Lịch làm việc ngày
 
BỔ SUNG LỊCH LÀM VIỆC SỞ Y TẾTuần lễ từ ngày 29/10/2018 đến ngày 02/11/2018Bo sung - Lich So Y te Tu ngay 29-10 den 03-11-2018.pdf​Thứ năm 01/11/2018:​Sáng:​  1-8 giờ 00: Họp ...
 
 
 
  
Phân loại
  
  
  
  
  
Tóm tắt
  
  
  
  
Nội dung
LỊCH LÀM VIỆC SỞ Y TẾ Tuần lễ từ ngày 10/12/2018 đến ngày 15/12/2018Lịch làm việcLỊCH LÀM VIỆC SỞ Y TẾ Tuần lễ từ ngày 10/12/2018 đến ngày 15/12/2018/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
(Lịch này thay thư mời họp)
07/12/2018 17:00NoĐã ban hành
LỊCH LÀM VIỆC SỞ Y TẾ

Tuần lễ từ ngày 10/12/2018 đến ngày 15/12/2018

(Lịch này thay thư mời họp)

Lich So Y te T12 10-12 den 15-12-2018.signed.signed.pdf


Thứ hai 10/12/2018:​​
Sáng:
1-8 giờ 00: Dự kiểm điểm, đánh giá, xếp loại tổ chức đảng, đảng viên chi bộ Chi cục ATVSTP.
 * Thành phần: Bs Nguyễn Tấn Hùng - PBT Đảng ủy dự.
 * Địa điểm: Chi cục ATVSTP.
  
2-8 giờ 00: Tập huấn triển khai báo cáo thống kê y tế điện tử.
 * Thành phần: Các Bệnh viện tuyến tỉnh, TT chuyên khoa tỉnh, Bv ngoài công lập, Bệnh viện ngành, Bệnh xá công an, Ban Quân y tỉnh đội, Phòng TCCB, P.TCKT, P. KHTH.
 * Địa điểm: Hội trường B - Sở Y tế.
  
3-8 giờ 00: Tiếp công dân.
 * Thành phần: Ds Phạm Tiến Phương – Phó Chánh Thanh tra.
 * Địa điểm: Phòng Tiếp dân –  Sở Y tế.
  
4-8 giờ 00: Trực Phòng Y tế – Trung tâm Hành chính tỉnh (Cả ngày).
 * Thành phần: TTYT TP.TDM.
 * Địa điểm: Tháp B – Tầng 2 – TTHC tỉnh. ĐT: 01689.926.602
  
Chiều :
  
1-13 giờ 30: Dự họp lấy ý kiến đóng góp của CBCC cho Ban Giám đốc đơn vị Trung tâm Y tế thị xã Thuận An năm 2018.
 Thành phần : Bs Lục Duy Lạc - GĐ Sở, P. TCCB dự.
 Địa điểm: Trung tâm Y tế thị xã Thuận An.
  
2-13 giờ 30: Dự kiểm điểm, đánh giá, xếp loại tổ chức đảng, đảng viên chi bộ TTYT Dự phòng tỉnh.
 * Thành phần: Bs Huỳnh Thanh Hà - Thường vụ Đảng ủy dự.
 * Địa điểm: TTYT Dự phòng tỉnh.
  
Thứ ba 11/12/2018:
Sáng:
1-8 giờ 00: Dự họp lấy ý kiến đóng góp của CBCC cho Ban Giám đốc đơn vị Trung tâm SKLMT năm 2018.
 Thành phần : Bs Huỳnh Thanh Hà - PGĐ Sở, P. TCCB dự.
 Địa điểm: Trung tâm SKLMT.
  
2-8 giờ 00: Dự kiểm điểm, đánh giá, xếp loại tổ chức đảng, đảng viên chi bộ Chi cục Dân số - KHHGĐ.
 * Thành phần: Bs Nguyễn Tấn Hùng - PBT Đảng ủy dự.
 * Địa điểm: Chi cục Dân số - KHHGĐ.
  
3-8 giờ 00 : Kiểm tra chấm điểm cuối năm Hệ điều trị.
 *Thành phần : Theo QĐ số 1664/QĐ-SYT.
 * Địa điểm: Đoàn 1 : BVQT.Columbia; Đoàn 2 : BVĐK QT Becamex.
 Xe : Đoàn 1 - Đ/c Phước - VPS; Đoàn 2 :
  
4-8 giờ 00: Tiếp công dân.
 * Thành phần: Bs Từ Tấn Th ứ - Chánh VP.
 * Địa điểm: Phòng Tiếp dân –  Sở Y tế.
  
5-8 giờ 00: Trực Phòng Y tế – Trung tâm Hành chính tỉnh (Cả ngày).
 * Thành phần: BVĐK tỉnh
 * Địa điểm: Tháp B – Tầng 2 – TTHC tỉnh. ĐT: 01689.926.602
Chiều :
1-13 giờ 30: Dự kiểm điểm, đánh giá, xếp loại tổ chức đảng, đảng viên chi bộ TT Giám định Y khoa.
 * Thành phần: Ds Ngô Tùng Châu - PBT TT Đảng ủy dự.
 * Địa điểm: TT Giám định Y khoa.
  
2-13 giờ 30: Dự kiểm điểm, đánh giá, xếp loại tổ chức đảng, đảng viên chi bộ Tỉnh Hội Đông y.
 * Thành phần: Bs Nguyễn Tấn Hùng - PBT Đảng ủy dự.
 * Địa điểm: Tỉnh Hội Đông y.
  
Thứ tư 12/12/2018
Sáng:
  
1-7 giờ 30: Hội nghị tổng kết Công tác dân vận, công tác tôn giáo và thực
hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở năm 2018, triển khai nhiệm vụ năm
2019 và Đánh giá kết quả tổ chức đối thoại trực tiếp giữa người
đứng đầu cấp ủy Đảng, người đứng đầu chính quyền các cấp với
nhân dân của các địa phương theo Quy chế số 10-QC/TU, ngày
18/01/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.
 Thành phần : Ds Ngô Tùng Châu - PGĐ Sở dự.
 Địa điểm: Hội trường B - Tỉnh ủy.
  
2-8 giờ 00 : Kiểm tra chấm điểm cuối năm Hệ điều trị.
 *Thành phần : Theo QĐ số 1664/QĐ-SYT.
 * Địa điểm: Đoàn 1 : BVSG- Bình Dương; Đoàn 2 : BV Hạnh phúc.
 Xe : Đoàn 1 - Đ/c Phước - VPS; Đoàn 2 :
  
3-8 giờ 00 : Thanh tra việc thực hiện các quy định pháp luật về hành nghề y, dược tư nhân đợt 5/2018 (12/12 và 12/12).
 * Thành phần: Thanh tra, TTKN, PA83.
 Xe :
  
4-8 giờ 00: Tiếp công dân.
 * Thành phần: Bs Từ Tấn Thứ - Chánh VP.
 * Địa điểm: Phòng Tiếp dân – Sở Y tế.
  
5-8 giờ 00: Trực Phòng Y tế – Trung tâm Hành chính tỉnh (Cả ngày).
 * Thành phần: Ban BVSKCB tỉnh.
 * Địa điểm: Tháp B – Tầng 2 – TTHC tỉnh. ĐT: 01689.926.602
Chiều :
1-13 giờ 30: Dự kiểm điểm, đánh giá, xếp loại tổ chức đảng, đảng viên chi bộ TTTT GDSK tỉnh.
 * Thành phần: Bs Huỳnh Thanh Hà - Thường vụ Đảng ủy dự.
 * Địa điểm: TTTT GDSK tỉnh.
  
2-13 giờ 30: Dự họp lấy ý kiến đóng góp của CBCC cho Ban Giám đốc đơn vị Trung tâm Y tế huyện Phú Giáo năm 2018.
 Thành phần : Ds Ngô Tùng Châu - PGĐ Sở, P. TCCB dự.
 Địa điểm: Trung tâm Y tế huyện Phú Giáo.
 Xe : Cá nhân
  
Thứ năm 13/12/2018:
Sáng:
1-8 giờ 00: Dự kiểm điểm, đánh giá, xếp loại tổ chức đảng, đảng viên chi bộ TT Pháp Y tỉnh.
 * Thành phần: Ds Ngô Tùng Châu - PBT TT Đảng ủy dự.
 * Địa điểm: TT Pháp Y tỉnh.
  
2-8 giờ 00: Dự kiểm điểm, đánh giá, xếp loại tổ chức đảng, đảng viên chi bộ TT PC HIV/AIDS.
 * Thành phần: Bs Huỳnh Thanh Hà - Thường vụ Đảng ủy dự.
 * Địa điểm: TT PC HIV/AIDS.
  
3-8 giờ 30 : Hội nghị phổ biến, tập huấn chính sách, pháp luật BHYT (02 ngày : 13 và 14/12/2018).
 *Thành phần : Bs Cao Thị Bích Thuận - PGĐ Sở, P.NV, các cơ sở KCB (do P.NV tham mưu mời).
 * Địa điểm: Ks Hoàng Yến, TP. Đà Lạt, Lâm Đồng.
  
4-8 giờ 00 : Kiểm tra chấm điểm cuối năm Hệ điều trị.
 *Thành phần : Theo QĐ số 1664/QĐ-SYT.
 * Địa điểm: Đoàn 1 : BVĐK TN Bình Dương; Đoàn 2 : BVĐK Mỹ Phước
 Xe : Đoàn 1 - Cá nhân. Đoàn 2 : Đ/c Phước - VPS.
5-7 giờ 30: Họp Cụm thi đua công đoàn.
 *Thành phần : BĐ/c Minh - PCT CĐNYT.
 * Địa điểm: Công đoàn KCN Bến Cát.
  
6-7 giờ 30: Thẩm định thực hành tốt nhà thuốc.
 *Thành phần : P.QLD, QLHN, PYT Thuận An.
 * Địa điểm: Thuận An.
 Xe :
  
7-8 giờ 00: Tiếp công dân.
 * Thành phần: CN Ngô Trần Đức Hữu - Phó TP. TCCB.
 * Địa điểm: Phòng Tiếp dân – Sở Y tế.
  
8-8 giờ 00: Trực Phòng Y tế – Trung tâm Hành chính tỉnh (Cả ngày).
 * Thành phần : BVĐK tỉnh.
 * Địa điểm: Tháp B – Tầng 2 – TTHC tỉnh. ĐT: 01689.926.602
Chiều :
1-13 giờ 30: Dự kiểm điểm, đánh giá, xếp loại tổ chức đảng, đảng viên chi bộ TT SKLĐMT.
 * Thành phần: Ds Ngô Tùng Châu - PBT TT Đảng ủy dự.
 * Địa điểm: TT SKLĐMT.
  
Thứ sáu 14/12/2018
Sáng:
  
1-8 giờ 00: Hội nghị trực tuyến thông tin thời sự và Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập chuyên đề năm 2019 "Xây dựng ý thức tôn trọng Nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống Nhân dân theo tư tưởng,
đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.
 * Thành phần: Ban Giám đốc Sở dự.
 * Địa điểm: Trung tâm Hội nghị triển lãm tỉnh.
  
2-7 giờ 30: Hội nghị sơ kết các đề án Dân số - KHHGĐ giai đoạn 2016-2018 và Họp mặt kỷ niệm ngày Dân số Việt Nam (26/12).
 Thành phần : Bs Cao Thị Bích Thuận - PGĐ Sở, P.NV dự.
 Địa điểm: Hội trường A - UBND TP Thủ Dầu Một.
  
3-8 giờ 00: Họp về trồng cây dược liệu tại huyện Bắc Tân Uyên.
 Thành phần : Ds Ngô Tùng Châu - PGĐ Sở, P.QLD dự.
 Địa điểm: Phòng họp A - Sở Nông nghiệp PTNT.
  
4-8 giờ 00: Tiếp công dân.
 * Thành phần: Ds Phạm Tiến Phương – Phó Chánh Thanh tra.
 * Địa điểm: Phòng Tiếp dân –  Sở Y tế.
  
  
5-8 giờ 00: Thẩm định đủ điều kiện sản xuất mỹ phẩm Cty TNHH Vico và Cty TNHH Iris Sunthelabo (14 và 15/12).
 Thành phần : P. QLD, TTKN.
 * Địa điểm: Tân Uyên, Thuận An.
  
6-8 giờ 00: Trực Phòng Y tế – Trung tâm Hành chính tỉnh (Cả ngày).
 * Thành phần: BVĐK tỉnh
 * Địa điểm: Tháp B – Tầng 2 – TTHC tỉnh. ĐT: 01689.926.602
Chiều :
  
1-13 giờ 30: Dự kiểm điểm, đánh giá, xếp loại tổ chức đảng, đảng viên chi bộ Trung tâm Phòng chống BXH.
 * Thành phần: Bs Huỳnh Thanh Hà - Thường vụ Đảng ủy dự.
 * Địa điểm: Trung tâm Phòng chống BXH.
  
2-13 giờ 30: Dự kiểm điểm, đánh giá, xếp loại tổ chức đảng, đảng viên chi bộ Trung tâm CSSKSS tỉnh.
 * Thành phần: Bs Lương Thị Hồng Lê - Thường vụ Đảng ủy dự.
 * Địa điểm: Trung tâm CSSKSS tỉnh.
  
3-13 giờ 30: Dự họp lấy ý kiến đóng góp của CBCC cho Ban Giám đốc đơn vị Trung tâm Y tế thị xã Tân Uyên năm 2018.
 Thành phần : Ds Ngô Tùng Châu - PGĐ Sở, P. TCCB dự.
 Địa điểm: Trung tâm Y tế thị xã Tân Uyên.
 Xe : Cá nhân.
  
4-14 giờ 30: Dự lễ đón nhận Huân chương Lao động hạng III - BV Quốc tế Hạnh Phúc.
 Thành phần : Bs Cao Thị Bích Thuận - PGĐ Sở, Bs Thứ - CVP dự.
 Địa điểm: Sông Bé Golf - 77 Đại lộ Bình Dương.
  

 

Nơi nhận:

- Văn phòng UBND tỉnh;

- Ban QLTN - TTHC tỉnh;

- BGĐ Sở, TT.ĐU, CĐN;

- Các Phòng CN Sở;

- Các Đơn vị trực thuộc (Website SYT);

- Lưu VT, VP.

KT.GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

 (Đã ký)

Huỳnh Thanh Hà

 

LỊCH LÀM VIỆC SỞ Y TẾ Tuần lễ từ ngày 03/12/2018 đến ngày 07/12/2018Lịch làm việcLỊCH LÀM VIỆC SỞ Y TẾ Tuần lễ từ ngày 03/12/2018 đến ngày 07/12/2018/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
(Lịch này thay thư mời họp)
30/11/2018 16:00NoĐã ban hành

​LỊCH LÀM VIỆC SỞ Y TẾ

Tuần lễ từ ngày 03/12/2018 đến ngày 07/12/2018

(Lịch này thay thư mời họp)

Lich So Y te T12 03-12 den 07-12-2018.signed.pdf


Thứ hai 03/12/2018:
Sáng:
1-8 giờ 00: Giao ban BGĐ Sở Y tế.
 * Địa điểm: Hội trường A - Sở Y tế.
  
2-8 giờ 30: Giao ban BGĐ, TT.Đ.U, CĐN, Trưởng các phòng CN.
 * Địa điểm: Hội trường A - Sở Y tế.
  
3-7 giờ 30: Kiểm tra, giám sát công tác khám sức khỏe tuyển chọn công dân nhập ngũ năm 2019.
 *Thành phần : Bs Tài - PTP. NV, Ths Phúc-NV, Bộ CHQS tỉnh.
 * Địa điểm: TYT Phường Dĩ An.
 Xe : Đ/c Phước - VPS.
  
4-8 giờ 00: Tiếp công dân.
 * Thành phần: Ds Phạm Tiến Phương – Phó Chánh Thanh tra.
 * Địa điểm: Phòng Tiếp dân –  Sở Y tế.
  
5-8 giờ 00: Trực Phòng Y tế – Trung tâm Hành chính tỉnh (Cả ngày).
 * Thành phần: TTYT TP.TDM.
 * Địa điểm: Tháp B – Tầng 2 – TTHC tỉnh. ĐT: 01689.926.602
  
Chiều :
1-13 giờ 30: Họp Chi bộ và Lễ kết nạp Đảng viên mới.
 * Thành phần: Đảng viên Chi bộ VPS, Đ/c Lan - VP.
 * Địa điểm: Hội trường B - Sở Y tế.
  
Thứ ba 04/12/2018:
Sáng:
  
1-7 giờ 00 : Kiểm tra chấm điểm Hệ điều trị - Bệnh viện Đa khoa tỉnh.
 *Thành phần : Theo QĐ số 1664/QĐ-SYT.
 * Địa điểm: Bệnh viện Đa khoa tỉnh.
  
2-8 giờ 30: Dự họp lấy ý kiến đóng góp của CBCC cho thủ trưởng đơn vị Chi cục DS-KHHGĐ năm 2018.
 Thành phần : Bs Cao Thị Bích Thuận - PGĐ Sở, P. TCCB dự.
 Địa điểm: Chi cục DS-KHHGĐ.
  
3-8 giờ 00: Dự họp đánh giá, phân loại CCVC năm 2018 của TT.PC BXH.
 Thành phần : Bs Huỳnh Thanh Hà - PGĐ Sở, P. TCCB dự.
 Địa điểm: TT.PC BXH.
  
4-7 giờ 30: Kiểm tra, giám sát công tác khám sức khỏe tuyển chọn công dân nhập ngũ năm 2019.
 *Thành phần : Bộ CHQS tỉnh.
 * Địa điểm: TYT An Tây - Bến Cát.
 Xe : Đ/c Phước - VPS.
  
5-8 giờ 00: Tiếp công dân.
 * Thành phần: Bs Từ Tấn Th ứ - Chánh VP.
 * Địa điểm: Phòng Tiếp dân –  Sở Y tế.
  
6-8 giờ 00: Trực Phòng Y tế – Trung tâm Hành chính tỉnh (Cả ngày).
 * Thành phần: BVĐK tỉnh
 * Địa điểm: Tháp B – Tầng 2 – TTHC tỉnh. ĐT: 01689.926.602
Chiều :
1-14 giờ 00: Dự họp lấy ý kiến đóng góp cho Lãnh đạo đơn vị về việc đánh giá, phân loại CCVC năm 2018 của TT.TTGDSK.
 Thành phần : Bs Huỳnh Thanh Hà - PGĐ Sở, P. TCCB dự.
 Địa điểm: TT.TTGDSK.
  
2-14 giờ 00: Dự họp lấy ý kiến đóng góp cho Lãnh đạo đơn vị TT.Kiểm nghiệm.
 Thành phần : Ds Ngô Tùng Châu - PGĐ Sở, P. TCCB dự.
 Địa điểm: TT.Kiểm nghiệm.
  
3-16 giờ 00: Dự Lễ ký Biên bản hợp tác giữa Trường ĐH Quốc tế Miền Đông và Khoa Y - ĐHQG TP.HCM.
 Thành phần : Bs Cao Thị Bích Thuận - PGĐ Sở dự.
 Địa điểm: Khách sạn Becamex - TP Mới Bình Dương.
  
Thứ tư 05/12/2018
Sáng:
  
1-7 giờ 00 : Kiểm tra chấm điểm cuối năm Hệ điều trị.
 *Thành phần : Theo QĐ số 1664/QĐ-SYT.
 * Địa điểm: Đoàn 1 : BV.YHCT tỉnh; Đoàn 2 : BV.PHCN tỉnh.
  
2-8 giờ 00 : Thanh tra việc thực hiện các quy định pháp luật về hành nghề y, dược tư nhân đợt 5/2018 (05/12 và 06/12).
 * Thành phần: Thanh tra, TTKN, PA83.
 Xe : TTKN.
  
  
3-8 giờ 00: Tiếp công dân.
 * Thành phần: Bs Từ Tấn Thứ - Chánh VP.
 * Địa điểm: Phòng Tiếp dân – Sở Y tế.
  
4-8 giờ 00: Trực Phòng Y tế – Trung tâm Hành chính tỉnh (Cả ngày).
 * Thành phần: Ban BVSKCB tỉnh.
 * Địa điểm: Tháp B – Tầng 2 – TTHC tỉnh. ĐT: 01689.926.602
Chiều :
  
1-14 giờ 00: Họp Đảng ủy định kỳ.
 * Thành phần: UV BCH Đảng bộ Sở Y tế, Bí thư các chi bộ TT.
 * Địa điểm: Hội trường B - Sở Y tế.
  
Thứ năm 06/12/2018:
Sáng:
1-7 giờ 00 : Kiểm tra chấm điểm cuối năm Hệ điều trị.
 *Thành phần : Theo QĐ số 1664/QĐ-SYT.
 * Địa điểm: Đoàn 1 : BVĐK Hoàn Hảo 1; Đoàn 2 : BVĐK Vạn Phúc 1.
 Xe : Đoàn 1 - Đ/c Phước - VPS; Đoàn 2 : BV.YHCT tỉnh.
  
2-8 giờ 00: Kiểm tra 03 năm triển khai chương trình phối hợp công tác Dân vận giữa Ban Dân vận tỉnh ủy và Sở Y tế.
 *Thành phần : Đại diện Lãnh đạo Ban Dân vận TU, Đại diện Lãnh đạo Sở Y tế, CĐNYT, Văn phòng, P.TCCB.
 * Địa điểm: huyện Dầu Tiếng.
 Xe : TT.SKLĐMT.
  
3-7 giờ 30: Dự Hội nghị trực tuyến học tập, quán triệt Nghị quyết ĐH Công đoàn Việt Nam lần thứ XII.
 *Thành phần : UV.BCH, UV. UBKT CĐNYT.
 * Địa điểm: Trung tâm Hội nghị Triển lãm tỉnh.
  
4-7 giờ 30: Kiểm tra, giám sát công tác khám sức khỏe tuyển chọn công dân nhập ngũ năm 2019.
 *Thành phần : Bộ CHQS tỉnh.
 * Địa điểm: TTYT huyện Bàu Bàng.
 Xe :
  
5-9 giờ 00: Dự họp lấy ý kiến đóng góp cho Thủ trưởng đơn vị về việc đánh giá, phân loại CCVC năm 2018 của TT.PC HIV/AIDS.
 Thành phần : Bs Huỳnh Thanh Hà - PGĐ Sở, P. TCCB dự.
 Địa điểm: TT.PC HIV/AIDS.
  
6-8 giờ 00: Tiếp công dân.
 * Thành phần: CN Ngô Trần Đức Hữu - Phó TP. TCCB.
 * Địa điểm: Phòng Tiếp dân – Sở Y tế.
  
7-8 giờ 00: Trực Phòng Y tế – Trung tâm Hành chính tỉnh (Cả ngày).
 * Thành phần : BVĐK tỉnh.
 * Địa điểm: Tháp B – Tầng 2 – TTHC tỉnh. ĐT: 01689.926.602
Chiều :
1-13 giờ 00: Dự họp lấy ý kiến đóng góp cho Thủ trưởng đơn vị BV.PHCN.
 Thành phần : Đại diện LĐ Sở, P. TCCB dự.
 * Địa điểm: BV.PHCN.
  
Thứ sáu 07/12/2018
Sáng:
1-8 giờ 00: Tập huấn triển khai báo cáo thống kê y tế điện tử.
 * Thành phần: Phòng Y tế, TTYT huyện, thị, thành phố.
 * Địa điểm: Hội trường B - Sở Y tế.
  
2-7 giờ 30: Thẩm định cấp phép hoạt động cơ sở khám bệnh, chữa bệnh.
 * Thành phần: P.QLHN, TT.CSSKSS, PYT Dĩ An, PYT Thủ Dầu Một.
 * Địa điểm: Tx Dĩ An, TP. Thủ Dầu Một.
 Xe : Đ/c Phước - VPS.
  
3-8 giờ 00: Tiếp công dân.
 * Thành phần: Ds Phạm Tiến Phương – Phó Chánh Thanh tra.
 * Địa điểm: Phòng Tiếp dân –  Sở Y tế.
  
4-10 giờ 00: Dự họp lấy ý kiến đóng góp cho Thủ trưởng đơn vị Trung tâm Y tế thị xã Dĩ An.
 Thành phần : Đại diện LĐ Sở, P. TCCB dự.
 * Địa điểm: Trung tâm Y tế thị xã Dĩ An.
  
5-8 giờ 00: Trực Phòng Y tế – Trung tâm Hành chính tỉnh (Cả ngày).
 * Thành phần: BVĐK tỉnh.
 * Địa điểm: Tháp B – Tầng 2 – TTHC tỉnh. ĐT: 01689.926.602
Chiều :
1-13 giờ 30: Dự Hội thảo Khoa học quốc tế - Viễn cảnh Đông Nam bộ 2018.
 Thành phần : Bs Cao Thị Bích Thuận - PGĐ Sở.
 Địa điểm: Trường ĐH Thủ Dầu Một.
  
2-14 giờ 00: Dự đánh giá, phân loại công chức, viên chức Trung tâm GĐYK năm 2018.
 Thành phần : Bs Cao Thị Bích Thuận - PGĐ Sở, P. TCCB dự.
 Địa điểm: Trung tâm GĐYK.
  
3-17 giờ 00: Dự Lễ khai mạc Triển lãm Ảnh và Phim Phóng sự - Tài liệu trong cộng đồng ASEAN tại tỉnh Bình Dương năm 2018.
 Thành phần : Ds Ngô Tùng Châu - PGĐ Sở dự.
 Địa điểm: Trung tâm Hội nghị & Triển lãm tỉnh.

 

Nơi nhận:

- Văn phòng UBND tỉnh;

- Ban QLTN - TTHC tỉnh;

- BGĐ Sở, TT.ĐU, CĐN;

- Các Phòng CN Sở;

- Các Đơn vị trực thuộc (Website SYT);

- Lưu VT, VP.

KT.GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

(Đã ký)

Ngô Tùng Châu

LỊCH LÀM VIỆC SỞ Y TẾ Tuần lễ từ ngày 25/11/2018 đến ngày 01/12/2018Lịch làm việcLỊCH LÀM VIỆC SỞ Y TẾ Tuần lễ từ ngày 25/11/2018 đến ngày 01/12/2018/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
(Lịch này thay thư mời họp)
23/11/2018 17:00NoĐã ban hành

LỊCH LÀM VIỆC SỞ Y TẾ

Tuần lễ từ ngày 25/11/2018 đến ngày 01/12/2018

(Lịch này thay thư mời họp)

Lich So Y te T11 26-11 den 30-11-2018_1.signed.pdf


Chủ nhật 25/11/2018:​
Chiều:
1-18 giờ 30 - 19 giờ 30 : Dự phiên họp toàn thể : Châu Á năng động - Diễn đàn hợp tác kinh tế Châu Á - Horasis 2018.
 *Thành phần : Ban Giám đốc Sở.
 * Địa điểm: Trung tâm Hội nghị và Triển lãm tỉnh.
  
2-19 giờ 30 - 22 giờ 00 : Dự tiệc chào mừng - Diễn đàn hợp tác kinh tế Châu Á - Horasis 2018.
 *Thành phần : Ban Giám đốc Sở.
 * Địa điểm: Ballroom - Khách sạn Becamex.
  
Thứ hai 26/11/2018:
Sáng:
1-7 giờ 30 - 8 giờ 45: Dự phiên đối thoại sáng - Lợi ích sâu sắc của Thể thao thuộc Diễn đàn hợp tác kinh tế Châu Á - Horasis 2018.
 *Thành phần : Bs Huỳnh Thanh Hà - PGĐ Sở.
 * Địa điểm: Trung tâm Hội nghị và Triển lãm tỉnh (Phòng G5).
  
2-9 giờ 00 : Dự lễ khai mạc và phiên toàn thể - Triển vọng kinh tế Diễn đàn hợp tác kinh tế Châu Á - Horasis 2018.
 *Thành phần : Ban Giám đốc Sở.
 * Địa điểm: Trung tâm Hội nghị và Triển lãm tỉnh (Hội trường chính).
  
3-7 giờ 30: Kiểm tra, giám sát công tác khám sức khỏe tuyển chọn công dân nhập ngũ năm 2019.
 *Thành phần : Bs Tài - PTP.NV, Ths Phúc-NV, Bộ CHQS tỉnh.
 * Địa điểm: TYT Phường Phú Cường
  
4-8 giờ 00: Tiếp công dân.
 * Thành phần: Ds Phạm Tiến Phương – Phó Chánh Thanh tra.
 * Địa điểm: Phòng Tiếp dân –  Sở Y tế.
  
5-8 giờ 00: Trực Phòng Y tế – Trung tâm Hành chính tỉnh (Cả ngày).
 * Thành phần: Nguyễn Thị Thy - TTYT TP.TDM.
 * Địa điểm: Tháp B – Tầng 2 – TTHC tỉnh. ĐT: 01689.926.602
 
 
Chiều :
1-14 giờ 00: Họp Đảng ủy : Xét kết nạp Đảng viên.
 * Thành phần: BTV, BCH Đảng bộ Sở Y tế.
 * Địa điểm: Hội trường B - Sở Y tế.
  
2-14 giờ  - 15 giờ : Dự Phiên họp toàn thể - ASEAN và các nhóm khu vực Châu Á mới nổi của Diễn đàn hợp tác kinh tế Châu Á - Horasis 2018.
 *Thành phần : Ban Giám đốc Sở.
 * Địa điểm: Trung tâm Hội nghị và Triển lãm tỉnh (Hội trường chính).
  
3-17 giờ  - 18 giờ 30: Dự Phiên đối thoại song song - Nắm bắt tiêu điểm tăng trưởng - Diễn đàn hợp tác kinh tế Châu Á - Horasis 2018.
 *Thành phần : Ds Ngô Tùng Châu - PGĐ Sở.
 * Địa điểm: Trung tâm Hội nghị và Triển lãm tỉnh (Phòng G2).
  
4-18 giờ 30 : Dự lễ Bế mạc Diễn đàn hợp tác kinh tế Châu Á - Horasis 2018.
 *Thành phần : Ban Giám đốc Sở.
 * Địa điểm: Trung tâm Hội nghị và Triển lãm tỉnh (Hội trường chính).
  
Thứ ba 27/11/2018:
Sáng:
  
1-7 giờ 45: Dự khai mạc kỳ họp thứ Tám (thường kỳ cuối năm 2018) - Hội đồng Nhân dân tỉnh Khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021.
 *Thành phần : Bs Lục Duy Lạc - GĐ Sở dự.
 * Địa điểm: Hội trường B - Tỉnh ủy.
  
2-8 giờ 00: Dự Hội nghị trực tuyến toàn quốc Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết TW7 - Khóa X về nông nghiệp, nông dân, nông thôn.
 *Thành phần : Ds Ngô Tùng Châu - PGĐ Sở dự.
 * Địa điểm: Phòng họp A - UBND tỉnh.
  
3-8 giờ 00 : Thanh tra việc thực hiện các quy định pháp luật về hành nghề y, dược tư nhân đợt 5/2018 (27/11 và 28/11).
 * Thành phần: Thanh tra, TTKN, PA83.
 Xe : Đ/c Phước -VPS.
  
4-8 giờ 00: Tiếp công dân.
 * Thành phần: Bs Từ Tấn Thứ - Chánh VP.
 * Địa điểm: Phòng Tiếp dân –  Sở Y tế.
  
5-8 giờ 00: Trực Phòng Y tế – Trung tâm Hành chính tỉnh (Cả ngày).
 * Thành phần: Nguyễn Văn Triệu - BVĐK tỉnh
 * Địa điểm: Tháp B – Tầng 2 – TTHC tỉnh. ĐT: 01689.926.602
  
  
Thứ tư 28/11/2018
Sáng:
  
1-8 giờ 00: Dự kỳ họp thứ Tám (thường kỳ cuối năm 2018) - Hội đồng nhân dân tỉnh khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021.
 *Thành phần : Bs Cao Thị Bích Thuận - PGĐ Sở dự.
 * Địa điểm: Hội trường B - Tỉnh ủy.
  
2-8 giờ 00: Kiểm tra 03 năm triển khai chương trình phối hợp công tác Dân vận giữa Ban Dân vận tỉnh ủy và Sở Y tế.
 *Thành phần : Đại diện Lãnh đạo Ban Dân vận TU, Đại diện Lãnh đạo Sở Y tế, CĐNYT, Văn phòng, P.TCCB.
 * Địa điểm: Huyện Dầu Tiếng (Theo TB 56/TB-SYT, ngày 21/11/2018).
 Xe : Cá nhân (Bs Thứ).
  
3-8 giờ 00: Họp xét khen thưởng tập thể, cá nhân cộng tác viên dân số.
 *Thành phần : Đại diện Lãnh đạo, Phòng TCCB Sở Y tế.
 * Địa điểm: Chi cục Dân số - KHHGĐ.
  
4-8 giờ 30: Dự họp về thực hiện nhiệm vụ của khu vực Một cửa của sở ngành tại Trung tâm Hành chính công của tỉnh.
 *Thành phần : Văn phòng (CN Minh, CN Vân), P.QLD, P.QLHN.
 * Địa điểm: Trung tâm Hành chính công (Tầng 2, Tháp B).
  
5-9 giờ 00: Họp đề nghị khen thưởng sơ kết 03 năm đổi mới phong cách, thái độ phục vụ hướng đến sự hài lòng của người bệnh.
 *Thành phần : Bs Thuận - PGĐ Sở, CĐNYT, P.TCCB.
 * Địa điểm: Hội trường A - Sở Y tế.
  
6-9 giờ 00: Dự mở hồ sơ đề xuất kỹ thuật gói thầu mua thuốc bổ sung cho các cơ sở y tế năm 2018.
 *Thành phần : P. QLD (Ds Quốc, Ds Năm).
 * Địa điểm: BVĐK tỉnh.
  
7-8 giờ 00: Tiếp công dân.
 * Thành phần: Bs Từ Tấn Thứ - Chánh VP.
 * Địa điểm: Phòng Tiếp dân – Sở Y tế.
  
8-8 giờ 00: Trực Phòng Y tế – Trung tâm Hành chính tỉnh (Cả ngày).
 * Thành phần: Thượng Thị Ngọc Thảo - Ban BVSKCB tỉnh.
 * Địa điểm: Tháp B – Tầng 2 – TTHC tỉnh. ĐT: 01689.926.602
  
  
  
  
  
Thứ năm 29/11/2018:
Sáng:
1-8 giờ 00: Dự kỳ họp thứ Tám (thường kỳ cuối năm 2018) - Hội đồng nhân dân tỉnh khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021.
 *Thành phần : Ds Ngô Tùng Châu - PGĐ Sở dự.
 * Địa điểm: Hội trường B - Tỉnh ủy.
  
2-8 giờ 00: Kiểm tra 03 năm triển khai chương trình phối hợp công tác Dân vận giữa Ban Dân vận tỉnh ủy và Sở Y tế.
 *Thành phần : Đại diện Lãnh đạo Ban Dân vận TU, Đại diện Lãnh đạo Sở Y tế, CĐNYT, Văn phòng, P.TCCB.
 * Địa điểm: Thị xã Thuận An (Theo TB 56/TB-SYT, ngày 21/11/2018).
 Xe : TT.PC HIV/AIDS.
  
3-7 giờ 30: Phúc tra CĐCS vững mạnh và bình xét khen thưởng năm 2018.
 *Thành phần : BTV, UBKT, Ban nữ công CĐNYT.
 * Địa điểm: TTYT Dự phòng (Cụm thi đua số I và IV).
  
4-8 giờ 00 : Tập huấn công tác thi đua khen thưởng ngành Y tế năm 2018.
 *Thành phần : P.TCCB (CN Hữu, Ths Hiếu) dự.
 * Địa điểm: BV. Đại học Y Dược TP.HCM.
 Xe : BV.YHCT tỉnh.
  
5-7 giờ 30: Tham gia đoàn Kiểm tra quản lý chất lượng bệnh viện.
 *Thành phần : Bs Tâm - P.NV.
 * Địa điểm: BV.YHCT tỉnh.
  
6-7 giờ 30: Thẩm định cấp phép đủ điều kiện kinh doanh cơ sở bán lẻ thuốc đông y, thuốc từ dược liệu; cấp phép hoạt động cơ sở KCB.
 Thành phần : P.QLHN, PYT thị xã Thuận An.
 Địa điểm: thị xã Thuận An.
 Xe : Đ/c Phước - VPS.
  
7-8 giờ 00: Tiếp công dân.
 * Thành phần: CN Ngô Trần Đức Hữu - Phó TP. TCCB.
 * Địa điểm: Phòng Tiếp dân – Sở Y tế.
  
8-8 giờ 00: Trực Phòng Y tế – Trung tâm Hành chính tỉnh (Cả ngày).
 * Thành phần : Trần Thị Huệ - BVĐK tỉnh.
 * Địa điểm: Tháp B – Tầng 2 – TTHC tỉnh. ĐT: 01689.926.602
Chiều :
1-14 giờ 00: Dự Hội nghị BCH Đảng bộ tỉnh lần thứ 22 và Hội nghị cán bộ chủ chốt của tỉnh về thực hiện quy trình công tác cán bộ (theo Công văn triệu tập số 1989-CV/TU, ngày 23/11/2018 của BTV Tỉnh ủy).
 *Thành phần : Bs Lục Duy Lạc - TUV, GĐ Sở dự.
 * Địa điểm: Hội trường B - Tỉnh ủy.
2-14 giờ 00: Họp Đoàn kiểm tra cuối năm - Hệ điều trị.
 * Thành phần : Theo QĐ 1664/QĐ-SYT.
 * Địa điểm: Hội trường A - Sở Y tế.
Thứ sáu 30/11/2018
Sáng:
1-8 giờ 30: Dự lễ khánh thành nhà máy xử lý nước thải Dĩ An.
 * Thành phần: Bs Huỳnh Thanh Hà - PGĐ Sở.
 * Địa điểm: Khu phố Đông An, P. Tân Đông Hiệp, Tx Dĩ An.
 Xe : BV.YHCT tỉnh.
  
2-8 giờ 00: Kiểm tra 03 năm triển khai chương trình phối hợp công tác Dân vận giữa Ban Dân vận tỉnh ủy và Sở Y tế.
 *Thành phần : Đại diện Lãnh đạo Ban Dân vận TU, Đại diện Lãnh đạo Sở Y tế, CĐNYT, Văn phòng, P.TCCB.
 * Địa điểm: TP. Thủ Dầu Một (Theo TB 56/TB-SYT, ngày 21/11/2018).
 Xe : TT.PC HIV/AIDS.
  
3-7 giờ 30: Phúc tra CĐCS vững mạnh và bình xét khen thưởng năm 2018.
 *Thành phần : BTV, UBKT, Ban nữ công CĐNYT.
 * Địa điểm: TTYT Dự phòng (Cụm thi đua số II, III, và V).
  
4-7 giờ 30: Thẩm định thực hành tốt nhà thuốc tại Tx Thuận An.
 * Thành phần: P.QLD, P.QLHN, PYT Thuận An.
 * Địa điểm: Tx Thuận An.
 Xe :
  
5-8 giờ 00: Thẩm định bổ sung phạm vi chuyên môn, danh mục kỹ thuật
 Thành phần : Bs Thuận - PGĐ Sở, P.QLHN, Các chuyên khoa theo Giấy mời số 87/GM-SYT ngày 22/11/2018 (BVĐK tỉnh, BV.PHCN tỉnh).
 Địa điểm: BVĐK Vạn Phúc 1.
 Xe : Đ/c Phước - VPS.
  
6-8 giờ 00: Tiếp công dân.
 * Thành phần: Ds Phạm Tiến Phương – Phó Chánh Thanh tra.
 * Địa điểm: Phòng Tiếp dân –  Sở Y tế.
  
7-8 giờ 00: Trực Phòng Y tế – Trung tâm Hành chính tỉnh (Cả ngày).
 * Thành phần: Nguyễn Thị Ngọc Hương - BVĐK tỉnh.
 * Địa điểm: Tháp B – Tầng 2 – TTHC tỉnh. ĐT: 01689.926.602
Chiều :
  
1-15 giờ 00: Dự Lễ tổng kết Chương trình phẫu thuật tạo hình hàm mặt của đoàn Phẫu thuật Hàn Quốc thuộc Hội Sứt môi, hàm ếch Ilwoong thực hiện năm 2018.
 Thành phần : Bs Cao Thị Bích Thuận - PGĐ Sở, P. NV dự.
 Địa điểm: Hội trường A - BVĐK tỉnh.

Thứ bảy 01/12/2018
Sáng :
  
1-7 giờ 30: Thẩm định thực hành tốt nhà thuốc công ty Becamex.
 * Thành phần: P.QLD, P.QLHN, PYT Thủ Dầu Một.
 * Địa điểm: TP.Thủ Dầu Một.


Nơi nhận:

- Văn phòng UBND tỉnh;

- Ban QLTN - TTHC tỉnh;

- BGĐ Sở, TT.ĐU, CĐN;

- Các Phòng CN Sở;

- Các Đơn vị trực thuộc (Website SYT);

- Lưu VT, VP.

KT.GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

(Đã ký)

Ngô Tùng Châu

 

LỊCH LÀM VIỆC SỞ Y TẾ Tuần lễ từ ngày 19/11/2018 đến ngày 24/11/2018Lịch làm việcLỊCH LÀM VIỆC SỞ Y TẾ Tuần lễ từ ngày 19/11/2018 đến ngày 24/11/2018/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
(Lịch này thay Thư mời họp)
17/11/2018 21:00NoĐã ban hành

LỊCH LÀM VIỆC SỞ Y TẾ

Tuần lễ từ ngày 19/11/2018 đến ngày 24/11/2018

(Lịch này thay thư mời họp)

Lich So Y te T11 19-11 den 24-11-2018.signed.pdf


​Thứ hai 19/11/2018:
Sáng:
  
1-7 giờ 30: Đoàn công tác Sở Y tế kiểm tra cuối năm Hệ Dự phòng.
 *Thành phần : Theo Quyết định số 1664/QĐ-SYT.
 * Địa điểm: Đoàn 1 : TT. YTDP; Đoàn 2 : TT.CSSKSS.
 Xe : Cá nhân.
  
