Lịch làm việc ngày
 
(DỰ THẢO) LỊCH LÀM VIỆC SỞ Y TẾTuần lễ từ ngày 24/01/2022 đến ngày 29/01/2022 (Lịch này thay thư mời họp)Du thao - Lich So Y te 24-01 den 29-01-2022.pdf​Thứ hai 24/01/2022:​Sáng:​1-8 giờ ...
 
LỊCH LÀM VIỆC SỞ Y TẾTuần lễ từ ngày 17/01/2022 đến ngày 22/01/2022 (Lịch này thay thư mời họp)​Lich So Y te 17- 01 den 22-01-2022.pdfThứ hai 17/01/2022:​Sáng:​1-7 giờ 30: Giao ban ...
 
LỊCH LÀM VIỆC SỞ Y TẾTuần lễ từ ngày 10/01/2022 đến ngày 15/01/2022 (Lịch này thay thư mời họp)Lich So Y te 10- 01 den 15-01-2022.pdfThứ hai 10/01/2022:​Sáng:​1-8 giờ 00: Giao ban ...
 
LỊCH LÀM VIỆC SỞ Y TẾTuần lễ từ ngày 03/01/2022 đến ngày 08/01/2022 (Lịch này thay thư mời họp)Lich So Y te 03- 01 den 08-01-2022.pdfThứ hai 03/01/2022:​Sáng:​1-7 giờ 30, Cán bộ, công ...
 
LỊCH LÀM VIỆC SỞ Y TẾTuần lễ từ ngày 27/12/2021 đến ngày 01/01/2022 (Lịch này thay thư mời họp)Lich So Y te 27- 12 den 01-01-2022.pdfThứ hai 27/12/2021:​Sáng:​  1-8 giờ 00: ...
 
LỊCH LÀM VIỆC SỞ Y TẾTuần lễ từ ngày 20/12/2021 đến ngày 25/12/2021 (Lịch này thay thư mời họp)Du thao - Lich So Y te 20-12 den 24-12-2021.pdfThứ hai 20/12/2021:​​Sáng:​1-7 giờ 30: ...
 
LỊCH LÀM VIỆC SỞ Y TẾTuần lễ từ ngày 06/12/2021 đến ngày 11/12/2021 (Lịch này thay thư mời họp)Lich So Y te 06-12 den 11-12-2021.pdf Thứ hai 06/12/2021:​Sáng:​  1-8 giờ ...
 
 
 
  
Phân loại
  
  
  
  
  
Tóm tắt
  
  
  
  
Nội dung
(DỰ THẢO) LỊCH LÀM VIỆC SỞ Y TẾ Tuần lễ từ ngày 24/01/2022 đến ngày 29/01/2022NewLịch làm việc(DỰ THẢO) LỊCH LÀM VIỆC SỞ Y TẾ Tuần lễ từ ngày 24/01/2022 đến ngày 29/01/2022/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
22/01/2022 18:00NoĐã ban hành

(DỰ THẢO) LỊCH LÀM VIỆC SỞ Y TẾ

Tuần lễ từ ngày 24/01/2022 đến ngày 29/01/2022

 (Lịch này thay thư mời họp)

Du thao - Lich So Y te 24-01 den 29-01-2022.pdf

Thứ hai 24/01/2022:
Sáng:
1-8 giờ 00: Giao ban Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 (2 cấp: tỉnh - huyện) theo hình thức trực tuyến (Sở Y tế chuẩn bị nội dung).
 * Thành phần: Ban Giám đốc Sở, Lãnh đạo BVĐK tỉnh, TT.KSBT tỉnh, Bs Tài - TP.NVY, ThS Sơn-VP.
 * Địa điểm: Phòng họp A - UBND tỉnh.
  
2-7 giờ 00: Đoàn Sở Y tế đi thăm các đơn vị Viện, Trường tại TP.HCM (Theo Thông báo số 11/TB-SYT ngày 20/01/2022 của Sở Y tế).
 * Thành phần: Bs Huỳnh Minh Chín – PGĐ Sở, ThS Hiếu-VP, CDC.
 * Địa điểm: TP.Hồ Chí Minh.
  
3-8 giờ 00: Trực Bộ phận Y tế – TTHC tỉnh (từ ngày 24/01 - 28/01/2022).
 * Thành phần: TTYT TDM, BVĐK tỉnh, Ban BVSKCB tỉnh.
 * Địa điểm: Tháp B – Tầng  2 – TTHC tỉnh.
  
4-8 giờ 00: Tiếp công dân định kỳ.                
 * Thành phần: Bs Trần Tấn Tài – TP.NVY.
 * Địa điểm: Tầng 1 - TTHC tỉnh.                        
  
5-Trực, giám sát công tác phòng chống dịch Covid-19 (cả ngày).
 Thành phần: Lãnh đạo, các phòng ban, bộ phận liên quan.
 Địa điểm: Sở Y tế, CDC.
  
Chiều:
1-13 giờ 30: Hội nghị Tổng kết hoạt động Công đoàn Ngành Y tế năm 2021, phương hướng năm 2022.
 * Thành phần: Bs Huỳnh Thanh Hà – PGĐ Sở.
 * Địa điểm: BV.YHCT tỉnh.
  
2-14 giờ 00: Họp báo cáo Lãnh đạo UBND tỉnh các nội dung: (1) việc chấm dứt hoạt động, giải thể bệnh viện dã chiến số 3 (Sở Y tế chuẩn bị nội dung); (2) Phương án khắc phục các hư hỏng và hoàn trả mặt bằng 04 công trình trưng dụng tại dự án xây dựng Trường Đại học Việt Đức (Trường Đại học Việt Đức chuẩn bị nội dung).
 * Thành phần: Bs Đoàn Thị Hồng Thơm – PGĐ Sở, P.NVY (chuẩn bị nội dung báo cáo).
 * Địa điểm: Phòng họp B – UBND tỉnh.
  
3-15 giờ 00: Dự cùng Lãnh đạo UBND tỉnh đi thăm Bệnh viện Đa khoa tỉnh, bệnh nhân nghèo ở lại điều trị tại bệnh viện và cơ sở điều trị F0 tập trung tại Phú Chánh (theo Thông báo số 06/TB-UBND ngày 14/01/2022 của UBND tỉnh).
 * Thành phần: TS Nguyễn Hồng Chương – GĐ Sở, Chủ tịch CĐNYT, Ths Hữu – PCVP.
 * Địa điểm: Bệnh viện Đa khoa tỉnh.
 Xe: Đ/c Hậu.
  
Thứ ba 25/01/2022:
Sáng:
1-7 giờ 30: Đoàn Sở Y tế đi thăm các đơn vị Y tế trong và ngoài tỉnh (Theo Thông báo số 11/TB-SYT ngày 20/01/2022 của Sở Y tế).
 * Thành phần:Bs Huỳnh Thanh Hà–PGĐ Sở, ThS Minh-PCVP, CDC.
 * Địa điểm: Đồng Nai, Bình Dương.
  
2-8 giờ 00: Sở Y tế làm việc với BV.YHCT tỉnh và tặng quà đơn vị.
 * Thành phần: Theo Thông báo số 10/TB-SYT ngày 19/01/2022.
 * Địa điểm: BV.YHCT tỉnh.
  
3-9 giờ 00: Họp BTC Giải đua xe đạp nữ 2022 – Cúp Biwase
 * Thành phần: Bs Huỳnh Minh Chín – PGĐ Sở.
 * Địa điểm: Văn phòng Biwase – Cty cấp nước BD
  
4-8 giờ 00: Tiếp công dân định kỳ.                
 * Thành phần: ThS Ngô Trần Đức Hữu – Phó CVP.
 * Địa điểm: Tầng 1 - TTHC tỉnh.
  
5Trực, giám sát công tác phòng chống dịch Covid-19 (cả ngày).
 Thành phần: Lãnh đạo, các phòng ban, bộ phận liên quan.
 Địa điểm: Sở Y tế, CDC.
Chiều:
  
1-14 giờ 00: Họp về việc tiền mua thuốc chữa bệnh năm 2018 của Ban Bảo vệ chăm sóc sức khỏe cán bộ tỉnh.
 * Thành phần: Bs Đoàn Thị Hồng Thơm – PGĐ Sở, P.KHTC.
 * Địa điểm: Phòng số 5, tháp B Trung tâm Hành chính tỉnh
  
2-15 giờ 30: Họp về việc tặng quà cho lực lượng chi viện thuộc khối LLVT trong công tác phòng, chống dịch Covid - 19 trên địa bàn tỉnh.
 * Thành phần: Bs Đoàn Thị Hồng Thơm – PGĐ Sở, P.KHTC.
 * Địa điểm: Phòng số 5, tháp B Trung tâm Hành chính tỉnh
  
3-14 giờ 00: Đi công tác huyện Bàu Bàng.
 * Thành phần: Bs Huỳnh Minh Chín – PGĐ Sở.
 * Địa điểm: huyện Bàu Bàng.
  
Thứ tư 26/01/2022.
Sáng:
1-8 giờ 00: Hội nghị Cán bộ công chức Cơ quan Sở Y tế năm 2022.
 Thành phần: Ban Giám đốc, CĐNYT, Toàn thể CBCC cơ quan.
 * Địa điểm: Hội trường B – Sở Y tế.
  
2-7 giờ 00: Hội nghị CBVC, người lao động Trung tâm Y tế Tân Uyên.
 * Thành phần: Bs Huỳnh Minh Chín – PGĐ Sở.
 * Địa điểm: Trung tâm Y tế Tân Uyên.
  
3-8 giờ 00: Tiếp công dân định kỳ.
 * Thành phần: Ds Quách Ái Quốc – TP.NVD..
 * Địa điểm: Tầng 1 - TTHC tỉnh.
  
4-Trực, giám sát công tác phòng chống dịch Covid-19 (cả ngày).
 Thành phần: Lãnh đạo, các phòng ban, bộ phận liên quan.
 Địa điểm: Sở Y tế, CDC.
  
Thứ năm 27/01/2022
Sáng:
  
1-8 giờ 00: Hội nghị Đại biểu viên chức người lao động BVĐK tỉnh.
 * Thành phần: Lãnh đạo Sở Y tế và CT.CĐNYT.
 * Địa điểm: Hội trường C - BVĐK tỉnh.
  
2-8 giờ 30: Họp thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà thầu cung cấp thuốc dược liệu, thuốc cổ truyền và vị thuốc cổ truyền cho các cơ sở y tế công lập năm 2022-2024.
 * Thành phần: BGĐ Sở (Bs Hà, Bs Thơm) và GM 08/GM-SYT.
 * Địa điểm: BV.YHCT tỉnh.
  
3-8 giờ 00: Tiếp công dân định kỳ.
 * Thành phần: ThS Nguyễn Bình Minh – Phó CVP.
 * Địa điểm: Tầng 1 - TTHC tỉnh.
  
4-Trực, giám sát công tác phòng chống dịch Covid-19 (cả ngày).
 Thành phần: Lãnh đạo, các phòng ban, bộ phận liên quan.
 Địa điểm: Sở Y tế, CDC.
  
Chiều:
  
1-14 giờ 00: Sở Y tế đi thăm, tặng quà BV.PHCN tỉnh.
 * Thành phần: Theo Thông báo số 11/TB-SYT ngày 20/1/2022.
 * Địa điểm: BV.PHCN tỉnh.
 Xe: Đ/c Hậu.
  
  
Thứ sáu 28/01/2022
Sáng:
1-6 giờ 30: Viếng Nghĩa trang Liệt sĩ tỉnh.
 * Thành phần: TS Nguyễn Hồng Chương – GĐ Sở, CĐNYT, VP.
 * Địa điểm: Nghĩa trang Liệt sĩ tỉnh.
 Xe: Đ/c Hậu
  
2-9 giờ 00: Dự Lễ kỷ niệm 92 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2022) và Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022.
 * Thành phần: TS Nguyễn Hồng Chương – GĐ Sở.
 * Địa điểm: Trung tâm Hội nghị và Triển lãm tỉnh.
  
3-10 giờ 00: Họp Giao ban trực tuyến công tác y tế, PCD Covid-19.
 * Thành phần: Theo Thông báo số 120/TB-SYT, ngày 06/10/2021.
 * Địa điểm: Phòng họp trực tuyến - Tầng 1 – TTHC tỉnh.
  
4-8 giờ 00: Tiếp công dân định kỳ.
 * Thành phần: Ds Phạm Tiến Phương – Phó CTT.
 * Địa điểm: Tầng 1 - TTHC tỉnh.
  
5-Trực, giám sát công tác phòng chống dịch Covid-19 (cả ngày).
 Thành phần: Lãnh đạo, các phòng ban, bộ phận liên quan.
 Địa điểm: Sở Y tế, CDC.
  
Thứ bảy 29/01/2022
Sáng: 
1-8 giờ: Trực, làm việc tại cơ quan Sở Y tế.
 Thành phần: Lãnh đạo, các phòng ban. Bộ phận Văn thư bố trí người trực tại cơ quan để tiếp nhận và phát hành văn bản.
 Địa điểm: Sở Y tế.
  
2-Trực, giám sát công tác phòng chống dịch Covid-19 (cả ngày).
 Thành phần: Lãnh đạo, các phòng ban, bộ phận liên quan.
 Địa điểm: Sở Y tế, CDC.
  

 

Nơi nhận:

- Văn phòng UBND tỉnh;

- Ban QLTN - TTHC tỉnh;

- Trung tâm Hành chính công tỉnh;

- BGĐ Sở, TT.ĐU, CĐN;

- Các Phòng CN Sở;

- Các Đơn vị trực thuộc (Website SYT);

- Lưu VT, VP (M).

GIÁM ĐỐC

 

LỊCH LÀM VIỆC SỞ Y TẾ Tuần lễ từ ngày 17/01/2022 đến ngày 22/01/2022  (Lịch này thay thư mời họp)Lịch làm việcLỊCH LÀM VIỆC SỞ Y TẾ Tuần lễ từ ngày 17/01/2022 đến ngày 22/01/2022  (Lịch này thay thư mời họp)/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
17/01/2022 12:00NoĐã ban hành

LỊCH LÀM VIỆC SỞ Y TẾ

Tuần lễ từ ngày 17/01/2022 đến ngày 22/01/2022

 (Lịch này thay thư mời họp)​

Lich So Y te 17- 01 den 22-01-2022.pdf


Thứ hai 17/01/2022:
Sáng:
1-7 giờ 30: Giao ban Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 (2 cấp: tỉnh - huyện) theo hình thức trực tuyến (Sở Y tế chuẩn bị nội dung).
 * Thành phần: Ban Giám đốc Sở, Lãnh đạo BVĐK tỉnh, TT.KSBT tỉnh, Bs Tài - TP.NVY, ThS Sơn-VP.
 * Địa điểm: Phòng họp A - UBND tỉnh.
  
2-8 giờ 00: Dự Hội nghị trực tuyến toàn quốc "Tổng kết công tác bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ năm 2021 và triển khai nhiệm vụ năm 2022".
 

* Thành phần:

  • Các đồng chí thành viên Ban Bảo vệ chăm sóc sức khỏe cán bộ tỉnh (Quyết định số 173-QĐ/TU, ngày 27/5/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy), Hội đồng chuyên môn và các Phòng thuộc Ban Bảo vệ chăm sóc sức khỏe cán bộ (do Ban BVCSSKCB mời).
  • Đại diện lãnh đạo: Sở Y tế, Bệnh viện đa khoa tỉnh, Bệnh viện Y học cổ truyền, Bệnh viện phục hồi chức năng.
  • Giám đốc Trung tâm y tế 9 huyện, thị xã, thành phố.
 * Địa điểm: Hội trường Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh (Tầng 20, Tháp B, Trung tâm hành chính tỉnh).
  
3-8 giờ 00: Trực Bộ phận Y tế – TTHC tỉnh (từ ngày 17/01 - 21/01/2022).
 * Thành phần: TTYT TDM, BVĐK tỉnh, Ban BVSKCB tỉnh.
 * Địa điểm: Tháp B – Tầng  2 – TTHC tỉnh.
  
4-8 giờ 00: Tiếp công dân định kỳ.                
 * Thành phần: TS Nguyễn Hồng Chương – GĐ Sở, Bs Tài – TP.NVY.
 * Địa điểm: Tầng 1 - TTHC tỉnh.
  
5-Trực, giám sát công tác phòng chống dịch Covid-19 (cả ngày).
 Thành phần: Lãnh đạo, các phòng ban, bộ phận liên quan.
 Địa điểm: Sở Y tế, CDC.
  
Chiều:
  
1-14 giờ 00: Họp nghe Sở Giáo dục và Đào tạo báo cáo kế hoạch đưa học sinh trở lại học trực tiếp và mua sắm camera phục vụ học trực tuyến.
 * Thành phần: Bs Huỳnh Thanh Hà – PGĐ Sở.
 * Địa điểm: Phòng họp B – UBND tỉnh.
  
2-14 giờ 00: Dự Hội nghị Tổng kết công tác khoa học và công nghệ năm 2021, phương hướng, nhiệm vụ năm 2022.
 * Thành phần: ThS Hiền – PTP.NVY.
 * Địa điểm: Trung tâm Hội nghị và Triển lãm tỉnh.     
  
3-14 giờ 00: Họp thi đua khối Điều trị-Bệnh viện tư nhân
 * Thành phần: Bs Huỳnh Minh Chín – PGĐ Sở, Ths Hữu – PCVP.
 * Địa điểm: Bệnh viện Đa khoa Tư nhân Bình Dương (Chợ cây Dừa)
  
Thứ ba 18/01/2022:
Sáng:
  
1-8 giờ 00: Dự Hội nghị quán triệt Chỉ thị 26-CT/TW của Bộ Chính trị.
 * Thành phần: TS Nguyễn Hồng Chương – TUV, GĐ Sở (theo CV 595-CV/TU ngày 13/1/2022 của Tỉnh ủy Bình Dương).
 * Địa điểm: Trung tâm Hội nghị và Triển lãm tỉnh.
  
2-7 giờ 30: Dự cùng Đoàn công tác của Bí thư Tỉnh ủy thăm và làm việc với huyện Bàu Bàng (theo Chương trình số 07-CTr/VPTU ngày 14/01/2022 của Văn phòng Tỉnh ủy).
 * Thành phần: Bs Huỳnh Minh Chín – PGĐ Sở.
 * Địa điểm: huyện Bàu Bàng.
  
3-8 giờ 00: Tiếp công dân định kỳ.                
 * Thành phần: ThS Ngô Trần Đức Hữu – Phó CVP.
 * Địa điểm: Tầng 1 - TTHC tỉnh.
  
4-Trực, giám sát công tác phòng chống dịch Covid-19 (cả ngày).
 Thành phần: Lãnh đạo, các phòng ban, bộ phận liên quan.
 Địa điểm: Sở Y tế, CDC.
Chiều:
1-14 giờ 00: Sở Y tế làm việc với BVĐK tỉnh.
 * Thành phần: Theo Thông báo số 08/TB-SYT ngày 13/01/2022.
 * Địa điểm: BVĐK tỉnh.
  
Thứ tư 19/01/2022.
Sáng:
1-8 giờ 00: Dự Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết công tác dân tộc năm 2021, triển khai nhiệm vụ năm 2022.                                   
 Thành phần: Bs Huỳnh Thanh Hà – PGĐ Sở.
 * Địa điểm: Phòng họp A – UBND tỉnh.
  
2-7 giờ 30: Dự cùng Đoàn công tác của Bí thư Tỉnh ủy thăm và làm việc với huyện Bắc Tân Uyên (theo Chương trình số 09-CTr/VPTU ngày 14/01/2022 của Văn phòng Tỉnh ủy).
 * Thành phần: Bs Huỳnh Minh Chín – PGĐ Sở.
 * Địa điểm: huyện Bắc Tân Uyên.
  
3-7 giờ 30: Thẩm định thực hành tốt cơ sở bán lẻ thuốc từ dược liệu, thuốc cổ truyền.
 Thành phần: Phòng NVD, Phòng Y tế Thuận An.
 * Địa điểm: Thuận An.
 Xe:
  
4-8 giờ 00: Tiếp công dân định kỳ.
 * Thành phần: Ds Quách Ái Quốc – TP.NVD..
 * Địa điểm: Tầng 1 - TTHC tỉnh.
  
5-Trực, giám sát công tác phòng chống dịch Covid-19 (cả ngày).
 Thành phần: Lãnh đạo, các phòng ban, bộ phận liên quan.
 Địa điểm: Sở Y tế, CDC.
Chiều:
1-14 giờ 00: Họp báo cáo Lãnh đạo UBND tỉnh về thực hiện chính sách đối với người nhiễm Covid-19 (F0); chính sách đối với Trạm Y tế lưu động.
 * Thành phần: TS Nguyễn Hồng Chương - GĐ Sở, P.NVY, KHTC, VP.
 * Địa điểm: Phòng họp B – UBND tỉnh.
  
2-14 giờ 00: Dự cùng Đoàn công tác của Bí thư Tỉnh ủy thăm và làm việc với Thành phố Thuận An (theo Chương trình số 08-CTr/VPTU ngày 14/01/2022 của Văn phòng Tỉnh ủy).
 * Thành phần: Bs Huỳnh Thanh Hà – PGĐ Sở.
 * Địa điểm: Thành phố Thuận An.
  
3-13 giờ 30: Dự cùng Đoàn công tác của Bí thư Tỉnh ủy thăm và làm việc với Thị xã Tân Uyên (theo Chương trình số 10-CTr/VPTU ngày 14/01/2022 của Văn phòng Tỉnh ủy).
 * Thành phần: Bs Huỳnh Minh Chín – PGĐ Sở.
 * Địa điểm: Thị xã Tân Uyên.
  
Thứ năm 20/01/2022
Sáng:
1-8 giờ 00: Họp Tổng kết Hội đồng Trường Cao đẳng Y tế Bình Dương.
 * Thành phần: TS Nguyễn Hồng Chương – GĐ Sở, ThS Hữu - PCVP.
 * Địa điểm: Trường Cao đẳng Y tế Bình Dương.
  
2-8 giờ 00: Dự Hội nghị Tổng kết công tác ngành Y tế Thuận An.
 * Thành phần: Bs Huỳnh Minh Chín – PGĐ sở, P.NVY.
 * Địa điểm: TTYT TP.Thuận An.
  
3-8 giờ 00: Dự Hội nghị Tổng kết công tác Dân vận, dân tộc – tôn giáo và thực hiện QCDC ở cơ sở năm 2021.                                   
 Thành phần: Bs Huỳnh Thanh Hà – PGĐ Sở.
 * Địa điểm: Hội trường B – Tỉnh ủy.
  
4-9 giờ 00: Dự HN Tổng kết Cty TNHH Cao Su Dầu Tiếng năm 2021.
 Thành phần: Đại diện Lãnh đạo sở.
 * Địa điểm: Hội trường Cty TNHH Cao Su Dầu Tiếng.
  
5-8 giờ 00: Tiếp công dân định kỳ.
 * Thành phần: ThS Nguyễn Bình Minh – Phó CVP.
 * Địa điểm: Tầng 1 - TTHC tỉnh.
  
6-Trực, giám sát công tác phòng chống dịch Covid-19 (cả ngày).
 Thành phần: Lãnh đạo, các phòng ban, bộ phận liên quan.
 Địa điểm: Sở Y tế, CDC.
Thứ sáu 21/01/2022
Sáng:
1-8 giờ 30: Giao ban Ban Giám đốc Sở Y tế.
 * Thành phần: Ban Giám đốc sở.
 * Địa điểm: Hội trường A – Sở Y tế.
  
2-8 giờ 00: Dự họp mặt kỷ niệm 92 năm ngày thành lập Đảng và mừng xuân Nhâm Dần Thị xã Tân Uyên.
 * Thành phần: Bs Huỳnh Minh Chín – PGĐ Sở.
 * Địa điểm: Hội trường HĐND-UBND TX Tân Uyên.
  
3-10 giờ 00: Họp Giao ban trực tuyến công tác y tế, PCD Covid-19.
 * Thành phần: Theo Thông báo số 120/TB-SYT, ngày 06/10/2021.
 * Địa điểm: Phòng họp trực tuyến - Tầng 1 – TTHC tỉnh.
  
4-8 giờ 30: Thẩm định xếp hạng TTYT TP Thuận An.
 Thành phần: Hội theo Quyết định số 1717/QĐ-SYT ngày 31/12/2021 của Sở Y tế; (TTYT TP Thuận An chuẩn bị nội dung).
 * Địa điểm: TTYT TP Thuận An.
 Xe:
  
5-8 giờ 00: Thẩm định PKĐK  VSIP 2A, PKĐK KCB Bàu Bàng.
 Thành phần: Phòng NVY.
 * Địa điểm: TX Tân Uyên, Bàu Bàng.
 Xe:
  
6-7 giờ 30: Thẩm định thực hành tốt cơ sở bán lẻ thuốc.
 Thành phần: Phòng NVD, Phòng Y tế Dĩ An.
 * Địa điểm: Dĩ An.
 Xe:
  
7-8 giờ 00: Tiếp công dân định kỳ.
 * Thành phần: Ds Phạm Tiến Phương – Phó CTT.
 * Địa điểm: Tầng 1 - TTHC tỉnh.
  
8-Trực, giám sát công tác phòng chống dịch Covid-19 (cả ngày).
 Thành phần: Lãnh đạo, các phòng ban, bộ phận liên quan.
 Địa điểm: Sở Y tế, CDC.
  
Chiều:
  
1-14 giờ 00: Họp Văn phòng Sở Y tế.
 * Thành phần: Bs Huỳnh Minh Chín – PGĐ Sở, Văn phòng.
 * Địa điểm: Hội trường A – Sở Y tế.
  
Thứ bảy 22/01/2022
Sáng: 
1-8 giờ: Trực, làm việc tại cơ quan Sở Y tế.
 Thành phần: Lãnh đạo, các phòng ban. Bộ phận Văn thư bố trí người trực tại cơ quan để tiếp nhận và phát hành văn bản.
 Địa điểm: Sở Y tế.
  
2-Trực, giám sát công tác phòng chống dịch Covid-19 (cả ngày).
 Thành phần: Lãnh đạo, các phòng ban, bộ phận liên quan.
 Địa điểm: Sở Y tế, CDC.
  

 

Nơi nhận:

- Văn phòng UBND tỉnh;

- Ban QLTN - TTHC tỉnh;

- Trung tâm Hành chính công tỉnh;

- BGĐ Sở, TT.ĐU, CĐN;

- Các Phòng CN Sở;

- Các Đơn vị trực thuộc (Website SYT);

- Lưu VT, VP (M).

KT.GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

(Đã ký)

Huỳnh Thanh Hà

 

LỊCH LÀM VIỆC SỞ Y TẾ Tuần lễ từ ngày 10/01/2022 đến ngày 15/01/2022Lịch làm việcLỊCH LÀM VIỆC SỞ Y TẾ Tuần lễ từ ngày 10/01/2022 đến ngày 15/01/2022/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
10/01/2022 11:00NoĐã ban hành

LỊCH LÀM VIỆC SỞ Y TẾ

Tuần lễ từ ngày 10/01/2022 đến ngày 15/01/2022

 (Lịch này thay thư mời họp)

Lich So Y te 10- 01 den 15-01-2022.pdf

Thứ hai 10/01/2022:
Sáng:
1-8 giờ 00: Giao ban Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 (2 cấp: tỉnh - huyện) theo hình thức trực tuyến (Sở Y tế chuẩn bị nội dung).
 * Thành phần: Ban Giám đốc Sở, Lãnh đạo BVĐK tỉnh, TT.KSBT tỉnh, Bs Tài - TP.NVY, ThS Sơn-VP.
 * Địa điểm: Phòng họp A - UBND tỉnh
  
2-8 giờ 00: Trực Bộ phận Y tế – TTHC tỉnh (từ ngày 10/01 - 14/01).
 * Thành phần: BVĐK tỉnh, Ban BVSKCB tỉnh.
 * Địa điểm: Tháp B – Tầng  2 – TTHC tỉnh.
  
3-8 giờ 00: Tiếp công dân định kỳ.                
 * Thành phần: Bs Trần Tấn Tài – TP.NVY.
 * Địa điểm: Tầng 1 - TTHC tỉnh.
  
4-Trực, giám sát công tác phòng chống dịch Covid-19 (cả ngày).
 Thành phần: Lãnh đạo, các phòng ban, bộ phận liên quan.
 Địa điểm: Sở Y tế, CDC.
Chiều:
1-14 giờ 00: Dự Hội nghị trực tuyến Tổng kết công tác ngành BHXH.
 Thành phần: Bs Đoàn Thị Hồng Thơm – PGĐ Sở.
 * Địa điểm: BHXH tỉnh.
  
2-14 giờ 00: Dự cùng lãnh đạo UBND tỉnh đi kiểm tra công tác phòng, chống dịch Covid - 19 trên địa bàn thành phố Thuận An (theo Kế hoạch số 6646/KH-UBND ngày 24/12/2021 của UBND tỉnh, Sở Y tế chuẩn bị nội dung).
 Thành phần: Bs Huỳnh Minh Chín – PGĐ Sở, P.NVY.
 * Địa điểm: Thành phố Thuận An.
Thứ ba 11/01/2022:
Sáng:
1-8 giờ 30: Giao ban, hội ý Ban Giám đốc sở.
 Thành phần: Giám đốc và các Phó Giám đốc sở.
 * Địa điểm: Hội trường B – Sở Y tế.
  
2-9 giờ 30: Giao ban BGĐ, TT.ĐU, CĐNYT, Trưởng, Phó PCN.
 Thành phần: BGĐ, TT.ĐU, CĐNYT, Trưởng, Phó PCN.
 * Địa điểm: Hội trường B – Sở Y tế.
  
3-7 giờ 30: Tổng kết công tác Hội Kế hoạch hóa gia đình.
 Thành phần: Đại diện Lãnh đạo sở.
 * Địa điểm: Hội KHHGĐ (38 Nguyễn Đình Chiều, P. Phú Cường).
  
4-7 giờ 30: Kiểm tra các siêu thị và cơ sở hành nghề Y Dược tư nhân trên địa bàn tỉnh (11/01/2022 – 13/01/2022).
 Thành phần: Thanh tra, Kiểm nghiệm, CC.ATVSTP.
 * Địa điểm: Thuận An, Dĩ An, TDM.
 Xe:
  
5-8 giờ 30: Hội thảo xin ý kiến dự thảo thông tư quy định việc thực hiện địa điểm cấm hút thuốc lá và xét tặng Giải thưởng Môi trường không khói thuốc.
 Thành phần: ThS Sơn – VP, CDC dự.
 * Địa điểm: Online  (theo GM 06/GM-BYT ngày 5/1/2022).
  
6-7 giờ 30: Thẩm định cơ sở bán lẻ thuốc từ dược liệu, thuốc cổ truyền.
 Thành phần: Phòng NVD, Phòng Y tế Tân Uyên
 * Địa điểm: Tân Uyên.
 Xe: Đ/c Hậu.
  
7-8 giờ 00: Tiếp công dân định kỳ.                
 * Thành phần: ThS Ngô Trần Đức Hữu – Phó CVP.
 * Địa điểm: Tầng 1 - TTHC tỉnh.
  
8-Trực, giám sát công tác phòng chống dịch Covid-19 (cả ngày).
 Thành phần: Lãnh đạo, các phòng ban, bộ phận liên quan.
 Địa điểm: Sở Y tế, CDC.
Chiều:
1-14 giờ 00: Hội thảo trực tuyến phổ biến tiêu chuẩn về khẩu trang, bộ trang phục phòng dịch và găng tay y tế PCD Covid-19.
 * Thành phần: Sở Y tế, Các CS KCB, CDC tỉnh.
 * Địa điểm: Online (theo giấy mời 12/GM-VTTB, ngày 7/1/2022).
Thứ tư 12/01/2022.
Sáng:
1-7 giờ 30: Dự Hội nghị Tổng kết công tác ngành Văn hóa, thể thao, du lịch và nhận khen thưởng.
 Thành phần: Bs Huỳnh Thanh Hà – PGĐ Sở.
 * Địa điểm: Trung tâm Văn hóa – Nghệ thuật tỉnh.
  
2-8 giờ 00: Dự ngày hội "Khát vọng sinh viên Bình Dương – cống hiến xây dựng quê hương".
 Thành phần: Bs Huỳnh Minh Chín – PGĐ Sở.
 * Địa điểm: ĐH. Thủ Dầu Một.
  
3-8 giờ 30: Thẩm định kết quả đánh giá hồ sơ đề xuất kỹ thuật gói thầu mua thuốc generic cho các cơ sở y tế công lập năm 2021-2023
 * Thành phần: Theo GM 02/GM-SYT ngày 4/1/2022.
 * Địa điểm: BV.YHCT.
  
4-8 giờ 00: Dự Hội nghị trực tuyến triển khai công tác ngành Thanh tra
 Thành phần: Ds Phương – Phó CTT.
 * Địa điểm: Viễn thông Bình Dương – Đại lộ BD.
  
5-8 giờ 00: Tiếp công dân định kỳ.
 * Thành phần: Ds Quách Ái Quốc – TP.NVD..
 * Địa điểm: Tầng 1 - TTHC tỉnh.
  
6-Trực, giám sát công tác phòng chống dịch Covid-19 (cả ngày).
 Thành phần: Lãnh đạo, các phòng ban, bộ phận liên quan.
 Địa điểm: Sở Y tế, CDC.
Chiều:
1-14 giờ 30: Dự cùng Lãnh đạo tỉnh đi kiểm tra hoạt động Trạm Y tế lưu động, tổ, nhóm Covid cộng đồng và điều trị F0 covid tại nhà trên địa bàn huyện Dầu Tiếng.
 Thành phần: TS Nguyễn Hồng Chương - GĐ Sở, P.NVY.
 * Địa điểm: Huyện Dầu Tiếng.
 Xe: Đ/c Hậu
  
2-15 giờ 30: Dự cùng Lãnh đạo tỉnh làm việc với Ban Thường vụ huyện ủy Dầu Tiếng về tình hình kinh tế xã hội năm 2021 và kế hoạch 2022.
 Thành phần: TS Nguyễn Hồng Chương - GĐ Sở.
 * Địa điểm: Hội trường huyện ủy Dầu Tiếng.
 Xe: Đ/c Hậu
Thứ năm 13/01/2022
Sáng:
1-8 giờ 00: Dự Hội nghị triển khai Nghị quyết 01/NQ-CP và Nghị quyết 02/NQ-CP của Chính phủ (thư mời số 06/TM-UBND ngày 7/1/2022)
 * Thành phần: TS Nguyễn Hồng Chương – GĐ Sở.
 * Địa điểm: Phòng họp A – UBND tỉnh.
  
2-8 giờ 00: Hội nghị trực tuyến tổng kết công tác Dân vận và đánh giá kết quả thực hiện năm "Đẩy mạnh thực hiện quy chế dân chủ cơ sở" năm 2021, triển khai nhiệm vụ năm 2022.
 Thành phần: Bs Huỳnh Thanh Hà – PGĐ Sở.
 * Địa điểm: Hội trường Đoàn ĐBQH tỉnh.
  
3-8 giờ 30: Hội nghị trực tuyến tổng kết công tác Dân số năm 2021
 Thành phần: Theo GM 01/GM-TCDS ngày 6/1/2022 (UBND tỉnh ủy quyền Sở Y tế chủ trì).
 * Địa điểm: Viettel Bình Dương.
  
4-8 giờ 00: Họp Hội đồng Giám định Y khoa tỉnh
 Thành phần: Bs Đoàn Thị Hồng Thơm – PGĐ Sở.
 * Địa điểm: Giám định Y khoa tỉnh.
  
5-8 giờ 00: Thẩm định PKCK tại Thủ Dầu Một.
 Thành phần: P.NVY, BVĐK tỉnh.
 * Địa điểm: Thủ Dầu Một.
 Xe: Đ/c Hậu.            
  
6-8 giờ 00: Tiếp công dân định kỳ.
 * Thành phần: ThS Nguyễn Bình Minh – Phó CVP.
 * Địa điểm: Tầng 1 - TTHC tỉnh.
  
7-Trực, giám sát công tác phòng chống dịch Covid-19 (cả ngày).
 Thành phần: Lãnh đạo, các phòng ban, bộ phận liên quan.
 Địa điểm: Sở Y tế, CDC.
Chiều:
1-13 giờ 30: Dự cùng Thường trực tỉnh ủy theo chương trình riêng.
 * Thành phần: Đại diện lãnh đạo Sở Y tế.
 * Địa điểm: Hội trường A – Tỉnh ủy.
Thứ sáu 14/01/2022
Sáng:
1-8 giờ 00: Hội nghị BCH Đảng bộ khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh lần thứ 6, nhiệm kỳ 2020-2025.
 * Thành phần: Đại diện Lãnh đạo Sở - UV.BCH ĐUK
 * Địa điểm: Trung tâm Hội nghị triển lãm tỉnh.
  
2-8 giờ 30: Hội thảo trực tuyến tổng kết phát triển quy hoạch nhân lực y tế giai đoạn 2012-2020.
 * Thành phần: Lãnh đạo và chuyên viên : Sở Y tế, BVĐK, chuyên khoa tuyến tỉnh, CDC tỉnh.
 * Địa điểm: Online (theo giấy mời 03/GM-K2ĐT, ngày 7/1/2022).
  
3-9 giờ 00: Họp Tổ công tác hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho các cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp khôi phục hoạt động sản xuất kinh doanh.
 * Thành phần: TS Nguyễn Hồng Chương – GĐ Sở.
 * Địa điểm: Phòng họp A – UBND tỉnh.
  
4-10 giờ 00: Họp Giao ban trực tuyến công tác y tế, PCD Covid-19.
 * Thành phần: Theo Thông báo số 120/TB-SYT, ngày 06/10/2021.
 * Địa điểm: Phòng họp trực tuyến - Tầng 1 – TTHC tỉnh.
  
5-8 giờ 00: Thẩm định PKCK tại Thuận An
 Thành phần: P.NVY.
 * Địa điểm: Thuận An.
 Xe:
  
6-7 giờ 30: Thẩm định thực hành tốt cơ sở bán lẻ thuốc.
 Thành phần: Phòng NVD, Phòng Y tế Thuận An.
 * Địa điểm: Thuận An.
 Xe: Đ/c Hậu.
  
7-8 giờ 00: Tiếp công dân định kỳ.
 * Thành phần: Ds Phạm Tiến Phương – Phó CTT.
 * Địa điểm: Tầng 1 - TTHC tỉnh.
  
8-Trực, giám sát công tác phòng chống dịch Covid-19 (cả ngày).
 Thành phần: Lãnh đạo, các phòng ban, bộ phận liên quan.
 Địa điểm: Sở Y tế, CDC.
Chiều:
1-15 giờ 00: Dự chương trình xuân với trẻ em khó khăn tỉnh năm 2022.
 Thành phần: Bs Đoàn Thị Hồng Thơm – PGĐ Sở.
 * Địa điểm: Trung tâm Hội nghị và Triển lãm tỉnh.
Thứ bảy 15/01/2022
Sáng: 
1-8 giờ 00: Hội nghị trực tuyến triển khai công tác y tế năm 2022.
 Thành phần: Theo GM số 17/GM-BYT ngày 8/1/2022 của Bộ Y tế.
 Địa điểm: Điểm cầu UBND tỉnh và điểm cầu các huyện, thị, tp.
  
2-8 giờ: Kiểm tra công tác Phòng chống dịch Covid-19.
 Thành phần: Bs Huỳnh Minh Chín – PGĐ Sở, P.NVY.
 Địa điểm: Dầu Tiếng (sáng), Bến Cát (chiều).
  
3-8 giờ: Trực, làm việc tại cơ quan Sở Y tế.
 Thành phần: Lãnh đạo, các phòng ban. Bộ phận Văn thư bố trí người trực tại cơ quan để tiếp nhận và phát hành văn bản.
 Địa điểm: Sở Y tế.
  
