mời họp)Lich So Y te 16-05 den 21-05-2022.pdf​Thứ hai 16/05/2022:​Sáng:​1-7 giờ 30: Họp cùng ...
 
LỊCH LÀM VIỆC SỞ Y TẾTuần lễ từ ngày 02/05/2022 đến ngày 07/05/2022 (Lịch này thay thư mời họp)​Lich So Y te 02-05 den 07-05-2022.pdfThứ hai 02/05/2022:​Sáng:​1-Cán bộ, công chức, viên ...
 
LỊCH LÀM VIỆC SỞ Y TẾTuần lễ từ ngày 25/04/2022 đến ngày 30/04/2022 (Lịch này thay thư mời họp)Lich So Y te 25-04 den 30-04-2022.pdf​Thứ hai 25/04/2022:​Sáng:​1-TS Nguyễn Hồng Chương ...
 
LỊCH LÀM VIỆC SỞ Y TẾTuần lễ từ ngày 18/04/2022 đến ngày 23/04/2022 (Lịch này thay thư mời họp)Lich So Y te 18-04 den 23-04-2022.pdfThứ hai 18/04/2022:​​Sáng:​1-8 giờ 00: Họp giao ...
 
 
 
  
Phân loại
  
  
  
  
  
Tóm tắt
  
  
  
  
Nội dung
LỊCH LÀM VIỆC SỞ Y TẾ Tuần lễ từ ngày 27/6/2022 đến ngày 02/7/2022Lịch làm việcLỊCH LÀM VIỆC SỞ Y TẾ Tuần lễ từ ngày 27/6/2022 đến ngày 02/7/2022/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
27/06/2022 16:00NoĐã ban hành

LỊCH LÀM VIỆC SỞ Y TẾ

Tuần lễ từ ngày 27/6/2022 đến ngày 02/7/2022

 (Lịch này thay thư mời họp)

Lich So Y te 27-06 den 02-07-2022.pdf

 

Thứ hai 27/6/2022:
Sáng:
1-8 giờ 30: Làm việc với Đoàn kiểm tra công tác quản lý chất thải y tế của Cục Quản lý môi trường Y tế.
 * Thành phần: Bs Huỳnh Minh Chín – PGĐ sở, Thanh tra sở, P.NVY và theo CV số 1744/SYT-NVY ngày 24/6/2022.
 * Địa điểm: TTYT Thủ Dầu Một, BVĐK Medic BD.
  
2-8 giờ 00: Giám sát hệ sức khỏe sinh sản 6 tháng đầu năm 2022 (từ ngày 27/6 đến 30/6/2022).
 * Thành phần: Bs Đoàn Thị Hồng Thơm-PGĐ Sở, Bs Tâm – P.NVY.
 * Địa điểm: Các huyện, thị, thành phố.
  
3-8 giờ 30: Họp thẩm định đồ án quy hoạch phân khu xây dựng KCN Việt Nam – Singapore III (theo Giấy mời số 2481/SXD-QHKT).
 * Thành phần: Đại diện Lãnh đạo sở.
 * Địa điểm: Phòng họp B - Sở Xây dựng.
  
4-8 giờ 00: Dự Hội nghị Tổng kết công tác tổng điều tra kinh tế và điều tra cơ sở hành chính năm 2021 tỉnh Bình Dương.
 * Thành phần: ThS Minh – Phó Chánh VP.
 * Địa điểm: Cục Thống kê tỉnh Bình Dương.
  
5-8 giờ 00: Tham gia học lớp CCLLCT (từ ngày 27/6 – 28/6).
 * Thành phần: Ds Phương – Quyền CTT.
 * Địa điểm: Trường Chính trị tỉnh Bình Dương.
  
6-8 giờ 00: Tiếp công dân định kỳ.
 * Thành phần: Bs Trần Tấn Tài – TP.NVY.
 * Địa điểm: Tầng 1 - TTHC tỉnh.
  
7-Trực, giám sát công tác phòng chống dịch Covid-19 (cả ngày).
 Thành phần: Lãnh đạo, các phòng ban, bộ phận liên quan.
 Địa điểm: Sở Y tế, CDC.
  
8-8 giờ 00: Trực Bộ phận Y tế – TTHC tỉnh (từ ngày 27/6 - 01/7/2022).
 * Thành phần: TTYT TDM, BVĐK tỉnh, Ban BVSKCB tỉnh.
 * Địa điểm: Tháp B – Tầng  2 – TTHC tỉnh.
  
  
Chiều:
  
1-15 giờ 00: Làm việc với Đoàn kiểm tra công tác quản lý chất thải y tế của Cục Quản lý môi trường Y tế.
 * Thành phần: Bs Huỳnh Minh Chín – PGĐ sở, Thanh tra sở, P.NVY và theo CV số 1744/SYT-NVY ngày 24/6/2022.
 * Địa điểm: Hội trường A – Sở Y tế.
Thứ ba 28/6/2022:
Sáng:
1-7 giờ 15: Dự Hội nghị công bố quyết định công tác cán bộ.
 * Thành phần: TS Nguyễn Hồng Chương – GĐ Sở.
 * Địa điểm: Hội trường A – Tỉnh uỷ.
  
2-8 giờ 00: Dự Hội nghị giới thiệu tác phẩm của Đồng chí Tổng Bí thư (theo CV 812-CV/TU ngày 24/6/2022 của Tỉnh uỷ).
 * Thành phần: Giám đốc và các Phó Giám đốc sở.
 * Địa điểm: Hội trường B – Tỉnh uỷ.
  
3-8 giờ 30: Đồng chí Nguyễn Lộc Hà - Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì làm việc với lãnh đạo Sở Y tế về tiến độ tiêm vắcxin, công tác mua thuốc, vật tư, trang thiết bị y tế (Sở Y tế chuẩn bị nội dung) – theo lịch UBND tỉnh. (Hoãn lại cho đến khi có chỉ đạo mới).
 * Thành phần: Ban Giám đốc sở, P.NVY, P.NVD, KHTC, Đại diện Lãnh đạo BVĐk tỉnh.
 * Địa điểm: Hội trường B – Sở Y tế.
  
4-7 giờ 30: Dự Hội nghị Tổng kết công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ năm 2022.
 * Thành phần: Bs Huỳnh Minh Chín – PGĐ Sở.
 * Địa điểm: Hội trường Quân khu 7 (204 Hoàng Văn Thụ, P9, Q.PN)
 Xe: Đ/c Hậu.
  
5-7 giờ 45: Trao quyết định điều động, bổ nhiệm lãnh đạo, quản lý Chi cục Dân số - KHHGĐ tỉnh.
 * Thành phần: Bs Đoàn Thị Hồng Thơm – PGĐ Sở, ThS Hữu - PCVP, Lãnh đạo TT.Kiểm nghiệm, Tập thể Lãnh đạo và CBCC Chi cục DS.
 * Địa điểm: Chi cục Dân số - KHHGĐ tỉnh.
  
6-8 giờ 00: Tiếp công dân định kỳ.
 * Thành phần: ThS Ngô Trần Đức Hữu – Phó CVP.
 * Địa điểm: Tầng 1 - TTHC tỉnh.
  
7-Trực, giám sát công tác phòng chống dịch Covid-19 (cả ngày).
 Thành phần: Lãnh đạo, các phòng ban, bộ phận liên quan.
 Địa điểm: Sở Y tế, CDC.
  
  
Chiều:
1-14 giờ 00: Họp Ban Thường vụ Tỉnh ủy nghe và cho ý kiến về Phương án phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 gắn với Quy hoạch phát triển đô thị, Quy hoạch xây dựng của huyện Bắc Tân Uyên.
 * Thành phần: TS Nguyễn Hồng Chương – GĐ Sở.
 * Địa điểm: Hội trường B – Tỉnh uỷ.
  
Thứ tư 29/6/2022
Sáng:
1-8 giờ 00: Đại hội Chi bộ Cơ quan Sở Y tế.
 * Thành phần: Toàn bộ Đảng viên Chi bộ CQ Sở Y tế (Trang phục: Nam sơ mi trắng, cà vạt; Nữ bộ áo dài).
 * Địa điểm: Hội trường B – Sở Y tế.
  
2-8 giờ 00: Tiếp công dân định kỳ.
 * Thành phần: Ds Quách Ái Quốc – TP.NVD.
 * Địa điểm: Tầng 1 - TTHC tỉnh.
  
3-Trực, giám sát công tác phòng chống dịch Covid-19 (cả ngày).
 Thành phần: Lãnh đạo, các phòng ban, bộ phận liên quan.
 Địa điểm: Sở Y tế, CDC.
Chiều:
1-14 giờ 00: Dự Hội nghị Quân chính 6 tháng đầu năm 2022.
 * Thành phần: TS Nguyễn Hồng Chương – GĐ Sở.
 * Địa điểm: Hội trường A - Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh.
  
2-14 giờ 30: Hội nghị trực tuyến quán triệt Kết luận số 12-KL/TW, ngày 12/8/2021 của Bộ Chính trị về công tác người Việt Nam ở nước ngoài trong tình hình mới và Nghị quyết 169/NQ-CP, ngày 31/12/2021 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động của Chính phủ về tiếp tục đẩy mạnh công tác người Việt Nam ở nước ngoài trong tình hình mới do Ban cán sự đảng Bộ Ngoại giao tổ chức.
 * Thành phần: Bs Đoàn Thị Hồng Thơm  – PGĐ Sở.
 * Địa điểm: Hội trường B – Tỉnh uỷ.
  
3-15 giờ 00: Họp chủ trương tham gia tài trợ xã hội hóa công trình Bệnh viện thành phố Dĩ An của Cty CP đầu tư Thái Bình.
 * Thành phần: Bs Huỳnh Minh Chín – PGĐ Sở.
 * Địa điểm: Phòng họp 2 – Sở KHĐT.
Thứ năm 30/6/2022
Sáng:
1-7 giờ 30: Hậu kiểm các đơn vị, cơ sở công bố đủ điều kiện sản xuất Trang thiết bị Y tế trên địa bàn tỉnh.
 * Thành phần: Đại diện Lãnh đạo sở, P.NVY, Thanh tra, Phòng Y tế
 * Địa điểm: Các huyện, thị, thành phố.
 Xe: Đ/c Phong.
  
2-7 giờ 30: Đi nghiên cứu thực tế theo chương trình chuyên viên cao cấp Khóa 5 theo Kế hoạch số 185/KH-PVHCM của Phân viện HV.HCQG HCM (02 ngày từ ngày 30/6 – 01/7/2022).
 * Thành phần: Bs Huỳnh Minh Chín – PGĐ Sở.
 * Địa điểm: TP. Phú Quốc – Kiên Giang.
  
3-7 giờ 30: Thẩm định cấp GPHĐ, DMKT cơ sở KB, CB.
 * Thành phần: Bs Đoàn Thị Hồng Thơm – PGĐ Sở, P.NVY, BVĐK tỉnh, BV.PHCN, BV.YHCT tỉnh.
 * Địa điểm: BVĐK Medic Bình Dương.
 Xe: Đ/c Hậu
  
4-8 giờ 00: Tiếp công dân định kỳ.
 * Thành phần: ThS Nguyễn Bình Minh – Phó CVP.
 * Địa điểm: Tầng 1 - TTHC tỉnh.
  
5-Trực, giám sát công tác phòng chống dịch Covid-19 (cả ngày).
 Thành phần: Lãnh đạo, các phòng ban, bộ phận liên quan.
 Địa điểm: Sở Y tế, CDC.
Chiều:
  
1-13 giờ 30: Dự phiên họp UBND tỉnh thông qua Quy hoạch chi tiết 1/2000 KCN VSIP 3 và Đề án quy hoạch chung thị xã Bến Cát.
 * Thành phần: TS Nguyễn Hồng Chương – GĐ Sở.
 * Địa điểm: Phòng họp A - UBND tỉnh.
  
2-15 giờ 30: Chủ tịch UBND tỉnh làm việc với các sở, ngành cho ý kiến xây dựng Danh mục các quy định, chính sách đặc thù của địa phương trên các ngành, lĩnh vực (Sở Tư pháp chuẩn bị nội dung).
 * Thành phần: TS Nguyễn Hồng Chương – GĐ Sở.
 * Địa điểm: Phòng họp A - UBND tỉnh.
  
Thứ sáu 01/7/2022
Sáng:
  
1-8 giờ 00: Dự họp giám sát kết quả việc giải quyết kiến nghị của cử tri gửi đến sau kỳ họp thứ hai, trước và sau kỳ họp thứ ba – HĐND tỉnh khóa X.
 * Thành phần: Bs Đoàn Thị Hồng Thơm – PGĐ Sở.
 * Địa điểm: Hội trường A – HĐND tỉnh.
  
2-7 giờ 30: Thẩm định PKĐK, PKCK tại Thuận An, Thủ Dầu Một.
 * Thành phần: P.NVY, PYT Thuận An, PYT Thủ Dầu Một.
 * Địa điểm: Thuận An, Thủ Dầu Một.
 Xe: Đ/c Phong.
  
3-7 giờ 30: Thẩm định thực hành tốt cơ sở bán lẻ thuốc.
 * Thành phần: Phòng NVD, PYT Thủ Dầu Một.
 * Địa điểm: Thủ Dầu Một.
 Xe: Đ/c Hậu.
  
4-8 giờ 00: Tiếp công dân định kỳ.
 * Thành phần: Ds Phạm Tiến Phương – Quyền CTT.
 * Địa điểm: Tầng 1 - TTHC tỉnh.
  
5-Trực, giám sát công tác phòng chống dịch Covid-19 (cả ngày).
 Thành phần: Lãnh đạo, các phòng ban, bộ phận liên quan.
 Địa điểm: Sở Y tế, CDC.
  
Chiều:
1-14 giờ 00: Ban Giám đốc làm việc với tập thể Phòng NV Dược.
 * Thành phần: Ban Giám đốc, P.NVD.
 * Địa điểm: Hội trường B – Sở Y tế.
  
2-14 giờ 30: Họp Ban Giám đốc sở.
 * Thành phần: Ban Giám đốc, VP.
 * Địa điểm: Hội trường B – Sở Y tế.
  
3-15 giờ 00: Họp giao ban BGĐ, TT.ĐU, CĐNYT, Các phòng CN.
 * Thành phần: BGĐ, TT.ĐU, CĐNYT, Trưởng, Phó các phòng CN.
 * Địa điểm: Hội trường B – Sở Y tế.
  
Thứ bảy 02/7/2022
Sáng: 
1-8 giờ 00: Hội nghị Ban chấp hành Hội Người cao tuổi tỉnh.
 * Thành phần: Bs Đoàn Thị Hồng Thơm – PGĐ Sở.
 * Địa điểm: Hội trường Hội người cao tuổi tỉnh (26, Đường Đoàn Thị Liên, P. Phú Lợi, TP. TDM).
  
2-Trực, giám sát công tác phòng chống dịch Covid-19 (cả ngày).
 Thành phần: Lãnh đạo, các phòng ban, bộ phận liên quan.
 Địa điểm: Sở Y tế, CDC.

 

Nơi nhận:

- Văn phòng UBND tỉnh;

- Ban QLTN - TTHC tỉnh;

- Trung tâm Hành chính công tỉnh;

- BGĐ Sở, TT.ĐU, CĐN;

- Các Phòng CN Sở;

- Các Đơn vị trực thuộc (Website SYT);

- Lưu VT, VP (M).

KT.GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

(Đã ký)

Đoàn Thị Hồng Thơm

 

LỊCH LÀM VIỆC SỞ Y TẾ Tuần lễ từ ngày 20/6/2022 đến ngày 25/6/2022Lịch làm việcLỊCH LÀM VIỆC SỞ Y TẾ Tuần lễ từ ngày 20/6/2022 đến ngày 25/6/2022/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
20/06/2022 10:00NoĐã ban hành

LỊCH LÀM VIỆC SỞ Y TẾ

Tuần lễ từ ngày 20/6/2022 đến ngày 25/6/2022

 (Lịch này thay thư mời họp)

Lich So Y te 20-06 den 25-06-2022.pdf


Thứ hai 20/6/2022:​
Sáng:
1-8 giờ 00: Họp trực tuyến của Thủ tướng Chỉnh phủ với các địa phương về công tác y tế và phòng chống dịch.
 * Thành phần: Ban Giám đốc Sở, P.NVY, BVĐK tỉnh, CDC tỉnh.
 * Địa điểm: Phòng họp B – UBND tỉnh.
  
2-8 giờ 00: Giám sát hệ sức khỏe sinh sản 6 tháng đầu năm 2022 (từ ngày 20/6 đến 24/6/2022).
 * Thành phần: Bs Đoàn Thị Hồng Thơm-PGĐ Sở, Bs Tâm – P.NVY.
 * Địa điểm: Các huyện, thị, thành phố.
  
3-8 giờ 00: Tham gia học lớp CCLLCT (từ ngày 20/6 – 23/6).
 * Thành phần: Bs Huỳnh Minh Chín – PGĐ Sở.
 * Địa điểm: Trường Chính trị tỉnh Bình Phước.
  
4-8 giờ 00: Tham gia học lớp CCLLCT (từ ngày 20/6 – 24/6).
 * Thành phần: Ds Phương – Quyền CTT.
 * Địa điểm: Trường Chính trị tỉnh Bình Dương.
  
5-8 giờ 00: Tiếp công dân định kỳ.
 * Thành phần: Bs Trần Tấn Tài – TP.NVY.
 * Địa điểm: Tầng 1 - TTHC tỉnh.
  
6-Trực, giám sát công tác phòng chống dịch Covid-19 (cả ngày).
 Thành phần: Lãnh đạo, các phòng ban, bộ phận liên quan.
 Địa điểm: Sở Y tế, CDC.
  
7-8 giờ 00: Trực Bộ phận Y tế – TTHC tỉnh (từ ngày 20/6 - 24/6/2022).
 * Thành phần: TTYT TDM, BVĐK tỉnh, Ban BVSKCB tỉnh.
 * Địa điểm: Tháp B – Tầng  2 – TTHC tỉnh.
  
Chiều:
  
1-14 giờ 00: Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật tỉnh (theo Quyết định số 214/QĐ-HĐ ngày 19/11/2021) tiếp và làm việc với Đoàn kiểm tra của Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật Trung ương.
 * Thành phần: Bs Đoàn Thị Hồng Thơm – PGĐ Sở (TV. Hội đồng)
 * Địa điểm: Phòng họp A - UBND tỉnh.
  
2-14 giờ 00: Họp Tổ thẩm định mua hoá chất vật tư sinh phẩm xét nghiệm
 * Thành phần: Đại diện Lãnh đạo sở, Các thành viên Tổ thẩm định; mời Ds Quốc, Ds Năm (NVD), ThS Chinh - KHTC.
 * Địa điểm: Hội trường A – Sở Y tế.
  
Thứ ba 21/6/2022:
Sáng:
1-9 giờ 00: Dự sự kiện "Phục hồi sau đại dịch, chuyển đổi số và đổi mới sáng tạo" thúc đẩy sự tăng trưởng trong cộng đồng (cả ngày).
 * Thành phần: Bs Đoàn Thị Hồng Thơm – PGĐ Sở.
 * Địa điểm: Trung tâm Hội nghị & Triển lãm tỉnh.
  
2-7 giờ 30: Thẩm định thực hành tốt phân phối thuốc
 * Thành phần: P. NVD, PYT Thủ Dầu Một.
 * Địa điểm: Thủ Dầu Một.
  
3-8 giờ 00: Tiếp công dân định kỳ.
 * Thành phần: ThS Ngô Trần Đức Hữu – Phó CVP.
 * Địa điểm: Tầng 1 - TTHC tỉnh.
  
4-Trực, giám sát công tác phòng chống dịch Covid-19 (cả ngày).
 Thành phần: Lãnh đạo, các phòng ban, bộ phận liên quan.
 Địa điểm: Sở Y tế, CDC.
  
Chiều:
1-14 giờ 00: Họp thẩm định đồ án điều chỉnh tổng thể Quy hoạch chung thành phố Thuận An đến năm 2040.
 * Thành phần: Đại diện Lãnh đạo sở.
 * Địa điểm: Hội trường - Sở Xây dựng.
  
Thứ tư 22/6/2022
Sáng:
  
1-8 giờ 00: Họp rà soát thống nhất các nội dung liên quan việc hoàn trả tài sản trưng dụng làm khu cách ly, khu điều trị Covid-19.
 * Thành phần: TS Nguyễn Hồng Chương – GĐ Sở., P.KHTC.
 * Địa điểm: Hội trường Sở Xây dựng.
  
2-7 giờ 30: Thẩm định cơ sở bán lẻ thuốc từ dược liệu, thuốc cổ truyền
 * Thành phần: Phòng NVD, PYT Dĩ An.
 * Địa điểm: Tân Uyên.
 Xe: Đ/c Hậu.
  
3-8 giờ 00: Tham gia Khai giảng lớp CVC K16.
 * Thành phần: CN Hải – Thanh tra viên.
 * Địa điểm: Trường Chính  trị tỉnh Bình Dương.
  
4-8 giờ 00: Tiếp công dân định kỳ.
 * Thành phần: Ds Quách Ái Quốc – TP.NVD.
 * Địa điểm: Tầng 1 - TTHC tỉnh.
  
5-Trực, giám sát công tác phòng chống dịch Covid-19 (cả ngày).
 Thành phần: Lãnh đạo, các phòng ban, bộ phận liên quan.
 Địa điểm: Sở Y tế, CDC.
Thứ năm 23/6/2022
Sáng:
1-8 giờ 00: Lãnh đạo UBND tỉnh chủ trì họp theo hình thức trực tuyến nghe Sở Y tế báo cáo các nội dung liên quan đến kế hoạch triển khai tiêm vắc xin phòng Covid-19 (mũi 3, mũi 4, tiêm trẻ em); triển khai công tác phòng chống dịch sốt xuất huyết, bệnh tay chân miệng; phương án sắp xếp và tổ chức hoạt động của Tổ Covid cộng đồng, trạm y tế lưu động, trạm y tế cần thành lập mới.
 * Thành phần: Ban Giám đốc Sở Y tế, Lãnh đạo Trung tâm kiểm soát bệnh tật – CDC tỉnh, Bệnh viện đa khoa tỉnh; Phòng NVY, ThS Sơn.
 * Địa điểm: Phòng họp B – UBND tỉnh.
  
2-8 giờ 00: Họp UBND tỉnh sơ kết công tác đầu tư công 6 tháng đầu năm và triển khai phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022.
 * Thành phần: Đại diện Lãnh đạo sở.
 * Địa điểm: Phòng họp A – UBND tỉnh.
  
3-8 giờ 00: Họp Hội đồng Giám định Y khoa.
 * Thành phần: Bs Đoàn Thị Hồng Thơm – PGĐ Sở.
 * Địa điểm: TT. Giám định Y khoa.
  
4-8 giờ 00: Dự Hội thảo tăng cường phòng, chống HIV/AIDS nơi làm việc tại tỉnh Bình Dương.
 * Thành phần: Bs Huỳnh Thanh Hà – PGĐ Sở, Bs Hồng CT.CĐNYT, P.NVY.
 * Địa điểm: Ks BCONS – Bình Dương.
  
5-8 giờ 00: Tiếp đoàn Viện Kinh tế.
 * Thành phần: Đại diện Lãnh đạo sở, P.NVY.
 * Địa điểm: Hội trường A - Sở Y tế.
  
6-7 giờ 30: Thẩm định cấp GPHĐ cho PKĐK Y Dược Sài Gòn Nam BD
 * Thành phần: Đại diên Lãnh đạo sở, P.NVY, BVĐK tỉnh, PYT TU.
 * Địa điểm: Tân Uyên.
 Xe:Đ/c Hậu.
  
7-8 giờ 00: Tiếp công dân định kỳ.
 * Thành phần: ThS Nguyễn Bình Minh – Phó CVP.
 * Địa điểm: Tầng 1 - TTHC tỉnh.
  
8-Trực, giám sát công tác phòng chống dịch Covid-19 (cả ngày).
 Thành phần: Lãnh đạo, các phòng ban, bộ phận liên quan.
 Địa điểm: Sở Y tế, CDC.
Chiều:
  
1-14 giờ 00: Dự cùng Lãnh đạo UBND tỉnh họp nghe báo cáo các nội dung: (1) báo cáo cụ thể, chi tiết các nội dung liên quan đến kiến nghị của Công ty TNHH Y khoa Phúc Lộc Thọ về dự án xã hội hóa Bệnh viện Đa khoa Phúc Lộc Thọ (Sở Tài nguyên và Môi trường phối hợp các sở, ngành chuẩn bị nội dung và báo cáo); (2) giải quyết các kiến nghị của thành phố Thuận An về dự án xã hội hóa Trung tâm Y tế Thuận An (Sở Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với các đơn vị liên quan chuẩn bị nội dung);
 * Thành phần: Đại diện Lãnh đạo sở;
 * Địa điểm: Phòng họp B - UBND tỉnh.
  
2-14 giờ 00: Dự Hội nghị tuyên truyền, phổ biến pháp luật về trách nhiệm bồi thường của Nhà nước.
 * Thành phần: CN Ái Hậu – VP sở.
 * Địa điểm: Hội trường KS Long Bảo Châu, số 9, D10, Chánh Nghĩa.
  
Thứ sáu 24/6/2022
Sáng:
  
1-7 giờ 30: Thẩm định thực hành tốt cơ sở bán lẻ thuốc.
 * Thành phần: Phòng NVD, PYT Tân Uyên.
 * Địa điểm: Tân Uyên.
 Xe: Đ/c Hậu
  
2-8 giờ 00: Tiếp công dân định kỳ.
 * Thành phần: Ds Phạm Tiến Phương – Quyền CTT.
 * Địa điểm: Tầng 1 - TTHC tỉnh.
  
3-Trực, giám sát công tác phòng chống dịch Covid-19 (cả ngày).
 Thành phần: Lãnh đạo, các phòng ban, bộ phận liên quan.
 Địa điểm: Sở Y tế, CDC.
  
Chiều:
  
1-13 giờ 30: Họp BCĐ phòng chống thuốc lá ngành y tế.
 * Thành phần: Bs Chín – PGĐ Sở, Bs Hồng – CT. CĐNYT, ThS Hữu-PCVP, P.NVY (ThS Hiền, ThS Phúc), ThS Chinh-PTP.KHTC, DS Phương – Q.CTT, TT.KSBT tỉnh.
 * Địa điểm: Hội trường TT.KSBT tỉnh.
  
  
2-15 giờ 30: Họp giao ban với TT.KSBT tỉnh.
 * Thành phần: Bs Chín – PGĐ Sở, TT.KSBT tỉnh.
 * Địa điểm: Hội trường TT.KSBT tỉnh.
  
Thứ bảy 25/06/2022
Sáng: 
1-6 giờ 00: Dự Lễ ra quân hưởng ứng Ngày toàn dân phòng chống ma túy 26/6/2022.
 * Thành phần: Bs Huỳnh Minh Chín – PGĐ Sở, Tổ phục vụ Y tế TTYT Thuận An.
 * Địa điểm: Đường D19, Khu dân cư Việt Sing (Thuận An, Bình Dương).
  
2-8 giờ 00: Dự và phát biểu tại Hội thảo chia sẻ kinh nghiệm triển khai các mô hình can thiệp kiểm soát thuốc lá tại cơ sở.
 * Thành phần: Bs Đoàn Thị Hồng Thơm – PGĐ Sở.
 * Địa điểm: Trung tâm Hội nghị & Triển lãm tỉnh.
  
3-Trực, giám sát công tác phòng chống dịch Covid-19 (cả ngày).
 Thành phần: Lãnh đạo, các phòng ban, bộ phận liên quan.
 Địa điểm: Sở Y tế, CDC.

 

Nơi nhận:

- Văn phòng UBND tỉnh;

- Ban QLTN - TTHC tỉnh;

- Trung tâm Hành chính công tỉnh;

- BGĐ Sở, TT.ĐU, CĐN;

- Các Phòng CN Sở;

- Các Đơn vị trực thuộc (Website SYT);

- Lưu VT, VP (M).

KT.GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

(Đã ký)

Đoàn Thị Hồng Thơm

 

LỊCH LÀM VIỆC SỞ Y TẾ  Tuần lễ từ ngày 13/6/2022 đến ngày 18/6/2022Lịch làm việcLỊCH LÀM VIỆC SỞ Y TẾ  Tuần lễ từ ngày 13/6/2022 đến ngày 18/6/2022/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
11/06/2022 12:00NoĐã ban hành

LỊCH LÀM VIỆC SỞ Y TẾ

Tuần lễ từ ngày 13/6/2022 đến ngày 18/6/2022

 (Lịch này thay thư mời họp)

Lich So Y te 13-06 den 18-06-2022.pdf

 

Thứ hai 13/6/2022:
Sáng:
1-8 giờ 00: Dự cùng Ban Thường vụ Tỉnh ủy họp nghe và cho ý kiến các nội dung: Dự thảo Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị 6 tháng đầu năm; phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022; Dự thảo Báo cáo kết quả thực hiện công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng 6 tháng đầu năm 2022.
 * Thành phần: TS Nguyễn Hồng Chương – GĐ Sở.
 * Địa điểm: Hội trường A – Tỉnh ủy.
  
2-8 giờ 30: Họp về công tác chuẩn bị phục vụ Hội nghị theo Kế hoạch số 60-KH/TU (theo thư mời của Ban Nội chính Tỉnh ủy).
 * Thành phần: Bs Đoàn Thị Hồng Thơm – PGĐ Sở.
 * Địa điểm: Hội trường C – Tỉnh ủy.
  
3-9 giờ 00: Họp lấy ý kiến cán bộ chủ chốt về nhân sự của Chi bộ Cơ quan Sở Y tế nhiệm kỳ 2022-2025.
 * Thành phần: Đảng viên Chi bộ Cơ quan Sở Y tế.
 * Địa điểm: Hội trường B – Sở Y tế.
  
4-8 giờ 00: Tham gia học lớp CCLLCT (từ ngày 13/6 – 17/6).
 * Thành phần: Bs Huỳnh Minh Chín – PGĐ Sở.
 * Địa điểm: Trường Chính trị tỉnh Bình Phước.
  
5-8 giờ 00: Tham gia học lớp CCLLCT (từ ngày 13/6 – 17/6).
 * Thành phần: Ds Phương – Phó CTT.
 * Địa điểm: Trường Chính trị tỉnh Bình Dương.
  
6-8 giờ 00: Tiếp công dân định kỳ.
 * Thành phần: Bs Trần Tấn Tài – TP.NVY.
 * Địa điểm: Tầng 1 - TTHC tỉnh.
  
7-Trực, giám sát công tác phòng chống dịch Covid-19 (cả ngày).
 Thành phần: Lãnh đạo, các phòng ban, bộ phận liên quan.
 Địa điểm: Sở Y tế, CDC.
  
8-8 giờ 00: Trực Bộ phận Y tế – TTHC tỉnh (từ ngày 13/6 - 17/6/2022).
 * Thành phần: TTYT TDM, BVĐK tỉnh, Ban BVSKCB tỉnh.
 * Địa điểm: Tháp B – Tầng  2 – TTHC tỉnh.
Chiều:
1-14 giờ 00: Dự cùng Ban Thường vụ Tỉnh ủy họp nghe và cho ý kiến: Các nội dung Ban Cán sự đảng UBND tỉnh trình tại kỳ họp thường lệ giữa năm 2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh khóa X. (Ban Cán sự đảng UBND tỉnh chuẩn bị nội dung)Nội dung chương trình kỳ họp thường lệ giữa năm 2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh khóa X. (Đảng đoàn HĐND tỉnh chuẩn bị nội dung).
 * Thành phần: TS Nguyễn Hồng Chương – GĐ Sở.
 * Địa điểm: Hội trường A – Tỉnh ủy.
  
2-14 giờ 00: Dự Hội nghị tăng cường triển khai tiêm chủng vắc xin phòng Covid-19 các tỉnh thành khu vực phía Nam.
 * Thành phần: Bs Huỳnh Minh Chín – PGĐ Sở, P.NVY, CDC.
 * Địa điểm: Viện Pasteur TP.HCM.
 Xe: CDC.
  
3-13 giờ 30: Họp triển khai hoạt động và kinh phí thực hiện Chương trình Y tế - Dân số năm 2022.
 * Thành phần: Đại diện Lãnh đạo Sở, P.KHTC, P.NVY và Mời các Sở, ngành, đơn vị theo Giấy mời số 63/GM-SYT ngày 8/6/2022.
 * Địa điểm: Hội trường A – Sở Y tế.
  
Thứ ba 14/6/2022:
Sáng:
1-8 giờ 00: Lãnh đạo UBND tỉnh chủ trì họp theo hình thức trực tuyến nghe Sở Y tế báo cáo các nội dung liên quan đến kế hoạch triển khai tiêm vắc xin phòng Covid-19 (mũi 3, mũi 4, tiêm trẻ em); triển khai công tác phòng chống dịch sốt xuất huyết, bệnh tay chân miệng; phương án sắp xếp và tổ chức hoạt động của Tổ Covid cộng đồng, trạm y tế lưu động, trạm y tế cần thành lập mới.
 * Thành phần: Ban Giám đốc Sở Y tế, Lãnh đạo Trung tâm kiểm soát bệnh tật – CDC tỉnh, Bệnh viện đa khoa tỉnh; Phòng NVY, ThS Sơn.
 * Địa điểm: Phòng họp A – UBND tỉnh.
  
2-8 giờ 00: Họp Ban Chỉ đạo phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ tỉnh (Công an tỉnh chuẩn bị nội dung).
 * Thành phần: BS Huỳnh Thanh Hà – PGĐ Sở (theo Quyết định số 3280/QĐ-UBND ngày 31/12/2021 của UBND tỉnh).
 * Địa điểm: Hội trường Trung tâm Thông tin chỉ huy Công an tỉnh.
  
3-8 giờ 00: Hậu kiểm các đơn vị, cơ sở công bố đủ điều kiện sản xuất Trang thiết bị y tế trên địa bàn tỉnh (14/6 - 16/6).
 * Thành phần: Đại diện Lãnh đạo sở; Phòng NVY; Thanh tra Sở; Phòng Y tế các địa phương.
 * Địa điểm: Công văn số 1090/SYT-NVY ngày 26/4/2022 của SYT.
 Xe:
  
4-8 giờ 00: Tiếp công dân định kỳ.
 * Thành phần: ThS Ngô Trần Đức Hữu – Phó CVP.
 * Địa điểm: Tầng 1 - TTHC tỉnh.
  
5-Trực, giám sát công tác phòng chống dịch Covid-19 (cả ngày).
 Thành phần: Lãnh đạo, các phòng ban, bộ phận liên quan.
 Địa điểm: Sở Y tế, CDC.
  
Chiều:
1-14 giờ 00: Dự họp cùng Lãnh đạo UBND tỉnh nghe Tổng Cty Becamex và các sở ngành báo cáo tổng rà soát công tác tổ chức sự kiện vinh danh Top 7 ICF.
 * Thành phần: Bs Huỳnh Minh Chín – PGĐ Sở.
 * Địa điểm: Phòng họp A – UBND tỉnh.
  
2-14 giờ 00: Họp xem xét mua sắm các mặt hàng thuốc trong khi chờ kết quả đấu thầu, hàng hóa, vật tư y tế phục vụ điều trị.
 * Thành phần: Ban Giám đốc Sở, P.NVD, NVY, KHTC và các sở ban ngành, đơn vị theo Giấy mời số 65/GM-SYT ngày 10/6/2022.
 * Địa điểm: Hội trường A – Sở Y tế.
  
Thứ tư 15/6/2022
Sáng:
1-8 giờ 00: Dự Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ 13 khóa XI (mở rộng).
 * Thành phần: TS Nguyễn Hồng Chương – TUV, GĐ Sở.
 * Địa điểm: Hội trường B - Tỉnh ủy.
  
2-8 giờ 00: Tiếp công dân định kỳ.
 * Thành phần: Ds Quách Ái Quốc – TP.NVD.
 * Địa điểm: Tầng 1 - TTHC tỉnh.
  
3-Trực, giám sát công tác phòng chống dịch Covid-19 (cả ngày).
 Thành phần: Lãnh đạo, các phòng ban, bộ phận liên quan.
 Địa điểm: Sở Y tế, CDC.
Chiều:
1-13 giờ 30: Họp Ban Giám đốc.
 * Thành phần: Ban Giám đốc sở, VP.
 * Địa điểm: Hội trường A – Sở Y tế.
  
2-15 giờ 00: Họp Tổ soạn thảo Đề án phát triển tổng thể ngành y tế Bình Dương đến năm 2030.
 * Thành phần: Thành viên Tổ Soạn thảo (theo QĐ số 1198/QĐ-UBND ngày 20/05/2022 của UBND tỉnh.
 * Địa điểm: Hội trường B – Sở Y tế.
  
Thứ năm 16/6/2022
Sáng:
  
1-7 giờ 30: Dự Phiên họp UBND tỉnh lần thứ 13.
 * Thành phần: TS Nguyễn Hồng Chương – GĐ Sở.
 * Địa điểm: Phòng họp A – UBND tỉnh.
  
2-7 giờ 00: Thẩm định cấp Giấy phép hoạt động PKĐK Phương Nam.
 * Thành phần: Đại diện Lãnh đạo sở, P.NVY, BVĐK tỉnh, BVYHCT, PYT Bến Cát.
 * Địa điểm: Thới Hòa, Bến Cát.
 Xe:
  
3-8 giờ 00: Tiếp công dân định kỳ.
 * Thành phần: ThS Nguyễn Bình Minh – Phó CVP.
 * Địa điểm: Tầng 1 - TTHC tỉnh.
  
4-Trực, giám sát công tác phòng chống dịch Covid-19 (cả ngày).
 Thành phần: Lãnh đạo, các phòng ban, bộ phận liên quan.
 Địa điểm: Sở Y tế, CDC.
  
Chiều:
1-14 giờ 00: Dự cùng Lãnh đạo UBND tỉnh họp nghe báo cáo các nội dung: (1) báo cáo cụ thể, chi tiết các nội dung liên quan đến kiến nghị của Công ty TNHH Y khoa Phúc Lộc Thọ về dự án xã hội hóa Bệnh viện Đa khoa Phúc Lộc Thọ (Sở Tài nguyên và Môi trường phối hợp các sở, ngành chuẩn bị nội dung và báo cáo); (2) giải quyết các kiến nghị của thành phố Thuận An về dự án xã hội hóa Trung tâm Y tế Thuận An (Sở Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với các đơn vị liên quan chuẩn bị nội dung);
 * Thành phần: TS Nguyễn Hồng Chương – GĐ Sở.
 * Địa điểm: Phòng họp B - UBND tỉnh.
  
Thứ sáu 17/6/2022
Sáng:
  
1-8 giờ 00: Thẩm định xếp hạng lại Trung tâm Y tế thị xã Tân Uyên.
 * Thành phần: Theo Quyết định số 584/QĐ-SYT ngày 09/5/2022 (BS Chín – PGĐ Sở, BS Tài – TP NVY, ThS Hữu – Phó Chánh VP, ThS Chinh – PTP KHTC, BS Đạt, ThS Hiền – PTP NVY, ThS Hiếu – VP)
 * Địa điểm: Trung tâm Y tế thị xã Tân Uyên.
 * Xe:
  
2-9 giờ 00: Cùng Lãnh đạo UBND tỉnh dự Lễ khai mạc khám sức khoẻ người có công với cách mạng trên địa bàn tỉnh.
 * Thành phần: Bs Đoàn Thị Hồng Thơm – PGĐ Sở.
 * Địa điểm: BVĐK Medic Bình Dương.
  
3-7 giờ 30: Thẩm định thực hành tốt cơ sở bán lẻ thuốc.
 * Thành phần: Phòng NVD, PYT Bắc Tân Uyên.
 * Địa điểm: Bắc Tân Uyên.
 Xe:
  
4-8 giờ 00: Tiếp công dân định kỳ.
 * Thành phần: Ds Phạm Tiến Phương – Phó CTT.
 * Địa điểm: Tầng 1 - TTHC tỉnh.
  
5-Trực, giám sát công tác phòng chống dịch Covid-19 (cả ngày).
 Thành phần: Lãnh đạo, các phòng ban, bộ phận liên quan.
 Địa điểm: Sở Y tế, CDC.
  
Chiều:
1-14 giờ 00: Giao ban BGĐ, TT.ĐU, CĐNYT, Trưởng, Phó các PCN.
 * Thành phần: BGĐ, TT.ĐU, CĐNYT, Trưởng, Phó các PCN.
 * Địa điểm: Hội trường B – Sở Y tế.
  
Thứ bảy 18/06/2022
Sáng: 
  
1-Trực, giám sát công tác phòng chống dịch Covid-19 (cả ngày).
 Thành phần: Lãnh đạo, các phòng ban, bộ phận liên quan.
 Địa điểm: Sở Y tế, CDC.​

 

Nơi nhận:

- Văn phòng UBND tỉnh;

- Ban QLTN - TTHC tỉnh;

- Trung tâm Hành chính công tỉnh;

- BGĐ Sở, TT.ĐU, CĐN;

- Các Phòng CN Sở;

- Các Đơn vị trực thuộc (Website SYT);

- Lưu VT, VP (M).

KT.GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

(Đã ký)

Đoàn Thị Hồng Thơm

LỊCH LÀM VIỆC SỞ Y TẾ Tuần lễ từ ngày 06/6/2022 đến ngày 11/06/2022Lịch làm việcLỊCH LÀM VIỆC SỞ Y TẾ Tuần lễ từ ngày 06/6/2022 đến ngày 11/06/2022/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
06/06/2022 12:00NoĐã ban hành

LỊCH LÀM VIỆC SỞ Y TẾ

Tuần lễ từ ngày 06/6/2022 đến ngày 11/6/2022

 (Lịch này thay thư mời họp)

 


                                              

Thứ hai 06/6/2022:
Sáng:
1-8 giờ 30: Họp Ban Giám đốc.
 * Thành phần: Ban Giám đốc sở, VP.
 * Địa điểm: Hội trường A – Sở Y tế.
  