2-7 giờ 30: Dự họp giám sát của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh.
 *Thành phần : Bs Cao Thị Bích Thuận - PGĐ Sở.
 * Địa điểm: Hội trường A - HĐND tỉnh.
  
3-9 giờ 00: Dự công bố Quyết định công tác cán bộ (phụ trách kiêm nhiệm).
 *Thành phần : Bs Lục Duy Lạc - GĐ Sở dự.
 * Địa điểm: Trường Cao Đẳng Y tế Bình Dương.
  
4-7 giờ 00: Kiểm tra, giám sát công tác khám sức khỏe tuyển chọn công dân nhập ngũ năm 2019.
 *Thành phần : Bộ CHQS, Ban Quân y tỉnh.
 * Địa điểm: TYT Phước Hòa - Phú Giáo.
 Xe : Đ/c Phước - VPS (Nhiên liệu công tác từ kinh phí QDY)
  
5-7 giờ 30: Dự lễ phát động và Hội thảo Tháng hành động vì bình đẳng giới, phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới tỉnh Bình Dương 2018.
 *Thành phần : Ths Hiếu - P.TCCB dự.
 * Địa điểm: Hội trường UBND TP.TDM.
  
6-8 giờ 00: Tiếp công dân.
 * Thành phần: Ds Phạm Tiến Phương – Phó Chánh Thanh tra.
 * Địa điểm: Phòng Tiếp dân –  Sở Y tế.
  
7-8 giờ 00: Trực Phòng Y tế – Trung tâm Hành chính tỉnh (Cả ngày).
 * Thành phần: TTYT TP.TDM.
 * Địa điểm: Tháp B – Tầng 2 – TTHC tỉnh. ĐT: 01689.926.602
  
  
  
  
  
Thứ ba 20/11/2018:
Sáng:
  
1-7 giờ 30: Dự Lễ khai giảng năm học 2018-2019 và Kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11 - Trường Cao Đẳng Y tế Bình Dương.
 *Thành phần : Bs Lục Duy Lạc - GĐ Sở dự.
 * Địa điểm: Trường Cao Đẳng Y tế Bình Dương.
  
2-7 giờ 30: Đoàn công tác Sở Y tế kiểm tra cuối năm Hệ Dự phòng.
 *Thành phần : Theo Quyết định số 1664/QĐ-SYT.
 * Địa điểm: Đoàn 1 : TT. TTPC BXH; Đoàn 2 : Chi cục DS-KHHGĐ.
 Xe : Cá nhân.
  
3-8 giờ 30: Dự họp BTC triển khai Kế hoạch phối hợp tổ chức Triển lãm Ảnh và Phim phóng sự tài liệu trong cộng đồng ASEAN tại tỉnh Bình Dương 2018
 *Thành phần : Ds Ngô Tùng Châu - PGĐ Sở.
 * Địa điểm: Sở Thông tin và Truyền thông (Tầng 14, Tháp A).
  
4-8 giờ 00 : Thanh tra việc thực hiện các quy định pháp luật về hành nghề y, dược tư nhân đợt 5/2018 (20/11 và 22/11).
 * Thành phần: Thanh tra, TTKN, PA83.
 Xe : Đ/c Phước -VPS (20/11); TTKN (22/11)
  
5-8 giờ 00: Tiếp công dân.
 * Thành phần: Bs Từ Tấn Thứ - Chánh VP.
 * Địa điểm: Phòng Tiếp dân –  Sở Y tế.
  
6-8 giờ 00: Trực Phòng Y tế – Trung tâm Hành chính tỉnh (Cả ngày).
 * Thành phần: BVĐK tỉnh
 * Địa điểm: Tháp B – Tầng 2 – TTHC tỉnh. ĐT: 01689.926.602
  
Thứ tư 21/11/2018
Sáng:
1-7 giờ 30 : Dự Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ 21 (mở rộng)
 *Thành phần : Bs Lục Duy Lạc - TUV, GĐ Sở dự.
 * Địa điểm: Hội trường B - Tỉnh ủy.
  
2-7 giờ 30: Đoàn công tác Sở Y tế kiểm tra cuối năm Hệ Dự phòng.
 *Thành phần : Theo Quyết định số 1664/QĐ-SYT.
 * Địa điểm: Đoàn 1 : TT. Kiểm nghiệm, TT.PC HIV/AIDS; Đoàn 2 : TT.GĐPY, TT.GĐYK.
 Xe : Cá nhân.
  
  
  
3-8 giờ 00: Hội nghị tổng kết ngành Thanh tra năm 2018 và kỷ niệm 73 năm ngày truyền thống ngành Thanh tra.
 *Thành phần : Thanh tra Sở (Bs Hùng, Ds Phương) dự.
 * Địa điểm: Hội trường UBND TP.TDM.
  
4-7 giờ 00: Kiểm tra, giám sát công tác khám sức khỏe tuyển chọn công dân nhập ngũ năm 2019.
 *Thành phần : Bộ CHQS, Ban Quân y tỉnh.
 * Địa điểm: Phường Bình Hòa - Tx Thuận An.
 Xe : Đ/c Phước - VPS (Nhiên liệu công tác từ kinh phí QDY)
  
5-8 giờ 00: Tiếp công dân.
 * Thành phần: Bs Từ Tấn Thứ - Chánh VP.
 * Địa điểm: Phòng Tiếp dân – Sở Y tế.
  
6-8 giờ 00: Trực Phòng Y tế – Trung tâm Hành chính tỉnh (Cả ngày).
 * Thành phần: Ban BVSKCB tỉnh.
 * Địa điểm: Tháp B – Tầng 2 – TTHC tỉnh. ĐT: 01689.926.602
  
Thứ năm 22/11/2018:
Sáng:
1-7 giờ 30: Dự Đại hội thi đua Quyết thắng LLVT tỉnh giai đoạn 2013-2018.
 *Thành phần : Ds Ngô Tùng Châu - PGĐ Sở dự.
 * Địa điểm: Trường Chính trị BD.
  
2-7 giờ 30: Đoàn công tác Sở Y tế kiểm tra cuối năm Hệ Dự phòng.
 *Thành phần : Theo Quyết định số 1664/QĐ-SYT.
 * Địa điểm: Đoàn 1 : TT. SKLĐMT.
 Xe : Cá nhân.
  
3-8 giờ 00 : Họp Hội đồng Giám định Y khoa tỉnh (cả ngày).
 *Thành phần : Bs Cao Thị Bích Thuận - PGĐ Sở dự.
 * Địa điểm: TT. Giám định Y khoa tỉnh
  
4-7 giờ 00: Kiểm tra, giám sát công tác khám sức khỏe tuyển chọn công dân nhập ngũ năm 2019.
 *Thành phần : Bộ CHQS, Ban Quân y tỉnh.
 * Địa điểm: TYT xã Minh Tân - huyện Dầu Tiếng.
 Xe : Đ/c Phước - VPS (Nhiên liệu công tác từ kinh phí QDY)
  
5-7 giờ 30: Thẩm định cấp phép đủ điều kiện kinh doanh cơ sở bán lẻ thuốc đông y, thuốc từ dược liệu.
 Thành phần : P.QLHN, PYT thị xã Dĩ An.
 Địa điểm: thị xã Dĩ An.
 Xe : BV.YHCT
  
6-8 giờ 00: Tiếp công dân.
 * Thành phần: CN Ngô Trần Đức Hữu - Phó TP. TCCB.
 * Địa điểm: Phòng Tiếp dân – Sở Y tế.
  
7-8 giờ 00: Trực Phòng Y tế – Trung tâm Hành chính tỉnh (Cả ngày).
 * Thành phần : BVĐK tỉnh.
 * Địa điểm: Tháp B – Tầng 2 – TTHC tỉnh. ĐT: 01689.926.602
Chiều :
1- 15 giờ 30: Kiểm tra công tác chuẩn bị diễn đàn hợp tác kinh tế Châu Á - Horasis 2018.
 *Thành phần : Ds Ngô Tùng Châu - PGĐ Sở.
 * Địa điểm: Trung tâm Hội nghị triển lãm tỉnh.
  
Thứ sáu 23/11/2018
Sáng:
1-7 giờ 30: Dự Hội nghị trực tuyến toàn quốc học tập, quán triệt, triển khai các Nghị quyết Hội nghị TW8, khóa XII của Đảng.
 * Thành phần: Ban Giám đốc Sở Y tế.
 * Địa điểm: Trung tâm Hội nghị triển lãm tỉnh.
  
2-7 giờ 30: Thẩm định thực hành tốt nhà thuốc tại TP.Thủ Dầu Một.
 * Thành phần: P.QLD, P.QLHN, PYT Thủ Dầu Một.
 * Địa điểm: Thủ Dầu Một.
 Xe : BV.YHCT
  
3-7 giờ 30: Thẩm định cấp phép hoạt động, bổ sung phạm vi chuyên môn, bổ sung DMKT cơ sở khám bệnh, chữa bệnh.
 Thành phần : P.QLHN, PYT Thuận An, TDM.
 Địa điểm: Thuận An (sáng), TDM (chiều).
 Xe : Đ/c Phước - VPS.
  
4-8 giờ 00: Tiếp công dân.
 * Thành phần: Ds Phạm Tiến Phương – Phó Chánh Thanh tra.
 * Địa điểm: Phòng Tiếp dân –  Sở Y tế.
  
5-8 giờ 00: Trực Phòng Y tế – Trung tâm Hành chính tỉnh (Cả ngày).
 * Thành phần: BVĐK tỉnh.
 * Địa điểm: Tháp B – Tầng 2 – TTHC tỉnh. ĐT: 01689.926.602
 
Thứ bảy 24/11/2018
Sáng :
  
1-7 giờ 30: Thẩm định thực hành tốt nhà thuốc công ty Becamex.
 * Thành phần: P.QLD, P.QLHN, PYT Thuận An.
 * Địa điểm: Thuận An.

Nơi nhận:

- Văn phòng UBND tỉnh;

- Ban QLTN - TTHC tỉnh;

- BGĐ Sở, TT.ĐU, CĐN;

- Các Phòng CN Sở;

- Các Đơn vị trực thuộc (Website SYT);

- Lưu VT, VP.

KT.GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

(Đã ký)

Cao Thị Bích Thuận

LỊCH LÀM VIỆC SỞ Y TẾ Tuần lễ từ ngày 12/11/2018 đến ngày 17/11/2018Lịch làm việcLỊCH LÀM VIỆC SỞ Y TẾ Tuần lễ từ ngày 12/11/2018 đến ngày 17/11/2018/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
(Lịch này thay thư mời họp)
09/11/2018 17:00NoĐã ban hành

LỊCH LÀM VIỆC SỞ Y TẾ

Tuần lễ từ ngày 12/11/2018 đến ngày 17/11/2018

(Lịch này thay thư mời họp)

Lich So Y te T11 12-11 den 17-11-2018.signed.pdf


Thứ hai 12/11/2018:
Sáng:
1-​7 giờ 30: Dự diễn tập thử (lần 2) Khu vực phòng thủ tỉnh Bình Dương năm 2018 (Theo QĐ 746-QĐ/TU ngày 9/7/2018 của BTV Tỉnh ủy).
 *Thành phần : Bs Lục Duy Lạc - GĐ Sở dự.
 * Địa điểm: Khu vực diễn tập (Sau Tòa nhà Trung tâm Hành chính tỉnh).
  
2-8 giờ 00: Hội thảo triển khai chiến dịch tiêm bổ sung vac xin sở - rubella cho trẻ 1-5 tuổi.
 *Thành phần : Bs Huỳnh Thanh Hà - PGĐ Sở, Ths Hiền - PTP NV dự.
 * Địa điểm: TTYT Dự phòng.
  
3-7 giờ 00: Kiểm tra, giám sát công tác khám sức khỏe tuyển chọn công dân nhập ngũ năm 2019.
 *Thành phần : Bs Tài, Ths Phúc - PTP NV, CB Ban Quân y tỉnh.
 * Địa điểm: Thị xã Tân Uyên.
 Xe : Đ/c Phước - VPS (Nhiên liệu công tác từ kinh phí QDY)
  
4-8 giờ 00: Tiếp công dân.
 * Thành phần: Ds Phạm Tiến Phương – Phó Chánh Thanh tra.
 * Địa điểm: Phòng Tiếp dân –  Sở Y tế.
  
5-8 giờ 00: Trực Phòng Y tế – Trung tâm Hành chính tỉnh (Cả ngày).
 * Thành phần: Võ Văn Hải - TTYT TP.TDM.
 * Địa điểm: Tháp B – Tầng 2 – TTHC tỉnh. ĐT: 01689.926.602
Chiều :
  
1-14 giờ 00: Họp BCH CĐCS Văn phòng Sở.
 * Thành phần: BCH. Ban TTND, Tổ trưởng CĐ.
 * Địa điểm: Hội trường B - Sở Y tế.
  
Thứ ba 13/11/2018:
Sáng:
  
1-8 giờ 00: Dự Phiên họp UBND tỉnh thông qua một số nội dung trình kỳ họp HĐND tỉnh cuối năm 2018.
 *Thành phần : Bs Lục Duy Lạc - GĐ Sở dự.
 * Địa điểm: Phòng họp A - UBND tỉnh.
  
2-9 giờ 00: Họp xem xét kê khai lại giá thuốc Cty TNHH LD Stada VN.
 Thành phần : Ds Châu - PGĐ Sở, P.QLD, TCKT, thư mời.
 Địa điểm: Hội trường A - Sở Y tế.
  
3-8 giờ 00: Tập huấn chữ ký số cá nhân, chữ ký số cơ quan để ký số trên văn bản điện tử; bàn giao chứng thư số và hướng dẫn quản lý, bảo mật.
 Thành phần : CN Minh - Phó Chánh VP dự.
 Địa điểm: Trung tâm CNTT & TT (36, Trịnh Hoài Đức, Phú Lợi).
  
4-8 giờ 00 : Thanh tra các cơ sở sản xuất, kinh doanh bán buôn, bán lẻ thuốc, mỹ phẩm, thực phẩm chức năng và hóa chất, chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn dung trong lĩnh vực gia dụng và y tế năm 2018 (13/11 - 15/11).
 * Thành phần: Thanh tra, TTKN.
 * Địa điểm: Thuận An, Tân Uyên, Bến Cát.
 Xe : Đ/c Phước.
  
5-8 giờ 00: Tiếp công dân.
 * Thành phần: Bs Từ Tấn Thứ - Chánh VP.
 * Địa điểm: Phòng Tiếp dân –  Sở Y tế.
  
6-8 giờ 00: Trực Phòng Y tế – Trung tâm Hành chính tỉnh (Cả ngày).
 * Thành phần: Nguyễn Thị Ngọc Yến  - BVĐK tỉnh
 * Địa điểm: Tháp B – Tầng 2 – TTHC tỉnh. ĐT: 01689.926.602
Chiều :
1-14 giờ 00: Xét duyệt đề tài NCKH/SKCT năm 2018 TT.PC BXH.
 Thành phần : Bs Lục Duy Lạc - GĐ Sở, Bs Hùng - TP.TCCB, Ths Chinh - PTP.KHTH dự.
 Địa điểm : TT.PC BXH.
  
Thứ tư 14/11/2018
Sáng:
1-7 giờ 30 : Dự diễn tập Khu vực phòng thủ tỉnh Bình Dương năm 2018.
 *Thành phần : Bs Lục Duy Lạc - GĐ, Ds Ngô Tùng Châu - PGĐ Sở dự.
 * Địa điểm: Theo chương trình riêng.
  
2-8 giờ 00: Làm việc với BVĐK tỉnh Bình Dương về công tác đào tạo liên tục và công bố cơ sở đủ điều kiện đào tạo khối ngành sức khỏe.
 * Thành phần: Bs Hùng - TP.TCCB, BVĐK tỉnh.
 * Địa điểm: Hội trường A - Sở Y tế.
  
3-8 giờ 00: Dự Hội nghị triển khai Chỉ số cải cách hành chính và hướng dẫn tự đánh giá, chấm điểm để xác định Chỉ số cải cách hành chính của các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh.
 * Thành phần: Bs Thứ - Chánh VP, CN Minh - Phó Chánh VP dự.
 * Địa điểm: Hội trường UBND TP. Thủ Dầu Một.
  
4-8 giờ 00: Tiếp công dân.
 * Thành phần: Bs Từ Tấn Thứ - Chánh VP.
 * Địa điểm: Phòng Tiếp dân – Sở Y tế.
  
5-8 giờ 00: Trực Phòng Y tế – Trung tâm Hành chính tỉnh (Cả ngày).
 * Thành phần: Thượng Thị Ngọc Thảo - Ban BVSKCB tỉnh.
 * Địa điểm: Tháp B – Tầng 2 – TTHC tỉnh. ĐT: 01689.926.602
 
Chiều :
  
1-14 giờ 00: Họp Hội đồng cấp CCHN Y đợt 10/2018.
 * Thành phần: Hội đồng theo QĐ 271/QĐ-SYT ngày 14/3/2018.
 * Địa điểm: Hội trường A - Sở Y tế.
  
Thứ năm 15/11/2018:
Sáng:
  
1-7 giờ 30 : Dự diễn tập Khu vực phòng thủ tỉnh Bình Dương năm 2018.
 *Thành phần : Bs Lục Duy Lạc - GĐ, Ds Ngô Tùng Châu - PGĐ Sở dự.
 * Địa điểm: Theo chương trình riêng.
  
2-7 giờ 30: Dự Tọa đàm "Ngành Y tế lắng nghe ý kiến nhân dân" của ngành Y tế thị xã Dĩ An.
 Thành phần : Bs Huỳnh Thanh Hà - PGĐ Sở, P.NV dự.
 Địa điểm: Hội trường UBND Phường Tân Đông Hiệp.
  
3-7 giờ 30: Thẩm định cấp phép hoạt động, bổ sung phạm vi chuyên môn, bổ sung DMKT cơ sở khám bệnh, chữa bệnh.
 Thành phần : Bs Thuận - PGĐ Sở, P.QLHN, P.NV, các chuyên khoa Ngoại, Sản, TMH, XN của BVĐK tỉnh.
 Địa điểm: TTYT Phú Giáo (sáng), PKCK Đại Tín - TDM (chiều).
 Xe :
  
4-7 giờ 30: Thẩm định thực hành tốt nhà thuốc tại thị xã Tân Uyên.
 * Thành phần: P.QLD, P.QLHN, PYT Tân Uyên.
 * Địa điểm: thị xã Tân Uyên
 Xe :
  
5-8 giờ 00: Tiếp công dân.
 * Thành phần: CN Ngô Trần Đức Hữu - Phó TP. TCCB.
 * Địa điểm: Phòng Tiếp dân – Sở Y tế.
  
6-8 giờ 00: Trực Phòng Y tế – Trung tâm Hành chính tỉnh (Cả ngày).
 * Thành phần : Lê Thị Yến Nhi - BVĐK tỉnh.
 * Địa điểm: Tháp B – Tầng 2 – TTHC tỉnh. ĐT: 01689.926.602
  
  
Chiều :
1-13 giờ 30: Tập huấn nghiệp vụ cho lãnh đạo và công chức trực tiếp thực hiện công tác quản lý nhà nước về thanh niên (15-16/11).
 * Thành phần : Ths Hiếu - P.TCCB dự.
 * Địa điểm: Sở Nông nghiệp (Trụ sở cũ).
  
Thứ sáu 16/11/2018
Sáng:
  
1-7 giờ 30: Họp Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh.
 Thành phần : Bs Cao Thị Bích Thuận - PGĐ Sở dự.
 Địa điểm : Hội trường A - Hội đồng nhân dân tỉnh.
  
2-8 giờ 00: Tham dự Hội thảo sơ kết hoạt động Giảm kỳ thị và phân biệt đối xử liên quan HIV/AIDS.
 Thành phần : Bs Huỳnh Thanh Hà - PGĐ Sở, Bs Tài - PTP.NV dự.
 Địa điểm : Khách sạn BCONS Bình Dương.
  
3-7 giờ 30: Thẩm định cấp phép đủ điều kiện kinh doanh cơ sở bán lẻ thuốc đông y, thuốc từ dược liệu.
 Thành phần : P.QLHN, PYT thị xã Tân Uyên.
 Địa điểm: thị xã Tân Uyên.
 Xe :
  
4-8 giờ 00: Tiếp công dân.
 * Thành phần: Ds Phạm Tiến Phương – Phó Chánh Thanh tra.
 * Địa điểm: Phòng Tiếp dân –  Sở Y tế.
  
5-8 giờ 00: Trực Phòng Y tế – Trung tâm Hành chính tỉnh (Cả ngày).
 * Thành phần: Trần Tất Thành - BVĐK tỉnh.
 * Địa điểm: Tháp B – Tầng 2 – TTHC tỉnh. ĐT: 01689.926.602
 
Thứ bảy 17/11/2018
Sáng :
  
1-7 giờ 30: Thẩm định thực hành tốt nhà thuốc công ty Becamex.
 * Thành phần: P.QLD, P.QLHN, PYT Thủ Dầu Một.
 * Địa điểm: Thủ Dầu Một.

 

Nơi nhận:

- Văn phòng UBND tỉnh;

- Ban QLTN - TTHC tỉnh;

- BGĐ Sở, TT.ĐU, CĐN;

- Các Phòng CN Sở;

- Các Đơn vị trực thuộc (Website SYT);

- Lưu VT, VP.

KT.GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

 (Đã ký)

Cao Thị Bích Thuận

LỊCH LÀM VIỆC SỞ Y TẾ Tuần lễ từ ngày 05/11/2018 đến ngày 09/11/2018Lịch làm việcLỊCH LÀM VIỆC SỞ Y TẾ Tuần lễ từ ngày 05/11/2018 đến ngày 09/11/2018/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
(Lịch này thay thư mời họp)
02/11/2018 17:00NoĐã ban hành

LỊCH LÀM VIỆC SỞ Y TẾ

Tuần lễ từ ngày 05/11/2018 đến ngày 09/11/2018

(Lịch này thay thư mời họp)

Lich So Y te T11 05-11 den 09-11-2018.pdf


Thứ hai 05/11/2018:​
Sáng:
1-8 giờ 00: Dự Phiên họp UBND tỉnh thông qua một số nội dung trình kỳ họp HĐND tỉnh cuối năm 2018 (cả ngày).
 *Thành phần : Bs Lục Duy Lạc - GĐ Sở dự.
 * Địa điểm: Phòng họp A - UBND tỉnh.
  
2-8 giờ 00: Tiếp công dân.
 * Thành phần: Ds Phạm Tiến Phương – Phó Chánh Thanh tra.
 * Địa điểm: Phòng Tiếp dân –  Sở Y tế.
  
3-8 giờ 00: Trực Phòng Y tế – Trung tâm Hành chính tỉnh (Cả ngày).
 * Thành phần: Vũ Tiến Đạt - TTYT TP.TDM.
 * Địa điểm: Tháp B – Tầng 2 – TTHC tỉnh. ĐT: 01689.926.602
Chiều :
1-13 giờ 30: Họp thống nhất điều chỉnh kế hoạch sữa học đường.
 * Thành phần: BGĐ Sở (Ds Châu, Bs Thuận), P.NV, TCKT, TT.CSSKSS.
 * Địa điểm: Hội trường A - Sở Y tế.
  
2-14 giờ 00: Họp Chi bộ Văn phòng Sở Y tế.
 * Thành phần: Đảng viên Chi bộ VPS.
 * Địa điểm: Hội trường B - Sở Y tế.
  
Thứ ba 06/11/2018:
Sáng:
1-8 giờ 00: Đoàn công tác Sở Y tế làm việc với TTYT. TP Thủ Dầu Một.
 * Thành phần: Theo QĐ số 988/QĐ-SYT của Giám đốc SYT (BGĐ Sở, Trưởng các phòng : Nghiệp vụ, KHTH, Thanh tra, QL Dược, TCKT; Lãnh đạo các đơn vị : BVĐK tỉnh, TT.PC HIV/AIDS, TT.PC BXH, TT.CSSKSS, TT.YTDP, TT.GDSK, CC.ATVSTP).
 * Địa điểm: Trung tâm Y tế TP Thủ Dầu Một.
  
2-8 giờ 00 : Thanh tra các cơ sở sản xuất, kinh doanh bán buôn, bán lẻ thuốc, mỹ phẩm, thực phẩm chức năng và hóa chất, chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn dung trong lĩnh vực gia dụng và y tế năm 2018 (06/11 - 07/11).
 * Thành phần: Thanh tra, TTKN.
 * Địa điểm: Thuận An, Bến Cát.
 Xe : Đ/c Phước - VPS.
  
3-8 giờ 00: Tiếp công dân.
 * Thành phần: Bs Từ Tấn Thứ - Chánh VP.
 * Địa điểm: Phòng Tiếp dân –  Sở Y tế.
  
4-8 giờ 00: Trực Phòng Y tế – Trung tâm Hành chính tỉnh (Cả ngày).
 * Thành phần: Nguyễn Văn Chính  - BVĐK tỉnh
 * Địa điểm: Tháp B – Tầng 2 – TTHC tỉnh. ĐT: 01689.926.602
Thứ tư 07/11/2018
Sáng:
1-8 giờ 00: Trao Quyết định bổ nhiệm PGĐ TTYT Thị xã Thuận An.
 *Thành phần : Bs Lục Duy Lạc - GĐ Sở, Bs Hùng - TP.TCCB dự.
 * Địa điểm: TTYT Thị xã Thuận An.
  
2-8 giờ 00: Tập huấn Quy tắc ứng xử, Quy chế dân chủ, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.
 * Thành phần: Cn Minh - PCT.CĐNYT, Ths Hiếu - P.TCCB, Các đơn vị trực thuộc theo thông báo của P.TCCB.
 * Địa điểm: Hội trường BV Thống Nhất -  TP.HCM.
 Xe : Đi chung xe TT.CSSKSS.
  
3-7 giờ 30: Tập huấn nghiệp vụ tài chính công đoàn.
 Thành phần : CN Giang - CĐNYT; kế toán các CĐCS trực thuộc.
 Địa điểm: Trường Trung cấp Kỹ thuật và Nghiệp vụ công đoàn tỉnh BD.
  
4-8 giờ 00: Tiếp công dân.
 * Thành phần: Bs Từ Tấn Thứ - Chánh VP.
 * Địa điểm: Phòng Tiếp dân – Sở Y tế.
  
5-8 giờ 00: Trực Phòng Y tế – Trung tâm Hành chính tỉnh (Cả ngày).
 * Thành phần: Hồ Văn Bình - Ban BVSKCB tỉnh.
 * Địa điểm: Tháp B – Tầng 2 – TTHC tỉnh. ĐT: 01689.926.602
  
Thứ năm 08/11/2018:
Sáng:
  
1-8 giờ 00: Dự Hội nghị tập huấn "Thực thi pháp luật trong Thương mại điện tử" năm 2018.
 Thành phần : Ds Ngô Tùng Châu - PGĐ Sở dự.
 Địa điểm: TT. CNTT và TT tỉnh (36 - Trịnh Hoài Đức, P. Phú Lợi).
  
2-8 giờ 00: Họp Hội đồng Giám định Y khoa tỉnh (Cả ngày).
 * Thành phần: Bs Cao Thị Bích Thuận - PGĐ Sở.
 * Địa điểm: TT. Giám định Y khoa tỉnh.
  
  
3-8 giờ 00: Xét duyệt đề tài NCKH/SKCT năm 2018 BV.PHCN tỉnh.
 Thành phần : Bs Lục Duy Lạc - GĐ Sở, Bs Hùng - TP.TCCB, Ths Chinh - PTP.KHTH dự.
 Địa điểm : BV.PHCN tỉnh.
  
4-7 giờ 30: Thẩm định cấp phép đủ điều kiện kinh doanh cơ sở bán lẻ thuốc đông y, thuốc từ dược liệu.
 Thành phần : P.QLHN, PYT thị xã Bến Cát.
 Địa điểm: thị xã Bến Cát.
 Xe : Đ/c Phước - VPS.
  
5-7 giờ 30: Tham gia Đoàn giám sát An toàn vệ sinh lao động (ngày 8-9/11).
 * Thành phần: Bs Tài - PTP. Nghiệp vụ.
 * Địa điểm: Khu CN Nam Tân Uyên.
 Xe : Đi chung xe LĐLĐ tỉnh.
  
6-8 giờ 00: Tiếp công dân.
 * Thành phần: CN Ngô Trần Đức Hữu - Phó TP. TCCB.
 * Địa điểm: Phòng Tiếp dân – Sở Y tế.
  
7-8 giờ 00: Trực Phòng Y tế – Trung tâm Hành chính tỉnh (Cả ngày).
 * Thành phần : Hoàng Thị Như - BVĐK tỉnh.
 * Địa điểm: Tháp B – Tầng 2 – TTHC tỉnh. ĐT: 01689.926.602
Chiều :
1-14 giờ 00: Họp xem xét kê khai lại giá thuốc Cty TNHH LD Stada VN.
 Thành phần : Ds Châu - PGĐ Sở, P.QLD, TCKT, thư mời.
 Địa điểm: Hội trường A - Sở Y tế.
  
2-14 giờ 00: Xét duyệt đề tài NCKH/SKCT năm 2018 TT.SKLĐMT.
 Thành phần : Bs Lục Duy Lạc - GĐ Sở, Bs Hùng - TP.TCCB, Ths Chinh - PTP.KHTH dự.
 Địa điểm : TT.SKLĐMT.
Thứ sáu 09/11/2018
Sáng:
1-8 giờ 30: Họp thông qua chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bệnh viện Đa khoa tỉnh và TT.SKLĐMT tỉnh.
 Thành phần : BGĐ Sở, Trưởng P.TCCB, TCKT, KHTH, NVY, QLD. (BVĐK tỉnh và TT.SKLĐMT chuẩn bị tài liệu báo cáo).
 Địa điểm : Hội trường A - Sở Y tế.
  
2-7 giờ 30: Hội nghị tuyên truyền pháp luật " Công tác phòng, chống tham nhũng" - hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam năm 2018.
 Thành phần : Đại diện Đảng ủy, BGĐ Sở Y tế;  Đại diện Lãnh đạo Thanh tra, P.TCCB Sở Y tế; BCH, UBKT CĐNYT; CT hoặc PCT CĐCS trực thuộc; Lãnh đạo, TP. TCCB, TB TTND Các đơn vị y tế trực thuộc.
 Địa điểm : Hội trường C - BVĐK tỉnh.
  
3-8 giờ 00: Họp thống nhất kế hoạch bình ổn thị trường hàng hóa thiết yếu năm 2019 trên địa bàn tỉnh Bình Dương.
 Thành phần : Ds Phương - Phó CTT dự.
 Địa điểm: Sở Công Thương.
  
  
4-7 giờ 30: Thẩm định cấp phép hoạt động cơ sở khám bệnh, chữa bệnh.
 Thành phần : P.QLHN, P.NV, PYT Bắc Tân Uyên, PYT Phú Giáo, TTYT Phú Giáo bổ sung phạm vi chuyên môn.
 Địa điểm: Bắc Tân Uyên (sáng), Phú Giáo (chiều).
 Xe : Đ/c Phước - VPS.
  
5-7 giờ 30: Thẩm định thực hành tốt nhà thuốc tại huyện Phú Giáo.
 * Thành phần: P.QLD, P.QLHN, PYT Phú Giáo.
 * Địa điểm: huyện Phú Giáo.
 Xe : BV.YHCT tỉnh.
  
6-8 giờ 00: Tiếp công dân.
 * Thành phần: Ds Phạm Tiến Phương – Phó Chánh Thanh tra.
 * Địa điểm: Phòng Tiếp dân –  Sở Y tế.
  
7-8 giờ 00: Trực Phòng Y tế – Trung tâm Hành chính tỉnh (Cả ngày).
 * Thành phần: Nguyễn Quang Tiến - BVĐK tỉnh.
 * Địa điểm: Tháp B – Tầng 2 – TTHC tỉnh. ĐT: 01689.926.602
Chiều :
1-14 giờ 00: Xét duyệt đề tài NCKH/SKCT năm 2018 BV Vạn Phúc 1.
 Thành phần : Bs Lục Duy Lạc - GĐ Sở, Bs Hùng - TP.TCCB, Ths Chinh - PTP.KHTH dự.
 Địa điểm : BV Vạn Phúc 1.
 
Thứ bảy 10/11/2018
Chiều :
1-18 giờ 00: Dự Lễ mit tinh "Ngày Pháp luật Việt Nam" 09/11/2018
 Thành phần : Ds Ngô Tùng Châu - PGĐ Sở dự.
 Địa điểm : Trung tâm VHLĐ - LĐLĐ tỉnh (Đường D19, KDC Viet - Sing, P. An Phú, TX Thuận An).
 Xe : Đ/c Phước - VPS.

 

Nơi nhận:

- Văn phòng UBND tỉnh;

- Ban QLTN - TTHC tỉnh;

- BGĐ Sở, TT.ĐU, CĐN;

- Các Phòng CN Sở;

- Các Đơn vị trực thuộc (Website SYT);

- Lưu VT, VP.

KT.GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

(Đã ký)

Ngô Tùng Châu

 

BỔ SUNG LỊCH LÀM VIỆC SỞ Y TẾ Tuần lễ từ ngày 29/10/2018 đến ngày 02/11/2018Lịch làm việcBỔ SUNG LỊCH LÀM VIỆC SỞ Y TẾ Tuần lễ từ ngày 29/10/2018 đến ngày 02/11/2018/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
30/10/2018 17:00NoĐã ban hành

BỔ SUNG LỊCH LÀM VIỆC SỞ Y TẾ

Tuần lễ từ ngày 29/10/2018 đến ngày 02/11/2018

Bo sung - Lich So Y te Tu ngay 29-10 den 03-11-2018.pdfThứ năm 01/11/2018:

Sáng:
  
1-8 giờ 00: Họp Ban bảo đảm cho diễn tập khu vực phòng tỉnh năm 2018.
 * Thành phần: Ds Ngô Tùng Châu - PGĐ Sở dự.
 * Địa điểm: Phòng họp A - UBND tỉnh.
Chiều:
1-14 giờ 00: Họp thông qua nội dung kịch bản các cuộc họp vận hành cơ chế và thực binh diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh năm 2018.
 * Thành phần: Bs Lục Duy Lạc - GĐ Sở dự.
 * Địa điểm: Phòng họp A - UBND tỉnh.
  
Thứ sáu 02/11/2018:
Chiều:
1-14 giờ 00 : Dự họp Ban Chỉ huy thống nhất triển khai nhiệm vụ tổ chức bảo vệ mục tiêu trọng yếu trong khu vực phòng thủ tỉnh năm 2018.
 * Thành phần: Bs Lục Duy Lạc - GĐ Sở dự.
 * Địa điểm: Phòng họp A - UBND tỉnh.

​ 

Nơi nhận:

- Văn phòng UBND tỉnh;

- BGĐ Sở, TT.ĐU, CĐN;

- Các Phòng CN Sở;

- Các Đơn vị trực thuộc (Website SYT);

- Lưu VT, VP.

TL.GIÁM ĐỐC

KT.CHÁNH VĂN PHÒNG

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG

(Đã ký)

​Nguyễn Bình Minh

 

LỊCH LÀM VIỆC SỞ Y TẾ  Tuần lễ từ ngày 29/10/2018 đến ngày 03/11/2018Lịch làm việcLỊCH LÀM VIỆC SỞ Y TẾ  Tuần lễ từ ngày 29/10/2018 đến ngày 03/11/2018/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
(Lịch này thay thư mời họp)
26/10/2018 16:00NoĐã ban hành

LỊCH LÀM VIỆC SỞ Y TẾ

Tuần lễ từ ngày 29/10/2018 đến ngày 03/11/2018

(Lịch này thay thư mời họp)

Lich So Y te T10 29-10 den 03-11-2018.signed.pdf


Thứ hai 29/10/2018:​
Sáng:
1-8 giờ 00: Họp Ban Chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ khu vực phòng thủ có một phần thực binh tỉnh Bình Dương nghe báo cáo công tác chuẩn bị diễn tập khu vực phòng thủ năm 2018 tỉnh Bình Dương.
 *Thành phần : Bs Lục Duy Lạc - GĐ Sở dự.
 * Địa điểm: Hội trường A - Tỉnh ủy.
  
2-8 giờ 00: Dự họp kiểm tra chéo năm 2018 Trung tâm TTGDSK tỉnh.
 *Thành phần : Bs Huỳnh Thanh Hà - PGĐ Sở dự.
 * Địa điểm: Trung tâm TTGDSK tỉnh.
  
3-8 giờ 00: Tiếp công dân.
 * Thành phần: Ds Phạm Tiến Phương – Phó Chánh Thanh tra.
 * Địa điểm: Phòng Tiếp dân –  Sở Y tế.
  
4-8 giờ 00: Trực Phòng Y tế – Trung tâm Hành chính tỉnh (Cả ngày).
 * Thành phần: Phạm Ngọc Lành - TTYT TP.TDM.
 * Địa điểm: Tháp B – Tầng 2 – TTHC tỉnh. ĐT: 01689.926.602

Chiều :
  
1-13 giờ 30: Đối thoại nội dung khiếu nại của ông Nguyễn Duy Minh.
 * Thành phần: Đại diện Lãnh đạo Sở, Thanh tra, Nghiệp vụ, BVĐK tỉnh.
 * Địa điểm: Hội trường A - Sở Y tế.
  
2-13 giờ 30: Xét duyệt đề tài NCKH/SKCT năm 2018 CC.ATVSTP và CC DS-KHHGĐ tỉnh.
 Thành phần : Bs Cao Thị Bích Thuận - PGĐ Sở, Bs Kiều Uyên, Ths Hiền, Ths Chinh, Ths Phúc dự.
 Địa điểm : Hội trường CC.ATVSTP.
  
3-14 giờ 00: Dự họp thống nhất việc triển khai các hoạt động trong lễ Mit tinh Ngày Pháp luật Việt Nam 9/11 và ngày hội Công nhân với pháp luật lần II năm 2018 tỉnh Bình Dương.
 * Thành phần: Ds Ngô Tùng Châu – PGĐ Sở dự.
 * Địa điểm: Phòng họp Sở Tư Pháp.
  
Thứ ba 30/10/2018:
Sáng:
1-7 giờ 30: Dự Diễn đàn "Ngành Y tế lắng nghe ý kiến nhân dân"  thành phố Thủ Dầu Một.
 * Thành phần: Bs Lục Duy Lạc - Giám đốc Sở, Bs Thứ - CVP dự.
 * Địa điểm: Hội trường A - UBND TP.Thủ Dầu Một.
  
2-8 giờ 00: Xét duyệt đề tài NCKH/SKCT năm 2018 tại TTYT Thuận An.
 Thành phần : Bs Huỳnh Thanh Hà - PGĐ Sở, Bs Tài - PTP.NV, Ths Hoàng - CCP. ATVSTP dự.
 Địa điểm : TTYT Thuận An.
 Xe :
  
3-8 giờ 30 : Hội thảo góp ý xây dựng Thông tư phân tuyến chuyên môn kỹ thuật cơ sở khám chữa bệnh.
 * Thành phần: Bs Cao Thị Bích Thuận - PGĐ Sở, P.NV, BVĐK tỉnh, BV.PHCN tỉnh.
 * Địa điểm: Trung tâm Hội nghị TP.HCM (272, Võ Thị Sáu, Q3).
 Xe : Đi chung xe BVĐK tỉnh.
  
4-9 giờ 00 : Dự mở hồ sơ đề xuất kỹ thuật gói thầu mua sinh phẩm chẩn đoán cho các cơ sở y tế năm 2018-2019.
 * Thành phần: P.QLD (Ds Quốc, Ds Năm).
 * Địa điểm: BVĐK tỉnh.
  
5-8 giờ 00 : Thanh tra các cơ sở sản xuất, kinh doanh bán buôn, bán lẻ thuốc, mỹ phẩm, thực phẩm chức năng và hóa chất, chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn dung trong lĩnh vực gia dụng và y tế năm 2018 (30/10 - 01/11).
 * Thành phần: Thanh tra, QLD, TTKN, QLTT, CC TCĐLCL, BQL KCN VSIP.
 * Địa điểm: Dĩ An, Tân Uyên, Bến Cát.
 Xe : Đ/c Phước - VPS.
  
6-8 giờ 00: Tiếp công dân.
 * Thành phần: Bs Từ Tấn Thứ - Chánh VP.
 * Địa điểm: Phòng Tiếp dân –  Sở Y tế.
  
7-8 giờ 00: Trực Phòng Y tế – Trung tâm Hành chính tỉnh (Cả ngày).
 * Thành phần: Trương Thanh Tòng - BVĐK tỉnh
 * Địa điểm: Tháp B – Tầng 2 – TTHC tỉnh. ĐT: 01689.926.602
Chiều :
1-13 giờ 30 : Hội nghị hướng dẫn triển khai kiểm tra, đánh giá chất lượng bệnh viện và khảo sát sự hài lòng người bệnh, nhân viên y tế năm 2018.
 * Thành phần: Bs Cao Thị Bích Thuận - PGĐ Sở, P.NV, BVĐK tỉnh, BV.PHCN tỉnh.
 * Địa điểm: Trung tâm Hội nghị TP.HCM (272, Võ Thị Sáu, Q3).
Thứ tư 31/10/2018
Sáng:
1-8 giờ 00: Dự Phiên họp UBND tỉnh thường kỳ tháng 10/2018.
 *Thành phần : Bs Lục Duy Lạc - GĐ Sở dự.
 * Địa điểm: Phòng họp A - UBND tỉnh.
  
