Lịch làm việc ngày
 
LỊCH LÀM VIỆC SỞ Y TẾTuần lễ từ ngày 05/6/2023 đến ngày 10/6/2023 (Lịch này thay thư mời họp)Lich So Y te 05.6 đến 09.6.2023.pdfThứ hai 05/6/2023:​Sáng:​  1-8 giờ 00: Họp ...
 
​LỊCH LÀM VIỆC SỞ Y TẾTuần lễ từ ngày 29/5/2023 đến ngày 02/6/2023 (Lịch này thay thư mời họp)Lich So Y te 29.5 đến 03.6.2023.pdfThứ hai 29/5/2023:​Sáng:​​1-8 giờ 00: Phó Chủ tịch ...
 
LỊCH LÀM VIỆC SỞ Y TẾTuần lễ từ ngày 22/5/2023 đến ngày 28/5/2023 (Lịch này thay thư mời họp)Lich So Y te 22.5 đến 28.5.2023.pdf​Thứ hai 22/5/2023:​​Sáng:​1-8 giờ 00: Dự Hội nghị ...
 
LỊCH LÀM VIỆC SỞ Y TẾTuần lễ từ ngày 15/5/2023 đến ngày 20/5/2023 (Lịch này thay thư mời họp)LICHLAMVIECSYT_15-5 đến 20-5-2023.pdfThứ hai 15/5/2023:​Sáng:​  1-8 giờ 30: Họp ...
 
LỊCH LÀM VIỆC SỞ Y TẾTuần lễ từ ngày 08/5/2023 đến ngày 12/5/2023 (Lịch này thay thư mời họp)Lich So Y te 08.5 đến 12.5.2023.pdf ​Thứ hai 08/5/2023:​Sáng:​  1-7 giờ ...
 
LỊCH LÀM VIỆC SỞ Y TẾTuần lễ từ ngày 24/4/2023 đến ngày 28/4/2023(Lịch này thay thư mời họp)Lich So Y te 24.4 den 28.4.2023.pdfThứ hai 24/4/2023:​​Sáng:​1-8 giờ 30: Họp Ban Giám đốc ...
 
LỊCH LÀM VIỆC SỞ Y TẾTuần lễ từ ngày 17/4/2023 đến ngày 22/4/2023 (Lịch này thay thư mời họp)​Lich So Y te 17-4 den 23-4-2023.pdfThứ hai 17/4/2023:​Sáng:​  1-8 giờ 30: Họp ...
 
LỊCH LÀM VIỆC SỞ Y TẾTuần lễ từ ngày 03/4/2023 đến ngày 08/4/2023 (Lịch này thay thư mời họp)Lich So Y te 03.4 den 08.4.2023.pdfThứ hai 03/4/2023:​​Sáng:​1-TS Nguyễn Hồng Chương - GĐ sở ...
 
LỊCH LÀM VIỆC SỞ Y TẾTuần lễ từ ngày 27/3/2023 đến ngày 31/3/2023 (Lịch này thay thư mời họp)Lich So Y te 27.3 den 31.3.2023.pdfThứ hai 27/3/2023:​Sáng:​1-8 giờ 30: Họp Ban Giám đốc ...
 
LỊCH LÀM VIỆC SỞ Y TẾTuần lễ từ ngày 20/3/2023 đến ngày 25/3/2023 (Lịch này thay thư mời họp)Lich So Y te 20.03 den 24.03.2023.pdf Thứ hai 20/3/2023:​​Sáng:​  1-8 giờ ...
 
 
 
  
Phân loại
  
  
  
  
  
Tóm tắt
  
  
  
  
Nội dung
LỊCH LÀM VIỆC SỞ Y TẾ Tuần lễ từ ngày 05/6/2023 đến ngày 10/6/2023Lịch làm việcLỊCH LÀM VIỆC SỞ Y TẾ Tuần lễ từ ngày 05/6/2023 đến ngày 10/6/2023/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
05/06/2023 14:00NoĐã ban hành

LỊCH LÀM VIỆC SỞ Y TẾ

Tuần lễ từ ngày 05/6/2023 đến ngày 10/6/2023

 (Lịch này thay thư mời họp)

Lich So Y te 05.6 đến 09.6.2023.pdf

Thứ hai 05/6/2023:
Sáng:
  
1-8 giờ 00: Họp Ban Chỉ đạo dự án Khu lưu niệm cụ Phó bảng Nguyễn Sinh Sắc nghe báo cáo phương án thiết kế của Dự án (Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng tỉnh chuẩn bị nội dung).
 * Thành phần: TS Chương – GĐ sở (Thành viên BCĐ).
 * Địa điểm: Phòng họp B - UBND tỉnh.
  
2-9 giờ 30: Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì họp nghe báo cáo phương án sắp xếp, bố trí các cơ sở y tế (Sở Xây dựng chuẩn bị nội dung theo Thông báo số 298-TB/VPTU ngày 04/5/2023 của Văn phòng Tỉnh ủy).
 * Thành phần: TS Chương – GĐ sở, Bs Chín – PGĐ sở, P.KHTC.
 * Địa điểm: Phòng họp B - UBND tỉnh.
  
3-9 giờ 00: Họp thường trực Tỉnh ủy báo cáo tiến độ, những khó khăn, vướng mắc đề xuất, kiến nghị liên quan công trình trọng điểm, các dự án đầu tư … trên địa bàn tỉnh.
 * Thành phần: Bs Thơm – PGĐ sở.
 * Địa điểm: Hội trường A – Tỉnh ủy.
  
4-8 giờ 30: Dự chương trình Ngày hội Môi trường (Kỷ niệm ngày Môi trường thế giới 05/6/2023).
 * Thành phần: BS Nguyên - PGĐ Sở.
 * Địa điểm: Quảng trường Trung tâm hành chính huyện Bàu Bàng.
 Xe: Đ/c Phong.
  
5-7 giờ 00: Giám sát Dự án cải thiện tình trạng dinh dưỡng trẻ em năm 2023 (Từ ngày 05/6 đến ngày 07/6/2023).
 * Thành phần: BS Vinh - CV Phòng NVY.
 * Địa điểm: Trung tâm Y tế các huyện/thị/thành phố.
  
6-8 giờ 00: Học lớp Bồi dưỡng Chuyên viên chính (Từ ngày 05/6 – 09/6/2023)
 * Thành phần: BS Thảo - CV Phòng NVY; CN Lan - CV Văn phòng.
 * Địa điểm: Trường Chính trị tỉnh.
  
7-8 giờ 00: Tiếp công dân định kỳ.
 * Thành phần: BS Trần Tấn Tài - Chánh VP.
 * Địa điểm: Sở Y tế.
  
8-8 giờ 00: Trực Bộ phận Y tế - TTHC tỉnh (từ ngày 05/6 – 09/6/2023).
 * Thành phần: TTYT TDM, BVĐK tỉnh, Ban BVSKCB tỉnh.
 * Địa điểm: Tháp B – Tầng 2 – TTHC tỉnh.
Chiều:
1-14 giờ 00: Họp, thảo luận về phương án định hướng phát triển Ngành Y tế tỉnh Bình Dương.
 * Thành phần: TS Chương – GĐ sở, Lãnh đạo các phòng chức năng Sở Y tế; ThS.KTS Nguyễn Thị Thúy Quỳnh (đơn vị tư vấn); Lãnh đạo các đơn vị trực thuộc Sở Y tế.
 * Địa điểm: Hội trường B - Sở Y tế.
  
2-14 giờ 00: Hội nghị toàn quốc do Bộ Thông tin và Truyền thông tổ chức về thúc đẩy nâng cao chất lượng cung cấp và sử dụng dịch vụ công trực tuyến (Công văn số 2051/BTTTT-CĐSQG ngày 02/06/2023 của Bộ Thông tin và Truyền thông - Sở Thông tin và Truyền thông chuẩn bị nội dung).
 * Thành phần: Bs Chín - PGĐ sở.
 * Địa điểm: Phòng họp A - UBND tỉnh.
Thứ ba 06/6/2023:
Sáng:
1-9 giờ 00: Dự Hội nghị liên tịch chuẩn bị nội dung trình kỳ họp thứ mười (thường lệ giữa năm 2023) - HĐND tỉnh khóa X.
 * Thành phần: TS Chương - Giám đốc Sở.
 * Địa điểm: Hội trường A, HĐND tỉnh, tầng 15, tháp B, TTHC tỉnh.
  
2-8 giờ 30: Họp thống nhất một số nội dung thực hiện Nghị định 05/2023/NĐ-CP ngày 15/02/2023 của Chính phủ về việc giải quyết chế độ phụ cấp ưu đãi theo nghề đối với công chức, viên chức công tác tại các cơ sở y tế công lập. (Văn phòng chuẩn bị nội dung báo cáo).
 * Thành phần: Lãnh đạo sở; BS Tài – Chánh VP; ThS Hữu – Phó Chánh VP; BS Đạt – Trưởng phòng KH-TC; ThS Thủy – Kế toán trưởng; Đại diện lãnh đạo, Phòng TCHC, Phòng KTTC các TTYT huyện, thị xã, thành phố; Trung tâm CSSKSS; Trung tâm KSBT; Trung tâm Kiểm nghiệm; Trung tâm SKLĐMT; Đại diện Sở Nội vụ; Sở Tài chính.
 * Địa điểm: Hội trường B - Sở Y tế.
  
3-8 giờ 30: Họp Tổ chuyên gia đấu thầu YHCT.
 * Thành phần: Theo QĐ số 52/ĐVMTTT ngày 4/5/2023.
 * Địa điểm: BV.YHCT tỉnh.
  
3-8 giờ 00: Đánh giá nhu cầu đầu tư hệ thống vận chuyển mẫu xét nghiệm tự động.
 * Thành phần: BS Nguyên - PGĐ Sở; Phòng NVY; Phòng KH-TC; BS Trần Thụy Vân Ngọc - Trưởng khoa Sinh hóa, BVĐK tỉnh.
 * Địa điểm: Trung tâm y tế thành phố Tân Uyên.
 * Xe: Đ/c Hậu
4-8 giờ 00: Hội nghị tập huấn, hướng dẫn rà soát, đơn giản hóa thủ tục hành chính nội bộ trong các cơ quan hành chính nhà nước giai đoạn 2022-2025.
 * Thành phần: ThS Minh – Phó Chánh VP.
 * Địa điểm: Phòng họp Trung tâm hành chính công, Tầng 2, Tháp B.
  
5-8 giờ 00: Thanh tra tại các Công ty sản xuất, kinh doanh mỹ phẩm năm 2023 trên địa bàn tỉnh Bình Dương. (Từ ngày 06/6 đến ngày 09/6/2023)
 * Thành phần: Thanh tra Sở, Phòng Nghiệp vụ Dược (DS Thúy), Trung tâm Kiểm nghiệm (DS Cương), Cục Quản lý thị trường, PC03 – Công an tỉnh.
 * Địa điểm: Thuận An, Dĩ An, Thủ Dầu Một.
 * Xe: TTKN.
  
6-8 giờ 00: Tiếp công dân định kỳ.
 * Thành phần: ThS Bùi Minh Hiền – Phó Trưởng phòng NVY.
 * Địa điểm: Sở Y tế.
Chiều
1-14 giờ 00: Chủ tịch UBND tỉnh và các đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì họp cho ý kiến dự thảo về Kế hoạch triển khai Nghị quyết số 154/NQ-CP ngày 23/11/2022 của Chính phủ và Chương trình số 113/CTr-TU ngày 22/3/2023 của Tỉnh ủy Bình Dương về phát triển Kinh tế - Xã hội và đảm bảo Quốc phòng, An ninh đến năm 2030, tầm nhìn đến 2045 trên địa bàn tỉnh.
 * Thành phần: TS Chương - Giám đốc Sở.
 * Địa điểm: Phòng họp A - UBND tỉnh.
  
2-14 giờ 00: Họp chuẩn bị nội dung làm việc với TP Hồ Chí Minh và các tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, Đồng Nai (CV số 2585/UBND-TH của UBND tỉnh).
 * Thành phần: Phòng KH-TC chủ trì; Văn phòng, Phòng Nghiệp vụ Y, Trung tâm Kiểm nghiệm, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật.
 * Địa điểm: Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh.
Thứ tư 07/6/2023
Sáng:
1-8 giờ 00: Dự họp do Đ/c Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ chủ trì.
 * Thành phần: TS Chương - Giám đốc Sở.
 * Địa điểm: Hội trường A – Tỉnh uỷ.
  
2-8 giờ 00: Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì họp nghe báo cáo: Nội dung (1) Kết quả chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) năm 2022 và phương hướng nhiệm vụ năm 2023 (Sở Kế hoạch và Đầu tư chuẩn bị bị nội dung).
 * Thành phần: Bs Nguyên – PGĐ sở.
 * Địa điểm: Phòng họp A – UBND tỉnh.
  
3-6 giờ 30: Tham gia Đoàn giám sát Dự án cải thiện tình trạng dinh dưỡng trẻ em tại Thuận An
 * Thành phần: BS Thơm - PGĐ Sở.
 * Địa điểm: Thành phố Thuận An.
 Xe: TT.CSSKSS.
  
4-8 giờ 00: Họp triển khai Quy chuẩn nước sạch theo Thông tư 41/2018/TT-BYT ban hành Quy chuẩn về chất lượng nước sạch sinh hoạt.
 * Thành phần: ThS Hiền – PTP Nghiệp vụ Y; ThS Phúc – CV phòng NVY.
 * Địa điểm: Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh.
  
5-7 giờ 00: Thẩm định cấp GPHĐ, DMKT đối với cơ sở KCB chuyên khoa trên địa bàn TP Dĩ An.
 * Thành phần: Đại diện lãnh đạo sở, P.NVY, PYT Dĩ An.
 * Địa điểm: Dĩ An.
 Xe:Đ/c Hậu.
  
6-7 giờ 00: Thẩm định cơ sở bán lẻ thuốc tại huyện Dầu Tiếng.
 * Thành phần: ThS Diệp, Ds Trang - P.NVD.
 * Địa điểm: Huyện Dầu Tiếng.
 Xe: Đ/c Phong.
  
7-8 giờ 00: Tiếp công dân định kỳ.
 * Thành phần: DS Quách Ái Quốc – TP.NVD.
 * Địa điểm: Sở Y tế.
  
Chiều:
1-13 giờ 30: Chủ tịch UBND tỉnh và Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì họp nghe Sở Y tế báo cáo Đề án Phát triển tổng thể ngành y tế tỉnh.
 * Thành phần: Ban Giám đốc sở, P.KHTC, ThS Sơn.
 * Địa điểm: Phòng họp A - UBND tỉnh.
  
2-16 giờ 00: Chủ tịch UBND tỉnh và Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì họp nghe báo cáo tình hình hoạt động của Bệnh viện Đa khoa tỉnh. (Sở Y tế phối hợp Bệnh viện đa khoa tỉnh chuẩn bị nội dung báo cáo).
 * Thành phần:  Ban Giám đốc sở, P.KHTC, P.NVY; BVĐK tỉnh.
 * Địa điểm: Phòng họp A - UBND tỉnh.
  
3-14 giờ 00: Họp báo tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh tháng 5.
 * Thành phần: Bs Chín – PGĐ Sở.
 * Địa điểm: Trung tâm Hội nghị và Triển lãm tỉnh
Thứ năm 08/6/2023
Sáng:
1-8 giờ 00: Tiếp, làm việc với Đoàn kiểm tra hoạt động cải cách TTHC, kiểm soát TTHC; thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông năm 2023.
 * Thành phần: BS Nguyên – PGĐ Sở; Văn phòng Sở (BS Tài, ThS Minh, CN Vân, ThS Trí); P.KHTC (ThS Thủy); Lãnh đạo và chuyên viên P.Nghiệp vụ Y, P. Nghiệp vụ Dược; Thanh tra Sở (ThS Sơn); Lãnh đạo và chuyên viên Chi cục ATVSTP.
 * Địa điểm: Hội trường B - Sở Y tế.
  
2-8 giờ 00: Họp Hội đồng thường kỳ xét duyệt hồ sơ khám GĐYK.
 * Thành phần: BS Thơm - PGĐ Sở.
 * Địa điểm: Trung tâm Giám định y khoa.
  
3-8 giờ 00: Dự họp một số nội dung liên quan kiến nghị đất đai của Công giáo.
 * Thành phần: Bs Chín – PGĐ sở, P.KHTC.
 * Địa điểm: Phòng họp Ban Tôn giáo, tầng 19A, TTHC tỉnh.
  
4-8 giờ 00: Tiếp công dân định kỳ.
 * Thành phần: BS Ngô Phát Đạt - TP. KHTC.
 * Địa điểm: Sở Y tế.
  
Thứ sáu 09/6/2023
Sáng:
  
1-8 giờ 00: Tham dự hoạt động giải trình tại phiên họp của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh.
 * Thành phần: BS Nguyên – PGĐ Sở.
 * Địa điểm: Hội trường B – Tỉnh ủy, Tầng 17, TTHC tỉnh.
  
2-9 giờ 30: Họp Giao ban BGĐ, TT.ĐU, CĐNYT, Các phòng chức năng.
 * Thành phần: BGĐ Sở, TT.ĐU, CĐNYT, Lãnh đạo PCN.
 * Địa điểm: Hội trường B – Sở Y tế.
  
3-8 giờ 00: Học lớp Trung cấp Lý luận chính trị (09/6 – 10/6/2023).
 * Thành phần: ThS Hiếu – CV Văn phòng.
 * Địa điểm: Trường Chính trị tỉnh.
  
4-7 giờ 00: Thẩm định cơ sở bán lẻ thuốc tại Thủ Dầu Một.
 * Thành phần: ThS Diệp, Ds Trang - P.NVD.
 * Địa điểm: Thủ Dầu Một.
 Xe: Đ/c Phong.
  
5-8 giờ 00: Tiếp công dân định kỳ.
 * Thành phần: CN Lê Thanh Hải - Thanh tra sở.
 * Địa điểm: Sở Y tế.
  
Chiều :
1-14 giờ 00: Họp Chi bộ cơ quan Sở Y tế.
 * Thành phần: Đảng viên Chi bộ cơ quan Sở Y tế.
 * Địa điểm: Hội trường A - Sở Y tế.
  
Thứ bảy 10/6/2023
Sáng:
  
1-8 giờ 30: Dự Lễ phát động Phong trào "Cả nước thi đua xây dựng xã hội học tập, đẩy mạnh học tập suốt đời giai đoạn 2023 - 2030"
 * Thành phần: TS Chương – GĐ sở.
 * Địa điểm: Phòng họp A - UBND tỉnh.
  

Nơi nhận:

- Văn phòng UBND tỉnh;

- Ban QLTN - TTHC tỉnh;

- Trung tâm Hành chính công tỉnh;

- BGĐ Sở, TT.ĐU, CĐN;

- Các Phòng CN Sở;

- Các Đơn vị trực thuộc (Website SYT);

- Lưu VT, VP (M).

KT.GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

(Đã ký)

Quách Trung Nguyên​

LỊCH LÀM VIỆC SỞ Y TẾ Tuần lễ từ ngày 29/5/2023 đến ngày 02/6/2023Lịch làm việcLỊCH LÀM VIỆC SỞ Y TẾ Tuần lễ từ ngày 29/5/2023 đến ngày 02/6/2023/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
29/05/2023 11:00NoĐã ban hành

​LỊCH LÀM VIỆC SỞ Y TẾ

Tuần lễ từ ngày 29/5/2023 đến ngày 02/6/2023

 (Lịch này thay thư mời họp)

Lich So Y te 29.5 đến 03.6.2023.pdf


Thứ hai 29/5/2023:
Sáng:​
1-8 giờ 00: Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì họp nghe báo cáo phương án sắp xếp, bố trí các cơ sở y tế (Sở Xây dựng chuẩn bị nội dung theo Thông báo số 298-TB/VPTU ngày 04/5/2023 của Văn phòng Tỉnh ủy).
 * Thành phần: TS Chương – GĐ sở.
 * Địa điểm: Phòng họp B - UBND tỉnh.
  
2-10 giờ 00: Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì họp nghe báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ và một số kiến nghị, đề xuất trong việc xử lý một số khó khăn, vướng mắc của Bệnh viện đa khoa tỉnh (Sở Y tế phối hợp Bệnh viện đa khoa tỉnh chuẩn bị nội dung báo cáo).
 * Thành phần: BS Nguyên - PGĐ sở, P.KHTC, P.NVY; BVĐK tỉnh.
 * Địa điểm: Phòng họp B - UBND tỉnh.
  
3-8 giờ 00: Tiếp công dân định kỳ.
 * Thành phần: BS Trần Tấn Tài - Chánh VP.
 * Địa điểm: Sở Y tế.
  
4-8 giờ 00: Trực Bộ phận Y tế - TTHC tỉnh (từ ngày 29/5 - 02/6/2023).
 * Thành phần: TTYT TDM, BVĐK tỉnh, Ban BVSKCB tỉnh.
 * Địa điểm: Tháp B – Tầng 2 – TTHC tỉnh.
  
Chiều:
1-14 giờ 00: Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh chủ trì họp Ban Điều hành TP Thông minh Bình Dương.
 * Thành phần: BS Chín - PGĐ Sở (Thành viên BĐH).
 * Địa điểm: Trung tâm Hội nghị triển lãm tỉnh.
  
2-14 giờ 00: Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì họp nghe báo cáo các nội dung theo Thông báo 269-TB/VPTU ngày 21/2/2023 của Văn phòng Tỉnh uỷ và Công văn số 1916/UBND-VX ngày 20/4/2023 của UBND tỉnh.
 * Thành phần: Bs Thơm – PGĐ sở.
 * Địa điểm: Phòng họp B - UBND tỉnh.
  
3-15 giờ 00: Trao Quyết định về công tác cán bộ tại TTYT Dầu Tiếng.
 * Thành phần: TS Chương – GĐ Sở, Văn phòng (ThS Hữu).
 * Địa điểm: TTYT Dầu Tiếng.
 Xe: Đ/c Phong.
  
Thứ ba 30/5/2023:
Sáng:
1-8 giờ 30: Họp Giao ban Ban Giám đốc.
 * Thành phần: Ban Giám đốc, Chánh VP.
 * Địa điểm: Hội trường A – Sở Y tế.
  
2-8 giờ 00: Làm việc với Ban Giám đốc TTYT TP Thuận An.
 * Thành phần: Thanh tra Sở, Văn phòng (ThS Hữu); TTYT Thuận An: Ban Giám đốc, phòng TCHC.
 * Địa điểm: TTYT TP Thuận An.
 Xe: Đ/c Hậu.
  
3-8 giờ 00: Thẩm định cấp GPHĐ, DMKT đối với cơ sở KCB chuyên khoa trên địa bàn huyện Dầu Tiếng.
 * Thành phần: Đại diện Lãnh đạo SYT, P.NVY, PYT huyện Dầu Tiếng.
 * Địa điểm: huyện Dầu Tiếng.
 Xe: TTKN.
  
4-8 giờ 00: Thanh tra các cơ sở sản xuất, kinh doanh mỹ phẩm (từ 30/5 - 01/6).
 * Thành phần: Thanh tra Sở; Phòng NVD (DS Thuý); TTKN (DS Cương); Phòng PC03 – Công an tỉnh.
 

* Địa điểm: Thuận An, Dĩ An, Thủ Dầu Một.

* Xe: Đ/c Hậu.

  
5-8 giờ 00: Tiếp công dân định kỳ.
 * Thành phần: ThS Bùi Minh Hiền – Phó Trưởng phòng NVY.
 * Địa điểm: Sở Y tế.
  
Chiều:
1-13 giờ 30: Họp thẩm định 01 trường hợp tử vong mẹ.
 * Thành phần: Bs Thơm – PGĐ Sở, ThS Hiên, Bs Vinh.
 * Địa điểm: Trung tâm CSSKSS tỉnh.
  
Thứ tư 31/5/2023
Sáng:
  
1-7 giờ 30: Dự Hội nghị tổng kết công tác tuyển chọn công dân nhập ngũ 2023.
 * Thành phần: Bs Chín - PGĐ sở.
 * Địa điểm: Hội trường Quân khu 7.
 Xe: Đ/c Phong.
  
2-8 giờ 00: Họp rà soát, thảo luận phương án phát triển hạ tầng xã hội trong quy hoạch tỉnh Bình Dương thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn 2050.
 * Thành phần: TS Chương – GĐ sở, P.KHTC.
 * Địa điểm: Hội trường Sở KHĐT.
  
3-8 giờ 00: Hội thảo Rà soát tình hình thực hiện KH hành động Quốc gia về loại trừ lây truyền HIV, VG B và Giang mai từ mẹ sang con.
 * Thành phần: Bs Vinh – P.NVY.
 * Địa điểm: Khách sạn Sen Việt, Số 33 Cao Thắng – Quận 3 - HCM
  
4-8 giờ 00: Tiếp công dân định kỳ.
 * Thành phần: DS Quách Ái Quốc – TP.NVD.
 * Địa điểm: Sở Y tế.
  
Chiều:
1-14 giờ 00: Dự Phiên họp UBND tỉnh lần thứ 35.
 * Thành phần: TS Chương – GĐ sở.
 * Địa điểm: Phòng họp A - UBND tỉnh.
  
2-14 giờ 00: Họp Tổ thẩm định thầu Sở Y tế.
 * Thành phần: Bs Nguyên – PGĐ sở và các thành viên.
 * Địa điểm: Hội trường A – Sở Y tế.
  
3-14 giờ 30: Họp xét cấp CCHN KCB.
 

* Thành phần: Theo QĐ số 45/QĐ-SYT ngày 13/01/2023 của SYT

- BS. Nguyễn Văn Tính – PGĐ BVĐK tỉnh; BS. Phạm Duy Tâm – PGĐ BV YHCT; BS. Lại Văn Thăng – GĐ BV PHCN.

 * Địa điểm: Hội trường B – Sở Y tế.
  
Thứ năm 01/6/2023
Sáng:
1-8 giờ 00: Hội nghị trực tuyến với Văn phòng Chính phủ về kiểm soát TTHC và đảm bảo thông tin phục vụ chỉ đạo điều hành.
 * Thành phần: Bs Nguyên – PGĐ sở.
 * Địa điểm: Phòng họp A - UBND tỉnh.
  
2-8 giờ 00: Giám sát dự án cản thiện tình trạng DD TE năm 2023 (1/6 - 7/6).
 * Thành phần: Bs Vinh – P.NVY.
 * Địa điểm: Trung tâm Y tế các huyện/thị/thành phố
  
3-8 giờ 00: Tiếp công dân định kỳ.
 * Thành phần: BS Ngô Phát Đạt - TP. KHTC.
 * Địa điểm: Sở Y tế.
  
Chiều:
1-14 giờ 00: Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì họp Ban Chỉ đạo dự án Khu lưu niệm cụ Phó bảng Nguyễn Sinh Sắc nghe báo cáo phương án thiết kế của Dự án (Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng tỉnh chuẩn bị nội dung).
 * Thành phần: TS Chương – GĐ sở (Thành viên BCĐ).
 * Địa điểm: Phòng họp B - UBND tỉnh.
  
2-13 giờ 30: Dự Hội thảo báo cáo kết quả đánh giá việc thực hiện giám sát dựa vào sự kiện (EBS).
 * Thành phần: Bs Chín – PGĐ sở, CDC, BVĐK tỉnh.
 * Địa điểm: Hà Nội.
 Xe: CDC.
  
Thứ sáu 02/6/2023
Sáng:
  
1-8 giờ 00: Tiếp tục Dự Hội thảo báo cáo kết quả đánh giá việc thực hiện giám sát dựa vào sự kiện (EBS).
 * Thành phần: Bs Chín – PGĐ sở, CDC, BVĐK tỉnh.
 * Địa điểm: Hà Nội.
  
2-8 giờ 00: Thẩm định các cơ sở kinh doanh dược.
 * Thành phần: P.NVD, PYT Bắc Tân Uyên.
 * Địa điểm: Bắc Tân Uyên.
 Xe: Đ/c Hậu.
  
3-8 giờ 00: Tiếp công dân định kỳ.
 * Thành phần: CN Lê Thanh Hải - Thanh tra sở.
 * Địa điểm: Sở Y tế.
  
Chiều :
  
1-14 giờ 00: Họp Chi bộ cơ quan Sở Y tế.
 * Thành phần: Đảng viên chi bộ (Tổ đảng NVD chuẩn bị nội dung sinh hoạt chuyên đề).
 * Địa điểm: Hội trường B – Sở Y tế.
  

Nơi nhận:

- Văn phòng UBND tỉnh;

- Ban QLTN - TTHC tỉnh;

- Trung tâm Hành chính công tỉnh;

- BGĐ Sở, TT.ĐU, CĐN;

- Các Phòng CN Sở;

- Các Đơn vị trực thuộc (Website SYT);

- Lưu VT, VP (M).

KT.GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

(Đã ký)

Huỳnh Minh Chín

LỊCH LÀM VIỆC SỞ Y TẾ Tuần lễ từ ngày 22/5/2023 đến ngày 28/5/2023Lịch làm việcLỊCH LÀM VIỆC SỞ Y TẾ Tuần lễ từ ngày 22/5/2023 đến ngày 28/5/2023/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
22/05/2023 17:00NoĐã ban hành

LỊCH LÀM VIỆC SỞ Y TẾ

Tuần lễ từ ngày 22/5/2023 đến ngày 28/5/2023

 (Lịch này thay thư mời họp)

Lich So Y te 22.5 đến 28.5.2023.pdf

​Thứ hai 22/5/2023:​
Sáng:
1-8 giờ 00: Dự Hội nghị tổng kết công tác giám định tư pháp theo vụ việc và định giá tài sản trong tố tụng hình sự của Bộ Y tế giai đoạn 2011-2022.
 * Thành phần: DS Phương - Chánh Thanh tra; BS Đạt – TP. KH-TC.
 * Địa điểm: Thành phố Cần Thơ.
 * Xe: Đ/c Phong.
  
2-9 giờ 30: Họp Giao ban BGĐ, TT.ĐU, CĐNYT, Các phòng chức năng.
 * Thành phần: BGĐ Sở, TT.ĐU, CĐNYT, Lãnh đạo PCN.
 * Địa điểm: Hội trường B – Sở Y tế.
  
3-8 giờ 00: Học lớp Bồi dưỡng Chuyên viên chính (Từ ngày 22/5 - 26/5/2023)
 * Thành phần: BS Thảo - CV Phòng NVY; CN Lan - CV Văn phòng.
 * Địa điểm: Trường Chính trị tỉnh.
  
4-8 giờ 00: Tiếp công dân định kỳ.
 * Thành phần: BS Trần Tấn Tài - Chánh VP.
 * Địa điểm: Sở Y tế.
  
5-8 giờ 00: Trực Bộ phận Y tế - TTHC tỉnh (từ ngày 22/5 - 26/5/2023).
 * Thành phần: TTYT TDM, BVĐK tỉnh, Ban BVSKCB tỉnh.
 * Địa điểm: Tháp B – Tầng 2 – TTHC tỉnh.
  
Chiều:
1-14 giờ 00: Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì họp Ban Chỉ đạo cấp tỉnh Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2023.
 * Thành phần: BS Chín - PGĐ Sở (Thành viên BCĐ).
 * Địa điểm: Phòng họp B - UBND tỉnh.
  
2-14 giờ 00: Họp Tổ thẩm định đấu thầu Sở Y tế.
 * Thành phần: Bs Nguyên – PGĐ Sở và các thành viên Tổ thẩm định SYT.
 * Địa điểm: Hội trường A - Sở Y tế.
  
Thứ ba 23/5/2023:
Sáng:
1-8 giờ 00: Đại hội Công đoàn cơ sở Cơ quan Sở Y tế.
 * Thành phần: Lãnh đạo, CCVC Sở Y tế; Khách mời (CĐNYT).
 * Địa điểm: Hội trường B – Sở Y tế.
  
2-

7 giờ 30 – Dự Đại hội Công đoàn cơ sở Trung tâm Kiểm nghiệm.

Thành phần: Đ/c Minh- PCT; Đ/c Kim Hồng (Kế toán)

Địa điểm: Hội trường Trung tâm Kiểm nghiệm

  
3-8 giờ 00: Dự Hội nghị sơ kết công tác tiêm chủng mở rộng năm 2022.
 * Thành phần: Ủy quyền CDC dự.
 * Địa điểm: 581 Sư Vạn Hạnh, Q10, TP.HCM.
  
4-9 giờ 30: Làm việc với công dân.
 * Thành phần: Thanh tra Sở.
 * Địa điểm: Phòng Tiếp công dân Sở Y tế.
  
5-8 giờ 00: Tiếp công dân định kỳ.
 * Thành phần: ThS Bùi Minh Hiền – Phó Trưởng phòng NVY.
 * Địa điểm: Sở Y tế.
  
Chiều:
1-14 giờ 00: Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh chủ trì họp Ban Điều hành Thành phố thông minh (VP Thành phố thông minh chuẩn bị nội dung).
 * Thành phần: Bs Chín – PGĐ Sở (Thành viên BĐH).
 * Địa điểm: Trung tâm Hội nghị và Triển lãm tỉnh.
  
2-14 giờ 00: Thẩm định hồ sơ mời thầu: Gói thầu cung cấp vị thuốc cổ truyền cho các cơ sở y tế công lập trên địa bàn tỉnh Bình Dương năm 2023-2025.
 * Thành phần: Tổ Thẩm định; Đại diện Đơn vị mua thuốc tập trung.
 * Địa điểm: Hội trường A - Sở Y tế.
  
3-14 giờ 00: Họp thống nhất một số nội dung về công tác hành nghề KB, CB.
 * Thành phần: TS Chương – GĐ sở; Thanh tra; Phòng Nghiệp vụ Y.
 * Địa điểm: Hội trường A - Sở Y tế.
  
4-15 giờ 30: Tham dự Hội nghị Giao thương xúc tiến đầu tư, thương mại thị trường Ấn Độ năm 2023.
 * Thành phần: Bs Chín – PGĐ sở.
 * Địa điểm: Trung tâm Hội nghị và Triển lãm tỉnh.
  
5-

13 giờ 30 – Dự Đại hội Công đoàn cơ sở Phòng khám Nguyễn Trãi TDM

Thành phần: Đ/c Hồng – Chủ tịch; Đ/c Minh- PCT; Đ/c Kim Hồng.

Địa điểm: Hội trường Phòng khám Nguyễn Trãi CN TDM.

  
Thứ tư 24/5/2023
Sáng:
  
  
1-8 giờ 00: Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì họp nghe Tổng Công ty Becamex IDC báo cáo việc điều chỉnh vị trí Phòng Khám Khu công nghiệp VSIP2 sang khu Tái định cư Hòa Lợi.
 * Thành phần: BS Thơm - PGĐ sở, P.KHTC, P.NVY.
 * Địa điểm: Phòng họp Thường trực UBND tỉnh.
  
2-8 giờ 00: Hội nghị tổng kết công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2022 và Sơ kết 03 năm thực hiện Phong trào thi đua "Chủ động phòng chống thiên tai, xây dựng cộng đồng an toàn" giai đoạn 2020 - 2025.
 * Thành phần: Bs Chín ủy quyền P.NVY dự.
 * Địa điểm: Phòng họp A - UBND tỉnh.
  
3-7 giờ 00: Kiểm tra công tác sử dụng kit test và công tác bảo quản vật tư phòng chống dịch tại các cơ sở.
 

* Thành phần:

Đoàn 1: BS Chín - PGĐ Sở; BS Nhật - Phòng NVY; BS Khánh - CDC.