2-9 giờ 00: Dự cùng Lãnh đạo UBND tỉnh làm việc với Đoàn Thanh tra của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chuẩn bị nội dung), theo lịch UBND tỉnh.
 * Thành phần: BS Đoàn Thị Hồng Thơm – PGĐ Sở.
 * Địa điểm: Phòng họp A - UBND tỉnh.
  
3-8 giờ 00: Tập huấn "Làm sạch" dữ liệu về tiêm chủng vắc xin phòng dịch Covid-19 các huyện/thị: Bàu Bàng, Bến Cát, Dầu Tiếng, Phú Giáo
 * Thành phần: Bs Huỳnh Minh Chín – PGĐ Sở, P.NVY, CDC.
 * Địa điểm: TTYT Bàu Bàng.
 Xe: CDC.
  
4-8 giờ 00: Tiếp công dân định kỳ.
 * Thành phần: Bs Trần Tấn Tài – TP.NVY.
 * Địa điểm: Tầng 1 - TTHC tỉnh.
  
5-Trực, giám sát công tác phòng chống dịch Covid-19 (cả ngày).
 Thành phần: Lãnh đạo, các phòng ban, bộ phận liên quan.
 Địa điểm: Sở Y tế, CDC.
  
6-8 giờ 00: Trực Bộ phận Y tế – TTHC tỉnh (từ ngày 6/6 - 10/6/2022).
 * Thành phần: TTYT TDM, BVĐK tỉnh, Ban BVSKCB tỉnh.
 * Địa điểm: Tháp B – Tầng  2 – TTHC tỉnh.
Chiều:
1-14 giờ 00: Họp xét cấp Chứng chỉ hành nghề Y Tháng 5/2022
 * Thành phần: Thành viện Hội đồng xét CCHN.
 * Địa điểm: Hội trường A – Sở Y tế.
  
2-14 giờ 00: Tập huấn "Làm sạch" dữ liệu về tiêm chủng vắc xin phòng dịch Covid-19 các huyện/thị: Tân Uyên, Bắc Tân Uyên.
 * Thành phần: Bs Huỳnh Minh Chín – PGĐ Sở, P.NVY, CDC.
 * Địa điểm: TTYT Tân Uyên.
 Xe: CDC.
  
Thứ ba 07/6/2022:
Sáng:
1-8 giờ 30: Trao quyết định bổ nhiệm Lãnh đạo Trung tâm Y tế thị xã Bến Cát.
 * Thành phần: TS Nguyễn Hồng Chương – GĐ Sở, ThS Minh – Phó Chánh VP Sở; Lãnh đạo Chi cục ATVSTP; giao TTYT TX Bến Cát mời Lãnh đạo UBND thị xã Bến Cát.
 * Địa điểm: TTYT thị xã Bến Cát.
 Xe: Đ/c Hậu.
  
2-10 giờ 00: Trao quyết định bổ nhiệm Lãnh đạo Trung tâm Y tế huyện Phú Giáo.
 * Thành phần: TS Nguyễn Hồng Chương – GĐ Sở, ThS Minh – Phó Chánh VP Sở; giao TTYT huyện Phú Giáo mời Lãnh đạo UBND huyện Phú Giáo.
 * Địa điểm: TTYT huyện Phú Giáo
 Xe: Đ/c Hậu.
  
3-8 giờ 30: Trao quyết định bổ nhiệm Lãnh đạo Bệnh viện Phục hồi chức năng.
 * Thành phần: BS Đoàn Thị Hồng Thơm – PGĐ Sở, ThS Hiếu – Chuyên viên VP Sở, Đại diện Lãnh đạo Bệnh viện Đa khoa tỉnh.
 * Địa điểm: Bệnh viện Phục hồi chức năng.
 Xe: TTKN.
  
4-10 giờ 30: Trao quyết định bổ nhiệm Lãnh đạo Trung tâm Y tế huyện Bắc Tân Uyên.
 * Thành phần: BS Đoàn Thị Hồng Thơm – PGĐ Sở, ThS Hiếu – Chuyên viên VP Sở; giao TTYT huyện Bắc Tân Uyên mời Lãnh đạo UBND huyện Bắc Tân Uyên.
 * Địa điểm: TTYT huyện Bắc Tân Uyên.
 Xe: TTKN.
  
5-8 giờ 00: Tập huấn "Làm sạch" dữ liệu về tiêm chủng vắc xin phòng dịch Covid-19 các huyện/thị: Thuận An, Dĩ An, Thủ Dầu Một.
 * Thành phần: Bs Huỳnh Minh Chín – PGĐ Sở, P.NVY, CDC.
 * Địa điểm: TTYT Thuận An.
 Xe: CDC
  
6-8 giờ 00: Kiểm tra việc thực hiện các quy định pháp luật về hành nghề y, dược tư nhân đợt 2/2022 (7/6 - 8/6/2022).
 * Thành phần: Thanh tra, NVY, BVĐK, PA03, TT.SKSS.
 * Địa điểm: Thuận An, Thủ Dầu Một.
 Xe: Cá nhân.
  

 
  
7-8 giờ 30: Tập huấn áp dụng mở rộng, duy trì và cải tiến hệ thống QLCL theo TCVN ISO 9001:2015.
 * Thành phần: Chuyên gia của đơn vị tư vấn, Đại diện Lãnh đạo sở, Lãnh đạo và chuyên viên các phòng chức năng, bộ phận một cửa.
 * Địa điểm: Hội trường B – Sở Y tế.
  
8-8 giờ 00: Hậu kiểm các đơn vị, cơ sở công bố đủ điều kiện sản xuất Trang thiết bị y tế trên địa bàn tỉnh (7/6 - 9/6).
 * Thành phần: Đại diện Lãnh đạo sở; Phòng NVY; Thanh tra Sở; Phòng Y tế các địa phương.
 * Địa điểm: Công văn số 870/SYT-NVY ngày 04/4/2022 của SYT.
 Xe: Đ/c Hậu.
  
9-7 giờ 30: Họp BTV, Ban Tổ chức, Tổ Thư ký Liên hoan "Tiếng hát trong CCVC-NLĐ ngành Y tế" năm 2022.
 * Thành phần: QĐ số 39/QĐ-CĐNYT ngày 03/6/2022 của CĐNYT.
 * Địa điểm: TT.KSBT tỉnh.
  
10-8 giờ 00: Tiếp công dân định kỳ.
 * Thành phần: ThS Ngô Trần Đức Hữu – Phó CVP.
 * Địa điểm: Tầng 1 - TTHC tỉnh.
  
11-Trực, giám sát công tác phòng chống dịch Covid-19 (cả ngày).
 Thành phần: Lãnh đạo, các phòng ban, bộ phận liên quan.
 Địa điểm: Sở Y tế, CDC.
  
Chiều:
  
1-13 giờ 30: Tham gia tiếp đoàn giám sát hỗ trợ công tác tiêm vắc xin phòng Covid-19 của Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương.
 * Thành phần: Bs Huỳnh Minh Chín – PGĐ Sở, P.NVY, TT.KSBT.
 * Địa điểm: TT.KSBT.
  
Thứ tư 08/6/2022
Sáng:
  
1-8 giờ 00: Tham dự Hội thảo "Phổ biến Hiệp định Đối tác toàn diện khu vực (RCEP)".
 * Thành phần: TS Nguyễn Hồng Chương - GĐ Sở.
 * Địa điểm: Khách sạn Long Bảo Châu, số 9, đường 10, phường Chánh Nghĩa, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương.
  
2-8 giờ 00: Dự Hội nghị trực tuyến về công tác tổ chức thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2022.
 * Thành phần: Bs Huỳnh Minh Chín – PGĐ Sở, Thành viên.
 * Địa điểm: Phòng họp A – UBND tỉnh.
  
  
3-8 giờ 00: Họp góp ý đối với dự thảo các văn kiện Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Bình Dương lần thứ XI và Đại hội Đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.
 * Thành phần: Bs Đoàn Thị Hồng Thơm – PGĐ Sở.
 * Địa điểm: Trung tâm sáng kiến cộng đồng và hỗ trợ khởi nghiệp.
  
4-8 giờ 30: Họp giao ban về hoạt động thả muỗi mang Wolbachia.
 * Thành phần: BS Huỳnh Thanh Hà – PGĐ Sở, TT KSBT, TTYT TP TDM.
 * Địa điểm: TT KSBT.
  
5-7 giờ 30: Thẩm định cơ sở bán lẻ thuốc từ dược liệu, thuốc cổ truyền.
 * Thành phần: Phòng NVD, PYT Tân Uyên.
 * Địa điểm: Tân Uyên.
 Xe:
  
6-8 giờ 00: Thẩm định xếp hạng lại Bệnh viện Y học cổ truyền.
 * Thành phần: Theo Quyết định số 596/QĐ-SYT ngày 11/5/2022 (TS Chương – GĐ Sở, BS Tài – TP NVY, ThS Hữu – Phó Chánh VP, ThS Chinh – PTP KHTC, BS Đạt, ThS Hiền – PTP NVY, ThS Hiếu – VP)
 * Địa điểm: Bệnh viện Y học cổ truyền.
  
7-8 giờ 00: Tiếp công dân định kỳ.
 * Thành phần: Ds Quách Ái Quốc – TP.NVD.
 * Địa điểm: Tầng 1 - TTHC tỉnh.
  
8-Trực, giám sát công tác phòng chống dịch Covid-19 (cả ngày).
 Thành phần: Lãnh đạo, các phòng ban, bộ phận liên quan.
 Địa điểm: Sở Y tế, CDC.
  
Thứ năm 09/6/2022
Sáng:
1-8 giờ 00: Tham dự kỳ họp thứ năm (chuyên đề) HĐND tỉnh, khóa X.
 * Thành phần: TS Nguyễn Hồng Chương – GĐ Sở.
 * Địa điểm: Hội trường B - Tỉnh ủy.
  
2-8 giờ 00: Họp Hội đồng Giám định Y khoa tỉnh (cả ngày).
 * Thành phần: Bs Đoàn Thị Hồng Thơm – PGĐ Sở.
 * Địa điểm: TT.Giám định Y khoa tỉnh.
  
3-8 giờ 00: Thẩm định xếp hạng lại Trung tâm Y tế thị xã Tân Uyên.
 * Thành phần: Theo Quyết định số 584/QĐ-SYT ngày 09/5/2022 (BS Chín – PGĐ Sở, BS Tài – TP NVY, ThS Hữu – Phó Chánh VP, ThS Chinh – PTP KHTC, BS Đạt, ThS Hiền – PTP NVY, ThS Hiếu – VP)
 * Địa điểm: Trung tâm Y tế thị xã Tân Uyên.
 * Xe: Đ/c Hậu (16 chỗ).
4-8 giờ 00: Tổng dợt Liên hoan "Tiếng hát trong CCVC-NLĐ ngành Y tế" năm 2022 (cả ngày).
 * Thành phần: Ban Tổ chức + các đội dự Liên hoan.
 * Địa điểm: Nhà Thiếu Nhi tỉnh Bình Dương.
  
5-8 giờ 00: Tiếp công dân định kỳ.
 * Thành phần: ThS Nguyễn Bình Minh – Phó CVP.
 * Địa điểm: Tầng 1 - TTHC tỉnh.
  
6-Trực, giám sát công tác phòng chống dịch Covid-19 (cả ngày).
 Thành phần: Lãnh đạo, các phòng ban, bộ phận liên quan.
 Địa điểm: Sở Y tế, CDC.
Chiều:
1-13 giờ 30: Dự họp sơ kết công tác đầu tư công 6 tháng đầu năm và triển khai phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022.
 * Thành phần: Đại diện Lãnh đạo Sở.
 * Địa điểm: Phòng họp A - UBND tỉnh.
Thứ sáu 10/6/2022
Sáng:
1-8 giờ 30: Họp Hội đồng, Ban Giám sát, Ban Thẩm định xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp từ hạng IV lên hạng III đối với viên chức ngành Y tế năm 2022.
 * Thành phần: Theo các Quyết định số 689/QĐ-SYT, 691/QĐ-SYT, 692/QĐ-SYT ngày 02/6/2022 (TS Chương – GĐ Sở, BS Thơm – PGĐ Sở, BS Chín – PGĐ Sở, BS Hồng – CT. CĐNYT, DS Phương – Quyền Chánh Thanh tra, CN Hải – Thanh tra viên, ThS Hữu, ThS Sơn, ThS Hiếu – Văn phòng Sở; Sở Nội vụ có thư mời riêng).
 * Địa điểm: Hội trường A – Sở Y tế.
  
2-7 giờ 30: Khai mạc Liên hoan "Tiếng hát trong CCVC-NLĐ ngành Y tế" năm 2022.
 * Thành phần: Đại diện Đảng ủy - BGĐ Sở Y tế, Ban Tổ chức, Tổ Thư ký, các đội dự Liên hoan.
 * Địa điểm: Nhà Thiếu Nhi tỉnh Bình Dương.
  
3-7 giờ 00: Thẩm định cấp Giấy phép hoạt động PKĐK tư nhân.
 * Thành phần: Đại diện Lãnh đạo sở, P.NVY, BVĐK tỉnh.
 * Địa điểm: Dĩ An.
  
4-7 giờ 30: Thẩm định thực hành tốt cơ sở bán lẻ thuốc.
 * Thành phần: Phòng NVD, PYT Thuận An.
 * Địa điểm: Thuận An.
 Xe:
  
5-8 giờ 00: Tiếp công dân định kỳ.
 * Thành phần: Ds Phạm Tiến Phương – Phó CTT.
 * Địa điểm: Tầng 1 - TTHC tỉnh.
6-Trực, giám sát công tác phòng chống dịch Covid-19 (cả ngày).
 Thành phần: Lãnh đạo, các phòng ban, bộ phận liên quan.
 Địa điểm: Sở Y tế, CDC.
  
Chiều:
  
1-14 giờ 00: Dự cùng Lãnh đạo UBND tỉnh họp nghe báo cáo các nội dung: (1) giải quyết các kiến nghị của thành phố Thuận An về dự án xã hội hóa Trung tâm Y tế Thuận An (Sở Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với các đơn vị liên quan chuẩn bị nội dung); (2) báo cáo cụ thể, chi tiết các nội dung liên quan đến kiến nghị của Công ty TNHH Y khoa Phúc Lộc Thọ về dự án xã hội hóa Bệnh viện Đa khoa Phúc Lộc Thọ (Sở Tài nguyên và Môi trường phối hợp các sở, ngành chuẩn bị nội dung và báo cáo);
 * Thành phần: TS Nguyễn Hồng Chương – GĐ Sở.
 * Địa điểm: Phòng họp B - UBND tỉnh.
  
Thứ bảy 11/06/2022
Sáng: 
  
1-Trực, giám sát công tác phòng chống dịch Covid-19 (cả ngày).
 Thành phần: Lãnh đạo, các phòng ban, bộ phận liên quan.
 Địa điểm: Sở Y tế, CDC.

Nơi nhận:

- Văn phòng UBND tỉnh;

- Ban QLTN - TTHC tỉnh;

- Trung tâm Hành chính công tỉnh;

- BGĐ Sở, TT.ĐU, CĐN;

- Các Phòng CN Sở;

- Các Đơn vị trực thuộc (Website SYT);

- Lưu: VT, VP, M.

GIÁM ĐỐC

 

 

LỊCH LÀM VIỆC SỞ Y TẾ Tuần lễ từ ngày 30/05/2022 đến ngày 04/06/2022Lịch làm việcLỊCH LÀM VIỆC SỞ Y TẾ Tuần lễ từ ngày 30/05/2022 đến ngày 04/06/2022/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
30/05/2022 09:00NoĐã ban hành

LỊCH LÀM VIỆC SỞ Y TẾ

Tuần lễ từ ngày 30/05/2022 đến ngày 04/06/2022

 (Lịch này thay thư mời họp)

Lich So Y te 30-05 den 04-06-2022.pdf

Thứ hai 30/05/2022:
Sáng:
1-7 giờ 30: Hội nghị đồng thuận triển khai hoạt động PPM mô hình 5 và thành lập Ban chấp hành Chi hội Phổi Bình Dương.
 * Thành phần: Bs Huỳnh Minh Chín – PGĐ Sở, P.NVY, Thanh tra và theo Công văn 1360/SYT-NVY ngày 20/5/2022 của Sở Y tế.
 * Địa điểm: Khách sạn BCONS (Bạch Đằng, P. Phú Cường).
  
2-9 giờ 00: Họp Giao ban BGĐ, TT.ĐU. CĐNYT, Các phòng CN.
 * Thành phần: BGĐ, TT.ĐU. CĐNYT, Trưởng, phó các phòng CN.
 * Địa điểm: Hội trường B – Sở Y tế.
  
3-8 giờ 00: Tiếp công dân định kỳ.
 * Thành phần: Bs Trần Tấn Tài – TP.NVY.
 

* Địa điểm: Tầng 1 - TTHC tỉnh.

 

  
4-Trực, giám sát công tác phòng chống dịch Covid-19 (cả ngày).
 Thành phần: Lãnh đạo, các phòng ban, bộ phận liên quan.
 Địa điểm: Sở Y tế, CDC.
  
5-8 giờ 00: Trực Bộ phận Y tế – TTHC tỉnh (từ ngày 30/05 - 03/06/2022).
 * Thành phần: TTYT TDM, BVĐK tỉnh, Ban BVSKCB tỉnh.
 * Địa điểm: Tháp B – Tầng  2 – TTHC tỉnh.
Chiều:
1-14 giờ 00: Thẩm định bổ sung danh mục kỹ thuật khám bệnh chữa bệnh
 * Thành phần: Bs Huỳnh Minh Chín – PGĐ Sở, P.NVY.
 * Địa điểm: Bệnh viện đa khoa tỉnh
  
Thứ ba 31/05/2022:
Sáng:
1-8 giờ 00: Dự phiên họp UBND tỉnh thường kỳ tháng 5/2022 (theo Thư mời số 115/TM-UBND ngày 27/5/2022 của UBND tỉnh).
 * Thành phần: TS Nguyễn Hồng Chương – GĐ sở.
 * Địa điểm: Phòng họp A – UBND tỉnh.
  
2-8 giờ 00: Làm việc với đoàn của CDC Hoa Kỳ đối với Dự án thí điểm mua sắm dịch vụ HIV thông qua các tổ chức xã hội (31/5-1/6).
 * Thành phần: Bs Huỳnh Thanh Hà – PGĐ Sở, P.NVY, P.KHTC.
 * Địa điểm: Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh
  
3-8 giờ 00: Hội nghị sơ kết công tác phòng, chống dịch Covid-19 huyện Dầu Tiếng (đợt 3).
 * Thành phần: Bs Đoàn Thị Hồng Thơm – PGĐ Sở.
 * Địa điểm: Hội trường huyện Dầu Tiếng.
 Xe: Đ/c Hậu.
  
4-9 giờ 00: Trao Quyết định công tác cán bộ.
 * Thành phần: Bs Huỳnh Minh Chín – PGĐ Sở, VP.
 * Địa điểm: Trung tâm Y tế Bàu Bàng (TTYT Bàu Bàng mời UBND huyện dự).
 Xe:
  
5-8 giờ 00: Hậu kiểm các đơn vị, cơ sở công bố đủ điều kiện sản xuất Trang thiết bị y tế trên địa bàn tỉnh (31/5-02/6).
 * Thành phần: Đại diện Lãnh đạo sở; Phòng NVY; Thanh tra Sở; Phòng Y tế các địa phương.
 * Địa điểm: Công văn số 870/SYT-NVY ngày 04/4/2022 của SYT.
 Xe: Cá nhân.
  
6-8 giờ 00: Tiếp công dân định kỳ.
 * Thành phần: ThS Ngô Trần Đức Hữu – Phó CVP.
 * Địa điểm: Tầng 1 - TTHC tỉnh.
  
7-Trực, giám sát công tác phòng chống dịch Covid-19 (cả ngày).
 Thành phần: Lãnh đạo, các phòng ban, bộ phận liên quan.
 Địa điểm: Sở Y tế, CDC.
Chiều:
1-14 giờ 00: Dự họp báo tháng 05/2022.
 * Thành phần: Bs Huỳnh Minh Chín – PGĐ Sở.
 * Địa điểm: Trung tâm Hội nghị và Triển lãm tỉnh.
  
Thứ tư 01/06/2022
Sáng:
  
1-9 giờ 00: Họp Ban Giám đốc.
 * Thành phần: Ban Giám đốc sở, VP.
 * Địa điểm: Hội trường A – Sở Y tế.
  
2-7 giờ 30: Thẩm định cơ sở bán lẻ thuốc từ dược liệu, thuốc cổ truyền.
 * Thành phần: Phòng NVD, PYT Bến Cát.
 * Địa điểm: Bến Cát.
 Xe:
  
3-8 giờ 00: Tiếp công dân định kỳ.
 * Thành phần: Ds Quách Ái Quốc – TP.NVD.
 * Địa điểm: Tầng 1 - TTHC tỉnh.
  
4-Trực, giám sát công tác phòng chống dịch Covid-19 (cả ngày).
 Thành phần: Lãnh đạo, các phòng ban, bộ phận liên quan.
 Địa điểm: Sở Y tế, CDC.
  
Chiều:
  
1-14 giờ 00: Dự cùng Lãnh đạo UBND tỉnh nghe báo cáo và cho ý kiến các nội dung: (1) Quy hoạch chung đô thị mới Thanh Tuyền, huyện Dầu Tiếng đến năm 2040; (2) Quy hoạch xây dựng vùng huyện Bàu Bàng đến năm 2040 (Sở Xây dựng chủ trì phối hợp với các đơn vị liên quan chuẩn bị nội dung).
 * Thành phần: TS Nguyễn Hồng Chương – GĐ Sở.
 * Địa điểm: Phòng họp A - UBND tỉnh.
  
Thứ năm 02/06/2022
Sáng:
  
1-8 giờ 00: Họp cùng Ban Thường vụ Tỉnh ủy về Phương án phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 gắn với Quy hoạch phát triển đô thị, Quy hoạch xây dựng của Thị xã Tân Uyên (theo lịch Tỉnh ủy).
 * Thành phần: TS Nguyễn Hồng Chương – GĐ Sở.
 * Địa điểm: Hội trường B - Tỉnh ủy.
  
2-8 giờ 00: Hội nghị đánh giá công tác phối hợp kiểm tra và xử lý vi phạm hành chính trong việc chấp hành các quy định pháp luật về hành nghề y, dược tư nhân và an toàn vệ sinh thực phẩm trên địa bàn tỉnh.
 * Thành phần: Đại diện Lãnh đạo sở, Thanh tra, Các Phòng Y tế.
 * Địa điểm: Hội trường A – Sở Y tế.
  
3-7 giờ 30: Thẩm định Phòng khám chuyên khoa.
 * Thành phần: Phòng NVY, PYT Dầu Tiếng, Bến Cát.
 * Địa điểm: Dầu Tiếng, Bến Cát.
 Xe:
  
4-8 giờ 00: Tiếp công dân định kỳ.
 * Thành phần: ThS Nguyễn Bình Minh – Phó CVP.
 * Địa điểm: Tầng 1 - TTHC tỉnh.
  
5-Trực, giám sát công tác phòng chống dịch Covid-19 (cả ngày).
 Thành phần: Lãnh đạo, các phòng ban, bộ phận liên quan.
 Địa điểm: Sở Y tế, CDC.
  
Chiều:
  
1-14 giờ 00: Họp cùng Ban Thường vụ Tỉnh ủy về Phương án phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 gắn với Quy hoạch phát triển đô thị, Quy hoạch xây dựng của Thị xã Bến Cát (theo lịch Tỉnh ủy).
 * Thành phần: TS Nguyễn Hồng Chương – GĐ Sở.
 * Địa điểm: Hội trường B - Tỉnh ủy.
  
2-14 giờ 00: Làm việc với Tổ chức FHI về bệnh viện thực hành nuôi con bằng sữa mẹ.
 * Thành phần: Bs Đoàn Thị Hồng Thơm – PGĐ Sở, P.NVY.
 * Địa điểm: Hội trường Sở Y tế.
  
Thứ sáu 03/06/2022
Sáng:
  
1-9 giờ 00: Dự cùng Lãnh đạo UBND tỉnh họp giải quyết các kiến nghị của thành phố Thuận An về dự án xã hội hóa Trung tâm Y tế Thuận An (Sở Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với các đơn vị liên quan chuẩn bị nội dung).
 * Thành phần: TS Nguyễn Hồng Chương – GĐ Sở. 
 * Địa điểm: Phòng họp A - UBND tỉnh.
  
2-10 giờ 30: Dự cùng Lãnh đạo UBND tỉnh họp nghe báo cáo cụ thể, chi tiết các nội dung liên quan đến kiến nghị của Công ty TNHH Y khoa Phúc Lộc Thọ về dự án xã hội hóa Bệnh viện Đa khoa Phúc Lộc Thọ (Sở Tài nguyên và Môi trường phối hợp các sở, ngành chuẩn bị nội dung và báo cáo).
 * Thành phần: TS Nguyễn Hồng Chương – GĐ Sở. 
 * Địa điểm: Phòng họp A - UBND tỉnh.
  
3-8 giờ 00: Họp Chi bộ Cơ quan Văn phòng sở.
 * Thành phần: Đảng viên Chi bộ cơ quan.
 * Địa điểm: Hội trường B – Sở Y tế.
  
4-8 giờ 00: Họp giao ban với Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh.
 * Thành phần: Bs Huỳnh Minh Chín – PGĐ Sở.
 * Địa điểm: Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh.
  
5-7 giờ 30: Thẩm định thực hành tốt cơ sở bán lẻ thuốc.
 * Thành phần: Phòng NVD, PYT Thuận An.
 * Địa điểm: Thuận An.
 Xe:
  
6-8 giờ 00: Tiếp công dân định kỳ.
 * Thành phần: Ds Phạm Tiến Phương – Phó CTT.
 * Địa điểm: Tầng 1 - TTHC tỉnh.
  
7-Trực, giám sát công tác phòng chống dịch Covid-19 (cả ngày).
 Thành phần: Lãnh đạo, các phòng ban, bộ phận liên quan.
 Địa điểm: Sở Y tế, CDC.
  
Chiều:
  
1-14 giờ 30: Dự Lễ khánh thành hệ thống Oxy lỏng tại cơ sở điều trị Covid-19 do đại diện Lãnh sự quán Hoa kỳ và Tổ chức FHI tài trợ cho Bệnh viện Đa khoa tỉnh (cơ sở Phú Chánh).
 * Thành phần: TS Nguyễn Hồng Chương – GĐ Sở, ThS Chinh.
 * Địa điểm: Bệnh viện Đa khoa tỉnh (cơ sở Phú Chánh).
  
2-14 giờ 00: Họp Ban Chỉ đạo phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ tỉnh (Công an tỉnh chuẩn bị nội dung).
 * Thành phần: BS Huỳnh Thanh Hà – PGĐ Sở (theo Quyết định số 3280/QĐ-UBND ngày 31/12/2021 của UBND tỉnh).
 * Địa điểm: Hội trường Trung tâm Thông tin chỉ huy Công an tỉnh (tầng 4, tháp A).
  
Thứ bảy 04/06/2022
Sáng: 
  
1-Trực, giám sát công tác phòng chống dịch Covid-19 (cả ngày).
 Thành phần: Lãnh đạo, các phòng ban, bộ phận liên quan.
 Địa điểm: Sở Y tế, CDC.

Nơi nhận:

- Văn phòng UBND tỉnh;

- Ban QLTN - TTHC tỉnh;

- Trung tâm Hành chính công tỉnh;

- BGĐ Sở, TT.ĐU, CĐN;

- Các Phòng CN Sở;

- Các Đơn vị trực thuộc (Website SYT);

- Lưu VT, VP (M).

GIÁM ĐỐC

(Đã ký)

Nguyễn Hồng Chương

 

 

LỊCH LÀM VIỆC SỞ Y TẾ Tuần lễ từ ngày 23/05/2022 đến ngày 28/05/2022Lịch làm việcLỊCH LÀM VIỆC SỞ Y TẾ Tuần lễ từ ngày 23/05/2022 đến ngày 28/05/2022/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
23/05/2022 10:00NoĐã ban hành

LỊCH LÀM VIỆC SỞ Y TẾ

Tuần lễ từ ngày 23/05/2022 đến ngày 28/05/2022

 (Lịch này thay thư mời họp)

Lich So Y te 23-05 den 28-05-2022.pdf

Thứ hai 23/05/2022:​
Sáng:
1-8 giờ 00: Họp giao ban BCĐ phòng chống dịch Covid-19 (3 cấp:tỉnh-huyện-xã) theo hình thức trực tuyến (Sở Y tế chuẩn bị nội dung).
 * Thành phần: Ban Giám đốc Sở Y tế, Lãnh đạo Trung tâm kiểm soát bệnh tật - CDC tỉnh, Bệnh viện đa khoa tỉnh; Phòng NVY, ThS Sơn.
 * Địa điểm: Phòng họp A – UBND tỉnh.
  
2-8 giờ 00: Kiểm tra CĐCS TT.KSBT tỉnh.
 * Thành phần: Theo QĐ 32/QĐ-CĐNYT ngày 19/4/2022.
 * Địa điểm: TT.KSBT tỉnh.
  
3-8 giờ 00: Tham gia học lớp CCLLCT (từ 23/5 - 27/5).
 * Thành phần: Ds Phương – Quyền Chánh Thanh tra.
 * Địa điểm: Trường Chính trị tỉnh.
  
4-8 giờ 00: Tiếp công dân định kỳ.
 * Thành phần: Bs Trần Tấn Tài – TP.NVY.
 * Địa điểm: Tầng 1 - TTHC tỉnh.
  
5-Trực, giám sát công tác phòng chống dịch Covid-19 (cả ngày).
 Thành phần: Lãnh đạo, các phòng ban, bộ phận liên quan.
 Địa điểm: Sở Y tế, CDC.
  
6-8 giờ 00: Trực Bộ phận Y tế – TTHC tỉnh (từ ngày 23/05 - 27/05/2022).
 * Thành phần: TTYT TDM, BVĐK tỉnh, Ban BVSKCB tỉnh.
 * Địa điểm: Tháp B – Tầng  2 – TTHC tỉnh.
Chiều:
1-14 giờ 00: Họp Ban chỉ đạo Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022 (Sở Giáo dục và Đào tạo chuẩn bị nội dung).
 * Thành phần: Bs Huỳnh Minh Chín – PGĐ Sở (Thành viên).
 * Địa điểm: Phòng họp A - UBND tỉnh.
  
2-14 giờ 00: Hội nghị CBCC cơ quan Sở Y tế để lấy ý kiến xét tặng danh hiệu TTND, TTUT Cơ quan Sở Y tế.
 * Thành phần: Toàn thể CBCC Cơ quan và viên chức tăng cường.
 * Địa điểm: Hội trường B - Sở Y tế.
  
Thứ ba 24/05/2022:
Sáng:
1-8 giờ 00: Dự Hội nghị quán triệt việc khắc phục hạn chế trong công tác tuyển dụng cán bộ theo Kết luận số 27-KL/TW của Ban Bí thư (thay đổi thời gian theo CV 751-CV/TU ngày 21/5/2022 của Tỉnh ủy).
 * Thành phần: TS Nguyễn Hồng Chương – GĐ sở.
 * Địa điểm: Hội trường B – Tỉnh ủy.
  
2-8 giờ 00: Họp Ban Chỉ đạo thực hiện chính sách Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế, Bảo hiểm thất nghiệp để triển khai các giải pháp phát triển đối tượng trong năm 2022 (Bảo hiểm xã hội tỉnh chuẩn bị nội dung).
 * Thành phần: Bs Đoàn Thị Hồng Thơm – PGĐ Sở.
 * Địa điểm: Hội trường - Bảo hiểm xã hội tỉnh.
  
3-8 giờ 30: Họp về phương án tham mưu UBND tỉnh về hình thức, phương thức thanh toán chi tiền ăn của người bệnh và nhân viên y tế phục vụ công tác PCD từ ngày 01/11/2021 - 31/12/2021 của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Dương.
 * Thành phần: Đại diện Lãnh đạo Sở, P.KHTC.
 * Địa điểm: Hội trường A – Sở Y tế.
  
4-10 giờ 00: Họp xin ý kiến giải quyết chế độ chi tiếp Đoàn khách TW.
 * Thành phần: Đại diện Lãnh đạo Sở, P.KHTC, VP.
 * Địa điểm: Hội trường A – Sở Y tế.
  
5-8 giờ 00: Hậu kiểm các đơn vị, cơ sở công bố đủ điều kiện sản xuất Trang thiết bị y tế trên địa bàn tỉnh (24/5-26/5).
 * Thành phần: Đại diện Lãnh đạo sở; Phòng NVY; Thanh tra Sở; Phòng Y tế các địa phương.
 * Địa điểm: Công văn số 870/SYT-NVY ngày 04/4/2022 của SYT.
 Xe: Cá nhân.
  
6-7 giờ 30: Kiểm tra việc thực hiện các quy định pháp luật về hành nghề y, dược tư nhân đợt 1/2022 (từ ngày 24/5 đến 26/5).
 * Thành phần: Thanh tra sở, P.NVY, TTKN, Phòng Y tế.
 * Địa điểm: Thuận An, Dĩ An.
 Xe:
  
7-8 giờ 00: Kiểm tra CĐCS Cơ quan Sở Y tế.
 * Thành phần: Theo QĐ 32/QĐ-CĐNYT ngày 19/4/2022.
 * Địa điểm: Sở Y tế.
  
8-8 giờ 00: Tiếp công dân định kỳ.
 * Thành phần: ThS Ngô Trần Đức Hữu – Phó CVP.
 * Địa điểm: Tầng 1 - TTHC tỉnh.
  
9-Trực, giám sát công tác phòng chống dịch Covid-19 (cả ngày).
 Thành phần: Lãnh đạo, các phòng ban, bộ phận liên quan.
 Địa điểm: Sở Y tế, CDC.
Chiều:
1-14 giờ 00: Họp nghe báo cáo, thống nhất các nội dung hoạt động, kinh phí CTMT theo đề xuất của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh.
 * Thành phần: Bs Huỳnh Minh Chín – PGĐ Sở, KHTC, P.NVY, VP.
 * Địa điểm: Hội trường A – Sở Y tế.
  
Thứ tư 25/05/2022
Sáng:
  
1-8 giờ 00: Dự Hội nghị đối thoại giữa cán bộ công đoàn, đoàn viên với Lãnh đạo Sở Y tế năm 2022.
 * Thành phần: Ban Giám đốc sở, VP (TCCB), P.KHTC, CT. Công đoàn cơ sở Cơ quan Sở Y tế; BTV CĐNYT, Kế toán CĐNYT.
 * Địa điểm: Hội trường Trung tâm KSBT tỉnh.
  
2-8 giờ 00: Xét duyệt quyết toán thu, chi NSNN năm 2021.
 * Thành phần: Đại diện BGĐ Sở, P.KHTC Sở Y tế.
 * Địa điểm: BV Dã chiến số 01 và BV Dã chiến hồ sức cấp cứu.
 Xe: Đ/c Hậu.
  
3-8 giờ 00: Tiếp công dân định kỳ.
 * Thành phần: Ds Quách Ái Quốc – TP.NVD.
 * Địa điểm: Tầng 1 - TTHC tỉnh.
  
4-Trực, giám sát công tác phòng chống dịch Covid-19 (cả ngày).
 Thành phần: Lãnh đạo, các phòng ban, bộ phận liên quan.
 Địa điểm: Sở Y tế, CDC.
  
Thứ năm 26/05/2022
Sáng:
  
1-8 giờ 00: Họp Hội đồng Giám định Y khoa tỉnh.
 * Thành phần: Bs Đoàn Thị Hồng Thơm – PGĐ Sở.
 * Địa điểm: TT.Giám định Y khoa tỉnh.
  
2-8 giờ 00: Kiểm tra CĐCS TTYT Dĩ An.
 * Thành phần: Theo QĐ 32/QĐ-CĐNYT ngày 19/4/2022.
 * Địa điểm: TTYT Dĩ An.
  
3-8 giờ 00: Tiếp công dân định kỳ.
 * Thành phần: ThS Nguyễn Bình Minh – Phó CVP.
 * Địa điểm: Tầng 1 - TTHC tỉnh.
  
4-Trực, giám sát công tác phòng chống dịch Covid-19 (cả ngày).
 Thành phần: Lãnh đạo, các phòng ban, bộ phận liên quan.
 Địa điểm: Sở Y tế, CDC.
 
Chiều:
1-14 giờ 00: Giao ban BGĐ, TT.ĐU, CĐNYT, Trưởng, Phó các PCN.
 * Thành phần: BGĐ, TT.ĐU, CĐNYT, Trưởng, Phó các PCN.
 * Địa điểm: Hội trường B – Sở Y tế.
  
Thứ sáu 27/05/2022
Sáng:
1-8 giờ 30: Họp Ban Giám đốc Sở Y tế.
 * Thành phần: Ban Giám đốc sở. 
 * Địa điểm: Hội trường A – Sở Y tế.
  
2-10 giờ 00: Họp Hội đồng xét tặng TTND, TTUT cơ quan Sở Y tế.
 * Thành phần: Theo Quyết định 484/QĐ-SYT. 
 * Địa điểm: Hội trường A – Sở Y tế.
  
3-8 giờ 00: Thẩm định cấp phép hoạt động PKCK.
 * Thành phần: P.NVY, PYT Tân Uyên, Bắc Tân Uyên
 * Địa điểm: Tân Uyên, Bắc Tân Uyên.
 Xe:
  
4-7 giờ 30: Thẩm định thực hành tốt cơ sở bán lẻ thuốc.
 * Thành phần: Phòng NVD, PYT TMD
 * Địa điểm: TDM.
 Xe:
  
5-8 giờ 00: Tiếp công dân định kỳ.
 * Thành phần: Ds Phạm Tiến Phương – Phó CTT.
 * Địa điểm: Tầng 1 - TTHC tỉnh.
  
6-Trực, giám sát công tác phòng chống dịch Covid-19 (cả ngày).
 Thành phần: Lãnh đạo, các phòng ban, bộ phận liên quan.
 Địa điểm: Sở Y tế, CDC.
Chiều:
1-14 giờ 00: Dự Hội nghị Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 623 trong Đảng bộ, lực lượng vũ trang tỉnh.
 * Thành phần: Bs Huỳnh Minh Chín – PGĐ Sở.
 * Địa điểm: Hội trường A – Bộ CHQS tỉnh.
  
2-13 giờ 30: Kiểm tra CĐCS TTYT Tân Uyên
 * Thành phần: Theo QĐ 32/QĐ-CĐNYT ngày 19/4/2022.
 * Địa điểm: TTYT Tân Uyên.
  
Thứ bảy 28/05/2022
Sáng: 
1-Trực, giám sát công tác phòng chống dịch Covid-19 (cả ngày).
 Thành phần: Lãnh đạo, các phòng ban, bộ phận liên quan.
 Địa điểm: Sở Y tế, CDC.

 

Nơi nhận:

- Văn phòng UBND tỉnh;

- Ban QLTN - TTHC tỉnh;

- Trung tâm Hành chính công tỉnh;

- BGĐ Sở, TT.ĐU, CĐN;

- Các Phòng CN Sở;

- Các Đơn vị trực thuộc (Website SYT);

- Lưu VT, VP (M).

KT.GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

(Đã ký)

Đoàn Thị Hồng Thơm

 

 

LỊCH LÀM VIỆC SỞ Y TẾ Tuần lễ từ ngày 16/05/2022 đến ngày 21/05/2022Lịch làm việcLỊCH LÀM VIỆC SỞ Y TẾ Tuần lễ từ ngày 16/05/2022 đến ngày 21/05/2022/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
16/05/2022 10:00NoĐã ban hành

LỊCH LÀM VIỆC SỞ Y TẾ

Tuần lễ từ ngày 16/05/2022 đến ngày 21/05/2022

 (Lịch này thay thư mời họp)

Lich So Y te 16-05 den 21-05-2022.pdf

Thứ hai 16/05/2022:
Sáng:
1-7 giờ 30: Họp cùng Lãnh đạo UBND tỉnh về các nội dung: (1) Điều chỉnh tổng thể Quy hoạch chung thị xã Bến Cát đến năm 2040; (2) Điều chỉnh tổng thể Quy hoạch chung thị xã Tân Uyên đến năm 2040 (theo lịch UBND tỉnh, họp đến 10 giờ).
 * Thành phần: TS Nguyễn Hồng Chương – GĐ Sở.
 * Địa điểm: Phòng họp A - UBND tỉnh.
  
2-10 giờ 15: Họp Ban Giám đốc Sở Y tế.
 * Thành phần: Ban Giám đốc sở. 
 * Địa điểm: Hội trường A – Sở Y tế.
  
3-8 giờ 00: Tiếp công dân định kỳ.
 * Thành phần: Bs Trần Tấn Tài – TP.NVY.
 * Địa điểm: Tầng 1 - TTHC tỉnh.
  
4-Trực, giám sát công tác phòng chống dịch Covid-19 (cả ngày).
 Thành phần: Lãnh đạo, các phòng ban, bộ phận liên quan.
 Địa điểm: Sở Y tế, CDC.
  
5-8 giờ 00: Trực Bộ phận Y tế – TTHC tỉnh (từ ngày 16/05 - 20/05/2022).
 * Thành phần: TTYT TDM, BVĐK tỉnh, Ban BVSKCB tỉnh.
 * Địa điểm: Tháp B – Tầng  2 – TTHC tỉnh.
Chiều:
  
1-14 giờ 00: Họp triển khai thực hiện Kết luận Thanh tra số 84/KL-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh.
 * Thành phần: Ban Giám đốc Sở, Thanh tra, KHTC, NVY, NVD, VP.
 * Địa điểm: Hội trường A – Sở Y tế.
  
2-14 giờ 00: Làm việc với các đơn vị y tế về nhu cầu đào tạo sau đại học năm 2022 và Trạm Y tế lưu động.
 * Thành phần: Bs Huỳnh Minh Chín – PGĐ Sở, VP, Lãnh đạo đơn vị và Phòng TCCB/TCHC BVĐK tỉnh, TTYT các huyện, thị, thành phố.
 * Địa điểm: Hội trường B - Sở Y tế.
  