4-Trực, giám sát công tác phòng chống dịch Covid-19 (cả ngày).
 Thành phần: Lãnh đạo, các phòng ban, bộ phận liên quan.
 Địa điểm: Sở Y tế, CDC.
Chủ nhật 16/01/2022
Sáng: 
  
1-8 giờ: Kiểm tra công tác Phòng chống dịch Covid-19.
 Thành phần: Bs Huỳnh Minh Chín – PGĐ Sở, P.NVY.
 Địa điểm: Bàu Bàng (sáng), Phú Giáo (chiều).

 

Nơi nhận:

- Văn phòng UBND tỉnh;

- Ban QLTN - TTHC tỉnh;

- Trung tâm Hành chính công tỉnh;

- BGĐ Sở, TT.ĐU, CĐN;

- Các Phòng CN Sở;

- Các Đơn vị trực thuộc (Website SYT);

- Lưu VT, VP (M).

KT.GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

(Đã ký)

Huỳnh Thanh Hà

 

LỊCH LÀM VIỆC SỞ Y TẾ Tuần lễ từ ngày 03/01/2022 đến ngày 08/01/2022Lịch làm việcLỊCH LÀM VIỆC SỞ Y TẾ Tuần lễ từ ngày 03/01/2022 đến ngày 08/01/2022/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
01/01/2022 11:00NoĐã ban hành

LỊCH LÀM VIỆC SỞ Y TẾ

Tuần lễ từ ngày 03/01/2022 đến ngày 08/01/2022

 (Lịch này thay thư mời họp)

Lich So Y te 03- 01 den 08-01-2022.pdf

Thứ hai 03/01/2022:
Sáng:
1-7 giờ 30, Cán bộ, công chức, viên chức nghỉ bù Tết Dương lịch.
  
2-8 giờ 00: Kiểm tra công tác Phòng chống dịch Covid-19.
 * Thành phần: Bs Huỳnh Minh Chín – PGĐ Sở.
 * Địa điểm: Thuận An, Dĩ An.                
  
3-8 giờ 00: Trực cơ quan Sở Y tế.
 * Thành phần: Theo lịch phân công.
 * Địa điểm: Sở Y tế.
  
4-Trực, giám sát công tác phòng chống dịch Covid-19 (cả ngày).
 Thành phần: Lãnh đạo, các phòng ban, bộ phận liên quan.
 Địa điểm: Sở Y tế, CDC.
  
Thứ ba 04/01/2022:
Sáng:
1-8 giờ 00: Giao ban Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 (2 cấp: tỉnh - huyện) theo hình thức trực tuyến (Sở Y tế chuẩn bị nội dung).
 * Thành phần: Ban Giám đốc Sở, Lãnh đạo BVĐK tỉnh, TT.KSBT tỉnh, Bs Tài - TP.NVY, ThS Sơn-VP.
 * Địa điểm: Phòng họp A - UBND tỉnh
  
2-10 giờ 00: Giao ban, hội ý Ban Giám đốc sở.
 * Thành phần: Giám đốc và các Phó Giám đốc sở.
 * Địa điểm: Hội trường B - Sở Y tế.
  
3-10 giờ 30: Giao ban BGĐ, TTĐU, CĐNYT, Các phòng chức năng.
 * Thành phần: BGĐ, TTĐU, CĐNYT, Các phòng chức năng.
 * Địa điểm: Hội trường B – Sở Y tế.
  
4-8 giờ 00: Trực Bộ phận Y tế – TTHC tỉnh (từ ngày 04/01 - 07/01).
 * Thành phần: BVĐK tỉnh, Ban BVSKCB tỉnh.
 * Địa điểm: Tháp B – Tầng  2 – TTHC tỉnh.
  
5-8 giờ 00: Tiếp công dân định kỳ.                
 * Thành phần: ThS Ngô Trần Đức Hữu – Phó CVP.
 * Địa điểm: Tầng 1 - TTHC tỉnh.
  
6-Trực, giám sát công tác phòng chống dịch Covid-19 (cả ngày).
 Thành phần: Lãnh đạo, các phòng ban, bộ phận liên quan.
 Địa điểm: Sở Y tế, CDC.
  
Chiều:
  
1-14 giờ 00: Dự cùng lãnh đạo UBND tỉnh đi kiểm tra công tác phòng, chống dịch Covid - 19 trên địa bàn thành phố Dĩ An (theo Kế hoạch số 6646/KH-UBND ngày 24/12/2021 của UBND tỉnh, Sở Y tế chuẩn bị nội dung).
 Thành phần: Bs Huỳnh Minh Chín – PGĐ Sở.
 * Địa điểm: Thành phố Dĩ An.
  
2-14 giờ 00: Họp thống nhất phương án giải quyết chế độ cho người bệnh tử vong có xét nghiệm test nhanh dương tính (lần 2).
 * Thành phần: Bs Đoàn Thị Hồng Thơm – PGĐ Sở, P.NVY.
 * Địa điểm: Hội trường Sở Y tế.
  
Thứ tư 05/01/2022.
Sáng:
  
1-8 giờ 00: Dự Hội nghị trực tuyến của Chính phủ với các địa phương tổng kết công tác năm 2021, triển khai nhiệm vụ năm 2022 (cả ngày).
 Thành phần: TS Nguyễn Hồng Chương – GĐ Sở.
 * Địa điểm: Phòng họp A - UBND tỉnh.
  
2-8 giờ 00: Dự Hội nghị lần thứ 5 – UB.MTTQVN tỉnh và tổng kết công tác Mặt trận năm 2021.                                                                   
 Thành phần: Bs Huỳnh Minh Chín – PGĐ Sở.
 * Địa điểm: Hội trường B – Tỉnh ủy.
  
3-9 giờ 00: Làm việc với Ban Giám đốc TTYT TP.TDM.         
 Thành phần: Văn phòng (ThS Hữu - PCVP).
 * Địa điểm: TTYT TP.TDM. 
  
4-8 giờ 00: Tiếp công dân định kỳ.
 * Thành phần: Ds Quách Ái Quốc – TP.NVD..
 * Địa điểm: Tầng 1 - TTHC tỉnh.
  
5-Trực, giám sát công tác phòng chống dịch Covid-19 (cả ngày).
 Thành phần: Lãnh đạo, các phòng ban, bộ phận liên quan.
 Địa điểm: Sở Y tế, CDC.
  
Thứ năm 06/01/2022
Sáng:
  
  
1-9 giờ 00: Làm việc với Ban Giám đốc TTYT TX Bến Cát.
 * Thành phần: Bs Huỳnh Thanh Hà – PGĐ Sở, KHTC, Thanh tra, VP.
 * Địa điểm: TTYT TX Bến Cát.
  
2-8 giờ 30: Dự Hội nghị giao ban công tác Khoa giáo năm 2021.
 Thành phần: Bs Huỳnh Minh Chín – PGĐ sở.
 * Địa điểm: Hội trường Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy.
  
3-8 giờ 00: Tiếp công dân định kỳ.
 * Thành phần: ThS Nguyễn Bình Minh – Phó CVP.
 * Địa điểm: Tầng 1 - TTHC tỉnh.
  
4-Trực, giám sát công tác phòng chống dịch Covid-19 (cả ngày).
 Thành phần: Lãnh đạo, các phòng ban, bộ phận liên quan.
 Địa điểm: Sở Y tế, CDC.
Chiều:
1-14 giờ 00: Họp góp ý về Kế hoạch chuyển đổi số ngành Y tế.
 * Thành phần: Theo Quyết định 1672/QĐ-SYT ngày 23/12/2021.
 

* Địa điểm: Hội trường B – Sở Y tế.

(Các đơn vị dự họp nhớ mang theo Giấy xác nhận Test Covid để vào Tòa nhà TTHC tỉnh).

  
Thứ sáu 07/01/2022
Sáng:
  
1-8 giờ 00: Dự Phiên họp trực tuyến kỳ họp bất thường lần thứ nhất, Quốc hội Khóa XV về dự thảo Nghị quyết chính sách tài khoa, tiền tệ hỗ trợ triển khai Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội.
 * Thành phần: Bs Đoàn Thị Hồng Thơm – PGĐ Sở.
 * Địa điểm: Hội trường Đoàn Đại biểu Quốc hội (tầng 20, tháp B).
  
2-10 giờ 00: Họp Giao ban trực tuyến công tác y tế, PCD Covid-19.
 * Thành phần: Theo Thông báo số 120/TB-SYT, ngày 06/10/2021.
 * Địa điểm: Phòng họp trực tuyến - Tầng 1 – TTHC tỉnh.
  
3-8 giờ 00: Làm việc về chế độ chính sách với các đơn vị trực thuộc.
 Thành phần: Vắn phòng, Lãnh đạo P.TCHC, TCCB các đơn vị.
 * Địa điểm: CDC tỉnh (Phòng họp TT.TTGDSK cũ).
  
4-7 giờ 30: Thẩm định thực hành tốt cơ sở bán lẻ thuốc.
 Thành phần: Phòng NVD, Phòng Y tế Bắc Tân Uyên
 * Địa điểm: Bắc Tân Uyên.
 Xe:
  
5-8 giờ 00: Tiếp công dân định kỳ.
 * Thành phần: Ds Phạm Tiến Phương – Phó CTT.
 * Địa điểm: Tầng 1 - TTHC tỉnh.
  
6-Trực, giám sát công tác phòng chống dịch Covid-19 (cả ngày).
 Thành phần: Lãnh đạo, các phòng ban, bộ phận liên quan.
 Địa điểm: Sở Y tế, CDC.
  
Thứ bảy 08/01/2022
Sáng: 
1-8 giờ: Trực, làm việc tại cơ quan Sở Y tế.
 Thành phần: Lãnh đạo, các phòng ban. Bộ phận Văn thư bố trí người trực tại cơ quan để tiếp nhận và phát hành văn bản.
 Địa điểm: Sở Y tế.
  
2-Trực, giám sát công tác phòng chống dịch Covid-19 (cả ngày).
 Thành phần: Lãnh đạo, các phòng ban, bộ phận liên quan.
 Địa điểm: Sở Y tế, CDC.
  

Nơi nhận:

- Văn phòng UBND tỉnh;

- Ban QLTN - TTHC tỉnh;

- Trung tâm Hành chính công tỉnh;

- BGĐ Sở, TT.ĐU, CĐN;

- Các Phòng CN Sở;

- Các Đơn vị trực thuộc (Website SYT);

- Lưu VT, VP (M).

GIÁM ĐỐC

(Đã ký)

Nguyễn Hồng Chương

 

LỊCH LÀM VIỆC SỞ Y TẾ Tuần lễ từ ngày 27/12/2021 đến ngày 01/01/2022Lịch làm việcLỊCH LÀM VIỆC SỞ Y TẾ Tuần lễ từ ngày 27/12/2021 đến ngày 01/01/2022/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
27/12/2021 09:00NoĐã ban hành

LỊCH LÀM VIỆC SỞ Y TẾ

Tuần lễ từ ngày 27/12/2021 đến ngày 01/01/2022

 (Lịch này thay thư mời họp)

Lich So Y te 27- 12 den 01-01-2022.pdf


Thứ hai 27/12/2021:
Sáng:
  
1-8 giờ 00: Dự cùng Lãnh đạo tỉnh triển khai chiến dịch tiêm vắc xin mũi 3 tại TP Thủ Dầu Một (Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 TP Thủ Dầu Một phối hợp Y tế triển khai điểm tiêm và mời dự).
 * Thành phần: TS Nguyễn Hồng Chương – GĐ Sở.
  
2-8 giờ 00: Dự Đại hội đại biểu Phụ nữ tỉnh Bình Dương lần thứ XI, nhiệm kỳ 2021 - 2026.
 * Thành phần: Bs Đoàn Thị Hồng Thơm – PGĐ Sở.
 * Địa điểm: Trung tâm Hội nghị và Triển lãm tỉnh.
  
3-8 giờ 30: Dự Lễ mít tinh hưởng ứng Ngày quốc tế phòng, chống dịch bệnh với chủ đề: "Chia sẻ vắc xin, cứu sống mạng người, phục hồi kinh tế" do Bộ Y tế tổ chức.
 * Thành phần: Bs Huỳnh Thanh Hà – PGĐ Sở, BVĐK tỉnh, CDC, P.NVY và Giấy mời.
 * Địa điểm: Viettel Bình Dương.
  
4-8 giờ 00: Sở Tài chính, Sở Y tế làm việc với TTYT Bến Cát (buổi sáng) và TTYT Tân Uyên (buổi chiều) về chế độ PCD Covid cho lực lượng y tế và Trạm Y tế.
 * Thành phần: Bs Huỳnh Minh Chín – PGĐ Sở.
 * Địa điểm: TTYT Bến Cát (sáng) và TTYT Tân Uyên (buổi chiều)
  
5-9 giờ 00: Giao ban Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 (2 cấp: tỉnh - huyện) theo hình thức trực tuyến (Sở Y tế chuẩn bị nội dung).
 * Thành phần: Ban Giám đốc Sở, Lãnh đạo BVĐK tỉnh, TT.KSBT tỉnh, Bs Tài - TP.NVY, ThS Sơn-VP.
 * Địa điểm: Phòng họp A - UBND tỉnh
  
6-10 giờ 00: Họp với Lãnh đạo UBND tỉnh để báo cáo: (1) Kế hoạch đảm bảo nguồn nhân lực cho công tác phòng, chống dịch Covid - 19; (2) Triển khai ứng dụng khám chữa bệnh từ xa (Telehealth).
 * Thành phần: Ban Giám đốc Sở, ThS Chinh-KHTC, Viettel tỉnh.
 * Địa điểm: Phòng họp A - UBND tỉnh.
  
  
7-8 giờ 00: Tập huấn, hướng dẫn tiếp nhận, xử lý hồ sơ trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 do Trung tâm CNTT - Sở TTTT tổ chức hướng dẫn.
 * Thành phần: Văn phòng (ThS Minh), P.NVY, NVD.
 * Địa điểm: Sở Y tế.
  
8-8 giờ 00: Hội nghị trực tuyến tổng kết công tác phòng, chống HIV/AIDS năm 2021 và triển khai công tác năm 2022.
 * Thành phần: Ủy quyền TT.KSBT dự.
 * Địa điểm: Online theo CV số 1021/AIDS-VP ngày 20/12/2021 của Cục Phòng, Chống HIV/AIDS.
  
9-8 giờ 00: Tham dự lớp cao cấp lý luận chính trị (27 - 31/12).
 * Thành phần: Ds Phương – Phó CTT.
 * Địa điểm: Trường Chính trị tỉnh.
  
10-8 giờ 00: Tiếp công dân định kỳ.
 * Thành phần: Bs Trần Tấn Tài – TP.NVY.
 * Địa điểm: Tầng 1 - TTHC tỉnh.
  
11-Trực, giám sát công tác phòng chống dịch Covid-19 (cả ngày).
 Thành phần: Lãnh đạo, các phòng ban, bộ phận liên quan.
 Địa điểm: Sở Y tế, CDC.
  
12-8 giờ 00: Trực Bộ phận Y tế – TTHC tỉnh (từ ngày 27/12 - 31/12).
 * Thành phần: BVĐK tỉnh, Ban BVSKCB tỉnh, TTYT TDM.
 * Địa điểm: Tháp B – Tầng  2 – TTHC tỉnh.
  
Chiều:
  
1-14 giờ 00: Dự Diễn đàn "Ngành Y tế lắng nghe ý kiến người dân"
 * Thành phần: TS Nguyễn Hồng Chương – GĐ Sở.
 * Địa điểm: Hội trường Trung tâm Văn hóa Phường Dĩ An.
 Xe: Đ/c Hậu.
  
2-14 giờ 00: Họp xem xét, giá thuốc kê khai lại.
 * Thành phần: Quyết định số 2519/QĐ-SYT ngày 5/11/2021.
 * Địa điểm: Hội trường Sở Y tế.
  
Thứ ba 28/12/2021:
Sáng:
1-8 giờ 00: Hội nghị kiểm điểm tập thể và cá nhân lãnh đạo quản lý Sở Y tế năm 2021.
 * Thành phần: Ban Giám đốc sở; TT.ĐU, CĐNYT, Trưởng các phòng chức năng, Giám đốc các đơn vị trực thuộc và khách mời (Lãnh đạo các đơn vị Y tế lưu ý đến trước 15 phút và nhớ mang theo Giấy xác nhận test nhanh Covid-19 để làm thủ tục vào Tòa nhà TTHC tỉnh).
 * Địa điểm: Hội trường B – Sở Y tế.
  
2-8 giờ 00: Họp trực tuyến Hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ năm 2021, lĩnh vực Y dược.
 * Thành phần: Bs Đoàn Thị Hồng Thơm – PGĐ Sở, P.NVY.
 * Địa điểm: Online (theo GM 89/GM-SKHCN ngày 23/12/2021).
  
3-8 giờ 00: Dự Hội nghị quán triệt, triển khai thi hành Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Xử lý vi phạm hành chính.
 * Thành phần: CN Hải – Thanh tra viên.
 * Địa điểm: Online phần mềm Ms Teams.
  
4-8 giờ 00: Tiếp công dân định kỳ.                
 * Thành phần: ThS Ngô Trần Đức Hữu – Phó CVP.
 * Địa điểm: Tầng 1 - TTHC tỉnh.
  
5-Trực, giám sát công tác phòng chống dịch Covid-19 (cả ngày).
 Thành phần: Lãnh đạo, các phòng ban, bộ phận liên quan.
 Địa điểm: Sở Y tế, CDC.
  
Chiều:
  
1-14 giờ 00: Dự phiên họp UBND tỉnh lần thứ 6 (Thường kỳ tháng 12/2021) thông qua một số nội dung.
 Thành phần: TS. Nguyễn Hồng Chương – GĐ Sở.
 * Địa điểm: Phòng họp A - UBND tỉnh.
  
2-14 giờ 00: Họp chẩm điểm, bình xét đơn vị tiêu biểu trong phòng trào thi đua khối Trung tâm Y tế.
 * Thành phần: Bs Huỳnh Minh Chín – PGĐ Sở.
 * Địa điểm: TTYT huyện Bàu Bàng.
  
Thứ tư 29/12/2021.
Sáng:
  
1-7 giờ 30: Họp nghe Chủ tịch UBND tỉnh quán triệt triển khai thực hiện dịch vụ công trực tuyến trên địa bàn tỉnh từ đầu năm 2022.
 Thành phần: Bs Huỳnh Thanh Hà – PGĐ Sở.
 * Địa điểm: Phòng họp A - UBND tỉnh
  
2-8 giờ 30: Dự cùng Lãnh đạo UBND tỉnh đi kiểm tra công tác phòng, chống dịch Covid - 19 trên địa bàn thị xã Bến Cát (theo Kế hoạch số 6646/KH-UBND ngày 24/12/2021 của UBND tỉnh, Sở Y tế chuẩn bị nội dung).
 Thành phần: Bs Huỳnh Minh Chín – PGĐ Sở, P.NVY, VP.
 * Địa điểm: Thị xã Bến Cát.
  
  
  
3-8 giờ 30: Dự Hội nghị triển khai hướng dẫn tự đánh giá, chấm điểm Chỉ số Cải cách hành chính năm 2021 các cơ quan, đơn vị tỉnh Bình Dương
 Thành phần: Văn phòng (ThS Minh, ThS Sơn).
 * Địa điểm: TT.CNTT& TT (36 Trịnh Hoài Đức, Phú Lợi).
  
4-8 giờ 30: Dự Hội thảo khoa học: "Thực trạng, nguyên nhân và giải pháp giảm tử vong do Covid-19".
 Thành phần: Bs Đoàn Thị Hồng Thơm – PGĐ Sở.
 * Địa điểm: Online qua Zoom (theo GM số 496/GM-KCB ngày 23/12)
  
5-7 giờ 30: Thẩm định cơ sở bán lẻ thuốc từ dược liệu, thuốc cổ truyền
 Thành phần: Phòng NVD, Phòng Y tế Tân Uyên.
 * Địa điểm: Tân Uyên.
 Xe:
  
6-8 giờ 00: Tiếp công dân định kỳ.
 * Thành phần: Ds Quách Ái Quốc – TP.NVD..
 * Địa điểm: Tầng 1 - TTHC tỉnh.
  
7-Trực, giám sát công tác phòng chống dịch Covid-19 (cả ngày).
 Thành phần: Lãnh đạo, các phòng ban, bộ phận liên quan.
 Địa điểm: Sở Y tế, CDC.
Chiều:
  
1-14 giờ 00: Họp Hội đồng cấp CCHN Y.
 Thành phần: Hội đồng xét cấp CCHN Y.
 * Địa điểm: Hội trường Sở Y tế.
  
Thứ năm 30/12/2021
Sáng:
1-8 giờ 00: Họp Hội đồng Giám định Y khoa tỉnh (cả ngày).
 * Thành phần: Bs Đoàn Thị Hồng Thơm – PGĐ Sở.
 * Địa điểm: Trung tâm Giám định Y khoa tỉnh.
  
2-8 giờ 30: Dự Hội nghị trực tuyến phổ biến Nghị định 98/2021/NĐ-CP ngày 08/11/2021 của Chính phủ về Trang thiết bị y tế.
 Thành phần: ThS Hiền – PTP.NVY, Các BV, cơ sở y tế.
 * Địa điểm: Online (theo GM số 1127/GM-BYT ngày 24/12/2021)
  
3-8 giờ 00: Tiếp công dân định kỳ.
 * Thành phần: ThS Nguyễn Bình Minh – Phó CVP.
 * Địa điểm: Tầng 1 - TTHC tỉnh.
  
4-Trực, giám sát công tác phòng chống dịch Covid-19 (cả ngày).
 Thành phần: Lãnh đạo, các phòng ban, bộ phận liên quan.
 Địa điểm: Sở Y tế, CDC.
  
Thứ sáu 31/12/2021
Sáng:
  
1-7 giờ 30: Dự Lễ công bố 100% thủ tục hành chính đủ điều kiện thực hiện dịch vụ công mức độ 4 trên địa bàn tỉnh (Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp chuẩn bị nội dung và thư mời).
 * Thành phần: Bs Huỳnh Thanh Hà – PGĐ Sở, ThS Minh – PVCP.
 * Địa điểm: Sảnh tầng 1 - Tòa nhà Trung tâm Hành chính công tỉnh
  
2-9 giờ 00: Dự lễ kỷ niệm "Bình Dương 25 năm phát triển – 01/01/1997 – 01/01/2022) và chào mừng năm mới Xuân Nhâm Dần 2022.
 * Thành phần: Ban Giám đốc Sở Y tế.
 * Địa điểm: Trung tâm Hội nghị và Triển lãm tỉnh.
  
3-10 giờ 00: Họp Giao ban trực tuyến công tác y tế, PCD Covid-19.
 * Thành phần: Theo Thông báo số 120/TB-SYT, ngày 06/10/2021.
 * Địa điểm: Phòng họp trực tuyến - Tầng 1 – TTHC tỉnh.
  
4-8 giờ 00: Thẩm định cấp giấy phép hoạt động PKCK.
 Thành phần: Phòng NVY.
 * Địa điểm: Dầu Tiếng, Bến Cát.
 Xe:
  
5-7 giờ 30: Thẩm định thực hành tốt cơ sở bán lẻ thuốc.
 Thành phần: Phòng NVD, Phòng Y tế Bàu Bàng.
 * Địa điểm: Bàu Bàng.
 Xe:
  
6-8 giờ 00: Tiếp công dân định kỳ.
 * Thành phần: Ds Phạm Tiến Phương – Phó CTT.
 * Địa điểm: Tầng 1 - TTHC tỉnh.
  
7-Trực, giám sát công tác phòng chống dịch Covid-19 (cả ngày).
 Thành phần: Lãnh đạo, các phòng ban, bộ phận liên quan.
 Địa điểm: Sở Y tế, CDC.
  
Chiều:
  
1-14 giờ 00: Giao ban BGĐ, TTĐU, CĐNYT, Các phòng chức năng.
 * Thành phần: BGĐ, TTĐU, CĐNYT, Các phòng chức năng.
 * Địa điểm: Hội trường B – Sở Y tế.
  
Thứ bảy 01/01/2022
Sáng: 
  
1-NGHỈ TẾT DƯƠNG LỊCH NĂM 2022.
  
2-8 giờ: Trực, làm việc tại cơ quan Sở Y tế.
 Thành phần: Lãnh đạo, các phòng ban. Bộ phận Văn thư bố trí người trực tại cơ quan để tiếp nhận và phát hành văn bản.
 Địa điểm: Sở Y tế.
  
3-Trực, giám sát công tác phòng chống dịch Covid-19 (cả ngày).
 Thành phần: Lãnh đạo, các phòng ban, bộ phận liên quan.
 Địa điểm: Sở Y tế, CDC.
  

 

Nơi nhận:

- Văn phòng UBND tỉnh;

- Ban QLTN - TTHC tỉnh;

- Trung tâm Hành chính công tỉnh;

- BGĐ Sở, TT.ĐU, CĐN;

- Các Phòng CN Sở;

- Các Đơn vị trực thuộc (Website SYT);

- Lưu VT, VP (M).

GIÁM ĐỐC

(Đã ký)

Nguyễn Hồng Chương

DỰ THẢO - LỊCH LÀM VIỆC SỞ Y TẾ Tuần lễ từ ngày 20/12/2021 đến ngày 25/12/2021Lịch làm việcDỰ THẢO - LỊCH LÀM VIỆC SỞ Y TẾ Tuần lễ từ ngày 20/12/2021 đến ngày 25/12/2021/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
19/12/2021 00:00NoĐã ban hành
LỊCH LÀM VIỆC SỞ Y TẾ

Tuần lễ từ ngày 20/12/2021 đến ngày 25/12/2021

 (Lịch này thay thư mời họp)

Du thao - Lich So Y te 20-12 den 24-12-2021.pdf

Thứ hai 20/12/2021:​
Sáng:
1-7 giờ 30: Giao ban Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 (2 cấp: tỉnh - huyện) theo hình thức trực tuyến (Sở Y tế chuẩn bị nội dung).
 * Thành phần: Ban Giám đốc Sở, Lãnh đạo BVĐK tỉnh, TT.KSBT tỉnh, Bs Tài - TP.NVY, ThS Sơn-VP.
 * Địa điểm: Phòng họp A - UBND tỉnh
  
2-9 giờ 00: Thường trực Tỉnh ủy làm việc với Ban lãnh đạo sở Y tế (theo lịch Tỉnh uỷ sửa đổi, bổ sung)
 * Thành phần: Ban Giám đốc Sở Y tế.
 * Địa điểm: Phòng họp - Tỉnh ủy.
  
3-8 giờ 00: Kiểm tra công tác quản lý, mua sắm sử dụng sinh phẩm, hóa chất, TTB, VTYT phục vụ công tác PCD Covid-19.
 * Thành phần: Thanh tra, KHTC, NVY, NVD.
 * Địa điểm: Trung tâm KSBT tỉnh.
  
4-8 giờ 00: Tiếp công dân định kỳ.
 * Thành phần: Bs Trần Tấn Tài – TP.NVY.
 * Địa điểm: Tầng 1 - TTHC tỉnh.
  
5-Trực, giám sát công tác phòng chống dịch Covid-19 (cả ngày).
 Thành phần: Lãnh đạo, các phòng ban, bộ phận liên quan.
 Địa điểm: Sở Y tế, CDC.
  
6-8 giờ 00: Trực Bộ phận Y tế – TTHC tỉnh (từ ngày 20/12 - 24/12).
 * Thành phần: BVĐK tỉnh, Ban BVSKCB tỉnh, TTYT TDM.
 * Địa điểm: Tháp B – Tầng  2 – TTHC tỉnh.
  
Chiều:
1-14 giờ 00: Làm việc với Huyện uỷ Bàu Bàng về công tác cán bộ.
 * Thành phần: BGĐ Sở (TS Chương, Bs Chín), VP.
 * Địa điểm: Bàu Bàng.
 Xe: Đ/c Hậu.
  
2-15 giờ 30: Làm việc với Thị uỷ Tân Uyên về công tác cán bộ.
 * Thành phần: BGĐ Sở (TS Chương, Bs Chín), VP.
 * Địa điểm: Tân Uyên.
 Xe: Đ/c Hậu.
  
3-14 giờ 00: Giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo của công dân.
 * Thành phần: Thanh tra sở.
 * Địa điểm: Tầng 1 - TTHC tỉnh.
  
Thứ ba 21/12/2021:
Sáng:
  
1-8 giờ 00: Kiểm tra đột xuất việc kinh doanh thuốc, thực phẩm chức năng, trang thiết bị y tế phòng chống dịch Covid-19 năm 2021.
 * Thành phần: Thanh tra, TTKN, Phòng Y tế.
 * Địa điểm: Các cơ sở HNYDTN.
 Xe: Cá nhân.
  
2-8 giờ 00: Tiếp công dân định kỳ.
 * Thành phần: ThS Ngô Trần Đức Hữu – Phó CVP.
 * Địa điểm: Tầng 1 - TTHC tỉnh.
  
3-Trực, giám sát công tác phòng chống dịch Covid-19 (cả ngày).
 Thành phần: Lãnh đạo, các phòng ban, bộ phận liên quan.
 Địa điểm: Sở Y tế, CDC.
  
Chiều:
1-14 giờ 00: Họp Ban Chỉ đạo Chuyển đổi số và Ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ xây dựng Thành phố thông minh Bình Dương về cải cách thủ tục hành chính, xây dựng chính quyền điện tử, đô thị thông minh và định hướng cơ sở dữ liệu các đơn vị.
 Thành phần: TS. Nguyễn Hồng Chương – GĐ Sở.
 * Địa điểm: Phòng họp A - UBND tỉnh.
  
Thứ tư 22/12/2021.
Sáng:
1-

6 giờ 30: Viếng Nghĩa trang liệt sĩ nhân dịp kỷ niệm 77 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2021)

 Thành phần: TS Nguyễn Hồng Chương – GĐ Sở; Chủ tịch CĐNYT.
 * Địa điểm: Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh.
 Xe: Đ/c Hậu
  
2-8 giờ 30: Họp triển khai nghiên cứu hiệu quả vắc xin Covid-19
 Thành phần: Lãnh đạo sở, P. Nghiệp vụ Y, P.KHTC, TT.KSBT tỉnh (Lãnh đạo và các bộ quản lý, báo cáo dữ liệu Covid-19).
 * Địa điểm: Phòng họp Tầng 1, Tháp B.
  
3-7 giờ 30: Thẩm định thực hành tốt cơ sở bán lẻ thuốc.
 Thành phần: Phòng NVD, Phòng Y tế.
 * Địa điểm:
 Xe:
  
4-8 giờ 00: Tiếp công dân định kỳ.
 * Thành phần: Ds Quách Ái Quốc – TP.NVD..
 * Địa điểm: Tầng 1 - TTHC tỉnh.
  
5-Trực, giám sát công tác phòng chống dịch Covid-19 (cả ngày).
 Thành phần: Lãnh đạo, các phòng ban, bộ phận liên quan.
 Địa điểm: Sở Y tế, CDC.
  
Thứ năm 23/12/2021
Sáng:
  
1-8 giờ 00: Dự Đại hội đại biểu Hội Chữ thập đỏ tỉnh lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2021 – 2026.
 * Thành phần: Bs Đoàn Thị Hồng Thơm – PGĐ Sở.
 * Địa điểm: Trung tâm Hội nghị và Triển lãm tỉnh
  
2-8 giờ 00: Giám sát việc triển khai chương trình thuốc Molnupiravir tại Dầu Tiếng, Bến Cát.
 * Thành phần: ThS Chinh, DS Thuý, Bs Quang -CDC.
 * Địa điểm: Dầu Tiếng, Bến Cát.
 Xe: Cá nhân.
  
3-8 giờ 00: Tiếp công dân định kỳ.
 * Thành phần: ThS Nguyễn Bình Minh – Phó CVP.
 * Địa điểm: Tầng 1 - TTHC tỉnh.
  
4-Trực, giám sát công tác phòng chống dịch Covid-19 (cả ngày).
 Thành phần: Lãnh đạo, các phòng ban, bộ phận liên quan.
 Địa điểm: Sở Y tế, CDC.
  
Thứ sáu 24/12/2021
Sáng:
1-8 giờ 00: Họp về tình hình, tiến độ triển khai thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 đến tháng 01/2022 trên địa bàn tỉnh.
 * Thành phần: Bs Huỳnh Thanh Hà – PGĐ Sở, ThS Minh – PVCP.
 * Địa điểm: Phòng họp A - UBND tỉnh.
  
2-10 giờ 00: Họp Giao ban trực tuyến công tác y tế, PCD Covid-19.
 * Thành phần: Theo Thông báo số 120/TB-SYT, ngày 06/10/2021.
 * Địa điểm: Phòng họp trực tuyến - Tầng 1 – TTHC tỉnh.
  
3-8 giờ 00: Giám sát việc triển khai chương trình thuốc Molnupiravir tại Phú Giáo, Thủ Dầu Một.
 * Thành phần: ThS Chinh, DS Thuý, Bs Quang -CDC.
 * Địa điểm: Phú Giáo, Thủ Dầu Một.
 Xe: Cá nhân.
  
4-8 giờ 00: Thẩm định cấp giấy phép hoạt động, DMKT cơ sở KCB.
 Thành phần: Bs Đoàn Thị Hồng Thơm –PGĐ sở, P.NVY, Giấy mời.
 * Địa điểm:
 Xe:
  
5-7 giờ 30: Thẩm định thực hành tốt cơ sở bán lẻ thuốc.
 Thành phần: Phòng NVD, Phòng Y tế.
 * Địa điểm:
 Xe:
  
6-8 giờ 00: Tiếp công dân định kỳ.
 * Thành phần: Ds Phạm Tiến Phương – Phó CTT.
 * Địa điểm: Tầng 1 - TTHC tỉnh.
  
7-Trực, giám sát công tác phòng chống dịch Covid-19 (cả ngày).
 Thành phần: Lãnh đạo, các phòng ban, bộ phận liên quan.
 Địa điểm: Sở Y tế, CDC.
  
Thứ bảy 25/12/2021
Sáng: 
  
1-8 giờ: Trực, làm việc tại cơ quan Sở Y tế.
 Thành phần: Lãnh đạo, các phòng ban. Bộ phận Văn thư bố trí người trực tại cơ quan để tiếp nhận và phát hành văn bản.
 Địa điểm: Sở Y tế.
  
2-Trực, giám sát công tác phòng chống dịch Covid-19 (cả ngày).
 Thành phần: Lãnh đạo, các phòng ban, bộ phận liên quan.
 Địa điểm: Sở Y tế, CDC.​

 

Nơi nhận:

- Văn phòng UBND tỉnh;

- Ban QLTN - TTHC tỉnh;

- BGĐ Sở, TT.ĐU, CĐN;

- Các Phòng CN Sở;

- Các Đơn vị trực thuộc (Website SYT);

- Lưu VT, VP (M).

GIÁM ĐỐC

 

LỊCH LÀM VIỆC SỞ Y TẾ Tuần lễ từ ngày 13/12/2021 đến ngày 18/12/2021Lịch làm việcLỊCH LÀM VIỆC SỞ Y TẾ Tuần lễ từ ngày 13/12/2021 đến ngày 18/12/2021/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
 (Lịch này thay thư mời họp)
13/12/2021 17:00NoĐã ban hành

LỊCH LÀM VIỆC SỞ Y TẾ

Tuần lễ từ ngày 13/12/2021 đến ngày 18/12/2021

 (Lịch này thay thư mời họp)

Lich So Y te 13-12 den 18-12-2021.pdf

Thứ hai 13/12/2021:
Sáng:
1-7 giờ 30: Giao ban Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 (2 cấp: tỉnh - huyện) theo hình thức trực tuyến (Sở Y tế chuẩn bị nội dung).
 * Thành phần: Ban Giám đốc Sở, Lãnh đạo BVĐK tỉnh, TT.KSBT tỉnh, Bs Tài - TP.NVY, ThS Sơn-VP.
 * Địa điểm: Phòng họp A - UBND tỉnh
  
2-8 giờ 00: Dự Hội nghị trực tuyến tham dự Hội nghị tập huấn trực tuyến một số nội dung tại Quyết định số 468/QĐ-TTg và Nghị định số 107/2021/NĐ-CP (thực hiện cơ chế một cửa trong giải quyết TTHC).
 * Thành phần: BS Thơm – PGĐ Sở, ThS Minh – PCVP.
 * Địa điểm: Phòng họp trực tuyến Tầng 1 – Tháp B, TTHC tỉnh.
  
3-8 giờ 00: Kiểm tra công tác quản lý, mua sắm sử dụng sinh phẩm, hóa chất, TTB, VTYT phục vụ công tác PCD Covid-19. (13/12 –107/12).
 * Thành phần: Thanh tra, KHTC, NVY, NVD.
 * Địa điểm: Trung tâm KSBT tỉnh.
  
4-8 giờ 00: Tiếp công dân định kỳ.
 * Thành phần: Bs Trần Tấn Tài – TP.NVY.
 * Địa điểm: Tầng 1 - TTHC tỉnh.
  
5-Trực, giám sát công tác phòng chống dịch Covid-19 (cả ngày).
 Thành phần: Lãnh đạo, các phòng ban, bộ phận liên quan.
 Địa điểm: Sở Y tế, CDC.
  
6-8 giờ 00: Trực Bộ phận Y tế – TTHC tỉnh (từ ngày 13/12 - 17/12).
 * Thành phần: BVĐK tỉnh, Ban BVSKCB tỉnh, TTYT TDM.
 * Địa điểm: Tháp B – Tầng  2 – TTHC tỉnh.
  
Chiều:
1-14 giờ 00: Họp giao ban BGĐ, TT.ĐU, CĐNYT, Các phòng CN.
 * Thành phần: BGĐ sở, TT.ĐU, CĐNYT, Các phòng CN sở.
 * Địa điểm: Hội trường B – Sở Y tế.
  
2-13 giờ 00: Họp Hội đồng thẩm định Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 các huyện, thị thành phố trên địa bàn tỉnh.
 Thành phần: Bs Đoàn Thị Hồng Thơm – PGĐ sở.
 * Địa điểm: Họp online qua Zoom.
  
3-14 giờ 00: Giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo của công dân.
 * Thành phần: Thanh tra sở.
 * Địa điểm: Tầng 1 - TTHC tỉnh.
Thứ ba 14/12/2021:
Sáng:
  
1-8 giờ 00: Dự Hội nghị Quân chính Bộ CHQS tỉnh năm 2021.
 * Thành phần: TS Nguyễn Hồng Chương – GĐ Sở.
 * Địa điểm: Hội trường Bộ CHQS tỉnh.
  
2-8 giờ 00: Dự Hội nghị đối ngoại trực tuyến toàn quốc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.
 * Thành phần: Bs Huỳnh Minh Chín - PGĐ Sở.
 * Địa điểm: Hội trường B - Tỉnh ủy.
  
3-8 giờ 00: Kiểm tra đột xuất việc kinh doanh thuốc, thực phẩm chức năng, trang thiết bị y tế phòng chống dịch Covid-19 năm 2021 ( từ ngày 14/12 - 16/12).
 * Thành phần: Thanh tra, TTKN, Phòng Y tế.
 * Địa điểm: Các cơ sở HNYDTN.
 Xe:
  
4-8 giờ 00: Kiểm tra lô mỹ phẩm không đạt chất lượng.
 Thành phần: Ds Thúy-NVD.
 * Địa điểm: Cty Greencross - Thuận An.
 Xe: Công ty.
  
5-8 giờ 00: Tham gia lớp bồi dưỡng QLNN chuyên viên chính Khóa 14 (từ ngày 14/12-17/12).
 * Thành phần: ThS Phúc, ThS Thủy, CN Hậu.
 * Địa điểm: Trường Chính trị tỉnh.
  
6-8 giờ 00: Tiếp công dân định kỳ.
 * Thành phần: ThS Ngô Trần Đức Hữu – Phó CVP.
 * Địa điểm: Tầng 1 - TTHC tỉnh.
  