Đoàn 2: BS Chung - GĐ CDC; ThS Phúc - Phòng NVY; DS Xuân - CDC.

 

* Địa điểm:

Đoàn 1: Tân Uyên, Bắc Tân Uyên (Sáng); Dĩ An, Thuận An (Chiều).

Đoàn 2: Dầu Tiếng, Bàu Bàng (Sáng); Bến Cát, Thủ Dầu Một (Chiều).

Đoàn 1: Xe Đ/c Hậu; Đoàn 2: Xe CDC.

  
4-8 giờ 30: Thông qua dự thảo nội dung Biên bản làm việc tại TT.GĐYK.
 * Thành phần: Đại diện Ban Giám đốc, thành viên theo Quyết định số 1083/QĐ-SYT; ThS Hiền – PTP Nghiệp vụ Y, BS Tài – Chánh Văn phòng.
 * Địa điểm: Hội trường B – Sở Y tế.
  
5-8 giờ 00: Tiếp công dân định kỳ.
 * Thành phần: DS Quách Ái Quốc – TP.NVD.
 * Địa điểm: Sở Y tế.
  
  
6-

7 giờ 30 – Dự Đại hội Công đoàn cơ sở TT Giám định y khoa

Thành phần: Đ/c Hồng – Chủ tịch; Đ/c Minh- PCT; Đ/c Kim Hồng.

Địa điểm: Hội trường TT Giám định y khoa.

  
  
Chiều:
1-14 giờ 00: Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì họp nghe báo cáo phương án sắp xếp, bố trí các cơ sở y tế (Sở Xây dựng chuẩn bị nội dung theo Thông báo số 298-TB/VPTU ngày 04/5/2023 của Văn phòng Tỉnh ủy).
 * Thành phần: TS Chương – GĐ sở.
 * Địa điểm: Phòng họp Thường trực UBND tỉnh.
  
2-15 giờ 30: Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì họp nghe báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ và một số kiến nghị, đề xuất trong việc xử lý một số khó khăn, vướng mắc của Bệnh viện đa khoa tỉnh (Sở Y tế phối hợp Bệnh viện đa khoa tỉnh chuẩn bị nội dung báo cáo).
 * Thành phần: BS Thơm - PGĐ sở, P.KHTC, P.NVY; BVĐK tỉnh.
 * Địa điểm: Phòng họp Thường trực UBND tỉnh.
  
3-

13 giờ 30 – Dự Đại hội Công đoàn cơ sở Bệnh viện Sài Gòn-Bình Dương.

Thành phần: Đ/c Hồng – Chủ tịch; Đ/c Minh- PCT; Đ/c Kim Hồng.

Địa điểm: Hội trường Bệnh viện Sài Gòn-Bình Dương.

  
Thứ năm 25/5/2023
Sáng:
1-8 giờ 00: Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì họp Ban Chỉ đạo dự án Khu lưu niệm cụ Phó bảng Nguyễn Sinh Sắc nghe báo cáo phương án thiết kế của Dự án (Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng tỉnh chuẩn bị nội dung).
 * Thành phần: TS Chương – GĐ sở (Thành viên BCĐ).
 * Địa điểm: Phòng họp B - UBND tỉnh.
  
2-8 giờ 30: Họp Hội đồng Giám định Y khoa.
 * Thành phần: Bs Thơm – PGĐ sở.
 * Địa điểm: TT. Giám định Y khoa.
  
3-7 giờ 00: Kiểm tra công tác sử dụng kit test và công tác bảo quản vật tư phòng chống dịch tại các cơ sở.
 

* Thành phần:

Đoàn 1: BS Chín - PGĐ Sở; BS Nhật - NVY; ThS Chinh - PTP KH-TC.

Đoàn 2: BS Chung – GĐ CDC; ThS Phúc – Phòng NVY; DS Xuân – CDC.

 

* Địa điểm: Đoàn 1: CDC (Sáng); Đoàn 2: Phú Giáo (Sáng).

Đoàn 1: Xe Đ/c Hậu; Đoàn 2: Xe CDC.

  
4-8 giờ 00: Hội nghị phổ biến Luật Khám bệnh, chữa bệnh số 15/2023/QH15
 * Thành phần: Lãnh đạo Sở Y tế; ThS Hiền - PTP Nghiệp vụ Y.
 * Địa điểm: Dự trực tuyến.
  
5-8 giờ 30: Thanh tra thực hiện các quy định pháp luật về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức; công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo phòng chống tham nhũng trong cơ sở y tế công lập năm 2023.
 * Thành phần: Thanh tra Sở, Phòng Nghiệp vụ Y, Văn phòng.
 * Địa điểm: Sáng: TTKN; Chiều (13h30): Trung tâm Giám định Y khoa.
  
6-8 giờ 00: Họp thống nhất giải pháp về cấp chứng thư số phục vụ Đề án 06 và cấp giấy khám sức khỏe lái xe điện tử của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh công lập trên địa bàn tỉnh Bình Dương.
 * Thành phần: Bs Nguyên – PGĐ Sở; Lãnh đạo và chuyên viên: Văn phòng (ThS Minh, ThS Trí), Nghiệp vụ Y; Đại diện Lãnh đạo, nhân viên phụ trách công nghệ thông tin tại các cơ sở khám chữa bệnh công lập; Trung tâm Chăm sóc sức khỏe sinh sản, Trung tâm Giám định y khoa và khách mời (Sở TTTT).
 * Địa điểm: Hội trường B - Sở Y tế.
  
7-7 giờ 00: Thẩm định cơ sở bán buôn thuốc tại thành phố Thủ Dầu Một.
 * Thành phần: P. Nghiệp vụ Dược, PYT thành phố Thủ Dầu Một.
 * Địa điểm: Địa điểm kinh doanh số 3 – Cty TNHH Dược phẩm MEDX; Địa điểm kinh doanh số 1 – Cty TNHH Buymed Logistics.
 Xe:Cty Dược.
  
8-7 giờ 00: Thẩm định cấp GPHN, DMKT đối với cơ sở KCB.
 * Thành phần: Lãnh đạo Sở; Phòng Nghiệp vụ Y; PYT Dĩ An.
 * Địa điểm: BVĐK Ngọc Hồng; PK Nhi Dr.Phước (Dĩ An).
 * Xe: Đ/c Phong.
  
8-8 giờ 00: Tiếp công dân định kỳ.
 * Thành phần: BS Ngô Phát Đạt - TP. KHTC.
 * Địa điểm: Sở Y tế.
  
9-

7 giờ 30 – Dự Đại hội Công đoàn cơ sở Tỉnh Hội Đông Y

Thành phần: Đ/c Hồng – Chủ tịch; Đ/c Minh- PCT; Đ/c Kim Hồng.

Địa điểm: Hội trường Tỉnh Hội Đông Y

  
Chiều:
1-14 giờ 00: Làm việc với TTYT huyện Bắc Tân Uyên về chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức.
 * Thành phần: Bs Nguyên – PGĐ Sở; Văn phòng, Nghiệp vụ Y, TTYT huyện Bắc Tân Uyên.
 * Địa điểm: Hội trường A - Sở Y tế.
  
2-14 giờ 00: Họp thống nhất các trường thông tin eForm DVC trực tuyến trên trên hệ thống giải quyết TTHC của tỉnh.
 * Thành phần: ThS Minh – Phó CVP, ThS Trí.
 * Địa điểm: Trung tâm CNTT& TT tỉnh.
  
3-

13 giờ 30 – Dự Đại hội Công đoàn cơ sở Bệnh viện ĐK An Phú.

Thành phần: Đ/c Hồng – Chủ tịch; Đ/c Minh- PCT; Đ/c Kim Hồng.

Địa điểm: Hội trường Bệnh viện ĐK An Phú.

  
Thứ sáu 26/5/2023
Sáng:
  
1-7 giờ 00: Dự thi Tốt nghiệp lớp Cao cấp LLCT (02 ngày 26, 27/5/2023)
 * Thành phần: BS Chín – PGĐ Sở.
 * Địa điểm: Trường Chính trị tỉnh Bình Phước.
  
2-8 giờ 00: Họp BTC Hội thi sáng tạo kỹ thuật và cuộc thi sáng tạo dành cho thanh thiếu niên nhi đồng tỉnh Bình Dương.
 * Thành phần: Bs Thơm – PGĐ Sở.
 * Địa điểm: Hội trường Liên hiệp các Hội KH-KT tỉnh (26 Đoàn Thị Liên).
  
3-8 giờ 00: Tham gia tập huấn quản lý, sử dụng phần mềm quản lý CBCC,VC
 * Thành phần: Theo CV 1469/SYT-VP ngày 22/5/2023.
 * Địa điểm: Hội trường Lầu 7 - VNPT Bình Dương.
  
4-7 giờ 00: Nộp hồ sơ thi liên thông tại trường Đại học Y Dược Cần Thơ.
 * Thành phần: ThS Hiếu, CN Nhị - Văn phòng.
 * Địa điểm: Trường Đại học Y Dược Cần Thơ.
 * Xe: Đ/c Phong.
  
5-7 giờ 00: Thẩm định cơ sở bán lẻ thuốc.
 * Thành phần: P. Nghiệp vụ Dược, PYT huyện Phú Giáo.
 * Địa điểm: Huyện Phú Giáo.
 * Xe: Đ/c Hậu.
6- 
 8 giờ 00: Học lớp Trung cấp Lý luận chính trị (26/5 – 27/5/2023).
 * Thành phần: ThS Hiếu – CV Văn phòng.
 * Địa điểm: Trường Chính trị tỉnh.
  
7-8 giờ 00: Tiếp công dân định kỳ.
 * Thành phần: CN Lê Thanh Hải - Thanh tra sở.
 * Địa điểm: Sở Y tế.
Chiều:
  
1-

13 giờ 30 – Dự Đại hội Công đoàn cơ sở Bệnh viện An Phước-Sài Gòn.

Thành phần: Đ/c Hồng – Chủ tịch; Đ/c Minh- PCT; Đ/c Kim Hồng.

Địa điểm: Hội trường Bệnh viện An Phước-Sài Gòn.

  
Thứ bảy 27/5/2023
Sáng:
  
1-

7 giờ 30 – Dự Đại hội Công đoàn cơ sở Bệnh viện Phụ sản Nhi-BD.

Thành phần: Đ/c Hồng – Chủ tịch; Đ/c Minh- PCT; Đ/c Kim Hồng.

Địa điểm: Hội trường Bệnh viện An viện Phụ sản Nhi-BD.

  
Chủ nhật 28/5/2023
Sáng:
  
1-7 giờ 00: Dự Ngày Hội việc làm tại trường Đại học Y Dược Cần Thơ.
 * Thành phần: TS Chương – GĐ Sở; BS Chín – PGĐ Sở; ThS Hữu – Phó Chánh VP; ThS Hiếu; CN Nhị - CV VP; BS Nhật – CV NVY và các đơn vị trực thuộc Sở Y tế.
 * Địa điểm: Trường Đại học Y Dược Cần Thơ.
 * Xe: Đ/c Hậu.
  
2-8 giờ 00: Dự Lễ khai mạc giải bóng đá TP Mới Bình Dương.
 * Thành phần: Ủy quyền P.NVY dự.
 * Địa điểm: Sảnh A – Trung tâm triển lãm WTC EXPO – TP. Mới BD.
  
  

Nơi nhận:

- Văn phòng UBND tỉnh;

- Ban QLTN - TTHC tỉnh;

- Trung tâm Hành chính công tỉnh;

- BGĐ Sở, TT.ĐU, CĐN;

- Các Phòng CN Sở;

- Các Đơn vị trực thuộc (Website SYT);

- Lưu VT, VP (M)

KT.GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

(Đã ký)

Đoàn Thị Hồng Thơm

LỊCH LÀM VIỆC SỞ Y TẾ Tuần lễ từ ngày 15/5/2023 đến ngày 20/5/2023Lịch làm việcLỊCH LÀM VIỆC SỞ Y TẾ Tuần lễ từ ngày 15/5/2023 đến ngày 20/5/2023/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
16/05/2023 09:00NoĐã ban hành

LỊCH LÀM VIỆC SỞ Y TẾ

Tuần lễ từ ngày 15/5/2023 đến ngày 20/5/2023

 (Lịch này thay thư mời họp)

LICHLAMVIECSYT_15-5 đến 20-5-2023.pdf


Thứ hai 15/5/2023:
Sáng:
  
1-8 giờ 30: Họp Ban Giám đốc Sở.
 * Thành phần: BGĐ Sở, Chánh VP.
 * Địa điểm: Hội trường B – Sở Y tế.
  
2-8 giờ 00: Khai giảng lớp thực tập cho SV khoa YTCC – ĐH Y Dược TP.HCM
 * Thành phần: VP (ThS Hữu, Ths Hiếu).
 * Địa điểm: CDC tỉnh.
  
3-7 giờ 30: Học lớp Cao cấp lý luận chính trị (từ ngày 15/5 đến ngày 19/5/2023)
 * Thành phần: DS Phương – Chánh Thanh tra Sở;
 * Địa điểm: Trường Chính trị tỉnh Bình Dương.
  
4-8 giờ 00: Tiếp công dân định kỳ.
 * Thành phần: BS Trần Tấn Tài – Chánh VP.
 * Địa điểm: Sở Y tế.
  
5-8 giờ 00: Trực Bộ phận Y tế – TTHC tỉnh (từ ngày 15/5 – 19/5/2023).
 * Thành phần: TTYT TDM, BVĐK tỉnh, Ban BVSKCB tỉnh.
 * Địa điểm: Tháp B – Tầng 2 – TTHC tỉnh.
  
6-

7 giờ 30: Dự Đại hội CĐCS Chi cục An toàn Vệ sinh Thực phẩm

* Thành phần: Đ/c Hồng (Chủ tịch), Đ/c Minh (Phó Chủ tịch)

* Đia điểm: Hội trường Chi cục An toàn Vệ sinh Thực phẩm

 
Chiều:
  
1-14 giờ 00: Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì phiên họp UBND tỉnh (theo Thư mời số 102/TM-UBND ngày 12/5/2023 của UBND tỉnh).
 * Thành phần: TS Chương - Giám đốc sở.
 * Địa điểm: Phòng họp A – UBND tỉnh.
  
2-14 giờ 00: Hội nghị lấy ý kiến dự thảo các Luật do Bộ Công an chủ trì soạn thảo trình Quốc hội khoa XV.
 * Thành phần: Bs Nguyên – PGĐ Sở.
 * Địa điểm: Hội trường Công an tỉnh Bình Dương.
  
3-14 giờ 00: Họp triển khai Chiến dịch Tổng vệ sinh môi trường năm 2023.
 * Thành phần: BS Chín - PGĐ Sở; Phòng Nghiệp vụ Y; Phòng Kế hoạch-Tài chính; Trung tâm Kiểm soát bệnh tật.
 * Địa điểm: Hội trường A – Sở Y tế.
  
4-

13 giờ 30: Dự Đại hội CĐCS PKĐK Châu Thành

* Thành phần: Đ/c Hồng (Chủ tịch), Đ/c Minh (Phó Chủ tịch)

* Địa điểm: Hội trường PKĐK Châu Thành

 
Thứ ba 16/5/2023:
Sáng:
1-10 giờ 30: Phó BT Thường trực Tỉnh uỷ làm việc với Đảng uỷ Sở Y tế.
 * Thành phần: Thường trực Đảng uỷ Sở Y tế, Bs Chín, Bs Nguyên – PGD sở.
 * Địa điểm: Hội trường A – Tỉnh uỷ.
  
2-8 giờ 00: Thanh tra việc thực hiện các quy định pháp luật về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức; công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo phòng chống tham nhũng trong cơ sở y tế công lập năm 2023. (từ ngày 16/5/2023 đến ngày 17/5/2023).
 * Thành phần: Thanh tra Sở, Phòng Nghiệp vụ Y, Văn phòng.
 * Địa điểm: 16/5: Trung tâm Giám định Y khoa; 17/5: Trung tâm Kiểm nghiệm.
  
3-8 giờ 00: Tiếp công dân định kỳ.
 * Thành phần: ThS Bùi Minh Hiền – Phó Trưởng phòng NVY.
 * Địa điểm: Sở Y tế.
  
4-

7 giờ 30: Dự Đại hội CĐCS Trung tâm Y tế Tp Thuận An

* Thành phần: Đ/c Hồng (Chủ tịch), Đ/c Minh (Phó Chủ tịch), Đ/c Kim Hồng (Kế toán) CĐNYT.

* Đia điểm: Hội trường Trung tâm Y tế Tp Thuận An

* Xe: Trung tâm Kiểm Nghiệm

 
Chiều:
1-14 giờ 00: Họp Kế hoạch tập huấn CME về Kiểm soát nhiễm khuẩn.
 * Thành phần: BS Thơm – PGĐ Sở; Phòng NVY; Văn phòng; ThS Thủy – Kế toán trưởng; BVĐK Quốc tế Hạnh phúc.
 * Địa điểm: Hội trường A – Sở Y tế.
  
2-

13 giờ 30: Dự Đại hội CĐCS Bệnh viện Quốc tế Columbia Asia

* Thành phần: Đ/c Dương Thị Thu Hồng - Chủ tịch CĐNYT

* Địa điểm: Hội trường Bệnh viện Quốc tế Columbia Asia

 

13 giờ 30: Dự Đại hội CĐCS Chi cục Dân số KHHGĐ

* Thành phần: Đ/c Trương Ngọc Minh - Phó Chủ tịch CĐNYT.

* Đia điểm: Hội trường Chi cục Dân số KHHGĐ

  
Thứ tư 17/5/2023
Sáng:
  
1-8 giờ 00: Hội nghị công bố Chỉ số Cải cách hành chính năm 2022 của các sở, ban, ngành, UBND cấp huyện, cấp xã; triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm công tác CCHC và giải pháp nâng cao Chỉ số CCHC năm 2023 (theo Thư mời số 103/TM-UBND ngày 12/5/2023 của UBND tỉnh).
 * Thành phần: Bs Thơm – PGĐ Sở, Lãnh đạo VP (Bs Tài, ThS Minh).
 * Địa điểm: Trung tâm Hội nghị triển lãm tỉnh.
  
2-8 giờ 00: Hội nghị hiệp đồng huấn luyện lực lượng Tự vệ năm 2023.
 * Thành phần: Bs Chín – PGĐ sở, ThS Hiếu – CV Văn phòng.
 * Địa điểm: Hội trường Ban CHQS thành phố Thủ Dầu Một.
  
3-8 giờ 00: Tập huấn kỹ năng tiếp nhận, đối chiếu, xử lý hồ sơ, nhận diện giấy tờ giả cho công chức Một cửa, Một cửa liên thông năm 2023 (01 buổi sáng).
 * Thành phần: CN Vân – CV Văn phòng, Một cửa CC.ATVSTP.
 * Địa điểm: Hội trường 1, Trường Chính trị tỉnh Bình Dương.
  
4-7 giờ 00: Thẩm định cơ sở bán lẻ thuốc.
 * Thành phần: P. Nghiệp vụ Dược, PYT thị xã Bến Cát.
 * Địa điểm: Thị xã Bến Cát.
 * Xe: Đ/c Hậu.
  
5-8 giờ 00: Tiếp công dân định kỳ.
 * Thành phần: DS Quách Ái Quốc – TP.NVD.
 * Địa điểm: Sở Y tế.
  
6-

7 giờ 30: Dự Đại hội CĐCS Trường Cao đẳng Y tế Bình Dương

* Thành phần: Đ/c Dương Thị Thu Hồng - Chủ tịch CĐNYT

* Đia điểm: Hội trường Trường Cao đẳng Y tế

 

7 giờ 30: Dự Đại hội CĐCS Trung tâm Y tế Tp Thủ Dầu Một

* Thành phần: Đ/c Trương Ngọc Minh - Phó Chủ tịch CĐNYT

* Đia điểm: Hội trường Trường Cao đẳng Y tế

  
Chiều:
  
1-14 giờ 00: Họp nghe Bộ Chỉ huy Quân sự báo cáo: (1) Đề xuất chủ trương xây dựng Sở Chỉ huy diễn tập KVPT tỉnh; (2) Tiến độ công tác chuẩn bị Hội nghị tổng kết và tham quan xây dựng mô hình điểm về công tác QPĐP, DQTV trên địa bàn tỉnh.
 * Thành phần: Bs Thơm – PGĐ sở, Bs Đạt – TP.KHTC.
 * Địa điểm: Phòng họp A - UBND tỉnh.
  
2-14 giờ 00: Thẩm định gói thầu "Mua sắm thuốc cấp thiết cho BVĐK tỉnh Bình Dương năm 2023" lần 2.
 * Thành phần: Tổ Thẩm định; Đại diện BVĐK tỉnh.
 * Địa điểm: Hội trường A – Sở Y tế.
  
3-14 giờ 00: Làm việc thống nhất với Trường ĐHYD Cần Thơ về một số nội dung liên quan đến đào tạo sau đại học tại địa phương.
 * Thành phần: Bs Chín – PGĐ Sở, ThS Hữu, BVĐK tỉnh, Trường CĐYT.
 * Địa điểm: Trường ĐHYD Cần Thơ.
 Xe : Cá nhân.
  
4-

13 giờ 30: Dự Đại hội CĐCS Trung tâm Sức khỏe Lao động và Môi trường

* Thành phần: Thành phần: Đ/c Hồng (Chủ tịch), Đ/c Minh (Phó Chủ tịch), Đ/c Kim Hồng (Kế toán) CĐNYT.

* Địa điểm: Hội trường Trung tâm Sức khỏe Lao động và Môi trường

 
Thứ năm 18/5/2023
Sáng:
1-8 giờ 00: Dự họp Hội đồng nhân dân tỉnh.
 * Thành phần: Bs Nguyên – PGĐ Sở.
 * Địa điểm: Hội trường HĐND tỉnh.
  
2-8 giờ 00: Dự Hội nghị Chuyển đổi số và khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo Mekong Delta 2023 tại tỉnh Hậu Giang.
 * Thành phần: Bs Chín – PGĐ Sở, ThS Hữu – PCVP.
 * Địa điểm: tỉnh Hậu Giang.
 * Xe: Cá nhân.
  
3-7 giờ 00: Thẩm định cấp GPHN, DMKT đối với cơ sở KCB.
 * Thành phần: Lãnh đạo Sở; Phòng Nghiệp vụ Y; PYT Dĩ An; PYT Thuận An.
 * Địa điểm: Dĩ An (Sáng); Thuận An (Chiều).
 * Xe: Đ/c Hậu.
  
4-8 giờ 00: Tiếp công dân định kỳ.
 * Thành phần: BS Ngô Phát Đạt - TP. KHTC.
 * Địa điểm: Sở Y tế.
  
5-

7 giờ 30: Dự Đại hội CĐCS TTYT huyện Bàu Bàng

* Thành phần: Đ/c Hồng (Chủ tịch), Đ/c Minh (Phó Chủ tịch), Đ/c Kim Hồng (Kế toán) CĐNYT.

* Đia điểm: Hội trường TTYT huyện Bàu Bàng

* Xe: Trung tâm Kiểm Nghiệm

  
Chiều:
  
1-14 giờ 00: Họp kiện toàn Ban Chỉ đạo 389/BD; tình hình thực hiện công tác của Ban Chỉ đạo 389/BD và một số nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới.
 * Thành phần: Ủy quyền Thanh tra sở dự.
 * Địa điểm: Phòng họp B - UBND tỉnh.
  
2-14 giờ 00: Thẩm định hồ sơ mời thầu: Gói thầu cung cấp dược liệu, thuốc cổ truyền cho các cơ sở y tế công lập trên địa bàn tỉnh Bình Dương năm 2023-2025; Gói thầu cung cấp vị thuốc cổ truyền cho các cơ sở y tế công lập trên địa bàn tỉnh Bình Dương năm 2023-2025.
 * Thành phần: Tổ Thẩm định; Đại diện Đơn vị mua thuốc tập trung.
 * Địa điểm: Hội trường A - Sở Y tế.
  
3-

13 giờ 30: Dự Đại hội CĐCS Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật.

* Thành phần: Đ/c Hồng (Chủ tịch), Đ/c Minh (Phó Chủ tịch).

* Địa điểm: Hội trường Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật.

  
Thứ sáu 19/5/2023
Sáng:
1-6 giờ 30: Dự Lễ phát động "Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ" nhân kỷ niệm 133 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890-19/5/2023).
 * Thành phần: TS Chương – GĐ sở.
 * Địa điểm: Bệnh viện đa khoa 1.500 giường.
  
2-8 giờ 00: Kiểm tra nội bộ hoạt động cải cách hành chính, cải cách thủ tục hành chính năm 2023 tại cơ quan Sở Y tế.
 * Thành phần: Theo Quyết định số 1077/QĐ-SYT và các cá nhân phòng Nghiệp vụ Y, Nghiệp vụ Dược.
 * Địa điểm: Phòng Nghiệp vụ Y, Nghiệp vụ Dược.
  
3-7 giờ 00: Thẩm định cấp GPHN, DMKT đối với cơ sở KCB.
 * Thành phần: Đại diện Lãnh đạo Sở; P. NVY; PYT Phú Giáo; Tân Uyên.
 * Địa điểm: Phú Giáo (Sáng); Tân Uyên (Chiều).
 * Xe: Đ/c Hậu.
  
4- 7 giờ 00: Thẩm định cơ sở bán lẻ thuốc.
 * Thành phần: P. Nghiệp vụ Dược, PYT thành phố Dĩ An.
 * Địa điểm: Thành phố Dĩ An.
 * Xe: Đ/c Phong.
  
5- 8 giờ 00: Học lớp Trung cấp Lý luận chính trị (19/5 – 20/5/2023).
 * Thành phần: ThS Hiếu – CV Văn phòng.
 * Địa điểm: Trường Chính trị tỉnh.
  
6-8 giờ 00: Tiếp công dân định kỳ.
 * Thành phần: CN Lê Thanh Hải - Thanh tra sở.
 * Địa điểm: Sở Y tế.
  
7-

7 giờ 30: Dự Đại hội CĐCS TTYT huyện Dầu Tiếng

*Thành phần: Đ/c Hồng (Chủ tịch), Đ/c Minh (Phó Chủ tịch), Đ/c Kim Hồng (Kế toán) CĐNYT.

* Đia điểm: Hội trường TTYT huyện Dầu Tiếng

* Xe: Trung tâm Kiểm Nghiệm

  
6-9 giờ 00: Dự khai trương đơn nguyên điều dưỡng – BVĐK Phương Chi.
 * Thành phần: Bs Chín – PGĐ Sở, ThS Hiền – P.NVY.
 * Địa điểm BVĐK Phương Chi.
 
Thứ bảy 20/5/2023
Sáng:
  
1-7 giờ 00: Thẩm định cấp GPHN, DMKT đối với cơ sở KCB.
 * Thành phần: Lãnh đạo Sở; P.NVY; PYT Bến Cát; PYT Thủ Dầu Một.
 * Địa điểm: Bến Cát (Sáng); Thủ Dầu Một (Chiều).
 * Xe: Đ/c Hậu.
  
2-

7 giờ 30: Dự Đại hội CĐCS BVĐK Mỹ Phước

* Thành phần: Đ/c Hồng (Chủ tịch), Đ/c Minh (Phó Chủ tịch), Đ/c Kim Hồng (Kế toán) CĐNYT.

* Đia điểm: Hội trường BVĐK Mỹ Phước

 
Chiều:
  
1-​

13 giờ 30: Dự Đại hội CĐCS BVĐK Medic Bình Dương

* Thành phần: Đ/c Hồng (Chủ tịch), Đ/c Minh (Phó Chủ tịch), Đ/c Kim Hồng (Kế toán) CĐNYT.

* Đia điểm: Hội trường BVĐK Medic BD

  

Nơi nhận:

- Văn phòng UBND tỉnh;

- Ban QLTN - TTHC tỉnh;

- Trung tâm Hành chính công tỉnh;

- BGĐ Sở, TT.ĐU, CĐN;

- Các Phòng CN Sở;

- Các Đơn vị trực thuộc (Website SYT);

- Lưu VT, VP (M).

​KT.GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC
Đã ký
Huỳnh Minh Chín

LỊCH LÀM VIỆC SỞ Y TẾ Tuần lễ từ ngày 08/5/2023 đến ngày 12/5/2023Lịch làm việcLỊCH LÀM VIỆC SỞ Y TẾ Tuần lễ từ ngày 08/5/2023 đến ngày 12/5/2023/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
08/05/2023 15:00NoĐã ban hành

LỊCH LÀM VIỆC SỞ Y TẾ

Tuần lễ từ ngày 08/5/2023 đến ngày 12/5/2023

 (Lịch này thay thư mời họp)

Lich So Y te 08.5 đến 12.5.2023.pdf

 


​Thứ hai 08/5/2023:
Sáng:
  
1-7 giờ 30: Tham dự Lễ phát động Tháng nhân đạo năm 2023 và các hoạt động nhân đạo kỷ niệm 160 năm ra đời phong trào Chữ Thập đỏ.
 * Thành phần: BS Thơm – PGĐ Sở.
 * Địa điểm: Trung tâm Hội nghị và Triển lãm tỉnh.
  
2-9 giờ 30: Họp thống nhất nội dung ngày Quốc tế Yoga lần thứ 9 năm 2023 tại Bình Dương.
 * Thành phần: BS Chín – PGĐ Sở.
 * Địa điểm: Phòng họp số 2, Trường Đại học Thủ Dầu Một.
  
3-9 giờ 30: Họp Giao ban BGĐ, TT.ĐU, CĐNYT, Các phòng chức năng.
 * Thành phần: BGĐ Sở, TT.ĐU, CĐNYT, Lãnh đạo PCN.
 * Địa điểm: Hội trường B – Sở Y tế.
  
4-8 giờ 00: Học lớp Bồi dưỡng Chuyên viên chính (Từ ngày 08/5 – 12/5/2023)
 * Thành phần: BS Thảo – CV Phòng NVY; CN Lan – CV Văn phòng.
 * Địa điểm: Trường Chính trị tỉnh.
  
5-8 giờ 00: Làm việc với công dân.
 * Thành phần: Thanh tra Sở.
 * Địa điểm: Phòng Tiếp công dân – Sở Y tế.
  
6-8 giờ 00: Tiếp công dân định kỳ.
 * Thành phần: Bs Trần Tấn Tài – Chánh VP.
 * Địa điểm: Sở Y tế.
  
7-8 giờ 00: Trực Bộ phận Y tế – TTHC tỉnh (từ ngày 08/5 – 12/5/2023).
 * Thành phần: TTYT TDM, BVĐK tỉnh, Ban BVSKCB tỉnh.
 * Địa điểm: Tháp B – Tầng 2 – TTHC tỉnh.
  
Chiều:
1-14 giờ 00: Họp về việc xử lý đối với Tờ trình số 02/TTr-MTTQ-BTT ngày 31/01/2023 của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh.
 * Thành phần: Bs Nguyên – PGĐ Sở, P.KHTC.
 * Địa điểm: Phòng họp 2 – Sở Tài chính (Tầng 2, tháp A, TTHC tỉnh).
  
2-14 giờ 00: Họp Đơn vị mua thuốc tập trung.
 * Thành phần: Thành viên theo Quyết định số 767/QĐ-UBND ngày 31/3/2023 của UBND tỉnh.
 * Địa điểm: Hội trường B – Sở Y tế.
  
Thứ ba 09/5/2023:
Sáng:
  
1-8 giờ 00: Làm việc về nhu cầu sử dụng đất y tế đến năm 2030.
 * Thành phần: TS Chương – GĐ Sở; ThS Hữu – PCVP; ThS Chinh – PTP KH-TC; ThS Thủy – Kế toán trưởng; Bs Vinh, ThS Hiếu.
 * Địa điểm: UBND Thành phố Thuận An.
 * Xe: Đ/c Hậu.
  
2-9 giờ 30: Làm việc về công tác tổ chức bộ máy, công tác xã hội hóa và kiểm tra công tác chuẩn bị khu điều trị Covid-19 tại TTYT thành phố Thuận An.
 * Thành phần: TS Chương – GĐ Sở; ThS Hữu – PCVP; ThS Chinh – PTP KH-TC; ThS Thủy – Kế toán trưởng; Bs Vinh, ThS Hiếu.
 * Địa điểm: TTYT thành phố Thuận An.
 * Xe: Đ/c Hậu.
  
3-8 giờ 00: Kiểm tra công tác chuẩn bị khu điều trị Covid-19.
 

* Thành phần:

- Bắc Tân Uyên : Bs Thơm – PGĐ Sở, ThS Hiền, ThS Hiếu.

- Dầu Tiếng : Bs Chín – PGĐ Sở, ThS Phúc, BS Tài – Chánh VP.

 * Địa điểm: BTU, Dầu Tiếng.
 * Xe: Dầu Tiếng (Đ/c Phong); Bắc Tân Uyên (ThS Hiền).
  
4-8 giờ 00: Kiểm tra việc thực hiện các quy định pháp luật tại BVĐK, PKĐK đợt 01/2023. (từ ngày 09/5/2023 đến ngày 11/5/2023).
 * Thành phần: Thanh tra Sở, Phòng Nghiệp vụ Y, Phòng Nghiệp vụ Dược, PYT thành phố Tân Uyên, PYT huyện Bắc Tân Uyên.
 * Địa điểm: Tân Uyên, Bắc Tân Uyên.
 * Xe: Cá nhân.
  
5-7 giờ 00: Thẩm định cấp bổ sung DMKT đối với TTYT Bắc Tân Uyên.
 * Thành phần: Lãnh đạo Sở Y tế; Phòng NVY; PYT Bắc Tân Uyên; Bác sĩ chuyên khoa Hồi sức cấp cứu; Nhi; Ngoại; Mắt; Tai Mũi Họng; Chẩn đoán hình ảnh của Bệnh viện đa khoa tỉnh; Y học cổ truyền của BV YHCT tỉnh và chuyên khoa Sản của TTCSSKSS tỉnh.
 * Địa điểm: TTYT huyện Bắc Tân Uyên.
 * Xe: TTYT BTU.
  
  
6-7 giờ 30: Dự Đại hội CĐCS Công ty Dược phẩm nhóm BS-DS (GDP).
 * Thành phần: Đ/c Hồng (Chủ tịch), Đ/c Minh (Phó Chủ tịch), Đ/c Kim Hồng (Kế toán) CĐNYT.
 * Địa điểm: Nhà hàng tiệc cưới Misol, số 01 đường Phạm Ngũ Lão.
  
7-8 giờ 00: Tiếp công dân định kỳ.
 * Thành phần: ThS Bùi Minh Hiền – Phó Trưởng phòng NVY.
 * Địa điểm: Sở Y tế.
Chiều:
  
1-13 giờ 30: Làm việc với UBND TP Dĩ An về nhu cầu sử dụng đất y tế đến năm 2030 và Kiểm tra công tác chuẩn bị khu điều trị Covid-19 tại TTYT TP Dĩ An.
 * Thành phần: TS Chương – GĐ Sở; ThS Hữu – Phó Chánh VP; ThS Chinh – PTP KH-TC; ThS Thủy – Kế toán trưởng; Bs Vinh, ThS Hiếu.
 * Địa điểm: UBND TP Dĩ An và TTYT TP Dĩ An.
 Xe: Đ/c Hậu.
  
2-14 giờ 00: Kiểm tra công tác chuẩn bị khu điều trị Covid-19.
 

* Thành phần:

- Tân Uyên : Bs Thơm – PGĐ Sở, ThS Hiền, Bs Nhật

- Bàu Bàng, Bến Cát : Bs Chín – PGĐ Sở, ThS Phúc, Bs Tài.

