Lịch làm việc ngày
 
 
 
  
Phân loại
  
  
  
  
  
Tóm tắt
  
  
  
  
Nội dung
(DỰ THẢO) LỊCH LÀM VIỆC SỞ Y TẾ Tuần lễ từ ngày 25/10/2021 đến ngày 31/10/2021NewLịch làm việc(DỰ THẢO) LỊCH LÀM VIỆC SỞ Y TẾ Tuần lễ từ ngày 25/10/2021 đến ngày 31/10/2021/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
(Lịch này thay thư mời họp)
24/10/2021 11:00NoĐã ban hành

(DỰ THẢO) LỊCH LÀM VIỆC SỞ Y TẾ

Tuần lễ từ ngày 25/10/2021 đến ngày 31/10/2021

(Lịch này thay thư mời họp)

Du thao (L2) - Lich So Y te 25-10 den 31-10-2021.pdf

 


Trong tuần 7 giờ 30 hàng ngày, Ban Giám đốc Sở, CDC tỉnh họp Giao ban BCĐ phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh (theo Lịch làm việc của Tỉnh ủy và UBND tỉnh); Bs Tài – TP.NVY và ThS Sơn - VP Sở dự cùng.

* Địa điểm: Phòng họp A – UBND tỉnh.

                                              

Thứ hai 25/10/2021:
Sáng:
1-8 giờ 00: Họp UBND tỉnh để báo cáo các nội dung: (1) Kế hoạch mua sắm vật tư, hóa chất, sinh phẩm, thuốc điều trị trong trạng thái bình thường mới; (2) Phương án thu gọn, giải thể các Bệnh viện dã chiến, Khu điều trị, Khu cách ly; (3) Phương án điều chuyển, thu hồi, quản lý sử dụng các trang thiết bị, xe cấp cứu được mua sắm, tài trợ.
 * Thành phần: Lãnh đạo Sở Y tế, Lãnh đạo các Bệnh viện dã chiến, Bệnh viện đa khoa tỉnh; Thành viên Tiểu ban Hậu cần phòng, chống dịch Covid-19 và Tổ Hỗ trợ mua sắm phục vụ công tác phòng, chống dịch Covid-19.
 * Địa điểm: Phòng họp A - UBND tỉnh.
  
2-Trực, giám sát công tác phòng chống dịch Covid-19 (cả ngày).
 Thành phần: Lãnh đạo, các phòng ban, bộ phận liên quan.
 Địa điểm: Sở Y tế, CDC.
  
3-8 giờ 00: Trực Phòng Y tế – Trung tâm Hành chính tỉnh (Cả ngày).
 * Thành phần: TTYT TP.Thủ Dầu Một.
 * Địa điểm: Tháp B – Tầng 2 – TTHC tỉnh.
Chiều:
1-14 giờ: Họp cùng Lãnh đạo UBND tỉnh nghe Sở Tài chính và UBND Thành phố Thuận An báo cáo liên quan đến đề án xã hội hóa khu điều trị khám bệnh của Trung tâm Y tế Thuận An.
 * Thành phần: Lãnh đạo Sở Y tế; P.KHTC; TTYT Thuận An.
 * Địa điểm: Phòng họp B - UBND tỉnh.
  
2-14 giờ: Họp xem xét khen thưởng công tác PC Covid-19 ngành Y tế.
 * Thành phần: BGĐ, CĐNYT, Lãnh đạo các Phòng CN.
 * Địa điểm: Hội trường B – Sở Y tế.
  
Thứ ba 26/10/2021:
Sáng:
1-7 giờ 30: Họp giao ban Ban Chỉ đạo phòng, chống Covid - 19 tỉnh.
 * Thành phần: Lãnh đạo Sở.
 * Địa điểm: Phòng họp A - UBND tỉnh.
  
2-8 giờ 00: Xác minh nội dung đơn thư khiếu nại, tố cáo.
 * Thành phần:Thanh tra, Văn phòng, P.NVY, KHTC.
 * Địa điểm: Trung tâm Y tế Bến Cát.
 * Xe: Cá nhân.
  
3-8 giờ 00: Tham gia Đoàn kiểm tra theo QĐ số 573/QĐ-QLD ngày 11/10/2021 của Cục QLD – BYT (26/10 - 27/10).
 * Thành phần: Ds Thúy – PTP.NVD.
 * Địa điểm: Thuận An và Bến Cát.
  
4-Trực, giám sát công tác phòng chống dịch Covid-19 (cả ngày).
 Thành phần: Lãnh đạo, các phòng ban, bộ phận liên quan.
 Địa điểm: Sở Y tế, CDC.
  
5-8 giờ 00: Trực Phòng Y tế – Trung tâm Hành chính tỉnh (Cả ngày).
 * Thành phần: BVĐK tỉnh.
 * Địa điểm: Tháp B - Tầng 2 – TTHC tỉnh.
  
Chiều:
1-14 giờ 00: Họp Đảng ủy Sở Y tế mở rộng.
 Thành phần: BCH Đảng ủy sở, Bí thư các Chi bộ TT.
 * Địa điểm: TT.KSBT tỉnh.
  
2-14 giờ 30: Làm việc với Viện Dinh dưỡng về công tác hỗ trợ dinh dưỡng khẩn cấp cho các đối tượng trẻ suy dinh dưỡng/có nguy cơ bị suy dinh dưỡng tại tỉnh Bình Dương và Trao sản phẩm phục hồi dinh dưỡng cho đại diện ngành y tế tỉnh Bình Dương.
 Thành phần: Đại diện Lãnh đạo Sở, Phòng NVY.
 * Địa điểm: TT.KSBT tỉnh.
  
3-15 giờ 30: Họp công tác cán bộ Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh.
 Thành phần: TS Nguyễn Hồng Chương - GĐ Sở, Văn phòng, BGĐ TT.KSBT tỉnh.
 * Địa điểm: Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh.
  
Thứ tư 27/10/2021.
Sáng:
  
1-8 giờ: Dự Phiên họp Thường trực HĐND tỉnh lần thứ năm (theo Thư mời số 11/TM-HĐND ngày 22/11/2021 của HĐND tỉnh).
 Thành phần: Đại diện Lãnh đạo Sở.
 * Địa điểm: Hội trường A - HĐND tỉnh.
  
2-8 giờ 30: Trao Quyết định công tác cán bộ.
 * Thành phần: Lãnh đạo Sở, Văn phòng.
 * Địa điểm: Trung tâm Y tế huyện Bàu Bàng.
  
3-9 giờ 30: Mở thầu Gói thầu cung cấp thuốc Generic 2021-2023.
 * Thành phần: Thành viên Đơn vị mua sắm thuốc TT (Theo QĐ số 171/QĐ-ĐV.MSTTT ngày 01/10/2021), Ds Năm.
 * Địa điểm: Ban BVSKCB tỉnh.
  
4-8 giờ 00: Làm việc với Đoàn công tác của Thanh tra Bộ Y tế triển khai Kế hoạch của Đoàn kiểm tra theo Quyết định số 179/QĐ-TTrB.
 * Thành phần: Đại diện Lãnh đạo sở, Thanh tra sở, P.NVY, NVD, KHTC, Lãnh đạo TT.KSBT tỉnh.
 * Địa điểm: Phòng họp Tầng 1 – Tháp B, TTHC tỉnh.
  
5-10 giờ - 14 giờ 00: Làm việc với Đoàn công tác của Thanh tra Bộ Y tế theo Quyết định số 34/QĐ-TTrB với 04 cơ sở sản xuất, nhập khẩu, kinh doanh dược, mỹ phẩm.
 * Thành phần: Thanh tra sở, 04 Công ty dược.
 * Địa điểm: Phòng họp Tầng 1 – Tháp B, TTHC tỉnh.
  
6-7 giờ 30: Thẩm định cá0c PKCK tại Thủ Dầu Một, Bổ sung DMKT KBCB BV Đa khoa tỉnh.
 * Thành phần: Phòng NVY.
 * Địa điểm: Thủ Dầu Một.
 Xe : Cá nhân.
  
7-Trực, giám sát công tác phòng chống dịch Covid-19 (cả ngày).
 Thành phần: Lãnh đạo, các phòng ban, bộ phận liên quan.
 Địa điểm: Sở Y tế, CDC.
  
8-8 giờ 00: Trực Phòng Y tế – Trung tâm Hành chính tỉnh (Cả ngày).
 * Thành phần:  Ban BVSKCB tỉnh.
 * Địa điểm: Tháp B - Tầng 2 – TTHC tỉnh.
  
Chiều:
1-14 giờ: Thường trực Tỉnh ủy họp nghe và cho ý kiến các nội dung: Báo cáo về công tác kiểm soát tình hình dịch Covid – 19 trên địa bàn tỉnh; tình hình khôi phục sản xuất kinh doanh; tình hình thu, chi ngân sách; giải quyết một số vướng mắc, khó khăn của UBND tỉnh.
 Thành phần: TS Nguyễn Hồng Chương - GĐ Sở.
 * Địa điểm: Hội trường A - Tỉnh ủy.
  
2-14 giờ: Dự phiên thảo luận trực tuyến tại Kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XV về tình hình thực hiện chính sách, chế độ BHXH, quản lý và sử dụng Quỹ BHXH năm 2020; việc thực hiện Nghị quyết 68/2013/QH13 về đẩy mạnh thực hiện chính sách pháp luật về BHYT, tiến tới BHYT toàn dân trong 2 năm 2019-2020.
 Thành phần: Đại diện Lãnh đạo Sở.
 * Địa điểm: Hội trường Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh.
  
Thứ năm 28/10/2021
Sáng:
  
1-8 giờ 30: Giao ban BGĐ, TT.ĐU, CĐNYT, Các phòng CN.
 * Thành phần: BGĐ Sở, TT.ĐU, CĐNYT, Các phòng CN.
 * Địa điểm: Hội trường B - Sở Y tế.
  
2-8 giờ: Tham gia Đoàn kiểm tra theo QĐ số 574/QĐ-QLD ngày 11/10/2021 của Cục QLD – BYT.
 Thành phần: Ds Quốc – TP.NVD.              
 * Địa điểm: Thuận An.
  
3-Trực, giám sát công tác phòng chống dịch Covid-19 (cả ngày).
 Thành phần: Lãnh đạo, các phòng ban, bộ phận liên quan.
 Địa điểm: Sở Y tế, CDC.
          
4-8 giờ 00: Trực Phòng Y tế – Trung tâm Hành chính tỉnh (Cả ngày).
 * Thành phần:  BVĐK tỉnh.
 * Địa điểm: Tháp B – Tầng 2 – TTHC tỉnh.
  
Thứ sáu 29/10/2021
Sáng:
  
1-10 giờ 00: Họp Giao ban trực tuyến công tác y tế, PCD Covid-19.
 * Thành phần: Theo Thông báo số 120/TB-SYT, ngày 06/10/2021.
 * Địa điểm: Phòng họp trực tuyến - Tầng 1 – TTHC tỉnh.
  
2-Trực, giám sát công tác phòng chống dịch Covid-19 (cả ngày).
 Thành phần: Lãnh đạo, các phòng ban, bộ phận liên quan.
 Địa điểm: Sở Y tế, CDC.
  
3-8 giờ 00: Trực Phòng Y tế – Trung tâm Hành chính tỉnh (Cả ngày).
 * Thành phần:  BVĐK tỉnh.
 * Địa điểm: Tháp B – Tầng 2 – TTHC tỉnh.
  
Thứ bảy 30/10/2021
Sáng: 
1-Các Thành viên tổ công tác hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp khôi phục hoạt động sản xuất kinh doanh dự cùng Thường trực UBND tỉnh đi thăm, làm việc tại các cơ sở, doanh nghiệp về khôi phục sản xuất (có Chương trình riêng).
  
2-7 giờ 30: Thẩm định các PKCK tại Dĩ An, Dầu Tiếng, Bến Cát.
 * Thành phần: Phòng NVY.
 * Địa điểm: Dĩ An, Dầu Tiếng, Bến Cát.
 Xe :
  
3-8 giờ: Trực, làm việc tại cơ quan Sở Y tế (cả ngày).
 Thành phần: Lãnh đạo, các phòng ban. Bộ phận Văn thư bố trí người trực tại cơ quan để tiếp nhận và phát hành văn bản.
 Địa điểm: Sở Y tế.
  
4-Trực, giám sát công tác phòng chống dịch Covid-19 (cả ngày).
 Thành phần: Lãnh đạo, các phòng ban, bộ phận liên quan.
 Địa điểm: Sở Y tế, CDC.
  
Chủ nhật 31/10/2021
Sáng: 
1-8 giờ: Trực, làm việc tại cơ quan Sở Y tế (cả ngày).
 Thành phần: Lãnh đạo, các phòng ban. Bộ phận Văn thư bố trí người trực tại cơ quan để tiếp nhận và phát hành văn bản.
 Địa điểm: Sở Y tế.
  
2-Trực, giám sát công tác phòng chống dịch Covid-19 (cả ngày).
 Thành phần: Lãnh đạo, các phòng ban, bộ phận liên quan.
 Địa điểm: Sở Y tế, CDC.

 

Nơi nhận:

- Văn phòng UBND tỉnh;

- Ban QLTN - TTHC tỉnh;

- BGĐ Sở, TT.ĐU, CĐN;

- Các Phòng CN Sở;

- Các Đơn vị trực thuộc (Website SYT);

- Lưu VT, VP (M).

GIÁM ĐỐC

 

(DỰ THẢO) LỊCH LÀM VIỆC SỞ Y TẾ Tuần lễ từ ngày 18/10/2021 đến ngày 24/10/2021Lịch làm việc(DỰ THẢO) LỊCH LÀM VIỆC SỞ Y TẾ Tuần lễ từ ngày 18/10/2021 đến ngày 24/10/2021/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
(Lịch này thay thư mời họp)
17/10/2021 13:00NoĐã ban hành

(DỰ THẢO) LỊCH LÀM VIỆC SỞ Y TẾ

Tuần lễ từ ngày 18/10/2021 đến ngày 24/10/2021

(Lịch này thay thư mời họp)

Lich So Y te 18-10 den 24-10-2021.pdf 


Trong tuần, 7 giờ 30 hàng ngày, Ban Giám đốc Sở, CDC tỉnh họp về tình hình phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh (theo Lịch làm việc của Tỉnh ủy và UBND tỉnh); Bs Tài – TP.NVY và ThS Sơn - VP Sở dự cùng.

* Địa điểm: Phòng họp A – UBND tỉnh.

                                              

Thứ hai 18/10/2021:
Sáng:
1-7 giờ 30: Ban Chỉ đạo phòng, chống Covid - 19 của tỉnh họp trực tuyến Sơ kết mô hình Trạm Y tế lưu động ở xã, phường, trong khu, cụm công nghiệp, doanh nghiệp; việc điều trị F0 tại nhà; công tác phòng, chống dịch và tổ chức sản xuất tại doanh nghiệp; về dự thảo chính sách đối với người nhiễm Covid - 19 (Sở Y tế chuẩn bị nội dung).
 * Thành phần: Thành viên Ban Chỉ đạo Covid - 19 của tỉnh (theo Quyết định số 1825/QĐ-UBND ngày 15/7/2021 của UBND tỉnh).
 * Địa điểm: Phòng họp A - UBND tỉnh.
  
2-8 giờ 30: Họp tham mưu phê duyệt Đề án "Thành lập Phòng khám đa khoa trong các khu công nghiệp".
 * Thành phần: Lãnh đạo Sở Y tế (Bs Thơm), Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh, Sở Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Công thương, Nội vụ, Công an tỉnh, Bảo hiểm xã hội tỉnh, Tổng Công ty Becamex; Phòng Nghiệp vụ Y.
 * Địa điểm: Phòng họp Tầng 1, Tháp A - TTHC tỉnh.
  
3-Trực, giám sát công tác phòng chống dịch Covid-19 (cả ngày).
 Thành phần: Lãnh đạo, các phòng ban, bộ phận liên quan.
 Địa điểm: Sở Y tế, CDC.
  
4-8 giờ 00: Trực Phòng Y tế – Trung tâm Hành chính tỉnh (Cả ngày).
 * Thành phần: TTYT TP.Thủ Dầu Một.
 * Địa điểm: Tháp B – Tầng 2 – TTHC tỉnh.
Chiều:
  
1-14 giờ: Họp về việc phối hợp rà soát các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn liên quan đến việc xét nghiệm và lưu thông trên địa bàn tỉnh.
 * Thành phần: Lãnh đạo sở, CDC.
 * Địa điểm: Khu làm việc số 1, Tầng 1,  Tháp A, TTHC tỉnh.
  
2-14 giờ 00: Giao ban BGĐ, TT.ĐU, CĐNYT, Các phòng CN.
 * Thành phần: BGĐ Sở, TT.ĐU, CĐNYT, Các phòng CN.
 * Địa điểm: Hội trường B - Sở Y tế.
  
Thứ ba 19/10/2021:
Sáng:
1-8 giờ 00: Dự họp với Thường trực Tỉnh ủy về các chính sách hỗ trợ liên quan phòng chống dịch; về tình hình thu chi ngân sách; tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công; báo cáo kết quả thực hiện chương trình, kế hoạch đầu tư nhà ở giai đoạn 2016 – 2020 và định hướng phát triển nhà ở giai đoạn 2021 - 2025 (Nội dung 2 - theo lịch Tỉnh ủy).
 * Thành phần: TS Nguyễn Hồng Chương – GĐ Sở.
 * Địa điểm: Hội trường A - Tỉnh ủy.
  
2-8 giờ 00: Kiểm tra, việc thực hiện các quy định pháp luật về KCB trong tình hình phòng chống Covid-19 (từ ngày 19/10 đến 21/10).
 * Thành phần:Thanh tra, P.NVY, Phòng Y tế.
 * Địa điểm: Tân Uyên, Bắc TU, Dĩ An.
 * Xe: Cá nhân.
  
3-Trực, giám sát công tác phòng chống dịch Covid-19 (cả ngày).
 Thành phần: Lãnh đạo, các phòng ban, bộ phận liên quan.
 Địa điểm: Sở Y tế, CDC.
  
4-8 giờ 00: Trực Phòng Y tế – Trung tâm Hành chính tỉnh (Cả ngày).
 * Thành phần: BVĐK tỉnh.
 * Địa điểm: Tháp B - Tầng 2 – TTHC tỉnh.
  
Chiều:
  
1-14 giờ 00: Họp thống nhất điều kiện tổ chức các giải thể thao.
 * Thành phần: Bs Huỳnh Thanh Hà – PGĐ Sở.
 * Địa điểm: Đài PT-TH tỉnh.
  
Thứ tư 20/10/2021.
Sáng:
1-7 giờ 30: Họp trực tuyến cùng Lãnh đạo UBND tỉnh nghe Sở Giáo dục và Đào tạo báo cáo về cơ sở vật chất ngành giáo dục trung dụng làm nơi cách ly phòng, chống dịch Covid -19 và Kế hoạch giảng dạy, học tập trong trạng thái bình thường mới.
 * Thành phần: TS Nguyễn Hồng Chương – GĐ Sở.
 * Địa điểm: Phòng họp A - UBND tỉnh.
  
2-9 giờ 00: Họp trực tuyến cùng Lãnh đạo UBND tỉnh về việc Sở Y tế báo cáo Kế hoạch tiêm vắc xin; kết quả thực hiện trạm y tế lưu động; kế hoạch đáp ứng nhân lực khi các lực lượng y tế chi viện rút khỏi Bình Dương; Kế hoạch sắp xếp khu cách ly và xây dựng cơ sở y tế điều trị bệnh nhân tại các huyện.
 * Thành phần: TS Nguyễn Hồng Chương – GĐ Sở, P.NVY, VP (TC).
 * Địa điểm: Phòng họp A - UBND tỉnh.
  
310 giờ 30: Họp trực tuyến cùng Lãnh đạo UBND tỉnh về việc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội báo cáo Kết quả, tình hình triển khai các gói an sinh xã hội và những tồn tại, vướng mắc.
 * Thành phần: TS Nguyễn Hồng Chương – GĐ Sở.
 * Địa điểm: Phòng họp A - UBND tỉnh.
  
4-9 giờ 00: Dự phiên khai mạc Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XV.
 * Thành phần: Bs Cao Thị Bích Thuận – PGĐ Sở.
 * Địa điểm: HT. Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh (Tầng 20, Tháp B).
  
5-Trực, giám sát công tác phòng chống dịch Covid-19 (cả ngày).
 Thành phần: Lãnh đạo, các phòng ban, bộ phận liên quan.
 Địa điểm: Sở Y tế, CDC.
  
6-8 giờ 00: Trực Phòng Y tế – Trung tâm Hành chính tỉnh (Cả ngày).
 * Thành phần:  Ban BVSKCB tỉnh.
 * Địa điểm: Tháp B - Tầng 2 – TTHC tỉnh.
Chiều:
1-14 giờ: Họp Đơn vị mua thuốc tập trung thông qua Danh mục thuốc dược liệu, thuốc cổ truyền, vị thuốc YHCT.
 Thành phần: Bs Đoàn Thị Hồng Thơm – PGĐ Sở, và Giấy mời.
 * Địa điểm: BV.YHCT tỉnh.
Thứ năm 21/10/2021
Sáng:
1-7 giờ 30: Họp giao ban Ban Chỉ đạo phòng, chống Covid - 19 tỉnh.
 Thành phần: Lãnh đạo sở, CDC.
 * Địa điểm: Phòng họp A - UBND tỉnh.
  
2-8 giờ: Họp Hội đồng Giám định Y khoa tỉnh (Cả ngày).
 Thành phần: Bs Đoàn Thị Hồng Thơm – PGĐ Sở, Chủ tịch HĐ.
 * Địa điểm: TT. Giám định Y khoa tỉnh.
  
3-Trực, giám sát công tác phòng chống dịch Covid-19 (cả ngày).
 Thành phần: Lãnh đạo, các phòng ban, bộ phận liên quan.
 Địa điểm: Sở Y tế, CDC.
          
4-8 giờ 00: Trực Phòng Y tế – Trung tâm Hành chính tỉnh (Cả ngày).
 * Thành phần:  BVĐK tỉnh.
 * Địa điểm: Tháp B – Tầng 2 – TTHC tỉnh.
  
Thứ sáu 22/10/2021
Sáng:
1-8 giờ 00: Dự Hội nghị sơ kết công tác PCD Covid-19 huyện Dầu Tiếng.
 Thành phần: TS Nguyễn Hồng Chương - GĐ Sở.
 * Địa điểm: Phòng họp 1 – Huyện ủy Dầu Tiếng.
  
2-10 giờ 00: Họp Giao ban trực tuyến công tác y tế, PCD Covid-19.
 * Thành phần: Theo Thông báo số 120/TB-SYT, ngày 06/10/2021.
 * Địa điểm: Phòng họp trực tuyến - Tầng 1 – TTHC tỉnh.
  
3-Trực, giám sát công tác phòng chống dịch Covid-19 (cả ngày).
 Thành phần: Lãnh đạo, các phòng ban, bộ phận liên quan.
 Địa điểm: Sở Y tế, CDC.
  
4-8 giờ 00: Trực Phòng Y tế – Trung tâm Hành chính tỉnh (Cả ngày).
 * Thành phần:  BVĐK tỉnh.
 * Địa điểm: Tháp B – Tầng 2 – TTHC tỉnh.
  
Chiều:
  
1-14 giờ 00: Họp Đảng ủy Sở Y tế mở rộng.
 Thành phần: BCH Đảng ủy sở, Bí thư các Chi bộ TT.
 * Địa điểm: TT.KSBT tỉnh.
  
Thứ bảy 23/10/2021
Sáng: 
  
1-Thường trực UBND tỉnh cùng Thành viên tổ công tác hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp, khôi phục hoạt động sản xuất kinh doanh đi thăm, làm việc tại các cơ sở, doanh nghiệp về khôi phục sản xuất trên địa bàn tỉnh
 Thành phần: TS Nguyễn Hồng Chương - GĐ Sở - TV tổ công tác
 Địa điểm: Theo Chương trình riêng.
  
2-8 giờ: Trực, làm việc tại cơ quan Sở Y tế (cả ngày).
 Thành phần: Lãnh đạo, các phòng ban. Bộ phận Văn thư bố trí người trực tại cơ quan để tiếp nhận và phát hành văn bản.
 Địa điểm: Sở Y tế.
  
3-Trực, giám sát công tác phòng chống dịch Covid-19 (cả ngày).
 Thành phần: Lãnh đạo, các phòng ban, bộ phận liên quan.
 Địa điểm: Sở Y tế, CDC.
  
Chủ nhật 24/10/2021
Sáng: 
1-8 giờ: Trực, làm việc tại cơ quan Sở Y tế (cả ngày).
 Thành phần: Lãnh đạo, các phòng ban. Bộ phận Văn thư bố trí người trực tại cơ quan để tiếp nhận và phát hành văn bản.
 Địa điểm: Sở Y tế.
  
2-Trực, giám sát công tác phòng chống dịch Covid-19 (cả ngày).
 Thành phần: Lãnh đạo, các phòng ban, bộ phận liên quan.
 Địa điểm: Sở Y tế, CDC.

 

Nơi nhận:

- Văn phòng UBND tỉnh;

- Ban QLTN - TTHC tỉnh;

- BGĐ Sở, TT.ĐU, CĐN;

- Các Phòng CN Sở;

- Các Đơn vị trực thuộc (Website SYT);

- Lưu VT, VP (M).

GIÁM ĐỐC

 

LỊCH LÀM VIỆC SỞ Y TẾ Tuần lễ từ ngày 11/10/2021 đến ngày 17/10/2021Lịch làm việcLỊCH LÀM VIỆC SỞ Y TẾ Tuần lễ từ ngày 11/10/2021 đến ngày 17/10/2021/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
(Lịch này thay thư mời họp)
11/10/2021 15:00NoĐã ban hành

LỊCH LÀM VIỆC SỞ Y TẾ

Tuần lễ từ ngày 11/10/2021 đến ngày 17/10/2021

(Lịch này thay thư mời họp)

Lich So Y te 11-10 den 17-10-2021.pdf


Trong tuần, 7 giờ 30 hàng ngày, Ban Giám đốc Sở, CDC tỉnh họp về tình hình phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh (theo Lịch làm việc của Tỉnh ủy và UBND tỉnh); Bs Tài – TP.NVY và ThS Sơn - VP Sở dự cùng.

* Địa điểm: Phòng họp A – UBND tỉnh.

                                              

Thứ hai 11/10/2021:
Sáng:
1-9 giờ 00: Hội nghị giao ban trực tuyến công tác phòng, chống dịch Covid -19 giữa Ban chỉ đạo tỉnh với Ban Chỉ đạo Covid - 19 huyện, thị xã, thành phố (Sở Y tế chuẩn bị báo cáo).
 * Thành phần: Thành viên Ban Chỉ đạo Covid - 19 của tỉnh (theo Quyết định số 1825/QĐ-UBND ngày 15/7/2021 của UBND tỉnh).
 * Địa điểm: Phòng họp A - UBND tỉnh.
  
2-10 giờ 00: Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid -19 tỉnh họp sơ kết đánh giá tình hình khi thực hiện nới lỏng giãn cách xã hội (Sở Y tế chuẩn bị nội dung).
 * Thành phần: Thành viên Ban Chỉ đạo Covid - 19 của tỉnh (theo Quyết định số 1825/QĐ-UBND ngày 15/7/2021 của UBND tỉnh).
 * Địa điểm: Phòng họp A - UBND tỉnh.
  
3-10 giờ 00: Họp, làm việc với Tổ chức sáng kiến tiếp cận y tế Clinton về hỗ trợ oxy y tế.
 * Thành phần: Đại diện Lãnh đạo sở; Ths Hiền, Ths Chinh.
 * Địa điểm: Sở Y tế.
  
4-10 giờ 00: Họp về việc thực hiện TTHC đặc biệt, cấp bách liên quan đến người dân, doanh nghiệp trong giai đoạn bình thường mới tại TTHC công của tỉnh.
 * Thành phần: ThS Minh – Phó Chánh VP.
 * Địa điểm: Phòng họp Tầng 1 – TTHC tỉnh.
  
5-8 giờ: Tiếp tục tham gia học lớp CCLLCT (từ ngày 11/10-19/10) và tập huấn công tác tài chính công đoàn.
 Thành phần: Bs Hồng – CT.CĐNYT và CN Giang  + CN Minh.
 Địa điểm: Online.
  
6-Trực, giám sát công tác phòng chống dịch Covid-19 (cả ngày).
 Thành phần: Lãnh đạo, các phòng ban, bộ phận liên quan.
 Địa điểm: Sở Y tế, CDC.
  
7-8 giờ 00: Trực Phòng Y tế – Trung tâm Hành chính tỉnh (Cả ngày).
 * Thành phần: TTYT TP.Thủ Dầu Một.
 * Địa điểm: Tháp B – Tầng 2 – TTHC tỉnh.
Chiều:
1-14 giờ: Họp Hội đồng tư vấn hỗ trợ công tác mua sắm phục vụ phòng, chống dịch Covid - 19.
 * Thành phần: Thành viên Hội đồng tư vấn (theo Quyết định số 1857/QĐ-UBND ngày 22/7/2021: TS Chương, Bs Tân, Bs Danh).
 * Địa điểm: Phòng họp B - UBND tỉnh.
  
2-14 giờ: Hội nghị trực tuyến của Bộ Y tế với các địa phương về kiểm điểm tiến độ triển khai tiêm vắc xin phòng Covid-19.
 * Thành phần: Bs Huỳnh Thanh Hà – PGĐ Sở, BVĐK tỉnh, CDC, Phòng Nghiệp vụ Y.
 * Địa điểm: Viettel Bình Dương.
  
3-14 giờ 00: Đi kiểm tra, khảo sát công tác phòng, chống dịch Covid - 19 và tình hình khôi phục sản xuất kinh doanh tại một số doanh nghiệp trong Khu Công nghiệp Acendas Protrade (theo Chương trình 03-CTr/VPTU ngày 08/10/2021 của Văn phòng Tỉnh ủy).
 * Thành phần: Lãnh đạo Sở Y tế.
 * Địa điểm: Văn phòng Khu Công nghiệp Acendas Protrade.
  
4-14 giờ 00: Hội nghị trực tuyến sơ kết công tác Công an trong phòng chống dịch Covid-19.
 * Thành phần: Uỷ quyền Phòng Nghiệp vụ Y dự.
 * Địa điểm: Trung tâm Chỉ huy – CA tỉnh.
  
5-16 giờ 00: Đi kiểm tra, khảo sát thực tế công tác phòng, chống dịch và tình hình phục hồi sản xuất kinh doanh của một số doanh nghiệp và dự Khai trương Trạm Y tế tại Khu công nghiệp Đồng An 2 (theo Chương trình số 03-CTr/VPTU ngày 08/10/2021 của Văn phòng Tỉnh ủy).
 * Thành phần: Lãnh đạo Sở Y tế.
 * Địa điểm: Văn phòng KCN Đồng An 2 – TP.TDM.
Thứ ba 12/10/2021:
Sáng:
1-8 giờ 00: Đi kiểm tra, khảo sát công tác phòng, chống dịch Covid - 19 và tình hình khôi phục sản xuất kinh doanh tại huyện Bàu Bàng (theo Chương trình 03-CTr/VPTU ngày 08/10/2021 của Văn phòng Tỉnh ủy).
 * Thành phần: Lãnh đạo Sở Y tế.
 * Địa điểm: Huyện Bàu Bàng.
  
1-8 giờ 00: Kiểm tra, việc thực hiện các quy định pháp luật về KCB trong tình hình phòng chống Covid-19 (từ ngày 12/10 đến 14/10).
 * Thành phần:Thanh tra, P.NVY, Phòng Y tế.
 * Địa điểm: Tân Uyên, Phú Giáo, Bắc TU.
 * Xe: Cá nhân.
  
2-Trực, giám sát công tác phòng chống dịch Covid-19 (cả ngày).
 Thành phần: Lãnh đạo, các phòng ban, bộ phận liên quan.
 Địa điểm: Sở Y tế, CDC.
  
3-8 giờ 00: Trực Phòng Y tế – Trung tâm Hành chính tỉnh (Cả ngày).
 * Thành phần: BVĐK tỉnh.
 * Địa điểm: Tháp B - Tầng 2 – TTHC tỉnh.
 
Thứ tư 13/10/2021.
Sáng:
  
1-Trực, giám sát công tác phòng chống dịch Covid-19 (cả ngày).
 Thành phần: Lãnh đạo, các phòng ban, bộ phận liên quan.
 Địa điểm: Sở Y tế, CDC.
  
2-8 giờ 00: Trực Phòng Y tế – Trung tâm Hành chính tỉnh (Cả ngày).
 * Thành phần:  Ban BVSKCB tỉnh.
 * Địa điểm: Tháp B - Tầng 2 – TTHC tỉnh.
Chiều:
1-14 giờ: Dự cùng Lãnh đạo UBND tỉnh gặp gỡ các Hiệp hội, Doanh nghiệp tiêu biểu và họp mặt và tôn vinh doanh nhân Bình Dương nhân kỷ niệm 76 năm Ngày Doanh nhân Việt Nam (có Thư mời riêng).
 Thành phần: TS Nguyễn Hồng Chương – GĐ Sở.
 * Địa điểm: Trung tâm Hội nghị và Triển lãm tỉnh.
  
Thứ năm 14/10/2021
Sáng:
1-8 giờ: Họp báo cáo Lãnh đạo UBND tỉnh Đề án đảm bảo nguồn nhân lực y tế giai đoạn 2021 - 2025.
 Thành phần: TS Nguyễn Hồng Chương – GĐ Sở, VP-TC.
 * Địa điểm: Phòng họp B - UBND tỉnh.
  
2-8 giờ: Dự Hội thảo trực tuyến "Phục hồi kinh tế, thích ứng linh hoạt, an toàn với đại dịch Covid - 19: Khắc phục đứt gãy kinh tế, tăng cường kết nối giữa các địa phương".
 Thành phần: Bs Đoàn Thị Hồng Thơm – PGĐ Sở.
 * Địa điểm: Hội trường A - UBND tỉnh.
  
3-Trực, giám sát công tác phòng chống dịch Covid-19 (cả ngày).
 Thành phần: Lãnh đạo, các phòng ban, bộ phận liên quan.
 Địa điểm: Sở Y tế, CDC.
          
4-8 giờ 00: Trực Phòng Y tế – Trung tâm Hành chính tỉnh (Cả ngày).
 * Thành phần:  BVĐK tỉnh.
 * Địa điểm: Tháp B – Tầng 2 – TTHC tỉnh.
  
Chiều:
1-15 giờ 00: Dự Hội nghị liên tịch chuẩn bị nội dung, chương trình họp thường lệ cuối năm 2021 - HĐND tỉnh khóa X (theo Giấy mời số 09/GM-HĐND ngày 08/10/2021 của HĐND tỉnh).
 * Thành phần:  Bs Cao Thị Bích Thuận - PGĐ Sở.
 * Địa điểm: Hội trường A - HĐND tỉnh (tầng 15, tháp B).
Thứ sáu 15/10/2021
Sáng:
1-7 giờ 30: Dự Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ 9, khóa XI
 Thành phần: TS Nguyễn Hồng Chương – TUV, GĐ Sở.
 * Địa điểm: Trung tâm Hội nghị và Triển lãm tỉnh.
  
2-Trực, giám sát công tác phòng chống dịch Covid-19 (cả ngày).
 Thành phần: Lãnh đạo, các phòng ban, bộ phận liên quan.
 Địa điểm: Sở Y tế, CDC.
  