7-Trực, giám sát công tác phòng chống dịch Covid-19 (cả ngày).
 Thành phần: Lãnh đạo, các phòng ban, bộ phận liên quan.
 Địa điểm: Sở Y tế, CDC.
  
Chiều:
1-14 giờ 00: Dự họp lấy ý kiến đóng góp cán bộ quản lý, lãnh đạo BV.PHCN năm 2021.
 Thành phần: TS. Nguyễn Hồng Chương – GĐ Sở.
 * Địa điểm: BV.PHCN.
  
Thứ tư 15/12/2021.
Sáng:
1-8 giờ 00: Họp công tác quy hoạch cán bộ ngành y tế.
 Thành phần: Giám đốc và các PGĐ Sở; Trưởng, Phó các phòng CN sở; Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc; Chủ tịch CĐNYT.
 * Địa điểm: Hội trường Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh.
  
2-8 giờ 30: Hội nghị trực tuyến giao ban công tác điều trị Covid-19 do Bộ Y tế tổ chức.
 Thành phần: Lãnh đạo sở, P. Nghiệp vụ Y, BVĐK tỉnh, TTYT huyện, thị, thành phố.
 * Địa điểm: Điểm cầu Viettel tỉnh và huyện, thị, thành phố.
  
3-7 giờ 30: Thẩm định thực hành tốt cơ sở bán lẻ thuốc.
 Thành phần: Phòng NVD, Phòng Y tế Bến Cát.
 * Địa điểm: Bến Cát.
  
4-8 giờ 00: Tiếp công dân định kỳ.
 * Thành phần: Ds Quách Ái Quốc – TP.NVD..
 * Địa điểm: Tầng 1 - TTHC tỉnh.
  
5-Trực, giám sát công tác phòng chống dịch Covid-19 (cả ngày).
 Thành phần: Lãnh đạo, các phòng ban, bộ phận liên quan.
 Địa điểm: Sở Y tế, CDC.
Chiều: 
1-14 giờ 00: Họp giải quyết về kinh phí KCB phục vụ công tác PCD dịch Covid-19 của BVĐK tỉnh.
 Thành phần: TS Nguyễn Hồng Chương – GĐ Sở, P.KH-TC, Đại diện Lãnh đạo BHXH, Tài chính, BVĐK tỉnh.
 * Địa điểm: Tầng 1, Tháp B, TTHC tỉnh.
  
2-13 giờ 30: Dự Hội thảo chia sẻ "Kết quả đánh giá thực trạng các Trung tâm CDC tuyến tỉnh, thành phố"
 Thành phần: Bs Huỳnh Thanh Hà – PGĐ Sở, CDC tỉnh.
 * Địa điểm: Hội thảo Online (qua Zoom).
Thứ năm 16/12/2021
Sáng:
  
1-8 giờ 30: Họp triển khai một số nội dung về thủ tục hành chính trực tuyến mức 3, mức 4, cơ chế một cửa liên thông và công tác ISO.
 * Thành phần: Bs Huỳnh Thanh Hà – PGĐ Sở, Các phòng CN, Các đơn vị trực thuộc (Có Giấy mời riêng).
 * Địa điểm: Tầng 1 – Tháp B - TTHC tỉnh.
  
2-8 giờ 00: Họp Hội đồng Giám định Y khoa tỉnh.
 * Thành phần: Bs Đoàn Thị Hồng Thơm – PGĐ Sở.
 * Địa điểm: TT. Giám định Y khoa tỉnh.
  
3-8 giờ 00: Tiếp công dân định kỳ.
 * Thành phần: ThS Nguyễn Bình Minh – Phó CVP.
 * Địa điểm: Tầng 1 - TTHC tỉnh.
  
4-Trực, giám sát công tác phòng chống dịch Covid-19 (cả ngày).
 Thành phần: Lãnh đạo, các phòng ban, bộ phận liên quan.
 Địa điểm: Sở Y tế, CDC.
Chiều:
1-13 giờ 30: Tham dự cùng Bí thư Tỉnh ủy làm việc với Ban Thường vụ Huyện ủy Dầu Tiếng về tình hình phát triển kinh tế - xã hội năm 2021 và kế hoạch năm 2022.
 Thành phần: TS. Nguyễn Hồng Chương – GĐ Sở.
 * Địa điểm: Hội trường Huyện ủy Dầu Tiếng.
 Xe: Đ/c Hậu
  
2-13 giờ 30: Thẩm định cấp giấy phép hoạt động, DMKT cơ sở KCB.
 Thành phần: Bs Đoàn Thị Hồng Thơm –PGĐ sở, P.NVY, Giấy mời.
 * Địa điểm: BVĐK Vạn phúc 1.
  
3-14 giờ 00: Dự họp lấy ý kiến đóng góp cán bộ quản lý, lãnh đạo TTYT huyện Bàu Bàng năm 2021.
 Thành phần: Bs Huỳnh Minh Chín – PGĐ Sở.
 * Địa điểm: TTYT huyện Bàu Bàng.
  
Thứ sáu 17/12/2021
Sáng:
1-10 giờ 00: Họp Giao ban trực tuyến công tác y tế, PCD Covid-19.
 * Thành phần: Theo Thông báo số 120/TB-SYT, ngày 06/10/2021.
 * Địa điểm: Phòng họp trực tuyến - Tầng 1 – TTHC tỉnh.
  
2-7 giờ 30: Tham dự cùng Bí thư Tỉnh ủy làm việc với Ban Thường vụ Huyện ủy Bàu Bàng về tình hình phát triển kinh tế - xã hội năm 2021 và kế hoạch năm 2022.
 * Thành phần: Bs Huỳnh Minh Chín – PGĐ Sở.
 * Địa điểm: Phòng họp Đài Truyền thanh huyện Bàu Bàng
  
3-9 giờ 30: Tham dự cùng Bí thư Tỉnh ủy kiểm tra Trung tâm điều trị Covid, Trạm y tế lưu động và công tác điều trị F0 tại nhà trên địa bàn Huyện Bàu Bàng.
 * Thành phần: Bs Huỳnh Minh Chín – PGĐ Sở.
  
4-7 giờ 30: Thẩm định thực hành tốt cơ sở bán lẻ thuốc.
 Thành phần: Phòng NVD, Phòng Y tế Dầu Tiếng.
 * Địa điểm: Dầu Tiếng.
 Xe:
  
5-8 giờ 00: Tiếp công dân định kỳ.
 * Thành phần: Ds Phạm Tiến Phương – Phó CTT.
 * Địa điểm: Tầng 1 - TTHC tỉnh.
  
6-Trực, giám sát công tác phòng chống dịch Covid-19 (cả ngày).
 Thành phần: Lãnh đạo, các phòng ban, bộ phận liên quan.
 Địa điểm: Sở Y tế, CDC.
Thứ bảy 18/12/2021
Sáng: 
1-8 giờ: Trực, làm việc tại cơ quan Sở Y tế.
 Thành phần: Lãnh đạo, các phòng ban. Bộ phận Văn thư bố trí người trực tại cơ quan để tiếp nhận và phát hành văn bản.
 Địa điểm: Sở Y tế.
  
2-Trực, giám sát công tác phòng chống dịch Covid-19 (cả ngày).
 Thành phần: Lãnh đạo, các phòng ban, bộ phận liên quan.
 Địa điểm: Sở Y tế, CDC.

 

Nơi nhận:

- Văn phòng UBND tỉnh;

- Ban QLTN - TTHC tỉnh;

- BGĐ Sở, TT.ĐU, CĐN;

- Các Phòng CN Sở;

- Các Đơn vị trực thuộc (Website SYT);

- Lưu VT, VP (M).

KT.GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

(Đã ký)

Huỳnh Minh Chín

 

LỊCH LÀM VIỆC SỞ Y TẾ  Tuần lễ từ ngày 06/12/2021 đến ngày 11/12/2021Lịch làm việcLỊCH LÀM VIỆC SỞ Y TẾ  Tuần lễ từ ngày 06/12/2021 đến ngày 11/12/2021/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
06/12/2021 11:00NoĐã ban hành

LỊCH LÀM VIỆC SỞ Y TẾ

Tuần lễ từ ngày 06/12/2021 đến ngày 11/12/2021

 (Lịch này thay thư mời họp)

Lich So Y te 06-12 den 11-12-2021.pdf

 

Thứ hai 06/12/2021:
Sáng:
  
1-8 giờ 00: Cùng Thường trực Tỉnh ủy dự Hội nghị trực tuyến Diễn đàn cấp cao về Công nghiệp 4.0 lần thứ ba - Industry Summit 4.0 với chủ đề "Phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội bền vững thời kỳ hậu Covid-19 và đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong kỷ nguyên số".
 * Thành phần: TS Nguyễn Hồng Chương – GĐ Sở.
 * Địa điểm: Hội trường A - Tỉnh ủy.
  
2-9 giờ 00: Họp cùng Lãnh đạo UBND tỉnh nghe Sở Giáo dục - Đào tạo và các sở, ngành, UBND cấp huyện báo cáo tình hình tổ chức thực hiện học trực tiếp trong thời gian tới.
 Thành phần: Bs Huỳnh Thanh Hà – PGĐ Sở.
 * Địa điểm: Phòng họp B - UBND tỉnh.
  
3-8 giờ 00: Kiểm tra, giám sát công tác khám sức khỏe tuyển chọn công dân nhập ngũ năm 2022 (ngày 06/12 – 07/12).
 * Thành phần: P.NVY Sở Y tế, Ban QY tỉnh đội, BX CA tỉnh.
 * Địa điểm: Dĩ An, Bàu Bàng.
 Xe:
  
4-8 giờ 00: Học lớp CCLLCT (06/12 - 15/12).
 * Thành phần: Đ/c Hồng – CT.CĐNYT.
 * Địa điểm: Trường Chính trị.
  
5-8 giờ 00: Tiếp công dân định kỳ.
 * Thành phần: Bs Trần Tấn Tài – TP.NVY.
 * Địa điểm: Tầng 1 - TTHC tỉnh.
  
6-Trực, giám sát công tác phòng chống dịch Covid-19 (cả ngày).
 Thành phần: Lãnh đạo, các phòng ban, bộ phận liên quan.
 Địa điểm: Sở Y tế, CDC.
  
7-8 giờ 00: Trực Bộ phận Y tế – TTHC tỉnh (từ ngày 06/12 - 10/12).
 * Thành phần: BVĐK tỉnh.
 * Địa điểm: Tháp B – Tầng  2 – TTHC tỉnh.
  
  
  
Chiều:
1-14 giờ 00: Họp giao ban Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid - 19 (2 cấp: tỉnh - huyện) theo hình thức trực tuyến (Sở Y tế chuẩn bị nội dung).
 * Thành phần: Ban Giám đốc Sở, Lãnh đạo BVĐK tỉnh, TT.KSBT tỉnh, Bs Tài - TP.NVY, ThS Sơn-VP.
 * Địa điểm: Phòng họp A - UBND tỉnh
  
Thứ ba 07/12/2021:
Sáng:
1-7 giờ 30: Dự kỳ họp thứ ba (thường lệ cuối năm 2021) - HĐND tỉnh khóa X (02 ngày).
 * Thành phần: TS Nguyễn Hồng Chương – GĐ Sở.
 * Địa điểm: Hội trường B - Tỉnh ủy.
  
2-8 giờ 00: Kiểm tra đột xuất việc kinh doanh thuốc, thực phẩm chức năng, trang thiết bị y tế phòng chống dịch Covid-19 năm 2021 ( từ ngày 07/12 - 9/12).
 * Thành phần: Thanh tra, TTKN, Phòng Y tế.
 * Địa điểm: Các cơ sở HNYDTN.
 Xe:
  
3-8 giờ 00: Kiểm tra công tác PCD Covid-19 tại TTYT Dĩ An.
 Thành phần: Bs Đoàn Thị Hồng Thơm – PGĐ sở, ThS Hiếu.
 * Địa điểm: TTYT Dĩ An.
 Xe:
  
4-8 giờ 00: Giám sát sử dụng thuốc MOLNUPIRAVIR.
 Thành phần: TP: Ths Chinh, Ds Thúy-NVD, Bs Quang (CDC).
 * Địa điểm: Thuận An, Dĩ An (7/12); Bàu Bàng, Tân Uyên ( 8/12).
 Xe: Cá nhân.
  
5-8 giờ 00: Tập huấn trực tuyến cán bộ công đoàn về thực hiện VSATLĐ.
 * Thành phần: Đ/c Hồng, Đ/c Minh – CĐNYT.
 * Địa điểm: Online.
  
6-8 giờ 00: Tiếp công dân định kỳ.
 * Thành phần: ThS Ngô Trần Đức Hữu – Phó CVP.
 * Địa điểm: Tầng 1 - TTHC tỉnh.
  
7-Trực, giám sát công tác phòng chống dịch Covid-19 (cả ngày).
 Thành phần: Lãnh đạo, các phòng ban, bộ phận liên quan.
 Địa điểm: Sở Y tế, CDC.
  
Thứ tư 08/12/2021.
Sáng:
  
1-7 giờ 30: Tiếp tục dự kỳ họp thứ ba (thường lệ cuối năm 2021) - HĐND tỉnh khóa X.
 * Thành phần: TS Nguyễn Hồng Chương – GĐ Sở.
 * Địa điểm: Hội trường B - Tỉnh ủy.
  
2-8 giờ 00: Dự kiểm điểm BGĐ TTYT TP Dĩ An năm 2021.
 Thành phần: Bs Huỳnh Thanh Hà – PGĐ sở.
 * Địa điểm: TTYT TP Dĩ An.
  
3-8 giờ 30: Dự kiểm điểm Chi bộ, Lãnh đạo Chi cục DS-KHHGĐ 2021.
 Thành phần: TT. Đảng ủy sở, VP ĐU.
 * Địa điểm: Chi cục DS-KHHGĐ.
  
4-8 giờ 00: Làm việc với FHI về nhu cầu đầu tư TTB thiết bị PCD.
 Thành phần: BVĐK tỉnh, P.KHTC, P.NVY.
 * Địa điểm: BVĐK tỉnh.
  
5-7 giờ 30: Thẩm định thực hành tốt cơ sở bán lẻ thuốc.
 Thành phần: Phòng NVD, Phòng Y tế Dĩ An.
 * Địa điểm: Dĩ An.
 Xe: Đ/c Hậu
  
6-8 giờ 00: Tiếp công dân định kỳ.
 * Thành phần: Ds Quách Ái Quốc – TP.NVD..
 * Địa điểm: Tầng 1 - TTHC tỉnh.
  
7-Trực, giám sát công tác phòng chống dịch Covid-19 (cả ngày).
 Thành phần: Lãnh đạo, các phòng ban, bộ phận liên quan.
 Địa điểm: Sở Y tế, CDC.
  
Chiều: 
  
1-13 giờ 30: Dự họp kiểm điểm, đánh giá cán bộ quản lý, lãnh đạo TTYT thị xã Tân Uyên năm 2021.
 Thành phần: Bs Đoàn Thị Hồng Thơm – PGĐ Sở, VP sở.
 * Địa điểm: TTYT thị xã Tân Uyên.
 Xe: Đ/c Hậu.
  
2-14 giờ 00: Làm việc với FHI về nhu cầu đầu tư TTB thiết bị PCD.
 Thành phần: TTYT Bến Cát, Dĩ An, Bắc Tân Uyên, P.KHTC, P.NVY.
 * Địa điểm: Tại các đơn vị.
  
Thứ năm 09/12/2021
Sáng:
1-8 giờ 00: Tham gia cùng Thường trực Tỉnh ủy dự Hội nghị cán bộ trực tuyến toàn quốc quán triệt, triển khai Kết luận số 21-KL/TW, ngày 25/10/2021 và Quy định số 37-QĐ/TW, ngày 25/10/2021 của Trung ương về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng.
 Thành phần: TS Nguyễn Hồng Chương – TUV, GĐ Sở.
 * Địa điểm: Hội trường B - Tỉnh ủy.
  
2-8 giờ 00: Dự họp kiểm điểm, đánh giá lấy ý kiến đóng góp cho lãnh đạo TTYT Thuận An năm 2021.
 Thành phần: Bs Huỳnh Thanh Hà – PGĐ Sở, VP sở.
 * Địa điểm: TTYT Thuận An.
  
3-8 giờ 00: Dự họp kiểm điểm, đánh giá lãnh đạo BV.YHCT năm 2021.
 Thành phần: Bs Đoàn Thị Hồng Thơm – PGĐ Sở, VP sở.
 * Địa điểm: BV.YHCT.
  
4-8 giờ 00: Dự họp kiểm điểm BT Chi bộ Hội Đông Y tỉnh năm 2021.
 Thành phần: TT. Đảng ủy sở, VP ĐU.
 * Địa điểm: Hội Đông Y tỉnh.
  
5-8 giờ 00: Làm việc với FHI về nhu cầu đầu tư TTB thiết bị PCD.
 Thành phần: Lãnh đạo sở, P.KHTC, NVY.
 * Địa điểm: Tầng 1 – TTHC tỉnh.
  
6-8 giờ 00: Dự Hội nghị tập huấn Hội thẩm nhân dân năm 2021.
 Thành phần: Ds Phương, Ths Hiếu.
 * Địa điểm: Tòa án tỉnh BD.
  
7-8 giờ 00: Tiếp công dân định kỳ.
 * Thành phần: ThS Nguyễn Bình Minh – Phó CVP.
 * Địa điểm: Tầng 1 - TTHC tỉnh.
  
8-Trực, giám sát công tác phòng chống dịch Covid-19 (cả ngày).
 Thành phần: Lãnh đạo, các phòng ban, bộ phận liên quan.
 Địa điểm: Sở Y tế, CDC.
Chiều:
1-15 giờ 00: Dự họp kiểm điểm Chi bộ và BGĐ Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh năm 2021.
 Thành phần: TS Nguyễn Hồng Chương – BT.ĐU, VP ĐU.
 * Địa điểm: Trung tâm KSBT tỉnh.
  
2-14 giờ 00: Dự giao ban Lao/HIV tuyến tỉnh quý IV/2021.
 Thành phần: Bs Huỳnh Thanh Hà – PGĐ Sở.
 * Địa điểm: Trung tâm KSBT tỉnh.
  
3-14 giờ 00: Dự Hội nghị trực tuyến về công tác Quy hoạch do Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổ chức.
 Thành phần: Đại diện Lãnh đạo Sở Y tế.
 * Địa điểm: Phòng họp A - UBND tỉnh.
Thứ sáu 10/12/2021
Sáng:
1-8 giờ 00: Họp giao ban Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid - 19 (2 cấp: tỉnh - huyện) theo hình thức trực tuyến (Sở Y tế chuẩn bị nội dung).
 * Thành phần: Ban Giám đốc Sở, Lãnh đạo BVĐK tỉnh, TT.KSBT tỉnh, Bs Tài - TP.NVY, ThS Sơn-VP.
 * Địa điểm: Phòng họp A - UBND tỉnh
 

 

 

2-10 giờ 00: Tham gia cùng Lãnh đạo UBND tỉnh dự Lễ ký kết thỏa thuận hợp tác giữa UBND tỉnh Bình Dương và Tập đoàn BCVT Việt Nam về Chuyển đổi số giai đoạn 2021 - 2026.
 * Thành phần: TS Nguyễn Hồng Chương –GĐ Sở.
  
3-7 giờ 30: Giám sát công tác PCD tại Dầu Tiếng.
 Thành phần: ThS Chinh – P.KHTC.
 * Địa điểm: Dầu Tiếng.
  
4-7 giờ 30: Thẩm định cấp giấy phép hoạt động, DMKT cơ sở KCB.
 Thành phần: Bs Thơm – PGĐ sở, P.NVY và Giấy mời.
 * Địa điểm: BV. QT Columbia.
 Xe:
  
5-7 giờ 30: Thẩm định thực hành tốt cơ sở bán lẻ thuốc.
 Thành phần: Phòng NVD, Phòng Y tế Phú Giáo.
 * Địa điểm: Phú Giáo.
 Xe:
  
6-8 giờ 00: Tiếp công dân định kỳ.
 * Thành phần: Ds Phạm Tiến Phương – Phó CTT.
 * Địa điểm: Tầng 1 - TTHC tỉnh.
  
7-Trực, giám sát công tác phòng chống dịch Covid-19 (cả ngày).
 Thành phần: Lãnh đạo, các phòng ban, bộ phận liên quan.
 Địa điểm: Sở Y tế, CDC.
  
Chiều:
  
1-14 giờ 00: Họp sắp xếp tổ chức bộ máy Chi cục DS-KHHGĐ, Chi cục ATVSTP, BV.YHCT (Thủ trưởng các đơn vị chuẩn bị nội dung báo cáo).
 Thành phần: Bs Huỳnh Thanh Hà – PGĐ sở, VP.
 * Địa điểm: Tầng 1 – TTHC.
  
Thứ bảy 11/12/2021
Sáng: 
  
1-8 giờ: Trực, làm việc tại cơ quan Sở Y tế.
 Thành phần: Lãnh đạo, các phòng ban. Bộ phận Văn thư bố trí người trực tại cơ quan để tiếp nhận và phát hành văn bản.
 Địa điểm: Sở Y tế.
  
2-Trực, giám sát công tác phòng chống dịch Covid-19 (cả ngày).
 Thành phần: Lãnh đạo, các phòng ban, bộ phận liên quan.
 Địa điểm: Sở Y tế, CDC.

 

Nơi nhận:

- Văn phòng UBND tỉnh;

- Ban QLTN - TTHC tỉnh;

- BGĐ Sở, TT.ĐU, CĐN;

- Các Phòng CN Sở;

- Các Đơn vị trực thuộc (Website SYT);

- Lưu VT, VP (M).

KT.GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

 

(Đã ký)

 

Huỳnh Thanh Hà

LỊCH LÀM VIỆC SỞ Y TẾ Tuần lễ từ ngày 29/11/2021 đến ngày 04/12/2021Lịch làm việcLỊCH LÀM VIỆC SỞ Y TẾ Tuần lễ từ ngày 29/11/2021 đến ngày 04/12/2021/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
 (Lịch này thay thư mời họp)
29/11/2021 16:00NoĐã ban hành

LỊCH LÀM VIỆC SỞ Y TẾ

Tuần lễ từ ngày 29/11/2021 đến ngày 04/12/2021

 (Lịch này thay thư mời họp)

Ban cap nhat - Lich So Y te 29-11 den 04-12-2021.pdf

Thứ hai 29/11/2021:
Sáng:
1-7 giờ 30: Dự cùng Bí thư Tỉnh uỷ làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy Dĩ An về tình hình phát triển kinh tế - xã hội năm 2021 và kế hoạch năm 2022.
 * Thành phần: TS Nguyễn Hồng Chương – GĐ Sở.
 * Địa điểm: Hội trường Thành ủy Dĩ An.
 Xe: Đ/c Hậu.
  
2-9 giờ 00: Dự họp đánh giá và lấy ý kiến đóng góp cho Ban Giám đốc Trung tâm Y tế thị xã Bến Cát năm 2021.
 Thành phần: Bs Huỳnh Thanh Hà – PGĐ Sở, VP sở.
 * Địa điểm: Trung tâm Y tế thị xã Bến Cát.
  
3-8 giờ 00: Kiểm tra công tác quản lý, mua sắm, sử dụng sinh phẩm, hóa chất, vật tư y tế tiêu hao, test nhanh kháng nguyên, trang thiết bị y tế phòng chống dịch phục vụ công tác xét nghiệm SARS-CoV-2 ( từ ngày 29/11 - 3/12).
 * Thành phần: Thanh tra, KH-TC, NVY, NV Dược.
 * Địa điểm: TT.KSBT.
  
4-8 giờ 00: Tiếp công dân định kỳ.
 * Thành phần: Bs Trần Tấn Tài – TP.NVY.
 * Địa điểm: Tầng 1 - TTHC tỉnh.
  
5-Trực, giám sát công tác phòng chống dịch Covid-19 (cả ngày).
 Thành phần: Lãnh đạo, các phòng ban, bộ phận liên quan.
 Địa điểm: Sở Y tế, CDC.
  
6-8 giờ 00: Trực Bộ phận Y tế – TTHC tỉnh (từ ngày 29/11 - 03/12).
 * Thành phần: BVĐK tỉnh.
 * Địa điểm: Tháp B – Tầng 2 – TTHC tỉnh.
  
Chiều:
1-14 giờ 00: Họp Đơn vị mua sắm thuốc tập trung và Tổ chuyên gia đánh giá hồ sơ mời thầu.
 * Thành phần: Bs Đoàn Thị Hồng Thơm – PGĐ Sở và các thành viên Đơn vị mua sắm thuốc tập trung.
 * Địa điểm: Ban BVCSSKCB tỉnh.
  
2-14 giờ 00: Họp nghe Sở Kế hoạch và Đầu tư báo cáo về danh mục các công trình dự kiến trong kế hoạch đầu tư giai đoạn 2021 - 2025 của Khối Văn hóa - Xã hội.
 * Thành phần: CN Cường – PTP.KHTC.
 * Địa điểm: Phòng họp A - UBND tỉnh.
  
Thứ ba 30/11/2021:
Sáng:
  
1-8 giờ 00: Dự họp cùng Thường trực Tỉnh ủy (nội dung 1 và 2): Phương án quản lý, sử dụng trang thiết bị y tế, vật dụng đã đầu tư mua sắm trong các khu cách ly, bệnh viện dã chiến trên địa bàn tỉnh.
 * Thành phần: TS Nguyễn Hồng Chương – GĐ Sở.
 * Địa điểm: Hội trường A – Tỉnh uỷ.
  
2-8 giờ 00: Họp thẩm định điều chỉnh chức năng nhiệm vụ của TTYT huyện, thị, thành phố: Dầu Tiếng, Phú Giáo, Bắc Tân Uyên, Thủ Dầu Một (Lãnh đạo các đơn vị chuẩn bị nội dung báo cáo).
 * Thành phần: Bs Huỳnh Thanh Hà – PGĐ Sở, VP.
 * Địa điểm: Phòng họp Tầng 1 – TTHC tỉnh.
  
3-8 giờ 30: Họp thống nhất giải quyết hỗ trợ cho người dân tử vong do Covid-19 đối với kết quả test nhanh dương tính.
 Thành phần: Bs Đoàn Thị Hồng Thơm-PGĐ Sở, Sở LĐTBXH, Sở Tài chính, Sở Tư pháp, UB.MTTQ tỉnh, CDC tỉnh, P.NVY, KHTC.
 * Địa điểm: Phòng họp Tầng 1 – TTHC tỉnh.
  
4-Trao thiết bị hỗ trợ công tác phòng chống dịch Covid-19 cho các tỉnh Sóc Trăng, Bạc Liêu, Cà Mau (từ ngày 30/11 – 02/12).
 Thành phần: Lãnh đạo Sở (TS Chương, BS Thơm), P.NVY, KHTC.
 * Địa điểm: Sóc Trăng, Bạc Liêu, Cà Mau.
  
5-8 giờ 00: Hội nghị tập huấn chuyên sâu Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản QPPL (30/11-01/12).
 * Thành phần: ThS Hiếu, CN Hậu - VP.
 * Địa điểm: Cục Thi hành án dân sự.
  
6-8 giờ 00: Kiểm tra đột xuất việc kinh doanh thuốc, thực phẩm chức năng, trang thiết bị y tế phục vụ công tác phòng chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh (từ ngày 30/11 – 02/12).
 * Thành phần: Thanh tra, TTKN, Phòng Y tế.
 * Địa điểm: Các cơ sở HNYDTN trên địa bàn tỉnh.
 Xe: Cá nhân.
  
7-8 giờ 00: Tiếp công dân định kỳ.
 * Thành phần: ThS Ngô Trần Đức Hữu – Phó CVP.
 * Địa điểm: Tầng 1 - TTHC tỉnh.
  
8Trực, giám sát công tác phòng chống dịch Covid-19 (cả ngày).
 Thành phần: Lãnh đạo, các phòng ban, bộ phận liên quan.
 Địa điểm: Sở Y tế, CDC.
  
Chiều:
  
1-14 giờ 00: Dự làm việc cùng Thường trực Tỉnh uỷ (theo lịch Tỉnh uỷ).
 * Thành phần: Đại diện Lãnh đạo Sở Y tế.
 * Địa điểm: Hội trường A - Tỉnh ủy.
  
2-14 giờ 00: Họp giao ban Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid - 19 (2 cấp: tỉnh - huyện) theo hình thức trực tuyến (Sở Y tế chuẩn bị nội dung).
 * Thành phần: Ban Giám đốc Sở, Lãnh đạo BVĐK tỉnh, TT.KSBT tỉnh, Bs Tài - TP.NVY, ThS Sơn-VP.
 * Địa điểm: Phòng họp A - UBND tỉnh
  
3-14 giờ 00: Họp thống nhất trong công tác mua sắm và cung cấp sinh phẩm, test nhanh của các trường học trên địa bàn tỉnh.
 * Thành phần: Đại diện lãnh đạo Sở Y tế, P.KHTC, đại diện Sở Tài chính, Sở GDĐT, P.NVY, CDC tỉnh.
 * Địa điểm: Hội trường Sở Y tế.
  
Thứ tư 01/12/2021.
Sáng:
  
1-8 giờ 00: Hội thảo trực tuyến về chủ đề "Giải pháp để Bình Dương vừa thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid - 19, vừa khôi phục sản xuất và phát triển kinh tế – xã hội trong thời gian tới".
 * Thành phần: Bs Huỳnh Thanh Hà – PGĐ Sở.
 * Địa điểm: Hội trường B - Tỉnh ủy.
  
2-9 giờ 00: Dự Lễ kỷ niệm 45 năm ngày thành lập Báo Sông Bé – Báo Bình Dương (01/12/1976 – 01/12/2021).
 * Thành phần: Ủy quyền Văn phòng dự.
 * Địa điểm: Trung tâm Hội nghị & Triển lãm tỉnh.
  
3-8 giờ 00: Kiểm tra, giám sát công tác khám sức khỏe tuyển chọn công dân nhập ngũ năm 2022 (ngày 01/12 – 02/12).
 * Thành phần: P.NVY Sở Y tế, Ban QY tỉnh đội, BX CA tỉnh.
 * Địa điểm: Phú Giáo, Bến Cát.
 Xe:
  
4-7 giờ 30: Thẩm định thực hành tốt phân phối thuốc, NLLT.
 Thành phần: Phòng NVD, Phòng Y tế Thủ Dầu Một.
 * Địa điểm: Thủ Dầu Một.
  
5-8 giờ 00: Tiếp công dân định kỳ.
 * Thành phần: Ds Quách Ái Quốc – TP.NVD..
 * Địa điểm: Tầng 1 - TTHC tỉnh.
  
6-Trực, giám sát công tác phòng chống dịch Covid-19 (cả ngày).
 Thành phần: Lãnh đạo, các phòng ban, bộ phận liên quan.
 Địa điểm: Sở Y tế, CDC.
  
Chiều: 
1-13 giờ 30: Dự kiểm điểm Bí thư chi bộ, BGĐ TT. Pháp Y năm 2021.
 Thành phần: TS Nguyễn Hồng Chương –BT.ĐU, VP sở.
 * Địa điểm: Trung tâm Pháp Y tỉnh.
  
2-14 giờ 00: Họp tháo gỡ các khó khăn cho Trung tâm Y tế Bến Cát.
 * Thành phần: Bs Huỳnh Thanh Hà – PGĐ sở; Sở Tài chính, UBND Thị xã Bến Cát, TTYT Bến Cát; Các phòng Sở Y tế: VP, P.NVY, KHTC, NVD, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh.
 * Địa điểm: Phòng họp 1, Tầng 1 – Tháp A, TTHC tỉnh.
  
3-15 giờ 00: Dự kiểm điểm Bí thư chi bộ, BGĐ TTKN năm 2021.
 Thành phần: TS Nguyễn Hồng Chương –BT.ĐU, VP sở.
 * Địa điểm: Trung tâm Kiểm nghiệm.
  
Thứ năm 02/12/2021
Sáng:
1-8 giờ 00: Dự kiểm điểm Bí thư chi bộ, thủ trưởng đơn vị Chi cục ATVSTP năm 2021.
 Thành phần: TS Nguyễn Hồng Chương –BT.ĐU, VP sở.
 * Địa điểm: Chi cục ATVSTP.
  
2-8 giờ 00: Dự họp đánh giá và lấy ý kiến đóng góp cho Ban Giám đốc Trung tâm Y tế Dĩ An năm 2021.
 Thành phần: Bs Huỳnh Thanh Hà – PGĐ Sở, VP sở.
 * Địa điểm: Trung tâm Y tế Dĩ An.
  
3-8 giờ 00: Họp Hội đồng Giám định Y khoa tỉnh (cả ngày).
 Thành phần: Bs Đoàn Thị Hồng Thơm – PGĐ sở.
 * Địa điểm: Trung tâm Giám định Y khoa tỉnh.
  
4-8 giờ 00: Tham gia lớp bồi dưỡng QLNN chuyên viên chính Khóa 14.
 * Thành phần: ThS Phúc, ThS Thủy, CN Hậu.
 * Địa điểm: Trường Chính trị tỉnh.
  
5-8 giờ 00: Tiếp công dân định kỳ.
 * Thành phần: ThS Nguyễn Bình Minh – Phó CVP.
 * Địa điểm: Tầng 1 - TTHC tỉnh.
  
6-Trực, giám sát công tác phòng chống dịch Covid-19 (cả ngày).
 Thành phần: Lãnh đạo, các phòng ban, bộ phận liên quan.
 Địa điểm: Sở Y tế, CDC.
Chiều:
1-13 giờ 30: Dự kiểm điểm Bí thư chi bộ, BGĐ TT.SKLĐMT năm 2021.
 Thành phần: TS Nguyễn Hồng Chương –BT.ĐU, VP sở.
 * Địa điểm: Trung tâm SKLĐMT.
  
2-14 giờ 00: Họp Hội đồng cấp CCHN Y đợt 5/2021.
 Thành phần: Hội đồng cấp CCHN.
 * Địa điểm: Hội trường Sở Y tế.
  
3-15 giờ 00: Dự kiểm điểm Bí thư chi bộ, BGĐ TT.GĐYK năm 2021.
 Thành phần: TS Nguyễn Hồng Chương –BT.ĐU, VP sở.
 * Địa điểm: Trung tâm Giám định Y khoa tỉnh.
  
Thứ sáu 03/12/2021
Sáng:
1-8 giờ 00: Dự Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ 10, khóa XI
 * Thành phần: TS Nguyễn Hồng Chương – TUV, GĐ Sở.
 * Địa điểm: Hội trường B - Tỉnh ủy.
  
2-7 giờ 30: Thẩm định cấp phép hoạt động, bổ sung DMKT KCB.
 Thành phần: Bs Thơm – PGĐ Sở, P.NVY và Giấy mời.
 * Địa điểm: Thuận Giao, Thuận An.
 Xe:
  
3-7 giờ 30: Thẩm định thực hành tốt cơ sở bán lẻ thuốc.
 Thành phần: Phòng NVD, Phòng Y tế Bến Cát.
 * Địa điểm: Bến Cát.
 Xe:
  
4-8 giờ 00: Tiếp công dân định kỳ.
 * Thành phần: Ds Phạm Tiến Phương – Phó CTT.
 * Địa điểm: Tầng 1 - TTHC tỉnh.
  
5-Trực, giám sát công tác phòng chống dịch Covid-19 (cả ngày).
 Thành phần: Lãnh đạo, các phòng ban, bộ phận liên quan.
 Địa điểm: Sở Y tế, CDC.
Chiều:
1-14 giờ 00: Họp giao ban Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid - 19 (2 cấp: tỉnh - huyện) theo hình thức trực tuyến (Sở Y tế chuẩn bị nội dung).
 * Thành phần: Ban Giám đốc Sở, Lãnh đạo BVĐK tỉnh, TT.KSBT tỉnh, Bs Tài - TP.NVY, ThS Sơn-VP.
 * Địa điểm: Phòng họp A - UBND tỉnh
  
Thứ bảy 04/12/2021
Sáng: 
  
1-8 giờ: Trực, làm việc tại cơ quan Sở Y tế.
 Thành phần: Lãnh đạo, các phòng ban. Bộ phận Văn thư bố trí người trực tại cơ quan để tiếp nhận và phát hành văn bản.
 Địa điểm: Sở Y tế.
  
2-Trực, giám sát công tác phòng chống dịch Covid-19 (cả ngày).
 Thành phần: Lãnh đạo, các phòng ban, bộ phận liên quan.
 Địa điểm: Sở Y tế, CDC.

 

Nơi nhận:

- Văn phòng UBND tỉnh;

- Ban QLTN - TTHC tỉnh;

- BGĐ Sở, TT.ĐU, CĐN;

- Các Phòng CN Sở;

- Các Đơn vị trực thuộc (Website SYT);

- Lưu VT, VP (M).

KT.GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

(Đã ký)

Đoàn Thị Hồng Thơm

 

LỊCH LÀM VIỆC SỞ Y TẾ Tuần lễ từ ngày 22/11/2021 đến ngày 27/11/2021Lịch làm việcLỊCH LÀM VIỆC SỞ Y TẾ Tuần lễ từ ngày 22/11/2021 đến ngày 27/11/2021/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
(Lịch này thay thư mời họp)
22/11/2021 12:00NoĐã ban hành

LỊCH LÀM VIỆC SỞ Y TẾ

Tuần lễ từ ngày 22/11/2021 đến ngày 27/11/2021

(Lịch này thay thư mời họp)

Lich So Y te 22-11 den 27-11-2021.pdf

Thứ hai 22/11/2021:
Sáng:
1-7 giờ 30: Họp giao ban Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid - 19 tỉnh với Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid - 19 cấp huyện theo hình thức trực tuyến.
 * Thành phần: TS Nguyễn Hồng Chương – GĐ Sở, Lãnh đạo BVĐK tỉnh, TT.KSBT tỉnh, Bs Tài - TP.NVY, ThS Sơn-VP.
 * Địa điểm: Phòng họp A - UBND tỉnh
  
2-8 giờ 00: Họp thẩm tra các nội dung trình Kỳ họp thứ Ba - HĐND tỉnh khóa X – Lĩnh vực Văn hóa xã hội (Nghị quyết "Hỗ trợ sinh viên y dược đào tạo theo hình thức đặt hàng của tỉnh Bình Dương").
 * Thành phần: Bs Huỳnh Thanh Hà – PGĐ Sở, VP.
 * Địa điểm: Phòng họp A – HĐND tỉnh (Tầng 15, tháp B).
  
3-8 giờ 00: Kiểm tra, giám sát công tác khám sức khỏe tuyển chọn công dân nhập ngũ năm 2022 (ngày 22/11 – 24/11).
 * Thành phần: P.NVY Sở Y tế, Ban QY tỉnh đội, BX CA tỉnh.
 * Địa điểm: Thuận An, Dầu Tiếng, Thủ Dầu Một.
 Xe: Đ/c Tuấn – BV.YHCT.
  
4-8 giờ 00: Tham gia lớp QLNN Chuyên viên chính (từ 22/11 đến 26/11)
 * Thành phần: Bs Thơm – PGĐ sở, Bs Tâm – P.NVY
 * Địa điểm: Trường Chính trị tỉnh.
  
5-8 giờ 00: Tiếp công dân định kỳ.
 * Thành phần: Bs Trần Tấn Tài – TP.NVY.
 * Địa điểm: Tầng 1 - TTHC tỉnh.
  
6-Trực, giám sát công tác phòng chống dịch Covid-19 (cả ngày).
 Thành phần: Lãnh đạo, các phòng ban, bộ phận liên quan.
 Địa điểm: Sở Y tế, CDC.
  
7-8 giờ 00: Trực Bộ phận Y tế – Trung tâm Hành chính tỉnh (22-26/11).
 * Thành phần: BVĐK tỉnh.
 * Địa điểm: Tháp B – Tầng 2 – TTHC tỉnh.
Chiều:
1-14 giờ 00: Giao ban BGĐ, TT.ĐU, CĐNYT, Các phòng CN sở.
 * Thành phần: BGĐ, TT.ĐU, CĐNYT, Các phòng CN sở.
 * Địa điểm: Hội trường B – Sở Y tế.
  