Thứ ba 17/05/2022:
Sáng:
1-8 giờ 00: Họp cùng Thường trực Tỉnh ủy nghe và cho ý kiến về các nội dung do Ban cán sự đảng UBND tỉnh trình (theo lịch Tỉnh ủy).
 * Thành phần: TS Nguyễn Hồng Chương – GĐ Sở.
 * Địa điểm: Hội trường A - Tỉnh ủy.
  
2-8 giờ 00: Dự Lễ công bố xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao 2020.
 * Thành phần: Bs Huỳnh Thanh Hà – PGĐ Sở.
 * Địa điểm: UBND xã An Thái – Phú Giáo.
 Xe: Tx Vũ – Chi cục ATVSTP.
  
3-7 giờ 30: Dự Đại hội Đại biểu Hội Bảo trợ người khuyết tật, trẻ mồ côi, bệnh nhân nghèo tỉnh Bình Dương lần thứ VII, NK 2022-2027.
 * Thành phần: Bs Đoàn Thị Hồng Thơm – PGĐ Sở.
 * Địa điểm: Trung tâm Hội nghị Triển lãm tỉnh.
  
4-8 giờ 00: Nộp hồ sơ liên thông tại ĐH Y Dược Cần Thơ.
 * Thành phần: ThS Hiếu – CV.VP.
 * Địa điểm: ĐH Y Dược Cần Thơ.
 Xe: Đ/c Hậu
  
5-7 giờ 30: Kiểm tra tại các công ty sản xuất, bán buôn, bán lẻ dược phẩm, mỹ phẩm, thực phẩm chức năng và trang thiết bị y tế đợt 1/2022 (từ ngày 17/5 đến 18/5).
 * Thành phần: Thanh tra sở, P.NVD, Cục QLTT, PC03-CAT, TTKN.
 * Địa điểm: Thuận An, TDM.
 Xe: TTKN.
  
6-8 giờ 00: Hậu kiểm các đơn vị, cơ sở công bố đủ điều kiện sản xuất Trang thiết bị y tế trên địa bàn tỉnh (17/5-19/5).
 * Thành phần: Đại diện Lãnh đạo sở; Phòng NVY; Thanh tra Sở; Phòng Y tế các địa phương.
 * Địa điểm: Theo Công văn số 870/SYT-NVY ngày 04/4/2022 của SYT.
 Xe: Cá nhân.
  
7-8 giờ 00: Tiếp công dân định kỳ.
 * Thành phần: ThS Ngô Trần Đức Hữu – Phó CVP.
 * Địa điểm: Tầng 1 - TTHC tỉnh.
  
8-Trực, giám sát công tác phòng chống dịch Covid-19 (cả ngày).
 Thành phần: Lãnh đạo, các phòng ban, bộ phận liên quan.
 Địa điểm: Sở Y tế, CDC.
  
Chiều:
1-14 giờ 00: Sở Y tế làm việc với Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh về công tác báo cáo, mua sắm, công tác phòng chống dịch.
 * Thành phần: Bs Huỳnh Minh Chín – PGĐ Sở, P.NVY, KHTC, VP.
 * Địa điểm: Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh.
  
Thứ tư 18/05/2022
Sáng:
1-8 giờ 00: Dự Hội nghị trực tuyến quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/TW, ngày 24/01/2022 của Bộ Chính trị về quy hoạch, xây dựng, quản lý và phát triển bền vững đô thị Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 tại điểm cầu của tỉnh.
 * Thành phần: TS Nguyễn Hồng Chương – TUV, GĐ Sở.
 * Địa điểm: Hội trường B - Tỉnh ủy.
  
2-8 giờ 00: Xét duyệt quyết toán thu, chi NSNN năm 2021.
 * Thành phần: Đại diện BGĐ Sở, P.KHTC Sở Y tế.
 * Địa điểm: Chi cục DS-KHHGĐ.
  
3-8 giờ 00: Tham gia học lớp CCLLCT (từ 18/5 – 19/5).
 * Thành phần: Bs Huỳnh Minh Chín – PGĐ Sở.
 * Địa điểm: Trường Chính trị Bình Phước.
  
4-8 giờ 00: Tiếp công dân định kỳ.
 * Thành phần: Ds Quách Ái Quốc – TP.NVD.
 * Địa điểm: Tầng 1 - TTHC tỉnh.
  
5-Trực, giám sát công tác phòng chống dịch Covid-19 (cả ngày).
 Thành phần: Lãnh đạo, các phòng ban, bộ phận liên quan.
 Địa điểm: Sở Y tế, CDC.
Chiều:
1-13 giờ 30: Hội nghị tập huấn triển khai thực hiện Đề án 06 của tỉnh.
 * Thành phần: TS Nguyễn Hồng Chương – GĐ sở, ThS Minh - PCVP, P.NVY, CDC tỉnh.
 * Địa điểm: Hội trường A – Công an tỉnh.
  
Thứ năm 19/05/2022
Sáng:
1-8 giờ 00: Dự Hội nghị sơ kết 4 năm thực hiện Quyết định số 1314/QĐ-UBND ngày 22/5/2018 của UBND tỉnh Bình Dương.
 * Thành phần: TS Nguyễn Hồng Chương – GĐ sở.
 * Địa điểm: Hội trường Trung tâm Chỉ huy – Công an tỉnh.
  
2-7 giờ 30: Dự Lễ phát động "Tết trồng cây" nhân kỷ niệm 132 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (GM 220/GM-UBND ngày 13/5/2022).
 * Thành phần: Bs Huỳnh Minh Chín – PGĐ sở.
 * Địa điểm: Trường Tiểu học An Thạnh – Đường Nguyễn Chí Thanh, KP Thạnh Bình, P. An Thạnh, TP. Thuận An.
  
3-8 giờ 00: Tham gia học lớp CCLLCT (từ 19/5 – 20/5).
 * Thành phần: Ds Phương - Q. Chánh TT.
 * Địa điểm: Trường Chính trị Bình Dương.
  
4-8 giờ 00: Tiếp công dân định kỳ.
 * Thành phần: ThS Nguyễn Bình Minh – Phó CVP.
 * Địa điểm: Tầng 1 - TTHC tỉnh.
  
5-Trực, giám sát công tác phòng chống dịch Covid-19 (cả ngày).
 Thành phần: Lãnh đạo, các phòng ban, bộ phận liên quan.
 Địa điểm: Sở Y tế, CDC.
  
Chiều:
  
1-14 giờ 00: Dự Hội nghị giao ban trực tuyến với Ban Tuyên giáo Trung ương Sơ kết 01 năm triển khai thực hiện Kết luận 01-KL/TW về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh (theo lịch Tỉnh ủy).
 * Thành phần: Bs Bs Đoàn Thị Hồng Thơm - PGĐ Sở.
 * Địa điểm: Hội trường B - Tỉnh ủy.
  
Thứ sáu 20/05/2022
Sáng:
1-8 giờ 30: Họp Đảng ủy Sở Y tế mở rộng.
 * Thành phần: BCH, UBKT Đảng ủy, Bí thư các chi bộ trực thuộc.
 * Địa điểm: Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh.
  
2-8 giờ 00: Thẩm định cấp phép hoạt động PKCK tại Thuận An.
 * Thành phần: P.NVY, PYT Thuận An.
 * Địa điểm: TP. Thuận An.
 Xe:
  
3-7 giờ 30: Thẩm định thực hành tốt cơ sở bán lẻ thuốc.
 * Thành phần: Phòng NVD, PYT Dĩ An.
 * Địa điểm: Dĩ An.
 Xe:
  
4-8 giờ 00: Tiếp công dân định kỳ.
 * Thành phần: Ds Phạm Tiến Phương – Phó CTT.
 * Địa điểm: Tầng 1 - TTHC tỉnh.
  
5-Trực, giám sát công tác phòng chống dịch Covid-19 (cả ngày).
 Thành phần: Lãnh đạo, các phòng ban, bộ phận liên quan.
 Địa điểm: Sở Y tế, CDC.
  
Thứ bảy 21/05/2022
Sáng: 
1-Trực, giám sát công tác phòng chống dịch Covid-19 (cả ngày).
 Thành phần: Lãnh đạo, các phòng ban, bộ phận liên quan.
 Địa điểm: Sở Y tế, CDC.

 

Nơi nhận:

- Văn phòng UBND tỉnh;

- Ban QLTN - TTHC tỉnh;

- Trung tâm Hành chính công tỉnh;

- BGĐ Sở, TT.ĐU, CĐN;

- Các Phòng CN Sở;

- Các Đơn vị trực thuộc (Website SYT);

- Lưu VT, VP (M).

KT.GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

(Đã ký)

Đoàn Thị Hồng Thơm

 

 

DỰ THẢO - LỊCH LÀM VIỆC SỞ Y TẾ Tuần lễ từ ngày 02/05/2022 đến ngày 07/05/2022Lịch làm việcDỰ THẢO - LỊCH LÀM VIỆC SỞ Y TẾ Tuần lễ từ ngày 02/05/2022 đến ngày 07/05/2022/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
04/05/2022 09:00NoĐã ban hành

LỊCH LÀM VIỆC SỞ Y TẾ

Tuần lễ từ ngày 02/05/2022 đến ngày 07/05/2022

 (Lịch này thay thư mời họp)​

Lich So Y te 02-05 den 07-05-2022.pdf

Thứ hai 02/05/2022:
Sáng:
1-Cán bộ, công chức, viên chức nghỉ bù Lễ 30/4 và Quốc tế Lao động 1/5 (02 ngày, theo Thông báo số 87/TB-UBND ngày 18/4/2022 của UBND tỉnh).
  
2-Trực, giám sát công tác phòng chống dịch Covid-19 (cả ngày).
 Thành phần: Lãnh đạo, các phòng ban, bộ phận liên quan.
 Địa điểm: Sở Y tế, CDC.
  
Thứ ba 03/05/2022:
Sáng:
  
1-Trực, giám sát công tác phòng chống dịch Covid-19 (cả ngày).
 Thành phần: Lãnh đạo, các phòng ban, bộ phận liên quan.
 Địa điểm: Sở Y tế, CDC.
  
Thứ tư 04/05/2022
Sáng:
1-8 giờ 00: Giao ban Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid - 19 (3 cấp: tỉnh, huyện, xã) theo hình thức trực tuyến (Sở Y tế chuẩn bị nội dung).
 * Thành phần: Ban Giám đốc Sở Y tế, Lãnh đạo Trung tâm kiểm soát bệnh tật – CDC tỉnh, Bệnh viện đa khoa tỉnh; Phòng NVY.
 * Địa điểm: Phòng họp A – UBND tỉnh.
  
2-8 giờ 30: Dự cùng Thường trực Tỉnh ủy họp và cho ý kiến các nội dung: Đề án sắp xếp tổ chức bộ máy của Ban Bảo vệ chăm sóc sức khỏe cán bộ tỉnh Bình Dương; Điều chỉnh bổ sung quyết định 209-QĐ/TU, ngày 22/7/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về ban hành "quy định tiêu chuẩn khám, điều trị bệnh cho cán bộ trung cao của tỉnh".
 * Thành phần: TS Nguyễn Hồng Chương – GĐ sở.
 * Địa điểm: Hội trường A - Tỉnh ủy.
  
3-10 giờ 00: Họp Ban Giám đốc, TT.ĐU, CĐNYT, Các phòng CN sở.
 * Thành phần: BGĐ sở, TT.ĐU, CĐNYT, Trưởng, Phó các phòng sở.
 * Địa điểm: Hội trường B – Sở Y tế.
  
4-8 giờ 00: Trực Bộ phận Y tế – TTHC tỉnh (từ ngày 05/05 - 06/05/2022).
 * Thành phần: TTYT TDM, BVĐK tỉnh, Ban BVSKCB tỉnh.
 * Địa điểm: Tháp B – Tầng  2 – TTHC tỉnh.
  
5-8 giờ 00: Tiếp công dân định kỳ.
 * Thành phần: Ds Quách Ái Quốc – TP.NVD.
 * Địa điểm: Tầng 1 - TTHC tỉnh.
  
6-Trực, giám sát công tác phòng chống dịch Covid-19 (cả ngày).
 Thành phần: Lãnh đạo, các phòng ban, bộ phận liên quan.
 Địa điểm: Sở Y tế, CDC.
Chiều:
1-14 giờ 00: Họp thống nhất danh sách địa bàn cấp huyện chịu tác động của dịch Covid-19 trong năm 2021.
 * Thành phần: Lãnh đạo sở, Đại diện Lãnh đạo các Sở ngành, UBND huyện, thị, thành phố; P.KHTC, P.NVY (theo GM số 49/GM-SYT ngày 28/4/2022 của Sở Y tế).
 * Địa điểm: Hội trường B – Sở Y tế.
  
2-14 giờ 00: Dự công bố Kết luận Thanh tra (KL số 84/KL-UBND).
 * Thành phần: Đại diện Lãnh đạo sở, CDC, BVĐK tỉnh, TT.CSSKSS, Thành viên Đoàn Thanh tra 320.
 * Địa điểm: Hội trường Thanh tra tỉnh.
  
3-15 giờ 00: Dự họp cùng Lãnh đạo UBND tỉnh giải quyết các kiến nghị của TP. Thuận An về dự án xã hội hóa Trung tâm Y tế Thuận An.
 * Thành phần: Đại diện Lãnh đạo sở, TTYT Thuận An, P.KHTC.
 * Địa điểm: Phòng họp B - UBND tỉnh.
  
4-16 giờ 00: Dự họp cùng Lãnh đạo UBND tỉnh nghe báo cáo cụ thể, chi tiết các nội dung liên quan đến kiến nghị của Công ty TNHH Y khoa Phúc Lộc Thọ về dự án xã hội hóa Bệnh viện Đa khoa Phúc Lộc Thọ.
 * Thành phần: Đại diện Lãnh đạo sở, P.NVY, P.KHTC.
 * Địa điểm: Phòng họp B - UBND tỉnh.
  
Thứ năm 05/05/2022
Sáng:
1-8 giờ 00: Dự phiên họp UBND tỉnh thường kỳ tháng 4/2022.
 * Thành phần: TS Nguyễn Hồng Chương – GĐ sở.
 * Địa điểm: Phòng họp A - UBND tỉnh.
  
2-10 giờ 30, Đồng chí Nguyễn Lộc Hà - Phó Chủ tịch UBND tỉnh làm việc với Ban Giám đốc Sở Y tế.
 * Thành phần: Ban Giám đốc Sở Y tế.
 * Địa điểm: Phòng họp B - UBND tỉnh.
  
2-8 giờ 00: Dự lễ tuyên dương lực lượng tham gia hỗ trợ công tác phòng chống dịch Covid-19 huyện Phú Giáo.
 * Thành phần: Đại diện Lãnh đạo sở.
 * Địa điểm: Huyện ủy Phú Giáo.
  
3-8 giờ 00: Tham dự Hội nghị góp ý dự thảo Luật Thanh tra (sửa đổi).
 * Thành phần: Ds Phương – Thanh tra sở.
 * Địa điểm: Hội trường Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh.
  
4-8 giờ 00: Hậu kiểm các đơn vị, cơ sở công bố đủ điều kiện sản xuất Trang thiết bị y tế trên địa bàn tỉnh
 * Thành phần: Đại diện Lãnh đạo sở; Phòng NVY; Thanh tra Sở; Phòng Y tế các địa phương.
 * Địa điểm: Theo Công văn số 870/SYT-NVY ngày 04/4/2022 của SYT.
 Xe: Cá nhân.
  
5-7 giờ 30: Kiểm tra việc thực hiện các quy định pháp luật về hành nghề y, dược tư nhân đợt 1/2022 (từ ngày 05/5 đến 06/5).
 * Thành phần: Thanh tra sở, P.NVD, QLTT, PC03, TTKN, PYT.
 * Địa điểm: TP.TDM, TX. Tân Uyên.
 Xe: Cá nhân.
  
6-8 giờ 00: Tiếp công dân định kỳ.
 * Thành phần: ThS Nguyễn Bình Minh – Phó CVP.
 * Địa điểm: Tầng 1 - TTHC tỉnh.
  
7-Trực, giám sát công tác phòng chống dịch Covid-19 (cả ngày).
 Thành phần: Lãnh đạo, các phòng ban, bộ phận liên quan.
 Địa điểm: Sở Y tế, CDC.
Chiều:
1-13 giờ 30: Làm việc với huyện ủy Bàu Bàng về công tác cán bộ.
 * Thành phần: Đại diện Lãnh đạo Sở, VP (ThS Hữu).
 * Địa điểm: Huyện ủy Bàu Bàng
 Xe: Đ/c Hậu.
  
2-15 giờ 30: Làm việc với huyện ủy Dầu Tiếng về công tác cán bộ.
 * Thành phần: Đại diện Lãnh đạo Sở, VP (ThS Hữu).
 * Địa điểm: Huyện ủy Dầu Tiếng.
 Xe: Đ/c Hậu.
  
3-14 giờ 00: Họp giao ban về hoạt động thả muỗi vằn mang Wolbachia khu vực phía nam tại Bình Dương.
 * Thành phần: Bs Huỳnh Thanh Hà – PGĐ Sở, P.NVY.
 * Địa điểm: Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh.
  
4-16 giờ 00: Dự cùng Lãnh đạo UBND tỉnh tiếp lãnh đạo Tokyu Corporation thăm và chào xã giao lãnh đạo UBND tỉnh.
 * Thành phần: Đại diện Lãnh đạo Sở.
 * Địa điểm: Phòng khách - UBND tỉnh.
  
Thứ sáu 06/05/2022
Sáng:
1-8 giờ 00: Họp Ban Thường vụ Tỉnh ủy (theo Lịch làm việc của Tỉnh ủy) nghe và cho ý kiến về Phương án phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050 gắn với Quy hoạch phát triển đô thị, Quy hoạch xây dựng của thành phố Dĩ An.
 * Thành phần: TS Nguyễn Hồng Chương – GĐ sở.
 * Địa điểm: Hội trường B - Tỉnh ủy.
  
2-8 giờ 30: Đoàn kiểm tra liên ngành Bộ Y tế làm việc với Ban Chỉ đạo ATTP của tỉnh về "Tháng hành động vì ATTP năm 2022".
 * Thành phần: Ban chỉ đạo ATTP tỉnh, P.NVY, CC.ATVSTP.
 * Địa điểm: Hội trường B - Sở Y tế.
  
3-9 giờ 00: Dự họp báo tháng 04/2022 của tỉnh.
 * Thành phần: Bs Huỳnh Minh Chín – PGĐ Sở.
 * Địa điểm: Trung tâm Hội nghị và Triển lãm tỉnh.
  
4-8 giờ 00: Tiếp, làm việc với Viện Pasteur thành phố Hồ Chí Minh về việc kiểm tra hoạt động giảm tử vong và phòng, chống SXH.
 * Thành phần: Theo Công văn 1627/PAS-KSBT.
 * Địa điểm: Theo Công văn 1627/PAS-KSBT.
  
5-7 giờ 30: Thẩm định thực hành tốt cơ sở bán lẻ thuốc.
 * Thành phần: Phòng NVD, PYT Bến Cát.
 * Địa điểm: Bến Cát.
 Xe:
  
6-8 giờ 00: Tiếp công dân định kỳ.
 * Thành phần: Ds Phạm Tiến Phương – Phó CTT.
 * Địa điểm: Tầng 1 - TTHC tỉnh.
  
7-Trực, giám sát công tác phòng chống dịch Covid-19 (cả ngày).
 Thành phần: Lãnh đạo, các phòng ban, bộ phận liên quan.
 Địa điểm: Sở Y tế, CDC.
Thứ bảy 07/05/2022
Sáng: 
1-Trực, giám sát công tác phòng chống dịch Covid-19 (cả ngày).
 Thành phần: Lãnh đạo, các phòng ban, bộ phận liên quan.
 Địa điểm: Sở Y tế, CDC.

 

Nơi nhận:

- Văn phòng UBND tỉnh;

- Ban QLTN - TTHC tỉnh;

- Trung tâm Hành chính công tỉnh;

- BGĐ Sở, TT.ĐU, CĐN;

- Các Phòng CN Sở;

- Các Đơn vị trực thuộc (Website SYT);

- Lưu VT, VP (M).

GIÁM ĐỐC

 

 

LỊCH LÀM VIỆC SỞ Y TẾ Tuần lễ từ ngày 25/04/2022 đến ngày 30/04/2022Lịch làm việcLỊCH LÀM VIỆC SỞ Y TẾ Tuần lễ từ ngày 25/04/2022 đến ngày 30/04/2022/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
25/04/2022 11:00NoĐã ban hành

LỊCH LÀM VIỆC SỞ Y TẾ

Tuần lễ từ ngày 25/04/2022 đến ngày 30/04/2022

 (Lịch này thay thư mời họp)

Lich So Y te 25-04 den 30-04-2022.pdf

Thứ hai 25/04/2022:
Sáng:
1-TS Nguyễn Hồng Chương tiếp tục công tác tại Hà Nội.
  
2-7 giờ 30: Tham dự Kỳ họp thứ tư – HĐND tỉnh khóa X.
 * Thành phần: Bs Đoàn Thị Hồng Thơm - PGĐ Sở.
 * Địa điểm: Hội trường B – Tỉnh ủy.
 * Tài liệu kỳ họp tại: https://hdndbinhduong.vn; trang phục : Nam áo sơ mi dài tay, Nữ áo dài truyền thống.
  
3-8 giờ 00: Hội nghị trực tuyến toàn quốc về công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2022.
 * Thành phần: Bs Huỳnh Thanh Hà – PGĐ sở - Thành viên BCĐ.
 * Địa điểm: Phòng họp A – UBND tỉnh.
  
4-10 giờ 00: Họp thống nhất một số nội dung về Nghị quyết 05, về đào tạo Sau đại học và biên chế Trạm Y tế.
 * Thành phần: Bs Huỳnh Minh Chín – PGĐ Sở, Văn phòng, KHTC.
 * Địa điểm: Hội trường A - Sở Y tế.
  
5-8 giờ 00: Giám sát công tác tiêm chủng tại huyện, thị, thành phố.
 * Thành phần: Phòng NVY, CDC tỉnh.
 * Địa điểm: Dầu Tiếng, Bến Cát.
 Xe: CDC.
  
6-8 giờ 00: Trực Bộ phận Y tế – TTHC tỉnh (từ ngày 25/04 - 29/04/2022).
 * Thành phần: TTYT TDM, BVĐK tỉnh, Ban BVSKCB tỉnh.
 * Địa điểm: Tháp B – Tầng  2 – TTHC tỉnh.
  
7-8 giờ 00: Tiếp công dân định kỳ.                
 * Thành phần: Bs Trần Tấn Tài – TP.NVY.
 * Địa điểm: Tầng 1 - TTHC tỉnh.                        
  
8-Trực, giám sát công tác phòng chống dịch Covid-19 (cả ngày).
 Thành phần: Lãnh đạo, các phòng ban, bộ phận liên quan.
 Địa điểm: Sở Y tế, CDC.
Chiều:
1-14 giờ: Họp với Thường trực Tỉnh ủy về nội dung 1 (theo lịch Tỉnh ủy).
 * Thành phần: Bs Đoàn Thị Hồng Thơm – PGĐ Sở.
 * Địa điểm: Hội trường A - Tỉnh ủy.
2-14 giờ 00: Tham gia đoàn khảo sát của Ban Dân Tỉnh ủy.
 * Thành phần: Bs Huỳnh Minh Chín – PGĐ Sở, ThS Hữu – PCVP.
 * Địa điểm: Thành ủy Thuận An.
 Xe: Đ/c Hậu
  
Thứ ba 26/04/2022:
Sáng:
1-8 giờ 00: Hội nghị trực tuyến quán triệt việc "làm sạch" dữ liệu tiêm chủng Covid-19 và Hướng dẫn triển khai các nhiệm vụ của Tổ công tác triển khai Đề án 06.
 * Thành phần: Bs Huỳnh Minh Chín – PGĐ Sở, Phòng NVY, VP; BVĐK tỉnh, Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh; Trung tâm Y tế huyện thị, Trạm y tế xã phường; Các cơ sở tiêm chủng (P.NVY và CDC chuẩn bị nội dung, báo cáo dữ liệu tiêm chủng cho lãnh đạo).
 * Địa điểm: Tuyến tỉnh: Hội trường UBND tỉnh; Tuyến huyện, xã: Phòng họp trực tuyến UBND huyện, xã.
  
2-8 giờ 30: Dự lễ động thổ dự án BOT nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 13.
 * Thành phần: Bs Huỳnh Minh Chín – PGĐ Sở.
 * Địa điểm: Quốc lộ 13 (đoạn trước Nghĩa trang Liệt sĩ tỉnh).
 Xe: Đ/c Hậu
  
3-10 giờ 00: Dự Tổng kết công tác Hội thảo khoa học "Tiếp nối truyền thống, tỉnh Bình Dương chặng đường ¼ thế kỷ.
 * Thành phần: Bs Đoàn Thị Hồng Thơm – PGĐ Sở.
 * Địa điểm: Hội trường B – Tỉnh ủy.
  
4-8 giờ 00: Tham gia đoàn khảo sát của Ban Dân Tỉnh ủy.
 * Thành phần: Bs Huỳnh Minh Chín – PGĐ Sở, ThS Hữu – PCVP.
 * Địa điểm: Thị xã Bến Cát.
  
5-8 giờ 00: Hậu kiểm các đơn vị, cơ sở công bố đủ điều kiện sản xuất Trang thiết bị y tế trên địa bàn tỉnh
 * Thành phần: Đại diện Lãnh đạo sở; Phòng NVY; Thanh tra Sở; Phòng Y tế các địa phương.
 * Địa điểm: Theo Công văn số 870/SYT-NVY ngày 04/4/2022 của SYT.
 Xe: Cá nhân.
  
6-8 giờ 00: Giám sát công tác tiêm chủng tại huyện, thị, thành phố.
 * Thành phần: Phòng NVY, CDC tỉnh.
 * Địa điểm: Thuận An, Dĩ An.
 Xe: CDC.
  
7-8 giờ 00: Xét duyệt quyết toán thu, chi NSNN năm 2021 (từ ngày 26/4/2022 đến 28/4/2022 theo TB số 42/TB-SYT ngày 20/4/2022).
 * Thành phần: Đại diện BGĐ Sở, P.KHTC Sở Y tế.
 * Địa điểm: BVĐK tỉnh, Chi cục ATVSTP, TT.SKLĐMT, TTKN.
  
8-7 giờ 30: Kiểm tra việc thực hiện các quy định pháp luật về hành nghề y, dược tư nhân đợt 1/2022 (từ ngày 26/4 đến 28/4).
 * Thành phần: Thanh tra sở, TTKN, Phòng Y tế huyện, thị, tp.
 * Địa điểm: Các huyện, thị, thành phố tỉnh Bình Dương.
  
9-8 giờ 00: Tiếp công dân định kỳ.                
 * Thành phần: ThS Ngô Trần Đức Hữu – Phó CVP.
 * Địa điểm: Tầng 1 - TTHC tỉnh.
  
10-Trực, giám sát công tác phòng chống dịch Covid-19 (cả ngày).
 Thành phần: Lãnh đạo, các phòng ban, bộ phận liên quan.
 Địa điểm: Sở Y tế, CDC.
  
Chiều:
  
1-15 giờ 00: Dự Hội nghị trực tuyến xúc tiến đầu tư Pháp.
 * Thành phần: Bs Huỳnh Minh Chín – PGĐ Sở.
 * Địa điểm: TT Hội nghị & Triển lãm tỉnh.
  
Thứ tư 27/04/2022
Sáng:
  
1-8 giờ 00: Dự cùng đoàn lãnh đạo tỉnh làm việc về triển khai kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2022 huyện Bắc Tân Uyên.
 * Thành phần: Bs Đoàn Thị Hồng Thơm - PGĐ Sở.
 * Địa điểm: Hội trường huyện ủy Bắc Tân Uyên.
 Xe: Đ/c Hậu.
  
2-8 giờ 00: Tham gia đoàn khảo sát của Ban Dân Tỉnh ủy.
 * Thành phần: Bs Huỳnh Minh Chín – PGĐ Sở, ThS Hữu – PCVP.
 * Địa điểm: Huyện Dầu Tiếng.
  
3-7 giờ 30: Thẩm định cơ sở bán lẻ thuốc từ dược liệu, thuốc YHCT.
 * Thành phần: Phòng NVD, PYT Thuận An.
 * Địa điểm: Thuận An.
 Xe:
  
4-8 giờ 00: Tiếp công dân định kỳ.
 * Thành phần: Ds Quách Ái Quốc – TP.NVD.
 * Địa điểm: Tầng 1 - TTHC tỉnh.
  
5-Trực, giám sát công tác phòng chống dịch Covid-19 (cả ngày).
 Thành phần: Lãnh đạo, các phòng ban, bộ phận liên quan.
 Địa điểm: Sở Y tế, CDC.
  
  
Thứ năm 28/04/2022
Sáng:
  
1-8 giờ 00: Dự Hội nghị sơ kết 03 năm thực hiện Quyết định số 1314/QĐ-UBND ngày 22/5/2018 của UBND tỉnh Bình Dương.
 * Thành phần: Bs Huỳnh Thanh Hà – PGĐ Sở.
 * Địa điểm: Hội trường Trung tâm thông tin chỉ huy – Công an tỉnh.
  
2-8 giờ 00: Làm việc với Trung tâm Hành chính công của tỉnh về rà soát, cập nhật quy trình luân chuyển hồ sơ trên phần mềm một cửa của tỉnh và việc cung cấp dịch vụ công trực tuyến của sở trên cổng dịch vụ công của tỉnh.
 * Thành phần: Văn phòng (ThS Minh - PCVP, ThS Sơn, CN Vân), Cán bộ xử lý hồ sơ một cửa tại các P. Nghiệp vụ Y, Nghiệp vụ Dược.
 * Địa điểm: Hội trường A – Sở Y tế.
  
3-8 giờ 00: Tiếp công dân định kỳ.
 * Thành phần: ThS Nguyễn Bình Minh – Phó CVP.
 * Địa điểm: Tầng 1 - TTHC tỉnh.
  
4-Trực, giám sát công tác phòng chống dịch Covid-19 (cả ngày).
 Thành phần: Lãnh đạo, các phòng ban, bộ phận liên quan.
 Địa điểm: Sở Y tế, CDC.
  
Chiều:
  
1-14 giờ 00: Tham dự Hội nghị tiếp xúc cử tri chuyên đề giữa Đoàn ĐBQH và UBND tỉnh và các sở, ngành, đơn vị trước kỳ họp thứ ba, Quốc hội khóa XV.
 * Thành phần: Bs Huỳnh Minh Chín – PGĐ Sở.
 * Địa điểm: Hội trường Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh.
  
Thứ sáu 29/04/2022
Sáng:
  
1-6 giờ 30: Tham gia viếng Nghĩa trang Liệt sĩ tỉnh.
 * Thành phần: Giám đốc Sở Y tế, Chủ tịch CĐNYT, Bí thư Đoàn Thanh niên Sở Y tế.
 * Địa điểm: Nghĩa trang Liệt sĩ tỉnh (tập trung tại CDC lúc 6 giờ).
 Xe: Đ/c Hậu.
  
2-9 giờ 00: Dự Họp mặt kỷ niệm 47 năm ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2022) và kỷ niệm 132 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2022).
 * Thành phần: TS Nguyễn Hồng Chương – GĐ Sở.
 * Địa điểm: Trung tâm Hội nghị và Triển lãm tỉnh.
  
3-7 giờ 30: Thẩm định bổ sung DMKT PKĐK tư nhân.
 * Thành phần: Đại diện Lãnh đạo sở, P.NVY, BVĐK tỉnh, BV.YHCT, BV.PHCN tỉnh.
 * Địa điểm: Bến Cát.
 Xe:
  
4-7 giờ 30: Thẩm định thực hành tốt cơ sở bán lẻ thuốc.
 * Thành phần: Phòng NVD, PYT Tân Uyên
 * Địa điểm: Tân Uyên.
 Xe:
  
58 giờ 00: Tiếp công dân định kỳ.
 * Thành phần: Ds Phạm Tiến Phương – Phó CTT.
 * Địa điểm: Tầng 1 - TTHC tỉnh.
  
6-Trực, giám sát công tác phòng chống dịch Covid-19 (cả ngày).
 Thành phần: Lãnh đạo, các phòng ban, bộ phận liên quan.
 Địa điểm: Sở Y tế, CDC.
  
Thứ bảy 30/04/2022
Sáng: 
1-Trực, giám sát công tác phòng chống dịch Covid-19 (cả ngày).
 Thành phần: Lãnh đạo, các phòng ban, bộ phận liên quan.
 Địa điểm: Sở Y tế, CDC.

 

Nơi nhận:

- Văn phòng UBND tỉnh;

- Ban QLTN - TTHC tỉnh;

- Trung tâm Hành chính công tỉnh;

- BGĐ Sở, TT.ĐU, CĐN;

- Các Phòng CN Sở;

- Các Đơn vị trực thuộc (Website SYT);

- Lưu VT, VP (M).

KT.GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

(Đã ký)

Đoàn Thị Hồng Thơm

 

LỊCH LÀM VIỆC SỞ Y TẾ Tuần lễ từ ngày 18/04/2022 đến ngày 23/04/2022Lịch làm việcLỊCH LÀM VIỆC SỞ Y TẾ Tuần lễ từ ngày 18/04/2022 đến ngày 23/04/2022/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
18/04/2022 11:00NoĐã ban hành

LỊCH LÀM VIỆC SỞ Y TẾ

Tuần lễ từ ngày 18/04/2022 đến ngày 23/04/2022

 (Lịch này thay thư mời họp)

Lich So Y te 18-04 den 23-04-2022.pdf

Thứ hai 18/04/2022:​
Sáng:
1-8 giờ 00: Họp giao ban BCĐ phòng chống dịch Covid-19 (3 cấp:tỉnh-huyện-xã) theo hình thức trực tuyến (Sở Y tế chuẩn bị nội dung).
 * Thành phần: Ban Giám đốc Sở Y tế, Lãnh đạo Trung tâm kiểm soát bệnh tật - CDC tỉnh, Bệnh viện đa khoa tỉnh; Phòng NVY, ThS Sơn.
 * Địa điểm: Phòng họp A – UBND tỉnh.
  
2-8 giờ 00: Tham gia học lớp CCLLCT (18/4 đến 22/4).
 * Thành phần: Bs Huỳnh Minh Chín – PGĐ Sở.
 * Địa điểm: Trường Chính trị tỉnh Bình Phước.
  
3-8 giờ 00: Trực Bộ phận Y tế – TTHC tỉnh (từ ngày 18/04 - 22/04/2022).
 * Thành phần: TTYT TDM, BVĐK tỉnh, Ban BVSKCB tỉnh.
 * Địa điểm: Tháp B – Tầng  2 – TTHC tỉnh.
  
4-8 giờ 00: Tiếp công dân định kỳ.                
 * Thành phần: Bs Trần Tấn Tài – TP.NVY.
 * Địa điểm: Tầng 1 - TTHC tỉnh.                        
  
5-Trực, giám sát công tác phòng chống dịch Covid-19 (cả ngày).
 Thành phần: Lãnh đạo, các phòng ban, bộ phận liên quan.
 Địa điểm: Sở Y tế, CDC.
Chiều:
1-14 giờ 00: Họp thống nhất bổ sung kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu cung cấp thuốc Genneric năm 2021-2023.
 * Thành phần: BGĐ Sở (Bs Hà, Bs Thơm) Theo Giấy mời số 46/GM-SYT ngày 15/4/2022.
 * Địa điểm: Hội trường B – Sở Y tế.
  
2-14 giờ 00: Tham dự Hội thảo tham vấn chính sách, pháp luật về phòng, chống bạo lực gia đình.
 * Thành phần: Bs Huỳnh Minh Chín – PGĐ Sở.
 * Địa điểm: VP. Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh.
  
3-14 giờ 00: Họp rà soát, giải trình bổ sung chấm điểm Chỉ số Cải cách hành chính Sở Y tế năm 2021 (sau khi Hội đồng thẩm định lần 1).
 * Thành phần: Văn phòng sở (ThS Minh, ThS Sơn, ThS Hiếu, CN Vân, CN Hậu).
 * Địa điểm: Hội trường A - Sở Y tế.
  
Thứ ba 19/04/2022:
Sáng:
  
1-8 giờ 30: Tham gia Đoàn tham quan thực tế trong chương trình Hội thảo do Tỉnh ủy tổ chức.
 * Thành phần: TS Nguyễn Hồng Chương - GĐ Sở.
 * Địa điểm: Trung tâm Hội nghị triển lãm tỉnh ( Xe số 6).
  
2-8 giờ 00: Tham gia đoàn khảo sát của Ban Dân Tỉnh ủy (từ ngày 19/4 đến 21/4/2022 theo thông báo của Ban Dân vận Tỉnh ủy).
 * Thành phần: Bs Huỳnh Minh Chín – PGĐ Sở, ThS Hữu – PCVP.
 * Địa điểm: Các huyện, thị, thành phố.
  
3-7 giờ 30: Hậu kiểm các công ty sản xuất, kinh doanh Trang thiết bị y tế (từ ngày 19/4/2022 đến 21/4/2022).
 * Thành phần: Đại diện Lãnh đạo Sở; Phòng NVY, Thanh tra, Phòng Y tế các địa phương.
 * Địa điểm: Các huyện, thị, thành phố.
  
4-8 giờ 00: Tiếp công dân định kỳ.                
 * Thành phần: ThS Ngô Trần Đức Hữu – Phó CVP.
 * Địa điểm: Tầng 1 - TTHC tỉnh.
  
5-Trực, giám sát công tác phòng chống dịch Covid-19 (cả ngày).
 Thành phần: Lãnh đạo, các phòng ban, bộ phận liên quan.
 Địa điểm: Sở Y tế, CDC.
  
Chiều:
  
1-13 giờ 30: Dự Phiên thảo luận chuyên đề con người - văn hóa - xã hội Hội thảo khoa học "Tiếp nối truyền thống, tỉnh Bình Dương chặng đường ¼ thế kỷ: Thành tựu và triển vọng".
 * Thành phần: TS Nguyễn Hồng Chương - GĐ Sở và Trưởng các phòng sở (theo CV triệu tập số 697-CV/TU ngày 14/4/2022 của Tỉnh ủy Bình Dương).
 * Địa điểm: Hội trường Tầng trệt – TT Hội nghị & Triển lãm tỉnh.
  
2-14 giờ 00: Họp Tổ chuyên gia xem xét kê khai lại giá thuốc.
 * Thành phần: Bs Huỳnh Thanh Hà – PGĐ Sở và theo Giấy mời số 45/GM-SYT ngày 15/4/2022.
 * Địa điểm: Hội trường A – Sở Y tế.
  
Thứ tư 20/04/2022
Sáng:
  
1-7 giờ 00: TS Nguyễn Hồng Chương đi công tác Hà Nội (Thi chuyên viên cao cấp từ ngày 20/4 đến hết 23/4/2022).
 * Thành phần: TS Nguyễn Hồng Chương - GĐ Sở.
 * Địa điểm: Hà Nội.
 Xe: Đ/c Hậu đi sân bay.
  
2-7 giờ 30: Dự Phiên toàn thể Hội thảo khoa học "Tiếp nối truyền thống, tỉnh Bình Dương chặng đường ¼ thế kỷ: Thành tựu và triển vọng" (theo CV triệu tập số 697-CV/TU ngày 14/4/2022 của Tỉnh ủy Bình Dương).
 * Thành phần: Lãnh đạo sở (Bs Thơm, Bs Chín), Trưởng các PCN.
 * Địa điểm: Hội trường lớn – TT Hội nghị & Triển lãm tỉnh.
  
3-7 giờ 00: Dự Lễ khai trương Trung tâm điều hành thông minh (IOC) của tỉnh và Cổng thông tin điện tử của Tỉnh ủy (Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp các đơn vị liên quan chuẩn bị nội dung).
 * Thành phần: Bs Huỳnh Minh Chín – PGĐ Sở.
 * Địa điểm: Tầng 1 – Trung tâm Hành chính tỉnh.
  
4-8 giờ 00: Hướng dẫn quy trình xét tặng danh hiệu Thầy thuốc nhân dân, Thầy thuốc ưu tú.
 * Thành phần: Bộ phận giúp việc của hội đồng cơ sở Sở Y tế và Bộ phận thi đua khen thưởng các đơn vị.
 * Địa điểm: CDC tỉnh.
  
5-7 giờ 30: Thẩm định thực hành tốt cơ sở bán lẻ thuốc.
 * Thành phần: Phòng NVD, PYT Bàu Bàng.
 * Địa điểm: Bàu Bàng.
 Xe:
  
6-8 giờ 00: Tiếp công dân định kỳ.
 * Thành phần: Ds Quách Ái Quốc – TP.NVD.
 * Địa điểm: Tầng 1 - TTHC tỉnh.
  
7-Trực, giám sát công tác phòng chống dịch Covid-19 (cả ngày).
 Thành phần: Lãnh đạo, các phòng ban, bộ phận liên quan.
 Địa điểm: Sở Y tế, CDC.
  
Thứ năm 21/04/2022
Sáng:
  
1-8 giờ 30: Họp chuyển đổi mô hình Trạm Y tế lưu động thành Trạm Y tế để tiếp tục thực hiện nhiệm vụ bảo vệ, chăm sóc sức khỏe nhân dân
 * Thành phần: BGĐ Sở (TS Chương, Bs Chín), Các sở ngành và UBND các huyện, thị, thành phố (có Giấy mời riêng); P.NVY, P.KHTC, VP; Lãnh đạo TTYT huyện, thị, thành phố.
 * Địa điểm: Hội trường B – Sở Y tế.
  
2-8 giờ 00: Họp Hội đồng GĐYK thường kỳ (cả ngày).
 * Thành phần: Bs Đoàn Thị Hồng Thơm – PGĐ Sở.
 * Địa điểm: TT.GĐYK.
  
3-9 giờ 00: Dự Đại hội Hội Kế hoạch hóa gia đình tỉnh lần thứ V, nhiệm kỳ 2022 – 2027.
 * Thành phần: Ủy quyền Bs Tài – TP.NVY dự.
 * Địa điểm: Hội trường A – UBND TP. Thủ Dầu Một.
  