3-8 giờ 00: Trực Phòng Y tế – Trung tâm Hành chính tỉnh (Cả ngày).
 * Thành phần:  BVĐK tỉnh.
 * Địa điểm: Tháp B – Tầng 2 – TTHC tỉnh.
Thứ bảy 16/10/2021
Sáng: 
1-8 giờ: Trực, làm việc tại cơ quan Sở Y tế (cả ngày).
 Thành phần: Lãnh đạo, các phòng ban. Bộ phận Văn thư bố trí người trực tại cơ quan để tiếp nhận và phát hành văn bản.
 Địa điểm: Sở Y tế.
  
2-Trực, giám sát công tác phòng chống dịch Covid-19 (cả ngày).
 Thành phần: Lãnh đạo, các phòng ban, bộ phận liên quan.
 Địa điểm: Sở Y tế, CDC.
Chủ nhật 17/10/2021
Sáng: 
1-8 giờ: Trực, làm việc tại cơ quan Sở Y tế (cả ngày).
 Thành phần: Lãnh đạo, các phòng ban. Bộ phận Văn thư bố trí người trực tại cơ quan để tiếp nhận và phát hành văn bản.
 Địa điểm: Sở Y tế.
  
2-Trực, giám sát công tác phòng chống dịch Covid-19 (cả ngày).
 Thành phần: Lãnh đạo, các phòng ban, bộ phận liên quan.
 Địa điểm: Sở Y tế, CDC.

 

Nơi nhận:

- Văn phòng UBND tỉnh;

- Ban QLTN - TTHC tỉnh;

- BGĐ Sở, TT.ĐU, CĐN;

- Các Phòng CN Sở;

- Các Đơn vị trực thuộc (Website SYT);

- Lưu VT, VP (M).

KT.GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

(Đã ký)

Cao Thị Bích Thuận

 

(DỰ THẢO) LỊCH LÀM VIỆC SỞ Y TẾ Tuần lễ từ ngày 04/10/2021 đến ngày 10/10/2021Lịch làm việc(DỰ THẢO) LỊCH LÀM VIỆC SỞ Y TẾ Tuần lễ từ ngày 04/10/2021 đến ngày 10/10/2021/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
(Lịch này thay thư mời họp)
02/10/2021 14:00NoĐã ban hành

(DỰ THẢO) LỊCH LÀM VIỆC SỞ Y TẾ

Tuần lễ từ ngày 04/10/2021 đến ngày 10/10/2021

(Lịch này thay thư mời họp)

(Du thao) Lich So Y te 04-10 den 10-10-2021.pdf

Thứ hai 04/10/2021:
Sáng:
  
1-7 giờ 30: Họp giao ban Thường trực Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid – 19 tỉnh.
 * Thành phần: Ban Giám đốc sở, CDC, Bs Tài – TP.NVY, ThS Sơn.
 * Địa điểm: Phòng họp A - UBND tỉnh.
  
2-Trực, giám sát công tác phòng chống dịch Covid-19 (cả ngày).
 Thành phần: Lãnh đạo, các phòng ban, bộ phận liên quan.
 Địa điểm: Sở Y tế, CDC.
                                                                        
3-8 giờ 00: Trực Phòng Y tế – Trung tâm Hành chính tỉnh (Cả ngày).
 * Thành phần: TTYT TP.Thủ Dầu Một.
 * Địa điểm: Tháp B – Tầng 2 – TTHC tỉnh.
Chiều:
1-14 giờ 00: Giao ban BGĐ, TT.ĐU, CĐNYT, Các phòng CN.
 * Thành phần: BGĐ Sở, TT.ĐU, CĐNYT, Các phòng CN.
 * Địa điểm: Hội trường B - Sở Y tế.
  
Thứ ba 05/10/2021:
Sáng:
1-8 giờ 00: Kiểm tra, việc thực hiện các quy định pháp luật về KCB trong tình hình phòng chống Covid-19 (từ ngày 05/10 đến 07/10).
 * Thành phần:Thanh tra, P.NVY, Phòng Y tế.
 * Địa điểm: Bến Cát, Bàu Bàng.
 * Xe: Cá nhân.
  
2-10 giờ 00: Hội nghị trực tuyến giải quyết các đề xuất của Tập đoàn Nike do Bộ kế hoạch và Đầu tư chủ trì.
 * Thành phần: Bs Cao Thị Bích Thuận – PGĐ Sở.
 * Địa điểm: Phòng họp B – UBND tỉnh.
  
3-10 giờ 30: Họp Giao ban trực tuyến công tác y tế, PCD Covid-19.
 * Thành phần: Theo Thông báo số 96/TB-SYT, ngày 14/9/2021.
 * Địa điểm: Phòng họp trực tuyến - Tầng 1 – TTHC tỉnh.
  
4-Trực, giám sát công tác phòng chống dịch Covid-19 (cả ngày).
 Thành phần: Lãnh đạo, các phòng ban, bộ phận liên quan.
 Địa điểm: Sở Y tế, CDC.
  
5-8 giờ 00: Trực Phòng Y tế – Trung tâm Hành chính tỉnh (Cả ngày).
 * Thành phần: BVĐK tỉnh.
 * Địa điểm: Tháp B - Tầng 2 – TTHC tỉnh.
  
Chiều:
  
1-15 giờ 00: Họp báo cáo UBND tỉnh về đề nghị xây dựng Nghị quyết Sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 45/2011/NQ-HĐND8 ngày 08/8/2011 của HĐND tỉnh về việc hỗ trợ sinh viên y, dược đào tạo theo địa chỉ sử dụng.
 * Thành phần: Ban Giám đốc sở, Văn phòng.
 * Địa điểm: Phòng họp B - UBND tỉnh.
  
Thứ tư 06/10/2021.
Sáng:
  
1-7 giờ 30: Họp giao ban Thường trực Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid – 19 tỉnh.
 * Thành phần: Ban Giám đốc sở, CDC, Bs Tài – TP.NVY, ThS Sơn.
 * Địa điểm: Phòng họp A - UBND tỉnh.
  
2-Trực, giám sát công tác phòng chống dịch Covid-19 (cả ngày).
 Thành phần: Lãnh đạo, các phòng ban, bộ phận liên quan.
 Địa điểm: Sở Y tế, CDC.
  
3-8 giờ 00: Trực Phòng Y tế – Trung tâm Hành chính tỉnh (Cả ngày).
 * Thành phần: Ban BVSKCB tỉnh.
 * Địa điểm: Tháp B - Tầng 2 – TTHC tỉnh.
  
Thứ năm 07/10/2021
Sáng:
  
1-9 giờ 00: Hội nghị trực tuyến với Hiệp hội Thương mại Mỹ tại Việt Nam - AmCham.
 * Thành phần: Bs Cao Thị Bích Thuận – PGĐ Sở.
 * Địa điểm: Trung tâm Hội nghị và Triển lãm tỉnh.
  
2-Trực, giám sát công tác phòng chống dịch Covid-19 (cả ngày).
 Thành phần: Lãnh đạo, các phòng ban, bộ phận liên quan.
 Địa điểm: Sở Y tế, CDC.
          
3-8 giờ 00: Trực Phòng Y tế – Trung tâm Hành chính tỉnh (Cả ngày).
 * Thành phần:   BVĐK tỉnh.
 * Địa điểm: Tháp B – Tầng 2 – TTHC tỉnh.
 
 
Chiều:
  
1-14 giờ 00: Họp Tổ công tác hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp khôi phục hoạt động sản xuất kinh doanh.
 * Thành phần: TS Nguyễn Hồng Chương - GĐ Sở.
 * Địa điểm: Phòng họp A - UBND tỉnh.
  
Thứ sáu 08/10/2021
Sáng:
1-7 giờ 30: Họp giao ban Thường trực Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid – 19 tỉnh.
 * Thành phần: Ban Giám đốc sở, CDC, Bs Tài – TP.NVY, ThS Sơn.
 * Địa điểm: Phòng họp A - UBND tỉnh.
  
2-10 giờ 30: Họp Giao ban trực tuyến công tác y tế, PCD Covid-19.
 * Thành phần: Theo Thông báo số 96/TB-SYT, ngày 14/9/2021.
 * Địa điểm: Phòng họp trực tuyến - Tầng 1 – TTHC tỉnh.
  
3-Trực, giám sát công tác phòng chống dịch Covid-19 (cả ngày).
 Thành phần: Lãnh đạo, các phòng ban, bộ phận liên quan.
 Địa điểm: Sở Y tế, CDC.
  
4-8 giờ 00: Trực Phòng Y tế – Trung tâm Hành chính tỉnh (Cả ngày).
 * Thành phần:  BVĐK tỉnh.
 * Địa điểm: Tháp B – Tầng 2 – TTHC tỉnh.
  
Thứ bảy 09/10/2021
Sáng: 
  
1-8 giờ: Trực, làm việc tại cơ quan Sở Y tế (cả ngày).
 Thành phần: Lãnh đạo, các phòng ban. Bộ phận Văn thư bố trí người trực tại cơ quan để tiếp nhận và phát hành văn bản.
 Địa điểm: Sở Y tế.
  
2-Trực, giám sát công tác phòng chống dịch Covid-19 (cả ngày).
 Thành phần: Lãnh đạo, các phòng ban, bộ phận liên quan.
 Địa điểm: Sở Y tế, CDC.
  
Chủ nhật 10/10/2021
Sáng: 
  
1-8 giờ: Trực, làm việc tại cơ quan Sở Y tế (cả ngày).
 Thành phần: Lãnh đạo, các phòng ban. Bộ phận Văn thư bố trí người trực tại cơ quan để tiếp nhận và phát hành văn bản.
 Địa điểm: Sở Y tế.
  
2-Trực, giám sát công tác phòng chống dịch Covid-19 (cả ngày).
 Thành phần: Lãnh đạo, các phòng ban, bộ phận liên quan.
 Địa điểm: Sở Y tế, CDC.
  

 

Nơi nhận:

- Văn phòng UBND tỉnh;

- Ban QLTN - TTHC tỉnh;

- BGĐ Sở, TT.ĐU, CĐN;

- Các Phòng CN Sở;

- Các Đơn vị trực thuộc (Website SYT);

- Lưu VT, VP (M).

GIÁM ĐỐC

 

(DỰ THẢO) LỊCH LÀM VIỆC SỞ Y TẾ Tuần lễ từ ngày 27/9/2021 đến ngày 03/10/2021Lịch làm việc(DỰ THẢO) LỊCH LÀM VIỆC SỞ Y TẾ Tuần lễ từ ngày 27/9/2021 đến ngày 03/10/2021/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
(Lịch này thay thư mời họp)
26/09/2021 16:00NoĐã ban hành

LỊCH LÀM VIỆC SỞ Y TẾ

Tuần lễ từ ngày 27/9/2021 đến ngày 03/10/2021

(Lịch này thay thư mời họp)

Du thao - Lich So Y te 27-9 den 03-10-2021.pdf


Trong tuần, 7 giờ 30 hàng ngày, Giám đốc và các Phó Giám đốc sở họp giao ban về tình hình phòng, chống dịch Covid -19 trên địa bàn tỉnh theo Lịch của Tỉnh uỷ và UBND tỉnh. Bs Tài – TP. Nghiệp vụ Y, ThS Sơn - Văn phòng Sở dự cùng.

* Địa điểm: Phòng họp Tầng 16, Tháp B – TTHC tỉnh.

                                        

Thứ hai 27/9/2021:
Sáng:
  
1-9 giờ 00: Giao ban BGĐ, TT.ĐU, CĐNYT, Các phòng CN.
 * Thành phần: BGĐ Sở, TT.ĐU, CĐNYT, Các phòng CN.
 * Địa điểm: Hội trường B - Sở Y tế.
  
2-10 giờ : Họp trực tuyến Tiểu ban điều phối Xét nghiệm - Tiêm vắc xin
 * Thành phần: BGĐ Sở ( TS Chương, BS Hà), CDC tỉnh, P.NVY.
 * Địa điểm: Phòng họp B – UBND tỉnh.
  
3-Trực, giám sát công tác phòng chống dịch Covid-19 (cả ngày).
 Thành phần: Lãnh đạo, các phòng ban, bộ phận liên quan.
 Địa điểm: Sở Y tế, CDC.
                                                                        
4-8 giờ 00: Trực Phòng Y tế – Trung tâm Hành chính tỉnh (Cả ngày).
 * Thành phần: Võ Văn Hải - TTYT TP.Thủ Dầu Một.
 * Địa điểm: Tháp B – Tầng 2 – TTHC tỉnh.
  
Thứ ba 28/9/2021:
Sáng:
  
1-8 giờ 00: Hội nghị Tổng kết Chương trình quốc gia khống chế và tiến tới loại trừ bệnh Dại giai đoạn 2017-2021 và Mit-tinh Ngày Thế giới phòng chống bệnh Dại do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức.
 * Thành phần: Bs Huỳnh Thanh Hà - PGĐ Sở, CDC tỉnh.
 * Địa điểm: Phòng họp B – UBND tỉnh.
  
2-8 giờ 30: Trao Quyết định công tác cán bộ tại BV.PHCN tỉnh.
 * Thành phần: Đại diện BGĐ Sở, Văn phòng sở.
 * Địa điểm: BV.PHCN tỉnh.
  
3-9 giờ 30: Trao Quyết định công tác cán bộ tại TT.GĐYK tỉnh.
 * Thành phần: Đại diện BGĐ Sở, Văn phòng sở.
 * Địa điểm: TT.GĐYK tỉnh.
  
410 giờ 30: Họp Giao ban trực tuyến công tác y tế, PCD Covid-19.
 * Thành phần: Theo Thông báo số 96/TB-SYT, ngày 14/9/2021.
 * Địa điểm: Phòng họp trực tuyến - Tầng 1 – TTHC tỉnh.
  
5-Trực, giám sát công tác phòng chống dịch Covid-19 (cả ngày).
 Thành phần: Lãnh đạo, các phòng ban, bộ phận liên quan.
 Địa điểm: Sở Y tế, CDC.
  
6-8 giờ 00: Trực Phòng Y tế – Trung tâm Hành chính tỉnh (Cả ngày).
 * Thành phần: Ngô Lê Phương Uyên  - BVĐK tỉnh.
 * Địa điểm: Tháp B - Tầng 2 – TTHC tỉnh.
  
Thứ tư 29/9/2021.
Sáng:
  
1-9 giờ 00: Trao Quyết định công tác cán bộ tại TTYT Thuận An.
 * Thành phần: Đại diện BGĐ Sở, Văn phòng sở.
 * Địa điểm: TTYT Thuận An.
  
2-Trực, giám sát công tác phòng chống dịch Covid-19 (cả ngày).
 Thành phần: Lãnh đạo, các phòng ban, bộ phận liên quan.
 Địa điểm: Sở Y tế, CDC.
  
3-8 giờ 00: Trực Phòng Y tế – Trung tâm Hành chính tỉnh (Cả ngày).
 * Thành phần: Thượng Thị Ngọc Thảo – Ban BVSKCB tỉnh.
 * Địa điểm: Tháp B - Tầng 2 – TTHC tỉnh.
  
Thứ năm 30/9/2021
Sáng:
  
1-7 giờ 00: Ban Thường vụ CĐNYT thăm đơn vị tuyến đầu chống dịch
 * Thành phần: BTV.CĐNYT.
 * Địa điểm: Theo KH.
  
2-Trực, giám sát công tác phòng chống dịch Covid-19 (cả ngày).
 Thành phần: Lãnh đạo, các phòng ban, bộ phận liên quan.
 Địa điểm: Sở Y tế, CDC.
          
3-8 giờ 00: Trực Phòng Y tế – Trung tâm Hành chính tỉnh (Cả ngày).
 * Thành phần:  Vũ Thị Thanh Tâm - BVĐK tỉnh.
 * Địa điểm: Tháp B – Tầng 2 – TTHC tỉnh.
 
 
Chiều:
  
1-13 giờ 30: Tham gia Đoàn kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ liên quan đến công tác PCD Covid-19 trên địa bàn thị xã Tân Uyên.
 * Thành phần: TS Nguyễn Hồng Chương – GĐ Sở.
 * Địa điểm: Thị xã Tân Uyên.
  
Thứ sáu 01/10/2021
Sáng:
1-10 giờ 30: Họp Giao ban trực tuyến công tác y tế, PCD Covid-19.
 * Thành phần: Theo Thông báo số 96/TB-SYT, ngày 14/9/2021.
 * Địa điểm: Phòng họp trực tuyến - Tầng 1 – TTHC tỉnh.
  
2-7 giờ 00: Ban Thường vụ CĐNYT thăm đơn vị tuyến đầu chống dịch
 * Thành phần: BTV.CĐNYT.
 * Địa điểm: Theo KH.
  
3-Trực, giám sát công tác phòng chống dịch Covid-19 (cả ngày).
 Thành phần: Lãnh đạo, các phòng ban, bộ phận liên quan.
 Địa điểm: Sở Y tế, CDC.
  
4-8 giờ 00: Trực Phòng Y tế – Trung tâm Hành chính tỉnh (Cả ngày).
 * Thành phần:  Vũ Thị Thu Hoài - BVĐK tỉnh.
 * Địa điểm: Tháp B – Tầng 2 – TTHC tỉnh.
  
Chiều:
1-16 giờ 00: Dự cùng lãnh đạo tỉnh họp trực tuyến với Hiệp hội Doanh nghiệp Châu Âu tại Việt Nam.
 * Thành phần: Đại diện Lãnh đạo Sở Y tế.
 * Địa điểm: Trung tâm Hội nghị & Triển lãm tỉnh.
  
Thứ bảy 02/10/2021
Sáng: 
1-8 giờ: Trực, làm việc tại cơ quan Sở Y tế (cả ngày).
 Thành phần: Lãnh đạo, các phòng ban. Bộ phận Văn thư bố trí người trực tại cơ quan để tiếp nhận và phát hành văn bản.
 Địa điểm: Sở Y tế.
  
2-Trực, giám sát công tác phòng chống dịch Covid-19 (cả ngày).
 Thành phần: Lãnh đạo, các phòng ban, bộ phận liên quan.
 Địa điểm: Sở Y tế, CDC.
Chủ nhật 03/10/2021
Sáng: 
1-8 giờ: Trực, làm việc tại cơ quan Sở Y tế (cả ngày).
 Thành phần: Lãnh đạo, các phòng ban. Bộ phận Văn thư bố trí người trực tại cơ quan để tiếp nhận và phát hành văn bản.
 Địa điểm: Sở Y tế.
  
2-Trực, giám sát công tác phòng chống dịch Covid-19 (cả ngày).
 Thành phần: Lãnh đạo, các phòng ban, bộ phận liên quan.
 Địa điểm: Sở Y tế, CDC.
  

 

Nơi nhận:

- Văn phòng UBND tỉnh;

- Ban QLTN - TTHC tỉnh;

- BGĐ Sở, TT.ĐU, CĐN;

- Các Phòng CN Sở;

- Các Đơn vị trực thuộc (Website SYT);

- Lưu VT, VP (M).

GIÁM ĐỐC

 

LỊCH LÀM VIỆC SỞ Y TẾ Tuần lễ từ ngày 20/9/2021 đến ngày 26/9/2021Lịch làm việcLỊCH LÀM VIỆC SỞ Y TẾ Tuần lễ từ ngày 20/9/2021 đến ngày 26/9/2021/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
(Lịch này thay thư mời họp)
20/09/2021 11:00NoĐã ban hành

LỊCH LÀM VIỆC SỞ Y TẾ

Tuần lễ từ ngày 20/9/2021 đến ngày 26/9/2021

(Lịch này thay thư mời họp)

Lich So Y te 20-9 den 26-9-2021.pdf

 

Trong tuần, 7 giờ 30 hàng ngày, Giám đốc và các Phó Giám đốc sở họp giao ban về tình hình phòng, chống dịch Covid -19 trên địa bàn tỉnh theo Lịch của Tỉnh uỷ và UBND tỉnh. Bs Tài – TP. Nghiệp vụ Y, ThS Sơn - Văn phòng Sở dự cùng.

* Địa điểm: Phòng họp Tầng 16, Tháp B – TTHC tỉnh.


Thứ hai 20/9/2021:
Sáng:
1-Kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ có liên quan đến công tác phòng, chống dịch Covid - 19 trên địa bàn tỉnh (theo Kế hoạch số 06-KH/BCĐ ngày 15/9/2021 của Ban Chỉ đạo  Covid - 19 tỉnh).
 * Thành phần: BGĐ Sở (TS Chương, Bs Hà, Bs Thơm) và các thành viên có tên theo Kế hoạch số 06-KH/BCĐ ngày 15/9/2021 của Ban Chỉ đạo Covid - 19 tỉnh.
 * Địa điểm: Theo KH số 06-KH/BCĐ ngày 15/9/2021.
  
2-8 giờ 00: Hội nghị trực tuyến về tình hình hoạt động, các khó khăn, vướng mắc và giải pháp phục hồi hoạt động của các Khu công nghiệp, Khu chế xuất, Khu công nghệ cao và Cụm công nghiệp (dự kiến cả ngày).
 * Thành phần: BS Cao Thị Bích Thuận – PGĐ Sở Y tế.
 * Địa điểm: Phòng họp A – UBND tỉnh.
  
3-Trực, giám sát công tác phòng chống dịch Covid-19 (cả ngày).
 Thành phần: Lãnh đạo, các phòng ban, bộ phận liên quan.
 Địa điểm: Sở Y tế, CDC.
                                                                        
4-8 giờ 00: Trực Phòng Y tế – Trung tâm Hành chính tỉnh (Cả ngày).
 * Thành phần: Võ Văn Hải - TTYT TP.Thủ Dầu Một.
 * Địa điểm: Tháp B – Tầng 2 – TTHC tỉnh.
Chiều:
1-14 giờ 00: Hội nghị về giải pháp khôi phục hoạt động của các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Bình Dương
 * Thành phần: BS Đoàn Thị Hồng Thơm – PGĐ Sở.
 * Địa điểm: Trung tâm Hội nghị Triễn lãm tỉnh Bình Dương.
  
2-13 giờ 00: Dự cùng LĐLĐ tỉnh thăm đơn vị tuyến đầu chống dịch
 * Thành phần: Bs Hồng – CT.CĐNYT.
 * Địa điểm: Theo KH.
Thứ ba 21/9/2021:
Sáng:
  
1-9 giờ 00: Hội nghị Đối thoại trực tiếp với một số doanh nghiệp (theo Thư mời số 174/TM-UBND ngày 17/9/2021 của UBND tỉnh).
 * Thành phần: BS Cao Thị Bích Thuận – PGĐ Sở.
 * Địa điểm: Trung tâm Hội nghị triển lãm tỉnh.
  
2-9 giờ 00: Họp giao ban Ban Giám đốc.
 * Thành phần: Ban Giám đốc Sở Y tế.
 * Địa điểm: Hội trường A – Sở Y tế.
  
3-10 giờ 30: Họp Giao ban trực tuyến công tác y tế, PCD Covid-19.
 * Thành phần: Theo Thông báo số 96/TB-SYT, ngày 14/9/2021.
 * Địa điểm: Phòng họp trực tuyến - Tầng 1 – TTHC tỉnh.
  
4-Trực, giám sát công tác phòng chống dịch Covid-19 (cả ngày).
 Thành phần: Lãnh đạo, các phòng ban, bộ phận liên quan.
 Địa điểm: Sở Y tế, CDC.
  
5-8 giờ 00: Trực Phòng Y tế – Trung tâm Hành chính tỉnh (Cả ngày).
 * Thành phần: Nguyễn Đức Minh Hùng - BVĐK tỉnh.
 * Địa điểm: Tháp B - Tầng 2 – TTHC tỉnh.
Chiều:
1-13 giờ 00: Dự cùng LĐLĐ tỉnh thăm đơn vị tuyến đầu chống dịch
 * Thành phần: Bs Hồng – CT.CĐNYT.
 * Địa điểm: Theo KH.
Thứ tư 22/9/2021.
Sáng:
1-8 giờ 00: Dự Phiên họp UBND tỉnh thường kỳ tháng 9/2021 hình thức trực tuyến, mở rộng.
 * Thành phần: TS Nguyễn Hồng Chương – GĐ Sở.
 * Địa điểm: Hội trường B - Tỉnh ủy
  
2-Trực, giám sát công tác phòng chống dịch Covid-19 (cả ngày).
 Thành phần: Lãnh đạo, các phòng ban, bộ phận liên quan.
 Địa điểm: Sở Y tế, CDC.
  
3-8 giờ 00: Trực Phòng Y tế – Trung tâm Hành chính tỉnh (Cả ngày).
 * Thành phần: Nguyễn Thị Mỹ Yến – Ban BVSKCB tỉnh.
 * Địa điểm: Tháp B - Tầng 2 – TTHC tỉnh.
  
Thứ năm 23/9/2021
Sáng:
1-7 giờ 00: Ban Thường vụ CĐNYT thăm đơn vị tuyến đầu chống dịch
 * Thành phần: BTV.CĐNYT.
 * Địa điểm: Theo KH.
  
2-Trực, giám sát công tác phòng chống dịch Covid-19 (cả ngày).
 Thành phần: Lãnh đạo, các phòng ban, bộ phận liên quan.
 Địa điểm: Sở Y tế, CDC.
          
3-8 giờ 00: Trực Phòng Y tế – Trung tâm Hành chính tỉnh (Cả ngày).
 * Thành phần:  Phạm Thị Thanh Tú  - BVĐK tỉnh.
 * Địa điểm: Tháp B – Tầng 2 – TTHC tỉnh.
  
Thứ sáu 24/9/2021
Sáng:
1-10 giờ 30: Họp Giao ban trực tuyến công tác y tế, PCD Covid-19.
 * Thành phần: Theo Thông báo số 96/TB-SYT, ngày 14/9/2021.
 * Địa điểm: Phòng họp trực tuyến - Tầng 1 – TTHC tỉnh.
  
2-7 giờ 00: Ban Thường vụ CĐNYT thăm đơn vị tuyến đầu chống dịch
 * Thành phần: BTV.CĐNYT.
 * Địa điểm: Theo KH.
  
3-Trực, giám sát công tác phòng chống dịch Covid-19 (cả ngày).
 Thành phần: Lãnh đạo, các phòng ban, bộ phận liên quan.
 Địa điểm: Sở Y tế, CDC.
  
4-8 giờ 00: Trực Phòng Y tế – Trung tâm Hành chính tỉnh (Cả ngày).
 * Thành phần:  Hồ Quốc Dũng  - BVĐK tỉnh.
 * Địa điểm: Tháp B – Tầng 2 – TTHC tỉnh.
  
Thứ bảy 25/9/2021
Sáng: 
  
1-8 giờ: Trực, làm việc tại cơ quan Sở Y tế (cả ngày).
 Thành phần: Lãnh đạo, các phòng ban. Bộ phận Văn thư bố trí người trực tại cơ quan để tiếp nhận và phát hành văn bản.
 Địa điểm: Sở Y tế.
  
2-Trực, giám sát công tác phòng chống dịch Covid-19 (cả ngày).
 Thành phần: Lãnh đạo, các phòng ban, bộ phận liên quan.
 Địa điểm: Sở Y tế, CDC.
  
Chủ nhật 26/9/2021
Sáng: 
  
1-8 giờ: Trực, làm việc tại cơ quan Sở Y tế (cả ngày).
 Thành phần: Lãnh đạo, các phòng ban. Bộ phận Văn thư bố trí người trực tại cơ quan để tiếp nhận và phát hành văn bản.
 Địa điểm: Sở Y tế.
  
2-Trực, giám sát công tác phòng chống dịch Covid-19 (cả ngày).
 Thành phần: Lãnh đạo, các phòng ban, bộ phận liên quan.
 Địa điểm: Sở Y tế, CDC.
  

 

Nơi nhận:

- Văn phòng UBND tỉnh;

- Ban QLTN - TTHC tỉnh;

- BGĐ Sở, TT.ĐU, CĐN;

- Các Phòng CN Sở;

- Các Đơn vị trực thuộc (Website SYT);

- Lưu VT, VP (M).

GIÁM ĐỐC

(Đã ký)

Nguyễn Hồng Chương

LỊCH LÀM VIỆC SỞ Y TẾ Tuần lễ từ ngày 13/9/2021 đến ngày 19/9/2021Lịch làm việcLỊCH LÀM VIỆC SỞ Y TẾ Tuần lễ từ ngày 13/9/2021 đến ngày 19/9/2021/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
(Lịch này thay thư mời họp)
12/09/2021 12:00NoĐã ban hành

LỊCH LÀM VIỆC SỞ Y TẾ

Tuần lễ từ ngày 13/9/2021 đến ngày 19/9/2021

(Lịch này thay thư mời họp)

Lich So Y te 13-9 den 19-9-2021.pdf

 

Trong tuần, 7 giờ 30 hàng ngày, Giám đốc và các Phó Giám đốc sở họp giao ban về tình hình phòng, chống dịch Covid -19 trên địa bàn tỉnh theo Lịch của Tỉnh uỷ và UBND tỉnh. Bs Tài – TP. Nghiệp vụ Y, ThS Sơn - Văn phòng Sở dự cùng.

* Địa điểm: Phòng họp Tầng 16, Tháp B – TTHC tỉnh.

                                            

Thứ hai 13/9/2021:
Sáng:
1-8 giờ 00: Dự Hội nghị trực tuyến thúc đẩy lưu thông, tiêu thụ nông sản trong bối cảnh phòng, chống dịch Covid-19.
 * Thành phần: Bs Cao Thị Bích Thuận – PGĐ Sở.
 * Địa điểm: Phòng họp A – UBND tỉnh.
  
2-8 giờ 30: Hội nghị tập huấn trực tuyến triển khai Đề án tăng cường khả năng cung ứng, sử dụng Oxy y tế cho các cơ sở điều trị Covid-19.
 * Thành phần: BS Đoàn Thị Hồng Thơm – PGĐ Sở Y tế, ThS Hiền, và theo Giấy mời 74/GM-SYT ngày 10/9/2021.
 * Địa điểm: Phòng họp trực tuyến Viettel Bình Dương (số 277, Đại lộ Bình Dương, Chánh Nghĩa, Thủ Dầu Một) và các điểm cầu huyện.
  
3Trực, giám sát công tác phòng chống dịch Covid-19 (cả ngày).
 Thành phần: Lãnh đạo, các phòng ban, bộ phận liên quan.
 Địa điểm: Sở Y tế, CDC.
                                                                        
4-8 giờ 00: Trực Phòng Y tế – Trung tâm Hành chính tỉnh (Cả ngày).
 * Thành phần: Võ Văn Hải - TTYT TP.Thủ Dầu Một.
 * Địa điểm: Tháp B – Tầng 2 – TTHC tỉnh.
  
Chiều:
1-13 giờ 30: Giao ban BGĐ, TT.ĐU, CĐNYT, Các phòng CN.
 * Thành phần: Giao ban BGĐ, TT.ĐU, CĐNYT, Các phòng CN.
 * Địa điểm: Hội trường B – Sở Y tế.
  
2-15 giờ 00: Hội nghị trực tuyến sơ kết công tác phòng chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Bình Dương và triển khai nhiệm vụ trong thời gian tới.
 * Thành phần: Theo Giấy mời số 163/TM-UBND ngày 10/9/2021 của UBND tỉnh Bình Dương.
 * Địa điểm: Hội trường B – Tỉnh ủy (Tầng 17, Tháp B).
  
Thứ ba 14/9/2021:
Sáng:
1-10 giờ 30: Họp Giao ban trực tuyến công tác chuyên môn y tế.
 * Thành phần: Theo Thông báo số 93/TB-SYT, ngày 8/9/2021.
 * Địa điểm: Phòng họp trực tuyến - Tầng 1 – TTHC tỉnh.
  
2-Trực, giám sát công tác phòng chống dịch Covid-19 (cả ngày).
 Thành phần: Lãnh đạo, các phòng ban, bộ phận liên quan.
 Địa điểm: Sở Y tế, CDC.
  
3-8 giờ 00: Trực Phòng Y tế – Trung tâm Hành chính tỉnh (Cả ngày).
 * Thành phần: Ngô Lê Phương Uyên - BVĐK tỉnh.
 * Địa điểm: Tháp B - Tầng 2 – TTHC tỉnh.
  
Thứ tư 15/9/2021.
Sáng:
  
1-Trực, giám sát công tác phòng chống dịch Covid-19 (cả ngày).
 Thành phần: Lãnh đạo, các phòng ban, bộ phận liên quan.
 Địa điểm: Sở Y tế, CDC.
  
2-8 giờ 00: Trực Phòng Y tế – Trung tâm Hành chính tỉnh (Cả ngày).
 * Thành phần: Thượng Thị Ngọc Thảo – Ban BVSKCB tỉnh.
 * Địa điểm: Tháp B - Tầng 2 – TTHC tỉnh.
Chiều:
113 giờ 30: Dự Hội nghị trực tuyến xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và đầu tư công năm 2022 do Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổ chức
 * Thành phần: Bs Cao Thị Bích Thuận – PGĐ Sở.
 * Địa điểm: Phòng họp A - UBND tỉnh
  
Thứ năm 16/9/2021
Sáng:
1-Trực, giám sát công tác phòng chống dịch Covid-19 (cả ngày).
 Thành phần: Lãnh đạo, các phòng ban, bộ phận liên quan.
 Địa điểm: Sở Y tế, CDC.
          
2-8 giờ 00: Trực Phòng Y tế – Trung tâm Hành chính tỉnh (Cả ngày).
 * Thành phần:  Nguyễn Thị Kim Tuyến  - BVĐK tỉnh.
 * Địa điểm: Tháp B – Tầng 2 – TTHC tỉnh.
  
Thứ sáu 17/9/2021
Sáng:
  
1-Trực, giám sát công tác phòng chống dịch Covid-19 (cả ngày).
 Thành phần: Lãnh đạo, các phòng ban, bộ phận liên quan.
 Địa điểm: Sở Y tế, CDC.
  
2-8 giờ 00: Trực Phòng Y tế – Trung tâm Hành chính tỉnh (Cả ngày).
 * Thành phần:  Trần Tất Thành  - BVĐK tỉnh.
 * Địa điểm: Tháp B – Tầng 2 – TTHC tỉnh.
  
Thứ bảy 18/9/2021
Sáng: 
  
1-8 giờ: Trực, làm việc tại cơ quan Sở Y tế (cả ngày).
 Thành phần: Lãnh đạo, các phòng ban. Bộ phận Văn thư bố trí người trực tại cơ quan để tiếp nhận và phát hành văn bản.
 Địa điểm: Sở Y tế.
  
2-Trực, giám sát công tác phòng chống dịch Covid-19 (cả ngày).
 Thành phần: Lãnh đạo, các phòng ban, bộ phận liên quan.
 Địa điểm: Sở Y tế, CDC.
  
Chủ nhật 19/9/2021
Sáng: 
  
1-8 giờ: Trực, làm việc tại cơ quan Sở Y tế (cả ngày).
 Thành phần: Lãnh đạo, các phòng ban. Bộ phận Văn thư bố trí người trực tại cơ quan để tiếp nhận và phát hành văn bản.
 Địa điểm: Sở Y tế.
  
2-Trực, giám sát công tác phòng chống dịch Covid-19 (cả ngày).
 Thành phần: Lãnh đạo, các phòng ban, bộ phận liên quan.
 Địa điểm: Sở Y tế, CDC.
  