2-14 giờ 00: Làm việc với PKĐK Nguyễn Trãi – Thủ Dầu Một.
 * Thành phần: Thanh tra sở.
 * Địa điểm: Tầng 1 - TTHC tỉnh.
  
Thứ ba 23/11/2021:
Sáng:
1-8 giờ 00: Họp thẩm định điều chỉnh chức năng nhiệm vụ của TTYT huyện, thị, thành phố: Thuận An, Bến Cát, Dĩ An, Bàu Bàng, Dầu Tiếng, Tân Uyên (Lãnh đạo các đơn vị chuẩn bị nội dung báo cáo).
 * Thành phần: Bs Huỳnh Thanh Hà – PGĐ Sở, VP.
 * Địa điểm: Phòng họp Tầng 1 – TTHC tỉnh.
  
2-8 giờ 30: Hội nghị trực tuyến phổ biến kết quả khảo sát thực trạng oxy y tế và trang thiết bị chăm sóc hô hấp, điều trị bệnh nhân Covid-19.
 * Thành phần: Đại diện Lãnh đạo Sở (TS Chương - GĐ) , P.NVY, KHTC, BVĐK tỉnh, CDC, Trung tâm Y tế các huyện, thị, thành phố.
 * Địa điểm: Viettel - Chi nhánh Bình Dương (ĐL Bình Dương).
  
3-8 giờ 00: Dự Hội nghị tập huấn trực tuyến công tác Cải cách hành chính, Chương trình CCHC nhà nước giai đoạn 2021 - 2025.
 * Thành phần: Đại diện Lãnh đạo sở, VP (ThS Minh, ThS Sơn).
 * Địa điểm: Trung tâm CNTT-TT (36 - Trịnh Hoài Đức, Phú Lợi).
  
4-8 giờ 00: Hội nghị trực tuyến về công tác bảo đảm An toàn thực phẩm
 Thành phần: Đại diện Lãnh đạo Sở Y tế, Chi cục ATVSTP.
 * Địa điểm: Họp qua Zoom (ID: 93048204012, Mk: 023151).
  
5-8 giờ 00: Hội thảo nhân Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở bình đẳng giới tỉnh Bình Dương.
 Thành phần: Đại diện Lãnh đạo sở, VP (ThS Hiếu).
 * Địa điểm: Hội trường Nhà Thiếu nhi tỉnh.
  
6-8 giờ 00: Kiểm tra đột xuất việc kinh doanh thuốc, thực phẩm chức năng, trang thiết bị y tế phục vụ công tác phòng chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh (từ ngày 23/11 – 25/11).
 * Thành phần: Thanh tra, TTKN, Phòng Y tế.
 * Địa điểm: Các cơ sở HNYDTN trên địa bàn tỉnh.
 Xe: TTKN.
  
7-8 giờ 00: Tiếp công dân định kỳ.
 * Thành phần: ThS Ngô Trần Đức Hữu – Phó CVP.
 * Địa điểm: Tầng 1 - TTHC tỉnh.
  
8-Trực, giám sát công tác phòng chống dịch Covid-19 (cả ngày).
 Thành phần: Lãnh đạo, các phòng ban, bộ phận liên quan.
 Địa điểm: Sở Y tế, CDC.
Thứ tư 24/11/2021.
Sáng:
1-8 giờ 00: Dự Hội nghị Văn hóa toàn quốc (theo CV 477-CV/TU).
 * Thành phần: TS Nguyễn Hồng Chương – GĐ Sở.
 * Địa điểm: Hội trường B - Tỉnh ủy.
  
2-8 giờ 30: Tiếp và làm việc với Đoàn công tác của Cục YDCT – Bộ Y tế về ứng dụng YDCT trong phòng chống dịch Covid-19.
 * Thành phần: Bs Huỳnh Thanh Hà – PGĐ Sở, P.NVY, BV.YHCT, BVĐK tỉnh, Hội Đông Y tỉnh.
 * Địa điểm: BV.YHCT tỉnh.
  
3-8 giờ 30: Dự họp Kế hoạch bình ổn thị trường hàng hóa thiết yếu năm 2022 ứng phó dịch bệnh Covid-19  trong giai đoạn bình thường mới.
 * Thành phần: Ủy quyền Thanh tra sở dự.
 * Địa điểm: Phòng họp 1, Tầng 1 – Tháp A, TTHC tỉnh.
  
4-8 giờ 00: Dự Hội nghị trực tuyến về công tác phòng cháy, chữa cháy.
 * Thành phần: Đại diện Lãnh đạo Sở.
 * Địa điểm: Trung tâm Thông tin chỉ huy – Công an tỉnh.
  
5-7 giờ 30: Thẩm định thực hành tốt phân phối thuốc, NLLT.
 Thành phần: Phòng NVD, Phòng Y tế Thuận An.
 * Địa điểm: Thuận An.
 Xe:
  
6-8 giờ 00: Tiếp công dân định kỳ.
 * Thành phần: Ds Quách Ái Quốc – TP.NVD..
 * Địa điểm: Tầng 1 - TTHC tỉnh.
  
7-Trực, giám sát công tác phòng chống dịch Covid-19 (cả ngày).
 Thành phần: Lãnh đạo, các phòng ban, bộ phận liên quan.
 Địa điểm: Sở Y tế, CDC.
Chiều: 
1-14 giờ 00: Họp nghe Sở Kế hoạch và Đầu tư báo cáo về danh mục các công trình dự kiến trong kế hoạch đầu tư giai đoạn 2021 - 2025 của Khối Văn hóa - Xã hội.
 * Thành phần: TS Nguyễn Hồng Chương – GĐ Sở.
 * Địa điểm: Phòng họp A – UBND tỉnh.
  
Thứ năm 25/11/2021
Sáng:
1-8 giờ 00: Dự họp cùng Thường trực Tỉnh ủy (nội dung 1 và 2): Phương án quản lý, sử dụng trang thiết bị y tế, vật dụng đã đầu tư mua sắm trong các khu cách ly, bệnh viện dã chiến trên địa bàn tỉnh.
 * Thành phần: TS Nguyễn Hồng Chương – GĐ Sở.
 * Địa điểm: Hội trường A – Tỉnh uỷ.
2-10 giờ 00: Dự họp cùng Thường trực Tỉnh ủy làm việc với Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ Tư lệnh Quân khu 7.
 * Thành phần: TS Nguyễn Hồng Chương – GĐ Sở.
 * Địa điểm: Hội trường A – Tỉnh uỷ.
  
3-8 giờ 30: Hội nghị trực tuyến Sơ kết công tác điều trị Covid-19 năm 2021, chia sẻ kinh nghiệm trong công tác PC dịch Covid-19 do Bộ Y tế tổ chức.
 * Thành phần: Bs Huỳnh Thanh Hà – PGĐ Sở, P.NVY, KHTC, NVD, VP; BVĐK tỉnh, CDC, Trung tâm Y tế các huyện, thị, thành phố.
 * Địa điểm: Viettel Bình Dương và các điểm cầu Viettel huyện, thị.
  
4-8 giờ 00: Dự Hội nghị trực tuyến "Gặp gỡ Châu Âu 2021: Đối tác Việt Nam - EU hậu Covid-19 và công bố Sách trắng Eurocham 2021".
 * Thành phần: Đại diện Lãnh đạo Sở.
 * Địa điểm: Trung tâm Hội nghị và Triển lãm tỉnh.
  
5-8 giờ 00: Tiếp công dân định kỳ.
 * Thành phần: ThS Nguyễn Bình Minh – Phó CVP.
 * Địa điểm: Tầng 1 - TTHC tỉnh.
  
6-Trực, giám sát công tác phòng chống dịch Covid-19 (cả ngày).
 Thành phần: Lãnh đạo, các phòng ban, bộ phận liên quan.
 Địa điểm: Sở Y tế, CDC.
Chiều: 
1-14 giờ 00: Họp Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức Đại hội Thể dục thể thao tỉnh lần thứ VI năm 2022.
 * Thành phần: Bs Huỳnh Thanh Hà – PGĐ Sở.
 * Địa điểm: Phòng họp A - UBND tỉnh.
Thứ sáu 26/11/2021
Sáng:
1-8 giờ 00: Dự cùng Bí thư Tỉnh uỷ làm việc với Ban Thường vụ Thị uỷ Bến Cát về tình hình phát triển kinh tế - xã hội năm 2021 và kế hoạch năm 2022.
 * Thành phần: TS Nguyễn Hồng Chương – GĐ Sở.
 * Địa điểm: Hội trường Thị ủy Bến Cát.
 Xe: Đ/c Hậu.
  
2-8 giờ 30: Dự diễn tập Phương án chữa cháy cứu nạn, cứu hộ năm 2021.
 Thành phần: Bs Huỳnh Thanh Hà – PGĐ Sở, TV.BCĐ.
 * Địa điểm: Chung cư Phúc Đạt (Đường D2, Lô HH2, Khu dân cư Phú Thuận, Phường Phú Lợi, TP.TDM).
  
3-7 giờ 30: Thẩm định thực hành tốt cơ sở bán lẻ thuốc.
 Thành phần: Phòng NVD, Phòng Y tế Thủ Dầu Một.
 * Địa điểm: Thủ Dầu Một.
 Xe: TTKN.
  
4-8 giờ 00: Tiếp công dân định kỳ.
 * Thành phần: Ds Phạm Tiến Phương – Phó CTT.
 * Địa điểm: Tầng 1 - TTHC tỉnh.
  
5-Trực, giám sát công tác phòng chống dịch Covid-19 (cả ngày).
 Thành phần: Lãnh đạo, các phòng ban, bộ phận liên quan.
 Địa điểm: Sở Y tế, CDC.
Thứ bảy 27/11/2021
Sáng: 
1-8 giờ 00: Thẩm định điều kiện cấp phép hoạt động và DMKT khám bệnh, chữa bệnh (cả ngày).
 * Thành phần: P.NVY, BVĐK tỉnh, BV.YHCT(có Giấy mời riêng).
 * Địa điểm: Bến Cát, Thuận An.
 Xe: Đ/c Hậu
  
2-8 giờ: Trực, làm việc tại cơ quan Sở Y tế.
 Thành phần: Lãnh đạo, các phòng ban. Bộ phận Văn thư bố trí người trực tại cơ quan để tiếp nhận và phát hành văn bản.
 Địa điểm: Sở Y tế.
  
3-Trực, giám sát công tác phòng chống dịch Covid-19 (cả ngày).
 Thành phần: Lãnh đạo, các phòng ban, bộ phận liên quan.
 Địa điểm: Sở Y tế, CDC

 

Nơi nhận:

- Văn phòng UBND tỉnh;

- Ban QLTN - TTHC tỉnh;

- BGĐ Sở, TT.ĐU, CĐN;

- Các Phòng CN Sở;

- Các Đơn vị trực thuộc (Website SYT);

- Lưu VT, VP (M).

GIÁM ĐỐC

(Đã ký)

Nguyễn Hồng Chương

LỊCH LÀM VIỆC SỞ Y TẾ Tuần lễ từ ngày 15/11/2021 đến ngày 20/11/2021Lịch làm việcLỊCH LÀM VIỆC SỞ Y TẾ Tuần lễ từ ngày 15/11/2021 đến ngày 20/11/2021/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
(Lịch này thay thư mời họp)
15/11/2021 16:00NoĐã ban hành

LỊCH LÀM VIỆC SỞ Y TẾ

Tuần lễ từ ngày 15/11/2021 đến ngày 20/11/2021

(Lịch này thay thư mời họp)

Lich So Y te 15-11 den 20-11-2021.pdf

Thứ hai 15/11/2021:
Sáng:
1-7 giờ 30: Dự cùng Bí thư Tỉnh uỷ làm việc với BTV huyện uỷ Phú Giáo về tình hình phát triển kinh tế xã hội năm 2021 và kế hoạch 2022.
 * Thành phần: Lãnh đạo Sở Y tế.
 * Địa điểm: Hội trường A – UBND huyện Phú Giáo.
  
2-9 giờ 30: Dự Lễ khởi công xây dựng công trình đường từ cầu Tam Lập đến Đồng Phú thuộc tuyến đường tạo lực Bắc Tân Uyên - Phú Giáo - Bàu Bàng.
 * Thành phần: Lãnh đạo Sở Y tế.
 * Địa điểm: Điểm giao đường ĐH 502 và đường tạo lực (gần ngã ba Tam Lập) thuộc xã Tam Lập, huyện Phú Giáo.
  
3-10 giờ 00: Chủ tịch UBND tỉnh làm việc với Ban Giám đốc Sở Y tế về một số vấn đề trong công tác phòng chống dịch Covid -19.
 * Thành phần: Ban Giám đốc Sở Y tế, Lãnh đạo CDC.
 * Địa điểm: Phòng họp B - UBND tỉnh.
  
4-8 giờ 00: Hội nghị sơ kết công tác PCD Covid-19 ngành Giáo dục.
 * Thành phần: Bs Huỳnh Thanh Hà – PGĐ Sở.
 * Địa điểm: Trung tâm Hội nghị triển lãm tỉnh.
  
5-8 giờ 30: Hội nghị sơ kết 09 tháng đầu năm và kế hoạch cuối năm 2021 các dự án Quỹ toàn cầu PC AIDS, Lao, Sốt rét tại Việt Nam.
 * Thành phần: Bs Huỳnh Thanh Hà – PGĐ Sở, Lãnh đạo CDC.
 * Địa điểm: Họp trực tuyến qua Zoom (CDC chuẩn bị)
  
6-8 giờ 00: Tiếp công dân định kỳ.
 * Thành phần: TS Nguyễn Hồng Chương – GĐ Sở, Bs Tài – TP.NVY.
 * Địa điểm: Tầng 1 - TTHC tỉnh.
  
7-8 giờ 00: Xác minh thông tin và điều kiện thụ lý tố cáo (cả ngày).
 * Thành phần: Ds Phương – Phó CTT, ThS Sơn.
 * Địa điểm: Tầng 1 - TTHC tỉnh.
  
8-Trực, giám sát công tác phòng chống dịch Covid-19 (cả ngày).
 Thành phần: Lãnh đạo, các phòng ban, bộ phận liên quan.
 Địa điểm: Sở Y tế, CDC.
  
9-8 giờ 00: Trực Bộ phận Y tế – Trung tâm Hành chính tỉnh (15-19/11).
 * Thành phần: BVĐK tỉnh.
 * Địa điểm: Tháp B – Tầng 2 – TTHC tỉnh.
Chiều:
1-14 giờ 00: Họp báo cáo Lãnh đạo UBND tỉnh về tiến độ thực hiện các chỉ đạo của UBND tỉnh: Hoạt động phối hợp của trạm y tế trong khu công nghiệp; Chính sách hoạt động đối với trạm y tế lưu động; Kế hoạch sắp xếp các cơ sở cách ly, điều trị F0 trên địa bàn tỉnh; Xử lý F0 trong doanh nghiệp.
 Thành phần: Ban Giám đốc Sở Y tế, P.NVY, VP (Tổ chức).
 * Địa điểm: Phòng họp A - UBND tỉnh.
Thứ ba 16/11/2021:
Sáng:
1-7 giờ 30: Họp giao ban Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid - 19 tỉnh với Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid - 19 cấp huyện theo hình thức trực tuyến.
 * Thành phần: Ban Giám đốc Sở Y tế, Lãnh đạo BVĐK tỉnh, TT.KSBT tỉnh, Bs Tài - TP.NVY, ThS Sơn-VP.
 * Địa điểm: Phòng họp A - UBND tỉnh
  
2-8 giờ 00: Kiểm tra, giám sát công tác khám sức khỏe tuyển chọn công dân nhập ngũ năm 2022 (ngày 16/11 – 17/11).
 * Thành phần: P.NVY Sở Y tế, Ban QY tỉnh đội, BX CA tỉnh.
 * Địa điểm: Tân Uyên, Bắc Tân Uyên.
 Xe: Đ/c Tuấn – BV.YHCT.
  
3-8 giờ 00: Tham dự Hội nghị trực tuyến trao đổi dữ liệu và tăng cường phát triển dữ liệu mở đa bên (cả ngày).
 * Thành phần: Văn phòng (ThS Minh).
 * Địa điểm: Trung tâm CNTT-TT.
  
4-8 giờ 30: Làm việc với TTYT huyện Bàu Bàng.
 Thành phần: Văn phòng (tổ chức).
 * Địa điểm: TTYT huyện Bàu Bàng.
 Xe: Cá nhân.
  
5-7 giờ 30: Thẩm định thực hành tốt cơ sở bán lẻ thuốc.
 Thành phần: Phòng NVD, Phòng Y tế Tân Uyên.
 * Địa điểm: Tân Uyên.
 Xe: TTKN.
  
68 giờ 00: Kiểm tra đột xuất việc kinh doanh thuốc, thực phẩm chức năng, trang thiết bị y tế phục vụ công tác phòng chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh (từ ngày 16/11 – 17/11).
 * Thành phần: Thanh tra, TTKN, Phòng Y tế.
 * Địa điểm: Các cơ sở HNYDTN trên địa bàn tỉnh.
 Xe: Cá nhân.
  
7-8 giờ 00: Tiếp công dân định kỳ.
 * Thành phần: ThS Ngô Trần Đức Hữu – Phó CVP.
 * Địa điểm: Tầng 1 - TTHC tỉnh.
  
8-Trực, giám sát công tác phòng chống dịch Covid-19 (cả ngày).
 Thành phần: Lãnh đạo, các phòng ban, bộ phận liên quan.
 Địa điểm: Sở Y tế, CDC.
Chiều:
1-14 giờ 00: Họp Tiểu ban điều phối Xét nghiệm và Tiêm vắc xin phòng, chống dịch Covid -19 theo hình thức trực tuyến.
 * Thành phần: BGĐ Sở (TS Chương, BS Hà), CDC tỉnh, P.NVY.
 * Địa điểm: Phòng họp A - UBND tỉnh.
  
Thứ tư 17/11/2021.
Sáng:
1-8 giờ 00: Họp với Thường trực Tỉnh uỷ báo cáo tình hình và nhiệm vụ, giải pháp phòng, chống dịch bệnh Covid - 19 trong thời gian tới (đầu tư Y tế cơ sở, Y tế dự phòng, Y tế tư nhân, hệ thống điều trị, cấp cứu ngoại viện, dự kiến nguồn lực đầu tư,…).
 * Thành phần: TS Nguyễn Hồng Chương – GĐ Sở.
 * Địa điểm: Hội trường A - Tỉnh ủy.
  
2-8 giờ 00: Tiếp công dân định kỳ.
 * Thành phần: Ds Quách Ái Quốc – TP.NVD..
 * Địa điểm: Tầng 1 - TTHC tỉnh.
  
3-Trực, giám sát công tác phòng chống dịch Covid-19 (cả ngày).
 Thành phần: Lãnh đạo, các phòng ban, bộ phận liên quan.
 Địa điểm: Sở Y tế, CDC.
Chiều:
  
1-14 giờ 00: Giao ban BGĐ, TT.ĐU, CĐNYT, Các phòng CN sở.
 * Thành phần: BGĐ, TT.ĐU, CĐNYT, Các phòng CN sở.
 * Địa điểm: Hội trường B – Sở Y tế.
  
Thứ năm 18/11/2021
Sáng:
  
1-7 giờ 30: Dự họp cùng BTV Tỉnh uỷ (Nội dung 1): Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2021; phương hướng, nhiệm vụ năm 2022 và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, đối ngoại năm 2022; điều chỉnh vốn đầu tư công 2021 và 2022; những dự án hạ tầng giao thông đầu tư năm 2022; chủ trương về một số chính sách của tỉnh trước khi trình HĐND tỉnh.
 * Thành phần: TS Nguyễn Hồng Chương – GĐ Sở.
 * Địa điểm: Hội trường A – Tỉnh uỷ.
  
2-8 giờ 00: Họp Hội đồng Giám định Y khoa tỉnh (cả ngày).
 Thành phần: Bs Đoàn Thị Hồng Thơm – PGĐ Sở.
 * Địa điểm: TT.Giám định Y khoa tỉnh.
  
3-7 giờ 30: Thẩm định thực hành tốt phân phối thuốc, NLLT.
 Thành phần: Phòng NVD, Phòng Y tế Thuận An.
 * Địa điểm: Thuận An.
 Xe: TTKN
  
4-8 giờ 00: Tiếp công dân định kỳ.
 * Thành phần: ThS Nguyễn Bình Minh – Phó CVP.
 * Địa điểm: Tầng 1 - TTHC tỉnh.
  
5-Trực, giám sát công tác phòng chống dịch Covid-19 (cả ngày).
 Thành phần: Lãnh đạo, các phòng ban, bộ phận liên quan.
 Địa điểm: Sở Y tế, CDC.
  
Chiều:
  
1-13 giờ 30: Dự phiên họp UBND tỉnh lần thứ năm, trực tuyến đến UBND cấp huyện.
 * Thành phần: TS Nguyễn Hồng Chương - GĐ Sở.
 * Địa điểm: Phòng họp A – UBND tỉnh.
  
2-15 giờ 30: Dự cùng Bí thư Tỉnh uỷ làm việc với BTV Thị uỷ Bến Cát và Đảng uỷ xã Phú An về tình hình phát triển kinh tế - xã hội năm 2021 và kế hoạch 2022.
 * Thành phần: Bs Huỳnh Thanh Hà – PGĐ Sở.
 * Địa điểm: Hội trường Đảng uỷ xã Phú An.
 Xe: Đ/c Tuấn – BV.YHCT.
  
Thứ sáu 19/11/2021
Sáng:
  
1-8 giờ 00: Hội nghị trực tuyến Sơ kết 05 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trên địa bàn tỉnh.
 Thành phần: Theo Công văn số 468-CV/TU, ngày 12/11/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.
 * Địa điểm: Hội trường B - Tỉnh ủy.
  
2-8 giờ 30: Dự Hội thảo trực tuyến góp ý Thông tư sửa đổi Thông tư 04/2016/TT-BYT ngày 26/12/2016 của Bộ Y tế (theo Giấy mời số 898/GM-BYT ngày 12/11/2021).
 Thành phần: Bs Đoàn Thị Hồng Thơm – PGĐ Sở, P.NVY, KHTC.
 * Địa điểm: Online.
  
3-8 giờ 00: Họp phân loại đơn vị hành chính cấp xã thuộc địa bàn thị xã Tân Uyên và huyện Bắc Tân Uyên.
 * Thành phần: Đại diện Lãnh đạo Sở Y tế.
 * Địa điểm: Hội trường Sở Nội vụ.
  
4-10 giờ 00: Họp Giao ban trực tuyến công tác y tế, PCD Covid-19.
 * Thành phần: Theo Thông báo số 120/TB-SYT, ngày 06/10/2021.
 * Địa điểm: Phòng họp trực tuyến - Tầng 1 – TTHC tỉnh.
  
5-8 giờ 00: Thẩm định cấp Giấy chứng nhận phòng xét nghiệm đủ điều kiện xét nghiệm khẳng định các trường hợp HIV dương tính.
 * Thành phần: Sở Y tế, CDC, Viện Pasteur.
 * Địa điểm: BVĐK tỉnh.
  
6-7 giờ 30: Thẩm định PKCK tại Dĩ An, Thuận An.
 * Thành phần: Phòng NVY, Phòng Y tế Dĩ An, Thuận An.
 * Địa điểm: Dĩ An, Thuận An.
 Xe: Đ/c Hậu
  
7-8 giờ 00: Tiếp công dân định kỳ.
 * Thành phần: Ds Phạm Tiến Phương – Phó CTT.
 * Địa điểm: Tầng 1 - TTHC tỉnh.
  
8-Trực, giám sát công tác phòng chống dịch Covid-19 (cả ngày).
 Thành phần: Lãnh đạo, các phòng ban, bộ phận liên quan.
 Địa điểm: Sở Y tế, CDC.
  
Chiều:
  
1-13 giờ 30: Thẩm định điều kiện cấp phép hoạt động và bổ sung DMKT khám bệnh, chữa bệnh.
 * Thành phần: Bs Đoàn Thị Hồng Thơm – PGĐ Sở, P.NVY, khách mời (có Giấy mời riêng).
 * Địa điểm: PKĐK An Thành.
 Xe: Đ/c Hậu
Thứ bảy 20/11/2021
Sáng: 
1-Các Thành viên tổ công tác hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp khôi phục hoạt động sản xuất kinh doanh đi thăm, làm việc tại các cơ sở, doanh nghiệp về khôi phục sản xuất (có Chương trình riêng).
  
2-8 giờ: Trực, làm việc tại cơ quan Sở Y tế.
 Thành phần: Lãnh đạo, các phòng ban. Bộ phận Văn thư bố trí người trực tại cơ quan để tiếp nhận và phát hành văn bản.
 Địa điểm: Sở Y tế.
  
3-Trực, giám sát công tác phòng chống dịch Covid-19 (cả ngày).
 Thành phần: Lãnh đạo, các phòng ban, bộ phận liên quan.
 Địa điểm: Sở Y tế, CDC.

 

Nơi nhận:

- Văn phòng UBND tỉnh;

- Ban QLTN - TTHC tỉnh;

- BGĐ Sở, TT.ĐU, CĐN;

- Các Phòng CN Sở;

- Các Đơn vị trực thuộc (Website SYT);

- Lưu VT, VP (M).

GIÁM ĐỐC

(Đã ký)

Nguyễn Hồng Chương

(DỰ THẢO) LỊCH LÀM VIỆC SỞ Y TẾ Tuần lễ từ ngày 08/11/2021 đến ngày 13/11/2021Lịch làm việc(DỰ THẢO) LỊCH LÀM VIỆC SỞ Y TẾ Tuần lễ từ ngày 08/11/2021 đến ngày 13/11/2021/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
(Lịch này thay thư mời họp)
06/11/2021 23:00NoĐã ban hành
(DỰ THẢO) LỊCH LÀM VIỆC SỞ Y TẾ

Tuần lễ từ ngày 08/11/2021 đến ngày 13/11/2021

(Lịch này thay thư mời họp)

Du thao -Lich So Y te 08-11 den 13-11-2021.pdf

 

Thứ hai 08/11/2021:
Sáng:
1-9 giờ 00: Dự cùng Thường trực Tỉnh uỷ làm việc với Tổng cục Hậu cần – Bộ Quốc phòng.
 * Thành phần: TS Nguyễn Hồng Chương – GĐ Sở.
 * Địa điểm: Hội trường A - Tỉnh ủy.
  
2-8 giờ 00: Tham gia lớp QLNN Chuyên viên chính (từ 08/11 đến 13/11)
 * Thành phần: Bs Đoàn Thị Hồng Thơm – PGĐ sở, Bs Tâm – P.NVY
 * Địa điểm: Trường Chính trị tỉnh.
  
3-Trực, giám sát công tác phòng chống dịch Covid-19 (cả ngày).
 Thành phần: Lãnh đạo, các phòng ban, bộ phận liên quan.
 Địa điểm: Sở Y tế, CDC.
  
4-8 giờ 00: Trực Phòng Y tế – Trung tâm Hành chính tỉnh (Cả ngày).
 * Thành phần: TTYT TP.Thủ Dầu Một.
 * Địa điểm: Tháp B – Tầng 2 – TTHC tỉnh.
Chiều:
1-14 giờ 00: Tham gia cùng Lãnh đạo UBND tỉnh dự Hội nghị trực tuyến với Bộ Y tế và Bộ Giáo dục và Đào tạo về phòng, chống dịch Covid -19 trong các cơ sở giáo dục.
 * Thành phần: Lãnh đạo sở, P. NVY, TT.KSBT tỉnh.
 * Địa điểm: Phòng họp trực tuyến Viettel Bình Dương (số 277, Đại lộ Bình Dương, Chánh Nghĩa, Thủ Dầu Một).
  
Thứ ba 09/11/2021:
Sáng:
  
1-8 giờ 00: Họp giao ban Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid - 19 tỉnh với Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid - 19 cấp huyện theo hình thức trực tuyến.
 * Thành phần: Ban Giám đốc sở, Lãnh đạo BVĐK tỉnh, TT.KSBT tỉnh, Bs Tài - TP.NVY, ThS Sơn-VP.
 * Địa điểm: Hội trường B - Tỉnh ủy, tầng 17
  
2-8 giờ 00: Tham gia cùng Chủ tịch UBND tỉnh dự Hội thảo trực tuyến về xúc tiến đầu tư Hàn Quốc.
 * Thành phần: Lãnh đạo sở.
 * Địa điểm: Trung tâm Hội nghị và Triển lãm tỉnh.
  
3-7 giờ 30: Dự lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức cho cán bộ lãnh đạo, quản lý đối tượng 3 năm 2021 (từ 09/11 đến 13/11).
 * Thành phần: Bs Đoàn Thị Hồng Thơm – PGĐ sở.
 * Địa điểm: Học trực tuyến.
  
4-8 giờ 00: Kiểm tra đột xuất việc kinh doanh thuốc, thực phẩm chức năng, trang thiết bị y tế phục vụ công tác phòng chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh (từ ngày 09/11 – 10/11).
 * Thành phần: Thanh tra, TTKN, Phòng Y tế.
 * Địa điểm: Các cơ sở HNYDTN trên địa bàn tỉnh.
 Xe: Cá nhân.
  
5-Trực, giám sát công tác phòng chống dịch Covid-19 (cả ngày).
 Thành phần: Lãnh đạo, các phòng ban, bộ phận liên quan.
 Địa điểm: Sở Y tế, CDC.
  
6-8 giờ 00: Trực Phòng Y tế – Trung tâm Hành chính tỉnh (Cả ngày).
 * Thành phần: BVĐK tỉnh.
 * Địa điểm: Tháp B - Tầng 2 – TTHC tỉnh.
  
Chiều:
  
1-14 giờ 00: Họp báo cáo Lãnh đạo UBND tỉnh về tiến độ thực hiện các chỉ đạo của UBND tỉnh: Hoạt động phối hợp của trạm y tế trong khu công nghiệp; Chính sách hoạt động đối với trạm y tế lưu động; Kế hoạch sắp xếp các cơ sở cách ly, điều trị F0 trên địa bàn tỉnh; Xử lý F0 trong doanh nghiệp.
 Thành phần: Ban Giám đốc Sở Y tế.
 * Địa điểm: Phòng họp A - UBND tỉnh.
  
Thứ tư 10/11/2021.
Sáng:
  
1-8 giờ: Dự phiên họp UBND tỉnh lần thứ tư (cả ngày).
 Thành phần: TS Nguyễn Hồng Chương – GĐ Sở.
 * Địa điểm: Phòng họp A – UBND tỉnh.
  
2-Trực, giám sát công tác phòng chống dịch Covid-19 (cả ngày).
 Thành phần: Lãnh đạo, các phòng ban, bộ phận liên quan.
 Địa điểm: Sở Y tế, CDC.
  
3-8 giờ 00: Trực Phòng Y tế – Trung tâm Hành chính tỉnh (Cả ngày).
 * Thành phần:  Ban BVSKCB tỉnh.
 * Địa điểm: Tháp B - Tầng 2 – TTHC tỉnh.
  
Thứ năm 11/11/2021
Sáng:
1-7 giờ 30: Thẩm định thực hành tốt phân phối thuốc, NLLT.
 Thành phần: Phòng NVD, Phòng Y tế Tân Uyên.
 * Địa điểm: Tân Uyên.
 Xe:
  
2-Trực, giám sát công tác phòng chống dịch Covid-19 (cả ngày).
 Thành phần: Lãnh đạo, các phòng ban, bộ phận liên quan.
 Địa điểm: Sở Y tế, CDC.
          
3-8 giờ 00: Trực Phòng Y tế – Trung tâm Hành chính tỉnh (Cả ngày).
 * Thành phần:  BVĐK tỉnh.
 * Địa điểm: Tháp B – Tầng 2 – TTHC tỉnh.
Thứ sáu 12/11/2021
Sáng:
1-8 giờ 00: Hội nghị trực tuyến Sơ kết 05 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trên địa bàn tỉnh (Theo Công văn số 453-CV/TU, ngày 05/11/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy).
 * Thành phần: TS Nguyễn Hồng Chương – TUV, GĐ Sở.
 * Địa điểm: Hội trường B – Tỉnh uỷ.
  
2-10 giờ 00: Họp Giao ban trực tuyến công tác y tế, PCD Covid-19.
 * Thành phần: Theo Thông báo số 120/TB-SYT, ngày 06/10/2021.
 * Địa điểm: Phòng họp trực tuyến - Tầng 1 – TTHC tỉnh.
  
3-7 giờ 30: Thẩm định điều kiện cấp phép hoạt động và bổ sung DMKT
 * Thành phần: Theo GM số 94/GM-SYT ngày 6/11/2021 của Sở Y tế.
 * Địa điểm: Phòng khám ĐL Bình Dương và The Moon.
 Xe:
  
4-Trực, giám sát công tác phòng chống dịch Covid-19 (cả ngày).
 Thành phần: Lãnh đạo, các phòng ban, bộ phận liên quan.
 Địa điểm: Sở Y tế, CDC.
  
5-8 giờ 00: Trực Phòng Y tế – Trung tâm Hành chính tỉnh (Cả ngày).
 * Thành phần:  BVĐK tỉnh.
 * Địa điểm: Tháp B – Tầng 2 – TTHC tỉnh.
Chiều:
1-14 giờ 00: Họp báo cáo kết quả thực hiện Thành phố Thông minh và đề xuất các dự án - đề án trọng điểm của đơn vị trong giai đoạn 2021-2026. (Các đơn vị chuẩn bị nội dung để báo cáo trong cuộc họp; Văn phòng Thành phố thông minh - Sở Khoa học và Công nghệ chuẩn bị chương trình họp chi tiết).
 * Thành phần: TS Nguyễn Hồng Chương - GĐ Sở, ThS Minh - PCVP.
 * Địa điểm: Trung tâm Hội nghị & Triển lãm tỉnh.
 ​ 
Thứ bảy 13/11/2021
Sáng: 
1-Các Thành viên tổ công tác hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp khôi phục hoạt động sản xuất kinh doanh đi thăm, làm việc tại các cơ sở, doanh nghiệp về khôi phục sản xuất (có Chương trình riêng).
  
2-8 giờ: Trực, làm việc tại cơ quan Sở Y tế.
 Thành phần: Lãnh đạo, các phòng ban. Bộ phận Văn thư bố trí người trực tại cơ quan để tiếp nhận và phát hành văn bản.
 Địa điểm: Sở Y tế.
  
3-Trực, giám sát công tác phòng chống dịch Covid-19 (cả ngày).
 Thành phần: Lãnh đạo, các phòng ban, bộ phận liên quan.
 Địa điểm: Sở Y tế, CDC.
  

 

Nơi nhận:

- Văn phòng UBND tỉnh;

- Ban QLTN - TTHC tỉnh;

- BGĐ Sở, TT.ĐU, CĐN;

- Các Phòng CN Sở;

- Các Đơn vị trực thuộc (Website SYT);

- Lưu VT, VP (M).

GIÁM ĐỐC

 

(DỰ THẢO) LỊCH LÀM VIỆC SỞ Y TẾ Tuần lễ từ ngày 01/11/2021 đến ngày 07/11/2021Lịch làm việc(DỰ THẢO) LỊCH LÀM VIỆC SỞ Y TẾ Tuần lễ từ ngày 01/11/2021 đến ngày 07/11/2021/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
(Lịch này thay thư mời họp)
31/10/2021 23:00NoĐã ban hành
(DỰ THẢO) LỊCH LÀM VIỆC SỞ Y TẾ

Tuần lễ từ ngày 01/11/2021 đến ngày 07/11/2021

(Lịch này thay thư mời họp)​

Du thao - Lich So Y te 01-11 den 07-11-2021.pdf

Thứ hai 01/11/2021:
Sáng:
1-8 giờ 00: Dự trao quyết định cán bộ.
 * Thành phần: BGĐ Sở (TS Chương, Bs Thuận).
 * Địa điểm: Hội trường A - Tỉnh ủy.
  
2-8 giờ 00: Hội nghị sơ kết công tác PCD Covid-19 huyện Phú Giáo.
 * Thành phần: Bs Huỳnh Thanh Hà – PGĐ Sở.
 * Địa điểm: Hội trường A – UBND huyện Phú Giáo.
  
3-8 giờ 30: Hội nghị trực tuyến sơ kết 9 tháng của các dự án Quỹ toàn cầu phòng chống AIDS, Lao và Sốt rét.
 * Thành phần: Đại diện Lãnh đạo sở, TT.KSBT tỉnh.
 * Địa điểm: Trực tuyến qua Zoom.
  
4-Trực, giám sát công tác phòng chống dịch Covid-19 (cả ngày).
 Thành phần: Lãnh đạo, các phòng ban, bộ phận liên quan.
 Địa điểm: Sở Y tế, CDC.
  
5-8 giờ 00: Trực Phòng Y tế – Trung tâm Hành chính tỉnh (Cả ngày).
 * Thành phần: TTYT TP.Thủ Dầu Một.
 * Địa điểm: Tháp B – Tầng 2 – TTHC tỉnh.
Chiều:
1-14 giờ 00: Giao ban BGĐ, TT.ĐU, CĐNYT, Các phòng CN.
 * Thành phần: BGĐ Sở, TT.ĐU, CĐNYT, Các phòng CN.
 * Địa điểm: Hội trường B - Sở Y tế.
  
Thứ ba 02/11/2021:
Sáng:
1-7 giờ 30: Họp giao ban Ban Chỉ đạo phòng, chống Covid - 19 tỉnh.
 * Thành phần: Lãnh đạo Sở, Bs Tài – TP.NVY, ThS Sơn-VP.
 * Địa điểm: Phòng họp A - UBND tỉnh.
  
2-Trực, giám sát công tác phòng chống dịch Covid-19 (cả ngày).
 Thành phần: Lãnh đạo, các phòng ban, bộ phận liên quan.
 Địa điểm: Sở Y tế, CDC.
  
3-8 giờ 00: Trực Phòng Y tế – Trung tâm Hành chính tỉnh (Cả ngày).
 * Thành phần: BVĐK tỉnh.
 * Địa điểm: Tháp B - Tầng 2 – TTHC tỉnh.
  
Chiều:
1-14 giờ 00: Họp Đảng ủy Sở Y tế mở rộng.
 Thành phần: BCH Đảng ủy sở, Bí thư các Chi bộ TT.
 * Địa điểm: TT.KSBT tỉnh.
  
Thứ tư 03/11/2021.
Sáng:
  
1-8 giờ: Dự Hội nghị sơ kết công tác PCD Covid-19 huyện Bàu Bàng.
 Thành phần: Đại diện Lãnh đạo Sở.
 * Địa điểm: Phòng họp Đài Truyền thanh huyện Bàu Bàng.
  
2-8 giờ: Họp triển khai thực hiện dịch vụ công mức độ 3, mức độ 4 trên địa bàn tỉnh Bình Dương.
 Thành phần: Đại diện Lãnh đạo Sở, VP.
 * Địa điểm: Sở Thông tin và Truyền thông.
  
3-Trực, giám sát công tác phòng chống dịch Covid-19 (cả ngày).
 Thành phần: Lãnh đạo, các phòng ban, bộ phận liên quan.
 Địa điểm: Sở Y tế, CDC.
  
4-8 giờ 00: Trực Phòng Y tế – Trung tâm Hành chính tỉnh (Cả ngày).
 * Thành phần:  Ban BVSKCB tỉnh.
 * Địa điểm: Tháp B - Tầng 2 – TTHC tỉnh.
  
Chiều:
1-13 giờ 30: Dự phiên họp UBND tỉnh lần thứ 4 (theo Giấy mời số 219/GM-UBND ngày 29/10/2021 của UBND tỉnh).
 Thành phần: TS Nguyễn Hồng Chương - GĐ Sở.
 * Địa điểm: Phòng họp A - UBND tỉnh.
  