 * Địa điểm: Tân Uyên, Bàu Bàng, Bến Cát.
 * Xe: ThS Hiền (Tân Uyên); Đ/c Phong (Bàu Bàng, Bến Cát);
  
3-13 giờ 30: Dự Đại hội CĐCS BVĐK Quốc tế Hạnh Phúc.
 * Thành phần: Đ/c Dương Thị Thu Hồng (Chủ tịch CĐNYT).
 * Địa điểm: BVDK quốc tế Hạnh Phúc.
  
4-13 giờ 30: Dự họp theo Thông báo số 46/TB-LĐLĐ của LĐLĐ tỉnh.
 * Thành phần: Đ/c Minh (PCT – CN UBKT), Đ/c Kim Hồng.
 * Địa điểm: Phòng họp 2, LĐLĐ tỉnh.
  
Thứ tư 10/5/2023
Sáng:
1-8 giờ 00: Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì họp: Tổng kết công tác chuyển đổi số và ứng dụng CNTT năm 2022, phương hướng 2023; Các nhiệm vụ cải cách hành chính năm 2023; Công bố thành lập Ban Chỉ đạo triển khai các nhiệm vụ chuyển đổi số và cải cách hành chính.
 * Thành phần: TS Chương – GĐ Sở.
 * Địa điểm: Phòng họp A – UBND tỉnh.
  
2-7 giờ 00: Họp giao ban về hoạt động thả muỗi vằn mang Wolbachia khu vực phía Nam tại Bình Dương.
 * Thành phần: Uỷ quyền Phòng Nghiệp vụ Y dự.
 * Địa điểm: Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Bình Dương.
  
3-8 giờ 00: Hội nghị sơ kết 03 năm triển khai thực hiện NQ Đại hội Đảng bộ thị xã Bến Cát lần thứ XII và các đề án, chương trình trọng tâm của thị xã Bến Cát nhiệm kỳ 2020 - 2025.
 * Thành phần: Bs Nguyên – PGĐ Sở.
 * Địa điểm: Trung tâm Hội nghị Triển lãm Bến Cát.
 Xe: CDC.
  
4-8 giờ 00: Kiểm tra công tác chuẩn bị khu điều trị Covid-19.
 * Thành phần: Phú Giáo : Bs Chín – PGĐ Sở, ThS Hiền, ThS Hiếu.
 * Địa điểm: Phú Giáo.
 * Xe: Đ/c Phong.
  
5-7 giờ 00: Hậu kiểm các cơ sở KSK lái xe, cơ sở tự công bố tiêm chủng, an toàn sinh học, cơ sở hướng dẫn thực hành cấp CCHN.
 * Thành phần: Theo Kế hoạch số 27/KH-SYT ngày 06/4/2023 của Sở Y tế
 * Địa điểm: PKĐK Nhân Hòa (1733 Đại lộ Bình Dương, phường Hiệp An, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương).
 * Xe: Đ/c Hậu.
  
6-7 giờ 30: Dự Đại hội CĐCS TTYT huyện Bắc Tân Uyên
 * Thành phần: Đ/c Hồng (Chủ tịch), Đ/c Minh (Phó Chủ tịch), Đ/c Kim Hồng (Kế toán) CĐNYT.
 * Địa điểm: TTYT huyện Bắc Tân Uyên.
  
7-7 giờ 00: Thẩm định cơ sở bán lẻ thuốc.
 * Thành phần: P. Nghiệp vụ Dược, PYT thành phố Tân Uyên.
 * Địa điểm: Thành phố Tân Uyên.
 * Xe:
  
8-7 giờ 30: Tham gia Đoàn kiểm tra liên ngành Trung ương số 5 triển khai công tác bảo đảm an toàn thực phẩm tại các doanh nghiệp.
 * Thành phần: Bs Chín -PGĐ Sở; P. Nghiệp vụ Y; Chi cục ATVSTP.
 * Địa điểm: Công ty TNHH MTV Công nghiệp Masan; Công ty TNHH Chen Hung Tai; Công ty TNHH Deneast Việt Nam.
 Xe : CC.ATVSTP.
  
9-8 giờ 30: Họp xem xét, trao đổi một số nội dung liên quan đến Yêu cầu định giá tài sản số 379/YC-CSKT-19 (Họp lần 8)
 * Thành phần: DS Quốc - Trưởng phòng Nghiệp vụ Dược.
 * Địa điểm: Phòng họp 2 – Sở Tài chính (Tầng 2, tháp A, TTHC tỉnh).
  
10-8 giờ 00: Tiếp công dân định kỳ.
 * Thành phần: Ds Quách Ái Quốc – TP.NVD.
 * Địa điểm: Sở Y tế.
Chiều:
1-13 giờ 30: Tham gia tiếp Đoàn kiểm tra liên ngành Trung ương số 5 làm việc với Ban Chỉ đạo An toàn thực phẩm về công tác bảo đảm an toàn thực phẩm trên địa bàn.
 * Thành phần: BS Chín PGĐ Sở; P. Nghiệp vụ Y; Chi cục ATVSTP.
 * Địa điểm: Phòng họp A – Sở Công thương (Tầng 8, tháp A, TTHC tỉnh).
  
2-14 giờ 00: Tham dự Seminar khoa học "GIS NÊN TẢNG QUẢN LÝ SỐ - GIS FOR DIGITAL ADMINISTRATION"
 * Thành phần: ThS Minh – Phó Chánh VP.
 * Địa điểm: Phòng khách 1, Trường Đại học Thủ Dầu Một.
  
3-14 giờ 00: Họp kê khai lại giá thuốc của Công ty Resantis Việt Nam; Công ty TNHH Medochemie.
 * Thành phần: BS Thơm – PGĐ Sở, P.Nghiệp vụ Dược, P.Kế hoạch – Tài chính, Sở Tài chính, Sở Công thương.
 * Địa điểm: Hội trường A - Sở Y tế.
  
4-14 giờ 00: Trực phục vụ y tế và ATTP tại Hội nghị của Ban Tuyên giáo TW tổ chức tại Bình Dương.
 * Thành phần: BVĐK tỉnh, P.NVY, CC.ATVSTP.
 * Địa điểm: Theo lịch trình của Đoàn tham gia các địa điểm của tỉnh và Khách sạn Becamex.
  
5-13 giờ 30: Dự Đại hội CĐCS Trung tâm Pháp Y
 * Thành phần: Đ/c Hồng (Chủ tịch), Đ/c Minh (Phó Chủ tịch)
 * Địa điểm: Trung tâm Pháp Y
  
Thứ năm 11/5/2023
Sáng:
1-7 giờ 30: Hội nghị giao ban Ngành Y tế Bình Dương Quý I năm 2023.
 

* Thành phần:

  • BGĐ Sở, Thường trực Đảng Uỷ Sở, Chủ tịch CĐN, Lãnh đạo các Phòng chức năng;
  • Trưởng phòng Y tế các huyện, thị, Tp
  • Giám đốc và Trưởng phòng KHTH các đơn vị trực thuộc Sở Y tế
  • Giám đốc và Trưởng phòng KHTH: 15 BVĐK tư nhân và 2 BV ngành
  • Bệnh xá CA tỉnh, Ban Quân Y-Bộ CHQS tỉnh.
 * Địa điểm: Hội trường BVĐK Phương Chi.
  
2-7 giờ 30: Tham dự Hội nghị đối thoại, tư vấn, giải đáp chính sách BHXH, BHYT, bảo hiểm thất nghiệp tháng 5 năm 2023 (02 ngày: 11 và 12/5/2023)
 * Thành phần: Ủy quyền Phòng Nghiệp vụ Y dự.
 * Địa điểm: Hội trường tầng 7 – BHXH tỉnh.
  
3-8 giờ 00: Trực phục vụ y tế và ATTP tại Hội nghị của Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức tại Bình Dương.
 * Thành phần: BVĐK tỉnh,  P.NVY, CC.ATVSTP.
 * Địa điểm: Trung tâm Hội nghị triển lãm tỉnh.
  
4-8 giờ 00: Họp Hội đồng Giám định Y khoa.
 * Thành phần: Bs Thơm – PGĐ Sở.
 * Địa điểm: Trung tâm Giám định Y khoa.
  
5- 7 giờ 00: Thẩm định cơ sở bán lẻ thuốc.
 * Thành phần: P. Nghiệp vụ Dược, PYT thành phố Thuận An.
 * Địa điểm: Thành phố Thuận An.
 * Xe:
  
6-8 giờ 00: Tiếp công dân định kỳ.
 * Thành phần: Bs Ngô Phát Đạt - TP. KHTC.
 * Địa điểm: Sở Y tế.
  
Chiều:
1-14 giờ 00: Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì phiên họp UBND tỉnh.
 * Thành phần: TS Chương – GĐ Sở.
 * Địa điểm: Phòng họp A – UBND tỉnh.
  
2-14 giờ 00: Thẩm định Kế hoạch LCNT và Dự toán Gói thầu thuốc cấp thiết của BVĐK tỉnh năm 2023.
 * Thành phần: BS Nguyên – PGĐ Sở; P. NVD; P. KH-TC; BHXH tỉnh.
 * Địa điểm: Hội trường B - Sở Y tế.
Thứ sáu 12/5/2023
Sáng:
1-7 giờ 00: Dự Lễ trao Quyết định nghỉ hưu cho TTƯT, BSCKII Bùi Công Chiến – GĐ TTYT huyện Dầu Tiếng.
 * Thành phần: TS Chương – GĐ sở, Bs Chín – PGĐ Sở, ThS Hữu.
 * Địa điểm: Hội trường TTYT huyện Dầu Tiếng.
 * Xe: Đ/c Phong.
  
2-9 giờ 00: Dự Lễ phát động ủng hộ làm nhà Đại đoàn kết cho hộ nghèo của tỉnh Điện Biên.
 * Thành phần: BS Thơm – PGĐ Sở.
 * Địa điểm: Hội trường Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bình Dương.
  
3-7 giờ 00: Thẩm định cơ sở bán buôn thuốc (Công ty Buymed Logistics; Công ty TNHH DP Medx).
 * Thành phần: P. Nghiệp vụ Dược, PYT thành phố Thủ Dầu Một.
 * Địa điểm: Thành phố Thủ Dầu Một.
 * Xe: Công ty Dược.
  
4- 8 giờ 00: Học lớp Trung cấp Lý luận chính trị (12/5 – 13/5/2023).
 * Thành phần: ThS Hiếu – VP.
 * Địa điểm: Trường Chính trị tỉnh.
  
5-8 giờ 00: Tiếp công dân định kỳ.
 * Thành phần: CN Lê Thanh Hải - Thanh tra sở.
 * Địa điểm: Sở Y tế.
Chiều:
1- 14 giờ 00: Làm việc với Trường Đại học Y dược Cần Thơ về đào tạo SĐH.
 * Thành phần: Bs Chín – PGĐ Sở, ThS Hữu, ThS Hiếu.
 * Địa điểm: Cần Thơ.
 Xe: Đ/c Hậu.
  
2-14 giờ 00: Họp về xây dựng khu điều trị người bị tam giam, tạm giữ.
 * Thành phần: Bs Thơm – PGĐ sở, KHTC, NVY, BVĐK tỉnh và TM.
 * Địa điểm: Hội trường Sở Y tế.
  
3-13 giờ 30: Dự Đại hội CĐCS Bệnh viện Y học Cổ truyền
 * Thành phần: Đ/c Dương Thị Thu Hồng (Chủ tịch CĐNYT).
 * Địa điểm: Bệnh viện Y học Cổ truyền
  
4-13 giờ 30: Dự Đại hội CĐCS Bệnh viện Phục hồi Chức năng
 * Thành phần: Đ/c Trương Ngọc Minh (Phó Chủ tịch CĐNYT)
 * Địa điểm: Bệnh viện Phục hồi Chức năng
Thứ bảy 13/5/2023
Sáng:
1-7 giờ 30: Tham gia Hội nghị đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tiếp xúc với công nhân lao động và cán bộ công đoàn trên địa bàn tỉnh Bình Dương.
 * Thành phần: BS Nguyên – PGĐ Sở; Đ/c Hồng (Chủ tịch CĐNYT)
 * Địa điểm: Hội trường Trung tâm Văn hóa lao động Bình Dương (Đường D19, KDC Việt Sing, khu phố 4, phường An Phú, thành phố Thuận An).
 * Xe: Đ/c Phong.
  
2-7 giờ 00: Thẩm định cơ sở bán buôn thuốc (Chi nhánh Dược Hậu Giang).
 * Thành phần: P. Nghiệp vụ Dược, PYT thành phố Thủ Dầu Một.
 * Địa điểm: Thành phố Thủ Dầu Một.
 * Xe: Công ty Dược.
  

Nơi nhận:

- Văn phòng UBND tỉnh;

- Ban QLTN - TTHC tỉnh;

- Trung tâm Hành chính công tỉnh;

- BGĐ Sở, TT.ĐU, CĐN;

- Các Phòng CN Sở;

- Các Đơn vị trực thuộc (Website SYT);

- Lưu VT, VP (M).

GIÁM ĐỐC

(Đã ký)

Nguyễn Hồng Chương
LỊCH LÀM VIỆC SỞ Y TẾ Tuần lễ từ ngày 24/4/2023 đến ngày 28/4/2023Lịch làm việcLỊCH LÀM VIỆC SỞ Y TẾ Tuần lễ từ ngày 24/4/2023 đến ngày 28/4/2023/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
24/04/2023 15:00NoĐã ban hành

LỊCH LÀM VIỆC SỞ Y TẾ

Tuần lễ từ ngày 24/4/2023 đến ngày 28/4/2023

(Lịch này thay thư mời họp)

Lich So Y te 24.4 den 28.4.2023.pdf


Thứ hai 24/4/2023:​
Sáng:
1-8 giờ 30: Họp Ban Giám đốc Sở.
 * Thành phần: BGĐ Sở, Chánh VP.
 * Địa điểm: Hội trường A – Sở Y tế.
  
2-9 giờ 30: Họp Giao ban BGĐ, TT.ĐU, CĐNYT, Các phòng chức năng.
 * Thành phần: BGĐ Sở, TT.ĐU, CĐNYT, Lãnh đạo PCN.
 * Địa điểm: Hội trường B – Sở Y tế.
  
3-7 giờ 00: Kiểm tra công tác Y tế Dự phòng.
 * Thành phần: P.NVY; Trung tâm Kiểm soát bệnh tật.
 * Địa điểm: TTYT Dầu Tiếng, TTYT TDM.
 * Xe: CDC.
  
4-8 giờ 00: Học lớp Bồi dưỡng Chuyên viên chính (Từ ngày 24/4 – 28/4/2023)
 * Thành phần: BS Thảo – CV Phòng NVY; CN Lan – CV Văn phòng.
 * Địa điểm: Trường Chính trị tỉnh.
  
5-08 giờ 00: Làm việc với công dân.
 * Thành phần: Thanh tra Sở.
 * Địa điểm: Phòng Tiếp công dân – Sở Y tế.
  
6-8 giờ 00: Tiếp công dân định kỳ.
 * Thành phần: Bs Trần Tấn Tài – Chánh VP.
 * Địa điểm: Sở Y tế.
  
7-8 giờ 00: Trực Bộ phận Y tế – TTHC tỉnh (từ ngày 24/4 - 28/4/2023).
 * Thành phần: TTYT TDM, BVĐK tỉnh, Ban BVSKCB tỉnh.
 * Địa điểm: Tháp B – Tầng 2 – TTHC tỉnh.
Chiều:
1-14 giờ 00: Làm việc với các Ủy ban nhân dân huyện/thị/thành phố về nhu cầu sử dụng đất y tế đến năm 2030, tầm nhìn 2050.
 

* Thành phần: TS Chương – Giám đốc SYT; ThS Chinh – Phó Trưởng phòng KH-TC; ThS Hiếu – CV Văn phòng; BS Vinh – CV phòng NVY.

- BS Chín – Phó Giám đốc SYT; ThS Hữu – Phó Chánh Văn phòng; ThS Hiền – Phó Trưởng phòng NVY; ThS Sơn – CV Thanh tra.

 * Địa điểm: Thủ Dầu Một, Bến Cát.
 Xe: Đ/c Phong, Đ/c Hậu.
  
2-13 giờ 30: Dự Đại hội Công đoàn cơ sở bệnh viện đa khoa Phương Chi
 * Thành phần: Đ/c Hồng – Chủ tịch; Đ/c Minh- PCT; Đ/c Kim Hồng
 * Địa điểm: Hội trường Bệnh viện Đa khoa Phương Chi
  
Thứ ba 25/4/2023:
Sáng:
  
1-8 giờ 00: Làm việc với các Ủy ban nhân dân huyện/thị/thành phố về nhu cầu sử dụng đất y tế đến năm 2030, tầm nhìn 2050.
 

* Thành phần: TS Chương – Giám đốc SYT; ThS Chinh – Phó Trưởng phòng KH-TC; ThS Hiếu – CV Văn phòng; BS Vinh – CV phòng NVY.

- BS Chín – Phó Giám đốc SYT; ThS Hữu – Phó Chánh Văn phòng; ThS Hiền – Phó Trưởng phòng NVY; ThS Sơn – CV Thanh tra.

- BS Nguyên – Phó Giám đốc SYT; BS Đạt – Trưởng phòng KH-TC; BS Thảo – CV phòng NVY; BS Tài – Chánh Văn phòng.

 * Địa điểm: Dĩ An, Bàu Bàng, Bắc Tân Uyên.
 Xe: Đ/c Phong, Đ/c Hậu, TTKN.
  
2-8 giờ 00: Kiểm tra việc thực hiện các quy định pháp luật tại BVĐK, PKĐK đợt 01/2023. (từ ngày 25/4/2023 đến ngày 27/4/2023).
 * Thành phần: Thanh tra Sở, Phòng Nghiệp vụ Y, Phòng Nghiệp vụ Dược, PYT TX Bến Cát, PYT TP Dĩ An, PYT TP Tân Uyên.
 * Địa điểm: Bến Cát, Dĩ An, Tân Uyên.
 * Xe: Cá nhân.
  
3-8 giờ 00: Tiếp công dân định kỳ.
 * Thành phần: ThS Bùi Minh Hiền – Phó Trưởng phòng NVY.
 * Địa điểm: Sở Y tế.
  
Chiều:
  
1-14 giờ 00: Làm việc với các Ủy ban nhân dân huyện/thị/thành phố về nhu cầu sử dụng đất y tế đến năm 2030, tầm nhìn 2050.
 

* Thành phần: TS Chương – Giám đốc SYT; ThS Chinh – Phó Trưởng phòng KH-TC; ThS Hiếu – CV Văn phòng; BS Vinh – CV phòng NVY.

- BS Chín – Phó Giám đốc SYT; ThS Hữu – Phó Chánh Văn phòng; ThS Hiền – Phó Trưởng phòng NVY; ThS Sơn – CV Thanh tra.

- BS Nguyên – Phó Giám đốc SYT; BS Đạt – Trưởng phòng KH-TC; BS Thảo – CV phòng NVY; BS Tài – Chánh Văn phòng.

 * Địa điểm: Thuận An, Dầu Tiếng, Tân Uyên.
 Xe: Đ/c Phong, Đ/c Hậu, TTKN.
  
Thứ tư 26/4/2023
Sáng:
  
1-8 giờ 00: Làm việc với Ban QLCKCN tỉnh về nhu cầu sử dụng đất y tế đến năm 2030, tầm nhìn 2050.
 * Thành phần: TS Chương – Giám đốc SYT; ThS Chinh – Phó Trưởng phòng KH-TC; ThS Hiếu – CV Văn phòng; BS Vinh – CV phòng NVY.
 * Địa điểm: Hội trường Ban QLCKCN.
  
2-8 giờ 00: Làm việc với các Ủy ban nhân dân huyện/thị/thành phố về nhu cầu sử dụng đất y tế đến năm 2030, tầm nhìn 2050.
 * Thành phần: BS Nguyên – Phó Giám đốc SYT; BS Đạt – Trưởng phòng KH-TC; BS Thảo – CV phòng NVY; BS Tài – Chánh Văn phòng.
 * Địa điểm: Phú Giáo.
 Xe: TTKN.
  
3-8 giờ 30: Họp cho ý kiến giải quyết vướng mắc về thủ tục chuyển từ hình thức giao đất sang thuê đất của TT.CSSKSS.
 * Thành phần: Bs Chín – PGĐ sở, P.KHTC, VP; TT.CSSKSS và các sở ngành : Tài chính, Tài nguyên môi trường.
 * Địa điểm: Hội trường Sở Y tế.
  
4-7 giờ 00: Kiểm tra công tác Y tế Dự phòng.
 * Thành phần: P.NVY; Trung tâm Kiểm soát bệnh tật.
 * Địa điểm: Thuận An.
 * Xe: CDC.
  
5-7 giờ 00: Hậu kiểm các cơ sở KSK lái xe, cơ sở tự công bố tiêm chủng, an toàn sinh học, cơ sở hướng dẫn thực hành cấp CCHN.
 * Thành phần: Theo Kế hoạch số 27/KH-SYT ngày 06/4/2023 của Sở Y tế
 * Địa điểm: PKĐK Phúc An Khang, PKĐK Thánh Tâm (Thuận An).
 * Xe: Đ/c Hậu.
  
6-8 giờ 00: Tiếp công dân định kỳ.
 * Thành phần: Ds Thúy – PTP.NVD.
 * Địa điểm: Sở Y tế.
Chiều:
1-14 giờ 00: Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì họp nghe báo cáo kết quả thực hiện kiến nghị kiểm toán về huy động nguồn lực phòng, chống dịch (Ban thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh chuẩn bị nội dung).
 * Thành phần: Bs Nguyên – PGĐ Sở, P.KHTC.
 * Địa điểm: Phòng họp B – UBND tỉnh.
  
2-14 giờ 00: Làm việc công tác cán bộ và giải quyết những vấn đề khó khăn Trung tâm Y tế thị xã Bến Cát. (TTYT Bến Cát chuẩn bị nội dung báo cáo).
 * Thành phần: TS Chương – Giám đốc SYT; BS Chín – Phó Giám đốc SYT; BS Tài – Chánh VP; BS Đạt – TP. KHTC; Ths Hiền – PTP Nghiệp vụ Y.
 * Địa điểm: Trung tâm Y tế thị xã Bến Cát.
 Xe: Đ/c Phong.
  
3-14 giờ 00: Kiểm tra công tác Y tế Dự phòng.
 * Thành phần: Bs Chín – PGĐ sở, ThS Hiền, ThS Chinh, ThS Phúc.
 * Địa điểm: CDC tỉnh.
  
4-13 giờ 30: Dự Đại hội Công đoàn cơ sở bệnh viện đa khoa Vạn Phúc 2
 * Thành phần: Đ/c Hồng – Chủ tịch; Đ/c Minh- PCT; Đ/c Kim Hồng
 * Địa điểm: Hội trường Bệnh viện Đa khoa Vạn Phúc 2
  
Thứ năm 27/4/2023
Sáng:
1-9 giờ 00: Làm việc với Trung tâm Sức khỏe Lao động và Môi trường, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh chuẩn bị sắp xếp số người làm việc (Trung tâm Sức khỏe Lao động và Môi trường chuẩn bị nội dung báo cáo).
 * Thành phần: BS Chín – Phó Giám đốc SYT; ThS Hữu – Phó Chánh Văn phòng; ThS Hiếu – CV Văn phòng; ThS Thủy – Kế toán trưởng SYT; Giám đốc, Lãnh đạo phòng TC-HC, Kế toán trưởng Trung tâm KSBT tỉnh.
 * Địa điểm: Trung tâm Trung tâm Sức khỏe Lao động và Môi trường.
  
2-7 giờ 00: Hậu kiểm các cơ sở KSK lái xe, cơ sở tự công bố tiêm chủng, an toàn sinh học, cơ sở hướng dẫn thực hành cấp CCHN.
 * Thành phần: Theo Kế hoạch số 27/KH-SYT ngày 06/4/2023 của Sở Y tế
 * Địa điểm: PKĐK Bảo An; PKĐK Y khoa Sài Gòn thuộc Cty TNHH Y khoa Sài Gòn Khang Hoàng (Dĩ An).
 * Xe: Đ/c Hậu
  
3-8 giờ 00: Tiếp công dân định kỳ.
 * Thành phần: Bs Ngô Phát Đạt - TP. KHTC.
 * Địa điểm: Sở Y tế.
Chiều :
1-13 giờ 30: Dự cùng Chủ tịch UBND tỉnh tiếp và làm việc với Lãnh đạo Cục Cảnh sát QLHC về TTXH (C06) về tình hình thực hiện Nghị quyết số 50/NQ-CP ngày 08/3/2023 của Chính phủ.
 * Thành phần: Bs Chín – PGĐ Sở.
 * Địa điểm: Phòng họp A – UBND tỉnh.
  
2-14 giờ 00: Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì họp Tổ công tác chỉ đạo, theo dõi việc triển khai thực hiện Cụm dự án Bệnh viện đa khoa 1.500 giường.
 * Thành phần: Bs Thơm – PGĐ Sở.
 * Địa điểm: Phòng họp B – UBND tỉnh.
  
3-14 giờ 00: Họp Tổ Thẩm định đấu thầu Sở Y tế.
 * Thành phần: Bs Nguyên – PGĐ Sở, và theo Quyết định số 1007/QĐ-SYT ngày 18/04/2023 của Giám đốc Sở Y tế tỉnh Bình Dương.
 * Địa điểm: Hội trường Sở Y tế.
  
4-13 giờ 30: Dự Đại hội Công đoàn cơ sở TT.CSSKSS
 * Thành phần: Đ/c Hồng – Chủ tịch; Đ/c Minh- PCT; Đ/c Kim Hồng
 * Địa điểm: Hội trường TT.CSSKSS
Thứ sáu 28/4/2023
Sáng:
1-6 giờ 30: Dự Lễ viếng Nghĩa trang liệt sỹ tỉnh.
 * Thành phần: Giám đốc sở, CT. CĐNYT, BT. Đoàn TNCS.HCM.
 * Địa điểm: Nghĩa trang liệt sỹ tỉnh.
 * Xe: Đ/c Phong.
  
2-9 giờ 30: Dự họp mặt kỷ niệm 48 năm ngày Giải phóng hoàn toàn miền Nam - thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2023); ngày Quốc tế Lao động 1/5 và 133 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2023)
 * Thành phần: TS Chương – GĐ sở.
 * Địa điểm: Trung tâm Hội nghị và Triển lãm tỉnh.
  
3-7 giờ 00: Thẩm định cấp GPHĐ, DMKT đối với cơ sở KCB chuyên khoa trên địa bàn Thủ Dầu Một, Tân Uyên.
 * Thành phần: Lãnh đạo Sở Y tế, Phòng NVY, PYT TDM, PYT Tân Uyên.
 * Địa điểm: Các PK chuyên khoa trên địa bàn Thủ Dầu Một, Tân Uyên.
 * Xe: Đ/c Hậu
  
4-8 giờ 00: Họp giao ban khối dự phòng và báo cáo công tác kiểm tra, giám sát công tác Y tế Dự phòng quý I/2023.
 * Thành phần: Bs Chín – PGĐ sở, P.NVY, KHTC, CDC, TT.SKLĐMT, ATVSTP; Lãnh đạo, KHTC, TK.KSDB 09 TTYT huyện thị.
 * Địa điểm: CDC tỉnh (CDC chuẩn bị nội dung báo cáo).
  
5- 8 giờ 00: Họp hỗ trợ sinh viên YTCC thực tập tại tỉnh.
 * Thành phần: BS Chín – Phó Giám đốc SYT; BS Tài – Chánh Văn phòng; Lãnh đạo Chi cục ATVSTP; Lãnh đạo Trung tâm KSBT tỉnh.
 * Địa điểm: Hội trường A, Sở Y tế.
  
6- 8 giờ 00: Học lớp Trung cấp Lý luận chính trị (28/4 - 29/4/2023).
 * Thành phần: ThS Hiếu – VP.
 * Địa điểm: Trường Chính trị tỉnh.
  
7-8 giờ 00: Tiếp công dân định kỳ.
 * Thành phần: CN Lê Thanh Hải - Thanh tra sở.
 * Địa điểm: Sở Y tế.
  
Chiều :
1-14 giờ 00: Họp Chi bộ Cơ quan Sở Y tế.
 * Thành phần: Đảng viên Chi bộ cơ quan.
 * Địa điểm: Hội trường B – Sở Y tế.
  
2-13 giờ 30: Dự Đại hội Công đoàn cơ sở bệnh viện đa khoa Vạn Phúc 1
 * Thành phần: Đ/c Hồng – Chủ tịch; Đ/c Minh- PCT; Đ/c Kim Hồng
 * Địa điểm: Hội trường Bệnh viện Đa khoa Vạn Phúc 1
 

Nơi nhận:

- Văn phòng UBND tỉnh;

- Ban QLTN - TTHC tỉnh;

- Trung tâm Hành chính công tỉnh;​

- BGĐ Sở, TT.ĐU, CĐN;

- Các Phòng CN Sở;

- Các Đơn vị trực thuộc (Website SYT);

- Lưu VT, VP (M).

 

KT.GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

(Đã ký)

Đoàn Thị Hồng Thơm

LỊCH LÀM VIỆC SỞ Y TẾ Tuần lễ từ ngày 17/4/2023 đến ngày 22/4/2023Lịch làm việcLỊCH LÀM VIỆC SỞ Y TẾ Tuần lễ từ ngày 17/4/2023 đến ngày 22/4/2023/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
17/04/2023 15:00NoĐã ban hành

LỊCH LÀM VIỆC SỞ Y TẾ

Tuần lễ từ ngày 17/4/2023 đến ngày 22/4/2023

 (Lịch này thay thư mời họp)​

Lich So Y te 17-4 den 23-4-2023.pdf

Thứ hai 17/4/2023:
Sáng:
  
1-8 giờ 30: Họp Ban Giám đốc Sở.
 * Thành phần: BGĐ Sở, Chánh VP.
 * Địa điểm: Hội trường A – Sở Y tế.
  
2-7 giờ 00: Kiểm tra công tác Y tế Dự phòng.
 * Thành phần: BS Chín – PGĐ Sở; P.NVY; Trung tâm Kiểm soát bệnh tật.
 * Địa điểm: TTYT Bàu Bàng, TTYT Bến Cát.
 * Xe: CDC.
  
3-8 giờ 00: Tiếp công dân định kỳ.
 * Thành phần: Bs Trần Tấn Tài – Chánh VP.
 * Địa điểm: Sở Y tế.
  
4-8 giờ 00: Trực Bộ phận Y tế – TTHC tỉnh (từ ngày 17/4 - 21/4/2023).
 * Thành phần: TTYT TDM, BVĐK tỉnh, Ban BVSKCB tỉnh.
 * Địa điểm: Tháp B – Tầng 2 – TTHC tỉnh.
  
Chiều:
  
1-14 giờ 00: Họp Tổ xác minh nội dung đơn tố cáo của công dân.
 * Thành phần: TS Chương – GĐ Sở; Thanh tra; BS Vinh – Phòng NVY.
 * Địa điểm: Hội trường A, Sở Y tế.
  
2-14 giờ 00: Họp xem xét kỷ luật viên chức.
 * Thành phần: Bs Chín – PGĐ Sở, ThS Hữu – PCVP.
 * Địa điểm: Phòng họp 2 - Trung tâm Kiểm soát bệnh tật.
  
3-13 giờ 30: Họp chuẩn bị tổng kết theo Chỉ thị 24.
 * Thành phần: Bs Nguyên - PGĐ sở; Văn phòng; Phòng NVY, Phòng KH-TC, BV YHCT.
 * Địa điểm: Hội trường B, Sở Y tế.
  
4-15 giờ 00: Họp Tổ thẩm định đấu thầu Sở Y tế.
 * Thành phần: Tổ thẩm định đấu thầu Sở Y tế.
 * Địa điểm: Hội trường Sở Y tế.
  
Thứ ba 18/4/2023:
Sáng:
  
1-8 giờ: Họp tiếp xúc cử tri chuyên đề trước kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV.
 * Thành phần: TS Chương – GĐ Sở.
 * Địa điểm: Hội trường Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh (Tầng 20, tháp B).
  
2-8 giờ 00: Họp với Đoàn giám sát Hội đồng nhân dân tỉnh.
 * Thành phần: BS Nguyên  - PGĐ Sở Y tế.
 * Địa điểm: Hội trường A, HĐND tỉnh (Tầng 15, tháp B).
  
3- 8 giờ 00: Thăm tặng quà người khuyết tật tiêu biểu nhân ngày Người khuyết tật Việt Nam 18/4/2023 địa bàn huyện Bàu Bàng (theo Kế hoạch số 2527/KH-NCTVNKT ngày 4/4/2023 của Ban công tác về người khuyết tật tỉnh).
 * Thành phần: BS Thơm - PGĐ Sở Y tế.
 * Địa điểm: Hội trường UBND xã Tân Hưng.
 Xe: Sở Lao động TB&XH bố trí (Tập trung Tầng 1 – TTHC).
  
4-9 giờ 00: Dự Hội nghị lấy phiếu tín nhiệm, quy trình bổ nhiệm PGĐ TTYT.
 * Thành phần: ThS Hữu – PCVP.
 * Địa điểm: Trung tâm Y tế Dầu Tiếng.
 Xe: Đ/c Phong.
  
5-8 giờ 00: Kiểm tra việc thực hiện các quy định pháp luật tại các cơ sở quan trắc môi trường lao động năm 2023 và Kiểm tra PKĐK đợt 01/2023. (Từ ngày 18/4/2023 đến ngày 20/4/2023)
 * Thành phần: Thanh tra Sở, Phòng Nghiệp vụ Y.
 * Địa điểm: Thủ Dầu Một, Thuận An.
 * Xe: Cá nhân.
  
6-7 giờ 00: Hậu kiểm các cơ sở KSK lái xe, cơ sở tự công bố tiêm chủng, an toàn sinh học, cơ sở hướng dẫn thực hành cấp CCHN.
 * Thành phần: Theo Kế hoạch số 27/KH-SYT ngày 06/4/2023 của Sở Y tế
 * Địa điểm: PKĐK Phúc An (TDM); PKĐK An Phước Sài Gòn (Tân Uyên).
 * Xe: Đ/c Hậu.
  
7-7 giờ 00: Kiểm tra công tác Y tế Dự phòng.
 * Thành phần: BS Chín – PGĐ Sở; P.NVY; TT.KSBT tỉnh.
 * Địa điểm: TTYT Phú Giáo, TTYT Bắc Tân Uyên.
 * Xe: CDC.
  
8-8 giờ 00: Tiếp công dân định kỳ.
 * Thành phần: ThS Bùi Minh Hiền – Phó Trưởng phòng NVY.
 * Địa điểm: Sở Y tế.
  
Chiều :
  
1-14 giờ 00: Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì họp Ban cán sự Đảng về nội dung (2): Sở Y tế báo cáo Đề án Phát triển tổng thể ngành y tế tỉnh Bình Dương đến năm 2030.
 * Thành phần: Các thành viên Ban Chỉ đạo theo Quyết định số 1198/QĐ-UBND ngày 20/5/2022 của UBND tỉnh (TS Nguyễn Hồng Chương – GĐ Sở, PGS.TS Nguyễn Lân Hiếu – GĐ BVĐK tỉnh), Bs Thơm – PGĐ Sở, Bs Tài – CVP, Bs Đạt, ThS Chinh (P.KHTC), ThS Sơn.
 * Địa điểm: Phòng họp A - UBND tỉnh.
  