 

Nơi nhận:

- Văn phòng UBND tỉnh;

- Ban QLTN - TTHC tỉnh;

- BGĐ Sở, TT.ĐU, CĐN;

- Các Phòng CN Sở;

- Các Đơn vị trực thuộc (Website SYT);

- Lưu VT, VP (M).

GIÁM ĐỐC

(Đã ký)

Nguyễn Hồng Chương

(DỰ THẢO) LỊCH LÀM VIỆC SỞ Y TẾ Tuần lễ từ ngày 06/9/2021 đến ngày 12/9/2021Lịch làm việc(DỰ THẢO) LỊCH LÀM VIỆC SỞ Y TẾ Tuần lễ từ ngày 06/9/2021 đến ngày 12/9/2021/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
(Lịch này thay thư mời họp)
05/09/2021 21:00NoĐã ban hành

(DỰ THẢO) LỊCH LÀM VIỆC SỞ Y TẾ

Tuần lễ từ ngày 06/9/2021 đến ngày 12/9/2021

(Lịch này thay thư mời họp)

Du thao - Lich So Y te 06-9 den 12-9-2021.pdf


Trong tuần, 7 giờ 00 hàng ngày, Giám đốc và các Phó Giám đốc sở họp giao ban về tình hình phòng, chống dịch Covid -19 trên địa bàn tỉnh theo Lịch của Tỉnh uỷ và UBND tỉnh. Bs Tài – TP. Nghiệp vụ Y, ThS Sơn - Văn phòng Sở dự cùng.

* Địa điểm: Khách sạn Becamex – Thành phố mới Bình Dương.

 

                                               ​

Thứ hai 06/9/2021:
Sáng:
1-9 giờ 00: Hội nghị trực tuyến về tiến độ triển khai tiêm chủng vắc xin phòng Covid - 19 do Bộ Y tế tổ chức.
 * Thành phần: Bs Huỳnh Thanh Hà – PGĐ Sở, Lãnh đạo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh, Phòng Nghiệp vụ Y dự.
 * Địa điểm: Phòng họp trực tuyến Viettel Bình Dương (số 277, Đại lộ Bình Dương, Chánh nghĩa, Thủ Dầu Một).                          
  
2-Trực, giám sát công tác phòng chống dịch Covid-19 (cả ngày).
 Thành phần: Lãnh đạo, các phòng ban, bộ phận liên quan.
 Địa điểm: Sở Y tế, CDC.
                                                                        
3-8 giờ 00: Trực Phòng Y tế – Trung tâm Hành chính tỉnh (Cả ngày).
 * Thành phần: Võ Văn Hải - TTYT TP.Thủ Dầu Một.
 * Địa điểm: Tháp B – Tầng 2 – TTHC tỉnh.
  
Chiều:
1-15 giờ 00: Họp Cơ quan Sở Y tế.
 * Thành phần: Ban Giám đốc Sở, CĐNYT, Toàn thể CBCC Sở Y tế.
 * Địa điểm: Hội trường B – Sở Y tế.
  
Thứ ba 07/9/2021:
Sáng:
  
1-Trực, giám sát công tác phòng chống dịch Covid-19 (cả ngày).
 Thành phần: Lãnh đạo, các phòng ban, bộ phận liên quan.
 Địa điểm: Sở Y tế, CDC.
  
2-8 giờ 00: Trực Phòng Y tế – Trung tâm Hành chính tỉnh (Cả ngày).
 * Thành phần: Nguyễn Văn Triệu - BVĐK tỉnh.
 * Địa điểm: Tháp B - Tầng 2 – TTHC tỉnh.
  
Thứ tư 08/9/2021.
Sáng:
  
1-Trực, giám sát công tác phòng chống dịch Covid-19 (cả ngày).
 Thành phần: Lãnh đạo, các phòng ban, bộ phận liên quan.
 Địa điểm: Sở Y tế, CDC.
  
2-8 giờ 00: Trực Phòng Y tế – Trung tâm Hành chính tỉnh (Cả ngày).
 * Thành phần: Nguyễn Thị Mỹ Yến – Ban BVSKCB tỉnh.
 * Địa điểm: Tháp B - Tầng 2 – TTHC tỉnh.
  
Thứ năm 09/9/2021
Sáng:
  
1-Trực, giám sát công tác phòng chống dịch Covid-19 (cả ngày).
 Thành phần: Lãnh đạo, các phòng ban, bộ phận liên quan.
 Địa điểm: Sở Y tế, CDC.
          
2-8 giờ 00: Trực Phòng Y tế – Trung tâm Hành chính tỉnh (Cả ngày).
 * Thành phần:  Nguyễn Văn Chính  - BVĐK tỉnh.
 * Địa điểm: Tháp B – Tầng 2 – TTHC tỉnh.
  
Thứ sáu 10/9/2021
Sáng:
                             
1-7 giờ 30: Dự Kỳ họp thứ hai - HĐND tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026 (01 ngày) theo Giấy mời số 05/GM-HĐND ngày 01/9/2021 của HĐND tỉnh.
 * Thành phần: TS Nguyễn Hồng Chương - Giám đốc sở.
 * Địa điểm: Trung tâm Hội nghị triển lãm tỉnh.
  
2-Trực, giám sát công tác phòng chống dịch Covid-19 (cả ngày).
 Thành phần: Lãnh đạo, các phòng ban, bộ phận liên quan.
 Địa điểm: Sở Y tế, CDC.
  
3-8 giờ 00: Trực Phòng Y tế – Trung tâm Hành chính tỉnh (Cả ngày).
 * Thành phần:  Trương Minh Tiến - BVĐK tỉnh.
 * Địa điểm: Tháp B – Tầng 2 – TTHC tỉnh.
Thứ bảy 11/9/2021
Sáng: 
1-9 giờ: Dự cùng lãnh đạo UBND tỉnh họp (theo hình thức trực tuyến) nghe báo cáo tình hình phòng, chống dịch Covid - 19 tại các địa phương phía Bắc thuộc "vùng xanh" (các huyện: Phú Giáo, Bắc Tân Uyên, Dầu Tiếng, Bàu Bàng và thị xã Bến Cát).
 Thành phần: Bs Huỳnh Thanh Hà – PGĐ Sở.
 Địa điểm: Phòng họp A - UBND tỉnh
  
2-8 giờ: Trực, làm việc tại cơ quan Sở Y tế (cả ngày).
 Thành phần: Lãnh đạo, các phòng ban. Bộ phận Văn thư bố trí người trực tại cơ quan để tiếp nhận và phát hành văn bản.
 Địa điểm: Sở Y tế.
  
3-Trực, giám sát công tác phòng chống dịch Covid-19 (cả ngày).
 Thành phần: Lãnh đạo, các phòng ban, bộ phận liên quan.
 Địa điểm: Sở Y tế, CDC.
  
Chủ nhật 12/9/2021
Sáng: 
  
1-8 giờ: Trực, làm việc tại cơ quan Sở Y tế (cả ngày).
 Thành phần: Lãnh đạo, các phòng ban. Bộ phận Văn thư bố trí người trực tại cơ quan để tiếp nhận và phát hành văn bản.
 Địa điểm: Sở Y tế.
  
2-Trực, giám sát công tác phòng chống dịch Covid-19 (cả ngày).
 Thành phần: Lãnh đạo, các phòng ban, bộ phận liên quan.
 Địa điểm: Sở Y tế, CDC.
  

 

Nơi nhận:

- Văn phòng UBND tỉnh;

- Ban QLTN - TTHC tỉnh;

- BGĐ Sở, TT.ĐU, CĐN;

- Các Phòng CN Sở;

- Các Đơn vị trực thuộc (Website SYT);

- Lưu VT, VP (M).

GIÁM ĐỐC

 

LỊCH LÀM VIỆC SỞ Y TẾ Tuần lễ từ ngày 30/8/2021 đến ngày 05/9/2021Lịch làm việcLỊCH LÀM VIỆC SỞ Y TẾ Tuần lễ từ ngày 30/8/2021 đến ngày 05/9/2021/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
(Lịch này thay thư mời họp)
28/08/2021 17:00NoĐã ban hành

LỊCH LÀM VIỆC SỞ Y TẾ

Tuần lễ từ ngày 30/8/2021 đến ngày 05/9/2021

(Lịch này thay thư mời họp)

Lich So Y te 30-8 den 05-9-2021.pdf

 


Trong tuần, 7 giờ hàng ngày, Giám đốc và Các Phó Giám đốc sở họp về tình hình phòng, chống dịch Covid -19 trên địa bàn tỉnh - theo Lịch làm việc của Tỉnh ủy và UBND tỉnh. BS Tài – TP.Nghiệp vụ Y, ThS Sơn - VP Sở dự cùng.

* Địa điểm: Khách sạn Becamex – Thành phố mới Bình Dương.

                                             

Thứ hai 30/8/2021:
Sáng:
  
1-9 giờ 00: Họp công tác xét nghiệm Covid-19.
 * Thành phần: Lãnh đạo sở, CDC, P.NVY; TTYT huyện, thị, tp (theo Giấy mời số 68/GM-SYT ngày 29/8/2021 của Sở Y tế).
 * Địa điểm: Hội trường KS Becamex – TP. Mới Bình Dương.
  
2-Trực, giám sát công tác phòng chống dịch Covid-19 (cả ngày).
 Thành phần: Lãnh đạo, các phòng ban, bộ phận liên quan.
 Địa điểm: Sở Y tế, CDC.
                                                                        
3-8 giờ 00: Trực Phòng Y tế – Trung tâm Hành chính tỉnh (Cả ngày).
 * Thành phần: Võ Văn Hải - TTYT TP.Thủ Dầu Một.
 * Địa điểm: Tháp B – Tầng 2 – TTHC tỉnh.
  
Chiều:
  
1-14 giờ 00: Giao ban BGĐ, TT.ĐU, CĐNYT, Trưởng, Phó các PCN.
 * Thành phần: BGĐ, TT.ĐU, CĐNYT, Trưởng, Phó các PCN.
 * Địa điểm: Hội trường B – Sở Y tế.
  
Thứ ba 31/8/2021:
Sáng:
  
1-9 giờ 00: Dự họp UBND tỉnh (theo hình thức trực tuyến) về tình hình phòng, chống dịch Covid - 19 tại các địa phương phía Bắc thuộc "vùng xanh" (các huyện: Phú Giáo, Bắc Tân Uyên, Dầu Tiếng, Bàu Bàng và thị xã Bến Cát).
 * Thành phần: Bs Huỳnh Thanh Hà – PGĐ Sở (Thành viên Tổ công tác theo Quyết định số 147/QĐ-BCĐ ngày 08/8/2021 của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid - 19 tỉnh).
 * Địa điểm: Phòng họp A - UBND tỉnh.
  
2-Trực, giám sát công tác phòng chống dịch Covid-19 (cả ngày).
 Thành phần: Lãnh đạo, các phòng ban, bộ phận liên quan.
 Địa điểm: Sở Y tế, CDC.
  
3-8 giờ 00: Trực Phòng Y tế – Trung tâm Hành chính tỉnh (Cả ngày).
 * Thành phần: Ngô Lê Phương Uyên  - BVĐK tỉnh.
 * Địa điểm: Tháp B - Tầng 2 – TTHC tỉnh.
Chiều:
1-14 giờ 00: Họp UBND tỉnh (theo hình thức trực tuyến) thông qua kế hoạch đầu tư công trung hạn 2021 - 2025 (Sở Kế hoạch và Đầu tư chuẩn bị nội dung).
 * Thành phần: TS Nguyễn Hồng Chương – Giám đốc sở.
 * Địa điểm: Phòng họp A – UBND tỉnh.
  
Thứ tư 01/9/2021.
Sáng:
1-6 giờ 30: Viếng Nghĩa trang Liệt sĩ tỉnh nhân kỷ niệm 76 năm Cách mạng Tháng tám (19/8/1945 -19/8/2021) và Quốc khánh nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1945 - 02/9/2021) theo Thông báo số 230/TB-UBND ngày 23/8/2021 của UBND tỉnh.
 * Thành phần: TS Nguyễn Hồng Chương – Giám đốc sở.
 * Địa điểm: Nghĩa trang Liệt sĩ tỉnh.
  
2-8 giờ 00: Trực Phòng Y tế – Trung tâm Hành chính tỉnh (Cả ngày).
 * Thành phần: Thượng Thị Ngọc Thảo  - Ban BVSKCB tỉnh.
 * Địa điểm: Tháp B - Tầng 2 – TTHC tỉnh.
  
Thứ năm 02/9/2021
Sáng:
  
1-

NGHỈ LỄ QUỐC KHÁNH

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NHĨA VIỆT NAM

(02/9/1945 - 02/9/2021)

  
2-Lãnh đạo, các bộ phận trực cơ quan; giám sát, báo cáo công tác phòng chống dịch Covid-19 theo quy định.
 Thành phần: Lãnh đạo, các phòng ban, bộ phận liên quan.
 Địa điểm: Sở Y tế, CDC.
  
Thứ sáu 03/9/2021
Sáng:
  
1-

NGHỈ LỄ

(THEO THÔNG BÁO 233/TB-UBND NGÀY 25/8/2021 CỦA UBND TỈNH BÌNH DƯƠNG)

  
  
2-Lãnh đạo, các bộ phận trực cơ quan; giám sát, báo cáo công tác phòng chống dịch Covid-19 theo quy định.
 Thành phần: Lãnh đạo, các phòng ban, bộ phận liên quan.
 Địa điểm: Sở Y tế, CDC.
  
Thứ bảy 04/9/2021
Sáng: 
  
1-Lãnh đạo, các bộ phận trực cơ quan; giám sát, báo cáo công tác phòng chống dịch Covid-19 theo quy định.
 Thành phần: Lãnh đạo, các phòng ban, bộ phận liên quan.
 Địa điểm: Sở Y tế, CDC.
  
Chủ nhật 05/9/2021
Sáng: 
  
1-Lãnh đạo, các bộ phận trực cơ quan; giám sát, báo cáo công tác phòng chống dịch Covid-19 theo quy định.
 Thành phần: Lãnh đạo, các phòng ban, bộ phận liên quan.
 Địa điểm: Sở Y tế, CDC.

Nơi nhận:

- Văn phòng UBND tỉnh;

- Ban QLTN - TTHC tỉnh;

- BGĐ Sở, TT.ĐU, CĐN;

- Các Phòng CN Sở;

- Các Đơn vị trực thuộc (Website SYT);

- Lưu VT, VP (M).

KT.GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

(Đã ký)

Cao Thị Bích Thuận

 


LỊCH LÀM VIỆC SỞ Y TẾ Tuần lễ từ ngày 23/8/2021 đến ngày 29/8/2021Lịch làm việcLỊCH LÀM VIỆC SỞ Y TẾ Tuần lễ từ ngày 23/8/2021 đến ngày 29/8/2021/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
(Lịch này thay thư mời họp)
23/08/2021 12:00NoĐã ban hành

LỊCH LÀM VIỆC SỞ Y TẾ

Tuần lễ từ ngày 23/8/2021 đến ngày 29/8/2021

(Lịch này thay thư mời họp)

 Lich So Y te 23-8 den 29-8-2021.pdf

 


Trong tuần, 7 giờ 00 hàng ngày, Ban Giám đốc Sở, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh, Giám đốc Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh họp về tình hình phòng, chống dịch Covid -19 trên địa bàn tỉnh - theo Lịch làm việc Tỉnh ủy UBND tỉnh. BS Tài – TP.Nghiệp vụ Y, ThS Sơn - VP Sở dự cùng.

          * Địa điểm: Khách sạn Becamex – Thành phố mới Bình Dương.

 

Thứ hai 23/8/2021:
Sáng:
1-8 giờ 00: Dự Lễ ra mắt và xuất quân đội hình của các tăng ni, phật tử Giáo hội PGVN tỉnh Bình Dương tình nguyện tham gia Phòng chống dịch Covid-19.
 * Thành phần: Bs Hồng – CT.CĐNYT.
 * Địa điểm: Trường Trung cấp Phật học – Đường Chùa Hội Khánh.
  
2-8 giờ 30: Dự Lễ công bố hoạt động Khu điều trị bệnh nhân Covid-19 huyện Bắc Tân Uyên.
 * Thành phần: Bs Đoàn Thị Hồng Thơm – PGĐ Sở.
 * Địa điểm: TTYT Huyện Bắc Tân Uyên.
  
3-8 giờ 30: Giao ban BGĐ, TT.ĐU, CĐNYT, Trưởng, Phó các PCN.
 * Thành phần: BGĐ, TT.ĐU, CĐNYT, Trưởng, Phó các PCN.
 * Địa điểm: Hội trường B – Sở Y tế.
  
4-Trực, giám sát công tác phòng chống dịch Covid-19 (cả ngày).
 Thành phần: Lãnh đạo, các phòng ban, bộ phận liên quan.
 Địa điểm: Sở Y tế, CDC.
                                                                        
5-8 giờ 00: Trực Phòng Y tế – Trung tâm Hành chính tỉnh (Cả ngày).
 * Thành phần: Võ Văn Hải - TTYT TP.Thủ Dầu Một.
 * Địa điểm: Tháp B – Tầng 2 – TTHC tỉnh.
  
Thứ ba 24/8/2021:
Sáng:
  
1-7 giờ 00: Dự cùng đoàn của Tỉnh ủy đi thăm TTYT các địa phương và các cơ sở y tế trong tỉnh.
 * Thành phần: Đại diện Lãnh đạo Sở.
 * Địa điểm: Theo Chương trình riêng.
  
2-Trực, giám sát công tác phòng chống dịch Covid-19 (cả ngày).
 Thành phần: Lãnh đạo, các phòng ban, bộ phận liên quan.
 Địa điểm: Sở Y tế, CDC.
  
3-8 giờ 00: Trực Phòng Y tế – Trung tâm Hành chính tỉnh (Cả ngày).
 * Thành phần: Trương Thanh Tòng - BVĐK tỉnh.
 * Địa điểm: Tháp B - Tầng 2 – TTHC tỉnh.
  
Thứ tư 25/8/2021.
Sáng:
1-Trực, giám sát công tác phòng chống dịch Covid-19 (cả ngày).
 Thành phần: Lãnh đạo, các phòng ban, bộ phận liên quan.
 Địa điểm: Sở Y tế, CDC.
  
2-8 giờ 00: Trực Phòng Y tế – Trung tâm Hành chính tỉnh (Cả ngày).
 * Thành phần: Nguyễn Thị Mỹ Yến  - Ban BVSKCB tỉnh.
 * Địa điểm: Tháp B - Tầng 2 – TTHC tỉnh.
  
Thứ năm 26/8/2021
Sáng:
  
1-Trực, giám sát công tác phòng chống dịch Covid-19 (cả ngày).
 Thành phần: Lãnh đạo, các phòng ban, bộ phận liên quan.
 Địa điểm: Sở Y tế, CDC.
          
2-8 giờ 00: Trực Phòng Y tế – Trung tâm Hành chính tỉnh (Cả ngày).
 * Thành phần:  Nguyễn Thị Gấm - BVĐK tỉnh.
 * Địa điểm: Tháp B – Tầng 2 – TTHC tỉnh.
  
Chiều:
  
1-14 giờ 00: Dự phiên họp UBND tỉnh (hình thức trực tuyến với các địa phương) thông qua các nội dung: (1) Báo cáo Chỉ đạo, điều hành của Ủy ban nhân dân tỉnh và tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh tháng 8 năm 2021 (Văn phòng UBND tỉnh chuẩn bị nội dung); (2) Triển khai thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp nhằm phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội tỉnh sau thời gian giãn cách xã hội; (3) Triển khai Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Bình Dương lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025 (Sở Kế hoạch và Đầu tư chuẩn bị nội dung 2 và 3).
 * Thành phần:  TS Nguyễn Hồng Chương – GĐ Sở.
 * Địa điểm: Phòng họp A – UBND tỉnh
  
Thứ sáu 27/8/2021
Sáng:
  
1-9 giờ 00: Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy chủ trì làm việc với các Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid – 19 các địa phương "Vùng đỏ": Thành phố Thủ Dầu Một, Thuận An, Dĩ An và Thị xã Tân Uyên.
 * Thành phần:  Thành viên Tổ công tác đặt biệt chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 đối với "Vùng đỏ" (Theo Quyết định số 202-QĐ/TU ngày 08/8/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy). Thường trực Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid – 19 và Giám đốc Trung tâm Y tế các địa phương "Vùng đỏ": thành phố Thủ Dầu Một, Thuận An, Dĩ An và Thị xã Tân Uyên.
 * Địa điểm: Phòng họp – Khách sạn Becamex.
  
2-8 giờ: Dự Hội nghị tổng kết năm học 2020 - 2021, triển khai nhiệm vụ năm học 2021 - 2022 theo Công văn số 3560/BGDĐT-VP ngày 20/8/2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo (theo hình thức trực tuyến).
 Thành phần: Bs Huỳnh Thanh Hà – PGĐ Sở, ThS Hiền - PTP.NVY.
 Địa điểm: Phòng họp A - UBND tỉnh.
  
3-Trực, giám sát công tác phòng chống dịch Covid-19 (cả ngày).
 Thành phần: Lãnh đạo, các phòng ban, bộ phận liên quan.
 Địa điểm: Sở Y tế, CDC.
  
4-8 giờ 00: Trực Phòng Y tế – Trung tâm Hành chính tỉnh (Cả ngày).
 * Thành phần:  Nguyễn Thị Nguyệt - BVĐK tỉnh.
 * Địa điểm: Tháp B – Tầng 2 – TTHC tỉnh.
  
Thứ bảy 28/8/2021
Sáng: 
  
1-8 giờ: Trực, làm việc tại cơ quan Sở Y tế (cả ngày).
 Thành phần: Lãnh đạo, các phòng ban. Bộ phận Văn thư bố trí người trực tại cơ quan để tiếp nhận và phát hành văn bản.
 Địa điểm: Sở Y tế.
  
2-Trực, giám sát công tác phòng chống dịch Covid-19 (cả ngày).
 Thành phần: Lãnh đạo, các phòng ban, bộ phận liên quan.
 Địa điểm: Sở Y tế, CDC.
  
Chủ nhật 29/8/2021
Sáng: 
  
1-8 giờ: Trực, làm việc tại cơ quan Sở Y tế (cả ngày).
 Thành phần: Lãnh đạo, các phòng ban. Bộ phận Văn thư bố trí người trực tại cơ quan để tiếp nhận và phát hành văn bản.
 Địa điểm: Sở Y tế.
  
2-Trực, giám sát công tác phòng chống dịch Covid-19 (cả ngày).
 Thành phần: Lãnh đạo, các phòng ban, bộ phận liên quan.
 Địa điểm: Sở Y tế, CDC.

 

Nơi nhận:

- Văn phòng UBND tỉnh;

- Ban QLTN - TTHC tỉnh;

- BGĐ Sở, TT.ĐU, CĐN;

- Các Phòng CN Sở;

- Các Đơn vị trực thuộc (Website SYT);

- Lưu VT, VP (M).

KT.GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

(Đã ký)

Cao Thị Bích Thuận

 

LỊCH LÀM VIỆC SỞ Y TẾ Tuần lễ từ ngày 09/8/2021 đến ngày 15/8/2021 (Có bổ sung)Lịch làm việcLỊCH LÀM VIỆC SỞ Y TẾ Tuần lễ từ ngày 09/8/2021 đến ngày 15/8/2021 (Có bổ sung)/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
(Lịch này thay thư mời họp)
08/08/2021 13:00NoĐã ban hành

LỊCH LÀM VIỆC SỞ Y TẾ

Tuần lễ từ ngày 09/8/2021 đến ngày 15/8/2021

(Lịch này thay thư mời họp)

Lich So Y te 09-8 den 15-8-2021.pdf

Bo sung - Lich So Y te 09-8 den 15-8-2021.pdf


Trong tuần, 7 giờ 00 hàng ngày, Ban Giám đốc Sở, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh, Giám đốc Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh họp về tình hình phòng, chống dịch Covid -19 trên địa bàn tỉnh - theo Lịch làm việc Tỉnh ủy UBND tỉnh, ThS Sơn - VP Sở dự cùng.

* Địa điểm: Khách sạn Becamex – Thành phố mới Bình Dương.

Thứ hai 09/8/2021:
Sáng:
  
1-9 giờ 00: Dự Lễ công bố đi vào hoạt động Bệnh viện Dã chiến số 4, Khu nhà xưởng Cty Hoàng Hùng, huyện Bàu Bàng.
 * Thành phần: Bs Đoàn Thị Hồng Thơm - PGĐ Sở.
 * Địa điểm: Bệnh viện Dã chiến số 4, Khu nhà xưởng Cty Hoàng Hùng, huyện Bàu Bàng.
  
2-Trực, giám sát công tác phòng chống dịch Covid-19 (cả ngày).
 Thành phần: Lãnh đạo, các phòng ban, bộ phận liên quan.
 Địa điểm: Sở Y tế, CDC.
  
3-8 giờ 00: Tiếp công dân.               
 * Thành phần: Bs Trần Tấn Tài – Trưởng phòng Nghiệp vụ Y.
 * Địa điểm: Phòng Tiếp dân –  TTHC.          
                                                                        
4-8 giờ 00: Trực Phòng Y tế – Trung tâm Hành chính tỉnh (Cả ngày).
 * Thành phần: Võ Văn Hải - TTYT TP.Thủ Dầu Một.
 * Địa điểm: Tháp B – Tầng 2 – TTHC tỉnh.
Chiều:
1-14 giờ 00: Hội nghị trực tuyến với các địa phương về tiến độ triển khai chiến dịch tiêm chủng vắc xin phòng Covid-19 toàn quốc.
 * Thành phần: Đại diện Lãnh đạo UBND tỉnh, Sở Y tế, Sở TT-TT, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, CDC tỉnh, Phòng Nghiệp vụ Y - Sở Y tế.
 * Địa điểm: Phòng họp trực tuyến - Viettel Bình Dương.
  
Thứ ba 10/8/2021:
Sáng:
  
1-Trực, giám sát công tác phòng chống dịch Covid-19 (cả ngày).
 Thành phần: Lãnh đạo, các phòng ban, bộ phận liên quan.
 Địa điểm: Sở Y tế, CDC.
  
2-8 giờ 00: Tiếp công dân.               
 * Thành phần: ThS Ngô Trần Đức Hữu – Phó Chánh Văn phòng.
 * Địa điểm: Phòng Tiếp dân –  TTHC.
  
3-8 giờ 00: Trực Phòng Y tế – Trung tâm Hành chính tỉnh (Cả ngày).
 * Thành phần: Ngô Minh Chiến - BVĐK tỉnh.
 * Địa điểm: Tháp B - Tầng 2 – TTHC tỉnh.
 
Thứ tư 11/8/2021.
Sáng:
  
1-8 giờ 00: Dự Phiên họp trực tuyến Chính phủ với các địa phương về các nội dung, cả ngày: (1) Báo cáo những nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm của Chính phủ triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết của Quốc hội khóa XV về phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025; (2) Công tác phòng, chống dịch Covid-19; (3) Tình hình phát triển kinh tế - xã hội tháng 7, 7 tháng đầu năm 2021 và những nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm tháo gỡ khó khăn, phát triển kinh tế - xã hội những tháng cuối năm.
 * Thành phần: TS Nguyễn Hồng Chương - GĐ Sở.
 * Địa điểm: Phòng họp A - UBND tỉnh.
  
2-Trực, giám sát công tác phòng chống dịch Covid-19 (cả ngày).
 Thành phần: Lãnh đạo, các phòng ban, bộ phận liên quan.
 Địa điểm: Sở Y tế, CDC.
  
3-8 giờ 00: Tiếp công dân.               
 * Thành phần: Ds Quách Ái Quốc – Trưởng phòng Nghiệp vụ Dược.
 * Địa điểm: Phòng Tiếp dân –  TTHC.
  
4-8 giờ 00: Trực Phòng Y tế – Trung tâm Hành chính tỉnh (Cả ngày).
 * Thành phần: Nguyễn Thị Mỹ Yến - Ban BVSKCB tỉnh.
 * Địa điểm: Tháp B - Tầng 2 – TTHC tỉnh.
  
Thứ năm 12/8/2021
Sáng:
1-Trực, giám sát công tác phòng chống dịch Covid-19 (cả ngày).
 Thành phần: Lãnh đạo, các phòng ban, bộ phận liên quan.
 Địa điểm: Sở Y tế, CDC.
  
28 giờ 00: Tiếp công dân.
 * Thành phần: ThS Nguyễn Bình Minh – Phó Chánh Văn phòng.
 * Địa điểm: Phòng Tiếp dân – TTHC.
          
3-8 giờ 00: Trực Phòng Y tế – Trung tâm Hành chính tỉnh (Cả ngày).
 * Thành phần:  Nguyễn Văn Chính  - BVĐK tỉnh.
 * Địa điểm: Tháp B – Tầng 2 – TTHC tỉnh.
Chiều:
1-14 giờ 00: Họp UBND tỉnh nghe Sở Kế hoạch và Đầu tư báo cáo kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, phục hồi sản xuất kinh doanh những tháng cuối năm 2021.
 * Thành phần:  Bs Cao Thị Bích Thuận - PGĐ Sở.
 * Địa điểm: Phòng họp A - UBND tỉnh.
Thứ sáu 13/8/2021
Sáng:
1-Trực, giám sát công tác phòng chống dịch Covid-19 (cả ngày).
 Thành phần: Lãnh đạo, các phòng ban, bộ phận liên quan.
 Địa điểm: Sở Y tế, CDC.
                             
2-8 giờ 00: Tiếp công dân.
 * Thành phần: Ds Phạm Tiến Phương – Phó Chánh Thanh tra.
 * Địa điểm: Phòng Tiếp dân – TTHC.
  
3-8 giờ 00: Trực Phòng Y tế – Trung tâm Hành chính tỉnh (Cả ngày).
 * Thành phần:  Trương Minh Tiến - BVĐK tỉnh.
 * Địa điểm: Tháp B – Tầng 2 – TTHC tỉnh.
Thứ bảy 14/8/2021
Sáng: 
1-8 giờ: Trực, làm việc tại cơ quan Sở Y tế (cả ngày).
 Thành phần: Lãnh đạo, các phòng ban. Bộ phận Văn thư bố trí người trực tại cơ quan để tiếp nhận và phát hành văn bản.
 Địa điểm: Sở Y tế.
  
2-Trực, giám sát công tác phòng chống dịch Covid-19 (cả ngày).
 Thành phần: Lãnh đạo, các phòng ban, bộ phận liên quan.
 Địa điểm: Sở Y tế, CDC.
Chủ nhật 15/8/2021
Sáng: 
1-8 giờ: Trực, làm việc tại cơ quan Sở Y tế (cả ngày).
 Thành phần: Lãnh đạo, các phòng ban. Bộ phận Văn thư bố trí người trực tại cơ quan để tiếp nhận và phát hành văn bản.
 Địa điểm: Sở Y tế.
  
2-Trực, giám sát công tác phòng chống dịch Covid-19 (cả ngày).
 Thành phần: Lãnh đạo, các phòng ban, bộ phận liên quan.
 Địa điểm: Sở Y tế, CDC.

 

Nơi nhận:

- Văn phòng UBND tỉnh;

- Ban QLTN - TTHC tỉnh;

- BGĐ Sở, TT.ĐU, CĐN;

- Các Phòng CN Sở;

- Các Đơn vị trực thuộc (Website SYT);

- Lưu VT, VP (M).

KT.GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

(Đã ký)

Cao Thị Bích Thuận

 

LỊCH LÀM VIỆC SỞ Y TẾ Tuần lễ từ ngày 26/7/2021 đến ngày 01/8/2021Lịch làm việcLỊCH LÀM VIỆC SỞ Y TẾ Tuần lễ từ ngày 26/7/2021 đến ngày 01/8/2021/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
26/07/2021 20:00NoĐã ban hành

LỊCH LÀM VIỆC SỞ Y TẾ

Tuần lễ từ ngày 26/7/2021 đến ngày 01/8/2021

(Lịch này thay thư mời họp)

Lich So Y te 26-7 den 01-8-2021.pdf


16 giờ hàng ngày, Ban Giám đốc Sở, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh, Giám đốc Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh họp trực tuyến về tình hình phòng, chống dịch Covid -19 trên địa bàn tỉnh - theo Lịch làm việc của Tỉnh ủy, UBND tỉnh (từ ngày 24/7/2021 đến 01/8/2021). ThS Sơn - VP Sở dự cùng.

* Địa điểm: Phòng họp A – UBND tỉnh.

 

​​Thứ hai 26/7/2021:
Sáng:
1-6 giờ 30: Viếng Nghĩa trang liệt sỹ tỉnh (theo TB số 195/TB-UBND)
 * Thành phần: TS Nguyễn Hồng Chương – GĐ Sở.
 * Địa điểm: Nghĩa trang liệt sỹ tỉnh.
 Xe: Đ/c Hậu
  
2-9 giờ 00: Giao ban BGĐ, TT.ĐU, CĐNYT, Các Phòng CN.
 * Thành phần: BGĐ, TT.ĐU, CĐNYT, Các Phòng CN.
 * Địa điểm: Hội trường B - Sở Y tế.
  
3-Trực, giám sát công tác phòng chống dịch Covid-19 (cả ngày).
 Thành phần: Lãnh đạo, các phòng ban, bộ phận liên quan.
 Địa điểm: Sở Y tế, CDC.
  
4-8 giờ 00: Tiếp công dân.               
 * Thành phần: Bs Trần Tấn Tài – Trưởng phòng Nghiệp vụ Y.
 * Địa điểm: Phòng Tiếp dân –  TTHC.          
                                                                        
5-8 giờ 00: Trực Phòng Y tế – Trung tâm Hành chính tỉnh (Cả ngày).
 * Thành phần: Nguyễn Thị Phương Thảo - TTYT TP.Thủ Dầu Một.
 * Địa điểm: Tháp B – Tầng 2 – TTHC tỉnh.
Thứ ba 27/7/2021:
Sáng:
1-10 giờ 00: Tiếp nhận máy thở do Doanh nghiệp tặng ngành Y tế.   
 * Thành phần: UBMTTQ tỉnh, P.KHTC, NVY Sở Y tế, Các đơn vị Y tế được giao tiếp nhận máy (BVĐK tỉnh, TTYT: Thuận An, Dĩ An, Tân Uyên, Dầu Tiếng, Bắc Tân Uyên).
 * Địa điểm: Phòng Tiếp dân - Tầng 1, Tháp B - TTHC.
  
2-10 giờ 30: Lãnh đạo tỉnh và các sở ngành gặp gỡ, chào xã giao các đoàn hỗ trợ, chi viện cho tỉnh Bình Dương phòng chống dịch Covid-19.
 * Thành phần: Lãnh đạo Sở, ThS Hữu, Bs Nguyên.
 * Địa điểm: Trung tâm Hành chính tỉnh.
  
3-Trực, giám sát công tác phòng chống dịch Covid-19 (cả ngày).
 Thành phần: Lãnh đạo, các phòng ban, bộ phận liên quan.
 Địa điểm: Sở Y tế, CDC.
  
4-8 giờ 00: Tiếp công dân.               
 * Thành phần: ThS Ngô Trần Đức Hữu – Phó Chánh Văn phòng.
 * Địa điểm: Phòng Tiếp dân –  TTHC.
  
5-8 giờ 00: Trực Phòng Y tế – Trung tâm Hành chính tỉnh (Cả ngày).
 * Thành phần: Tiêu Hoàng Phúc - BVĐK tỉnh.
 * Địa điểm: Tháp B - Tầng 2 – TTHC tỉnh.
  