2-8 giờ 30: Dự tập huấn công tác chỉ đạo tuyến, Đề án 1816; thực hiện Quyết định số 14/2013/QĐ-TTg và Đề án BV vệ tinh năm 2018.
 * Thành phần: Đại diện Lãnh đạo Sở, P. Nghiệp vụ dự.
 * Địa điểm: Trung tâm Hội nghị TP.HCM (272, Võ Thị Sáu, Q3).
 Xe :
  
3-8 giờ 00: Tập huấn Thông tư 19, Thông tư 21, Thông tư 42 phương pháp chế biến vị thuốc cổ truyền và xây dựng hồ sơ đăng ký thuốc cổ truyền, dược liệu (02 ngày 31/10 - 01/11).
 * Thành phần: P. QLD (Ds Thúy), TT Kiểm nghiệm.
 * Địa điểm: 02 Trần Hưng Đạo, Q5, TP.HCM.
 Xe : Đi chung xe TT Kiểm nghiệm.
  
4-8 giờ 00: Tiếp công dân.
 * Thành phần: Bs Từ Tấn Thứ - Chánh VP.
 * Địa điểm: Phòng Tiếp dân – Sở Y tế.
  
5-8 giờ 00: Trực Phòng Y tế – Trung tâm Hành chính tỉnh (Cả ngày).
 * Thành phần: Trần Thị Quỳnh - BVĐK tỉnh.
 * Địa điểm: Tháp B – Tầng 2 – TTHC tỉnh. ĐT: 01689.926.602
  
Thứ năm 01/11/2018:
Sáng:
1-8 giờ 00: Hội nghị Sơ kết công tác 9 tháng đầu năm, nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2018 của ngành Y tế Bình Dương.
 * Thành phần: BGĐ Sở, TT.ĐU, CT.CĐN, Trưởng các phòng chức năng; Giám đốc các đơn vị trực thuộc; Trưởng phòng Y tế huyện, thị, thành phố; BVĐK CS Dầu Tiếng, BV Quân Y 4 - QĐ4; GĐ Các bệnh viện ngoài công lập; khách mời (BHXH tỉnh; Trường CĐYT; Ban BVSKCB tỉnh).
 * Địa điểm: Hội trường B - Sở Y tế.
  
2-7 giờ 30: Dự tập huấn, tuyên truyền, đối thoại công tác Bảo hiểm xã hội.
 Thành phần : CN Minh - Phó CT.CĐNYT, CN Giang dự
 Địa điểm: Bảo hiểm xã hội tỉnh.
  
3-7 giờ 30: Thẩm định cấp phép đủ điều kiện kinh doanh cơ sở bán lẻ thuốc đông y, thuốc từ dược liệu.
 Thành phần : P.QLHN, PYT thị xã Tân Uyên.
 Địa điểm: thị xã Tân Uyên.
 Xe :
  
4-7 giờ 30: Thẩm định thực hành tốt nhà thuốc tại huyện Dầu Tiếng.
 * Thành phần: P.QLD, P.QLHN, PYT Dầu Tiếng.
 * Địa điểm: huyện Dầu Tiếng.
 Xe :
  
5-8 giờ 00: Tiếp công dân.
 * Thành phần: CN Ngô Trần Đức Hữu - Phó TP. TCCB.
 * Địa điểm: Phòng Tiếp dân – Sở Y tế.
  
6-8 giờ 00: Trực Phòng Y tế – Trung tâm Hành chính tỉnh (Cả ngày).
 * Thành phần : Nguyễn Thị Mỹ Yến - Ban BVSKCB tỉnh.
 * Địa điểm: Tháp B – Tầng 2 – TTHC tỉnh. ĐT: 01689.926.602
  
Thứ sáu 02/11/2018
Sáng:
1-7 giờ 30: Dự Hội nghị thông tin một số vấn đề liên quan đến tình hình an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh (Theo CV số 1942-CV/TU ngày 26/10/2018 của Tỉnh ủy).
 Thành phần : Lãnh đạo Sở dự.
 Địa điểm : Hội trường B - Tỉnh ủy.
  
2-8 giờ 00: Họp sơ kết và tập huấn công tác Bình đẳng giới năm 2018.
 Thành phần : Bs Cao Thị Bích Thuận - PGĐ Sở, Bs Thấm - CC.DS-KHHGĐ, Ths Hiếu - TCCB dự.
 Địa điểm : TP. Đà Lạt.
 Xe : CC.DS-KHHGĐ (đi sáng 01/11/2018).
  
3-7 giờ 30: Thẩm định cấp phép hoạt động, bổ sung DMKT cơ sở khám bệnh, chữa bệnh.
 Thành phần : P.QLHN, Các chuyên khoa RHM, TMH BVĐK tỉnh.
 Địa điểm: Thuận An (sáng), Bến Cát (chiều).
 Xe : Đ/c Phước VPS.
  
4-8 giờ 00: Tiếp công dân.
 * Thành phần: Ds Phạm Tiến Phương – Phó Chánh Thanh tra.
 * Địa điểm: Phòng Tiếp dân –  Sở Y tế.
  
5-8 giờ 00: Trực Phòng Y tế – Trung tâm Hành chính tỉnh (Cả ngày).
 * Thành phần: Trần Ngọc Anh Thùy - BVĐK tỉnh.
 * Địa điểm: Tháp B – Tầng 2 – TTHC tỉnh. ĐT: 01689.926.602
Chiều :
1-14 giờ 00: Xét duyệt đề tài NCKH/SKCT năm 2018 BV Vạn Phúc 1.
 Thành phần : Bs Lục Duy Lạc - GĐ Sở, Bs Hùng - TP.TCCB, Ths Chinh - PTP.KHTH dự.
 Địa điểm : BV Vạn Phúc 1.

Thứ bảy 03/11/2018
Sáng :
  
1-8 giờ 00: Tập huấn tuyên truyền văn bản QPPL về hành nghề y dược.
 Thành phần : P. QLHN, QLD, Thanh tra, Nghiệp vụ Y.
 Địa điểm : TTYT huyện Dầu Tiếng.
 Xe : Đ/c Phước - VPS.

 

Nơi nhận:

- Văn phòng UBND tỉnh;

- Ban QLTN - TTHC tỉnh;

- BGĐ Sở, TT.ĐU, CĐN;

- Các Phòng CN Sở;

- Các Đơn vị trực thuộc (Website SYT);

- Lưu VT, VP.

GIÁM ĐỐC

(Đã ký)

Lục Duy Lạc

LỊCH LÀM VIỆC SỞ Y TẾ Tuần lễ từ ngày 22/10/2018 đến ngày 26/10/2018Lịch làm việcLỊCH LÀM VIỆC SỞ Y TẾ Tuần lễ từ ngày 22/10/2018 đến ngày 26/10/2018/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
(Lịch này thay thư mời họp)
22/10/2018 09:00NoĐã ban hành

LỊCH LÀM VIỆC SỞ Y TẾ

Tuần lễ từ ngày 22/10/2018 đến ngày 26/10/2018

(Lịch này thay thư mời họp)

Lich So Y te T10 22-10 den 26-10-2018.signed.pdfThứ hai 22/10/2018:​
Sáng:
1-8 giờ 30: Giao ban BGĐ, TT.ĐU, CĐN, Trưởng các Phòng CN, Giám đốc các đơn vị : BVĐK tỉnh, BV.PHCN tỉnh, BV.YHCT tỉnh.
 * Địa điểm: Hội trường B – Sở Y tế.
  
2-10 giờ 00: Họp công tác tổ chức cán bộ.
 *Thành phần : BGĐ Sở, TT.ĐU, CT. CĐN, P.TCCB dự.
 * Địa điểm: Hội trường B – Sở Y tế.
  
3-8 giờ 00: Tiếp công dân.
 * Thành phần: Ds Phạm Tiến Phương – Phó Chánh Thanh tra.
 * Địa điểm: Phòng Tiếp dân –  Sở Y tế.
  
4-8 giờ 00: Trực Phòng Y tế – Trung tâm Hành chính tỉnh (Cả ngày).
 * Thành phần: Nguyễn Thị Yến Nhi - TTYT TP.TDM.
 * Địa điểm: Tháp B – Tầng 2 – TTHC tỉnh. ĐT: 01689.926.602
 
Chiều :
  
1-13 giờ 30: Đối thoại nội dung khiếu nại của ông Nguyễn Duy Minh.
 * Thành phần: Đại diện Lãnh đạo Sở, Thanh tra, BVĐK tỉnh.
 * Địa điểm: Hội trường A - Sở Y tế.
  
2-14 giờ 00: Dự họp chuẩn bị tổ chức Hội nghị Diễn đàn hợp tác kinh tế Châu Á - Horasis năm 2018 tại tỉnh Bình Dương.
 * Thành phần: Ds Ngô Tùng Châu – PGĐ Sở dự.
 * Địa điểm: Phòng họp B - UBND tỉnh.
  
3-14 giờ 00: Làm việc với Viện Y tế công cộng về bệnh nghề nghiệp tại các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.
 * Thành phần: Bs Huỳnh Thanh Hà – PGĐ Sở, TT.SKLĐMT, P.NV dự.
 * Địa điểm: Hội trường B - Sở Y tế.
  
4-14 giờ 00: Họp BCH CĐCS VPS, Các Tổ trưởng công đoàn
 * Địa điểm: Hội trường  Sở Y tế.
  
  
Thứ ba 23/10/2018:
Sáng:
1-8 giờ 00: Đoàn công tác Sở Y tế làm việc với Trung tâm Y tế Phú Giáo.
 * Thành phần: Theo QĐ số 988/QĐ-SYT của Giám đốc SYT (BGĐ Sở, Trưởng các phòng : Nghiệp vụ, KHTH, Thanh tra, QL Dược, TCKT; Lãnh đạo các đơn vị : BVĐK tỉnh, TT.PC HIV/AIDS, TT.PC BXH, TT.CSSKSS, TT.YTDP, TT.GDSK, CC.ATVSTP).
 * Địa điểm: Trung tâm Y tế Phú Giáo.
 Xe : Đ/c Phước (Các đại biểu tập trung tại SYT cũ lúc 6h30 để đi).
  
2-8 giờ 00 : Hội nghị tăng cường công tác phòng, chống Sốt xuất huyết, sởi và tay chân miệng năm 2018.
 * Thành phần: Bs  Huỳnh Thanh Hà - PGĐ Sở chủ trì và Theo KH số 37/KH-SYT ngày 15/10/2018 của Sở Y tế.
 * Địa điểm: Trung tâm Y tế Dự phòng tỉnh.
  
3-8 giờ 00 : Thanh tra các cơ sở sản xuất, kinh doanh bán buôn, bán lẻ thuốc, mỹ phẩm, thực phẩm chức năng và hóa chất, chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn dung trong lĩnh vực gia dụng và y tế năm 2018 (23 - 25/10).
 * Thành phần: Thanh tra, QLD, TTKN, QLTT, CC TCĐLCL, BQL KCN VSIP.
 * Địa điểm: Thuận An, Bến Cát.
 Xe : BV.YHCT (23/10); Đ/c Phước - VPS (24 , 25/10)
  
4-8 giờ 00: Tiếp công dân.
 * Thành phần: Bs Từ Tấn Thứ - Chánh VP.
 * Địa điểm: Phòng Tiếp dân –  Sở Y tế.
  
5-8 giờ 00: Trực Phòng Y tế – Trung tâm Hành chính tỉnh (Cả ngày).
 * Thành phần: Vũ Duy Thuận - BVĐK tỉnh
 * Địa điểm: Tháp B – Tầng 2 – TTHC tỉnh. ĐT: 01689.926.602
Thứ tư 24/10/2018
Sáng:
  
1-8 giờ 00: Tiếp Đoàn giám sát của BTV Đảng ủy khối về việc lãnh đạo, chỉ đạo triển khai học tập và tổ chức thực hiện Nghị quyết Hội nghị Lần thứ 6 - Ban Chấp hành Trung ương (Khóa XII).
 * Thành phần: BTV, BCH Đảng bộ Sở Y tế, Bí thư các chi bộ trực thuộc.
 * Địa điểm: Hội trường B - Sở Y tế.
  
2-8 giờ 30: Dự Hội thảo phổ biến Hướng dẫn quốc gia về dự phòng và kiểm soát đái tháo đường thai kỳ góp phần phòng chống các bệnh không lấy nhiễm mãn tính tại Việt Nam.
 * Thành phần: Bs Cao Thị Bích Thuận – PGĐ Sở, TT.CSSKSS dự.
 * Địa điểm: Nhà khách Phương Nam, 252 Nguyễn Trãi, Q1.
 Xe : TT.CSSKSS.
  
3-8 giờ 00: Dự Hội thảo về một số định hướng ứng dụng CNTT Y tế; triển khai Thông tư số 54/2017/TT-BYT của Bộ Y tế ban hành bộ tiêu chí ứng dụng CNTT tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh (02 ngày 24 - 25/10).
 * Thành phần: Văn phòng (CN Minh), Đại diện Lãnh đạo và cán bộ CNTT BVĐK tỉnh.
 * Địa điểm: KS Novotel Saigon Centre, Hai Bà Trưng, Q3, TP.HCM.
 Xe : Đi chung xe BVĐK tỉnh.
  
4-7 giờ 30: Hội nghị sơ kết thực hiện Đề án tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ và Đề án xác định hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin giai đoạn 2016-2018.
 * Thành phần: Ủy quyền Lãnh đạo P. Nghiệp vụ dự.
 * Địa điểm: Hội trường Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh.
  
5-9 giờ 00: Dự mở hồ sơ đề xuất tài chính gói thầu mua hóa chất xét nghiệm theo máy cho các cơ sở y tế năm 2018.
 * Thành phần: P.QLD (Ds Quốc, Ds Năm) dự.
 * Địa điểm: BVĐK tỉnh.
  
6-8 giờ 00: Tiếp công dân.
 * Thành phần: Bs Từ Tấn Thứ - Chánh VP.
 * Địa điểm: Phòng Tiếp dân – Sở Y tế.
  
7-8 giờ 00: Trực Phòng Y tế – Trung tâm Hành chính tỉnh (Cả ngày).
 * Thành phần: Thượng Thị Ngọc Thảo - Ban BVSKCB tỉnh.
 * Địa điểm: Tháp B – Tầng 2 – TTHC tỉnh. ĐT: 01689.926.602
  
Thứ năm 25/10/2018:
Sáng:
  
1-8 giờ 00: Dự cùng Lãnh đạo tỉnh tiếp và làm việc với Đoàn công tác liên ngành của Bộ Tư pháp kiểm tra tình hình thực hiện công tác kiểm tra, xử lý, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật tại tỉnh.
 * Thành phần: Ds Ngô Tùng Châu - PGĐ Sở;
 * Địa điểm: Phòng họp A - UBND tỉnh.
  
2-8 giờ 00: Họp Hội đồng Giám định Y khoa tỉnh (Cả ngày).
 Thành phần : Bs Cao Thị Bích Thuận – PGĐ Sở dự.
 Địa điểm: TT. Giám định Y khoa tỉnh.
  
3-7 giờ 30: Thẩm định cấp phép đủ điều kiện kinh doanh cơ sở bán lẻ thuốc đông y, thuốc từ dược liệu.
 Thành phần : P.QLHN, PYT TP.Thủ Dầu Một.
 Địa điểm: TP.Thủ Dầu Một.
 Xe :
  
  
4-8 giờ 00: Tiếp công dân.
 * Thành phần: CN Ngô Trần Đức Hữu - Phó TP. TCCB.
 * Địa điểm: Phòng Tiếp dân – Sở Y tế.
  
5-8 giờ 00: Trực Phòng Y tế – Trung tâm Hành chính tỉnh (Cả ngày).
 * Thành phần : Nguyễn Thị Nhật Thu - BVĐK tỉnh.
 * Địa điểm: Tháp B – Tầng 2 – TTHC tỉnh. ĐT: 01689.926.602
  
Thứ sáu 26/10/2018
Sáng:
  
1-6 giờ 30: Dự sơ kết 03 năm cuộc vận động xây dựng phong trào "văn hóa giao thông với bình yên sông nước" giai đoạn 2016-2018 do Ban An toàn giao thông tỉnh tổ chức.
 Thành phần : Ds Ngô Tùng Châu - PGĐ Sở dự.
 Địa điểm : Bến đò An Sơn, xã An Sơn, TX Thuận An.
 Xe : Cá nhân.
  
2-8 giờ 00: Xét duyệt đề tài NCKH/SKCT năm 2018 tại TTYT Dự phòng.
 Thành phần : Bs Lục Duy Lạc - GĐ Sở, Bs Hùng - TP.TCCB, Ths Chinh - PTP.KHTH dự.
 Địa điểm : Hội trường TTYT Dự phòng.
  
3-8 giờ 00: Xét duyệt đề tài NCKH/SKCT năm 2018 tại TTYT Bàu Bàng.
 Thành phần : Bs Cao Thị Bích Thuận - PGĐ Sở, Bs Kiều Uyên, Ths Hiền, Ths Phúc dự.
 Địa điểm : TTYT Bàu Bàng.
 Xe : Đ/c Phước - VPS.
  
4-7 giờ 30: Thẩm định cấp phép hoạt động, bổ sung DMKT cơ sở khám bệnh, chữa bệnh.
 Thành phần : P.QLHN, PYT Thị xã Dĩ An, Các chuyên khoa theo TM.
 Địa điểm: PKĐK 368 Sài Gòn, 338 Trần Hưng Đạo, Dĩ An.
 Xe :
  
5-8 giờ 00: Thẩm định đủ điều kiện sản xuất mỹ phẩm Cty TNHH Đắc Kỷ.
 * Thành phần: P.QLD, TTKN.
 * Địa điểm: Thị xã Dĩ An.
 Xe :
  
6-7 giờ 30: Thẩm định thực hành tốt nhà thuốc
 * Thành phần: P.QLD, P.QLHN, PYT Thuận An.
 * Địa điểm: Thị xã Thuận An.
 Xe :
  
  
7-8 giờ 00: Tiếp công dân.
 * Thành phần: Ds Phạm Tiến Phương – Phó Chánh Thanh tra.
 * Địa điểm: Phòng Tiếp dân –  Sở Y tế.
  
8-8 giờ 00: Trực Phòng Y tế – Trung tâm Hành chính tỉnh (Cả ngày).
 * Thành phần: Nguyễn Thị Kim Thành - BVĐK tỉnh.
 * Địa điểm: Tháp B – Tầng 2 – TTHC tỉnh. ĐT: 01689.926.602
 
Chiều :
  
1-14 giờ 00: Kiểm tra Điều lệ, tài chính CĐ : CĐCS Bệnh viện Hoàn Hảo.
 * Thành phần: Theo QĐ số 14/QĐ-CĐYT ngày 04/5/2018.
 * Địa điểm: Bệnh viện Hoàn Hảo.

 


Nơi nhận:

- Văn phòng UBND tỉnh;

- Ban QLTN - TTHC tỉnh;

- BGĐ Sở, TT.ĐU, CĐN;

- Các Phòng CN Sở;

- Các Đơn vị trực thuộc (Website SYT);

- Lưu VT, VP.

GIÁM ĐỐC

(Đã ký)

Lục Duy Lạc 

LỊCH LÀM VIỆC SỞ Y TẾ Tuần lễ từ ngày 15/10/2018 đến ngày 19/10/2018Lịch làm việcLỊCH LÀM VIỆC SỞ Y TẾ Tuần lễ từ ngày 15/10/2018 đến ngày 19/10/2018/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
(Lịch này thay thư mời họp)
12/10/2018 17:00NoĐã ban hành

LỊCH LÀM VIỆC SỞ Y TẾ

Tuần lễ từ ngày 15/10/2018 đến ngày 19/10/2018

(Lịch này thay thư mời họp)

Lich So Y te T10 15-10 den 19-10-2018.signed.pdf


Thứ hai 15/10/2018:​
Sáng:
  
1-9 giờ 00: Họp triển khai gói Y tế cơ bản theo Thông tư 39/2017/TT-BYT
 *Thành phần : Bs Lục Duy Lạc – GĐ Sở, Trưởng các phòng CN.
 * Địa điểm: Hội trường A – Sở Y tế.
  
2-9 giờ 00: Họp triển khai chương trình Sữa học đường.
 *Thành phần : Ds Ngô Tùng Châu – PGĐ Sở, P.NV, P.TCKT, TT.CSSKSS tỉnh.
 * Địa điểm: Hội trường Sở Tài Chính.
  
3-9 giờ 30: Dự Lễ Khánh thành Trung tâm Kiểm tra sức khỏe Chợ Rẫy Việt – Nhật (Bệnh viện Chợ Rẫy – TP.HCM).
 *Thành phần : Bs Cao Thị Bích Thuận – PGĐ Sở dự.
 * Địa điểm: Bệnh viện Chợ Rẫy – TP.HCM.
  
4-8 giờ 00: Tiếp công dân.
 * Thành phần: Ds Phạm Tiến Phương – Phó Chánh Thanh tra.
 * Địa điểm: Phòng Tiếp dân –  Sở Y tế.
  
5-8 giờ 00: Trực Phòng Y tế – Trung tâm Hành chính tỉnh (Cả ngày).
 * Thành phần: Trương Hồng Tuấn - TTYT TP.TDM.
 * Địa điểm: Tháp B – Tầng 2 – TTHC tỉnh. ĐT: 01689.926.602
 
Chiều :
  
1-14 giờ 00: Họp xem xét kê khai lại giá thuốc của Công ty Cổ phần Korea United Pharm Int'l.
 * Thành phần: Ds Ngô Tùng Châu – PGĐ Sở, P.QLD, P.TCKT.
 * Địa điểm: Hội trường A – Sở Y tế.
  
2-18 giờ 00: Dự Họp mặt kỷ niệm ngày Doanh nhân Việt Nam và tuyên dương, khen thưởng Doanh nhân xuất sắc tỉnh Bình Dương năm 2018.
 * Thành phần: Bs Lục Duy Lạc – GĐ Sở dự.
 * Địa điểm: Trung tâm Hội nghị - Triển lãm tỉnh.
  
  
  
Thứ ba 16/10/2018:
Sáng:
1-7 giờ 30: Dự cùng đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đối thoại trực tiếp với Nhân dân trên địa bàn tỉnh.
 Thành phần : Bs Lục Duy Lạc – Giám đốc Sở dự.
 Địa điểm: Hội trường A - UBND TP. Thủ Dầu Một.
  
2-8 giờ 00: Tham dự Hội nghị tập huấn chuyên môn nghiệp vụ Giám định Y khoa nhằm nâng cao công tác GĐYK đáp ứng yêu cầu xã hội do Bệnh viện Bạch Mai tổ chức (01 ngày).
 * Thành phần: Bs Cao Thị Bích Thuận – PGĐ Sở, TT.GĐYK dự.
 * Địa điểm: Bệnh viện Bạch Mai – Hà Nội.
  
3-8 giờ 30 : Dự họp mặt kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống ngành Kiểm tra Đảng do UBKT Tỉnh ủy tổ chức.
 * Thành phần: Ds Ngô Tùng Châu - PGĐ Sở dự.
 * Địa điểm: Trung tâm Hội nghị - Triển lãm tỉnh.
  
4-8 giờ 00 : Thanh tra các cơ sở sản xuất, kinh doanh bán buôn, bán lẻ thuốc, mỹ phẩm, thực phẩm chức năng và hóa chất, chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn dung trong lĩnh vực gia dụng và y tế năm 2018 (16 - 18/10).
 * Thành phần: Thanh tra, NVY, QLD, TTKN, QLTT, CC TCĐLCL, BQL KCN VSIP.
 * Địa điểm: Thuận An, Dĩ An.
 Xe : Đ/c Phước – VPS (16 và 17/10); Xe : BV.YHCT (18/10).
  
5-8 giờ 00 : Dự Hội nghị quán triệt, triển khai Nghị quyết Đại hội X Công đoàn tỉnh Bình Dương, nhiệm kỳ 2018-2023.
 * Thành phần: Theo TB số 68/TB-LĐLĐ ngày 5/10 của LĐLĐ tỉnh.
 * Địa điểm: Trung tâm Hội nghị - Triển lãm tỉnh.
  
6-8 giờ 30: Tham dự Hội thảo phổ biến và góp ý các văn bản hướng dẫn về hóa chất, chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn dung trong lĩnh vực gia dụng và y tế (16-17/10/2018).
 * Thành phần : Bs Tâm – P.NV, P. QLD dự.
 * Địa điểm: KS Đệ Nhất, P4, Q. Tân Bình, TP.HCM.
 Xe : Cá nhân.
  
7-8 giờ 00 : Tham dự lớp bồi dưỡng kỹ năng nghiệp vụ tổ chức cán bộ và quản lý đào tạo (16-17/10/2018).
 * Thành phần: Ths Hiếu – P.TCCB dự.
 * Địa điểm: Trường Chính trị tỉnh.
  
8-8 giờ 00: Tiếp công dân.
 * Thành phần: Bs Từ Tấn Thứ - Chánh VP.
 * Địa điểm: Phòng Tiếp dân –  Sở Y tế.
  
9-8 giờ 00: Trực Phòng Y tế – Trung tâm Hành chính tỉnh (Cả ngày).
 * Thành phần: Nguyễn Đức Minh Hùng  - BVĐK tỉnh
 * Địa điểm: Tháp B – Tầng 2 – TTHC tỉnh. ĐT: 01689.926.602
 
Chiều :
  
1-13 giờ 30: Giao ban LĐLĐ tỉnh.
 * Thành phần : Lãnh đạo CĐNYT (CN Hùng, CN Minh dự).
 * Địa điểm: Hội trường LĐLĐ tỉnh.
 
Thứ tư 17/10/2018
Sáng:
1-7 giờ 30: Dự khai mạc tập huấn triển khai chương trình Sữa học đường.
 * Thành phần: Bs Cao Thị Bích Thuận – PGĐ Sở dự.
 * Địa điểm: TT.CSSKSS tỉnh.
  
2-7 giờ 30: Thẩm định thực hành tốt phân phối thuốc cho Cty ICA.
 * Thành phần: P.QLD, P.QLHN, PYT Thuận An.
 * Địa điểm: Thị xã Thuận An.
  
3-8 giờ 00: Tiếp công dân.
 * Thành phần: Bs Từ Tấn Thứ - Chánh VP.
 * Địa điểm: Phòng Tiếp dân – Sở Y tế.
  
4-8 giờ 00: Trực Phòng Y tế – Trung tâm Hành chính tỉnh (Cả ngày).
 * Thành phần: Trần Thị Huệ  - BVĐK tỉnh.
 * Địa điểm: Tháp B – Tầng 2 – TTHC tỉnh. ĐT: 01689.926.602
  
Chiều :
  
1-13 giờ 30: Họp Hội đồng cấp CCHN Y đợt 7/2018.
 * Thành phần: Hội đồng cấp CCHN Y theo QĐ số 271/QĐ-SYT.
 * Địa điểm: Hội trường A – Sở Y tế.
  
Thứ năm 18/10/2018:
Sáng:
  
1-8 giờ 00: Đoàn công tác Sở Y tế làm việc với Trung tâm Y tế Thuận An.
 * Thành phần: Theo QĐ số 988/QĐ-SYT của Giám đốc SYT (BGĐ Sở, Trưởng các phòng : Nghiệp vụ, KHTH, Thanh tra, QL Dược, TCKT; Lãnh đạo các đơn vị : BVĐK tỉnh, TT.PC HIV/AIDS, TT.PC BXH, TT.CSSKSS, TT.YTDP, TT.GDSK, CC.ATVSTP).
 * Địa điểm: Trung tâm Y tế Thuận An.
 Xe : Đ/c Phước.
  
2-8 giờ 00: Dự diễn đàn "Ngành Y tế lắng nghe ý kiến Nhân dân" của Y tế huyện Bắc Tân Uyên.
 Thành phần : Ds Ngô Tùng Châu – PGĐ Sở, P.NV dự.
 Địa điểm: Hội trường Huyện ủy Bắc Tân Uyên.
 Xe : TTKN.
  
3-7 giờ 30: Thẩm định cấp phép đủ điều kiện kinh doanh cơ sở bán lẻ thuốc đông y, thuốc từ dược liệu.
 Thành phần : P.QLHN, PYT Thuận An.
 Địa điểm: thị xã Thuận An.
 Xe :
  
4-7 giờ 30: Tập huấn Ban nữ công (nấu ăn).
 Thành phần : Ban nữ công CĐNYT, các CĐCS trực thuộc.
 Địa điểm: Trường Trung cấp Kỹ thuật và Nghiệp vụ Công đoàn BD.
  
5-8 giờ 00: Tiếp công dân.
 * Thành phần: CN Ngô Trần Đức Hữu - Phó TP. TCCB.
 * Địa điểm: Phòng Tiếp dân – Sở Y tế.
  
6-8 giờ 00: Trực Phòng Y tế – Trung tâm Hành chính tỉnh (Cả ngày).
 * Thành phần : Hồ Văn Bình  - Ban BVSKCB tỉnh.
 * Địa điểm: Tháp B – Tầng 2 – TTHC tỉnh. ĐT: 01689.926.602
  
Chiều :
1-14 giờ 00: Làm việc với Trung tâm Hành chính công của tỉnh về xây dựng Quy trình phần mềm một cửa Sở Y tế.
 * Thành phần: Văn phòng (Bs Thứ, CN Minh, CN Vân, CN Lan), P.QLHN, P.QLD, P.NV.
 * Địa điểm: Hội trường A – Sở Y tế.
  
Thứ sáu 19/10/2018
Sáng:
  
1-7 giờ 30: Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ 20 – Khóa X (mở rộng), sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Tỉnh lần thứ X, nhiệm kỳ 2015-2020 (cả ngày).
 Thành phần : Bs Lục Duy Lạc – TUV, GĐ Sở dự.
 Địa điểm : Hội trường B – Tỉnh ủy.
  
2-7 giờ 30: Tham dự Ban Giám khảo, Ban Tổ chức Hội thi "Chuyên trách dinh dưỡng giỏi vòng tỉnh".
 Thành phần : Bs Cao Thị Bích Thuận – PGĐ Sở, Bs Hùng – TP.TCCB, Bs Tâm – P.NV dự.
 Địa điểm : Hội trường TT.CSSKSS tỉnh.
  
3-10 giờ 00: Tọa đàm Ngày Phụ nữ Việt Nam – 20/10.
 * Thành phần: Nữ CBCC VPS.
 * Địa điểm: Hội trường A – Sở Y tế.
  
4-7 giờ 30: Thẩm định cấp phép hoạt động, bổ sung DMKT cơ sở khám bệnh, chữa bệnh.
 Thành phần : P.QLHN, PYT TDM.
 Địa điểm: Các PKCK tại Thủ Dầu Một.
 Xe : Đ/c Phước – VPS.
  
5-8 giờ 00: Tập huấn nghiệp vụ Hội thẩm Toà án nhân dân 2 cấp.
 * Thành phần: CN Hữu – PTP.TCCB dự (02 ngày 19 - 20/10).
 * Địa điểm: Trung tâm Hội nghị và Triển lãm tỉnh.
  
6-7 giờ 30: Thẩm định thực hành tốt nhà thuốc
 * Thành phần: P.QLD, P.QLHN, PYT Bàu Bàng.
 * Địa điểm: huyện Bàu Bàng.
 Xe :
  
7-8 giờ 00: Tiếp công dân.
 * Thành phần: Ds Phạm Tiến Phương – Phó Chánh Thanh tra.
 * Địa điểm: Phòng Tiếp dân –  Sở Y tế.
  
8-8 giờ 00: Trực Phòng Y tế – Trung tâm Hành chính tỉnh (Cả ngày).
 * Thành phần: Nguyễn Duy Viên - BVĐK tỉnh.
 * Địa điểm: Tháp B – Tầng 2 – TTHC tỉnh. ĐT: 01689.926.602

 

Nơi nhận:

- Văn phòng UBND tỉnh;

- Ban QLTN - TTHC tỉnh;

- BGĐ Sở, TT.ĐU, CĐN;

- Các Phòng CN Sở;

- Các Đơn vị trực thuộc (Website SYT);

- Lưu VT, VP.

GIÁM ĐỐC

(Đã ký)

Lục Duy Lạc

 

LỊCH LÀM VIỆC SỞ Y TẾ Tuần lễ từ ngày 08/10/2018 đến ngày 12/10/2018Lịch làm việcLỊCH LÀM VIỆC SỞ Y TẾ Tuần lễ từ ngày 08/10/2018 đến ngày 12/10/2018/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
(Lịch này thay thư mời họp)
08/10/2018 10:00NoĐã ban hành

LỊCH LÀM VIỆC SỞ Y TẾ

Tuần lễ từ ngày 08/10/2018 đến ngày 12/10/2018

(Lịch này thay thư mời họp)

Lich So Y te T10 08-10 den 12-10-2018.signed.pdfThứ hai 08/10/2018:
Sáng:​
1-8 giờ 00: Tham dự cùng Lãnh đạo tỉnh kiểm tra thực tế, tổng duyệt chương trình Lễ kỷ niệm 20 năm thành lập Hiệp hội Đô thị Khoa học Thế giới (WTA) và Diễn đàn đổi mới sang tạo toàn cầu 2018 (các Tiểu ban Nội dung, Lễ tân, Hậu cần, An ninh…) chuẩn bị báo cáo.
 * Thành phần: Ds Ngô Tùng Châu – PGĐ Sở dự.
 * Địa điểm: Trung tâm Hội nghị và Triển lãm tỉnh.
  
2-8 giờ 00: Tham gia Đoàn thanh tra chuyên đề về thực hiện pháp luật BHYT trên địa bàn tỉnh Bình Dương theo QĐ số 177/QĐ-TTrB ngày 26/9/2018 (từ ngày 08/10 - 12/10).
 * Thành phần: Bs Hùng – Chánh Thanh tra.
 * Địa điểm: BHXH và các cơ sở khám chữa bệnh.
  
3-9 giờ 30: Họp Hội đồng cấp giấy chứng nhận lương y.
 Thành phần : Bs Cao Thị Bích Thuận – PGĐ Sở, P.NV, P.QLHN và thư mời riêng.
 * Địa điểm: Hội trường A – Sở Y tế.
  
4-8 giờ 00: Dự lớp bồi dưỡng nghiệp vụ thanh tra viên chính K11/2018 (từ ngày 08/10 - 10/10/2018).
 * Thành phần: Ds Phạm Tiến Phương - Phó Chánh TT.
 * Địa điểm: Văn phòng đại diện phía Nam - TTr Chính phủ, TP.HCM.
  
5-8 giờ 00: Tiếp công dân.
 * Thành phần: CN Lê Thanh Hải - Thanh tra viên.
 * Địa điểm: Phòng Tiếp dân –  Sở Y tế.
  
6-8 giờ 00: Trực Phòng Y tế – Trung tâm Hành chính tỉnh (Cả ngày).
 * Thành phần: TTYT TP.TDM.
 * Địa điểm: Tháp B – Tầng 2 – TTHC tỉnh. ĐT: 01689.926.602
 
Chiều :
1-14 giờ 00: Làm việc với Trung tâm Hành chính công của tỉnh về xây dựng Quy trình phần mềm một cửa Sở Y tế.
 * Thành phần: Văn phòng (Bs Thứ, CN Minh, CN Vân, CN Lan), P.QLHN, P.QLD, P.NV.
 * Địa điểm: Hội trường A – Sở Y tế.
Thứ ba 09/10/2018:
Sáng:
1-8 giờ 00: Tiếp đoàn Giám sát việc triển khai thực hiện các văn bản QPPL về hệ thống tổ chức và nhân lực y tế tại địa phương của Vụ Tổ chức cán bộ, Bộ Y tế.
 Thành phần : Đại diện Lãnh đạo Sở, Phòng TCCB Sở Y tế, TTYT TX Thuận An, UBND thị xã, Phòng Y tế Thuận An, UBND xã/phường An Sơn, Lái Thiêu.
 Địa điểm: TYT xã An Sơn, TYT Phường Lái Thiêu, TTYT Thuận An.
  
2-8 giờ 00: Tham dự Hội thảo hướng dẫn hoạt động dự phòng, phát hiện sớm, chẩn đoán, điều trị và quản lý một số bệnh không lây nhiễm phổ biến (từ ngày 9/10 - 11/10).
 * Thành phần: Bs Huỳnh Thanh Hà – PGĐ Sở, Ths Phúc – P.NV dự.
 * Địa điểm: Ks Sen Việt, 33 Cao Thắng, Q3, TP.HCM.
 Xe : Đ/c Phước – VPS.
  
3-8 giờ 00 : Làm việc với Trung tâm kiểm chuẩn chất lượng xét nghiệm y học về công tác chuẩn bị liên thông kết quả xét nghiệm.
 * Thành phần: Bs Cao Thị Bích Thuận - PGĐ Sở, P.NV.
 * Địa điểm: Hội trường A – Sở Y tế.
  
4-8 giờ 30: Tham dự Hội nghị sơ kết công tác ATTP 06 tháng đầu năm 2018 và triển khai Nghị định 115/2018/NĐ-CP.
 * Thành phần: Bs Hùng – Chánh TT, CN Hải – Thanh tra viên dự.
 * Địa điểm: Ks Victory – TP.HCM.
 Xe : Đ/c Phước – VPS.
  
5-8 giờ 00: Tiếp công dân.
 * Thành phần: Bs Từ Tấn Thứ - Chánh VP.
 * Địa điểm: Phòng Tiếp dân –  Sở Y tế.
  
6-8 giờ 00: Trực Phòng Y tế – Trung tâm Hành chính tỉnh (Cả ngày).
 * Thành phần: BVĐK tỉnh
 * Địa điểm: Tháp B – Tầng 2 – TTHC tỉnh. ĐT: 01689.926.602
 
Chiều :
  
1-14 giờ 00: Tiếp đoàn Giám sát việc triển khai thực hiện các văn bản QPPL về hệ thống tổ chức và nhân lực y tế tại địa phương của Vụ Tổ chức cán bộ, Bộ Y tế.
 * Thành phần : Sở Nội vụ, Sở Tài chính, BGĐ Sở Y tế, Đảng uỷ Sở Y tế; Công đoàn Ngành, Trưởng các Phòng chức năng, Lãnh đạo các đơn vị trực thuộc Sở Y tế.
 * Địa điểm: Hội trường B – Sở Y tế.
 
Thứ tư 10/10/2018
Sáng:
1-7 giờ 30: Tham dự Hội nghị tăng cường công tác phòng, chống bệnh Tay chân miệng và sởi khu vực phía Nam.
 * Thành phần: Bs Huỳnh Thanh Hà – PGĐ Sở.
 * Địa điểm: Viện Pasteur TP.HCM.
 Xe : Đi chung xe TTYT DP.
  
2-8 giờ 00: Đoàn Thanh tra Bộ Y tế làm việc với Sở Y tế về thực hiện pháp luật BHYT KCB trên địa bàn tỉnh Bình Dương.
 * Thành phần: Đại diện BGĐ Sở, Thanh tra, P. NV, P.QLD, P.QLHN.
 * Địa điểm: Hội trường B – Sở Y tế.
  
3-8 giờ 00: Tham dự Hội nghị Nâng cao chất lượng Trạm Y tế xã phường hoạt động theo nguyên lý y học gia đình dựa trên mô hình 26 TYT thí điểm các tỉnh phía Nam.
 * Thành phần: Bs Cao Thị Bích Thuận – PGĐ Sở, P.NV, P.KHTH dự.
 * Địa điểm: Nhà khách T78, 145 Lý Chính Thắng, Q3, TP.HCM.
 Xe : Đ/c Phước – VPS.
  
4-7 giờ 30: Thẩm định thực hành tốt phân phối thuốc cho Cty ICA.
 * Thành phần: P.QLD, P.QLHN, PYT Thuận An.
 * Địa điểm: Thị xã Thuận An.
  
5-8 giờ 00: Tiếp công dân.
 * Thành phần: Bs Từ Tấn Thứ - Chánh VP.
 * Địa điểm: Phòng Tiếp dân – Sở Y tế.
  
6-8 giờ 00: Trực Phòng Y tế – Trung tâm Hành chính tỉnh (Cả ngày).
 * Thành phần: Ban BVSKCB tỉnh.
 * Địa điểm: Tháp B – Tầng 2 – TTHC tỉnh. ĐT: 01689.926.602
 
Thứ năm 11/10/2018:
Sáng:
  
1-9 giờ 00: Tham dự Lễ kỷ niệm 20 năm thành lập WTA - Diễn đàn đổi mới sang tạo toàn cầu năm 2018.
 * Thành phần: Bs Cao Thị Bích Thuận – PGĐ Sở dự.
 * Địa điểm: Trung tâm Hội nghị và Triển lãm Bình Dương.
  
2-7 giờ 30: Thẩm định cấp phép đủ điều kiện kinh doanh dược cơ sở bán lẻ thuốc đông y thuốc từ dược liệu.
 Thành phần : P.QLHN, PYT Dĩ An.
 Địa điểm: Thĩ xã Dĩ An.
 Xe : Đ/c Phước – VPS.
  
3-8 giờ 00: Tiếp công dân.
 * Thành phần: CN Ngô Trần Đức Hữu - Phó TP. TCCB.
 * Địa điểm: Phòng Tiếp dân – Sở Y tế.
  
4-8 giờ 00: Trực Phòng Y tế – Trung tâm Hành chính tỉnh (Cả ngày).
 * Thành phần : BVĐK tỉnh.
 * Địa điểm: Tháp B – Tầng 2 – TTHC tỉnh. ĐT: 01689.926.602
  
Thứ sáu 12/10/2018
Sáng:
  
1-8 giờ 00: Tiếp và làm việc với Đoàn kiểm tra về công tác kiểm soát nhiễm khuẩn của Bộ Y tế.
 Thành phần : Bs Cao Thị Bích Thuận – PGĐ Sở, Ths Hiền – PTP.NV.
 Địa điểm : BVĐK tỉnh.
  
2-9 giờ 00: Dự Lễ khai giảng Khóa đào tạo, bồi dưỡng về quản lý y tế cho cán bộ lãnh đạo, quản lý ngành y tế tại các tỉnh phía Nam.
 Thành phần : Bs Nguyễn Ngọc Hùng – TP.TCCB dự.
 Địa điểm : Viện Y tế Công cộng – TP.HCM.
  