Thứ tư 19/4/2023
Sáng:
  
1-8 giờ 00: Họp Đảng ủy Sở Y tế.
 * Thành phần: BCH Đảng ủy Sở.
 * Địa điểm: Hội trường Sở Y tế.
  
2-7 giờ 00: Hậu kiểm các cơ sở khám sức khoẻ lái xe, cơ sở tự công bố tiêm chủng, an toàn sinh học, cơ sở hướng dẫn thực hành cấp CCHN.
 * Thành phần: Theo Kế hoạch số 27/KH-SYT ngày 06/4/2023 của Sở Y tế
 * Địa điểm: PKĐK Thuận Thảo, PKĐK Nhân Nghĩa (Bến Cát).
 * Xe: Đ/c Hậu.
  
3-7 giờ 00: Kiểm tra công tác Y tế Dự phòng.
 * Thành phần: BS Chín – PGĐ Sở; P.NVY; Trung tâm Kiểm soát bệnh tật.
 * Địa điểm: TTYT Tân Uyên, TTYT Dĩ An.
 * Xe: CDC.
  
4-8 giờ 00: Xét duyệt thanh quyết toán NSNN năm 2022.
 * Thành phần: Đại diện Lãnh đạo sở, P.KHTC Sở Y tế.
 * Địa điểm: Bệnh viện Phục hồi chức năng.
  
5-8 giờ 00: Tiếp công dân định kỳ.
 * Thành phần: Ds Thúy – TP.NVD.
 * Địa điểm: Sở Y tế.
  
Chiều:
  
1-16 giờ 00: Họp kê khai giá thuốc CTCP Dược phẩm Korea United Pharm.
 * Thành phần: Bs Thơm - PGĐ Sở, P.NVD, KHTC, Đại diện STC, SCT.
 * Địa điểm: Sở Y tế.
  
Thứ năm 20/4/2023
Sáng:
  
1-8 giờ 00: Tiếp nhận giám sát của HĐND tỉnh.
 * Thành phần: BS Nguyên – PGĐ Sở Y tế; Đại diện Văn phòng, Phòng Nghiệp vụ Y, Nghiệp vụ Dược, Kế hoạch – Tài chính; Lãnh đạo BVĐK tỉnh, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật; Đại diện TTYT, PYT huyện/thị/thành phố.
 * Địa điểm: Hội trường A, HĐND tỉnh (Tầng 15, tháp B).
  
2- 7 giờ 30: Họp Hội đồng GĐYK tỉnh (cả ngày).
 * Thành phần: Bs Thơm – PGĐ Sở.
 * Địa điểm: Hội trường TT.GĐYK tỉnh
  
3-7 giờ 00: Hậu kiểm các cơ sở KSK lái xe, cơ sở tự công bố tiêm chủng, an toàn sinh học, cơ sở hướng dẫn thực hành cấp CCHN.
 * Thành phần: Theo Kế hoạch số 27/KH-SYT ngày 06/4/2023 của Sở Y tế
 * Địa điểm: BV Quốc tế Columbia Asia; BVĐK Phương Chi.
 * Xe: Đ/c Hậu.
  
4- 7 giờ 30: Dự Đại hội điểm CĐCS BVĐK tỉnh.
 * Thành phần: Thường trực CĐN, Chủ tịch hoặc PCT các CĐCS trực thuộc
 * Địa điểm: Hội trường C - BVĐK tỉnh.
  
5- 8 giờ 00: Tiếp công dân định kỳ.
 * Thành phần: Bs Ngô Phát Đạt - TP. KHTC.
 * Địa điểm: Sở Y tế.
  
Chiều:
1- 14 giờ 00: Họp dự án trang thiết bị Bệnh viện 1500 giường.
 * Thành phần: TS Chương – GĐ Sở, P.KHTC, NVY; Mời dự: Sở KHĐT, Sở Tài chính, Sở Xây dựng, BVĐK tỉnh.
 * Địa điểm: Hội trường A – Sở Y tế.
  
2-14 giờ 00: Họp Hội đồng xét cấp Chứng chỉ hành nghề KBCB đợt 04 năm 2023, xét cơ sở đủ điều kiện tiếp nhận và hướng dẫn thực hành khám bệnh, chữa bệnh trên địa bàn tỉnh.
 * Thành phần: Theo Quyết định số 45/QĐ-SYT ngày 13/01/2023; BS Nguyễn Văn Tính – PGĐ BVĐK tỉnh; BS Phạm Duy Tâm – PGĐ BV YHCT; BS Lại Văn Thăng – GĐ BV PHCN.
 * Địa điểm: Hội trường B, Sở Y tế.
  
Thứ sáu 21/4/2023
Sáng:
1-8 giờ 00: Dự Hội nghị tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV
 * Thành phần: BS Nguyên – PGĐ Sở.
 * Địa điểm: Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị thành phố Thuận An.
 * Xe: Đ/c Phong.
  
2-7 giờ 00: Thẩm định cấp bổ sung phạm vi chuyên môn và DMKT đối với cơ sở KCB (PKĐK).
 * Thành phần: Đại diện Lãnh đạo Sở Y tế, Phòng NVY, PYT Thuận An, Bác sĩ BVĐK tỉnh (Chuyên khoa Ngoại, Nhi, Sản, RHM, Tâm thần, Nội soi).
 * Địa điểm: PKĐK Medic Thuận An; PKĐK Medic Đông Nam.
 * Xe: Đ/c Hậu.
  
3- 7 giờ 30: Dự Đại hội CTCP BVĐK Châu Thành – Nam Tân Uyên.
 * Thành phần: Thường trực CĐN.
 * Địa điểm: BVĐK Châu Thành – Nam Tân Uyên.
  
4- 8 giờ 00: Học lớp Trung cấp lý luận chính trị (21/4 - 22/4/2023).
 * Thành phần: ThS Hiếu – VP.
 * Địa điểm: Trường Chính trị tỉnh.
  
5-8 giờ 00: Tiếp công dân định kỳ.
 * Thành phần: CN Lê Thanh Hải - Thanh tra sở.
 * Địa điểm: Sở Y tế.
  
Thứ bảy 22/4/2023
Sáng:
1-7 giờ 00: Thẩm định cấp bổ sung phạm vi chuyên môn và DMKT đối với cơ sở KCB (PKCK).
 * Thành phần: Đại diện Lãnh đạo Sở Y tế, Phòng NVY, PYT Dĩ An.
 * Địa điểm: PKCK trên địa bàn thành phố Dĩ An.
 * Xe: Đ/c Hậu.
  

Nơi nhận:

- Văn phòng UBND tỉnh;

- Ban QLTN - TTHC tỉnh;

- Trung tâm Hành chính công tỉnh;

- BGĐ Sở, TT.ĐU, CĐN;

- Các Phòng CN Sở;

- Các Đơn vị trực thuộc (Website SYT);

- Lưu VT, VP (M).

KT.GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

(Đã ký)

Quách Trung Nguyên

 

LỊCH LÀM VIỆC SỞ Y TẾ Tuần lễ từ ngày 03/4/2023 đến ngày 08/4/2023Lịch làm việcLỊCH LÀM VIỆC SỞ Y TẾ Tuần lễ từ ngày 03/4/2023 đến ngày 08/4/2023/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
03/04/2023 17:00NoĐã ban hành

LỊCH LÀM VIỆC SỞ Y TẾ

Tuần lễ từ ngày 03/4/2023 đến ngày 08/4/2023

 (Lịch này thay thư mời họp)

Lich So Y te 03.4 den 08.4.2023.pdf


Thứ hai 03/4/2023:​
Sáng:
1-TS Nguyễn Hồng Chương - GĐ sở đi công tác từ ngày 2/4-8/4/2023.
  
2-8 giờ 00: Hội nghị trực tuyến Chính phủ với địa phương.
 * Thành phần: BS Chín – PGĐ Sở.
 * Địa điểm: Phòng họp A – UBND tỉnh.
  
3-8 giờ 00: Hội nghị hướng dẫn chuẩn hóa và cập nhật danh mục quản lý khám chữa bệnh BHYT theo Quyết định số 3618/QĐ-BHXH của BHXH Việt Nam và chuẩn định dạng đầu ra theo QĐ số 130-BYT của Bộ Y tế.
 * Thành phần: Bs Thơm – PGĐ Sở, Phòng Nghiệp vụ Y (cả ngày).
 * Địa điểm: Phòng họp trực tuyến tầng 3 – BHXH tỉnh Bình Dương.
  
4-8 giờ 00: Hoàn thành việc rà soát chấm điểm CCHC năm 2022, bổ sung tài liệu kiểm chứng nộp Hội đồng chấm điểm CCHC tỉnh.
 * Thành phần: CBCC Văn phòng.
 * Địa điểm: Sở Y tế.
  
5-8 giờ 00: Tiếp công dân định kỳ.
 * Thành phần: Bs Trần Tấn Tài – Chánh VP.
 * Địa điểm: Sở Y tế.
  
6-8 giờ 00: Trực Bộ phận Y tế – TTHC tỉnh (từ ngày 03/4 – 07/4/2023).
 * Thành phần: TTYT TDM, BVĐK tỉnh, Ban BVSKCB tỉnh.
 * Địa điểm: Tháp B – Tầng 2 – TTHC tỉnh.
  
Chiều:
1-13 giờ 30: Hội nghị trực tuyến Chính phủ với địa phương.
 * Thành phần: Bs Nguyên – PGĐ Sở.
 * Địa điểm: Phòng họp A – UBND tỉnh.
  
2-13 giờ 10: Làm việc với viên chức là bác sĩ nghỉ việc.
 * Thành phần: BS Chín – PGĐ Sở, BS Tài – Chánh VP, ThS Hữu – Phó Chánh VP, ThS Hiếu – CV Văn phòng và Lãnh đạo, viên chức BVĐK tỉnh (Có thư mời riêng).
 * Địa điểm: Hội trường A – Sở Y tế.
  
  
3-14 giờ 00: Họp Ban chỉ đạo triển khai tháng hành động ATVSTP.
 * Thành phần: Bs Chín – PGĐ Sở, P.NVY, CC.ATVSTP; Lãnh đạo và TK.ATVSTP các TTYT.
 * Địa điểm: Chi cục ATVSTP.
  
4-15 giờ 00: Làm việc với lãnh đạo và viên chức TTYT huyện Dầu Tiếng.
 * Thành phần: Bs Chín, BS Tài – Chánh VP, ThS Hữu – Phó Chánh VP, ThS Hiếu – CV Văn phòng và Lãnh đạo, viên chức TTYT huyện Dầu Tiếng (Có thư mời riêng).
 * Địa điểm: Hội trường A – Sở Y tế.
  
5-16 giờ 00: Giám sát đột xuất công tác tiêm chủng đầy đủ tại TYT thuộc TTYT thị xã Tân Uyên.
 * Thành phần: Bs Chín – PGĐ Sở, P.NVY, CDC tỉnh.
 * Địa điểm: TYT thuộc TTYT thị xã Tân Uyên.
  
Thứ ba 04/4/2023:
Sáng:
  
1-7 giờ 00: Thẩm định cấp bổ sung phạm vi chuyên môn và danh mục kỹ thuật đối với cơ sở KCB.
 * Thành phần: Bs Thơm – PGĐ sở, P.NVY, PYT TX. Tân Uyên, Bác sĩ chuyên khoa Thận nhân tạo BVĐK tỉnh.
 * Địa điểm: Trung tâm Y tế thị xã Tân Uyên.
 * Xe: Đ/c Phong.
  
2-9 giờ 30: Họp thông qua danh mục và cấu hình thiết bị đầu tư cho dự án nâng cấp TTYT huyện Dầu Tiếng.
 * Thành phần: Bs Chín – PGĐ Sở, P.NVY, KHTC.
 * Địa điểm: Phòng họp – UBND huyện Dầu Tiếng.
 * Xe: Cá nhân.
  
3-8 giờ 00: Kiểm tra việc thực hiện các quy định pháp luật về hành nghề y dược tư nhân đợt 1 năm 2023. (Từ ngày 04/4/2023 đến ngày 05/4/2023)
 * Thành phần: Thanh tra Sở, Phòng Nghiệp vụ Y, PA03, Phòng Y tế Thủ Dầu Một, Thuận An, Tân Uyên.
 * Địa điểm: Thủ Dầu Một, Thuận An, Tân Uyên.
 * Xe: Cá nhân.
  
4- 8 giờ 00: Họp về kế hoạch triển khai thành lập cơ sở điều trị cắt cơn nghiện ma túy tại gia đình và cộng đồng trên địa bàn tỉnh.
 * Thành phần: Bs Thơm – PGĐ sở (cùng công tác tại TTYT Tân Uyên).
 * Địa điểm: TTYT thị xã Tân Uyên.
  
5- 7 giờ 30: Nhận thuốc tài trợ từ các Cty cho Ban Liên lạc QDYMĐ.
 * Thành phần: Ds Châu – Nguyên PGĐ Sở, Đ/c Hậu – VP.
 * Địa điểm: Các Cty dược.
 Xe: Đ/c Hậu.
  
6- 7 giờ 30: Học lớp Cao cấp Lý luận chính trị. (Từ ngày 04/4 - 07/4/2023)
 * Thành phần: DS Phương – Chánh Thanh tra Sở.
 * Địa điểm: Trường chính trị tỉnh.
  
7-8 giờ 00: Xét duyệt thanh quyết toán NSNN năm 2022 (Ngày 04, 05/4/2023).
 * Thành phần: Đại diện Lãnh đạo sở, P.KHTC Sở Y tế.
 * Địa điểm: Bệnh viện đa khoa tỉnh.
  
8-8 giờ 00: Tiếp công dân định kỳ.
 * Thành phần: ThS Bùi Minh Hiền – Phó Trưởng phòng NVY.
 * Địa điểm: Sở Y tế.
Chiều:
1-14 giờ 00: Dự họp lấy ý kiến dự án Luật Phòng thủ dân sự.
 * Thành phần: Bs Nguyên – PGĐ Sở.
 * Địa điểm: Trung tâm GDQP - Bộ Chỉ huy QS tỉnh.
  
2-14 giờ 00: Họp báo thường kỳ Quí I/2023.
 * Thành phần: Bs Chín – PGĐ Sở.
 * Địa điểm: Trung tâm Hội nghị triển lãm.
  
Thứ tư 05/4/2023
Sáng:
  
1-8 giờ 00: Họp hội đồng chuyên môn - đánh giá tai biến sau tiêm chủng.
 * Thành phần: Bs Thơm – PGĐ, Theo QĐ số 977/QĐ-SYT ngày 08/08/2022 của SYT, Viện Pasteur thành phố Hồ Chí Minh.
 * Địa điểm: Hội trường CDC.
  
2-10 giờ 00: Làm việc với TT. GĐYK.
 * Thành phần: Bs Thơm – PGĐ sở, P.NVY.
 * Địa điểm: TT. GĐYK.
  
3-8 giờ 00: Tổng kết thi đua khối TTYT các huyện, thị, thành phố.
 * Thành phần: Bs Nguyên – PGĐ sở, VP sở.
 * Địa điểm: TTYT huyện Bắc Tân Uyên.
 Xe: Đ/c Phong.
  
4-7 giờ 00: Thẩm định cấp bổ sung phạm vi chuyên môn và danh mục kỹ thuật đối với cơ sở KCB.
 * Thành phần: Đại diện Lãnh đạo SYT, P.NVY, PYT Thuận An, Bác sĩ chuyên khoa Chấn thương chỉnh hình BVĐK tỉnh.
 * Địa điểm: Phòng khám chuyên khoa Chấn thương chỉnh hình (Lái Thiêu, Thuận An, Bình Dương).
 * Xe: Đ/c Hậu.
  
5-8 giờ 00: Tiếp công dân định kỳ.
 * Thành phần: Ds Quách Ái Quốc – TP.NVD.
 * Địa điểm: Sở Y tế.
  
Chiều:
1-14 giờ 00: Họp kê khai giá thuốc CTy TNHH Abbott Healthcare Việt Nam.
 * Thành phần: BS Thơm – Phó Giám đốc SYT, P.Nghiệp vụ Dược, P.Kế hoạch – Tài chính, Sở Tài chính, Sở Công thương.
 * Địa điểm: Sở Y tế.
  
2-14 giờ 00: Trao đổi kinh nghiệm trong xây dựng chính sách.
 * Thành phần: ThS Hiếu, CN.Nhị - CV Văn phòng.
 

* Địa điểm: Sở Y tế tỉnh Đồng Nai.

* Xe: Đ/c Phong.

  
Thứ năm 06/4/2023
Sáng:
1-8 giờ 00: Họp Hội đồng Giám định Y khoa tỉnh.
 * Thành phần: Bs Thơm – PGĐ Sở.
 * Địa điểm: Hội trường TT. Giám định Y khoa tỉnh.
  
2-8 giờ 00: Tham gia Đoàn Giám sát của HĐND tỉnh.
 * Thành phần: Bs Nguyên – PGĐ Sở.
 * Địa điểm: Theo lịch GS của HĐND.
  
3-8 giờ 00: Học lớp Cao cấp Lý luận chính trị.
 * Thành phần: Bs Chín – PGĐ Sở.
 * Địa điểm: Trường Chính trị BP.
  
4-8 giờ 00: Làm việc với Đoàn công tác Bộ Y tế về đánh giá thực trạng nghiên cứu, phát triển sản xuất TTBYT trong nước.
 * Thành phần: Bs Thơm – PGĐ Sở,  Phòng Nghiệp vụ Y, Phòng Nghiệp vụ Dược, Phòng KH-TC.
 * Địa điểm: Hội trường B – Sở Y tế.
  
5-10 giờ 00: Làm việc với Đoàn công tác Bộ Y tế về đánh giá thực trạng nghiên cứu, phát triển sản xuất TTBYT trong nước.
 * Thành phần: Phòng Nghiệp vụ Y.
 * Địa điểm: BVĐK tỉnh.
  
7-8 giờ 00: Tham dự Hội nghị giao ban ngành Thanh tra Bình Dương.
 * Thành phần: Thanh tra Sở (CN Hải, ThS Sơn).
 * Địa điểm: Hội trường Thanh tra tỉnh.
  
8-8 giờ 00: Xét duyệt thanh quyết toán NSNN năm 2022.
 * Thành phần: Đại diện Lãnh đạo sở, P.KHTC Sở Y tế.
 * Địa điểm: Chi cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình.
  
9-8 giờ 00: Tiếp công dân định kỳ.
 * Thành phần: Bs Ngô Phát Đạt - TP. KHTC.
 * Địa điểm: Sở Y tế.
  
Chiều:
  
1-14 giờ 00: Làm việc với Đoàn công tác Bộ Y tế về đánh giá thực trạng nghiên cứu, phát triển sản xuất TTBYT trong nước.
 * Thành phần: Các doanh nghiệp, công ty, kinh doanh TTBYT.
 * Địa điểm: Hội trường A – Sở Y tế.
  
2-14 giờ 00: Họp thống nhất số lượng người làm việc theo Thông tư số 03/2023/TT-BYT ngày 17/02/2023 và hợp đồng làm việc theo Nghị định 111/2022/NĐ-CP ngày 30/12/2022.
 * Thành phần: BS Nguyên – PGĐ Sở, BS Tài – Chánh VP, ThS Hữu – Phó Chánh VP, ThS Hiếu, CN. Nhị – CV Văn phòng và Lãnh đạo đơn vị, Phòng Tổ chức cán bộ, Tổ chức – Hành chính các đơn vị sự nghiệp thuộc Sở Y tế (Lịch này thay thư mời).
 * Địa điểm: Hội trường B – Sở Y tế.
  
3-14 giờ 00: Họp BTV Công đoàn Ngành Y tế.
 * Thành phần: Ban Thường vụ + Kế toán CĐN.
 * Địa điểm: Hội trường Trung tâm KSBT.
  
Thứ sáu 07/4/2023
Sáng:
 
1-8 giờ 30: Dự kiến họp về đề án phát triển Bệnh viện đa khoa Thành phố Thuận An lên bệnh viện hạng 1.
 * Thành phần: Bs Nguyên – PGĐ, P.KHTC, NVY, VP; TTYT Thuận An.
 * Địa điểm: Hội trường Sở Y tế.
  
2-8 giờ 00: Làm việc với Đoàn công tác Bộ Y tế về đánh giá thực trạng nghiên cứu, phát triển sản xuất TTBYT trong nước.
 * Thành phần: Phòng Nghiệp vụ Y.
 * Địa điểm: Trung tâm Y tế thị xã Tân Uyên.
  
3-8 giờ 00: Hội nghị triển khai kế hoạch thực hiện công tác DS-KHHGĐ 2023
 * Thành phần: Bs Thơm – PGĐ Sở, P.NVY.
 * Địa điểm: Chi cục DS-KHHGĐ.
  
4-8 giờ 00: Dự Hội đồng đánh giá, nghiệm thu đề cương lớp CKII.
 * Thành phần: Bs Chín – PGĐ Sở.
 * Địa điểm: Trường CĐYT Bình Dương.
  
5-7 giờ 00: Thẩm định cơ sở bán lẻ thuốc.
 * Thành phần: P. Nghiệp vụ Dược, PYT thành phố Thuận An.
 * Địa điểm: Thành phố Thuận An.
 * Xe:
  
6-7 giờ 00: Thẩm định cấp bổ sung phạm vi chuyên môn và danh mục kỹ thuật đối với cơ sở KCB.
 * Thành phần: Đại diện Lãnh đạo SYT, P.NVY, PYT huyện Bàu Bàng, Bác sĩ chuyên khoa Nhi BVĐK tỉnh.
 * Địa điểm: Phòng khám đa khoa Sài Gòn – Bàu Bàng (thị trấn Lai Uyên, Bàu Bàng, Bình Dương).
 * Xe: Đ/c Hậu.
  
7-8 giờ 00: Học lớp Trung cấp Lý luận chính trị (06/4 – 07/4/2023).
 * Thành phần: ThS Hiếu – VP.
 * Địa điểm: Trường Chính trị tỉnh.
  
8-8 giờ 00: Tiếp công dân định kỳ.
 * Thành phần: CN Lê Thanh Hải - Thanh tra sở.
 * Địa điểm: Sở Y tế.
Thứ bảy 08/4/2023
Sáng:
1- 8 giờ 00: Hội nghị khoa học Hô hấp và Tim mạch tỉnh Bình Dương (Brehasco) lần thứ nhất.
 * Thành phần: BS Chín – PGĐ Sở.
 * Địa điểm: Khách sạn The Mira (Số 555B Đại Lộ Bình Dương, P.Hiệp Thành, TP.Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương).
  

Nơi nhận:

- Văn phòng UBND tỉnh;

- Ban QLTN - TTHC tỉnh;

- Trung tâm Hành chính công tỉnh;

- BGĐ Sở, TT.ĐU, CĐN;

- Các Phòng CN Sở;

- Các Đơn vị trực thuộc (Website SYT);

- Lưu VT, VP (M).


TL.GIÁM ĐỐC

CHÁNH VĂN PHÒNG

(đã ký)

Trần Tấn Tài

LỊCH LÀM VIỆC SỞ Y TẾ Tuần lễ từ ngày 27/3/2023 đến ngày 31/3/2023Lịch làm việcLỊCH LÀM VIỆC SỞ Y TẾ Tuần lễ từ ngày 27/3/2023 đến ngày 31/3/2023/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
27/03/2023 15:00NoĐã ban hành

LỊCH LÀM VIỆC SỞ Y TẾ

Tuần lễ từ ngày 27/3/2023 đến ngày 31/3/2023

 (Lịch này thay thư mời họp)

Lich So Y te 27.3 den 31.3.2023.pdf

Thứ hai 27/3/2023:
Sáng:
1-8 giờ 30: Họp Ban Giám đốc Sở.
 * Thành phần: BGĐ Sở, Chánh VP.
 * Địa điểm: Hội trường A – Sở Y tế.
  
2-9 giờ 00: Họp Giao ban BGĐ, TT.ĐU, CĐNYT, Các phòng chức năng
 * Thành phần: BGĐ Sở, TT.ĐU, CĐNYT, Lãnh đạo PCN.
 * Địa điểm: Hội trường B – Sở Y tế.
  
3-10 giờ 00: Họp Hội đồng xét nâng lương trước hạn ngành Y tế năm 2023.
 * Thành phần: BGĐ Sở, Đại diện CĐNYT, Trưởng các PCN, Ths Hữu, Ths Hiếu, CN. Hậu – Văn phòng, Ths Thủy – P.KHTC.
 * Địa điểm: Hội trường A – Sở Y tế.
  
4-7 giờ 00: Tham dự tập huấn về cập nhật Hướng dẫn khám sàng lọc trước tiêm chủng đối với trẻ em cho cán bộ y tế tại khu vực miền Nam.
 * Thành phần: Phòng Nghiệp vụ Y.
 * Địa điểm: Viện Pasteur.
  
5-8 giờ 00: Tiếp công dân định kỳ.
 * Thành phần: Bs Trần Tấn Tài – Chánh VP.
 * Địa điểm: Sở Y tế.
  
6-8 giờ 00: Trực Bộ phận Y tế – TTHC tỉnh (từ ngày 27/3 – 31/3/2023).
 * Thành phần: TTYT TDM, BVĐK tỉnh, Ban BVSKCB tỉnh.
 * Địa điểm: Tầng 2 - Tháp B - TTHC tỉnh.
  
Chiều:
1-14 giờ 00: Làm việc với 04 Bác sĩ bỏ việc của BVĐK tỉnh Bình Dương.
 * Thành phần: BS Chín - PGĐ Sở, BS Tài - CVP, ThS Hữu – Phó CVP; ThS Hiếu; CN Nhị - Văn phòng; ThS Thủy - Phòng KHTC; Đại diện BGĐ và Phòng TCCB BVĐK tỉnh.
 * Địa điểm:  Hội trường A – Sở Y tế.
  
2-13 giờ 00: Trường CĐYT thỉnh giảng cấp CME cho cán bộ Y tế.
 * Thành phần: Bs Thảo – Chuyên viên P.NVY
 * Địa điểm: Bệnh viện đa khoa Mỹ Phước.
  
3-13 giờ 30: Xác minh thông tin liên quan đến đơn của công dân.
 * Thành phần: Thanh tra Sở, Bs Vinh – P. NVY.
 * Địa điểm:  Phòng tiếp công dân Sở Y tế.
  
4-15 giờ 00: Họp Tổ thẩm định đấu thầu Sở Y tế.
 * Thành phần: Bs Nguyên – PGĐ Sở; các thành viện Tổ đấu thầu.
 * Địa điểm:  Hội trường Sở Y tế.
  
Thứ ba 28/3/2023:
Sáng:
1-8 giờ 00: Hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ 22, khóa XI (mở rộng).
 * Thành phần: TS Nguyễn Hồng Chương – TUV, GĐ Sở.
 * Địa điểm: Hội trường B - Tỉnh ủy.
  
2-7 giờ 00: Đoàn Sở Y tế đi phúc tra các đơn vị, cơ sở y tế năm 2022.
 * Thành phần: Bs Thơm – PGĐ Sở; Theo QĐ số 107/QĐ-SYT ngày 01/02/2023 của SYT.
 * Địa điểm: Bệnh viện đa khoa Medic Bình Dương.
 * Xe: Cá nhân.
  
3-8 giờ 00: Kiểm tra việc thực hiện các quy định pháp luật về hành nghề y dược tư nhân đợt 1 năm 2023. (từ ngày 28/3/2023 đến ngày 30/3/2023)
 * Thành phần: Thanh tra Sở, Phòng Nghiệp vụ Y, PA03, Phòng Y tế Thủ Dầu Một, Thuận An, Tân Uyên.
 * Địa điểm: Thủ Dầu Một, Thuận An, Tân Uyên.
 * Xe: Đ/c Hậu.
  
4-7 giờ 30: Tham gia Đoàn Giám sát của HĐND tỉnh.
 * Thành phần: Bs Nguyên – PGĐ Sở.
 * Địa điểm: Theo Lịch giám sát của HĐND tỉnh.
  
5-8 giờ 00: Xét duyệt thanh quyết toán NSNN năm 2022.
 * Thành phần: Đại diện Lãnh đạo sở, P.KHTC Sở Y tế.
 * Địa điểm: Trung tâm Kiểm soát bệnh tật.
  
6-8 giờ 00: Tiếp công dân định kỳ.
 * Thành phần: ThS Bùi Minh Hiền – Trưởng phòng NVY.
 * Địa điểm: Sở Y tế.
Chiều:
1-14 giờ 00: Hội nghị triển khai Chuyên đề học tập tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2023.
 * Thành phần: Giám đốc và các Phó Giám đốc Sở (theo Công văn số 1225-CV/TU, ngày 24/3/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy).
 * Địa điểm: Hội trường B - Tỉnh ủy.
  
2-14 giờ 00: Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì họp Thường trực UBND tỉnh nghe báo cáo (1) Kết quả thực hiện trong Quí I Kế hoạch đầu tư công năm 2023 (Sở Kế hoạch và Đầu tư chuẩn bị nội dung); (2) Ký giao ước thi đua thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2023 (Sở Nội vụ phối hợp Sở Kế hoạch và Đầu tư chuẩn bị nội dung).
 * Thành phần: Bs Nguyên – PGĐ Sở.
 * Địa điểm: Phòng họp A - UBND tỉnh.
  
3-14 giờ 00: Hướng dẫn cấp phép hoạt động cho TTYT huyện Bắc Tân Uyên.
 * Thành phần: Bs Thơm – PGĐ sở, P. NVY, P.KHTC, Văn phòng.
 * Địa điểm: TTYT huyện Bắc Tân Uyên.
 Xe: Đ/c Hậu.
  
4-13 giờ 30: Hội nghị Sơ kết hoạt động CĐNYT Quý I/2023.
 * Thành phần: BCH, BTV, UBKT CĐNYT, Chủ tịch/phó Chủ tịch CĐCS
 * Địa điểm: Hội trường Bệnh viện Y học Cổ truyền.
  
Thứ tư 29/3/2023
Sáng:
1-8 giờ 00: Tham gia cùng Lãnh đạo UBND tỉnh dự Hội thảo phía Nam về định hướng phát triển y tế cơ sở trong tình hình mới.
 * Thành phần: TS Nguyễn Hồng Chương - GĐ Sở, ThS Chinh-PTP.KHTC.
 * Địa điểm: Khách sạn Equatorial, số 242, Trần Bình Trọng, Quận 5, HCM.
 Xe: Đ/c Phong.
  
2-8 giờ 00: Dự đối thoại của Bí thư Tỉnh ủy và Chủ tịch UBND tỉnh với Thanh niên năm 2023.
 * Thành phần: Bs Chín – PGĐ Sở;
 * Địa điểm: Trung tâm Hội nghị triển lãm tỉnh.
  
3-7 giờ 00: Đoàn Sở Y tế đi phúc tra các đơn vị, cơ sở y tế năm 2022.
 * Thành phần: Bs Thơm – PGĐ Sở; và theo QĐ số 107/QĐ-SYT ngày 01/02/2023 của SYT.
 * Địa điểm: Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Dương.
 Xe: Cá nhân.
  
4-8 giờ 00: Xét duyệt thanh quyết toán NSNN năm 2022.
 * Thành phần: Đại diện Lãnh đạo sở, P.KHTC Sở Y tế.
 * Địa điểm: Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm.
  
5-7 giờ 30: Đi thực tế lớp Cao cấp Lý luận chính trị (29/3-31/3/2023).
 * Thành phần: DS Phương – Chánh Thanh tra Sở.
 * Địa điểm: Tỉnh Kiên Giang.
  
6-8 giờ 00: Tiếp công dân định kỳ.
 * Thành phần: Ds Quách Ái Quốc – TP.NVD.
 * Địa điểm: Sở Y tế.
  
Chiều:
  
1-14 giờ 00: Họp kê khai giá thuốc CTCP Dược phẩm Imexpharm.
 * Thành phần: BS Thơm – Phó Giám đốc SYT, P.Ngiệp vụ Dược, P.Kế hoạch – Tài chính, Sở Tài chính, Sở Công thương.
 * Địa điểm: Hội trường Sở Y tế.
  
2-14 giờ 00: Hội nghị tổng kết PTTĐ Quyết thắng năm 2022; Ký kết giao ước thi đua và bàn giao cụm trưởng năm 2023 Cụm thi đua 3.
 * Thành phần: BS Tài – Chánh Văn phòng, Ths Hiếu – CV Văn phòng.
 * Địa điểm: Phòng họp A – Sở Công thương (Tầng 8, Tháp A, TTHC tỉnh).
  
3-14 giờ 00: Họp lấy ý kiến về việc thanh lý các khối nhà của TTYT Phú Giáo
 * Thành phần: P.KHTC dự.
 * Địa điểm: UBND huyện Phú Giáo.
 Xe: Cá nhân.
  
Thứ năm 30/3/2023
Sáng:
1-8 giờ 00: Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì họp nghe báo cáo Đề án Phát triển tổng thể ngành y tế tỉnh Bình Dương đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050.
 * Thành phần: Ban Giám đốc, P.KHTC, VP Sở Y tế, ThS Sơn, BVĐK tỉnh.
 * Địa điểm: Phòng họp B - UBND tỉnh.
  
2-8 giờ 00: Hội nghị đối thoại giữa đồng chí Bí thư Đảng ủy khối các Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh Bình Dương với đoàn viên, thanh niên Khối Cơ quan - Doanh nghiệp tỉnh Bình Dương năm 2023.
 * Thành phần: Bs Hồng – ĐUV, CT.CĐNYT dự.
 * Địa điểm: Hội trường Đảng ủy Khối (Tầng 14, Tháp B, TTHC tỉnh).
  
3-7 giờ 00: Đoàn Sở Y tế đi phúc tra các đơn vị, cơ sở y tế năm 2022.
 * Thành phần: Bs Thơm – PGĐ Sở và theo QĐ số 107/QĐ-SYT ngày 01/02/2023 của SYT.
 * Địa điểm: Bệnh viện đa khoa Hoàn Hảo Thuận An.
 * Xe: 16 chỗ CDC.
  
4-7 giờ 00: Dự Hội nghị khoa học toàn quốc năm 2023 – Hội Y học dự phòng
 * Thành phần: Bs Chín – PGĐ Sở (Từ 30 – 31/3).
 * Địa điểm: Thành phố Đà Nẵng.
  
5-7 giờ 00: Hội thảo góp ý dự thảo Thông tư quy định chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Chi cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình.
 * Thành phần: ThS Hữu – Phó CVP; Phòng Nghiệp vụ Y.
 * Địa điểm: Thành phố Cần Thơ.
 Xe: Đ/c Phong.
  
6-8 giờ 00: Tiếp công dân định kỳ.
 * Thành phần: Bs Ngô Phát Đạt - TP. KHTC.
 * Địa điểm: Sở Y tế.
  
Chiều:
1-13 giờ 30: Dự phiên họp UBND tỉnh (có Thư mời riêng).
 * Thành phần: TS Nguyễn Hồng Chương - GĐ Sở.
 * Địa điểm: Phòng họp A - UBND tỉnh.
  
2-15 giờ 00: Họp Ban điều hành Thành phố thông minh Bình Dương.
 * Thành phần: Bs Nguyên – PGĐ Sở (dự thay Bs Chín).
 * Địa điểm: Trung tâm Hội nghị và Triển lãm tỉnh.
  
Thứ sáu 31/3/2023
Sáng:
  
1-8 giờ 30: Họp mặt Kỷ niệm 15 năm ngày hợp nhất ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch (01/4/2008 – 01/4/2023).
 * Thành phần: Bs Nguyên – PGĐ Sở.
 * Địa điểm: Khu di tích lịch sử nhà tù Phú Lợi.
  