Thứ tư 28/07/2021.
Sáng:
  
1-Trực, giám sát công tác phòng chống dịch Covid-19 (cả ngày).
 Thành phần: Lãnh đạo, các phòng ban, bộ phận liên quan.
 Địa điểm: Sở Y tế, CDC.
  
2-8 giờ 00: Tiếp công dân.               
 * Thành phần: Ds Quách Ái Quốc – Trưởng phòng Nghiệp vụ Dược.
 * Địa điểm: Phòng Tiếp dân –  TTHC.
  
3-8 giờ 00: Trực Phòng Y tế – Trung tâm Hành chính tỉnh (Cả ngày).
 * Thành phần: Nguyễn Thị Mỹ Yến - Ban BVCSSKCB tỉnh.
 * Địa điểm: Tháp B - Tầng 2 – TTHC tỉnh.
  
Thứ năm 29/07/2021
Sáng:
1-8 giờ 30: Hội nghị trực tuyến của Bộ Y tế với các địa phương về tiến độ triển khai chiến dịch tiêm chủng vắc xin phòng Covid-19.
 * Thành phần: Lãnh đạo : UBND tỉnh, Sở Y tế, CDC, BVĐK tỉnh.
 * Địa điểm: Phòng họp trực tuyến Viettel tỉnh.
  
2-Trực, giám sát công tác phòng chống dịch Covid-19 (cả ngày).
 Thành phần: Lãnh đạo, các phòng ban, bộ phận liên quan.
 Địa điểm: Sở Y tế, CDC.
  
3-8 giờ 00: Tiếp công dân.
 * Thành phần: ThS Nguyễn Bình Minh – Phó Chánh Văn phòng.
 * Địa điểm: Phòng Tiếp dân – TTHC.
          
4-8 giờ 00: Trực Phòng Y tế – Trung tâm Hành chính tỉnh (Cả ngày).
 * Thành phần:  Trần Thị Thùy Trang - BVĐK tỉnh.
 * Địa điểm: Tháp B – Tầng 2 – TTHC tỉnh.
  
Thứ sáu 30/07/2021
Sáng:
1-Trực, giám sát công tác phòng chống dịch Covid-19 (cả ngày).
 Thành phần: Lãnh đạo, các phòng ban, bộ phận liên quan.
 Địa điểm: Sở Y tế, CDC.
                             
2-8 giờ 00: Tiếp công dân.
 * Thành phần: Ds Phạm Tiến Phương – Phó Chánh Thanh tra.
 * Địa điểm: Phòng Tiếp dân – TTHC.
  
3-8 giờ 00: Trực Phòng Y tế – Trung tâm Hành chính tỉnh (Cả ngày).
 * Thành phần:  Hồ Quốc Dũng - BVĐK tỉnh.
 * Địa điểm: Tháp B – Tầng 2 – TTHC tỉnh.
  
Thứ bảy 31/07/2021
Sáng: 
1-8 giờ: Trực, làm việc tại cơ quan Sở Y tế (cả ngày).
 Thành phần: Lãnh đạo, các phòng ban. Bộ phận Văn thư bố trí người trực tại cơ quan để tiếp nhận và phát hành văn bản.
 Địa điểm: Sở Y tế.
  
2-Trực, giám sát công tác phòng chống dịch Covid-19 (cả ngày).
 Thành phần: Lãnh đạo, các phòng ban, bộ phận liên quan.
 Địa điểm: Sở Y tế, CDC.
  
Chủ nhật 01/08/2021
Sáng: 
1-8 giờ: Trực, làm việc tại cơ quan Sở Y tế (cả ngày).
 Thành phần: Lãnh đạo, các phòng ban. Bộ phận Văn thư bố trí người trực tại cơ quan để tiếp nhận và phát hành văn bản.
 Địa điểm: Sở Y tế.
  
2-Trực, giám sát công tác phòng chống dịch Covid-19 (cả ngày).
 Thành phần: Lãnh đạo, các phòng ban, bộ phận liên quan.
 Địa điểm: Sở Y tế, CDC.
  

 


Nơi nhận:

- Văn phòng UBND tỉnh;

- Ban QLTN - TTHC tỉnh;

- BGĐ Sở, TT.ĐU, CĐN;

- Các Phòng CN Sở;

- Các Đơn vị trực thuộc (Website SYT);

- Lưu VT, VP (M).

GIÁM ĐỐC

(Đã ký)

Nguyễn Hồng Chương

 

(DỰ THẢO) LỊCH LÀM VIỆC SỞ Y TẾ Tuần lễ từ ngày 17/7/2021 đến ngày 23/7/2021Lịch làm việc(DỰ THẢO) LỊCH LÀM VIỆC SỞ Y TẾ Tuần lễ từ ngày 17/7/2021 đến ngày 23/7/2021/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
(Lịch này thay thư mời họp)
17/07/2021 10:00NoĐã ban hành

(DỰ THẢO) LỊCH LÀM VIỆC SỞ Y TẾ

Tuần lễ từ ngày 17/7/2021 đến ngày 23/7/2021

(Lịch này thay thư mời họp)

------------------

Trong tuần, Ban Giám đốc sở họp giao ban về tình hình phòng, chống dịch Covid -19 trên địa bàn tỉnh - theo Lịch làm việc của Tỉnh ủy, UBND tỉnh (từ thứ hai đến chủ nhật; sáng 7 giờ, chiều 17 giờ ).

* Địa điểm: Phòng họp Khách sạn Becamex.

 

Thứ bảy 17/7/2021:
Sáng:
1-7 giờ 30: Tham gia Đoàn công tác của Bí thư Tỉnh ủy thăm và làm việc với Thị ủy Bến Cát (theo Chương trình 33-CTr/TU ngày 16/7/2021)
 * Thành phần: BS Đoàn Thị Hồng Thơm – PGĐ Sở;
 * Địa điểm: Tập trung tại UBND Phường Mỹ Phước.
 Xe: TT.GĐYK.
  
2-Văn phòng sở tăng cường làm việc tại cơ quan.
 Thành phần: Lãnh đạo, bộ phận liên quan.
 Địa điểm: Tầng 15 - TTHC tỉnh.
  
3-Trực, giám sát công tác phòng chống dịch Covid-19 (cả ngày).
 Thành phần: Lãnh đạo, các phòng ban, bộ phận liên quan.
 Địa điểm: CDC tỉnh.
  
Chủ nhật 18/7/2021:
Sáng:
1-7 giờ 00: Tham gia Đoàn công tác của Bí thư Tỉnh ủy thăm và làm việc với Huyện Dầu Tiếng (theo Chương trình 35-CTr/TU ngày 16/7/2021)
 * Thành phần: BS Huỳnh Thanh Hà – PGĐ Sở;
 * Địa điểm: Tập trung tại UBND Xã Thanh An.
 Xe: TTKN.
  
2-9 giờ 00: Dự lễ khánh thành Bệnh viện dã chiến Bình Dương - Số 1
 * Thành phần: Thành viên BCĐ PCD Covid-19 tỉnh; BGĐ Bệnh viện dã chiến Bình Dương - Số 1;
 * Địa điểm: Trung tâm Thương mại thế giới (WTC), P. Hòa Phú.
  
3-9 giờ 45: Tham gia Đoàn công tác của Bí thư Tỉnh ủy thăm và làm việc với Huyện ủy Bàu Bàng (theo Chương trình 34-CTr/TU ngày 16/7/2021).
 * Thành phần: TS Nguyễn Hồng Chương – GĐ Sở.
 * Địa điểm: UBND xã Trừ Văn Thố, Huyện Bàu Bàng.
 * Xe: Đc Hậu.
  
4-Trực, giám sát công tác phòng chống dịch Covid-19 (cả ngày).
 Thành phần: Lãnh đạo, các phòng ban, bộ phận liên quan.
 Địa điểm: Sở Y tế, CDC.
  
Chiều:
1-13 giờ 30: Tham gia Đoàn công tác của Bí thư Tỉnh ủy thăm và làm việc với Huyện ủy Bắc Tân Uyên (theo Chương trình 36-CTr/TU ngày 16/7/2021).
 * Thành phần: TS Nguyễn Hồng Chương – GĐ Sở.
 * Địa điểm: UBND xã Tân Thành, Huyện Bắc Tân Uyên.
 * Xe: Đc Hậu.

                                              

​Thứ hai 19/7/2021:
Sáng:
  
1-9 giờ 00: Giao ban BGĐ, TT.ĐU, CĐNYT, Các Phòng CN.
 * Thành phần: BGĐ, TT.ĐU, CĐNYT, Các Phòng CN.
 * Địa điểm: Hội trường B - Sở Y tế.
  
2-10 giờ 00: Họp thẩm định nhu cầu mua sắm TTBYT từ nguồn ngân sách nhà nước năm 2021.
 * Thành phần: Theo Quyết định 558/QĐ-SYT.
 * Địa điểm: Hội trường B - Sở Y tế.
  
3-Trực, giám sát công tác phòng chống dịch Covid-19 (cả ngày).
 Thành phần: Lãnh đạo, các phòng ban, bộ phận liên quan.
 Địa điểm: Sở Y tế, CDC.
  
4-8 giờ 00: Tiếp công dân.               
 * Thành phần: Bs Trần Tấn Tài – Trưởng phòng Nghiệp vụ Y.
 * Địa điểm: Phòng Tiếp dân –  TTHC.          
                                                                        
5-8 giờ 00: Trực Phòng Y tế – Trung tâm Hành chính tỉnh (Cả ngày).
 * Thành phần: Lê Ngọc Như Phương - TTYT TP.Thủ Dầu Một.
 * Địa điểm: Tháp B – Tầng 2 – TTHC tỉnh.
  
Thứ ba 20/7/2021:
Sáng:
1-Trực, giám sát công tác phòng chống dịch Covid-19 (cả ngày).
 Thành phần: Lãnh đạo, các phòng ban, bộ phận liên quan.
 Địa điểm: Sở Y tế, CDC.
  
2-8 giờ 00: Tiếp công dân.               
 * Thành phần: ThS Ngô Trần Đức Hữu – Phó Chánh Văn phòng.
 * Địa điểm: Phòng Tiếp dân –  TTHC.
  
3-8 giờ 00: Trực Phòng Y tế – Trung tâm Hành chính tỉnh (Cả ngày).
 * Thành phần: Ngô Lê Phương Uyên  - BVĐK tỉnh.
 * Địa điểm: Tháp B - Tầng 2 – TTHC tỉnh.
  
Thứ tư 21/07/2021.
Sáng:
1-8 giờ 00: Họp khảo sát, bố trí Khu cách ly, điều trị cho phạm nhân của Công an tỉnh Bình Dương.
 * Thành phần: BS Đoàn Thị Hồng Thơm – PGĐ Sở.
 * Địa điểm: Hội trường Công an huyện Bàu Bàng.
 Xe:
  
2-Trực, giám sát công tác phòng chống dịch Covid-19 (cả ngày).
 Thành phần: Lãnh đạo, các phòng ban, bộ phận liên quan.
 Địa điểm: Sở Y tế, CDC.
  
3-8 giờ 00: Tiếp công dân.               
 * Thành phần: Ds Quách Ái Quốc – Trưởng phòng Nghiệp vụ Dược.
 * Địa điểm: Phòng Tiếp dân –  TTHC.
  
4-8 giờ 00: Trực Phòng Y tế – Trung tâm Hành chính tỉnh (Cả ngày).
 * Thành phần: Thượng Thị Ngọc Thảo - Ban BVCSSKCB tỉnh.
 * Địa điểm: Tháp B - Tầng 2 – TTHC tỉnh.
Thứ năm 22/07/2021
Sáng:
  
1-Trực, giám sát công tác phòng chống dịch Covid-19 (cả ngày).
 Thành phần: Lãnh đạo, các phòng ban, bộ phận liên quan.
 Địa điểm: Sở Y tế, CDC.
  
2-8 giờ 00: Tiếp công dân.
 * Thành phần: ThS Nguyễn Bình Minh – Phó Chánh Văn phòng.
 * Địa điểm: Phòng Tiếp dân – TTHC.
          
3-8 giờ 00: Trực Phòng Y tế – Trung tâm Hành chính tỉnh (Cả ngày).
 * Thành phần:  Trần Thị Huệ - BVĐK tỉnh.
 * Địa điểm: Tháp B – Tầng 2 – TTHC tỉnh.
  
Thứ sáu 23/07/2021
Sáng:
1-Trực, giám sát công tác phòng chống dịch Covid-19 (cả ngày).
 Thành phần: Lãnh đạo, các phòng ban, bộ phận liên quan.
 Địa điểm: Sở Y tế, CDC.
                             
2-8 giờ 00: Tiếp công dân.
 * Thành phần: Ds Phạm Tiến Phương – Phó Chánh Thanh tra.
 * Địa điểm: Phòng Tiếp dân – TTHC.
  
3-8 giờ 00: Trực Phòng Y tế – Trung tâm Hành chính tỉnh (Cả ngày).
 * Thành phần:  Dương Trung Tá - BVĐK tỉnh.
 * Địa điểm: Tháp B – Tầng 2 – TTHC tỉnh.

 

Nơi nhận:

- Văn phòng UBND tỉnh;

- Ban QLTN - TTHC tỉnh;

- BGĐ Sở, TT.ĐU, CĐN;

- Các Phòng CN Sở;

- Các Đơn vị trực thuộc (Website SYT);

- Lưu VT, VP (M).

GIÁM ĐỐC

 

 

LỊCH LÀM VIỆC SỞ Y TẾ Tuần lễ từ ngày 10/7/2021 đến ngày 16/7/2021Lịch làm việcLỊCH LÀM VIỆC SỞ Y TẾ Tuần lễ từ ngày 10/7/2021 đến ngày 16/7/2021/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
10/07/2021 10:00NoĐã ban hành

LỊCH LÀM VIỆC SỞ Y TẾ

Tuần lễ từ ngày 10/7/2021 đến ngày 16/7/2021

(Lịch này thay thư mời họp)

 


                                              

​Thứ bảy 10/7/2021:
Sáng:
1-8 giờ 40: Dự Lễ phát động trực tuyến triển khai chiến dịch tiêm chủng Vac xin phòng dịch Covid-19 toàn quốc (theo Giấy mời số 95/GM-UBND ngày 9/7/2021 của UBND tỉnh).
 * Thành phần: BS Đoàn Thị Hồng Thơm – PGĐ Sở; Lãnh đạo CDC, BVĐK tỉnh, TTYT 9 huyện/thị/thành phố.
 * Địa điểm: Phòng họp trực tuyến – Bộ CHQS tỉnh.
  
2-9 giờ 30: Dự Hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ 8 -Khoá XI.
 * Thành phần: TS Nguyễn Hồng Chương – TUV, GĐ Sở.
 * Địa điểm: Trung tâm Hội nghị và Triển lãm tỉnh.
  
3-Trực, giám sát công tác phòng chống dịch Covid-19 (cả ngày).
 Thành phần: Lãnh đạo, các phòng ban, bộ phận liên quan.
 Địa điểm: Sở Y tế, CDC.
  
Chủ nhật 11/7/2021:
Sáng:
1-8 giờ 00: Tham gia cùng đoàn của Thường trực Tỉnh ủy đi thăm một số đơn vị tuyến đầu trong công tác phòng, chống dịch Covid-19, nhân lực chi viện của Bộ Y tế; thăm nhà máy sản xuất và làm việc với Thường trực Thành uỷ Dĩ An.
 * Thành phần: TS Nguyễn Hồng Chương - Giám đốc Sở; BS Tài-TP Nghiệp vụ Y; BS Danh - Giám đốc Trung tâm KSBT.
 * Địa điểm: Thành phố Dĩ An.
 * Xe: Đ/c Hậu.
  
2-Trực, giám sát công tác phòng chống dịch Covid-19 (cả ngày).
 Thành phần: Lãnh đạo, các phòng ban, bộ phận liên quan.
 Địa điểm: Sở Y tế, CDC.

Thứ hai 12/7/2021:
Sáng:
  
1-8 giờ 00: Bí thư Tỉnh ủy đi thăm các đơn vị có nhân lực chi viện của Bộ Y tế trong công tác phòng, chống dịch Covid-19.
 * Thành phần: TS Nguyễn Hồng Chương - Giám đốc Sở.
 * Địa điểm: Trung tâm Kiểm soát bệnh tật; Khách sạn Becamex Thành phố Mới.
 * Xe: Đ/c Hậu.
  
2-9 giờ 00: Họp với Thường trực Tỉnh uỷ để báo cáo tình hình triển khai công tác phòng, chống dịch Covid-19 và tình hình sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.
 * Thành phần: TS Nguyễn Hồng Chương - Giám đốc Sở.
 * Địa điểm: Phòng họp A – UBND tỉnh.
  
3-Trực, giám sát công tác phòng chống dịch Covid-19 (cả ngày).
 Thành phần: Lãnh đạo, các phòng ban, bộ phận liên quan.
 Địa điểm: Sở Y tế, CDC.
  
4-8 giờ 00: Tiếp công dân.               
 * Thành phần: Bs Trần Tấn Tài – Trưởng phòng Nghiệp vụ Y.
 * Địa điểm: Phòng Tiếp dân –  TTHC.          
                                                                        
5-8 giờ 00: Trực Phòng Y tế – Trung tâm Hành chính tỉnh (Cả ngày).
 * Thành phần: Trần Thị Ngọc Hiền- TTYT TP.Thủ Dầu Một.
 * Địa điểm: Tháp B – Tầng 2 – TTHC tỉnh.
  
Chiều:
1-13 giờ 30: Hội nghị trực tuyến báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh.
 * Thành phần: TS Nguyễn Hồng Chương – PGĐ Sở, Phòng Nghiệp vụ Y, CDC Bình Dương.
 * Địa điểm: Hội trường A Tỉnh ủy.
 Xe: Đ/c Hậu.
  
Thứ ba 13/7/2021:
Sáng:
1-7giờ 30: Thăm đơn vị tuyến đầu chống dịch (13/7/2021 và 14/07/2021).
 * Thành phần: BTV Công đoàn Ngành+Đ/c Giang (Kế toán CĐN).
 * Địa điểm: Các cơ sở y tế đơn vị trực thuộc Sở Y tế .
  
2- 9 giờ 00: Dự trao Quyết định bổ nhiệm Giám đốc Bệnh viện Phục hồi chức năng.
 * Thành phần: BS Đoàn Thị Hồng Thơm – Phó Giám đốc Sở.
 * Địa điểm: Phòng họp A – UBND tỉnh.
  
3-Trực, giám sát công tác phòng chống dịch Covid-19 (cả ngày).
 Thành phần: Lãnh đạo, các phòng ban, bộ phận liên quan.
 Địa điểm: Sở Y tế, CDC.
  
4-8 giờ 00: Tiếp công dân.               
 * Thành phần: ThS Ngô Trần Đức Hữu – Phó Chánh Văn phòng.
 * Địa điểm: Phòng Tiếp dân –  TTHC.
  
5-8 giờ 00: Trực Phòng Y tế – Trung tâm Hành chính tỉnh (Cả ngày).
 * Thành phần: Nguyễn Đức Minh Hùng - BVĐK tỉnh.
 * Địa điểm: Tháp B - Tầng 2 – TTHC tỉnh.
Chiều:
1-13 giờ 30: Dự cùng Bí thư Tỉnh uỷ làm việc với Thị uỷ Tân Uyên về tình hình phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn thị xã.
 * Thành phần: Bs Đoàn Thị Hồng Thơm – PGĐ Sở.
 * Địa điểm: Thị uỷ Tân Uyên.
 Xe: Đ/c Hậu.
  
Thứ tư 14/07/2021.
Sáng:
1-Trực, giám sát công tác phòng chống dịch Covid-19 (cả ngày).
 Thành phần: Lãnh đạo, các phòng ban, bộ phận liên quan.
 Địa điểm: Sở Y tế, CDC.
  
2-8 giờ 00: Tiếp công dân.               
 * Thành phần: Ds Quách Ái Quốc – Trưởng phòng Nghiệp vụ Dược.
 * Địa điểm: Phòng Tiếp dân –  TTHC.
  
3-8 giờ 00: Trực Phòng Y tế – Trung tâm Hành chính tỉnh (Cả ngày).
 * Thành phần: Nguyễn Thị Mỹ Yến - Ban BVCSSKCB tỉnh.
 * Địa điểm: Tháp B - Tầng 2 – TTHC tỉnh.
  
Chiều:
1-13 giờ 30: Dự cùng Bí thư Tỉnh uỷ thăm và làm việc với Thành uỷ Thủ Dầu Một về tình hình phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn thành phố Thủ Dầu Một.
 * Thành phần: TS Nguyễn Hồng Chương – GĐ Sở.
 * Địa điểm: Hội trường Thành uỷ Thủ Dầu Một.
  
2-14 giờ 00: Khảo sát, đánh giá hiện trạng cơ sở hạ tầng mạng nội bộ của Bệnh viện Y học cổ truyền.
 * Thành phần: Đại diện Sở Y tế.
 * Địa điểm: Bệnh viện Y học cổ truyền.
  
Thứ năm 15/07/2021
Sáng:
  
1-Trực, giám sát công tác phòng chống dịch Covid-19 (cả ngày).
 Thành phần: Lãnh đạo, các phòng ban, bộ phận liên quan.
 Địa điểm: Sở Y tế, CDC.
  
2-8 giờ 00: Tiếp công dân.
 * Thành phần: TS Nguyễn Hồng Chương - Giám đốc Sở; ThS Minh – Phó Chánh Văn phòng.
 * Địa điểm: Phòng Tiếp dân – TTHC.
          
3-8 giờ 00: Trực Phòng Y tế – Trung tâm Hành chính tỉnh (Cả ngày).
 * Thành phần:  Nguyễn Văn Chính - BVĐK tỉnh.
 * Địa điểm: Tháp B – Tầng 2 – TTHC tỉnh.
  
Chiều:
  
1-14 giờ 00: Dự họp Tiểu ban Hậu cần thực hiện nhiệm vụ phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh (theo QĐ 1724/QĐ-UBND).
 * Thành phần: BS Đoàn Thị Hồng Thơm – PGĐ Sở.
 * Địa điểm: Phòng họp A – UBND tỉnh.
  
Thứ sáu 16/07/2021
Sáng:
1-8 giờ 00: Họp với Ban Thường vụ Tỉnh uỷ để báo cáo tình hình triển khai công tác phòng, chống dịch trên địa bàn tỉnh và tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, an ninh-quốc phòng 6 tháng đầu năm và phương hướng 6 tháng cuối năm 2021.
 * Thành phần: TS Nguyễn Hồng Chương - GĐ Sở, Bs Danh - CDC.
 * Địa điểm: Hội trường A – Tỉnh uỷ.
  
2-Trực, giám sát công tác phòng chống dịch Covid-19 (cả ngày).
 Thành phần: Lãnh đạo, các phòng ban, bộ phận liên quan.
 Địa điểm: Sở Y tế, CDC.
                             
3-8 giờ 00: Tiếp công dân.
 * Thành phần: Ds Phạm Tiến Phương – Phó Chánh Thanh tra.
 * Địa điểm: Phòng Tiếp dân – TTHC.
  
4-8 giờ 00: Trực Phòng Y tế – Trung tâm Hành chính tỉnh (Cả ngày).
 * Thành phần:  Hồ Quốc Dũng - BVĐK tỉnh.
 * Địa điểm: Tháp B – Tầng 2 – TTHC tỉnh.
Chiều:
  
1-13 giờ 30: Dự cùng Bí thư Tỉnh uỷ thăm và làm việc với Huyện uỷ Phú Giáo về tình hình phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn huyện.
 * Thành phần: BS Huỳnh Thanh Hà – PGĐ Sở.
 * Địa điểm: Hội trường Huyện uỷ Phú Giáo
 Xe: Đ/c Hậu.

Nơi nhận:

- Văn phòng UBND tỉnh;

- Ban QLTN - TTHC tỉnh;

- BGĐ Sở, TT.ĐU, CĐN;

- Các Phòng CN Sở;

- Các Đơn vị trực thuộc (Website SYT);

- Lưu VT, VP (M).

GIÁM ĐỐC

 

 

(DỰ THẢO) LỊCH LÀM VIỆC SỞ Y TẾ  Tuần lễ từ ngày 10/7/2021 đến ngày 16/7/2021Lịch làm việc(DỰ THẢO) LỊCH LÀM VIỆC SỞ Y TẾ  Tuần lễ từ ngày 10/7/2021 đến ngày 16/7/2021/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
(Lịch này thay thư mời họp)
09/07/2021 20:00NoĐã ban hành

(DỰ THẢO) LỊCH LÀM VIỆC SỞ Y TẾ

Tuần lễ từ ngày 10/7/2021 đến ngày 16/7/2021

(Lịch này thay thư mời họp)

SOYTE.pdf

 

Thứ bảy 10/7/2021:
Sáng:
1-8 giờ 40: Dự Lễ phát động trực tuyến triển khai chiến dịch tiêm chủng Vac xin phòng dịch Covid-19 toàn quốc (theo Giấy mời số 95/GM-UBND ngày 9/7/2021 của UBND tỉnh).
 * Thành phần: BS Đoàn Thị Hồng Thơm – PGĐ Sở; Lãnh đạo CDC, BVĐK tỉnh, TTYT 9 huyện/thị/thành phố.
 * Địa điểm: Phòng họp trực tuyến – Bộ CHQS tỉnh.
  
2-9 giờ 30: Dự Hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ 8 -Khoá XI.
 * Thành phần: TS Nguyễn Hồng Chương – TUV, GĐ Sở.
 * Địa điểm: Trung tâm Hội nghị và Triển lãm tỉnh.
  
3-Trực, giám sát công tác phòng chống dịch Covid-19 (cả ngày).
 Thành phần: Lãnh đạo, các phòng ban, bộ phận liên quan.
 Địa điểm: Sở Y tế, CDC.
  
Chủ nhật 11/7/2021:
Sáng:
1-8 giờ 00: Tham gia cùng đoàn của Thường trực Tỉnh ủy đi thăm một số đơn vị tuyến đầu trong công tác phòng, chống dịch Covid-19, nhân lực chi viện của Bộ Y tế; thăm nhà máy sản xuất và làm việc với Thường trực Thành uỷ Dĩ An.
 * Thành phần: TS Nguyễn Hồng Chương - Giám đốc Sở; BS Tài-TP Nghiệp vụ Y; BS Danh - Giám đốc Trung tâm KSBT.
 * Địa điểm: Thành phố Dĩ An.
 * Xe: Đc Hậu.
  
2-Trực, giám sát công tác phòng chống dịch Covid-19 (cả ngày).
 Thành phần: Lãnh đạo, các phòng ban, bộ phận liên quan.
 Địa điểm: Sở Y tế, CDC.
 
Thứ hai 12/7/2021:
Sáng:
  
1-8 giờ 00: Bí thư Tỉnh ủy đi thăm các đơn vị có nhân lực chi viện của Bộ Y tế trong công tác phòng, chống dịch Covid-19.
 * Thành phần: TS Nguyễn Hồng Chương - Giám đốc Sở.
 * Địa điểm: Khách sạn Becamex Thành phố Mới và TP Thuận An.
 * Xe: Đc Hậu.
  
2-9 giờ 00: Họp với Thường trực Tỉnh uỷ để báo cáo tình hình triển khai công tác phòng, chống dịch Covid-19 và tình hình sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.
 * Thành phần: TS Nguyễn Hồng Chương - Giám đốc Sở.
 * Địa điểm: Phòng họp A – UBND tỉnh.
  
3-Trực, giám sát công tác phòng chống dịch Covid-19 (cả ngày).
 Thành phần: Lãnh đạo, các phòng ban, bộ phận liên quan.
 Địa điểm: Sở Y tế, CDC.
  
4-8 giờ 00: Tiếp công dân.                 
 * Thành phần: Bs Trần Tấn Tài – Trưởng phòng Nghiệp vụ Y.
 * Địa điểm: Phòng Tiếp dân –  TTHC.            
                                                                        
5-8 giờ 00: Trực Phòng Y tế – Trung tâm Hành chính tỉnh (Cả ngày).
 * Thành phần: Trần Thị Ngọc Hiền- TTYT TP.Thủ Dầu Một.
 * Địa điểm: Tháp B – Tầng 2 – TTHC tỉnh.
  
Thứ ba 13/7/2021:
Sáng:
1-7giờ 30: Thăm đơn vị tuyến đầu chống dịch (13/7/2021 và 14/07/2021).
 * Thành phần: BTV Công đoàn Ngành+Đ/c Giang (Kế toán CĐN).
 * Địa điểm: Các cơ sở y tế đơn vị trực thuộc Sở Y tế .
  
2-Trực, giám sát công tác phòng chống dịch Covid-19 (cả ngày).
 Thành phần: Lãnh đạo, các phòng ban, bộ phận liên quan.
 Địa điểm: Sở Y tế, CDC.
  
3-8 giờ 00: Tiếp công dân.                 
 * Thành phần: ThS Ngô Trần Đức Hữu – Phó Chánh Văn phòng.
 * Địa điểm: Phòng Tiếp dân –  TTHC.
  
4-8 giờ 00: Trực Phòng Y tế – Trung tâm Hành chính tỉnh (Cả ngày).
 * Thành phần: Nguyễn Đức Minh Hùng - BVĐK tỉnh.
 * Địa điểm: Tháp B - Tầng 2 – TTHC tỉnh.
Chiều:
1-13 giờ 30: Dự cùng Bí thư Tỉnh uỷ làm việc với Thị uỷ Tân Uyên về tình hình phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn thị xã.
 * Thành phần: Bs Đoàn Thị Hồng Thơm – PGĐ Sở.
 * Địa điểm: Thị uỷ Tân Uyên.
 Xe: Đ/c Hậu.
Thứ tư 14/07/2021.
Sáng:
1-Trực, giám sát công tác phòng chống dịch Covid-19 (cả ngày).
 Thành phần: Lãnh đạo, các phòng ban, bộ phận liên quan.
 Địa điểm: Sở Y tế, CDC.
  
2-8 giờ 00: Dự Hội nghị Ban Chấp hành Liên đoàn Lao động tỉnh.
 * Thành phần: BS Hồng – Chủ tịch Công đoàn Ngành.
 * Địa điểm: Trung tâm Sáng kiến cộng đồng và hỗ trợ khởi nghiệp.
  
3-8 giờ 00: Tiếp công dân.                 
 * Thành phần: Ds Quách Ái Quốc – Trưởng phòng Nghiệp vụ Dược.
 * Địa điểm: Phòng Tiếp dân –  TTHC.
  
4-8 giờ 00: Trực Phòng Y tế – Trung tâm Hành chính tỉnh (Cả ngày).
 * Thành phần: Nguyễn Thị Mỹ Yến - Ban BVCSSKCB tỉnh.
 * Địa điểm: Tháp B - Tầng 2 – TTHC tỉnh.
Chiều:
1-13 giờ 30: Dự cùng Bí thư Tỉnh uỷ thăm và làm việc với Thành uỷ Thủ Dầu Một về tình hình phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn thành phố Thủ Dầu Một.
 * Thành phần: TS Nguyễn Hồng Chương – GĐ Sở.
 * Địa điểm: Hội trường Thành uỷ Thủ Dầu Một.
  
2-14 giờ 00: Khảo sát, đánh giá hiện trạng cơ sở hạ tầng mạng nội bộ của Bệnh viện Y học cổ truyền.
 * Thành phần: Đại diện Sở Y tế.
 * Địa điểm: Bệnh viện Y học cổ truyền.
  
Thứ năm 15/07/2021
Sáng:
  
1-Trực, giám sát công tác phòng chống dịch Covid-19 (cả ngày).
 Thành phần: Lãnh đạo, các phòng ban, bộ phận liên quan.
 Địa điểm: Sở Y tế, CDC.
  
2-8 giờ 00: Tiếp công dân.
 * Thành phần: TS Nguyễn Hồng Chương - Giám đốc Sở; ThS Minh – Phó Chánh Văn phòng.
 * Địa điểm: Phòng Tiếp dân – TTHC.
          
3-8 giờ 00: Trực Phòng Y tế – Trung tâm Hành chính tỉnh (Cả ngày).
 * Thành phần:  Nguyễn Văn Chính - BVĐK tỉnh.
 * Địa điểm: Tháp B – Tầng 2 – TTHC tỉnh.
  
Chiều:
  
1-14 giờ 00: Dự họp Tiểu ban Hậu cần thực hiện nhiệm vụ phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh (theo QĐ 1724/QĐ-UBND).
 * Thành phần: BS Đoàn Thị Hồng Thơm – PGĐ Sở.
 * Địa điểm: Phòng họp A – UBND tỉnh.
  
  
Thứ sáu 16/07/2021
Sáng:
1-8 giờ 00: Họp với Ban Thường vụ Tỉnh uỷ để báo cáo tình hình triển khai công tác phòng, chống trên địa bàn tỉnh và tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, an ninh-quốc phòng 6 tháng đầu năm và phương hướng 6 tháng cuối năm 2021.
 * Thành phần: TS Nguyễn Hồng Chương - GĐ Sở, Bs Danh - CDC.
 * Địa điểm: Hội trường A – Tỉnh uỷ.
  
2-Trực, giám sát công tác phòng chống dịch Covid-19 (cả ngày).
 Thành phần: Lãnh đạo, các phòng ban, bộ phận liên quan.
 Địa điểm: Sở Y tế, CDC.
                             
3-8 giờ 00: Tiếp công dân.
 * Thành phần: Ds Phạm Tiến Phương – Phó Chánh Thanh tra.
 * Địa điểm: Phòng Tiếp dân – TTHC.
  
4-8 giờ 00: Trực Phòng Y tế – Trung tâm Hành chính tỉnh (Cả ngày).
 * Thành phần:  Hồ Quốc Dũng - BVĐK tỉnh.
 * Địa điểm: Tháp B – Tầng 2 – TTHC tỉnh.
  
Chiều:
  
1-13 giờ 30: Dự cùng Bí thư Tỉnh uỷ thăm và làm việc với Huyện uỷ Phú Giáo về tình hình phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn huyện.
 * Thành phần: BS Huỳnh Thanh Hà – PGĐ Sở.
 * Địa điểm: Hội trường Huyện uỷ Phú Giáo
 Xe: Đ/c Hậu.

 

Nơi nhận:

- Văn phòng UBND tỉnh;

- Ban QLTN - TTHC tỉnh;

- BGĐ Sở, TT.ĐU, CĐN;

- Các Phòng CN Sở;

- Các Đơn vị trực thuộc (Website SYT);

- Lưu VT, VP (M).

GIÁM ĐỐC

 

 

 LỊCH LÀM VIỆC SỞ Y TẾ Tuần lễ từ ngày 05/7/2021 đến ngày 09/7/2021Lịch làm việc LỊCH LÀM VIỆC SỞ Y TẾ Tuần lễ từ ngày 05/7/2021 đến ngày 09/7/2021/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
(Lịch này thay thư mời họp)
05/07/2021 13:00NoĐã ban hành

 LỊCH LÀM VIỆC SỞ Y TẾ

Tuần lễ từ ngày 05/7/2021 đến ngày 09/7/2021

(Lịch này thay thư mời họp)

Lich So Y te 05-7 den 09-7-2021.pdf

Thứ hai 05/7/2021:
Sáng:
1-8 giờ 30: Giao ban BGĐ, TT.ĐU, CĐNYT, Trưởng, Phó phòng CN.
 * Thành phần: BGĐ, TT.ĐU, CĐNYT, Trưởng, Phó phòng CN sở.
 * Địa điểm: Hội trường B - Sở Y tế.
  