3-10 giờ 00: Tham dự Phiên chuyên đề : Diễn đàn đổi mới sang tạo toàn cầu năm 2018 – Lễ kỷ niệm 20 năm thành lập WTA.
 * Thành phần: Bs Cao Thị Bích Thuận – PGĐ Sở dự.
 * Địa điểm: Phòng họp 1, Lầu 3, Trung tâm Hội nghị và Triển lãm tỉnh.
  
4-7 giờ 30: Thẩm định cấp phép hoạt động, bổ sung DMKT cơ sở khám bệnh, chữa bệnh.
 Thành phần : P.QLHN, TT.CSSKSS, PYT Thuận An, TDM.
 Địa điểm: Các PKCK tại Thuận An và Thủ Dầu Một.
 Xe : Đ/c Phước – VPS.
  
5-8 giờ 00: Khảo sát nhu cầu tăng chỉ tiêu giường bệnh kế hoạch lên 1500 giường tại BVĐK tỉnh.
 * Thành phần: Đại diện Sở Y tế (Ths Chinh), Sở KHĐT, Sở Tài chính
 * Địa điểm: BVĐK tỉnh.
  
6-7 giờ 30: Thẩm định thực hành tốt nhà thuốc
 * Thành phần: P.QLD, P.QLHN, PYT Bến Cát.
 * Địa điểm: Thị xã Bến Cát.
 Xe :
  
7-8 giờ 00: Tiếp công dân.
 * Thành phần: CN Lê Thanh Hải – Thanh tra viên.
 * Địa điểm: Phòng Tiếp dân – Sở Y tế.
  
8-8 giờ 00: Trực Phòng Y tế – Trung tâm Hành chính tỉnh (Cả ngày).
 * Thành phần: BVĐK tỉnh.
 * Địa điểm: Tháp B – Tầng 2 – TTHC tỉnh. ĐT: 01689.926.602

 

Nơi nhận:

- Văn phòng UBND tỉnh;

- Ban QLTN - TTHC tỉnh;

- BGĐ Sở, TT.ĐU, CĐN;

- Các Phòng CN Sở;

- Các Đơn vị trực thuộc (Website SYT);

- Lưu VT, VP.

KT.GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

(Đã ký)

Ngô Tùng Châu

 

 

LỊCH LÀM VIỆC SỞ Y TẾ Tuần lễ từ ngày 01/10/2018 đến ngày 05/10/2018Lịch làm việcLỊCH LÀM VIỆC SỞ Y TẾ Tuần lễ từ ngày 01/10/2018 đến ngày 05/10/2018/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
(Lịch này thay thư mời họp)
28/09/2018 15:00NoĐã ban hành

LỊCH LÀM VIỆC SỞ Y TẾ

Tuần lễ từ ngày 01/10/2018 đến ngày 05/10/2018

(Lịch này thay thư mời họp)

Lich So Y te T10 01-10 den 05-10-2018.pdf


Thứ hai 01/10/2018:
Sáng:
  
1-8 giờ 00: Dự nhận Quyết định về công tác cán bộ.
 * Thành phần: Bs Cao Thị Bích Thuận – PGĐ Sở dự.
 * Địa điểm: Hội trường A – Tỉnh ủy.
  
2-8 giờ 30: Giao ban BGĐ, TT.ĐU, CDN, Trưởng, Phó các phòng CN.
 * Địa điểm: Hội trường B – Sở Y tế.
  
3-8 giờ 00: Dự lớp bồi dưỡng nghiệp vụ thanh tra viên chính K11/2018 (từ ngày 01/10 - 05/10/2018).
 * Thành phần: Ds Phạm Tiến Phương - Phó Chánh TT.
 * Địa điểm: Văn phòng đại diện phía Nam - TTr Chính phủ, TP.HCM.
  
4-8 giờ 00: Tiếp công dân.
 * Thành phần: CN Lê Thanh Hải - Thanh tra viên.
 * Địa điểm: Phòng Tiếp dân –  Sở Y tế.
  
5-8 giờ 00: Trực Phòng Y tế – Trung tâm Hành chính tỉnh (Cả ngày).
 * Thành phần: TTYT TP.TDM.
 * Địa điểm: Tháp B – Tầng 2 – TTHC tỉnh. ĐT: 01689.926.602
  
Chiều :
  
1-15 giờ 00: Họp Chi bộ Văn phòng Sở Y tế.
 * Thành phần: Đảng viên Chi bộ VPS.
 * Địa điểm: Hội trường B – Sở Y tế.
  
Thứ ba 02/10/2018:
Sáng:
  
1-7 giờ 30 : Dự Diễn đàn "Ngành Y tế lắng nghe ý kiến nhân dân" năm 2018 của ngành y tế thị xã Thuận An.
 * Thành phần: Bs Lục Duy Lạc - GĐ Sở, Bs Thứ - CVP, P.NV, P.KHTH
 * Địa điểm: Trung tâm Bồi dưỡng chính trị TX Thuận An.
  
  
2-8 giờ 00: Khảo sát nhu cầu tăng chỉ tiêu giường bệnh kế hoạch lên 1500 giường tại BVĐK tỉnh.
 * Thành phần: Đại diện Sở Y tế (Ths Chinh), Sở KHĐT, Sở Tài chính
 * Địa điểm: BVĐK tỉnh.
  
3-9 giờ 00: Công bố Quyết định thanh tra của Chánh Thanh tra Bộ Y tế về thực hiện pháp luật BHYT KCB trên địa bàn tỉnh Bình Dương.
 * Thành phần: Sở Y tế : Bs Cao Thị Bích Thuận – PGĐ Sở, Thanh tra, P. NV, P.QLD, P.QLHN; Lãnh đạo : BHXH tỉnh, BHXH huyện Phú Giáo, Các cơ sở KCB : BVĐK tỉnh, BV.PHCN tỉnh, TTYT huyện Phú Giáo; BVĐK Mỹ Phước, BV.Phụ sản Nhi Bình Dương, BVĐK Quốc tế Becamex.
 * Địa điểm: Hội trường B – Sở Y tế.
  
4-Tham gia Đoàn thanh tra chuyên đề về thực hiện pháp luật BHYT trên địa bàn tỉnh Bình Dương theo QĐ số 177/QĐ-TTrB ngày 26/9/2018 (từ ngày 02/10 - 05/10).
 * Thành phần: Bs Hùng – Chánh Thanh tra.
 * Địa điểm: Sở Y tế, BHXH và các cơ sở khám chữa bệnh.
  
5-8 giờ 00: Tiếp công dân.
 * Thành phần: Bs Từ Tấn Thứ - Chánh VP.
 * Địa điểm: Phòng Tiếp dân –  Sở Y tế.
  
6-8 giờ 00: Trực Phòng Y tế – Trung tâm Hành chính tỉnh (Cả ngày).
 * Thành phần: BVĐK tỉnh
 * Địa điểm: Tháp B – Tầng 2 – TTHC tỉnh. ĐT: 01689.926.602
Chiều :
1-14 giờ 00: Tổ thư ký thẩm định thực tế xếp hạng cho BV.PHCN tỉnh.
 * Thành phần: P.TCCB, P.KHTH, P.NV.
 * Địa điểm: BV.PHCN tỉnh.
  
2-14 giờ 00: Kiểm tra tài chính công đoàn : CĐCS BV Hoàn Hảo.
 * Thành phần: Theo QĐ số 14/QĐ-CĐNYT ngày 4/5/2018.
 * Địa điểm: BV Hoàn Hảo.
  
Thứ tư 03/10/2018
Sáng:
  
1-7 giờ 30: Tập huấn sử dụng phần mềm quản lý CBCCVC tỉnh Bình Dương (02 ngày : 03/10 và 04/10).
 Thành phần : CN Minh – Phó Chánh VP, CN Hữu – Phó TP.TCCB, Ths Hiếu – P.TCCB.
 Địa điểm: Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông tỉnh.
  
  
2-8 giờ 00 : Khảo sát việc xây dựng mới Trạm Y tế thuộc TTYT Dĩ An.
 * Thành phần: Ds Châu – PGĐ Sở, Bs Tùng – P.KHTH, P.NV.
 * Địa điểm: Trạm Y tế Dĩ An.
 Xe : Đ/c Phước – VPS.
  
3-8 giờ 00: Tiếp công dân.
 * Thành phần: Bs Từ Tấn Thứ - Chánh VP.
 * Địa điểm: Phòng Tiếp dân – Sở Y tế.
  
4-8 giờ 00: Trực Phòng Y tế – Trung tâm Hành chính tỉnh (Cả ngày).
 * Thành phần: Ban BVSKCB tỉnh.
 * Địa điểm: Tháp B – Tầng 2 – TTHC tỉnh. ĐT: 01689.926.602
Chiều :
  
1-14 giờ 00: Hội nghị trực tuyến đánh giá tình hình triển khai tin học hóa KCB BHYT do Bộ Y tế tổ chức.
 * Thành phần: Sở Y tế : Bs Cao Thị Bích Thuận – PGĐ Sở, P. NV, P.QLD, VP; Đại diện Lãnh đạo BHXH tỉnh, P. Giám định BHYT, CNTT; Các BV tuyến tỉnh : Đại diện BGĐ, P.CNTT, P.KHTH, P.TCKT; TTYT tuyến huyện : Đại diện Lãnh đạo TTYT, CNTT, KHTH.
 * Địa điểm: Phòng họp VNPT Bình Dương.
 
Thứ năm 04/10/2018:
Sáng:
  
1-7 giờ 30: Thẩm định thực hành tốt nhà thuốc
 * Thành phần: P.QLD, P.QLHN, PYT Tân Uyên.
 * Địa điểm: Thị xã Tân Uyên.
 Xe : Đ/c Phước – VPS.
  
2-8 giờ 00: Tiếp công dân.
 * Thành phần: CN Ngô Trần Đức Hữu - Phó TP. TCCB.
 * Địa điểm: Phòng Tiếp dân – Sở Y tế.
  
3-8 giờ 00: Trực Phòng Y tế – Trung tâm Hành chính tỉnh (Cả ngày).
 * Thành phần : BVĐK tỉnh.
 * Địa điểm: Tháp B – Tầng 2 – TTHC tỉnh. ĐT: 01689.926.602
  
Thứ sáu 05/10/2018
Sáng:
  
1-8 giờ 00: Sơ kết công tác xây dựng Đảng 09 tháng năm 2018.
 Thành phần : BCH Đảng bộ; UBKT Đảng ủy, Bí thư các chi bộ TT.
 Địa điểm : Hội trường B – Sở Y tế.
  
  
2-8 giờ 00: Hội nghị triển khai Đề án tăng cường kiểm soát kê đơn thuốc và bán thuốc kê đơn giai đoạn 2017-2020 (QĐ 4041/QĐ-BYT).
 Thành phần : Ds Ngô Tùng Châu – PGĐ Sở, P.NV, P.QLD, cơ sở KCB công lập, Bệnh viện tư nhân và PKĐK tư nhân.
 Địa điểm : Trung tâm tiệc cưới, hội nghị Misol (số 1, Phạm Ngũ Lão, P. Phú Cường, TP. Thủ Dầu Một).
  
3-7 giờ 30: Thẩm định cấp phép hoạt động, bổ sung DMKT cơ sở khám bệnh, chữa bệnh.
 Thành phần : Đại diện Lãnh đạo Sở, P.QLHN, Chuyên khoa theo GM.
 Địa điểm: PKĐK Medic miền đông và PKĐK Tâm Thiện Tâm.
 Xe : Đ/c Phước – VPS.
  
4-8 giờ 00: Họp Hội đồng chuyên môn đánh giá sự cố y khoa tại Thuận An.
 Thành phần : Bs Cao Thị Bích Thuận – PGĐ Sở, P.NV dự.
 Địa điểm: Trung tâm Y tế TX Thuận An.
 Xe : TTKN.
  
5-8 giờ 00: Tiếp công dân.
 * Thành phần: CN Lê Thanh Hải – Thanh tra viên.
 * Địa điểm: Phòng Tiếp dân – Sở Y tế.
  
6-8 giờ 00: Trực Phòng Y tế – Trung tâm Hành chính tỉnh (Cả ngày).
 * Thành phần: BVĐK tỉnh.
 * Địa điểm: Tháp B – Tầng 2 – TTHC tỉnh. ĐT: 01689.926.602


 

Nơi nhận:

- Văn phòng UBND tỉnh;

- Ban QLTN - TTHC tỉnh;

- BGĐ Sở, TT.ĐU, CĐN;

- Các Phòng CN Sở;

- Các Đơn vị trực thuộc (Website SYT);

- Lưu VT, VP.

KT.GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

(Đã ký)

Ngô Tùng Châu

 

 

BỔ SUNG LỊCH LÀM VIỆC SỞ Y TẾ Tuần lễ từ ngày 24/9/2018 đến ngày 28/9/2018Lịch làm việcBỔ SUNG LỊCH LÀM VIỆC SỞ Y TẾ Tuần lễ từ ngày 24/9/2018 đến ngày 28/9/2018/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
24/09/2018 09:00NoĐã ban hành
LỊCH LÀM VIỆC SỞ Y TẾ Tuần lễ từ ngày 24/9/2018 đến ngày 28/9/2018Lịch làm việcLỊCH LÀM VIỆC SỞ Y TẾ Tuần lễ từ ngày 24/9/2018 đến ngày 28/9/2018/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
(Lịch này thay thư mời họp)
21/09/2018 15:00NoĐã ban hành
LỊCH LÀM VIỆC SỞ Y TẾ

Tuần lễ từ ngày 24/9/2018 đến ngày 28/9/2018

(Lịch này thay thư mời họp)

Lich So Y te T09 24-9 den 28-9-2018.signed.pdf


Thứ hai 24/9/2018:
Sáng:
1-7 giờ 30: Dự Hội nghị sơ kết 05 năm thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW khóa XI về công tác Dân vận.
 * Thành phần: Ds Ngô Tùng Châu - PGĐ Sở dự.
 * Địa điểm: Hội trường B - Tỉnh ủy.
  
2-8 giờ 00: Dự Hội nghị trực tuyến đánh giá tình hình phát triển kinh tế - xã hội năm 2018 và xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2019.
 * Thành phần: Bs Lục Duy Lạc - GĐ Sở dự.
 * Địa điểm: Phòng họp A - UBND tỉnh.
  
3-8 giờ 00: Dự lớp bồi dưỡng nghiệp vụ thanh tra viên chính K11/2018 (từ ngày 24/9 đến 28/9/2018).
 * Thành phần: Ds Phạm Tiến Phương - Phó Chánh TT.
 * Địa điểm: Văn phòng đại diện phía Nam - TTr Chính phủ, TP.HCM.
  
4-8 giờ 00: Dự Hội thảo góp ý mẫu bệnh án sản khoa và sơ sinh thử nghiệm.
 * Thành phần: Bs Tâm - P.NV dự.
 * Địa điểm: Ks Hoàn Vũ, Q1, TP.HCM.
 Xe : Đi chung xe TT.CSSKSS
  
5-8 giờ 00: Tiếp công dân.
 * Thành phần: CN Lê Thanh Hải - Thanh tra viên.
 * Địa điểm: Phòng Tiếp dân –  Sở Y tế.
  
6-8 giờ 00: Trực Phòng Y tế – Trung tâm Hành chính tỉnh (Cả ngày).
 * Thành phần: TTYT TP.TDM.
 * Địa điểm: Tháp B – Tầng 2 – TTHC tỉnh. ĐT: 01689.926.602
 
Thứ ba 25/9/2018:
Sáng:
  
1-8 giờ 00: Dự Lễ khai giảng năm học 2018-2019 của Trường Đại học Y Dược Cần Thơ.
 * Thành phần: Phòng TCCB dự.
 * Địa điểm: Trường Đại học Y Dược Cần Thơ.
 Xe :
  
2-7 giờ 30: Tham dự lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng, an ninh cho đối tượng 3 năm 2018 (từ ngày 25/9 - 27/9).
 * Thành phần: Bs Tùng - TP.KHTH, Bs Tài - PTP. NV, Bs Đạt - QLHN.
 * Địa điểm: Trường Chính trị Bình Dương.
  
3-8 giờ 00: Dự Hội thảo tham vấn về một số vấn đề trọng tâm trong dự án Luật Y dược cổ truyền.
 * Thành phần: Bs Tâm - P.NV dự.
 * Địa điểm: Viện Y Dược học dân tộc TP.HCM.
 Xe : Đi chung xe BV.YHCT.
  
4-8 giờ 30: Tham dự tấp huấn triển khai tiêm vacxin bại liệt IPV năm 2018.
 * Thành phần: Ths Phúc - P.NV dự.
 * Địa điểm: Trung tâm Y tế Dự phòng.
  
5-7 giờ 30: Thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về hành nghề y dược tư nhân đợt 4/2018 (Từ ngày 25/9 - 27/9/2018).
 * Thành phần: Thanh tra, P.NV, BHXH, TTKN, PA83, PYT.
 * Địa điểm: Đ/c Phước - VPS.
  
6-8 giờ 00: Tiếp công dân.
 * Thành phần: Bs Từ Tấn Thứ - Chánh VP.
 * Địa điểm: Phòng Tiếp dân –  Sở Y tế.
  
7-8 giờ 00: Trực Phòng Y tế – Trung tâm Hành chính tỉnh (Cả ngày).
 * Thành phần: BVĐK tỉnh
 * Địa điểm: Tháp B – Tầng 2 – TTHC tỉnh. ĐT: 01689.926.602
Chiều :
1-14 giờ 00: Kiểm tra tài chính công đoàn : CĐCS BV Hoàn Hảo.
 * Thành phần: Theo QĐ số 14/QĐ-CĐNYT ngày 4/5/2018.
 * Địa điểm: BV Hoàn Hảo.
  
Thứ tư 26/9/2018
Sáng:
1-7 giờ 30 : Dự Diễn đàn "Ngành Y tế lắng nghe ý kiến nhân dân" năm 2018 của ngành y tế thị xã Thuận An.
 * Thành phần: Bs Lục Duy Lạc - GĐ Sở, Bs Thứ - CVP, P.KHTH dự.
 * Địa điểm: Trung tâm Bồi dưỡng chính trị TX Thuận An.
  
2-8 giờ 00: Tiếp công dân.
 * Thành phần: Bs Từ Tấn Thứ - Chánh VP.
 * Địa điểm: Phòng Tiếp dân – Sở Y tế.
  
3-8 giờ 00: Trực Phòng Y tế – Trung tâm Hành chính tỉnh (Cả ngày).
 * Thành phần: Ban BVSKCB tỉnh.
 * Địa điểm: Tháp B – Tầng 2 – TTHC tỉnh. ĐT: 01689.926.602
Chiều :
1-14 giờ 00: Kiểm tra tài chính công đoàn : CĐCS BV Columbia Asia BD.
 * Thành phần: Theo QĐ số 14/QĐ-CĐNYT ngày 4/5/2018.
 * Địa điểm: BV Columbia Asia BD.
Thứ năm 27/9/2018:
Sáng:
1-8 giờ 00: Họp Hội đồng Giám định Y khoa tỉnh (cả ngày).
 Thành phần : Bs Cao Thị Bích Thuận - PGĐ Sở dự.
 Địa điểm: Trung tâm Giám định Y khoa.
  
2-7 giờ 30: Thẩm định thực hành tốt nhà thuốc
 * Thành phần: P.QLD, P.QLHN, PYT Dĩ An.
 * Địa điểm: Thị xã Dĩ An.
 Xe :
  
3-8 giờ 00: Tiếp công dân.
 * Thành phần: CN Ngô Trần Đức Hữu - Phó TP. TCCB.
 * Địa điểm: Phòng Tiếp dân – Sở Y tế.
  
4-8 giờ 00: Trực Phòng Y tế – Trung tâm Hành chính tỉnh (Cả ngày).
 * Thành phần : BVĐK tỉnh.
 * Địa điểm: Tháp B – Tầng 2 – TTHC tỉnh. ĐT: 01689.926.602
  
5-9 giờ 00: Dự chương trình đào tạo liên tục : cập nhật chẩn đoán và điều trị tăng huyết áp và rối loạn nhịp - có gì mới sau ESC 2018.
 Thành phần : Bs Cao Thị Bích Thuận - PGĐ Sở dự.
 Địa điểm: Hội trường 11D3, lầu 11, Khu D, BV Chợ Rẫy - TP.HCM.
 Xe :
Chiều :
  
1-14 giờ 00: Thẩm định xây dựng nhà tiền chế của BV. PHCN.
 * Thành phần : Bs Tùng - TP.KHTH, CN Cường - PTP.TCKT.
 * Địa điểm: BV.PHCN tỉnh.
Thứ sáu 28/9/2018
Sáng:
1-8 giờ 00: Dự Hội thảo triển khai kế hoạch Dự án Quỹ toàn cầu phòng, chống HIV/AIDS năm 2018.
 Thành phần : Bs Huỳnh Thanh Hà - PGĐ Sở, P.NV dự.
 Địa điểm : Ks BCONS - 501 Bạch Đằng, TP.TDM.
  
2-7 giờ 30: Thẩm định cấp phép hoạt động, bổ sung DMKT cơ sở khám bệnh, chữa bệnh.
 Thành phần : Bs Thuận - PGĐ Sở, P.QLHN, Mời chuyên khoa theo GM số 71/GM-SYT ngày 21/9/2018.
 Địa điểm: PKĐK Hoài Anh - Tx Dĩ An và BV.YHCT tỉnh.
 Xe : Đ/c Phước - VPS.
  
3-7 giờ 30: Tập huấn nghiệp vụ công đoàn cho cán bộ CĐCS (Lớp 5)
 Thành phần : Theo Thông báo số 64/TB-CĐYT ngày 24/8/2018.
 Địa điểm: Trường TC Kỹ thuật và Nghiệp vụ công đoàn tỉnh Bình Dương.
  
4-8 giờ 00: Tiếp công dân.
 * Thành phần: CN Lê Thanh Hải – Thanh tra viên.
 * Địa điểm: Phòng Tiếp dân – Sở Y tế.
  
5-8 giờ 00: Trực Phòng Y tế – Trung tâm Hành chính tỉnh (Cả ngày).
 * Thành phần: BVĐK tỉnh.
 * Địa điểm: Tháp B – Tầng 2 – TTHC tỉnh. ĐT: 01689.926.602

 

Nơi nhận:

- Văn phòng UBND tỉnh;

- Ban QLTN - TTHC tỉnh;

- BGĐ Sở, TT.ĐU, CĐN;

- Các Phòng CN Sở;

- Các Đơn vị trực thuộc (Website SYT);

- Lưu VT, VP.

KT.GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

(Đã ký)

Ngô Tùng Châu

 ​

LỊCH LÀM VIỆC SỞ Y TẾ Tuần lễ từ ngày 17/9/2018 đến ngày 21/9/2018Lịch làm việcLỊCH LÀM VIỆC SỞ Y TẾ Tuần lễ từ ngày 17/9/2018 đến ngày 21/9/2018/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
(Lịch này thay thư mời họp)
14/09/2018 16:00NoĐã ban hành
LỊCH LÀM VIỆC SỞ Y TẾ

Tuần lễ từ ngày 17/9/2018 đến ngày 21/9/2018

(Lịch này thay thư mời họp)

Lich So Y te T09 17-9 den 21-9-2018.pdf


Thứ hai 17/9/2018:
Sáng:​
  
1-8 giờ 00: Dự lớp tập huấn, bồi dưỡng nâng cao năng lực lãnh đạo, quản lý cho nữ cán bộ lãnh đạo cấp sở do Bộ Nội vụ tổ chức (từ ngày 17/9 đến 19/9/2018).
 * Thành phần: Bs Cao Thị Bích Thuận - PGĐ Sở dự.
 * Địa điểm: Hội trường Ks Vietstar Resort Spa, Tuy Hòa, Phú Yên.
  
2-8 giờ 00: Dự lớp bồi dưỡng nghiệp vụ thanh tra viên chính K11/2018 (từ ngày 17/9 đến 21/9/2018).
 * Thành phần: Ds Phạm Tiến Phương - Phó Chánh TT.
 * Địa điểm: Văn phòng đại diện phía Nam - TTr Chính phủ, TP.HCM.
  
3-8 giờ 00: Dự Hội thảo thử nghiệm hướng dẫn Quốc gia về dự phòng và kiểm soát ĐTĐ thai kỳ.
 * Thành phần: Bs Tâm - P.NV dự.
 * Địa điểm: Ks Thiên Hà - KDC Chánh Nghĩa - TP.TDM.
  
4-8 giờ 00: Tiếp công dân.
 * Thành phần: Bs Lục Duy Lạc - GĐ Sở, Bs Hùng - Chánh TT.
 * Địa điểm: Phòng Tiếp dân –  Sở Y tế.
  
5-8 giờ 00: Trực Phòng Y tế – Trung tâm Hành chính tỉnh (Cả ngày).
 * Thành phần : Từ Hữu Chí - TTYT Thủ Dầu Một.
 * Địa điểm: Tháp B – Tầng 2 – TTHC tỉnh. ĐT: 01689.926.602
Chiều :
1-13 giờ 30: Dự Phiên họp UBND tỉnh thường kỳ tháng 9/2018.
 * Thành phần : Bs Lục Duy Lạc - Giám đốc Sở dự.
 * Địa điểm: Phòng họp A - UBND tỉnh.
  
Thứ ba 18/9/2018:
Sáng:
  
1-8 giờ 00: Dự họp Ban Chỉ đạo ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin tỉnh Bình Dương.
 * Thành phần: Bs Cao Thị Bích Thuận - PGĐ Sở (thành viên BCĐ) dự.
 * Địa điểm: Phòng họp B - UBND tỉnh.
  
2-7 giờ 30: Giao ban định kỳ Liên đoàn lao động tỉnh T9/2018.
 * Thành phần: CN Hùng - CT.CĐNYT dự.
 * Địa điểm: Tr`ung tâm tư vấn pháp luật công đoàn.
  
3-8 giờ 00: Dự Lế trao học bổng, xe đạp, xe lăn năm 2018 cho người khuyết tật, trẻ mồ côi, trẻ khuyết tật nghèo.
 * Thành phần: Bs Hồng - PCT.CĐNYT dự.
 * Địa điểm: Hội trường A - UBND thành phố Thủ Dầu Một.
  
4-9 giờ 00: Họp trao đổi việc chuẩn bị triển khai nghiên cứu Wolbachia (chương trình SXH) tại TP. TDM, Bình Dương.
 * Thành phần: Bs Tài - PTP.NV dự.
 * Địa điểm: Trung tâm Y tế Dự phòng.
  
5-7 giờ 30: Thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về hành nghề y dược tư nhân đợt 4/2018 (Từ ngày 18/9 - 20/9/2018).
 * Thành phần: Thanh tra, TTKN, PA83, PYT.
 * Địa điểm: Đ/c Phước - VPS.
  
6-8 giờ 00: Tiếp công dân.
 * Thành phần: Bs Từ Tấn Thứ - Chánh VP.
 * Địa điểm: Phòng Tiếp dân –  Sở Y tế.
  
7-8 giờ 00: Trực Phòng Y tế – Trung tâm Hành chính tỉnh (Cả ngày).
 * Thành phần : Đoàn Quốc Ái - BVĐK tỉnh
 * Địa điểm: Tháp B – Tầng 2 – TTHC tỉnh. ĐT: 01689.926.602

Thứ tư 19/9/2018
Sáng:
1-7 giờ 30: Dự Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị 21- CT/TW của Bộ Chính trị về việc "Tiếp tục tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng chống và kiểm soát ma túy trong tình hình mới".
 * Thành phần: Bs Huỳnh Thanh Hà - PGĐ Sở dự.
 * Địa điểm: Hội trường A - Công an tỉnh.
  
2-7 giờ 30 : Dự Diễn đàn "Ngành Y tế lắng nghe ý kiến nhân dân" năm 2018 của ngành y tế huyện Phú Giáo.
 * Thành phần: Ds Ngô Tùng Châu - PGĐ Sở, P, NV, P.KHTH dự.
 * Địa điểm: Hội trường Huyện ủy Phú Giáo.
 Xe :
  
3-8 giờ 00: Dự khai giảng lớp tập huấn giám sát, chẩn đoán và điều trị Sốt xuất huyết Dengue người lớn.
 * Thành phần: Bs Huỳnh Thanh Hà - PGĐ Sở, P.NV dự.
 * Địa điểm: Ks Gold Star, P. Phú Cường, TP.Thủ Dầu Một.
  
4-7 giờ 30: Tham dự họp góp ý và thống nhất định hướng chương trình thanh tra năm 2019.
 * Thành phần: Bs Nguyễn Tấn Hùng - Chánh Thanh tra dự.
 * Địa điểm: Hội trường Thanh tra tỉnh.
  
5-8 giờ 00: Tiếp công dân.
 * Thành phần: Bs Từ Tấn Thứ - Chánh VP.
 * Địa điểm: Phòng Tiếp dân – Sở Y tế.
  
6-7 giờ 30: Thẩm định thực hành tốt phân phối thuốc cho Cty Sumimoto, Cty Pharma Larissa.
 * Thành phần: P.QLD, P.QLHN, K. Dược BV.YHCT, PYT Thuận An, PYT TDM.
 * Địa điểm: TP.TDM (Sáng), Chiều (TX. Thuận An)
 Xe :
  
7-8 giờ 00: Trực Phòng Y tế – Trung tâm Hành chính tỉnh (Cả ngày).
 * Thành phần : Nguyễn Thị Mỹ Yến - Ban BVSKCB tỉnh
 * Địa điểm: Tháp B – Tầng 2 – TTHC tỉnh. ĐT: 01689.926.602
  
Chiều :
1-13 giờ 30: Dự Hội thảo Y tế thông minh trong thời đại công nghệ 4.0.
 * Thành phần: Ths Chinh - PTP.KHTH dự.
 * Địa điểm: TT. Hội chợ triển lãm SG, Q7, TP.HCM
 Xe : Cá nhân.
  
2-15 giờ 00: Dự chương trình "Ngày Hội Trung thu và trao học bổng" học sinh, sinh viên vượt khó, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn tỉnh Bình Dương năm 2018.
 * Thành phần: Bs Thứ - CVP, CN Minh - PCT.CĐNYT dự.
 * Địa điểm: Trung tâm Hội nghị & Triển lãm tỉnh.
  
Thứ năm 20/9/2018:
Sáng:
  
1-7 giờ 30: Hội nghị sơ kết hoạt động Công đoàn ngành Y tế 09 tháng/2018
 Thành phần : BCH, BTV, UBKT CĐNYT; Chủ tịch hoặc PCT các CĐCS trực thuộc.
 Địa điểm: Trung tâm tư vấn pháp luật công đoàn.
  
2-8 giờ 00: Dự lớp tập huấn thử nghiệm Sổ theo dõi sức khỏe bà mẹ và trẻ em phiên bản điện tử (ngày 20/9 đến 21/9).
 Thành phần : Bs Tâm - P.NV dự.
 Địa điểm: Ks Hoàn Vũ, 549 Trần Hưng Đạo, Q1, TP.HCM.
 Xe : Cá nhân.
  
3-7 giờ 30: Tập huấn nghiệp vụ công đoàn cho cán bộ CĐCS (Lớp 3)
 Thành phần : Theo Thông báo số 64/TB-CĐYT ngày 24/8/2018.
 Địa điểm: Trường TC Kỹ thuật và Nghiệp vụ công đoàn tỉnh Bình Dương.
  
4-7 giờ 30: Thẩm định cấp phép hoạt động, bổ sung DMKT cơ sở khám bệnh, chữa bệnh.
 Thành phần : Bs Thuận - PGĐ Sở, PQLHN, Mời chuyên khoa RHM, TMH, Mắt BVĐK tỉnh, TT.CSSKSS tỉnh, PYT Dĩ An.
 Địa điểm: PKĐK Hoài Anh - Tx Dĩ An và các PKCK Thủ Dầu Một.
 Xe :
  
5-8 giờ 00: Tiếp công dân.
 * Thành phần: CN Ngô Trần Đức Hữu - Phó TP. TCCB.
 * Địa điểm: Phòng Tiếp dân – Sở Y tế.
  
6-8 giờ 00: Trực Phòng Y tế – Trung tâm Hành chính tỉnh (Cả ngày).
 * Thành phần : Trần Thị Quỳnh - BVĐK tỉnh
 * Địa điểm: Tháp B – Tầng 2 – TTHC tỉnh. ĐT: 01689.926.602
  
Thứ sáu 21/9/2018
Sáng:
  
1-8 giờ 30: Họp Hội đồng thẩm định cơ sở đáp ứng điều kiện là cơ sở đào tạo khối ngành sức khỏe và Hội đồng xét bồi thường kinh phí đào tạo theo địa chỉ sử dụng ngành Y tế (10 giờ 30).
 Thành phần : Theo Quyết định của GĐ Sở Y tế.
 Địa điểm : Hội trường A - Sở Y tế.
  
2-8 giờ 00: Tập huấn cập nhật văn bản mới về điều kiện sản xuất mỹ phẩm.
 Thành phần : Ds Ngô Tùng Châu - PGĐ Sở; P.QLD; Trung tâm đào tạo hỗ trợ doanh nghiệp dược phẩm, mỹ phẩm; Các Công ty sản xuất mỹ phẩm tại Bình Dương.
 Địa điểm : TTYT Dự phòng tỉnh.
  
3-7 giờ 30: Thẩm định thực hành tốt nhà thuốc
 * Thành phần: P.QLD, P.QLHN, PYT Thủ Dầu Một.
 * Địa điểm: TP. Thủ Dầu Một.
 Xe :
  
4-7 giờ 30: Tập huấn nghiệp vụ công đoàn cho cán bộ CĐCS (Lớp 4)
 Thành phần : Theo Thông báo số 64/TB-CĐYT ngày 24/8/2018.
 Địa điểm: Trường TC Kỹ thuật và Nghiệp vụ công đoàn tỉnh Bình Dương.
  
5-8 giờ 00: Tiếp công dân.
 * Thành phần: CN Lê Thanh Hải – Thanh tra viên.
 * Địa điểm: Phòng Tiếp dân – Sở Y tế.
  
6-8 giờ 00: Trực Phòng Y tế – Trung tâm Hành chính tỉnh (Cả ngày).
 * Thành phần : BVĐK tỉnh.
 * Địa điểm: Tháp B – Tầng 2 – TTHC tỉnh. ĐT: 01689.926.602
Chiều:
  
1-13 giờ 30 : Dự Diễn đàn "Ngành Y tế lắng nghe ý kiến nhân dân" năm 2018 của ngành y tế huyện Dầu Tiếng.
 * Thành phần: Bs Huỳnh Thanh Hà - PGĐ Sở, P.NV dự.
 * Địa điểm: Hội trường UBND thị trấn Dầu Tiếng.
 Xe : Đ/c Phước - VPS.
  
2-14 giờ 30 : Họp rà soát, thẩm định xếp hạng BV Phục Hồi chức năng tỉnh.
 * Thành phần: P.TCCB, Bs Tài - PTP.NV, Bs Tùng - TP.KHTH dự.
 * Địa điểm: Hội trường A - Sở Y tế.


​Nơi nhận:

- Văn phòng UBND tỉnh;

- Ban QLTN - TTHC tỉnh;

- BGĐ Sở, TT.ĐU, CĐN;

- Các Phòng CN Sở;

- Các Đơn vị trực thuộc (Website SYT);

- Lưu VT, VP.

GIÁM ĐỐC

(Đã ký)

Lục Duy Lạc

​LỊCH LÀM VIỆC SỞ Y TẾ Tuần lễ từ ngày 10/9/2018 đến ngày 15/9/2018Lịch làm việc​LỊCH LÀM VIỆC SỞ Y TẾ Tuần lễ từ ngày 10/9/2018 đến ngày 15/9/2018/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
(Lịch này thay thư mời họp)
07/09/2018 16:00NoĐã ban hành
LỊCH LÀM VIỆC SỞ Y TẾ

Tuần lễ từ ngày 10/9/2018 đến ngày 15/9/2018

(Lịch này thay thư mời họp)

Lich So Y te T09 10-9 den 15-9-2018.signed.pdfThứ hai 10/9/2018:
Sáng:
1-8 giờ 30: Giao ban BGĐ, TT.ĐU, CĐN, Trưởng các phòng CN, Giám đốc BVĐK tỉnh, BV.PHCN, BV.YHCT tỉnh.
 * Địa điểm: Hội trường A - Sở Y tế.
  
2-8 giờ 00: Dự lớp bồi dưỡng nghiệp vụ thanh tra viên chính K11/2018 (từ ngày 10/9 đến 14/9/2018).
 * Thành phần: Ds Phạm Tiến Phương - Phó Chánh TT.
 * Địa điểm: Văn phòng đại diện phía Nam - TTr Chính phủ, TP.HCM.
  
3-8 giờ 00: Tiếp công dân.
 * Thành phần: Bs Từ Tấn Thứ - Chánh VP.
 * Địa điểm: Phòng Tiếp dân –  Sở Y tế.
  
4-8 giờ 00: Trực Phòng Y tế – Trung tâm Hành chính tỉnh (Cả ngày).
 * Thành phần : Nguyễn Thị Thy - TTYT Thủ Dầu Một.
 * Địa điểm: Tháp B – Tầng 2 – TTHC tỉnh. ĐT: 01689.926.602
  
Thứ ba 11/9/2018:
Sáng:
1-7 giờ 30: Dự Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 28-NQ/TW, ngày 22/9/2008 của Bộ Chính trị (khóa X).
 * Thành phần: Bs Lục Duy Lạc - TUV, GĐ Sở dự.
 * Địa điểm: Hội trường B - Tỉnh ủy.
  
2-7 giờ 30: Dự Hội nghị tập huấn chuyên sâu Luật Tiếp cận thông tin.
 * Thành phần: BGĐ Sở (Bs Hà, Ds Châu), Bs Thứ - CVP Sở.
 * Địa điểm: Trường Chính trị tỉnh.
  
3-9 giờ 00: Ký thỏa thuận khung phần III, V gói ngân sách nhà nước.
 * Thành phần: Ds Ngô Tùng Châu - PGĐ Sở, Tổ thẩm định, các nhà thầu cung cấp thiết bị.
 * Địa điểm: Hội trường A - Sở Y tế.
  
4-8 giờ 00: Tiếp đoàn kiểm tra UBKT - Liên đoàn Lao động tỉnh về việc kiểm tra tài chính công đoàn năm 2017: Công đoàn ngành Y tế
 * Thành phần: BTV, UBKT, kế toán Công đoàn ngành Y tế
 * Địa điểm: Hội trường B - Sở Y tế.
  
5-8 giờ 00: Thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về hành nghề y dược tư nhân đợt 3,4/2018 (Từ ngày 11/9 - 13/9/2018).
 * Thành phần: Thanh tra, P.NV, BHXH, TT.CSSKSS, PA83, PYT.
 * Địa điểm: Đ/c Phước - VPS.
  
6-8 giờ 00: Tiếp công dân.
 * Thành phần: Ds Phạm Tiến Phương - Phó Chánh TT.
 * Địa điểm: Phòng Tiếp dân –  Sở Y tế.
  
7-8 giờ 00: Trực Phòng Y tế – Trung tâm Hành chính tỉnh (Cả ngày).
 * Thành phần : Đoàn Quốc Ái - BVĐK tỉnh
 * Địa điểm: Tháp B – Tầng 2 – TTHC tỉnh. ĐT: 01689.926.602
 
Thứ tư 12/9/2018
Sáng:
  
1-8 giờ 00 : Tham gia Đoàn giám sát chuyên đề cải cách hành chính trong lĩnh vực bảo hiểm.
 * Thành phần: Bs Cao Thị Bích Thuận - PGĐ Sở dự.
 * Địa điểm: Trụ sở BHXH tỉnh.
  
2-8 giờ 00: Tập huấn về chính sách khuyến khích XHH đối với các hoạt động trong lĩnh vực giáo dục, y tế văn hóa, thể thao, môi trường.
 * Thành phần: Bs Tùng - TP.KHTH dự.
 * Địa điểm: Hội trường A - UBND TP.Thủ Dầu Một.
  
3-8 giờ 00: Tiếp đoàn kiểm tra UBKT - Liên đoàn Lao động tỉnh về việc kiểm tra tài chính công đoàn năm 2017: CĐCS BV.YHCT tỉnh.
 * Thành phần: BTV, UBKT, kế toán CĐNYT, BCH CĐCS BV.YHCT
 * Địa điểm: Hội trường BV.YHCT.
  
4-9 giờ 00: Họp xét hồ sơ kê khai lại giá thuốc của Cty TNHH United International Pharma.
 * Thành phần: Ds Ngô Tùng Châu - PGĐ Sở, P.QLD, P.TCKT, thư mời
 * Địa điểm: Hội trường A - Sở Y tế.
  
5-9 giờ 00: Dự mở hồ sơ đề xuất tài chính gói thầu mua sắm hóa chất tổng hợp năm 2018 cho các cơ sở y tế công lập.
 * Thành phần: P.QLD (Ds Quốc, Ds Năm).
 * Địa điểm: BVĐK tỉnh.
  
6-8 giờ 00: Tiếp công dân.
 * Thành phần: Bs Từ Tấn Thứ - Chánh VP.
 * Địa điểm: Phòng Tiếp dân – Sở Y tế.
  
7-7 giờ 30: Thẩm định ĐKSX Mỹ phẩm Cty TNHH Quả Táo Vàng.
 * Thành phần: Ds Châu - PGĐ Sở, P.QLD, TTKN.
 * Địa điểm: TX. Thuận An.
 Xe : TTKN.
  