2-7 giờ 00: Tham gia đoàn đánh giá GSP CTCP Dược phẩm Đạt Vi Phú theo Quyết định số 120/QĐ_QLD ngày 24/3/2023 của Cục Quản lý Dược
 * Thành phần: DS Thúy – PTP Nghiệp vụ Dược.
 * Địa điểm: Công ty CP Dược phẩm Đạt Vi Phú.
  
3-7 giờ 00: Thẩm định cơ sở bán lẻ thuốc.
 * Thành phần: P. Nghiệp vụ Dược, PYT thành phố Thủ Dầu Một.
 * Địa điểm: Thành phố Thủ Dầu Một.
 Xe: Đ/c Hậu.
  
4-8 giờ 00: Học lớp Trung cấp Lý luận chính trị (31/3 - 01/4/2023).
 * Thành phần: ThS Hiếu – VP.
 * Địa điểm: Trường Chính trị tỉnh.
  
5-8 giờ 00: Tiếp công dân định kỳ.
 * Thành phần: CN Lê Thanh Hải - Thanh tra sở.
 * Địa điểm: Sở Y tế.
  
Chiều:
1-  14 giờ 00: Dự kiến họp cho chủ trương bổ nhiệm bổ sung chức vụ PGĐ TTYT huyện Dầu Tiếng.
 * Thành phần: TS Chương – GĐ Sở, Ths Hữu – Phó Chánh VP;
 * Địa điểm: Trung tâm Y tế huyện Dầu Tiếng.
 Xe: Đ/c Phong.
  
2-15 giờ 30: Làm việc về công tác cán bộ của TTYT Thị xã Bến Cát.
 * Thành phần: TS Chương – GĐ Sở, Ths Hữu – Phó Chánh VP; Lãnh đạo UBND thị xã Bến Cát (do TTYT Bến Cát mời); BGĐ, Trưởng khoa/phòng TTYT Bến Cát.
 * Địa điểm: Trung tâm Y tế thị xã Bến Cát.
 Xe: Đ/c Phong.
  
3-14 giờ 00: Hội nghị tổng kết công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ năm 2022 và triển khai kế hoạch công tác năm 2023.
 * Thành phần: Bs Nguyên – PGĐ Sở.
 * Địa điểm: Hội trường Công an tỉnh.
  

Nơi nhận:

- Văn phòng UBND tỉnh;

- Ban QLTN - TTHC tỉnh;

- Trung tâm Hành chính công tỉnh;

- BGĐ Sở, TT.ĐU, CĐN;

- Các Phòng CN Sở;

- Các Đơn vị trực thuộc (Website SYT);

- Lưu VT, VP (M).​

KT.GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

(Đã ký)

Đoàn Thị Hồng Thơm

LỊCH LÀM VIỆC SỞ Y TẾ Tuần lễ từ ngày 20/3/2023 đến ngày 25/3/2023Lịch làm việcLỊCH LÀM VIỆC SỞ Y TẾ Tuần lễ từ ngày 20/3/2023 đến ngày 25/3/2023/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
20/03/2023 18:00NoĐã ban hành

LỊCH LÀM VIỆC SỞ Y TẾ

Tuần lễ từ ngày 20/3/2023 đến ngày 25/3/2023

 (Lịch này thay thư mời họp)

Lich So Y te 20.03 den 24.03.2023.pdf

 

Thứ hai 20/3/2023:​
Sáng:
  
1-8 giờ 00: Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì họp nghe báo cáo Đề án Phát triển tổng thể ngành y tế tỉnh Bình Dương đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050.
 * Thành phần: Ban Giám đốc, P.KHTC, VP Sở Y tế, ThS Sơn, BVĐK tỉnh.
 * Địa điểm: Phòng họp B - UBND tỉnh.
  
2-10 giờ 00: Phó Chủ tịch UBND tỉnh nghe Sở Y tế báo cáo một số nội dung: (1) Kinh phí hỗ trợ trường Đại học Y dược Cần Thơ; (2) Đề nghị thuê đơn vị tư vấn mới để lập đề án đưa bệnh viện 1500 giường đi vào hoạt động; (3) Quy định về mức chi hỗ trợ thực hiện các hoạt động trong chương trình mục tiêu Y tế - Dân số).
 * Thành phần: Ban Giám đốc, P.KHTC, VP Sở Y tế, ThS Sơn, BVĐK tỉnh.
 * Địa điểm: Phòng họp B - UBND tỉnh.
  
3-9 giờ 00: Dự Chương trình họp mặt kỷ niệm 92 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2023) và Liên hoan gặp gỡ các thế hệ cán bộ Đoàn Sông Bé - Bình Dương - Bình Phước qua các thời kỳ.
 * Thành phần: Bs Nguyên – PGĐ Sở.
 * Địa điểm:  Công ty TNHH MTV Cao su Dầu Tiếng.
 Xe: Đ/c Phong.
  
4-8 giờ 00: Xác minh thông tin liên quan đến đơn của công dân.
 * Thành phần: Thanh tra Sở.
 * Địa điểm:  Phòng tiếp công dân Sở Y tế.
  
5-7 giờ 30: Học lớp Cao cấp Lý luận chính trị. (từ ngày 20/3-24/3/2023).
 * Thành phần: DS Phương – Chánh Thanh tra Sở.
 * Địa điểm: Trường chính trị tỉnh.
  
6-8 giờ 00: Tiếp công dân định kỳ.
 * Thành phần: Bs Trần Tấn Tài – Chánh VP.
 * Địa điểm: Sở Y tế.
  
7-8 giờ 00: Trực Bộ phận Y tế – TTHC tỉnh (từ ngày 20/3 – 24/3/2023).
 * Thành phần: TTYT TDM, BVĐK tỉnh, Ban BVSKCB tỉnh.
 * Địa điểm: Tháp B – Tầng 2 – TTHC tỉnh.
 
Chiều:
  
1-14 giờ 00: Họp Thống nhất Kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu cung cấp thuốc dược liệu, thuốc cổ truyền và vị thuốc cổ truyền.
 * Thành phần: Theo QĐ 2192/QĐ-UBND; BHXH tỉnh, Giám đốc, Trưởng khoa Dược các cơ sở đăng ký nhu cầu sử dụng thuốc.
 * Địa điểm: Hội trường B - Sở Y tế.
  
Thứ ba 21/3/2023:
Sáng:
  
1-8 giờ 00: Ban Giám đốc sở dự lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức lý luận và thực tiễn về công tác xây dựng chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị cho đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp của tỉnh năm 2023 (theo Công văn số 1210-CV/TU ngày 10/3/2023 của Tỉnh ủy). 02 ngày (21 và 22/03/2023).
 * Thành phần: Giám đốc và các Phó Giám đốc sở.
 * Địa điểm: Trường Chính trị tỉnh.
  
2-7 giờ 00: Đoàn Sở Y tế đi phúc tra các đơn vị, cơ sở y tế năm 2022.
 * Thành phần: Bs Thơm – PGĐ Sở, và theo QĐ số 107/QĐ-SYT ngày 01/02/2023 của SYT.
 * Địa điểm: Bệnh viện đa khoa tư nhân Bình Dương.
 * Xe: Cá nhân.
  
3-8 giờ 00: Kiểm tra việc thực hiện các quy định pháp luật về hành nghề y dược tư nhân đợt 1 năm 2023. (từ ngày 21/3/2023 đến ngày 23/3/2023).
 * Thành phần: Thanh tra Sở, Phòng Nghiệp vụ Y, PA03, Phòng Y tế Bàu Bàng, PYT Bến Cát.
 * Địa điểm: Bàu Bàng, Bến Cát.
 * Xe: Đ/c Hậu.
  
4- 8 giờ 00: Xét duyệt thanh quyết toán NSNN năm 2022.
 * Thành phần: Đại diện Lãnh đạo sở, P.KHTC Sở Y tế.
 * Địa điểm: Trung tâm Chăm sóc sức khỏe sinh sản.
  
5-8 giờ 00: Tiếp công dân định kỳ.
 * Thành phần: ThS Bùi Minh Hiền – Trưởng phòng NVY.
 * Địa điểm: Sở Y tế.
  
Chiều:
1-14 giờ 30: Làm việc với Viettel về một số nội dung chuyển đổi số y tế.
 * Thành phần: TS Chương – GĐ Sở, Bs Chín – PGĐ sở, Bs Tài – CVP, ThS Minh – PCVP, Lãnh đạo P.KHTC, Nghiệp vụ Y.
 * Địa điểm: Hội trường Viettel tỉnh (trực tuyến với Tập đoàn Viettel).
  
Thứ tư 22/3/2023
Sáng:
  
1-8 giờ 00: Ban Giám đốc sở dự lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức lý luận và thực tiễn về công tác xây dựng chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị cho đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp của tỉnh năm 2023 (theo Công văn số 1210-CV/TU ngày 10/3/2023 của Tỉnh ủy).
 * Thành phần: Giám đốc và các Phó Giám đốc sở.
 * Địa điểm: Trường Chính trị tỉnh.
  
2-7 giờ 00: Đoàn Sở Y tế đi phúc tra các đơn vị, cơ sở y tế năm 2022.
 * Thành phần: Bs Thơm – PGĐ Sở, và theo QĐ số 107/QĐ-SYT ngày 01/02/2023 của SYT.
 * Địa điểm: Bệnh viện Hoàn Hảo Dĩ An.
 Xe: 16 chỗ - CDC.
  
3-8 giờ 00: Tham gia tập huấn chuyên đề cho cán bộ công đoàn do LĐLĐ tỉnh tổ chức (22-26/3).
 * Thành phần: Bs Hồng – CT.CĐNYT.
 * Địa điểm: Theo kế hoạch số 16/KH-LĐLĐ của LĐLĐ tỉnh.
  
4-8 giờ 00: Tiếp công dân định kỳ.
 * Thành phần: Ds Quách Ái Quốc – TP.NVD.
 * Địa điểm: Sở Y tế.
  
Chiều:
1-14 giờ 00: Trường CĐYT thỉnh giảng cấp CME cho cán bộ Y tế.
 * Thành phần: Bs Thảo – Chuyên viên P.NVY
 * Địa điểm: Bệnh viện Mỹ Phước.
  
Thứ năm 23/3/2023
Sáng:
  
1-7 giờ 00: Dự họp cùng BTV Tỉnh uỷ nghe và cho ý kiến dự thảo báo cáo tình hình kinh tế xã hội quốc phòng an ninh, công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị Quý 1/2023, phương hướng Quý 2/2023.
 * Thành phần: TS Nguyễn Hổng Chương – GĐ Sở.
 * Địa điểm: Hội trường A – Tỉnh uỷ.
  
2-7 giờ 00: Đoàn Sở Y tế đi phúc tra các đơn vị, cơ sở y tế năm 2022.
 * Thành phần: Bs Nguyên – PGĐ Sở và theo QĐ số 107/QĐ-SYT ngày 01/02/2023 của SYT.
 * Địa điểm: Bệnh viện Đa khoa Châu Thành Nam Tân Uyên.
 * Xe: 16 chỗ-CDC.
  
3-8 giờ 00: Họp Hội đồng Giám định Y khoa.
 * Thành phần: Bs Thơm – PGĐ Sở.
 * Địa điểm: TT. Giám định Y khoa.
  
4-7 giờ 00: Dự Hội nghị Tổng kết công tác kiểm tra, giám sát chất lượng thuốc, mỹ phẩm năm 2022 và định hướng công tác năm 2023.
 * Thành phần: Phòng Nghiệp vụ Dược, Trung tâm Kiểm nghiệm.
 * Địa điểm: Khách sạn Anya Premier Hotel Quy Nhơn (Địa chỉ: Số 44 An Dương Vương, phường Nguyễn Văn Cừ, TP. Quy Nhơn, tỉnh Bình Định).
  
5-8 giờ 00: Xét duyệt thanh quyết toán NSNN năm 2022.
 * Thành phần: Đại diện Lãnh đạo sở, P.KHTC Sở Y tế.
 * Địa điểm: Chi cục Dân số - KHHGĐ.
  
6-8 giờ 00: Thẩm định cấp GPHĐ Phòng khám chuyên khoa.
 * Thành phần: Phòng Nhiệp vụ Y; Phòng Y tế Thuận An, Thủ Dầu Một; Mời: Bs Chuyên khoa Da liễu Bệnh viện Đa khoa Bình Dương.
 * Địa điểm: Thuận An, Thủ Dầu Một.
 Xe: Cá nhân.
  
7-8 giờ 00: Thẩm định cơ sở bán lẻ thuốc tại huyện Bàu Bàng.
 * Thành phần: P.NVD, PYT Bàu Bàng.
 * Địa điểm: huyện Bàu Bàng.
 Xe: Đ/c Hậu.
  
8-8 giờ 00: Tiếp công dân định kỳ.
 * Thành phần: Bs Ngô Phát Đạt - TP. KHTC.
 * Địa điểm: Sở Y tế.
  
Chiều:
  
1-13 giờ 30: Dự phiên họp UBND tỉnh (có Thư mời riêng).
 * Thành phần: TS Nguyễn Hồng Chương - GĐ Sở.
 * Địa điểm: Phòng họp A - UBND tỉnh
  
Thứ sáu 24/3/2023
Sáng:
1-8 giờ 00: Dự Hội nghị Sơ kết một năm thực hiện Đề án 06/CP - Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Bình Dương (theo Thư mời số 54/TM-UBND ngày 17/3/2023 của UBND tỉnh).
 * Thành phần: TS Nguyễn Hồng Chương - GĐ Sở, ThS Minh - PCVP.
 * Địa điểm: Hội trường Công an tỉnh.
2-7 giờ 00: Đoàn Sở Y tế đi phúc tra các đơn vị, cơ sở y tế năm 2022.
 * Thành phần: Bs Chín – PGĐ Sở và theo QĐ số 107/QĐ-SYT ngày 01/02/2023 của SYT.
 * Địa điểm: Bệnh viện đa khoa Phương Chi.
 * Xe: 16 chỗ - CDC.
  
3-7 giờ 30: Tham gia Đoàn Giám sát của HĐND tỉnh (từ ngày 21-23/03/2022).
 * Thành phần: Bs Nguyên – PGĐ Sở.
 * Địa điểm: Theo Lịch giám sát của Tổ công tác số 2.
  
4-7 giờ 30: Tập huấn tuyên truyền, phổ biến Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo, Luật PCTN và các văn bản hướng dẫn thi hành; truyền thông hoạt động CCHC.
 * Thành phần: Bs Thơm - PGĐ Sở; CT. CĐYT; Các phòng chức năng Sở; Các đơn vị trực thuộc Sở,… (theo Công văn số 676/SYT-TTr ngày 14/3/2023 của Sở Y tế).
 * Địa điểm: Hội trường Trung tâm Chăm sóc Sức khoẻ sinh sản (Thay đổi địa điểm từ TT KSBT sang TT CSSKSS)
  
5-8 giờ 00: Thẩm định cơ sở bán lẻ thuốc tại thị xã Tân Uyên.
 * Thành phần: P.NVD, PYT Tân Uyên.
 * Địa điểm: Tân Uyên.
 Xe: Đ/c Hậu.
  
6-9 giờ 30: Trường CĐYT thỉnh giảng cấp CME cho cán bộ Y tế.
 * Thành phần: Bs Thảo – Chuyên viên P.NVY
 * Địa điểm: Phòng khám đa khoa Nhân Nghĩa.
  
7-8 giờ 00: Học lớp Trung cấp Lý luận chính trị.
 * Thành phần: ThS Hiếu – VP.
 * Địa điểm: Trường Chính trị tỉnh.
  
8-8 giờ 00: Tiếp công dân định kỳ.
 * Thành phần: CN Lê Thanh Hải - Thanh tra sở.
 * Địa điểm: Sở Y tế.
Chiều:
1-13 giờ 30: Tiếp đoàn Khảo sát của Trung tâm hành động quốc gia khắc phục hậu quả chất độc hóa học và môi trường (Hội nạn nhân chất độc da cam tỉnh chuẩn bị nội dung, hậu cận tiếp đoàn).
 * Thành phần: Ủy quyền P.NVY dự.
 * Địa điểm: Văn phòng Hội nạn nhân chất độc da cam tỉnh.
  
2-14 giờ 30: Phó Chủ tịch UBND tỉnh đi kiểm tra công tác chuẩn bị Chương trình "Bình Dương: Khởi động - Kết nối - Phát triển mới".
 * Thành phần: Bs Thơm – PGĐ sở.
 * Địa điểm: Trung tâm Hội nghị và Triển lãm tỉnh.
  
3-15 giờ 30: Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì họp giao ban Quý 1/2023 với các sở, ngành, địa phương Khối văn hóa xã hội.
 * Thành phần: Bs Nguyên – PGĐ sở.
 * Địa điểm: Phòng họp B - UBND tỉnh.
  
4-13 giờ 00: Trường CĐYT thỉnh giảng cấp CME cho cán bộ Y tế.
 * Thành phần: Bs Thảo – Chuyên viên P.NVY
 * Địa điểm: Phòng khám đa khoa Phúc An.
  
Thứ bảy 25/3/2023
Sáng :
  
1-9 giờ 00: Dự Chương trình "Bình Dương: Khởi động - Kết nối - Phát triển mới" (có Thư mời và chương trình riêng).
 * Thành phần: TS Chương – GĐ Sở.
 * Địa điểm: Trung tâm Hội nghị và Triển lãm tỉnh.
  
2-8 giờ 00: Đưa đoàn nữ cán bộ công đoàn tiêu biểu tham gia hành tình về nguồn do LĐLĐ tỉnh tổ chức
 * Thành phần: Đ/c Kim Hồng KT-CĐN, đ/c Giang Nhung CDC, đ/c Hải Hến - Bv YHCT, 02 nữ bác sỹ BVĐK tỉnh.
 * Địa điểm: Di tích lịch sử Khu căn cứ Tà Thiết - Lộc Ninh - Bình Phước
  
Chiều:
  
1-14 giờ 00: Khai giảng các lớp Chuyên khoa 1- hệ tập trung theo chứng chỉ tại Bình Dương.
 * Thành phần: Bs Nguyên – PGĐ Sở, Văn phòng, Phòng KHTC, P. NVY; Lãnh đạo BVĐK tỉnh, P.TCCB BVĐK tỉnh; Bộ phận QLĐT (do BVĐK tỉnh mời).
 * Địa điểm: Hội trường Tầng 2 - Bệnh viện Đa khoa tỉnh.
  

Nơi nhận:

- Văn phòng UBND tỉnh;

- Ban QLTN - TTHC tỉnh;

- Trung tâm Hành chính công tỉnh;

- BGĐ Sở, TT.ĐU, CĐN;

- Các Phòng CN Sở;

- Các Đơn vị trực thuộc (Website SYT);

- Lưu VT, VP (M).​

KT.GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

(Đã ký)

Đoàn Thị Hồng Thơm

LỊCH LÀM VIỆC SỞ Y TẾ Tuần lễ từ ngày 13/3/2023 đến ngày 17/3/2023Lịch làm việcLỊCH LÀM VIỆC SỞ Y TẾ Tuần lễ từ ngày 13/3/2023 đến ngày 17/3/2023/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
14/03/2023 10:00NoĐã ban hành

LỊCH LÀM VIỆC SỞ Y TẾ

Tuần lễ từ ngày 13/3/2023 đến ngày 17/3/2023

 (Lịch này thay thư mời họp)

Lich So Y te 13.3 den 17.3.2023.pdf

                             

Thứ hai 13/3/2023:​​
Sáng:
1-8 giờ 30: Họp Ban Giám đốc Sở.
 * Thành phần: Ban Giám đốc Sở, Chánh VP.
 * Địa điểm: Hội trường A – Sở Y tế.
  
2-9 giờ 30: Họp chi bộ Cơ quan Sở Y tế.
 * Thành phần: Toàn thể Đảng viên chi bộ Cơ quan Sở Y tế.
 * Địa điểm: Hội trường B – Sở Y tế
  
3-8 giờ 00: Tiếp công dân định kỳ.
 * Thành phần: Bs Trần Tấn Tài – Chánh VP.
 * Địa điểm: Sở Y tế.
  
4-8 giờ 00: Trực Bộ phận Y tế – TTHC tỉnh (từ ngày 13/3 – 17/3/2022).
 * Thành phần: TTYT TDM, BVĐK tỉnh, Ban BVSKCB tỉnh.
 * Địa điểm: Tháp B – Tầng 2 – TTHC tỉnh.
Chiều:
1-13 giờ 00: Họp triển khai tổ chức Hội thảo KHCN ngành Y tế tỉnh Bình Dương năm 2023.
 * Thành phần: Theo QĐ số 681/QĐ-SYT ngày 13/02/2023 của SYT.
 * Địa điểm: Hội trường B – Sở Y tế.
  
Thứ ba 14/3/2023:
Sáng:
1-7 giờ 00: Thẩm định cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận Phòng xét nghiệm đủ điều kiện xét nghiệm HIV (+).
 * Thành phần: Lãnh đạo SYT, Phòng NVY, TT. Kiểm soát bệnh tật.
 * Địa điểm: TTYT thành phố Dĩ An.
 * Xe: CDC.
  
2-08 giờ 00: Kiểm tra việc thực hiện các quy định pháp luật về hành nghề y dược tư nhân đợt 1 năm 2023. (từ ngày 14/3/2023 đến ngày 16/3/2023)
 * Thành phần: Thanh tra Sở, Phòng Nghiệp vụ Y, PA03, Phòng Y tế Dĩ An, Thuận An.
 * Địa điểm: Dĩ An, Thuận An.
 * Xe: Đ/c Hậu.
  
3- 8 giờ 00: Xét duyệt thanh quyết toán NSNN năm 2022.
 * Thành phần: Đại diện Lãnh đạo sở, P.KHTC Sở Y tế.
 * Địa điểm: Trung tâm Pháp y.
  
4-8 giờ 00: Tiếp công dân định kỳ.
 * Thành phần: ThS Bùi Minh Hiền – PTP. NVY.
 * Địa điểm: Sở Y tế.
Chiều:
  
1-14 giờ 00: dự Hội nghị giao ban trực tuyến toàn quốc công tác phi chính phủ nước ngoài năm 2022 do Ủy ban Công tác về các tổ chức phi chính phủ nước ngoài tổ chức.
 * Thành phần: Bs Nguyên – PGĐ Sở.
 * Địa điểm: Phòng họp A – UBND tỉnh.
  
2- 13 giờ 00: Trường Cao Đẳng Y tế Bình Dương thỉnh giảng cấp CME cho cán bộ Y tế
 * Thành phần: ThS Hiền – PTP. NVY.
 * Địa điểm: BVĐK Medic BD.
  
3-15 giờ 00: Họp Hội đồng xét cấp Chứng chỉ hành nghề KBCB đợt 03 năm 2023, xét cơ sở đủ điều kiện tiếp nhận và hướng dẫn thực hành khám bệnh, chữa bệnh trên địa bàn tỉnh.
 * Thành phần: Theo QĐ số 45/QĐ-SYT ngày 13/01/2023 của SYT; BS Nguyễn Văn Tính – PGĐ BVĐK tỉnh; BS Phạm Duy Tâm – PGĐ BV YHCT; BS Lại Văn Thăng – GĐ BV PHCN.
 * Địa điểm:  Hội trường B – Sở Y tế.
  
Thứ tư 15/3/2023
Sáng:
1-8 giờ 00: Dự Hội thảo Quy hoạch tỉnh Bình Dương thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050.
 * Thành phần: TS Chương – GĐ Sở.
 * Địa điểm: Trung tâm Hội nghị và Triển lãm tỉnh Bình Dương.
  
2-7 giờ 00: Đoàn Sở Y tế đi phúc tra các đơn vị, cơ sở y tế năm 2022.
 * Thành phần: Bs Thơm – PGĐ Sở và theo QĐ số 107/QĐ-SYT ngày 01/02/2023 của SYT.
 * Địa điểm: Bệnh viện Y học cổ truyền.
 Xe: Cá nhân.
  
3-9 giờ 00: Làm việc về thực hiện Kết luận số 16/KL-TTr ngày 09/02/2023 của Thanh tra tỉnh Bình Dương.
 * Thành phần: Bs Nguyên - PGĐ Sở; Thanh tra Sở; Văn phòng Sở.
 * Địa điểm: Hội trường Thanh tra tỉnh.
  
4-8 giờ 00: Tham gia học lớp CC.LLCT (15/3 đến 16/03).
 * Thành phần: Bs Chín – PGĐ Sở.
 * Địa điểm: Trường Chính trị tỉnh Bình Phước.
  
5-8 giờ 00: Tiếp công dân định kỳ.
 * Thành phần: Ds Quách Ái Quốc – TP.NVD.
 * Địa điểm: Sở Y tế.
  
Chiều:
  
1-14 giờ 00: Họp kê khai lại giá thuốc của Công ty Rohto và Công ty dược Thành Nam theo QĐ số 1950/QĐ-UBND.
 * Thành phần: BS Thơm – Phó Giám đốc SYT, P.Ngiệp vụ Dược, P.Kế hoạch – Tài chính, Sở Tài chính, Sở Công thương.
 * Địa điểm:  Hội trường Sở Y tế.
  
2-14 giờ 00: Họp Tổ Thẩm định đấu thầu Sở Y tế.
 * Thành phần: Bs Nguyên – PGĐ Sở và các thành viên Tổ Thẩm định.
 * Địa điểm: Hội trường B –Sở Y tế.
  
3- 13 giờ 00: Trường Cao Đẳng Y tế Bình Dương thỉnh giảng cấp CME cho cán bộ Y tế
 * Thành phần: ThS Hiền – PTP. NVY.
 * Địa điểm: BVĐK QT Becamex.
  
Thứ năm 16/3/2023
Sáng:
1-7 giờ 30: Ban Giám đốc sở dự khai giảng lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức lý luận và thực tiễn về công tác xây dựng chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị cho đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp của tỉnh năm 2023 (theo Công văn số 1210-CV/TU ngày 10/3/2023 của Tỉnh ủy). 04 ngày (16, 17/03/2023 và 21, 22/03/2023)
 * Thành phần: Giám đốc và các Phó Giám đốc sở.
 * Địa điểm: Trường Chính trị tỉnh.
  
2-7 giờ 00: Thẩm định cơ sở bán lẻ thuốc.
 * Thành phần: P. Nghiệp vụ Dược, PYT huyện Phú Giáo.
 * Địa điểm: Huyện Phú Giáo.
 Xe: Đ/c Hậu.
  
3-8 giờ 00: Xét duyệt thanh quyết toán NSNN năm 2022.
 * Thành phần: Đại diện Lãnh đạo sở, P.KHTC Sở Y tế.
 * Địa điểm: Trung tâm Kiểm nghiệm.
  
4-7 giờ 30: Học lớp Cao cấp Lý luận chính trị. (từ ngày 16-17/3/2023)
 * Thành phần: DS Phương – Chánh Thanh tra Sở.
 * Địa điểm: Trường chính trị tỉnh.
  
5-8 giờ 00: Tiếp công dân định kỳ.
 * Thành phần: Bs Ngô Phát Đạt - TP. KHTC.
 * Địa điểm: Sở Y tế.
  
Chiều:
1-13 giờ 30: Kiểm tra, chuẩn bị Hội trường tổ chức Hội thảo KHCN tỉnh Bình Dương năm 2023.
 * Thành phần: BS Chín - PGĐ Sở, ThS Minh, ThS Hữu, Bs Nhật, ThS Lâm, ThS Hiếu; Mời ThS Hoàng (CC ATTP) Bs Khánh (CDC), Bs Khoa (TTYT Tân Uyên).
 * Địa điểm: BVĐK tỉnh.
  
Thứ sáu 17/3/2023
Sáng:
  
1-7 giờ 00: Hội thảo KHCN Ngành Y tế tỉnh Bình Dương năm 2023.
 * Thành phần:Theo QĐ số 681/QĐ-SYT và khách mời.
 * Địa điểm: Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Dương (Số 5, Phạm Ngọc Thạch, phường Hiệp Thành, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương).
  
2-7 giờ 00: Thẩm định cơ sở bán lẻ thuốc.
 * Thành phần: P. Nghiệp vụ Dược, PYT huyện Bàu Bàng.
 * Địa điểm: Huyện Bàu Bàng.
 Xe: Cá nhân (Xe CQ phục vụ HNKH).
  
3-8 giờ 00: Học lớp Trung cấp Lý luận chính trị (17/3-18/3/2023).
 * Thành phần: ThS Hiếu – VP.
 * Địa điểm: Trường Chính trị tỉnh.
  
4-8 giờ 00: Tiếp công dân định kỳ.
 * Thành phần: CN Lê Thanh Hải - Thanh tra sở.
 * Địa điểm: Sở Y tế.
  

Nơi nhận:

- Văn phòng UBND tỉnh;

- Ban QLTN - TTHC tỉnh;

- Trung tâm Hành chính công tỉnh;

- BGĐ Sở, TT.ĐU, CĐN;

- Các Phòng CN Sở;

- Các Đơn vị trực thuộc (Website SYT);

- Lưu VT, VP (M).

KT.GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

 

(Đã ký)

 

Đoàn Thị Hồng Thơm


LỊCH LÀM VIỆC SỞ Y TẾ Tuần lễ từ ngày 06/3/2023 đến ngày 10/3/2023Lịch làm việcLỊCH LÀM VIỆC SỞ Y TẾ Tuần lễ từ ngày 06/3/2023 đến ngày 10/3/2023/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
06/03/2023 16:00NoĐã ban hành

LỊCH LÀM VIỆC SỞ Y TẾ

Tuần lễ từ ngày 06/3/2023 đến ngày 10/3/2023

 (Lịch này thay thư mời họp)

Lich So Y te 06.3 den 10.3.2023.pdf

Thứ hai 06/3/2023:
Sáng:
1-8 giờ 30: Họp Ban Giám đốc Sở.
 * Thành phần: BGĐ Sở, Chánh VP.
 * Địa điểm: Hội trường A – Sở Y tế.
  
2-9 giờ 00: Họp Giao ban BGĐ, TT.ĐU, CĐNYT, Các phòng chức năng
 * Thành phần: BGĐ Sở, TT.ĐU, CĐNYT, Lãnh đạo PCN.
 * Địa điểm: Hội trường B – Sở Y tế.
  
3-8 giờ 00: Xác minh thông tin liên quan đến đơn của công dân.
 * Thành phần: Theo Quyết định số 739/QĐ-SYT ngày 02/3/2023 của Sở Y tế (Thanh tra Sở, BS Vinh phòng Nghiệp vụ Y).
 * Địa điểm: Phòng Tiếp công dân Sở Y tế.
  
4-8 giờ 00: Tiếp công dân định kỳ.
 * Thành phần: Bs Trần Tấn Tài – Chánh VP.
 * Địa điểm: Sở Y tế.
  
5-8 giờ 00: Trực Bộ phận Y tế – TTHC tỉnh (từ ngày 06/3 – 10/3/2022).
 * Thành phần: TTYT TDM, BVĐK tỉnh, Ban BVSKCB tỉnh.
 * Địa điểm: Tháp B – Tầng 2 – TTHC tỉnh.
Chiều:
1-13 giờ 00: Họp BTC Hội thảo KHCN ngành Y tế tỉnh Bình Dương năm 2023.
 * Thành phần: Theo QĐ số 681/QĐ-SYT ngày 13/02/2023 của SYT.
 * Địa điểm: Hội trường B – Sở Y tế.
  
2-15 giờ 00: Họp Hội đồng Thi đua, khen thưởng Ngành Y tế năm 2022.
 * Thành phần: Thành viên Hội đồng theo QĐ số 766/QĐ-SYT ngày 06/3/2023 của Giám đốc SYT.
 * Địa điểm: Hội trường B – Sở Y tế.
  
3-15 giờ 00: Họp tháo gỡ khó khăn về đảm bảo điều kiện môi trường trong cấp phép hoạt động cho PKĐK trên địa bàn tỉnh Bình Dương.
 * Thành phần: Bs Thơm – PGĐ Sở; Đại diện Phòng Cảnh sát môi trường – Công an tỉnh; Lãnh đạo SYT; Phòng NVY - SYT; Thanh tra SYT.
 * Địa điểm: Hội trường A – Sở Y tế.
  
Thứ ba 07/3/2023:
Sáng:
  
1-7 giờ 00: Đoàn Sở Y tế đi phúc tra các đơn vị, cơ sở y tế năm 2022.
 * Thành phần: Bs Thơm – PGĐ Sở và theo QĐ số 107/QĐ-SYT ngày 01/02/2023 của SYT.
 * Địa điểm: BVĐK Quốc tế Hạnh Phúc.
 Xe: 16 chỗ - CDC.
  
2-8 giờ 00: Kiểm tra việc thực hiện các quy định pháp luật về hành nghề y dược tư nhân đợt 1 năm 2023. (từ ngày 07/3/2023 đến ngày 09/3/2023)
 * Thành phần: Thanh tra Sở, Phòng Nghiệp vụ Y, PA03, PYT TDM.
 * Địa điểm: Thủ Dầu Một.
 * Xe: Đ/c Hậu.
  
3-8 giờ 00: Xét duyệt thanh quyết toán NSNN năm 2022.
 * Thành phần: Đại diện Lãnh đạo sở, P.KHTC Sở Y tế.
 * Địa điểm: BV.YHCT.
  
4-8 giờ 00: Tiếp công dân định kỳ.
 * Thành phần: ThS Bùi Minh Hiền – Trưởng phòng NVY.
 * Địa điểm: Sở Y tế.
  
Chiều:
  
1-13 giờ 30: Tập huấn triển khai Demo phần mềm Hồ sơ sức khỏe điện tử OurHealth và triển khai các nội dung liên quan đến tiêu chí y tế trong Quyết định 318/QĐ-TTg ngày 08/3/2022 của Chính phủ.
 

* Thành phần: TS.BS Chương – Giám đốc SYT, BS Chín – Phó Giám đốc SYT, Đại diện Sở TT-TT, ThS Minh – Phó CVP, ThS Chinh – PTP. KHTC, P. Nghiệp vụ Y.

+ Lãnh đạo, Trưởng phòng KHTH, Phụ trách CNTT, Trưởng trạm Y tế 91 xã, phường, thị trấn của các TTYT huyện, thị, thành phố.

 * Địa điểm:  Tầng 3, Hội trường Viettel (Địa chỉ: Số 277-279 Đại lộ Bình Dương, phường Chánh Nghĩa, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương).
  
2-14 giờ 00: Họp kê khai lại giá thuốc của Công ty Vidiphar theo QĐ số 1950/QĐ-UBND.
 * Thành phần: BS Thơm – Phó Giám đốc SYT, P.Ngiệp vụ Dược, P.Kế hoạch – Tài chính, Sở Tài chính, Sở Công thương.
 * Địa điểm:  Hội trường Sở Y tế.
  
Thứ tư 08/3/2023
Sáng:
  
  
1-8 giờ 00: Dự Hội nghị triển khai Quy định của Bộ Chính trị về công tác bảo vệ chính trị nội bộ Đảng (theo CV số 1197-CV/TU, ngày 3/3/2023).
 * Thành phần: TS Nguyễn Hồng Chương – TUV, GĐ Sở.
 * Địa điểm: Trường Chính trị tỉnh.
  
2-7 giờ 00: Đoàn Sở Y tế đi phúc tra các đơn vị, cơ sở y tế năm 2022.
 * Thành phần: Bs Nguyên – PGĐ Sở, theo QĐ số 107/QĐ-SYT ngày 01/02/2023 của SYT.
 * Địa điểm: BVĐK Quốc tế Becamex.
 Xe: 16 chỗ - CDC.
  