2-Trực, giám sát công tác phòng chống dịch Covid-19 (cả ngày).
 Thành phần: Lãnh đạo, các phòng ban, bộ phận liên quan.
 Địa điểm: Sở Y tế, CDC.
  
3-8 giờ 00: Tiếp công dân.                 
 * Thành phần: Bs Trần Tấn Tài – Trưởng phòng Nghiệp vụ Y.
 * Địa điểm: Phòng Tiếp dân –  TTHC.            
                                                                        
4-8 giờ 00: Trực Phòng Y tế – Trung tâm Hành chính tỉnh (Cả ngày).
 * Thành phần: Ngô Thị Quỳnh Như - TTYT TP.Thủ Dầu Một.
 * Địa điểm: Tháp B – Tầng 2 – TTHC tỉnh.
Chiều: 
  
1-13 giờ 30: Tập huấn trực tuyến tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19.
 * Thành phần: Đại diện Lãnh đạo Sở; Phòng Nghiệp vụ Y; Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh.
 * Địa điểm: Phòng họp Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (Trung tâm Kiểm soát bệnh tật chuẩn bị Hội trường và phương tiện họp trực tuyến qua phần mềm ZOOM).
  
2-14 giờ 00: Báo cáo khó khăn trong công tác trình thẩm định Kế hoạch lựa chọn nhà thầu cung cấp thuốc.
 * Thành phần: Ban Giám đốc Sở; P.NVD; P.KH-TC; Lãnh đạo và Trưởng khoa Dược Bệnh viện đa khoa tỉnh; Bệnh viện Y học cổ truyền (Lãnh đạo và Dược sĩ Diệp); DS Linh-Trưởng khoa Dược, TTYT TP Thủ Dầu Một.
 * Địa điểm: Phòng họp 1, Tháp B-TTHC.
  
Thứ ba 06/7/2021:
Sáng:
1-7 giờ 30: Dự Kỳ họp thứ nhất HĐND tỉnh khoá X, nhiệm kỳ 2021-2026 (theo TB số 25/TB-HĐND ngày 28/6/2021 của HĐND tỉnh).
 * Thành phần: TS Nguyễn Hồng Chương – Giám đốc Sở..
 * Địa điểm: Trung tâm Hội nghị và Triển lãm tỉnh.
  
2-Trực, giám sát công tác phòng chống dịch Covid-19 (cả ngày).
 Thành phần: Lãnh đạo, các phòng ban, bộ phận liên quan.
 Địa điểm: Sở Y tế, CDC.
  
3-8 giờ 00: Tiếp công dân.                 
 * Thành phần: ThS Ngô Trần Đức Hữu – Phó Chánh Văn phòng.
 * Địa điểm: Phòng Tiếp dân –  TTHC.
  
4-8 giờ 00: Trực Phòng Y tế – Trung tâm Hành chính tỉnh (Cả ngày).
 * Thành phần: Ngô Lê Phương Uyên - BVĐK tỉnh.
 * Địa điểm: Tháp B - Tầng 2 – TTHC tỉnh.
  
Thứ tư 07/07/2021.
Sáng:
1- 7 giờ 30: Họp Hội đồng cấp phép hoạt động Khám bệnh, chữa bệnh
 Thành phần: Ban Giám đốc và các thành viên theo Quyết định 825/QĐ-SYT ngày 30/6/2021.
 Địa điểm: Hội trường B - Sở Y tế.
  
2-Trực, giám sát công tác phòng chống dịch Covid-19 (cả ngày).
 Thành phần: Lãnh đạo, các phòng ban, bộ phận liên quan.
 Địa điểm: Sở Y tế, CDC.
  
3-8 giờ 00: Dự Hội nghị Ban Chấp hành Liên đoàn Lao động tỉnh.
 * Thành phần: BS Hồng – Chủ tịch Công đoàn Ngành.
 * Địa điểm: Trung tâm Sáng kiến cộng đồng và hỗ trợ khởi nghiệp.
  
4-8 giờ 00: Tiếp công dân.                 
 * Thành phần: Ds Quách Ái Quốc – Trưởng phòng Nghiệp vụ Dược.
 * Địa điểm: Phòng Tiếp dân –  TTHC.
  
5-8 giờ 00: Trực Phòng Y tế – Trung tâm Hành chính tỉnh (Cả ngày).
 * Thành phần: Thượng Thị Ngọc Thảo - Ban BVCSSKCB tỉnh.
 * Địa điểm: Tháp B - Tầng 2 – TTHC tỉnh.
Chiều:
1-14 giờ 00: Họp trao đổi về việc Công ty CP Đại Nam hiến tặng đất cho Quỹ phòng chống dịch Covid-19 của tỉnh (theo GM số 90/GM-UBND ngày 2/7/2021 của UBND tỉnh)
 * Thành phần: Đại diện Lãnh đạo Sở Y tế.
 * Địa điểm: Phòng họp B – UBND tỉnh.
  
Thứ năm 08/07/2021
Sáng:
1-Trực, giám sát công tác phòng chống dịch Covid-19 (cả ngày).
 Thành phần: Lãnh đạo, các phòng ban, bộ phận liên quan.
 Địa điểm: Sở Y tế, CDC.
  
2-8 giờ 00: Tiếp công dân.
 * Thành phần: ThS Ngô Trần Đức Hữu – Phó Chánh Văn phòng.
 * Địa điểm: Phòng Tiếp dân – TTHC.
          
3-8 giờ 00: Trực Phòng Y tế – Trung tâm Hành chính tỉnh (Cả ngày).
 * Thành phần:  Nguyễn Thị Kim Tuyến - BVĐK tỉnh.
 * Địa điểm: Tháp B – Tầng 2 – TTHC tỉnh.
  
Thứ sáu 09/07/2021
Sáng:
1-8 giờ 00: Tham gia cùng lãnh đạo UBND tỉnh kiểm tra công tác phòng, chống dịch Covid-19 tại địa bàn thị xã Tân Uyên.
 * Thành phần: Bs Đoàn Thị Hồng Thơm – PGĐ Sở.
 * Địa điểm: Địa bàn thị xã Tân Uyên.
 Xe: Đ/c Hậu – VP.
  
2-Trực, giám sát công tác phòng chống dịch Covid-19 (cả ngày).
 Thành phần: Lãnh đạo, các phòng ban, bộ phận liên quan.
 Địa điểm: Sở Y tế, CDC.
                             
3-8 giờ 00: Tiếp công dân.
 * Thành phần: Ds Phạm Tiến Phương – Phó Chánh Thanh tra.
 * Địa điểm: Phòng Tiếp dân – TTHC.
  
4-8 giờ 00: Trực Phòng Y tế – Trung tâm Hành chính tỉnh (Cả ngày).
 * Thành phần:  Văn Đoàn Nguyên - BVĐK tỉnh.
 * Địa điểm: Tháp B – Tầng 2 – TTHC tỉnh.
  

 

Nơi nhận:

- Văn phòng UBND tỉnh;

- Ban QLTN - TTHC tỉnh;

- BGĐ Sở, TT.ĐU, CĐN;

- Các Phòng CN Sở;

- Các Đơn vị trực thuộc (Website SYT);

- Lưu VT, VP (M).

KT.GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

(Đã ký)

Cao Thị Bích Thuận

 

LỊCH LÀM VIỆC SỞ Y TẾ  Tuần lễ từ ngày 28/6/2021 đến ngày 02/7/2021Lịch làm việcLỊCH LÀM VIỆC SỞ Y TẾ  Tuần lễ từ ngày 28/6/2021 đến ngày 02/7/2021/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
(Lịch này thay thư mời họp)
28/06/2021 13:00NoĐã ban hành

LỊCH LÀM VIỆC SỞ Y TẾ

Tuần lễ từ ngày 28/6/2021 đến ngày 02/7/2021

(Lịch này thay thư mời họp)

Lich So Y te 28-6 den 02-7-2021 (co dieu chinh).pdf

Thứ hai 28/6/2021:
Sáng:​
1-9 giờ 00: Lấy ý kiến giới thiệu nhân sự bổ nhiệm Giám đốc Bệnh viện Phục hồi chức năng tỉnh.
 * Thành phần: ThS Hữu - Phó Chánh VP.
 * Địa điểm: BV.PHCN
  
2-Trực, giám sát công tác phòng chống dịch Covid-19 (cả ngày).
 Thành phần: Lãnh đạo, các phòng ban, bộ phận liên quan.
 Địa điểm: Sở Y tế, CDC.
  
3-8 giờ 00: Tiếp công dân.                 
 * Thành phần: Bs Trần Tấn Tài - TP.NVY.
 * Địa điểm: Phòng Tiếp dân –  TTHC.            
                                                                        
4-8 giờ 00: Trực Phòng Y tế – Trung tâm Hành chính tỉnh (Cả ngày).
 * Thành phần: Trương Hồng Tuấn - TTYT TP.Thủ Dầu Một.
 * Địa điểm: Tháp B – Tầng 2 – TTHC tỉnh.
Chiều: 
1-14 giờ 00: Họp tổ thẩm định đấu thầu mua thuốc các gói thầu (Generic, thuốc Dược liệu, vị thuốc).
 * Thành phần: BS Hà; BS Thơm - PGĐ Sở; Phòng Nghiệp vụ Dược; BHXH tỉnh, các đơn vị theo thư mời.
 * Địa điểm: Bệnh viện Y học cổ truyền tỉnh.
  
2-15 giờ 00: Công bố Quyết định số 1606/QĐ-UBND ngày 21/06/2021 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về ban hành quy chế tiếp nhận, quản lý, phân phối và sử dụng nguồn tiền, hàng hóa vận động, tự nguyện đóng góp phòng chống dịch Covid-19.
 * Thành phần: Bs Đoàn Thị Hồng Thơm - PGĐ Sở; CN Cường- PTP. KH-TC.
 * Địa điểm: Trung tâm Hội nghị & Triển lãm tỉnh.
Thứ ba 29/6/2021:
Sáng:
1-8 giờ 00: Dự Phiên họp UBND tỉnh thường kỳ tháng 6/2021 (Thông qua dự thảo Nghị quyết chế độ hỗ trợ công tác Dân số -Kế hoạch hóa gia đình trên địa bàn tỉnh Bình Dương).
 * Thành phần: TS. Nguyễn Hồng Chương – GĐ Sở; BS Thấm – CTT Chi cục Dân số-KHHGĐ.
 * Địa điểm: Phòng họp A – UBND tỉnh.
  
2-Trực, giám sát công tác phòng chống dịch Covid-19 (cả ngày).
 Thành phần: Lãnh đạo, các phòng ban, bộ phận liên quan.
 Địa điểm: Sở Y tế, CDC.
  
3-8 giờ 00: Tiếp công dân.                 
 * Thành phần: ThS Ngô Trần Đức Hữu – Phó Chánh VP.
 * Địa điểm: Phòng Tiếp dân –  TTHC.
  
4-8 giờ 00: Trực Phòng Y tế – Trung tâm Hành chính tỉnh (Cả ngày).
 * Thành phần: Nguyễn Văn Triệu - BVĐK tỉnh.
 * Địa điểm: Tháp B - Tầng 2 – TTHC tỉnh.
  
Thứ tư 30/6/2021.
Sáng:
1-Trực, giám sát công tác phòng chống dịch Covid-19 (cả ngày).
 Thành phần: Lãnh đạo, các phòng ban, bộ phận liên quan.
 Địa điểm: Sở Y tế, CDC.
  
2-8 giờ 00: Tiếp công dân.                 
 * Thành phần: Ds Quách Ái Quốc - TP.NVD.
 * Địa điểm: Phòng Tiếp dân –  TTHC.
  
3-8 giờ 00: Trực Phòng Y tế – Trung tâm Hành chính tỉnh (Cả ngày).
 * Thành phần: Nguyễn Thị Mỹ Yến - Ban BVCSSKCB tỉnh.
 * Địa điểm: Tháp B - Tầng 2 – TTHC tỉnh.
  
Thứ năm 01/7/2021
Sáng:
  
1-Trực, giám sát công tác phòng chống dịch Covid-19 (cả ngày).
 Thành phần: Lãnh đạo, các phòng ban, bộ phận liên quan.
 Địa điểm: Sở Y tế, CDC.
  
2-8 giờ 00: Tiếp công dân.
 * Thành phần: ThS Ngô Trần Đức Hữu – Phó Chánh VP.
 * Địa điểm: Phòng Tiếp dân – TTHC.
          
3-8 giờ 00: Trực Phòng Y tế – Trung tâm Hành chính tỉnh (Cả ngày).
 * Thành phần:  Trương Minh Tiến - BVĐK tỉnh.
 * Địa điểm: Tháp B – Tầng 2 – TTHC tỉnh.
  
Thứ sáu 02/7/2021
Sáng:
1-7 giờ 30: Dự Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh mở rộng.
 * Thành phần: TS. Nguyễn Hồng Chương – TUV, GĐ Sở.
 * Địa điểm: Hội trường B – Tỉnh uỷ.
  
2-Trực, giám sát công tác phòng chống dịch Covid-19 (cả ngày).
 Thành phần: Lãnh đạo, các phòng ban, bộ phận liên quan.
 Địa điểm: Sở Y tế, CDC.
                             
3-8 giờ 00: Tiếp công dân.
 * Thành phần: Ds Phạm Tiến Phương – Phó Chánh TT.
 * Địa điểm: Phòng Tiếp dân – TTHC.
  
4-8 giờ 00: Trực Phòng Y tế – Trung tâm Hành chính tỉnh (Cả ngày).
 * Thành phần:  Trần Thị Thùy Trang - BVĐK tỉnh.
 * Địa điểm: Tháp B – Tầng 2 – TTHC tỉnh.
  

 

Nơi nhận:

- Văn phòng UBND tỉnh;

- Ban QLTN - TTHC tỉnh;

- BGĐ Sở, TT.ĐU, CĐN;

- Các Phòng CN Sở;

- Các Đơn vị trực thuộc (Website SYT);

- Lưu VT, VP (M).

KT.GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

(Đã ký)

Đoàn Thị Hồng Thơm

 

 

(DỰ THẢO) LỊCH LÀM VIỆC SỞ Y TẾ Tuần lễ từ ngày 21/6/2021 đến ngày 25/6/2021Lịch làm việc(DỰ THẢO) LỊCH LÀM VIỆC SỞ Y TẾ Tuần lễ từ ngày 21/6/2021 đến ngày 25/6/2021/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
(Lịch này thay thư mời họp)
18/06/2021 22:00NoĐã ban hành

DỰ THẢO) LỊCH LÀM VIỆC SỞ Y TẾ

Tuần lễ từ ngày 21/6/2021 đến ngày 25/6/2021

(Lịch này thay thư mời họp)​

Lich So Y te 21-6 den 25-6-2021.pdf

Thứ hai 21/6/2021:
Sáng:
1-8 giờ 30: Giao ban BGĐ, TT.ĐU, CĐNYT, Trưởng, Phó các phòng sở.
 * Thành phần: BGĐ, TT.ĐU, CĐNYT, Trưởng, Phó các phòng sở.
 * Địa điểm: Hội trường B - Sở Y tế.
  
2-Trực, giám sát công tác phòng chống dịch Covid-19 (cả ngày).
 Thành phần: Lãnh đạo, các phòng ban, bộ phận liên quan.
 Địa điểm: Sở Y tế, CDC.
  
3-8 giờ 00: Tiếp công dân.                 
 * Thành phần: Bs Trần Tấn Tài - TP.NVY.
 * Địa điểm: Phòng Tiếp dân –  TTHC.            
                                                                        
4-8 giờ 00: Trực Phòng Y tế – Trung tâm Hành chính tỉnh (Cả ngày).
 * Thành phần: Nguyễn Thị Yến Nhi - TTYT TP.Thủ Dầu Một.
 * Địa điểm: Tháp B – Tầng 2 – TTHC tỉnh.
  
Thứ ba 22/6/2021:
Sáng:
1-Trực, giám sát công tác phòng chống dịch Covid-19 (cả ngày).
 Thành phần: Lãnh đạo, các phòng ban, bộ phận liên quan.
 Địa điểm: Sở Y tế, CDC.
  
2-8 giờ 00: Tiếp công dân.                 
 * Thành phần: ThS Ngô Trần Đức Hữu – Phó Chánh VP.
 * Địa điểm: Phòng Tiếp dân –  TTHC.
  
3-8 giờ 00: Trực Phòng Y tế – Trung tâm Hành chính tỉnh (Cả ngày).
 * Thành phần: Ngô Lê Phương Uyên - BVĐK tỉnh.
 * Địa điểm: Tháp B - Tầng 2 – TTHC tỉnh.
  
Thứ tư 23/6/2021.
Sáng:
  
1-8 giờ 30: Họp Hội đồng xét thăng hạng chức danh viên chức từ hạng IV lên hạng III đối với viên chức ngành y tế năm 2021.
 * Thành phần: Theo Quyết định số 410/QĐ-SYT của Sở Y tế.
 * Địa điểm: Hội trường A - Sở Y tế.
  
2-Trực, giám sát công tác phòng chống dịch Covid-19 (cả ngày).
 Thành phần: Lãnh đạo, các phòng ban, bộ phận liên quan.
 Địa điểm: Sở Y tế, CDC.
  
3-8 giờ 00: Tiếp công dân.                 
 * Thành phần: Ds Quách Ái Quốc - TP.NVD.
 * Địa điểm: Phòng Tiếp dân –  TTHC.
  
4-8 giờ 00: Trực Phòng Y tế – Trung tâm Hành chính tỉnh (Cả ngày).
 * Thành phần: Thượng Thị Ngọc Thảo - Ban BVCSSKCB tỉnh.
 * Địa điểm: Tháp B - Tầng 2 – TTHC tỉnh.
  
Thứ năm 24/6/2021
Sáng:
  
1-8 giờ 00: Dự Phiên họp UBND tỉnh thông qua dự thảo một số nội dung
 * Thành phần: TS Nguyễn Hồng Chương – GĐ Sở.
 * Địa điểm: Phòng họp A – UBND tỉnh.
  
2-8 giờ 00: Họp Hội đồng Giám định Y khoa tỉnh (cả ngày).
 * Thành phần: Bs Cao Thị Bích Thuận - PGĐ Sở.
 * Địa điểm: TT.Giám định Y khoa tỉnh.
  
3-Trực, giám sát công tác phòng chống dịch Covid-19 (cả ngày).
 Thành phần: Lãnh đạo, các phòng ban, bộ phận liên quan.
 Địa điểm: Sở Y tế, CDC.
  
4-8 giờ 00: Tiếp công dân.
 * Thành phần: ThS Nguyễn Bình Minh – Phó Chánh VP.
 * Địa điểm: Phòng Tiếp dân – TTHC.
          
5-8 giờ 00: Trực Phòng Y tế – Trung tâm Hành chính tỉnh (Cả ngày).
 * Thành phần:  Trần Thị Huệ - BVĐK tỉnh.
 * Địa điểm: Tháp B – Tầng 2 – TTHC tỉnh.
  
Thứ sáu 25/6/2021
Sáng:
  
1-Trực, giám sát công tác phòng chống dịch Covid-19 (cả ngày).
 Thành phần: Lãnh đạo, các phòng ban, bộ phận liên quan.
 Địa điểm: Sở Y tế, CDC.
                             
2-8 giờ 00: Tiếp công dân.
 * Thành phần: Ds Phạm Tiến Phương – Phó Chánh TT.
 * Địa điểm: Phòng Tiếp dân – TTHC.
  
3-8 giờ 00: Trực Phòng Y tế – Trung tâm Hành chính tỉnh (Cả ngày).
 * Thành phần:  Nguyễn Hữu Tuấn - BVĐK tỉnh.
 * Địa điểm: Tháp B – Tầng 2 – TTHC tỉnh.
  

 

Nơi nhận:

- Văn phòng UBND tỉnh;

- Ban QLTN - TTHC tỉnh;

- BGĐ Sở, TT.ĐU, CĐN;

- Các Phòng CN Sở;

- Các Đơn vị trực thuộc (Website SYT);

- Lưu VT, VP (M).

GIÁM ĐỐC

 

 

(DỰ THẢO) LỊCH LÀM VIỆC SỞ Y TẾ Tuần lễ từ ngày 14/6/2021 đến ngày 18/6/2021Lịch làm việc(DỰ THẢO) LỊCH LÀM VIỆC SỞ Y TẾ Tuần lễ từ ngày 14/6/2021 đến ngày 18/6/2021/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
(Lịch này thay thư mời họp)
11/06/2021 21:00NoĐã ban hành

​(DỰ THẢO) LỊCH LÀM VIỆC SỞ Y TẾ

Tuần lễ từ ngày 14/6/2021 đến ngày 18/6/2021

(Lịch này thay thư mời họp)​

Lich So Y te 14-6 den 18-6-2021.pdf

Thứ hai 14/6/2021:
Sáng:
  
1-8 giờ 00: Tham gia lớp CCLLCT.
 * Thành phần: Đ/c Hồng - CT.CĐNYT (14-17/6).
 * Địa điểm: Trường Chính trị tỉnh.                 
  
2-Trực, giám sát công tác phòng chống dịch Covid-19 (cả ngày).
 Thành phần: Lãnh đạo, các phòng ban, bộ phận liên quan.
 Địa điểm: Sở Y tế, CDC.
  
3-8 giờ 00: Tiếp công dân.                 
 * Thành phần: Bs Trần Tấn Tài - TP.NVY.
 * Địa điểm: Phòng Tiếp dân –  TTHC.            
                                                                        
4-8 giờ 00: Trực Phòng Y tế – Trung tâm Hành chính tỉnh (Cả ngày).
 * Thành phần: Nguyễn Thị Thanh Thủy - TTYT TP.Thủ Dầu Một.
 * Địa điểm: Tháp B – Tầng 2 – TTHC tỉnh.
  
Chiều:
  
1-14 giờ 00: Họp triển khai phần mềm quản lý xét nghiệm Covid-19.
 * Thành phần: TS Nguyễn Hồng Chương - GĐ Sở, P.NVY, KHTC, VP (CNTT), TT.KSBT (Lãnh đạo và các phòng chuyên môn liên quan).
 * Địa điểm: TT.KSBT tỉnh.                            
  
Thứ ba 15/6/2021:
Sáng:
1-8 giờ 00: Dự buổi làm việc của Lãnh đạo UBND tỉnh với các sở ngành.
 * Thành phần: Lãnh đạo Sở Y tế.
 * Địa điểm: Phòng họp B – UBND tỉnh.
  
2-8 giờ 30: Họp thẩm định tử vong mẹ về trường hợp sản phụ tử vong tại Bệnh viện Quân Y 4.
 * Thành phần: Bs Cao Thị Bích Thuận - PGĐ Sở.
 * Địa điểm: Hội trường TT.CSSKSS.             
  
3-Trực, giám sát công tác phòng chống dịch Covid-19 (cả ngày).
 Thành phần: Lãnh đạo, các phòng ban, bộ phận liên quan.
 Địa điểm: Sở Y tế, CDC.
  
4-8 giờ 00: Tiếp công dân.                 
 * Thành phần: ThS Ngô Trần Đức Hữu – Phó Chánh VP.
 * Địa điểm: Phòng Tiếp dân –  TTHC.
  
5-8 giờ 00: Trực Phòng Y tế – Trung tâm Hành chính tỉnh (Cả ngày).
 * Thành phần: Trương Thanh Tòng - BVĐK tỉnh.
 * Địa điểm: Tháp B - Tầng 2 – TTHC tỉnh.
  
Chiều:
1-14 giờ 00: Họp Hội đồng tuyển dụng viên chức sự nghiệp y tế và sự nghiệp khác năm 2020 và Hội đồng xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành y tế năm 2020.                     
 * Thành phần: Thành viên Hội đồng.
 * Địa điểm: Phòng họp B – UBND tỉnh.
  
Thứ tư 16/6/2021.
Sáng:
  
1-8 giờ 00: Dự Hội nghị trực tuyến toàn quốc về đẩy mạnh giải ngân đầu tư công, phát triển xuất khẩu bền vững và thúc đẩy tăng trưởng năm 2021 do Thủ tướng Chính phủ chủ trì (01 ngày).
 * Thành phần: TS Nguyễn Hồng Chương – GĐ Sở.
 * Địa điểm: Phòng họp A – UBND tỉnh.
  
2-Trực, giám sát công tác phòng chống dịch Covid-19 (cả ngày).
 Thành phần: Lãnh đạo, các phòng ban, bộ phận liên quan.
 Địa điểm: Sở Y tế, CDC.
  
3-8 giờ 00: Tiếp công dân.                 
 * Thành phần: Ds Quách Ái Quốc - TP.NVD.
 * Địa điểm: Phòng Tiếp dân –  TTHC.
  
4-8 giờ 00: Trực Phòng Y tế – Trung tâm Hành chính tỉnh (Cả ngày).
 * Thành phần: Nguyễn Thị Mỹ Yến - Ban BVCSSKCB tỉnh.
 * Địa điểm: Tháp B - Tầng 2 – TTHC tỉnh.
  
Thứ năm 17/6/2021
Sáng:
1-Trực, giám sát công tác phòng chống dịch Covid-19 (cả ngày).
 Thành phần: Lãnh đạo, các phòng ban, bộ phận liên quan.
 Địa điểm: Sở Y tế, CDC.
  
2-8 giờ 00: Tiếp công dân.
 * Thành phần: ThS Nguyễn Bình Minh – Phó Chánh VP.
 * Địa điểm: Phòng Tiếp dân – TTHC.
          
3-8 giờ 00: Trực Phòng Y tế – Trung tâm Hành chính tỉnh (Cả ngày).
 * Thành phần:  Nguyễn Văn Chính - BVĐK tỉnh.
 * Địa điểm: Tháp B – Tầng 2 – TTHC tỉnh.
  
Thứ sáu 18/6/2021
Sáng:
  
1-8 giờ 00: Dự phiên họp UBND tỉnh thông qua một số nội dung: Báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2016 – 2020 và Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2021-2025; Kế hoạch Bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức ở nước ngoài giai đoạn 2021- 2025; Chương trình Phát triển đồng bộ hệ thống đô thị gắn với xây dựng thành phố thông minh Bình Dương; Kế hoạch thực hiện Đề án phòng, chống sạt lở bờ sông đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Bình Dương; Quyết định quy định góp quyền sử dụng đất và điều chỉnh lại quyền sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh; Quyết định về việc bãi bỏ Quyết định số 60/2010/QĐ-UBND ngày 22/12/2010 của UBND tỉnh;  Báo cáo kết quả giải quyết kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp thứ 17 – Hội đồng nhân dân tỉnh khóa IX.
 * Thành phần: TS Nguyễn Hồng Chương – GĐ Sở.
 * Địa điểm: Phòng họp A – UBND tỉnh.
  
2-8 giờ 00: Thẩm định bổ sung danh mục kỹ thuật BVĐK tỉnh.
 * Thành phần: Đại diện Lãnh đạo Sở, P.NVY.
 * Địa điểm: BVĐK tỉnh.
  
3-Trực, giám sát công tác phòng chống dịch Covid-19 (cả ngày).
 Thành phần: Lãnh đạo, các phòng ban, bộ phận liên quan.
 Địa điểm: Sở Y tế, CDC.
                             
4-8 giờ 00: Tiếp công dân.
 * Thành phần: Ds Phạm Tiến Phương – Phó Chánh TT.
 * Địa điểm: Phòng Tiếp dân – TTHC.
  
5-8 giờ 00: Trực Phòng Y tế – Trung tâm Hành chính tỉnh (Cả ngày).
 * Thành phần:  Trương Minh Tiến - BVĐK tỉnh.
 * Địa điểm: Tháp B – Tầng 2 – TTHC tỉnh.
Chiều:
1-13 giờ 30: Dự họp giám sát kết quả giải quyết kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp thứ 17 - HĐND tỉnh khóa IX (theo Giấy mời số 11/GM-HĐND ngày 11/6/2021 của HĐND tỉnh).
 * Thành phần: Bs Đoàn Thị Hồng Thơm – PGĐ Sở.
 * Địa điểm: Hội trường A - HĐND tỉnh.
  

 

Nơi nhận:

- Văn phòng UBND tỉnh;

- Ban QLTN - TTHC tỉnh;

- BGĐ Sở, TT.ĐU, CĐN;

- Các Phòng CN Sở;

- Các Đơn vị trực thuộc (Website SYT);

- Lưu VT, VP (M).

GIÁM ĐỐC

 

LỊCH LÀM VIỆC SỞ Y TẾ Tuần lễ từ ngày 7/6/2021 đến ngày 11/6/2021Lịch làm việcLỊCH LÀM VIỆC SỞ Y TẾ Tuần lễ từ ngày 7/6/2021 đến ngày 11/6/2021/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
(Lịch này thay thư mời họp)
07/06/2021 16:00NoĐã ban hành

LỊCH LÀM VIỆC SỞ Y TẾ

Tuần lễ từ ngày 7/6/2021 đến ngày 11/6/2021

(Lịch này thay thư mời họp)

Lich So Y te 7-6 den 11-6-2021.pdf

Thứ hai 7/6/2021:
Sáng:
1-8 giờ 30: Giao ban BGĐ, TT.ĐU, CĐNYT, Trưởng, Phó các phòng CN
 

* Thành phần: BGĐ, TT.ĐU, CĐNYT, Trưởng, Phó các phòng CN.

(Đề nghị các đồng chí dự họp đúng giờ).

 * Địa điểm: Hội trường B - Sở Y tế.
  
2-8 giờ 00: Tham gia lớp CCLLCT.
 * Thành phần: Đ/c Hồng - CT.CĐNYT (7-11/6).
 * Địa điểm: Trường Chính trị tỉnh.                
  
3-Trực, giám sát công tác phòng chống dịch Covid-19 (cả ngày).
 Thành phần: Lãnh đạo, các phòng ban, bộ phận liên quan.
 Địa điểm: Sở Y tế, CDC.
  
4-8 giờ 00: Tiếp công dân.               
 * Thành phần: Bs Trần Tấn Tài - TP.NVY.
 * Địa điểm: Phòng Tiếp dân –  TTHC.          
                                                                        
5-8 giờ 00: Trực Phòng Y tế – Trung tâm Hành chính tỉnh (Cả ngày).
 * Thành phần: Võ Văn Hải - TTYT TP.Thủ Dầu Một.
 * Địa điểm: Tháp B – Tầng 2 – TTHC tỉnh.
  
Chiều:
  
1-13 giờ 00: Kiểm tra việc thực hiện các quy định pháp luật về hành nghề y, dược tư nhân tháng 6/2021.
 * Thành phần: Thanh tra, P. Nghiệp vụ Y, BVĐK tỉnh, Phòng Y tế, PA03 - CA tỉnh.
 * Địa điểm: Địa bàn tỉnh Bình Dương.          
  
Thứ ba 8/6/2021:
Sáng:
  
1-7 giờ 30: Kiểm tra việc thực hiện các quy định pháp luật trong phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tại các BVĐK, PKĐK đợt 1/2021 (8 - 9/6).
 * Thành phần: Thanh tra, Nghiệp vụ Y, Phòng Y tế.
 * Địa điểm: TP Thuận An, Dĩ An.
 Xe: Cá nhân.
  
2-8 giờ 00: Thẩm định nhu cầu đầu tư TTB y tế tại TTYT Dầu Tiếng.
 * Thành phần: Đại diện BGĐ Sở, P.KHTC, NVY.
 * Địa điểm: TTYT Dầu Tiếng.
 Xe: Đ/c Hậu.
  
3-Trực, giám sát công tác phòng chống dịch Covid-19 (cả ngày).
 Thành phần: Lãnh đạo, các phòng ban, bộ phận liên quan.
 Địa điểm: Sở Y tế, CDC.
  
4-8 giờ 00: Tiếp công dân.               
 * Thành phần: ThS Ngô Trần Đức Hữu – Phó Chánh VP.
 * Địa điểm: Phòng Tiếp dân –  TTHC.
  
5-8 giờ 00: Trực Phòng Y tế – Trung tâm Hành chính tỉnh (Cả ngày).
 * Thành phần: Ngô Lê Phương Uyên - BVĐK tỉnh.
 * Địa điểm: Tháp B - Tầng 2 – TTHC tỉnh.
Chiều:
1-14 giờ 00: Họp Ban chỉ đạo tỉnh về tổ chức kỳ thi THPT năm 2020-2021
 * Thành phần: Bs Huỳnh Thanh Hà – PGĐ Sở.
 * Địa điểm: Phòng họp A – UBND tỉnh.
  
Thứ tư 9/6/2021.
Sáng:
  
1-8 giờ 00: Thẩm định nhu cầu đầu tư TTB y tế tại TTYT Dĩ An.
 * Thành phần: Đại diện BGĐ Sở, P.KHTC, NVY.
 * Địa điểm: TTYT Dĩ An.
 Xe: Đ/c Hậu.
  
2-Trực, giám sát công tác phòng chống dịch Covid-19 (cả ngày).
 Thành phần: Lãnh đạo, các phòng ban, bộ phận liên quan.
 Địa điểm: Sở Y tế, CDC.
  
3-8 giờ 00: Tiếp công dân.               
 * Thành phần: Ds Quách Ái Quốc - TP.NVD.
 * Địa điểm: Phòng Tiếp dân –  TTHC.
  
4-8 giờ 00: Trực Phòng Y tế – Trung tâm Hành chính tỉnh (Cả ngày).
 * Thành phần: Thượng Thị Ngọc Thảo - Ban BVCSSKCB tỉnh.
 * Địa điểm: Tháp B - Tầng 2 – TTHC tỉnh.
  
Thứ năm 10/6/2021
Sáng:
1-7 giờ 30: Họp BCH Đảng bộ tỉnh lần thứ 4 – Khoá XI.
 * Thành phần: TS Nguyễn Hồng Chương - TUV, GĐ Sở.
 * Địa điểm: Hội trường B – Tỉnh uỷ.
  
2-8 giờ 00: Họp Hội đồng Giám định Y khoa tỉnh (cả ngày).
 * Thành phần: Bs Cao Thị Bích Thuận - PGĐ Sở.
 * Địa điểm: TT.Giám định Y khoa tỉnh.
  
3-8 giờ 00: Thẩm định nhu cầu đầu tư TTB y tế tại TT.SKLĐMT.
 * Thành phần: Đại diện BGĐ Sở, P.KHTC, NVY.
 * Địa điểm: TT.SKLĐMT.
  
4-Trực, giám sát công tác phòng chống dịch Covid-19 (cả ngày).
 Thành phần: Lãnh đạo, các phòng ban, bộ phận liên quan.
 Địa điểm: Sở Y tế, CDC.
  
5-8 giờ 00: Tiếp công dân.
 * Thành phần: ThS Nguyễn Bình Minh – Phó Chánh VP.
 * Địa điểm: Phòng Tiếp dân – TTHC.
          
6-8 giờ 00: Trực Phòng Y tế – Trung tâm Hành chính tỉnh (Cả ngày).
 * Thành phần:  Vũ Thị Thanh Tâm - BVĐK tỉnh.
 * Địa điểm: Tháp B – Tầng 2 – TTHC tỉnh.
  
Chiều:
1-13 giờ 30: Họp BCH Đảng bộ tỉnh lần thứ 5 – Khoá XI và Hội nghị cán bộ chủ chốt tỉnh thực hiện quy trình công tác cán bộ.
 * Thành phần: TS Nguyễn Hồng Chương - TUV, GĐ Sở.
 * Địa điểm: Hội trường B – Tỉnh uỷ.
  