4-8 giờ 30: Họp thẩm định kinh phí đề tài: Xây dựng quy trình lâm sàng thở oxy dòng cao qua mũi và đánh giá hiệu quả lọc máu thay huyết tương cho bệnh nhân Covid-19 nặng và nguy kịch tại Bình Dương.
 * Thành phần: Ủy quyền ThS Hiền – PTP.NVY.
 * Địa điểm: Trung tâm Sáng kiến cộng đồng.
  
5-7 giờ 30: Thẩm định thực hành tốt cơ sở bán lẻ thuốc.
 * Thành phần: Phòng NVD, PYT Dầu Tiếng.
 * Địa điểm: Dầu Tiếng.
 Xe:
  
6-
8 giờ 00: Tiếp công dân định kỳ.
* Thành phần: ThS Nguyễn Bình Minh – Phó CVP.
* Địa điểm: Tầng 1 - TTHC tỉnh.
  
7-Trực, giám sát công tác phòng chống dịch Covid-19 (cả ngày).
 Thành phần: Lãnh đạo, các phòng ban, bộ phận liên quan.
 Địa điểm: Sở Y tế, CDC.
Thứ sáu 22/04/2022
Sáng:
1-7 giờ 30: Dự Hội nghị triển khai Nghị quyết ĐHĐBPN tỉnh và QG.
 * Thành phần: Bs Đoàn Thị Hồng Thơm – PGĐ Sở.
 * Địa điểm: Hội trường VNPT Bình Dương.
  
2-8 giờ 00: Dự Lễ tổng kết Giải thể thao học sinh tỉnh Bình Dương
 * Thành phần: ThS Hiền – PTP.NVY.
 * Địa điểm: Trường THPT Võ Minh Đức
  
3-7 giờ 30: Thẩm định PKĐK tư nhân.
 * Thành phần: Đại diện Lãnh đạo sở, P.NVY.
 * Địa điểm: Tân Uyên, Bến Cát.
 Xe:
  
4-7 giờ 30: Thẩm định điều kiện SX mỹ phẩm Cty Florence Cosmotic
 * Thành phần: Phòng NVD, TTKN.
 * Địa điểm: Thuận An
 Xe:
  
5-8 giờ 00: Tiếp công dân định kỳ.
 * Thành phần: Ds Phạm Tiến Phương – Phó CTT.
 * Địa điểm: Tầng 1 - TTHC tỉnh.
  
6-Trực, giám sát công tác phòng chống dịch Covid-19 (cả ngày).
 Thành phần: Lãnh đạo, các phòng ban, bộ phận liên quan.
 Địa điểm: Sở Y tế, CDC.
  
Thứ bảy 23/04/2022
Sáng: 
1-7 giờ 30: Dự Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS HCM Sở Y tế.
 * Thành phần: Bs Đoàn Thị Hồng Thơm – PGĐ Sở.
 * Địa điểm: Hội trường Lầu 4 – TT.CSSKSS.
  
2-Trực, giám sát công tác phòng chống dịch Covid-19 (cả ngày).
 Thành phần: Lãnh đạo, các phòng ban, bộ phận liên quan.
 Địa điểm: Sở Y tế, CDC.

 

Nơi nhận:

- Văn phòng UBND tỉnh;

- Ban QLTN - TTHC tỉnh;

- Trung tâm Hành chính công tỉnh;

- BGĐ Sở, TT.ĐU, CĐN;

- Các Phòng CN Sở;

- Các Đơn vị trực thuộc (Website SYT);

- Lưu VT, VP (M).

GIÁM ĐỐC

(Đã ký)

Nguyễn Hồng Chương

(DỰ THẢO) LỊCH LÀM VIỆC SỞ Y TẾ Tuần lễ từ ngày 11/04/2022 đến ngày 16/04/2022Lịch làm việc(DỰ THẢO) LỊCH LÀM VIỆC SỞ Y TẾ Tuần lễ từ ngày 11/04/2022 đến ngày 16/04/2022/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
09/04/2022 10:00NoĐã ban hành

(DỰ THẢO) LỊCH LÀM VIỆC SỞ Y TẾ

Tuần lễ từ ngày 11/04/2022 đến ngày 16/04/2022

 (Lịch này thay thư mời họp)

Du thao - Lich So Y te 11-04 den 16-04-2022.pdf


Thứ hai 11/04/2022:​
Sáng:
  
1-NGHỈ BÙ LỄ GIỖ TỔ HÙNG VƯƠNG (Thông báo 32/TB-SYT).
  
2-Trực, giám sát công tác phòng chống dịch Covid-19 (cả ngày).
 Thành phần: Lãnh đạo, các phòng ban, bộ phận liên quan.
 Địa điểm: Sở Y tế, CDC.
  
Thứ ba 12/04/2022:
Sáng:
  
1-8 giờ 00: Họp giao ban BCĐ phòng chống dịch Covid-19 (3 cấp:tỉnh-huyện-xã) theo hình thức trực tuyến (Sở Y tế chuẩn bị nội dung).
 * Thành phần: Ban Giám đốc Sở Y tế, Lãnh đạo Trung tâm kiểm soát bệnh tật - CDC tỉnh, Bệnh viện đa khoa tỉnh; Phòng NVY, ThS Sơn.
 * Địa điểm: Phòng họp A – UBND tỉnh.
  
2-9 giờ 30: Họp cùng lãnh đạo UBND tỉnh nghe Sở Lao động - Thương binh và Xã hội báo cáo xây dựng Nghị quyết về chuẩn nghèo đa chiều của tỉnh giai đoạn 2022 - 2025.
 * Thành phần: Bs Đoàn Thị Hồng Thơm – PGĐ Sở.
 * Địa điểm: Phòng họp A – UBND tỉnh.
  
3-10 giờ 30: Họp Ban Giám đốc Sở.
 * Thành phần: Ban Giám đốc Sở (mời Bs Hà –PGĐ Sở dự).
 * Địa điểm: Hội trường B – Sở Y tế.
  
4-7 giờ 30: Hậu kiểm các đơn vị, cơ sở công bố đủ điều kiện sản xuất Trang thiết bị y tế trên địa bàn tỉnh (12/4/2022 đến 15/4/2022).
 * Thành phần: Đại diện Lãnh đạo Sở; Phòng NVY, Thanh tra, Phòng Y tế các địa phương (theo CV 870/SYT-NVY ngày 4/4/2022).
 Xe: Đ/c Hậu.
  
5-8 giờ 00: Tham gia đoàn Giám sát của HĐND tỉnh về tình hình và kết quả thực hiện các chính sách hỗ trợ do ảnh hưởng Covid-19 (từ ngày 12/4 đến 13/4).
 * Thành phần: Bs Đạt - PTP.NVY.
 * Địa điểm: Huyện Bàu Bàng.
  
6-8 giờ 00: Thanh tra về chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt năm 2022.
 * Thành phần: Thanh tra sở, P. NVY, TT.KSBT.
 * Địa điểm: Các huyện, thị, tp và Cty CP Nước – Môi trường BD.
  
7-8 giờ 00: Tiếp công dân định kỳ.                    
 * Thành phần: ThS Ngô Trần Đức Hữu – Phó CVP.
 * Địa điểm: Tầng 1 - TTHC tỉnh.
  
8-Trực, giám sát công tác phòng chống dịch Covid-19 (cả ngày).
 Thành phần: Lãnh đạo, các phòng ban, bộ phận liên quan.
 Địa điểm: Sở Y tế, CDC.
  
Chiều:
1-14 giờ 00: Dự cùng Đoàn của Bí thư Tỉnh ủy đi kiểm tra tiến độ thực hiện dự án đường Tạo lực Bắc Tân Uyên - Phú Giáo - Bàu Bàng và khảo sát vị trí đầu tư bệnh viện tuyến cuối quy mô 2000 giường.     
 * Thành phần: Bs Huỳnh Minh Chín - PGĐ Sở.
 * Địa điểm: Mời các đồng chí tập trung tại sảnh Tầng 1 - Trung tâm hành chính tỉnh vào lúc 13g30 đi cùng xe do Văn phòng Tỉnh ủy bố trí.
  
2-14 giờ 00: Giao ban BGĐ, TT.ĐU, CĐNYT, Các Phòng CN sở.                                                  
 * Thành phần: BGĐ Sở, TT.ĐU, CĐNYT, Các Phòng CN sở.       
 * Địa điểm: Hội trường B – Sở Y tế.
  
Thứ tư 13/04/2022
Sáng:
1-8 giờ 00: Tham gia cùng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh khảo sát "Việc thực hiện chính sách pháp luật về khám bệnh, chữa bệnh trên địa bàn tỉnh" theo Kế hoạch số 70/KH-ĐĐBQH ngày 8/4/2022).
 * Thành phần: Bs Đoàn Thị Hồng Thơm – PGĐ Sở.
 * Địa điểm: TTYT Thuận An (Sáng) và TTYT Bến Cát (Chiều).
 Xe: Đ/c Hậu.
  
2-7 giờ 30: Thẩm định cơ sở bán lẻ thuốc từ dược liệu, thuốc cổ truyền.
 * Thành phần: Phòng NVD, PYT Bến Cát.
 * Địa điểm: Bến Cát.
 Xe:
  
3-8 giờ 00: Học lớp CCLLCT (13/4 đến 15/4).
 * Thành phần: Ds Phương – Phó CTT.
 * Địa điểm: Trường Chính trị tỉnh BD.
  
4-8 giờ 00: Tiếp công dân định kỳ.
 * Thành phần: Ds Quách Ái Quốc – TP.NVD.
 * Địa điểm: Tầng 1 - TTHC tỉnh.
  
5-Trực, giám sát công tác phòng chống dịch Covid-19 (cả ngày).
 Thành phần: Lãnh đạo, các phòng ban, bộ phận liên quan.
 Địa điểm: Sở Y tế, CDC.
  
Chiều:
1-14 giờ 00: Họp thống nhất việc kiện toàn Hội đồng tư vấn thẩm định dự toán dự án thiết bị Bệnh viện Đa khoa 1500 giường theo chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 1360/UBND-KT ngày 25/3/2022.
 * Thành phần: TS Nguyễn Hồng Chương – GĐ Sở, ThS Chinh.
 * Địa điểm: Ban QLDA ĐTXD tỉnh (Tầng 4, tháp B, TTHC tỉnh).
  
2-14 giờ 00: Họp thống nhất báo cáo và nhập liệu tiêm chủng cho trẻ em từ 5-11 tuổi trên địa bàn tỉnh.
 * Thành phần: Bs Huỳnh Minh Chín – PGĐ Sở, P.NVY, CDC, TTYT các huyện, thị, tp: PGĐ phụ trách dự phòng, CB phụ trách tiêm chủng tuyến huyện.
 * Địa điểm: CDC tỉnh.
  
Thứ năm 14/04/2022
Sáng:
1-8 giờ 00: Dự họp về Phương án phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 của thành phố Thuận An. (Thành ủy Thuận An chuẩn bị nội dung)
 * Thành phần: TS Nguyễn Hồng Chương – GĐ Sở.
 * Địa điểm: Hội trường B - Tỉnh ủy.
  
2-7 giờ 30: Tham dự Hội nghị Thông tin thời sự Quí 1/2022.
 * Thành phần: Ủy viên BCH Đảng bộ khối, Cấp ủy Chi, Đảng bộ cơ sở, Lãnh đạo cơ quan có tổ chức Đảng trực thuộc Đảng ủy khối, Bí thư chi bộ, Trưởng các phòng chức năng sở.
 * Địa điểm: Trung tâm Hội nghị triển lãm tỉnh.
  
3-8 giờ 00: Dự Hội nghị góp ý dự thảo Luật Khám chữa bệnh (sửa đổi).
 * Thành phần: Bs Tài - TP.NVY.
 * Địa điểm: Hội trường Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh.
  
4-8 giờ 00: Học lớp CCLLCT (14/4 đến 15/4).
 * Thành phần: Bs Huỳnh Minh Chín – PGĐ Sở.
 * Địa điểm: Trường Chính trị tỉnh BP.
  
5-
8 giờ 00: Tiếp công dân định kỳ.
* Thành phần: ThS Nguyễn Bình Minh – Phó CVP.
* Địa điểm: Tầng 1 - TTHC tỉnh.
  
6-Trực, giám sát công tác phòng chống dịch Covid-19 (cả ngày).
 Thành phần: Lãnh đạo, các phòng ban, bộ phận liên quan.
 Địa điểm: Sở Y tế, CDC.
  
Thứ sáu 15/04/2022
Sáng:
1-8 giờ 00: Họp công tác Tổ chức Hội thảo khoa học "Tiếp nối truyền thống, tỉnh Bình Dương chặng đường ¼ thế kỷ: Thành tựu và triển vọng" (theo lịch Tỉnh ủy).
 * Thành phần: TS Nguyễn Hồng Chương – GĐ Sở.
 * Địa điểm: Hội trường B - Tỉnh ủy.
  
2-8 giờ 00: Thăm tặng quà cho 30 người khuyết tật tiêu biểu của huyện Dầu Tiếng theo KH số 512/KH-BCTVNKT, ngày 05/04/2022 của Ban công tác về người khuyết tật tỉnh Bình Dương (Đoàn số 9).
 * Thành phần: Bs Đoàn Thị Hồng Thơm - PGĐ Sở.
 * Địa điểm: Hội trường UBND huyện Dầu Tiếng.
 Xe: Sở LĐTB&XH chuẩn bị (tập trung tại TTTM Becamex).
  
3-8 giờ 00: Tham dự Hội nghị chương trình phòng chống HIV/AIDS.
 * Thành phần: ThS Phúc – CV.NVY, TT.KSBT tỉnh.
 * Địa điểm: TP. Đà Nẵng (do Dự án HIV chi trả).
  
4-7 giờ 30: Thẩm định cơ sở thực hành tốt nhà thuôc.
 * Thành phần: Phòng NVD, PYT TDM.
 * Địa điểm: TDM.
 Xe:
  
5-8 giờ 00: Tiếp công dân định kỳ.
 * Thành phần: Ds Phạm Tiến Phương – Phó CTT.
 * Địa điểm: Tầng 1 - TTHC tỉnh.
  
6-Trực, giám sát công tác phòng chống dịch Covid-19 (cả ngày).
 Thành phần: Lãnh đạo, các phòng ban, bộ phận liên quan.
 Địa điểm: Sở Y tế, CDC.
Chiều:
1-14 giờ 00: Dự Hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ thành phố Dĩ An, Sơ kết công tác xây dựng đảng quý I, triển khai nhiệm vụ quý II năm 2022 (theo lịch Tỉnh ủy).
 * Thành phần: TS Nguyễn Hồng Chương – GĐ Sở.
 * Địa điểm: Hội trường - Thành ủy Dĩ An.
 Xe: Đ/c Hậu.
  
Thứ bảy 16/04/2022
Sáng: 
  
1-Trực, giám sát công tác phòng chống dịch Covid-19 (cả ngày).
 Thành phần: Lãnh đạo, các phòng ban, bộ phận liên quan.
 Địa điểm: Sở Y tế, CDC.

 

Nơi nhận:

- Văn phòng UBND tỉnh;

- Ban QLTN - TTHC tỉnh;

- Trung tâm Hành chính công tỉnh;

- BGĐ Sở, TT.ĐU, CĐN;

- Các Phòng CN Sở;

- Các Đơn vị trực thuộc (Website SYT);

- Lưu VT, VP (M).

GIÁM ĐỐC

 

(DỰ THẢO) LỊCH LÀM VIỆC SỞ Y TẾ Tuần lễ từ ngày 04/04/2022 đến ngày 09/04/2022Lịch làm việc(DỰ THẢO) LỊCH LÀM VIỆC SỞ Y TẾ Tuần lễ từ ngày 04/04/2022 đến ngày 09/04/2022/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
02/04/2022 17:00NoĐã ban hành

(DỰ THẢO) LỊCH LÀM VIỆC SỞ Y TẾ

Tuần lễ từ ngày 04/04/2022 đến ngày 09/04/2022

 (Lịch này thay thư mời họp)

Du thao L1 - Lich So Y te 04-04 den 09-04-2022.pdf

​ 

Thứ hai 04/04/2022:
Sáng:
  
1-7 giờ 30: Dự chương trình "Ngày toàn dân hiến máu tình nguyện" năm 2022 do Hội chữ thập đỏ tỉnh tổ chức.
 * Thành phần: TS Nguyễn Hồng Chương – GĐ Sở.
 * Địa điểm: Trung tâm Hội nghị và Triển lãm tỉnh.
  
2-8 giờ 30: Họp giao ban BCĐ, chống dịch Covid-19 (3 cấp:tỉnh-huyện-xã) theo hình thức trực tuyến (Sở Y tế chuẩn bị nội dung).
 * Thành phần: Ban Giám đốc Sở Y tế, Lãnh đạo Trung tâm kiểm soát bệnh tật - CDC tỉnh, Bệnh viện đa khoa tỉnh; Phòng NVY, ThS Sơn.
 * Địa điểm: Phòng họp A – UBND tỉnh.
  
3-9 giờ 00: Họp Ban Chỉ đạo thông qua Kế hoạch diễn tập Ứng phó sự cố hóa chất tỉnh Bình Dương năm 2022 (Sở Công Thương chuẩn bị nội dung).
 * Thành phần: Bs Huỳnh Thanh Hà – PGĐ Sở (TV BCĐ).
 * Địa điểm: Phòng họp B – UBND tỉnh.
  
4-10 giờ 00: Họp thống nhất phương án xử lý các gói mượn hóa chất, vật tư, thiết bị triển khai công tác phòng chống dịch Covid-19.
 * Thành phần: Theo Công văn số 853/SYT-KHTC ngày 31/3/2022 của Sở Y tế
 * Địa điểm: Hội trường B - Sở Y tế.
  
5-8 giờ 00: Thanh tra về chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt năm 2022 (từ ngày 4/4 – 8/4).
 * Thành phần: Thanh tra sở, P. NVY, TT.KSBT.
 * Địa điểm: Các huyện, thị, tp và Cty CP Nước – Môi trường BD.
  
6-9 giờ 00: Kiểm tra nước uống đóng chai, đóng bình năm 2022.
 * Thành phần: Thanh tra sở, P. NVY, Chi cục ATVSTP, TT.KSBT.
 * Địa điểm: Trụ sở Cty CP Nước – Môi trường BD.
  
7-8 giờ 00: Hậu kiểm các đơn vị, cơ sở công bố đủ điều kiện sản xuất Trang thiết bị y tế trên địa bàn tỉnh (04/4/2022 đến 07/4/2022)
 * Thành phần: BS. Huỳnh Minh Chín – PGĐ SYT; Phòng NVY;
 Xe: Cá nhân.
  
8-8 giờ 00: Trực Bộ phận Y tế – TTHC tỉnh (từ ngày 4/04 - 08/04/2022).
 * Thành phần: TTYT TDM, BVĐK tỉnh, Ban BVSKCB tỉnh.
 * Địa điểm: Tháp B – Tầng  2 – TTHC tỉnh.
  
9-8 giờ 00: Tiếp công dân định kỳ.                    
 * Thành phần: Bs Trần Tấn Tài – TP.NVY.
 * Địa điểm: Tầng 1 - TTHC tỉnh.                            
  
10-Trực, giám sát công tác phòng chống dịch Covid-19 (cả ngày).
 Thành phần: Lãnh đạo, các phòng ban, bộ phận liên quan.
 Địa điểm: Sở Y tế, CDC.
  
Chiều:
  
1-14 giờ 00: Dự Phiên họp Thường trực HĐND tỉnh lần thứ 6 (theo GM số 04/GM-HĐND ngày 31/3/2022 của HĐND tỉnh).
 * Thành phần: TS Nguyễn Hồng Chương – GĐ Sở.
 * Địa điểm: Hội trường A - HĐND tỉnh.
  
2-14 giờ 00: Họp về việc phê duyệt dự toán mua sắm trước khi phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu.
 * Thành phần: Bs Huỳnh Thanh Hà – PGĐ Sở, và theo Giấy mời số 37/GM ngày 31/3/2022 của Sở Y tế.
 * Địa điểm: Hội trường A – Sở Y tế.
  
Thứ ba 05/04/2022:
Sáng:
1-8 giờ 00: Dự Hội thảo 1 và 2 về công tác triển khai lập quy hoạch tỉnh.
 * Thành phần: TS Nguyễn Hồng Chương – GĐ Sở.
 * Địa điểm: Trung tâm Hội nghị và Triển lãm tỉnh.
  
2-8 giờ 00: Dự ký kết giao ước thi đua khối các TTYT năm 2022 và bàn giao nhiệm vụ lãnh đạo tại TTYT Tân Uyên.
 * Thành phần: Bs Huỳnh Minh Chín - PGĐ Sở, VP sở.
 * Địa điểm: TTYT TX Tân Uyên.
  
3-8 giờ 00: Tiếp công dân định kỳ.                    
 * Thành phần: ThS Ngô Trần Đức Hữu – Phó CVP.
 * Địa điểm: Tầng 1 - TTHC tỉnh.
  
4-Trực, giám sát công tác phòng chống dịch Covid-19 (cả ngày).
 Thành phần: Lãnh đạo, các phòng ban, bộ phận liên quan.
 Địa điểm: Sở Y tế, CDC.
Chiều:
1-14 giờ 00: Giao ban BGĐ, TT.ĐU, CĐNYT, Các Phòng CN sở.                                                  
 * Thành phần: BGĐ Sở, TT.ĐU, CĐNYT, Các Phòng CN sở.       
 * Địa điểm: Hội trường B – Sở Y tế.
  
Thứ tư 06/04/2022
Sáng:
  
1-8 giờ 30: Dự Hội thảo 3 về công tác triển khai lập quy hoạch tỉnh.
 * Thành phần: TS Nguyễn Hồng Chương – GĐ Sở.
 * Địa điểm: Trung tâm Hội nghị và Triển lãm tỉnh.
  
2-7 giờ 30: Thẩm định cơ sở bán lẻ thuốc từ dược liệu, thuốc cổ truyền.
 * Thành phần: Phòng NVD, PYT Bến Cát.
 * Địa điểm: Bến Cát.
 Xe:
  
3-8 giờ 00: Tiếp công dân định kỳ.
 * Thành phần: Ds Quách Ái Quốc – TP.NVD.
 * Địa điểm: Tầng 1 - TTHC tỉnh.
  
4-Trực, giám sát công tác phòng chống dịch Covid-19 (cả ngày).
 Thành phần: Lãnh đạo, các phòng ban, bộ phận liên quan.
 Địa điểm: Sở Y tế, CDC.
  
Chiều:
1-14 giờ 00: Họp Nhóm Chuyên đề Con người - Văn hóa - Xã hội của Hội thảo khoa học: "Tỉnh Bình Dương chặng đường 1/4 thế kỷ: Thành tựu và Triển vọng" (Tổ Thư ký Nhóm chuyên đề chuẩn bị nội dung).
 * Thành phần: TS Nguyễn Hồng Chương – GĐ Sở (TV theo Quyết định 333-QĐ/TU ngày 28/02/2022 của Tỉnh ủy).
 * Địa điểm: Phòng họp B - UBND tỉnh.
  
2-14 giờ 00: Hội nghị trực tuyến tổng kết công tác đầu tư công năm 2021.
 * Thành phần: BS Đoàn Thị Hồng Thơm – PGĐ Sở.
 * Địa điểm: Phòng họp A - UBND tỉnh.
  
Thứ năm 07/04/2022
Sáng:
1-8 giờ 00: Dự Hội nghị trực tuyến học tập chuyên đề tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2022 (theo Công văn số 677-CV/TU ngày 01/4/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy).
 * Thành phần: TS Nguyễn Hồng Chương – GĐ Sở.
 * Địa điểm: Hội trường B - Tỉnh ủy.
  
2-8 giờ 30: Họp góp ý và thống nhất nội dung trình đề án đảm bảo nguồn nhân lực y tế giai đoạn 2021-2025, định hướng 2030.
 * Thành phần: Ban Giám đốc, Lãnh đạo các phòng chức năng sở (Văn phòng chuẩn bị nội dung).
 * Địa điểm: Hội trường A – Sở Y tế.
  
  
  
3-8 giờ 00: Họp Tổ công tác triển khai Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh (Công an tỉnh chuẩn bị nội dung).
 * Thành phần: Bs Huỳnh Minh Chín - PGĐ Sở, ThS Minh – PCVP.
 * Địa điểm: Phòng họp A - UBND tỉnh.
  
4-
8 giờ 00: Tiếp công dân định kỳ.
* Thành phần: ThS Nguyễn Bình Minh – Phó CVP.
* Địa điểm: Tầng 1 - TTHC tỉnh.
  
5-Trực, giám sát công tác phòng chống dịch Covid-19 (cả ngày).
 Thành phần: Lãnh đạo, các phòng ban, bộ phận liên quan.
 Địa điểm: Sở Y tế, CDC.
Chiều:
1-14 giờ 00: Họp thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu cung cấp thuốc Generic cho các cơ sở y tế năm 2021-2023.
 * Thành phần: Bs Huỳnh Thanh Hà – PGĐ Sở, và theo Giấy mời số 40/GM ngày 31/3/2022 của Sở Y tế.
 * Địa điểm: Hội trường B – Sở Y tế
  
2-15 giờ 30: Tiếp làm việc với Trường Đại học Y Dược Cần Thơ
 * Thành phần: Ban Giám đốc, lãnh đạo bệnh viện đa khoa tỉnh, TTYT TP Thuận An, Phòng Kế hoạch Tài chính-Văn phòng Sở Y tế chuẩn bị nội dung.
 * Địa điểm: Hội trường B – Sở Y tế
  
Thứ sáu 08/04/2022
Sáng:
1-8 giờ 00: Dự họp về Phương án phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 của thành phố Thuận An (theo lịch UBND tỉnh).
 * Thành phần: TS Nguyễn Hồng Chương – GĐ Sở.
 * Địa điểm: Hội trường B - Tỉnh ủy.
  
2-8 giờ 00: Dự Hội thảo khoa học tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh.
 * Thành phần: Bs Huỳnh Minh Chín - PGĐ Sở.
 * Địa điểm: Bệnh viện Đa khoa tỉnh.
  
3-8 giờ 00: Tiếp công dân định kỳ.
 * Thành phần: Ds Phạm Tiến Phương – Phó CTT.
 * Địa điểm: Tầng 1 - TTHC tỉnh.
  
4-Trực, giám sát công tác phòng chống dịch Covid-19 (cả ngày).
 Thành phần: Lãnh đạo, các phòng ban, bộ phận liên quan.
 Địa điểm: Sở Y tế, CDC.
Chiều: 
1-14 giờ 00: Dự họp về  Phương án phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 của thành phố Dĩ An (theo lịch UBND tỉnh).
 * Thành phần: TS Nguyễn Hồng Chương – GĐ Sở.
 * Địa điểm: Hội trường B - Tỉnh ủy.
  
Thứ bảy 09/04/2022
Sáng: 
  
1-Trực, giám sát công tác phòng chống dịch Covid-19 (cả ngày).
 Thành phần: Lãnh đạo, các phòng ban, bộ phận liên quan.
 Địa điểm: Sở Y tế, CDC.

 

Nơi nhận:

- Văn phòng UBND tỉnh;

- Ban QLTN - TTHC tỉnh;

- Trung tâm Hành chính công tỉnh;

- BGĐ Sở, TT.ĐU, CĐN;

- Các Phòng CN Sở;

- Các Đơn vị trực thuộc (Website SYT);

- Lưu VT, VP (M).

GIÁM ĐỐC

 

LỊCH LÀM VIỆC SỞ Y TẾ Tuần lễ từ ngày 28/03/2022 đến ngày 02/04/2022Lịch làm việcBài viếtLỊCH LÀM VIỆC SỞ Y TẾ Tuần lễ từ ngày 28/03/2022 đến ngày 02/04/2022/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
26/03/2022 13:00NoĐã ban hành

LỊCH LÀM VIỆC SỞ Y TẾ

Tuần lễ từ ngày 28/03/2022 đến ngày 02/04/2022

 (Lịch này thay thư mời họp)

Lich So Y te 28-03 den 02-04-2022.pdf

Thứ hai 28/03/2022:
Sáng:
  
1-7 giờ 00: Dự với Thường trực Tỉnh ủy hội ý về lĩnh vực y tế.
 * Thành phần: TS Nguyễn Hồng Chương – GĐ Sở.
 * Địa điểm: Tầng P1 - Trung tâm Hành chính tỉnh.
  
2-8 giờ 00: Họp giao ban BCĐ, chống dịch Covid-19 (3 cấp:tỉnh-huyện-xã) theo hình thức trực tuyến (Sở Y tế chuẩn bị nội dung).
 * Thành phần: Ban Giám đốc Sở Y tế, Lãnh đạo Trung tâm kiểm soát bệnh tật - CDC tỉnh, Bệnh viện đa khoa tỉnh; Phòng NVY, ThS Sơn.
 * Địa điểm: Phòng họp A – UBND tỉnh.
  
3-10 giờ 30: Họp Nhóm Chuyên đề Con người - Văn hóa - Xã hội của Hội thảo khoa học: "Tỉnh Bình Dương chặng đường 1/4 thế kỷ: Thành tựu và Triển vọng" (Tổ Thư ký Nhóm chuyên đề chuẩn bị nội dung).
 * Thành phần: TS Nguyễn Hồng Chương – GĐ Sở (Thành viên Nhóm Chuyên đề Con người - Văn hóa - Xã hội (theo Quyết định 333-QĐ/TU ngày 28/02/2022 của Tỉnh ủy)
 * Địa điểm: Phòng họp A – UBND tỉnh.
  
4-10 giờ 00: Họp BCH Đảng ủy Sở Y tế.
 * Thành phần: BCH Đảng ủy sở.
 * Địa điểm: Hội trường Sở Y tế.
  
5-7 giờ 30: Tham gia đoàn Giám sát của HĐND tỉnh về tình hình và kết quả thực hiện các chính sách hỗ trợ do ảnh hưởng Covid-19 (từ ngày 28/3 đến 29/3).
 * Thành phần: Bs Chín – PGĐ sở, P.NVY (Bs Tài, Bs Đạt).
 * Địa điểm: Bến Cát, Phú Giáo, Tân Uyên.
  
6-8 giờ 00: Tham gia Đoàn Thanh tra tỉnh thanh tra mua sắm thiết bị, VTYT, sinh phẩm, kit xét nghiệm, vắc xin, thuốc PC dịch Covid-19 từ ngày 28/03 - 01/04/2022.
 * Thành phần: Thanh tra sở, ThS Hiền-NVY, Ds Năm - NVD.
 * Địa điểm: Theo QĐ 320/QĐ-UBND ngày 28/01/2022.
  
7-8 giờ 00: Tham gia học lớp CCLLCT (28/3-01/4).
 * Thành phần: Ds Phương – Phó CTT.
 * Địa điểm: Trường Chính trị BD.
  
8-8 giờ 00: Trực Bộ phận Y tế – TTHC tỉnh (từ ngày 28/03 - 01/04/2022).
 * Thành phần: TTYT TDM, BVĐK tỉnh, Ban BVSKCB tỉnh.
 * Địa điểm: Tháp B – Tầng  2 – TTHC tỉnh.
  
9-8 giờ 00: Tiếp công dân định kỳ.                
 * Thành phần: Bs Trần Tấn Tài – TP.NVY.
 * Địa điểm: Tầng 1 - TTHC tỉnh.                        
  
10-Trực, giám sát công tác phòng chống dịch Covid-19 (cả ngày).
 Thành phần: Lãnh đạo, các phòng ban, bộ phận liên quan.
 Địa điểm: Sở Y tế, CDC.
  
Chiều:
  
1-14 giờ 00: Dự Hội nghị tổng kết công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2022.
 * Thành phần: TS Nguyễn Hồng Chương – GĐ Sở.
 * Địa điểm: Hội trường A - Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh.
  
2-16 giờ 00: Họp báo cáo Lãnh đạo UBND tỉnh về thực trạng số lượng, chủng loại các khoản vật tư y tế, kit test đã mượn, sử dụng; phương án chi trả cho các công ty, doanh nghiệp để phục vụ trong công tác phòng chống dịch.
 * Thành phần: Lãnh đạo Sở Y tế, CDC tỉnh, Bệnh viện Đa khoa tỉnh; Phòng KHTC, Phòng NVY Sở Y tế.
 * Địa điểm: Phòng họp B - UBND tỉnh.
  
Thứ ba 29/03/2022:
Sáng:
  
1-8 giờ 00: Hậu kiểm các đơn vị, cơ sở công bố đủ điều kiện quan trắc môi trường Theo KH số 21/KH-SYT ngày 09/3/2022 của Sở Y tế.
 * Thành phần: Đại diện Lãnh đạo sở; Phòng NVY; TT SKLĐ&MT
 * Địa điểm: Theo KH số 21/KH-SYT ngày 09/3/2022 của Sở Y tế
 Xe: Cá nhân.
  
2-8 giờ 00: Tiếp công dân định kỳ.                
 * Thành phần: Lãnh đạo Sở Y tế, ThS Hữu – Phó CVP.
 * Địa điểm: Tầng 1 - TTHC tỉnh.
  
3-Trực, giám sát công tác phòng chống dịch Covid-19 (cả ngày).
 Thành phần: Lãnh đạo, các phòng ban, bộ phận liên quan.
 Địa điểm: Sở Y tế, CDC.
  
Chiều:
  
1-14 giờ 00: Dự cùng Lãnh đạo tỉnh họp nghe UBND huyện Bàu Bàng báo cáo các nội dung sau: (1) Phương án phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050; (2) Quy hoạch phát triển đô thị huyện Bàu Bàng.
 * Thành phần: TS Nguyễn Hồng Chương – GĐ Sở.
 * Địa điểm: Phòng họp A - UBND tỉnh.
  
2-14 giờ 00: Dự bàn giao nhiệm vụ lãnh đạo tại TTYT Tân Uyên
 * Thành phần: Bs Huỳnh Minh Chín – PGĐ Sở, ThS Hiếu.
 * Địa điểm: TTYT TX. Tân Uyên
  
3-15 giờ 00: Họp về việc đề xuất tặng quà cho các lực lượng chi viện phòng chống dịch Covid-19.
 * Thành phần: ThS Hữu- PCVP, ThS Thủy-P.KHTC.
 * Địa điểm: Phòng họp Sở Tài chính.
  
Thứ tư 30/03/2022
Sáng:
1-8 giờ 00: Họp với Thường trực Tỉnh ủy (Nội dung 1 theo Lịch Tỉnh ủy) để báo cáo tình hình mua sắm thuốc, vật tư y tế và khó khăn vướng mắc của dự án Bệnh viện 1500 giường.
 * Thành phần: Lãnh đạo Sở Y tế, BVĐK tỉnh, TT.KSBT tỉnh.
 * Địa điểm: Hội trường A - Tỉnh ủy.
  
2-8 giờ 30: Dự hội thảo trực tuyến xúc tiến đầu tư Trung Quốc (Sở Ngoại vụ phối hợp Tổng công ty Becamex chuẩn bị nội dung).
 * Thành phần: Bs Huỳnh Thanh Hà – PGĐ Sở.
 * Địa điểm: Trung tâm Hội nghị và Triển lãm tỉnh.
  
3-8 giờ 30: Nhận bằng bác sĩ đào tạo theo địa chỉ sử dụng của tỉnh.
 * Thành phần: ThS Hiếu – VP.
 * Địa điểm: ĐH Y Phạm Ngọc Thạch.
 Xe:
  
4-7 giờ 30: Thẩm định cơ sở bán lẻ thuốc từ dược liệu, thuốc cổ truyền.
 * Thành phần: Phòng NVD, PYT Tân Uyên.
 * Địa điểm: Tân Uyên.
 Xe:
  
5-8 giờ 00: Tiếp công dân định kỳ.
 * Thành phần: Ds Quách Ái Quốc – TP.NVD.
 * Địa điểm: Tầng 1 - TTHC tỉnh.
  
6-Trực, giám sát công tác phòng chống dịch Covid-19 (cả ngày).
 Thành phần: Lãnh đạo, các phòng ban, bộ phận liên quan.
 Địa điểm: Sở Y tế, CDC.
  
Chiều:
  
1-14 giờ 00: Dự Phiên họp thường kỳ UBND tỉnh tháng 3/2022
 * Thành phần: TS Nguyễn Hồng Chương – GĐ Sở.
 * Địa điểm: Phòng họp A - UBND tỉnh.
  
Thứ năm 31/03/2022
Sáng:
  
1-8 giờ 00: Dự Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ 12 - khóa XI (mở rộng) theo Công văn số 668-CV/TU, ngày 25/3/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.
 * Thành phần: TS Nguyễn Hồng Chương – TUV, GĐ Sở.
 * Địa điểm: Hội trường B - Tỉnh ủy.
  
2-8 giờ 30: Thẩm định xếp hạng Trung tâm Y tế huyện Phú Giáo
 * Thành phần: theo Quyết định số 416/QĐ-SYT ngày 23/3/2022 của Giám đốc Sở Y tế).
 * Địa điểm: Trung tâm Y tế huyện Phú Giáo
 Xe: Đ/c Hậu.
  
3-
8 giờ 00: Tiếp công dân định kỳ.
* Thành phần: ThS Nguyễn Bình Minh – Phó CVP.
* Địa điểm: Tầng 1 - TTHC tỉnh.
  
4-Trực, giám sát công tác phòng chống dịch Covid-19 (cả ngày).
 Thành phần: Lãnh đạo, các phòng ban, bộ phận liên quan.
 Địa điểm: Sở Y tế, CDC.
  
  
  
Chiều:
  
1-13 giờ 30: Dự họp cùng Lãnh đạo UBND tỉnh nghe Sở Nội vụ báo cáo kế hoạch cải thiện, nâng cao Chỉ số Hiệu quả quản trị và Hành chính công cấp tỉnh (PAPI).
 * Thành phần:Bs Huỳnh Minh Chín – PGĐ Sở;
 * Địa điểm: Phòng họp B - UBND tỉnh.
  
2-14 giờ 00: Dự họp cùng Lãnh đạo UBND tỉnh nghe UBND huyện Bắc Tân Uyên báo cáo các nội dung sau: (1) Phương án phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050; (2) Quy hoạch phát triển đô thị huyện Bắc Tân Uyên.
 * Thành phần: Bs Đoàn Thị Hồng Thơm – PGĐ Sở;
 * Địa điểm: Phòng họp A - UBND tỉnh.
  
3-15 giờ 30: Họp Ban Chỉ đạo Chuyển đổi số và Ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ xây dựng Thành phố thông minh Bình Dương về Kế hoạch chuyển đổi số năm 2022; Tiến độ triển khai Trung tâm điều hành thành phố thông minh (Sở Thông tin và Truyền thông chuẩn bị nội dung).
 * Thành phần: TS Nguyễn Hồng Chương - GĐ Sở - TV.BCĐ (theo Quyết định số 2391/QĐ-UBND ngày 21/10/2021 của UBND tỉnh)
 * Địa điểm: Phòng họp B - UBND tỉnh.
  
4-14 giờ 00: Thẩm định xếp hạng Trung tâm Y tế thị xã Bến Cát.
 * Thành phần: theo Quyết định số 416/QĐ-SYT ngày 23/3/2022 của Giám đốc Sở Y tế).
 * Địa điểm: Trung tâm Y tế thị xã Bến Cát.
 Xe: Đ/c Hậu.
  
Thứ sáu 01/04/2022
Sáng:
1-8 giờ 00: Hội nghị trực tuyến triển khai Kế hoạch cải cách hành chính nhà nước tỉnh Bình Dương giai đoạn 2022-2025, Kế hoạch cải thiện và nâng cao Chỉ số Hiệu quả quản trị và Hành chính công cấp tỉnh (PAPI) (Sở Nội vụ chuẩn bị nội dung); Kế hoạch Chuyển đổi số năm 2022 và Kế hoạch triển khai hệ thống Camera giám sát, điều hành giao thông, an ninh trật tự và xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn tỉnh (Sở Thông tin và Truyền thông chuẩn bị nội dung).
 * Thành phần: TS Nguyễn Hồng Chương – GĐ Sở.
 * Địa điểm: Phòng họp A – UBND tỉnh.
  
2-8 giờ 30: Thẩm định xếp hạng Trung tâm Y tế Dĩ An.
 * Thành phần: theo Quyết định số 416/QĐ-SYT ngày 23/3/2022 của Giám đốc Sở Y tế).
 * Địa điểm: Trung tâm Y tế Dĩ An.
 Xe: Đ/c Hậu.
  
3-8 giờ 30: Công bố Quyết định thanh tra về chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt và nước uống đóng chai năm 2022.
 * Thành phần: Thanh tra sở, P. NVY, Chi cục ATVSTP, TT.KSBT.
 * Địa điểm: Trụ sở Cty CP Nước – Môi trường BD.
  
4-7 giờ 00: Thẩm định cấp phép hoạt động PKCK, PKĐK tư nhân.
 * Thành phần: Đại diện Lãnh đạo SYT, P.NVY, BVĐK tỉnh.
 * Địa điểm: TP. Thuận An.
 Xe:
  
5-7 giờ 30: Thẩm định thực hành tốt cơ sở bán lẻ thuốc.
 * Thành phần: Phòng NVD, PYT Dĩ An.
 * Địa điểm: TP. Dĩ An.
 Xe:
  
6-8 giờ 00: Tiếp công dân định kỳ.
 * Thành phần: Ds Phạm Tiến Phương – Phó CTT.
 * Địa điểm: Tầng 1 - TTHC tỉnh.
  
7-Trực, giám sát công tác phòng chống dịch Covid-19 (cả ngày).
 Thành phần: Lãnh đạo, các phòng ban, bộ phận liên quan.
 Địa điểm: Sở Y tế, CDC.
  
Chiều: 
1-14 giờ 00: Làm việc với Trung tâm Y tế thành phố Thủ Dầu Một về những thuận lợi và khó khăn trong hoạt động của đơn vị.
 * Thành phần: BS Huỳnh Minh Chín - Phó Giám đốc Sở Y tế, ThS Hữu PCVP, ThS Hiếu CV.VPS; BGĐ, Phòng Tổ chức hành chính, Kế hoạch nghiệp vụ Trung tâm Y tế  thành phố Thủ Dầu Một.
 * Địa điểm: Trung tâm Y tế thành phố Thủ Dầu Một.
  