Thứ năm 04/11/2021
Sáng:
1-Trực, giám sát công tác phòng chống dịch Covid-19 (cả ngày).
 Thành phần: Lãnh đạo, các phòng ban, bộ phận liên quan.
 Địa điểm: Sở Y tế, CDC.
          
2-8 giờ 00: Trực Phòng Y tế – Trung tâm Hành chính tỉnh (Cả ngày).
 * Thành phần:  BVĐK tỉnh.
 * Địa điểm: Tháp B – Tầng 2 – TTHC tỉnh.
Chiều:
1-13 giờ 30: Hội nghị cán bộ chủ chốt và Hội nghị BCH Đảng bộ tỉnh lần thứ 10, nhiệm kỳ 2020 – 2025 thực hiện Quy trình công tác cán bộ.
 * Thành phần: TS Nguyễn Hồng Chương – GĐ Sở.
 * Địa điểm: Hội trường B - Tỉnh ủy.
  
2-Dự Lễ khai giảng năm học 2021-2022 và lễ trao Quyết định bổ nhiệm Phó Hiệu trưởng ĐH Y Dược Cần Thơ.
 * Thành phần: ThS Hữu, ThS Hiếu – VP.
 * Địa điểm: ĐH Y Dược Cần Thơ.
 Xe: Cá nhân.
  
Thứ sáu 05/11/2021
Sáng:
  
1-10 giờ 00: Họp Giao ban trực tuyến công tác y tế, PCD Covid-19.
 * Thành phần: Theo Thông báo số 120/TB-SYT, ngày 06/10/2021.
 * Địa điểm: Phòng họp trực tuyến - Tầng 1 – TTHC tỉnh.
  
2-Trực, giám sát công tác phòng chống dịch Covid-19 (cả ngày).
 Thành phần: Lãnh đạo, các phòng ban, bộ phận liên quan.
 Địa điểm: Sở Y tế, CDC.
  
3-8 giờ 00: Trực Phòng Y tế – Trung tâm Hành chính tỉnh (Cả ngày).
 * Thành phần:  BVĐK tỉnh.
 * Địa điểm: Tháp B – Tầng 2 – TTHC tỉnh.
Chiều:
  
1-13 giờ 30: Họp báo cáo kết quả thực hiện Thành phố Thông minh và đề xuất các dự án - đề án trọng điểm của đơn vị trong giai đoạn 2021-2026. (Các đơn vị chuẩn bị nội dung để báo cáo trong cuộc họp; Văn phòng Thành phố thông minh - Sở Khoa học và Công nghệ chuẩn bị chương trình họp chi tiết).
 * Thành phần: TS Nguyễn Hồng Chương - GĐ Sở, ThS Minh - PCVP.
 * Địa điểm: Trung tâm Hội nghị & Triển lãm tỉnh.
  
Thứ bảy 06/11/2021
Sáng: 
  
1-Các Thành viên tổ công tác hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp khôi phục hoạt động sản xuất kinh doanh dự cùng Thường trực UBND tỉnh đi thăm, làm việc tại các cơ sở, doanh nghiệp về khôi phục sản xuất (có Chương trình riêng).
  
2-8 giờ: Trực, làm việc tại cơ quan Sở Y tế (cả ngày).
 Thành phần: Lãnh đạo, các phòng ban. Bộ phận Văn thư bố trí người trực tại cơ quan để tiếp nhận và phát hành văn bản.
 Địa điểm: Sở Y tế.
  
3-Trực, giám sát công tác phòng chống dịch Covid-19 (cả ngày).
 Thành phần: Lãnh đạo, các phòng ban, bộ phận liên quan.
 Địa điểm: Sở Y tế, CDC.
  
Chủ nhật 07/11/2021
Sáng: 
1-8 giờ: Trực, làm việc tại cơ quan Sở Y tế (cả ngày).
 Thành phần: Lãnh đạo, các phòng ban. Bộ phận Văn thư bố trí người trực tại cơ quan để tiếp nhận và phát hành văn bản.
 ​Địa điểm: Sở Y tế.
  
2-​​Trực, giám sát công tác phòng chống dịch Covid-19 (cả ngày).
 Thành phần: Lãnh đạo, các phòng ban, bộ phận liên quan.
 Địa điểm: Sở Y tế, CDC.

 

Nơi nhận:

- Văn phòng UBND tỉnh;

- Ban QLTN - TTHC tỉnh;

- BGĐ Sở, TT.ĐU, CĐN;

- Các Phòng CN Sở;

- Các Đơn vị trực thuộc (Website SYT);

- Lưu VT, VP (M).

GIÁM ĐỐC

 

(DỰ THẢO) LỊCH LÀM VIỆC SỞ Y TẾ Tuần lễ từ ngày 25/10/2021 đến ngày 31/10/2021Lịch làm việc(DỰ THẢO) LỊCH LÀM VIỆC SỞ Y TẾ Tuần lễ từ ngày 25/10/2021 đến ngày 31/10/2021/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
(Lịch này thay thư mời họp)
24/10/2021 11:00NoĐã ban hành

(DỰ THẢO) LỊCH LÀM VIỆC SỞ Y TẾ

Tuần lễ từ ngày 25/10/2021 đến ngày 31/10/2021

(Lịch này thay thư mời họp)

Du thao (L2) - Lich So Y te 25-10 den 31-10-2021.pdf

 


Trong tuần 7 giờ 30 hàng ngày, Ban Giám đốc Sở, CDC tỉnh họp Giao ban BCĐ phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh (theo Lịch làm việc của Tỉnh ủy và UBND tỉnh); Bs Tài – TP.NVY và ThS Sơn - VP Sở dự cùng.

* Địa điểm: Phòng họp A – UBND tỉnh.

                                              

Thứ hai 25/10/2021:
Sáng:
1-8 giờ 00: Họp UBND tỉnh để báo cáo các nội dung: (1) Kế hoạch mua sắm vật tư, hóa chất, sinh phẩm, thuốc điều trị trong trạng thái bình thường mới; (2) Phương án thu gọn, giải thể các Bệnh viện dã chiến, Khu điều trị, Khu cách ly; (3) Phương án điều chuyển, thu hồi, quản lý sử dụng các trang thiết bị, xe cấp cứu được mua sắm, tài trợ.
 * Thành phần: Lãnh đạo Sở Y tế, Lãnh đạo các Bệnh viện dã chiến, Bệnh viện đa khoa tỉnh; Thành viên Tiểu ban Hậu cần phòng, chống dịch Covid-19 và Tổ Hỗ trợ mua sắm phục vụ công tác phòng, chống dịch Covid-19.
 * Địa điểm: Phòng họp A - UBND tỉnh.
  
2-Trực, giám sát công tác phòng chống dịch Covid-19 (cả ngày).
 Thành phần: Lãnh đạo, các phòng ban, bộ phận liên quan.
 Địa điểm: Sở Y tế, CDC.
  
3-8 giờ 00: Trực Phòng Y tế – Trung tâm Hành chính tỉnh (Cả ngày).
 * Thành phần: TTYT TP.Thủ Dầu Một.
 * Địa điểm: Tháp B – Tầng 2 – TTHC tỉnh.
Chiều:
1-14 giờ: Họp cùng Lãnh đạo UBND tỉnh nghe Sở Tài chính và UBND Thành phố Thuận An báo cáo liên quan đến đề án xã hội hóa khu điều trị khám bệnh của Trung tâm Y tế Thuận An.
 * Thành phần: Lãnh đạo Sở Y tế; P.KHTC; TTYT Thuận An.
 * Địa điểm: Phòng họp B - UBND tỉnh.
  
2-14 giờ: Họp xem xét khen thưởng công tác PC Covid-19 ngành Y tế.
 * Thành phần: BGĐ, CĐNYT, Lãnh đạo các Phòng CN.
 * Địa điểm: Hội trường B – Sở Y tế.
  
Thứ ba 26/10/2021:
Sáng:
1-7 giờ 30: Họp giao ban Ban Chỉ đạo phòng, chống Covid - 19 tỉnh.
 * Thành phần: Lãnh đạo Sở.
 * Địa điểm: Phòng họp A - UBND tỉnh.
  
2-8 giờ 00: Xác minh nội dung đơn thư khiếu nại, tố cáo.
 * Thành phần:Thanh tra, Văn phòng, P.NVY, KHTC.
 * Địa điểm: Trung tâm Y tế Bến Cát.
 * Xe: Cá nhân.
  
3-8 giờ 00: Tham gia Đoàn kiểm tra theo QĐ số 573/QĐ-QLD ngày 11/10/2021 của Cục QLD – BYT (26/10 - 27/10).
 * Thành phần: Ds Thúy – PTP.NVD.
 * Địa điểm: Thuận An và Bến Cát.
  
4-Trực, giám sát công tác phòng chống dịch Covid-19 (cả ngày).
 Thành phần: Lãnh đạo, các phòng ban, bộ phận liên quan.
 Địa điểm: Sở Y tế, CDC.
  
5-8 giờ 00: Trực Phòng Y tế – Trung tâm Hành chính tỉnh (Cả ngày).
 * Thành phần: BVĐK tỉnh.
 * Địa điểm: Tháp B - Tầng 2 – TTHC tỉnh.
  
Chiều:
1-14 giờ 00: Họp Đảng ủy Sở Y tế mở rộng.
 Thành phần: BCH Đảng ủy sở, Bí thư các Chi bộ TT.
 * Địa điểm: TT.KSBT tỉnh.
  
2-14 giờ 30: Làm việc với Viện Dinh dưỡng về công tác hỗ trợ dinh dưỡng khẩn cấp cho các đối tượng trẻ suy dinh dưỡng/có nguy cơ bị suy dinh dưỡng tại tỉnh Bình Dương và Trao sản phẩm phục hồi dinh dưỡng cho đại diện ngành y tế tỉnh Bình Dương.
 Thành phần: Đại diện Lãnh đạo Sở, Phòng NVY.
 * Địa điểm: TT.KSBT tỉnh.
  
3-15 giờ 30: Họp công tác cán bộ Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh.
 Thành phần: TS Nguyễn Hồng Chương - GĐ Sở, Văn phòng, BGĐ TT.KSBT tỉnh.
 * Địa điểm: Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh.
  
Thứ tư 27/10/2021.
Sáng:
  
1-8 giờ: Dự Phiên họp Thường trực HĐND tỉnh lần thứ năm (theo Thư mời số 11/TM-HĐND ngày 22/11/2021 của HĐND tỉnh).
 Thành phần: Đại diện Lãnh đạo Sở.
 * Địa điểm: Hội trường A - HĐND tỉnh.
  
2-8 giờ 30: Trao Quyết định công tác cán bộ.
 * Thành phần: Lãnh đạo Sở, Văn phòng.
 * Địa điểm: Trung tâm Y tế huyện Bàu Bàng.
  
3-9 giờ 30: Mở thầu Gói thầu cung cấp thuốc Generic 2021-2023.
 * Thành phần: Thành viên Đơn vị mua sắm thuốc TT (Theo QĐ số 171/QĐ-ĐV.MSTTT ngày 01/10/2021), Ds Năm.
 * Địa điểm: Ban BVSKCB tỉnh.
  
4-8 giờ 00: Làm việc với Đoàn công tác của Thanh tra Bộ Y tế triển khai Kế hoạch của Đoàn kiểm tra theo Quyết định số 179/QĐ-TTrB.
 * Thành phần: Đại diện Lãnh đạo sở, Thanh tra sở, P.NVY, NVD, KHTC, Lãnh đạo TT.KSBT tỉnh.
 * Địa điểm: Phòng họp Tầng 1 – Tháp B, TTHC tỉnh.
  
5-10 giờ - 14 giờ 00: Làm việc với Đoàn công tác của Thanh tra Bộ Y tế theo Quyết định số 34/QĐ-TTrB với 04 cơ sở sản xuất, nhập khẩu, kinh doanh dược, mỹ phẩm.
 * Thành phần: Thanh tra sở, 04 Công ty dược.
 * Địa điểm: Phòng họp Tầng 1 – Tháp B, TTHC tỉnh.
  
6-7 giờ 30: Thẩm định cá0c PKCK tại Thủ Dầu Một, Bổ sung DMKT KBCB BV Đa khoa tỉnh.
 * Thành phần: Phòng NVY.
 * Địa điểm: Thủ Dầu Một.
 Xe : Cá nhân.
  
7-Trực, giám sát công tác phòng chống dịch Covid-19 (cả ngày).
 Thành phần: Lãnh đạo, các phòng ban, bộ phận liên quan.
 Địa điểm: Sở Y tế, CDC.
  
8-8 giờ 00: Trực Phòng Y tế – Trung tâm Hành chính tỉnh (Cả ngày).
 * Thành phần:  Ban BVSKCB tỉnh.
 * Địa điểm: Tháp B - Tầng 2 – TTHC tỉnh.
  
Chiều:
1-14 giờ: Thường trực Tỉnh ủy họp nghe và cho ý kiến các nội dung: Báo cáo về công tác kiểm soát tình hình dịch Covid – 19 trên địa bàn tỉnh; tình hình khôi phục sản xuất kinh doanh; tình hình thu, chi ngân sách; giải quyết một số vướng mắc, khó khăn của UBND tỉnh.
 Thành phần: TS Nguyễn Hồng Chương - GĐ Sở.
 * Địa điểm: Hội trường A - Tỉnh ủy.
  
2-14 giờ: Dự phiên thảo luận trực tuyến tại Kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XV về tình hình thực hiện chính sách, chế độ BHXH, quản lý và sử dụng Quỹ BHXH năm 2020; việc thực hiện Nghị quyết 68/2013/QH13 về đẩy mạnh thực hiện chính sách pháp luật về BHYT, tiến tới BHYT toàn dân trong 2 năm 2019-2020.
 Thành phần: Đại diện Lãnh đạo Sở.
 * Địa điểm: Hội trường Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh.
  
Thứ năm 28/10/2021
Sáng:
  
1-8 giờ 30: Giao ban BGĐ, TT.ĐU, CĐNYT, Các phòng CN.
 * Thành phần: BGĐ Sở, TT.ĐU, CĐNYT, Các phòng CN.
 * Địa điểm: Hội trường B - Sở Y tế.
  
2-8 giờ: Tham gia Đoàn kiểm tra theo QĐ số 574/QĐ-QLD ngày 11/10/2021 của Cục QLD – BYT.
 Thành phần: Ds Quốc – TP.NVD.              
 * Địa điểm: Thuận An.
  
3-Trực, giám sát công tác phòng chống dịch Covid-19 (cả ngày).
 Thành phần: Lãnh đạo, các phòng ban, bộ phận liên quan.
 Địa điểm: Sở Y tế, CDC.
          
4-8 giờ 00: Trực Phòng Y tế – Trung tâm Hành chính tỉnh (Cả ngày).
 * Thành phần:  BVĐK tỉnh.
 * Địa điểm: Tháp B – Tầng 2 – TTHC tỉnh.
  
Thứ sáu 29/10/2021
Sáng:
  
1-10 giờ 00: Họp Giao ban trực tuyến công tác y tế, PCD Covid-19.
 * Thành phần: Theo Thông báo số 120/TB-SYT, ngày 06/10/2021.
 * Địa điểm: Phòng họp trực tuyến - Tầng 1 – TTHC tỉnh.
  
2-Trực, giám sát công tác phòng chống dịch Covid-19 (cả ngày).
 Thành phần: Lãnh đạo, các phòng ban, bộ phận liên quan.
 Địa điểm: Sở Y tế, CDC.
  
3-8 giờ 00: Trực Phòng Y tế – Trung tâm Hành chính tỉnh (Cả ngày).
 * Thành phần:  BVĐK tỉnh.
 * Địa điểm: Tháp B – Tầng 2 – TTHC tỉnh.
  
Thứ bảy 30/10/2021
Sáng: 
1-Các Thành viên tổ công tác hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp khôi phục hoạt động sản xuất kinh doanh dự cùng Thường trực UBND tỉnh đi thăm, làm việc tại các cơ sở, doanh nghiệp về khôi phục sản xuất (có Chương trình riêng).
  
2-7 giờ 30: Thẩm định các PKCK tại Dĩ An, Dầu Tiếng, Bến Cát.
 * Thành phần: Phòng NVY.
 * Địa điểm: Dĩ An, Dầu Tiếng, Bến Cát.
 Xe :
  
3-8 giờ: Trực, làm việc tại cơ quan Sở Y tế (cả ngày).
 Thành phần: Lãnh đạo, các phòng ban. Bộ phận Văn thư bố trí người trực tại cơ quan để tiếp nhận và phát hành văn bản.
 Địa điểm: Sở Y tế.
  
4-Trực, giám sát công tác phòng chống dịch Covid-19 (cả ngày).
 Thành phần: Lãnh đạo, các phòng ban, bộ phận liên quan.
 Địa điểm: Sở Y tế, CDC.
  
Chủ nhật 31/10/2021
Sáng: 
1-8 giờ: Trực, làm việc tại cơ quan Sở Y tế (cả ngày).
 Thành phần: Lãnh đạo, các phòng ban. Bộ phận Văn thư bố trí người trực tại cơ quan để tiếp nhận và phát hành văn bản.
 Địa điểm: Sở Y tế.
  
2-Trực, giám sát công tác phòng chống dịch Covid-19 (cả ngày).
 Thành phần: Lãnh đạo, các phòng ban, bộ phận liên quan.
 Địa điểm: Sở Y tế, CDC.

 

Nơi nhận:

- Văn phòng UBND tỉnh;

- Ban QLTN - TTHC tỉnh;

- BGĐ Sở, TT.ĐU, CĐN;

- Các Phòng CN Sở;

- Các Đơn vị trực thuộc (Website SYT);

- Lưu VT, VP (M).

GIÁM ĐỐC

 

(DỰ THẢO) LỊCH LÀM VIỆC SỞ Y TẾ Tuần lễ từ ngày 18/10/2021 đến ngày 24/10/2021Lịch làm việc(DỰ THẢO) LỊCH LÀM VIỆC SỞ Y TẾ Tuần lễ từ ngày 18/10/2021 đến ngày 24/10/2021/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
(Lịch này thay thư mời họp)
17/10/2021 13:00NoĐã ban hành

(DỰ THẢO) LỊCH LÀM VIỆC SỞ Y TẾ

Tuần lễ từ ngày 18/10/2021 đến ngày 24/10/2021

(Lịch này thay thư mời họp)

Lich So Y te 18-10 den 24-10-2021.pdf 


Trong tuần, 7 giờ 30 hàng ngày, Ban Giám đốc Sở, CDC tỉnh họp về tình hình phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh (theo Lịch làm việc của Tỉnh ủy và UBND tỉnh); Bs Tài – TP.NVY và ThS Sơn - VP Sở dự cùng.

* Địa điểm: Phòng họp A – UBND tỉnh.

                                              

Thứ hai 18/10/2021:
Sáng:
1-7 giờ 30: Ban Chỉ đạo phòng, chống Covid - 19 của tỉnh họp trực tuyến Sơ kết mô hình Trạm Y tế lưu động ở xã, phường, trong khu, cụm công nghiệp, doanh nghiệp; việc điều trị F0 tại nhà; công tác phòng, chống dịch và tổ chức sản xuất tại doanh nghiệp; về dự thảo chính sách đối với người nhiễm Covid - 19 (Sở Y tế chuẩn bị nội dung).
 * Thành phần: Thành viên Ban Chỉ đạo Covid - 19 của tỉnh (theo Quyết định số 1825/QĐ-UBND ngày 15/7/2021 của UBND tỉnh).
 * Địa điểm: Phòng họp A - UBND tỉnh.
  
2-8 giờ 30: Họp tham mưu phê duyệt Đề án "Thành lập Phòng khám đa khoa trong các khu công nghiệp".
 * Thành phần: Lãnh đạo Sở Y tế (Bs Thơm), Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh, Sở Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Công thương, Nội vụ, Công an tỉnh, Bảo hiểm xã hội tỉnh, Tổng Công ty Becamex; Phòng Nghiệp vụ Y.
 * Địa điểm: Phòng họp Tầng 1, Tháp A - TTHC tỉnh.
  
3-Trực, giám sát công tác phòng chống dịch Covid-19 (cả ngày).
 Thành phần: Lãnh đạo, các phòng ban, bộ phận liên quan.
 Địa điểm: Sở Y tế, CDC.
  
4-8 giờ 00: Trực Phòng Y tế – Trung tâm Hành chính tỉnh (Cả ngày).
 * Thành phần: TTYT TP.Thủ Dầu Một.
 * Địa điểm: Tháp B – Tầng 2 – TTHC tỉnh.
Chiều:
  
1-14 giờ: Họp về việc phối hợp rà soát các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn liên quan đến việc xét nghiệm và lưu thông trên địa bàn tỉnh.
 * Thành phần: Lãnh đạo sở, CDC.
 * Địa điểm: Khu làm việc số 1, Tầng 1,  Tháp A, TTHC tỉnh.
  
2-14 giờ 00: Giao ban BGĐ, TT.ĐU, CĐNYT, Các phòng CN.
 * Thành phần: BGĐ Sở, TT.ĐU, CĐNYT, Các phòng CN.
 * Địa điểm: Hội trường B - Sở Y tế.
  
Thứ ba 19/10/2021:
Sáng:
1-8 giờ 00: Dự họp với Thường trực Tỉnh ủy về các chính sách hỗ trợ liên quan phòng chống dịch; về tình hình thu chi ngân sách; tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công; báo cáo kết quả thực hiện chương trình, kế hoạch đầu tư nhà ở giai đoạn 2016 – 2020 và định hướng phát triển nhà ở giai đoạn 2021 - 2025 (Nội dung 2 - theo lịch Tỉnh ủy).
 * Thành phần: TS Nguyễn Hồng Chương – GĐ Sở.
 * Địa điểm: Hội trường A - Tỉnh ủy.
  
2-8 giờ 00: Kiểm tra, việc thực hiện các quy định pháp luật về KCB trong tình hình phòng chống Covid-19 (từ ngày 19/10 đến 21/10).
 * Thành phần:Thanh tra, P.NVY, Phòng Y tế.
 * Địa điểm: Tân Uyên, Bắc TU, Dĩ An.
 * Xe: Cá nhân.
  
3-Trực, giám sát công tác phòng chống dịch Covid-19 (cả ngày).
 Thành phần: Lãnh đạo, các phòng ban, bộ phận liên quan.
 Địa điểm: Sở Y tế, CDC.
  
4-8 giờ 00: Trực Phòng Y tế – Trung tâm Hành chính tỉnh (Cả ngày).
 * Thành phần: BVĐK tỉnh.
 * Địa điểm: Tháp B - Tầng 2 – TTHC tỉnh.
  
Chiều:
  
1-14 giờ 00: Họp thống nhất điều kiện tổ chức các giải thể thao.
 * Thành phần: Bs Huỳnh Thanh Hà – PGĐ Sở.
 * Địa điểm: Đài PT-TH tỉnh.
  
Thứ tư 20/10/2021.
Sáng:
1-7 giờ 30: Họp trực tuyến cùng Lãnh đạo UBND tỉnh nghe Sở Giáo dục và Đào tạo báo cáo về cơ sở vật chất ngành giáo dục trung dụng làm nơi cách ly phòng, chống dịch Covid -19 và Kế hoạch giảng dạy, học tập trong trạng thái bình thường mới.
 * Thành phần: TS Nguyễn Hồng Chương – GĐ Sở.
 * Địa điểm: Phòng họp A - UBND tỉnh.
  
2-9 giờ 00: Họp trực tuyến cùng Lãnh đạo UBND tỉnh về việc Sở Y tế báo cáo Kế hoạch tiêm vắc xin; kết quả thực hiện trạm y tế lưu động; kế hoạch đáp ứng nhân lực khi các lực lượng y tế chi viện rút khỏi Bình Dương; Kế hoạch sắp xếp khu cách ly và xây dựng cơ sở y tế điều trị bệnh nhân tại các huyện.
 * Thành phần: TS Nguyễn Hồng Chương – GĐ Sở, P.NVY, VP (TC).
 * Địa điểm: Phòng họp A - UBND tỉnh.
  
310 giờ 30: Họp trực tuyến cùng Lãnh đạo UBND tỉnh về việc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội báo cáo Kết quả, tình hình triển khai các gói an sinh xã hội và những tồn tại, vướng mắc.
 * Thành phần: TS Nguyễn Hồng Chương – GĐ Sở.
 * Địa điểm: Phòng họp A - UBND tỉnh.
  
4-9 giờ 00: Dự phiên khai mạc Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XV.
 * Thành phần: Bs Cao Thị Bích Thuận – PGĐ Sở.
 * Địa điểm: HT. Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh (Tầng 20, Tháp B).
  
5-Trực, giám sát công tác phòng chống dịch Covid-19 (cả ngày).
 Thành phần: Lãnh đạo, các phòng ban, bộ phận liên quan.
 Địa điểm: Sở Y tế, CDC.
  
6-8 giờ 00: Trực Phòng Y tế – Trung tâm Hành chính tỉnh (Cả ngày).
 * Thành phần:  Ban BVSKCB tỉnh.
 * Địa điểm: Tháp B - Tầng 2 – TTHC tỉnh.
Chiều:
1-14 giờ: Họp Đơn vị mua thuốc tập trung thông qua Danh mục thuốc dược liệu, thuốc cổ truyền, vị thuốc YHCT.
 Thành phần: Bs Đoàn Thị Hồng Thơm – PGĐ Sở, và Giấy mời.
 * Địa điểm: BV.YHCT tỉnh.
Thứ năm 21/10/2021
Sáng:
1-7 giờ 30: Họp giao ban Ban Chỉ đạo phòng, chống Covid - 19 tỉnh.
 Thành phần: Lãnh đạo sở, CDC.
 * Địa điểm: Phòng họp A - UBND tỉnh.
  
2-8 giờ: Họp Hội đồng Giám định Y khoa tỉnh (Cả ngày).
 Thành phần: Bs Đoàn Thị Hồng Thơm – PGĐ Sở, Chủ tịch HĐ.
 * Địa điểm: TT. Giám định Y khoa tỉnh.
  
3-Trực, giám sát công tác phòng chống dịch Covid-19 (cả ngày).
 Thành phần: Lãnh đạo, các phòng ban, bộ phận liên quan.
 Địa điểm: Sở Y tế, CDC.
          
4-8 giờ 00: Trực Phòng Y tế – Trung tâm Hành chính tỉnh (Cả ngày).
 * Thành phần:  BVĐK tỉnh.
 * Địa điểm: Tháp B – Tầng 2 – TTHC tỉnh.
  
Thứ sáu 22/10/2021
Sáng:
1-8 giờ 00: Dự Hội nghị sơ kết công tác PCD Covid-19 huyện Dầu Tiếng.
 Thành phần: TS Nguyễn Hồng Chương - GĐ Sở.
 * Địa điểm: Phòng họp 1 – Huyện ủy Dầu Tiếng.
  
2-10 giờ 00: Họp Giao ban trực tuyến công tác y tế, PCD Covid-19.
 * Thành phần: Theo Thông báo số 120/TB-SYT, ngày 06/10/2021.
 * Địa điểm: Phòng họp trực tuyến - Tầng 1 – TTHC tỉnh.
  
3-Trực, giám sát công tác phòng chống dịch Covid-19 (cả ngày).
 Thành phần: Lãnh đạo, các phòng ban, bộ phận liên quan.
 Địa điểm: Sở Y tế, CDC.
  
4-8 giờ 00: Trực Phòng Y tế – Trung tâm Hành chính tỉnh (Cả ngày).
 * Thành phần:  BVĐK tỉnh.
 * Địa điểm: Tháp B – Tầng 2 – TTHC tỉnh.
  
Chiều:
  
1-14 giờ 00: Họp Đảng ủy Sở Y tế mở rộng.
 Thành phần: BCH Đảng ủy sở, Bí thư các Chi bộ TT.
 * Địa điểm: TT.KSBT tỉnh.
  
Thứ bảy 23/10/2021
Sáng: 
  
1-Thường trực UBND tỉnh cùng Thành viên tổ công tác hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp, khôi phục hoạt động sản xuất kinh doanh đi thăm, làm việc tại các cơ sở, doanh nghiệp về khôi phục sản xuất trên địa bàn tỉnh
 Thành phần: TS Nguyễn Hồng Chương - GĐ Sở - TV tổ công tác
 Địa điểm: Theo Chương trình riêng.
  
2-8 giờ: Trực, làm việc tại cơ quan Sở Y tế (cả ngày).
 Thành phần: Lãnh đạo, các phòng ban. Bộ phận Văn thư bố trí người trực tại cơ quan để tiếp nhận và phát hành văn bản.
 Địa điểm: Sở Y tế.
  
3-Trực, giám sát công tác phòng chống dịch Covid-19 (cả ngày).
 Thành phần: Lãnh đạo, các phòng ban, bộ phận liên quan.
 Địa điểm: Sở Y tế, CDC.
  
Chủ nhật 24/10/2021
Sáng: 
1-8 giờ: Trực, làm việc tại cơ quan Sở Y tế (cả ngày).
 Thành phần: Lãnh đạo, các phòng ban. Bộ phận Văn thư bố trí người trực tại cơ quan để tiếp nhận và phát hành văn bản.
 Địa điểm: Sở Y tế.
  
2-Trực, giám sát công tác phòng chống dịch Covid-19 (cả ngày).
 Thành phần: Lãnh đạo, các phòng ban, bộ phận liên quan.
 Địa điểm: Sở Y tế, CDC.

 

Nơi nhận:

- Văn phòng UBND tỉnh;

- Ban QLTN - TTHC tỉnh;

- BGĐ Sở, TT.ĐU, CĐN;

- Các Phòng CN Sở;

- Các Đơn vị trực thuộc (Website SYT);

- Lưu VT, VP (M).

GIÁM ĐỐC

 

LỊCH LÀM VIỆC SỞ Y TẾ Tuần lễ từ ngày 11/10/2021 đến ngày 17/10/2021Lịch làm việcLỊCH LÀM VIỆC SỞ Y TẾ Tuần lễ từ ngày 11/10/2021 đến ngày 17/10/2021/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
(Lịch này thay thư mời họp)
11/10/2021 15:00NoĐã ban hành

LỊCH LÀM VIỆC SỞ Y TẾ

Tuần lễ từ ngày 11/10/2021 đến ngày 17/10/2021

(Lịch này thay thư mời họp)

Lich So Y te 11-10 den 17-10-2021.pdf


Trong tuần, 7 giờ 30 hàng ngày, Ban Giám đốc Sở, CDC tỉnh họp về tình hình phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh (theo Lịch làm việc của Tỉnh ủy và UBND tỉnh); Bs Tài – TP.NVY và ThS Sơn - VP Sở dự cùng.

* Địa điểm: Phòng họp A – UBND tỉnh.

                                              

Thứ hai 11/10/2021:
Sáng:
1-9 giờ 00: Hội nghị giao ban trực tuyến công tác phòng, chống dịch Covid -19 giữa Ban chỉ đạo tỉnh với Ban Chỉ đạo Covid - 19 huyện, thị xã, thành phố (Sở Y tế chuẩn bị báo cáo).
 * Thành phần: Thành viên Ban Chỉ đạo Covid - 19 của tỉnh (theo Quyết định số 1825/QĐ-UBND ngày 15/7/2021 của UBND tỉnh).
 * Địa điểm: Phòng họp A - UBND tỉnh.
  
2-10 giờ 00: Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid -19 tỉnh họp sơ kết đánh giá tình hình khi thực hiện nới lỏng giãn cách xã hội (Sở Y tế chuẩn bị nội dung).
 * Thành phần: Thành viên Ban Chỉ đạo Covid - 19 của tỉnh (theo Quyết định số 1825/QĐ-UBND ngày 15/7/2021 của UBND tỉnh).
 * Địa điểm: Phòng họp A - UBND tỉnh.
  
3-10 giờ 00: Họp, làm việc với Tổ chức sáng kiến tiếp cận y tế Clinton về hỗ trợ oxy y tế.
 * Thành phần: Đại diện Lãnh đạo sở; Ths Hiền, Ths Chinh.
 * Địa điểm: Sở Y tế.
  
4-10 giờ 00: Họp về việc thực hiện TTHC đặc biệt, cấp bách liên quan đến người dân, doanh nghiệp trong giai đoạn bình thường mới tại TTHC công của tỉnh.
 * Thành phần: ThS Minh – Phó Chánh VP.
 * Địa điểm: Phòng họp Tầng 1 – TTHC tỉnh.
  
5-8 giờ: Tiếp tục tham gia học lớp CCLLCT (từ ngày 11/10-19/10) và tập huấn công tác tài chính công đoàn.
 Thành phần: Bs Hồng – CT.CĐNYT và CN Giang  + CN Minh.
 Địa điểm: Online.
  
6-Trực, giám sát công tác phòng chống dịch Covid-19 (cả ngày).
 Thành phần: Lãnh đạo, các phòng ban, bộ phận liên quan.
 Địa điểm: Sở Y tế, CDC.
  
7-8 giờ 00: Trực Phòng Y tế – Trung tâm Hành chính tỉnh (Cả ngày).
 * Thành phần: TTYT TP.Thủ Dầu Một.
 * Địa điểm: Tháp B – Tầng 2 – TTHC tỉnh.
Chiều:
1-14 giờ: Họp Hội đồng tư vấn hỗ trợ công tác mua sắm phục vụ phòng, chống dịch Covid - 19.
 * Thành phần: Thành viên Hội đồng tư vấn (theo Quyết định số 1857/QĐ-UBND ngày 22/7/2021: TS Chương, Bs Tân, Bs Danh).
 * Địa điểm: Phòng họp B - UBND tỉnh.
  
2-14 giờ: Hội nghị trực tuyến của Bộ Y tế với các địa phương về kiểm điểm tiến độ triển khai tiêm vắc xin phòng Covid-19.
 * Thành phần: Bs Huỳnh Thanh Hà – PGĐ Sở, BVĐK tỉnh, CDC, Phòng Nghiệp vụ Y.
 * Địa điểm: Viettel Bình Dương.
  
3-14 giờ 00: Đi kiểm tra, khảo sát công tác phòng, chống dịch Covid - 19 và tình hình khôi phục sản xuất kinh doanh tại một số doanh nghiệp trong Khu Công nghiệp Acendas Protrade (theo Chương trình 03-CTr/VPTU ngày 08/10/2021 của Văn phòng Tỉnh ủy).
 * Thành phần: Lãnh đạo Sở Y tế.
 * Địa điểm: Văn phòng Khu Công nghiệp Acendas Protrade.
  
4-14 giờ 00: Hội nghị trực tuyến sơ kết công tác Công an trong phòng chống dịch Covid-19.
 * Thành phần: Uỷ quyền Phòng Nghiệp vụ Y dự.
 * Địa điểm: Trung tâm Chỉ huy – CA tỉnh.
  
5-16 giờ 00: Đi kiểm tra, khảo sát thực tế công tác phòng, chống dịch và tình hình phục hồi sản xuất kinh doanh của một số doanh nghiệp và dự Khai trương Trạm Y tế tại Khu công nghiệp Đồng An 2 (theo Chương trình số 03-CTr/VPTU ngày 08/10/2021 của Văn phòng Tỉnh ủy).
 * Thành phần: Lãnh đạo Sở Y tế.
 * Địa điểm: Văn phòng KCN Đồng An 2 – TP.TDM.
Thứ ba 12/10/2021:
Sáng:
1-8 giờ 00: Đi kiểm tra, khảo sát công tác phòng, chống dịch Covid - 19 và tình hình khôi phục sản xuất kinh doanh tại huyện Bàu Bàng (theo Chương trình 03-CTr/VPTU ngày 08/10/2021 của Văn phòng Tỉnh ủy).
 * Thành phần: Lãnh đạo Sở Y tế.
 * Địa điểm: Huyện Bàu Bàng.
  
1-8 giờ 00: Kiểm tra, việc thực hiện các quy định pháp luật về KCB trong tình hình phòng chống Covid-19 (từ ngày 12/10 đến 14/10).
 * Thành phần:Thanh tra, P.NVY, Phòng Y tế.
 * Địa điểm: Tân Uyên, Phú Giáo, Bắc TU.
 * Xe: Cá nhân.
  
2-Trực, giám sát công tác phòng chống dịch Covid-19 (cả ngày).
 Thành phần: Lãnh đạo, các phòng ban, bộ phận liên quan.
 Địa điểm: Sở Y tế, CDC.
  
3-8 giờ 00: Trực Phòng Y tế – Trung tâm Hành chính tỉnh (Cả ngày).
 * Thành phần: BVĐK tỉnh.
 * Địa điểm: Tháp B - Tầng 2 – TTHC tỉnh.
 
Thứ tư 13/10/2021.
Sáng:
  
1-Trực, giám sát công tác phòng chống dịch Covid-19 (cả ngày).
 Thành phần: Lãnh đạo, các phòng ban, bộ phận liên quan.
 Địa điểm: Sở Y tế, CDC.
  
2-8 giờ 00: Trực Phòng Y tế – Trung tâm Hành chính tỉnh (Cả ngày).
 * Thành phần:  Ban BVSKCB tỉnh.
 * Địa điểm: Tháp B - Tầng 2 – TTHC tỉnh.
Chiều:
1-14 giờ: Dự cùng Lãnh đạo UBND tỉnh gặp gỡ các Hiệp hội, Doanh nghiệp tiêu biểu và họp mặt và tôn vinh doanh nhân Bình Dương nhân kỷ niệm 76 năm Ngày Doanh nhân Việt Nam (có Thư mời riêng).
 Thành phần: TS Nguyễn Hồng Chương – GĐ Sở.
 * Địa điểm: Trung tâm Hội nghị và Triển lãm tỉnh.
  
Thứ năm 14/10/2021
Sáng:
1-8 giờ: Họp báo cáo Lãnh đạo UBND tỉnh Đề án đảm bảo nguồn nhân lực y tế giai đoạn 2021 - 2025.
 Thành phần: TS Nguyễn Hồng Chương – GĐ Sở, VP-TC.
 * Địa điểm: Phòng họp B - UBND tỉnh.
  
2-8 giờ: Dự Hội thảo trực tuyến "Phục hồi kinh tế, thích ứng linh hoạt, an toàn với đại dịch Covid - 19: Khắc phục đứt gãy kinh tế, tăng cường kết nối giữa các địa phương".
 Thành phần: Bs Đoàn Thị Hồng Thơm – PGĐ Sở.
 * Địa điểm: Hội trường A - UBND tỉnh.
  
3-Trực, giám sát công tác phòng chống dịch Covid-19 (cả ngày).
 Thành phần: Lãnh đạo, các phòng ban, bộ phận liên quan.
 Địa điểm: Sở Y tế, CDC.
          
4-8 giờ 00: Trực Phòng Y tế – Trung tâm Hành chính tỉnh (Cả ngày).
 * Thành phần:  BVĐK tỉnh.
 * Địa điểm: Tháp B – Tầng 2 – TTHC tỉnh.
  
Chiều:
1-15 giờ 00: Dự Hội nghị liên tịch chuẩn bị nội dung, chương trình họp thường lệ cuối năm 2021 - HĐND tỉnh khóa X (theo Giấy mời số 09/GM-HĐND ngày 08/10/2021 của HĐND tỉnh).
 * Thành phần:  Bs Cao Thị Bích Thuận - PGĐ Sở.
 * Địa điểm: Hội trường A - HĐND tỉnh (tầng 15, tháp B).
Thứ sáu 15/10/2021
Sáng:
1-7 giờ 30: Dự Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ 9, khóa XI
 Thành phần: TS Nguyễn Hồng Chương – TUV, GĐ Sở.
 * Địa điểm: Trung tâm Hội nghị và Triển lãm tỉnh.
  
2-Trực, giám sát công tác phòng chống dịch Covid-19 (cả ngày).
 Thành phần: Lãnh đạo, các phòng ban, bộ phận liên quan.
 Địa điểm: Sở Y tế, CDC.
  
3-8 giờ 00: Trực Phòng Y tế – Trung tâm Hành chính tỉnh (Cả ngày).
 * Thành phần:  BVĐK tỉnh.
 * Địa điểm: Tháp B – Tầng 2 – TTHC tỉnh.
Thứ bảy 16/10/2021
Sáng: 
1-8 giờ: Trực, làm việc tại cơ quan Sở Y tế (cả ngày).
 Thành phần: Lãnh đạo, các phòng ban. Bộ phận Văn thư bố trí người trực tại cơ quan để tiếp nhận và phát hành văn bản.
 Địa điểm: Sở Y tế.
  