Thứ sáu 11/6/2021
Sáng:
  
1-8 giờ 30: Họp Ban soạn thảo và Tổ giúp việc "Đề án cơ chế chính sách đào tạo, bồi dưỡng, thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao…"
 * Thành phần: Theo Quyết định 310/QĐ-SYT ngày 5/4/2021
 * Địa điểm: Phòng họp Tầng 1 - TTHC tỉnh.
  
2-Trực, giám sát công tác phòng chống dịch Covid-19 (cả ngày).
 Thành phần: Lãnh đạo, các phòng ban, bộ phận liên quan.
 Địa điểm: Sở Y tế, CDC.
                             
3-8 giờ 00: Tiếp công dân.
 * Thành phần: Ds Phạm Tiến Phương – Phó Chánh TT.
 * Địa điểm: Phòng Tiếp dân – TTHC.
  
4-8 giờ 00: Trực Phòng Y tế – Trung tâm Hành chính tỉnh (Cả ngày).
 * Thành phần:  Văn Đoàn Nguyên - BVĐK tỉnh.
 * Địa điểm: Tháp B – Tầng 2 – TTHC tỉnh.
Chiều:
1-14 giờ 00: Họp trực tuyến Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 tỉnh.
 * Thành phần: Thành viên Ban chỉ đạo tỉnh (QĐ 3975/QĐ-UBND).
 * Địa điểm: Phòng họp A – UBND tỉnh.
  
  

 

Nơi nhận:

- Văn phòng UBND tỉnh;

- Ban QLTN - TTHC tỉnh;

- BGĐ Sở, TT.ĐU, CĐN;

- Các Phòng CN Sở;

- Các Đơn vị trực thuộc (Website SYT);

- Lưu VT, VP (M).

KT.GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

(Đã ký)

Huỳnh Thanh Hà

 

LỊCH LÀM VIỆC SỞ Y TẾ Tuần lễ từ ngày 31/5/2021 đến ngày 04/6/2021Lịch làm việcLỊCH LÀM VIỆC SỞ Y TẾ Tuần lễ từ ngày 31/5/2021 đến ngày 04/6/2021/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
(Lịch này thay thư mời họp)
31/05/2021 15:00NoĐã ban hành

LỊCH LÀM VIỆC SỞ Y TẾ

Tuần lễ từ ngày 31/5/2021 đến ngày 04/6/2021

(Lịch này thay thư mời họp)


Thứ hai 31/5/2021:
Sáng:
1-8 giờ 00: Họp BCĐ phòng chống dịch Covid-19 tỉnh.
 * Thành phần: Thành viên BCĐ PC dịch Covid-19 tỉnh.
 * Địa điểm: Hội trường UBND tỉnh.
  
2-Trực, giám sát công tác phòng chống dịch Covid-19 (cả ngày).
 Thành phần: Lãnh đạo, các phòng ban, bộ phận liên quan.
 Địa điểm: Sở Y tế, CDC.
  
3-8 giờ 00: Tiếp công dân.               
 * Thành phần: Bs Trần Tấn Tài - TP.NVY.
 * Địa điểm: Phòng Tiếp dân –  TTHC.          
                                                                        
48 giờ 00: Trực Phòng Y tế – Trung tâm Hành chính tỉnh (Cả ngày).
 * Thành phần: Nguyễn Thị Hồng Gấm - TTYT TP.Thủ Dầu Một.
 * Địa điểm: Tháp B – Tầng 2 – TTHC tỉnh.
Chiều:
1-14 giờ 00: Họp thông qua Kế hoạch thành lập Bệnh viện dã chiến.
 * Thành phần: BGĐ Sở (TS Chương, Bs Thơm); BVĐK tỉnh, TT.KSBT tỉnh, Các phòng sở: P.NVY, P.NVD, KHTC, VP.
 * Địa điểm: Bệnh viện Đa khoa tỉnh.
  
2-14 giờ 00: Kiểm tra, giám sát CĐCS Chi cục DS-KHHGĐ theo Kế hoạch số 36/KH-CĐNYT ngày 15/4/2021.
 Thành phần: Theo Quyết định số 17/QĐ-CĐNYT ngày 11/5/2021.
 Địa điểm : Chi cục DS-KHHGĐ.
  
Thứ ba 01/6/2021:
Sáng:
1-

8 giờ 00: Dự phiên họp Thường trực HĐND tỉnh lần thứ 48;

9 giờ 30: Hội nghị liên tịch trình nội dung chuẩn bị kỳ họp thứ nhất và thứ hai (thường lệ giữa năm 2021) HĐND tỉnh khóa IX.

 * Thành phần: TS Nguyễn Hồng Chương - GĐ Sở.
 * Địa điểm: Hội trường A - HĐND tỉnh.
  
2-8 giờ 00: Họp thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà thầu mua hóa chất cho Trung tâm kiểm nghiệm tỉnh.
 * Thành phần: Tổ thẩm định theo QĐ số 336/QĐ-SYT ngày 12/4/2021.
 * Địa điểm: Hội trường Sở Y tế.                    
  
3-8 giờ 00: Thẩm định nhu cầu đầu tư trang thiết bị y tế tại TT.CSSKSS tỉnh và TTYT Thủ Dầu Một.
 * Thành phần: Đại diện BGĐ Sở, P.KHTC, NVY.
 * Địa điểm: TT.CSSKSS tỉnh và TTYT Thủ Dầu Một.
  
4-7 giờ 30: Kiểm tra việc thực hiện các quy định pháp luật trong phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tại các BVĐK, PKĐK đợt 1/2021 (01-03/6).
 * Thành phần: Thanh tra, Nghiệp vụ Y, Phòng Y tế.
 * Địa điểm: TP Thuận An.
 Xe: Cá nhân.
  
5-Trực, giám sát công tác phòng chống dịch Covid-19 (cả ngày).
 Thành phần: Lãnh đạo, các phòng ban, bộ phận liên quan.
 Địa điểm: Sở Y tế, CDC.
  
6-8 giờ 00: Tiếp công dân.               
 * Thành phần: CN Ngô Trần Đức Hữu – Phó Chánh VP.
 * Địa điểm: Phòng Tiếp dân –  TTHC.
  
7-8 giờ 00: Trực Phòng Y tế – Trung tâm Hành chính tỉnh (Cả ngày).
 * Thành phần: Nguyễn Văn Triệu - BVĐK tỉnh.
 * Địa điểm: Tháp B - Tầng 2 – TTHC tỉnh.
  
Thứ tư 02/6/2021.
Sáng:
  
1-7 giờ 30: Dự cùng Lãnh đạo tỉnh làm việc với BTV huyện uỷ Bắc Tân Uyên theo nội dung Công văn 189-CV/TU ngày 18/2/2021 của Tỉnh uỷ
 * Thành phần: Bs Đoàn Thị Hồng Thơm - PGĐ Sở (Đại biểu tập trung tại Sảnh Tầng 1 - TTHC tỉnh lúc 6h30 để cùng đi).
 * Địa điểm: Hội trường huyện uỷ Bắc Tân Uyên.
  
2-8 giờ 00: Thẩm định nhu cầu đầu tư trang thiết bị y tế tại BVĐK tỉnh và TT.SKLĐMT tỉnh.
 * Thành phần: Đại diện BGĐ Sở, P.KHTC, NVY.
 * Địa điểm: BVĐK tỉnh và TT.SKLĐMT tỉnh.
  
3-Trực, giám sát công tác phòng chống dịch Covid-19 (cả ngày).
 Thành phần: Lãnh đạo, các phòng ban, bộ phận liên quan.
 Địa điểm: Sở Y tế, CDC.
  
4-8 giờ 00: Tiếp công dân.               
 * Thành phần: Ds Quách Ái Quốc - TP.NVD.
 * Địa điểm: Phòng Tiếp dân –  TTHC.
  
5-8 giờ 00: Trực Phòng Y tế – Trung tâm Hành chính tỉnh (Cả ngày).
 * Thành phần: Nguyễn Thị Mỹ Yến - Ban BVCSSKCB tỉnh.
 * Địa điểm: Tháp B - Tầng 2 – TTHC tỉnh.
  
Chiều:
  
1-14 giờ 00: Họp Hội đồng tuyển dụng viên chức sự nghiệp y tế và sự nghiệp khác năm 2020 và Hội đồng xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành y tế năm 2020
 * Thành phần: Các thành viên Hội đồng.
 * Địa điểm: Phòng họp B - UBND tỉnh.
  
Thứ năm 03/6/2021
Sáng:
  
1-8 giờ 30: Trình bày giải pháp triển khai đăng ký khám chữa bệnh từ xa.
 * Thành phần: TS Nguyễn Hồng Chương - GĐ Sở (chủ trì), Bs Thơm - PGĐ Sở, P.KHTC, NVY, VP; Đại diện Lãnh đạo các BV tuyến tỉnh, TTYT huyện, thị, thành phố.
 * Địa điểm: Họp Online (qua ứng dụng Zalo - Zavi Meeting)
  
2-Trực, giám sát công tác phòng chống dịch Covid-19 (cả ngày).
 Thành phần: Lãnh đạo, các phòng ban, bộ phận liên quan.
 Địa điểm: Sở Y tế, CDC.
  
3-8 giờ 00: Tiếp công dân.
 * Thành phần: ThS Nguyễn Bình Minh – Phó Chánh VP.
 * Địa điểm: Phòng Tiếp dân – TTHC.
          
4-8 giờ 00: Trực Phòng Y tế – Trung tâm Hành chính tỉnh (Cả ngày).
 * Thành phần:  Đoàn Quốc Ái - BVĐK tỉnh.
 * Địa điểm: Tháp B – Tầng 2 – TTHC tỉnh.
  
Thứ sáu 04/6/2021
Sáng:
  
1-8 giờ 00: Dự phiên họp UBND tỉnh thường kỳ tháng 5/2021.
 * Thành phần: TS Nguyễn Hồng Chương - GĐ Sở.
 * Địa điểm: Phòng họp A – UBND tỉnh.
  
2-7 giờ 30: Thẩm định PKCK tại Tân Uyên, Dĩ An.
 * Thành phần: P.NVY, PYT Tân Uyên, PYT Bến Cát.
 * Địa điểm: Tân Uyên, Bến Cát.
 Xe: Cá nhân.
  
  
3-7 giờ 30: Thẩm định thực hành tốt cơ sở bán lẻ thuốc.
 * Thành phần: P.NVD, PYT Tân Uyên
 * Địa điểm: Tân Uyên.
 Xe: Cá nhân.
  
4-Trực, giám sát công tác phòng chống dịch Covid-19 (cả ngày).
 Thành phần: Lãnh đạo, các phòng ban, bộ phận liên quan.
 Địa điểm: Sở Y tế, CDC.
                             
5-8 giờ 00: Tiếp công dân.
 * Thành phần: Ds Phạm Tiến Phương – Phó Chánh TT.
 * Địa điểm: Phòng Tiếp dân – TTHC.
  
6-8 giờ 00: Trực Phòng Y tế – Trung tâm Hành chính tỉnh (Cả ngày).
 * Thành phần:  Nguyễn Thị Nguyệt - BVĐK tỉnh.
 * Địa điểm: Tháp B – Tầng 2 – TTHC tỉnh.
  

 

Nơi nhận:

- Văn phòng UBND tỉnh;

- Ban QLTN - TTHC tỉnh;

- BGĐ Sở, TT.ĐU, CĐN;

- Các Phòng CN Sở;

- Các Đơn vị trực thuộc (Website SYT);

- Lưu VT, VP (M).

KT.GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

(Đã ký)

Cao Thị Bích Thuận

 

(DỰ THẢO) LỊCH LÀM VIỆC SỞ Y TẾ Tuần lễ từ ngày 31/5/2021 đến ngày 04/6/2021Lịch làm việc(DỰ THẢO) LỊCH LÀM VIỆC SỞ Y TẾ Tuần lễ từ ngày 31/5/2021 đến ngày 04/6/2021/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
(Lịch này thay thư mời họp)
28/05/2021 19:00NoĐã ban hành

(DỰ THẢO) LỊCH LÀM VIỆC SỞ Y TẾ

Tuần lễ từ ngày 31/5/2021 đến ngày 04/6/2021

(Lịch này thay thư mời họp)

Lich So Y te 31-05 den 04-6-2021.pdf


Thứ hai 31/5/2021:​
Sáng:
1-8 giờ 00: Giao ban BGĐ, TT.ĐU, CĐNYT, Trưởng, Phó các phòng CN
 

* Thành phần: BGĐ, TT.ĐU, CĐNYT, Trưởng, Phó các phòng CN.

(Đề nghị các đồng chí dự họp đúng thời gian theo lịch).

 * Địa điểm: Hội trường B - Sở Y tế.
  
2-10 giờ 00: Họp báo cáo kế hoạch thi các chức danh lãnh đạo đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Y tế.
 * Thành phần: BGĐ Sở, VP (tổ chức).
 * Địa điểm: Hội trường B - Sở Y tế.                
  
3-Trực, giám sát công tác phòng chống dịch Covid-19 (cả ngày).
 Thành phần: Lãnh đạo, các phòng ban, bộ phận liên quan.
 Địa điểm: Sở Y tế, CDC.
  
4-8 giờ 00: Tiếp công dân.                 
 * Thành phần: Bs Trần Tấn Tài - TP.NVY.
 * Địa điểm: Phòng Tiếp dân –  TTHC.            
                                                                        
5-8 giờ 00: Trực Phòng Y tế – Trung tâm Hành chính tỉnh (Cả ngày).
 * Thành phần: Nguyễn Thị Hồng Gấm - TTYT TP.Thủ Dầu Một.
 * Địa điểm: Tháp B – Tầng 2 – TTHC tỉnh.
Chiều:
  
1-14 giờ 00: Họp thông qua Kế hoạch thành lập Bệnh viện dã chiến.
 * Thành phần: BGĐ Sở (TS Chương, Bs Thơm); BVĐK tỉnh, TT.KSBT tỉnh, Các phòng sở: P.NVY, P.NVD, KHTC, VP.
 * Địa điểm: Bệnh viện Đa khoa tỉnh.
  
2-14 giờ 00: Họp thông qua Biên bản kiểm toán về lĩnh vực môi trường y tế của Kiểm toán nhà nước khu vực 4.
 * Thành phần: Bs Huỳnh Thanh Hà - PGĐ Sở, P.KHTC, NVY, Thanh tra, mời dự: Đại diện Lãnh đạo BVĐK tỉnh, BV.YHCT tỉnh.
 * Địa điểm: Hội trường Sở Y tế.
  
3-14 giờ 00: Kiểm tra, giám sát CĐCS Chi cục DS-KHHGĐ theo Kế hoạch số 36/KH-CĐNYT ngày 15/4/2021.
 Thành phần: Theo Quyết định số 17/QĐ-CĐNYT ngày 11/5/2021.
 Địa điểm : Chi cục DS-KHHGĐ.
  
Thứ ba 01/6/2021:
Sáng:
1-

8 giờ 00: Dự phiên họp Thường trực HĐND tỉnh lần thứ 48;

9 giờ 30: Hội nghị liên tịch trình nội dung chuẩn bị kỳ họp thứ nhất và thứ hai (thường lệ giữa năm 2021) HĐND tỉnh khóa IX.

 * Thành phần: TS Nguyễn Hồng Chương - GĐ Sở.
 * Địa điểm: Hội trường A - HĐND tỉnh.
  
2-8 giờ 00: Họp thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà thầu mua hóa chất cho Trung tâm kiểm nghiệm tỉnh.
 * Thành phần: Tổ thẩm định theo QĐ số 336/QĐ-SYT ngày 12/4/2021.
 * Địa điểm: Hội trường Sở Y tế.                     
  
3-8 giờ 00: Thẩm định nhu cầu đầu tư trang thiết bị y tế tại TT.CSSKSS tỉnh và TTYT Thủ Dầu Một.
 * Thành phần: Đại diện BGĐ Sở, P.KHTC, NVY.
 * Địa điểm: TT.CSSKSS tỉnh và TTYT Thủ Dầu Một.
  
4-7 giờ 30: Kiểm tra việc thực hiện các quy định pháp luật trong phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tại các BVĐK, PKĐK đợt 1/2021 (01-03/6).
 * Thành phần: Thanh tra, Nghiệp vụ Y, Phòng Y tế.
 * Địa điểm: TP Thuận An.
 Xe: Cá nhân.
  
5-Trực, giám sát công tác phòng chống dịch Covid-19 (cả ngày).
 Thành phần: Lãnh đạo, các phòng ban, bộ phận liên quan.
 Địa điểm: Sở Y tế, CDC.
  
6-8 giờ 00: Tiếp công dân.                 
 * Thành phần: CN Ngô Trần Đức Hữu – Phó Chánh VP.
 * Địa điểm: Phòng Tiếp dân –  TTHC.
  
7-8 giờ 00: Trực Phòng Y tế – Trung tâm Hành chính tỉnh (Cả ngày).
 * Thành phần: Nguyễn Văn Triệu - BVĐK tỉnh.
 * Địa điểm: Tháp B - Tầng 2 – TTHC tỉnh.
  
Thứ tư 02/6/2021.
Sáng:
  
1-7 giờ 30: Dự cùng Lãnh đạo tỉnh làm việc với BTV huyện uỷ Bắc Tân Uyên theo nội dung Công văn 189-CV/TU ngày 18/2/2021 của Tỉnh uỷ
 * Thành phần: Đại diện Lãnh đạo sở (Đại biểu tập trung tại Sảnh Tầng 1 - TTHC tỉnh lúc 6h30 để cùng đi).
 * Địa điểm: Hội trường huyện uỷ Bắc Tân Uyên.
  
  
2-8 giờ 00: Thẩm định nhu cầu đầu tư trang thiết bị y tế tại BVĐK tỉnh và TT.SKLĐMT tỉnh.
 * Thành phần: Đại diện BGĐ Sở, P.KHTC, NVY.
 * Địa điểm: BVĐK tỉnh và TT.SKLĐMT tỉnh.
  
3-Trực, giám sát công tác phòng chống dịch Covid-19 (cả ngày).
 Thành phần: Lãnh đạo, các phòng ban, bộ phận liên quan.
 Địa điểm: Sở Y tế, CDC.
  
4-8 giờ 00: Tiếp công dân.                 
 * Thành phần: Ds Quách Ái Quốc - TP.NVD.
 * Địa điểm: Phòng Tiếp dân –  TTHC.
  
5-8 giờ 00: Trực Phòng Y tế – Trung tâm Hành chính tỉnh (Cả ngày).
 * Thành phần: Nguyễn Thị Mỹ Yến - Ban BVCSSKCB tỉnh.
 * Địa điểm: Tháp B - Tầng 2 – TTHC tỉnh.
  
Chiều:
  
1-14 giờ 00: Họp Hội đồng tuyển dụng viên chức sự nghiệp y tế và sự nghiệp khác năm 2020 và Hội đồng xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành y tế năm 2020
 * Thành phần: Các thành viên Hội đồng.
 * Địa điểm: Phòng họp B - UBND tỉnh.
  
Thứ năm 03/6/2021
Sáng:
  
1-8 giờ 30: Trình bày giải pháp triển khai đăng ký khám chữa bệnh từ xa.
 * Thành phần: TS Nguyễn Hồng Chương - GĐ Sở (chủ trì), Bs Thơm - PGĐ Sở, P.KHTC, NVY, VP; Đại diện Lãnh đạo các BV tuyến tỉnh, TTYT huyện, thị, thành phố.
 * Địa điểm: Phòng họp Tầng 1 - Trung tâm hành chính tỉnh.
  
2-Trực, giám sát công tác phòng chống dịch Covid-19 (cả ngày).
 Thành phần: Lãnh đạo, các phòng ban, bộ phận liên quan.
 Địa điểm: Sở Y tế, CDC.
  
3-8 giờ 00: Tiếp công dân.
 * Thành phần: ThS Nguyễn Bình Minh – Phó Chánh VP.
 * Địa điểm: Phòng Tiếp dân – TTHC.
          
4-8 giờ 00: Trực Phòng Y tế – Trung tâm Hành chính tỉnh (Cả ngày).
 * Thành phần:  Đoàn Quốc Ái - BVĐK tỉnh.
 * Địa điểm: Tháp B – Tầng 2 – TTHC tỉnh.
  
Thứ sáu 04/6/2021
Sáng:
1-8 giờ 00: Dự phiên họp UBND tỉnh thường kỳ tháng 5/2021.
 * Thành phần: TS Nguyễn Hồng Chương - GĐ Sở.
 * Địa điểm: Phòng họp A – UBND tỉnh.
  
2-7 giờ 30: Thẩm định PKCK tại Tân Uyên, Dĩ An.
 * Thành phần: P.NVY, PYT Tân Uyên, PYT Bến Cát.
 * Địa điểm: Tân Uyên, Bến Cát.
 Xe: Đ/c Hậu.
  
3-7 giờ 30: Thẩm định thực hành tốt cơ sở bán lẻ thuốc.
 * Thành phần: P.NVD, PYT Tân Uyên
 * Địa điểm: Tân Uyên.
 Xe:
  
4-Trực, giám sát công tác phòng chống dịch Covid-19 (cả ngày).
 Thành phần: Lãnh đạo, các phòng ban, bộ phận liên quan.
 Địa điểm: Sở Y tế, CDC.
                             
5-8 giờ 00: Tiếp công dân.
 * Thành phần: Ds Phạm Tiến Phương – Phó Chánh TT.
 * Địa điểm: Phòng Tiếp dân – TTHC.
  
6-8 giờ 00: Trực Phòng Y tế – Trung tâm Hành chính tỉnh (Cả ngày).
 * Thành phần:  Nguyễn Thị Nguyệt - BVĐK tỉnh.
 * Địa điểm: Tháp B – Tầng 2 – TTHC tỉnh.
  

 

Nơi nhận:

- Văn phòng UBND tỉnh;

- Ban QLTN - TTHC tỉnh;

- BGĐ Sở, TT.ĐU, CĐN;

- Các Phòng CN Sở;

- Các Đơn vị trực thuộc (Website SYT);

- Lưu VT, VP (M).

GIÁM ĐỐC

 

(DỰ THẢO) LỊCH LÀM VIỆC SỞ Y TẾ Tuần lễ từ ngày 24/5/2021 đến ngày 28/5/2021Lịch làm việc(DỰ THẢO) LỊCH LÀM VIỆC SỞ Y TẾ Tuần lễ từ ngày 24/5/2021 đến ngày 28/5/2021/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
(Lịch này thay thư mời họp)
21/05/2021 17:00NoĐã ban hành

​(DỰ THẢO) LỊCH LÀM VIỆC SỞ Y TẾ

Tuần lễ từ ngày 24/5/2021 đến ngày 28/5/2021

(Lịch này thay thư mời họp)

Lich So Y te 24-05 den 28-05-2021.pdf

 

Thứ hai 24/5/2021:
Sáng:
1-8 giờ 30: Dự lễ trao tặng kinh phí của Công ty P&G Việt Nam hỗ trợ tỉnh Bình Dương trong công tác phòng chống dịch Covid-19.
 * Thành phần: TS Nguyễn Hồng Chương - GĐ Sở.
 * Địa điểm: Phòng khách - UBND tỉnh.        
  
2-9 giờ 00: Dự họp cùng Ban Thường vụ Tỉnh ủy nghe báo cáo tình hình công tác bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026 trên địa bàn tỉnh.
 * Thành phần: TS Nguyễn Hồng Chương - GĐ Sở.
 * Địa điểm: Hội trường A - Tỉnh ủy.             
  
3-10 giờ 00: Làm việc với Đoàn công tác của Viện Pasteur TP.HCM về hỗ trợ và đánh giá năng lực xét nghiệm chẩn đoán Covid-19.
 * Thành phần: Bs Huỳnh Thanh Hà - PGĐ Sở, P.NVY.
 * Địa điểm: Hội trường TT.KSBT tỉnh.         
  
4-8 giờ 00: Thẩm định nhu cầu đầu tư trang thiết bị y tế tại TTYT Tân Uyên và TTYT Phú Giáo.
 * Thành phần: Đại diện BGĐ Sở, P.KHTC, NVY.
 * Địa điểm: TTYT Tân Uyên và TTYT Phú Giáo.
 Xe: Đ/c Hậu.
  
58 giờ 00: Tham gia lớp bồi dưỡng QLNN ngạch CVC.
 * Thành phần: Bs Thơm – PGĐ Sở, Bs Tâm – P.NVY (24-28/5).
 * Địa điểm: Trường Chính trị tỉnh.                
  
6-Trực, giám sát công tác phòng chống dịch Covid-19 (cả ngày).
 Thành phần: Lãnh đạo, các phòng ban, bộ phận liên quan.
 Địa điểm: Sở Y tế, CDC.
  
7-8 giờ 00: Tiếp công dân.               
 * Thành phần: Bs Trần Tấn Tài - TP.NVY.
 * Địa điểm: Phòng Tiếp dân –  TTHC.          
                                                                        
8-8 giờ 00: Trực Phòng Y tế – Trung tâm Hành chính tỉnh (Cả ngày).
 * Thành phần: Lý Kim Nga - TTYT TP.Thủ Dầu Một.
 * Địa điểm: Tháp B – Tầng 2 – TTHC tỉnh.
  
Chiều:
  
1-15 giờ 30: Làm việc với Đoàn công tác của Viện Pasteur TP.HCM về hỗ trợ và đánh giá năng lực xét nghiệm chẩn đoán Covid-19.
 * Thành phần: Bs Huỳnh Thanh Hà - PGĐ Sở, P.NVY.
 * Địa điểm: Hội trường BVĐK tỉnh.             
  
Thứ ba 25/5/2021:
Sáng:
1-8 giờ 00: Hội nghị tổng kết công tác phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn năm 2020; triển khai nhiệm vụ năm 2021.
 * Thành phần: Bs Huỳnh Thanh Hà - PGĐ Sở.
 * Địa điểm: Phòng họp A - UBND tỉnh.
  
2-8 giờ 30: Khảo sát thực tế công tác triển khai Bệnh viện dã chiến.
 * Thành phần: BGĐ Sở ( TS Chương, BS Thuận); BVĐK tỉnh, TT.KSBT tỉnh, Các phòng sở: P.NVY, P.NVD, KHTC, VP.
 * Địa điểm: Bệnh viện Lao, Tâm thần.
 Xe: Đ/c Hậu.
  
3-7 giờ 30: Kiểm tra việc thực hiện các quy định pháp luật trong phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tại các BVĐK, PKĐK đợt 1/2021 (25-27/5).
 * Thành phần: Thanh tra, Nghiệp vụ Y, Phòng Y tế.
 * Địa điểm: TP. Thủ Dầu Một, Thuận An.
 Xe: Cá nhân.
  
4-7 giờ 30: Kiểm tra, giám sát Công đoàn cơ sở TTYT TDM theo Kế hoạch số 36/KH-CĐNYT ngày 15/4/2021.
 Thành phần: Theo Quyết định số 17/QĐ-CĐNYT ngày 11/5/2021
 Địa điểm : TTYT TDM.
  
5Trực, giám sát công tác phòng chống dịch Covid-19 (cả ngày).
 Thành phần: Lãnh đạo, các phòng ban, bộ phận liên quan.
 Địa điểm: Sở Y tế, CDC.
  
68 giờ 00: Tiếp công dân.               
 * Thành phần: CN Ngô Trần Đức Hữu – Phó Chánh VP.
 * Địa điểm: Phòng Tiếp dân –  TTHC.
  
7-8 giờ 00: Trực Phòng Y tế – Trung tâm Hành chính tỉnh (Cả ngày).
 * Thành phần: Ngô Lê Phương Uyên - BVĐK tỉnh.
 * Địa điểm: Tháp B - Tầng 2 – TTHC tỉnh.
  
Thứ tư 26/5/2021.
Sáng:
  
1-8 giờ 30: Họp Ban soạn thảo và Tổ giúp việc "Đề án cơ chế chính sách đào tạo, bồi dưỡng, thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao…"
 * Thành phần: Theo Quyết định 310/QĐ-SYT ngày 5/4/2021
 * Địa điểm: Phòng họp Tầng 1 - TTHC tỉnh.
  
2-8 giờ 00: Xét hồ sơ kế khai lại giá của công ty TNHH United International Pharma và Cty TNHH LD Stellapharm - CN1
 * Thành phần: Bs Huỳnh Thanh Hà - PGĐ Sở, P.NVD, KHTC, khách mời (có giấy mời riêng).
 * Địa điểm: Hội trường Sở Y tế.
  
38 giờ 00: Thẩm định nhu cầu đầu tư trang thiết bị y tế tại TTYT Bến Cát và TTYT Bàu Bàng.
 * Thành phần: Đại diện BGĐ Sở, P.KHTC, NVY.
 * Địa điểm: TTYT Bến Cát và TTYT Bàu Bàng.
 Xe: Cá nhân.
  
4-7 giờ 30: Thẩm định cơ sở bán lẻ thuốc từ dược liệu, thuốc cổ truyền.
 * Thành phần: P.NVD, PYT Thủ Dầu Một
 * Địa điểm: PYT Thủ Dầu Một.
 Xe:
  
5-7 giờ 30: Kiểm tra, giám sát Công đoàn cơ sở BVQT Hạnh Phúc  theo Kế hoạch số 36/KH-CĐNYT ngày 15/4/2021.
 Thành phần: Theo Quyết định số 17/QĐ-CĐNYT ngày 11/5/2021
 Địa điểm : BVQT Hạnh Phúc.
  
6-Trực, giám sát công tác phòng chống dịch Covid-19 (cả ngày).
 Thành phần: Lãnh đạo, các phòng ban, bộ phận liên quan.
 Địa điểm: Sở Y tế, CDC.
  
7-8 giờ 00: Tiếp công dân.               
 * Thành phần: Ds Quách Ái Quốc - TP.NVD.
 * Địa điểm: Phòng Tiếp dân –  TTHC.
  
8-8 giờ 00: Trực Phòng Y tế – Trung tâm Hành chính tỉnh (Cả ngày).
 * Thành phần: Thượng Thị Ngọc Thảo - Ban BVCSSKCB tỉnh.
 * Địa điểm: Tháp B - Tầng 2 – TTHC tỉnh.
  
Thứ năm 27/5/2021
Sáng:
  
1-8 giờ 00: Họp thông qua Kế hoạch thành lập Bệnh viện dã chiến.
 * Thành phần: Tập thể BGĐ Sở; BVĐK tỉnh, TT.KSBT tỉnh, Các phòng sở: P.NVY, P.NVD, KHTC, VP.
 * Địa điểm: Bệnh viện Đa khoa tỉnh.
  
2-7 giờ 30: Kiểm tra, giám sát Công đoàn cơ sở BVQT Becamex theo Kế hoạch số 36/KH-CĐNYT ngày 15/4/2021.
 Thành phần: Theo Quyết định số 17/QĐ-CĐNYT ngày 11/5/2021
 Địa điểm : BVQT Becamex.
  
3-Trực, giám sát công tác phòng chống dịch Covid-19 (cả ngày).
 Thành phần: Lãnh đạo, các phòng ban, bộ phận liên quan.
 Địa điểm: Sở Y tế, CDC.
  
4-8 giờ 00: Tiếp công dân.
 * Thành phần: ThS Nguyễn Bình Minh – Phó Chánh VP.
 * Địa điểm: Phòng Tiếp dân – TTHC.
          
5-8 giờ 00: Trực Phòng Y tế – Trung tâm Hành chính tỉnh (Cả ngày).
 * Thành phần:  Nguyễn Thị Kim Tuyến - BVĐK tỉnh.
 * Địa điểm: Tháp B – Tầng 2 – TTHC tỉnh.
  
Thứ sáu 28/5/2021
Sáng:
  
1-8 giờ 00: Dự họp cùng lãnh đạo UBND tỉnh nghe Sở Giao thông báo cáo tình hình, tiến độ triển khai các chỉ đạo của UBND tỉnh trên lĩnh vực đảm bảo trật tự an toàn giao thông.
 * Thành phần: TS Nguyễn Hồng Chương - GĐ Sở.
 * Địa điểm: Phòng họp A - UBND tỉnh.       
  
2-7 giờ 30: Thẩm định PKCK tại Tân Uyên, Dĩ An.
 * Thành phần: P.NVY, PYT Tân Uyên, PYT Dĩ An.
 * Địa điểm: Tân Uyên, Dĩ An
 Xe: Đ/c Hậu.
  
3-7 giờ 30: Thẩm định thực hành tốt cơ sở bán lẻ thuốc.
 * Thành phần: P.NVD, PYT TP. Thuận An
 * Địa điểm: TP.Thuận An
 Xe:
  
4-Trực, giám sát công tác phòng chống dịch Covid-19 (cả ngày).
 Thành phần: Lãnh đạo, các phòng ban, bộ phận liên quan.
 Địa điểm: Sở Y tế, CDC.
  
5-8 giờ 00: Tiếp công dân.
 * Thành phần: Ds Phạm Tiến Phương – Phó Chánh TT.
 * Địa điểm: Phòng Tiếp dân – TTHC.
  
  
6-8 giờ 00: Trực Phòng Y tế – Trung tâm Hành chính tỉnh (Cả ngày).
 * Thành phần:  Nguyễn Hoàng Anh - BVĐK tỉnh.
 * Địa điểm: Tháp B – Tầng 2 – TTHC tỉnh.
  

 

Nơi nhận:

- Văn phòng UBND tỉnh;

- Ban QLTN - TTHC tỉnh;

- BGĐ Sở, TT.ĐU, CĐN;

- Các Phòng CN Sở;

- Các Đơn vị trực thuộc (Website SYT);

- Lưu VT, VP (M).

GIÁM ĐỐC

 

(DỰ THẢO) LỊCH LÀM VIỆC SỞ Y TẾ Tuần lễ từ ngày 17/5/2021 đến ngày 21/5/2021Lịch làm việc(DỰ THẢO) LỊCH LÀM VIỆC SỞ Y TẾ Tuần lễ từ ngày 17/5/2021 đến ngày 21/5/2021/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
(Lịch này thay thư mời họp)
14/05/2021 19:00NoĐã ban hành

(DỰ THẢO) LỊCH LÀM VIỆC SỞ Y TẾ

Tuần lễ từ ngày 17/5/2021 đến ngày 21/5/2021

(Lịch này thay thư mời họp)

Lich So Y te 17-05 den 21-05-2021.pdf

​Thứ hai 17/5/2021:
Sáng:
  
1-8 giờ 00: Giao ban BGĐ, TT.ĐU, CĐNYT, Trưởng, Phó các PCN.
 * Thành phần: BGĐ, TT.ĐU, CĐNYT, Trưởng, Phó các PCN.
 * Địa điểm: Hội trường B - Sở Y tế.                
  
2-10 giờ 00: Họp giao ban về công tác PCD Covid-19.
 * Thành phần: BGĐ, TT.ĐU, CĐNYT, Trưởng, Phó các PCN. Mời Lãnh đạo TT.KSBT tỉnh dự.
 * Địa điểm: Hội trường B - Sở Y tế.                
  
3-8 giờ 00: Nộp hồ sơ dự thi liên thông.
 * Thành phần: ThS Hiếu - VP.
 * Địa điểm: Trường ĐH Y Dược Cần Thơ.
 Xe: Đ/c Hậu.
  
4-8 giờ 00: Tiếp, làm việc với Đoàn kiểm toán KV4 về môi trường y tế
 * Thành phần: P.KHTC, Nghiệp vụ Y, Thanh tra (từ 17/5 - 21/5).
 * Địa điểm: Hội trường Sở Y tế.
  