Thứ bảy 02/04/2022
Sáng: 
  
1-7 giờ 30: Thẩm định thực hành tốt cơ sở bán lẻ thuốc.
 * Thành phần: Phòng NVD, PYT Thuận An.
 * Địa điểm: TP. Thuận An.
 Xe: Đ/c Hậu
  
2-Trực, giám sát công tác phòng chống dịch Covid-19 (cả ngày).
 Thành phần: Lãnh đạo, các phòng ban, bộ phận liên quan.
 Địa điểm: Sở Y tế, CDC.
  

 

Nơi nhận:

- Văn phòng UBND tỉnh;

- Ban QLTN - TTHC tỉnh;

- Trung tâm Hành chính công tỉnh;

- BGĐ Sở, TT.ĐU, CĐN;

- Các Phòng CN Sở;

- Các Đơn vị trực thuộc (Website SYT);

- Lưu VT, VP (M).

KT.GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

(Đã ký)

Đoàn Thị Hồng Thơm

 LỊCH LÀM VIỆC SỞ Y TẾ Tuần lễ từ ngày 21/03/2022 đến ngày 26/03/2022Lịch làm việcBài viếtLỊCH LÀM VIỆC SỞ Y TẾ Tuần lễ từ ngày 21/03/2022 đến ngày 26/03/2022/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
20/03/2022 15:00NoĐã ban hành

LỊCH LÀM VIỆC SỞ Y TẾ

Tuần lễ từ ngày 21/03/2022 đến ngày 26/03/2022

 (Lịch này thay thư mời họp)

Lich So Y te 21-03 den 27-03-2022.pdf

Thứ hai 21/03/2022:​
Sáng:
  
1-8 giờ 00: Họp giao ban Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid - 19 (3 cấp: tỉnh - huyện - xã) theo hình thức trực tuyến (Sở Y tế chuẩn bị nội dung).
 * Thành phần: Ban Giám đốc Sở Y tế (TS Chương, Bs Chín), Lãnh đạo Trung tâm kiểm soát bệnh tật – CDC tỉnh, Bệnh viện đa khoa tỉnh; Phòng NVY, ThS Sơn chuẩn bị tài liệu cho BCĐ.
 * Địa điểm: Phòng họp A – UBND tỉnh.
  
2-8 giờ 00: Họp cùng Lãnh đạo UBND tỉnh nghe Sở Thông tin và Truyền thông báo cáo phương án triển khai Ứng dụng "Bình Dương ID".
 * Thành phần: Bs Đoàn Thị Hồng Thơm – PGĐ Sở.
 * Địa điểm: Phòng họp B - UBND tỉnh.
  
3-8 giờ 00: Tham gia Đoàn Thanh tra tỉnh thanh tra mua sắm thiết bị, VTYT, sinh phẩm, kit xét nghiệm, vắc xin, thuốc PC dịch Covid-19 từ ngày 21/03 - 25/03/2022.
 * Thành phần: Thanh tra sở, ThS Hiền-NVY, Ds Năm - NVD.
 * Địa điểm: Theo QĐ 320/QĐ-UBND ngày 28/01/2022.
  
4-8 giờ 00: Tham gia học lớp CCLLCT (21/3-25/3).
 * Thành phần: Ds Phương – Phó CTT.
 * Địa điểm: Trường Chính trị BD.
  
5-8 giờ 00: Trực Bộ phận Y tế – TTHC tỉnh (từ ngày 21/03 - 25/03/2022).
 * Thành phần: TTYT TDM, BVĐK tỉnh, Ban BVSKCB tỉnh.
 * Địa điểm: Tháp B – Tầng  2 – TTHC tỉnh.
  
6-8 giờ 00: Tiếp công dân định kỳ.                
 * Thành phần: Bs Trần Tấn Tài – TP.NVY.
 * Địa điểm: Tầng 1 - TTHC tỉnh.                        
  
7-Trực, giám sát công tác phòng chống dịch Covid-19 (cả ngày).
 Thành phần: Lãnh đạo, các phòng ban, bộ phận liên quan.
 Địa điểm: Sở Y tế, CDC.
  
  
Chiều:
  
1-14 giờ 00: Họp Ban Tổ chức Hội thảo khoa học: "Tỉnh Bình Dương chặng đường 1/4 thế kỷ: Thành tựu và Triển vọng" (theo Lịch làm việc của Tỉnh ủy).
 * Thành phần: TS Nguyễn Hồng Chương – GĐ Sở.
 * Địa điểm: Hội trường A – Tỉnh ủy.
  
2-14 giờ 00: Làm việc với TTYT Bàu Bàng về kiểm tra tiến độ triển khai công tác điều trị nội trú tại cơ sở mới.
 * Thành phần: Bs Huỳnh Minh Chín - PGĐ Sở, P.NVY.
 * Địa điểm: TTYT Bàu Bàng.
 Xe: Đ/c Hậu.
  
Thứ ba 22/03/2022:
Sáng:
  
1-7 giờ 30: Tham gia đoàn Giám sát của HĐND tỉnh về tình hình và kết quả thực hiện các chính sách hỗ trợ do ảnh hưởng Covid-19 (từ ngày 22/3 đến 24/03/2022).
 * Thành phần: Bs Chín – PGĐ sở, Phòng NVY (Bs Tài, Bs Đạt).
 * Địa điểm: Thuận An, Dầu Tiếng, Bắc Tân Uyên.
  
2-8 giờ 00: Hậu kiểm các đơn vị, cơ sở công bố đủ điều kiện quan trắc môi trường Theo KH số 21/KH-SYT ngày 09/3/2022 của Sở Y tế từ ngày 15/3 đến 17/3/2022.
 * Thành phần: Đại diện Lãnh đạo sở; Phòng NVY; TT SKLĐ&MT
 * Địa điểm: Theo KH số 21/KH-SYT ngày 09/3/2022 của Sở Y tế
 Xe: Cá nhân.
  
3-8 giờ 00: Thẩm định chi phí điều trị Covid19 tại BVĐK tỉnh  thời gian từ ngày 22/03 đến 24/3.                                           
 * Thành phần: P. KHTC, NVY, NVD và Sở Tài chính.
 * Địa điểm: BVĐK tỉnh.
  
4-8 giờ 00: Tiếp công dân định kỳ.                
 * Thành phần: Lãnh đạo Sở Y tế, ThS Hữu – Phó CVP.
 * Địa điểm: Tầng 1 - TTHC tỉnh.
  
5-Trực, giám sát công tác phòng chống dịch Covid-19 (cả ngày).
 Thành phần: Lãnh đạo, các phòng ban, bộ phận liên quan.
 Địa điểm: Sở Y tế, CDC.
  
  
  
  
  
Chiều:
  
1-14 giờ 00: Dự cùng lãnh đạo tỉnh họp nghe UBND thị xã Tân Uyên báo cáo các nội dung sau: (1) Phương án phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050; (2) Quy hoạch phát triển đô thị thị xã Tân Uyên.  
 * Thành phần: TS Nguyễn Hồng Chương – GĐ Sở.
 * Địa điểm: Phòng họp A - UBND tỉnh.
  
2-13 giờ 30: Tham dự Hội thảo trực tuyến triển khai Giấy chứng nhận điện tử tiêm vắc xin Covid-19 (theo GM 173/GM-BYT).
 * Thành phần: Bs Huỳnh Thanh Hà – PGĐ Sở, Phòng NVY, TT,KSBT tỉnh, Bệnh viện Đa khoa tỉnh; Lãnh đạo TTYT và Trưởng khoa KSDB TTYT huyện, thị xã, thành phố.
 * Địa điểm: Phòng họp trực tuyến Viettel tỉnh.
  
Thứ tư 23/03/2022
Sáng:
1-8 giờ 30: Họp Hội đồng nâng lương trước hạn.
 * Thành phần: TS Chương, BS Hà, BS Thơm, BS Chín, BS Tài, ThS Chinh, DS Quốc, DS Phương. ThS Thủy, ThS Hữu, ThS Hiếu, CN Hậu.
 * Địa điểm: Hội trường A – Sở Y tế.
  
2-9 giờ 00: Họp Hội đồng Thi đua khen thưởng Sở Y tế (thông qua công tác thi đua khen thưởng năm 2021).
 * Thành phần: Theo Quyết định số 345/QĐ-SYT ngày 11/3/2022 của Giám đốc Sở Y tế.
 * Địa điểm: Hội trường A – Sở Y tế.
  
3-8 giờ 00: Tham dự Hội nghị tổng kết hoạt động năm 2021 và kế hoạch năm 2022 của dự án RAI3E.
 * Thành phần: Bs Huỳnh Thanh Hà – PGĐ Sở, P.NVY, KHTC.
 * Địa điểm: KS Thiên Hà – Chánh Nghĩa.
  
4-8 giờ 00: Thẩm định cơ sở bán lẻ thuốc từ dược liệu, thuốc cổ truyền.
 * Thành phần: Phòng NVD, PYT Thủ Dầu Một.
 * Địa điểm: TP. Thủ Dầu Một.
 Xe:
  
5-8 giờ 00: Tiếp công dân định kỳ.
 * Thành phần: Ds Quách Ái Quốc – TP.NVD.
 * Địa điểm: Tầng 1 - TTHC tỉnh.
  
6-Trực, giám sát công tác phòng chống dịch Covid-19 (cả ngày).
 Thành phần: Lãnh đạo, các phòng ban, bộ phận liên quan.
 Địa điểm: Sở Y tế, CDC.
  
Chiều:
1-14 giờ 00: Họp thông qua công tác Thi đua khen thưởng Khối Văn hóa xã hội năm 2021.
 * Thành phần: TS Chương, GĐS, ThS Hữu, ThS Hiếu, ThS Sơn và Lãnh đạo và cán bộ phụ trách công tác Thi đua Khối Văn hóa xã hội (có thư mời riêng)
 * Địa điểm: Hội trường B - Sở Y tế
  
2-13 giờ 30: Dự Hội nghị giao ban trực tuyến công tác phi chính phủ nước ngoài năm 2021.
 * Thành phần: Đại diện Lãnh đạo sở.
 * Địa điểm: Hội trường Sở Ngoại vụ (Tầng 16, tháp B).
  
Thứ năm 24/03/2022
Sáng:
  
1-7 giờ 00: Dự Lễ triển khai thả muỗi vằn mang vi khuẩn Wolbachia theo Giấy mời 1020/GM-PAS của Viện Pasteur TP.HCM.
 * Thành phần: Bs Huỳnh Thanh Hà – PGĐ Sở, P.NVY.
 * Địa điểm: Công viên Thủ Dầu Một (Ngã sáu, P. Phú Cường).
  
2-8 giờ 00: Họp Hội đồng Giám định Y khoa tỉnh (cả ngày).
 * Thành phần: Bs Đoàn Thị Hồng Thơm – PGĐ Sở.
 * Địa điểm: TT.Giám định Y khoa tỉnh
  
3-9 giờ 00: Họp Phòng Nghiệp vụ Dược.
 * Thành phần: TS Chương, GĐS, ThS Hữu PCVP, Toàn thể P.NVD.
 * Địa điểm: Hội trường A – Sở Y tế.
  
4-9 giờ 30: Làm việc với Sở Thông tin và Truyền thông về xác định nhiệm vụ trọng tâm chuyển đổi số và ứng dụng CNTT năm 2022.
 * Thành phần: BGĐ Sở (TS Chương, Bs Chín), VP (ThS Minh, ThS Sơn), P.KHTC (ThS Chinh).
 * Địa điểm: Hội trường B – Sở Y tế.
  
5-
8 giờ 00: Tiếp công dân định kỳ.
* Thành phần: ThS Nguyễn Bình Minh – Phó CVP.
* Địa điểm: Tầng 1 - TTHC tỉnh.
  
6-Trực, giám sát công tác phòng chống dịch Covid-19 (cả ngày).
 Thành phần: Lãnh đạo, các phòng ban, bộ phận liên quan.
 Địa điểm: Sở Y tế, CDC.
  
  
  
  
Chiều:
  
1-14 giờ 00: Họp cùng Ban Thường vụ Tỉnh ủy về Phương án phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 gắn với Quy hoạch phát triển đô thị, Quy hoạch xây dựng của thành phố Thủ Dầu Một.
 * Thành phần: TS Nguyễn Hồng Chương – GĐ Sở;
 * Địa điểm: Hội trường A - Tỉnh ủy.
  
Thứ sáu 25/03/2022
Sáng:
  
1-8 giờ 00: Dự cùng Lãnh đạo tỉnh họp nghe UBND huyện Dầu Tiếng báo cáo các nội dung: (1) Phương án phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050; (2) Quy hoạch phát triển đô thị huyện Dầu Tiếng.
 * Thành phần: TS Nguyễn Hồng Chương – GĐ Sở.
 * Địa điểm: Phòng họp A – UBND tỉnh.
  
2-8 giờ 00: Làm việc với Thanh tra tỉnh về mua sắm TTB, vật tư y tế, sinh phẩm, kít xét nghiệm, thuốc phòng chống dịch Covid-19 tại Sở Y tế, TT,KSBT và các cơ sở khám chữa bệnh tuyến tỉnh và liên quan.
 * Thành phần: Bs Đoàn Thị Hồng Thơm – PGĐ Sở, Thanh tra, P.KHTC, NVY, NVD.
 * Địa điểm: Hội trường A - Sở Y tế.
  
3-8 giờ 00: Dự Hội nghị tổng kết công tác phòng, chống tội phạm và xây dựng phong trào Bảo vệ an ninh Tổ Quốc năm 2021; triển khai nhiệm vụ năm 2022.
 * Thành phần: Bs Huỳnh Thanh Hà – PGĐ Sở.
 * Địa điểm: Hội trường A - Công an tỉnh.
  
4-9 giờ 30: Làm việc với Trung tâm Y tế thành phố Thủ Dầu Một về những thuận lợi và khó khăn trong công tác hoạt động của đơn vị.
 * Thành phần: BS Huỳnh Minh Chín - Phó Giám đốc Sở Y tế, ThS Hữu PCVP, ThS Hiếu CVVPS; BGĐ, Phòng Tổ chức hành chính, Kế hoạch nghiệp vụ Trung tâm Y tế  thành phố Thủ Dầu Một.
 * Địa điểm: Trung tâm Y tế thành phố Thủ Dầu Một.
  
5-8 giờ 00: Thẩm định thực hành tốt cơ sở bán lẻ thuốc.
 * Thành phần: Phòng NVD, PYT Thủ Dầu Một.
 * Địa điểm: TP. Thủ Dầu Một.
 Xe:
  
6-8 giờ 00: Tiếp công dân định kỳ.
 * Thành phần: Ds Phạm Tiến Phương – Phó CTT.
 * Địa điểm: Tầng 1 - TTHC tỉnh.
  
7-Trực, giám sát công tác phòng chống dịch Covid-19 (cả ngày).
 Thành phần: Lãnh đạo, các phòng ban, bộ phận liên quan.
 Địa điểm: Sở Y tế, CDC.
  
Chiều: 
1-14 giờ 00: Giao ban Ban Giám đốc.
 * Thành phần: Ban Giám đốc Sở.
 * Địa điểm: Hội trường B – Sở Y tế.
  
2-14 giờ 00: Giao ban Ban Giám đốc, TT.ĐU, CĐNYT, Các phòng CN.
 * Thành phần: Ban Giám đốc, TT.ĐU, CĐNYT, Các phòng CN.
 * Địa điểm: Hội trường B – Sở Y tế.
  
Thứ bảy 26/03/2022
Sáng: 
1-9 giờ 00: dự diễn tập phương án ứng phó sự cố môi trường do cháy, nổ tại Công ty TNHH Sài Gòn  Stec.
 * Thành phần: Bs Huỳnh Minh Chín – PGĐ Sở.
 * Địa điểm: Công ty TNHH Sài Gòn Stec, số 7 đường số 7, KCN Vsip II phường Hoà Phú, thành phố Thủ Dầu Một.
  
2-Trực, giám sát công tác phòng chống dịch Covid-19 (cả ngày).
 Thành phần: Lãnh đạo, các phòng ban, bộ phận liên quan.
 Địa điểm: Sở Y tế, CDC.
  

 

Nơi nhận:

- Văn phòng UBND tỉnh;

- Ban QLTN - TTHC tỉnh;

- Trung tâm Hành chính công tỉnh;

- BGĐ Sở, TT.ĐU, CĐN;

- Các Phòng CN Sở;

- Các Đơn vị trực thuộc (Website SYT);

- Lưu VT, VP (M).

KT.GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

(Đã ký)

Đoàn Thị Hồng Thơm

 


LỊCH LÀM VIỆC SỞ Y TẾ Tuần lễ từ ngày 14/03/2022 đến ngày 19/03/2022Lịch làm việcLỊCH LÀM VIỆC SỞ Y TẾ Tuần lễ từ ngày 14/03/2022 đến ngày 19/03/2022/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
12/03/2022 15:00NoĐã ban hành

LỊCH LÀM VIỆC SỞ Y TẾ

Tuần lễ từ ngày 14/03/2022 đến ngày 19/03/2022

 (Lịch này thay thư mời họp)

Lich So Y te 14-03 den 19-03-2022.pdf


Thứ hai 14/03/2022:​
Sáng:
1-8 giờ 00: Họp giao ban Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid - 19 (3 cấp: tỉnh - huyện - xã) theo hình thức trực tuyến (Sở Y tế chuẩn bị nội dung).
 * Thành phần: Ban Giám đốc Sở Y tế, Lãnh đạo Trung tâm kiểm soát bệnh tật – CDC tỉnh, Bệnh viện đa khoa tỉnh; Phòng NVY, ThS Phúc chuẩn bị tài liệu cho BCĐ.
 * Địa điểm: Phòng họp A – UBND tỉnh.
  
2-9 giờ 00: Họp cùng Lãnh đạo UBND tỉnh nghe báo cáo công tác chuẩn bị lễ khởi công Khu công nghiệp VSIP 3 và khu nhà ở xã hội (Tổng Công ty Becamex IDC, Công ty TNHH Khu công nghiệp VSIP chuẩn bị nội dung).
 * Thành phần: Bs Đoàn Thị Hồng Thơm – PGĐ Sở.
 * Địa điểm: Phòng họp B - UBND tỉnh.
  
3-8 giờ 00: Tập huấn online dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 – Lĩnh vực y dược cổ truyền (cả ngày theo Giấy mời 06/GM-YDCT)
 * Thành phần: Phòng Nghiệp vụ Dược, Các doanh nghiệp dược, VP.
 * Địa điểm: Online (họp qua phần mềm Webex).
  
4-8 giờ 00: Tham gia Đánh giá hệ thống Giám sát báo cáo bệnh truyền nhiễm bằng phần mềm trực tuyến theo thông tư 54/2015/TT-BYT.
 * Thành phần: Đại diện Lãnh đạo sở, ThS Phúc - P.NVY.
 * Địa điểm: Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh
  
5-8 giờ 00: Trực Bộ phận Y tế – TTHC tỉnh (từ ngày 14/03 - 18/03/2022).
 * Thành phần: TTYT TDM, BVĐK tỉnh, Ban BVSKCB tỉnh.
 * Địa điểm: Tháp B – Tầng  2 – TTHC tỉnh.
  
6-8 giờ 00: Tiếp công dân định kỳ.                    
 * Thành phần: Bs Trần Tấn Tài – TP.NVY.
 * Địa điểm: Tầng 1 - TTHC tỉnh.                            
  
7-Trực, giám sát công tác phòng chống dịch Covid-19 (cả ngày).
 Thành phần: Lãnh đạo, các phòng ban, bộ phận liên quan.
 Địa điểm: Sở Y tế, CDC.
  
Chiều:
1-14 giờ 00: Họp cùng Lãnh đạo tỉnh nghe UBND huyện Phú Giáo báo cáo các nội dung sau: (1) Phương án phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050; (2) Quy hoạch phát triển đô thị huyện Phú Giáo.
 * Thành phần: BS Huỳnh Thanh Hà – PGĐ Sở.
 * Địa điểm: Phòng họp A – UBND tỉnh.
  
2-14 giờ 00: Họp báo cáo lãnh đạo tỉnh tình hình hoạt động của Bệnh viện Đa khoa tỉnh đến thời điểm hiện nay (đặc biệt là những khó khăn, tồn tại liên quan đến các khoản nợ, thanh quyết toán kinh phí) và những đề xuất, kiến nghị.
 * Thành phần: BS Đoàn Thị Hồng Thơm – PGĐ Sở, Lãnh đạo Bệnh viện Đa khoa tỉnh; Phòng KHTC Sở Y tế.
 * Địa điểm: Phòng họp B – UBND tỉnh.
  
3-14 giờ 00: Dự cùng đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đi kiểm tra công tác tiêm vắc xin ngừa Covid -19 trên địa bàn thị xã Tân Uyên (theo Lịch làm việc của Tỉnh ủy)
 * Thành phần: Bs Huỳnh Minh Chín – PGĐ Sở.
 * Địa điểm: Văn phòng Khu phố 8, phường Uyên Hưng, Thị xã Tân Uyên.
  
4-14 giờ 30: Dự cùng đồng chí Bí thư Tỉnh ủy làm việc Ban Thường vụ Thị ủy Tân Uyên về Phương án phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 gắn với Quy hoạch phát triển đô thị, Quy hoạch xây dựng Thị ủy Tân Uyên (theo Lịch của Tỉnh ủy).
 * Thành phần: Bs Huỳnh Minh Chín – PGĐ Sở.
 * Địa điểm: Hội trường - Thị ủy Tân Uyên.
  
Thứ ba 15/03/2022:
Sáng:
  
1-8 giờ 30: Họp xem xét, giải quyết các kiến nghị của Trường Cao đẳng Y tế Bình Dương.
 * Thành phần: BGĐ Sở (Bs Hà, Bs Thơm), Mời các Sở: Tài chính, Tư pháp, LĐTB&XH, Xây dựng, Tài nguyên & Môi trường, Kế hoạch & Đầu tư, Trường Cao đẳng Y tế; P.KHTC, Nghiệp vụ Y, Văn phòng.
 * Địa điểm: Hội trường A – Sở Y tế.
  
2-8 giờ 30: Họp Ban Điều hành Thành phố Thông minh Bình Dương (Sở Khoa học và Công nghệ, Văn phòng Thành phố thông minh chuẩn bị nội dung và mời thành phần dự).
 * Thành phần: Bs Huỳnh Minh Chín – PGĐ Sở, ThS Minh – PCVP.
 * Địa điểm: Hội trường B – Sở Y tế.
  
  
  
3-8 giờ 00: Hậu kiểm các đơn vị, cơ sở công bố đủ điều kiện quan trắc môi trường Theo KH số 21/KH-SYT ngày 09/3/2022 của Sở Y tế từ ngày 15/3 đến 17/3/2022.
 * Thành phần:Đại diện Lãnh đạo sở; Phòng NVY; TT SKLĐ&MT
 * Địa điểm: Theo KH số 21/KH-SYT ngày 09/3/2022 của Sở Y tế
 Xe:
  
4-8 giờ 00: Tiếp công dân định kỳ.                    
 * Thành phần: Lãnh đạo Sở Y tế, ThS Hữu – Phó CVP.
 * Địa điểm: Tầng 1 - TTHC tỉnh.
  
5-Trực, giám sát công tác phòng chống dịch Covid-19 (cả ngày).
 Thành phần: Lãnh đạo, các phòng ban, bộ phận liên quan.
 Địa điểm: Sở Y tế, CDC.
  
Thứ tư 16/03/2022
Sáng:
1-8 giờ 00: Họp cùng Lãnh đạo tỉnh nghe UBND thị xã Bến Cát báo cáo các nội dung sau: (1) Phương án phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050; (2) Quy hoạch phát triển đô thị thị xã Bến Cát.
 * Thành phần: Bs Đoàn Thị Hồng Thơm – PGĐ Sở;
 * Địa điểm: Phòng họp A – UBND tỉnh.
  
2-8 giờ 00: Làm việc với TTYT Bàu Bàng về kiểm tra tiến độ triển khai công tác điều trị nội trú tại cơ sở mới.
 * Thành phần: Bs Huỳnh Minh Chín - PGĐ Sở, P.NVY.
 * Địa điểm: TTYT Bàu Bàng.
 Xe: Cá nhân.
  
3-8 giờ 30: Khảo sát, kiểm tra Server, hệ thống mạng Sở Y tế.
 * Thành phần: VP (ThS Minh), Công ty VNTT – Becamex.
 * Địa điểm: Sở Y tế.                              
  
4-8 giờ 00: Tiếp công dân định kỳ.
 * Thành phần: Ds Quách Ái Quốc – TP.NVD.
 * Địa điểm: Tầng 1 - TTHC tỉnh.
  
5-Trực, giám sát công tác phòng chống dịch Covid-19 (cả ngày).
 Thành phần: Lãnh đạo, các phòng ban, bộ phận liên quan.
 Địa điểm: Sở Y tế, CDC.
  
Chiều:
1-14 giờ 00: Dự Phiên chất vấn của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về lĩnh vực tài nguyên, môi trường.
 * Thành phần: Bs Đoàn Thị Hồng Thơm – PGĐ Sở.
 * Địa điểm: Hội trường Đoàn ĐBQH tỉnh (Tầng 20, tháp B).
  
2-14 giờ 00: Hội thảo trực tuyến thực hiện Luật phòng chống tác hại của thuốc lá, Nghị định xử phạt vi phạm hành chính và các văn bản khác.
 * Thành phần: Theo Giấy mời số 30/GM-SYT ngày 11/3 của Sở Y tế
 * Địa điểm: Họp online qua Zoom.
  
Thứ năm 17/03/2022
Sáng:
1-8 giờ 00: Dự họp cùng BTV Tỉnh ủy về Phương án phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 gắn với Quy hoạch phát triển đô thị, Quy hoạch xây dựng của thành phố Thủ Dầu Một và Công tác chuẩn bị tổ chức lễ khởi công Khu công nghiệp VSIP 3, nhà ở xã hội và trao giấy chứng nhận đầu tư.
 * Thành phần: Bs Đoàn Thị Hồng Thơm – PGĐ Sở.
 * Địa điểm: Hội trường A - Tỉnh ủy.
  
2-9 giờ 00: Họp thống nhất các nội dung, phối hợp đào tạo Bác sĩ Sau đại học tại Đại học Y Hà Nội.
 * Thành phần: BGĐ Sở Y tế, Mời các Sở: Tài chính, Tư pháp, Nội vụ, GD&ĐT, BVĐK tỉnh; P.KHTC, Nghiệp vụ Y, Văn phòng.
 * Địa điểm: Hội trường A – Sở Y tế.
  
3-
8 giờ 00: Tiếp công dân định kỳ.
* Thành phần: ThS Nguyễn Bình Minh – Phó CVP.
* Địa điểm: Tầng 1 - TTHC tỉnh.
  
4-Trực, giám sát công tác phòng chống dịch Covid-19 (cả ngày).
 Thành phần: Lãnh đạo, các phòng ban, bộ phận liên quan.
 Địa điểm: Sở Y tế, CDC.
  
Chiều:
  
1-14 giờ 00: Kiểm tra công tác PCD tại các Trạm Y tế và Trạm Y tế lưu động trên địa bàn Thành phố Thủ Dầu Một.
 * Thành phần: BS Huỳnh Minh Chín – PGĐ Sở, Phòng NVY
 * Địa điểm: Thành phố Thủ Dầu Một.
  
Thứ sáu 18/03/2022
Sáng:
  
1-9 giờ 00: Dự cùng đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đi kiểm tra công tác chuẩn bị tổ chức lễ khởi công Khu công nghiệp VSIP 3 và khu nhà ở xã hội (Tổng Công ty Becamex chuẩn bị nội dung và chương trình).
 * Thành phần: Bs Đoàn Thị Hồng Thơm – PGĐ Sở
 * Địa điểm: Khu công nghiệp VSIP 3 và khu nhà ở xã hội.
  
  
2-10 giờ 00: Họp Giao ban trực tuyến công tác y tế, PCD Covid-19 với các cơ sở Y tế trực thuộc.
 * Thành phần: Theo Thông báo số 120/TB-SYT, ngày 06/10/2021.
 * Địa điểm: Phòng họp trực tuyến - Tầng 1 – TTHC tỉnh.
  
3-8 giờ 00: Thẩm định PKCK tại TP. Thủ Dầu Một.
 * Thành phần: Phòng NVY, PYT Thủ Dầu Một.
 * Địa điểm: TP. Thủ Dầu Một.
 Xe:
  
4-8 giờ 00: Tiếp công dân định kỳ.
 * Thành phần: Ds Phạm Tiến Phương – Phó CTT.
 * Địa điểm: Tầng 1 - TTHC tỉnh.
  
5-Trực, giám sát công tác phòng chống dịch Covid-19 (cả ngày).
 Thành phần: Lãnh đạo, các phòng ban, bộ phận liên quan.
 Địa điểm: Sở Y tế, CDC.
  
Chiều:
  
1-16 giờ 00: Họp báo cáo Lãnh đạo UBND tỉnh tổng thể công tác chuẩn bị tổ chức Lễ động thổ khu nghiệp VSIP 3 và khu nhà ở xã hội (Tổng Công ty Becamex chuẩn bị nội dung).
 * Thành phần: Bs Đoàn Thị Hồng Thơm – PGĐ Sở
 * Địa điểm: Phòng họp B - UBND tỉnh.
  
Thứ bảy 19/03/2022
Sáng: 
1-9 giờ 00: Dự cùng Phó Chủ tịch UBND tỉnh đi kiểm tra công tác chuẩn bị Lễ khởi công khu công nghiệp VSIP 3 và khu nhà ở xã hội.
 * Thành phần: Bs Đoàn Thị Hồng Thơm – PGĐ Sở
  
2-Trực, giám sát công tác phòng chống dịch Covid-19 (cả ngày).
 Thành phần: Lãnh đạo, các phòng ban, bộ phận liên quan.
 Địa điểm: Sở Y tế, CDC.
  

 

Nơi nhận:

- Văn phòng UBND tỉnh;

- Ban QLTN - TTHC tỉnh;

- Trung tâm Hành chính công tỉnh;

- BGĐ Sở, TT.ĐU, CĐN;

- Các Phòng CN Sở;

- Các Đơn vị trực thuộc (Website SYT);

- Lưu VT, VP (M).

KT.GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

(Đã ký)

Huỳnh Thanh Hà

 

LỊCH LÀM VIỆC SỞ Y TẾ Tuần lễ từ ngày 07/03/2022 đến ngày 12/03/2022Lịch làm việcLỊCH LÀM VIỆC SỞ Y TẾ Tuần lễ từ ngày 07/03/2022 đến ngày 12/03/2022/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
07/03/2022 14:00NoĐã ban hành

LỊCH LÀM VIỆC SỞ Y TẾ

Tuần lễ từ ngày 07/03/2022 đến ngày 12/03/2022

 (Lịch này thay thư mời họp)

Lich So Y te 7-03 den 12-03-2022.pdf

Thứ hai 07/03/2022:
Sáng:
1-8 giờ 00: Họp trực tuyến Ban chỉ đạo PCD Covid-19 trên địa bàn tỉnh
 * Thành phần: Thành viên BCĐ PCD Covid-19 tỉnh (theo QĐ 1825/QĐ-UBND ngày 15/7/2021 của UBND tỉnh).
 * Địa điểm: Phòng họp A – UBND tỉnh.
  
2-8 giờ 00: Họp Hội đồng thẩm định xét công nhận xã nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu trên địa bàn tỉnh (Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chuẩn bị nội dung).
 * Thành phần: Bs Huỳnh Thanh Hà – PGĐ Sở - Thành viên Hội đồng theo Quyết định số 204/QĐ-UBND ngày 20/01/2021 của UBND tỉnh.
 * Địa điểm: Phòng họp UBND tỉnh.
  
3-8 giờ 00: Tham gia Đoàn Thanh tra tỉnh thanh tra mua sắm thiết bị, VTYT, sinh phẩm, kit xét nghiệm, vắc xin, thuốc PC dịch Covid-19 từ ngày 07/03 - 11/03/2022.
 * Thành phần: Thanh tra sở, ThS Hiền-NVY, Ds Năm - NVD.
 * Địa điểm: Theo QĐ 320/QĐ-UBND ngày 28/01/2022.
  
4-10 giờ 00: Họp Hội đồng cấp CCHN đợt 2/2022.
 * Thành phần: Thành viên Hội đồng; mời Bs Chín – PGĐ Sở.
 * Địa điểm: Hội trường B – Sở Y tế.
  
5-8 giờ 00: Trực Bộ phận Y tế – TTHC tỉnh (từ ngày 07/03 - 11/03/2022).
 * Thành phần: TTYT TDM, BVĐK tỉnh, Ban BVSKCB tỉnh.
 * Địa điểm: Tháp B – Tầng  2 – TTHC tỉnh.
  
6-8 giờ 00: Tiếp công dân định kỳ.                
 * Thành phần: Bs Trần Tấn Tài – TP.NVY.
 * Địa điểm: Tầng 1 - TTHC tỉnh.                        
  
7-Trực, giám sát công tác phòng chống dịch Covid-19 (cả ngày).
 Thành phần: Lãnh đạo, các phòng ban, bộ phận liên quan.
 Địa điểm: Sở Y tế, CDC.
  
Chiều:
1-14 giờ 00: Làm việc về công tác mua sắm kit test, VTYT PC dịch Covid-19 của Công ty Việt Á tại các cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh.
 * Thành phần: Công an tỉnh (PC03), Ban Giám đốc Sở, P.KHTC.
 * Địa điểm: Hội trường A -  Sở Y tế.
  
2-14 giờ 00: Công bố Quyết định kiểm tra thuế thu nhập cá nhân.
 * Thành phần: Đại diện BGĐ Sở, P.KHTC.
 * Địa điểm: Hội trường B -  Sở Y tế.
  
3-15 giờ 00: Họp Ban Giám đốc Sở Y tế.
 * Thành phần: Giám đốc và các Phó Giám đốc, Văn phòng.
 * Địa điểm: Hội trường A – Sở Y tế.
  
Thứ ba 08/03/2022:
Sáng:
  
1-8 giờ 00: Họp cùng Lãnh đạo tỉnh nghe UBND thành phố Thủ Dầu Một báo cáo các nội dung sau: (1) Phương án phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050; (2) Báo cáo công tác quy hoạch phát triển đô thị; (3) Quy hoạch xây dựng của thành phố Thủ Dầu Một.
 * Thành phần: TS Nguyễn Hồng Chương - GĐ Sở.
 * Địa điểm: Phòng họp A – UBND tỉnh.
  
2-9 giờ 00: Làm việc với Bệnh viện Phục hồi chức năng, Bệnh viện Y học cổ truyền tỉnh.
 * Thành phần: Ban Giám đốc, BS Tài TP.NVY, BS Đạt PTP. NVY, ThS Chinh. PTP KHTC, ThS Thủy. PTKT, ThS Hữu, ThS Hiếu VP Sở Y tế; Ban Giám đốc Bệnh viện Phục hồi chức năng, Bệnh viện Y học cổ truyền tỉnh (khi dự họp đem theo Giấy xác nhận test Covid-19).
 * Địa điểm: Hội trường B – Sở Y tế.
  
3-10 giờ 00: Làm việc với Trung tâm Kiểm nghiệm về bổ sung chức năng nhiệm vụ của đơn vị.
 * Thành phần: Bs Đoàn Thị Hồng Thơm – PGĐ Sở, ThS Hữu, ThS Hiếu, Giám đốc Trung tâm Kiểm nghiệm (Trung tâm Kiểm nghiệm chuẩn bị 05 bộ hồ sơ và trình bày báo cáo, khi dự họp đem theo Giấy xác nhận test Covid-19).
 * Địa điểm: Hội trường A – Sở Y tế.
  
48 giờ 00: Kiểm tra công tác phòng chống dịch và quản lý F0 là học sinh tại các Trạm Y tế xã, phường, thị trấn; Trạm Y tế lưu động.
 * Thành phần: Bs Huỳnh Minh Chín – PGĐ Sở.
 * Địa điểm: Phú Giáo (Sáng); Bắc Tân Uyên (Chiều)
 Xe: Đ/c Hậu
  
5-8 giờ 00: Tiếp công dân định kỳ.                
 * Thành phần: ThS Ngô Trần Đức Hữu - Phó Chánh VP.
 * Địa điểm: Tầng 1 - TTHC tỉnh.
  
  
6-Trực, giám sát công tác phòng chống dịch Covid-19 (cả ngày).
 Thành phần: Lãnh đạo, các phòng ban, bộ phận liên quan.
 Địa điểm: Sở Y tế, CDC.
Chiều:
1-14 giờ 00: Làm việc với Đại diện Tập đoàn Viettel về rà soát, thống nhất danh mục, dự toán Đề án chuyển đổi số Y tế Bình Dương.
 * Thành phần: Ban Giám đốc sở (TS Chương, Bs Chín), Văn phòng (ThS Minh, ThS Sơn), P.KHTC (ThS Chinh).
 * Địa điểm: Hội trường A - Sở Y tế.
  
Thứ tư 09/03/2022
Sáng:
1-8 giờ 00: Họp cùng Lãnh đạo tỉnh nghe UBND thành phố Thuận An báo cáo các nội dung sau: (1) Phương án phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050; (2) Báo cáo công tác quy hoạch phát triển đô thị; (3) Quy hoạch xây dựng của TP.Thuận An.
 * Thành phần: TS Nguyễn Hồng Chương - GĐ Sở.
 * Địa điểm: Phòng họp A – UBND tỉnh.
  
2-8 giờ 00: Đại hội đại biểu CLB Hưu trí tỉnh.
 * Thành phần: Đại diện Lãnh đạo Sở;
 * Địa điểm: Hội trường CLB Hưu trí tỉnh (475 - ĐL Bình Dương).
  
3-8 giờ 00: Kiểm tra công tác phòng chống dịch và quản lý F0 là học sinh tại các Trạm Y tế xã, phường, thị trấn; Trạm Y tế lưu động.
 * Thành phần: Bs Huỳnh Minh Chín – PGĐ Sở;
 * Địa điểm: Dầu Tiếng.
  
4-9 giờ 00: Họp chuyên đề công tác tổ chức.
 * Thành phần: Văn phòng (ThS Hữu, ThS Minh, ThS Hiếu, ThS Sơn, CN Hậu); Lãnh đạo các Phòng Tổ chức cán bộ, Tổ chức hành chính các đơn vị trực thuộc.
 * Địa điểm: Hội trường TT.KSBT tỉnh (TT.TTGDSK cũ).
  
5-7 giờ 30: Thẩm định cơ sở bán lẻ thuốc từ dược liệu, thuốc cổ truyền.
 * Thành phần: P.NVD, PYT.Dĩ An.
 * Địa điểm: Dĩ An.
 Xe: Đ/c Hậu.
  
6-8 giờ 00: Tiếp công dân định kỳ.
 * Thành phần: Ds Quách Ái Quốc – TP.NVD.
 * Địa điểm: Tầng 1 - TTHC tỉnh.
  
7-Trực, giám sát công tác phòng chống dịch Covid-19 (cả ngày).
 Thành phần: Lãnh đạo, các phòng ban, bộ phận liên quan.
 Địa điểm: Sở Y tế, CDC.
  
Chiều:
1-14 giờ 00: Họp Đảng ủy Sở Y tế.
 * Thành phần: BCH Đảng ủy Sở Y tế.
 * Địa điểm: TT.KSBT tỉnh.
  
2-14 giờ 30: Họp thống nhất thông tin, tiêu chí Y tế để gửi cho Trung tâm Giám sát, điều hành thông minh tỉnh Bình Dương hiển thị trên Dashboard Trung tâm Giám sát, điều hành của tỉnh.
 * Thành phần: Bs Huỳnh Minh Chín – PGĐ Sở, P.NVY (bộ phận quản lý, báo cáo số liệu PCD Covid, các dữ liệu về KCB của các đơn vị y tế trên địa bàn tỉnh); P.KHTC (bộ phận thống kê); Văn phòng (ThS Minh, ThS Hiếu, ThS Sơn).
 * Địa điểm: Hội trường A – Sở Y tế.
  
Thứ năm 10/03/2022
Sáng:
  
1-8 giờ 00: Họp với Thường trực Tỉnh ủy về nội dung 1: Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh báo cáo tiến độ đầu tư, xây dựng Bệnh viện 1.500 giường (theo lịch bổ sung của Tỉnh ủy).
 * Thành phần: TS Nguyễn Hồng Chương - Giám đốc sở; PGS.TS Nguyễn Lân Hiếu – Giám đốc BVĐK tỉnh.
 * Địa điểm: Hội trường A – Tỉnh ủy.
  
2-8 giờ 00: Hội nghị trực tuyến "phối hợp quản lý hoạt động quảng cáo thực phẩm bảo vệ sức khỏe năm 2022".
 * Thành phần: Bs Huỳnh Thanh Hà – PGĐ Sở; Lãnh đạo Chi cục ATVSTP, Thanh tra sở.
 * Địa điểm: Trực tuyến qua Zoom (ID: 886 6508 7682, Pas: 295516)
  
3-8 giờ 00: Họp Hội đồng Giám định Y khoa tỉnh (cả ngày).
 * Thành phần: Bs Đoàn Thị Hồng Thơm – PGĐ Sở.
 * Địa điểm: TT. Giám định Y khoa tỉnh
  
4-8 giờ 00: Công bố kết luận nội dung tố cáo tại TTYT Dĩ An.
 * Thành phần: Đại diện Lãnh đạo sở, Các thành viên Tổ xác minh.
 * Địa điểm: TTYT Dĩ An.
 Xe: Cá nhân.
  
5-8 giờ 00: Tiếp công dân định kỳ.
 * Thành phần: ThS Nguyễn Bình Minh – Phó CVP.
 * Địa điểm: Tầng 1 - TTHC tỉnh.
  
6-Trực, giám sát công tác phòng chống dịch Covid-19 (cả ngày).
 Thành phần: Lãnh đạo, các phòng ban, bộ phận liên quan.
 Địa điểm: Sở Y tế, CDC.
  