8-8 giờ 00: Trực Phòng Y tế – Trung tâm Hành chính tỉnh (Cả ngày).
 * Thành phần : Thượng Thị Ngọc Thảo - Ban BVSKCB tỉnh
 * Địa điểm: Tháp B – Tầng 2 – TTHC tỉnh. ĐT: 01689.926.602
  
Thứ năm 13/9/2018:
Sáng:
  
1-8 giờ 00: Tham dự Hội thảo đảm bảo an toàn thực phẩm đối với cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống tại các vùng miền năm 2018.
 * Thành phần: Ths Phúc - P.NV, Chi cục ATVSTP dự.
 * Địa điểm: TP. Đà Lạt.
  
2-7 giờ 30: Tập huấn nghiệp vụ công đoàn cho cán bộ CĐCS (Lớp I)
 Thành phần : Theo Thông báo số 64/TB-CĐYT ngày 24/8/2018.
 Địa điểm: Trường TC Kỹ thuật và Nghiệp vụ công đoàn tỉnh Bình Dương
  
3-9 giờ 00: Họp Cụm thi đua số III - Công đoàn.
 Thành phần : CN Hùng - CT.CĐNYT.
 Địa điểm: Công đoàn các Khu công nghiệp Bến Cát
  
4-8 giờ 00: Tiếp công dân.
 * Thành phần: CN Ngô Trần Đức Hữu - Phó TP. TCCB.
 * Địa điểm: Phòng Tiếp dân – Sở Y tế.
  
5-8 giờ 00: Trực Phòng Y tế – Trung tâm Hành chính tỉnh (Cả ngày).
 * Thành phần : Tiêu Hoàng Phúc - BVĐK tỉnh
 * Địa điểm: Tháp B – Tầng 2 – TTHC tỉnh. ĐT: 01689.926.602
  
Chiều :
1-14 giờ 30: Nghiệm thu trang thiết bị y tế.
 * Thành phần: Bs Tùng - TP.KHTH, Bs Tâm - P.NV.
 * Địa điểm: BVĐK tỉnh.
  
Thứ sáu 14/9/2018
Sáng:
  
1-7 giờ 30: Họp góp ý dự thảo kế hoạch thực hiện Đề án "Tăng cường kiểm soát kê đơn thuốc và bán thuốc kê đơn giai đoạn 2018-2020".
 * Thành phần: BGĐ Sở, Trưởng các phòng CN, TT.TTGDSK.
 * Địa điểm: Hội trường A - Sở Y tế.
  
2-8 giờ 00 : Dự Hội thi "Tuyên truyền thực hiện Qui tắc ứng xử năm 2018"
 * Thành phần: CN Hùng - CT.CĐNYT.
 * Địa điểm: Bệnh viện Đa khoa tỉnh.
  
3-9 giờ 00 : Làm việc với Bác sĩ xin nghỉ việc là sinh viên đào tạo theo địa chỉ sử dụng.
 * Thành phần: P.TCCB, TTYT Thị xã Dĩ An, Bs xin nghỉ việc.
 * Địa điểm: Hội trường Sở Y tế.
  
4-7 giờ 30: Tập huấn nghiệp vụ công đoàn cho cán bộ CĐCS (Lớp II)
 Thành phần : Theo Thông báo số 64/TB-CĐYT ngày 24/8/2018.
 Địa điểm: Trường TC Kỹ thuật và Nghiệp vụ công đoàn tỉnh Bình Dương
  
5-7 giờ 30: Thẩm định thực hành tốt nhà thuốc
 * Thành phần: P.QLD, P.QLHN, PYT Thuận An
 * Địa điểm: TX. Thuận An.
 Xe : Đ/c Phước - VPS.
  
6-8 giờ 00: Tiếp công dân.
 * Thành phần: Ds Phạm Tiến Phương – Phó Chánh TT.
 * Địa điểm: Phòng Tiếp dân – Sở Y tế.
  
7-8 giờ 00: Trực Phòng Y tế – Trung tâm Hành chính tỉnh (Cả ngày).
 * Thành phần : Nguyễn Thị Kim Thành - BVĐK tỉnh.
 * Địa điểm: Tháp B – Tầng 2 – TTHC tỉnh. ĐT: 01689.926.602
Chiều:
1-13 giờ 30 : Họp Hội đồng cấp chứng chỉ hành nghề Y đợt 8/2018.
 * Thành phần: Hội đồng cấp CCHN Y theo QĐ 271/QĐ-SYT ngày 14/3/2018.
 * Địa điểm: Hội trường A - Sở Y tế.
  
2-14 giờ 00 : Dự Hội thi "Tuyên truyền thực hiện Qui tắc ứng xử năm 2018"
 * Thành phần: Bs Huỳnh Thanh Hà - PGĐ Sở.
 * Địa điểm: Bệnh viện Đa khoa tỉnh.
Thứ bảy 15/9/2018
Sáng:
1-7 giờ 30: Tập huấn tuyên truyền các văn bản QPPL về hành nghề Y Dược
 * Thành phần: P.QLHN, Thanh tra, QLD, PYT Thuận An.
 * Địa điểm: Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị Thuận An.
 Xe : Đ/c Phước - VPS.

​ 

Nơi nhận:

- Văn phòng UBND tỉnh;

- Ban QLTN - TTHC tỉnh;

- BGĐ Sở, TT.ĐU, CĐN;

- Các Phòng CN Sở;

- Các Đơn vị trực thuộc (Website SYT);

- Lưu VT, VP.

GIÁM ĐỐC

(Đã ký)

Lục Duy Lạc

LỊCH LÀM VIỆC SỞ Y TẾ  Tuần lễ từ ngày 03/9/2018 đến ngày 07/9/2018Lịch làm việcLỊCH LÀM VIỆC SỞ Y TẾ  Tuần lễ từ ngày 03/9/2018 đến ngày 07/9/2018/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
(Lịch này thay thư mời họp)
31/08/2018 16:00NoĐã ban hành

LỊCH LÀM VIỆC SỞ Y TẾ

Tuần lễ từ ngày 03/9/2018 đến ngày 07/9/2018

(Lịch này thay thư mời họp)

Lich So Y te T09 03-9 den 07-9-2018.signed.pdf


Thứ hai 03/9/2018:​
Sáng:
1-NGHỈ BÙ LỄ QUỐC KHÁNH 2/9 (theo Thông báo số 174/TB-UBND, ngày 13/8/2018 của UBND Tỉnh).
  
2-6 giờ 00 : Đón cán bộ Cục Công nghệ thông tin - Bộ Y tế.
 * Địa điểm: 40-42, Hai Bà Trưng, Q3, TP.HCM.
 Xe : Đ/c Phước - VPS (LH Chị Hương - 0936.110.668).
  
3-8 giờ 00: Trực cơ quan theo Thông báo số 50/TB-SYT ngày 31/8/2018.
 * Địa điểm: Cơ quan Sở Y tế.
  
Thứ ba 04/9/2018:
Sáng:
  
1-8 giờ 00: Dự Phiên họp UBND tỉnh thường kỳ tháng 8/2018.
 * Thành phần: Ds Ngô Tùng Châu - PGĐ Sở (dự thay Bs Lạc - GĐ)
 * Địa điểm: Phòng họp A - UBND tỉnh.
  
2-8 giờ 00: Khai mạc lớp Tập huấn triển khai tập huấn thống kê y tế điện tử (từ ngày 04/9 đến 08/9/2018).
 * Thành phần: Bs Cao Thị Bích Thuận - PGĐ Sở, đại diện các Phòng chức năng và theo CV số 1936/SYT-KHTH và CV 1910/SYT-KHTH.
 * Địa điểm: Hội trường B3.104 và B4.104 - ĐH Thủ Dầu Một.
 Xe đón CB Cục CNTT tại Ks Goldstar - Bình Dương : TTYT.TP.TDM.
  
3-8 giờ 00: Tiếp công dân.
 * Thành phần: Ds Phạm Tiến Phương - Phó Chánh TT.
 * Địa điểm: Phòng Tiếp dân –  Sở Y tế.
  
4-8 giờ 00: Trực Phòng Y tế – Trung tâm Hành chính tỉnh (Cả ngày).
 * Địa điểm: Tháp B – Tầng 2 – TTHC tỉnh. ĐT: 01689.926.602
  
Thứ tư 05/9/2018
Sáng:
  
1-8 giờ 00: Thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về hành nghề y dược tư nhân đợt 3/2018 (Từ ngày 5/9 - 6/9/2018).
 * Thành phần: Thanh tra, P.NV, BHXH, TT.CSSKSS, PA83, PYT.
 * Địa điểm: Đ/c Phước.
  
2-8 giờ 00: Tham dự Đoàn kiểm tra ATTP trong dịp Tết Trung thu năm 2018 do Thanh tra Bộ tổ chức (Từ ngày 5/9 - 6/9/2018).
 * Thành phần: Bs Cúc - CC.ATVSTP, CN Hải - Thanh tra dự.
 * Địa điểm: Cơ sở SX-KD thực phẩm trên địa bàn.
  
3-8 giờ 00: Tiếp công dân.
 * Thành phần: Bs Từ Tấn Thứ - Chánh VP.
 * Địa điểm: Phòng Tiếp dân – Sở Y tế.
  
4-7 giờ 30: Thẩm định thực hành tốt phân phối thuốc Cty CPDP OPC.
 * Thành phần: P.QLD, P.QLHN, PYT Tân Uyên
 * Địa điểm: TX. Tân Uyên.
  
5-8 giờ 00: Trực Phòng Y tế – Trung tâm Hành chính tỉnh (Cả ngày).
 * Địa điểm: Tháp B – Tầng 2 – TTHC tỉnh. ĐT: 01689.926.602
Chiều :
  
1-13 giờ 30: Dự Hội nghị BTV Tỉnh ủy, BCH Đảng bộ tỉnh và cán bộ chủ chốt tiến hành các bước điều chỉnh, bổ sung quy hoạch cán bộ cấp tỉnh nhiệm kỳ 2015-2020 và nhiệm kỳ 2020-2025 (A2).
 * Thành phần: Ds Ngô Tùng Châu - PGĐ Sở (dự thay Bs Lạc).
 * Địa điểm: Hội trường B - Tỉnh ủy.
  
2-14 giờ 00: Họp Đảng ủy Sở Y tế định kỳ.
 * Thành phần: BCH Đảng bộ, Bí thư các chi bộ trực thuộc.
 * Địa điểm: Hội trường B - Sở Y tế.
  
Thứ năm 06/9/2018:
Sáng:
  
1-9 giờ 00: Thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu mua thuốc biệt dược và thuốc generic bổ sung cho các cơ sở y tế năm 2018.
 * Thành phần: Ds Châu - PGĐ Sở, BHXH tỉnh, BVĐK tỉnh (Đại diện BGĐ, TK Dược), P. QLD.
 * Địa điểm: Hội trường A - Sở Y tế.
  
2-8 giờ 30: Tham dự lớp tập huấn thực hiện Thông tư 51/2017/TT-BYT về hướng dẫn phòng, chẩn đoán và xử trí phản vệ.
 * Thành phần: Bs Thuận - PGĐ Sở, P.NV, BVĐK tỉnh.
 * Địa điểm: Bệnh viện Thống Nhất
 Xe : Đi chung xe BVĐK tỉnh.
  
3-7 giờ 30: Thẩm định cấp phép đủ điều kiện kinh doanh cơ sở bán lẻ thuốc đông y, thuốc từ dược liệu, thẩm định cơ sở khám bệnh, chữa bệnh.
 * Thành phần: P.QLHN, PYT thị xã Bến Cát
 * Địa điểm: Thị xã Bến Cát
 Xe :
  
4-8 giờ 30: Đánh giá hiện trạng các TTBYT cần thanh lý của BVĐK tỉnh.
 * Thành phần: Bs Tùng - TP.KHTH, CN Cường - PTP.TCKT.
 * Địa điểm: BVĐK tỉnh.
  
5-8 giờ 00: Tiếp công dân.
 * Thành phần: CN Ngô Trần Đức Hữu - Phó TP. TCCB.
 * Địa điểm: Phòng Tiếp dân – Sở Y tế.
  
6-8 giờ 00: Trực Phòng Y tế – Trung tâm Hành chính tỉnh (Cả ngày).
 * Địa điểm: Tháp B – Tầng 2 – TTHC tỉnh. ĐT: 01689.926.602
 
Thứ sáu 07/9/2018
Sáng:
  
1-7 giờ 30: Dự Hội nghị BTV Tỉnh ủy, BCH Đảng bộ tỉnh và cán bộ chủ chốt tiến hành các bước bổ sung nhân sự Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2015-2020.
 * Thành phần: Bs Lục Duy Lạc - TUV, GĐ Sở dự.
 * Địa điểm: Hội trường B - Tỉnh ủy.
  
2-8 giờ 00 : Dự khai mạc Hội thi " Cán bộ quản lý ATTP giỏi lần thứ 9"
 * Thành phần: Bs Huỳnh Thanh Hà - PGĐ Sở dự.
 * Địa điểm: Trung tâm Hội nghị triển lãm tỉnh.
  
3-8 giờ 00 : Tham gia đoàn giám sát chuyên đề cải cách hành chính trong lĩnh vực bảo hiểm.
 * Thành phần: Bs Cao Thị Bích Thuận - PGĐ Sở dự.
 * Địa điểm: Hội trường BHXH tỉnh.
  
4-7 giờ 30: Thẩm định thực hành tốt nhà thuốc
 * Thành phần: P.QLD, P.QLHN, PYT Thuận An
 * Địa điểm: TX. Thuận An.
  
5-8 giờ 00: Thẩm định bổ sung phạm vi chuyên môn, danh mục kỹ thuật.
 * Thành phần: Bs Thuận - PGĐ Sở, P.QLHN, CK theo Giấy mời.
 * Địa điểm: BV Mỹ Phước, PKĐK Nguyễn Trãi - TDM.
 Xe : Đ/c Phước - VPS.
  
6-8 giờ 00: Tiếp công dân.
 * Thành phần: Ds Phạm Tiến Phương – Phó Chánh TT.
 * Địa điểm: Phòng Tiếp dân – Sở Y tế.
  
7-8 giờ 00: Trực Phòng Y tế – Trung tâm Hành chính tỉnh (Cả ngày).
 * Địa điểm: Tháp B – Tầng 2 – TTHC tỉnh. ĐT: 01689.926.602
  
Chiều:
1-14 giờ 00 : Kiểm tra tài chính công đoàn : CĐCS BV Hạnh Phúc.
 * Thành phần: Theo QĐ số 14/QĐ-CĐYT ngày 04/5/2018
 * Địa điểm: BV Hạnh Phúc.
 
Chủ nhật 9/9/2018:
Chiều:
1-17 giờ 00 : Dự Lễ bế mạc giải bóng đá Thành phố mới Bình Dương cúp Becamex IDC lần thứ XIII.
 * Thành phần: Bs Huỳnh Thanh Hà - PGĐ Sở dự.
 * Địa điểm: Trung tâm Hội nghị triển lãm tỉnh.

 

Nơi nhận:

- Văn phòng UBND tỉnh;

- Ban QLTN - TTHC tỉnh;

- BGĐ Sở, TT.ĐU, CĐN;

- Các Phòng CN Sở;

- Các Đơn vị trực thuộc (Website SYT);

- Lưu VT, VP.

KT.GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

(Đã ký)

Ngô Tùng Châu

LỊCH LÀM VIỆC SỞ Y TẾ Tuần lễ từ ngày 27/8/2018 đến ngày 31/8/2018Lịch làm việcLỊCH LÀM VIỆC SỞ Y TẾ Tuần lễ từ ngày 27/8/2018 đến ngày 31/8/2018/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
(Lịch này thay thư mời họp)
27/08/2018 12:00NoĐã ban hành

​LỊCH LÀM VIỆC SỞ Y TẾ

Tuần lễ từ ngày 27/8/2018 đến ngày 31/8/2018

(Lịch này thay thư mời họp)

Lich So Y te T08 27-8 den 31-8-2018.signed.pdf


Thứ hai 27/8/2018:
Sáng:
1-8 giờ 00: Dự họp Ban chỉ huy thống nhất của tỉnh.
 * Thành phần: Bs Lục Duy Lạc - Giám đốc Sở dự.
 * Địa điểm: Phòng họp B - UBND tỉnh.
  
2-9 giờ 30: Dự lễ trao tặng 01 xe ô tô cứu thương do Công ty TNHH Chen Loong Bình Dương và 02 xe ô tô 16 chỗ do Công ty TNHH SX&TM Phúc Đạt tặng Bệnh viện Đa khoa tỉnh.
 * Thành phần: CN Minh - Phó Chánh VP, CN Cường - PTP.TCKT dự.
 * Địa điểm: Bệnh viện Đa khoa tỉnh.
  
3-8 giờ 00: Tiếp công dân.
 * Thành phần: Ds Phạm Tiến Phương - Phó Chánh TT.
 * Địa điểm: Phòng Tiếp dân – Sở Y tế.
  
4-8 giờ 00: Trực Phòng Y tế – Trung tâm Hành chính tỉnh (Cả ngày).
 * Thành phần: Lê Minh Hào – TTYT. TP TDM.
 * Địa điểm: Tháp B – Tầng 2 – TTHC tỉnh. ĐT: 01689.926.602
 
Thứ ba 28/8/2018:
Sáng:
1-8 giờ 00: Dự Hội nghị triển khai công tác điều tra viêm gan A,B,C tại tỉnh Bình Dương.
 * Thành phần: Bs Huỳnh Thanh Hà - PGĐ Sở dự.
  
2-8 giờ 30: Hội thảo định hướng chính sách về sửa đổi Luật Bảo hiểm y tế khu vực các tỉnh phía Nam.
 * Thành phần: Bs Cao Thị Bích Thuận - PGĐ Sở, P.NV dự.
 * Địa điểm: Ks Thiên Hồng, đường Tản Đà, Q5, TP.HCM.
 Xe : TTKN.
  
3-8 giờ 00: Làm việc về hồ sơ đào tạo theo địa chỉ sử dụng của tỉnh Bình Dương tại Trường ĐH Y khoa Phạm Ngọc Thạch.
 * Thành phần: Phòng TCCB - Sở Y tế dự.
 * Địa điểm: Trường ĐH Y khoa Phạm Ngọc Thạch.
 Xe : Cá nhân.
  
  
4-9 giờ 00: Thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu mua thuốc biệt dược và thuốc generic bổ sung cho các cơ sở y tế năm 2018.
 * Thành phần: Ds Châu - PGĐ Sở, BHXH tỉnh, BVĐK tỉnh (Đại diện BGĐ, TK Dược), P. QLD.
 * Địa điểm: Hội trường A - Sở Y tế.
  
5-8 giờ 00: Thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về hành nghề y dược tư nhân đợt 3/2018 (Từ ngày 28-30/8/2018).
 * Thành phần: Thanh tra, P.NV, BHXH, TT.CSSKSS, PA83, PYT.
 * Địa điểm: Đ/c Phước.
  
6-8 giờ 00: Thẩm định đủ điều kiện sản xuất mỹ phẩm.
 * Thành phần: P.QLD, TTKN.
 * Địa điểm: Cty Lyona Beauty Cosmetics - Dĩ An.
 Xe :
  
7-8 giờ 00: Tiếp công dân.
 * Thành phần: Bs Từ Tấn Thứ - Chánh VP.
 * Địa điểm: Phòng Tiếp dân –  Sở Y tế.
  
8-8 giờ 00: Trực Phòng Y tế – Trung tâm Hành chính tỉnh (Cả ngày).
 * Thành phần: Phạm Công Phúc – BVĐK tỉnh.
 * Địa điểm: Tháp B – Tầng 2 – TTHC tỉnh. ĐT: 01689.926.602
Chiều :
1-14 giờ 00: Dự phiên họp UBND tỉnh thường kỳ tháng 8/2018.
 * Thành phần: Bs Lục Duy Lạc - Giám đốc Sở dự.
 * Địa điểm: Phòng họp A - UBND tỉnh.
  
Thứ tư 29/8/2018
Sáng:
  
1-8 giờ 00 : Dự cùng Lãnh đạo tỉnh làm việc với Ban Thường vụ huyện ủy Phú Giáo về việc thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ chủ yếu của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Tỉnh lần thứ X và Nghị Quyết Đại hội Đảng bộ huyện ủy Phú Giáo, nhiệm kỳ 2015-2020.
 * Thành phần: Ds Ngô Tùng Châu - PGĐ Sở dự.
 * Địa điểm: Hội trường UBND huyện Phú Giáo.
 Xe : BV.YHCT tỉnh.
  
2-9 giờ 00: Họp lấy ý kiến về nội dung đề xuất tham mưu UBND tỉnh sửa đổi một số nội dung trong Quyết định 3393/QĐ-UBND ngày 30/12/2013.
 * Thành phần: Sở Y tế (Bs Thuận - PGĐ Sở, P.TCKT); Sở Lao động thương binh & xã hội, Sở Tài chính.
 * Địa điểm: Hội trường A - Sở Y tế.
  
  
3-9 giờ 30: Trao Quyết định nghỉ hưu và phân công cán bộ phụ trách đơn vị - Trung tâm Y tế thị xã Bến Cát.
 * Thành phần: Bs Lục Duy Lạc - GĐ Sở, Bs Hùng - TP.TCCB dự.
 * Địa điểm: Trung tâm Y tế thị xã Bến Cát.
  
4-8 giờ 00: Tiếp công dân.
 * Thành phần: Bs Từ Tấn Thứ - Chánh VP.
 * Địa điểm: Phòng Tiếp dân – Sở Y tế.
  
5-8 giờ 00: Trực Phòng Y tế – Trung tâm Hành chính tỉnh (Cả ngày).
 * Thành phần: Nguyễn Kim Hùng– BVĐK tỉnh.
 * Địa điểm: Tháp B – Tầng 2 – TTHC tỉnh. ĐT: 01689.926.602
Chiều :
1-13 giờ 30: Dự Diễn đàn cấp huyện "Ngành y tế lắng nghe ý kiến nhân dân" của huyện Bàu Bàng.
 * Thành phần: Bs Cao Thị Bích Thuận - PGĐ Sở, Bs Thứ - CVP dự.
 * Địa điểm: UBND xã Long Nguyên, huyện Bàu Bàng.
 Xe : Bs Thứ.
  
2-14 giờ 00: Dự cùng lãnh đạo tỉnh họp triển khai công tác chuẩn bị kỷ niệm 20 năm thành lập WTA được tổ chức tại tỉnh Bình Dương.
 * Thành phần: Ds Ngô Tùng Châu - PGĐ Sở, thành viên BTC dự.
 * Địa điểm: Phòng họp A - UBND tỉnh.
  
Thứ năm 30/8/2018:
Sáng:
1-8 giờ 00: Dự họp mặt kỷ niệm 73 năm Cách mạng tháng Tám, Quốc khánh 2/9 và Lễ công bố Nghị quyết của UBTV Quốc hội về thành lập thị trấn Tân Thành, huyện Bắc Tân Uyên.
 * Thành phần: Ds Ngô Tùng Châu - PGĐ Sở dự.
 * Địa điểm: UBND huyện Bắc Tân Uyên.
 Xe :
  
2-8 giờ 00: Làm việc với Bệnh viện Lao TW về chương trình Lao trẻ em.
 * Thành phần: Bs Huỳnh Thanh Hà - PGĐ Sở dự.
 * Địa điểm: TT.PC BXH.
  
3-8 giờ 00: Họp Hội đồng Giám định Y khoa tỉnh.
 * Thành phần: Bs Cao Thị Bích Thuận - PGĐ Sở dự.
 * Địa điểm: TT. Giám định Y khoa tỉnh
  
4-8 giờ 00: Họp xem xét nội dung xin chuyển đổi công năng tài sản nhà và đất của Trạm Y tế (cũ) xã Tân Bình giao về địa phương quản lý để cải tạo làm Văn phòng ấp và Bưu điện VH xã.
 * Thành phần: Bs Từ Tấn Thứ - Chánh VP dự.
 * Địa điểm: Sở Tài chính.
5-7 giờ 30: Khai mạc Giải Cầu lông Ngành Y tế lần thứ X/2018.
 * Thành phần: Đại diện ĐU, BGĐ Sở, BCH CĐNYT, Lãnh đạo các đơn vị trực thuộc, Chủ tịch hoặc PCT các CĐCS trực thuộc, các VĐV.
 * Địa điểm: Nhà thi đấu đa năng - Trường Cao Đẳng Y tế BD.
  
6-7 giờ 30: Thẩm định thực hành tốt nhà thuốc
 * Thành phần: P.QLD, P.QLHN, PYT Bàu Bàng.
 * Địa điểm: huyện Bàu Bàng.
 Xe :
  
7-7 giờ 30: Thẩm định cấp phép đủ điều kiện kinh doanh cơ sở bán lẻ thuốc đông y, thuốc từ dược liệu, thẩm định cơ sở khám bệnh, chữa bệnh.
 * Thành phần: P.QLHN, PYT thị xã Tân uyên.
 * Địa điểm: Thị xã Tân Uyên
 Xe :
  
8-8 giờ 00: Thẩm định đủ điều kiện sản xuất mỹ phẩm.
 * Thành phần: P.QLD, TTKN.
 * Địa điểm: Cty Bột giặt LIX - KCN Đại Đăng.
 Xe : TTKN
  
9-8 giờ 00: Tiếp công dân.
 * Thành phần: CN Ngô Trần Đức Hữu - Phó TP. TCCB.
 * Địa điểm: Phòng Tiếp dân – Sở Y tế.
  
10-8 giờ 00: Trực Phòng Y tế – Trung tâm Hành chính tỉnh (Cả ngày).
 * Thành phần: Nguyễn Thị Mỹ Yến – Ban BVCSSKCB tỉnh.
 * Địa điểm: Tháp B – Tầng 2 – TTHC tỉnh. ĐT: 01689.926.602
Thứ sáu 31/8/2018
Sáng:
1-6 giờ 30 : Viếng Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh nhân kỷ niệm 73 năm Cách Mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9.
 * Thành phần: Bs Thứ - Chánh VP, CN Hùng - CT.CĐN, Ths Hiếu - Đoàn TNCS HCM dự.
 * Địa điểm: Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh.
  
2-9 giờ 00: Dự họp mặt kỷ niệm 73 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9 theo Thư mời của UBND tỉnh.
 * Thành phần: Ds Ngô Tùng Châu - PGĐ Sở dự.
 * Địa điểm: Trung tâm Hội nghị - Triển lãm tỉnh.
  
3-8 giờ 00 : Dự Hội nghị tập huấn về đáp ứng các tình trạng y tế công cộng khẩn cấp tại Văn phòng đáp ứng ứng khẩn cấp khu vực phía nam.
 * Thành phần: Ths Phúc - P.NV, TTYT Dự phòng dự.
 * Địa điểm: Ks Sen Việt, Q3 - TP.HCM.
  
  
4-8 giờ 30: Hội nghị triển khai công bố cơ sở đáp ứng điều kiện là cơ sở thực hành khối ngành sức khỏe theo Nghị định 111/2017.
 * Thành phần: Ds Châu - PGĐ Sở, P.TCCB, Các cơ sở KCB, Các cơ sở đào tạo khối ngành sức khỏe (theo KH số 28/KH-SYT ngày 23/8/2018).
 * Địa điểm: Hội trường B - Sở Y tế.
  
5-8 giờ 00: Thẩm định bổ sung phạm vi chuyên môn, danh mục kỹ thuật.
 * Thành phần: Bs Thuận - PGĐ Sở, P.QLHN, Chuyên khoa theo Giấy mời số 64/GM-SYT ngày 24/8/2018.
 * Địa điểm: BV Phụ sản Nhi, PKĐK Medic, PKĐK Châu Thành.
 Xe : Đ/c Phước
  
6-8 giờ 00: Tiếp công dân.
 * Thành phần: Ds Phạm Tiến Phương – Phó Chánh TT.
 * Địa điểm: Phòng Tiếp dân – Sở Y tế.
  
7-8 giờ 00: Trực Phòng Y tế – Trung tâm Hành chính tỉnh (Cả ngày).
 * Thành phần: Trần Văn Vinh – BVĐK tỉnh.
 * Địa điểm: Tháp B – Tầng 2 – TTHC tỉnh. ĐT: 01689.926.602
  

 

Nơi nhận:

- Văn phòng UBND tỉnh;

- Ban QLTN - TTHC tỉnh;

- BGĐ Sở, TT.ĐU, CĐN;

- Các Phòng CN Sở;

- Các Đơn vị trực thuộc (Website SYT);

- Lưu VT, VP.

GIÁM ĐỐC

(Đã ký)

Lục Duy Lạc

 

LỊCH LÀM VIỆC SỞ Y TẾ Tuần lễ từ ngày 20/8/2018 đến ngày 25/8/2018Lịch làm việcLỊCH LÀM VIỆC SỞ Y TẾ Tuần lễ từ ngày 20/8/2018 đến ngày 25/8/2018/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
(Lịch này thay thư mời họp)
17/08/2018 16:00NoĐã ban hành

LỊCH LÀM VIỆC SỞ Y TẾ

Tuần lễ từ ngày 20/8/2018 đến ngày 25/8/2018

(Lịch này thay thư mời họp)

Lich So Y te T08 20-8 den 24-8-2018.signed.pdf


Thứ hai 20/8/2018:​
Sáng:
1-8 giờ 00: Hội nghị chia sẻ kinh nghiệm về ứng phó với sự cố y khoa trong tai biến sản khoa khu vực phía Nam năm 2018.
 * Thành phần: Bs Cao Thị Bích Thuận - PGĐ Sở, TT.CSSKSS.
 * Địa điểm: Viện Pasteur TP.HCM.
 Xe : đi chung xe TT.CSSKSS.
  
2-7 giờ 00: Dự mở gói thầu mua sắm Trang thiết bị y tế năm 2018 từ nguồn ngân sách nhà nước.
 * Thành phần: Bs Bs Tùng - KHTH, Bs Tâm-NV, CN Thủy - TCKT.
 * Địa điểm: Cty Mediconsult - TP.HCM.
 Xe : Đ/c Phước.
  
3-8 giờ 00: Tiếp công dân.
 * Thành phần: Ds Phạm Tiến Phương - Phó Chánh TT.
 * Địa điểm: Phòng Tiếp dân – Sở Y tế.
  
4-8 giờ 00: Trực Phòng Y tế – Trung tâm Hành chính tỉnh (Cả ngày).
 * Thành phần: Châu Ngọc Minh – TTYT. TP TDM.
 * Địa điểm: Tháp B – Tầng 2 – TTHC tỉnh. ĐT: 01689.926.602
Chiều :
1-13 giờ 30: Tổ chức đối thoại giải quyết đơn khiếu nại của ông Nguyễn Đình Luận.
 * Thành phần: Đại diện LĐ Sở, Thanh tra, Bs Tài - P.NV, BVĐK tỉnh
 * Địa điểm: Hội trường A - Sở Y tế.
  
2-14 giờ 00: Làm việc với viên chức TTYT thị xã Thuận An (20 và 21/8).
 * Thành phần: P.TCCB, thư mời riêng.
 * Địa điểm: Hội trường B - Sở Y tế.
  
3-15 giờ 00: Họp BCH, Tổ trưởng công đoàn cơ sở VPS.
 * Địa điểm: Hội trường Sở Y tế.
Thứ ba 21/8/2018:
Sáng:
1-8 giờ 00: Hội nghị chỉ đạo tuyến Sản Nhi khu vực phía Nam năm 2018.
 * Thành phần: Bs Cao Thị Bích Thuận - PGĐ Sở, TT.CSSKSS.
 * Địa điểm: Viện Pasteur TP.HCM.
 Xe : đi chung xe TT.CSSKSS.
  
2-8 giờ 00: Thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về hành nghề y, dược tư nhân đợt 3/2018 (Từ ngày 21-22/8).
 * Thành phần: Thanh tra sở, NVY, BHXH, TT.CSSKSS, PA83, PYT.
 * Địa điểm: TX. Thuận An.
 Xe : Đ/c Phước.
  
3-8 giờ 00: Kiểm tra Tài chính Công đoàn đợt 2/2018 : CĐNYT.
 * Thành phần: Theo QĐ số 14/QĐ-CĐYT ngày 4/5/2018.
 * Địa điểm: Hội trường A - Sở Y tế.
  
4-8 giờ 00: Tiếp công dân.
 * Thành phần: Bs Từ Tấn Thứ - Chánh VP.
 * Địa điểm: Phòng Tiếp dân –  Sở Y tế.
  
5-8 giờ 00: Trực Phòng Y tế – Trung tâm Hành chính tỉnh (Cả ngày).
 * Thành phần: Dương Trung Tá – BVĐK tỉnh.
 * Địa điểm: Tháp B – Tầng 2 – TTHC tỉnh. ĐT: 01689.926.602
Thứ tư 22/8/2018
Sáng:
  
1-8 giờ 00: Dự Hội nghị tập huấn nghiệp vụ cho hệ thống cán bộ đầu mối kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Bình Dương (1,5 ngày).
 * Thành phần: Ds Châu - PGĐ Sở, Bs Thứ, CN Minh - VP, CN Sơn - BVĐK tỉnh.
 * Địa điểm: Trung tâm Hội nghị & Triển lãm tỉnh.
  
2-8 giờ 00: Nộp hồ sơ trúng tuyển đào tạo theo địa chỉ sử dụng của tỉnh Bình Dương tại Trường ĐH Y Khoa Phạm Ngọc Thạch.
 * Thành phần: Bs Hùng - TP.TCCB.
 * Địa điểm: Trường ĐH Y Khoa Phạm Ngọc Thạch.
  
3-8 giờ 00: Tiếp công dân.
 * Thành phần: Bs Từ Tấn Thứ - Chánh VP.
 * Địa điểm: Phòng Tiếp dân – Sở Y tế.
  
4-8 giờ 00: Trực Phòng Y tế – Trung tâm Hành chính tỉnh (Cả ngày).
 * Thành phần: Thượng Thị Ngọc Thảo– Ban BVCSSKCB.
 * Địa điểm: Tháp B – Tầng 2 – TTHC tỉnh. ĐT: 01689.926.602
 
Chiều :
1-14 giờ 00: Dự cùng lãnh đạo tỉnh tiếp và làm việc với Đoàn kiểm tra của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống thiên tai.
 * Thành phần: Bs Huỳnh Thanh Hà - PGĐ Sở dự.
 * Địa điểm: Phòng họp A - UBND tỉnh.
  
Thứ năm 23/8/2018:
Sáng:
  
1-8 giờ 00: Dự cùng Sở Kế hoạch và Đầu tư tiếp và làm việc với Đoàn cán bộ của Viện nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương và đoàn cán bộ của Viện chiến lược phát triển của Bộ Kế hoạch & Đầu tư.
 * Thành phần: Ds Ngô Tùng Châu - PGĐ Sở dự.
 * Địa điểm: Phòng họp A - UBND tỉnh.
  
2-7 giờ 00: Dự mở gói thầu mua sắm Trang thiết bị y tế từ nguồn 20% kết dư BHYT năm 2016.
 * Thành phần: Bs Bs Tùng - KHTH, Bs Tâm-NV, CN Cường - TCKT.
 * Địa điểm: Cty Mediconsult - TP.HCM.
 Xe : Đ/c Phước
  
3-8 giờ 00: Dự Hội nghị sơ kết công tác thanh tra y tế 6 tháng đầu năm 2018 và tập huấn công tác nghiệp vụ chuyên môn (02 ngày 23/8 và 24/8)
 * Thành phần: Bs Nguyễn Tấn Hùng - Chánh Thanh tra dự.
 * Địa điểm: TP. Đà Nẵng.
  
4-8 giờ 00: Nộp hồ sơ trúng tuyển đào tạo theo địa chỉ sử dụng của tỉnh Bình Dương tại Trường ĐH Y Dược Cần Thơ.
 * Thành phần: CN Hữu - PTP.TCCB.
 * Địa điểm: Trường ĐH Y Dược Cần Thơ.
  
5-7 giờ 30: Thẩm định cấp phép đủ điều kiện kinh doanh dược, thẩm định cơ sở khám bệnh, chữa bệnh.
 * Thành phần: P.QLHN, PYT thị xã Thuận An.
 * Địa điểm: Thị xã Thuận An.
 Xe : TTKN
  
6-8 giờ 00: Tiếp công dân.
 * Thành phần: CN Ngô Trần Đức Hữu - Phó TP. TCCB.
 * Địa điểm: Phòng Tiếp dân – Sở Y tế.
  
7-8 giờ 00: Trực Phòng Y tế – Trung tâm Hành chính tỉnh (Cả ngày).
 * Thành phần: Nguyễn Thị Như Quỳnh – BVĐK tỉnh.
 * Địa điểm: Tháp B – Tầng 2 – TTHC tỉnh. ĐT: 01689.926.602
Chiều :
  
1-14 giờ 00: Dự Hội nghị sơ kết Chương trình Mục tiêu quốc gia giảm nghèo giai đoạn 2016-2020 (theo QĐ 1641/QĐ-UBND).
 * Thành phần:  Ds Ngô Tùng Châu - PGĐ Sở
 * Địa điểm: Hội trường A - UBND TP. Thủ Dầu Một.
  
  
Thứ sáu 24/8/2018
Sáng:
  
1-8 giờ 00 : Dự cùng Lãnh đạo tỉnh làm việc với Ban Thường vụ huyện ủy Bắc Tân Uyên về việc thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ chủ yếu của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Tỉnh lần thứ X và Nghị Quyết Đại hội Đảng bộ huyện ủy Bắc Tân Uyên, nhiệm kỳ 2015-2020.
 * Thành phần: Ds Ngô Tùng Châu - PGĐ Sở.
 * Địa điểm: Hội trường Huyện ủy Bắc Tân Uyên.
 Xe : Đ/c Phước
  
2-8 giờ 00 : Họp dự kiến triển khai kế hoạch tiếp nhận 02 Bệnh viện chuyên khoa Lao và Bệnh viện Tâm Thần thành cơ sở 2 - BVĐK tỉnh.
 * Thành phần: BGĐ Sở, TP.KHTH, TP.TCCB, TP.NV, GĐ BVĐK tỉnh; Mời dự đại diện Lãnh đạo : Sở KHĐT, Nội vụ, BQLDA ĐTXD tỉnh.
 * Địa điểm: Hội trường A - Sở Y tế.
  
3-8 giờ 00 : Dự Hội nghị tập huấn công tác thông tin đối ngoại; phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí năm 2018.
 * Thành phần: Bs Từ Tấn Thứ - Chánh VP dự.
 * Địa điểm: Hội trường VNPT Bình Dương (Tầng 7).
  
4-8 giờ 30: Triển khai công bố cơ sở đáp ứng điều kiện là cơ sở thực hành khối ngành sức khỏe theo Nghị định 111/2017.
 * Thành phần: P.TCCB, Các đơn vị trực thuộc, Các đơn vị đào tạo (thông báo theo giấy mời riêng).
 * Địa điểm: Hội trường B - Sở Y tế.
  
5-8 giờ 00: Kiểm tra chấp hành Điều lệ và tài chính Công đoàn đợt 2/2018
 * Thành phần: Theo QĐ số 14/QĐ-CĐYT ngày 4/5/2018.
 * Địa điểm: Trung tâm Y tế Bàu Bàng.
  
6-7 giờ 30: Thẩm định thực hành tốt nhà thuốc
 * Thành phần: P.QLD, P.QLHN, PYT Dầu Tiếng.
 * Địa điểm: huyện Dầu Tiếng.
 Xe : TTKN.
  
7-8 giờ 00: Tiếp công dân.
 * Thành phần: Ds Phạm Tiến Phương – Phó Chánh TT.
 * Địa điểm: Phòng Tiếp dân – Sở Y tế.
  
8-8 giờ 00: Trực Phòng Y tế – Trung tâm Hành chính tỉnh (Cả ngày).
 * Thành phần: Mai Thị Thu Huyền – BVĐK tỉnh.
 * Địa điểm: Tháp B – Tầng 2 – TTHC tỉnh. ĐT: 01689.926.602
  

Thứ bảy 25/8/2018
Sáng:
1-7 giờ 30: Thẩm định thực hành tốt nhà thuốc cho công ty Dược GDP
 * Thành phần: P.QLD, P.QLHN, PYT Bến Cát.
 * Địa điểm: Bến Cát.

 

Nơi nhận:

- Văn phòng UBND tỉnh;

- Ban QLTN - TTHC tỉnh;

- BGĐ Sở, TT.ĐU, CĐN;

- Các Phòng CN Sở;

- Các Đơn vị trực thuộc (Website SYT);

- Lưu VT, VP.

GIÁM ĐỐC

(Đã ký)

Lục Duy Lạc

LỊCH LÀM VIỆC SỞ Y TẾ Tuần lễ từ ngày 13/8/2018 đến ngày 17/8/2018Lịch làm việcLỊCH LÀM VIỆC SỞ Y TẾ Tuần lễ từ ngày 13/8/2018 đến ngày 17/8/2018/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
(Lịch này thay thư mời họp)
10/08/2018 16:00NoĐã ban hành

LỊCH LÀM VIỆC SỞ Y TẾ

Tuần lễ từ ngày 13/8/2018 đến ngày 17/8/2018

(Lịch này thay thư mời họp)

Lich So Y te T08 13-8 den 18-8-2018.pdf
Thứ hai 13/8/2018:
Sáng:​
1-8 giờ 30: Giao ban BGĐ, TT.ĐU, CĐN, Trưởng, Phó các phòng CN.
 Địa điểm: Hội trường A - Sở Y tế.
  
2-9 giờ 00: BTV Đảng ủy Sở Y tế kiểm tra công tác Đảng Chi bộ Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm.
 Thành phần: BTV Đảng ủy.
 Địa điểm: Chi cục ATVSTP.
  
3-8 giờ 00: Tiếp công dân.
 Thành phần: Ds Phạm Tiến Phương - Phó Chánh TT.
 Địa điểm: Phòng Tiếp dân – Sở Y tế.
  