5-Trực, giám sát công tác phòng chống dịch Covid-19 (cả ngày).
 Thành phần: Lãnh đạo, các phòng ban, bộ phận liên quan.
 Địa điểm: Sở Y tế, CDC.
  
6-8 giờ 00: Tiếp công dân.                 
 * Thành phần: Bs Trần Tấn Tài - TP.NVY.
 * Địa điểm: Phòng Tiếp dân –  TTHC.            
                                                                        
7-8 giờ 00: Trực Phòng Y tế – Trung tâm Hành chính tỉnh (Cả ngày).
 * Thành phần: Nguyễn Bửu Ngọc - TTYT TP.Thủ Dầu Một.
 * Địa điểm: Tháp B – Tầng 2 – TTHC tỉnh.
  
Thứ ba 18/5/2021:
Sáng:
1-7 giờ 30: Dự cùng Ban chỉ đạo bầu cử tỉnh đi kiểm tra công tác bầu cử tại địa bàn TP. Thủ Dầu Một (theo KH 02-KH/BCĐ ngày 13/5/2021).
 * Thành phần: TS Nguyễn Hồng Chương - GĐ Sở.
 * Địa điểm: TP. Thủ Dầu Một.
 Xe: Đ/c Hậu.
  
2-7 giờ 30: Kiểm tra việc thực hiện các quy định pháp luật trong phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tại các BVĐK, PKĐK đợt 1/2021 (18-20/5).
 * Thành phần: Thanh tra, Nghiệp vụ Y, Phòng Y tế.
 * Địa điểm: TP. Thủ Dầu Một.
 Xe: Cá nhân.
  
3-Trực, giám sát công tác phòng chống dịch Covid-19 (cả ngày).
 Thành phần: Lãnh đạo, các phòng ban, bộ phận liên quan.
 Địa điểm: Sở Y tế, CDC.
  
4-8 giờ 00: Tiếp công dân.                 
 * Thành phần: CN Ngô Trần Đức Hữu – Phó Chánh VP.
 * Địa điểm: Phòng Tiếp dân –  TTHC.
  
5-8 giờ 00: Trực Phòng Y tế – Trung tâm Hành chính tỉnh (Cả ngày).
 * Thành phần: Lương Tuyết Nghĩa - BVĐK tỉnh.
 * Địa điểm: Tháp B - Tầng 2 – TTHC tỉnh.
Chiều:
1-14 giờ 00: Kiểm tra, giám sát Công đoàn cơ sở (CĐCS) Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm. Theo Kế hoạch số 36/KH-CĐNYT ngày 15/4/2021.
 Thành phần: Theo Quyết định số 17/QĐ-CĐNYT ngày 11/5/2021
 Địa điểm : Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm.
  
Thứ tư 19/5/2021.
Sáng:
1-7 giờ 30: Dự cùng lãnh đạo tỉnh kiểm tra công tác PC Dịch Covid-19.
 * Thành phần: TS Nguyễn Hồng Chương - GĐ Sở, ThS Phúc – NVY, Lãnh đạo TT.KSBT tỉnh.
 * Địa điểm: TX.Tân Uyên.
 Xe: TT.KSBT tỉnh.
  
2-7 giờ 00: Tham dự lễ phát động tết trồng cây năm 2021.
 * Thành phần: Lãnh đạo Sở Y tế.
 * Địa điểm: Nghĩa trang Liệt sĩ huyện Bàu Bàng.
 Xe: Đ/c Hậu.
  
3-7 giờ 30: Thẩm định cơ sở bán lẻ thuốc từ dược liệu, thuốc cổ truyền.
 * Thành phần: P.NVD, PYT Tân Uyên
 * Địa điểm: PYT Tân Uyên.
 Xe:
  
4-Trực, giám sát công tác phòng chống dịch Covid-19 (cả ngày).
 Thành phần: Lãnh đạo, các phòng ban, bộ phận liên quan.
 Địa điểm: Sở Y tế, CDC.
  
5-8 giờ 00: Tiếp công dân.                 
 * Thành phần: Ds Quách Ái Quốc - TP.NVD.
 * Địa điểm: Phòng Tiếp dân –  TTHC.
  
6-8 giờ 00: Trực Phòng Y tế – Trung tâm Hành chính tỉnh (Cả ngày).
 * Thành phần: Nguyễn Thị Mỹ Yến - Ban BVCSSKCB tỉnh.
 * Địa điểm: Tháp B - Tầng 2 – TTHC tỉnh.
  
Thứ năm 20/5/2021
Sáng:
1-8 giờ 00: Làm việc với BVĐK tỉnh về thành lập BV dã chiến và công tác di dời vào BVĐK 1500 giường.
 * Thành phần: BGĐ Sở Y tế, BGĐ BVĐK tỉnh.
 * Địa điểm: Hội trường BVĐK tỉnh.
  
2-7 giờ 30: Kiểm tra, giám sát CĐCS Bệnh viện đa khoa An Phước – Sài Gòn. Theo Kế hoạch số 36/KH-CĐNYT ngày 15/4/2021.
 Thành phần: Đ/c Hồng – CT CĐN; Đ/c Minh, Đ/c Giang – TT CĐN, Đ/c Lê Thanh Thanh PCN.UBKT CĐN.
 Địa điểm : Bệnh viện đa khoa An Phước – Sài Gòn.
  
3-Trực, giám sát công tác phòng chống dịch Covid-19 (cả ngày).
 Thành phần: Lãnh đạo, các phòng ban, bộ phận liên quan.
 Địa điểm: Sở Y tế, CDC.
  
4-8 giờ 00: Tiếp công dân.
 * Thành phần: ThS Nguyễn Bình Minh – Phó Chánh VP.
 * Địa điểm: Phòng Tiếp dân – TTHC.
          
5-8 giờ 00: Trực Phòng Y tế – Trung tâm Hành chính tỉnh (Cả ngày).
 * Thành phần:  Nguyễn Thị Nhật Thu - BVĐK tỉnh.
 * Địa điểm: Tháp B – Tầng 2 – TTHC tỉnh.
  
Thứ sáu 21/5/2021
Sáng:
1-7 giờ 30: Dự cùng lãnh đạo tỉnh kiểm tra công tác PC Dịch Covid-19.
 * Thành phần: TS Nguyễn Hồng Chương - GĐ Sở, ThS Phúc – NVY, Lãnh đạo TT.KSBT tỉnh.
 * Địa điểm: TX.Bến Cát.
 Xe: TT.KSBT tỉnh.
  
2-7 giờ 30: Thẩm định cấp phép hoạt động cơ sở KCB.
 * Thành phần: P.NVD, PYT TP.TA, TDM.
 * Địa điểm: TP.Thuận An, TP.TDM.
 Xe: Đ/c Hậu.
  
3-7 giờ 30: Thẩm định thực hành tốt cơ sở bán lẻ thuốc.
 * Thành phần: P.NVD, PYT TP.TDM.
 * Địa điểm: TP.TDM.
 Xe:
  
4-8 giờ 00: Kiểm tra, giám sát Công đoàn cơ sở (CĐCS) Trung tâm Chăm sóc sức khoẻ sinh sản. Theo Kế hoạch số 36/KH-CĐNYT ngày 15/4/2021.
 Thành phần: Theo Quyết định số 17/QĐ-CĐNYT ngày 11/5/2021
 Địa điểm : Trung tâm Chăm sóc sức khoẻ sinh sản.
  
5-Trực, giám sát công tác phòng chống dịch Covid-19 (cả ngày).
 Thành phần: Lãnh đạo, các phòng ban, bộ phận liên quan.
 Địa điểm: Sở Y tế, CDC.
  
6-8 giờ 00: Tiếp công dân.
 * Thành phần: Ds Phạm Tiến Phương – Phó Chánh TT.
 * Địa điểm: Phòng Tiếp dân – TTHC.
  
7-8 giờ 00: Trực Phòng Y tế – Trung tâm Hành chính tỉnh (Cả ngày).
 * Thành phần:  Nguyễn Thị Nguyệt - BVĐK tỉnh.
 * Địa điểm: Tháp B – Tầng 2 – TTHC tỉnh.
  
Chiều:
1-14 giờ 00: Dự Lễ công bố Quyết định Thành lập CĐCS
 Thành phần: Đ/c Hồng – CT CĐN; Đ/c Minh, Đ/c Giang – TT CĐN
 Địa điểm : BVĐK Phương Chi
  

 

Nơi nhận:

- Văn phòng UBND tỉnh;

- Ban QLTN - TTHC tỉnh;

- BGĐ Sở, TT.ĐU, CĐN;

- Các Phòng CN Sở;

- Các Đơn vị trực thuộc (Website SYT);

- Lưu VT, VP (M).

GIÁM ĐỐC

 

LỊCH LÀM VIỆC SỞ Y TẾ Tuần lễ từ ngày 10/5/2021 đến ngày 14/5/2021Lịch làm việcLỊCH LÀM VIỆC SỞ Y TẾ Tuần lễ từ ngày 10/5/2021 đến ngày 14/5/2021/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
(Lịch này thay thư mời họp)
10/05/2021 11:00NoĐã ban hành

LỊCH LÀM VIỆC SỞ Y TẾ

Tuần lễ từ ngày 10/5/2021 đến ngày 14/5/2021

(Lịch này thay thư mời họp)

Lich So Y te 10-05 den 14-05-2021.pdf


Thứ hai 10/5/2021:
Sáng:
  
1-7 giờ 30: Họp công tác Phòng, chống dịch Covid-19.
 * Thành phần: Lãnh đạo Sở (TS Chương, Bs Hà), P.NVY và Lãnh đạo các Trung tâm Y tế huyện, thị, thành phố.
 * Địa điểm: TT.KSBT tỉnh.
  
2-8 giờ 00: Đoàn kiểm toán nhà nước khu vực 4 về công tác môi trường y tế làm việc với các BV ngoài công lập (từ ngày 10 - 13/5).
 * Thành phần: Lãnh đạo BV và bộ phận liên quan.
 * Địa điểm: BV Phương Chi, Medic, Vạn Phúc 1, Mỹ Phước.
 Xe: Đ/c Hậu.
  
3-10 giờ 00: Họp về kế hoạch phòng chống dịch bệnh Covid-19 trong công tác phục vụ bầu cử HĐND các cấp.
 * Thành phần: TS Nguyễn Hồng Chương – GĐ Sở.
 * Địa điểm: Phòng họp Tỉnh ủy.
  
4-8 giờ 30: Dự bàn giao công tác Giám đốc TT. Pháp Y tỉnh
 * Thành phần: VP, P.KHTC.
 * Địa điểm: Hội trường TT. Pháp Y tỉnh
  
5-8 giờ 00: Tham gia lớp bồi dưỡng QLNN ngạch CVC.
 * Thành phần: Bs Thơm – PGĐ Sở, Bs Tâm – P.NVY (10-14/5).
 * Địa điểm: Trường Chính trị tỉnh.                
  
6-8 giờ 00: Tham gia lớp CCLLCT.
 * Thành phần: Đ/c Hồng – CT.CĐNYT (10-14/5).
 * Địa điểm: Trường Chính trị tỉnh.                
  
7-Trực, giám sát công tác phòng chống dịch Covid-19 (cả ngày).
 Thành phần: Lãnh đạo, các phòng ban, bộ phận liên quan.
 Địa điểm: Sở Y tế, CDC.
  
8-8 giờ 00: Tiếp công dân.               
 * Thành phần: Bs Trần Tấn Tài - TP.NVY.
 * Địa điểm: Phòng Tiếp dân –  TTHC.          
  
                                                                        
9-8 giờ 00: Trực Phòng Y tế – Trung tâm Hành chính tỉnh (Cả ngày).
 * Thành phần: Từ Hữu Chí  - TTYT TP.Thủ Dầu Một.
 * Địa điểm: Tháp B – Tầng 2 – TTHC tỉnh.
Thứ ba 11/5/2021:
Sáng:
  
1-8 giờ 30: Họp tổ thẩm định đấu thầu mua VTYT, hóa chất, sinh phẩm và phân công các thành viên tổ thẩm định.
 * Thành phần: Theo QĐ 336/QĐ-SYT.
 * Địa điểm: Hội trường Sở Y tế
  
2-7 giờ 30: Thanh tra việc thực hiện các quy định pháp luật về hành nghề y dược tư nhân đợt 1/2021 (11/5 – 13/5).
 * Thành phần: Thanh tra, TTKN, Phòng Y tế.
 * Địa điểm: TDM, Thuận An, Tân Uyên.
 Xe: Cá nhân.
  
3-Trực, giám sát công tác phòng chống dịch Covid-19 (cả ngày).
 Thành phần: Lãnh đạo, các phòng ban, bộ phận liên quan.
 Địa điểm: Sở Y tế, CDC.
  
4-8 giờ 00: Tiếp công dân.               
 * Thành phần: CN Ngô Trần Đức Hữu – Phó Chánh VP.
 * Địa điểm: Phòng Tiếp dân –  TTHC.
  
5-8 giờ 00: Trực Phòng Y tế – Trung tâm Hành chính tỉnh (Cả ngày).
 * Thành phần: Ngô Lê Phương Uyên - BVĐK tỉnh.
 * Địa điểm: Tháp B - Tầng 2 – TTHC tỉnh.
  
Thứ tư 12/5/2021.
Sáng:
1-8 giờ 00: Kiểm tra các cơ sở cách ly có thu phí trên địa bàn tỉnh.
 * Thành phần: Bs Huỳnh Thanh Hà – PGĐ Sở, P.NVY, TT KSBT và các Sở ngành liên quan.
 * Địa điểm: KS Đại Nam, KS Saigon Park Resort, KS Tân Khởi Đạt.
 Xe: CDC.
  
2-7 giờ 30: Thẩm định cơ sở bán lẻ thuốc từ dược liệu, thuốc cổ truyền.
 * Thành phần: P.NVD, PYT Thuận An.
 * Địa điểm: PYT Thuận An.
 Xe: Đ/c Hậu.
  
3-8 giờ 30: Họp bổ sung nguồn lực đảm bảo công tác an toàn thực phẩm
 * Thành phần: Đại diện Lãnh đạo Sở Y tế, VP, P.NVY, KHTC. Mời dự Sở Tài chính, Sở Nội vụ. Chi cục ATVSTP chuẩn bị nội dung.
 * Địa điểm: Hội trường B - Sở Y tế.
  
4-Trực, giám sát công tác phòng chống dịch Covid-19 (cả ngày).
 Thành phần: Lãnh đạo, các phòng ban, bộ phận liên quan.
 Địa điểm: Sở Y tế, CDC.
  
5-8 giờ 00: Tiếp công dân.               
 * Thành phần: Ds Quách Ái Quốc - TP.NVD.
 * Địa điểm: Phòng Tiếp dân –  TTHC.
  
6-8 giờ 00: Trực Phòng Y tế – Trung tâm Hành chính tỉnh (Cả ngày).
 * Thành phần: Thượng Thị Ngọc Thảo- Ban BVCSSKCB tỉnh.
 * Địa điểm: Tháp B - Tầng 2 – TTHC tỉnh.
  
Thứ năm 13/5/2021
Sáng:
  
1-8 giờ 00: Họp BCH Đảng ủy Sở Y tế.
 * Thành phần: BCH Đảng ủy.
 * Địa điểm: Hội trường TT.KSBT
  
2-8 giờ 00: Thẩm định cấp Giấy chứng nhận Phòng xét nghiệm đủ điều kiện xét nghiệm HIV dương tính.
 * Thành phần: Bs Huỳnh Thanh Hà – PGĐ Sở, Phòng NVY, TT KSBT, Viện Pasteur Tp. HCM.
 * Địa điểm: TTYT Phú Giáo.                                 
 Xe: CDC
  
3-8 giờ 00: Họp Hội đồng Giám định Y khoa tỉnh.
 * Thành phần: Bs Cao Thị Bích Thuận - PGĐ Sở.
 * Địa điểm: TT.Giám định Y khoa tỉnh.
  
4-Trực, giám sát công tác phòng chống dịch Covid-19 (cả ngày).
 Thành phần: Lãnh đạo, các phòng ban, bộ phận liên quan.
 Địa điểm: Sở Y tế, CDC.
  
5-8 giờ 00: Tiếp công dân.
 * Thành phần: ThS Nguyễn Bình Minh – Phó Chánh VP.
 * Địa điểm: Phòng Tiếp dân – TTHC.
          
68 giờ 00: Trực Phòng Y tế – Trung tâm Hành chính tỉnh (Cả ngày).
 * Thành phần:  Vũ Thị Thanh Tâm - BVĐK tỉnh.
 * Địa điểm: Tháp B – Tầng 2 – TTHC tỉnh.
  
Thứ sáu 14/5/2021
Sáng:
  
1-7 giờ 30: Thẩm định điều kiện cấp giấy phép bổ sung DMKT KCB.
 * Thành phần: P.NVY, mời BVĐK tỉnh, TT.CSSKSS.
 * Địa điểm: Thuận An.
 Xe: Đ/c Hậu.
  
2-7 giờ 30: Thẩm định thực hành tốt cơ sở bán lẻ thuốc.
 * Thành phần: P.NVD, PYT Dĩ An.
 * Địa điểm: PYT Dĩ An.
 Xe:
  
3-Trực, giám sát công tác phòng chống dịch Covid-19 (cả ngày).
 Thành phần: Lãnh đạo, các phòng ban, bộ phận liên quan.
 Địa điểm: Sở Y tế, CDC.
  
4-8 giờ 00: Tiếp công dân.
 * Thành phần: Ds Phạm Tiến Phương – Phó Chánh TT.
 * Địa điểm: Phòng Tiếp dân – TTHC.
  
5-8 giờ 00: Trực Phòng Y tế – Trung tâm Hành chính tỉnh (Cả ngày).
 * Thành phần:  Trần Ngọc Anh Thùy - BVĐK tỉnh.
 * Địa điểm: Tháp B – Tầng 2 – TTHC tỉnh.
  

 


Nơi nhận:

- Văn phòng UBND tỉnh;

- Ban QLTN - TTHC tỉnh;

- BGĐ Sở, TT.ĐU, CĐN;

- Các Phòng CN Sở;

- Các Đơn vị trực thuộc (Website SYT);

- Lưu VT, VP (M).

KT.GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

(Đã ký)

Cao Thị Bích Thuận

 

LỊCH LÀM VIỆC SỞ Y TẾ Tuần lễ từ ngày 03/5/2021 đến ngày 07/5/2021Lịch làm việcLỊCH LÀM VIỆC SỞ Y TẾ Tuần lễ từ ngày 03/5/2021 đến ngày 07/5/2021/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
(Lịch này thay thư mời họp)
04/05/2021 11:00NoĐã ban hành

LỊCH LÀM VIỆC SỞ Y TẾ

Tuần lễ từ ngày 03/5/2021 đến ngày 07/5/2021

(Lịch này thay thư mời họp)

Lich So Y te 03-5 den 07-5-2021.pdf

Thứ hai 03/5/2021:
Sáng:
1-7 giờ 30: Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động ngành y tế nghỉ bù ngày Quốc tế lao động 1/5.
  
2-Trực, giám sát công tác phòng chống dịch Covid-19 (cả ngày).
 Thành phần: Lãnh đạo, các phòng ban, bộ phận liên quan.
 Địa điểm: Sở Y tế, CDC.
  
Thứ ba 04/5/2021:
Sáng:
  
1-8 giờ 30: Giao ban BGĐ, ĐU, CĐNYT, Các phòng chức năng.
 * Thành phần: BGĐ, ĐU, CĐNYT, Các phòng chức năng.
 * Địa điểm: Hội trường B – Sở Y tế.
  
2-8 giờ 00: Đoàn kiểm toán nhà nước khu vực 4 về công tác môi trường y tế làm việc với BV.YHCT (từ ngày 4 - 5/4).
 * Thành phần: Lãnh đạo BV.YHCT và bộ phận liên quan.
 * Địa điểm: BV.YHCT
  
3-8 giờ 00: Tham gia đoàn công tác của Thanh tra Bộ Y tế.
 * Thành phần: Ds Phương – Phó Chánh TT (4-7/5).
 * Địa điểm: Theo QĐ 34/QĐ-TTrB               
  
4-7 giờ 30: Thanh tra việc thực hiện các quy định pháp luật về hành nghề y dược tư nhân đợt 1/2021 (4&5/5).
 * Thành phần: Thanh tra, TTKN, Phòng Y tế.
 * Địa điểm: Bến Cát, TDM.
 Xe:
  
5-7 giờ 30: Tham gia lớp Cao cấp lý luận chính trị.
 * Thành phần: Đ/c Hồng – CT.CĐNYT (4-7/5).
 * Địa điểm: Trường Chính trị tỉnh.                
  
6-Trực, giám sát công tác phòng chống dịch Covid-19 (cả ngày).
 Thành phần: Lãnh đạo, các phòng ban, bộ phận liên quan.
 Địa điểm: Sở Y tế, CDC.
  
  
7-8 giờ 00: Tiếp công dân.               
 * Thành phần: CN Ngô Trần Đức Hữu – Phó Chánh VP.
 * Địa điểm: Phòng Tiếp dân –  TTHC.
  
8-8 giờ 00: Trực Phòng Y tế – Trung tâm Hành chính tỉnh (Cả ngày).
 * Thành phần: Tiêu Hoàng Phúc - BVĐK tỉnh.
 * Địa điểm: Tháp B - Tầng 2 – TTHC tỉnh.
Chiều:
1-14 giờ 00: Họp Hội đồng Xét tuyển viên chức sự nghiệp y tế và sự nghiệp khác năm 2020.
 * Thành phần: Thành viên Hội đồng Xét tuyển viên chức sự nghiệp y tế và sự nghiệp khác năm 2020
 * Địa điểm: Phòng họp B - UBND tỉnh.
  
2-14 giờ 00: Họp Hội đồng xét cấp Chứng chỉ hành nghề y
 * Thành phần: Thành viên Hội đồng.
 * Địa điểm: Hội trường Sở Y tế.
  
Thứ tư 05/5/2021.
Sáng:
1-8 giờ 00: Họp xét giá công ty CPDP Imexpharm
 * Thành phần: Bs Huỳnh Thanh Hà – PGĐ Sở, P.NVD, P.KHTC, GM.
 * Địa điểm: Hội trường Sở Y tế.
  
2-8 giờ 00: Họp Hội đồng chuyên môn đánh giá quá trình thu dung, chẩn đoán và điều trị bệnh nhân của BVĐK tỉnh
 * Thành phần: Theo QĐ số 357/QĐ-SYT ngày 26/4/2021 của SYT.
 * Địa điểm: Hội trường BVĐK tỉnh.
  
3-7 giờ 30: Thẩm định cơ sở bán lẻ thuốc từ dược liệu, thuốc cổ truyền.
 * Thành phần: P.NVD, PYT Dĩ An.
 * Địa điểm: Dĩ An.
 Xe:
  
4-Trực, giám sát công tác phòng chống dịch Covid-19 (cả ngày).
 Thành phần: Lãnh đạo, các phòng ban, bộ phận liên quan.
 Địa điểm: Sở Y tế, CDC.
  
5-8 giờ 00: Tiếp công dân.               
 * Thành phần: Ds Quách Ái Quốc - TP.NVD.
 * Địa điểm: Phòng Tiếp dân –  TTHC.
  
6-8 giờ 00: Trực Phòng Y tế – Trung tâm Hành chính tỉnh (Cả ngày).
 * Thành phần: Nguyễn Thị Mỹ Yến - Ban BVCSSKCB tỉnh.
 * Địa điểm: Tháp B - Tầng 2 – TTHC tỉnh.
  
Chiều:
  
1-15 giờ 30: Dự khánh thành và triển khai giám định ADN
 * Thành phần: Bs Huỳnh Thanh Hà – PGĐ Sở.
 * Địa điểm: Phòng giám định kỹ thuật hình sự - CA tỉnh (Đường số 9, D8, KDC Chánh Nghĩa, P. Chánh Nghĩa, TDM).      
  
Thứ năm 06/5/2021
Sáng:
  
1-8 giờ 00: Dự nghe Viettel thuyết trình, báo cáo giải pháp về chuyển đổi số ngành y tế Bình Dương.
 * Thành phần: TS Nguyễn Hồng Chương - GĐ Sở, ThS Minh - VP, ThS Chinh-KHTC, ThS Hiền-NVY, Đại diện lãnh đạo các BV tuyến tỉnh, TTYT huyện, thị, tp; các BV ngành, BV ngoài công lập. Mời dự VP.UBND tỉnh, Sở Thông tin và truyền thông.
 * Địa điểm: Phòng họp tầng 1, Tháp B, TTHC tỉnh.
  
2-8 giờ 00: Dự hội nghị trực tuyến toàn quốc học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XIII (1,5 ngày).
 * Thành phần: Thầy thuốc nhân dân, thầy thuốc ưu tú.
 * Địa điểm: Trung tâm Hội nghị triển lãm tỉnh.      
  
3-8 giờ 00: Đoàn kiểm toán nhà nước khu vực 4 về công tác môi trường y tế làm việc với BVĐK tỉnh (từ ngày 6 - 7/5).
 * Thành phần: Lãnh đạo BVĐK tỉnh và bộ phận liên quan.
 * Địa điểm: BVĐK tỉnh.
  
4-8 giờ 00: Tham gia đoàn công tác của Thanh tra Bộ Y tế.
 * Thành phần: Bs Hùng - Chánh TT, CN Hải (6-7/5).
 * Địa điểm: Theo QĐ 5640/QĐ-TTrB           
 Xe:
  
5-Trực, giám sát công tác phòng chống dịch Covid-19 (cả ngày).
 Thành phần: Lãnh đạo, các phòng ban, bộ phận liên quan.
 Địa điểm: Sở Y tế, CDC.
  
6-8 giờ 00: Tiếp công dân.
 * Thành phần: ThS Nguyễn Bình Minh – Phó Chánh VP.
 * Địa điểm: Phòng Tiếp dân – TTHC.
          
7-8 giờ 00: Trực Phòng Y tế – Trung tâm Hành chính tỉnh (Cả ngày).
 * Thành phần:  Nguyễn Thị Kim Tuyến - BVĐK tỉnh.
 * Địa điểm: Tháp B – Tầng 2 – TTHC tỉnh.
  
  
Thứ sáu 07/5/2021
Sáng:
  
1-8 giờ 00: Họp thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà thầu mua thuốc generic cho các cơ sở y tế năm 2021-2023.
 Thành phần: Bs Huỳnh Thanh Hà – PGĐ Sở, Tổ thẩm định đấu thầu thuốc, đại diện đơn vị mua thuốc tập trung.
 Địa điểm: BV.YHCT.
  
2-8 giờ 00: Tiếp xúc cử tri của người ứng cử Đại biểu quốc hội, HĐND tỉnh 7/5 - 9/5 (Thị xã Bến Cát).
 Thành phần: ThS Hồ Trung Hiếu - CV. Văn phòng Sở Y tế.
 Địa điểm: Thị xã Bến Cát.
  
3-Trực, giám sát công tác phòng chống dịch Covid-19 (cả ngày).
 Thành phần: Lãnh đạo, các phòng ban, bộ phận liên quan.
 Địa điểm: Sở Y tế, CDC.
  
4-8 giờ 00: Tiếp công dân.
 * Thành phần: Bs Trần Tấn Tài – TP. NVY.
 * Địa điểm: Phòng Tiếp dân – TTHC.
          
5-8 giờ 00: Trực Phòng Y tế – Trung tâm Hành chính tỉnh (Cả ngày).
 * Thành phần:  Nguyễn Thị Nguyệt - BVĐK tỉnh.
 * Địa điểm: Tháp B – Tầng 2 – TTHC tỉnh.
  
6-7 giờ 00: Thẩm định bổ sung danh mục kỹ thuật KCB đối với PKĐK tư nhân Sài Gòn Vĩnh Phú
 * Thành phần: Lãnh đạo SYT; Phòng NVY; BVĐK tỉnh, BV PHCN; BV YHCT.
 * Địa điểm: Phòng khám đa khoa Sài Gòn Vĩnh Phú
 Xe:
  

 

Nơi nhận:

- Văn phòng UBND tỉnh;

- Ban QLTN - TTHC tỉnh;

- BGĐ Sở, TT.ĐU, CĐN;

- Các Phòng CN Sở;

- Các Đơn vị trực thuộc (Website SYT);

- Lưu VT, VP (M).

KT.GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

(Đã ký)

Huỳnh Thanh Hà

 

 (DỰ THẢO) LỊCH LÀM VIỆC SỞ Y TẾ  Tuần lễ từ ngày 03/5/2021 đến ngày 07/5/2021Lịch làm việc (DỰ THẢO) LỊCH LÀM VIỆC SỞ Y TẾ  Tuần lễ từ ngày 03/5/2021 đến ngày 07/5/2021/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
(Lịch này thay thư mời họp)
30/04/2021 01:00NoĐã ban hành

(DỰ THẢO) LỊCH LÀM VIỆC SỞ Y TẾ

Tuần lễ từ ngày 03/5/2021 đến ngày 07/5/2021

(Lịch này thay thư mời họp)

SOYTE.pdf

Thứ hai 03/5/2021:
Sáng:
1-7 giờ 30: Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động ngành y tế nghỉ bù ngày Quốc tế lao động 1/5.
  
2-Trực, giám sát công tác phòng chống dịch Covid-19 (cả ngày).
 Thành phần: Lãnh đạo, các phòng ban, bộ phận liên quan.
 Địa điểm: Sở Y tế, CDC.
  
Thứ ba 04/5/2021:
Sáng:
1-8 giờ 00: Giao ban BGĐ, ĐU, CĐNYT, Các phòng chức năng.
 * Thành phần: BGĐ, ĐU, CĐNYT, Các phòng chức năng.
 * Địa điểm: Hội trường B – Sở Y tế.
  
2-8 giờ 00: Đoàn kiểm toán nhà nước khu vực 4 về công tác môi trường y tế làm việc với BV.YHCT (từ ngày 4 - 5/4).
 * Thành phần: Lãnh đạo BV.YHCT và bộ phận liên quan.
 * Địa điểm: BV.YHCT
  
3-8 giờ 00: Tham gia đoàn công tác của Thanh tra Bộ Y tế.
 * Thành phần: Ds Phương – Phó Chánh TT (4-7/5).
 * Địa điểm: Theo QĐ 34/QĐ-TTrB                  
  
4-7 giờ 30: Thanh tra việc thực hiện các quy định pháp luật về hành nghề y dược tư nhân đợt 1/2021 (4&5/5).
 * Thành phần: Thanh tra, TTKN, Phòng Y tế.
 * Địa điểm: Bến Cát, TDM.
 Xe:
  
5-Trực, giám sát công tác phòng chống dịch Covid-19 (cả ngày).
 Thành phần: Lãnh đạo, các phòng ban, bộ phận liên quan.
 Địa điểm: Sở Y tế, CDC.
  
6-8 giờ 00: Tiếp công dân.                  
 * Thành phần: CN Ngô Trần Đức Hữu – Phó Chánh VP.
 * Địa điểm: Phòng Tiếp dân –  TTHC.
  
7-8 giờ 00: Trực Phòng Y tế – Trung tâm Hành chính tỉnh (Cả ngày).
 * Thành phần: Tiêu Hoàng Phúc - BVĐK tỉnh.
 * Địa điểm: Tháp B - Tầng 2 – TTHC tỉnh.
Chiều:
1-14 giờ 00: Họp Hội đồng Xét tuyển viên chức sự nghiệp y tế và sự nghiệp khác năm 2020.
 * Thành phần: Thành viên Hội đồng Xét tuyển viên chức sự nghiệp y tế và sự nghiệp khác năm 2020
 * Địa điểm: Phòng họp B - UBND tỉnh.
  
2-14 giờ 00: Họp Hội đồng xét cấp Chứng chỉ hành nghề y
 * Thành phần: Thành viên Hội đồng.
 * Địa điểm: Hội trường Sở Y tế.
  
Thứ tư 05/5/2021.
Sáng:
1-8 giờ 00: Họp xét giá công ty CPDP Imexpharm
 * Thành phần: Bs Huỳnh Thanh Hà – PGĐ Sở, P.NVD, P.KHTC, GM.
 * Địa điểm: Hội trường Sở Y tế.
  
2-8 giờ 00: Họp Hội đồng chuyên môn đánh giá quá trình thu dung, chẩn đoán và điều trị bệnh nhân của BVĐK tỉnh
 * Thành phần: Theo QĐ số 357/QĐ-SYT ngày 26/4/2021 của SYT.
 * Địa điểm: Hội trường BVĐK tỉnh.
  
3-7 giờ 30: Thẩm định cơ sở bán lẻ thuốc từ dược liệu, thuốc cổ truyền.
 * Thành phần: P.NVD, PYT Dĩ An.
 * Địa điểm: Dĩ An.
 Xe:
  
4-Trực, giám sát công tác phòng chống dịch Covid-19 (cả ngày).
 Thành phần: Lãnh đạo, các phòng ban, bộ phận liên quan.
 Địa điểm: Sở Y tế, CDC.
  
5-8 giờ 00: Tiếp công dân.                  
 * Thành phần: Ds Quách Ái Quốc - TP.NVD.
 * Địa điểm: Phòng Tiếp dân –  TTHC.
  
6-8 giờ 00: Trực Phòng Y tế – Trung tâm Hành chính tỉnh (Cả ngày).
 * Thành phần: Nguyễn Thị Mỹ Yến - Ban BVCSSKCB tỉnh.
 * Địa điểm: Tháp B - Tầng 2 – TTHC tỉnh.
Chiều:
  
1-15 giờ 00: Dự khánh thành và khai trương giám định ADN
 * Thành phần: Bs Huỳnh Thanh Hà – PGĐ Sở.
 * Địa điểm: Phòng giám định kỹ thuật hình sự - CA tỉnh (D8, KDC Chánh Nghĩa).  
  
Thứ năm 06/5/2021
Sáng:
1-8 giờ 30: Dự nghe Viettel thuyết trình, báo cáo giải pháp về chuyển đổi số ngành y tế Bình Dương.
 * Thành phần: TS Nguyễn Hồng Chương - GĐ Sở, Đại diện các PCN sở, Đại diện lãnh đạo các BV tuyến tỉnh, TTYT huyện, thị, tp; các BV ngành, BV ngoài công lập. Mời dự VP.UBND tỉnh, Sở Thông tin và truyền thông.
 * Địa điểm: Phòng họp tầng 1, Tháp B, TTHC tỉnh.
  
2-8 giờ 00: Dự hội nghị trực tuyến toàn quốc học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XIII (1,5 ngày).
 * Thành phần: Thầy thuốc nhân dân, thầy thuốc ưu tú.
 * Địa điểm: Trung tâm Hội nghị triển lãm tỉnh.         
  
3-8 giờ 00: Đoàn kiểm toán nhà nước khu vực 4 về công tác môi trường y tế làm việc với BVĐK tỉnh (từ ngày 6 - 7/4).
 * Thành phần: Lãnh đạo BVĐK tỉnh và bộ phận liên quan.
 * Địa điểm: BVĐK tỉnh.
  
4-8 giờ 00: Tham gia đoàn công tác của Thanh tra Bộ Y tế.
 * Thành phần: Bs Hùng - Chánh TT, CN Hải (6-7/5).
 * Địa điểm: Theo QĐ 5640/QĐ-TTrB              
 Xe:
  
5-Trực, giám sát công tác phòng chống dịch Covid-19 (cả ngày).
 Thành phần: Lãnh đạo, các phòng ban, bộ phận liên quan.
 Địa điểm: Sở Y tế, CDC.
  