3-8 giờ 00: Dự lễ hội Áo dài "Xưa và nay" nhân kỷ niệm 113 năm ngày Quốc tế Phụ nữ (8/3) và 1983 năm khởi nghĩa Hai Bà Trưng.
 * Thành phần: Bs Đoàn Thị Hồng Thơm – PGĐ Sở.
 * Địa điểm: Trung tâm Hội nghị & Triển lãm tỉnh.
  
4-8 giờ 00: Tập huấn bồi dưỡng chuyển đổi số cho lãnh đạo, quản lý năm 2023 (lớp 1).
 * Thành phần: BS Thơm – PGĐ Sở, BS Tài – Chánh văn phòng SYT, ThS Hữu – Phó Chánh văn phòng SYT.
 * Địa điểm: Liên Hiệp các hội Khoa học Kỹ thuật tỉnh Bình Dương (Địa chỉ : Số 26 đường Đoàn Thị Liên, phường Phú Lợi, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương).
  
5-7 giờ 00: Thẩm định cấp Giấy phép hoạt động PKCK.
 * Thành phần: P. Nghiệp vụ Y, PYT thành phố Thủ Dầu Một, PYT thành phố Thuận An, PYT huyện Bắc Tân Uyên.
 * Địa điểm: Thành phố Thủ Dầu Một, Thành phố Thuận An, Huyện Bắc Tân Uyên.
 Xe: Đ/c Phong.
  
6-7 giờ 00: Thẩm định cơ sở bán lẻ thuốc.
 * Thành phần: P. Nghiệp vụ Dược, PYT huyện Dầu Tiếng.
 * Địa điểm: Huyện Dầu Tiếng.
 Xe: Đ/c Hậu.
  
7-8 giờ 00: Tiếp công dân định kỳ.
 * Thành phần: Ds Quách Ái Quốc – TP.NVD.
 * Địa điểm: Sở Y tế.
  
Chiều:
1-13 giờ 30: Dự Phiên họp UBND tỉnh lần thứ 29 (theo TM 37/TM-UBND).
 * Thành phần: TS Nguyễn Hồng Chương – GĐ Sở.
 * Địa điểm: Phòng họp A – UBND tỉnh.
  
2-14 giờ 00: Họp mặt kỷ niệm ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3 Cơ quan Sở Y tế.
 * Thành phần: Lãnh đạo, CBCC, VC nữ Sở Y tế.
 * Địa điểm:  Hội trường Sở Y tế.
  
Thứ năm 09/3/2023
Sáng:
  
1-7 giờ 00: Đoàn Sở Y tế đi phúc tra các đơn vị, cơ sở y tế năm 2022.
 * Thành phần: TS Chương – GĐ Sở và theo QĐ số 107/QĐ-SYT ngày 01/02/2023 của SYT.
 * Địa điểm: BV Vạn Phúc 2.
 Xe: 16 chỗ – CDC.
  
2-8 giờ 00: Họp Hội đồng Giám định Y khoa tỉnh (Cả ngày).
 * Thành phần: Bs Đoàn Thị Hồng Thơm – PGĐ Sở.
 * Địa điểm: TT.GĐYK.
  
3-8 giờ 00: Tham gia học lớp CC.LLCT (09/3 đến 10/03).
 * Thành phần: Bs Chín – PGĐ Sở.
 * Địa điểm: Trường Chính trị tỉnh Bình Phước.
  
4-7 giờ 00: Thẩm định cơ sở bán lẻ thuốc.
 * Thành phần: P. Nghiệp vụ Dược, PYT thành phố Dĩ An.
 * Địa điểm: Thành phố Dĩ An.
 Xe: Đ/c Hậu.
  
5-8 giờ 00: Xét duyệt thanh quyết toán NSNN năm 2022.
 * Thành phần: Đại diện Lãnh đạo sở, P.KHTC Sở Y tế.
 * Địa điểm: TT.GĐYK.
  
6-8 giờ 00: Tiếp công dân định kỳ.
 * Thành phần: Bs Ngô Phát Đạt - TP. KHTC.
 * Địa điểm: Sở Y tế.
  
Chiều:
1- 13 giờ 30: Dự Tổng kết công tác tuyển chọn công dân nhập ngũ Phú Giáo.
 * Thành phần: TS Chương – GĐ Sở.
 * Địa điểm: Hội trường BCH QS huyện Phú Giáo.
 Xe : Đ/c Phong.
  
2-14 giờ 00: Dự giao ban Quí 1/2023 các địa phương, sở ngành thuộc khối Văn hóa – Xã hội.
 * Thành phần: Bs Nguyên – PGĐ Sở.
 * Địa điểm: Phòng họp B – UBND tỉnh.
  
3-14 giờ 00: Họp chi bộ Cơ quan Sở Y tế.
 * Thành phần: Toàn thể Đảng viên chi bộ Cơ quan Sở Y tế.
 * Địa điểm: Hội trường B – Sở Y tế
  
Thứ sáu 10/3/2023
Sáng:
1-9 giờ 00: Lãnh đạo UBND tỉnh làm việc với Ban Giám đốc Sở Y tế về một số nội dung trọng tâm của ngành Y tế trong năm 2023.
 * Thành phần: Ban Giám đốc Sở, Trưởng các phòng chức năng.
 * Địa điểm: Phòng họp C – UBND tỉnh.
  
2-7 giờ 00: Đoàn Sở Y tế đi Phúc tra các đơn vị, cơ sở y tế năm 2022.
 * Thành phần: Bs Thơm – PGĐ Sở và theo QĐ số 107/QĐ-SYT ngày 01/02/2023 của SYT.
 * Địa điểm: BVĐK Cao su Dầu Tiếng.
 Xe: 16 chỗ - CDC.
  
3-8 giờ 00: Học lớp TCLLCT (10/3-11/3/2023).
 * Thành phần: ThS Hiếu – VP.
 * Địa điểm: Trường Chính trị tỉnh.
  
4-8 giờ 00: Tiếp công dân định kỳ.
 * Thành phần: CN Lê Thanh Hải - Thanh tra sở.
 * Địa điểm: Sở Y tế.
  


Nơi nhận:

- Văn phòng UBND tỉnh;

- Ban QLTN - TTHC tỉ​nh;

- Trung tâm Hành chính công tỉnh;

- BGĐ Sở, TT.ĐU, CĐN;

- Các Phòng CN Sở;

- Các Đơn vị trực thuộc (Website SYT);

- Lưu VT, VP (M).

GIÁM ĐỐC

(Đã ký)

Nguyễn Hồng Chương

 

LỊCH LÀM VIỆC SỞ Y TẾ Tuần lễ từ ngày 27/02/2023 đến ngày 03/03/2023Lịch làm việcLỊCH LÀM VIỆC SỞ Y TẾ Tuần lễ từ ngày 27/02/2023 đến ngày 03/03/2023/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
27/02/2023 16:00NoĐã ban hành

LỊCH LÀM VIỆC SỞ Y TẾ

Tuần lễ từ ngày 27/02/2023 đến ngày 03/03/2023

 (Lịch này thay thư mời họp)​

Lich So Y te 27-02 den 03-03-2023.pdf

Thứ hai 27/02/2023:
Sáng:
  
1-8 giờ 00: Họp mặt kỷ niệm 68 năm ngày "Thầy thuốc Việt Nam 27/2".
 * Thành phần: Lãnh đạo tỉnh, Sở, ngành, Cán bộ hưu trí là Lãnh đạo Ngành Y tế (Có Thư mời riêng); Lãnh đạo Sở Y tế, CĐNYT, CBCC Sở Y tế, Các đơn vị trực thuộc, các đơn vị ngành Y tế (Theo Thư mời số 14/TM-SYT ngày 22/2/2023 của Sở Y tế).
 * Địa điểm: Trung tâm Hội nghị và Triển lãm tỉnh.
  
2-8 giờ 00: Dự Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 (Khóa XI) về chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.
 * Thành phần: Đại diện Lãnh đạo Sở Y tế.
 * Địa điểm: Hội trường B – Tỉnh ủy.
  
3-8 giờ 00: Dự cùng Đ/C Phó BT Thường trực Tỉnh ủy làm việc với Đoàn kiểm tra Trung ương về Chỉ thị 12-CT/TW của Bộ Chính trị.
 * Thành phần: Đại diện Lãnh đạo Sở Y tế.
 * Địa điểm: Hội trường A – Tỉnh ủy.
  
4-8 giờ 00: Xác minh thông tin liên quan đến đơn của công dân.
 * Thành phần: Thanh tra Sở.
 * Địa điểm: Phòng Tiếp công dân Sở Y tế.
  
5-8 giờ 00: Tiếp công dân định kỳ.
 * Thành phần: Bs Trần Tấn Tài – Chánh VP.
 * Địa điểm: Sở Y tế.
  
6-8 giờ 00: Trực Bộ phận Y tế – TTHC tỉnh (từ ngày 27/02 - 03/03/2022).
 * Thành phần: TTYT TDM, BVĐK tỉnh, Ban BVSKCB tỉnh.
 * Địa điểm: Tháp B – Tầng  2 – TTHC tỉnh.
  
Chiều:
1-14 giờ 00: Họp mặt kỷ niệm ngày Thầy thuốc Việt Nam - Y tế Dĩ An.
 * Thành phần: Đại diện Lãnh đạo Sở Y tế.
 * Địa điểm: TTYT TP Dĩ An.
  
2-15 giờ 00: Tiếp tục dự cùng Đ/C Phó BT Thường trực Tỉnh ủy làm việc với Đoàn kiểm tra Trung ương về Chỉ thị 12-CT/TW của Bộ Chính trị.
 * Thành phần: Đại diện Lãnh đạo Sở Y tế.
 * Địa điểm: Hội trường A – Tỉnh ủy.
  
Thứ ba 28/02/2023:
Sáng:
1-7 giờ 00: Đoàn Sở Y tế đi phúc tra các đơn vị, cơ sở y tế năm 2022.
 * Thành phần: Bs Thơm – PGĐ Sở và theo QĐ số 107/QĐ-SYT ngày 01/02/2023 của SYT.
 * Địa điểm: BVĐK Hoàn Mỹ - Vạn Phúc 1.
 Xe: 16 chỗ (CDC).
  
2-8 giờ 00: Dự Hội nghị Tổng kết công tác năm 2022 và Họp mặt kỷ niệm 68 năm ngày "Thầy thuốc Việt Nam 27/2" Ngành Y tế Tân Uyên.
 * Thành phần: Bs Chín – PGĐ Sở.
 * Địa điểm: Hội trường TTYT Tân Uyên.
 Xe: Đ/c Phong.
  
3-9 giờ 30: Dự họp Ban Điều hành Thành phố thông minh Bình Dương.
 * Thành phần: Bs Nguyên – PGĐ Sở.
 * Địa điểm: Phòng VIP 1 - Trung tâm Hội nghị triển lãm tỉnh.
  
4-8 giờ 00: Kiểm tra việc thực hiện các quy định pháp luật tại cơ sở sản xuất, kinh doanh và cung cấp dịch vụ hóa chất, chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn dùng trong lĩnh vực gia dụng và y tế năm 2023 (từ ngày 28/02/2023 đến ngày 02/3/2023).
 * Thành phần: Thanh tra Sở, PNVY, Cục Quản lý thị trường.
 * Địa điểm: Dĩ An, Tân Uyên, Thủ Dầu Một.
 * Xe: Cá nhân.
  
5-8 giờ 00: Tiếp công dân định kỳ.
 * Thành phần: ThS Bùi Minh Hiền – Phó Trưởng phòng NVY.
 * Địa điểm: Sở Y tế.
  
Chiều:
  
1-14 giờ 00: Họp thống nhất Phương án sáp nhập Trung tâm Kiểm soát bệnh tật và Trung tâm Sức khỏe Lao động-Môi trường.
 * Thành phần: TS Chương – GĐ sở, Văn phòng, Phòng Kế hoạch-Tài chính và  Giám đốc; Phòng TCHC, Kế toán Trung tâm Kiểm soát bệnh tật và Trung tâm Sức khỏe Lao động-Môi trường.
 * Địa điểm: Hội trường A –Sở Y tế.
  
  
2-14 giờ 00: Họp Tổ tư vấn đấu thầu Sở Y tế.
 * Thành phần: Bs Chín – PGĐ Sở và các thành viên Tổ tư vấn.
 * Địa điểm: Hội trường B –Sở Y tế.
  
Thứ tư 01/03/2023
Sáng:
1-7 giờ 00: Đoàn Sở Y tế đi phúc tra các đơn vị, cơ sở y tế năm 2022.
 * Thành phần: Bs Thơm – PGĐ Sở và theo QĐ số 107/QĐ-SYT ngày 01/02/2023 của SYT.
 * Địa điểm: BVĐK Mỹ Phước.
 Xe: 16 chỗ - CDC.
  
2-8 giờ 00: Kiểm tra công tác triển khai kế hoạch chuyển đổi số, triển khai Hồ sơ sức khoẻ điện tử và KCB từ xa trên địa bàn huyện Dầu Tiếng.
 * Thành phần: Bs Chín –PGĐ sở, ThS Chinh – PTP.KHTC.
 * Địa điểm: TTYT huyện Dầu Tiếng.
 Xe: Đ/c Hậu.
  
3-8 giờ 00: Xét duyệt thanh quyết toán NSNN năm 2022.
 * Thành phần: Đại diện Lãnh đạo sở, P.KHTC Sở Y tế.
 * Địa điểm: TT.SKLĐMT.
  
4-8 giờ 00: Tiếp công dân định kỳ.
 * Thành phần: Ds Quách Ái Quốc – TP.NVD.
 * Địa điểm: Sở Y tế.
Chiều:
1-14 giờ 00: Họp Tổ Thẩm định đấu thầu Sở Y tế.
 * Thành phần: Bs Nguyên – PGĐ Sở và các thành viên Tổ Thẩm định.
 * Địa điểm: Hội trường A –Sở Y tế.
  
2-14 giờ 00: Kiểm tra công tác triển khai kế hoạch KCB từ xa tại 3 Trạm Y tế Minh Tân, Minh Hoà, Minh Thạnh huyện Dầu Tiếng.
 * Thành phần: Bs Chín –PGĐ sở, ThS Chinh – PTP.KHTC.
 * Địa điểm: Trạm Y tế Minh Tân, Minh Hoà, Minh Thạnh.
 Xe: Đ/c Hậu.
  
Thứ năm 02/03/2023
Sáng:
  
1-7 giờ 00: Đoàn Sở Y tế đi phúc tra các đơn vị, cơ sở y tế năm 2022.
 * Thành phần: TS Chương – GĐ Sở và theo QĐ số 107/QĐ-SYT ngày 01/02/2023 của SYT.
 * Địa điểm: BVĐK QT Columbia Asia.
 Xe: 16 chỗ - CDC.
  
2-8 giờ 00: Kiểm tra công tác triển khai kế hoạch chuyển đổi số, triển khai Hồ sơ sức khoẻ điện tử và KCB từ xa trên địa bàn TX Bến Cát.
 * Thành phần: Bs Chín –PGĐ sở, ThS Chinh – PTP.KHTC.
 * Địa điểm: TTYT Thị xã Bến Cát.
 Xe:
  
3-7 giờ 30: Thẩm định cấp Giấy phép hoạt động PKCK.
 * Thành phần: Bs Thơm – PGĐ Sở, P.NVY, PYT Bắc Tân Uyên.
 * Địa điểm: Huyện Bắc Tân Uyên.
 Xe: Đ/c Phong.
  
4-7 giờ 00: Thẩm định cơ sở bán lẻ thuốc.
 * Thành phần: P. Nghiệp vụ Dược, PYT Bến Cát.
 * Địa điểm: Thị xã Bến Cát.
 Xe: Đ/c Hậu.
  
5-8 giờ 00: Tiếp công dân định kỳ.
 * Thành phần: Bs Ngô Phát Đạt - TP. KHTC.
 * Địa điểm: Sở Y tế.
Thứ sáu 03/03/2023
Sáng:
1-10 giờ 30: Dự cùng Lãnh đạo UBND tỉnh gặp gỡ, trao đổi, chia sẻ những khó khăn vướng mắc và thông báo với Cty Phúc Lộc Thọ về việc thu hồi chủ trương đầu tư đối với dự án Bệnh viện Phúc Lộc Thọ.
 * Thành phần: TS Chương – GĐ Sở, P.KHTC Sở Y tế.
 * Địa điểm: Phòng họp A  UBND tỉnh.
  
2-7 giờ 00: Đoàn Sở Y tế đi phúc tra các đơn vị, cơ sở y tế năm 2022.
 * Thành phần: BS Nguyên – PGĐ Sở và theo QĐ số 107/QĐ-SYT ngày 01/02/2023 của SYT.
 * Địa điểm: BVĐK An Phú.
 Xe: 16 chỗ - CDC.
  
3-7 giờ 00: Học lớp TCLLCT (03-04/3).
 * Thành phần: ThS Hiếu – VP.
 * Địa điểm: Trường Chính trị tỉnh.
  
4-8 giờ 00: Tiếp công dân định kỳ.
 * Thành phần: CN Lê Thanh Hải - Thanh tra sở.
 * Địa điểm: Sở Y tế.
Chiều:
1-14 giờ 00: Lãnh đạo UBND tỉnh làm việc với Ban Giám đốc Sở Y tế về một số nội dung trọng tâm của ngành Y tế trong năm 2023.
 * Thành phần: Ban Giám đốc Sở, Trưởng các phòng chức năng.
 * Địa điểm: Phòng họp A – UBND tỉnh.


Nơi nhận:

- Văn phòng UBND tỉnh;

- Ban QLTN - TTHC tỉnh;

- Trung tâm Hành chính công tỉnh;

- BGĐ Sở, TT.ĐU, CĐN;

- Các Phòng CN Sở;

- Các Đơn vị trực thuộc (Website SYT);

- Lưu VT, VP (M).

KT.GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

(Đã ký)

Đoàn Thị Hồng Thơm

 

 

 

LỊCH LÀM VIỆC SỞ Y TẾ Tuần lễ từ ngày 13/02/2023 đến ngày 17/02/2023Lịch làm việcLỊCH LÀM VIỆC SỞ Y TẾ Tuần lễ từ ngày 13/02/2023 đến ngày 17/02/2023/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
20/02/2023 18:00NoĐã ban hành

LỊCH LÀM VIỆC SỞ Y TẾ

Tuần lễ từ ngày 13/02/2023 đến ngày 17/02/2023

 (Lịch này thay thư mời họp)​

Lich So Y te 20.02 den 24.02.2023.pdf


Thứ hai 13/02/2023:​
Sáng:
  
1-8 giờ 00: Dự Hội nghị tổng kết công tác phòng chống sốt rét năm 2022 của Bộ Y tế - Khu vực phía Nam.
 * Thành phần: Bs Chín – PGĐ Sở.
 * Địa điểm: TP.Đà Lạt.
  
2-8 giờ 30: Họp Ban Giám đốc Sở.
 * Thành phần: BGĐ Sở, Chánh VP.
 * Địa điểm: Hội trường A – Sở Y tế.
  
3-9 giờ 00: Họp Giao ban BGĐ, TT.ĐU, CĐNYT, Các phòng chức năng
 * Thành phần: BGĐ Sở, TT.ĐU, CĐNYT, Lãnh đạo PCN.
 * Địa điểm: Hội trường B – Sở Y tế.
  
4-10 giờ 30: Họp thống nhất thực hiện chế độ cho CBCC-VC CQ Sở Y tế.
 * Thành phần: BGĐ Sở, Toàn thể CBCC-VC Cơ quan Sở Y tế.
 * Địa điểm: Hội trường B – Sở Y tế.
  
5-8 giờ 00: Tiếp công dân định kỳ.
 * Thành phần: Bs Trần Tấn Tài – Chánh VP.
 * Địa điểm: Sở Y tế.
  
6-8 giờ 00: Trực Bộ phận Y tế – TTHC tỉnh (từ ngày 13/02 - 17/02/2022).
 * Thành phần: TTYT TDM, BVĐK tỉnh, Ban BVSKCB tỉnh.
 * Địa điểm: Tháp B – Tầng  2 – TTHC tỉnh.
  
Chiều:
  
1-13 giờ 30: Họp xem xét, trao đổi một số nội dung liên quan đến Yêu cầu định giá tài sản số 382/QĐ-CSKT-Đ4 (họp lần 6).
 * Thành phần: ThS Hiền – TP. Nghiệp vụ Y, CN.Thủy – P. KH-TC (theo Công văn số 39/GM-HĐĐGTSTT của Sở Tài chính tỉnh Bình Dương)
 * Địa điểm:  Phòng họp 3 – Sở Tài chính tỉnh Bình Dương.
  
  
2-14 giờ 00: Họp về việc khảo sát nhiệm vụ trọng tâm chuyển đổi số các sở ngành năm 2023.
 * Thành phần: Bs Nguyên – PGĐ Sở, ThS Minh – Phó Chánh VP, ThS Chinh – PTP.KH-TC (theo Công văn số 94/STTTT-CNTT&BCVT của Sở Thông tin và Truyền thông).
 * Địa điểm: Hội trường A – Sở Y tế.
  
3-14 giờ 00: Họp Hội đồng xét cấp CCHN KBCB đợt 02 năm 2023.
 * Thành phần: Theo QĐ số 45/QĐ-SYT ngày 13/01/2023 của SYT, Bs Nguyễn Văn Tính – PGĐ BVĐK tỉnh, BS Phạm Duy Tâm – PGĐ BV YHCT, BS Lại Văn Thăng – GĐ BV PHCN.
 * Địa điểm: Hội trường Sở Y tế.
  
4-16 giờ 00: Dự cùng Lãnh đạo UBND tỉnh tiếp Thị trưởng TP Heidelberg - Công hòa Liên bang Đức .
 * Thành phần: Bs Thơm – PGĐ Sở.
 * Địa điểm: Phòng khách – UBND tỉnh.
  
Thứ ba 14/02/2023:
Sáng:
  
1-7 giờ 00: Đoàn Sở Y tế đi phúc tra các đơn vị, cơ sở y tế năm 2022.
 * Thành phần: TS Chương – GĐ Sở và theo QĐ số 107/QĐ-SYT ngày 01/02/2023 của SYT.
 * Địa điểm: TTYT thành phố Thuận An.
 Xe: Đ/c Hậu – Sở Y tế.
  
2-7 giờ 30: Hội nghị trực tuyến tổng kết công tác quốc phòng ở bộ, ngành, địa phương năm 2022.
 * Thành phần: Bs Chín – PGĐ Sở.
 * Địa điểm: Hội trường Bộ CHQS tỉnh.
  
3-7 giờ 30: Học lớp Cao cấp lý luận chính trị (từ 14/02 đến 15/02/2023).
 * Thành phần: Bs Chín – PGĐ Sở.
 * Địa điểm: Trường Chính trị tỉnh Bình Phước.
  
4-8 giờ 00: Hướng dẫn, rà soát Kê khai tài sản năm 2022.
 * Thành phần: ThS Hiếu – CV VP, các cán bộ phụ trách công tác Kê khai tài sản của các đơn vị trực thuộc.
 * Địa điểm: Hội trường Sở Y tế.
  
5-8 giờ 00: Tiếp công dân định kỳ.
 * Thành phần: ThS Bùi Minh Hiền – Trưởng phòng NVY.
 * Địa điểm: Sở Y tế.
  
Thứ tư 15/02/2023
Sáng:
1-7 giờ 00: Đoàn Sở Y tế đi phúc tra các đơn vị, cơ sở y tế năm 2022.
 * Thành phần: Bs Nguyên – PGĐ Sở và theo QĐ số 107/QĐ-SYT ngày 01/02/2023 của SYT.
 * Địa điểm: TTYT thành phố Dĩ An.
 Xe: 16 chỗ - CDC.
  
2-7 giờ 00: Thẩm định cơ sở bán lẻ thuốc.
 * Thành phần: P. Nghiệp vụ Dược, PYT thị xã Tân Uyên.
 * Địa điểm: Thị xã Tân Uyên.
 Xe: Đ/c Hậu.
  
3-8 giờ 00: Hội nghị sơ kết 6 tháng triển khai thí điểm mua sắm dịch vụ phòng, chống HIV/AIDS do các tổ chức xã hội cung cấp.
 * Thành phần: ThS Phúc – CV phòng NVY.
 * Địa điểm: Thành phố Cần Thơ.
 Xe: CDC.
  
4-8 giờ 00: Học lớp bồi dưỡng nghiệp vụ CTCB năm 2023 (15-17/2).
 * Thành phần: Bs Tài – CVP; CN Hữu – Phó CVP; Ths Minh – Phó CVP; Ths Hiếu, CN Hậu, Nhị – CV VP.
 * Địa điểm: Liên hiệp các hội Khoa học Kỹ thuật tỉnh Bình Dương.
  
5-8 giờ 00: Tiếp công dân định kỳ.
 * Thành phần: Ds Quách Ái Quốc – TP.NVD.
 * Địa điểm: Sở Y tế.
Chiều:
1-13 giờ 30: Dự Phiên họp UBND tỉnh lần thứ 28.
 * Thành phần: TS Nguyễn Hồng Chương – GĐ Sở.
 * Địa điểm: Phòng họp A – UBND tỉnh.
  
2-14 giờ 00: Dự Hội nghị triển khai các chính sách tín dụng ưu đãi thực hiện Nghị quyết số 11/NQ-CP (theo lịch UB tỉnh).
 * Thành phần: Ủy quyền P.KHTC dự.
 * Địa điểm: Phòng họp Ngân hàng CSXH tỉnh.
  
Thứ năm 16/02/2023
Sáng:
1-8 giờ 00: Hội nghị lấy ý kiến dự thảo báo cáo kết quả giám sát chuyên đề của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh.
 * Thành phần: Bs Chín – PGĐ Sở, Phòng KHTC, Phòng NVY, Phòng NVD, Văn phòng (theo Công văn số 31/TB-ĐĐBQH của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bình Dương).
 * Địa điểm: Hội trường Đoàn ĐBQH tỉnh (Tầng 20B, TTHC tỉnh).
  
2-8 giờ 00: Dự Hội nghị tổng kết phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ năm 2022 và triển khai kế hoạch năm 2023.
 * Thành phần: Bs Nguyên – PGĐ Sở.
 * Địa điểm: Hội trường A – Công an tỉnh.
  
3-7 giờ 00: Đoàn Sở Y tế đi phúc tra các đơn vị, cơ sở y tế năm 2022.
 * Thành phần: Bs Thơm – PGĐ Sở và theo QĐ số 107/QĐ-SYT ngày 01/02/2023 của SYT.
 * Địa điểm: TTYT huyện Bàu Bàng.
 Xe: 16 chỗ - CDC.
  
4-8 giờ 00: Hội nghị triển khai kế hoạch công tác ATVSTP tỉnh năm 2023.
 * Thành phần: Thanh tra, P.NVY, Lãnh đạo và các phòng Chi cục ATVSTP tỉnh, Lãnh đạo và TK ATVSTP TTYT các huyện, thị, tp.
 * Địa điểm: Hội trường Chi cục ATVSTP tỉnh.
  
5-7 giờ 00: Thẩm định cơ sở bán lẻ thuốc.
 * Thành phần: P. Nghiệp vụ Dược, PYT thành phố TDM.
 * Địa điểm: Thành phố Thủ Dầu Một.
 Xe: Đ/c Hậu.
  
6-7 giờ 30: Học lớp Cao cấp lý luận chính trị (từ 16/02 đến 17/02/2023).
 * Thành phần: DS Phương – Chánh Thanh tra.
 * Địa điểm: Trường Chính trị tỉnh Bình Dương.
  
7-8 giờ 00: Tiếp công dân định kỳ.
 * Thành phần: Bs Ngô Phát Đạt - TP. KHTC.
 * Địa điểm: Sở Y tế.
Chiều:
  
1-14 giờ 00: Họp thống nhất kế hoạch Hội nghị khoa học Hô hấp và Tim mạch tỉnh Bình Dương lần thứ 1 năm 2023.
 * Thành phần: Bs Chín – PGĐ Sở, P.NVY, P.KHTC, Lãnh đạo và TP.KHTH BVĐK tỉnh, CDC tỉnh.
 * Địa điểm: Hội trường CDC tỉnh (CDC tỉnh chuẩn bị nội dung).
  
Thứ sáu 17/02/2023
Sáng:
1-7 giờ 00: Đoàn Sở Y tế đi Phúc tra các đơn vị, cơ sở y tế năm 2022.
 * Thành phần: Bs Thơm – PGĐ Sở và theo QĐ số 107/QĐ-SYT ngày 01/02/2023 của SYT.
 * Địa điểm: Bệnh viện PHCN tỉnh.
 Xe: Cá nhân.
  
2-8 giờ 00: Học lớp TCLLCT (17-18/2).
 * Thành phần: ThS Hiếu – VP.
 * Địa điểm: Trường Chính trị tỉnh.
  
3-8 giờ 00: Tiếp công dân định kỳ.
 * Thành phần: CN Lê Thanh Hải - Thanh tra sở.
 * Địa điểm: Sở Y tế.
  
Chiều:
  
1-14 giờ 00: Sở Y tế làm việc với Bệnh viện Đa khoa tỉnh về các khó khăn của Bệnh viện Đa khoa tỉnh.
 * Thành phần: Bs Nguyên – PGĐ Sở, các phòng: KHTC, NVY, NVD, VP Sở; BVĐk tỉnh.
 * Địa điểm: Hội trường Sở Y tế.
  


Nơi nhận:

- Văn phòng UBND tỉnh;

- Ban QLTN - TTHC tỉnh;

- Trung tâm Hành chính công tỉnh;

- BGĐ Sở, TT.ĐU, CĐN;

- Các Phòng CN Sở;

- Các Đơn vị trực thuộc (Website SYT);

- Lưu VT, VP (M).

KT.GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

(Đã ký)

Đoàn Thị Hồng Thơm

 

 

 

LỊCH LÀM VIỆC SỞ Y TẾ Tuần lễ từ ngày 13/02/2023 đến ngày 17/02/2023Lịch làm việcLỊCH LÀM VIỆC SỞ Y TẾ Tuần lễ từ ngày 13/02/2023 đến ngày 17/02/2023/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
13/02/2023 17:00NoĐã ban hành

LỊCH LÀM VIỆC SỞ Y TẾ

Tuần lễ từ ngày 13/02/2023 đến ngày 17/02/2023

 (Lịch này thay thư mời họp)​

Lich So Y te 13-02 den 17-02-2023.pdf

Thứ hai 13/02/2023:
Sáng:
  
1-8 giờ 00: Dự Hội nghị tổng kết công tác phòng chống sốt rét năm 2022 của Bộ Y tế - Khu vực phía Nam.
 * Thành phần: Bs Chín – PGĐ Sở.
 * Địa điểm: TP.Đà Lạt.
  
2-8 giờ 30: Họp Ban Giám đốc Sở.
 * Thành phần: BGĐ Sở, Chánh VP.
 * Địa điểm: Hội trường A – Sở Y tế.
  
3-9 giờ 00: Họp Giao ban BGĐ, TT.ĐU, CĐNYT, Các phòng chức năng
 * Thành phần: BGĐ Sở, TT.ĐU, CĐNYT, Lãnh đạo PCN.
 * Địa điểm: Hội trường B – Sở Y tế.
  
4-10 giờ 30: Họp thống nhất thực hiện chế độ cho CBCC-VC CQ Sở Y tế.
 * Thành phần: BGĐ Sở, Toàn thể CBCC-VC Cơ quan Sở Y tế.
 * Địa điểm: Hội trường B – Sở Y tế.
  
5-8 giờ 00: Tiếp công dân định kỳ.
 * Thành phần: Bs Trần Tấn Tài – Chánh VP.
 * Địa điểm: Sở Y tế.
  
6-8 giờ 00: Trực Bộ phận Y tế – TTHC tỉnh (từ ngày 13/02 - 17/02/2022).
 * Thành phần: TTYT TDM, BVĐK tỉnh, Ban BVSKCB tỉnh.
 * Địa điểm: Tháp B – Tầng  2 – TTHC tỉnh.
  
Chiều:
  
1-13 giờ 30: Họp xem xét, trao đổi một số nội dung liên quan đến Yêu cầu định giá tài sản số 382/QĐ-CSKT-Đ4 (họp lần 6).
 * Thành phần: ThS Hiền – TP. Nghiệp vụ Y, CN.Thủy – P. KH-TC (theo Công văn số 39/GM-HĐĐGTSTT của Sở Tài chính tỉnh Bình Dương)
 * Địa điểm:  Phòng họp 3 – Sở Tài chính tỉnh Bình Dương.
  
  
2-14 giờ 00: Họp về việc khảo sát nhiệm vụ trọng tâm chuyển đổi số các sở ngành năm 2023.
 * Thành phần: Bs Nguyên – PGĐ Sở, ThS Minh – Phó Chánh VP, ThS Chinh – PTP.KH-TC (theo Công văn số 94/STTTT-CNTT&BCVT của Sở Thông tin và Truyền thông).
 * Địa điểm: Hội trường A – Sở Y tế.
  
3-14 giờ 00: Họp Hội đồng xét cấp CCHN KBCB đợt 02 năm 2023.
 * Thành phần: Theo QĐ số 45/QĐ-SYT ngày 13/01/2023 của SYT, Bs Nguyễn Văn Tính – PGĐ BVĐK tỉnh, BS Phạm Duy Tâm – PGĐ BV YHCT, BS Lại Văn Thăng – GĐ BV PHCN.
 * Địa điểm: Hội trường Sở Y tế.
  
4-16 giờ 00: Dự cùng Lãnh đạo UBND tỉnh tiếp Thị trưởng TP Heidelberg - Công hòa Liên bang Đức .
 * Thành phần: Bs Thơm – PGĐ Sở.
 * Địa điểm: Phòng khách – UBND tỉnh.
  
Thứ ba 14/02/2023:
Sáng:
  
1-7 giờ 00: Đoàn Sở Y tế đi phúc tra các đơn vị, cơ sở y tế năm 2022.
 * Thành phần: TS Chương – GĐ Sở và theo QĐ số 107/QĐ-SYT ngày 01/02/2023 của SYT.
 * Địa điểm: TTYT thành phố Thuận An.
 Xe: Đ/c Hậu – Sở Y tế.
  
2-7 giờ 30: Hội nghị trực tuyến tổng kết công tác quốc phòng ở bộ, ngành, địa phương năm 2022.
 * Thành phần: Bs Chín – PGĐ Sở.
 * Địa điểm: Hội trường Bộ CHQS tỉnh.
  
3-7 giờ 30: Học lớp Cao cấp lý luận chính trị (từ 14/02 đến 15/02/2023).
 * Thành phần: Bs Chín – PGĐ Sở.
 * Địa điểm: Trường Chính trị tỉnh Bình Phước.
  
4-8 giờ 00: Hướng dẫn, rà soát Kê khai tài sản năm 2022.
 * Thành phần: ThS Hiếu – CV VP, các cán bộ phụ trách công tác Kê khai tài sản của các đơn vị trực thuộc.
 * Địa điểm: Hội trường Sở Y tế.
  
5-8 giờ 00: Tiếp công dân định kỳ.
 * Thành phần: ThS Bùi Minh Hiền – Trưởng phòng NVY.
 * Địa điểm: Sở Y tế.
  
Thứ tư 15/02/2023
Sáng:
1-7 giờ 00: Đoàn Sở Y tế đi phúc tra các đơn vị, cơ sở y tế năm 2022.
 * Thành phần: Bs Nguyên – PGĐ Sở và theo QĐ số 107/QĐ-SYT ngày 01/02/2023 của SYT.
 * Địa điểm: TTYT thành phố Dĩ An.
 Xe: 16 chỗ - CDC.
  