4-8 giờ 00: Trực Phòng Y tế – Trung tâm Hành chính tỉnh (Cả ngày).
 Thành phần: Võ Văn Hải – TTYT. TP TDM.
 Địa điểm: Tháp B – Tầng 2 – TTHC tỉnh. ĐT: 01689.926.602
Thứ ba 14/8/2018:
Sáng:
1-8 giờ 00: Đoàn Sở Y tế làm việc với Trung tâm Y tế thị xã Tân Uyên.
 Thành phần:  Theo QĐ số 988/QĐ-SYT ngày 9/8/2018 của GĐ SYT.
 Địa điểm: Trung tâm Y tế thị xã Tân Uyên.
 Xe : Đ/c Phước.
  
2-8 giờ 00: Thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về hành nghề y, dược tư nhân đợt 3/2018 (Từ ngày 14-16/8).
 Thành phần: Thanh tra sở, NVY, BHXH, TT.CSSKSS, PA83, PYT.
 Địa điểm: TX. Thuận An.
 Xe : BV.YHCT (thứ 3, thứ 5).
  
3-8 giờ 00: Dự Hội thảo phổ biên kết quả triển khai vắc xin bại liệt tiêm tại 4 tỉnh và hướng dẫn triển khai toàn quốc.
 Thành phần:  Ths Phúc, TTYT Dự phòng dự.
 Địa điểm: TP. Cần Thơ.
  
4-8 giờ 00: Tiếp công dân.
 Thành phần: Bs Từ Tấn Thứ - Chánh VP.
 Địa điểm: Phòng Tiếp dân –  Sở Y tế.
  
5-8 giờ 00: Trực Phòng Y tế – Trung tâm Hành chính tỉnh (Cả ngày).
 Thành phần: Nguyễn Văn Triệu – BVĐK tỉnh.
 Địa điểm: Tháp B – Tầng 2 – TTHC tỉnh. ĐT: 01689.926.602
Chiều :
1-13 giờ 30: Hội nghị công bố chỉ số Cải cách hành chính năm 2017 và triển khai chỉ số cải cách hành chính mới của các sở ban ngành, UBND huyện, thị, thành phố, xã phường thị trấn trên địa bàn tỉnh.
 Thành phần: Bs Từ Tấn Thứ - Chánh VP dự.
 Địa điểm : Trung tâm Hội nghị triển lãm tỉnh.
  
2-14 giờ 00: Làm việc với Trung tâm Y tế Thuận An.
 Thành phần: Bs Hùng - TP. TCCB Sở Y tế, LĐ TTYT Thuận An.
 Địa điểm: TTYT Thuận An
 Xe : Cá nhân
 
Thứ tư 15/8/2018
Sáng:
1-9 giờ 00: Dự mở hồ sơ đề xuất kỹ thuật gói thầu mua hóa chất xét nghiệm theo máy cho các cơ sở y tế công lập năm 2018.
 Thành phần: Ds Quốc, Ds Năm - P.QLD.
 Địa điểm: BVĐK tỉnh.
  
2-8 giờ 00: Giao ban Liên đoàn Lao động tỉnh.
 Thành phần: CN Hùng - CT.CĐNYT.
 Địa điểm: Liên đoàn lao động tỉnh.
  
3-8 giờ 00: Tiếp công dân.
 Thành phần: Bs Lục Duy Lạc - GĐ Sở, Bs Hùng - TP.TCCB.
 Địa điểm: Phòng Tiếp dân – Sở Y tế.
  
4-8 giờ 00: Trực Phòng Y tế – Trung tâm Hành chính tỉnh (Cả ngày).
 Thành phần: Hồ Văn Bình – Ban BVCSSKCB.
 Địa điểm: Tháp B – Tầng 2 – TTHC tỉnh. ĐT: 01689.926.602
Chiều :
1-14 giờ 00: Họp về kế hoạch tiếp nhận 02 Bệnh viện chuyên khoa Lao & và Bệnh viện chuyên khoa Tâm thần.
 Thành phần: BGĐ Sở, Trưởng các phòng chức năng.
 Địa điểm: Hội trường A - Sở Y tế.
  
2-13 giờ 30: Kiểm tra chấp hành Điều lệ và tài chính Công đoàn đợt 2/2018
 Thành phần: Theo QĐ số 14/QĐ-CĐYT ngày 4/5/2018.
 Địa điểm: BV.PHCN tỉnh.
  
3-15 giờ 30: Họp Hội đồng cấp chứng chỉ hành nghề Y đợt 7/2018.
 Thành phần: Theo QĐ 271/QĐ-SYT ngày 14/3/2018.
 Địa điểm: Hội trường A - Sở Y tế.
  
Thứ năm 16/8/2018:
Sáng:
1-8 giờ 30: Họp Hội đồng xét tuyển đào tạo theo địa chỉ sử dụng của tỉnh Bình Dương xét chọn cử đào tạo tại Trường ĐH Y Dược Cần Thơ.
 Thành phần: Thành viên theo QĐ 1575/QĐ-UBND ngày 19/6/2017 của UBND tỉnh Bình Dương.
 Địa điểm: Hội trường A - Sở Y tế.
  
2-7 giờ 30: Dự Hội nghị tập huấn tuyên truyền BHXH, BHYT năm 2018 do Ban Tuyên giáo TW tổ chức.
 Thành phần: Bs Cao Thị Bích Thuận - PGĐ Sở, Bs Tài - PTP.NV.
 Địa điểm: KS Gold Star, 37 Hùng Vương, P.Phú Cường, TP.TDM.
  
3-7 giờ 30: Dự Hội nghị khoa học lần thứ XIII tại BVQY4-QĐ4.
 Thành phần: Ths Hiền - PTP.NV dự (xe cá nhân).
 Địa điểm: BVQY4-QĐ4.
  
4-8 giờ 00: Họp Hội đồng Giám định Y khoa tỉnh.
 Thành phần: Bs Cao Thị Bích Thuận – PGĐ Sở.
 Địa điểm: TT. GĐYK tỉnh.
  
5-7 giờ 30: Thẩm định cấp phép đủ điều kiện kinh doanh cơ sở bán lẻ thuốc đông y, thuốc từ dược liệu.
 Thành phần: P.QLHN, PYT thị xã Dĩ An.
 Địa điểm: Thị xã Dĩ An.
 Xe : TTKN
  
6-8 giờ 00: Kiểm tra chấp hành Điều lệ và tài chính Công đoàn đợt 2/2018
 Thành phần: Theo QĐ số 14/QĐ-CĐYT ngày 4/5/2018.
 Địa điểm: Trung tâm Pháp Y.
  
7-8 giờ 00: Tiếp công dân.
 Thành phần: CN Ngô Trần Đức Hữu - Phó TP. TCCB.
 Địa điểm: Phòng Tiếp dân – Sở Y tế.
  
8-8 giờ 00: Trực Phòng Y tế – Trung tâm Hành chính tỉnh (Cả ngày).
 Thành phần: Hoàng Thị Như – BVĐK tỉnh.
 Địa điểm: Tháp B – Tầng 2 – TTHC tỉnh. ĐT: 01689.926.602
Chiều :
  
1-13 giờ 30: Đoàn Sở Y tế làm việc với Trung tâm Y tế thị xã Dĩ An.
 Thành phần:  Theo QĐ số 988/QĐ-SYT ngày 9/8/2018 của GĐ SYT; Bs Thứ - CVP.
 Địa điểm: Trung tâm Y tế thị xã Dĩ An.
 Xe : Đ/c Phước
  
Thứ sáu 17/8/2018
Sáng:
  
1-8 giờ 00: Đoàn Sở Y tế làm việc với Trung tâm Y tế thị xã Bến Cát.
 Thành phần:  Theo QĐ số 988/QĐ-SYT ngày 9/8/2018 của GĐ SYT, Bs Thứ - CVP.
 Địa điểm: Trung tâm Y tế thị xã Bến Cát.
 Xe : Đ/c Phước.
  
2-8 giờ 00: Dự "Ngày hội cán bộ Công đoàn chuyên trách" năm 2018.
 Thành phần: Đ/c Hùng, Minh, Giang - CĐNYT.
 Địa điểm: Trung tâm VHLĐ Bình Dương.
  
3-7 giờ 30: Thẩm định cấp phép hoạt động, bổ sung DMKT cơ sở khám bệnh, chữa bệnh.
 Thành phần: P.QLHN, PYT Thuận An, PYT Thủ Dầu Một.
 Địa điểm: Thuận An (sáng); Thủ Dầu Một (chiều).
 Xe : TTKN
  
4-8 giờ 00: Tiếp công dân.
 Thành phần: Ds Phạm Tiến Phương – Phó Chánh TT.
 Địa điểm: Phòng Tiếp dân – Sở Y tế.
  
5-8 giờ 00: Trực Phòng Y tế – Trung tâm Hành chính tỉnh (Cả ngày).
 Thành phần: Trần Văn Vinh – BVĐK tỉnh.
 Địa điểm: Tháp B – Tầng 2 – TTHC tỉnh. ĐT: 01689.926.602Nơi nhận:

- Văn phòng UBND tỉnh;

- Ban QLTN - TTHC tỉnh;

- BGĐ Sở, TT.ĐU, CĐN;

- Các Phòng CN Sở;

- Các Đơn vị trực thuộc (Website SYT);

- Lưu VT, VP.

GIÁM ĐỐC

(Đã ký)

Lục Duy Lạc

LỊCH LÀM VIỆC SỞ Y TẾ Tuần lễ từ ngày 6/8/2018 đến ngày 10/8/2018Lịch làm việcLỊCH LÀM VIỆC SỞ Y TẾ Tuần lễ từ ngày 6/8/2018 đến ngày 10/8/2018/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
(Lịch này thay thư mời họp)
03/08/2018 18:00NoĐã ban hành

LỊCH LÀM VIỆC SỞ Y TẾ

Tuần lễ từ ngày 6/8/2018 đến ngày 10/8/2018

(Lịch này thay thư mời họp)

Lich So Y te T8 ngay 06-8 den 10-8-2018.signed.pdf

Thứ hai 6/8/2018:
Sáng:​
  
1-8 giờ 30: Giao ban BGĐ, TT.ĐU, CĐNYT, Trưởng các phòng Sở Y tế và Giám đốc : BVĐK tỉnh, BV.PHCN tỉnh, BV.YHCT tỉnh.
 * Địa điểm: Hội trường A - Sở Y tế.
  
2-8 giờ 00 : Hội nghị trực tuyến của Chính phủ về công tác bảo vệ trẻ em, giải pháp phòng chống bạo lực, xâm hại trẻ em do Thủ tướng Chính phủ chủ trì.
 * Thành phần: Ủy quyền Bs Tâm - P.NV dự.
 * Địa điểm: Trụ sở Viettel Bình Dương (ĐL Bình Dương, P. Phú Thọ).
  
3-8 giờ 00 : Hội nghị sơ kết công tác Dân số - KHHGĐ 6 tháng đầu năm 2018 của Chi cục DS-KHHGĐ tỉnh.
 * Thành phần: Ủy quyền Chi cục trưởng, P.NV dự.
 * Địa điểm: Chi cục DS-KHHGĐ.
  
4-8 giờ 00: Tiếp công dân.
 * Thành phần: Ds Phạm Tiến Phương - Phó Chánh thanh tra.
 * Địa điểm: Phòng Tiếp dân – Sở Y tế.
  
Chiều :
1-13 giờ 30: Tham gia cùng Đoàn giám sát HĐND tỉnh về tình hình và kết quả thực hiện chính sách, pháp luật về trẻ em trên địa bàn tỉnh.
 * Thành phần: Bs Tâm - P.NV dự.
 * Địa điểm: Nhà Văn hóa Thiếu nhi tỉnh.
Thứ ba 7/8/2018:
Sáng:
1-8 giờ 00 : Dự cùng Lãnh đạo tỉnh làm việc với Ban Thường vụ Thị ủy Thuận An về việc thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ chủ yếu của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Tỉnh lần thứ X và Nghị Quyết Đại hội Đảng bộ thị xã Thuận An, nhiệm kỳ 2015-2020.
 * Thành phần: Bs Lục Duy Lạc - GĐ Sở/Ds Ngô Tùng Châu - PGĐ.
 * Địa điểm: Hội trường –Thị ủy Thuận An.
  
2-7 giờ 30: Tham gia cùng Đoàn giám sát HĐND tỉnh về tình hình và kết quả thực hiện chính sách, pháp luật về trẻ em trên địa bàn tỉnh.
 * Thành phần: Bs Tâm - P.NV dự.
 * Địa điểm: Hội trường A - HĐND tỉnh (Tầng 15, tháp B, TTHC).
  
3-7 giờ 30 : Thanh tra đột xuất việc thực hiện các quy định của pháp luật về hành nghề y dược tư nhân đợt 2/2018 (Từ ngày 7/8 - 9/8).
 * Thành phần: Thanh tra, P.QLD, P.NV, QLHN, BHXH, TT CSSKSS, TTKN, PA83, Phòng Y tế.
 * Xe: Đ/c Phước.
  
4-8 giờ 00: Tiếp công dân.
 * Thành phần: Bs Từ Tấn Thứ - Chánh VP.
 * Địa điểm: Phòng Tiếp dân –  Sở Y tế.
  
Chiều :
1-14 giờ 15: Dự Hội nghị đào tạo nhân lực y tế Vùng Đồng bằng Sông Cửu Long (Khởi hành lúc 13 giờ ngày 6/8/2018).
 * Thành phần: BGĐ Sở (Bs Lạc hoặc Ds Châu) và P.TCCB dự.
 * Địa điểm: Trường ĐH Y Dược Cần Thơ.
  
Thứ tư 8/8/2018
Sáng:
1-8 giờ 00 : Dự cùng Lãnh đạo tỉnh làm việc với Ban Thường vụ huyện ủy Bắc Tân Uyên về việc thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ chủ yếu của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Tỉnh lần thứ X và Nghị Quyết Đại hội Đảng bộ huyện Bắc Tân Uyên, nhiệm kỳ 2015-2020.
 * Thành phần: Ủy quyền Bs Tùng - TP. KHTH dự.
 * Địa điểm: Hội trường – Huyện ủy Bắc Tân Uyên.
  
2-8 giờ 00: Thẩm định đủ ĐK sản xuất mỹ phẩm Cty Leaders Cosmetics.
 * Thành phần:P.QLD, TTKN.
 * Địa điểm: Thủ Dầu Một.
  
3-8 giờ 00: Tiếp công dân.
 * Thành phần: Bs Từ Tấn Thứ - Chánh VP.
 * Địa điểm: Phòng Tiếp dân – Sở Y tế.
 
Chiều :
1-

14 giờ: Họp Ban Tổ chức Giải Billiards carom 3 băng và Giải đua xe

đạp Truyền hình Bình Dương.

 * Thành phần: Bs Huỳnh Thanh Hà - PGĐ Sở.
 * Địa điểm: Đài PTTH Bình Dương.
  
2-14 giờ: Làm việc với TTYT thị xã Thuận An.
 * Thành phần: Bs Hùng - TP.TCCB, Lãnh đạo, Công đoàn TTYT TX Thuận An (TTYT TX Thuận An chuẩn bị).
 * Địa điểm: TTYT Thuận An.
  
  
Thứ năm 9/8/2018:
Sáng:
1-7 giờ 30: Hội nghị tập huấn tuyên truyền BHXH, BHYT năm 2018 do Ban Tuyên giáo TW tổ chức.
 * Thành phần: Bs Cao Thị Bích Thuận - PGĐ Sở, P.NV dự.
 * Địa điểm: Ks Gold Star, 37 Hùng Vương, P.Phú Cường, TP.TDM.
  
2-8 giờ 00: Dự bàn giao nhiệm vụ tại Trung tâm Kiểm nghiệm.
 * Thành phần: P.TCCB, P.QLD, P.TCKT dự.
 * Địa điểm: Trung tâm Kiểm nghiệm.
  
3-8 giờ 00: Làm việc với phụ huynh và học sinh dự thi THPT năm 2018 có nguyện vọng đào tạo theo địa chỉ sử dụng tại Trường ĐH Y Dược Cần Thơ (Cả ngày).
 * Thành phần: P.TCCB, Phụ huynh và học sinh được mời.
 * Địa điểm: Hội trường B - Sở Y tế.
  
4-7 giờ 30: Thẩm định cấp phép đủ điều kiện kinh doanh dược, thẩm định cơ sở khám bệnh, chữa bệnh.
 * Thành phần: P.QLHN, PYT  Thủ Dầu Một.
 * Địa điểm: Thủ Dầu Một.
  
5-8 giờ 00: Thẩm định đủ ĐK sản xuất mỹ phẩm Cty SunPac.
 * Thành phần:P.QLD, TTKN.
 * Địa điểm: Thị xã Thuận An.
  
6-8 giờ 00: Tiếp công dân.
 * Thành phần: CN Ngô Trần Đức Hữu - Phó TP. TCCB.
 * Địa điểm: Phòng Tiếp dân – Sở Y tế.
  
Thứ sáu 10/8/2018
Sáng:
1-8 giờ 00 : Họp Ban chỉ huy thống nhất, chống tập trung đông người, phá rối ANTT, bạo loạn và khủng bố.
 * Thành phần: Bs Lục Duy Lạc - GĐ Sở dự.
 * Địa điểm: Phòng họp B - UBND tỉnh.
  
2-8 giờ 00 : Dự Hội nghị Tổng kết năm học 2017-2018 và triển khai nhiệm vụ năm học 2018-2019 của ngành Giáo dục Bình Dương.
 * Thành phần: Bs Cao Thị Bích Thuận - PGĐ Sở dự.
 * Địa điểm: Hội trường A - UBND TP Thủ Dầu Một.
  
3-7 giờ 30: Thẩm định thực hành tốt phân phối thuốc Cty Dược Becamex
 * Thành phần:P.QLD, QLHN, PYT Bến Cát.
 * Địa điểm: Thị xã Bến Cát.
  
4-8 giờ 00: Tiếp công dân.
 * Thành phần: Ds Phạm Tiến Phương – Phó Chánh TT.
 * Địa điểm: Phòng Tiếp dân – Sở Y tế.
  
Chiều:
1-15 giờ: Hội nghị thành lập CĐCS Công ty TNHH MTV Dịch vụ Y tế Nguyễn Trãi - Chi nhánh Thủ Dầu Một.
 * Thành phần: BTV.CĐNYT, Đ/c Giang dự.
 * Địa điểm: Công ty TNHH MTV Dịch vụ Y tế Nguyễn Trãi.

 

Nơi nhận:

- Văn phòng UBND tỉnh;

- Ban QLTN - TTHC tỉnh;

- BGĐ Sở, TT.ĐU, CĐN;

- Các Phòng CN Sở;

- Các Đơn vị trực thuộc (Website SYT);

- Lưu VT, VP.

KT.GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

(Đã ký)

Ngô Tùng Châu

LỊCH LÀM VIỆC SỞ Y TẾ Tuần lễ từ ngày 30/7/2018 đến ngày 03/8/2018Lịch làm việcLỊCH LÀM VIỆC SỞ Y TẾ Tuần lễ từ ngày 30/7/2018 đến ngày 03/8/2018/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
(Lịch này thay thư mời họp)
30/07/2018 10:00NoĐã ban hành

LỊCH LÀM VIỆC SỞ Y TẾ

Tuần lễ từ ngày 30/7/2018 đến ngày 03/8/2018

(Lịch này thay thư mời họp)

Lich So Y te T07 30-7 den 03-8-2018.signed.pdf

​Thứ hai 30/7/2018:
Sáng:
  
1-9 giờ 00: Thẩm định đề xuất Đề án liên doanh liên kết máy mổ Phaco; CTscan của TTYT TX Dĩ An.
 * Thành phần: BGĐ Sở (Ds Châu, Bs Thuận), P.KHTH, P.NV, P.QLHN, lãnh đạo TTYT TX Dĩ An.
 * Địa điểm: Hội trường A - Sở Y tế.
  
2-9 giờ 00 : Họp xem xét hồ sơ kê khai lại giá thuốc của công ty TNHH liên doanh Stada VN.
 * Thành phần: Ds Ngô Tùng Châu - PGĐ; P.QLD; P.TCKT, thư mời.
 * Địa điểm: Hội trường B - Sở Y tế.
  
3-8 giờ 00: Tiếp công dân.
 * Thành phần: Ds Phạm Tiến Phương - Phó Chánh thanh tra.
 * Địa điểm: Phòng Tiếp dân – Sở Y tế.
  
4-8 giờ 00: Trực Phòng Y tế – Trung tâm Hành chính tỉnh (Cả ngày).
 * Thành phần: Phạm Ngọc Lành – TTYT. TP TDM.
 * Địa điểm: Tháp B – Tầng 2 – TTHC tỉnh. ĐT: 0937.723.569.
Chiều :
1-14 giờ: Dự phiên họp UBND tỉnh thường kỳ tháng 7/2018 (trong đó có kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình số 77-CTr/TU, 78-CTr/TU, só 79-CTr/TU của Tỉnh ủy (Sở Nội vụ, Sở Y tế chuẩn bị nội dung).
 * Thành phần: Bs Lục Duy Lạc - GĐ Sở.
 * Địa điểm: Phòng họp A - UBND tỉnh.

Thứ ba 31/7/2018:
Sáng:
1-07 giờ 30: Dự Hội nghị sơ kết công tác dân vận, công tác tôn giáo và tình hình thực hiện quy chế dân chủ cơ sở 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 06 tháng cuối năm 2018.
 * Thành phần: Ds Ngô Tùng Châu - PGĐ Sở, CN Hùng - CT.CĐNYT.
 * Địa điểm: Hội trường B - Tỉnh ủy.
  
2-8 giờ 00: Dự Hội nghị tiếp xúc các hiệp hội ngành hàng và các doanh nghiệp đầu tư trong nước năm 2018.
 * Thành phần: Ủy quyền Lãnh đạo Phòng Nghiệp vụ dự.
 * Địa điểm: Trung tâm Hội nghị và Triển lãm tỉnh.
3-8 giờ 30: Tiếp Đoàn công tác Bộ Y tế kiểm tra tình hình triển khai ứng dụng CNTT trong KCB BHYT trên địa bàn tỉnh (cả ngày).
 * Thành phần: Đoàn công tác Bộ Y tế, Bs Cao Thị Bích Thuận - PGĐ Sở, BHXH tỉnh, P. Nghiệp vụ, P.QLD, Văn phòng, TTYT Thuận An.
 * Địa điểm: TTYT Thuận An; 01 Trạm Y tế thuộc TTYT Thuận An.
 * Xe: BV.YHCT tỉnh.
  
4-9 giờ 30: Phân công công tác Bác sĩ, Dược sĩ, Cử nhân hệ chính quy vừa tốt nghiệp tại ĐH Y Dược Cần Thơ.
 * Thành phần: Bs Lục Duy Lạc - GĐ Sở, P.TCCB, các sinh viên.
 * Địa điểm: Hội trường B - Sở Y tế.
  
5-9 giờ 00: Sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và kế hoạch 6 tháng cuối năm 2018 của Trung tâm Kiểm nghiệm Bình Dương.
 * Thành phần: Ds Ngô Tùng Châu - PGĐ Sở, P.QLD.
 * Địa điểm: Trung tâm Kiểm nghiệm.
  
6-8 giờ 00 : Tập huấn công tác kiểm tra, giám sát tổ chức công đoàn
 * Thành phần: Đ/c Hùng - CT.CĐNYT, Đ/c Minh-PCT. CĐNYT, Đ/c Thanh (TT.SKLĐMT)-PCN.UBKT CĐNYT dự.
 * Địa điểm: Hội trường C - Trung tâm TVPL công đoàn tỉnh.
  
7-7 giờ 30 : Thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo trong cơ sở y tế công lập đợt 2 năm 2018 (Từ ngày 31/7 - 01/8).
 * Thành phần: Thanh tra, P.QLD, P.NV, P.KHTH, P.TCCB, P.TCKT, BHXH, TT CSSKSS, Phòng PA83, Phòng TCKH huyện/thị…
 * Địa điểm: 31/7 - 01/8: TTYT Dầu Tiếng; 02/8: TTYT Thủ Dầu Một.
 * Xe: Đ/c Phước.
  
8-8 giờ 00: Tiếp công dân.
 * Thành phần: Bs Từ Tấn Thứ - Chánh VP.
 * Địa điểm: Phòng Tiếp dân –  Sở Y tế.
  
9-8 giờ 00: Trực Phòng Y tế – Trung tâm Hành chính tỉnh (Cả ngày).
 * Thành phần: Tiêu Hoàng Phúc  – BVĐK tỉnh.
 * Địa điểm: Tháp B – Tầng 2 – TTHC tỉnh. ĐT: 0934.763.965
  
Thứ tư 01/8/2018
Sáng:
1-8 giờ: Tiếp Đoàn kiểm tra tình hình triển khai ứng dụng CNTT trong khám, chữa bệnh Bảo hiểm y tế tại BVĐK tỉnh.
 * Thành phần: Đoàn công tác Bộ Y tế, Bs Cao Thị Bích Thuận - PGĐ Sở, BHXH tỉnh, P. Nghiệp vụ, P.QLD, P.KHTH, VP, BVĐK tỉnh.
 * Địa điểm: BVĐK tỉnh.
2-8 giờ : Dự cùng Lãnh đạo tỉnh làm việc với Ban Thường vụ Thị ủy Dĩ An về việc thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ chủ yếu của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Tỉnh lần thứ X và Nghị Quyết Đại hội Đảng bộ thị xã Dĩ An, nhiệm kỳ 2015-2020.
 * Thành phần: Bs Huỳnh Thanh Hà - PGĐ Sở.
 * Địa điểm: Hội trường –Thị ủy Dĩ An
 * Xe: BV.YHCT tỉnh.
  
3-9 giờ: Làm việc với TTYT thị xã Thuận An.
 * Thành phần: BGĐ Sở; Bs Hùng - TP.TCCB, GĐ TTYT TX Thuận An (TTYT TX Thuận An chuẩn bị).
 * Địa điểm: TTYT Thuận An.
  
4-7 giờ 30 : Thẩm định cấp phép đủ điều kiện kinh doanh dược, thẩm định cơ sở khám bệnh, chữa bệnh.
 * Thành phần: P.QLHN.
 * Địa điểm: TX Tân Uyên
 * Xe:

5-7 giờ 30: Dự hội thảo xét nghiệm HIV.
 * Thành phần: Bs Tâm - P.NV
 * Địa điểm: KS Bcons số 50 đường Bạch Đằng, P. Phú Cường.
  
6-8 giờ 00: Tiếp công dân.
 * Thành phần: Bs Từ Tấn Thứ - Chánh VP.
 * Địa điểm: Phòng Tiếp dân – Sở Y tế.
  
7-8 giờ 00: Trực Phòng Y tế – Trung tâm Hành chính tỉnh (Cả ngày).
 * Thành phần: Thượng Thị Ngọc Thảo – Ban BVCSSKCB
 * Địa điểm: Tháp B – Tầng 2 – TTHC tỉnh. ĐT: 01223.880.255

Chiều :
1-13 giờ 30: Tiếp, làm việc với Đoàn công tác Bộ Y tế kiểm tra tình hình triển khai ứng dụng CNTT trong khám chữa bệnh Bảo hiểm y tế.
 * Thành phần: Đoàn công tác Bộ Y tế, Bs Cao Thị Bích Thuận - PGĐ Sở, BHXH tỉnh, P. Nghiệp vụ, P.QLD, P.KHTH, Văn phòng, BVĐK tỉnh, TTYT Thuận An.
 * Địa điểm: Hội trường A - Sở Y tế.
  
Thứ năm 02/8/2018:
Sáng:
1-8 giờ 00: Tiếp, làm việc với Đoàn kiểm tra công tác pháp chế Bộ Y tế.
 * Thành phần: Đoàn công tác của Bộ Y tế, đại diện lãnh đạo Sở Tư pháp, Ds Ngô Tùng Châu - PGĐ Sở, Văn phòng, đại diện lãnh đạo các Phòng chức năng.
 * Địa điểm: Hội trường A - Sở Y tế.
2-8 giờ 00: Họp Hội đồng Giám định Y khoa tỉnh.
 * Thành phần: Bs Cao Thị Bích Thuận - PGĐ Sở.
 * Địa điểm: TT. Giám định Y khoa.
  
3-7 giờ 30 : Thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức và công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo trong cơ sở y tế công lập đợt 2 năm 2018.
 * Thành phần: Thanh tra, P.QLD, P.NV, P.KHTH, P.TCCB, P.TCKT, BHXH, TT CSSKSS, Phòng PA83, Phòng TCKH huyện/thị…
 * Địa điểm: TTYT TP. Thủ Dầu Một.
  
4-7 giờ 30: Thẩm định thực hành tốt nhà thuốc.
 * Thành phần:P.QLD, QLHN, PYT Tân Uyên.
 * Địa điểm: Thị xã Tân Uyên.
 * Xe:
  
5-8 giờ 00: Tiếp công dân.
 * Thành phần: CN Ngô Trần Đức Hữu - Phó TP. TCCB.
 * Địa điểm: Phòng Tiếp dân – Sở Y tế.
  
6-8 giờ 00: Trực Phòng Y tế – Trung tâm Hành chính tỉnh (Cả ngày).
 * Thành phần: Nguyễn Kim Hùng – BVĐK tỉnh
 * Địa điểm: Tháp B – Tầng 2 – TTHC tỉnh. ĐT: 0121.851.741
Chiều :
1-13 giờ 30 : Đoàn kiểm tra công tác pháp chế kiểm tra tại một số cơ sở đã được cấp phép hoạt động KB,CB.
 * Thành phần: Đoàn kiểm tra Bộ Y tế; Ds Ngô Tùng Châu-PGĐ Sở, BS Cao Thị Bích Thuận-PGĐ Sở, Đại diện các PCN Sở.
 * Địa điểm: Cơ sở.
Thứ sáu 03/8/2018
Sáng:
1-7 giờ 30 : Thẩm định cấp phép hoạt động, bổ sung DMKT cơ sở khám bệnh, chữa bệnh.
 * Thành phần: Bs Cao Thị Bích Thuận - PGĐ Sở; P.QLHN.
 * Địa điểm: Huyện Dầu Tiếng
 * Xe:
  
2-9 giờ 00: Họp Chi bộ cơ quan Văn phòng Sở Y tế
 * Thành phần: Đảng viên Chi bộ VP Sở
 * Địa điểm: Hội trường B - Sở Y tế.
  
3-8 giờ 00: Tiếp công dân.
 * Thành phần: Ds Phạm Tiến Phương – Phó Chánh TT.
 * Địa điểm: Phòng Tiếp dân – Sở Y tế.
  
  
4-8 giờ 00: Trực Phòng Y tế – Trung tâm Hành chính tỉnh (Cả ngày).
 * Thành phần: Mai Thị Thu Huyền – BVĐK tỉnh
 * Địa điểm: Tháp B – Tầng 2 – TTHC tỉnh. ĐT: 0973.301.280
  
Chiều:
1-14 giờ: Họp Đảng ủy Sở Y tế định kỳ.
 * Thành phần: Đảng ủy, Bí thư các chi bộ trực thuộc.
 * Địa điểm: Hội trường B - Sở Y tế.
  
2-14 giờ: Họp nghe Sở Thông tin và Truyền thông báo cáo Khung kiến trúc và giải pháp xây dựng đô thị thông minh.
 * Thành phần: Bs Cao Thị Bích Thuận - PGĐ Sở dự.
 * Địa điểm: Khách sạn Becamex (Thành phố mới Bình Dương).

 

Nơi nhận:

- Văn phòng UBND tỉnh;

- Ban QLTN - TTHC tỉnh;

- BGĐ Sở, TT.ĐU, CĐN;

- Các Phòng CN Sở;

- Các Đơn vị trực thuộc (Website SYT);

- Lưu VT, VP.

GIÁM ĐỐC

(Đã ký)

Lục Duy Lạc

LỊCH LÀM VIỆC SỞ Y TẾ Tuần lễ từ ngày 23/7/2018 đến ngày 28/7/2018Lịch làm việcLỊCH LÀM VIỆC SỞ Y TẾ Tuần lễ từ ngày 23/7/2018 đến ngày 28/7/2018/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
(Lịch này thay thư mời họp)
24/07/2018 10:00NoĐã ban hành

LỊCH LÀM VIỆC SỞ Y TẾ

Tuần lễ từ ngày 23/7/2018 đến ngày 28/7/2018

Lich So Y te T07 23-7 den 27-7-2018 (1).pdfThứ hai 23/7/2018:
Sáng:
  
1-8 giờ 30: Giao ban BGĐ, TT.ĐU, CĐNYT, Trưởng, Phó các phòng CN.
 * Địa điểm: Hội trường A – Sở Y tế.
  
2-9 giờ 30: Họp Khối thi đua các cơ quan tham mưu, quản lý Nhà nước về Văn hóa-Xã hội.
 * Thành phần: Bs Cao Thị Bích Thuận - PGĐ Sở, P.TCCB dự.
 * Địa điểm: Hội trường Sở Thông tin và Truyền thông (tầng 14 tháp A).
  
3-7 giờ 30: Tiếp tục dự lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức An ninh quốc phòng cho đối tượng 3 năm 2018 (từ ngày 23/7/2018 đến ngày 31/7/2018).
 * Thành phần: Theo CV 1417/SYT-TCCB (CN Minh - Phó CVP, Bs Sương - PGĐ TTYT TDM).
 * Địa điểm: Trường Quân sự tỉnh Bình Dương.
  
4-8 giờ 00: Tiếp công dân.
 * Thành phần: Ds Phạm Tiến Phương - Phó Chánh thanh tra.
 * Địa điểm: Phòng Tiếp dân – Sở Y tế.
  
5-8 giờ 00: Trực Phòng Y tế – Trung tâm Hành chính tỉnh (Cả ngày).
 * Thành phần: Trương Ngọc Mãi – TTYT. TP TDM.
 * Địa điểm: Tháp B – Tầng 2 – TTHC tỉnh. ĐT: 01689.926.602
  
Chiều :
1-13 giờ 00: Tham dự Lễ tốt nghiệp bác sĩ, dược sĩ, cử nhân hệ chính quy và liên thông của Trường ĐH Y Dược Cần Thơ (23/7-24/7/2018)
 * Thành phần: CN Hữu –PTP TCCB.
 * Địa điểm: Trường ĐH Y Dược Cần Thơ.
 Xe: TT PC HIV/AIDS
  
2-14 giờ 30: Trao QĐ nghỉ hưu cho GĐ Trung tâm kiểm nghiệm và QĐ phân công quản lý, điều hành Trung tâm.
 * Thành phần: Ds Ngô Tùng Châu-PGĐ Sở; Bs Hùng-TP.TCCB.
 * Địa điểm: Trung tâm kiểm nghiệm tỉnh.
  
  
3-15 giờ 00: Họp Ban thường vụ Công đoàn ngành Y tế.
 * Thành phần: Ban thường vụ CĐNYT; đ/c Giang.
 * Địa điểm: BV Y học cổ truyền tỉnh.
  
Thứ ba 24/7/2018:
Sáng:
1-

07 giờ 30: Bồi dưỡng cập nhật kiến thức cho đối tượng 3 (đợt 2) theo Thông báo triệu tập số 530-TB/BTCTU của Ban Tổ chức Tỉnh ủy

(từ ngày 24/7 đến 26/7/2018).

 * Thành phần: Ds Ngô Tùng Châu - PGĐ Sở dự.
 * Địa điểm: Trường Chính trị tỉnh.
  
2-08 giờ 00: Hội nghị sơ kết công tác y tế dự phòng 6 tháng đầu năm của Trung tâm y tế Dự phòng tỉnh.
 * Thành phần: Bs Huỳnh Thanh Hà - PGĐ Sở, P.Nvụ, TCKT dự.
 * Địa điểm: Hội trường Trung tâm y tế dự phòng tỉnh.
  
3-08 giờ 00: Thanh tra việc thực hiện các quy định pháp luật về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và công tác tiếp công dân, giải quyết KNTC trong cơ sở y tế công lập đợt 2/2018 (24-26/7/2018).
 * Thành phần: Thanh tra, QLD, NV, KHTH, TCCB, TCKT, BHXH, TNMT, TT.CSSKSS, PA.83, Phòng TCKH TP.TDM.
 * Địa điểm: TTYT. TP Thủ Dầu Một.
  
4-08 giờ 00: Tập huấn kiểm tra xử lý vi phạm hành chính về phòng chống tác hại của thuốc lá.
 * Thành phần: Bs Hùng - Chánh Ttra, CN Hải - Ttra viên.
 * Địa điểm: Ks Sen Việt - TP.HCM.
 Xe : Cá nhân.
  
5-8 giờ 00: Tiếp công dân.
 * Thành phần: Bs Từ Tấn Thứ - Chánh VP.
 * Địa điểm: Phòng Tiếp dân –  Sở Y tế.
  
6-8 giờ 00: Trực Phòng Y tế – Trung tâm Hành chính tỉnh (Cả ngày).
 * Thành phần: Nguyễn Tuấn Anh – BVĐK tỉnh.
 * Địa điểm: Tháp B – Tầng 2 – TTHC tỉnh. ĐT: 01689.926.602
  
Thứ tư 25/7/2018
Sáng:
1-7 giờ 30: Dự tập huấn công tác Tổ chức cán bộ do Bộ Y tế tổ chức (từ ngày 25/7 đến ngày 27/7/2018).
 * Thành phần: Bs Lục Duy Lạc - GĐ Sở; Bs Hùng - TP.TCCB  dự.
 * Địa điểm: Thành phố Quy Nhơn, Bình Định
  
2-7 giờ 30: Dự Hội nghị Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bình Dương lần thứ XI khóa VIII.
 * Thành phần: Bs Từ Tấn Thứ - CVP Sở dự.
 * Địa điểm: Hội trường A – UBND thành phố Thủ Dầu Một
  
3-8 giờ 00: Dự Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018 của Hội LHPN tỉnh.
 * Thành phần: Bs Cao Thị Bích Thuận - PGĐ Sở dự.
 * Địa điểm: Hội trường D1- Trường Chính trị tỉnh.
  
4-07 giờ 00: Mở thầu gói thầu số 3 - Mua sắm TTBYT năm 2017 từ nguồn NSNN (gồm 2 phần).
 * Thành phần: Bs Tùng - TP.KHTH, CN Cường - PTP.TCKT.
 * Địa điểm: Công ty liên doanh TNHH Tư vấn Y tế Mediconsult VN, Q7-TP.HCM.
 Xe : Đ/c Phước
  
5-8 giờ 00: Tiếp công dân.
 * Thành phần: Bs Từ Tấn Thứ - Chánh VP.
 * Địa điểm: Phòng Tiếp dân – Sở Y tế.
  
6-8 giờ 00: Trực Phòng Y tế – Trung tâm Hành chính tỉnh (Cả ngày).
 * Thành phần: Trần Văn Vinh – BVĐK tỉnh..
 * Địa điểm: Tháp B – Tầng 2 – TTHC tỉnh. ĐT: 01689.926.602
Chiều :
1-13 giờ 00: Bồi dưỡng cập nhật kiến thức đối tượng 3 (bổ sung) theo Thông báo triệu tập số 529-TB/BTCTU của Ban Tổ chức Tỉnh ủy.
 * Thành phần: Bs Huỳnh Thanh Hà - PGĐ Sở dự.
 * Địa điểm: Trường Chính trị tỉnh.
  
2-13 giờ 30: Hội nghị học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 7 Ban chấp hành Trung ương khóa XII.
 * Thành phần: Toàn bộ đảng viên thuộc Đảng bộ Sở Y tế.
 * Địa điểm: Hội trường C - BVĐK tỉnh.
  
3-14 giờ 00: Hội nghị sơ kết công tác y tế 6 tháng đầu năm và phương hướng 6 tháng cuối năm 2018 của Bệnh viện Y học cổ truyền tỉnh.
 * Thành phần: Bs Cao Thị Bích Thuận - PGĐ Sở, P.Nvụ, TCKT dự.
 * Địa điểm: Hội trường BV YHCT tỉnh.
  
Thứ năm 26/7/2018:
Sáng:
1-6 giờ 30: Viếng Nghĩa trang liệt sĩ nhân kỷ niệm 71 năm ngày Thương binh liệt sĩ (27/7/1947-27/7/2018).
 * Thành phần: Bs Thứ-CVP, CN Minh -PCT.CĐNYT dự.
 * Địa điểm: Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh.
  
2-8 giờ 30: Hội nghị trực tuyến quán triệt, triển khai Quy định 126-QĐ/TW của Bộ Chính trị.
 * Thành phần: Bs Cao Thị Bích Thuận - PGĐ Sở, TP.TCCB dự.
 * Địa điểm: Hội trường B - Tỉnh ủy.
  
3-8 giờ 00: Thẩm định cấp phép hoạt động cơ sở khám bệnh, chữa bệnh.
 * Thành phần: Lãnh đạo Sở Y tế, P.QLHN, P.NV, TT.CSSKSS.
 * Địa điểm: Bắc Tân Uyên và Tân Uyên.
 Xe : Đ/c Phước
  
4-9 giờ 00: Xem xét kê khai lại giá thuốc của Cty TNHH LD Stada VN.
 * Thành phần: Ds Ngô Tùng Châu - PGĐ Sở, P.QLD, TCKT và thư mời.
 * Địa điểm: Hội trường A – Sở Y tế.
  
5-8 giờ 00: Tiếp công dân.
 * Thành phần: CN Ngô Trần Đức Hữu - Phó TP. TCCB.
 * Địa điểm: Phòng Tiếp dân – Sở Y tế.
  