6-8 giờ 00: Tiếp công dân.
 * Thành phần: ThS Nguyễn Bình Minh – Phó Chánh VP.
 * Địa điểm: Phòng Tiếp dân – TTHC.
          
7-8 giờ 00: Trực Phòng Y tế – Trung tâm Hành chính tỉnh (Cả ngày).
 * Thành phần:  Nguyễn Thị Kim Tuyến - BVĐK tỉnh.
 * Địa điểm: Tháp B – Tầng 2 – TTHC tỉnh.
  
Thứ sáu 07/5/2021
Sáng:
  
1-8 giờ 00: Họp thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà thầu mua thuốc generic cho các cơ sở y tế năm 2021-2023.
 Thành phần: Bs Huỳnh Thanh Hà – PGĐ Sở, Tổ thẩm định đấu thầu thuốc, đại diện đơn vị mua thuốc tập trung.
 Địa điểm: BV.YHCT.
  
2-Trực, giám sát công tác phòng chống dịch Covid-19 (cả ngày).
 Thành phần: Lãnh đạo, các phòng ban, bộ phận liên quan.
 Địa điểm: Sở Y tế, CDC.
  
3-8 giờ 00: Tiếp công dân.
 * Thành phần: Bs Trần Tấn Tài – TP. NVY.
 * Địa điểm: Phòng Tiếp dân – TTHC.
          
4-8 giờ 00: Trực Phòng Y tế – Trung tâm Hành chính tỉnh (Cả ngày).
 * Thành phần:  Nguyễn Thị Nguyệt - BVĐK tỉnh.
 * Địa điểm: Tháp B – Tầng 2 – TTHC tỉnh.
  
5-7 giờ 00: Thẩm định bổ sung danh mục kỹ thuật KCB đối với PKĐK tư nhân Sài Gòn Vĩnh Phú
 * Thành phần: Lãnh đạo SYT; Phòng NVY; BVĐK tỉnh, BV PHCN; BV YHCT.
 * Địa điểm: Phòng khám đa khoa Sài Gòn Vĩnh Phú
 Xe:
  ​

 

Nơi nhận:

- Văn phòng UBND tỉnh;

- Ban QLTN - TTHC tỉnh;

- BGĐ Sở, TT.ĐU, CĐN;

- Các Phòng CN Sở;

- Các Đơn vị trực thuộc (Website SYT);

- Lưu VT, VP (M).

GIÁM ĐỐC

 

LỊCH LÀM VIỆC SỞ Y TẾ Tuần lễ từ ngày 26/4/2021 đến ngày 30/4/2021Lịch làm việcLỊCH LÀM VIỆC SỞ Y TẾ Tuần lễ từ ngày 26/4/2021 đến ngày 30/4/2021/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
(Lịch này thay thư mời họp)
26/04/2021 10:00NoĐã ban hành

LỊCH LÀM VIỆC SỞ Y TẾ

Tuần lễ từ ngày 26/4/2021 đến ngày 30/4/2021

(Lịch này thay thư mời họp)​

Lich So Y te 26-04 den 30-04-2021.pdf

Thứ hai 26/4/2021:
Sáng:
  
1-8 giờ 30: Họp Tổ thẩm định đấu thầu mua vật tư y tế hóa chất, sinh phẩm và phân công nhiệm vụ cho các thành viên tổ thẩm định.
 * Thành phần: Theo QĐ 336/QĐ-SYT ngày 12/4/2021.
 * Địa điểm: Hội trường A – Sở Y tế.             
  
2-8 giờ 00: Làm việc với Đoàn kiểm toán nhà nước khu vực 4 về công tác môi trường y tế (từ ngày 26/4 - 29/4).
 * Thành phần: Bs Huỳnh Thanh Hà - PGĐ Sở, P.NVY, P.KHTC, Thanh tra sở.
 * Địa điểm: Hội trường Sở Y tế.
  
3-8 giờ 00: Tham gia lớp bồi dưỡng QLNN CVC,
 * Thành phần: Bs Thơm - PGĐ Sở, Bs Tâm - NVY (26-29/4).
 * Địa điểm: Trường Chính trị tỉnh.
  
4-8 giờ 00: Tham gia đoàn công tác của Thanh tra Bộ Y tế.
 * Thành phần: Ds Phương – Phó Chánh TT (26-29/4).
 * Địa điểm: Theo KH của đoàn TT.              
  
5-Trực, giám sát công tác phòng chống dịch Covid-19 (cả ngày).
 Thành phần: Lãnh đạo, các phòng ban, bộ phận liên quan.
 Địa điểm: Sở Y tế, CDC.
  
6-8 giờ 00: Tiếp công dân.               
 * Thành phần: Bs Trần Tấn Tài - TP.NVY.
 * Địa điểm: Phòng Tiếp dân –  TTHC.          
                                                                        
7-8 giờ 00: Trực Phòng Y tế – Trung tâm Hành chính tỉnh (Cả ngày).
 * Thành phần: Nguyễn Thị Thy - TTYT TP.Thủ Dầu Một.
 * Địa điểm: Tháp B – Tầng 2 – TTHC tỉnh.
Chiều:
1-13 giờ 30: Làm việc với Đoàn Thanh tra Chính phủ thông qua biên bản liên quan đến thanh tra trách nhiệm trong việc thực hiện pháp luật về tiếp công dân, khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng;
 * Thành phần: TS Nguyễn Hồng Chương - GĐ Sở, Các phòng: Thanh tra, KHTC, VP (TC).
 * Địa điểm: Hội trường Sở Y tế.
Thứ ba 27/4/2021:
Sáng:
1-10 giờ 00: Tham gia tiếp, làm việc với Đoàn công tác của Ban Bảo vệ chăm sóc sức khỏe cán bộ Trung ương.
 * Thành phần: TS Nguyễn Hồng Chương - GĐ Sở.
 * Địa điểm: Hội trường B - Tỉnh ủy.
  
2-8 giờ 30: Họp về đề xuất xây dựng Bệnh viện đa khoa của Công ty CP BVĐK An Phú.
 * Thành phần: Bs Huỳnh Thanh Hà - PGĐ Sở, P.KHTC, NVY. Mời đại diện các sở: TC, KHĐT, TNMT, XD, Ban QLKCN VISIP II, Cty CP BV An Phú.
 * Địa điểm: Hội trường A - Sở Y tế.
  
3-8 giờ 00: Dự Chương trình sinh hoạt chính trị "Phụ nữ Bình Dương học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phòng cách Hồ Chí Minh"
 * Thành phần: Bs Cao Thị Bích Thuận – PGĐ Sở.
 * Địa điểm: Hội trường A- Công an tỉnh.
  
4-8 giờ 00: Tham gia Đoàn Giám sát của HĐND tỉnh giám sát công tác bầu cử theo Thông báo số 12/TB-ĐGS ngày 13/4/2021 của HĐND tỉnh.
 * Thành phần: Bs Đoàn Thị Hồng Thơm – PGĐ Sở.
 * Địa điểm: UBND TP. Thủ Dầu Một.
  
5-8 giờ 00: Hội nghị sơ kết công tác PC Dịch Covid-19 TP.Thuận An.
 * Thành phần: Ủy quyền Lãnh đạo P.NVY dự.
 * Địa điểm: Hội trường UBND TP Thuận An.
  
6-7 giờ 30: Thanh tra việc thực hiện các quy định pháp luật về hành nghề y dược tư nhân đợt 1/2021.
 * Thành phần: Thanh tra, TTKN, Phòng Y tế.
 * Địa điểm: Dĩ An, Tân Uyên.
 Xe: Cá nhân.
  
7-7 giờ 30: Thẩm định cơ sở bán lẻ thuốc từ dược liệu, thuốc cổ truyền.
 * Thành phần: P.NVD, PYT Bến Cát.
 * Địa điểm: PYT Bến Cát.
 Xe:
  
8-Trực, giám sát công tác phòng chống dịch Covid-19 (cả ngày).
 Thành phần: Lãnh đạo, các phòng ban, bộ phận liên quan.
 Địa điểm: Sở Y tế, CDC.
  
9-8 giờ 00: Tiếp công dân.               
 * Thành phần: Bs Phạm Anh Tùng - TP.KHTC.
 * Địa điểm: Phòng Tiếp dân –  TTHC.
  
10-8 giờ 00: Trực Phòng Y tế – Trung tâm Hành chính tỉnh (Cả ngày).
 * Thành phần: Ngô Lê Phương Uyên - BVĐK tỉnh.
 * Địa điểm: Tháp B - Tầng 2 – TTHC tỉnh.
  
Chiều:
  
1-14 giờ 00: Họp Ban soạn thảo và Tổ giúp việc "Đề án cơ chế chính sách đào tạo, bồi dưỡng, đãi ngộ, thu hút nhân lực y tế chất lượng cao tỉnh Bình Dương".
 * Thành phần: Theo QĐ 310/QĐ-SYT ngày 5/4/2021.
 * Địa điểm: Hội trường A - Sở Y tế.
  
Thứ tư 28/4/2021.
Sáng:
  
1-8 giờ 00: Dự Phiên họp UBND tỉnh thường kỳ tháng 4/2021.
 * Thành phần: TS Nguyễn Hồng Chương - GĐ Sở.
 * Địa điểm: Phòng họp A - UBND tỉnh.
  
2-8 giờ 00: Tham gia Đoàn Giám sát của HĐND tỉnh giám sát công tác bầu cử theo Thông báo số 12/TB-ĐGS ngày 13/4/2021 của HĐND tỉnh.
 * Thành phần: Bs Đoàn Thị Hồng Thơm – PGĐ Sở.
 * Địa điểm: UBND huyện Bàu Bàng.
  
3-Trực, giám sát công tác phòng chống dịch Covid-19 (cả ngày).
 Thành phần: Lãnh đạo, các phòng ban, bộ phận liên quan.
 Địa điểm: Sở Y tế, CDC.
  
4-8 giờ 00: Tiếp công dân.               
 * Thành phần: Ds Quách Ái Quốc - TP.NVD.
 * Địa điểm: Phòng Tiếp dân –  TTHC.
  
5-8 giờ 00: Trực Phòng Y tế – Trung tâm Hành chính tỉnh (Cả ngày).
 * Thành phần: Hồ Văn Bình - Ban BVCSSKCB tỉnh.
 * Địa điểm: Tháp B - Tầng 2 – TTHC tỉnh.
  
Chiều:
  
1-13 giờ 30: Dự Đại hội CĐCS BVĐK An Phú.    
 * Thành phần: Đ/C Hồng - CT.CĐNYT.
 * Địa điểm: BVĐK An Phú.  
  
  
  
  
Thứ năm 29/4/2021
Sáng:
  
1-6 giờ 30: Viếng Nghĩa trang Liệt sĩ tỉnh nhân kỷ niệm 46 năm ngày Giải phòng hoàn toàn miền nam, thống nhất đất nước.
 * Thành phần: TS Nguyễn Hồng Chương - GĐ Sở, CT.CĐNYT, Đoàn Thanh niên Sở Y tế.
 * Địa điểm: Nghĩa trang Liệt sĩ tỉnh.
 Xe: Đ/c Hậu.
  
2-8 giờ 30: Trao Quyết định công tác cán bộ.
 * Thành phần: TS Nguyễn Hồng Chương - GĐ Sở, VP.
 * Địa điểm: Trung tâm Pháp Y tỉnh.                      
  
3-8 giờ 00: Họp Hội đồng Giám định Y khoa tỉnh.
 * Thành phần: Bs Cao Thị Bích Thuận - PGĐ Sở.
 * Địa điểm: Trung tâm Giám định Y khoa tỉnh.     
  
4-9 giờ 00: Dự họp mặt kỷ niệm 46 năm ngày Giải phòng hoàn toàn miền nam, thống nhất đất nước; Quốc tế ao động 1/5 và 131 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh.
 * Thành phần: TS Nguyễn Hồng Chương - GĐ Sở.
 * Địa điểm: Trung tâm Hội nghị - Triển lãm tỉnh.
  
5-8 giờ 00: Thẩm định cấp giấy phép hoạt động PKĐk tư nhân.
 * Thành phần: Đại diện BGĐ Sở, P.NVY, BVĐK tỉnh, TT.CSSKSS.
 * Địa điểm: Bắc Tân Uyên.
 Xe:
  
6-8 giờ 00: Thẩm định thực hành tốt cơ sở bán lẻ thuốc.
 * Thành phần: P.NVD, PYT Bàu Bàng.
 * Địa điểm: PYT Bàu Bàng.
 Xe:
  
7-Trực, giám sát công tác phòng chống dịch Covid-19 (cả ngày).
 Thành phần: Lãnh đạo, các phòng ban, bộ phận liên quan.
 Địa điểm: Sở Y tế, CDC.
  
8-8 giờ 00: Tiếp công dân.
 * Thành phần: CN Ngô Trần Đức Hữu – Phó Chánh VP.
 * Địa điểm: Phòng Tiếp dân – TTHC.
          
9-8 giờ 00: Trực Phòng Y tế – Trung tâm Hành chính tỉnh (Cả ngày).
 * Thành phần:  Trần Thị Huệ - BVĐK tỉnh.
 * Địa điểm: Tháp B – Tầng 2 – TTHC tỉnh.
  
Chiều:
  
1-14 giờ 00: Họp BCH Đảng ủy Sở Y tế.
 * Thành phần: BCH Đảng ủy.
 * Địa điểm: Hội trường B – Sở Y tế.
  
Thứ sáu 30/4/2021
Sáng:
  
1-7 giờ 30: Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động ngành y tế nghỉ lễ 30/4 và Quốc tế lao động 1/5.
  
2-Trực, giám sát công tác phòng chống dịch Covid-19 (cả ngày).
 Thành phần: Lãnh đạo, các phòng ban, bộ phận liên quan.
 Địa điểm: Sở Y tế, CDC.

 

Nơi nhận:

- Văn phòng UBND tỉnh;

- Ban QLTN - TTHC tỉnh;

- BGĐ Sở, TT.ĐU, CĐN;

- Các Phòng CN Sở;

- Các Đơn vị trực thuộc (Website SYT);

- Lưu VT, VP (M).

KT.GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

(Đã ký)

Huỳnh Thanh Hà

 

LỊCH LÀM VIỆC SỞ Y TẾ Tuần lễ từ ngày 19/4/2021 đến ngày 23/4/2021Lịch làm việcLỊCH LÀM VIỆC SỞ Y TẾ Tuần lễ từ ngày 19/4/2021 đến ngày 23/4/2021/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
(Lịch này thay thư mời họp)
16/04/2021 21:00NoĐã ban hành

LỊCH LÀM VIỆC SỞ Y TẾ

Tuần lễ từ ngày 19/4/2021 đến ngày 23/4/2021

(Lịch này thay thư mời họp)​

Lich So Y te 19-04 den 23-04-2021.pdf

Thứ hai 19/4/2021:
Sáng:
1-8 giờ 30: Giao ban BGĐ, TT.ĐU, CĐNYT, Trưởng, Phó các phòng CN.
 * Thành phần: BGĐ, TT.ĐU, CĐNYT, Trưởng, Phó các phòng CN.
 * Địa điểm: Hội trường B – Sở Y tế.             
  
2-8 giờ 00: Tham gia đoàn công tác của Thanh tra Bộ Y tế.
 * Thành phần: Ds Phương – Phó Chánh TT (19-24/4).
 * Địa điểm: Theo KH của đoàn TT.              
  
3-Trực, giám sát công tác phòng chống dịch Covid-19 (cả ngày).
 Thành phần: Lãnh đạo, các phòng ban, bộ phận liên quan.
 Địa điểm: Sở Y tế, CDC.
  
4-8 giờ 00: Tiếp công dân.               
 * Thành phần: Bs Trần Tấn Tài - TP.NVY.
 * Địa điểm: Phòng Tiếp dân –  TTHC.          
                                                                        
5-8 giờ 00: Trực Phòng Y tế – Trung tâm Hành chính tỉnh (Cả ngày).
 * Thành phần: TTYT TP.Thủ Dầu Một.
 * Địa điểm: Tháp B – Tầng 2 – TTHC tỉnh.
  
Chiều:
  
1-13 giờ 30: Dự Hội nghị trực tuyến tổng kết công tác đầu tư công năm 2020 và giai đoạn 2016-2020.
 * Thành phần: TS Nguyễn Hồng Chương - GĐ Sở.
 * Địa điểm: Phòng họp A - UBND tỉnh.
  
2-14 giờ 00: Họp Thẩm định Kế hoạch lựa chọn nhà thầu bổ sung mua thuốc dược liệu, thuốc cổ truyền cho các cơ sở y tế năm 2021-2022 và thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà thầu mua dược liệu, vị thuốc cổ truyền cho các cơ sở y tế năm 2021-2022.
 * Thành phần: Bs Huỳnh Thanh Hà - PGĐ Sở, Tổ thẩm định đấu thầu thuốc, đại diện đơn vị mua thuốc tập trung.
 * Địa điểm: BV.YHCT tỉnh.
  
Thứ ba 20/4/2021:
Sáng:
  
1-7 giờ 30: Thanh tra việc thực hiện các quy định pháp luật tại các cơ sở quan trắc môi trường lao động 2021.
 * Thành phần: Thanh tra, Nghiệp vụ Y.
 * Địa điểm: Theo KH.
 Xe: Cá nhân.
  
2-7 giờ 30: Thẩm định phòng khám chuyên khoa.
 * Thành phần: P.NVD, PYT Phú Giáo, Tân Uyên.
 * Địa điểm: Phú Giáo, Tân Uyên.
 Xe:
  
3-Trực, giám sát công tác phòng chống dịch Covid-19 (cả ngày).
 Thành phần: Lãnh đạo, các phòng ban, bộ phận liên quan.
 Địa điểm: Sở Y tế, CDC.
  
4-8 giờ 00: Tiếp công dân.               
 * Thành phần: Bs Phạm Anh Tùng - TP.KHTC.
 * Địa điểm: Phòng Tiếp dân –  TTHC.
  
5-8 giờ 00: Trực Phòng Y tế – Trung tâm Hành chính tỉnh (Cả ngày).
 * Thành phần: BVĐK tỉnh.
 * Địa điểm: Tháp B - Tầng 2 – TTHC tỉnh.
  
Chiều:
  
1-14 giờ 00: Dự cùng Lãnh đạo tỉnh tiếp và làm việc với Đoàn kiểm tra, giám sát của Quốc hội về công tác bảo đảm an ninh trật tự và y tế trong cuộc bầu cử Đại biểu QH và HĐND các cấp.
 * Thành phần: TS Nguyễn Hồng Chương - GĐ Sở.
 * Địa điểm: Hội trường B - Tỉnh ủy.
  
2-14 giờ 00: Họp thống nhất giải quyết kiến nghị xã hội hoá theo hình thức cho thuê đất khu Khám điều trị tại TTYT Thuận An.
 * Thành phần: Bs Huỳnh Thanh Hà - PGĐ Sở, P.KHTC.
 * Địa điểm: Phòng họp 1 – Tầng 1 – TTHC tỉnh.
  
Thứ tư 21/4/2021.
Sáng:
  
1-7 giờ 30, Cán bộ, công chức, viên chức nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương (theo Thông báo số 91/TB-UBND, ngày 06/4/2021 của UBND tỉnh).
  
2-Trực, giám sát công tác phòng chống dịch Covid-19 (cả ngày).
 Thành phần: Lãnh đạo, các phòng ban, bộ phận liên quan.
 Địa điểm: CDC.
  
Thứ năm 22/4/2021
Sáng:
  
1-8 giờ 00: Tiếp, làm việc với Đoàn kiểm toán nhà nước khu vực 4 về công tác môi trường y tế.
 * Thành phần: Bs Huỳnh Thanh Hà - PGĐ Sở, P.NVY, P.KHTC, Thanh tra sở.
 * Địa điểm: Hội trường Sở Y tế.  
  
2-7 giờ 30: Kiểm tra các đơn vị y tế trên địa bàn tỉnh đợt 2.
 * Thành phần: Theo CV số 507/SYT-NVY ngày 5/3/2021 của SYT.
 * Địa điểm: Phú Giáo.
 Xe: Đ/c Hậu.
  
3-8 giờ 00: Hội nghị triển khai kế hoạch thực hiện công tác Dân số - KHHGĐ năm 2021 và sơ kết quý 1 năm 2021.
 * Thành phần: Bs Cao Thị Bích Thuận - PGĐ Sở, P.NVY. 
 * Địa điểm: TT.CSSKSS tỉnh.
  
4-7 giờ 30: Thanh tra việc thực hiện các quy định pháp luật về hành nghề y dược tư nhân đợt 1/2021.
 * Thành phần: Thanh tra, TTKN.
 * Địa điểm: Theo KH.
 Xe: Cá nhân.
  
5-Trực, giám sát công tác phòng chống dịch Covid-19 (cả ngày).
 Thành phần: Lãnh đạo, các phòng ban, bộ phận liên quan.
 Địa điểm: Sở Y tế, CDC.
  
6-8 giờ 00: Tiếp công dân.
 * Thành phần: ThS Nguyễn Bình Minh – Phó Chánh VP.
 * Địa điểm: Phòng Tiếp dân – TTHC.
          
7-8 giờ 00: Trực Phòng Y tế – Trung tâm Hành chính tỉnh (Cả ngày).
 * Thành phần:  BVĐK tỉnh.
 * Địa điểm: Tháp B – Tầng 2 – TTHC tỉnh.
Chiều:
  
  
1-13 giờ 30: Họp Đoàn Giám sát của HĐND theo Thông báo số 12/TB-ĐGS ngày 13/4/2021 của HĐND tỉnh.
 * Thành phần: Bs Đoàn Thị Hồng Thơm – PGĐ Sở.
 * Địa điểm: Hội trường A – HĐND tỉnh.
  
Thứ sáu 23/4/2021
Sáng:
1-7 giờ 30: Dự Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ 3, Khóa XI (theo Công văn số 239-CV/TU, ngày 16/4/2021 của BTV Tỉnh ủy)
 * Thành phần: TS Nguyễn Hồng Chương - TUV, GĐ Sở.
 * Địa điểm: Hội trường B - Tỉnh ủy.
  
2-7 giờ 30: Tập huấn triển khai Nghị định 117/2020/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế.
 * Thành phần: Bs Hùng - Chánh TT.
 * Địa điểm: Ban Chỉ huy QS huyện Phú Giáo.
  
3-7 giờ 30: Hội nghị BCH CĐNYT và Hội nghị sơ kết công đoàn Quý I
 * Thành phần: Theo thư mời.
 * Địa điểm: TT.KSBT tỉnh.
  
4-7 giờ 30: Thẩm định phòng khám Đa khoa Hồng Phúc.
 * Thành phần: P.NVY, BVĐK tỉnh.
 * Địa điểm: Tân Uyên.
 Xe:
  
5-7 giờ 30: Thẩm định cơ sở bán lẻ thuốc đông y, thuốc dược liệu.
 * Thành phần: P.NVD, PYT Dầu Tiếng.
 * Địa điểm: Dầu Tiếng.
 Xe:
  
6-8 giờ 30: Họp đơn vị mua thuốc tập trung.
 * Thành phần: Bs Cao Thị Bích Thuận – PGĐ Sở; các thành viên thuộc Đơn vị mua thuốc tập trung và TK Dược các bệnh viện.
 * Địa điểm: BV.YHCT tỉnh.
  
7-Trực, giám sát công tác phòng chống dịch Covid-19 (cả ngày).
 Thành phần: Lãnh đạo, các phòng ban, bộ phận liên quan.
 Địa điểm: Sở Y tế, CDC.
                              
8-8 giờ 00: Tiếp công dân.               
 * Thành phần: CN Lê Thanh Hải – Thanh tra viên.
 * Địa điểm: Phòng Tiếp dân –  TTHC.          
  
9-8 giờ 00: Trực Phòng Y tế – Trung tâm Hành chính tỉnh (Cả ngày).
 * Thành phần: BVĐK tỉnh.
 * Địa điểm: Tháp B – Tầng 2 – TTHC tỉnh.

 

Nơi nhận:

- Văn phòng UBND tỉnh;

- Ban QLTN - TTHC tỉnh;

- BGĐ Sở, TT.ĐU, CĐN;

- Các Phòng CN Sở;

- Các Đơn vị trực thuộc (Website SYT);

- Lưu VT, VP (M).

KT.GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

(Đã ký)

Huỳnh Thanh Hà

 LỊCH LÀM VIỆC SỞ Y TẾ Tuần lễ từ ngày 12/4/2021 đến ngày 17/4/2021Lịch làm việcLỊCH LÀM VIỆC SỞ Y TẾ Tuần lễ từ ngày 12/4/2021 đến ngày 17/4/2021/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
13/04/2021 10:00NoĐã ban hành

LỊCH LÀM VIỆC SỞ Y TẾ

Tuần lễ từ ngày 12/4/2021 đến ngày 17/4/2021

(Lịch này thay thư mời họp)

Lich So Y te 12-04 den 17-04-2021.pdf

​Thứ hai 12/4/2021:
Sáng:
  
1-Trực, giám sát công tác phòng chống dịch Covid-19 (cả ngày).
 Thành phần: Lãnh đạo, các phòng ban, bộ phận liên quan.
 Địa điểm: Sở Y tế, CDC.
  
2-8 giờ 00: Tiếp công dân.               
 * Thành phần: Bs Trần Tấn Tài - TP.NVY.
 * Địa điểm: Phòng Tiếp dân –  TTHC.          
                                                                        
3-8 giờ 00: Trực Phòng Y tế – Trung tâm Hành chính tỉnh (Cả ngày).
 * Thành phần: Nguyễn Thị Thy - TTYT TP.Thủ Dầu Một.
 * Địa điểm: Tháp B – Tầng 2 – TTHC tỉnh.
  
Thứ ba 13/4/2021:
Sáng:
1-7 giờ 30: Kiểm tra các đơn vị y tế trên địa bàn tỉnh đợt 2.
 * Thành phần: Theo CV số 507/SYT-NVY ngày 5/3/2021 của SYT.
 * Địa điểm: TTYT Thuận An.
 Xe: Đ/c Hậu.
  
2-7 giờ 30: Thanh tra việc thực hiện các quy định pháp luật tại các cơ sở quan trắc môi trường lao động 2021 (13-15/4).
 * Thành phần: Thanh tra, Nghiệp vụ Y.
 * Địa điểm: Thủ Dầu Một, Bến Cát, Dĩ An.
 Xe: Cá nhân.
  
3-7 giờ 30: Thẩm định thực hành tốt cơ sở bán lẻ thuốc.
 * Thành phần: P.NVD, PYT Thuận An
 * Địa điểm: Thuận An
 Xe:
  
4-Trực, giám sát công tác phòng chống dịch Covid-19 (cả ngày).
 Thành phần: Lãnh đạo, các phòng ban, bộ phận liên quan.
 Địa điểm: Sở Y tế, CDC.
  
5-8 giờ 00: Tiếp công dân.               
 * Thành phần: Bs Phạm Anh Tùng - TP.KHTC.
 * Địa điểm: Phòng Tiếp dân –  TTHC.
  
6-8 giờ 00: Trực Phòng Y tế – Trung tâm Hành chính tỉnh (Cả ngày).
 * Thành phần: Ngô Lê Phương Uyên - BVĐK tỉnh.
 * Địa điểm: Tháp B - Tầng 2 – TTHC tỉnh.
Chiều:
1-13 giờ 30: Dự Hội nghị tổng kết 5 năm thực hiện phong trào thi đua đảm bảo trật tự ATGT và cuộc vận động xây dựng phong trào "Văn hóa giao thông với bình yên sông nước" giai đoạn 2016-2020; triển khai phương hướng, nhiệm vụ giai đoạn 2021-2025
 * Thành phần: TS Nguyễn Hồng Chương - GĐ Sở.
 * Địa điểm: Hội trường B - Tỉnh ủy.
  
Thứ tư 14/4/2021.
Sáng:
  
1-8 giờ 00: Thẩm định Kế hoạch lựa chọn nhà thầu bổ sung mua thuốc dược liệu, thuốc cổ truyền cho các cơ sở y tế năm 2021-2022 và thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà thầu mua dược liệu, vị thuốc cổ truyền cho các cơ sở y tế năm 2021-2022.
 * Thành phần: Bs Huỳnh Thanh Hà - PGĐ Sở, Tổ thẩm định đấu thầu thuốc, đại diện đơn vị mua thuốc tập trung.
 * Địa điểm: BV.YHCT tỉnh.
  
2-8 giờ 00: Tham gia Đoàn công tác của tỉnh thăm người khuyết tật thuộc huyện Bàu Bàng.
 * Thành phần: Bs Cao Thị Bích Thuận - PGĐ Sở.
 * Địa điểm: Bàu Bàng.
 Xe: Sở LĐTBXH.
  
3-7 giờ 30: Tham gia lớp bồi dưỡng kiến thức QLNN chuyên viên chính.
 * Thành phần: Bs Đoàn Thị Hồng Thơm - PGĐ Sở.
 * Địa điểm: Trường Chính trị tỉnh (14/4 - 16/4).
  
4-7 giờ 30: Kiểm tra các đơn vị y tế trên địa bàn tỉnh đợt 2.
 * Thành phần: Theo CV số 507/SYT-NVY ngày 5/3/2021 của SYT.
 * Địa điểm: TTYT Dĩ An.
 Xe: Đ/c Hậu.
  
5-Trực, giám sát công tác phòng chống dịch Covid-19 (cả ngày).
 Thành phần: Lãnh đạo, các phòng ban, bộ phận liên quan.
 Địa điểm: Sở Y tế, CDC.
  
6-8 giờ 00: Tiếp công dân.
 * Thành phần: Ds Quách Ái Quốc - TP.NVD.
 * Địa điểm: Phòng Tiếp dân – TTHC.
  
7-8 giờ 00: Trực Phòng Y tế – Trung tâm Hành chính tỉnh (Cả ngày).
 * Thành phần: Nguyễn Thị Mỹ Yến - Ban BVSKCB tỉnh.
 * Địa điểm: Tháp B – Tầng 2 – TTHC tỉnh.
  
Chiều:
  
1-15 giờ 00: Công bố Quyết định Thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về đăng ký, lưu hành, quản lý chất lượng thuốc, nguyên liệu làm thuốc, mỹ phẩm tại một số cơ sở sản xuất, nhập khẩu, kinh doanh có liên quan trên địa bàn tỉnh Bình Dương.
 * Thành phần: Thanh tra Bộ, Lãnh đạo Sở, Thanh tra và lãnh đạo các cơ sở sản xuất, kinh doanh thuốc, mỹ phẩm.
 * Địa điểm: Phòng họp Tầng 1, tháp B, TTHC.
  
Thứ năm 15/4/2021
Sáng:
1-7 giờ 30: Dự Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ 3, Khóa XI
 * Thành phần: TS Nguyễn Hồng Chương - TUV, GĐ Sở.
 * Địa điểm: Hội trường B - Tỉnh ủy.
  
2-7 giờ 30: Hội nghị thông tin thời sự Quý 1/2021.
 * Thành phần: Theo Thông báo số 17-TB/ĐUK ngày 6/4/2021.
 * Địa điểm: Trung tâm Hội nghị & Triển lãm tỉnh.
  
3-8 giờ 00: Họp Hội đồng Giám định Y khoa tỉnh (cả ngày).
 * Thành phần: Bs Cao Thị Bích Thuận - PGĐ Sở.
 * Địa điểm: TT.Giám định Y khoa tỉnh.
  
4-7 giờ 30: Kiểm tra các đơn vị y tế trên địa bàn tỉnh đợt 2.
 * Thành phần: Theo CV số 507/SYT-NVY ngày 5/3/2021 của SYT.
 * Địa điểm: BVĐK Vạn Phúc 2.
 Xe: Đ/c Hậu.
  
5-7 giờ 30: Thẩm định thực hành tốt cơ sở bán lẻ thuốc.
 * Thành phần: P.NVD, PYT Thủ Dầu Một.
 * Địa điểm: Thủ Dầu Một.
 Xe:
  
6-Trực, giám sát công tác phòng chống dịch Covid-19 (cả ngày).
 Thành phần: Lãnh đạo, các phòng ban, bộ phận liên quan.
 Địa điểm: Sở Y tế, CDC.
  
7-8 giờ 00: Tiếp công dân.
 * Thành phần: TS Nguyễn Hồng Chương - GĐ Sở, ThS Minh - PCVP.
 * Địa điểm: Phòng Tiếp dân – TTHC.
          
8-8 giờ 00: Trực Phòng Y tế – Trung tâm Hành chính tỉnh (Cả ngày).
 * Thành phần:  Vũ Thị Thanh Tâm - BVĐK tỉnh.
 * Địa điểm: Tháp B – Tầng 2 – TTHC tỉnh.
  
Chiều:
  
1-13 giờ 30: Dự Hội nghị trực tuyến tổng kết công tác đầu tư công năm 2020 và giai đoạn 2016-2020.
 * Thành phần: TS Nguyễn Hồng Chương - GĐ Sở.
 * Địa điểm: Phòng họp A - UBND tỉnh.
  
2-13 giờ 30: Dự Hội nghị phòng chống HIV/AIDS
 * Thành phần: Bs Huỳnh Thanh Hà - PGĐ Sở chủ trì.
 * Địa điểm: Ks BCONS - Bạch Đằng, P. Phú Cường.
  
Thứ sáu 16/4/2021
Sáng:
  
1-8 giờ 00: Dự Hội thảo về nhân lực Y tế dự phòng.
 * Thành phần: Bs Huỳnh Thanh Hà - PGĐ Sở, Lãnh đạo TT.KSBT.
 * Địa điểm: Hà Nội.
  
2-7 giờ 30: Tập huấn triển khai Nghị định 117/2020/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế.
 * Thành phần: Bs Hùng - Chánh TT.
 * Địa điểm: HT C. Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện Bàu Bàng.
  
3-7 giờ 30: Kiểm tra các đơn vị y tế trên địa bàn tỉnh đợt 2.
 * Thành phần: Theo CV số 507/SYT-NVY ngày 5/3/2021 của SYT.
 * Địa điểm: TTYT Phú Giáo.
 Xe: Đ/c Hậu.
  
4-Trực, giám sát công tác phòng chống dịch Covid-19 (cả ngày).
 Thành phần: Lãnh đạo, các phòng ban, bộ phận liên quan.
 Địa điểm: Sở Y tế, CDC.
                              
5-8 giờ 00: Tiếp công dân.               
 * Thành phần: Ds Phạm Tiến Phương - Phó Chánh TT.
 * Địa điểm: Phòng Tiếp dân –  TTHC.          
  
6-8 giờ 00: Trực Phòng Y tế – Trung tâm Hành chính tỉnh (Cả ngày).
 * Thành phần: Trần Nữ Tường Vi - BVĐK tỉnh.
 * Địa điểm: Tháp B – Tầng 2 – TTHC tỉnh.
  
  
  
Thứ bảy 17/4/2021
Sáng: 
1-7 giờ 30: Thẩm định PKĐK.
 * Thành phần: P.NVY.
 * Địa điểm: Thủ Dầu Một.
 Xe: Đ/c Hậu.

 

Nơi nhận:

- Văn phòng UBND tỉnh;

- Ban QLTN - TTHC tỉnh;

- BGĐ Sở, TT.ĐU, CĐN;

- Các Phòng CN Sở;

- Các Đơn vị trực thuộc (Website SYT);

- Lưu VT, VP (M).

KT.GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

(Đã ký)

Huỳnh Thanh Hà

 

 

1 - 30Next
Ảnh
Video