2-Trực, giám sát công tác phòng chống dịch Covid-19 (cả ngày).
 Thành phần: Lãnh đạo, các phòng ban, bộ phận liên quan.
 Địa điểm: Sở Y tế, CDC.
Chủ nhật 17/10/2021
Sáng: 
1-8 giờ: Trực, làm việc tại cơ quan Sở Y tế (cả ngày).
 Thành phần: Lãnh đạo, các phòng ban. Bộ phận Văn thư bố trí người trực tại cơ quan để tiếp nhận và phát hành văn bản.
 Địa điểm: Sở Y tế.
  
2-Trực, giám sát công tác phòng chống dịch Covid-19 (cả ngày).
 Thành phần: Lãnh đạo, các phòng ban, bộ phận liên quan.
 Địa điểm: Sở Y tế, CDC.

 

Nơi nhận:

- Văn phòng UBND tỉnh;

- Ban QLTN - TTHC tỉnh;

- BGĐ Sở, TT.ĐU, CĐN;

- Các Phòng CN Sở;

- Các Đơn vị trực thuộc (Website SYT);

- Lưu VT, VP (M).

KT.GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

(Đã ký)

Cao Thị Bích Thuận

 

(DỰ THẢO) LỊCH LÀM VIỆC SỞ Y TẾ Tuần lễ từ ngày 04/10/2021 đến ngày 10/10/2021Lịch làm việc(DỰ THẢO) LỊCH LÀM VIỆC SỞ Y TẾ Tuần lễ từ ngày 04/10/2021 đến ngày 10/10/2021/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
(Lịch này thay thư mời họp)
02/10/2021 14:00NoĐã ban hành

(DỰ THẢO) LỊCH LÀM VIỆC SỞ Y TẾ

Tuần lễ từ ngày 04/10/2021 đến ngày 10/10/2021

(Lịch này thay thư mời họp)

(Du thao) Lich So Y te 04-10 den 10-10-2021.pdf

Thứ hai 04/10/2021:
Sáng:
  
1-7 giờ 30: Họp giao ban Thường trực Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid – 19 tỉnh.
 * Thành phần: Ban Giám đốc sở, CDC, Bs Tài – TP.NVY, ThS Sơn.
 * Địa điểm: Phòng họp A - UBND tỉnh.
  
2-Trực, giám sát công tác phòng chống dịch Covid-19 (cả ngày).
 Thành phần: Lãnh đạo, các phòng ban, bộ phận liên quan.
 Địa điểm: Sở Y tế, CDC.
                                                                        
3-8 giờ 00: Trực Phòng Y tế – Trung tâm Hành chính tỉnh (Cả ngày).
 * Thành phần: TTYT TP.Thủ Dầu Một.
 * Địa điểm: Tháp B – Tầng 2 – TTHC tỉnh.
Chiều:
1-14 giờ 00: Giao ban BGĐ, TT.ĐU, CĐNYT, Các phòng CN.
 * Thành phần: BGĐ Sở, TT.ĐU, CĐNYT, Các phòng CN.
 * Địa điểm: Hội trường B - Sở Y tế.
  
Thứ ba 05/10/2021:
Sáng:
1-8 giờ 00: Kiểm tra, việc thực hiện các quy định pháp luật về KCB trong tình hình phòng chống Covid-19 (từ ngày 05/10 đến 07/10).
 * Thành phần:Thanh tra, P.NVY, Phòng Y tế.
 * Địa điểm: Bến Cát, Bàu Bàng.
 * Xe: Cá nhân.
  
2-10 giờ 00: Hội nghị trực tuyến giải quyết các đề xuất của Tập đoàn Nike do Bộ kế hoạch và Đầu tư chủ trì.
 * Thành phần: Bs Cao Thị Bích Thuận – PGĐ Sở.
 * Địa điểm: Phòng họp B – UBND tỉnh.
  
3-10 giờ 30: Họp Giao ban trực tuyến công tác y tế, PCD Covid-19.
 * Thành phần: Theo Thông báo số 96/TB-SYT, ngày 14/9/2021.
 * Địa điểm: Phòng họp trực tuyến - Tầng 1 – TTHC tỉnh.
  
4-Trực, giám sát công tác phòng chống dịch Covid-19 (cả ngày).
 Thành phần: Lãnh đạo, các phòng ban, bộ phận liên quan.
 Địa điểm: Sở Y tế, CDC.
  
5-8 giờ 00: Trực Phòng Y tế – Trung tâm Hành chính tỉnh (Cả ngày).
 * Thành phần: BVĐK tỉnh.
 * Địa điểm: Tháp B - Tầng 2 – TTHC tỉnh.
  
Chiều:
  
1-15 giờ 00: Họp báo cáo UBND tỉnh về đề nghị xây dựng Nghị quyết Sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 45/2011/NQ-HĐND8 ngày 08/8/2011 của HĐND tỉnh về việc hỗ trợ sinh viên y, dược đào tạo theo địa chỉ sử dụng.
 * Thành phần: Ban Giám đốc sở, Văn phòng.
 * Địa điểm: Phòng họp B - UBND tỉnh.
  
Thứ tư 06/10/2021.
Sáng:
  
1-7 giờ 30: Họp giao ban Thường trực Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid – 19 tỉnh.
 * Thành phần: Ban Giám đốc sở, CDC, Bs Tài – TP.NVY, ThS Sơn.
 * Địa điểm: Phòng họp A - UBND tỉnh.
  
2-Trực, giám sát công tác phòng chống dịch Covid-19 (cả ngày).
 Thành phần: Lãnh đạo, các phòng ban, bộ phận liên quan.
 Địa điểm: Sở Y tế, CDC.
  
3-8 giờ 00: Trực Phòng Y tế – Trung tâm Hành chính tỉnh (Cả ngày).
 * Thành phần: Ban BVSKCB tỉnh.
 * Địa điểm: Tháp B - Tầng 2 – TTHC tỉnh.
  
Thứ năm 07/10/2021
Sáng:
  
1-9 giờ 00: Hội nghị trực tuyến với Hiệp hội Thương mại Mỹ tại Việt Nam - AmCham.
 * Thành phần: Bs Cao Thị Bích Thuận – PGĐ Sở.
 * Địa điểm: Trung tâm Hội nghị và Triển lãm tỉnh.
  
2-Trực, giám sát công tác phòng chống dịch Covid-19 (cả ngày).
 Thành phần: Lãnh đạo, các phòng ban, bộ phận liên quan.
 Địa điểm: Sở Y tế, CDC.
          
3-8 giờ 00: Trực Phòng Y tế – Trung tâm Hành chính tỉnh (Cả ngày).
 * Thành phần:   BVĐK tỉnh.
 * Địa điểm: Tháp B – Tầng 2 – TTHC tỉnh.
 
 
Chiều:
  
1-14 giờ 00: Họp Tổ công tác hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp khôi phục hoạt động sản xuất kinh doanh.
 * Thành phần: TS Nguyễn Hồng Chương - GĐ Sở.
 * Địa điểm: Phòng họp A - UBND tỉnh.
  
Thứ sáu 08/10/2021
Sáng:
1-7 giờ 30: Họp giao ban Thường trực Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid – 19 tỉnh.
 * Thành phần: Ban Giám đốc sở, CDC, Bs Tài – TP.NVY, ThS Sơn.
 * Địa điểm: Phòng họp A - UBND tỉnh.
  
2-10 giờ 30: Họp Giao ban trực tuyến công tác y tế, PCD Covid-19.
 * Thành phần: Theo Thông báo số 96/TB-SYT, ngày 14/9/2021.
 * Địa điểm: Phòng họp trực tuyến - Tầng 1 – TTHC tỉnh.
  
3-Trực, giám sát công tác phòng chống dịch Covid-19 (cả ngày).
 Thành phần: Lãnh đạo, các phòng ban, bộ phận liên quan.
 Địa điểm: Sở Y tế, CDC.
  
4-8 giờ 00: Trực Phòng Y tế – Trung tâm Hành chính tỉnh (Cả ngày).
 * Thành phần:  BVĐK tỉnh.
 * Địa điểm: Tháp B – Tầng 2 – TTHC tỉnh.
  
Thứ bảy 09/10/2021
Sáng: 
  
1-8 giờ: Trực, làm việc tại cơ quan Sở Y tế (cả ngày).
 Thành phần: Lãnh đạo, các phòng ban. Bộ phận Văn thư bố trí người trực tại cơ quan để tiếp nhận và phát hành văn bản.
 Địa điểm: Sở Y tế.
  
2-Trực, giám sát công tác phòng chống dịch Covid-19 (cả ngày).
 Thành phần: Lãnh đạo, các phòng ban, bộ phận liên quan.
 Địa điểm: Sở Y tế, CDC.
  
Chủ nhật 10/10/2021
Sáng: 
  
1-8 giờ: Trực, làm việc tại cơ quan Sở Y tế (cả ngày).
 Thành phần: Lãnh đạo, các phòng ban. Bộ phận Văn thư bố trí người trực tại cơ quan để tiếp nhận và phát hành văn bản.
 Địa điểm: Sở Y tế.
  
2-Trực, giám sát công tác phòng chống dịch Covid-19 (cả ngày).
 Thành phần: Lãnh đạo, các phòng ban, bộ phận liên quan.
 Địa điểm: Sở Y tế, CDC.
  

 

Nơi nhận:

- Văn phòng UBND tỉnh;

- Ban QLTN - TTHC tỉnh;

- BGĐ Sở, TT.ĐU, CĐN;

- Các Phòng CN Sở;

- Các Đơn vị trực thuộc (Website SYT);

- Lưu VT, VP (M).

GIÁM ĐỐC

 

(DỰ THẢO) LỊCH LÀM VIỆC SỞ Y TẾ Tuần lễ từ ngày 27/9/2021 đến ngày 03/10/2021Lịch làm việc(DỰ THẢO) LỊCH LÀM VIỆC SỞ Y TẾ Tuần lễ từ ngày 27/9/2021 đến ngày 03/10/2021/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
(Lịch này thay thư mời họp)
26/09/2021 16:00NoĐã ban hành

LỊCH LÀM VIỆC SỞ Y TẾ

Tuần lễ từ ngày 27/9/2021 đến ngày 03/10/2021

(Lịch này thay thư mời họp)

Du thao - Lich So Y te 27-9 den 03-10-2021.pdf


Trong tuần, 7 giờ 30 hàng ngày, Giám đốc và các Phó Giám đốc sở họp giao ban về tình hình phòng, chống dịch Covid -19 trên địa bàn tỉnh theo Lịch của Tỉnh uỷ và UBND tỉnh. Bs Tài – TP. Nghiệp vụ Y, ThS Sơn - Văn phòng Sở dự cùng.

* Địa điểm: Phòng họp Tầng 16, Tháp B – TTHC tỉnh.

                                        

Thứ hai 27/9/2021:
Sáng:
  
1-9 giờ 00: Giao ban BGĐ, TT.ĐU, CĐNYT, Các phòng CN.
 * Thành phần: BGĐ Sở, TT.ĐU, CĐNYT, Các phòng CN.
 * Địa điểm: Hội trường B - Sở Y tế.
  
2-10 giờ : Họp trực tuyến Tiểu ban điều phối Xét nghiệm - Tiêm vắc xin
 * Thành phần: BGĐ Sở ( TS Chương, BS Hà), CDC tỉnh, P.NVY.
 * Địa điểm: Phòng họp B – UBND tỉnh.
  
3-Trực, giám sát công tác phòng chống dịch Covid-19 (cả ngày).
 Thành phần: Lãnh đạo, các phòng ban, bộ phận liên quan.
 Địa điểm: Sở Y tế, CDC.
                                                                        
4-8 giờ 00: Trực Phòng Y tế – Trung tâm Hành chính tỉnh (Cả ngày).
 * Thành phần: Võ Văn Hải - TTYT TP.Thủ Dầu Một.
 * Địa điểm: Tháp B – Tầng 2 – TTHC tỉnh.
  
Thứ ba 28/9/2021:
Sáng:
  
1-8 giờ 00: Hội nghị Tổng kết Chương trình quốc gia khống chế và tiến tới loại trừ bệnh Dại giai đoạn 2017-2021 và Mit-tinh Ngày Thế giới phòng chống bệnh Dại do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức.
 * Thành phần: Bs Huỳnh Thanh Hà - PGĐ Sở, CDC tỉnh.
 * Địa điểm: Phòng họp B – UBND tỉnh.
  
2-8 giờ 30: Trao Quyết định công tác cán bộ tại BV.PHCN tỉnh.
 * Thành phần: Đại diện BGĐ Sở, Văn phòng sở.
 * Địa điểm: BV.PHCN tỉnh.
  
3-9 giờ 30: Trao Quyết định công tác cán bộ tại TT.GĐYK tỉnh.
 * Thành phần: Đại diện BGĐ Sở, Văn phòng sở.
 * Địa điểm: TT.GĐYK tỉnh.
  
410 giờ 30: Họp Giao ban trực tuyến công tác y tế, PCD Covid-19.
 * Thành phần: Theo Thông báo số 96/TB-SYT, ngày 14/9/2021.
 * Địa điểm: Phòng họp trực tuyến - Tầng 1 – TTHC tỉnh.
  
5-Trực, giám sát công tác phòng chống dịch Covid-19 (cả ngày).
 Thành phần: Lãnh đạo, các phòng ban, bộ phận liên quan.
 Địa điểm: Sở Y tế, CDC.
  
6-8 giờ 00: Trực Phòng Y tế – Trung tâm Hành chính tỉnh (Cả ngày).
 * Thành phần: Ngô Lê Phương Uyên  - BVĐK tỉnh.
 * Địa điểm: Tháp B - Tầng 2 – TTHC tỉnh.
  
Thứ tư 29/9/2021.
Sáng:
  
1-9 giờ 00: Trao Quyết định công tác cán bộ tại TTYT Thuận An.
 * Thành phần: Đại diện BGĐ Sở, Văn phòng sở.
 * Địa điểm: TTYT Thuận An.
  
2-Trực, giám sát công tác phòng chống dịch Covid-19 (cả ngày).
 Thành phần: Lãnh đạo, các phòng ban, bộ phận liên quan.
 Địa điểm: Sở Y tế, CDC.
  
3-8 giờ 00: Trực Phòng Y tế – Trung tâm Hành chính tỉnh (Cả ngày).
 * Thành phần: Thượng Thị Ngọc Thảo – Ban BVSKCB tỉnh.
 * Địa điểm: Tháp B - Tầng 2 – TTHC tỉnh.
  
Thứ năm 30/9/2021
Sáng:
  
1-7 giờ 00: Ban Thường vụ CĐNYT thăm đơn vị tuyến đầu chống dịch
 * Thành phần: BTV.CĐNYT.
 * Địa điểm: Theo KH.
  
2-Trực, giám sát công tác phòng chống dịch Covid-19 (cả ngày).
 Thành phần: Lãnh đạo, các phòng ban, bộ phận liên quan.
 Địa điểm: Sở Y tế, CDC.
          
3-8 giờ 00: Trực Phòng Y tế – Trung tâm Hành chính tỉnh (Cả ngày).
 * Thành phần:  Vũ Thị Thanh Tâm - BVĐK tỉnh.
 * Địa điểm: Tháp B – Tầng 2 – TTHC tỉnh.
 
 
Chiều:
  
1-13 giờ 30: Tham gia Đoàn kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ liên quan đến công tác PCD Covid-19 trên địa bàn thị xã Tân Uyên.
 * Thành phần: TS Nguyễn Hồng Chương – GĐ Sở.
 * Địa điểm: Thị xã Tân Uyên.
  
Thứ sáu 01/10/2021
Sáng:
1-10 giờ 30: Họp Giao ban trực tuyến công tác y tế, PCD Covid-19.
 * Thành phần: Theo Thông báo số 96/TB-SYT, ngày 14/9/2021.
 * Địa điểm: Phòng họp trực tuyến - Tầng 1 – TTHC tỉnh.
  
2-7 giờ 00: Ban Thường vụ CĐNYT thăm đơn vị tuyến đầu chống dịch
 * Thành phần: BTV.CĐNYT.
 * Địa điểm: Theo KH.
  
3-Trực, giám sát công tác phòng chống dịch Covid-19 (cả ngày).
 Thành phần: Lãnh đạo, các phòng ban, bộ phận liên quan.
 Địa điểm: Sở Y tế, CDC.
  
4-8 giờ 00: Trực Phòng Y tế – Trung tâm Hành chính tỉnh (Cả ngày).
 * Thành phần:  Vũ Thị Thu Hoài - BVĐK tỉnh.
 * Địa điểm: Tháp B – Tầng 2 – TTHC tỉnh.
  
Chiều:
1-16 giờ 00: Dự cùng lãnh đạo tỉnh họp trực tuyến với Hiệp hội Doanh nghiệp Châu Âu tại Việt Nam.
 * Thành phần: Đại diện Lãnh đạo Sở Y tế.
 * Địa điểm: Trung tâm Hội nghị & Triển lãm tỉnh.
  
Thứ bảy 02/10/2021
Sáng: 
1-8 giờ: Trực, làm việc tại cơ quan Sở Y tế (cả ngày).
 Thành phần: Lãnh đạo, các phòng ban. Bộ phận Văn thư bố trí người trực tại cơ quan để tiếp nhận và phát hành văn bản.
 Địa điểm: Sở Y tế.
  
2-Trực, giám sát công tác phòng chống dịch Covid-19 (cả ngày).
 Thành phần: Lãnh đạo, các phòng ban, bộ phận liên quan.
 Địa điểm: Sở Y tế, CDC.
Chủ nhật 03/10/2021
Sáng: 
1-8 giờ: Trực, làm việc tại cơ quan Sở Y tế (cả ngày).
 Thành phần: Lãnh đạo, các phòng ban. Bộ phận Văn thư bố trí người trực tại cơ quan để tiếp nhận và phát hành văn bản.
 Địa điểm: Sở Y tế.
  
2-Trực, giám sát công tác phòng chống dịch Covid-19 (cả ngày).
 Thành phần: Lãnh đạo, các phòng ban, bộ phận liên quan.
 Địa điểm: Sở Y tế, CDC.
  

 

Nơi nhận:

- Văn phòng UBND tỉnh;

- Ban QLTN - TTHC tỉnh;

- BGĐ Sở, TT.ĐU, CĐN;

- Các Phòng CN Sở;

- Các Đơn vị trực thuộc (Website SYT);

- Lưu VT, VP (M).

GIÁM ĐỐC

 

LỊCH LÀM VIỆC SỞ Y TẾ Tuần lễ từ ngày 20/9/2021 đến ngày 26/9/2021Lịch làm việcLỊCH LÀM VIỆC SỞ Y TẾ Tuần lễ từ ngày 20/9/2021 đến ngày 26/9/2021/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
(Lịch này thay thư mời họp)
20/09/2021 11:00NoĐã ban hành

LỊCH LÀM VIỆC SỞ Y TẾ

Tuần lễ từ ngày 20/9/2021 đến ngày 26/9/2021

(Lịch này thay thư mời họp)

Lich So Y te 20-9 den 26-9-2021.pdf

 

Trong tuần, 7 giờ 30 hàng ngày, Giám đốc và các Phó Giám đốc sở họp giao ban về tình hình phòng, chống dịch Covid -19 trên địa bàn tỉnh theo Lịch của Tỉnh uỷ và UBND tỉnh. Bs Tài – TP. Nghiệp vụ Y, ThS Sơn - Văn phòng Sở dự cùng.

* Địa điểm: Phòng họp Tầng 16, Tháp B – TTHC tỉnh.


Thứ hai 20/9/2021:
Sáng:
1-Kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ có liên quan đến công tác phòng, chống dịch Covid - 19 trên địa bàn tỉnh (theo Kế hoạch số 06-KH/BCĐ ngày 15/9/2021 của Ban Chỉ đạo  Covid - 19 tỉnh).
 * Thành phần: BGĐ Sở (TS Chương, Bs Hà, Bs Thơm) và các thành viên có tên theo Kế hoạch số 06-KH/BCĐ ngày 15/9/2021 của Ban Chỉ đạo Covid - 19 tỉnh.
 * Địa điểm: Theo KH số 06-KH/BCĐ ngày 15/9/2021.
  
2-8 giờ 00: Hội nghị trực tuyến về tình hình hoạt động, các khó khăn, vướng mắc và giải pháp phục hồi hoạt động của các Khu công nghiệp, Khu chế xuất, Khu công nghệ cao và Cụm công nghiệp (dự kiến cả ngày).
 * Thành phần: BS Cao Thị Bích Thuận – PGĐ Sở Y tế.
 * Địa điểm: Phòng họp A – UBND tỉnh.
  
3-Trực, giám sát công tác phòng chống dịch Covid-19 (cả ngày).
 Thành phần: Lãnh đạo, các phòng ban, bộ phận liên quan.
 Địa điểm: Sở Y tế, CDC.
                                                                        
4-8 giờ 00: Trực Phòng Y tế – Trung tâm Hành chính tỉnh (Cả ngày).
 * Thành phần: Võ Văn Hải - TTYT TP.Thủ Dầu Một.
 * Địa điểm: Tháp B – Tầng 2 – TTHC tỉnh.
Chiều:
1-14 giờ 00: Hội nghị về giải pháp khôi phục hoạt động của các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Bình Dương
 * Thành phần: BS Đoàn Thị Hồng Thơm – PGĐ Sở.
 * Địa điểm: Trung tâm Hội nghị Triễn lãm tỉnh Bình Dương.
  
2-13 giờ 00: Dự cùng LĐLĐ tỉnh thăm đơn vị tuyến đầu chống dịch
 * Thành phần: Bs Hồng – CT.CĐNYT.
 * Địa điểm: Theo KH.
Thứ ba 21/9/2021:
Sáng:
  
1-9 giờ 00: Hội nghị Đối thoại trực tiếp với một số doanh nghiệp (theo Thư mời số 174/TM-UBND ngày 17/9/2021 của UBND tỉnh).
 * Thành phần: BS Cao Thị Bích Thuận – PGĐ Sở.
 * Địa điểm: Trung tâm Hội nghị triển lãm tỉnh.
  
2-9 giờ 00: Họp giao ban Ban Giám đốc.
 * Thành phần: Ban Giám đốc Sở Y tế.
 * Địa điểm: Hội trường A – Sở Y tế.
  
3-10 giờ 30: Họp Giao ban trực tuyến công tác y tế, PCD Covid-19.
 * Thành phần: Theo Thông báo số 96/TB-SYT, ngày 14/9/2021.
 * Địa điểm: Phòng họp trực tuyến - Tầng 1 – TTHC tỉnh.
  
4-Trực, giám sát công tác phòng chống dịch Covid-19 (cả ngày).
 Thành phần: Lãnh đạo, các phòng ban, bộ phận liên quan.
 Địa điểm: Sở Y tế, CDC.
  
5-8 giờ 00: Trực Phòng Y tế – Trung tâm Hành chính tỉnh (Cả ngày).
 * Thành phần: Nguyễn Đức Minh Hùng - BVĐK tỉnh.
 * Địa điểm: Tháp B - Tầng 2 – TTHC tỉnh.
Chiều:
1-13 giờ 00: Dự cùng LĐLĐ tỉnh thăm đơn vị tuyến đầu chống dịch
 * Thành phần: Bs Hồng – CT.CĐNYT.
 * Địa điểm: Theo KH.
Thứ tư 22/9/2021.
Sáng:
1-8 giờ 00: Dự Phiên họp UBND tỉnh thường kỳ tháng 9/2021 hình thức trực tuyến, mở rộng.
 * Thành phần: TS Nguyễn Hồng Chương – GĐ Sở.
 * Địa điểm: Hội trường B - Tỉnh ủy
  
2-Trực, giám sát công tác phòng chống dịch Covid-19 (cả ngày).
 Thành phần: Lãnh đạo, các phòng ban, bộ phận liên quan.
 Địa điểm: Sở Y tế, CDC.
  
3-8 giờ 00: Trực Phòng Y tế – Trung tâm Hành chính tỉnh (Cả ngày).
 * Thành phần: Nguyễn Thị Mỹ Yến – Ban BVSKCB tỉnh.
 * Địa điểm: Tháp B - Tầng 2 – TTHC tỉnh.
  
Thứ năm 23/9/2021
Sáng:
1-7 giờ 00: Ban Thường vụ CĐNYT thăm đơn vị tuyến đầu chống dịch
 * Thành phần: BTV.CĐNYT.
 * Địa điểm: Theo KH.
  
2-Trực, giám sát công tác phòng chống dịch Covid-19 (cả ngày).
 Thành phần: Lãnh đạo, các phòng ban, bộ phận liên quan.
 Địa điểm: Sở Y tế, CDC.
          
3-8 giờ 00: Trực Phòng Y tế – Trung tâm Hành chính tỉnh (Cả ngày).
 * Thành phần:  Phạm Thị Thanh Tú  - BVĐK tỉnh.
 * Địa điểm: Tháp B – Tầng 2 – TTHC tỉnh.
  
Thứ sáu 24/9/2021
Sáng:
1-10 giờ 30: Họp Giao ban trực tuyến công tác y tế, PCD Covid-19.
 * Thành phần: Theo Thông báo số 96/TB-SYT, ngày 14/9/2021.
 * Địa điểm: Phòng họp trực tuyến - Tầng 1 – TTHC tỉnh.
  
2-7 giờ 00: Ban Thường vụ CĐNYT thăm đơn vị tuyến đầu chống dịch
 * Thành phần: BTV.CĐNYT.
 * Địa điểm: Theo KH.
  
3-Trực, giám sát công tác phòng chống dịch Covid-19 (cả ngày).
 Thành phần: Lãnh đạo, các phòng ban, bộ phận liên quan.
 Địa điểm: Sở Y tế, CDC.
  
4-8 giờ 00: Trực Phòng Y tế – Trung tâm Hành chính tỉnh (Cả ngày).
 * Thành phần:  Hồ Quốc Dũng  - BVĐK tỉnh.
 * Địa điểm: Tháp B – Tầng 2 – TTHC tỉnh.
  
Thứ bảy 25/9/2021
Sáng: 
  
1-8 giờ: Trực, làm việc tại cơ quan Sở Y tế (cả ngày).
 Thành phần: Lãnh đạo, các phòng ban. Bộ phận Văn thư bố trí người trực tại cơ quan để tiếp nhận và phát hành văn bản.
 Địa điểm: Sở Y tế.
  
2-Trực, giám sát công tác phòng chống dịch Covid-19 (cả ngày).
 Thành phần: Lãnh đạo, các phòng ban, bộ phận liên quan.
 Địa điểm: Sở Y tế, CDC.
  
Chủ nhật 26/9/2021
Sáng: 
  
1-8 giờ: Trực, làm việc tại cơ quan Sở Y tế (cả ngày).
 Thành phần: Lãnh đạo, các phòng ban. Bộ phận Văn thư bố trí người trực tại cơ quan để tiếp nhận và phát hành văn bản.
 Địa điểm: Sở Y tế.
  
2-Trực, giám sát công tác phòng chống dịch Covid-19 (cả ngày).
 Thành phần: Lãnh đạo, các phòng ban, bộ phận liên quan.
 Địa điểm: Sở Y tế, CDC.
  

 

Nơi nhận:

- Văn phòng UBND tỉnh;

- Ban QLTN - TTHC tỉnh;

- BGĐ Sở, TT.ĐU, CĐN;

- Các Phòng CN Sở;

- Các Đơn vị trực thuộc (Website SYT);

- Lưu VT, VP (M).

GIÁM ĐỐC

(Đã ký)

Nguyễn Hồng Chương

LỊCH LÀM VIỆC SỞ Y TẾ Tuần lễ từ ngày 13/9/2021 đến ngày 19/9/2021Lịch làm việcLỊCH LÀM VIỆC SỞ Y TẾ Tuần lễ từ ngày 13/9/2021 đến ngày 19/9/2021/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
(Lịch này thay thư mời họp)
12/09/2021 12:00NoĐã ban hành

LỊCH LÀM VIỆC SỞ Y TẾ

Tuần lễ từ ngày 13/9/2021 đến ngày 19/9/2021

(Lịch này thay thư mời họp)

Lich So Y te 13-9 den 19-9-2021.pdf

 

Trong tuần, 7 giờ 30 hàng ngày, Giám đốc và các Phó Giám đốc sở họp giao ban về tình hình phòng, chống dịch Covid -19 trên địa bàn tỉnh theo Lịch của Tỉnh uỷ và UBND tỉnh. Bs Tài – TP. Nghiệp vụ Y, ThS Sơn - Văn phòng Sở dự cùng.

* Địa điểm: Phòng họp Tầng 16, Tháp B – TTHC tỉnh.

                                            

Thứ hai 13/9/2021:
Sáng:
1-8 giờ 00: Dự Hội nghị trực tuyến thúc đẩy lưu thông, tiêu thụ nông sản trong bối cảnh phòng, chống dịch Covid-19.
 * Thành phần: Bs Cao Thị Bích Thuận – PGĐ Sở.
 * Địa điểm: Phòng họp A – UBND tỉnh.
  
2-8 giờ 30: Hội nghị tập huấn trực tuyến triển khai Đề án tăng cường khả năng cung ứng, sử dụng Oxy y tế cho các cơ sở điều trị Covid-19.
 * Thành phần: BS Đoàn Thị Hồng Thơm – PGĐ Sở Y tế, ThS Hiền, và theo Giấy mời 74/GM-SYT ngày 10/9/2021.
 * Địa điểm: Phòng họp trực tuyến Viettel Bình Dương (số 277, Đại lộ Bình Dương, Chánh Nghĩa, Thủ Dầu Một) và các điểm cầu huyện.
  
3Trực, giám sát công tác phòng chống dịch Covid-19 (cả ngày).
 Thành phần: Lãnh đạo, các phòng ban, bộ phận liên quan.
 Địa điểm: Sở Y tế, CDC.
                                                                        
4-8 giờ 00: Trực Phòng Y tế – Trung tâm Hành chính tỉnh (Cả ngày).
 * Thành phần: Võ Văn Hải - TTYT TP.Thủ Dầu Một.
 * Địa điểm: Tháp B – Tầng 2 – TTHC tỉnh.
  
Chiều:
1-13 giờ 30: Giao ban BGĐ, TT.ĐU, CĐNYT, Các phòng CN.
 * Thành phần: Giao ban BGĐ, TT.ĐU, CĐNYT, Các phòng CN.
 * Địa điểm: Hội trường B – Sở Y tế.
  
2-15 giờ 00: Hội nghị trực tuyến sơ kết công tác phòng chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Bình Dương và triển khai nhiệm vụ trong thời gian tới.
 * Thành phần: Theo Giấy mời số 163/TM-UBND ngày 10/9/2021 của UBND tỉnh Bình Dương.
 * Địa điểm: Hội trường B – Tỉnh ủy (Tầng 17, Tháp B).
  
Thứ ba 14/9/2021:
Sáng:
1-10 giờ 30: Họp Giao ban trực tuyến công tác chuyên môn y tế.
 * Thành phần: Theo Thông báo số 93/TB-SYT, ngày 8/9/2021.
 * Địa điểm: Phòng họp trực tuyến - Tầng 1 – TTHC tỉnh.
  
2-Trực, giám sát công tác phòng chống dịch Covid-19 (cả ngày).
 Thành phần: Lãnh đạo, các phòng ban, bộ phận liên quan.
 Địa điểm: Sở Y tế, CDC.
  
3-8 giờ 00: Trực Phòng Y tế – Trung tâm Hành chính tỉnh (Cả ngày).
 * Thành phần: Ngô Lê Phương Uyên - BVĐK tỉnh.
 * Địa điểm: Tháp B - Tầng 2 – TTHC tỉnh.
  
Thứ tư 15/9/2021.
Sáng:
  
1-Trực, giám sát công tác phòng chống dịch Covid-19 (cả ngày).
 Thành phần: Lãnh đạo, các phòng ban, bộ phận liên quan.
 Địa điểm: Sở Y tế, CDC.
  
2-8 giờ 00: Trực Phòng Y tế – Trung tâm Hành chính tỉnh (Cả ngày).
 * Thành phần: Thượng Thị Ngọc Thảo – Ban BVSKCB tỉnh.
 * Địa điểm: Tháp B - Tầng 2 – TTHC tỉnh.
Chiều:
113 giờ 30: Dự Hội nghị trực tuyến xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và đầu tư công năm 2022 do Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổ chức
 * Thành phần: Bs Cao Thị Bích Thuận – PGĐ Sở.
 * Địa điểm: Phòng họp A - UBND tỉnh
  
Thứ năm 16/9/2021
Sáng:
1-Trực, giám sát công tác phòng chống dịch Covid-19 (cả ngày).
 Thành phần: Lãnh đạo, các phòng ban, bộ phận liên quan.
 Địa điểm: Sở Y tế, CDC.
          
2-8 giờ 00: Trực Phòng Y tế – Trung tâm Hành chính tỉnh (Cả ngày).
 * Thành phần:  Nguyễn Thị Kim Tuyến  - BVĐK tỉnh.
 * Địa điểm: Tháp B – Tầng 2 – TTHC tỉnh.
  
Thứ sáu 17/9/2021
Sáng:
  
1-Trực, giám sát công tác phòng chống dịch Covid-19 (cả ngày).
 Thành phần: Lãnh đạo, các phòng ban, bộ phận liên quan.
 Địa điểm: Sở Y tế, CDC.
  
2-8 giờ 00: Trực Phòng Y tế – Trung tâm Hành chính tỉnh (Cả ngày).
 * Thành phần:  Trần Tất Thành  - BVĐK tỉnh.
 * Địa điểm: Tháp B – Tầng 2 – TTHC tỉnh.
  
Thứ bảy 18/9/2021
Sáng: 
  
1-8 giờ: Trực, làm việc tại cơ quan Sở Y tế (cả ngày).
 Thành phần: Lãnh đạo, các phòng ban. Bộ phận Văn thư bố trí người trực tại cơ quan để tiếp nhận và phát hành văn bản.
 Địa điểm: Sở Y tế.
  
2-Trực, giám sát công tác phòng chống dịch Covid-19 (cả ngày).
 Thành phần: Lãnh đạo, các phòng ban, bộ phận liên quan.
 Địa điểm: Sở Y tế, CDC.
  
Chủ nhật 19/9/2021
Sáng: 
  
1-8 giờ: Trực, làm việc tại cơ quan Sở Y tế (cả ngày).
 Thành phần: Lãnh đạo, các phòng ban. Bộ phận Văn thư bố trí người trực tại cơ quan để tiếp nhận và phát hành văn bản.
 Địa điểm: Sở Y tế.
  
2-Trực, giám sát công tác phòng chống dịch Covid-19 (cả ngày).
 Thành phần: Lãnh đạo, các phòng ban, bộ phận liên quan.
 Địa điểm: Sở Y tế, CDC.
  

 

Nơi nhận:

- Văn phòng UBND tỉnh;

- Ban QLTN - TTHC tỉnh;

- BGĐ Sở, TT.ĐU, CĐN;

- Các Phòng CN Sở;

- Các Đơn vị trực thuộc (Website SYT);

- Lưu VT, VP (M).

GIÁM ĐỐC

(Đã ký)

Nguyễn Hồng Chương

(DỰ THẢO) LỊCH LÀM VIỆC SỞ Y TẾ Tuần lễ từ ngày 06/9/2021 đến ngày 12/9/2021Lịch làm việc(DỰ THẢO) LỊCH LÀM VIỆC SỞ Y TẾ Tuần lễ từ ngày 06/9/2021 đến ngày 12/9/2021/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
(Lịch này thay thư mời họp)
05/09/2021 21:00NoĐã ban hành

(DỰ THẢO) LỊCH LÀM VIỆC SỞ Y TẾ

Tuần lễ từ ngày 06/9/2021 đến ngày 12/9/2021

(Lịch này thay thư mời họp)

Du thao - Lich So Y te 06-9 den 12-9-2021.pdf


Trong tuần, 7 giờ 00 hàng ngày, Giám đốc và các Phó Giám đốc sở họp giao ban về tình hình phòng, chống dịch Covid -19 trên địa bàn tỉnh theo Lịch của Tỉnh uỷ và UBND tỉnh. Bs Tài – TP. Nghiệp vụ Y, ThS Sơn - Văn phòng Sở dự cùng.

* Địa điểm: Khách sạn Becamex – Thành phố mới Bình Dương.

 

                                               ​

Thứ hai 06/9/2021:
Sáng:
1-9 giờ 00: Hội nghị trực tuyến về tiến độ triển khai tiêm chủng vắc xin phòng Covid - 19 do Bộ Y tế tổ chức.
 * Thành phần: Bs Huỳnh Thanh Hà – PGĐ Sở, Lãnh đạo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh, Phòng Nghiệp vụ Y dự.
 * Địa điểm: Phòng họp trực tuyến Viettel Bình Dương (số 277, Đại lộ Bình Dương, Chánh nghĩa, Thủ Dầu Một).                          
  
2-Trực, giám sát công tác phòng chống dịch Covid-19 (cả ngày).
 Thành phần: Lãnh đạo, các phòng ban, bộ phận liên quan.
 Địa điểm: Sở Y tế, CDC.
                                                                        
3-8 giờ 00: Trực Phòng Y tế – Trung tâm Hành chính tỉnh (Cả ngày).
 * Thành phần: Võ Văn Hải - TTYT TP.Thủ Dầu Một.
 * Địa điểm: Tháp B – Tầng 2 – TTHC tỉnh.
  
Chiều:
1-15 giờ 00: Họp Cơ quan Sở Y tế.
 * Thành phần: Ban Giám đốc Sở, CĐNYT, Toàn thể CBCC Sở Y tế.
 * Địa điểm: Hội trường B – Sở Y tế.
  
Thứ ba 07/9/2021:
Sáng:
  
1-Trực, giám sát công tác phòng chống dịch Covid-19 (cả ngày).
 Thành phần: Lãnh đạo, các phòng ban, bộ phận liên quan.
 Địa điểm: Sở Y tế, CDC.
  
2-8 giờ 00: Trực Phòng Y tế – Trung tâm Hành chính tỉnh (Cả ngày).
 * Thành phần: Nguyễn Văn Triệu - BVĐK tỉnh.
 * Địa điểm: Tháp B - Tầng 2 – TTHC tỉnh.
  
Thứ tư 08/9/2021.
Sáng:
  
1-Trực, giám sát công tác phòng chống dịch Covid-19 (cả ngày).
 Thành phần: Lãnh đạo, các phòng ban, bộ phận liên quan.
 Địa điểm: Sở Y tế, CDC.
  
2-8 giờ 00: Trực Phòng Y tế – Trung tâm Hành chính tỉnh (Cả ngày).
 * Thành phần: Nguyễn Thị Mỹ Yến – Ban BVSKCB tỉnh.
 * Địa điểm: Tháp B - Tầng 2 – TTHC tỉnh.
  
Thứ năm 09/9/2021
Sáng:
  
1-Trực, giám sát công tác phòng chống dịch Covid-19 (cả ngày).
 Thành phần: Lãnh đạo, các phòng ban, bộ phận liên quan.
 Địa điểm: Sở Y tế, CDC.
          
2-8 giờ 00: Trực Phòng Y tế – Trung tâm Hành chính tỉnh (Cả ngày).
 * Thành phần:  Nguyễn Văn Chính  - BVĐK tỉnh.
 * Địa điểm: Tháp B – Tầng 2 – TTHC tỉnh.
  
Thứ sáu 10/9/2021
Sáng:
                             
1-7 giờ 30: Dự Kỳ họp thứ hai - HĐND tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026 (01 ngày) theo Giấy mời số 05/GM-HĐND ngày 01/9/2021 của HĐND tỉnh.
 * Thành phần: TS Nguyễn Hồng Chương - Giám đốc sở.
 * Địa điểm: Trung tâm Hội nghị triển lãm tỉnh.
  