6-8 giờ 00: Trực Phòng Y tế – Trung tâm Hành chính tỉnh (Cả ngày).
 * Thành phần: Trần thị Quỳnh – BVĐK tỉnh.
 * Địa điểm: Tháp B – Tầng 2 – TTHC tỉnh. ĐT: 01689.926.602
Chiều :
1-14 giờ 00: Hội nghị sơ kết công tác y tế 6 tháng đầu năm và phương hướng 6 tháng cuối năm 2018 của Bệnh viện Phục hồi chức năng tỉnh.
 * Thành phần: Bs Cao Thị Bích Thuận - PGĐ Sở, P.Nvụ, TCKT dự.
 * Địa điểm: Hội trường BV PHCN tỉnh.
Thứ sáu 27/7/2018
Sáng:
1-8 giờ 00: Hội nghị sơ kết công tác y tế 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018 của ngành Y tế huyện Bàu Bàng.
 * Thành phần: Bs Cao Thị Bích Thuận - PGĐ Sở, P.Nvụ, TCKT dự.
 * Địa điểm: Hội trường TTYT huyện Bàu Bàng.
 Xe:
  
2-7 giờ 30: Hội nghị tuyên truyền, phổ biến Luật phòng chống tham nhũng và các văn bản hướng dẫn thi hành.
 * Thành phần: Ds Phương - Phó Chánh Ttra dự.
 * Địa điểm: Hội trường UBND TP.Thủ Dầu Một.
  
3-8 giờ 00: Thẩm định cấp phép hoạt động, bổ sung DMKT cơ sở khám bệnh, chữa bệnh.
 * Thành phần: Lãnh đạo Sở, P.QLHN, P.NV.
 * Địa điểm: Thị xã Bến Cát.
 Xe : Đ/c Phước
  
4-8 giờ 00: Thẩm định thực hành tốt nhà thuốc.
 * Thành phần: P.QLD, QLHN, Phòng Y tế Dĩ An.
 * Địa điểm: Thị xã Dĩ An.
 Xe :
  
5-8 giờ 00: Tiếp công dân.
 * Thành phần: Ds Phạm Tiến Phương – Phó Chánh TT.
 * Địa điểm: Phòng Tiếp dân – Sở Y tế.
  
6-8 giờ 00: Trực Phòng Y tế – Trung tâm Hành chính tỉnh (Cả ngày).
 * Thành phần: Hồ Văn Bình – Ban BVCSSKCB.
 * Địa điểm: Tháp B – Tầng 2 – TTHC tỉnh. ĐT: 01689.926.602
  
Thứ bảy 28/7/2018
Sáng:
1-7 giờ 30: Dự Hội nghị triển khai các văn bản quy phạm pháp luật về hành nghề Y, Dược tư nhân năm 2018 của thị xã Dĩ An.
 * Thành phần: Thanh tra; P.QLHN, P.QLD dự.
 * Địa điểm: Hội trường Trung tâm văn hóa thị xã Dĩ An.
 Xe : Đ/c Phước
  
2-8 giờ 00: Dự Hội nghị biểu dương Chủ tịch CĐCS tiêu biểu, xuất sắc năm 2018.
 * Thành phần: Đ/c Minh – PCT Công đoàn ngành Y tế dự.
 * Địa điểm: Trung tâm văn hóa lao động tỉnh Bình Dương.
  

 

 

Nơi nhận:

- Văn phòng UBND tỉnh;

- Ban QLTN - TTHC tỉnh;

- BGĐ Sở, TT.ĐU, CĐN;

- Các Phòng CN Sở;

- Các Đơn vị trực thuộc (Website SYT);

- Lưu VT, VP.

GIÁM ĐỐC

(đã ký)

Lục Duy Lạc

 

LỊCH LÀM VIỆC SỞ Y TẾ Tuần lễ từ ngày 16/7/2018 đến ngày 20/7/2018Lịch làm việcLỊCH LÀM VIỆC SỞ Y TẾ Tuần lễ từ ngày 16/7/2018 đến ngày 20/7/2018/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
(Lịch này thay thư mời họp)
13/07/2018 18:00NoĐã ban hành

LỊCH LÀM VIỆC SỞ Y TẾ

Tuần lễ từ ngày 16/7/2018 đến ngày 20/7/2018

(Lịch này thay thư mời họp)

Lich So Y te T07 16-7 den 20-7-2018.signed.pdf


Thứ hai 16/7/2018:​
Sáng:
  
1-9 giờ 00: Họp phân công nhiệm vụ thực hiện kế hoạch sữa học đường (TT.CSSKSS chuẩn bị nội dung).
 * Thành phần: Bs Thuận, Ds Châu, Bs Tâm, CN Cường, TT.CSSKSS.
 * Địa điểm: Hội trường A - Sở Y tế.
  
2-7 giờ 30: Dự lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức An ninh quốc phòng cho đối tượng 3 năm 2018 (từ ngày 16/7/2018 đến ngày 31/7/2018).
 * Thành phần: Theo CV 1417/SYT-TCCB (Cn Minh - Phó CVP, Bs Nguyên - GĐ BV.YHCT, Bs Sương - PGĐ TTYT TDM).
 * Địa điểm: Trường Quân sự tỉnh Bình Dương.
  
3-8 giờ 00: Tiếp công dân.
 * Thành phần: Bs Lục Duy Lạc - GĐ Sở, Bs Nguyễn Tấn Hùng -  CTT.
 * Địa điểm: Phòng Tiếp dân – Sở Y tế.
  
4-8 giờ 00: Trực Phòng Y tế – Trung tâm Hành chính tỉnh (Cả ngày).
 * Thành phần: Nguyễn Thị Yến Nhi– TTYT. TP TDM.
 * Địa điểm: Tháp B – Tầng 2 – TTHC tỉnh. ĐT: 01689.926.602
Chiều :
  
1-13 giờ 30: Hội nghị tập huấn công tác bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ năm 2018 (từ ngày 16/7 đến 17/7/2018).
 * Thành phần: Bs Cao Thị Bích Thuận - PGĐ Sở dự.
 * Địa điểm: Khách sạn Bcons, 50 Bạch Đằng, P. Phú Cường, TP.TDM.
  
Thứ ba 17/7/2018:
Sáng:
1-7 giờ 30: Dự Hội nghị trực tuyến triển khai các quy định về công khai, minh bạch, trách nhiệm giải trình và tiếp cận thông tin.
 * Thành phần:  Bs Lục Duy Lạc - GĐ Sở dự.
 * Địa điểm: Hội trường B - Tỉnh ủy.
  
2-8 giờ 00: Sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, phương hướng 6 tháng cuối năm 2018 của Trung tâm PC Bệnh xã hội.
 * Thành phần:  Bs Huỳnh Thanh Hà - PGĐ Sở, P.NV dự.
 * Địa điểm: Trung tâm PC Bệnh xã hội.
  
3-8 giờ 00: Thanh tra công tác phân cấp thanh, kiểm tra tại Phòng Y tế.
 * Thành phần: Thanh tra sở, TTKN, PA.83
 * Địa điểm: Theo Lịch tại QĐ 767/QĐ-SYT từ ngày 17-19/7.
 Xe : Đ/c Phước.
  
4-8 giờ 00: Thẩm định cơ sở điều trị ARV+ Methadone TP.TDM.
 * Thành phần: Bs Tài - PTP.NV.
 * Địa điểm: TTYT Thủ Dầu Một.
  
5-8 giờ 00: Tiếp công dân.
 * Thành phần: Bs Từ Tấn Thứ - Chánh VP.
 * Địa điểm: Phòng Tiếp dân –  Sở Y tế.
  
6-8 giờ 00: Trực Phòng Y tế – Trung tâm Hành chính tỉnh (Cả ngày).
 * Thành phần: Nguyễn Đức Minh Hùng – BVĐK tỉnh.
 * Địa điểm: Tháp B – Tầng 2 – TTHC tỉnh. ĐT: 01689.926.602
  
Chiều :
1-13 giờ 30: Hội nghị sơ kết công tác y tế 6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018 BVĐK CS Dầu Tiếng.
 * Thành phần: Bs Huỳnh Thanh Hà - PGĐ Sở.
 * Địa điểm : BVĐK CS Dầu Tiếng
 Xe :
  
2-13 giờ 30: Họp Hội đồng cấp chứng chỉ hành nghề Y đợt 6/2018.
 * Thành phần: Theo QĐ số 271/QĐ-SYT ngày 14/3/2016.
 * Địa điểm: Hội trường A – Sở Y tế.
  
3-13 giờ 30: Ủy quyền Giám đốc BV.YHCT dự Hội nghị giao ban công tác khám chữa bệnh YHCT.
 * Thành phần: Lãnh đạo BV.YHCT tỉnh.
 * Địa điểm : Ks La Thành - Hà Nội.
  
4-13 giờ 30: Họp BTV Hội KHHGĐ tỉnh Bình Dương.
 * Thành phần: CN Hùng - CT.CĐNYT.
 * Địa điểm : Hội KHHGĐ tỉnh Bình Dương.
  
Thứ tư 18/7/2018
Sáng:
 
1-8 giờ 00: Dự cùng Lãnh đạo tỉnh làm việc với BTV huyện ủy Dầu Tiếng về thực hiện chỉ tiêu, nhiệm vụ chủ yếu của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ X và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Dầu Tiếng nhiệm kỳ 2015-2020.
 * Thành phần: Bs Huỳnh Thanh Hà - PGĐ Sở dự.
 * Địa điểm: Hội trường huyện Dầu Tiếng.
 Xe : Các đại biểu tập trung tại Sảnh 1 - TTHC lúc 6h30 để đi chung xe.
  
2-8 giờ 30: Khảo sát, kiểm tra thực tế Bệnh viện chuyên khoa Lao & Bệnh viện Tâm Thần Bình Dương.
 * Thành phần: BGĐ Sở, CĐNYT, CVP, TP : KHTH, NV; BVĐK tỉnh : BGĐ, Các khoa, phòng liên quan.
 * Địa điểm: Bệnh viện chuyên khoa Lao & Bệnh viện Tâm Thần.
 Xe :
  
3-7 giờ 30: Sơ kết CTMTQG về CSSKSS và dự án Cải thiện TTDDTE 6 tháng đầu năm 2018 - TT. CSSKSS tỉnh.
 * Thành phần: Bs Cao Thị Bích Thuận- PGĐ Sở; P. Nghiệp vụ, P.TCKT.
 * Địa điểm: TT.CSSKSS.
  
4-8 giờ 00: Hội nghị giao ban Lao/HIV tuyến tỉnh 6 tháng đầu năm.
 * Thành phần: Bs Tài - PTP.NV dự.
 * Địa điểm: Ks Bcons, Bạch Đằng, P. Phú Cường.
  
5-8 giờ 00: Hội nghị báo cáo viên công tác tuyên giáo công đoàn.
 * Thành phần: Đ/c Hùng, Minh, Giang - CĐNYT dự.
 * Địa điểm: Trung tâm Văn hóa Lao động tỉnh.
  
6-8 giờ 00: Tiếp công dân.
 * Thành phần: Bs Từ Tấn Thứ - Chánh VP.
 * Địa điểm: Phòng Tiếp dân – Sở Y tế.
  
7-8 giờ 00: Trực Phòng Y tế – Trung tâm Hành chính tỉnh (Cả ngày).
 * Thành phần: Nguyễn Thị Mỹ Yến – Ban BVCSSKCB.
 * Địa điểm: Tháp B – Tầng 2 – TTHC tỉnh. ĐT: 01689.926.602
Chiều :
1-13 giờ 30: Họp BCH Liên đoàn lao động tỉnh.
 * Thành phần: Đ/c Hùng - CT.CĐNYT dự.
 * Địa điểm: Trung tâm tư vấn pháp luật Công đoàn.
  
Thứ năm 19/7/2018:
Sáng:
1-8 giờ 00: Hội nghị sơ kết công tác y tế 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018 của ngành Y tế thị xã Thuận An.
 * Thành phần: Bs Lục Duy Lạc - GĐ Sở, P.KHTH, Nghiệp vụ dự.
 * Địa điểm: Hội trường lầu 5 - TTYT thị xã Thuận An.
  
2-8 giờ 00: Hội nghị sơ kết công tác y tế 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018 của ngành Y tế huyện Bàu Bàng.
 * Thành phần: Bs Cao Thị Bích Thuận - PGĐ Sở, P.Nvụ, TCKT dự.
 * Địa điểm: Hội trường TTYT huyện Bàu Bàng.
  
3-8 giờ 00: Hội nghị trực tuyến sơ kết công tác đảm bảo trật tự, an toàn giao thông 6 tháng đầu năm tỉnh Bình Dương và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018.
 * Thành phần: Ds Ngô Tùng Châu - PGĐ Sở dự.
 * Địa điểm: Phòng họp A - UBND tỉnh.
  
4-8 giờ 00: Họp Hội đồng Giám định Y khoa tỉnh.
 * Thành phần: Bs Cao Thị Bích Thuận – PGĐ Sở.
 * Địa điểm: TT. GĐYK tỉnh.
  
5-8 giờ 00: Thẩm định cấp phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh - Trung tâm SKLĐMT tỉnh.
 * Thành phần: P.QLHN, P.NVY.
 * Địa điểm: Trung tâm SKLĐMT tỉnh.
  
6-8 giờ 00: Giao ban lồng ghép Lao/HIV năm 2018 (ngày 19 và 20/7)
 * Thành phần: Bs Tâm - NV.
 * Địa điểm: Tỉnh Ninh Thuận.
  
7-8 giờ 00: Tiếp công dân.
 * Thành phần: CN Ngô Trần Đức Hữu - Phó TP. TCCB.
 * Địa điểm: Phòng Tiếp dân – Sở Y tế.
  
8-8 giờ 00: Trực Phòng Y tế – Trung tâm Hành chính tỉnh (Cả ngày).
 * Thành phần: Hồ Thị Sâm– BVĐK tỉnh.
 * Địa điểm: Tháp B – Tầng 2 – TTHC tỉnh. ĐT: 01689.926.602
  
Thứ sáu 20/7/2018
Sáng:
  
1-8 giờ 00: Dự cùng Lãnh đạo tỉnh làm việc với BTV Thị ủy Bến Cát về thực hiện chỉ tiêu, nhiệm vụ chủ yếu của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ X và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thị xã Bến Cát nhiệm kỳ 2015-2020.
 * Thành phần: Bs Cao Thị Bích Thuận - PGĐ Sở dự.
 * Địa điểm: Hội trường Thị ủy Bến Cát.
 Xe : Các đại biểu tập trung tại Sảnh 1 - TTHC lúc 7h00 để đi chung xe.
  
2-8 giờ 00: Tiếp Đoàn giám sát của Ban nội chính Tỉnh ủy về công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí.
 * Thành phần: BCH, UBKT Đảng ủy Sở Y tế, Bí thư các chi bộ TT.
 * Địa điểm: Hội trường B - Sở Y tế.
  
  
  
3-8 giờ 00: Hội nghị Sơ kết công tác tuyến 6 tháng đầu năm 2018 của ngành Y tế Bình Dương.
 * Thành phần: BGĐ Sở (Bs Lạc, Bs Thuận); P.NV, KHTH, CVP.
 * Địa điểm: Trung tâm Y tế thị xã Bến Cát.
  
4-8 giờ 00: Hội nghị trực tuyến tổng kết 15 năm Pháp lệnh động viên công nghiệp do Bộ Quốc phòng tổ chức.
 * Thành phần: Ủy quyền P.Nghiệp vụ dự.
 * Địa điểm: Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh.
  
5-8 giờ 00: Hội nghị Sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2018 của Trung tâm Truyền thông GDSK tỉnh.
 * Thành phần: Bs Huỳnh Thanh Hà - PGĐ Sở, P.NV, P.TCCB.
 * Địa điểm: Trung tâm TT.GDSK tỉnh.
  
6-9 giờ 30: Làm việc với Trung tâm Y tế thị xã Dĩ An về Bác sĩ đào tạo theo địa chỉ xin thôi việc.
 * Thành phần: P.TCCB Sở, P.TCHC TTYT Dĩ An, Bs xin thôi việc.
 * Địa điểm: Trung tâm Y tế thị xã Dĩ An.
 Xe : Cá nhân.
  
7-7 giờ 30: Thẩm định thực hành tốt nhà thuốc.
 * Thành phần: P.QLD, QLHN, PYT huyện Bàu Bàng.
 * Địa điểm: Huyện Bàu Bàng
 Xe :
  
8-7 giờ 30: Thẩm định cấp phép hoạt động, bổ sung DMKT cơ sở khám bệnh, chữa bệnh.
 * Thành phần: Bs Thuận - PGĐ Sở, QLHN, TT.CSSKSS, Các chuyên khoa BVĐK tỉnh theo GM 55/GM-SYT ngày 13/7, PYT thị xã Dĩ An.
 * Địa điểm: Thị xã Dĩ An, Thị xã Tân Uyên.
 Xe :
  
9-8 giờ 00: Tiếp công dân.
 * Thành phần: Ds Phạm Tiến Phương – Phó Chánh TT.
 * Địa điểm: Phòng Tiếp dân – Sở Y tế.
  
10-8 giờ 00: Trực Phòng Y tế – Trung tâm Hành chính tỉnh (Cả ngày).
 * Thành phần: Nguyễn Thị Ngọc Hương – BVĐK tỉnh.
 * Địa điểm: Tháp B – Tầng 2 – TTHC tỉnh. ĐT: 01689.926.602
 
Chiều :
1-13 giờ 30: Thăm Mẹ Việt Nam anh hùng do CĐNYT phụng dưỡng.
 * Thành phần: CĐNYT, Đoàn CS Sở Y tế, VP, TCCB Sở.
 * Địa điểm: Huyện Dầu Tiếng.
 Xe :

 

 

Nơi nhận:

- Văn phòng UBND tỉnh;

- Ban QLTN - TTHC tỉnh;

- BGĐ Sở, TT.ĐU, CĐN;

- Các Phòng CN Sở;

- Các Đơn vị trực thuộc (Website SYT);

- Lưu VT, VP.

KT.GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

(Đã ký)

Ngô Tùng Châu

 

LỊCH LÀM VIỆC SỞ Y TẾ Tuần lễ từ ngày 09/7/2018 đến ngày 13/7/2018Lịch làm việcLỊCH LÀM VIỆC SỞ Y TẾ Tuần lễ từ ngày 09/7/2018 đến ngày 13/7/2018/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
(Lịch này thay thư mời họp)
06/07/2018 16:00NoĐã ban hành

LỊCH LÀM VIỆC SỞ Y TẾ

Tuần lễ từ ngày 09/7/2018 đến ngày 13/7/2018

(Lịch này thay thư mời họp)

Lich So Y te T07 9-7 den 13-7-2018.signed.pdf


Thứ hai 09/7/2018:​
Sáng:
1-8 giờ 30: Giao ban BGĐ, TT.ĐU, CĐN; Trưởng, phó các phòng CN.
 * Địa điểm: Hội trường A - Sở Y tế.
  
2-8 giờ 00: Tiếp công dân.
 * Thành phần: Ds Phạm Tiến Phương – Phó Chánh TT.
 * Địa điểm: Phòng Tiếp dân – Sở Y tế.
  
3-8 giờ 00: Trực Phòng Y tế – Trung tâm Hành chính tỉnh (Cả ngày).
 * Thành phần: Lương Thanh Phi Phượng – TTYT. TP TDM.
 * Địa điểm: Tháp B – Tầng 2 – TTHC tỉnh. ĐT: 01689.926.602
  
Thứ ba 10/7/2018:
Sáng:
1-7 giờ 30: Hội nghị triển khai Quyết định 711-QĐ/TU và sơ kết Đề án thí điểm mô hình tổ chức bộ máy của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.
 * Thành phần:  Bs Lục Duy Lạc - Giám đốc Sở dự.
 * Địa điểm: Hội trường UBND TP Thủ Dầu Một.
  
2-7 giờ 30: Dự lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức cho cán bộ lãnh đạo quản lý đối tượng 3 năm 2018 từ ngày 10/7 đến ngày 12/7/2018.
 * Thành phần: BGĐ Sở (Bs Hà, Bs Thuận) dự.
 * Địa điểm : Trường Chính trị tỉnh.
  
3-9 giờ 00: Thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu mua thuốc từ dược liệu, thuốc đông y và thuốc cổ truyền cho các cơ sở y tế năm 2018.
 * Thành phần: Ds Ngô Tùng Châu - PGĐ Sở, BHXH tỉnh, BV.YHCT (GĐ, TK Dược), P.QLD (Ds Quốc, Ds Năm).
 * Địa điểm : Hội trường A - Sở Y tế.
  
4-9 giờ 00: Dự Tổng kết Kỳ thi Trung học phổ thông quốc gia năm 2018.
 * Thành phần: Bs Huỳnh Thanh Hà - PGĐ Sở dự.
 * Địa điểm : Trường THPT chuyên Hùng Vương.
  
5-8 giờ 30: Làm việc về phụ cấp ưu đãi nghề, phụ cấp độc hại, nguy hiểm; phụ cấp trách nhiệm với các đơn vị trực thuộc (từ ngày 10/7-12/7).
 * Thành phần: Theo CV số 1484/SYT-TCCB ngày 6/7/2018 của Sở Y tế.
 * Địa điểm : Hội trường B - Sở Y tế.
6-8 giờ 00: Thanh tra công tác phân cấp thanh, kiểm tra tại Phòng Y tế.
 * Thành phần: Thanh tra sở.
 * Địa điểm: Dầu Tiếng (10, 12/7); Bàu Bàng (11/7).
 Xe : Đ/c Phước.
  
7-8 giờ 00: Tiếp công dân.
 * Thành phần: Bs Từ Tấn Thứ - Chánh VP.
 * Địa điểm: Phòng Tiếp dân –  Sở Y tế.
  
8-8 giờ 00: Trực Phòng Y tế – Trung tâm Hành chính tỉnh (Cả ngày).
 * Thành phần: Nguyễn Chí Thanh – BVĐK tỉnh.
 * Địa điểm: Tháp B – Tầng 2 – TTHC tỉnh. ĐT: 01689.926.602
  
Chiều :
1-13 giờ 30: Họp Hội đồng cấp chứng chỉ hành nghề Y đợt 6/2018..
 * Thành phần: Theo QĐ số 271/QĐ-SYT ngày 14/3/2016.
 * Địa điểm: Hội trường A – Sở Y tế.
Thứ tư 11/7/2018
Sáng:
 
1-8 giờ 00: Dự Kỳ họp thứ Bảy - HĐND tỉnh khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021 (03 ngày, từ ngày 11/7 đến ngày 13/7/2018)
 * Thành phần: Bs Lục Duy Lạc - GĐ Sở dự ngày 11 và 12/7; Bs Thứ - Chánh Văn phòng dự ngày 13/7.
 * Địa điểm: Hội trường B - Tỉnh ủy.
  
2-7 giờ 30: Kiểm tra công nhận "Bệnh viện bạn hữu trẻ em" (TT.CSSKSS chuẩn bị nội dung).
 * Thành phần: Bs Thuận - PGĐ Sở; P. Nghiệp vụ, TT.CSSKSS.
 * Địa điểm: Bệnh viện QT Hạnh Phúc.
 * Xe: TT.CSSKSS.
  
3-8 giờ 00: Tiếp công dân.
 * Thành phần: Bs Từ Tấn Thứ - Chánh VP.
 * Địa điểm: Phòng Tiếp dân – Sở Y tế.
  
4-8 giờ 00: Trực Phòng Y tế – Trung tâm Hành chính tỉnh (Cả ngày).
 * Thành phần: Thượng Thị Ngọc Thảo – Ban BVCSSKCB.
 * Địa điểm: Tháp B – Tầng 2 – TTHC tỉnh. ĐT: 01689.926.602
  
Thứ năm 12/7/2018:
Sáng:
1-7 giờ 30: Hội nghị sơ kết công tác y tế 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018 của ngành Y tế thị xã Tân Uyên.
 * Thành phần: Ds Ngô Tùng Châu - PGĐ Sở, P.KHTH, Nghiệp vụ dự.
 * Địa điểm: Hội trường UBND thị xã Tân Uyên.
  
2-7 giờ 30: Thẩm định danh mục kỹ thuật KCB các TYT/PKĐKKV thuộc TTYT TX Tân Uyên.
 * Thành phần: Bs Thuận – PGĐ Sở, P. Nghiệp vụ, P.QLHN.
 * Địa điểm: TTYT TX Tân Uyên.
 Xe :
  
3-8 giờ 00: Tiếp công dân.
 * Thành phần: CN Ngô Trần Đức Hữu - Phó TP. TCCB.
 * Địa điểm: Phòng Tiếp dân – Sở Y tế.
  
4-8 giờ 00: Trực Phòng Y tế – Trung tâm Hành chính tỉnh (Cả ngày).
 * Thành phần: Trần Thị Huệ – BVĐK tỉnh.
 * Địa điểm: Tháp B – Tầng 2 – TTHC tỉnh. ĐT: 01689.926.602
Chiều :
  
1-14 giờ 00: Họp phân công nhiệm vụ thực hiện kế hoạch sữa học đường (TT.CSSKSS chuẩn bị nội dung).
 * Thành phần: Bs Thuận, Ds Châu, Bs Tâm, CN Cường, TT.CSSKSS.
 * Địa điểm: Hội trường A - Sở Y tế.
Thứ sáu 13/7/2018
Sáng:
1-8 giờ 00: Hội nghị Sơ kết công tác y tế 6 tháng đầu năm, phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018 của ngành Y tế Bình Dương.
 * Thành phần: Theo CV triệu tập số 1435/SYT-KHTH ngày 2/7/2018.
 * Địa điểm: Hội trường B - Sở Y tế.
  
2-7 giờ 30: Thẩm định thực hành tốt nhà thuốc.
 * Thành phần: P.QLD, QLHN, PYT Thủ Dầu Một.
 * Địa điểm: TP. Thủ Dầu Một.
 Xe : Đ/c Phước
  
3-8 giờ 00: Tiếp công dân.
 * Thành phần: Ds Phạm Tiến Phương – Phó Chánh TT.
 * Địa điểm: Phòng Tiếp dân – Sở Y tế.
  
4-8 giờ 00: Trực Phòng Y tế – Trung tâm Hành chính tỉnh (Cả ngày).
 * Thành phần: Nguyễn Thị Kim Thành – BVĐK tỉnh.
 * Địa điểm: Tháp B – Tầng 2 – TTHC tỉnh. ĐT: 01689.926.602

 

Nơi nhận:

- Văn phòng UBND tỉnh;

- Ban QLTN - TTHC tỉnh;

- BGĐ Sở, TT.ĐU, CĐN;

- Các Phòng CN Sở;

- Các Đơn vị trực thuộc (Website SYT);

- Lưu VT, VP.

GIÁM ĐỐC

(Đã ký)

Lục Duy Lạc

LỊCH LÀM VIỆC SỞ Y TẾ Tuần lễ từ ngày 02/7/2018 đến ngày 07/7/2018Lịch làm việcLỊCH LÀM VIỆC SỞ Y TẾ Tuần lễ từ ngày 02/7/2018 đến ngày 07/7/2018/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
(Lịch này thay thư mời họp)
29/06/2018 18:00NoĐã ban hành

LỊCH LÀM VIỆC SỞ Y TẾ

Tuần lễ từ ngày 02/7/2018 đến ngày 07/7/2018

(Lịch này thay thư mời họp)

Lich So Y te T07 02-7 den 07-7-2018.signed.pdf


Thứ hai 02/7/2018:​
Sáng:
1-8 giờ 00: Dự phiên họp Chính phủ tháng 6 năm 2018 trực tuyến với các địa phương (cả ngày).
 * Thành phần : Bs Lục Duy Lạc - Giám đốc Sở dự.
 * Địa điểm: Phòng họp A - UBND tỉnh.
  
2-7 giờ 30: Tập huấn triển khai hoạt động phòng chống suy dinh dưỡng trẻ em giai đoạn 2018-2020 (từ ngày 02-04/7/2018).
 * Thành phần: BS Tâm – P. NVY.
 * Địa điểm: KS Sài Gòn, số 541 Trần Hưng Đạo, Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên.
 Xe: đi chung xe TTCSSKSS.
  
3-8 giờ 00: Tiếp công dân.
 * Thành phần: Ds Phạm Tiến Phương – Phó Chánh TT.
 * Địa điểm: Phòng Tiếp dân – Sở Y tế.
  
4-8 giờ 00: Trực Phòng Y tế – Trung tâm Hành chính tỉnh (Cả ngày).
 * Thành phần: Trương Hồng Tuấn – TTYT. TP TDM.
 * Địa điểm: Tháp B – Tầng 2 – TTHC tỉnh. ĐT: 01689.926.602
  
Chiều :
  
1-14 giờ 00: Trao quyết định bổ nhiệm Phó Giám đốc TT GĐYK.
 * Thành phần: Bs Cao Thị Bích Thuận - PGĐ Sở, P. TCCB.
 * Địa điểm: TT GĐYK.
  
Thứ ba 03/7/2018:
Sáng:
1-8 giờ 30: Tham gia cùng đoàn kiểm tra công trình xây dựng hai BV Chuyên khoa Lao và Tâm Thần.
 * Thành phần: Bs Cao Thị Bích Thuận - PGĐ Sở, Bs Tùng  TP. KHTH.
 * Địa điểm: Tập trung tại TT Hội nghị và Triển lãm tỉnh.
 Xe : BV.YHCT
  
2-6 giờ 30: Đi thực tế căn cứ hậu cần khu vực phòng thủ.
 * Thành phần: Ds Ngô Tùng Châu - PGĐ Sở dự.
 * Địa điểm : Phú Giáo.
 Xe : TTKN
  
3-8 giờ 00: Thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về hành nghề y, dược tư nhân tại các PKĐK, phòng khám chuyên khoa tư nhân đợt 1 - 2018 (từ 03/7 đến 04/7/2018).
 * Thành phần: Thanh tra, NV; BHXH; TT CSSKSS, CC DS-KHHGĐ; Sở TNMT; PA83.
 * Địa điểm: Tx Bến Cát.
 Xe : Đ/c Phước.
  
4-8 giờ 00: Tiếp công dân.
 * Thành phần: Bs Từ Tấn Thứ - Chánh VP.
 * Địa điểm: Phòng Tiếp dân –  Sở Y tế.
  
5-8 giờ 00: Trực Phòng Y tế – Trung tâm Hành chính tỉnh (Cả ngày).
 * Thành phần: Nguyễn Văn Triệu – BVĐK tỉnh.
 * Địa điểm: Tháp B – Tầng 2 – TTHC tỉnh. ĐT: 01689.926.602
  
Chiều :
1-14 giờ 00: Họp Chi bộ Cơ quan Văn phòng Sở Y tế.
 * Thành phần: Đảng viên Chi bộ Cơ quan Văn phòng Sở.
 * Địa điểm: Hội trường B – Sở Y tế.
  
Thứ tư 04/7/2018
Sáng:
 
1-7 giờ 30: Dự Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ 17 (Theo CV số 1678-CV/TU ngày 28/6/2018) - Cả ngày.
 * Thành phần: Bs Lục Duy Lạc - GĐ Sở dự.
 * Địa điểm: Hội trường B - Tỉnh ủy.
  
2-8 giờ 00: Dự Hội nghị triển khai Thông tư 15/2018/TT-BYT ngày 30/5/2018.
 * Thành phần: Bs Thuận - PGĐ Sở; BS Tài – PTP. NVY; BVĐK tỉnh và BV YHCT: Giám đốc, TP TCKT; TTYT tx Thuận An, Dĩ An, Bến Cát: GĐ, TP TCKT; BV Columbia Asia.
 * Địa điểm: Nhà khách Phương Nam, số 252 Nguyễn Trãi, phường Nguyễn Cư Trinh, Quận 1, tp HCM.
 * Xe: BV. YHCT
  
3-9 giờ 00: Họp thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu mua thuốc từ dược liệu, thuốc đông y và thuốc YHCT năm 2018.
 * Thành phần: Ds Châu - PGĐ Sở, BHXH tỉnh, BV.YHCT (GĐ, TK Dược), P. QLD (Ds Quốc, Ds Năm).
 * Địa điểm: Hội trường A - Sở Y tế.
  
  
3-8 giờ 00: Tham dự Hội thảo và tập huấn phần mềm thống kê y tế từ ngày 4/7 đến 6/7/2018.
 * Thành phần: Ths Chinh - PTP KHTH dự.
 * Địa điểm: Trung tâm Y tế Vietsopetro - Vũng Tàu.
 Xe : Cá nhân.
  
4-8 giờ 00: Tiếp công dân.
 * Thành phần: Bs Từ Tấn Thứ - Chánh VP.
 * Địa điểm: Phòng Tiếp dân – Sở Y tế.
  
5-8 giờ 00: Trực Phòng Y tế – Trung tâm Hành chính tỉnh (Cả ngày).
 * Thành phần: Hồ Văn Bình – Ban BVCSSKCB.
 * Địa điểm: Tháp B – Tầng 2 – TTHC tỉnh. ĐT: 01689.926.602
  
Thứ năm 05/7/2018:
Sáng:
  
1-7 giờ 00: Hội nghị tổng kết công tác hậu cần thực hiện Nghị quyết số 28-NQ/TW của Bộ Chính trị (Khóa X).
 * Thành phần: Ds Ngô Tùng Châu - PGĐ Sở.
 * Địa điểm: Tây Ninh.
  
2-8 giờ 00: Họp Hội đồng Giám định Y khoa
 * Thành phần: Bs Cao Thị Bích Thuận - PGĐ Sở.
 * Địa điểm: TT.GĐYK.
  
3-9 giờ 00: Xem xét hồ sơ kê khai lại giá thuốc.
 * Thành phần ngành Y tế: Ds Ngô Tùng Châu - PGĐ Sở; P. QLD, TCKT.
 * Địa điểm: Hội trường A – Sở Y tế.
  
4-7 giờ 30: Tập huấn nâng cao năng lực triển khai hoạt động dinh dưỡng tại cộng đồng. (từ ngày 05 – 07/7/2018).
 * Địa điểm: KS Sài Gòn, số 541 Trần Hưng Đạo, Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên.
 Xe: đi chung xe TTCSSKSS.
  
5-9 giờ 00: Tham dự mở hồ sơ đề xuất kỹ thuật gói thầu mua hóa chất tổng hợp cho các cơ sở y tế công lập năm 2018-2019.
 * Thành phần: P.QLD (Ds Quốc, Ds Năm).
 * Địa điểm: BVĐK tỉnh.
  
6-8 giờ 00: Thẩm định danh mục kỹ thuật KCB tại TTYT tx Tân Uyên.
 * Thành phần: BS Thuận – PGĐ Sở, P. Nghiệp vụ, P.QLHN.
 * Địa điểm: TTYT tx Tân Uyên.
 Xe : Đ/c Phước.
  
7-8 giờ 00: Tiếp công dân.
 * Thành phần: CN Ngô Trần Đức Hữu - Phó TP. TCCB.
 * Địa điểm: Phòng Tiếp dân – Sở Y tế.
  
8-8 giờ 00: Trực Phòng Y tế – Trung tâm Hành chính tỉnh (Cả ngày).
 * Thành phần: Trần Tất Thành – BVĐK tỉnh.
 * Địa điểm: Tháp B – Tầng 2 – TTHC tỉnh. ĐT: 01689.926.602
Chiều :
  
1-14 giờ 00: Họp Hội đồng Khoa học & Công nghệ tỉnh thông qua nhiệm vụ nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ đợt 1/2018.
 * Thành phần: Bs Cao Thị Bích Thuận – PGĐ Sở dự.
 * Địa điểm: Phòng họp B – UBND tỉnh.
  
Thứ sáu 06/7/2018
Sáng:
1-8 giờ 00: Hội nghị sơ kết công tác xây dựng Đảng 06 tháng đầu năm; triển khai kế hoạch thực hiện các chỉ thị, hướng dẫn của Trung ương.
 * Thành phần : BCH Đảng bộ Sở Y tế, UBKT Đảng ủy Sở Y tế; Chi ủy các chi bộ trực thuộc.
 * Địa điểm: Hội trường B - Sở Y tế.
  
2-8 giờ 30: Hội nghị sơ kết hoạt động 6 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018 của Ban Chỉ đạo chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả tỉnh.
 * Thành phần : Ds Ngô Tùng Châu - PGĐ Sở, Thanh tra dự.
 * Địa điểm: Chi cục Quản lý thị trường (03 Huỳnh Văn Nghệ, P. Phú Lợi)
  
3-8 giờ 30: Hội nghị trực tuyến "Nâng cao chất lượng khám chữa bệnh BHYT tuyến cơ sở".
 * Thành phần ngành Y tế: Bs Cao Thị Bích Thuận - PGĐ Sở; Lãnh đạo : P. Nghiệp vụ, P.TCKT, P.KHTH, P.QLD, VP; Các Bệnh viện tuyến tỉnh; Trung tâm Y tế huyện, thị thành phố; Trạm Y tế xã (có thư mời riêng).
 * Địa điểm: Chi nhánh Viễn thông quân đội Viettel Bình Dương (Đ/c : Số 277, Đại lộ Bình Dương, P. Chánh Nghĩa, TP. Thủ Dầu Một).
  
4-7 giờ 30: Thẩm định thực hành tốt nhà thuốc.
 * Thành phần: P.QLD, QLHN, PYT Tân Uyên.
 * Địa điểm: Tân Uyên
 Xe : TTKN
  
5-7 giờ 30: Thẩm định cấp phép hoạt động cơ sở KB, CB, cấp phép ĐĐKKDD cở sở bán lẻ thuốc đông y, thuốc từ dược liệu.
 * Thành phần: QLHN, PYT tx Dĩ An, tx Thuận An, PYT tp TDM.
 * Địa điểm: tx Dĩ An, tx Thuận An, tp TDM.
 Xe : Đ/c Phước
  
6-8 giờ 00: Tiếp công dân.
 * Thành phần: Ds Phạm Tiến Phương – Phó Chánh TT.
 * Địa điểm: Phòng Tiếp dân – Sở Y tế.
  
7-8 giờ 00: Trực Phòng Y tế – Trung tâm Hành chính tỉnh (Cả ngày).
 * Thành phần: Bùi Thị Kim Vân – BVĐK tỉnh.
 * Địa điểm: Tháp B – Tầng 2 – TTHC tỉnh. ĐT: 01689.926.602
  
Thứ bảy 07/7/2018
Sáng:
1-8 giờ 00: Khai giảng lớp Phương pháp giảng dạy Y học phối hợp với trường ĐH YD Cần thơ.
 * Thành phần: Đại diện BGĐ Sở, P. TCCB, Lãnh đạo BVĐK tỉnh.
 * Địa điểm: Hội trường BVĐK tỉnh.

 

Nơi nhận:

- Văn phòng UBND tỉnh;

- Ban QLTN - TTHC tỉnh;

- BGĐ Sở, TT.ĐU, CĐN;

- Các Phòng CN Sở;

- Các Đơn vị trực thuộc (Website SYT);

- Lưu VT, VP.

KT.GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

(Đã ký)

Ngô Tùng Châu

LỊCH LÀM VIỆC SỞ Y TẾ Tuần lễ từ ngày 25/6/2018 đến ngày 29/6/2018Lịch làm việcLỊCH LÀM VIỆC SỞ Y TẾ Tuần lễ từ ngày 25/6/2018 đến ngày 29/6/2018/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
(Lịch này thay thư mời họp)
22/06/2018 17:00NoĐã ban hành

LỊCH LÀM VIỆC SỞ Y TẾ

Tuần lễ từ ngày 25/6/2018 đến ngày 29/6/2018

(Lịch này thay thư mời họp)

Lich So Y te T05 25-6 den 29-6-2018.signed.pdf


Thứ hai 25/6/2018:
Sáng:
  
1-8 giờ 30: Giao ban BGĐ, TT.ĐU, CĐN, Trưởng, Phó các phòng CN.
 * Địa điểm: Hội trường A - Sở Y tế.
  
2-9 giờ 00: Dự cùng Lãnh đạo UBND tỉnh thăm và làm việc tại cơ sở cai nghiện ma túy tỉnh.
 * Thành phần: Bs Huỳnh Thanh Hà - PGĐ Sở dự.
 * Địa điểm: Xã Tam Lập - huyện Phú Giáo.
 Xe : Đ/c Phước.
  
3-8 giờ 30: Tham gia Đoàn thanh tra công tác quản lý nhà nước tại Sở Y tế và một số bệnh viện, trung tâm khám, chữa bệnh trên địa bàn tỉnh (từ ngày 25/6 đến 27/6/2108).
 * Thành phần: Bs Đức - Nguyên PTP.Nghiệp vụ, CN Hải - Thanh tra.
 * Địa điểm: TTYT TX Tân Uyên;
  
4-8 giờ 00: Tiếp công dân.
 * Thành phần: Ds Phạm Tiến Phương – Phó Chánh TT.
 * Địa điểm: Phòng Tiếp dân – Sở Y tế.
  
5-8 giờ 00: Trực Phòng Y tế – Trung tâm Hành chính tỉnh (Cả ngày).
 * Thành phần: Lương Thanh Phi Phượng – TTYT. TP TDM.
 * Địa điểm: Tháp B – Tầng 2 – TTHC tỉnh. ĐT: 01689.926.602
  
Thứ ba 26/6/2018:
Sáng:
  
1-8 giờ 00: Dự Phiên họp UBND tỉnh.
 * Thành phần: Bs Lục Duy Lạc - GĐ Sở dự.
 * Địa điểm: Phòng họp A - UBND tỉnh.
  
2-6 giờ 30: Dự lễ ra quân hưởng ứng "Ngày toàn dân phòng, chống ma túy - 26/6" năm 2018.
 * Thành phần: Bs Huỳnh Thanh Hà - PGĐ Sở dự.
 * Địa điểm: Trung tâm Văn hóa thể thao Tân Uyên.
 Xe : Xe BV.YHCT tỉnh.
  
3-7 giờ 30: Họp Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh.
 * Thành phần: Bs Từ Tấn Thứ - Chánh VP dự.
 * Địa điểm: Hội trường HĐND tỉnh (Tầng 15, tháp B, TTHC tỉnh)
  
4-8 giờ 00: Tổ xác minh làm việc tại Trung tâm GĐYK (26/6 - 27/6).
 * Thành phần: Bs Cao Thị Bích Thuận – PGĐ Sở; Bs Tài – PTP NVY.
 * Địa điểm: TT.GĐYK.
  