2-7 giờ 00: Thẩm định cơ sở bán lẻ thuốc.
 * Thành phần: P. Nghiệp vụ Dược, PYT thị xã Tân Uyên.
 * Địa điểm: Thị xã Tân Uyên.
 Xe: Đ/c Hậu.
  
3-8 giờ 00: Hội nghị sơ kết 6 tháng triển khai thí điểm mua sắm dịch vụ phòng, chống HIV/AIDS do các tổ chức xã hội cung cấp.
 * Thành phần: ThS Phúc – CV phòng NVY.
 * Địa điểm: Thành phố Cần Thơ.
 Xe: CDC.
  
4-8 giờ 00: Học lớp bồi dưỡng nghiệp vụ CTCB năm 2023 (15-17/2).
 * Thành phần: Bs Tài – CVP; CN Hữu – Phó CVP; Ths Minh – Phó CVP; Ths Hiếu, CN Hậu, Nhị – CV VP.
 * Địa điểm: Liên hiệp các hội Khoa học Kỹ thuật tỉnh Bình Dương.
  
5-8 giờ 00: Tiếp công dân định kỳ.
 * Thành phần: Ds Quách Ái Quốc – TP.NVD.
 * Địa điểm: Sở Y tế.
Chiều:
1-13 giờ 30: Dự Phiên họp UBND tỉnh lần thứ 28.
 * Thành phần: TS Nguyễn Hồng Chương – GĐ Sở.
 * Địa điểm: Phòng họp A – UBND tỉnh.
  
2-14 giờ 00: Dự Hội nghị triển khai các chính sách tín dụng ưu đãi thực hiện Nghị quyết số 11/NQ-CP (theo lịch UB tỉnh).
 * Thành phần: Ủy quyền P.KHTC dự.
 * Địa điểm: Phòng họp Ngân hàng CSXH tỉnh.
  
Thứ năm 16/02/2023
Sáng:
1-8 giờ 00: Hội nghị lấy ý kiến dự thảo báo cáo kết quả giám sát chuyên đề của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh.
 * Thành phần: Bs Chín – PGĐ Sở, Phòng KHTC, Phòng NVY, Phòng NVD, Văn phòng (theo Công văn số 31/TB-ĐĐBQH của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bình Dương).
 * Địa điểm: Hội trường Đoàn ĐBQH tỉnh (Tầng 20B, TTHC tỉnh).
  
2-8 giờ 00: Dự Hội nghị tổng kết phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ năm 2022 và triển khai kế hoạch năm 2023.
 * Thành phần: Bs Nguyên – PGĐ Sở.
 * Địa điểm: Hội trường A – Công an tỉnh.
  
3-7 giờ 00: Đoàn Sở Y tế đi phúc tra các đơn vị, cơ sở y tế năm 2022.
 * Thành phần: Bs Thơm – PGĐ Sở và theo QĐ số 107/QĐ-SYT ngày 01/02/2023 của SYT.
 * Địa điểm: TTYT huyện Bàu Bàng.
 Xe: 16 chỗ - CDC.
  
4-8 giờ 00: Hội nghị triển khai kế hoạch công tác ATVSTP tỉnh năm 2023.
 * Thành phần: Thanh tra, P.NVY, Lãnh đạo và các phòng Chi cục ATVSTP tỉnh, Lãnh đạo và TK ATVSTP TTYT các huyện, thị, tp.
 * Địa điểm: Hội trường Chi cục ATVSTP tỉnh.
  
5-7 giờ 00: Thẩm định cơ sở bán lẻ thuốc.
 * Thành phần: P. Nghiệp vụ Dược, PYT thành phố TDM.
 * Địa điểm: Thành phố Thủ Dầu Một.
 Xe: Đ/c Hậu.
  
6-7 giờ 30: Học lớp Cao cấp lý luận chính trị (từ 16/02 đến 17/02/2023).
 * Thành phần: DS Phương – Chánh Thanh tra.
 * Địa điểm: Trường Chính trị tỉnh Bình Dương.
  
7-8 giờ 00: Tiếp công dân định kỳ.
 * Thành phần: Bs Ngô Phát Đạt - TP. KHTC.
 * Địa điểm: Sở Y tế.
Chiều:
  
1-14 giờ 00: Họp thống nhất kế hoạch Hội nghị khoa học Hô hấp và Tim mạch tỉnh Bình Dương lần thứ 1 năm 2023.
 * Thành phần: Bs Chín – PGĐ Sở, P.NVY, P.KHTC, Lãnh đạo và TP.KHTH BVĐK tỉnh, CDC tỉnh.
 * Địa điểm: Hội trường CDC tỉnh (CDC tỉnh chuẩn bị nội dung).
  
Thứ sáu 17/02/2023
Sáng:
1-7 giờ 00: Đoàn Sở Y tế đi Phúc tra các đơn vị, cơ sở y tế năm 2022.
 * Thành phần: Bs Thơm – PGĐ Sở và theo QĐ số 107/QĐ-SYT ngày 01/02/2023 của SYT.
 * Địa điểm: Bệnh viện PHCN tỉnh.
 Xe: Cá nhân.
  
2-8 giờ 00: Học lớp TCLLCT (17-18/2).
 * Thành phần: ThS Hiếu – VP.
 * Địa điểm: Trường Chính trị tỉnh.
  
3-8 giờ 00: Tiếp công dân định kỳ.
 * Thành phần: CN Lê Thanh Hải - Thanh tra sở.
 * Địa điểm: Sở Y tế.
  
Chiều:
  
1-14 giờ 00: Sở Y tế làm việc với Bệnh viện Đa khoa tỉnh về các khó khăn của Bệnh viện Đa khoa tỉnh.
 * Thành phần: Bs Nguyên – PGĐ Sở, các phòng: KHTC, NVY, NVD, VP Sở; BVĐk tỉnh.
 * Địa điểm: Hội trường Sở Y tế.
  ​


Nơi nhận:

- Văn phòng UBND tỉnh;

- Ban QLTN - TTHC tỉnh;

- Trung tâm Hành chính công tỉnh;

- BGĐ Sở, TT.ĐU, CĐN;

- Các Phòng CN Sở;

- Các Đơn vị trực thuộc (Website SYT);

- Lưu VT, VP (M).

KT.GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

(Đã ký)

Đoàn Thị Hồng Thơm

 

 

 

LỊCH LÀM VIỆC SỞ Y TẾ Tuần lễ từ ngày 06/02/2023 đến ngày 10/02/2023Lịch làm việcLỊCH LÀM VIỆC SỞ Y TẾ Tuần lễ từ ngày 06/02/2023 đến ngày 10/02/2023/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
06/02/2023 15:00NoĐã ban hành

​LỊCH LÀM VIỆC SỞ Y TẾ

Tuần lễ từ ngày 06/02/2023 đến ngày 10/02/2023

 (Lịch này thay thư mời họp)

​ Lich So Y te 06-02 den 10-02-2023.pdf

Thứ hai 06/02/2023:
Sáng:
  
1-8 giờ 30: Họp Ban Giám đốc sở.
 * Thành phần: BGĐ Sở, Chánh VP.
 * Địa điểm: Hội trường A – Sở Y tế.
  
2-8 giờ 00: Tiếp công dân định kỳ.
 * Thành phần: Bs Trần Tấn Tài – Chánh VP.
 * Địa điểm: Sở Y tế.
  
3-8 giờ 00: Trực Bộ phận Y tế – TTHC tỉnh (từ ngày 06/02 - 10/02/2022).
 * Thành phần: TTYT TDM, BVĐK tỉnh, Ban BVSKCB tỉnh.
 * Địa điểm: Tháp B – Tầng  2 – TTHC tỉnh.
  
Chiều:
  
1-14 giờ 00: Hội nghị lấy ý kiến giám sát chuyên đề: Huy động, quản lý, sử dụng các nguồn lực phục vụ công tác phòng chống dịch Covid-19; việc thực hiện chính sách, pháp luật về y tế cơ sở, y tế dự phòng trên địa bàn tỉnh Bình Dương.
 * Thành phần: Bs Chín – PGĐ Sở, các phòng chuyên môn sở, Đại diện Lãnh đạo TTYT các huyện, thị, thành phố (theo Thông báo số 11/TB-ĐĐBQH của Đoàn Đại biểu quốc hội tỉnh).
 * Địa điểm: Hội trường Đoàn Đại biểu quốc hội tỉnh (Tầng 20B).
  
2-14 giờ 00: Họp thống nhất xây dựng kế hoạch gói thầu cung cấp thuốc dược liệu, thuốc cổ truyền và vị thuốc cổ truyền.
 * Thành phần: Bs Thơm – PGĐ Sở, BHXH tỉnh, P.NVD.
 * Địa điểm: Hội trường A - Sở Y tế.
  
3-14 giờ 00: Họp BCH CĐCS thông qua quy chế mức đánh giá thực hiện nhiệm vụ công tác 2023 và chuẩn bị Đại hội CĐCS Sở Y tế.
 * Thành phần: BCH CĐCS và các Tổ trưởng.
 * Địa điểm: Hội trường B - Sở Y tế.
  
  
Thứ ba 07/02/2023:
Sáng:
  
1-8 giờ 30: Họp Ban Tổ chức Giải đua xe đạp Nữ QT Bình Dương 2023
 * Thành phần: Bs Huỳnh Minh Chín – PGĐ Sở.
 * Địa điểm: Hội trường Biwase - 11.Ngô Văn Trị, Phú Lợi.
  
2-7 giờ 30: Thẩm định cấp GPHĐ các phòng khám chuyên khoa.
 * Thành phần: BS Thơm – PGĐ sở; Phòng NVY (02 người); Phòng Y tế TDM, Thuận An, Bàu Bàng.
 * Địa điểm: TDM, Thuận An, Bàu Bàng.
 Xe: Đ/c Hậu.
  
3-8 giờ 00: Hủy thuốc gây nghiện tại BVĐK tỉnh.
 * Thành phần: Đại diện P.NVD.
 * Địa điểm: BVĐK tỉnh.
  
4-8 giờ 00: Nhận bằng cho SV tại ĐHYK Phạm Ngọc Thạch.
 * Thành phần: ThS Hiếu – VP.
 * Địa điểm: ĐHYK Phạm Ngọc Thạch.
  
5-8 giờ 00: Tiếp công dân định kỳ.
 * Thành phần: ThS Bùi Minh Hiền – PTP. Phụ trách phòng NVY.
 * Địa điểm: Sở Y tế.
Chiều:
1-14 giờ 00: Họp Tổ công tác chỉ đạo, theo dõi việc triển khai thực hiện cụm dự án Bệnh viện đa khoa 1.500 giường.
 * Thành phần: TS Nguyễn Hồng Chương – GĐ Sở.
 * Địa điểm: Phòng họp B – UBND tỉnh.
  
Thứ tư 08/02/2023
Sáng:
1-6 giờ 00: Dự Lễ ra quân huyện Phú Giáo.
 * Thành phần: TS Nguyễn Hồng Chương – GĐ Sở.
 * Địa điểm: Nhà Truyền thống huyện Phú Giáo.
 Xe: Đ/c Phong.
  
2-7 giờ 00: Đoàn Sở Y tế đi phúc tra các đơn vị, cơ sở y tế năm 2022.
 * Thành phần: Theo QĐ số 107/QĐ-SYT ngày 01/02/2023 của SYT.
 * Địa điểm: TTYT huyện Phú Giáo.
 Xe: 16 chỗ - CDC.
  
3-9 giờ 00: Họp mặt báo chí đầu năm 2023.
 * Thành phần: Bs Chín – PGĐ Sở.
 * Địa điểm: Trung tâm Hội nghị triển lãm tỉnh.
  
4-8 giờ 00: Tiếp công dân định kỳ.
 * Thành phần: Ds Quách Ái Quốc – TP.NVD.
 * Địa điểm: Sở Y tế.
  
Thứ năm 09/02/2023
Sáng:
  
1-7 giờ 00: Đoàn Sở Y tế đi phúc tra các đơn vị, cơ sở y tế năm 2022.
 * Thành phần: Bs Nguyên – PGĐ Sở và Theo QĐ số 107/QĐ-SYT ngày 01/02/2023 của SYT.
 * Địa điểm: TTYT thị xã Tân Uyên.
 Xe: 16 chỗ - CDC.
  
2-8 giờ 00: Tham dự Hội thảo chia sẻ kinh nghiệm cung cấp dịch vụ điều trị HIV/AIDS (từ ngày 9-10/2).
 * Thành phần: TS Chương – GĐ Sở; TT KSBT; BVĐK tỉnh; TTYT Bến Cát.
 * Địa điểm: TP. Cần Thơ.
 Xe: CDC tỉnh.
  
3-8 giờ 00: Họp Hội đồng Giám định Y khoa (Cả ngày).
 * Thành phần: Bs Thơm – PGĐ Sở.
 * Địa điểm: TT. Giám định Y khoa.
  
4-8 giờ 00: Phúc tra xã tiên tiến về YDCT.
 * Thành phần: Bs Chín – PGĐ Sở, P.NVY, BV.YHCT.
 * Địa điểm: TYT Thanh An - Dầu Tiếng.
 Xe: Đ/c Hậu.
  
5-8 giờ 00: Tiếp công dân định kỳ.
 * Thành phần: Bs Ngô Phát Đạt - TP. KHTC.
 * Địa điểm: Sở Y tế.
Chiều:
1-14 giờ 00: Dự Hội nghị tổng kết công tác ngành Khoa học & Công nghệ và công tác tổ chức Hội nghị TechFest quốc gia năm 2022.
 * Thành phần: Bs Chín – PGĐ Sở.
 * Địa điểm: Trung tâm Hội nghị triển lãm tỉnh.
  
Thứ sáu 10/02/2023
Sáng:
1-8 giờ 00: Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ 20.
 * Thành phần: TS Nguyễn Hồng Chương – TUV, GĐ Sở.
 * Địa điểm: Hội trường B – Tỉnh ủy.
  
2-7 giờ 00: Đoàn Sở Y tế đi Phúc tra các đơn vị, cơ sở y tế năm 2022.
 * Thành phần: Theo QĐ số 107/QĐ-SYT ngày 01/02/2023 của SYT.
 * Địa điểm: TTYT thị xã Bến Cát.
 Xe: 16 chỗ - CDC.
  
3-7 giờ 00: Phúc tra xã tiên tiến về YDCT.
 * Thành phần: Bs Chín – PGĐ Sở, P.NVY, BV.YHCT.
 * Địa điểm: Các xã Tân Bình, Tân Thành, Bình Mỹ, Đất Cuốc – Bắc Tân Uyên.
 Xe: Đ/c Hậu.
  
4-8 giờ 00: Học lớp TCLLCT (10-11/2).
 * Thành phần: ThS Hiếu – VP.
 * Địa điểm: Trường Chính trị tỉnh.
  
5-8 giờ 00: Tiếp công dân định kỳ.
 * Thành phần: CN Lê Thanh Hải - Thanh tra sở.
 * Địa điểm: Sở Y tế.
Chiều :
  
1-14 giờ 00: Làm việc với BVĐK tỉnh về một số khó khăn của đơn vị trong công tác tổ chức, đấu thầu, di dời và các hoạt động chuyên môn.
 * Thành phần: Ban Giám đốc sở, P.KHTC, NVY, VP; BVĐK tỉnh.
 * Địa điểm: Hội trường Sở Y tế.


Nơi nhận:

- Văn phòng UBND tỉnh;

- Ban QLTN - TTHC tỉnh;

- Trung tâm Hành chính công tỉnh;

- BGĐ Sở, TT.ĐU, CĐN;

- Các Phòng CN Sở;

- Các Đơn vị trực thuộc (Website SYT);

- Lưu VT, VP (M).

KT.GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

(Đã ký)

Đoàn Thị Hồng Thơm

 

 

LỊCH LÀM VIỆC SỞ Y TẾ Tuần lễ từ ngày 30/01/2023 đến ngày 03/02/2023Lịch làm việcLỊCH LÀM VIỆC SỞ Y TẾ Tuần lễ từ ngày 30/01/2023 đến ngày 03/02/2023/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
30/01/2023 17:00NoĐã ban hành

LỊCH LÀM VIỆC SỞ Y TẾ

Tuần lễ từ ngày 30/01/2023 đến ngày 03/02/2023

 (Lịch này thay thư mời họp)

Lich So Y te 16-01 den 27-01-2023.pdf

 

Thứ hai 30/01/2023:​
Sáng:
  
1-9 giờ 00: Họp Ban Giám đốc sở.
 * Thành phần: BGĐ Sở, Chánh VP.
 * Địa điểm: Hội trường A – Sở Y tế.
  
2-9 giờ 30: Họp Giao ban BGĐ, TT.ĐU, CĐNYT, Các phòng chức năng
 * Thành phần: BGĐ Sở, TT.ĐU, CĐNYYT, Lãnh đạo PCN.
 * Địa điểm: Hội trường B – Sở Y tế.
  
3-8 giờ 00: Tiếp công dân định kỳ.
 * Thành phần: Bs Trần Tấn Tài – Chánh VP.
 * Địa điểm: Sở Y tế.
  
4-Trực, giám sát công tác phòng chống dịch Covid-19 (cả ngày).
 Thành phần: Lãnh đạo, các phòng ban, bộ phận liên quan.
 Địa điểm: Sở Y tế, CDC.
  
5-8 giờ 00: Trực Bộ phận Y tế – TTHC tỉnh (từ ngày 30/01 - 03/02/2022).
 * Thành phần: TTYT TDM, BVĐK tỉnh, Ban BVSKCB tỉnh.
 * Địa điểm: Tháp B – Tầng  2 – TTHC tỉnh.
  
Thứ ba 31/01/2023:
Sáng:
1-8 giờ 00: Tiếp công dân định kỳ.
 * Thành phần: ThS Bùi Minh Hiền – PTP. Phụ trách phòng NVY.
 * Địa điểm: Sở Y tế.
  
2-Trực, giám sát công tác phòng chống dịch Covid-19 (cả ngày).
 Thành phần: Lãnh đạo, các phòng ban, bộ phận liên quan.
 Địa điểm: Sở Y tế, CDC.
Thứ tư 01/02/2023
Sáng:
1-8 giờ 00: Dự Phiên họp UBND tỉnh lần thứ 28.
 * Thành phần: TS Nguyễn Hồng Chương – GĐ Sở.
 * Địa điểm: Phòng họp A – UBND tỉnh.
  
2-8 giờ 00: Họp triển khai kế hoạch công tác và giao ban khối dự phòng năm 2023.
 * Thành phần: Bs Chín – PGĐ Sở, P.NVY, P.KHTC; BGĐ và Trưởng khoa/phòng CDC tỉnh, TT.SKLĐMT, CC.ATVSTP, BGĐ và Trưởng phòng KHTH, Trưởng khoa KSDB TTYT các huyện, thị, tp.
 * Địa điểm: CDC tỉnh (CDC chuẩn bị nội dung).
  
3-8 giờ 00: Dự họp mặt nhân dịp kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Đảng cộng sản Việt Nam - Đảng bộ huyện Phú Giáo.
 * Thành phần: Bs Nguyên – PGĐ Sở.
 * Địa điểm: Hội trường huyện ủy Phú Giáo.
 Xe: Đ/c Phong.
  
4-8 giờ 00: Tiếp công dân định kỳ.
 * Thành phần: Ds Quách Ái Quốc – TP.NVD.
 * Địa điểm: Sở Y tế.
  
5-Trực, giám sát công tác phòng chống dịch Covid-19 (cả ngày).
 Thành phần: Lãnh đạo, các phòng ban, bộ phận liên quan.
 Địa điểm: Sở Y tế, CDC.
Chiều:
1-14 giờ 00: Họp Tổ thẩm định mua sắm, sửa chữa phục vụ hoạt động của các cơ sở y tế thuộc thẩm quyền của Sở Y tế.
 * Thành phần: Bs Nguyên – PGĐ Sở; các thành viên Tổ Thẩm định mua sắm, sửa chữa phục vụ hoạt động của các cơ sở y tế thuộc thẩm quyền của Sở Y tế.
 * Địa điểm: Hội trường B – Sở Y tế.
  
Thứ năm 02/02/2023
Sáng:
1-8 giờ 00: Dự Phiên họp trực tuyến của Chính phủ với các địa phương thường kỳ tháng 1/2023.
 * Thành phần: TS Nguyễn Hồng Chương – GĐ Sở.
 * Địa điểm: Phòng họp A – UBND tỉnh.
  
2-8 giờ 00: Làm việc với TTYT Dầu Tiếng về triển khai kế hoạch 2023.
 * Thành phần: Bs Chín – PGĐ Sở, P.NVY; BGĐ và Trưởng khoa/phòng TTYT; Trạm Y tế các xã phường thị trấn.
 * Địa điểm: TTYT Dầu Tiếng.
 Xe : Đc Hậu.
  
3-8 giờ 00: Tiếp công dân định kỳ.
 * Thành phần: Bs Ngô Phát Đạt - TP. KHTC.
 * Địa điểm: Sở Y tế.
  
4-Trực, giám sát công tác phòng chống dịch Covid-19 (cả ngày).
 Thành phần: Lãnh đạo, các phòng ban, bộ phận liên quan.
 Địa điểm: Sở Y tế, CDC.
Chiều:
1-14 giờ 00: Hội nghị Tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2022.
 * Thành phần: BTV, BCH, UBKT Đảng ủy và Thư mời riêng.
 * Địa điểm: Hội trường CDC tỉnh.
  
2-14 giờ 00: Làm việc với TTYT Bến Cát về triển khai kế hoạch 2023.
 * Thành phần: Bs Chín – PGĐ Sở, P.NVY; BGĐ và Trưởng khoa/phòng TTYT; Trạm Y tế các xã phường thị trấn.
 * Địa điểm: TTYT Bến Cát.
 Xe : Đ/c Hậu.
  
Thứ sáu 03/02/2023
Sáng:
1-7 giờ 00: Dự cùng Lãnh đạo tỉnh tiếp đại diện 4 bang người Hoa đến chúc mừng lãnh đạo tỉnh nhân dịp Tết Nguyên Tiêu.
 * Thành phần: TS Nguyễn Hồng Chương – GĐ Sở.
 * Địa điểm: Sảnh Tầng 1 – Trung tâm Hành chính tỉnh.
  
2-8 giờ 30: Dự Lễ kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam và mừng xuân Quý Mão 2023.
 * Thành phần: TS Nguyễn Hồng Chương – GĐ Sở.
 * Địa điểm: Trung tâm Hội nghị và Triển lãm tỉnh.
  
3-8 giờ 00: Tiếp công dân định kỳ.
 * Thành phần: CN Lê Thanh Hải - Thanh tra sở.
 * Địa điểm: Sở Y tế.
  
4-Trực, giám sát công tác phòng chống dịch Covid-19 (cả ngày).
 Thành phần: Lãnh đạo, các phòng ban, bộ phận liên quan.
 Địa điểm: Sở Y tế, CDC.


Nơi nhận:

- Văn phòng UBND tỉnh;

- Ban QLTN - TTHC tỉnh;

- Trung tâm Hành chính công tỉnh;

- BGĐ Sở, TT.ĐU, CĐN;

- Các Phòng CN Sở;

- Các Đơn vị trực thuộc (Website SYT);

- Lưu VT, VP (M).

KT.GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

(Đã ký)

Huỳnh Minh Chín

 

 

(DỰ THẢO) LỊCH LÀM VIỆC SỞ Y TẾ Tuần lễ từ ngày 16/01/2023 đến ngày 27/01/2023Lịch làm việc(DỰ THẢO) LỊCH LÀM VIỆC SỞ Y TẾ Tuần lễ từ ngày 16/01/2023 đến ngày 27/01/2023/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
16/01/2023 10:00NoĐã ban hành

​(DỰ THẢO) LỊCH LÀM VIỆC SỞ Y TẾ

Tuần lễ từ ngày 16/01/2023 đến ngày 27/01/2023

 (Lịch này thay thư mời họp)

Lich So Y te 16-01 den 27-01-2023.pdf

               

Thứ hai 16/01/2023:
Sáng:
1-TS Nguyễn Hồng Chương và Bs Quách Trung Nguyên đi công tác.
 Xe: Đ/c Phong.
  
2-8 giờ 00: Tiếp công dân định kỳ.
 * Thành phần: Bs Trần Tấn Tài – Chánh VP.
 * Địa điểm: Sở Y tế.
  
3-Trực, giám sát công tác phòng chống dịch Covid-19 (cả ngày).
 Thành phần: Lãnh đạo, các phòng ban, bộ phận liên quan.
 Địa điểm: Sở Y tế, CDC.
  
4-8 giờ 00: Trực Bộ phận Y tế – TTHC tỉnh (từ ngày 16/01 - 19/01/2022).
 * Thành phần: TTYT TDM, BVĐK tỉnh, Ban BVSKCB tỉnh.
 * Địa điểm: Tháp B – Tầng  2 – TTHC tỉnh.
  
Chiểu:
1-15 giờ: Đoàn đi thăm, chúc tết Đại học Y Dược Cần Thơ.
 * Thành phần: Bs Chín – PGĐ Sở, ThS Hữu-PCVP.
 * Địa điểm: Đại học Y Dược Cần Thơ.
 Xe: Cá nhân.
  
2-13 giờ 30: Dự Tổng kết công tác năm 2023 TT.KSBT tỉnh.
 * Thành phần: Ủy quyền ThS Hiền – PTP NVY dự.
 * Địa điểm: Hội trường TT.KSBT tỉnh.
  
Thứ ba 17/01/2023:
Sáng:
1-9 giờ 30: Dự Phiên họp UBND tỉnh lần thứ 27.
 * Thành phần: TS Nguyễn Hồng Chương – GĐ Sở.
 * Địa điểm: Phòng họp A – UBND tỉnh.
  
2-8 giờ 00: Họp thẩm định danh mục đàm phán giá theo yêu cầu Trung tâm Mua sắm quốc gia.
 * Thành phần: Bs Nguyên – PGĐ Sở, P.NVD, KHTC, BHXH tỉnh.
 * Địa điểm: Hội trường A – Sở Y tế.
  
3-7 giờ 00: Đoàn đi thăm, chúc tết Viện Vệ sinh Y tế công cộng, Đại học Y Dược TP.HCM, Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch, Viện Pasteur TP.HCM, Viện Sốt rét-KST TW TP.HCM.
 * Thành phần: Bs Chín – PGĐ Sở, ThS Hữu-PCVP, CDC.
 * Địa điểm: TP.Hồ Chí Minh.
 Xe: CDC.
  
4-7 giờ 00: Đoàn đi thăm, chúc tết: BV. YHCT, BV. PHCN tỉnh.
 * Thành phần: Bs Thơm – PGĐ Sở, P. NVY, Dược, P.KHTC, VP.
 * Địa điểm: BV. YHCT, BV. PHCN tỉnh.
 Xe: Đ/c Hậu.
  
5-7 giờ 30: Hội nghị viên chức người lao động TT.CSSKSS.
 * Thành phần: Đ/c Dương Thị Thu Hồng, CT CĐNYT
 * Địa điểm: TT.CSSKSS.
  
6-9 giờ 00: Hội nghị tổng kết công tác Ngành Y tế Thủ Dầu Một.
 * Thành phần: Đại diện Lãnh đạo sở.
 * Địa điểm: TTYT Thủ Dầu Một.
  
7-8 giờ 00: Tiếp công dân định kỳ.
 * Thành phần: ThS Bùi Minh Hiền – PTP. Phụ trách phòng NVY.
 * Địa điểm: Sở Y tế.
  
8-Trực, giám sát công tác phòng chống dịch Covid-19 (cả ngày).
 Thành phần: Lãnh đạo, các phòng ban, bộ phận liên quan.
 Địa điểm: Sở Y tế, CDC.
Chiều:
1-14 giờ 00: Hội nghị Tổng kết công tác y tế năm 2022 TTYT Bàu Bàng
 * Thành phần: Bs Nguyên – PGĐ Sở.
 * Địa điểm: Hội trường Trung tâm Bàu Bàng.
 Xe: Đ/c Hậu.
  
2-14 giờ 00: Hội nghị Tổng kết công tác Quản lý thị trường năm 2022.
 * Thành phần: Bs Chín – PGĐ Sở.
 * Địa điểm: 28, Huỳnh Văn Nghệ, P. Phú Lợi.
  
Thứ tư 18/01/2023
Sáng:
1-8 giờ 00: Hội nghị Cán bộ công chức Cơ quan Sở Y tế.
 * Thành phần: CBCC Cơ quan Sở Y tế; Mời dự Đại diện BTV Đảng ủy, Công đoàn ngành Y tế.
 * Địa điểm: Hội trường B – Sở Y tế.
  
  
2-7 giờ 30: Thăm tặng quà đoàn viên, người lao động tại các cơ sở y tế đang thực hiện nhiệm vụ trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 (theo Kế hoạch số  07/KH-CĐNYT ngày 12/ 01/2023).
 * Thành phần: Mời Đảng ủy, BGĐ Sở; Ban Thường vụ CĐNYT.
 * Địa điểm: Trụ sở các đơn vị y tế.
  
3-8 giờ 00: Tiếp công dân định kỳ.
 * Thành phần: Ds Quách Ái Quốc – TP.NVD.
 * Địa điểm: Sở Y tế.
  
4-Trực, giám sát công tác phòng chống dịch Covid-19 (cả ngày).
 Thành phần: Lãnh đạo, các phòng ban, bộ phận liên quan.
 Địa điểm: Sở Y tế, CDC.
Chiều:
1-13 giờ 00: Đoàn đi thăm, chúc tết: Bệnh viện Quân Y4 – Quân Đoàn 4, Trại Phong Bến Sắn, Bệnh viện Tâm thần TW2.
 * Thành phần: Bs Nguyên – PGĐ Sở, ThS Minh – PCVP, CDC.
 * Địa điểm: Trụ sở 3 đơn vị.
 Xe: CDC.
  
Thứ năm 19/01/2023 (28 tháng 12 AL)
Sáng:
  
1-7 giờ 30: Thăm tặng quà đoàn viên, người lao động tại các cơ sở y tế đang thực hiện nhiệm vụ trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 (theo Kế hoạch số  07/KH-CĐNYT ngày 12/ 01/2023).
 * Thành phần: Mời Đảng ủy, BGĐ Sở; Ban Thường vụ CĐNYT.
 * Địa điểm: Trụ sở các đơn vị y tế.
  
2-7 giờ 30: Thẩm định cấp GPHĐ, DMKT Phòng khám chuyên khoa trên địa bàn Dầu Tiếng, Phú Giáo, TDM
 * Thành phần: Phòng NVY, Phòng Y tế địa phương.
 * Địa điểm: Dầu Tiếng, Phú Giáo, TDM.
 Xe: Đ/c Hậu.
  
3-8 giờ 00: Tiếp công dân định kỳ.
 * Thành phần: Bs Ngô Phát Đạt - TP. KHTC.
 * Địa điểm: Sở Y tế.
  
4-Trực, giám sát công tác phòng chống dịch Covid-19 (cả ngày).
 Thành phần: Lãnh đạo, các phòng ban, bộ phận liên quan.
 Địa điểm: Sở Y tế, CDC.
  
  
  
Thứ sáu 20/01/2023 (29 tháng 12 AL)
Sáng:
1-Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động nghỉ Tết Nguyên Đán Quý Mão 2023 (theo Thông báo số 11/TB-UBND ngày 10/01/2023 của UBND tỉnh).
  
2-Trực, giám sát công tác phòng chống dịch Covid-19 (cả ngày).
 Thành phần: Lãnh đạo, các phòng ban, bộ phận liên quan.
 Địa điểm: Sở Y tế, CDC.
  
Thứ sáu 27/01/2023 (Mùng 6 Tết)
Sáng: 
1-8 giờ 00: Họp với Lãnh đạo tỉnh để báo cáo tình hình trước, trong và sau Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.
 * Thành phần: Đại diện Lãnh đạo sở.
 * Địa điểm: (Theo lịch Tỉnh ủy).
  
2-9 giờ 00: Họp mặt cán bộ, công chức, người lao động đầu năm Quý Mão 2023 Cơ quan Sở Y tế.
 * Thành phần: Tất cả CBCC, NLĐ Cơ quan Sở Y tế.
 * Địa điểm: Hội trường B – Sở Y tế.


Ghi chú: CBCC Sở Y tế trực Tết Quý Mão 2023 từ ngày 20/0/2023 (29 tháng chạp AL) đến 26/01/2023 (Mùng 5 Tết) theo lịch riêng.Nơi nhận:

- Văn phòng UBND tỉnh;

- Ban QLTN - TTHC tỉnh;

- Trung tâm Hành chính công tỉnh;

- BGĐ Sở, TT.ĐU, CĐN;

- Các Phòng CN Sở;

- Các Đơn vị trực thuộc (Website SYT);

- Lưu VT, VP (M).

GIÁM ĐỐC

 

 

LỊCH LÀM VIỆC SỞ Y TẾ Tuần lễ từ ngày 09/01/2023 đến ngày 14/01/2023Lịch làm việcLỊCH LÀM VIỆC SỞ Y TẾ Tuần lễ từ ngày 09/01/2023 đến ngày 14/01/2023/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
09/01/2023 15:00NoĐã ban hành

LỊCH LÀM VIỆC SỞ Y TẾ

Tuần lễ từ ngày 09/01/2023 đến ngày 14/01/2023

 (Lịch này thay thư mời họp)​

Lich So Y te 09-01 den 14-01-2023.pdf

Thứ hai 09/01/2023:
Sáng:
1-7 giờ 30: Hội nghị tổng kết công tác Mặt trận TQVN tỉnh năm 2022.
 * Thành phần: Bs Huỳnh Minh Chín – PGĐ Sở.
 * Địa điểm: Hội trường B – Thành ủy Thủ Dầu Một.
  
2-9 giờ 00: Hội nghị tổng kết công tác Trung tâm Kiểm nghiệm năm 2022.
 * Thành phần: Bs Quách Trung Nguyên – PGĐ Sở.
 * Địa điểm: Trung tâm Kiểm nghiệm.
  
3-9 giờ 30: Họp Giao ban BGĐ, TT.ĐU, CĐNYT, Các phòng chức năng
 * Thành phần: BGĐ Sở, TT.ĐU, CĐNYYT, Lãnh đạo PCN.
 * Địa điểm: Hội trường A – Sở Y tế.
  
4-8 giờ 00: Tiếp công dân định kỳ.
 * Thành phần: Bs Trần Tấn Tài – Chánh VP.
 * Địa điểm: Sở Y tế.
  
5-Trực, giám sát công tác phòng chống dịch Covid-19 (cả ngày).
 Thành phần: Lãnh đạo, các phòng ban, bộ phận liên quan.
 Địa điểm: Sở Y tế, CDC.
  
6-8 giờ 00: Trực Bộ phận Y tế – TTHC tỉnh (từ ngày 09/01 - 13/01/2022).
 * Thành phần: TTYT TDM, BVĐK tỉnh, Ban BVSKCB tỉnh.
 * Địa điểm: Tháp B – Tầng  2 – TTHC tỉnh.
  
Chiểu:
  
1-13 giờ 00: Dự Lễ trao quà Tết cho trẻ em khuyết tật, mồ côi, người khuyết tật, bệnh nhân nghèo, người nghèo.
 * Thành phần: Bs Quách Trung Nguyên – PGĐ Sở.
 * Địa điểm: Hội trường A – Trường Chính trị tỉnh.
  