2-Trực, giám sát công tác phòng chống dịch Covid-19 (cả ngày).
 Thành phần: Lãnh đạo, các phòng ban, bộ phận liên quan.
 Địa điểm: Sở Y tế, CDC.
  
3-8 giờ 00: Trực Phòng Y tế – Trung tâm Hành chính tỉnh (Cả ngày).
 * Thành phần:  Trương Minh Tiến - BVĐK tỉnh.
 * Địa điểm: Tháp B – Tầng 2 – TTHC tỉnh.
Thứ bảy 11/9/2021
Sáng: 
1-9 giờ: Dự cùng lãnh đạo UBND tỉnh họp (theo hình thức trực tuyến) nghe báo cáo tình hình phòng, chống dịch Covid - 19 tại các địa phương phía Bắc thuộc "vùng xanh" (các huyện: Phú Giáo, Bắc Tân Uyên, Dầu Tiếng, Bàu Bàng và thị xã Bến Cát).
 Thành phần: Bs Huỳnh Thanh Hà – PGĐ Sở.
 Địa điểm: Phòng họp A - UBND tỉnh
  
2-8 giờ: Trực, làm việc tại cơ quan Sở Y tế (cả ngày).
 Thành phần: Lãnh đạo, các phòng ban. Bộ phận Văn thư bố trí người trực tại cơ quan để tiếp nhận và phát hành văn bản.
 Địa điểm: Sở Y tế.
  
3-Trực, giám sát công tác phòng chống dịch Covid-19 (cả ngày).
 Thành phần: Lãnh đạo, các phòng ban, bộ phận liên quan.
 Địa điểm: Sở Y tế, CDC.
  
Chủ nhật 12/9/2021
Sáng: 
  
1-8 giờ: Trực, làm việc tại cơ quan Sở Y tế (cả ngày).
 Thành phần: Lãnh đạo, các phòng ban. Bộ phận Văn thư bố trí người trực tại cơ quan để tiếp nhận và phát hành văn bản.
 Địa điểm: Sở Y tế.
  
2-Trực, giám sát công tác phòng chống dịch Covid-19 (cả ngày).
 Thành phần: Lãnh đạo, các phòng ban, bộ phận liên quan.
 Địa điểm: Sở Y tế, CDC.
  

 

Nơi nhận:

- Văn phòng UBND tỉnh;

- Ban QLTN - TTHC tỉnh;

- BGĐ Sở, TT.ĐU, CĐN;

- Các Phòng CN Sở;

- Các Đơn vị trực thuộc (Website SYT);

- Lưu VT, VP (M).

GIÁM ĐỐC

 

LỊCH LÀM VIỆC SỞ Y TẾ Tuần lễ từ ngày 30/8/2021 đến ngày 05/9/2021Lịch làm việcLỊCH LÀM VIỆC SỞ Y TẾ Tuần lễ từ ngày 30/8/2021 đến ngày 05/9/2021/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
(Lịch này thay thư mời họp)
28/08/2021 17:00NoĐã ban hành

LỊCH LÀM VIỆC SỞ Y TẾ

Tuần lễ từ ngày 30/8/2021 đến ngày 05/9/2021

(Lịch này thay thư mời họp)

Lich So Y te 30-8 den 05-9-2021.pdf

 


Trong tuần, 7 giờ hàng ngày, Giám đốc và Các Phó Giám đốc sở họp về tình hình phòng, chống dịch Covid -19 trên địa bàn tỉnh - theo Lịch làm việc của Tỉnh ủy và UBND tỉnh. BS Tài – TP.Nghiệp vụ Y, ThS Sơn - VP Sở dự cùng.

* Địa điểm: Khách sạn Becamex – Thành phố mới Bình Dương.

                                             

Thứ hai 30/8/2021:
Sáng:
  
1-9 giờ 00: Họp công tác xét nghiệm Covid-19.
 * Thành phần: Lãnh đạo sở, CDC, P.NVY; TTYT huyện, thị, tp (theo Giấy mời số 68/GM-SYT ngày 29/8/2021 của Sở Y tế).
 * Địa điểm: Hội trường KS Becamex – TP. Mới Bình Dương.
  
2-Trực, giám sát công tác phòng chống dịch Covid-19 (cả ngày).
 Thành phần: Lãnh đạo, các phòng ban, bộ phận liên quan.
 Địa điểm: Sở Y tế, CDC.
                                                                        
3-8 giờ 00: Trực Phòng Y tế – Trung tâm Hành chính tỉnh (Cả ngày).
 * Thành phần: Võ Văn Hải - TTYT TP.Thủ Dầu Một.
 * Địa điểm: Tháp B – Tầng 2 – TTHC tỉnh.
  
Chiều:
  
1-14 giờ 00: Giao ban BGĐ, TT.ĐU, CĐNYT, Trưởng, Phó các PCN.
 * Thành phần: BGĐ, TT.ĐU, CĐNYT, Trưởng, Phó các PCN.
 * Địa điểm: Hội trường B – Sở Y tế.
  
Thứ ba 31/8/2021:
Sáng:
  
1-9 giờ 00: Dự họp UBND tỉnh (theo hình thức trực tuyến) về tình hình phòng, chống dịch Covid - 19 tại các địa phương phía Bắc thuộc "vùng xanh" (các huyện: Phú Giáo, Bắc Tân Uyên, Dầu Tiếng, Bàu Bàng và thị xã Bến Cát).
 * Thành phần: Bs Huỳnh Thanh Hà – PGĐ Sở (Thành viên Tổ công tác theo Quyết định số 147/QĐ-BCĐ ngày 08/8/2021 của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid - 19 tỉnh).
 * Địa điểm: Phòng họp A - UBND tỉnh.
  
2-Trực, giám sát công tác phòng chống dịch Covid-19 (cả ngày).
 Thành phần: Lãnh đạo, các phòng ban, bộ phận liên quan.
 Địa điểm: Sở Y tế, CDC.
  
3-8 giờ 00: Trực Phòng Y tế – Trung tâm Hành chính tỉnh (Cả ngày).
 * Thành phần: Ngô Lê Phương Uyên  - BVĐK tỉnh.
 * Địa điểm: Tháp B - Tầng 2 – TTHC tỉnh.
Chiều:
1-14 giờ 00: Họp UBND tỉnh (theo hình thức trực tuyến) thông qua kế hoạch đầu tư công trung hạn 2021 - 2025 (Sở Kế hoạch và Đầu tư chuẩn bị nội dung).
 * Thành phần: TS Nguyễn Hồng Chương – Giám đốc sở.
 * Địa điểm: Phòng họp A – UBND tỉnh.
  
Thứ tư 01/9/2021.
Sáng:
1-6 giờ 30: Viếng Nghĩa trang Liệt sĩ tỉnh nhân kỷ niệm 76 năm Cách mạng Tháng tám (19/8/1945 -19/8/2021) và Quốc khánh nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1945 - 02/9/2021) theo Thông báo số 230/TB-UBND ngày 23/8/2021 của UBND tỉnh.
 * Thành phần: TS Nguyễn Hồng Chương – Giám đốc sở.
 * Địa điểm: Nghĩa trang Liệt sĩ tỉnh.
  
2-8 giờ 00: Trực Phòng Y tế – Trung tâm Hành chính tỉnh (Cả ngày).
 * Thành phần: Thượng Thị Ngọc Thảo  - Ban BVSKCB tỉnh.
 * Địa điểm: Tháp B - Tầng 2 – TTHC tỉnh.
  
Thứ năm 02/9/2021
Sáng:
  
1-

NGHỈ LỄ QUỐC KHÁNH

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NHĨA VIỆT NAM

(02/9/1945 - 02/9/2021)

  
2-Lãnh đạo, các bộ phận trực cơ quan; giám sát, báo cáo công tác phòng chống dịch Covid-19 theo quy định.
 Thành phần: Lãnh đạo, các phòng ban, bộ phận liên quan.
 Địa điểm: Sở Y tế, CDC.
  
Thứ sáu 03/9/2021
Sáng:
  
1-

NGHỈ LỄ

(THEO THÔNG BÁO 233/TB-UBND NGÀY 25/8/2021 CỦA UBND TỈNH BÌNH DƯƠNG)

  
  
2-Lãnh đạo, các bộ phận trực cơ quan; giám sát, báo cáo công tác phòng chống dịch Covid-19 theo quy định.
 Thành phần: Lãnh đạo, các phòng ban, bộ phận liên quan.
 Địa điểm: Sở Y tế, CDC.
  
Thứ bảy 04/9/2021
Sáng: 
  
1-Lãnh đạo, các bộ phận trực cơ quan; giám sát, báo cáo công tác phòng chống dịch Covid-19 theo quy định.
 Thành phần: Lãnh đạo, các phòng ban, bộ phận liên quan.
 Địa điểm: Sở Y tế, CDC.
  
Chủ nhật 05/9/2021
Sáng: 
  
1-Lãnh đạo, các bộ phận trực cơ quan; giám sát, báo cáo công tác phòng chống dịch Covid-19 theo quy định.
 Thành phần: Lãnh đạo, các phòng ban, bộ phận liên quan.
 Địa điểm: Sở Y tế, CDC.

Nơi nhận:

- Văn phòng UBND tỉnh;

- Ban QLTN - TTHC tỉnh;

- BGĐ Sở, TT.ĐU, CĐN;

- Các Phòng CN Sở;

- Các Đơn vị trực thuộc (Website SYT);

- Lưu VT, VP (M).

KT.GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

(Đã ký)

Cao Thị Bích Thuận

 


LỊCH LÀM VIỆC SỞ Y TẾ Tuần lễ từ ngày 23/8/2021 đến ngày 29/8/2021Lịch làm việcLỊCH LÀM VIỆC SỞ Y TẾ Tuần lễ từ ngày 23/8/2021 đến ngày 29/8/2021/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
(Lịch này thay thư mời họp)
23/08/2021 12:00NoĐã ban hành

LỊCH LÀM VIỆC SỞ Y TẾ

Tuần lễ từ ngày 23/8/2021 đến ngày 29/8/2021

(Lịch này thay thư mời họp)

 Lich So Y te 23-8 den 29-8-2021.pdf

 


Trong tuần, 7 giờ 00 hàng ngày, Ban Giám đốc Sở, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh, Giám đốc Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh họp về tình hình phòng, chống dịch Covid -19 trên địa bàn tỉnh - theo Lịch làm việc Tỉnh ủy UBND tỉnh. BS Tài – TP.Nghiệp vụ Y, ThS Sơn - VP Sở dự cùng.

          * Địa điểm: Khách sạn Becamex – Thành phố mới Bình Dương.

 

Thứ hai 23/8/2021:
Sáng:
1-8 giờ 00: Dự Lễ ra mắt và xuất quân đội hình của các tăng ni, phật tử Giáo hội PGVN tỉnh Bình Dương tình nguyện tham gia Phòng chống dịch Covid-19.
 * Thành phần: Bs Hồng – CT.CĐNYT.
 * Địa điểm: Trường Trung cấp Phật học – Đường Chùa Hội Khánh.
  
2-8 giờ 30: Dự Lễ công bố hoạt động Khu điều trị bệnh nhân Covid-19 huyện Bắc Tân Uyên.
 * Thành phần: Bs Đoàn Thị Hồng Thơm – PGĐ Sở.
 * Địa điểm: TTYT Huyện Bắc Tân Uyên.
  
3-8 giờ 30: Giao ban BGĐ, TT.ĐU, CĐNYT, Trưởng, Phó các PCN.
 * Thành phần: BGĐ, TT.ĐU, CĐNYT, Trưởng, Phó các PCN.
 * Địa điểm: Hội trường B – Sở Y tế.
  
4-Trực, giám sát công tác phòng chống dịch Covid-19 (cả ngày).
 Thành phần: Lãnh đạo, các phòng ban, bộ phận liên quan.
 Địa điểm: Sở Y tế, CDC.
                                                                        
5-8 giờ 00: Trực Phòng Y tế – Trung tâm Hành chính tỉnh (Cả ngày).
 * Thành phần: Võ Văn Hải - TTYT TP.Thủ Dầu Một.
 * Địa điểm: Tháp B – Tầng 2 – TTHC tỉnh.
  
Thứ ba 24/8/2021:
Sáng:
  
1-7 giờ 00: Dự cùng đoàn của Tỉnh ủy đi thăm TTYT các địa phương và các cơ sở y tế trong tỉnh.
 * Thành phần: Đại diện Lãnh đạo Sở.
 * Địa điểm: Theo Chương trình riêng.
  
2-Trực, giám sát công tác phòng chống dịch Covid-19 (cả ngày).
 Thành phần: Lãnh đạo, các phòng ban, bộ phận liên quan.
 Địa điểm: Sở Y tế, CDC.
  
3-8 giờ 00: Trực Phòng Y tế – Trung tâm Hành chính tỉnh (Cả ngày).
 * Thành phần: Trương Thanh Tòng - BVĐK tỉnh.
 * Địa điểm: Tháp B - Tầng 2 – TTHC tỉnh.
  
Thứ tư 25/8/2021.
Sáng:
1-Trực, giám sát công tác phòng chống dịch Covid-19 (cả ngày).
 Thành phần: Lãnh đạo, các phòng ban, bộ phận liên quan.
 Địa điểm: Sở Y tế, CDC.
  
2-8 giờ 00: Trực Phòng Y tế – Trung tâm Hành chính tỉnh (Cả ngày).
 * Thành phần: Nguyễn Thị Mỹ Yến  - Ban BVSKCB tỉnh.
 * Địa điểm: Tháp B - Tầng 2 – TTHC tỉnh.
  
Thứ năm 26/8/2021
Sáng:
  
1-Trực, giám sát công tác phòng chống dịch Covid-19 (cả ngày).
 Thành phần: Lãnh đạo, các phòng ban, bộ phận liên quan.
 Địa điểm: Sở Y tế, CDC.
          
2-8 giờ 00: Trực Phòng Y tế – Trung tâm Hành chính tỉnh (Cả ngày).
 * Thành phần:  Nguyễn Thị Gấm - BVĐK tỉnh.
 * Địa điểm: Tháp B – Tầng 2 – TTHC tỉnh.
  
Chiều:
  
1-14 giờ 00: Dự phiên họp UBND tỉnh (hình thức trực tuyến với các địa phương) thông qua các nội dung: (1) Báo cáo Chỉ đạo, điều hành của Ủy ban nhân dân tỉnh và tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh tháng 8 năm 2021 (Văn phòng UBND tỉnh chuẩn bị nội dung); (2) Triển khai thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp nhằm phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội tỉnh sau thời gian giãn cách xã hội; (3) Triển khai Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Bình Dương lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025 (Sở Kế hoạch và Đầu tư chuẩn bị nội dung 2 và 3).
 * Thành phần:  TS Nguyễn Hồng Chương – GĐ Sở.
 * Địa điểm: Phòng họp A – UBND tỉnh
  
Thứ sáu 27/8/2021
Sáng:
  
1-9 giờ 00: Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy chủ trì làm việc với các Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid – 19 các địa phương "Vùng đỏ": Thành phố Thủ Dầu Một, Thuận An, Dĩ An và Thị xã Tân Uyên.
 * Thành phần:  Thành viên Tổ công tác đặt biệt chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 đối với "Vùng đỏ" (Theo Quyết định số 202-QĐ/TU ngày 08/8/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy). Thường trực Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid – 19 và Giám đốc Trung tâm Y tế các địa phương "Vùng đỏ": thành phố Thủ Dầu Một, Thuận An, Dĩ An và Thị xã Tân Uyên.
 * Địa điểm: Phòng họp – Khách sạn Becamex.
  
2-8 giờ: Dự Hội nghị tổng kết năm học 2020 - 2021, triển khai nhiệm vụ năm học 2021 - 2022 theo Công văn số 3560/BGDĐT-VP ngày 20/8/2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo (theo hình thức trực tuyến).
 Thành phần: Bs Huỳnh Thanh Hà – PGĐ Sở, ThS Hiền - PTP.NVY.
 Địa điểm: Phòng họp A - UBND tỉnh.
  
3-Trực, giám sát công tác phòng chống dịch Covid-19 (cả ngày).
 Thành phần: Lãnh đạo, các phòng ban, bộ phận liên quan.
 Địa điểm: Sở Y tế, CDC.
  
4-8 giờ 00: Trực Phòng Y tế – Trung tâm Hành chính tỉnh (Cả ngày).
 * Thành phần:  Nguyễn Thị Nguyệt - BVĐK tỉnh.
 * Địa điểm: Tháp B – Tầng 2 – TTHC tỉnh.
  
Thứ bảy 28/8/2021
Sáng: 
  
1-8 giờ: Trực, làm việc tại cơ quan Sở Y tế (cả ngày).
 Thành phần: Lãnh đạo, các phòng ban. Bộ phận Văn thư bố trí người trực tại cơ quan để tiếp nhận và phát hành văn bản.
 Địa điểm: Sở Y tế.
  
2-Trực, giám sát công tác phòng chống dịch Covid-19 (cả ngày).
 Thành phần: Lãnh đạo, các phòng ban, bộ phận liên quan.
 Địa điểm: Sở Y tế, CDC.
  
Chủ nhật 29/8/2021
Sáng: 
  
1-8 giờ: Trực, làm việc tại cơ quan Sở Y tế (cả ngày).
 Thành phần: Lãnh đạo, các phòng ban. Bộ phận Văn thư bố trí người trực tại cơ quan để tiếp nhận và phát hành văn bản.
 Địa điểm: Sở Y tế.
  
2-Trực, giám sát công tác phòng chống dịch Covid-19 (cả ngày).
 Thành phần: Lãnh đạo, các phòng ban, bộ phận liên quan.
 Địa điểm: Sở Y tế, CDC.

 

Nơi nhận:

- Văn phòng UBND tỉnh;

- Ban QLTN - TTHC tỉnh;

- BGĐ Sở, TT.ĐU, CĐN;

- Các Phòng CN Sở;

- Các Đơn vị trực thuộc (Website SYT);

- Lưu VT, VP (M).

KT.GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

(Đã ký)

Cao Thị Bích Thuận

 

LỊCH LÀM VIỆC SỞ Y TẾ Tuần lễ từ ngày 09/8/2021 đến ngày 15/8/2021 (Có bổ sung)Lịch làm việcLỊCH LÀM VIỆC SỞ Y TẾ Tuần lễ từ ngày 09/8/2021 đến ngày 15/8/2021 (Có bổ sung)/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
(Lịch này thay thư mời họp)
08/08/2021 13:00NoĐã ban hành

LỊCH LÀM VIỆC SỞ Y TẾ

Tuần lễ từ ngày 09/8/2021 đến ngày 15/8/2021

(Lịch này thay thư mời họp)

Lich So Y te 09-8 den 15-8-2021.pdf

Bo sung - Lich So Y te 09-8 den 15-8-2021.pdf


Trong tuần, 7 giờ 00 hàng ngày, Ban Giám đốc Sở, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh, Giám đốc Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh họp về tình hình phòng, chống dịch Covid -19 trên địa bàn tỉnh - theo Lịch làm việc Tỉnh ủy UBND tỉnh, ThS Sơn - VP Sở dự cùng.

* Địa điểm: Khách sạn Becamex – Thành phố mới Bình Dương.

Thứ hai 09/8/2021:
Sáng:
  
1-9 giờ 00: Dự Lễ công bố đi vào hoạt động Bệnh viện Dã chiến số 4, Khu nhà xưởng Cty Hoàng Hùng, huyện Bàu Bàng.
 * Thành phần: Bs Đoàn Thị Hồng Thơm - PGĐ Sở.
 * Địa điểm: Bệnh viện Dã chiến số 4, Khu nhà xưởng Cty Hoàng Hùng, huyện Bàu Bàng.
  
2-Trực, giám sát công tác phòng chống dịch Covid-19 (cả ngày).
 Thành phần: Lãnh đạo, các phòng ban, bộ phận liên quan.
 Địa điểm: Sở Y tế, CDC.
  
3-8 giờ 00: Tiếp công dân.               
 * Thành phần: Bs Trần Tấn Tài – Trưởng phòng Nghiệp vụ Y.
 * Địa điểm: Phòng Tiếp dân –  TTHC.          
                                                                        
4-8 giờ 00: Trực Phòng Y tế – Trung tâm Hành chính tỉnh (Cả ngày).
 * Thành phần: Võ Văn Hải - TTYT TP.Thủ Dầu Một.
 * Địa điểm: Tháp B – Tầng 2 – TTHC tỉnh.
Chiều:
1-14 giờ 00: Hội nghị trực tuyến với các địa phương về tiến độ triển khai chiến dịch tiêm chủng vắc xin phòng Covid-19 toàn quốc.
 * Thành phần: Đại diện Lãnh đạo UBND tỉnh, Sở Y tế, Sở TT-TT, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, CDC tỉnh, Phòng Nghiệp vụ Y - Sở Y tế.
 * Địa điểm: Phòng họp trực tuyến - Viettel Bình Dương.
  
Thứ ba 10/8/2021:
Sáng:
  
1-Trực, giám sát công tác phòng chống dịch Covid-19 (cả ngày).
 Thành phần: Lãnh đạo, các phòng ban, bộ phận liên quan.
 Địa điểm: Sở Y tế, CDC.
  
2-8 giờ 00: Tiếp công dân.               
 * Thành phần: ThS Ngô Trần Đức Hữu – Phó Chánh Văn phòng.
 * Địa điểm: Phòng Tiếp dân –  TTHC.
  
3-8 giờ 00: Trực Phòng Y tế – Trung tâm Hành chính tỉnh (Cả ngày).
 * Thành phần: Ngô Minh Chiến - BVĐK tỉnh.
 * Địa điểm: Tháp B - Tầng 2 – TTHC tỉnh.
 
Thứ tư 11/8/2021.
Sáng:
  
1-8 giờ 00: Dự Phiên họp trực tuyến Chính phủ với các địa phương về các nội dung, cả ngày: (1) Báo cáo những nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm của Chính phủ triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết của Quốc hội khóa XV về phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025; (2) Công tác phòng, chống dịch Covid-19; (3) Tình hình phát triển kinh tế - xã hội tháng 7, 7 tháng đầu năm 2021 và những nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm tháo gỡ khó khăn, phát triển kinh tế - xã hội những tháng cuối năm.
 * Thành phần: TS Nguyễn Hồng Chương - GĐ Sở.
 * Địa điểm: Phòng họp A - UBND tỉnh.
  
2-Trực, giám sát công tác phòng chống dịch Covid-19 (cả ngày).
 Thành phần: Lãnh đạo, các phòng ban, bộ phận liên quan.
 Địa điểm: Sở Y tế, CDC.
  
3-8 giờ 00: Tiếp công dân.               
 * Thành phần: Ds Quách Ái Quốc – Trưởng phòng Nghiệp vụ Dược.
 * Địa điểm: Phòng Tiếp dân –  TTHC.
  
4-8 giờ 00: Trực Phòng Y tế – Trung tâm Hành chính tỉnh (Cả ngày).
 * Thành phần: Nguyễn Thị Mỹ Yến - Ban BVSKCB tỉnh.
 * Địa điểm: Tháp B - Tầng 2 – TTHC tỉnh.
  
Thứ năm 12/8/2021
Sáng:
1-Trực, giám sát công tác phòng chống dịch Covid-19 (cả ngày).
 Thành phần: Lãnh đạo, các phòng ban, bộ phận liên quan.
 Địa điểm: Sở Y tế, CDC.
  
28 giờ 00: Tiếp công dân.
 * Thành phần: ThS Nguyễn Bình Minh – Phó Chánh Văn phòng.
 * Địa điểm: Phòng Tiếp dân – TTHC.
          
3-8 giờ 00: Trực Phòng Y tế – Trung tâm Hành chính tỉnh (Cả ngày).
 * Thành phần:  Nguyễn Văn Chính  - BVĐK tỉnh.
 * Địa điểm: Tháp B – Tầng 2 – TTHC tỉnh.
Chiều:
1-14 giờ 00: Họp UBND tỉnh nghe Sở Kế hoạch và Đầu tư báo cáo kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, phục hồi sản xuất kinh doanh những tháng cuối năm 2021.
 * Thành phần:  Bs Cao Thị Bích Thuận - PGĐ Sở.
 * Địa điểm: Phòng họp A - UBND tỉnh.
Thứ sáu 13/8/2021
Sáng:
1-Trực, giám sát công tác phòng chống dịch Covid-19 (cả ngày).
 Thành phần: Lãnh đạo, các phòng ban, bộ phận liên quan.
 Địa điểm: Sở Y tế, CDC.
                             
2-8 giờ 00: Tiếp công dân.
 * Thành phần: Ds Phạm Tiến Phương – Phó Chánh Thanh tra.
 * Địa điểm: Phòng Tiếp dân – TTHC.
  
3-8 giờ 00: Trực Phòng Y tế – Trung tâm Hành chính tỉnh (Cả ngày).
 * Thành phần:  Trương Minh Tiến - BVĐK tỉnh.
 * Địa điểm: Tháp B – Tầng 2 – TTHC tỉnh.
Thứ bảy 14/8/2021
Sáng: 
1-8 giờ: Trực, làm việc tại cơ quan Sở Y tế (cả ngày).
 Thành phần: Lãnh đạo, các phòng ban. Bộ phận Văn thư bố trí người trực tại cơ quan để tiếp nhận và phát hành văn bản.
 Địa điểm: Sở Y tế.
  
2-Trực, giám sát công tác phòng chống dịch Covid-19 (cả ngày).
 Thành phần: Lãnh đạo, các phòng ban, bộ phận liên quan.
 Địa điểm: Sở Y tế, CDC.
Chủ nhật 15/8/2021
Sáng: 
1-8 giờ: Trực, làm việc tại cơ quan Sở Y tế (cả ngày).
 Thành phần: Lãnh đạo, các phòng ban. Bộ phận Văn thư bố trí người trực tại cơ quan để tiếp nhận và phát hành văn bản.
 Địa điểm: Sở Y tế.
  
2-Trực, giám sát công tác phòng chống dịch Covid-19 (cả ngày).
 Thành phần: Lãnh đạo, các phòng ban, bộ phận liên quan.
 Địa điểm: Sở Y tế, CDC.

 

Nơi nhận:

- Văn phòng UBND tỉnh;

- Ban QLTN - TTHC tỉnh;

- BGĐ Sở, TT.ĐU, CĐN;

- Các Phòng CN Sở;

- Các Đơn vị trực thuộc (Website SYT);

- Lưu VT, VP (M).

KT.GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

(Đã ký)

Cao Thị Bích Thuận

 

LỊCH LÀM VIỆC SỞ Y TẾ Tuần lễ từ ngày 26/7/2021 đến ngày 01/8/2021Lịch làm việcLỊCH LÀM VIỆC SỞ Y TẾ Tuần lễ từ ngày 26/7/2021 đến ngày 01/8/2021/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
26/07/2021 20:00NoĐã ban hành

LỊCH LÀM VIỆC SỞ Y TẾ

Tuần lễ từ ngày 26/7/2021 đến ngày 01/8/2021

(Lịch này thay thư mời họp)

Lich So Y te 26-7 den 01-8-2021.pdf


16 giờ hàng ngày, Ban Giám đốc Sở, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh, Giám đốc Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh họp trực tuyến về tình hình phòng, chống dịch Covid -19 trên địa bàn tỉnh - theo Lịch làm việc của Tỉnh ủy, UBND tỉnh (từ ngày 24/7/2021 đến 01/8/2021). ThS Sơn - VP Sở dự cùng.

* Địa điểm: Phòng họp A – UBND tỉnh.

 

​​Thứ hai 26/7/2021:
Sáng:
1-6 giờ 30: Viếng Nghĩa trang liệt sỹ tỉnh (theo TB số 195/TB-UBND)
 * Thành phần: TS Nguyễn Hồng Chương – GĐ Sở.
 * Địa điểm: Nghĩa trang liệt sỹ tỉnh.
 Xe: Đ/c Hậu
  
2-9 giờ 00: Giao ban BGĐ, TT.ĐU, CĐNYT, Các Phòng CN.
 * Thành phần: BGĐ, TT.ĐU, CĐNYT, Các Phòng CN.
 * Địa điểm: Hội trường B - Sở Y tế.
  
3-Trực, giám sát công tác phòng chống dịch Covid-19 (cả ngày).
 Thành phần: Lãnh đạo, các phòng ban, bộ phận liên quan.
 Địa điểm: Sở Y tế, CDC.
  
4-8 giờ 00: Tiếp công dân.               
 * Thành phần: Bs Trần Tấn Tài – Trưởng phòng Nghiệp vụ Y.
 * Địa điểm: Phòng Tiếp dân –  TTHC.          
                                                                        
5-8 giờ 00: Trực Phòng Y tế – Trung tâm Hành chính tỉnh (Cả ngày).
 * Thành phần: Nguyễn Thị Phương Thảo - TTYT TP.Thủ Dầu Một.
 * Địa điểm: Tháp B – Tầng 2 – TTHC tỉnh.
Thứ ba 27/7/2021:
Sáng:
1-10 giờ 00: Tiếp nhận máy thở do Doanh nghiệp tặng ngành Y tế.   
 * Thành phần: UBMTTQ tỉnh, P.KHTC, NVY Sở Y tế, Các đơn vị Y tế được giao tiếp nhận máy (BVĐK tỉnh, TTYT: Thuận An, Dĩ An, Tân Uyên, Dầu Tiếng, Bắc Tân Uyên).
 * Địa điểm: Phòng Tiếp dân - Tầng 1, Tháp B - TTHC.
  
2-10 giờ 30: Lãnh đạo tỉnh và các sở ngành gặp gỡ, chào xã giao các đoàn hỗ trợ, chi viện cho tỉnh Bình Dương phòng chống dịch Covid-19.
 * Thành phần: Lãnh đạo Sở, ThS Hữu, Bs Nguyên.
 * Địa điểm: Trung tâm Hành chính tỉnh.
  
3-Trực, giám sát công tác phòng chống dịch Covid-19 (cả ngày).
 Thành phần: Lãnh đạo, các phòng ban, bộ phận liên quan.
 Địa điểm: Sở Y tế, CDC.
  
4-8 giờ 00: Tiếp công dân.               
 * Thành phần: ThS Ngô Trần Đức Hữu – Phó Chánh Văn phòng.
 * Địa điểm: Phòng Tiếp dân –  TTHC.
  
5-8 giờ 00: Trực Phòng Y tế – Trung tâm Hành chính tỉnh (Cả ngày).
 * Thành phần: Tiêu Hoàng Phúc - BVĐK tỉnh.
 * Địa điểm: Tháp B - Tầng 2 – TTHC tỉnh.
  
Thứ tư 28/07/2021.
Sáng:
  
1-Trực, giám sát công tác phòng chống dịch Covid-19 (cả ngày).
 Thành phần: Lãnh đạo, các phòng ban, bộ phận liên quan.
 Địa điểm: Sở Y tế, CDC.
  
2-8 giờ 00: Tiếp công dân.               
 * Thành phần: Ds Quách Ái Quốc – Trưởng phòng Nghiệp vụ Dược.
 * Địa điểm: Phòng Tiếp dân –  TTHC.
  
3-8 giờ 00: Trực Phòng Y tế – Trung tâm Hành chính tỉnh (Cả ngày).
 * Thành phần: Nguyễn Thị Mỹ Yến - Ban BVCSSKCB tỉnh.
 * Địa điểm: Tháp B - Tầng 2 – TTHC tỉnh.
  
Thứ năm 29/07/2021
Sáng:
1-8 giờ 30: Hội nghị trực tuyến của Bộ Y tế với các địa phương về tiến độ triển khai chiến dịch tiêm chủng vắc xin phòng Covid-19.
 * Thành phần: Lãnh đạo : UBND tỉnh, Sở Y tế, CDC, BVĐK tỉnh.
 * Địa điểm: Phòng họp trực tuyến Viettel tỉnh.
  
2-Trực, giám sát công tác phòng chống dịch Covid-19 (cả ngày).
 Thành phần: Lãnh đạo, các phòng ban, bộ phận liên quan.
 Địa điểm: Sở Y tế, CDC.
  
3-8 giờ 00: Tiếp công dân.
 * Thành phần: ThS Nguyễn Bình Minh – Phó Chánh Văn phòng.
 * Địa điểm: Phòng Tiếp dân – TTHC.
          
4-8 giờ 00: Trực Phòng Y tế – Trung tâm Hành chính tỉnh (Cả ngày).
 * Thành phần:  Trần Thị Thùy Trang - BVĐK tỉnh.
 * Địa điểm: Tháp B – Tầng 2 – TTHC tỉnh.
  
Thứ sáu 30/07/2021
Sáng:
1-Trực, giám sát công tác phòng chống dịch Covid-19 (cả ngày).
 Thành phần: Lãnh đạo, các phòng ban, bộ phận liên quan.
 Địa điểm: Sở Y tế, CDC.
                             
2-8 giờ 00: Tiếp công dân.
 * Thành phần: Ds Phạm Tiến Phương – Phó Chánh Thanh tra.
 * Địa điểm: Phòng Tiếp dân – TTHC.
  
3-8 giờ 00: Trực Phòng Y tế – Trung tâm Hành chính tỉnh (Cả ngày).
 * Thành phần:  Hồ Quốc Dũng - BVĐK tỉnh.
 * Địa điểm: Tháp B – Tầng 2 – TTHC tỉnh.
  
Thứ bảy 31/07/2021
Sáng: 
1-8 giờ: Trực, làm việc tại cơ quan Sở Y tế (cả ngày).
 Thành phần: Lãnh đạo, các phòng ban. Bộ phận Văn thư bố trí người trực tại cơ quan để tiếp nhận và phát hành văn bản.
 Địa điểm: Sở Y tế.
  
2-Trực, giám sát công tác phòng chống dịch Covid-19 (cả ngày).
 Thành phần: Lãnh đạo, các phòng ban, bộ phận liên quan.
 Địa điểm: Sở Y tế, CDC.
  
Chủ nhật 01/08/2021
Sáng: 
1-8 giờ: Trực, làm việc tại cơ quan Sở Y tế (cả ngày).
 Thành phần: Lãnh đạo, các phòng ban. Bộ phận Văn thư bố trí người trực tại cơ quan để tiếp nhận và phát hành văn bản.
 Địa điểm: Sở Y tế.
  
2-Trực, giám sát công tác phòng chống dịch Covid-19 (cả ngày).
 Thành phần: Lãnh đạo, các phòng ban, bộ phận liên quan.
 Địa điểm: Sở Y tế, CDC.
  

 


Nơi nhận:

- Văn phòng UBND tỉnh;

- Ban QLTN - TTHC tỉnh;

- BGĐ Sở, TT.ĐU, CĐN;

- Các Phòng CN Sở;

- Các Đơn vị trực thuộc (Website SYT);

- Lưu VT, VP (M).

GIÁM ĐỐC

(Đã ký)

Nguyễn Hồng Chương

 

(DỰ THẢO) LỊCH LÀM VIỆC SỞ Y TẾ Tuần lễ từ ngày 17/7/2021 đến ngày 23/7/2021Lịch làm việc(DỰ THẢO) LỊCH LÀM VIỆC SỞ Y TẾ Tuần lễ từ ngày 17/7/2021 đến ngày 23/7/2021/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
(Lịch này thay thư mời họp)
17/07/2021 10:00NoĐã ban hành

(DỰ THẢO) LỊCH LÀM VIỆC SỞ Y TẾ

Tuần lễ từ ngày 17/7/2021 đến ngày 23/7/2021

(Lịch này thay thư mời họp)

------------------

Trong tuần, Ban Giám đốc sở họp giao ban về tình hình phòng, chống dịch Covid -19 trên địa bàn tỉnh - theo Lịch làm việc của Tỉnh ủy, UBND tỉnh (từ thứ hai đến chủ nhật; sáng 7 giờ, chiều 17 giờ ).

* Địa điểm: Phòng họp Khách sạn Becamex.

 

Thứ bảy 17/7/2021:
Sáng:
1-7 giờ 30: Tham gia Đoàn công tác của Bí thư Tỉnh ủy thăm và làm việc với Thị ủy Bến Cát (theo Chương trình 33-CTr/TU ngày 16/7/2021)
 * Thành phần: BS Đoàn Thị Hồng Thơm – PGĐ Sở;
 * Địa điểm: Tập trung tại UBND Phường Mỹ Phước.
 Xe: TT.GĐYK.
  
2-Văn phòng sở tăng cường làm việc tại cơ quan.
 Thành phần: Lãnh đạo, bộ phận liên quan.
 Địa điểm: Tầng 15 - TTHC tỉnh.
  
3-Trực, giám sát công tác phòng chống dịch Covid-19 (cả ngày).
 Thành phần: Lãnh đạo, các phòng ban, bộ phận liên quan.
 Địa điểm: CDC tỉnh.
  
Chủ nhật 18/7/2021:
Sáng:
1-7 giờ 00: Tham gia Đoàn công tác của Bí thư Tỉnh ủy thăm và làm việc với Huyện Dầu Tiếng (theo Chương trình 35-CTr/TU ngày 16/7/2021)
 * Thành phần: BS Huỳnh Thanh Hà – PGĐ Sở;
 * Địa điểm: Tập trung tại UBND Xã Thanh An.
 Xe: TTKN.
  
2-9 giờ 00: Dự lễ khánh thành Bệnh viện dã chiến Bình Dương - Số 1
 * Thành phần: Thành viên BCĐ PCD Covid-19 tỉnh; BGĐ Bệnh viện dã chiến Bình Dương - Số 1;
 * Địa điểm: Trung tâm Thương mại thế giới (WTC), P. Hòa Phú.
  
3-9 giờ 45: Tham gia Đoàn công tác của Bí thư Tỉnh ủy thăm và làm việc với Huyện ủy Bàu Bàng (theo Chương trình 34-CTr/TU ngày 16/7/2021).
 * Thành phần: TS Nguyễn Hồng Chương – GĐ Sở.
 * Địa điểm: UBND xã Trừ Văn Thố, Huyện Bàu Bàng.
 * Xe: Đc Hậu.
  
4-Trực, giám sát công tác phòng chống dịch Covid-19 (cả ngày).
 Thành phần: Lãnh đạo, các phòng ban, bộ phận liên quan.
 Địa điểm: Sở Y tế, CDC.
  
Chiều:
1-13 giờ 30: Tham gia Đoàn công tác của Bí thư Tỉnh ủy thăm và làm việc với Huyện ủy Bắc Tân Uyên (theo Chương trình 36-CTr/TU ngày 16/7/2021).
 * Thành phần: TS Nguyễn Hồng Chương – GĐ Sở.
 * Địa điểm: UBND xã Tân Thành, Huyện Bắc Tân Uyên.
 * Xe: Đc Hậu.

                                              

​Thứ hai 19/7/2021:
Sáng:
  
1-9 giờ 00: Giao ban BGĐ, TT.ĐU, CĐNYT, Các Phòng CN.
 * Thành phần: BGĐ, TT.ĐU, CĐNYT, Các Phòng CN.
 * Địa điểm: Hội trường B - Sở Y tế.
  
2-10 giờ 00: Họp thẩm định nhu cầu mua sắm TTBYT từ nguồn ngân sách nhà nước năm 2021.
 * Thành phần: Theo Quyết định 558/QĐ-SYT.
 * Địa điểm: Hội trường B - Sở Y tế.
  
3-Trực, giám sát công tác phòng chống dịch Covid-19 (cả ngày).
 Thành phần: Lãnh đạo, các phòng ban, bộ phận liên quan.
 Địa điểm: Sở Y tế, CDC.
  
4-8 giờ 00: Tiếp công dân.               
 * Thành phần: Bs Trần Tấn Tài – Trưởng phòng Nghiệp vụ Y.
 * Địa điểm: Phòng Tiếp dân –  TTHC.          
                                                                        
5-8 giờ 00: Trực Phòng Y tế – Trung tâm Hành chính tỉnh (Cả ngày).
 * Thành phần: Lê Ngọc Như Phương - TTYT TP.Thủ Dầu Một.
 * Địa điểm: Tháp B – Tầng 2 – TTHC tỉnh.
  