5-7 giờ 00: Giám sát chỉ đạo tuyến hệ SKSS 6 tháng đầu năm 2018.
 * Thành phần: Bs Tâm - P.NV.
 * Địa điểm: PKĐK Đại Tín - TDM.
  
6-8 giờ 00: Thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về hành nghề y, dược tư nhân tại các PKĐK, phòng khám chuyên khoa tư nhân đợt 1 - 2018 (từ 26/6 đến 28/6/2018).
 * Thành phần: Thanh tra, NV; BHXH; TT CSSKSS, CC DS-KHHGĐ; Sở TNMT; PA83.
 * Địa điểm: TX Tân Uyên và TP.Thủ Dầu Một
 Xe : Đ/c Phước.
  
7-8 giờ 00: Tiếp công dân.
 * Thành phần: Bs Từ Tấn Thứ - Chánh VP.
 * Địa điểm: Phòng Tiếp dân –  Sở Y tế.
  
8-8 giờ 00: Trực Phòng Y tế – Trung tâm Hành chính tỉnh (Cả ngày).
 * Thành phần: Nguyễn Tuấn Anh – BVĐK tỉnh.
 * Địa điểm: Tháp B – Tầng 2 – TTHC tỉnh. ĐT: 01689.926.602
  
Chiều :
  
1-14 giờ 00: Họp Ban công tác xây dựng đề án thành lập Trung tâm Kiểm soát dịch bệnh.
 * Thành phần: Bs Huỳnh Thanh Hà - PGĐ Sở; Trưởng phòng : TCCB, KHTH, TCKT; Lãnh đạo : TTYTDP, TT.PCBXH, TT.PC HIV/AIDS, TT.TTGDSK.
 * Địa điểm: Hội trường A – Sở Y tế.
  
Thứ tư 27/6/2018
Sáng:
 
1-7 giờ 30: Dự Hội nghị tổng kết Chỉ thị 36-CT/TW của Bộ Chính trị và Nghị quyết 22-NQ/TW của BCH TW (theo Công văn số 1666-CV/TU ngày 21/6/2018 của Tỉnh ủy Bình Dương)
 * Thành phần: Bs Lục Duy Lạc - GĐ Sở dự.
 * Địa điểm: Hội trường B - Tỉnh ủy.
  
2-8 giờ 00: Dự Hội thảo về hoạt động hành nghề YDCT và Hội nghị phổ biến, góp ý văn bản QPPL về YHCT.
 * Thành phần: P.QLHN, BV.YHCT, PYT TDM, TTYT Thuận An dự.
 * Địa điểm: Ks Đồng Khánh, Q5, TP.HCM.
 Xe : Đi chung xe BV.YHCT tỉnh.
  
3-7 giờ 30: Thẩm định thực hành tốt phân phối thuốc.
 * Thành phần: P.QLD, QLHN, PYT Thuận An.
 * Địa điểm: Thuận An.
  
4-8 giờ 00: Tiếp công dân.
 * Thành phần: Bs Từ Tấn Thứ - Chánh VP.
 * Địa điểm: Phòng Tiếp dân – Sở Y tế.
  
5-8 giờ 00: Trực Phòng Y tế – Trung tâm Hành chính tỉnh (Cả ngày).
 * Thành phần: Nguyễn Thị Mỹ Yến – Ban BVCSSKCB.
 * Địa điểm: Tháp B – Tầng 2 – TTHC tỉnh. ĐT: 01689.926.602
Chiều :
  
1-13 giờ 30: Dự Đại hội Công đoàn Y tế Việt Nam lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2018-2023 (02 ngày 27-28/6/2018).
 * Thành phần: Đ/c Hùng - CT.CĐNYT dự.
 * Địa điểm: Cung Văn hóa Hữu nghị Việt Xô - Hà Nội.
  
2-14 giờ 00: Họp BCH Đoàn cơ sở Sở Y tế mở rộng.
 * Thành phần: Ths Hiếu - P.TCCB
 * Địa điểm: TTYT Dự phòng.
  
Thứ năm 28/6/2018:
Sáng:
1-8 giờ 00: Dự Hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW do Ban Kinh tế Trung ương tổ chức.
 * Thành phần: Bs Cao Thị Bích Thuận - PGĐ Sở dự.
 * Địa điểm: Ks Kim Liên, Q. Đống Đa, Hà Nội.
 Xe đi sân bay TSN : Xe TT.CSSKSS đi 11h30 ngày 27/6, về (xe TTKN) đón tại sân bay lúc 17h ngày 28/6 .
  
2-9 giờ 00: Họp Hội đồng xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp cho viên chức y tế.
 * Thành phần: Theo QĐ 522/QĐ-SYT ngày 04/5/2018.
 * Địa điểm: Hội trường A - Sở Y tế.
  
3-7 giờ 30: Khai mạc Liên hoan ẩm thực và Lễ trao học bổng "Chắp cánh ước mơ" ngành y tế năm 2018.
 * Thành phần: Lãnh đạo Đảng ủy, BGĐ Sở Y tế; BCH CĐNYT.
 * Địa điểm: Khuôn viên Trung tâm Y tế Dự phòng.
  
4-8 giờ 00: Thẩm định danh mục kỹ thuật KCB của BV. PHCN tỉnh.
 * Thành phần: P. Nghiệp vụ, P.QLHN.
 * Địa điểm: BV. PHCN tỉnh.
  
5-8 giờ 00: Tiếp công dân.
 * Thành phần: CN Ngô Trần Đức Hữu - Phó TP. TCCB.
 * Địa điểm: Phòng Tiếp dân – Sở Y tế.
  
6-8 giờ 00: Trực Phòng Y tế – Trung tâm Hành chính tỉnh (Cả ngày).
 * Thành phần: Nguyễn Thị Như Quỳnh – BVĐK tỉnh.
 * Địa điểm: Tháp B – Tầng 2 – TTHC tỉnh. ĐT: 01689.926.602
Thứ sáu 29/6/2018
Sáng:
1-7 giờ 30: Hội nghị cán bộ trực tuyến toàn quốc học tập, quán triệt, triển khai thực hiện các Nghị quyết TW7, khóa XII của Đảng.
 * Thành phần : Ban Giám đốc Sở dự.
 * Địa điểm: Trung tâm Hội nghị triển lãm tỉnh.
  
2-8 giờ 30: Hội nghị trực tuyến "Nâng cao chất lượng khám chữa bệnh BHYT tuyến cơ sở".
 * Thành phần ngành Y tế: Ds Ngô Tùng Châu - PGĐ Sở; Đại diện Lãnh đạo : P. Nghiệp vụ, P.TCKT, P.KHTH; Các Bệnh viện tuyến tỉnh; Trung tâm Y tế huyện, thị thành phố; Trạm Y tế xã (có thư mời riêng).
 * Địa điểm: Chi nhánh Viễn thông quân đội Viettel Bình Dương (Đ/c : Số 277, Đại lộ Bình Dương, P. Chánh Nghĩa, TP. Thủ Dầu Một).
  
3-7 giờ 30: Thẩm định thực hành tốt nhà thuốc.
 * Thành phần: P.QLD, QLHN, PYT Phú Giáo.
 * Địa điểm: Phú Giáo.
 Xe : Đ/c Phước
  
4-8 giờ 00: Tiếp công dân.
 * Thành phần: Ds Phạm Tiến Phương – Phó Chánh TT.
 * Địa điểm: Phòng Tiếp dân – Sở Y tế.
  
5-8 giờ 00: Trực Phòng Y tế – Trung tâm Hành chính tỉnh (Cả ngày).
 * Thành phần: Trần Văn Vinh – BVĐK tỉnh.
 * Địa điểm: Tháp B – Tầng 2 – TTHC tỉnh. ĐT: 01689.926.602​

 

Nơi nhận:

- Văn phòng UBND tỉnh;

- Ban QLTN - TTHC tỉnh;

- BGĐ Sở, TT.ĐU, CĐN;

- Các Phòng CN Sở;

- Các Đơn vị trực thuộc (Website SYT);

- Lưu VT, VP.

GIÁM ĐỐC

(Đã ký)

Lục Duy Lạc


LỊCH LÀM VIỆC SỞ Y TẾ  Tuần lễ từ ngày 18/6/2018 đến ngày 22/6/2018Lịch làm việcTinLỊCH LÀM VIỆC SỞ Y TẾ  Tuần lễ từ ngày 18/6/2018 đến ngày 22/6/2018/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
(Lịch này thay thư mời họp)
15/06/2018 17:00NoĐã ban hành

Lich So Y te T06 18-6 den 22-6-2018.signed.pdf

LỊCH LÀM VIỆC SỞ Y TẾ

Tuần lễ từ ngày 18/6/2018 đến ngày 22/6/2018

(Lịch này thay thư mời họp)Thứ hai 18/6/2018:
Sáng:
1-8 giờ 00: Tham gia Đoàn thanh tra công tác quản lý nhà nước tại Sở Y tế và một số bệnh viện, trung tâm khám, chữa bệnh trên địa bàn tỉnh (từ ngày 18/6 đến 22/6/2108).
 * Thành phần: Bs Đức - Nguyên PTP.Nghiệp vụ, CN Hải - Thanh tra.
 * Địa điểm: TTYT TX Tân Uyên; PKĐK Medic-BD (ngày 21/6).
  
2-8 giờ 00: Tiếp công dân.
 * Thành phần: Ds Phạm Tiến Phương – Phó Chánh TT.
 * Địa điểm: Phòng Tiếp dân – Sở Y tế.
  
3-8 giờ 00: Trực Phòng Y tế – Trung tâm Hành chính tỉnh (Cả ngày).
 * Thành phần: Phạm Ngọc Lành – TTYT. TP TDM.
 * Địa điểm: Tháp B – Tầng 2 – TTHC tỉnh. ĐT: 01689.926.602
 
Chiều:
  
1-13 giờ 30: Họp BTV Công đoàn ngành Y tế, Ban tổ chức các liên hoan.
 * Thành phần: BTV.CĐNYT, BTC các liên hoan.
 * Địa điểm: Hội trường A – Sở Y tế.
  
Thứ ba 19/6/2018:
Sáng:
1-8 giờ 00: Tổ xác minh làm việc tại Trung tâm GĐYK (19/6 - 20/6).
 * Thành phần: Bs Cao Thị Bích Thuận – PGĐ Sở; Bs Tài – PTP NVY.
 * Địa điểm: TT.GĐYK.
  
2-8 giờ 00: Thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về hành nghề y, dược tư nhân tại các PKĐK, phòng khám chuyên khoa tư nhân đợt 1 - 2018 (từ 19/6 đến 21/6/2018).
 * Thành phần: Thanh tra, NV; BHXH; TT CSSKSS, CC DS-KHHGĐ; Sở TNMT; PA83.
 * Địa điểm: TX Dĩ An, Tân Uyên.
 Xe : Đ/c Phước
  
3-8 giờ 00: Tiếp công dân.
 * Thành phần: Bs Từ Tấn Thứ - Chánh VP.
 * Địa điểm: Phòng Tiếp dân –  Sở Y tế.
  
4-8 giờ 00: Trực Phòng Y tế – Trung tâm Hành chính tỉnh (Cả ngày).
 * Thành phần: Tiêu Hoàng Phúc – BVĐK tỉnh.
 * Địa điểm: Tháp B – Tầng 2 – TTHC tỉnh. ĐT: 01689.926.602
  
Chiều :
1-14 giờ 00: Làm việc với VNPT Bình Dương về phần mềm Y tế cơ sở.
 * Thành phần: BGĐ Sở (Bs Thuận/Ds Châu), Đại diện Lãnh đạo các Phòng CN, TTYT Thuận An, Dầu Tiếng : P. Kế hoạch và CB CNTT.
 * Địa điểm: Hội trường B – Sở Y tế.
  
Thứ tư 20/6/2018
Sáng:
 
1-8 giờ 00: Hội thảo "Triển khai kế hoạch tổng lực tỉnh Bình Dương tiến tới mục tiêu 90-90-90 vào năm 2020".
 * Thành phần: Bs Huỳnh Thanh Hà - PGĐ Sở, Bs Tâm – P. NVY; đại diện: phòng TCKT, KHTH, QLD; và theo Giấy mời số 41/GM-SYT.
 * Địa điểm: Hội trường BCONS (Nhà khách Tỉnh ủy cũ).
  
2-8 giờ 00: Hội nghị công bố điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016-2020) tỉnh Bình Dương.
 * Thành phần: Ds Ngô Tùng Châu  - PGĐ Sở dự.
 * Địa điểm: Phòng họp A - UBND tỉnh.
  
3-8 giờ 00: Tiếp Đoàn kiểm tra công tác Cải cách hành chính năm 2018.
 * Thành phần: Bs Thuận - PGĐ Sở; Trưởng các phòng chức năng Sở; Văn phòng : Bs Thứ, Đ/c Minh, Đ/c Sơn, Đ/c Vân, Đ/c Ái Hậu.
 * Địa điểm: Hội trường B - Sở Y tế.
  
4-8 giờ 00: Khai giảng lớp tập huấn NCKH năm 2018 (20/6 và 23/6).
 * Thành phần: Theo CV số 1259/SYT-NV ngày 13/6/2018.
 * Địa điểm: Trung tâm Y tế Dự phòng.
  
5-8 giờ 00: Tham dự lớp bồi dưỡng định kỳ cho cán bộ chuyên trách cải cách hành chính (từ ngày 20/6 đến ngày 22/6/2018).
 * Thành phần: Bs Thứ, Đ/c Sơn – Văn phòng.
 * Địa điểm: Trường Chính trị tỉnh.
  
6-8 giờ 00: Tiếp công dân.
 * Thành phần: Bs Từ Tấn Thứ - Chánh VP.
 * Địa điểm: Phòng Tiếp dân – Sở Y tế.
  
7-8 giờ 00: Trực Phòng Y tế – Trung tâm Hành chính tỉnh (Cả ngày).
 * Thành phần: Thượng Thị Ngọc Thảo – Ban BVCSSKCB.
 * Địa điểm: Tháp B – Tầng 2 – TTHC tỉnh. ĐT: 01689.926.602
Thứ năm 21/6/2018:
Sáng:
  
1-8 giờ 00: Dự Hội nghị giao ban công tác Dân vận 6 tháng đầu năm 2018 do Ban Dân vận Trung ương tổ chức tại Bình Dương.
 * Thành phần: Ds Ngô Tùng Châu - PGĐ Sở dự.
 * Địa điểm: Hội trường B - Tỉnh ủy.
  
2-7 giờ 00: Giám sát chỉ đạo tuyến hệ SKSS 6 tháng năm 2018 (21/6-23/6)
 * Thành phần: Bs Cao Thị Bích Thuận - PGĐ Sở, Bs Tâm - NV.
 * Địa điểm: BVĐK Mỹ Phước, BVĐK Hoàn Hảo, BV Quân đoàn 4, BV Vạn Phúc.
 * Xe: đi cùng xe TT CSSKSS.
  
3-8 giờ 00: Thẩm định cấp phép đủ điều kiện kinh doanh cơ sở bán lẻ thuốc đông y từ dược liệu.
 * Thành phần: P.QLHN (Bs Đạt; Ds Trang), PYT Dĩ An.
 * Địa điểm: Dĩ An.
 Xe:
  
4-8 giờ 00: Tiếp công dân.
 * Thành phần: CN Ngô Trần Đức Hữu - Phó TP. TCCB.
 * Địa điểm: Phòng Tiếp dân – Sở Y tế.
  
5-8 giờ 00: Trực Phòng Y tế – Trung tâm Hành chính tỉnh (Cả ngày).
 * Thành phần: Hoàng Thị Như – BVĐK tỉnh.
 * Địa điểm: Tháp B – Tầng 2 – TTHC tỉnh. ĐT: 01689.926.602
  
Chiều:
1-13 giờ 30: Khai mạc liên hoan Nhóm ca khúc cách mạng ngành Y tế 2018.
 * Thành phần: Đại diện LĐ Đảng ủy, BGĐ Sở Y tế, BCH.CĐNYT.
 * Địa điểm: Nhà Văn hóa Thiếu nhi tỉnh Bình Dương.
  
Thứ sáu 22/6/2018
Sáng:
  
1-8 giờ 30: Họp Hội đồng chuyên môn xem xét, đánh giá quá trình điều trị sản phụ của Bệnh viện Đa khoa tỉnh.
 * Thành phần: Bs Cao Thị Bích Thuận - PGĐ Sở chủ trì; thành viên theo Quyết định số 487/QĐ-SYT ngày 24/4/2018 của Sở Y tế.
 * Địa điểm: Hội trường A - Sở Y tế.
  
2-7 giờ 30: Thẩm định thực hành tốt nhà thuốc.
 * Thành phần: P. QLD; P. QLHN; PYT Thuận An.
 * Địa điểm: Tx Thuận An.
 * Xe:
  
3-8 giờ 00: Thẩm định cấp phép hoạt động, bổ sung danh mục kỹ thuật cơ sở khám bệnh, chữa bệnh.
 * Thành phần: P. QLHN (Bs Đạt; Bs Tâm); PYT Dầu Tiếng, Bến Cát.
 * Địa điểm: Huyện Dầu Tiếng, thị xã Bến Cát.
 Xe:
  
4-9 giờ 00: Họp BCH, tổ trưởng CĐCS Văn phòng Sở Y tế.
 * Thành phần: BCH, Tổ trưởng, Ban TTND.
 * Địa điểm: Hội trường B – Sở Y tế.
  
5-8 giờ 00: Tiếp công dân.
 * Thành phần: Ds Phạm Tiến Phương – Phó Chánh TT.
 * Địa điểm: Phòng Tiếp dân – Sở Y tế.
  
6-8 giờ 00: Trực Phòng Y tế – Trung tâm Hành chính tỉnh (Cả ngày).
 * Thành phần: Văn Đoàn Nguyên– BVĐK tỉnh.
 * Địa điểm: Tháp B – Tầng 2 – TTHC tỉnh. ĐT: 01689.926.602
  
Chiều:
  
1-13 giờ 30: Họp phân loại sức khỏe cán bộ Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý, kiểm tra sức khỏe định kỳ đợt I/2018.
 * Thành phần: Bs Lục Duy Lạc – GĐ Sở dự.
 * Địa điểm: Hội trường Ban BVCSSK Cán bộ tỉnh.
  

​ 

Nơi nhận:

- Văn phòng UBND tỉnh;

- Ban QLTN - TTHC tỉnh;

- BGĐ Sở, TT.ĐU, CĐN;

- Các Phòng CN Sở;

- Các Đơn vị trực thuộc (Website SYT);

- Lưu VT, VP.

GIÁM ĐỐC

(Đã ký)

Lục Duy Lạc

 

LỊCH LÀM VIỆC SỞ Y TẾ Tuần lễ từ ngày 11/6/2018 đến ngày 15/6/2018Lịch làm việcLỊCH LÀM VIỆC SỞ Y TẾ Tuần lễ từ ngày 11/6/2018 đến ngày 15/6/2018/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Lịch này thay thư mời họp
11/06/2018 09:00NoĐã ban hành

LỊCH LÀM VIỆC SỞ Y TẾ

Tuần lễ từ ngày 11/6/2018 đến ngày 15/6/2018

Lich So Y te T05 11-6 den 15-6-2018.pdf

Thứ hai 11/6/2018:
Sáng:
1-8 giờ 30: Giao ban BGĐ, TT.ĐU, CĐN, Trưởng, Phó các Phòng CN.
 * Địa điểm: Hội trường A - Sở Y tế.
  
2-8 giờ 00: Tham gia Đoàn thanh tra công tác quản lý nhà nước tại Sở Y tế và một số bệnh viện, trung tâm khám, chữa bệnh trên địa bàn tỉnh (từ ngày 11/6 đến 15/6/2108).
 * Thành phần: Bs Đức - Nguyên PTP.Nghiệp vụ, CN Hải - Thanh tra.
 * Địa điểm: PKĐK Medic Bình Dương.
  
3-8 giờ 00: Tham dự Hội thảo Pháp - Việt (Bệnh viện tương lai).
 * Thành phần: Ths Chinh - PTP KHTH.
 * Địa điểm: Ks Sofitel Saigon plaza - Q1, TP.HCM.
  
4-8 giờ 00: Tiếp công dân.
 * Thành phần: Ds Phạm Tiến Phương – Phó Chánh TT.
 * Địa điểm: Phòng Tiếp dân – Sở Y tế.
  
5-8 giờ 00: Trực Phòng Y tế – Trung tâm Hành chính tỉnh (Cả ngày).
 * Thành phần: Trương Hồng Tuấn – TTYT. TP TDM.
 * Địa điểm: Tháp B – Tầng 2 – TTHC tỉnh. ĐT: 01689.926.602
  
Thứ ba 12/6/2018:
Sáng:
1-7 giờ 30: Tham dự Kỳ họp lần thứ VI (bất thường) - HĐND tỉnh Bình Dương khóa IX.
 * Thành phần: Bs Lục Duy Lạc – Giám đốc Sở dự.
 * Địa điểm: Hội trường B – Văn phòng Tỉnh ủy.
  
2-8 giờ 00: Thẩm định đủ điều kiện sản xuất Mỹ phẩm Công ty TNHH Dược phẩm Vidipha.
 * Thành phần: DS Châu - PGĐ Sở; Phòng QLD; TTKN.
 * Địa điểm: TX Tân Uyên.
  
3-8 giờ 00: Họp triển khai thực hiện chương trình y tế - dân số.
 * Thành phần: Bs Tùng - TP.KHTH, CN Sương - TP TCKT; Các đơn vị trực thuộc Sở tuyến tỉnh, huyện.
 * Địa điểm: Hội trường TT.YTDP tỉnh.
  
4-8 giờ 00: Thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về hành nghề y, dược tư nhân tại các PKĐK, phòng khám chuyên khoa tư nhân đợt 1 - 2018 (từ 12/6 đến 14/6/2018).
 * Thành phần: Thanh tra, NV; BHXH; TT CSSKSS, CC DS-KHHGĐ; Sở TNMT; PA83.
 * Địa điểm: TX Thuận An, Dĩ An.
 Xe : Đ/c Phước
  
5-9 giờ 00: Tiếp nhận sinh viên YTCC thực tập tại Bình Dương.
 * Thành phần: Đại diện lãnh đạo Sở;  P.TCCB, P. NV; Đại diện lãnh đạo: TT TTGDSK, TT PCBXH, TTPC HIV/AIDS, CC ATVSTP, TTYT DP.
 * Địa điểm: Hội trường B – Sở Y tế.
  
6-7 giờ 30: Tham dự Lớp Bồi dưỡng kiến thức Quốc phòng, an ninh khóa I/2018.
 * Thành phần: ThS Hiếu – phòng TCCB.
 * Địa điểm: Hội trường Trung tâm dịch vụ việc làm tỉnh.
  
7-8 giờ 00: Tiếp công dân.
 * Thành phần: Bs Từ Tấn Thứ - Chánh VP.
 * Địa điểm: Phòng Tiếp dân – Sở Y tế.
  
8-8 giờ 00: Trực Phòng Y tế – Trung tâm Hành chính tỉnh (Cả ngày).
 * Thành phần: Nguyễn Tuấn Anh – BVĐK tỉnh.
 * Địa điểm: Tháp B – Tầng 2 – TTHC tỉnh. ĐT: 01689.926.602
  
Chiều :
  
114 giờ 00: Họp triển khai đấu thầu sữa học đường.
 * Thành phần: BGĐ Sở (Ds Châu, Bs Thuận), Bs Tâm - NV, CN Cường; TT.CSSKSS.
 * Địa điểm: Hội trường A – Sở Y tế.
  
Thứ tư 13/6/2018
Sáng:
 
1-7 giờ 30: Dự hội nghị trực tuyến triển khai các văn bản của Trung ương theo Công văn số 1628-CV/TU ngày 7/6/2018 của Tỉnh ủy.
 * Thành phần: Bs Lục Duy Lạc - GĐ Sở dự.
 * Địa điểm: Hội trường B - Văn phòng Tỉnh ủy.
  
2-8 giờ 00: Họp Hội đồng chuyên môn.
 * Thành phần: Bs Thuận - PGĐ Sở, Bs Tài - PTP.NV; Đại diện BV Chợ Rẫy, Đại diện Đoàn Luật sư Bình Dương.
 * Địa điểm: Hội trường A - Sở Y tế.
  
3-8 giờ 00: Hội nghị bảo đảm nguồn tài chính bền vững cho tiếp cận kháng thuốc HIV và hướng đến mục tiêu 100% người nhiễm HIV có thẻ BHYT.
 * Thành phần: Bs Huỳnh Thanh Hà - PGĐ Sở, Lãnh đạo TT.HIV/AIDS
 * Địa điểm: Ks Mường Thanh - Q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ
 Xe : Đi chung xe TT.PC HIV/AIDS
  
  
4-8 giờ 00: Tham dự Hội nghị tập huấn hướng dẫn dự trù thuốc và triển khai công tác đấu thầu tập trung năm 2018.
 * Thành phần: DS Quốc – TP. QLD.
 * Địa điểm: Nhà khách T78, số 145, Lý Chính Thắng, quận 3, tp HCM.
  
5-8 giờ 00: Tiếp công dân.
 * Thành phần: Bs Từ Tấn Thứ - Chánh VP.
 * Địa điểm: Phòng Tiếp dân – Sở Y tế.
  
6-8 giờ 00: Trực Phòng Y tế – Trung tâm Hành chính tỉnh (Cả ngày).
 * Thành phần: Hồ Văn Bình – Ban BVCSSKCB.
 * Địa điểm: Tháp B – Tầng 2 – TTHC tỉnh. ĐT: 01689.926.602
  
Chiều:
1-13 giờ 30: Họp Hội đồng cấp chứng chỉ hành nghề Y đợt 5/2018.
 * Thành phần: theo quyết định số 271/QĐ-SYT ngày 14/3/2016
 * Địa điểm: Hội trường A – Sở Y tế.
  
2-14 giờ 00: Họp Ban Chấp hành Liên đoàn lao động tỉnh Bình Dương.
 * Thành phần: Đ/c Hùng – CT. CĐNYT dự.
 * Địa điểm: Hội trường B – Trung tâm tư vấn pháp luật công đoàn tỉnh.
  
Thứ năm 14/6/2018:
Sáng:
  
1-8 giờ 00: Thẩm định cấp phép đủ điều kiện kinh doanh cơ sở bán lẻ thuốc đông y từ dược liệu.
 * Thành phần: P.QLHN (BS Đạt; DS Trang), PYT Thuận An
 * Địa điểm: Thuận An
 Xe:
  
2-8 giờ 00: Tiếp công dân.
 * Thành phần: CN Ngô Trần Đức Hữu - Phó TP. TCCB.
 * Địa điểm: Phòng Tiếp dân – Sở Y tế.
  
3-8 giờ 00: Trực Phòng Y tế – Trung tâm Hành chính tỉnh (Cả ngày).
 * Thành phần: Lê Thị Yến Nhi – BVĐK tỉnh.
 * Địa điểm: Tháp B – Tầng 2 – TTHC tỉnh. ĐT: 01689.926.602
Thứ sáu 15/6/2018
Sáng:
  
1-8 giờ 00: Tham dự Phiên họp UBND tỉnh thường kỳ tháng 6/2018.
 * Thành phần: Bs Lục Duy Lạc – Giám đốc Sở dự.
 * Địa điểm: Phòng họp A - UBND tỉnh.
  
2-7 giờ 00: Giám sát chỉ đạo tuyến hệ SKSS 6 tháng năm 2018 (15/6-16/6)
 * Thành phần: Bs Thuận - PGĐ Sở, Bs Tâm - NV.
 * Địa điểm: PKĐK Nguyễn Trãi (15/6), BV Vạn Phúc 1(16/6).
  
3-7 giờ 30: Thẩm định thực hành tốt nhà thuốc.
 * Thành phần: P. QLD; P. QLHN; PYT Thủ Dầu Một.
 * Địa điểm: TP TDM.
 * Xe:
  
4-8 giờ 00: Thẩm định cấp phép hoạt động, bổ sung Danh mục kỹ thuật cơ sở khám bệnh, chữa bệnh.
 * Thành phần: BS Cao Thị Bích Thuận – PGĐ Sở; P. QLHN (BS Đạt; BS Tâm); TT CSSKSS; Các chuyên khoa của BVĐK tỉnh theo Giấy mời.
 * Địa điểm: Thuận An, Dĩ An, Thủ Dầu Một.
 Xe: Đ/c Phước
  
5-8 giờ 00: Tiếp công dân.
 * Thành phần: Bs Lục Duy Lạc - GĐ Sở, Bs Hùng – Chánh TT.
 * Địa điểm: Phòng Tiếp dân – Sở Y tế.
  
6-8 giờ 00: Trực Phòng Y tế – Trung tâm Hành chính tỉnh (Cả ngày).
 * Thành phần: Trần Văn Vinh – BVĐK tỉnh.
 * Địa điểm: Tháp B – Tầng 2 – TTHC tỉnh. ĐT: 01689.926.602
  

​ 

Nơi nhận:

- Văn phòng UBND tỉnh;

- Ban QLTN - TTHC tỉnh;

- BGĐ Sở, TT.ĐU, CĐN;

- Các Phòng CN Sở;

- Các Đơn vị trực thuộc (Website SYT);

- Lưu VT, VP.

GIÁM ĐỐC

(Đã ký)

Lục Duy Lạc

 

LỊCH LÀM VIỆC SỞ Y TẾ Tuần lễ từ ngày 04/6/2018 đến ngày 08/6/2018Lịch làm việcLỊCH LÀM VIỆC SỞ Y TẾ Tuần lễ từ ngày 04/6/2018 đến ngày 08/6/2018/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Lịch này thay thư mời họp
04/06/2018 09:00NoĐã ban hành

LỊCH LÀM VIỆC SỞ Y TẾ

Tuần lễ từ ngày 04/6/2018 đến ngày 08/6/2018

Lich So Y te T05 04-6 den 08-6-2018.signed.pdf


Thứ hai 04/6/2018:
Sáng:
  
1-8 giờ 00: Mở thầu gói "Mua sắm TTBYT từ nguồn NSNN năm 2017 của Ban BVCSSKCB tỉnh".
 * Thành phần: BS Tùng – TP. KHTH; CN Cường – PTP TCKT; BS Tâm – phòng NVY.
 * Địa điểm: tp Hồ Chí Minh.
 * Xe: Đ/c Phước.
  
2-8 giờ 00: Tham gia Đoàn thanh tra công tác quản lý nhà nước tại Sở Y tế và một số bệnh viện, trung tâm khám, chữa bệnh trên địa bàn tỉnh (từ ngày 04/6 đến 08/6/2108).
 * Thành phần: Bs Đức - Nguyên PTP.Nghiệp vụ, CN Hải - Thanh tra.
 * Địa điểm: PKĐK Medic Bình Dương.
  
3-8 giờ 00: Tiếp công dân.
 * Thành phần: Ds Phạm Tiến Phương – Phó Chánh TT.
 * Địa điểm: Phòng Tiếp dân – Sở Y tế.
  
4-8 giờ 00: Trực Phòng Y tế – Trung tâm Hành chính tỉnh (Cả ngày).
 * Thành phần: Lương Thanh Phi Phượng – TTYT TDM.
 * Địa điểm: Tháp B – Tầng 2 – TTHC tỉnh. ĐT: 01689.926.602
 
Chiều :
  
1-14 giờ 00: Công bố kết luận giải quyết đơn.
 * Thành phần: BS Lục Duy Lạc – GĐ Sở; đại diện các phòng CN: Thanh tra; TCCB; TCKT; VP.
 * Địa điểm: Trung tâm Giám định Y khoa.
  
Thứ ba 05/6/2018:
Sáng:
  
1-7 giờ 30: Tham dự Hội nghị triển khai thực hiện các văn bản mới của Bộ Chính trị, Ban Bí thư về công tác dân vận.
 * Thành phần: Ủy quyền Bs Từ Tấn Thứ - Chánh Văn phòng Sở dự.
 * Địa điểm: Trung tâm Hội nghị và Triển lãm tỉnh.
  
2-8 giờ 00: Báo cáo những vướng mắc về đấu thầu thuốc năm 2017.
 * Thành phần: BS Lục Duy Lạc – GĐ Sở; DS Ngô Tùng Châu - PGĐ Sở; DS Quốc – Trưởng phòng QLD; BVĐK tỉnh.
 * Địa điểm: Phòng họp C – UBND tỉnh.
  
3-8 giờ 00: Thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về hành nghề y, dược tư nhân tại các PKĐK, phòng khám chuyên khoa tư nhân đợt 1 - 2018 (từ 05/6 đến 07/6/2018).
 * Thành phần: Thanh tra, NV; BHXH; TT CSSKSS, CC DS-KHHGĐ; Sở TNMT; PA83.
 * Địa điểm: tx Thuận An.
 * Xe: đ/c Phước.
  
4-8 giờ 00: Tiếp công dân.
 * Thành phần: Bs Từ Tấn Thứ - Chánh VP.
 * Địa điểm: Phòng Tiếp dân – Sở Y tế.
  
5-8 giờ 00: Trực Phòng Y tế – Trung tâm Hành chính tỉnh (Cả ngày).
 * Thành phần: Nguyễn Đức Minh Hùng  – BVĐK tỉnh.
 * Địa điểm: Tháp B – Tầng 2 – TTHC tỉnh. ĐT: 01689.926.602
  
Chiều :
  
114 giờ 00: Họp Đảng ủy Sở Y tế.
 * Thành phần: BCH Đảng bộ; Bí thư các chi bộ trực thuộc.
 * Địa điểm: Hội trường B – Sở Y tế.
  
Thứ tư 06/6/2018
Sáng:
 
1-8 giờ 00: Dự phiên họp UBND tỉnh thông qua các nội dung trình HĐND tỉnh.
 * Thành phần: Bs Lục Duy Lạc - GĐ Sở dự.
 * Địa điểm: Phòng họp A - UBND tỉnh.
  
2-8 giờ 00: Tham dự khai giảng lớp tập huấn kỹ năng soạn thảo văn bản và lập hồ sơ công việc cho công chức, viên chức của Sở, ban, ngành. (Từ ngày 06/6 đến ngày 08/6/2018).
 * Thành phần: CN Minh, CN Hậu – VP Sở.
 * Địa điểm: Trường Chính trị tỉnh.
  
3-9 giờ 00: Thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu mua thuốc vật tư y tế tiêu hao cho các cơ sở y tế công lập năm 2018.
 * Thành phần: DS Châu – PGĐ Sở; BVĐK tỉnh (đại diện BGĐ, Trưởng phòng vật tư y tế); DS Quốc, DS năm – P. QLD; BHXH tỉnh (thư mời)
 * Địa điểm: Hội trường A – Sở Y tế.
  
4-8 giờ 00: Tiếp công dân.
 * Thành phần: Bs Từ Tấn Thứ - Chánh VP.
 * Địa điểm: Phòng Tiếp dân – Sở Y tế.
  
5-8 giờ 00: Tập huấn cán bộ đoàn cấp cơ sở năm 2018. (từ ngày 06/6 đến ngày 07/6)
 * Thành phần: ThS Hiếu – BT Chi đoàn.
 * Địa điểm: Trung tâm Giới thiệu việc làm thanh niên tỉnh.
  
6-8 giờ 00: Trực Phòng Y tế – Trung tâm Hành chính tỉnh (Cả ngày).
 * Thành phần: Nguyễn Thị Mỹ Yến – Ban BVCSSKCB.
 * Địa điểm: Tháp B – Tầng 2 – TTHC tỉnh. ĐT: 01689.926.602
  
Chiều:
  
1-13 giờ 30: Họp Hội đồng chứng chỉ hành nghề Y đợt 4/2018.
 * Thành phần: theo quyết định số 271/QĐ-SYT ngày 14/3/2016
 * Địa điểm: Hội trường A – Sở Y tế.
  
Thứ năm 07/6/2018:
Sáng:
1-8 giờ 00: Thăm tặng quà người cao tuổi tròn 100 tuổi.
 * Thành phần: BS Huỳnh Thanh Hà – Phó Giám đốc Sở.
 * Địa điểm: Tập trung tại Trung tâm thương mại Becamex.
  
2-8 giờ 30: Tham dự Hội thảo ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong khám, chữa bệnh và lấy ý kiến về dự thảo Đề án phát triển y tế thông minh.
 * Thành phần: CN Minh – Phó Chánh VP.
 * Địa điểm: Phòng Panorama, tầng 11, khách sạn Edenstar Sài Gòn. Số 38 Bùi Thị Xuân, Bến Thành, Q1, tp HCM.
 * Xe:
  
3-8 giờ 00: Tập huấn Sổ tay hướng dẫn lập kế hoạch tài chính 05 năm và kế hoạch tài chính – ngân sách nhà nước 03 năm. (từ ngày 07/6 đến ngày 08/6/2018)
 * Thành phần: CN Sương, CN Thủy – p. TCKT.
 * Địa điểm: KS Kim Đô, 133 Nguyễn Huệ, Quận 1, tp HCM.
 * Xe:
  
4-8 giờ 00: Họp định hướng Triển khai Chương trình mục tiêu y tế dân số.
 * Thành phần: theo Quyết định số 3630/QĐ-UBND tỉnh; BGĐ Sở; đại diện các phòng CN: KHTH, TCKT, NVY, TCCB; Giám đốc: BVĐK tỉnh, PHCN, TTYT DP, TTPC BXH, TTPC HIV/AIDS, TT TTGDSK, TT CSSKSS; Chi cục trưởng: CC ATVSTP, DS KHHGĐ.
 * Địa điểm: Hội trường A – Sở Y tế.
5-8 giờ 00: Thẩm định cấp phép ĐĐKKĐ cơ sở bán lẻ thuốc đông y từ dược liệu.
 * Thành phần: P.QLHN (BS Đạt; DS Trang), PYT tp TDM.
 * Địa điểm: tp TDM.
 Xe:
  
6-8 giờ 00: Tiếp công dân.
 * Thành phần: CN Ngô Trần Đức Hữu - Phó TP. TCCB.
 * Địa điểm: Phòng Tiếp dân – Sở Y tế.
  
7-8 giờ 00: Trực Phòng Y tế – Trung tâm Hành chính tỉnh (Cả ngày).
 * Thành phần: Nguyễn Kim Hùng – BVĐK tỉnh.
 * Địa điểm: Tháp B – Tầng 2 – TTHC tỉnh. ĐT: 01689.926.602
 
Thứ sáu 08/6/2018
Sáng:
1-8 giờ 00: Dự Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc – Ngày truyền thống thi đua yêu nước và tuyên dương khen thưởng điển hình tiên tiến tỉnh.
 * Thành phần: BS Lục Duy Lạc – GĐ Sở dự.
 * Địa điểm: Trung tâm Hội nghị và Triển lãm tỉnh.
  
2-8 giờ 00: Họp Ban công tác xây dựng đề án thành lập trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh BD.
 * Thành phần: BS Hà – PGĐ Sở; Đại diện các phòng CN: NVY, TCCB, TCKT, KHTH; Lãnh đạo: TT YTDP, TTPC BXH, TTPC HIV/AIDS, TT TTGDSK.
 * Địa điểm: Hội trường A – Sở Y tế.
  
3-8 giờ 00: Hội nghị Sơ kết hoạt động Công đoàn ngành Y tế 6 tháng đầu năm 2018; Tập huấn chế độ thông tin báo cáo.
 * Thành phần: BCH, UBKT, BNC CĐNYT; Chủ tịch hoặc Phó Chủ tịch, Chủ nhiệm UBKT, Trưởng ban nữ công CĐCS trực thuộc.
 * Địa điểm: Hội trường B – Sở Y tế.
  
4-7 giờ 30: Thẩm định thực hành tốt nhà thuốc.
 * Thành phần: P. QLD; P. QLHN; PYT Dĩ An.
 * Địa điểm: tx Dĩ An.
 * Xe: TTKN.
  
5-8 giờ 00: Thẩm định cấp phép hoạt động, bổ sung Danh mục kỹ thuật cơ sở khám bệnh, chữa bệnh.
 * Thành phần: BS Cao Thị Bích Thuận – PGĐ Sở; P. QLHN (BS Đạt; BS Tâm); TT CSSKSS; Các chuyên khoa của BVĐK tỉnh theo Giấy mời.
 * Địa điểm: Bàu Bàng; Bến Cát; Thuận An.
 Xe: Đ/c Phước.
  
6-8 giờ 00: Tham dự Hội nghị Sơ kết ba năm triển khai Thông tư số 43/2015/TT-BYT quy định về nhiệm vụ và hình thức tổ chức thực hiện nhiệm vụ công tác xã hội.
 * Thành phần: Đại diện phòng TCCB (ThS Hiếu); BVĐK tỉnh; BVĐK Mỹ Phước.
 * Địa điểm: Hội trường Khách sạn Vạn Phát, Số 02, đường Nguyễn văn Cừ, p. Cái Khế, Quận Ninh Kiều, Cần Thơ.
 Xe: đi chung xe BVĐK tỉnh, khởi hành lúc 13 giờ 00 ngày 07/6/2018.
  
7-8 giờ 00: Tiếp công dân.
 * Thành phần: Ds Phạm Tiến Phương – Phó Chánh TT.
 * Địa điểm: Phòng Tiếp dân – Sở Y tế.
  
8-8 giờ 00: Trực Phòng Y tế – Trung tâm Hành chính tỉnh (Cả ngày).
 * Thành phần: Nguyễn Duy Viên – BVĐK tỉnh.
 * Địa điểm: Tháp B – Tầng 2 – TTHC tỉnh. ĐT: 01689.926.602
  

​ 

Nơi nhận:

- Văn phòng UBND tỉnh;

- Ban QLTN - TTHC tỉnh;

- BGĐ Sở, TT.ĐU, CĐN;

- Các Phòng CN Sở;

- Các Đơn vị trực thuộc (Website SYT);

- Lưu VT, VP.

KT.GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

(Đã ký)

Ngô Tùng Châu

 

1 - 30Next
Ảnh
Video