Chiều:
1-13 giờ 30: Thẩm định PKCK tại Thuận An và Bến Cát.
 * Thành phần: Bs Thơm – PGĐ Sở, Phòng NVY.
 * Địa điểm: Thuận An và Bến Cát.
 Xe: Đ/c Hậu
  
2-13 giờ 30: Tập huấn trực tuyến công tác điều trị, chăm sóc F0 là học sinh tại nhà và hướng dẫn quy trình xử lý F0 tại trường học cho Trạm Y tế xã phường, Trạm Y tế lưu động.
 * Thành phần: Bs Huỳnh Minh Chín – PGĐ Sở; Bs Nguyệt – TK Nhi, P.KHTH BVĐK tỉnh; TP.KHTH, TK.KSDB TTYT huyện, thị, tp; Trường trạm, CB PCD Trạm Y tế xã phường, Trạm Y tế lưu động.
 * Địa điểm: Điểm cầu tỉnh: Phòng họp trực tuyến – Tầng 1, Tháp B- TTHC tỉnh; Điểm cầu huyện:  Phòng họp trực tuyến TTYT huyện và qua phần mềm Webex.
  
Thứ sáu 11/03/2022
Sáng:
1-8 giờ 00: Họp cùng Lãnh đạo tỉnh nghe UBND thành phố Dĩ An báo cáo các nội dung sau: (1) Phương án phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050; (2) Báo cáo công tác quy hoạch phát triển đô thị; (3) Quy hoạch xây dựng của thành phố Dĩ An.
 * Thành phần: TS Nguyễn Hồng Chương - GĐ Sở.
 * Địa điểm: Phòng họp A – UBND tỉnh.
  
2-8 giờ 00: Dự Hội nghị triển khai kế hoạch thực hiện công tác Dân số - KHHGĐ năm 2022.
 * Thành phần: Đại diện Lãnh đạo Sở; P.NVY.
 * Địa điểm: Trung tâm KSBT tỉnh.
  
3-8 giờ 30: Làm việc về hoạt động năm 2022 của TT.SKLĐMT tỉnh.
 * Thành phần: Bs Huỳnh Minh Chín-PGĐ Sở; VP(ThS Minh-PCVP).
 * Địa điểm: TT.SKLĐMT.
  
4-7 giờ 30: Thẩm định cơ sở bán lẻ thuốc từ dược liệu, thuốc cổ truyền.
 * Thành phần: P.NVD, PYT.TDM.
 * Địa điểm: Thủ Dầu Một.
 Xe: Đ/c Hậu
  
5-8 giờ 00: Dự Hội nghị tổng kết thi đua năm 2021, trao đổi kinh nghiệm về nghiệp vụ thanh tra, kiểm tra.
 * Thành phần: Thanh tra sở.
 * Địa điểm: TP.Mỹ Tho - Tiền Giang.
  
6-8 giờ 00: Tiếp công dân định kỳ.
 * Thành phần: Ds Phạm Tiến Phương – Phó CTT.
 * Địa điểm: Tầng 1 - TTHC tỉnh.
  
7-Trực, giám sát công tác phòng chống dịch Covid-19 (cả ngày).
 Thành phần: Lãnh đạo, các phòng ban, bộ phận liên quan.
 Địa điểm: Sở Y tế, CDC.
  
Chiều:
  
1-14 giờ 00: Làm việc về hoạt động năm 2022 của Chi cục ATVSTP tỉnh.
 * Thành phần: Bs Huỳnh Minh Chín- PGĐ Sở; VP (ThS Hữu- PCVP).
 * Địa điểm: Chi cục ATVSTP tỉnh.
  
Thứ bảy 12/03/2022
Sáng: 
  
1Trực, giám sát công tác phòng chống dịch Covid-19 (cả ngày).
 Thành phần: Lãnh đạo, các phòng ban, bộ phận liên quan.
 Địa điểm: Sở Y tế, CDC.
  

 

Nơi nhận:

- Văn phòng UBND tỉnh;

- Ban QLTN - TTHC tỉnh;

- Trung tâm Hành chính công tỉnh;

- BGĐ Sở, TT.ĐU, CĐN;

- Các Phòng CN Sở;

- Các Đơn vị trực thuộc (Website SYT);

- Lưu VT, VP (M).

KT.GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

 

(Đã ký)

 

Đoàn Thị Hồng Thơm

 

LỊCH LÀM VIỆC SỞ Y TẾ Tuần lễ từ ngày 28/02/2022 đến ngày 05/03/2022Lịch làm việcLỊCH LÀM VIỆC SỞ Y TẾ Tuần lễ từ ngày 28/02/2022 đến ngày 05/03/2022/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
28/02/2022 14:00NoĐã ban hành

LỊCH LÀM VIỆC SỞ Y TẾ

Tuần lễ từ ngày 28/02/2022 đến ngày 05/03/2022

 (Lịch này thay thư mời họp)

Lich So Y te 28-02 den 05-03-2022.pdf


Thứ hai 28/02/2022:​
Sáng:
1-8 giờ 00: Đoàn Kiểm toán Nhà nước làm việc tại Sở Y tế về huy động, quản lý, sử dụng các nguồn lực phục vụ công tác phòng chống dịch Covid-19 và các chính sách hỗ trợ (từ ngày 28/2 – 03/03/2022).
 * Thành phần: Lãnh đạo Sở, P.KHTC.
 * Địa điểm: Hội trường A - Sở Y tế.
  
2-8 giờ 00: Tham gia Đoàn Thanh tra tỉnh thanh tra mua sắm thiết bị, VTYT, sinh phẩm, kit xét nghiệm, vắc xin, thuốc PC dịch Covid-19 từ ngày 28/02 - 04/03/2022.
 * Thành phần: Thanh tra sở, ThS Hiền-NVY, Ds Năm - NVD.
 * Địa điểm: Theo QĐ 320/QĐ-UBND ngày 28/01/2022.
  
3-9 giờ 00: Họp Ban Giám đốc Sở Y tế.
 * Thành phần: Giám đốc và các Phó Giám đốc.
 * Địa điểm: Hội trường B – Sở Y tế.
  
4-10 giờ 00: Giao ban BGĐ, TT.ĐU, CĐNYT, Các phòng chức năng.
 * Thành phần: BGĐ, TT.ĐU, CĐNYT, Trưởng, Phó PCN.
 * Địa điểm: Hội trường B – Sở Y tế.
  
5-8 giờ 00: Trực Bộ phận Y tế – TTHC tỉnh (từ ngày 28/02 - 04/03/2022).
 * Thành phần: TTYT TDM, BVĐK tỉnh, Ban BVSKCB tỉnh.
 * Địa điểm: Tháp B – Tầng  2 – TTHC tỉnh.
  
6-8 giờ 00: Tiếp công dân định kỳ.                
 * Thành phần: Bs Trần Tấn Tài – TP.NVY.
 * Địa điểm: Tầng 1 - TTHC tỉnh.                        
  
7-Trực, giám sát công tác phòng chống dịch Covid-19 (cả ngày).
 Thành phần: Lãnh đạo, các phòng ban, bộ phận liên quan.
 Địa điểm: Sở Y tế, CDC.
Chiều:
1-14 giờ 00: Dự cùng Lãnh đạo Tỉnh ủy đi khảo sát, kiểm tra, chỉ đạo về công tác quy hoạch ven sông Sài Gòn và công tác tiêm vắc xin Covid trên địa bàn Thủ Dầu Một.
 * Thành phần: TS Nguyễn Hồng Chương – GĐ Sở.
 * Địa điểm: Thủ Dầu Một.
 Xe: Đ/c Hậu.
  
Thứ ba 01/03/2022:
Sáng:
  
1-8 giờ 00: Dự cùng Lãnh đạo Tỉnh ủy đi khảo sát, kiểm tra, chỉ đạo về công tác quy hoạch ven sông Sài Gòn và công tác tiêm vắc xin Covid trên địa bàn Thuận An.
 * Thành phần: Bs Huỳnh Thanh Hà – PGĐ Sở.
 * Địa điểm: Thuận An.
 Xe: Đ/c Hậu.
  
2-8 giờ 00: Hội nghị triển khai thí điểm Trung tâm Giám sát, điều hành thông minh tỉnh Bình Dương (2 cấp tỉnh – huyện) theo hình thức trực tuyến).
 * Thành phần: TS Nguyễn Hồng Chương - GĐ Sở; ThS Minh-PCVP.
 * Địa điểm: Phòng họp A – UBND tỉnh.
  
3-8 giờ 00: Dự chương trình gặp mặt chào mừng Đoàn đại biểu Hội LHPN tỉnh dự Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc.
 * Thành phần: Bs Đoàn Thị Hồng Thơm – PGĐ Sở.
 * Địa điểm: Trung tâm Văn hóa Nghệ thuật tỉnh.
  
48 giờ 00: Kiểm tra công tác phòng chống dịch và quản lý F0 là học sinh tại các Trạm Y tế xã, phường, thị trấn; Trạm Y tế lưu động.
 * Thành phần: Bs Huỳnh Minh Chín – PGĐ Sở; ThS Hiếu.
 * Địa điểm: Dĩ An (Sáng); Thuận An (Chiều)
 Xe: Cá nhân.
  
5-8 giờ 00: Dự hội nghị trực tuyến lấy ý kiến dự thảo quy trình Giám định BHYT thay thế quy trình ban hành theo QĐ 1456/QĐ-BHXH
 * Thành phần: Ủy quyền Phòng Nghiệp vụ Y dự.
 * Địa điểm: Phòng họp BHXH tỉnh.
  
6-8 giờ 00: Tiếp công dân định kỳ.                
 * Thành phần: ThS Ngô Trần Đức Hữu - Phó Chánh VP.
 * Địa điểm: Tầng 1 - TTHC tỉnh.
  
7Trực, giám sát công tác phòng chống dịch Covid-19 (cả ngày).
 Thành phần: Lãnh đạo, các phòng ban, bộ phận liên quan.
 Địa điểm: Sở Y tế, CDC.
  
Chiều:
  
1-14 giờ 00: Họp xét kê khai lại giá thuốc.
 * Thành phần: Bs Huỳnh Thanh Hà – PGĐ Sở; P.NVD, thư mời.
 * Địa điểm: Phòng họp Tầng 1 – Tháp B – TTHC tỉnh.        
  
2-14 giờ 30: Làm việc với Sở Kế hoạch về công tác lập quy hoạch.
 * Thành phần: Đại diện Lãnh đạo sở, P.KHTC, NVY, NVD, VP.
 * Địa điểm: Hội trường A – Sở Y tế.
  
Thứ tư 02/03/2022
Sáng:
  
1-8 giờ 00: Hội nghị  nghiên cứu, học tập, quán triệt Kết luận, Quy định của Hội nghị Trung ương 4 (khóa XIII) – 01 ngày.
 Thành phần: TS Nguyễn Hồng Chương – TUV, GĐ Sở
 * Địa điểm: Trung tâm Hội nghị và Triển lãm tỉnh.
  
2-8 giờ 00: Khai mạc, triển khai Dự án Wolbachia khu vực phía Nam.
 * Thành phần: Bs Huỳnh Thanh Hà – PGĐ Sở; P.NVD, thư mời.
 * Địa điểm: Hội trường CDC tỉnh.
  
3-8 giờ 30: Họp đánh giá hồ sơ đề xuất kỹ thuật gói thầu thuốc generic năm 2021-2023 và thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà thầu cung cấp thuốc dược liệu, thuốc cổ truyền cho các cơ sở y tế 2022-2024 (lần 2).
 * Thành phần: Bs Huỳnh Thanh Hà – PGĐ Sở; P.NVD, thư mời.
 * Địa điểm: Hội trường BV.YHCT tỉnh.
  
4-8 giờ 00: Kiểm tra công tác phòng chống dịch và quản lý F0 là học sinh tại các Trạm Y tế xã, phường, thị trấn; Trạm Y tế lưu động.
 * Thành phần: Bs Huỳnh Minh Chín – PGĐ Sở; ThS Hiếu.
 * Địa điểm: Thủ Dầu Một (Sáng); Tân Uyên (Chiều)
  
5-8 giờ 00: Đoàn Sở Y tế đi phúc tra các đơn vị y tế năm 2021.
 * Thành phần: Theo Quyết định 232/QĐ-SYT ngày 17/2/2022.
 * Địa điểm: BVĐK Hoàn Hảo – Dĩ An.
 Xe: Đ/c Hậu
  
6-8 giờ 00: Tiếp công dân định kỳ.
 * Thành phần: Ds Quách Ái Quốc – TP.NVD.
 * Địa điểm: Tầng 1 - TTHC tỉnh.
  
7-Trực, giám sát công tác phòng chống dịch Covid-19 (cả ngày).
 Thành phần: Lãnh đạo, các phòng ban, bộ phận liên quan.
 Địa điểm: Sở Y tế, CDC.
  
Chiều:
  
1-14 giờ 00: Họp triển khai chiến dịch tiêm vắcxin mũi 3; điều trị F0; và thực hiện chế độ chính sách liên quan đến phòng chống dịch Covid - 19 (2 cấp: tỉnh - huyện) theo hình thức trực tuyến (Sở Y tế chuẩn bị nội dung).
 * Thành phần: Ban Giám đốc Sở, Lãnh đạo BVĐK tỉnh, TT.KSBT tỉnh (CDC), Phòng NVY, ThS Sơn -VP.
 * Địa điểm: Phòng họp A - UBND tỉnh.
  
Thứ năm 03/03/2022
Sáng:
1-8 giờ 00: Dự trao Quyết định cán bộ (Nội dung 4 - theo lịch Tỉnh ủy).
 * Thành phần: TS Nguyễn Hồng Chương – GĐ Sở.
 * Địa điểm: Hội trường A – Tỉnh ủy.
  
2-8 giờ 00: Kiểm tra công tác phòng chống dịch và quản lý F0 là học sinh tại các Trạm Y tế xã, phường, thị trấn; Trạm Y tế lưu động.
 * Thành phần: Bs Huỳnh Minh Chín – PGĐ Sở; ThS Hiếu.
 * Địa điểm: Bến Cát (Sáng); Bàu Bàng (Chiều)
  
3-8 giờ 00: Đoàn Sở Y tế đi phúc tra các đơn vị y tế năm 2021.
 * Thành phần: Theo Quyết định 232/QĐ-SYT ngày 17/2/2022.
 * Địa điểm: BVĐK  Hoàn Hảo – Thuận An
 Xe: Đ/c Hậu
  
4-8 giờ 00: Tiếp công dân định kỳ.
 * Thành phần: ThS Nguyễn Bình Minh – Phó CVP.
 * Địa điểm: Tầng 1 - TTHC tỉnh.
  
5-Trực, giám sát công tác phòng chống dịch Covid-19 (cả ngày).
 Thành phần: Lãnh đạo, các phòng ban, bộ phận liên quan.
 Địa điểm: Sở Y tế, CDC.
Chiều:
  
1-13 giờ 30: Dự Phiên họp Ủy ban nhân dân tỉnh lần thứ 7 – khóa X.
 * Thành phần: TS Nguyễn Hồng Chương - GĐ Sở;
 * Địa điểm: Phòng họp A – UBND tỉnh.
  
Thứ sáu 04/03/2022
Sáng:
1-10 giờ 00: Họp Giao ban trực tuyến công tác y tế, PCD Covid-19.
 * Thành phần: Theo Thông báo số 120/TB-SYT, ngày 06/10/2021.
 * Địa điểm: Phòng họp trực tuyến - Tầng 1 – TTHC tỉnh.
  
2-8 giờ 00: Dự Lễ khai mạc Giải xe đạp nữ quốc tế Bình Dương 2022.
 * Thành phần: Bs Huỳnh Minh Chín – PGĐ Sở;
 * Địa điểm: Trung tâm Hội nghị triển lãm tỉnh.
  
3-8 giờ 00: Đoàn Sở Y tế đi phúc tra các đơn vị y tế năm 2021.
 * Thành phần: Theo Quyết định 232/QĐ-SYT ngày 17/2/2022.
 * Địa điểm: BVĐK An Phú.
 Xe: Đ/c Hậu
  
4-8 giờ 00: Dự Hội nghị tổng kết thi đua năm 2021, trao đổi kinh nghiệm về nghiệp vụ thanh tra, kiểm tra.
 * Thành phần: Thanh tra sở.
 * Địa điểm: TP.Mỹ Tho - Tiền Giang.
  
5-8 giờ 00: Tiếp công dân định kỳ.
 * Thành phần: Ds Phạm Tiến Phương – Phó CTT.
 * Địa điểm: Tầng 1 - TTHC tỉnh.
  
6-Trực, giám sát công tác phòng chống dịch Covid-19 (cả ngày).
 Thành phần: Lãnh đạo, các phòng ban, bộ phận liên quan.
 Địa điểm: Sở Y tế, CDC.
  
Thứ bảy 05/03/2022
Sáng: 
  
1Trực, giám sát công tác phòng chống dịch Covid-19 (cả ngày).
 Thành phần: Lãnh đạo, các phòng ban, bộ phận liên quan.
 Địa điểm: Sở Y tế, CDC.
  

 

Nơi nhận:

- Văn phòng UBND tỉnh;

- Ban QLTN - TTHC tỉnh;

- Trung tâm Hành chính công tỉnh;

- BGĐ Sở, TT.ĐU, CĐN;

- Các Phòng CN Sở;

- Các Đơn vị trực thuộc (Website SYT);

- Lưu VT, VP (M).

KT.GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

(Đã ký)

Huỳnh Thanh Hà

 

LỊCH LÀM VIỆC SỞ Y TẾ Tuần lễ từ ngày 21/02/2022 đến ngày 26/02/2022Lịch làm việcLỊCH LÀM VIỆC SỞ Y TẾ Tuần lễ từ ngày 21/02/2022 đến ngày 26/02/2022/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
19/02/2022 10:00NoĐã ban hành

LỊCH LÀM VIỆC SỞ Y TẾ

Tuần lễ từ ngày 21/02/2022 đến ngày 26/02/2022

 (Lịch này thay thư mời họp)

Lich So Y te 21-02 den 26-02-2022.pdf

Thứ hai 21/02/2022:​
Sáng:
1-8 giờ 00: Công bố quyết định của Kiểm toán Nhà nước về triển khai kế hoạch kiểm toán chuyên đề huy động, quản lý, sử dụng các nguồn lực phục vụ công tác phòng chống dịch Covid-19 và các chính sách hỗ trợ.
 * Thành phần: Bs Đoàn Thị Hồng Thơm – PGĐ Sở, P.KHTC, CDC.
 * Địa điểm: Hội trường B - Sở Y tế.
  
2-8 giờ 00: Họp xét thăng hạng TTYT TP Thuận An.
 * Thành phần: TS Nguyễn Hồng Chương – GĐ Sở, VP, NVY, KHTC.
 * Địa điểm: Hội trường A - Sở Y tế.
  
3-9 giờ 30: Họp Ban Giám đốc Sở Y tế.
 * Thành phần: Giám đốc và các Phó Giám đốc.
 * Địa điểm: Hội trường A – Sở Y tế.
  
4-8 giờ 00: Tham gia Đoàn Thanh tra tỉnh thanh tra mua sắm thiết bị, VTYT, sinh phẩm, kit xét nghiệm, vắc xin, thuốc PC dịch Covid-19 từ ngày 21/02 - 25/02/2022.
 * Thành phần: Thanh tra sở, ThS Hiền-NVY, Ds Năm - NVD.
 * Địa điểm: Theo QĐ 320/QĐ-UBND ngày 28/01/2022.
  
5-8 giờ 00: Rà soát, hoàn thành tự chấm điểm CCHC Sở Y tế năm 2021 trên phần mềm (từ ngày 21/2 đến ngày 26/2) gửi Sở Nội vụ.
 * Thành phần: Văn phòng, các phòng chức năng sở.
 * Địa điểm: Sở Y tế.
  
6-8 giờ 00: Tham gia học lớp CCLLCT (từ 21/2 – 24/2).
 * Thành phần: Ds Phương – Phó CTT.
 * Địa điểm: Trường Chính trị tỉnh.
  
7-8 giờ 00: Tham gia học lớp chuyên viên chính (từ 21/2 – 24/2).
 * Thành phần: ThS Phúc, ThS Thủy, CN Hậu.
 * Địa điểm: Trường Chính trị tỉnh.
  
8-8 giờ 00: Trực Bộ phận Y tế – TTHC tỉnh (từ ngày 21/02 - 25/02/2022).
 * Thành phần: TTYT TDM, BVĐK tỉnh, Ban BVSKCB tỉnh.
 * Địa điểm: Tháp B – Tầng  2 – TTHC tỉnh.
  
9-8 giờ 00: Tiếp công dân định kỳ.                
 * Thành phần: Bs Trần Tấn Tài – TP.NVY.
 * Địa điểm: Tầng 1 - TTHC tỉnh.                        
  
10-Trực, giám sát công tác phòng chống dịch Covid-19 (cả ngày).
 Thành phần: Lãnh đạo, các phòng ban, bộ phận liên quan.
 Địa điểm: Sở Y tế, CDC.
  
Chiều:
1-14 giờ 00: Họp báo cáo Lãnh đạo UBND tỉnh công tác chuẩn bị cho Họp mặt kỷ niệm ngày Thầy thuốc Việt Nam; tổng kết ngành y năm 2021; tôn vinh lực lượng tuyến đầu chống dịch Covid -19.
 * Thành phần: Ban Giám đốc Sở, Văn phòng (ThS Hữu, ThS Minh), Phòng KHTC.
 * Địa điểm: Phòng họp C - UBND tỉnh
  
Thứ ba 22/02/2022:
Sáng:
  
1-8 giờ 30: Dự Lễ công bố triển khai thực hiện chương trình "Sức khỏe học đường" giai đoạn 2021-2025.
 * Thành phần: Bs Huỳnh Thanh Hà – PGĐ Sở;
 * Địa điểm: Nhà Thi đấu Trường PTTH chuyên Hùng Vương (593, Đại lộ Bình Dương, P. Hiệp Thành).
  
2-8 giờ 00: Tiếp công dân định kỳ.                
 * Thành phần: ThS Ngô Trần Đức Hữu - Phó Chánh VP.
 * Địa điểm: Tầng 1 - TTHC tỉnh.
  
3-Trực, giám sát công tác phòng chống dịch Covid-19 (cả ngày).
 Thành phần: Lãnh đạo, các phòng ban, bộ phận liên quan.
 Địa điểm: Sở Y tế, CDC.
  
Chiều:
  
1-14 giờ 00: Họp triển khai công tác chuẩn bị Lễ động thổ Khu công nghiệp Việt Nam – Singapore III.
 * Thành phần: Bs Huỳnh Minh Chín – PGĐ Sở;
 * Địa điểm: Hội trường Ban QLKCN tỉnh
  
2-15 giờ 00: Dự cùng Lãnh đạo UBND tỉnh tiếp và làm việc với Lãnh đạo Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội về hợp tác chuyển đổi số, triển khai 5G, Logistics và sàn thương mại điện tử tại tỉnh (Sở Thông tin và Truyền thông chuẩn bị nội dung).
 * Thành phần: TS Nguyễn Hồng Chương – GĐ Sở, VP (ThS Minh).
 * Địa điểm: Phòng họp A - UBND tỉnh.
  
Thứ tư 23/02/2022
Sáng:
1-8 giờ 00: Họp giao ban về tiêm vắcxin và điều trị bệnh nhân nhiễm Covid - 19 (2 cấp: tỉnh - huyện) theo hình thức trực tuyến.
 * Thành phần: Ban Giám đốc Sở, Lãnh đạo BVĐK tỉnh, TT.KSBT tỉnh, Phòng NVY.
 * Địa điểm: Phòng họp B - UBND tỉnh.
  
2-8 giờ 00: Hội nghị trực tuyến tổng kết công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông năm 2021 và triển khai nhiệm vụ năm 2022.
 Thành phần: TS Nguyễn Hồng Chương – GĐ Sở (TV Ban ATGT)
 * Địa điểm: Phòng họp A - UBND tỉnh.
  
3-9 giờ 00: Dự Hội thảo báo cáo khung định hướng chiến lược, đề xuất phương pháp luận cho công tác lập Quy hoạch tỉnh Bình Dương thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn 2050.
 Thành phần: TS Nguyễn Hồng Chương – GĐ Sở.
 * Địa điểm: Trung tâm Hội nghị và Triển lãm tỉnh.
  
4-8 giờ 00: Kỷ niệm ngày Thầy thuốc Việt Nam 27/2 các đơn vị : TTYT Thuận An, TTYT huyện Phú Giáo.
  
5-7 giờ 15: Khai mạc và thi đấu Giải bóng bàn CCVCLĐ Ngành Y tế năm 2022 - Chào mừng kỷ niệm 67 năm Ngày Thầy thuốc Việt Nam.
 * Thành phần: Đại diện Lãnh đạo Sở, CĐNYT, BTC, và các đơn vị y tế thi đấu, tham dự.
 * Địa điểm: Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể thao tỉnh (đường Võ Văn Kiệt, Phường Hòa Phú, TP.Thủ Dầu Một).
  
6-8 giờ 00: Tiếp công dân định kỳ.
 * Thành phần: Ds Quách Ái Quốc – TP.NVD.
 * Địa điểm: Tầng 1 - TTHC tỉnh.
  
7-Trực, giám sát công tác phòng chống dịch Covid-19 (cả ngày).
 Thành phần: Lãnh đạo, các phòng ban, bộ phận liên quan.
 Địa điểm: Sở Y tế, CDC.
  
Thứ năm 24/02/2022
Sáng:
1-8 giờ 00: Hội nghị trực tuyến Lãnh đạo Đảng làm việc với Bộ Y tế và chúc mừng Ngành Y tế nhân kỷ niệm Ngày Thầy thuốc Việt Nam.
 * Thành phần: Giám đốc, Trưởng các phòng chức năng Sở Y tế; Công đoàn ngành Y tế; Giám đốc các Bệnh viện đa khoa, chuyên khoa tuyến tỉnh; Chi cục trưởng Chi cục ATVSTP, DS-KHHGĐ tỉnh, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh (CDC), Các Trung tâm chuyên khoa tuyến tỉnh; (Tuyến huyện họp tại Viettel huyện).
 * Địa điểm: Phòng họp A – UBND tỉnh.
  
2-8 giờ 00: Họp Hội đồng Giám định Y khoa tỉnh (cả ngày).
 * Thành phần: Bs Đoàn Thị Hồng Thơm – PGĐ sở;
 * Địa điểm: Trung tâm Giám định Y khoa.
  
3-8 giờ 00: Kỷ niệm ngày Thầy thuốc Việt Nam 27/2 tại các đơn vị: Bàu Bàng, Bắc Tân Uyên, Tân Uyên, TTYT thị xã Bến Cát.
  
4-8 giờ 00: Thẩm định Phòng khám chuyên khoa tại Tân Uyên, BTU.
 * Thành phần: Phòng NVY.
 * Địa điểm: Tân Uyên, Bắc TU.
 Xe:
  
5-8 giờ 00: Tiếp công dân định kỳ.
 * Thành phần: ThS Nguyễn Bình Minh – Phó CVP.
 * Địa điểm: Tầng 1 - TTHC tỉnh.
  
6-Trực, giám sát công tác phòng chống dịch Covid-19 (cả ngày).
 Thành phần: Lãnh đạo, các phòng ban, bộ phận liên quan.
 Địa điểm: Sở Y tế, CDC.
  
Chiều:
1-13 giờ 30: Kỷ niệm ngày Thầy thuốc Việt Nam 27/2 tại các đơn vị: TTYT TP. Dĩ An, BVĐK Cao su Dầu Tiếng.
  
2-15 giờ 00: Kiểm tra công tác chuẩn bị Hội nghị Tổng kết công tác Y tế năm 2021 và Họp mặt kỷ niệm Ngày Thầy thuốc Việt Nam 27/2/2022.
 * Thành phần: Ban Tổ chức theo QĐ 209/QĐ-SYT ngày 15/2/2022.
 * Địa điểm: Trung tâm Hội nghị và Triển lãm tỉnh.
Thứ sáu 25/02/2022
Sáng:
1-8 giờ 00: Hội nghị Tổng kết công tác Y tế năm 2021 và Họp mặt kỷ niệm Ngày Thầy thuốc Việt Nam 27/2/2022.
 * Thành phần: Ban Giám đốc, CĐNYT, CBCC Cơ quan Sở Y tế; Các đơn vị trực thuộc và khách theo Thư mời.
 * Địa điểm: Trung tâm Hội nghị và Triển lãm tỉnh.
 

* Trang phục: Nhận danh hiệu, khen thưởng: Nam Veston, Nữ áo dài;

Tham dự Hội nghị, họp mặt: Nam Sơmi-thắt Cravat, Nữ áo dài.

  
2-9 giờ 00: Dự Lễ công bố Quyết định thành lập khoa Y - Dược, trường Đại học Thủ Dầu Một.
 * Thành phần: Ủy quyền Phòng NVY dự.
 * Địa điểm: Trường Đại học Thủ Dầu Một.
  
3-8 giờ 00: Tiếp công dân định kỳ.
 * Thành phần: Ds Phạm Tiến Phương – Phó CTT.
 * Địa điểm: Tầng 1 - TTHC tỉnh.
  
4-Trực, giám sát công tác phòng chống dịch Covid-19 (cả ngày).
 Thành phần: Lãnh đạo, các phòng ban, bộ phận liên quan.
 Địa điểm: Sở Y tế, CDC.
  
Thứ bảy 26/02/2022
Sáng: 
  
1Trực, giám sát công tác phòng chống dịch Covid-19 (cả ngày).
 Thành phần: Lãnh đạo, các phòng ban, bộ phận liên quan.
 Địa điểm: Sở Y tế, CDC.
  

 

Nơi nhận:

- Văn phòng UBND tỉnh;

- Ban QLTN - TTHC tỉnh;

- Trung tâm Hành chính công tỉnh;

- BGĐ Sở, TT.ĐU, CĐN;

- Các Phòng CN Sở;

- Các Đơn vị trực thuộc (Website SYT);

- Lưu VT, VP (M).

KT.GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

(Đã ký)

Đoàn Thị Hồng Thơm

 

LỊCH LÀM VIỆC SỞ Y TẾ Tuần lễ từ ngày 14/02/2022 đến ngày 19/02/2022Lịch làm việcLỊCH LÀM VIỆC SỞ Y TẾ Tuần lễ từ ngày 14/02/2022 đến ngày 19/02/2022/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
14/02/2022 12:00NoĐã ban hành

LỊCH LÀM VIỆC SỞ Y TẾ

Tuần lễ từ ngày 14/02/2022 đến ngày 19/02/2022

 (Lịch này thay thư mời họp)

Lich So Y te 14-02 den 19-02-2022.pdf


Thứ hai 14/02/202​2:
Sáng:
1-8 giờ 30: Tham gia Đoàn của tỉnh thăm tặng quà người tròn 100 tuổi trên địa bàn huyện Phú Giáo.
 * Thành phần: Bs Huỳnh Thanh Hà – PGĐ Sở.
 * Địa điểm: Tập trung tại trụ sở UBND huyện Phú Giáo.
 Xe: Đ/c Hậu.
  
2-8 giờ 00: Dự cùng Lãnh đạo UBND tỉnh tiếp đại điện 4 bang người Hoa đến chúc mừng nhân dịp Tết Nguyên tiêu - Rằm tháng Giêng
 * Thành phần: TS Nguyễn Hồng Chương – GĐ Sở.
 * Địa điểm: Sảnh tầng 1 - Trung tâm Hành chính công tỉnh.
  
3-10 giờ 00: Họp về công tác cán bộ.
 * Thành phần: BGĐ Sở (TS Chương, Bs Chín), VP (ThS Hữu), Bs Đạt – Chi cục Trưởng CC.ATVSTP.
 * Địa điểm: Hội trường Sở Y tế.
  
4-8 giờ 00: Trực Bộ phận Y tế – TTHC tỉnh (từ ngày 14/02 - 19/02/2022).
 * Thành phần: TTYT TDM, BVĐK tỉnh, Ban BVSKCB tỉnh.
 * Địa điểm: Tháp B – Tầng  2 – TTHC tỉnh.
  
5-8 giờ 00: Tiếp công dân định kỳ.                
 * Thành phần: Bs Trần Tấn Tài – TP.NVY.
 * Địa điểm: Tầng 1 - TTHC tỉnh.                        
  
6-Trực, giám sát công tác phòng chống dịch Covid-19 (cả ngày).
 Thành phần: Lãnh đạo, các phòng ban, bộ phận liên quan.
 Địa điểm: Sở Y tế, CDC.
  
Chiều:
1-14 giờ 00: Họp Ban Giám đốc.
 * Thành phần: Giám đốc và các Phó Giám đốc.
 * Địa điểm: Hội trường B – Sở Y tế.
  
2-15 giờ 00: Họp Ban Giám đốc, TT.ĐU, CĐNYT, Các phòng CN sở.
 * Thành phần: BGĐ, TT.ĐU, CĐNYT, Trưởng, Phó các phòng sở.
 * Địa điểm: Hội trường B – Sở Y tế.
  
  
Thứ ba 15/02/2022:
Sáng:
1-8 giờ 00: Giao ban Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 (2 cấp: tỉnh - huyện) theo hình thức trực tuyến (Sở Y tế chuẩn bị nội dung).
 * Thành phần: Ban Giám đốc Sở, Lãnh đạo BVĐK tỉnh, TT.KSBT tỉnh, Bs Tài - TP.NVY, ThS Sơn-VP.
 * Địa điểm: Phòng họp A - UBND tỉnh.
  
2-7 giờ 30: Đoàn Sở Y tế đi kiểm tra hoạt động y tế tại các Trung tâm Y tế huyện, thị, thành phố (Theo Kế hoạch số 13/KH-SYT của Sở Y tế).
 * Thành phần: Lãnh đạo sở (Bs Chín), KHTC, NVY, NVD, VP.
 * Địa điểm: Dầu Tiếng (sáng), Bàu Bàng (Chiều)
 Xe: Đ/c Hậu.
  
3-8 giờ 30: Thẩm định thực hành tốt cơ sở phân phối thuốc
 * Thành phần: Phòng NVD, PYT Dĩ An.
 * Địa điểm: Dĩ An.
 Xe: TTKN.
  
4-8 giờ 00: Tiếp công dân định kỳ.                
 * Thành phần: TS Nguyễn Hồng Chương – GĐ Sở, ThS Hữu.
 * Địa điểm: Tầng 1 - TTHC tỉnh.
  
5-Trực, giám sát công tác phòng chống dịch Covid-19 (cả ngày).
 Thành phần: Lãnh đạo, các phòng ban, bộ phận liên quan.
 Địa điểm: Sở Y tế, CDC.
Chiều:
1-14 giờ 00: Họp xét kê khai lại giá thuốc cho công ty Rohto và Glomed
 * Thành phần: Bs Huỳnh Thanh Hà – PGĐ Sở, P.NVD và khách mời
 * Địa điểm: Hội trường Sở Y tế.
Thứ tư 16/02/2022
Sáng:
1-7 giờ 00: Dự Lễ giao quân tại huyện Phú Giáo.
 Thành phần: TS Nguyễn Hồng Chương - GĐ Sở.
 * Địa điểm: Khuôn viên Nhà truyền thống huyện Phú Giáo.
 Xe: Đ/c Hậu.
  
2-8 giờ 00: Dự buổi công bố Quyết định của Thanh tra tỉnh.
 Thành phần: Bs Đoàn Thị Hồng Thơm – PGĐ Sở, Thanh tra sở, NVY, NVD, KHTC; BVĐK tỉnh, TT.KSBT (CDC), BV.YHCT, BV.PHCN, TT.CSSKSS.
 * Địa điểm: Tầng 1, TTHC tỉnh.
  
3-7 giờ 30: Đoàn Sở Y tế đi kiểm tra hoạt động y tế tại các Trung tâm Y tế huyện, thị, thành phố (Theo Kế hoạch số 13/KH-SYT của Sở Y tế).
 * Thành phần: Lãnh đạo sở (Bs Chín), KHTC, NVY, NVD, VP.
 * Địa điểm: Bắc Tân Uyên (sáng), Tân Uyên (Chiều)
 Xe: TTKN.
  
4-9 giờ 00: Họp về việc tăng chỉ tiêu giường bệnh kế hoạch cho Trung tâm Y tế huyện Bắc Tân Uyên.
 * Thành phần: Bs Huỳnh Minh Chín – PGĐ Sở, P.KHTC.
 * Địa điểm: Trung tâm Y tế Bắc Tân Uyên.
  
5-8 giờ 00: Tiếp công dân định kỳ.
 * Thành phần: Ds Quách Ái Quốc – TP.NVD.
 * Địa điểm: Tầng 1 - TTHC tỉnh.
  
6-Trực, giám sát công tác phòng chống dịch Covid-19 (cả ngày).
 Thành phần: Lãnh đạo, các phòng ban, bộ phận liên quan.
 Địa điểm: Sở Y tế, CDC.
  
Chiều:
  
1-14 giờ 00: Họp Ban Tổ chức Hội nghị Tổng kết ngành Y tế và Họp mặt kỷ niệm Ngày Thầy thuốc Việt Nam 27/2/2022.
 * Thành phần: Theo Quyết định thành lập BTC.
 * Địa điểm: Hội trường Sở Y tế.
  
2-14 giờ 00: Thẩm định PKCK thẩm mỹ Thuận An.
 * Thành phần: Bs Thơm – PGĐ Sở, NVY, PYT Thuận An, khách mời
 * Địa điểm: Thuận An.
 Xe: TT.GĐYK.
  
Thứ năm 17/02/2022
Sáng:
  
1-7 giờ 30: Đoàn Sở Y tế đi kiểm tra hoạt động y tế tại các Trung tâm Y tế huyện, thị, thành phố (Theo Kế hoạch số 13/KH-SYT của Sở Y tế).
 * Thành phần: Lãnh đạo sở (Bs Hà), KHTC, NVY, NVD, VP.
 * Địa điểm: Dĩ An (sáng), Thuận An (Chiều)
 Xe: TTKN.
  
2-8 giờ 00: Tiếp công dân định kỳ.
 * Thành phần: ThS Nguyễn Bình Minh – Phó CVP.
 * Địa điểm: Tầng 1 - TTHC tỉnh.
  
3-Trực, giám sát công tác phòng chống dịch Covid-19 (cả ngày).
 Thành phần: Lãnh đạo, các phòng ban, bộ phận liên quan.
 Địa điểm: Sở Y tế, CDC.
  
Chiều:
  
1-14 giờ 00: Dự cùng Chủ tịch tỉnh làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy Dĩ an về việc triển khai thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2022.
 * Thành phần: TS Nguyễn Hồng Chương – GĐ Sở.
 * Địa điểm: Hội trường - Thành ủy Dĩ An.
 Xe: Đ/c Hậu.
  
2-14 giờ 00: Tham gia cùng Lãnh đạo UBND tỉnh dự Hội nghị do Kiểm toán nhà nước tổ chức.
 * Thành phần: Lãnh đạo Sở Y tế, Giám đốc các Bệnh viện: Dã chiến số 1, Đa khoa tỉnh Bình Dương.
 * Địa điểm: Trụ sở Kiểm toán nhà nước khu vực IV.
  
Thứ sáu 18/02/2022
Sáng:
1-7 giờ 30: Đoàn Sở Y tế đi kiểm tra hoạt động y tế tại các Trung tâm Y tế huyện, thị, thành phố (Theo Kế hoạch số 13/KH-SYT của Sở Y tế).
 * Thành phần: Lãnh đạo sở (Bs Chín), KHTC, NVY, NVD, VP.
 * Địa điểm: Phú Giáo (sáng), Bến Cát (Chiều)
 Xe: Đ/c Hậu.
  
2-10 giờ 00: Họp Giao ban trực tuyến công tác y tế, PCD Covid-19.
 * Thành phần: Theo Thông báo số 120/TB-SYT, ngày 06/10/2021.
 * Địa điểm: Phòng họp trực tuyến - Tầng 1 – TTHC tỉnh.
  
3-8 giờ 00: Tiếp công dân định kỳ.
 * Thành phần: Ds Phạm Tiến Phương – Phó CTT.
 * Địa điểm: Tầng 1 - TTHC tỉnh.
  
4-Trực, giám sát công tác phòng chống dịch Covid-19 (cả ngày).
 Thành phần: Lãnh đạo, các phòng ban, bộ phận liên quan.
 Địa điểm: Sở Y tế, CDC.
  
Thứ bảy 19/02/2022
Sáng: 
1Trực, giám sát công tác phòng chống dịch Covid-19 (cả ngày).
 Thành phần: Lãnh đạo, các phòng ban, bộ phận liên quan.
 Địa điểm: Sở Y tế, CDC.
  

 

Nơi nhận:

- Văn phòng UBND tỉnh;

- Ban QLTN - TTHC tỉnh;

- Trung tâm Hành chính công tỉnh;

- BGĐ Sở, TT.ĐU, CĐN;

- Các Phòng CN Sở;

- Các Đơn vị trực thuộc (Website SYT);

- Lưu VT, VP (M).

GIÁM ĐỐC

(Đã ký)

Nguyễn Hồng Chương

LỊCH LÀM VIỆC SỞ Y TẾ Tuần lễ từ ngày 31/01/2022 đến ngày 12/02/2022Lịch làm việcLỊCH LÀM VIỆC SỞ Y TẾ Tuần lễ từ ngày 31/01/2022 đến ngày 12/02/2022/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
28/01/2022 16:00NoĐã ban hành

LỊCH LÀM VIỆC SỞ Y TẾ

Tuần lễ từ ngày 31/01/2022 đến ngày 12/02/2022

 (Lịch này thay thư mời họp)

Lich So Y te 29-01 den 12-02-2022.pdfThứ hai 31/01/2022 (29/12 âm lịch):​
Sáng:
1-Cán bộ, công chức và viên chức nghỉ Tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022 (theo Thông báo số 15/TB-UBND ngày 20/01/2022 của UBND tỉnh).
  
2-7 giờ 30: Cán bộ công chức trực cơ quan (theo Thông báo 13/TB-SYT ngày 24/01/2022 của Sở Y tế); thực hiện báo cáo theo quy định.
  
3-Trực, giám sát công tác phòng chống dịch Covid-19 (cả ngày).
 Thành phần: Lãnh đạo, các phòng ban, bộ phận liên quan.
 Địa điểm: Sở Y tế, CDC.
  