Thứ ba 20/7/2021:
Sáng:
1-Trực, giám sát công tác phòng chống dịch Covid-19 (cả ngày).
 Thành phần: Lãnh đạo, các phòng ban, bộ phận liên quan.
 Địa điểm: Sở Y tế, CDC.
  
2-8 giờ 00: Tiếp công dân.               
 * Thành phần: ThS Ngô Trần Đức Hữu – Phó Chánh Văn phòng.
 * Địa điểm: Phòng Tiếp dân –  TTHC.
  
3-8 giờ 00: Trực Phòng Y tế – Trung tâm Hành chính tỉnh (Cả ngày).
 * Thành phần: Ngô Lê Phương Uyên  - BVĐK tỉnh.
 * Địa điểm: Tháp B - Tầng 2 – TTHC tỉnh.
  
Thứ tư 21/07/2021.
Sáng:
1-8 giờ 00: Họp khảo sát, bố trí Khu cách ly, điều trị cho phạm nhân của Công an tỉnh Bình Dương.
 * Thành phần: BS Đoàn Thị Hồng Thơm – PGĐ Sở.
 * Địa điểm: Hội trường Công an huyện Bàu Bàng.
 Xe:
  
2-Trực, giám sát công tác phòng chống dịch Covid-19 (cả ngày).
 Thành phần: Lãnh đạo, các phòng ban, bộ phận liên quan.
 Địa điểm: Sở Y tế, CDC.
  
3-8 giờ 00: Tiếp công dân.               
 * Thành phần: Ds Quách Ái Quốc – Trưởng phòng Nghiệp vụ Dược.
 * Địa điểm: Phòng Tiếp dân –  TTHC.
  
4-8 giờ 00: Trực Phòng Y tế – Trung tâm Hành chính tỉnh (Cả ngày).
 * Thành phần: Thượng Thị Ngọc Thảo - Ban BVCSSKCB tỉnh.
 * Địa điểm: Tháp B - Tầng 2 – TTHC tỉnh.
Thứ năm 22/07/2021
Sáng:
  
1-Trực, giám sát công tác phòng chống dịch Covid-19 (cả ngày).
 Thành phần: Lãnh đạo, các phòng ban, bộ phận liên quan.
 Địa điểm: Sở Y tế, CDC.
  
2-8 giờ 00: Tiếp công dân.
 * Thành phần: ThS Nguyễn Bình Minh – Phó Chánh Văn phòng.
 * Địa điểm: Phòng Tiếp dân – TTHC.
          
3-8 giờ 00: Trực Phòng Y tế – Trung tâm Hành chính tỉnh (Cả ngày).
 * Thành phần:  Trần Thị Huệ - BVĐK tỉnh.
 * Địa điểm: Tháp B – Tầng 2 – TTHC tỉnh.
  
Thứ sáu 23/07/2021
Sáng:
1-Trực, giám sát công tác phòng chống dịch Covid-19 (cả ngày).
 Thành phần: Lãnh đạo, các phòng ban, bộ phận liên quan.
 Địa điểm: Sở Y tế, CDC.
                             
2-8 giờ 00: Tiếp công dân.
 * Thành phần: Ds Phạm Tiến Phương – Phó Chánh Thanh tra.
 * Địa điểm: Phòng Tiếp dân – TTHC.
  
3-8 giờ 00: Trực Phòng Y tế – Trung tâm Hành chính tỉnh (Cả ngày).
 * Thành phần:  Dương Trung Tá - BVĐK tỉnh.
 * Địa điểm: Tháp B – Tầng 2 – TTHC tỉnh.

 

Nơi nhận:

- Văn phòng UBND tỉnh;

- Ban QLTN - TTHC tỉnh;

- BGĐ Sở, TT.ĐU, CĐN;

- Các Phòng CN Sở;

- Các Đơn vị trực thuộc (Website SYT);

- Lưu VT, VP (M).

GIÁM ĐỐC

 

 

LỊCH LÀM VIỆC SỞ Y TẾ Tuần lễ từ ngày 10/7/2021 đến ngày 16/7/2021Lịch làm việcLỊCH LÀM VIỆC SỞ Y TẾ Tuần lễ từ ngày 10/7/2021 đến ngày 16/7/2021/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
10/07/2021 10:00NoĐã ban hành

LỊCH LÀM VIỆC SỞ Y TẾ

Tuần lễ từ ngày 10/7/2021 đến ngày 16/7/2021

(Lịch này thay thư mời họp)

 


                                              

​Thứ bảy 10/7/2021:
Sáng:
1-8 giờ 40: Dự Lễ phát động trực tuyến triển khai chiến dịch tiêm chủng Vac xin phòng dịch Covid-19 toàn quốc (theo Giấy mời số 95/GM-UBND ngày 9/7/2021 của UBND tỉnh).
 * Thành phần: BS Đoàn Thị Hồng Thơm – PGĐ Sở; Lãnh đạo CDC, BVĐK tỉnh, TTYT 9 huyện/thị/thành phố.
 * Địa điểm: Phòng họp trực tuyến – Bộ CHQS tỉnh.
  
2-9 giờ 30: Dự Hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ 8 -Khoá XI.
 * Thành phần: TS Nguyễn Hồng Chương – TUV, GĐ Sở.
 * Địa điểm: Trung tâm Hội nghị và Triển lãm tỉnh.
  
3-Trực, giám sát công tác phòng chống dịch Covid-19 (cả ngày).
 Thành phần: Lãnh đạo, các phòng ban, bộ phận liên quan.
 Địa điểm: Sở Y tế, CDC.
  
Chủ nhật 11/7/2021:
Sáng:
1-8 giờ 00: Tham gia cùng đoàn của Thường trực Tỉnh ủy đi thăm một số đơn vị tuyến đầu trong công tác phòng, chống dịch Covid-19, nhân lực chi viện của Bộ Y tế; thăm nhà máy sản xuất và làm việc với Thường trực Thành uỷ Dĩ An.
 * Thành phần: TS Nguyễn Hồng Chương - Giám đốc Sở; BS Tài-TP Nghiệp vụ Y; BS Danh - Giám đốc Trung tâm KSBT.
 * Địa điểm: Thành phố Dĩ An.
 * Xe: Đ/c Hậu.
  
2-Trực, giám sát công tác phòng chống dịch Covid-19 (cả ngày).
 Thành phần: Lãnh đạo, các phòng ban, bộ phận liên quan.
 Địa điểm: Sở Y tế, CDC.

Thứ hai 12/7/2021:
Sáng:
  
1-8 giờ 00: Bí thư Tỉnh ủy đi thăm các đơn vị có nhân lực chi viện của Bộ Y tế trong công tác phòng, chống dịch Covid-19.
 * Thành phần: TS Nguyễn Hồng Chương - Giám đốc Sở.
 * Địa điểm: Trung tâm Kiểm soát bệnh tật; Khách sạn Becamex Thành phố Mới.
 * Xe: Đ/c Hậu.
  
2-9 giờ 00: Họp với Thường trực Tỉnh uỷ để báo cáo tình hình triển khai công tác phòng, chống dịch Covid-19 và tình hình sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.
 * Thành phần: TS Nguyễn Hồng Chương - Giám đốc Sở.
 * Địa điểm: Phòng họp A – UBND tỉnh.
  
3-Trực, giám sát công tác phòng chống dịch Covid-19 (cả ngày).
 Thành phần: Lãnh đạo, các phòng ban, bộ phận liên quan.
 Địa điểm: Sở Y tế, CDC.
  
4-8 giờ 00: Tiếp công dân.               
 * Thành phần: Bs Trần Tấn Tài – Trưởng phòng Nghiệp vụ Y.
 * Địa điểm: Phòng Tiếp dân –  TTHC.          
                                                                        
5-8 giờ 00: Trực Phòng Y tế – Trung tâm Hành chính tỉnh (Cả ngày).
 * Thành phần: Trần Thị Ngọc Hiền- TTYT TP.Thủ Dầu Một.
 * Địa điểm: Tháp B – Tầng 2 – TTHC tỉnh.
  
Chiều:
1-13 giờ 30: Hội nghị trực tuyến báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh.
 * Thành phần: TS Nguyễn Hồng Chương – PGĐ Sở, Phòng Nghiệp vụ Y, CDC Bình Dương.
 * Địa điểm: Hội trường A Tỉnh ủy.
 Xe: Đ/c Hậu.
  
Thứ ba 13/7/2021:
Sáng:
1-7giờ 30: Thăm đơn vị tuyến đầu chống dịch (13/7/2021 và 14/07/2021).
 * Thành phần: BTV Công đoàn Ngành+Đ/c Giang (Kế toán CĐN).
 * Địa điểm: Các cơ sở y tế đơn vị trực thuộc Sở Y tế .
  
2- 9 giờ 00: Dự trao Quyết định bổ nhiệm Giám đốc Bệnh viện Phục hồi chức năng.
 * Thành phần: BS Đoàn Thị Hồng Thơm – Phó Giám đốc Sở.
 * Địa điểm: Phòng họp A – UBND tỉnh.
  
3-Trực, giám sát công tác phòng chống dịch Covid-19 (cả ngày).
 Thành phần: Lãnh đạo, các phòng ban, bộ phận liên quan.
 Địa điểm: Sở Y tế, CDC.
  
4-8 giờ 00: Tiếp công dân.               
 * Thành phần: ThS Ngô Trần Đức Hữu – Phó Chánh Văn phòng.
 * Địa điểm: Phòng Tiếp dân –  TTHC.
  
5-8 giờ 00: Trực Phòng Y tế – Trung tâm Hành chính tỉnh (Cả ngày).
 * Thành phần: Nguyễn Đức Minh Hùng - BVĐK tỉnh.
 * Địa điểm: Tháp B - Tầng 2 – TTHC tỉnh.
Chiều:
1-13 giờ 30: Dự cùng Bí thư Tỉnh uỷ làm việc với Thị uỷ Tân Uyên về tình hình phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn thị xã.
 * Thành phần: Bs Đoàn Thị Hồng Thơm – PGĐ Sở.
 * Địa điểm: Thị uỷ Tân Uyên.
 Xe: Đ/c Hậu.
  
Thứ tư 14/07/2021.
Sáng:
1-Trực, giám sát công tác phòng chống dịch Covid-19 (cả ngày).
 Thành phần: Lãnh đạo, các phòng ban, bộ phận liên quan.
 Địa điểm: Sở Y tế, CDC.
  
2-8 giờ 00: Tiếp công dân.               
 * Thành phần: Ds Quách Ái Quốc – Trưởng phòng Nghiệp vụ Dược.
 * Địa điểm: Phòng Tiếp dân –  TTHC.
  
3-8 giờ 00: Trực Phòng Y tế – Trung tâm Hành chính tỉnh (Cả ngày).
 * Thành phần: Nguyễn Thị Mỹ Yến - Ban BVCSSKCB tỉnh.
 * Địa điểm: Tháp B - Tầng 2 – TTHC tỉnh.
  
Chiều:
1-13 giờ 30: Dự cùng Bí thư Tỉnh uỷ thăm và làm việc với Thành uỷ Thủ Dầu Một về tình hình phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn thành phố Thủ Dầu Một.
 * Thành phần: TS Nguyễn Hồng Chương – GĐ Sở.
 * Địa điểm: Hội trường Thành uỷ Thủ Dầu Một.
  
2-14 giờ 00: Khảo sát, đánh giá hiện trạng cơ sở hạ tầng mạng nội bộ của Bệnh viện Y học cổ truyền.
 * Thành phần: Đại diện Sở Y tế.
 * Địa điểm: Bệnh viện Y học cổ truyền.
  
Thứ năm 15/07/2021
Sáng:
  
1-Trực, giám sát công tác phòng chống dịch Covid-19 (cả ngày).
 Thành phần: Lãnh đạo, các phòng ban, bộ phận liên quan.
 Địa điểm: Sở Y tế, CDC.
  
2-8 giờ 00: Tiếp công dân.
 * Thành phần: TS Nguyễn Hồng Chương - Giám đốc Sở; ThS Minh – Phó Chánh Văn phòng.
 * Địa điểm: Phòng Tiếp dân – TTHC.
          
3-8 giờ 00: Trực Phòng Y tế – Trung tâm Hành chính tỉnh (Cả ngày).
 * Thành phần:  Nguyễn Văn Chính - BVĐK tỉnh.
 * Địa điểm: Tháp B – Tầng 2 – TTHC tỉnh.
  
Chiều:
  
1-14 giờ 00: Dự họp Tiểu ban Hậu cần thực hiện nhiệm vụ phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh (theo QĐ 1724/QĐ-UBND).
 * Thành phần: BS Đoàn Thị Hồng Thơm – PGĐ Sở.
 * Địa điểm: Phòng họp A – UBND tỉnh.
  
Thứ sáu 16/07/2021
Sáng:
1-8 giờ 00: Họp với Ban Thường vụ Tỉnh uỷ để báo cáo tình hình triển khai công tác phòng, chống dịch trên địa bàn tỉnh và tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, an ninh-quốc phòng 6 tháng đầu năm và phương hướng 6 tháng cuối năm 2021.
 * Thành phần: TS Nguyễn Hồng Chương - GĐ Sở, Bs Danh - CDC.
 * Địa điểm: Hội trường A – Tỉnh uỷ.
  
2-Trực, giám sát công tác phòng chống dịch Covid-19 (cả ngày).
 Thành phần: Lãnh đạo, các phòng ban, bộ phận liên quan.
 Địa điểm: Sở Y tế, CDC.
                             
3-8 giờ 00: Tiếp công dân.
 * Thành phần: Ds Phạm Tiến Phương – Phó Chánh Thanh tra.
 * Địa điểm: Phòng Tiếp dân – TTHC.
  
4-8 giờ 00: Trực Phòng Y tế – Trung tâm Hành chính tỉnh (Cả ngày).
 * Thành phần:  Hồ Quốc Dũng - BVĐK tỉnh.
 * Địa điểm: Tháp B – Tầng 2 – TTHC tỉnh.
Chiều:
  
1-13 giờ 30: Dự cùng Bí thư Tỉnh uỷ thăm và làm việc với Huyện uỷ Phú Giáo về tình hình phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn huyện.
 * Thành phần: BS Huỳnh Thanh Hà – PGĐ Sở.
 * Địa điểm: Hội trường Huyện uỷ Phú Giáo
 Xe: Đ/c Hậu.

Nơi nhận:

- Văn phòng UBND tỉnh;

- Ban QLTN - TTHC tỉnh;

- BGĐ Sở, TT.ĐU, CĐN;

- Các Phòng CN Sở;

- Các Đơn vị trực thuộc (Website SYT);

- Lưu VT, VP (M).

GIÁM ĐỐC

 

 

(DỰ THẢO) LỊCH LÀM VIỆC SỞ Y TẾ  Tuần lễ từ ngày 10/7/2021 đến ngày 16/7/2021Lịch làm việc(DỰ THẢO) LỊCH LÀM VIỆC SỞ Y TẾ  Tuần lễ từ ngày 10/7/2021 đến ngày 16/7/2021/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
(Lịch này thay thư mời họp)
09/07/2021 20:00NoĐã ban hành

(DỰ THẢO) LỊCH LÀM VIỆC SỞ Y TẾ

Tuần lễ từ ngày 10/7/2021 đến ngày 16/7/2021

(Lịch này thay thư mời họp)

SOYTE.pdf

 

Thứ bảy 10/7/2021:
Sáng:
1-8 giờ 40: Dự Lễ phát động trực tuyến triển khai chiến dịch tiêm chủng Vac xin phòng dịch Covid-19 toàn quốc (theo Giấy mời số 95/GM-UBND ngày 9/7/2021 của UBND tỉnh).
 * Thành phần: BS Đoàn Thị Hồng Thơm – PGĐ Sở; Lãnh đạo CDC, BVĐK tỉnh, TTYT 9 huyện/thị/thành phố.
 * Địa điểm: Phòng họp trực tuyến – Bộ CHQS tỉnh.
  
2-9 giờ 30: Dự Hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ 8 -Khoá XI.
 * Thành phần: TS Nguyễn Hồng Chương – TUV, GĐ Sở.
 * Địa điểm: Trung tâm Hội nghị và Triển lãm tỉnh.
  
3-Trực, giám sát công tác phòng chống dịch Covid-19 (cả ngày).
 Thành phần: Lãnh đạo, các phòng ban, bộ phận liên quan.
 Địa điểm: Sở Y tế, CDC.
  
Chủ nhật 11/7/2021:
Sáng:
1-8 giờ 00: Tham gia cùng đoàn của Thường trực Tỉnh ủy đi thăm một số đơn vị tuyến đầu trong công tác phòng, chống dịch Covid-19, nhân lực chi viện của Bộ Y tế; thăm nhà máy sản xuất và làm việc với Thường trực Thành uỷ Dĩ An.
 * Thành phần: TS Nguyễn Hồng Chương - Giám đốc Sở; BS Tài-TP Nghiệp vụ Y; BS Danh - Giám đốc Trung tâm KSBT.
 * Địa điểm: Thành phố Dĩ An.
 * Xe: Đc Hậu.
  
2-Trực, giám sát công tác phòng chống dịch Covid-19 (cả ngày).
 Thành phần: Lãnh đạo, các phòng ban, bộ phận liên quan.
 Địa điểm: Sở Y tế, CDC.
 
Thứ hai 12/7/2021:
Sáng:
  
1-8 giờ 00: Bí thư Tỉnh ủy đi thăm các đơn vị có nhân lực chi viện của Bộ Y tế trong công tác phòng, chống dịch Covid-19.
 * Thành phần: TS Nguyễn Hồng Chương - Giám đốc Sở.
 * Địa điểm: Khách sạn Becamex Thành phố Mới và TP Thuận An.
 * Xe: Đc Hậu.
  
2-9 giờ 00: Họp với Thường trực Tỉnh uỷ để báo cáo tình hình triển khai công tác phòng, chống dịch Covid-19 và tình hình sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.
 * Thành phần: TS Nguyễn Hồng Chương - Giám đốc Sở.
 * Địa điểm: Phòng họp A – UBND tỉnh.
  
3-Trực, giám sát công tác phòng chống dịch Covid-19 (cả ngày).
 Thành phần: Lãnh đạo, các phòng ban, bộ phận liên quan.
 Địa điểm: Sở Y tế, CDC.
  
4-8 giờ 00: Tiếp công dân.                 
 * Thành phần: Bs Trần Tấn Tài – Trưởng phòng Nghiệp vụ Y.
 * Địa điểm: Phòng Tiếp dân –  TTHC.            
                                                                        
5-8 giờ 00: Trực Phòng Y tế – Trung tâm Hành chính tỉnh (Cả ngày).
 * Thành phần: Trần Thị Ngọc Hiền- TTYT TP.Thủ Dầu Một.
 * Địa điểm: Tháp B – Tầng 2 – TTHC tỉnh.
  
Thứ ba 13/7/2021:
Sáng:
1-7giờ 30: Thăm đơn vị tuyến đầu chống dịch (13/7/2021 và 14/07/2021).
 * Thành phần: BTV Công đoàn Ngành+Đ/c Giang (Kế toán CĐN).
 * Địa điểm: Các cơ sở y tế đơn vị trực thuộc Sở Y tế .
  
2-Trực, giám sát công tác phòng chống dịch Covid-19 (cả ngày).
 Thành phần: Lãnh đạo, các phòng ban, bộ phận liên quan.
 Địa điểm: Sở Y tế, CDC.
  
3-8 giờ 00: Tiếp công dân.                 
 * Thành phần: ThS Ngô Trần Đức Hữu – Phó Chánh Văn phòng.
 * Địa điểm: Phòng Tiếp dân –  TTHC.
  
4-8 giờ 00: Trực Phòng Y tế – Trung tâm Hành chính tỉnh (Cả ngày).
 * Thành phần: Nguyễn Đức Minh Hùng - BVĐK tỉnh.
 * Địa điểm: Tháp B - Tầng 2 – TTHC tỉnh.
Chiều:
1-13 giờ 30: Dự cùng Bí thư Tỉnh uỷ làm việc với Thị uỷ Tân Uyên về tình hình phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn thị xã.
 * Thành phần: Bs Đoàn Thị Hồng Thơm – PGĐ Sở.
 * Địa điểm: Thị uỷ Tân Uyên.
 Xe: Đ/c Hậu.
Thứ tư 14/07/2021.
Sáng:
1-Trực, giám sát công tác phòng chống dịch Covid-19 (cả ngày).
 Thành phần: Lãnh đạo, các phòng ban, bộ phận liên quan.
 Địa điểm: Sở Y tế, CDC.
  
2-8 giờ 00: Dự Hội nghị Ban Chấp hành Liên đoàn Lao động tỉnh.
 * Thành phần: BS Hồng – Chủ tịch Công đoàn Ngành.
 * Địa điểm: Trung tâm Sáng kiến cộng đồng và hỗ trợ khởi nghiệp.
  
3-8 giờ 00: Tiếp công dân.                 
 * Thành phần: Ds Quách Ái Quốc – Trưởng phòng Nghiệp vụ Dược.
 * Địa điểm: Phòng Tiếp dân –  TTHC.
  
4-8 giờ 00: Trực Phòng Y tế – Trung tâm Hành chính tỉnh (Cả ngày).
 * Thành phần: Nguyễn Thị Mỹ Yến - Ban BVCSSKCB tỉnh.
 * Địa điểm: Tháp B - Tầng 2 – TTHC tỉnh.
Chiều:
1-13 giờ 30: Dự cùng Bí thư Tỉnh uỷ thăm và làm việc với Thành uỷ Thủ Dầu Một về tình hình phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn thành phố Thủ Dầu Một.
 * Thành phần: TS Nguyễn Hồng Chương – GĐ Sở.
 * Địa điểm: Hội trường Thành uỷ Thủ Dầu Một.
  
2-14 giờ 00: Khảo sát, đánh giá hiện trạng cơ sở hạ tầng mạng nội bộ của Bệnh viện Y học cổ truyền.
 * Thành phần: Đại diện Sở Y tế.
 * Địa điểm: Bệnh viện Y học cổ truyền.
  
Thứ năm 15/07/2021
Sáng:
  
1-Trực, giám sát công tác phòng chống dịch Covid-19 (cả ngày).
 Thành phần: Lãnh đạo, các phòng ban, bộ phận liên quan.
 Địa điểm: Sở Y tế, CDC.
  
2-8 giờ 00: Tiếp công dân.
 * Thành phần: TS Nguyễn Hồng Chương - Giám đốc Sở; ThS Minh – Phó Chánh Văn phòng.
 * Địa điểm: Phòng Tiếp dân – TTHC.
          
3-8 giờ 00: Trực Phòng Y tế – Trung tâm Hành chính tỉnh (Cả ngày).
 * Thành phần:  Nguyễn Văn Chính - BVĐK tỉnh.
 * Địa điểm: Tháp B – Tầng 2 – TTHC tỉnh.
  
Chiều:
  
1-14 giờ 00: Dự họp Tiểu ban Hậu cần thực hiện nhiệm vụ phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh (theo QĐ 1724/QĐ-UBND).
 * Thành phần: BS Đoàn Thị Hồng Thơm – PGĐ Sở.
 * Địa điểm: Phòng họp A – UBND tỉnh.
  
  
Thứ sáu 16/07/2021
Sáng:
1-8 giờ 00: Họp với Ban Thường vụ Tỉnh uỷ để báo cáo tình hình triển khai công tác phòng, chống trên địa bàn tỉnh và tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, an ninh-quốc phòng 6 tháng đầu năm và phương hướng 6 tháng cuối năm 2021.
 * Thành phần: TS Nguyễn Hồng Chương - GĐ Sở, Bs Danh - CDC.
 * Địa điểm: Hội trường A – Tỉnh uỷ.
  
2-Trực, giám sát công tác phòng chống dịch Covid-19 (cả ngày).
 Thành phần: Lãnh đạo, các phòng ban, bộ phận liên quan.
 Địa điểm: Sở Y tế, CDC.
                             
3-8 giờ 00: Tiếp công dân.
 * Thành phần: Ds Phạm Tiến Phương – Phó Chánh Thanh tra.
 * Địa điểm: Phòng Tiếp dân – TTHC.
  
4-8 giờ 00: Trực Phòng Y tế – Trung tâm Hành chính tỉnh (Cả ngày).
 * Thành phần:  Hồ Quốc Dũng - BVĐK tỉnh.
 * Địa điểm: Tháp B – Tầng 2 – TTHC tỉnh.
  
Chiều:
  
1-13 giờ 30: Dự cùng Bí thư Tỉnh uỷ thăm và làm việc với Huyện uỷ Phú Giáo về tình hình phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn huyện.
 * Thành phần: BS Huỳnh Thanh Hà – PGĐ Sở.
 * Địa điểm: Hội trường Huyện uỷ Phú Giáo
 Xe: Đ/c Hậu.

 

Nơi nhận:

- Văn phòng UBND tỉnh;

- Ban QLTN - TTHC tỉnh;

- BGĐ Sở, TT.ĐU, CĐN;

- Các Phòng CN Sở;

- Các Đơn vị trực thuộc (Website SYT);

- Lưu VT, VP (M).

GIÁM ĐỐC

 

 

 LỊCH LÀM VIỆC SỞ Y TẾ Tuần lễ từ ngày 05/7/2021 đến ngày 09/7/2021Lịch làm việc LỊCH LÀM VIỆC SỞ Y TẾ Tuần lễ từ ngày 05/7/2021 đến ngày 09/7/2021/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
(Lịch này thay thư mời họp)
05/07/2021 13:00NoĐã ban hành

 LỊCH LÀM VIỆC SỞ Y TẾ

Tuần lễ từ ngày 05/7/2021 đến ngày 09/7/2021

(Lịch này thay thư mời họp)

Lich So Y te 05-7 den 09-7-2021.pdf

Thứ hai 05/7/2021:
Sáng:
1-8 giờ 30: Giao ban BGĐ, TT.ĐU, CĐNYT, Trưởng, Phó phòng CN.
 * Thành phần: BGĐ, TT.ĐU, CĐNYT, Trưởng, Phó phòng CN sở.
 * Địa điểm: Hội trường B - Sở Y tế.
  
2-Trực, giám sát công tác phòng chống dịch Covid-19 (cả ngày).
 Thành phần: Lãnh đạo, các phòng ban, bộ phận liên quan.
 Địa điểm: Sở Y tế, CDC.
  
3-8 giờ 00: Tiếp công dân.                 
 * Thành phần: Bs Trần Tấn Tài – Trưởng phòng Nghiệp vụ Y.
 * Địa điểm: Phòng Tiếp dân –  TTHC.            
                                                                        
4-8 giờ 00: Trực Phòng Y tế – Trung tâm Hành chính tỉnh (Cả ngày).
 * Thành phần: Ngô Thị Quỳnh Như - TTYT TP.Thủ Dầu Một.
 * Địa điểm: Tháp B – Tầng 2 – TTHC tỉnh.
Chiều: 
  
1-13 giờ 30: Tập huấn trực tuyến tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19.
 * Thành phần: Đại diện Lãnh đạo Sở; Phòng Nghiệp vụ Y; Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh.
 * Địa điểm: Phòng họp Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (Trung tâm Kiểm soát bệnh tật chuẩn bị Hội trường và phương tiện họp trực tuyến qua phần mềm ZOOM).
  
2-14 giờ 00: Báo cáo khó khăn trong công tác trình thẩm định Kế hoạch lựa chọn nhà thầu cung cấp thuốc.
 * Thành phần: Ban Giám đốc Sở; P.NVD; P.KH-TC; Lãnh đạo và Trưởng khoa Dược Bệnh viện đa khoa tỉnh; Bệnh viện Y học cổ truyền (Lãnh đạo và Dược sĩ Diệp); DS Linh-Trưởng khoa Dược, TTYT TP Thủ Dầu Một.
 * Địa điểm: Phòng họp 1, Tháp B-TTHC.
  
Thứ ba 06/7/2021:
Sáng:
1-7 giờ 30: Dự Kỳ họp thứ nhất HĐND tỉnh khoá X, nhiệm kỳ 2021-2026 (theo TB số 25/TB-HĐND ngày 28/6/2021 của HĐND tỉnh).
 * Thành phần: TS Nguyễn Hồng Chương – Giám đốc Sở..
 * Địa điểm: Trung tâm Hội nghị và Triển lãm tỉnh.
  
2-Trực, giám sát công tác phòng chống dịch Covid-19 (cả ngày).
 Thành phần: Lãnh đạo, các phòng ban, bộ phận liên quan.
 Địa điểm: Sở Y tế, CDC.
  
3-8 giờ 00: Tiếp công dân.                 
 * Thành phần: ThS Ngô Trần Đức Hữu – Phó Chánh Văn phòng.
 * Địa điểm: Phòng Tiếp dân –  TTHC.
  
4-8 giờ 00: Trực Phòng Y tế – Trung tâm Hành chính tỉnh (Cả ngày).
 * Thành phần: Ngô Lê Phương Uyên - BVĐK tỉnh.
 * Địa điểm: Tháp B - Tầng 2 – TTHC tỉnh.
  
Thứ tư 07/07/2021.
Sáng:
1- 7 giờ 30: Họp Hội đồng cấp phép hoạt động Khám bệnh, chữa bệnh
 Thành phần: Ban Giám đốc và các thành viên theo Quyết định 825/QĐ-SYT ngày 30/6/2021.
 Địa điểm: Hội trường B - Sở Y tế.
  
2-Trực, giám sát công tác phòng chống dịch Covid-19 (cả ngày).
 Thành phần: Lãnh đạo, các phòng ban, bộ phận liên quan.
 Địa điểm: Sở Y tế, CDC.
  
3-8 giờ 00: Dự Hội nghị Ban Chấp hành Liên đoàn Lao động tỉnh.
 * Thành phần: BS Hồng – Chủ tịch Công đoàn Ngành.
 * Địa điểm: Trung tâm Sáng kiến cộng đồng và hỗ trợ khởi nghiệp.
  
4-8 giờ 00: Tiếp công dân.                 
 * Thành phần: Ds Quách Ái Quốc – Trưởng phòng Nghiệp vụ Dược.
 * Địa điểm: Phòng Tiếp dân –  TTHC.
  
5-8 giờ 00: Trực Phòng Y tế – Trung tâm Hành chính tỉnh (Cả ngày).
 * Thành phần: Thượng Thị Ngọc Thảo - Ban BVCSSKCB tỉnh.
 * Địa điểm: Tháp B - Tầng 2 – TTHC tỉnh.
Chiều:
1-14 giờ 00: Họp trao đổi về việc Công ty CP Đại Nam hiến tặng đất cho Quỹ phòng chống dịch Covid-19 của tỉnh (theo GM số 90/GM-UBND ngày 2/7/2021 của UBND tỉnh)
 * Thành phần: Đại diện Lãnh đạo Sở Y tế.
 * Địa điểm: Phòng họp B – UBND tỉnh.
  
Thứ năm 08/07/2021
Sáng:
1-Trực, giám sát công tác phòng chống dịch Covid-19 (cả ngày).
 Thành phần: Lãnh đạo, các phòng ban, bộ phận liên quan.
 Địa điểm: Sở Y tế, CDC.
  
2-8 giờ 00: Tiếp công dân.
 * Thành phần: ThS Ngô Trần Đức Hữu – Phó Chánh Văn phòng.
 * Địa điểm: Phòng Tiếp dân – TTHC.
          
3-8 giờ 00: Trực Phòng Y tế – Trung tâm Hành chính tỉnh (Cả ngày).
 * Thành phần:  Nguyễn Thị Kim Tuyến - BVĐK tỉnh.
 * Địa điểm: Tháp B – Tầng 2 – TTHC tỉnh.
  
Thứ sáu 09/07/2021
Sáng:
1-8 giờ 00: Tham gia cùng lãnh đạo UBND tỉnh kiểm tra công tác phòng, chống dịch Covid-19 tại địa bàn thị xã Tân Uyên.
 * Thành phần: Bs Đoàn Thị Hồng Thơm – PGĐ Sở.
 * Địa điểm: Địa bàn thị xã Tân Uyên.
 Xe: Đ/c Hậu – VP.
  
2-Trực, giám sát công tác phòng chống dịch Covid-19 (cả ngày).
 Thành phần: Lãnh đạo, các phòng ban, bộ phận liên quan.
 Địa điểm: Sở Y tế, CDC.
                             
3-8 giờ 00: Tiếp công dân.
 * Thành phần: Ds Phạm Tiến Phương – Phó Chánh Thanh tra.
 * Địa điểm: Phòng Tiếp dân – TTHC.
  
4-8 giờ 00: Trực Phòng Y tế – Trung tâm Hành chính tỉnh (Cả ngày).
 * Thành phần:  Văn Đoàn Nguyên - BVĐK tỉnh.
 * Địa điểm: Tháp B – Tầng 2 – TTHC tỉnh.
  

 

Nơi nhận:

- Văn phòng UBND tỉnh;

- Ban QLTN - TTHC tỉnh;

- BGĐ Sở, TT.ĐU, CĐN;

- Các Phòng CN Sở;

- Các Đơn vị trực thuộc (Website SYT);

- Lưu VT, VP (M).

KT.GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

(Đã ký)

Cao Thị Bích Thuận

 

LỊCH LÀM VIỆC SỞ Y TẾ  Tuần lễ từ ngày 28/6/2021 đến ngày 02/7/2021Lịch làm việcLỊCH LÀM VIỆC SỞ Y TẾ  Tuần lễ từ ngày 28/6/2021 đến ngày 02/7/2021/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
(Lịch này thay thư mời họp)
28/06/2021 13:00NoĐã ban hành

LỊCH LÀM VIỆC SỞ Y TẾ

Tuần lễ từ ngày 28/6/2021 đến ngày 02/7/2021

(Lịch này thay thư mời họp)

Lich So Y te 28-6 den 02-7-2021 (co dieu chinh).pdf

Thứ hai 28/6/2021:
Sáng:​
1-9 giờ 00: Lấy ý kiến giới thiệu nhân sự bổ nhiệm Giám đốc Bệnh viện Phục hồi chức năng tỉnh.
 * Thành phần: ThS Hữu - Phó Chánh VP.
 * Địa điểm: BV.PHCN
  
2-Trực, giám sát công tác phòng chống dịch Covid-19 (cả ngày).
 Thành phần: Lãnh đạo, các phòng ban, bộ phận liên quan.
 Địa điểm: Sở Y tế, CDC.
  
3-8 giờ 00: Tiếp công dân.                 
 * Thành phần: Bs Trần Tấn Tài - TP.NVY.
 * Địa điểm: Phòng Tiếp dân –  TTHC.            
                                                                        
4-8 giờ 00: Trực Phòng Y tế – Trung tâm Hành chính tỉnh (Cả ngày).
 * Thành phần: Trương Hồng Tuấn - TTYT TP.Thủ Dầu Một.
 * Địa điểm: Tháp B – Tầng 2 – TTHC tỉnh.
Chiều: 
1-14 giờ 00: Họp tổ thẩm định đấu thầu mua thuốc các gói thầu (Generic, thuốc Dược liệu, vị thuốc).
 * Thành phần: BS Hà; BS Thơm - PGĐ Sở; Phòng Nghiệp vụ Dược; BHXH tỉnh, các đơn vị theo thư mời.
 * Địa điểm: Bệnh viện Y học cổ truyền tỉnh.
  
2-15 giờ 00: Công bố Quyết định số 1606/QĐ-UBND ngày 21/06/2021 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về ban hành quy chế tiếp nhận, quản lý, phân phối và sử dụng nguồn tiền, hàng hóa vận động, tự nguyện đóng góp phòng chống dịch Covid-19.
 * Thành phần: Bs Đoàn Thị Hồng Thơm - PGĐ Sở; CN Cường- PTP. KH-TC.
 * Địa điểm: Trung tâm Hội nghị & Triển lãm tỉnh.
Thứ ba 29/6/2021:
Sáng:
1-8 giờ 00: Dự Phiên họp UBND tỉnh thường kỳ tháng 6/2021 (Thông qua dự thảo Nghị quyết chế độ hỗ trợ công tác Dân số -Kế hoạch hóa gia đình trên địa bàn tỉnh Bình Dương).
 * Thành phần: TS. Nguyễn Hồng Chương – GĐ Sở; BS Thấm – CTT Chi cục Dân số-KHHGĐ.
 * Địa điểm: Phòng họp A – UBND tỉnh.
  
2-Trực, giám sát công tác phòng chống dịch Covid-19 (cả ngày).
 Thành phần: Lãnh đạo, các phòng ban, bộ phận liên quan.
 Địa điểm: Sở Y tế, CDC.
  
3-8 giờ 00: Tiếp công dân.                 
 * Thành phần: ThS Ngô Trần Đức Hữu – Phó Chánh VP.
 * Địa điểm: Phòng Tiếp dân –  TTHC.
  
4-8 giờ 00: Trực Phòng Y tế – Trung tâm Hành chính tỉnh (Cả ngày).
 * Thành phần: Nguyễn Văn Triệu - BVĐK tỉnh.
 * Địa điểm: Tháp B - Tầng 2 – TTHC tỉnh.
  
Thứ tư 30/6/2021.
Sáng:
1-Trực, giám sát công tác phòng chống dịch Covid-19 (cả ngày).
 Thành phần: Lãnh đạo, các phòng ban, bộ phận liên quan.
 Địa điểm: Sở Y tế, CDC.
  
2-8 giờ 00: Tiếp công dân.                 
 * Thành phần: Ds Quách Ái Quốc - TP.NVD.
 * Địa điểm: Phòng Tiếp dân –  TTHC.
  
3-8 giờ 00: Trực Phòng Y tế – Trung tâm Hành chính tỉnh (Cả ngày).
 * Thành phần: Nguyễn Thị Mỹ Yến - Ban BVCSSKCB tỉnh.
 * Địa điểm: Tháp B - Tầng 2 – TTHC tỉnh.
  
Thứ năm 01/7/2021
Sáng:
  
1-Trực, giám sát công tác phòng chống dịch Covid-19 (cả ngày).
 Thành phần: Lãnh đạo, các phòng ban, bộ phận liên quan.
 Địa điểm: Sở Y tế, CDC.
  
2-8 giờ 00: Tiếp công dân.
 * Thành phần: ThS Ngô Trần Đức Hữu – Phó Chánh VP.
 * Địa điểm: Phòng Tiếp dân – TTHC.
          
3-8 giờ 00: Trực Phòng Y tế – Trung tâm Hành chính tỉnh (Cả ngày).
 * Thành phần:  Trương Minh Tiến - BVĐK tỉnh.
 * Địa điểm: Tháp B – Tầng 2 – TTHC tỉnh.
  
Thứ sáu 02/7/2021
Sáng:
1-7 giờ 30: Dự Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh mở rộng.
 * Thành phần: TS. Nguyễn Hồng Chương – TUV, GĐ Sở.
 * Địa điểm: Hội trường B – Tỉnh uỷ.
  
2-Trực, giám sát công tác phòng chống dịch Covid-19 (cả ngày).
 Thành phần: Lãnh đạo, các phòng ban, bộ phận liên quan.
 Địa điểm: Sở Y tế, CDC.
                             
3-8 giờ 00: Tiếp công dân.
 * Thành phần: Ds Phạm Tiến Phương – Phó Chánh TT.
 * Địa điểm: Phòng Tiếp dân – TTHC.
  
4-8 giờ 00: Trực Phòng Y tế – Trung tâm Hành chính tỉnh (Cả ngày).
 * Thành phần:  Trần Thị Thùy Trang - BVĐK tỉnh.
 * Địa điểm: Tháp B – Tầng 2 – TTHC tỉnh.
  

 

Nơi nhận:

- Văn phòng UBND tỉnh;

- Ban QLTN - TTHC tỉnh;

- BGĐ Sở, TT.ĐU, CĐN;

- Các Phòng CN Sở;

- Các Đơn vị trực thuộc (Website SYT);

- Lưu VT, VP (M).

KT.GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

(Đã ký)

Đoàn Thị Hồng Thơm

 

 

1 - 30Next