Thứ ba 01/02/2022 (Mùng 1 Tết):
Sáng:
1-7 giờ 30: Cán bộ công chức trực cơ quan (theo Thông báo 13/TB-SYT ngày 24/01/2022 của Sở Y tế); thực hiện báo cáo theo quy định.
  
2-Trực, giám sát công tác phòng chống dịch Covid-19 (cả ngày).
 Thành phần: Lãnh đạo, các phòng ban, bộ phận liên quan.
 Địa điểm: Sở Y tế, CDC.
  
Thứ tư 02/02/2022 (Mùng 2 Tết):
Sáng:
1-7 giờ 30: Cán bộ công chức trực cơ quan (theo Thông báo 13/TB-SYT ngày 24/01/2022 của Sở Y tế); thực hiện báo cáo theo quy định.
  
2-Trực, giám sát công tác phòng chống dịch Covid-19 (cả ngày).
 Thành phần: Lãnh đạo, các phòng ban, bộ phận liên quan.
 Địa điểm: Sở Y tế, CDC.
  
Thứ năm 03/02/2022(Mùng 3 Tết):
Sáng:
  
1-7 giờ 30: Cán bộ công chức trực cơ quan (theo Thông báo 13/TB-SYT ngày 24/01/2022 của Sở Y tế); thực hiện báo cáo theo quy định.
  
2-Trực, giám sát công tác phòng chống dịch Covid-19 (cả ngày).
 Thành phần: Lãnh đạo, các phòng ban, bộ phận liên quan.
 Địa điểm: Sở Y tế, CDC.
  
Thứ sáu 04/02/2022 (Mùng 4 Tết):
Sáng:
1-7 giờ 30: Cán bộ công chức trực cơ quan (theo Thông báo 13/TB-SYT ngày 24/01/2022 của Sở Y tế); thực hiện báo cáo theo quy định.
  
2-Trực, giám sát công tác phòng chống dịch Covid-19 (cả ngày).
 Thành phần: Lãnh đạo, các phòng ban, bộ phận liên quan.
 Địa điểm: Sở Y tế, CDC.
  
Thứ bảy 05/02/2022 (Mùng 5 Tết):
Sáng: 
  
1-Trực, giám sát công tác phòng chống dịch Covid-19 (cả ngày).
 Thành phần: Lãnh đạo, các phòng ban, bộ phận liên quan.
 Địa điểm: Sở Y tế, CDC.
  
Chủ nhật 06/02/2022 (Mùng 6 Tết):
  
1-Trực, giám sát công tác phòng chống dịch Covid-19 (cả ngày).
 Thành phần: Lãnh đạo, các phòng ban, bộ phận liên quan.
 Địa điểm: Sở Y tế, CDC.
  
Thứ hai 07/02/2022 (Mùng 7 Tết):
Sáng:
1-8 giờ 00: Dự họp báo cáo tình hình trước, trong và sau Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022.
 * Thành phần: Lãnh đạo Sở Y tế.
 * Địa điểm: Hội trường A – Tỉnh ủy.
  
2-9 giờ 00: Họp mặt cơ quan đầu năm Nhâm Dần 2022.
 * Thành phần: Ban Giám đốc, TT.ĐU, CĐNYT và CBCC cơ quan.
 * Địa điểm: Hội trường B – Sở Y tế.
  
3-Trực, giám sát công tác phòng chống dịch Covid-19 (cả ngày).
 Thành phần: Lãnh đạo, các phòng ban, bộ phận liên quan.
 Địa điểm: Sở Y tế, CDC.
  
Thứ ba 08/02/2022 (Mùng 8 Tết):
Sáng:
  
1-8 giờ 00: Giao ban Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 (2 cấp: tỉnh - huyện) theo hình thức trực tuyến (Sở Y tế chuẩn bị nội dung).
 * Thành phần: Ban Giám đốc Sở, Lãnh đạo BVĐK tỉnh, TT.KSBT tỉnh, Bs Tài - TP.NVY, ThS Sơn-VP.
 * Địa điểm: Phòng họp A - UBND tỉnh.
  
2-Trực, giám sát công tác phòng chống dịch Covid-19 (cả ngày).
 Thành phần: Lãnh đạo, các phòng ban, bộ phận liên quan.
 Địa điểm: Sở Y tế, CDC.
  
Thứ tư 09/02/2022 (Mùng 9 Tết):
Sáng:
  
1-Trực, giám sát công tác phòng chống dịch Covid-19 (cả ngày).
 Thành phần: Lãnh đạo, các phòng ban, bộ phận liên quan.
 Địa điểm: Sở Y tế, CDC.
  
Thứ năm 10/02/2022:
Sáng:
  
1-Trực, giám sát công tác phòng chống dịch Covid-19 (cả ngày).
 Thành phần: Lãnh đạo, các phòng ban, bộ phận liên quan.
 Địa điểm: Sở Y tế, CDC.
  
Thứ sáu 11/02/2022:
Sáng:
  
1-10 giờ 00: Họp Giao ban trực tuyến công tác y tế, PCD Covid-19.
 * Thành phần: Theo Thông báo số 120/TB-SYT, ngày 06/10/2021.
 * Địa điểm: Phòng họp trực tuyến - Tầng 1 – TTHC tỉnh.
  
2-Trực, giám sát công tác phòng chống dịch Covid-19 (cả ngày).
 Thành phần: Lãnh đạo, các phòng ban, bộ phận liên quan.
 Địa điểm: Sở Y tế, CDC.
  
Thứ bảy 12/02/2022:
Sáng:
  
1-Trực, giám sát công tác phòng chống dịch Covid-19 (cả ngày).
 Thành phần: Lãnh đạo, các phòng ban, bộ phận liên quan.
 Địa điểm: Sở Y tế, CDC.

 

Nơi nhận:

- Văn phòng UBND tỉnh;

- Ban QLTN - TTHC tỉnh;

- Trung tâm Hành chính công tỉnh;

- BGĐ Sở, TT.ĐU, CĐN;

- Các Phòng CN Sở;

- Các Đơn vị trực thuộc (Website SYT);

- Lưu VT, VP (M).

KT.GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

(Đã ký)

Huỳnh Thanh Hà

 

 

LỊCH LÀM VIỆC SỞ Y TẾ Tuần lễ từ ngày 24/01/2022 đến ngày 29/01/2022Lịch làm việcLỊCH LÀM VIỆC SỞ Y TẾ Tuần lễ từ ngày 24/01/2022 đến ngày 29/01/2022/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
24/01/2022 14:00NoĐã ban hành

LỊCH LÀM VIỆC SỞ Y TẾ

Tuần lễ từ ngày 24/01/2022 đến ngày 29/01/2022

 (Lịch này thay thư mời họp)

Lich So Y te 24-01 den 29-01-2022.pdf

Thứ hai 24/01/2022:
Sáng:
1-8 giờ 00: Giao ban Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 (2 cấp: tỉnh - huyện) theo hình thức trực tuyến (Sở Y tế chuẩn bị nội dung).
 * Thành phần: Ban Giám đốc Sở, Lãnh đạo BVĐK tỉnh, TT.KSBT tỉnh, Bs Tài - TP.NVY, ThS Sơn-VP.
 * Địa điểm: Phòng họp A - UBND tỉnh.
  
2-7 giờ 00: Đoàn Sở Y tế đi thăm các đơn vị Viện, Trường tại TP.HCM (Theo Thông báo số 11/TB-SYT ngày 20/01/2022 của Sở Y tế).
 * Thành phần: Bs Huỳnh Minh Chín – PGĐ Sở, ThS Hiếu-VP, CDC.
 * Địa điểm: TP.Hồ Chí Minh.
  
3-8 giờ 00: Trực Bộ phận Y tế – TTHC tỉnh (từ ngày 24/01 - 28/01/2022).
 * Thành phần: TTYT TDM, BVĐK tỉnh, Ban BVSKCB tỉnh.
 * Địa điểm: Tháp B – Tầng  2 – TTHC tỉnh.
  
4-8 giờ 00: Tiếp công dân định kỳ.                
 * Thành phần: Bs Trần Tấn Tài – TP.NVY.
 * Địa điểm: Tầng 1 - TTHC tỉnh.                        
  
5-Trực, giám sát công tác phòng chống dịch Covid-19 (cả ngày).
 Thành phần: Lãnh đạo, các phòng ban, bộ phận liên quan.
 Địa điểm: Sở Y tế, CDC.
  
Chiều:
1-13 giờ 30: Dự Hội nghị Tổng kết hoạt động Công đoàn Ngành Y tế năm 2021, phương hướng năm 2022.
 * Thành phần: Bs Huỳnh Thanh Hà – PGĐ Sở.
 * Địa điểm: BV.YHCT tỉnh.
  
2-14 giờ 00: Họp báo cáo Lãnh đạo UBND tỉnh các nội dung: (1) việc chấm dứt hoạt động, giải thể bệnh viện dã chiến số 3 (Sở Y tế chuẩn bị nội dung); (2) Phương án khắc phục các hư hỏng và hoàn trả mặt bằng 04 công trình trưng dụng tại dự án xây dựng Trường Đại học Việt Đức (Trường Đại học Việt Đức chuẩn bị nội dung).
 * Thành phần: Bs Đoàn Thị Hồng Thơm – PGĐ Sở, P.NVY (chuẩn bị nội dung báo cáo).
 * Địa điểm: Phòng họp B – UBND tỉnh.
  
3-15 giờ 00: Dự cùng Lãnh đạo UBND tỉnh đi thăm Bệnh viện Đa khoa tỉnh, bệnh nhân nghèo ở lại điều trị tại bệnh viện và cơ sở điều trị F0 tập trung tại Phú Chánh (theo Thông báo số 06/TB-UBND ngày 14/01/2022 của UBND tỉnh).
 * Thành phần: TS Nguyễn Hồng Chương – GĐ Sở, Chủ tịch CĐNYT, Ths Hữu – PCVP.
 * Địa điểm: Bệnh viện Đa khoa tỉnh.
 Xe: Đ/c Hậu.
  
Thứ ba 25/01/2022:
Sáng:
1-7 giờ 30: Đoàn Sở Y tế đi thăm các đơn vị Y tế trong và ngoài tỉnh (Theo Thông báo số 11/TB-SYT ngày 20/01/2022 của Sở Y tế).
 * Thành phần:Bs Huỳnh Thanh Hà–PGĐ Sở, ThS Minh-PCVP, CDC.
 * Địa điểm: Đồng Nai, Bình Dương.
  
2-8 giờ 00: Sở Y tế làm việc với BV.YHCT tỉnh và tặng quà đơn vị.
 * Thành phần: Theo Thông báo số 10/TB-SYT ngày 19/01/2022.
 * Địa điểm: BV.YHCT tỉnh.
  
3-8 giờ 00: Thẩm định chuyển đổi địa điểm PKĐK Y Dược An SG.
 * Thành phần: Bs Thơm – PGĐ Sở, P.NVY, PYT Dĩ An.
 * Địa điểm: Dĩ An.
 Xe: Đ/c Hậu.
  
4-9 giờ 00: Họp BTC Giải đua xe đạp nữ 2022 – Cúp Biwase
 * Thành phần: Bs Huỳnh Minh Chín – PGĐ Sở.
 * Địa điểm: Văn phòng Biwase – Cty cấp nước BD
  
5-8 giờ 00: Đi thăm Bộ đội biên phòng Lộc Ninh – Bình Phước và thăm Mẹ VNAH huyện Dầu Tiếng.
 * Thành phần: Thường trực CĐNYT, Đoàn cơ sở Sở Y tế.
 * Địa điểm: Bình Phước và Dầu Tiếng.
  
6-8 giờ 00: Tiếp công dân định kỳ.                
 * Thành phần: ThS Ngô Trần Đức Hữu – Phó CVP.
 * Địa điểm: Tầng 1 - TTHC tỉnh.
  
7-Trực, giám sát công tác phòng chống dịch Covid-19 (cả ngày).
 Thành phần: Lãnh đạo, các phòng ban, bộ phận liên quan.
 Địa điểm: Sở Y tế, CDC.
Chiều:
  
1-14 giờ 00: Họp về việc tiền mua thuốc chữa bệnh năm 2018 của Ban Bảo vệ chăm sóc sức khỏe cán bộ tỉnh.
 * Thành phần: Bs Đoàn Thị Hồng Thơm – PGĐ Sở, P.KHTC.
 * Địa điểm: Phòng số 5, tháp B Trung tâm Hành chính tỉnh
  
2-15 giờ 30: Họp về việc tặng quà cho lực lượng chi viện thuộc khối LLVT trong công tác phòng, chống dịch Covid - 19 trên địa bàn tỉnh.
 * Thành phần: Bs Đoàn Thị Hồng Thơm – PGĐ Sở, P.KHTC.
 * Địa điểm: Phòng số 5, tháp B Trung tâm Hành chính tỉnh
  
3-14 giờ 00: Đi công tác huyện Bàu Bàng.
 * Thành phần: Bs Huỳnh Minh Chín – PGĐ Sở.
 * Địa điểm: huyện Bàu Bàng.
  
Thứ tư 26/01/2022.
Sáng:
1-8 giờ 00: Hội nghị Cán bộ công chức Cơ quan Sở Y tế năm 2022.
 Thành phần: Ban Giám đốc, CĐNYT, Toàn thể CBCC cơ quan.
 * Địa điểm: Hội trường B – Sở Y tế.
  
2-7 giờ 00: Hội nghị CBVC, người lao động Trung tâm Y tế Tân Uyên.
 * Thành phần: Bs Huỳnh Minh Chín – PGĐ Sở.
 * Địa điểm: Trung tâm Y tế Tân Uyên.
  
3-8 giờ 00: Tiếp công dân định kỳ.
 * Thành phần: Ds Quách Ái Quốc – TP.NVD..
 * Địa điểm: Tầng 1 - TTHC tỉnh.
  
4-Trực, giám sát công tác phòng chống dịch Covid-19 (cả ngày).
 Thành phần: Lãnh đạo, các phòng ban, bộ phận liên quan.
 Địa điểm: Sở Y tế, CDC.
  
Chiều:
  
1-14 giờ 00: Ký hợp đồng trách nhiệm với sinh viên đào tạo theo đặt hàng tỉnh Bình Dương.
 * Thành phần: TS Nguyễn Hồng Chương – GĐ Sở, VP.
 * Địa điểm: Tầng 1, tháp B, Trung tâm Hành chính.
  
2-14 giờ 00: Họp Hội đồng cấp CCHN Y đợt 1/2022.
 * Thành phần: Thanh viên Hội đồng.
 * Địa điểm: Hội trường A – Sở Y tế.
  
3-15 giờ 00: Trao quyết định công tác cán bộ TTYT TX. Tân Uyên.
 * Thành phần: Bs Huỳnh Minh Chín – PGĐ Sở, VP, UBND Thị xã Tân Uyên (do TTYT Tân Uyên mời), Đại diện BGĐ TTYT huyện Phú Giáo.
 * Địa điểm: TTYT TX. Tân Uyên.
  
Thứ năm 27/01/2022
Sáng:
  
1-8 giờ 00: Hội nghị Đại biểu viên chức người lao động BVĐK tỉnh.
 * Thành phần: Lãnh đạo Sở Y tế và CT.CĐNYT.
 * Địa điểm: Hội trường C - BVĐK tỉnh.
  
2-8 giờ 30: Họp thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà thầu cung cấp thuốc dược liệu, thuốc cổ truyền và vị thuốc cổ truyền cho các cơ sở y tế công lập năm 2022-2024.
 * Thành phần: BGĐ Sở (Bs Hà, Bs Thơm) và GM 08/GM-SYT.
 * Địa điểm: BV.YHCT tỉnh.
  
3-8 giờ 00: Tiếp công dân định kỳ.
 * Thành phần: ThS Nguyễn Bình Minh – Phó CVP.
 * Địa điểm: Tầng 1 - TTHC tỉnh.
  
4-Trực, giám sát công tác phòng chống dịch Covid-19 (cả ngày).
 Thành phần: Lãnh đạo, các phòng ban, bộ phận liên quan.
 Địa điểm: Sở Y tế, CDC.
  
Chiều:
  
1-14 giờ 00: Sở Y tế đi thăm, tặng quà BV.PHCN tỉnh.
 * Thành phần: Theo Thông báo số 11/TB-SYT ngày 20/1/2022.
 * Địa điểm: BV.PHCN tỉnh.
 Xe: Đ/c Hậu.
  
Thứ sáu 28/01/2022
Sáng:
  
1-6 giờ 30: Viếng Nghĩa trang Liệt sĩ tỉnh.
 * Thành phần: TS Nguyễn Hồng Chương – GĐ Sở, CĐNYT, VP.
 * Địa điểm: Nghĩa trang Liệt sĩ tỉnh.
 Xe: Đ/c Hậu
  
2-9 giờ 00: Dự Lễ kỷ niệm 92 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2022) và Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022.
 * Thành phần: TS Nguyễn Hồng Chương – GĐ Sở.
 * Địa điểm: Trung tâm Hội nghị và Triển lãm tỉnh.
  
3-10 giờ 00: Họp Giao ban trực tuyến công tác y tế, PCD Covid-19.
 * Thành phần: Theo Thông báo số 120/TB-SYT, ngày 06/10/2021.
 * Địa điểm: Phòng họp trực tuyến - Tầng 1 – TTHC tỉnh.
  
4-8 giờ 00: Tiếp công dân định kỳ.
 * Thành phần: Ds Phạm Tiến Phương – Phó CTT.
 * Địa điểm: Tầng 1 - TTHC tỉnh.
  
5-Trực, giám sát công tác phòng chống dịch Covid-19 (cả ngày).
 Thành phần: Lãnh đạo, các phòng ban, bộ phận liên quan.
 Địa điểm: Sở Y tế, CDC.
  
  
Chiều:
  
1-14 giờ 00: Họp Ban Giám đốc.
 * Thành phần: Giám đốc và các Phó Giám đốc.
 * Địa điểm: Hội trường B – Sở Y tế.
  
2-15 giờ 00: Họp Cơ quan.
 * Thành phần: Toàn thể cơ quan Sở Y tế.
 * Địa điểm: Hội trường B – Sở Y tế.
  
Thứ bảy 29/01/2022
Sáng: 
1-8 giờ: Trực, làm việc tại cơ quan Sở Y tế.
 Thành phần: Lãnh đạo, các phòng ban. Bộ phận Văn thư bố trí người trực tại cơ quan để tiếp nhận và phát hành văn bản.
 Địa điểm: Sở Y tế.
  
2-Trực, giám sát công tác phòng chống dịch Covid-19 (cả ngày).
 Thành phần: Lãnh đạo, các phòng ban, bộ phận liên quan.
 Địa điểm: Sở Y tế, CDC.
  

 

Nơi nhận:

- Văn phòng UBND tỉnh;

- Ban QLTN - TTHC tỉnh;

- Trung tâm Hành chính công tỉnh;

- BGĐ Sở, TT.ĐU, CĐN;

- Các Phòng CN Sở;

- Các Đơn vị trực thuộc (Website SYT);

- Lưu VT, VP (M).

GIÁM ĐỐC

 

(Đã ký)

 

Nguyễn Hồng Chương

LỊCH LÀM VIỆC SỞ Y TẾ Tuần lễ từ ngày 17/01/2022 đến ngày 22/01/2022  (Lịch này thay thư mời họp)Lịch làm việcLỊCH LÀM VIỆC SỞ Y TẾ Tuần lễ từ ngày 17/01/2022 đến ngày 22/01/2022  (Lịch này thay thư mời họp)/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
17/01/2022 12:00NoĐã ban hành

LỊCH LÀM VIỆC SỞ Y TẾ

Tuần lễ từ ngày 17/01/2022 đến ngày 22/01/2022

 (Lịch này thay thư mời họp)​

Lich So Y te 17- 01 den 22-01-2022.pdf


Thứ hai 17/01/2022:
Sáng:
1-7 giờ 30: Giao ban Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 (2 cấp: tỉnh - huyện) theo hình thức trực tuyến (Sở Y tế chuẩn bị nội dung).
 * Thành phần: Ban Giám đốc Sở, Lãnh đạo BVĐK tỉnh, TT.KSBT tỉnh, Bs Tài - TP.NVY, ThS Sơn-VP.
 * Địa điểm: Phòng họp A - UBND tỉnh.
  
2-8 giờ 00: Dự Hội nghị trực tuyến toàn quốc "Tổng kết công tác bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ năm 2021 và triển khai nhiệm vụ năm 2022".
 

* Thành phần:

  • Các đồng chí thành viên Ban Bảo vệ chăm sóc sức khỏe cán bộ tỉnh (Quyết định số 173-QĐ/TU, ngày 27/5/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy), Hội đồng chuyên môn và các Phòng thuộc Ban Bảo vệ chăm sóc sức khỏe cán bộ (do Ban BVCSSKCB mời).
  • Đại diện lãnh đạo: Sở Y tế, Bệnh viện đa khoa tỉnh, Bệnh viện Y học cổ truyền, Bệnh viện phục hồi chức năng.
  • Giám đốc Trung tâm y tế 9 huyện, thị xã, thành phố.
 * Địa điểm: Hội trường Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh (Tầng 20, Tháp B, Trung tâm hành chính tỉnh).
  
3-8 giờ 00: Trực Bộ phận Y tế – TTHC tỉnh (từ ngày 17/01 - 21/01/2022).
 * Thành phần: TTYT TDM, BVĐK tỉnh, Ban BVSKCB tỉnh.
 * Địa điểm: Tháp B – Tầng  2 – TTHC tỉnh.
  
4-8 giờ 00: Tiếp công dân định kỳ.                
 * Thành phần: TS Nguyễn Hồng Chương – GĐ Sở, Bs Tài – TP.NVY.
 * Địa điểm: Tầng 1 - TTHC tỉnh.
  
5-Trực, giám sát công tác phòng chống dịch Covid-19 (cả ngày).
 Thành phần: Lãnh đạo, các phòng ban, bộ phận liên quan.
 Địa điểm: Sở Y tế, CDC.
  
Chiều:
  
1-14 giờ 00: Họp nghe Sở Giáo dục và Đào tạo báo cáo kế hoạch đưa học sinh trở lại học trực tiếp và mua sắm camera phục vụ học trực tuyến.
 * Thành phần: Bs Huỳnh Thanh Hà – PGĐ Sở.
 * Địa điểm: Phòng họp B – UBND tỉnh.
  
2-14 giờ 00: Dự Hội nghị Tổng kết công tác khoa học và công nghệ năm 2021, phương hướng, nhiệm vụ năm 2022.
 * Thành phần: ThS Hiền – PTP.NVY.
 * Địa điểm: Trung tâm Hội nghị và Triển lãm tỉnh.     
  
3-14 giờ 00: Họp thi đua khối Điều trị-Bệnh viện tư nhân
 * Thành phần: Bs Huỳnh Minh Chín – PGĐ Sở, Ths Hữu – PCVP.
 * Địa điểm: Bệnh viện Đa khoa Tư nhân Bình Dương (Chợ cây Dừa)
  
Thứ ba 18/01/2022:
Sáng:
  
1-8 giờ 00: Dự Hội nghị quán triệt Chỉ thị 26-CT/TW của Bộ Chính trị.
 * Thành phần: TS Nguyễn Hồng Chương – TUV, GĐ Sở (theo CV 595-CV/TU ngày 13/1/2022 của Tỉnh ủy Bình Dương).
 * Địa điểm: Trung tâm Hội nghị và Triển lãm tỉnh.
  
2-7 giờ 30: Dự cùng Đoàn công tác của Bí thư Tỉnh ủy thăm và làm việc với huyện Bàu Bàng (theo Chương trình số 07-CTr/VPTU ngày 14/01/2022 của Văn phòng Tỉnh ủy).
 * Thành phần: Bs Huỳnh Minh Chín – PGĐ Sở.
 * Địa điểm: huyện Bàu Bàng.
  
3-8 giờ 00: Tiếp công dân định kỳ.                
 * Thành phần: ThS Ngô Trần Đức Hữu – Phó CVP.
 * Địa điểm: Tầng 1 - TTHC tỉnh.
  
4-Trực, giám sát công tác phòng chống dịch Covid-19 (cả ngày).
 Thành phần: Lãnh đạo, các phòng ban, bộ phận liên quan.
 Địa điểm: Sở Y tế, CDC.
Chiều:
1-14 giờ 00: Sở Y tế làm việc với BVĐK tỉnh.
 * Thành phần: Theo Thông báo số 08/TB-SYT ngày 13/01/2022.
 * Địa điểm: BVĐK tỉnh.
  
Thứ tư 19/01/2022.
Sáng:
1-8 giờ 00: Dự Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết công tác dân tộc năm 2021, triển khai nhiệm vụ năm 2022.                                   
 Thành phần: Bs Huỳnh Thanh Hà – PGĐ Sở.
 * Địa điểm: Phòng họp A – UBND tỉnh.
  
2-7 giờ 30: Dự cùng Đoàn công tác của Bí thư Tỉnh ủy thăm và làm việc với huyện Bắc Tân Uyên (theo Chương trình số 09-CTr/VPTU ngày 14/01/2022 của Văn phòng Tỉnh ủy).
 * Thành phần: Bs Huỳnh Minh Chín – PGĐ Sở.
 * Địa điểm: huyện Bắc Tân Uyên.
  
3-7 giờ 30: Thẩm định thực hành tốt cơ sở bán lẻ thuốc từ dược liệu, thuốc cổ truyền.
 Thành phần: Phòng NVD, Phòng Y tế Thuận An.
 * Địa điểm: Thuận An.
 Xe:
  
4-8 giờ 00: Tiếp công dân định kỳ.
 * Thành phần: Ds Quách Ái Quốc – TP.NVD..
 * Địa điểm: Tầng 1 - TTHC tỉnh.
  
5-Trực, giám sát công tác phòng chống dịch Covid-19 (cả ngày).
 Thành phần: Lãnh đạo, các phòng ban, bộ phận liên quan.
 Địa điểm: Sở Y tế, CDC.
Chiều:
1-14 giờ 00: Họp báo cáo Lãnh đạo UBND tỉnh về thực hiện chính sách đối với người nhiễm Covid-19 (F0); chính sách đối với Trạm Y tế lưu động.
 * Thành phần: TS Nguyễn Hồng Chương - GĐ Sở, P.NVY, KHTC, VP.
 * Địa điểm: Phòng họp B – UBND tỉnh.
  
2-14 giờ 00: Dự cùng Đoàn công tác của Bí thư Tỉnh ủy thăm và làm việc với Thành phố Thuận An (theo Chương trình số 08-CTr/VPTU ngày 14/01/2022 của Văn phòng Tỉnh ủy).
 * Thành phần: Bs Huỳnh Thanh Hà – PGĐ Sở.
 * Địa điểm: Thành phố Thuận An.
  
3-13 giờ 30: Dự cùng Đoàn công tác của Bí thư Tỉnh ủy thăm và làm việc với Thị xã Tân Uyên (theo Chương trình số 10-CTr/VPTU ngày 14/01/2022 của Văn phòng Tỉnh ủy).
 * Thành phần: Bs Huỳnh Minh Chín – PGĐ Sở.
 * Địa điểm: Thị xã Tân Uyên.
  
Thứ năm 20/01/2022
Sáng:
1-8 giờ 00: Họp Tổng kết Hội đồng Trường Cao đẳng Y tế Bình Dương.
 * Thành phần: TS Nguyễn Hồng Chương – GĐ Sở, ThS Hữu - PCVP.
 * Địa điểm: Trường Cao đẳng Y tế Bình Dương.
  
2-8 giờ 00: Dự Hội nghị Tổng kết công tác ngành Y tế Thuận An.
 * Thành phần: Bs Huỳnh Minh Chín – PGĐ sở, P.NVY.
 * Địa điểm: TTYT TP.Thuận An.
  
3-8 giờ 00: Dự Hội nghị Tổng kết công tác Dân vận, dân tộc – tôn giáo và thực hiện QCDC ở cơ sở năm 2021.                                   
 Thành phần: Bs Huỳnh Thanh Hà – PGĐ Sở.
 * Địa điểm: Hội trường B – Tỉnh ủy.
  
4-9 giờ 00: Dự HN Tổng kết Cty TNHH Cao Su Dầu Tiếng năm 2021.
 Thành phần: Đại diện Lãnh đạo sở.
 * Địa điểm: Hội trường Cty TNHH Cao Su Dầu Tiếng.
  
5-8 giờ 00: Tiếp công dân định kỳ.
 * Thành phần: ThS Nguyễn Bình Minh – Phó CVP.
 * Địa điểm: Tầng 1 - TTHC tỉnh.
  
6-Trực, giám sát công tác phòng chống dịch Covid-19 (cả ngày).
 Thành phần: Lãnh đạo, các phòng ban, bộ phận liên quan.
 Địa điểm: Sở Y tế, CDC.
Thứ sáu 21/01/2022
Sáng:
1-8 giờ 30: Giao ban Ban Giám đốc Sở Y tế.
 * Thành phần: Ban Giám đốc sở.
 * Địa điểm: Hội trường A – Sở Y tế.
  
2-8 giờ 00: Dự họp mặt kỷ niệm 92 năm ngày thành lập Đảng và mừng xuân Nhâm Dần Thị xã Tân Uyên.
 * Thành phần: Bs Huỳnh Minh Chín – PGĐ Sở.
 * Địa điểm: Hội trường HĐND-UBND TX Tân Uyên.
  
3-10 giờ 00: Họp Giao ban trực tuyến công tác y tế, PCD Covid-19.
 * Thành phần: Theo Thông báo số 120/TB-SYT, ngày 06/10/2021.
 * Địa điểm: Phòng họp trực tuyến - Tầng 1 – TTHC tỉnh.
  
4-8 giờ 30: Thẩm định xếp hạng TTYT TP Thuận An.
 Thành phần: Hội theo Quyết định số 1717/QĐ-SYT ngày 31/12/2021 của Sở Y tế; (TTYT TP Thuận An chuẩn bị nội dung).
 * Địa điểm: TTYT TP Thuận An.
 Xe:
  
5-8 giờ 00: Thẩm định PKĐK  VSIP 2A, PKĐK KCB Bàu Bàng.
 Thành phần: Phòng NVY.
 * Địa điểm: TX Tân Uyên, Bàu Bàng.
 Xe:
  
6-7 giờ 30: Thẩm định thực hành tốt cơ sở bán lẻ thuốc.
 Thành phần: Phòng NVD, Phòng Y tế Dĩ An.
 * Địa điểm: Dĩ An.
 Xe:
  
7-8 giờ 00: Tiếp công dân định kỳ.
 * Thành phần: Ds Phạm Tiến Phương – Phó CTT.
 * Địa điểm: Tầng 1 - TTHC tỉnh.
  
8-Trực, giám sát công tác phòng chống dịch Covid-19 (cả ngày).
 Thành phần: Lãnh đạo, các phòng ban, bộ phận liên quan.
 Địa điểm: Sở Y tế, CDC.
  
Chiều:
  
1-14 giờ 00: Họp Văn phòng Sở Y tế.
 * Thành phần: Bs Huỳnh Minh Chín – PGĐ Sở, Văn phòng.
 * Địa điểm: Hội trường A – Sở Y tế.
  
Thứ bảy 22/01/2022
Sáng: 
1-8 giờ: Trực, làm việc tại cơ quan Sở Y tế.
 Thành phần: Lãnh đạo, các phòng ban. Bộ phận Văn thư bố trí người trực tại cơ quan để tiếp nhận và phát hành văn bản.
 Địa điểm: Sở Y tế.
  
2-Trực, giám sát công tác phòng chống dịch Covid-19 (cả ngày).
 Thành phần: Lãnh đạo, các phòng ban, bộ phận liên quan.
 Địa điểm: Sở Y tế, CDC.
  

 

Nơi nhận:

- Văn phòng UBND tỉnh;

- Ban QLTN - TTHC tỉnh;

- Trung tâm Hành chính công tỉnh;

- BGĐ Sở, TT.ĐU, CĐN;

- Các Phòng CN Sở;

- Các Đơn vị trực thuộc (Website SYT);

- Lưu VT, VP (M).

KT.GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

(Đã ký)

Huỳnh Thanh Hà

 

LỊCH LÀM VIỆC SỞ Y TẾ Tuần lễ từ ngày 10/01/2022 đến ngày 15/01/2022Lịch làm việcLỊCH LÀM VIỆC SỞ Y TẾ Tuần lễ từ ngày 10/01/2022 đến ngày 15/01/2022/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
10/01/2022 11:00NoĐã ban hành

LỊCH LÀM VIỆC SỞ Y TẾ

Tuần lễ từ ngày 10/01/2022 đến ngày 15/01/2022

 (Lịch này thay thư mời họp)

Lich So Y te 10- 01 den 15-01-2022.pdf

Thứ hai 10/01/2022:
Sáng:
1-8 giờ 00: Giao ban Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 (2 cấp: tỉnh - huyện) theo hình thức trực tuyến (Sở Y tế chuẩn bị nội dung).
 * Thành phần: Ban Giám đốc Sở, Lãnh đạo BVĐK tỉnh, TT.KSBT tỉnh, Bs Tài - TP.NVY, ThS Sơn-VP.
 * Địa điểm: Phòng họp A - UBND tỉnh
  
2-8 giờ 00: Trực Bộ phận Y tế – TTHC tỉnh (từ ngày 10/01 - 14/01).
 * Thành phần: BVĐK tỉnh, Ban BVSKCB tỉnh.
 * Địa điểm: Tháp B – Tầng  2 – TTHC tỉnh.
  
3-8 giờ 00: Tiếp công dân định kỳ.                
 * Thành phần: Bs Trần Tấn Tài – TP.NVY.
 * Địa điểm: Tầng 1 - TTHC tỉnh.
  
4-Trực, giám sát công tác phòng chống dịch Covid-19 (cả ngày).
 Thành phần: Lãnh đạo, các phòng ban, bộ phận liên quan.
 Địa điểm: Sở Y tế, CDC.
Chiều:
1-14 giờ 00: Dự Hội nghị trực tuyến Tổng kết công tác ngành BHXH.
 Thành phần: Bs Đoàn Thị Hồng Thơm – PGĐ Sở.
 * Địa điểm: BHXH tỉnh.
  
2-14 giờ 00: Dự cùng lãnh đạo UBND tỉnh đi kiểm tra công tác phòng, chống dịch Covid - 19 trên địa bàn thành phố Thuận An (theo Kế hoạch số 6646/KH-UBND ngày 24/12/2021 của UBND tỉnh, Sở Y tế chuẩn bị nội dung).
 Thành phần: Bs Huỳnh Minh Chín – PGĐ Sở, P.NVY.
 * Địa điểm: Thành phố Thuận An.
Thứ ba 11/01/2022:
Sáng:
1-8 giờ 30: Giao ban, hội ý Ban Giám đốc sở.
 Thành phần: Giám đốc và các Phó Giám đốc sở.
 * Địa điểm: Hội trường B – Sở Y tế.
  
2-9 giờ 30: Giao ban BGĐ, TT.ĐU, CĐNYT, Trưởng, Phó PCN.
 Thành phần: BGĐ, TT.ĐU, CĐNYT, Trưởng, Phó PCN.
 * Địa điểm: Hội trường B – Sở Y tế.
  
3-7 giờ 30: Tổng kết công tác Hội Kế hoạch hóa gia đình.
 Thành phần: Đại diện Lãnh đạo sở.
 * Địa điểm: Hội KHHGĐ (38 Nguyễn Đình Chiều, P. Phú Cường).
  
4-7 giờ 30: Kiểm tra các siêu thị và cơ sở hành nghề Y Dược tư nhân trên địa bàn tỉnh (11/01/2022 – 13/01/2022).
 Thành phần: Thanh tra, Kiểm nghiệm, CC.ATVSTP.
 * Địa điểm: Thuận An, Dĩ An, TDM.
 Xe:
  
5-8 giờ 30: Hội thảo xin ý kiến dự thảo thông tư quy định việc thực hiện địa điểm cấm hút thuốc lá và xét tặng Giải thưởng Môi trường không khói thuốc.
 Thành phần: ThS Sơn – VP, CDC dự.
 * Địa điểm: Online  (theo GM 06/GM-BYT ngày 5/1/2022).
  
6-7 giờ 30: Thẩm định cơ sở bán lẻ thuốc từ dược liệu, thuốc cổ truyền.
 Thành phần: Phòng NVD, Phòng Y tế Tân Uyên
 * Địa điểm: Tân Uyên.
 Xe: Đ/c Hậu.
  
7-8 giờ 00: Tiếp công dân định kỳ.                
 * Thành phần: ThS Ngô Trần Đức Hữu – Phó CVP.
 * Địa điểm: Tầng 1 - TTHC tỉnh.
  
8-Trực, giám sát công tác phòng chống dịch Covid-19 (cả ngày).
 Thành phần: Lãnh đạo, các phòng ban, bộ phận liên quan.
 Địa điểm: Sở Y tế, CDC.
Chiều:
1-14 giờ 00: Hội thảo trực tuyến phổ biến tiêu chuẩn về khẩu trang, bộ trang phục phòng dịch và găng tay y tế PCD Covid-19.
 * Thành phần: Sở Y tế, Các CS KCB, CDC tỉnh.
 * Địa điểm: Online (theo giấy mời 12/GM-VTTB, ngày 7/1/2022).
Thứ tư 12/01/2022.
Sáng:
1-7 giờ 30: Dự Hội nghị Tổng kết công tác ngành Văn hóa, thể thao, du lịch và nhận khen thưởng.
 Thành phần: Bs Huỳnh Thanh Hà – PGĐ Sở.
 * Địa điểm: Trung tâm Văn hóa – Nghệ thuật tỉnh.
  
2-8 giờ 00: Dự ngày hội "Khát vọng sinh viên Bình Dương – cống hiến xây dựng quê hương".
 Thành phần: Bs Huỳnh Minh Chín – PGĐ Sở.
 * Địa điểm: ĐH. Thủ Dầu Một.
  
3-8 giờ 30: Thẩm định kết quả đánh giá hồ sơ đề xuất kỹ thuật gói thầu mua thuốc generic cho các cơ sở y tế công lập năm 2021-2023
 * Thành phần: Theo GM 02/GM-SYT ngày 4/1/2022.
 * Địa điểm: BV.YHCT.
  
4-8 giờ 00: Dự Hội nghị trực tuyến triển khai công tác ngành Thanh tra
 Thành phần: Ds Phương – Phó CTT.
 * Địa điểm: Viễn thông Bình Dương – Đại lộ BD.
  
5-8 giờ 00: Tiếp công dân định kỳ.
 * Thành phần: Ds Quách Ái Quốc – TP.NVD..
 * Địa điểm: Tầng 1 - TTHC tỉnh.
  
6-Trực, giám sát công tác phòng chống dịch Covid-19 (cả ngày).
 Thành phần: Lãnh đạo, các phòng ban, bộ phận liên quan.
 Địa điểm: Sở Y tế, CDC.
Chiều:
1-14 giờ 30: Dự cùng Lãnh đạo tỉnh đi kiểm tra hoạt động Trạm Y tế lưu động, tổ, nhóm Covid cộng đồng và điều trị F0 covid tại nhà trên địa bàn huyện Dầu Tiếng.
 Thành phần: TS Nguyễn Hồng Chương - GĐ Sở, P.NVY.
 * Địa điểm: Huyện Dầu Tiếng.
 Xe: Đ/c Hậu
  
2-15 giờ 30: Dự cùng Lãnh đạo tỉnh làm việc với Ban Thường vụ huyện ủy Dầu Tiếng về tình hình kinh tế xã hội năm 2021 và kế hoạch 2022.
 Thành phần: TS Nguyễn Hồng Chương - GĐ Sở.
 * Địa điểm: Hội trường huyện ủy Dầu Tiếng.
 Xe: Đ/c Hậu
Thứ năm 13/01/2022
Sáng:
1-8 giờ 00: Dự Hội nghị triển khai Nghị quyết 01/NQ-CP và Nghị quyết 02/NQ-CP của Chính phủ (thư mời số 06/TM-UBND ngày 7/1/2022)
 * Thành phần: TS Nguyễn Hồng Chương – GĐ Sở.
 * Địa điểm: Phòng họp A – UBND tỉnh.
  
2-8 giờ 00: Hội nghị trực tuyến tổng kết công tác Dân vận và đánh giá kết quả thực hiện năm "Đẩy mạnh thực hiện quy chế dân chủ cơ sở" năm 2021, triển khai nhiệm vụ năm 2022.
 Thành phần: Bs Huỳnh Thanh Hà – PGĐ Sở.
 * Địa điểm: Hội trường Đoàn ĐBQH tỉnh.
  
3-8 giờ 30: Hội nghị trực tuyến tổng kết công tác Dân số năm 2021
 Thành phần: Theo GM 01/GM-TCDS ngày 6/1/2022 (UBND tỉnh ủy quyền Sở Y tế chủ trì).
 * Địa điểm: Viettel Bình Dương.
  
4-8 giờ 00: Họp Hội đồng Giám định Y khoa tỉnh
 Thành phần: Bs Đoàn Thị Hồng Thơm – PGĐ Sở.
 * Địa điểm: Giám định Y khoa tỉnh.
  
5-8 giờ 00: Thẩm định PKCK tại Thủ Dầu Một.
 Thành phần: P.NVY, BVĐK tỉnh.
 * Địa điểm: Thủ Dầu Một.
 Xe: Đ/c Hậu.            
  
6-8 giờ 00: Tiếp công dân định kỳ.
 * Thành phần: ThS Nguyễn Bình Minh – Phó CVP.
 * Địa điểm: Tầng 1 - TTHC tỉnh.
  
7-Trực, giám sát công tác phòng chống dịch Covid-19 (cả ngày).
 Thành phần: Lãnh đạo, các phòng ban, bộ phận liên quan.
 Địa điểm: Sở Y tế, CDC.
Chiều:
1-13 giờ 30: Dự cùng Thường trực tỉnh ủy theo chương trình riêng.
 * Thành phần: Đại diện lãnh đạo Sở Y tế.
 * Địa điểm: Hội trường A – Tỉnh ủy.
Thứ sáu 14/01/2022
Sáng:
1-8 giờ 00: Hội nghị BCH Đảng bộ khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh lần thứ 6, nhiệm kỳ 2020-2025.
 * Thành phần: Đại diện Lãnh đạo Sở - UV.BCH ĐUK
 * Địa điểm: Trung tâm Hội nghị triển lãm tỉnh.
  
2-8 giờ 30: Hội thảo trực tuyến tổng kết phát triển quy hoạch nhân lực y tế giai đoạn 2012-2020.
 * Thành phần: Lãnh đạo và chuyên viên : Sở Y tế, BVĐK, chuyên khoa tuyến tỉnh, CDC tỉnh.
 * Địa điểm: Online (theo giấy mời 03/GM-K2ĐT, ngày 7/1/2022).
  
3-9 giờ 00: Họp Tổ công tác hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho các cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp khôi phục hoạt động sản xuất kinh doanh.
 * Thành phần: TS Nguyễn Hồng Chương – GĐ Sở.
 * Địa điểm: Phòng họp A – UBND tỉnh.
  
4-10 giờ 00: Họp Giao ban trực tuyến công tác y tế, PCD Covid-19.
 * Thành phần: Theo Thông báo số 120/TB-SYT, ngày 06/10/2021.
 * Địa điểm: Phòng họp trực tuyến - Tầng 1 – TTHC tỉnh.
  
5-8 giờ 00: Thẩm định PKCK tại Thuận An
 Thành phần: P.NVY.
 * Địa điểm: Thuận An.
 Xe:
  
6-7 giờ 30: Thẩm định thực hành tốt cơ sở bán lẻ thuốc.
 Thành phần: Phòng NVD, Phòng Y tế Thuận An.
 * Địa điểm: Thuận An.
 Xe: Đ/c Hậu.
  
7-8 giờ 00: Tiếp công dân định kỳ.
 * Thành phần: Ds Phạm Tiến Phương – Phó CTT.
 * Địa điểm: Tầng 1 - TTHC tỉnh.
  
8-Trực, giám sát công tác phòng chống dịch Covid-19 (cả ngày).
 Thành phần: Lãnh đạo, các phòng ban, bộ phận liên quan.
 Địa điểm: Sở Y tế, CDC.
Chiều:
1-15 giờ 00: Dự chương trình xuân với trẻ em khó khăn tỉnh năm 2022.
 Thành phần: Bs Đoàn Thị Hồng Thơm – PGĐ Sở.
 * Địa điểm: Trung tâm Hội nghị và Triển lãm tỉnh.
Thứ bảy 15/01/2022
Sáng: 
1-8 giờ 00: Hội nghị trực tuyến triển khai công tác y tế năm 2022.
 Thành phần: Theo GM số 17/GM-BYT ngày 8/1/2022 của Bộ Y tế.
 Địa điểm: Điểm cầu UBND tỉnh và điểm cầu các huyện, thị, tp.
  
2-8 giờ: Kiểm tra công tác Phòng chống dịch Covid-19.
 Thành phần: Bs Huỳnh Minh Chín – PGĐ Sở, P.NVY.
 Địa điểm: Dầu Tiếng (sáng), Bến Cát (chiều).
  
3-8 giờ: Trực, làm việc tại cơ quan Sở Y tế.
 Thành phần: Lãnh đạo, các phòng ban. Bộ phận Văn thư bố trí người trực tại cơ quan để tiếp nhận và phát hành văn bản.
 Địa điểm: Sở Y tế.
  
4-Trực, giám sát công tác phòng chống dịch Covid-19 (cả ngày).
 Thành phần: Lãnh đạo, các phòng ban, bộ phận liên quan.
 Địa điểm: Sở Y tế, CDC.
Chủ nhật 16/01/2022
Sáng: 
  
1-8 giờ: Kiểm tra công tác Phòng chống dịch Covid-19.
 Thành phần: Bs Huỳnh Minh Chín – PGĐ Sở, P.NVY.
 Địa điểm: Bàu Bàng (sáng), Phú Giáo (chiều).

 

Nơi nhận:

- Văn phòng UBND tỉnh;

- Ban QLTN - TTHC tỉnh;

- Trung tâm Hành chính công tỉnh;

- BGĐ Sở, TT.ĐU, CĐN;

- Các Phòng CN Sở;

- Các Đơn vị trực thuộc (Website SYT);

- Lưu VT, VP (M).

KT.GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

(Đã ký)

Huỳnh Thanh Hà

 

LỊCH LÀM VIỆC SỞ Y TẾ Tuần lễ từ ngày 03/01/2022 đến ngày 08/01/2022Lịch làm việcLỊCH LÀM VIỆC SỞ Y TẾ Tuần lễ từ ngày 03/01/2022 đến ngày 08/01/2022/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
01/01/2022 11:00NoĐã ban hành

LỊCH LÀM VIỆC SỞ Y TẾ

Tuần lễ từ ngày 03/01/2022 đến ngày 08/01/2022

 (Lịch này thay thư mời họp)

Lich So Y te 03- 01 den 08-01-2022.pdf

Thứ hai 03/01/2022:
Sáng:
1-7 giờ 30, Cán bộ, công chức, viên chức nghỉ bù Tết Dương lịch.
  
2-8 giờ 00: Kiểm tra công tác Phòng chống dịch Covid-19.
 * Thành phần: Bs Huỳnh Minh Chín – PGĐ Sở.
 * Địa điểm: Thuận An, Dĩ An.                
  
3-8 giờ 00: Trực cơ quan Sở Y tế.
 * Thành phần: Theo lịch phân công.
 * Địa điểm: Sở Y tế.
  
4-Trực, giám sát công tác phòng chống dịch Covid-19 (cả ngày).
 Thành phần: Lãnh đạo, các phòng ban, bộ phận liên quan.
 Địa điểm: Sở Y tế, CDC.
  
Thứ ba 04/01/2022:
Sáng:
1-8 giờ 00: Giao ban Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 (2 cấp: tỉnh - huyện) theo hình thức trực tuyến (Sở Y tế chuẩn bị nội dung).
 * Thành phần: Ban Giám đốc Sở, Lãnh đạo BVĐK tỉnh, TT.KSBT tỉnh, Bs Tài - TP.NVY, ThS Sơn-VP.
 * Địa điểm: Phòng họp A - UBND tỉnh
  
2-10 giờ 00: Giao ban, hội ý Ban Giám đốc sở.
 * Thành phần: Giám đốc và các Phó Giám đốc sở.
 * Địa điểm: Hội trường B - Sở Y tế.
  
3-10 giờ 30: Giao ban BGĐ, TTĐU, CĐNYT, Các phòng chức năng.
 * Thành phần: BGĐ, TTĐU, CĐNYT, Các phòng chức năng.
 * Địa điểm: Hội trường B – Sở Y tế.
  
4-8 giờ 00: Trực Bộ phận Y tế – TTHC tỉnh (từ ngày 04/01 - 07/01).
 * Thành phần: BVĐK tỉnh, Ban BVSKCB tỉnh.
 * Địa điểm: Tháp B – Tầng  2 – TTHC tỉnh.
  
5-8 giờ 00: Tiếp công dân định kỳ.                
 * Thành phần: ThS Ngô Trần Đức Hữu – Phó CVP.
 * Địa điểm: Tầng 1 - TTHC tỉnh.
  
6-Trực, giám sát công tác phòng chống dịch Covid-19 (cả ngày).
 Thành phần: Lãnh đạo, các phòng ban, bộ phận liên quan.
 Địa điểm: Sở Y tế, CDC.
  
Chiều:
  
1-14 giờ 00: Dự cùng lãnh đạo UBND tỉnh đi kiểm tra công tác phòng, chống dịch Covid - 19 trên địa bàn thành phố Dĩ An (theo Kế hoạch số 6646/KH-UBND ngày 24/12/2021 của UBND tỉnh, Sở Y tế chuẩn bị nội dung).
 Thành phần: Bs Huỳnh Minh Chín – PGĐ Sở.
 * Địa điểm: Thành phố Dĩ An.
  
2-14 giờ 00: Họp thống nhất phương án giải quyết chế độ cho người bệnh tử vong có xét nghiệm test nhanh dương tính (lần 2).
 * Thành phần: Bs Đoàn Thị Hồng Thơm – PGĐ Sở, P.NVY.
 * Địa điểm: Hội trường Sở Y tế.
  
Thứ tư 05/01/2022.
Sáng:
  
1-8 giờ 00: Dự Hội nghị trực tuyến của Chính phủ với các địa phương tổng kết công tác năm 2021, triển khai nhiệm vụ năm 2022 (cả ngày).
 Thành phần: TS Nguyễn Hồng Chương – GĐ Sở.
 * Địa điểm: Phòng họp A - UBND tỉnh.
  
2-8 giờ 00: Dự Hội nghị lần thứ 5 – UB.MTTQVN tỉnh và tổng kết công tác Mặt trận năm 2021.                                                                   
 Thành phần: Bs Huỳnh Minh Chín – PGĐ Sở.
 * Địa điểm: Hội trường B – Tỉnh ủy.
  
3-9 giờ 00: Làm việc với Ban Giám đốc TTYT TP.TDM.         
 Thành phần: Văn phòng (ThS Hữu - PCVP).
 * Địa điểm: TTYT TP.TDM. 
  
4-8 giờ 00: Tiếp công dân định kỳ.
 * Thành phần: Ds Quách Ái Quốc – TP.NVD..
 * Địa điểm: Tầng 1 - TTHC tỉnh.
  
5-Trực, giám sát công tác phòng chống dịch Covid-19 (cả ngày).
 Thành phần: Lãnh đạo, các phòng ban, bộ phận liên quan.
 Địa điểm: Sở Y tế, CDC.
  
Thứ năm 06/01/2022
Sáng:
  
  
1-9 giờ 00: Làm việc với Ban Giám đốc TTYT TX Bến Cát.
 * Thành phần: Bs Huỳnh Thanh Hà – PGĐ Sở, KHTC, Thanh tra, VP.
 * Địa điểm: TTYT TX Bến Cát.
  
2-8 giờ 30: Dự Hội nghị giao ban công tác Khoa giáo năm 2021.
 Thành phần: Bs Huỳnh Minh Chín – PGĐ sở.
 * Địa điểm: Hội trường Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy.
  
3-8 giờ 00: Tiếp công dân định kỳ.
 * Thành phần: ThS Nguyễn Bình Minh – Phó CVP.
 * Địa điểm: Tầng 1 - TTHC tỉnh.
  
4-Trực, giám sát công tác phòng chống dịch Covid-19 (cả ngày).
 Thành phần: Lãnh đạo, các phòng ban, bộ phận liên quan.
 Địa điểm: Sở Y tế, CDC.
Chiều:
1-14 giờ 00: Họp góp ý về Kế hoạch chuyển đổi số ngành Y tế.
 * Thành phần: Theo Quyết định 1672/QĐ-SYT ngày 23/12/2021.
 

* Địa điểm: Hội trường B – Sở Y tế.

(Các đơn vị dự họp nhớ mang theo Giấy xác nhận Test Covid để vào Tòa nhà TTHC tỉnh).

  
Thứ sáu 07/01/2022
Sáng:
  
1-8 giờ 00: Dự Phiên họp trực tuyến kỳ họp bất thường lần thứ nhất, Quốc hội Khóa XV về dự thảo Nghị quyết chính sách tài khoa, tiền tệ hỗ trợ triển khai Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội.
 * Thành phần: Bs Đoàn Thị Hồng Thơm – PGĐ Sở.
 * Địa điểm: Hội trường Đoàn Đại biểu Quốc hội (tầng 20, tháp B).
  
2-10 giờ 00: Họp Giao ban trực tuyến công tác y tế, PCD Covid-19.
 * Thành phần: Theo Thông báo số 120/TB-SYT, ngày 06/10/2021.
 * Địa điểm: Phòng họp trực tuyến - Tầng 1 – TTHC tỉnh.
  
3-8 giờ 00: Làm việc về chế độ chính sách với các đơn vị trực thuộc.
 Thành phần: Vắn phòng, Lãnh đạo P.TCHC, TCCB các đơn vị.
 * Địa điểm: CDC tỉnh (Phòng họp TT.TTGDSK cũ).
  
4-7 giờ 30: Thẩm định thực hành tốt cơ sở bán lẻ thuốc.
 Thành phần: Phòng NVD, Phòng Y tế Bắc Tân Uyên
 * Địa điểm: Bắc Tân Uyên.
 Xe:
  
5-8 giờ 00: Tiếp công dân định kỳ.
 * Thành phần: Ds Phạm Tiến Phương – Phó CTT.
 * Địa điểm: Tầng 1 - TTHC tỉnh.
  
6-Trực, giám sát công tác phòng chống dịch Covid-19 (cả ngày).
 Thành phần: Lãnh đạo, các phòng ban, bộ phận liên quan.
 Địa điểm: Sở Y tế, CDC.
  
Thứ bảy 08/01/2022
Sáng: 
1-8 giờ: Trực, làm việc tại cơ quan Sở Y tế.
 Thành phần: Lãnh đạo, các phòng ban. Bộ phận Văn thư bố trí người trực tại cơ quan để tiếp nhận và phát hành văn bản.
 Địa điểm: Sở Y tế.
  
2-Trực, giám sát công tác phòng chống dịch Covid-19 (cả ngày).
 Thành phần: Lãnh đạo, các phòng ban, bộ phận liên quan.
 Địa điểm: Sở Y tế, CDC.
  

Nơi nhận:

- Văn phòng UBND tỉnh;

- Ban QLTN - TTHC tỉnh;

- Trung tâm Hành chính công tỉnh;

- BGĐ Sở, TT.ĐU, CĐN;

- Các Phòng CN Sở;

- Các Đơn vị trực thuộc (Website SYT);

- Lưu VT, VP (M).

GIÁM ĐỐC

(Đã ký)

Nguyễn Hồng Chương

 

LỊCH LÀM VIỆC SỞ Y TẾ Tuần lễ từ ngày 27/12/2021 đến ngày 01/01/2022Lịch làm việcLỊCH LÀM VIỆC SỞ Y TẾ Tuần lễ từ ngày 27/12/2021 đến ngày 01/01/2022/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
27/12/2021 09:00NoĐã ban hành

LỊCH LÀM VIỆC SỞ Y TẾ

Tuần lễ từ ngày 27/12/2021 đến ngày 01/01/2022

 (Lịch này thay thư mời họp)

Lich So Y te 27- 12 den 01-01-2022.pdf


Thứ hai 27/12/2021:
Sáng:
  
1-8 giờ 00: Dự cùng Lãnh đạo tỉnh triển khai chiến dịch tiêm vắc xin mũi 3 tại TP Thủ Dầu Một (Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 TP Thủ Dầu Một phối hợp Y tế triển khai điểm tiêm và mời dự).
 * Thành phần: TS Nguyễn Hồng Chương – GĐ Sở.
  
2-8 giờ 00: Dự Đại hội đại biểu Phụ nữ tỉnh Bình Dương lần thứ XI, nhiệm kỳ 2021 - 2026.
 * Thành phần: Bs Đoàn Thị Hồng Thơm – PGĐ Sở.
 * Địa điểm: Trung tâm Hội nghị và Triển lãm tỉnh.
  
3-8 giờ 30: Dự Lễ mít tinh hưởng ứng Ngày quốc tế phòng, chống dịch bệnh với chủ đề: "Chia sẻ vắc xin, cứu sống mạng người, phục hồi kinh tế" do Bộ Y tế tổ chức.
 * Thành phần: Bs Huỳnh Thanh Hà – PGĐ Sở, BVĐK tỉnh, CDC, P.NVY và Giấy mời.
 * Địa điểm: Viettel Bình Dương.
  
4-8 giờ 00: Sở Tài chính, Sở Y tế làm việc với TTYT Bến Cát (buổi sáng) và TTYT Tân Uyên (buổi chiều) về chế độ PCD Covid cho lực lượng y tế và Trạm Y tế.
 * Thành phần: Bs Huỳnh Minh Chín – PGĐ Sở.
 * Địa điểm: TTYT Bến Cát (sáng) và TTYT Tân Uyên (buổi chiều)
  
5-9 giờ 00: Giao ban Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 (2 cấp: tỉnh - huyện) theo hình thức trực tuyến (Sở Y tế chuẩn bị nội dung).
 * Thành phần: Ban Giám đốc Sở, Lãnh đạo BVĐK tỉnh, TT.KSBT tỉnh, Bs Tài - TP.NVY, ThS Sơn-VP.
 * Địa điểm: Phòng họp A - UBND tỉnh
  
6-10 giờ 00: Họp với Lãnh đạo UBND tỉnh để báo cáo: (1) Kế hoạch đảm bảo nguồn nhân lực cho công tác phòng, chống dịch Covid - 19; (2) Triển khai ứng dụng khám chữa bệnh từ xa (Telehealth).
 * Thành phần: Ban Giám đốc Sở, ThS Chinh-KHTC, Viettel tỉnh.
 * Địa điểm: Phòng họp A - UBND tỉnh.
  
  
7-8 giờ 00: Tập huấn, hướng dẫn tiếp nhận, xử lý hồ sơ trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 do Trung tâm CNTT - Sở TTTT tổ chức hướng dẫn.
 * Thành phần: Văn phòng (ThS Minh), P.NVY, NVD.
 * Địa điểm: Sở Y tế.
  
8-8 giờ 00: Hội nghị trực tuyến tổng kết công tác phòng, chống HIV/AIDS năm 2021 và triển khai công tác năm 2022.
 * Thành phần: Ủy quyền TT.KSBT dự.
 * Địa điểm: Online theo CV số 1021/AIDS-VP ngày 20/12/2021 của Cục Phòng, Chống HIV/AIDS.
  
9-8 giờ 00: Tham dự lớp cao cấp lý luận chính trị (27 - 31/12).
 * Thành phần: Ds Phương – Phó CTT.
 * Địa điểm: Trường Chính trị tỉnh.
  
10-8 giờ 00: Tiếp công dân định kỳ.
 * Thành phần: Bs Trần Tấn Tài – TP.NVY.
 * Địa điểm: Tầng 1 - TTHC tỉnh.
  
11-Trực, giám sát công tác phòng chống dịch Covid-19 (cả ngày).
 Thành phần: Lãnh đạo, các phòng ban, bộ phận liên quan.
 Địa điểm: Sở Y tế, CDC.
  
12-8 giờ 00: Trực Bộ phận Y tế – TTHC tỉnh (từ ngày 27/12 - 31/12).
 * Thành phần: BVĐK tỉnh, Ban BVSKCB tỉnh, TTYT TDM.
 * Địa điểm: Tháp B – Tầng  2 – TTHC tỉnh.
  
Chiều:
  
1-14 giờ 00: Dự Diễn đàn "Ngành Y tế lắng nghe ý kiến người dân"
 * Thành phần: TS Nguyễn Hồng Chương – GĐ Sở.
 * Địa điểm: Hội trường Trung tâm Văn hóa Phường Dĩ An.
 Xe: Đ/c Hậu.
  
2-14 giờ 00: Họp xem xét, giá thuốc kê khai lại.
 * Thành phần: Quyết định số 2519/QĐ-SYT ngày 5/11/2021.
 * Địa điểm: Hội trường Sở Y tế.
  
Thứ ba 28/12/2021:
Sáng:
1-8 giờ 00: Hội nghị kiểm điểm tập thể và cá nhân lãnh đạo quản lý Sở Y tế năm 2021.
 * Thành phần: Ban Giám đốc sở; TT.ĐU, CĐNYT, Trưởng các phòng chức năng, Giám đốc các đơn vị trực thuộc và khách mời (Lãnh đạo các đơn vị Y tế lưu ý đến trước 15 phút và nhớ mang theo Giấy xác nhận test nhanh Covid-19 để làm thủ tục vào Tòa nhà TTHC tỉnh).
 * Địa điểm: Hội trường B – Sở Y tế.
  
2-8 giờ 00: Họp trực tuyến Hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ năm 2021, lĩnh vực Y dược.
 * Thành phần: Bs Đoàn Thị Hồng Thơm – PGĐ Sở, P.NVY.
 * Địa điểm: Online (theo GM 89/GM-SKHCN ngày 23/12/2021).
  
3-8 giờ 00: Dự Hội nghị quán triệt, triển khai thi hành Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Xử lý vi phạm hành chính.
 * Thành phần: CN Hải – Thanh tra viên.
 * Địa điểm: Online phần mềm Ms Teams.
  
4-8 giờ 00: Tiếp công dân định kỳ.                
 * Thành phần: ThS Ngô Trần Đức Hữu – Phó CVP.
 * Địa điểm: Tầng 1 - TTHC tỉnh.
  
5-Trực, giám sát công tác phòng chống dịch Covid-19 (cả ngày).
 Thành phần: Lãnh đạo, các phòng ban, bộ phận liên quan.
 Địa điểm: Sở Y tế, CDC.
  
Chiều:
  
1-14 giờ 00: Dự phiên họp UBND tỉnh lần thứ 6 (Thường kỳ tháng 12/2021) thông qua một số nội dung.
 Thành phần: TS. Nguyễn Hồng Chương – GĐ Sở.
 * Địa điểm: Phòng họp A - UBND tỉnh.
  
2-14 giờ 00: Họp chẩm điểm, bình xét đơn vị tiêu biểu trong phòng trào thi đua khối Trung tâm Y tế.
 * Thành phần: Bs Huỳnh Minh Chín – PGĐ Sở.
 * Địa điểm: TTYT huyện Bàu Bàng.
  
Thứ tư 29/12/2021.
Sáng:
  
1-7 giờ 30: Họp nghe Chủ tịch UBND tỉnh quán triệt triển khai thực hiện dịch vụ công trực tuyến trên địa bàn tỉnh từ đầu năm 2022.
 Thành phần: Bs Huỳnh Thanh Hà – PGĐ Sở.
 * Địa điểm: Phòng họp A - UBND tỉnh
  
2-8 giờ 30: Dự cùng Lãnh đạo UBND tỉnh đi kiểm tra công tác phòng, chống dịch Covid - 19 trên địa bàn thị xã Bến Cát (theo Kế hoạch số 6646/KH-UBND ngày 24/12/2021 của UBND tỉnh, Sở Y tế chuẩn bị nội dung).
 Thành phần: Bs Huỳnh Minh Chín – PGĐ Sở, P.NVY, VP.
 * Địa điểm: Thị xã Bến Cát.
  
  
  
3-8 giờ 30: Dự Hội nghị triển khai hướng dẫn tự đánh giá, chấm điểm Chỉ số Cải cách hành chính năm 2021 các cơ quan, đơn vị tỉnh Bình Dương
 Thành phần: Văn phòng (ThS Minh, ThS Sơn).
 * Địa điểm: TT.CNTT& TT (36 Trịnh Hoài Đức, Phú Lợi).
  
4-8 giờ 30: Dự Hội thảo khoa học: "Thực trạng, nguyên nhân và giải pháp giảm tử vong do Covid-19".
 Thành phần: Bs Đoàn Thị Hồng Thơm – PGĐ Sở.
 * Địa điểm: Online qua Zoom (theo GM số 496/GM-KCB ngày 23/12)
  
5-7 giờ 30: Thẩm định cơ sở bán lẻ thuốc từ dược liệu, thuốc cổ truyền
 Thành phần: Phòng NVD, Phòng Y tế Tân Uyên.
 * Địa điểm: Tân Uyên.
 Xe:
  
6-8 giờ 00: Tiếp công dân định kỳ.
 * Thành phần: Ds Quách Ái Quốc – TP.NVD..
 * Địa điểm: Tầng 1 - TTHC tỉnh.
  
7-Trực, giám sát công tác phòng chống dịch Covid-19 (cả ngày).
 Thành phần: Lãnh đạo, các phòng ban, bộ phận liên quan.
 Địa điểm: Sở Y tế, CDC.
Chiều:
  
1-14 giờ 00: Họp Hội đồng cấp CCHN Y.
 Thành phần: Hội đồng xét cấp CCHN Y.
 * Địa điểm: Hội trường Sở Y tế.
  
Thứ năm 30/12/2021
Sáng:
1-8 giờ 00: Họp Hội đồng Giám định Y khoa tỉnh (cả ngày).
 * Thành phần: Bs Đoàn Thị Hồng Thơm – PGĐ Sở.
 * Địa điểm: Trung tâm Giám định Y khoa tỉnh.
  
2-8 giờ 30: Dự Hội nghị trực tuyến phổ biến Nghị định 98/2021/NĐ-CP ngày 08/11/2021 của Chính phủ về Trang thiết bị y tế.
 Thành phần: ThS Hiền – PTP.NVY, Các BV, cơ sở y tế.
 * Địa điểm: Online (theo GM số 1127/GM-BYT ngày 24/12/2021)
  
3-8 giờ 00: Tiếp công dân định kỳ.
 * Thành phần: ThS Nguyễn Bình Minh – Phó CVP.
 * Địa điểm: Tầng 1 - TTHC tỉnh.
  
4-Trực, giám sát công tác phòng chống dịch Covid-19 (cả ngày).
 Thành phần: Lãnh đạo, các phòng ban, bộ phận liên quan.
 Địa điểm: Sở Y tế, CDC.
  
Thứ sáu 31/12/2021
Sáng:
  
1-7 giờ 30: Dự Lễ công bố 100% thủ tục hành chính đủ điều kiện thực hiện dịch vụ công mức độ 4 trên địa bàn tỉnh (Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp chuẩn bị nội dung và thư mời).
 * Thành phần: Bs Huỳnh Thanh Hà – PGĐ Sở, ThS Minh – PVCP.
 * Địa điểm: Sảnh tầng 1 - Tòa nhà Trung tâm Hành chính công tỉnh
  
2-9 giờ 00: Dự lễ kỷ niệm "Bình Dương 25 năm phát triển – 01/01/1997 – 01/01/2022) và chào mừng năm mới Xuân Nhâm Dần 2022.
 * Thành phần: Ban Giám đốc Sở Y tế.
 * Địa điểm: Trung tâm Hội nghị và Triển lãm tỉnh.
  
3-10 giờ 00: Họp Giao ban trực tuyến công tác y tế, PCD Covid-19.
 * Thành phần: Theo Thông báo số 120/TB-SYT, ngày 06/10/2021.
 * Địa điểm: Phòng họp trực tuyến - Tầng 1 – TTHC tỉnh.
  
4-8 giờ 00: Thẩm định cấp giấy phép hoạt động PKCK.
 Thành phần: Phòng NVY.
 * Địa điểm: Dầu Tiếng, Bến Cát.
 Xe:
  
5-7 giờ 30: Thẩm định thực hành tốt cơ sở bán lẻ thuốc.
 Thành phần: Phòng NVD, Phòng Y tế Bàu Bàng.
 * Địa điểm: Bàu Bàng.
 Xe:
  
6-8 giờ 00: Tiếp công dân định kỳ.
 * Thành phần: Ds Phạm Tiến Phương – Phó CTT.
 * Địa điểm: Tầng 1 - TTHC tỉnh.
  
7-Trực, giám sát công tác phòng chống dịch Covid-19 (cả ngày).
 Thành phần: Lãnh đạo, các phòng ban, bộ phận liên quan.
 Địa điểm: Sở Y tế, CDC.
  
Chiều:
  
1-14 giờ 00: Giao ban BGĐ, TTĐU, CĐNYT, Các phòng chức năng.
 * Thành phần: BGĐ, TTĐU, CĐNYT, Các phòng chức năng.
 * Địa điểm: Hội trường B – Sở Y tế.
  
Thứ bảy 01/01/2022
Sáng: 
  
1-NGHỈ TẾT DƯƠNG LỊCH NĂM 2022.
  
2-8 giờ: Trực, làm việc tại cơ quan Sở Y tế.
 Thành phần: Lãnh đạo, các phòng ban. Bộ phận Văn thư bố trí người trực tại cơ quan để tiếp nhận và phát hành văn bản.
 Địa điểm: Sở Y tế.
  
3-Trực, giám sát công tác phòng chống dịch Covid-19 (cả ngày).
 Thành phần: Lãnh đạo, các phòng ban, bộ phận liên quan.
 Địa điểm: Sở Y tế, CDC.
  

 

Nơi nhận:

- Văn phòng UBND tỉnh;

- Ban QLTN - TTHC tỉnh;

- Trung tâm Hành chính công tỉnh;

- BGĐ Sở, TT.ĐU, CĐN;

- Các Phòng CN Sở;

- Các Đơn vị trực thuộc (Website SYT);

- Lưu VT, VP (M).

GIÁM ĐỐC

(Đã ký)

Nguyễn Hồng Chương

DỰ THẢO - LỊCH LÀM VIỆC SỞ Y TẾ Tuần lễ từ ngày 20/12/2021 đến ngày 25/12/2021Lịch làm việcDỰ THẢO - LỊCH LÀM VIỆC SỞ Y TẾ Tuần lễ từ ngày 20/12/2021 đến ngày 25/12/2021/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
19/12/2021 00:00NoĐã ban hành
LỊCH LÀM VIỆC SỞ Y TẾ

Tuần lễ từ ngày 20/12/2021 đến ngày 25/12/2021

 (Lịch này thay thư mời họp)

Du thao - Lich So Y te 20-12 den 24-12-2021.pdf

Thứ hai 20/12/2021:​
Sáng:
1-7 giờ 30: Giao ban Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 (2 cấp: tỉnh - huyện) theo hình thức trực tuyến (Sở Y tế chuẩn bị nội dung).
 * Thành phần: Ban Giám đốc Sở, Lãnh đạo BVĐK tỉnh, TT.KSBT tỉnh, Bs Tài - TP.NVY, ThS Sơn-VP.
 * Địa điểm: Phòng họp A - UBND tỉnh
  
2-9 giờ 00: Thường trực Tỉnh ủy làm việc với Ban lãnh đạo sở Y tế (theo lịch Tỉnh uỷ sửa đổi, bổ sung)
 * Thành phần: Ban Giám đốc Sở Y tế.
 * Địa điểm: Phòng họp - Tỉnh ủy.
  
3-8 giờ 00: Kiểm tra công tác quản lý, mua sắm sử dụng sinh phẩm, hóa chất, TTB, VTYT phục vụ công tác PCD Covid-19.
 * Thành phần: Thanh tra, KHTC, NVY, NVD.
 * Địa điểm: Trung tâm KSBT tỉnh.
  
4-8 giờ 00: Tiếp công dân định kỳ.
 * Thành phần: Bs Trần Tấn Tài – TP.NVY.
 * Địa điểm: Tầng 1 - TTHC tỉnh.
  
5-Trực, giám sát công tác phòng chống dịch Covid-19 (cả ngày).
 Thành phần: Lãnh đạo, các phòng ban, bộ phận liên quan.
 Địa điểm: Sở Y tế, CDC.
  
6-8 giờ 00: Trực Bộ phận Y tế – TTHC tỉnh (từ ngày 20/12 - 24/12).
 * Thành phần: BVĐK tỉnh, Ban BVSKCB tỉnh, TTYT TDM.
 * Địa điểm: Tháp B – Tầng  2 – TTHC tỉnh.
  
Chiều:
1-14 giờ 00: Làm việc với Huyện uỷ Bàu Bàng về công tác cán bộ.
 * Thành phần: BGĐ Sở (TS Chương, Bs Chín), VP.
 * Địa điểm: Bàu Bàng.
 Xe: Đ/c Hậu.
  
2-15 giờ 30: Làm việc với Thị uỷ Tân Uyên về công tác cán bộ.
 * Thành phần: BGĐ Sở (TS Chương, Bs Chín), VP.
 * Địa điểm: Tân Uyên.
 Xe: Đ/c Hậu.
  
3-14 giờ 00: Giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo của công dân.
 * Thành phần: Thanh tra sở.
 * Địa điểm: Tầng 1 - TTHC tỉnh.
  
Thứ ba 21/12/2021:
Sáng:
  
1-8 giờ 00: Kiểm tra đột xuất việc kinh doanh thuốc, thực phẩm chức năng, trang thiết bị y tế phòng chống dịch Covid-19 năm 2021.
 * Thành phần: Thanh tra, TTKN, Phòng Y tế.
 * Địa điểm: Các cơ sở HNYDTN.
 Xe: Cá nhân.
  
2-8 giờ 00: Tiếp công dân định kỳ.
 * Thành phần: ThS Ngô Trần Đức Hữu – Phó CVP.
 * Địa điểm: Tầng 1 - TTHC tỉnh.
  
3-Trực, giám sát công tác phòng chống dịch Covid-19 (cả ngày).
 Thành phần: Lãnh đạo, các phòng ban, bộ phận liên quan.
 Địa điểm: Sở Y tế, CDC.
  
Chiều:
1-14 giờ 00: Họp Ban Chỉ đạo Chuyển đổi số và Ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ xây dựng Thành phố thông minh Bình Dương về cải cách thủ tục hành chính, xây dựng chính quyền điện tử, đô thị thông minh và định hướng cơ sở dữ liệu các đơn vị.
 Thành phần: TS. Nguyễn Hồng Chương – GĐ Sở.
 * Địa điểm: Phòng họp A - UBND tỉnh.
  
Thứ tư 22/12/2021.
Sáng:
1-

6 giờ 30: Viếng Nghĩa trang liệt sĩ nhân dịp kỷ niệm 77 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2021)

 Thành phần: TS Nguyễn Hồng Chương – GĐ Sở; Chủ tịch CĐNYT.
 * Địa điểm: Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh.
 Xe: Đ/c Hậu
  
2-8 giờ 30: Họp triển khai nghiên cứu hiệu quả vắc xin Covid-19
 Thành phần: Lãnh đạo sở, P. Nghiệp vụ Y, P.KHTC, TT.KSBT tỉnh (Lãnh đạo và các bộ quản lý, báo cáo dữ liệu Covid-19).
 * Địa điểm: Phòng họp Tầng 1, Tháp B.
  
3-7 giờ 30: Thẩm định thực hành tốt cơ sở bán lẻ thuốc.
 Thành phần: Phòng NVD, Phòng Y tế.
 * Địa điểm:
 Xe:
  
4-8 giờ 00: Tiếp công dân định kỳ.
 * Thành phần: Ds Quách Ái Quốc – TP.NVD..
 * Địa điểm: Tầng 1 - TTHC tỉnh.
  
5-Trực, giám sát công tác phòng chống dịch Covid-19 (cả ngày).
 Thành phần: Lãnh đạo, các phòng ban, bộ phận liên quan.
 Địa điểm: Sở Y tế, CDC.
  
Thứ năm 23/12/2021
Sáng:
  
1-8 giờ 00: Dự Đại hội đại biểu Hội Chữ thập đỏ tỉnh lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2021 – 2026.
 * Thành phần: Bs Đoàn Thị Hồng Thơm – PGĐ Sở.
 * Địa điểm: Trung tâm Hội nghị và Triển lãm tỉnh
  
2-8 giờ 00: Giám sát việc triển khai chương trình thuốc Molnupiravir tại Dầu Tiếng, Bến Cát.
 * Thành phần: ThS Chinh, DS Thuý, Bs Quang -CDC.
 * Địa điểm: Dầu Tiếng, Bến Cát.
 Xe: Cá nhân.
  
3-8 giờ 00: Tiếp công dân định kỳ.
 * Thành phần: ThS Nguyễn Bình Minh – Phó CVP.
 * Địa điểm: Tầng 1 - TTHC tỉnh.
  
4-Trực, giám sát công tác phòng chống dịch Covid-19 (cả ngày).
 Thành phần: Lãnh đạo, các phòng ban, bộ phận liên quan.
 Địa điểm: Sở Y tế, CDC.
  
Thứ sáu 24/12/2021
Sáng:
1-8 giờ 00: Họp về tình hình, tiến độ triển khai thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 đến tháng 01/2022 trên địa bàn tỉnh.
 * Thành phần: Bs Huỳnh Thanh Hà – PGĐ Sở, ThS Minh – PVCP.
 * Địa điểm: Phòng họp A - UBND tỉnh.
  
2-10 giờ 00: Họp Giao ban trực tuyến công tác y tế, PCD Covid-19.
 * Thành phần: Theo Thông báo số 120/TB-SYT, ngày 06/10/2021.
 * Địa điểm: Phòng họp trực tuyến - Tầng 1 – TTHC tỉnh.
  
3-8 giờ 00: Giám sát việc triển khai chương trình thuốc Molnupiravir tại Phú Giáo, Thủ Dầu Một.
 * Thành phần: ThS Chinh, DS Thuý, Bs Quang -CDC.
 * Địa điểm: Phú Giáo, Thủ Dầu Một.
 Xe: Cá nhân.
  
4-8 giờ 00: Thẩm định cấp giấy phép hoạt động, DMKT cơ sở KCB.
 Thành phần: Bs Đoàn Thị Hồng Thơm –PGĐ sở, P.NVY, Giấy mời.
 * Địa điểm:
 Xe:
  
5-7 giờ 30: Thẩm định thực hành tốt cơ sở bán lẻ thuốc.
 Thành phần: Phòng NVD, Phòng Y tế.
 * Địa điểm:
 Xe:
  
6-8 giờ 00: Tiếp công dân định kỳ.
 * Thành phần: Ds Phạm Tiến Phương – Phó CTT.
 * Địa điểm: Tầng 1 - TTHC tỉnh.
  
7-Trực, giám sát công tác phòng chống dịch Covid-19 (cả ngày).
 Thành phần: Lãnh đạo, các phòng ban, bộ phận liên quan.
 Địa điểm: Sở Y tế, CDC.
  
Thứ bảy 25/12/2021
Sáng: 
  
1-8 giờ: Trực, làm việc tại cơ quan Sở Y tế.
 Thành phần: Lãnh đạo, các phòng ban. Bộ phận Văn thư bố trí người trực tại cơ quan để tiếp nhận và phát hành văn bản.
 Địa điểm: Sở Y tế.
  
2-Trực, giám sát công tác phòng chống dịch Covid-19 (cả ngày).
 Thành phần: Lãnh đạo, các phòng ban, bộ phận liên quan.
 Địa điểm: Sở Y tế, CDC.​

 

Nơi nhận:

- Văn phòng UBND tỉnh;

- Ban QLTN - TTHC tỉnh;

- BGĐ Sở, TT.ĐU, CĐN;

- Các Phòng CN Sở;

- Các Đơn vị trực thuộc (Website SYT);

- Lưu VT, VP (M).

GIÁM ĐỐC

 

LỊCH LÀM VIỆC SỞ Y TẾ Tuần lễ từ ngày 13/12/2021 đến ngày 18/12/2021Lịch làm việcLỊCH LÀM VIỆC SỞ Y TẾ Tuần lễ từ ngày 13/12/2021 đến ngày 18/12/2021/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
 (Lịch này thay thư mời họp)
13/12/2021 17:00NoĐã ban hành

LỊCH LÀM VIỆC SỞ Y TẾ

Tuần lễ từ ngày 13/12/2021 đến ngày 18/12/2021

 (Lịch này thay thư mời họp)

Lich So Y te 13-12 den 18-12-2021.pdf

Thứ hai 13/12/2021:
Sáng:
1-7 giờ 30: Giao ban Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 (2 cấp: tỉnh - huyện) theo hình thức trực tuyến (Sở Y tế chuẩn bị nội dung).
 * Thành phần: Ban Giám đốc Sở, Lãnh đạo BVĐK tỉnh, TT.KSBT tỉnh, Bs Tài - TP.NVY, ThS Sơn-VP.
 * Địa điểm: Phòng họp A - UBND tỉnh
  
2-8 giờ 00: Dự Hội nghị trực tuyến tham dự Hội nghị tập huấn trực tuyến một số nội dung tại Quyết định số 468/QĐ-TTg và Nghị định số 107/2021/NĐ-CP (thực hiện cơ chế một cửa trong giải quyết TTHC).
 * Thành phần: BS Thơm – PGĐ Sở, ThS Minh – PCVP.
 * Địa điểm: Phòng họp trực tuyến Tầng 1 – Tháp B, TTHC tỉnh.
  
3-8 giờ 00: Kiểm tra công tác quản lý, mua sắm sử dụng sinh phẩm, hóa chất, TTB, VTYT phục vụ công tác PCD Covid-19. (13/12 –107/12).
 * Thành phần: Thanh tra, KHTC, NVY, NVD.
 * Địa điểm: Trung tâm KSBT tỉnh.
  
4-8 giờ 00: Tiếp công dân định kỳ.
 * Thành phần: Bs Trần Tấn Tài – TP.NVY.
 * Địa điểm: Tầng 1 - TTHC tỉnh.
  
5-Trực, giám sát công tác phòng chống dịch Covid-19 (cả ngày).
 Thành phần: Lãnh đạo, các phòng ban, bộ phận liên quan.
 Địa điểm: Sở Y tế, CDC.
  
6-8 giờ 00: Trực Bộ phận Y tế – TTHC tỉnh (từ ngày 13/12 - 17/12).
 * Thành phần: BVĐK tỉnh, Ban BVSKCB tỉnh, TTYT TDM.
 * Địa điểm: Tháp B – Tầng  2 – TTHC tỉnh.
  
Chiều:
1-14 giờ 00: Họp giao ban BGĐ, TT.ĐU, CĐNYT, Các phòng CN.
 * Thành phần: BGĐ sở, TT.ĐU, CĐNYT, Các phòng CN sở.
 * Địa điểm: Hội trường B – Sở Y tế.
  
2-13 giờ 00: Họp Hội đồng thẩm định Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 các huyện, thị thành phố trên địa bàn tỉnh.
 Thành phần: Bs Đoàn Thị Hồng Thơm – PGĐ sở.
 * Địa điểm: Họp online qua Zoom.
  
3-14 giờ 00: Giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo của công dân.
 * Thành phần: Thanh tra sở.
 * Địa điểm: Tầng 1 - TTHC tỉnh.
Thứ ba 14/12/2021:
Sáng:
  
1-8 giờ 00: Dự Hội nghị Quân chính Bộ CHQS tỉnh năm 2021.
 * Thành phần: TS Nguyễn Hồng Chương – GĐ Sở.
 * Địa điểm: Hội trường Bộ CHQS tỉnh.
  
2-8 giờ 00: Dự Hội nghị đối ngoại trực tuyến toàn quốc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.
 * Thành phần: Bs Huỳnh Minh Chín - PGĐ Sở.
 * Địa điểm: Hội trường B - Tỉnh ủy.
  
3-8 giờ 00: Kiểm tra đột xuất việc kinh doanh thuốc, thực phẩm ch