2-15 giờ 00: Dự Chương trình truyền hình trực tiếp Xuân với trẻ em khó khăn tỉnh Bình Dương năm 2023.
 * Thành phần: Bs Đoàn Thị Hồng Thơm – PGĐ Sở.
 * Địa điểm: Trung tâm Hội nghị triển lãm tỉnh.
Thứ ba 10/01/2023:
Sáng:
1-9 giờ 00: Hội nghị người lao động và tổng kết hoạt động năm 2022 Công ty Cao su Dầu Tiếng.
 * Thành phần: Bs Huỳnh Minh Chín – PGĐ Sở.
 * Địa điểm: Hội trường Cty Cao su Dầu Tiếng.
 Xe: Cá nhân.
  
2-9 giờ 30: Họp mặt mừng Đảng mừng xuân năm 2023 Thị xã Bến Cát.
 * Thành phần: Bs Quách Trung Nguyên – PGĐ Sở.
 * Địa điểm: Trung tâm Hội nghị thị xã Bến Cát.
 Xe : Đ/c Hậu.
  
3-10 giờ 00: Họp mặt mừng Đảng mừng Xuân CLB Hưu trí tỉnh.
 * Thành phần: Bs Đoàn Thị Hồng Thơm – PGĐ Sở.
 * Địa điểm: CLB Hưu trí tỉnh.
  
4-8 giờ 00: Kiểm tra kinh doanh mỹ phẩm, TPCN, sản phẩm dinh dưỡng, hóa chất, chế phẩm diệt côn trùng, trang thiết bị y tế và hành nghề YDTN năm 2023 (10-12/01).
 * Thành phần: Thanh tra, PA.03.
 * Địa điểm: TP.Thủ Dầu Một, Thuận An.
 Xe: Cá nhân.
  
5-8 giờ 00: Tiếp công dân định kỳ.
 * Thành phần: ThS Bùi Minh Hiền – PTP. Phụ trách phòng NVY.
 * Địa điểm: Sở Y tế.
  
6-Trực, giám sát công tác phòng chống dịch Covid-19 (cả ngày).
 Thành phần: Lãnh đạo, các phòng ban, bộ phận liên quan.
 Địa điểm: Sở Y tế, CDC.
  
Chiều:
1-14 giờ 00: Dự Hội nghị hướng dẫn tự triển khai, đánh giá, chấm điểm chỉ số CCHC năm 2022 các cơ quan, địa phương trên tỉnh Bình Dương.
 * Thành phần: TS Chương – GĐ Sở, ThS Minh - PCVP, ThS Sơn.
 * Địa điểm: Trung tâm CNTT & TT tỉnh.
  
Thứ tư 11/01/2023
Sáng:
1-8 giờ 00: Hội nghị tổng kết công tác Dân vận, dân tộc, tôn giáo và thực hiện QCDC cơ sở năm 2022.
 * Thành phần: Bs Quách Trung Nguyên – PGĐ Sở.
 * Địa điểm: Hội trường B – Tỉnh ủy.
  
2-8 giờ 00: Dự họp Tổ báo cáo viên định kỳ tháng 12 và báo cáo về công tác Chuyển đổi số ngành Y tế Bình Dương.
 * Thành phần: ThS Minh – Phó Chánh VP.
 * Địa điểm: Sở Thông tin và Truyền thông.
  
3-8 giờ 30: Họp thẩm định điều chỉnh nhiệm vụ Quy hoạch xây dựng vùng huyện Phú Giáo đến năm 2040.
 * Thành phần: Ủy quyền P.KHTC dự.
 * Địa điểm: Phòng họp Sở Xây dựng (Tầng 7, Tháp A).
  
4-7 giờ 30: Hội nghị Tổng kết Chương trình SKSS, dự án cải thiện tình trạng dinh dưỡng trẻ em năm 2022, phương hướng 2023.
 * Thành phần: Ủy quyền P. Nghiệp vụ Y dự.
 * Địa điểm: TT.CSSKSS tỉnh.
  
5-7 giờ 30: Thẩm định Công ty Rohto (02 ngày 11 và 12/1).
 * Thành phần: Ds Thúy – NVD.
 * Địa điểm: Công ty Rohto
  
6-11 giờ 00: Họp mặt mừng Đảng mừng xuân năm 2023 TTYT Tân Uyên.
 * Thành phần: Bs Thơm – PGĐ Sở, P.KHTC.
 * Địa điểm: Trung tâm Y tế Tân Uyên.
 Xe: TT.GĐYK
  
7-11 giờ 00: Họp mặt mừng Đảng mừng Xuân 2023 huyện Dầu Tiếng
 * Thành phần: Bs Huỳnh Minh Chín – PGĐ Sở.
 * Địa điểm: UBND huyện Dầu Tiếng.
 Xe : Cá nhân.
  
8-7 giờ 30: Thẩm định cấp Giấy phép hoạt động cơ sở KBCB và bổ sung danh mục kỹ thuật khám bệnh, chữa bệnh đối với BV Quốc tế Columbia
 * Thành phần: Hội đồng thẩm định cấp GPHĐ Sở Y tế.
 * Địa điểm: Dầu Tiếng và BV. Colombia.
 Xe: Đ/c Hậu
  
9-8 giờ 00: Tiếp công dân định kỳ.
 * Thành phần: Ds Quách Ái Quốc – TP.NVD.
 * Địa điểm: Sở Y tế.
  
10-Trực, giám sát công tác phòng chống dịch Covid-19 (cả ngày).
 Thành phần: Lãnh đạo, các phòng ban, bộ phận liên quan.
 Địa điểm: Sở Y tế, CDC.
  
Chiều:
  
1-14 giờ 00: Hội nghị tổng kết công tác ngành Y tế Dĩ An năm 2022.
 * Thành phần: TS Nguyễn Hồng Chương – GĐ Sở.
 * Địa điểm: TTYT Dĩ An.
 Xe : Đ/c Phong.
  
Thứ năm 12/01/2023
Sáng:
  
1-7 giờ 30: Dự chương trình Tết nhân ái – Xuân Quý Mão và Lễ hội Xuân hồng năm 2023.
 * Thành phần: Lãnh đạo Công đoàn Ngành Y tế dự.
 * Địa điểm: Trung tâm Hội nghị triển lãm tỉnh.
  
2-8 giờ 00: Họp Hội đồng Giám định Y khoa tỉnh (cả ngày).
 * Thành phần: Bs Đoàn Thị Hồng Thơm – PGĐ Sở.
 * Địa điểm: TT.Giám định Y khoa tỉnh.
  
3-8 giờ 00: Hội nghị tổng kết công tác ngành Y tế Bến Cát năm 2022.
 * Thành phần: Bs Huỳnh Minh Chín – PGĐ Sở.
 * Địa điểm: TTYT Bến Cát.
 Xe: Cá nhân.
  
4-7 giờ 30: Hội nghị CBVC, người lao động năm 2022 của TTYT huyện Bắc Tân Uyên.
 * Thành phần: Bs Quách Trung Nguyên – PGĐ Sở.
 * Địa điểm: TTYT huyện Bắc Tân Uyên.
 Xe: TT Kiểm nghiệm (Đ/c Phong).
  
5-6 giờ 30: Thăm tặng quà Mẹ VNAH huyện Dầu Tiếng; Đoàn đi thăm Đồn Biên phòng Lộc Thịnh, Bình Phước.
 * Thành phần: Bs Hồng – CT.CĐNYT, Giang Nhung – UVBTV, Đ/c Phương – BT.Đoàn TN Sở Y tế.
 * Địa điểm: Dầu Tiếng và Bình Phước.
 Xe: Đ/c Hậu
  
6-10 giờ 30: Họp mặt mừng Đảng mừng Xuân năm 2023 huyện Bàu Bàng
 * Thành phần: P. Nghiệp vụ Y.
 * Địa điểm: Hội trường huyện Bàu Bàng.
 Xe : Cá nhân.
  
7-11 giờ 00: Họp mặt mừng Đảng mừng Xuân 2023 TTYT Thuận An.
 * Thành phần: ThS Hữu – PCVP.
 * Địa điểm: Trung tâm Y tế Thuận An.
 Xe : Cá nhân.
  
8-8 giờ 00: Tiếp công dân định kỳ.
 * Thành phần: Bs Ngô Phát Đạt - TP. KHTC.
 * Địa điểm: Sở Y tế.
  
9-Trực, giám sát công tác phòng chống dịch Covid-19 (cả ngày).
 Thành phần: Lãnh đạo, các phòng ban, bộ phận liên quan.
 Địa điểm: Sở Y tế, CDC.
Chiều:
1-14 giờ 00: Hội nghị tổng kết công tác Đoàn – Hội và phong trào thanh thiếu nhi tỉnh Bình Dương, công tác kiểm tra, giám sát năm 2022.
 * Thành phần: Bs Huỳnh Minh Chín – PGĐ Sở.
 * Địa điểm: Trung tâm Hội nghị triển lãm tỉnh.
  
2-16 giờ 00: Dự cùng Lãnh đạo tỉnh tiếp làm việc với Đoàn đại biểu tỉnh Kandal – Campuchia.
 * Thành phần: TS Nguyễn Hồng Chương – GĐ Sở.
 * Địa điểm: Phòng khách UBND tỉnh.
  
Thứ sáu 13/01/2023
Sáng:
1-7 giờ 30: Dự Hội nghị đại biểu "viên chức, người lao động" năm 2022 của Bệnh viện Đa khoa tỉnh.
 * Thành phần: TS Nguyễn Hồng Chương – GĐ Sở, Bs Tài – CVP.
 * Địa điểm: Khách sạn Becamex – Phường Hòa Phú, TP Mới BD.
  
2-8 giờ 00: Họp mặt mừng Đảng mừng xuân năm 2023 Thị xã Tân Uyên
 * Thành phần: BS Đoàn Thị Hồng Thơm – PGĐ Sở.
 * Địa điểm: Hội trường HĐND-UBND thị xã Tân Uyên.
 Xe:Đ/c Hậu.
  
3-9 giờ 00: Họp Hội đồng xét cấp Chứng chỉ HN.KBCB đợt 1 năm 2023
 * Thành phần: Hội đồng cấp CCHN Sở Y tế
 * Địa điểm: Hội trường Sở Y tế.
  
4-6 giờ 00: Dự Lễ xuất phát chuyến xe nghĩa tình.
 * Thành phần: Đ/c Hồng – CT.CĐNYT.
 * Địa điểm: TTVH Phường Dĩ An.
  
5-8 giờ 00: Tiếp công dân định kỳ.
 * Thành phần: Ds Phạm Tiến Phương – Chánh Thanh tra.
 * Địa điểm: Sở Y tế.
  
6-Trực, giám sát công tác phòng chống dịch Covid-19 (cả ngày).
 Thành phần: Lãnh đạo, các phòng ban, bộ phận liên quan.
 Địa điểm: Sở Y tế, CDC.
Chiều:
1-14 giờ 00: Dự Hội nghị Tổng kết năm 2022 của BV.PHCN tỉnh.
 * Thành phần: Bs Quách Trung Nguyên – PGĐ Sở.
 * Địa điểm: BV.PHCN tỉnh.
  
Thứ bảy 14/01/2023​
Sáng: 
1-Trực, giám sát công tác phòng chống dịch Covid-19 (cả ngày).
 Thành phần: Lãnh đạo, các phòng ban, bộ phận liên quan.
 Địa điểm: Sở Y tế, CDC.
  


Nơi nhận:

- Văn phòng UBND tỉnh;

- Ban QLTN - TTHC tỉnh;

- Trung tâm Hành chính công tỉnh;

- BGĐ Sở, TT.ĐU, CĐN;

- Các Phòng CN Sở;

- Các Đơn vị trực thuộc (Website SYT);

- Lưu VT, VP (M).

KT.GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

(Đã ký)

Đoàn Thị Hồng Thơm

 

LỊCH LÀM VIỆC SỞ Y TẾ Tuần lễ từ ngày 02/01/2023 đến ngày 07/01/2023Lịch làm việcLỊCH LÀM VIỆC SỞ Y TẾ Tuần lễ từ ngày 02/01/2023 đến ngày 07/01/2023/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
03/01/2023 11:00NoĐã ban hành

LỊCH LÀM VIỆC SỞ Y TẾ

Tuần lễ từ ngày 02/01/2023 đến ngày 07/01/2023

 (Lịch này thay thư mời họp)

Lich So Y te 01-01 den 06-01-2023.pdf


Thứ hai 02/01/2023:
Sáng:
  
1-CBCC,VC nghỉ bù Tết Dương lịch năm 2023.
  
2-Trực, giám sát công tác phòng chống dịch Covid-19 (cả ngày).
 Thành phần: Lãnh đạo, các phòng ban, bộ phận liên quan.
 Địa điểm: Sở Y tế, CDC.
  
Thứ ba 03/01/2023:
Sáng:
  
1-8 giờ 00: Dự Hội nghị trực tuyến của Chính phủ với địa phương tổng kết công tác năm 2022 và triển khai kết luận của Trung ương, Nghị quyết của Quốc hội khoa XV về kế hoạch phát triển KT-XH năm 2023.
 * Thành phần: TS Nguyễn Hồng Chương – GĐ Sở.
 * Địa điểm: Phòng họp A – UBND tỉnh (cả ngày).
  
2-8 giờ 00: Tiếp công dân định kỳ.
 * Thành phần: ThS Bùi Minh Hiền – PTP. Phụ trách phòng NVY.
 * Địa điểm: Sở Y tế.
  
3-Trực, giám sát công tác phòng chống dịch Covid-19 (cả ngày).
 Thành phần: Lãnh đạo, các phòng ban, bộ phận liên quan.
 Địa điểm: Sở Y tế, CDC.
  
Chiều:
  
1-14 giờ 00: Giao ban Ban Giám đốc.
 * Thành phần: Ban Giám đốc, Chánh VP.
 * Địa điểm: Hội trường A – Sở Y tế.
  
2-15 giờ 00: Giao ban BGĐ, TT.ĐU, CĐNYT, Các phòng chức năng.
 * Thành phần: BGĐ, TT.ĐU, CĐNYT, Lãnh đạo Các phòng CN.
 * Địa điểm: Hội trường B – Sở Y tế.
  
  
Thứ tư 04/01/2023
Sáng:
1-8 giờ 00: Dự Hội nghị tổng kết công tác của Sở Văn hóa TTDL 2022.
 * Thành phần: Bs Nguyên – PGĐ Sở.
 * Địa điểm: Trung tâm Hội nghị triển lãm tỉnh.
  
2-9 giờ 00: Dự Lễ khai trương mô hình điểm khám chữa bệnh sử dụng thẻ Căn cước công dân gắn chíp thay thế Bảo hiểm y tế; thực hiện khai báo lưu trú; đăng kí, kích hoạt tài khoản định danh điện tử tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Dương.
 * Thành phần: TS Chương hoặc Bs Chín, ThS Minh -PCVP, P.NVY, Đại diện Lãnh đạo các BV tuyến tỉnh, TTYT tuyến huyện, khách mời.
 * Địa điểm: Hội trường Bệnh viện Đa khoa tỉnh.
  
3-8 giờ 00: Hội nghị Tổng kết công tác TT.SKLĐMT năm 2022.
 * Thành phần: Bs Chín – PGĐ Sở.
 * Địa điểm: TT.SKLĐMT.
  
4-7 giờ 30: Thẩm định cấp GPHĐ, DMKT Phòng khám chuyên khoa trên địa bàn Thủ Dầu Một.
 * Thành phần: BS Đoàn Thị Hồng Thơm – PGĐ sở, Phòng NVY, BVĐK tỉnh, Phòng Y tế TDM.
 * Địa điểm: TDM.
 Xe: Đ/c Hậu
  
5-8 giờ 00: Thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về hành nghề y, dược tư nhân tại các cơ sở thẩm mỹ, cung cấp dịch vụ làm đẹp.
 * Thành phần: Thanh tra, Nghiệp vụ Y, PA.03, Phòng Y tế.
 * Địa điểm: TP.Thủ Dầu Một.
 Xe: Cá nhân.
  
6-8 giờ 00: Tiếp công dân định kỳ.
 * Thành phần: Ds Quách Ái Quốc – TP.NVD.
 * Địa điểm: Sở Y tế.
  
7-Trực, giám sát công tác phòng chống dịch Covid-19 (cả ngày).
 Thành phần: Lãnh đạo, các phòng ban, bộ phận liên quan.
 Địa điểm: Sở Y tế, CDC.
Chiều:
1-13 giờ 30: Dự Hội nghị tổng kết Kế hoạch nhập dữ liệu hộ tịch trên nền tảng cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và công bố kết quả triển khai thực hiện xác thực dữ liệu an sinh xã hội, chi chế độ chính sách cho các đối tượng người có công và bảo trợ xã hội không dùng tiền mặt.
 * Thành phần: TS Nguyễn Hồng Chương – GĐ Sở.
 * Địa điểm: Hội trường B – Tỉnh ủy.
  
2-14 giờ 00: Hội nghị tổng kết thi đua khối Bệnh viện tuyến tỉnh và Bệnh viện ngoài công lập.
 * Thành phần: Bs Chín – PGĐ Sở, ThS Hữu - PCVP.
 * Địa điểm: BV Hoàn Mỹ Tư nhân Bình Dương.
 

 

3-

15 giờ 00: Tham dự Lễ Công bố Nền tảng số: "Ứng dụng Bình Dương Số phục vụ người dân và doanh nghiệp"

 * Thành phần: TS Nguyễn Hồng Chương – GĐ Sở.
 * Địa điểm: Trung tâm Giám sát và điều hành thông minh (IOC).
  
4-

16 giờ 00: Tham dự Chương trình đối thoại với chi hội, doanh nghiệp nước ngoài trên địa bàn tỉnh và Lễ công bố cổng thông tin điện tử tỉnh phiên bản tiếng Hàn, Nhật, Hoa.

 * Thành phần: Bs Chín – PGĐ Sở.
 * Địa điểm: Trung tâm Hội nghị triển lãm tỉnh.
  
5-18 giờ 00: Dự chương trình kỷ niệm 73 năm ngày truyền thống Hội học sinh, sinh viên và họp mặt cán bộ hội qua các thời kỳ.
 * Thành phần: Ủy quyền P.NVY dự.
 * Địa điểm: Trường Đại học Bình Dương.
  
Thứ năm 05/01/2023
Sáng:
1-7 giờ 00: Dự khai mạc Giải xe đạp quốc tế BTV cup Number1 2023.
 * Thành phần: Bs Huỳnh Minh Chín – PGĐ Sở.
 * Địa điểm: Trung tâm Hội nghị triển lãm tỉnh.
  
2-8 giờ 00: Hội nghị tổng kết công tác Sở Lao động TB&XH năm 2022.
 * Thành phần: Bs Nguyên – PGĐ Sở.
 * Địa điểm: Trung tâm Hội nghị triển lãm tỉnh.
  
3-8 giờ 30: Họp Ban Tổ chức giải Thể thao học sinh Bình Dương 2022.
 * Thành phần: Bs Chín – PGĐ Sở, ThS Hiền – PTP.NVY.
 * Địa điểm: Sở GD&ĐT.
  
4-7 giờ 30: Thẩm định cấp GPHĐ, DMKT PKĐK Thủ Khoa Huân - Family
 * Thành phần: BS Đoàn Thị Hồng Thơm – PGĐ sở, Phòng NVY, BVĐK tỉnh, Phòng Y tế Thuận An, Tân Uyên.
 * Địa điểm: Thuận An, Tân Uyên.
 Xe: Đ/c Hậu
  
5-8 giờ 00: Tiếp công dân định kỳ.
 * Thành phần: Bs Ngô Phát Đạt - TP. KHTC.
 * Địa điểm: Sở Y tế.
  
6-Trực, giám sát công tác phòng chống dịch Covid-19 (cả ngày).
 Thành phần: Lãnh đạo, các phòng ban, bộ phận liên quan.
 Địa điểm: Sở Y tế, CDC.
Chiều:
1-14 giờ 00: Kiểm tra công tác chuẩn bị Hội nghị tổng kết ngành Y tế 2022.
 * Thành phần: Bs Chín – PGĐ Sở, VP, P.KHTC.
 * Địa điểm: Bệnh viện QT Hạnh Phúc.
 Xe: Đ/c Phong.
  
Thứ sáu 06/01/2023
Sáng:
1-7 giờ 30: Hội nghị tổng kết công tác Y tế Bình Dương năm 2022.
 * Thành phần: Ban Giám đốc Sở Y tế; Tất cả CBCC Sở Y tế; Lãnh đạo và P.KHTH các đơn vị trực thuộc tuyến tỉnh, tuyến huyện; Lãnh đạo và P.KHTH các Bệnh viện ngành, BVĐK tư nhân và khách mời.
 * Địa điểm: Hội trường Tầng 8 - Bệnh viện QT Hạnh Phúc.
 Xe: Đ/c Hậu, Đ/c Phong.
  
2-8 giờ 00: Tiếp công dân định kỳ.
 * Thành phần: Ds Phạm Tiến Phương – Chánh Thanh tra.
 * Địa điểm: Sở Y tế.
  
3-Trực, giám sát công tác phòng chống dịch Covid-19 (cả ngày).
 Thành phần: Lãnh đạo, các phòng ban, bộ phận liên quan.
 Địa điểm: Sở Y tế, CDC.
  
Thứ bảy 07/01/2023​
Sáng: 
  
1-Trực, giám sát công tác phòng chống dịch Covid-19 (cả ngày).
 Thành phần: Lãnh đạo, các phòng ban, bộ phận liên quan.
 Địa điểm: Sở Y tế, CDC.
  
  


Nơi nhận:

- Văn phòng UBND tỉnh;

- Ban QLTN - TTHC tỉnh;

- Trung tâm Hành chính công tỉnh;

- BGĐ Sở, TT.ĐU, CĐN;

- Các Phòng CN Sở;

- Các Đơn vị trực thuộc (Website SYT);

- Lưu VT, VP (M).

KT.GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

(Đã ký)

Huỳnh Minh Chín

 

LỊCH LÀM VIỆC SỞ Y TẾ Tuần lễ từ ngày 26/12/2022 đến ngày 31/12/2022Lịch làm việcLỊCH LÀM VIỆC SỞ Y TẾ Tuần lễ từ ngày 26/12/2022 đến ngày 31/12/2022/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
26/12/2022 11:00NoĐã ban hành

LỊCH LÀM VIỆC SỞ Y TẾ

Tuần lễ từ ngày 26/12/2022 đến ngày 31/12/2022

 (Lịch này thay thư mời họp)​

Lich So Y te 26-12 den 31-12-2022.pdf

Thứ hai 26/12/2022:
Sáng:
1-8 giờ 30: Họp Ban Giám đốc Sở Y tế.
 * Thành phần: Ban Giám đốc, Chánh VP.
 * Địa điểm: Hội trường A – Sở Y tế.
  
2-8 giờ 00: Tiếp công dân định kỳ.
 * Thành phần: Bs Trần Tấn Tài – Chánh VP.
 * Địa điểm: Sở Y tế.
  
3-Trực, giám sát công tác phòng chống dịch Covid-19 (cả ngày).
 Thành phần: Lãnh đạo, các phòng ban, bộ phận liên quan.
 Địa điểm: Sở Y tế, CDC.
  
4-8 giờ 00: Trực Bộ phận Y tế – TTHC tỉnh (từ ngày 26/12 - 30/12/2022).
 * Thành phần: TTYT TDM, BVĐK tỉnh, Ban BVSKCB tỉnh.
 * Địa điểm: Tháp B – Tầng  2 – TTHC tỉnh.
  
Chiều:
  
1-13 giờ 30: Hội nghị tập huấn công tác phát ngôn, cung cấp thông tin báo chí và thông tin đối ngoại năm 2022.
 * Thành phần: Bs Huỳnh Minh Chín – PGĐ Sở, Bs Tài – CVP.
 * Địa điểm: Trung tâm Hội nghị triển lãm tỉnh.
  
2-15 giờ 00: Dự Chương trình "Xuân với trẻ em khó khăn tỉnh Bình Dương năm 2023".
 * Thành phần: Bs Đoàn Thị Hồng Thơm – PGĐ Sở.
 * Địa điểm: Trung tâm Hội nghị triển lãm tỉnh.
  
Thứ ba 27/12/2022:
Sáng:
1-9 giờ 00: Họp Ban Tổ chức Giải Việt dã BTV Number 1.
 * Thành phần: Bs Huỳnh Minh Chín – PGĐ Sở, ThS Hiền P.NVY.
 * Địa điểm: Đài PTTH tỉnh.
  
2-8 giờ 00: Thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về hành nghề y, dược tư nhân và công tác phân cấp thanh tra, kiểm tra tại các Phòng Y tế năm 2022 (27-29/12).
 * Thành phần: Thanh tra, PA.03.
 * Địa điểm: TDM, Dĩ An, Thuận An.
 Xe: Đ/c Hậu (2 ngày 27, 28/12).
  
3-8 giờ 00: Tiếp công dân định kỳ.
 * Thành phần: ThS Bùi Minh Hiền – PTP. Phụ trách phòng NVY.
 * Địa điểm: Sở Y tế.
  
4-Trực, giám sát công tác phòng chống dịch Covid-19 (cả ngày).
 Thành phần: Lãnh đạo, các phòng ban, bộ phận liên quan.
 Địa điểm: Sở Y tế, CDC.
  
Chiều:
1-15 giờ 00: Dự cùng đồng chí Lãnh đạo tỉnh tiếp ông Sasaki Hajime, Phó Chủ tịch Ủy ban Chính sách Quốc hội Nhật Bản đến thăm và làm việc với Lãnh đạo tỉnh.
 * Thành phần: TS Nguyễn Hồng Chương – GĐ Sở.
 * Địa điểm: Phòng khách - UBND tỉnh.
  
2-13 giờ 30: Dự Hội nghị tổng kết năm 2022 của Liên đoàn Lao động tỉnh
 * Thành phần: Đ/c Minh - Phó chủ tịch.
 * Địa điểm: Trung tâm Hội nghị triễn lãm tỉnh.
  
3-13 giờ 30: Dự Đại hội CĐCS bệnh viện Hoàn Hảo (Dĩ An).
 * Thành phần: Bs Hồng - Chủ tịch CĐ
 * Địa điểm: Bệnh viện Hoàn Hảo.
  
4-14 giờ 00: Họp xét giá thuốc công ty Dược Vidipha.
 * Thành phần: P.NVD và thư mời.
 * Địa điểm: Hội trường A – Sở Y tế.
  
Thứ tư 28/12/2022
Sáng:
1-8 giờ 00: Dự Phiên họp Ủy ban nhân dân tỉnh lần thứ 26 (chuyên đề)
 * Thành phần: TS Nguyễn Hồng Chương – GĐ Sở.
 * Địa điểm: Phòng họp A – UBND tỉnh.
  
2-8 giờ 00: Dự Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết công tác năm 2022 và triển khai nhiệm vụ công tác năm 2023 của ngành Nội vụ do Bộ Nội vụ tổ chức.
 * Thành phần: Bs Quách Trung Nguyên – PGĐ Sở.
 * Địa điểm: Phòng họp B – UBND tỉnh.
  
3-8 giờ 00: Họp thống nhất chỉ tiêu kế hoạch năm 2023.
 * Thành phần: Bs Chín – PGĐ Sở, P.KHTC, P.NVY, Các đơn vị y tế theo CV 3535/SYT-KHTC).
 * Địa điểm: Hội trường B - Sở Y tế.
  
4-8 giờ 00: Hội nghị tổng kết công tác DS-KHHGĐ và kỷ niệm ngày Dân số Việt Nam (26/12).
 * Thành phần: Bs Đoàn Thị Hồng Thơm – PGĐ Sở.
 * Địa điểm: Nhà Thiếu nhi tỉnh.
  
5-8 giờ 00: Dự Hội nghị sơ kết Chương trình OCOP giai đoạn 2018-2022
 * Thành phần: Ủy quyền ThS Phúc – P.NVY.
 * Địa điểm: Hội trường Sở Nông nghiệp cũ.
  
6-8 giờ 00: Tham dự Lớp bồi dưỡng chuyên sâu về thẩm định thầu cho cán bộ, công chức Sở Y tế và viên chức các đơn vị trực thuộc.
 * Thành phần: Theo Cv số 3378/SYT-VP ngày 05/12/2022 của SYT.
 * Địa điểm: Hội trường B3, Trường Chính trị tỉnh.
  
7-8 giờ 00: Tiếp công dân định kỳ.
 * Thành phần: Ds Quách Ái Quốc – TP.NVD.
 * Địa điểm: Sở Y tế.
  
8-Trực, giám sát công tác phòng chống dịch Covid-19 (cả ngày).
 Thành phần: Lãnh đạo, các phòng ban, bộ phận liên quan.
 Địa điểm: Sở Y tế, CDC.
  
Thứ năm 29/12/2022
Sáng:
1-7 giờ 30: Hội nghị Thông tin thời sự Quý IV/2022.
 * Thành phần: Cấp ủy các Chi, Đảng bộ cơ sở, Lãnh đạo không là cấp ủy các cơ quan thuộc Đảng ủy khối, Bí thư Chi bộ, Trưởng, phó các phòng chuyên môn thuộc sở.
 * Địa điểm: Trung tâm Hội nghị triển lãm tỉnh.
  
2-8 giờ 00: Họp Hội đồng Giám định Y khoa tỉnh (cả ngày).
 * Thành phần: Bs Đoàn Thị Hồng Thơm – PGĐ Sở.
 * Địa điểm: Giám định Y khoa tỉnh.
  
3-8 giờ 00: Dự Hội nghị tổng kết hoạt động năm 2022 của Công đoàn Khu công nghiệp Việt Nam-Singapore (Vsip).
 * Thành phần: Đ/c Minh – PCT.CĐNYT.
 * Địa điểm: Trung tâm văn hoá lao động tỉnh Bình Dương.
  
4-7 giờ 30: Thẩm định cấp Giấy phép hoạt động KBCB đối với các phòng khám chuyên khoa.
 * Thành phần: Bs Thơm – PGĐ sở, Phòng NVY, Phòng Y tế TDM, Dầu Tiếng, Bến Cát.
 * Địa điểm: Sáng: Dầu Tiếng, Bến Cát; Chiều: TDM.
 Xe: Đ/c Hậu
  
5-7 giờ 30: Tham gia BTC - Hội đồng thi "Cán bộ chuyên trách dinh dưỡng giỏi".
 * Thành phần: Bs Tài - CVP, ThS Hữu, ThS Hiền.
 * Địa điểm: TT.CSSKSS tỉnh.
  
6-7 giờ 00: Thẩm định cơ sở bán lẻ thuốc tại Dĩ An.
 * Thành phần: Phòng NVD; PYT Dĩ An.
 * Địa điểm: Dĩ An.
 * Xe:
  
7-8 giờ 00: Tiếp công dân định kỳ.
 * Thành phần: Bs Ngô Phát Đạt - TP. KHTC.
 * Địa điểm: Sở Y tế.
  
8-Trực, giám sát công tác phòng chống dịch Covid-19 (cả ngày).
 Thành phần: Lãnh đạo, các phòng ban, bộ phận liên quan.
 Địa điểm: Sở Y tế, CDC.
  
Chiều:
1-14 giờ 00: Dự Hội nghị Tổng kết công tác Tuyên giáo năm 2022, triển khai nhiệm vụ năm 2023.
 * Thành phần: Bs Quách Trung Nguyên – PGĐ Sở.
 * Địa điểm: Hội trường B – Tỉnh ủy.
  
2-13 giờ 30: Hội nghị đại biểu người lao động năm 2023 và tổng kết công tác y tế năm 2022 BVĐK Cao su Dầu Tiếng.
 * Thành phần: Bs Huỳnh Minh Chín – PGĐ Sở.
 * Địa điểm: BVĐK Cao su Dầu Tiếng.
 Xe:
  
Thứ sáu 30/12/2022
Sáng:
1-8 giờ 00: Hội nghị tổng kết công tác năm 2022 ngành Y tế Thuận An.
 * Thành phần: TS Nguyễn Hồng Chương – GĐ Sở.
 * Địa điểm: TTYT Thuận An.
 Xe: Đ/c Phong.
  
2-8 giờ 00: Dự Hội nghị BCH & Tổng kết phong trào Hội LHPN tỉnh.
 * Thành phần: Bs Đoàn Thị Hồng Thơm – PGĐ Sở.
 * Địa điểm: Trung tâm Sáng kiến cộng đồng.
  
3-8 giờ 00: Họp báo cáo kết quả thí điểm phân loại CTRSH tại nguồn và Kế hoạch phân loại CTRSH tại nguồn giai đoạn 2022-2025.
 * Thành phần: Bs Quách Trung Nguyên – PGĐ Sở.
 * Địa điểm: Phòng họp B – UBND tỉnh.
  
4-8 giờ 00: Cập nhật kiến thức, kinh nghiệm đảm bảo ATVSTP cho các cơ sở giáo dục trên địa bàn thị xã Tân Uyên.
 * Thành phần: Bs Huỳnh Minh Chín – PGĐ Sở.
 * Địa điểm: Trường Tiểu học Phú Chánh.
  
5-7 giờ 00: Học lớp Trung cấp LLCT. (ngày 30 - 31/12/2022)
 * Thành phần: ThS Hiếu – CV Văn phòng Sở.
 * Địa điểm: Trường chính trị tỉnh Bình Dương.
  
6-8 giờ 00: Tiếp công dân định kỳ.
 * Thành phần: Ds Phạm Tiến Phương – Chánh Thanh tra.
 * Địa điểm: Sở Y tế.
  
7-Trực, giám sát công tác phòng chống dịch Covid-19 (cả ngày).
 Thành phần: Lãnh đạo, các phòng ban, bộ phận liên quan.
 Địa điểm: Sở Y tế, CDC.
Chiều:
  
1-14 giờ 00: Họp báo cáo kết quả công tác nghiệm thu đề tài NCKH.
 * Thành phần: Bs Chín – PGĐ Sở, ThS Hiền, ThS Chinh.
 * Địa điểm: Phòng họp Sở Y tế.
  
2-14 giờ 00: Hội nghị tổng kết hoạt động năm 2022 của Công đoàn Ngành Y tế; Trao Vé tàu về quê đón tết Nguyên đán năm 2023 cho Đoàn viên-NLĐ.
 * Thành phần: Đại diện ĐU- BGĐ Sở Y tế (Bs Nguyên – PGĐ Sở); Lãnh đạo LĐLĐ tỉnh, Ủy viên Ban chấp hành, UBKT, Ban Nữ công CĐNYT; Chủ tịch, phó chủ tịch CĐCS; Đoàn viên-NLĐ được trao vé tàu về quê đón tết Nguyên đán năm 2023.
 * Địa điểm: Bệnh viện Y học Cổ truyền, tỉnh Bình Dương.
  
3-18 giờ 00: Dự chương trình Tết sum vầy Bình Dương 2023.
 * Thành phần: Bs Thơm – PGĐ Sở, Bs Hồng – CT.CĐNYT.
 * Địa điểm: Trung tâm Văn hóa Thể thao và Truyền thanh Tx Tân Uyên
  
Thứ bảy 31/12/2022
Sáng: 
1-Trực, giám sát công tác phòng chống dịch Covid-19 (cả ngày).
 Thành phần: Lãnh đạo, các phòng ban, bộ phận liên quan.
 Địa điểm: Sở Y tế, CDC.
  
Chủ nhật 1/1/2023:
Sáng:
1-6 giờ 30: Tham dự Lễ Khai mạc Giải Việt dã Chào năm mới BTV - Number 1 lần thứ XXIV năm 2023.
 * Thành phần: Bs Huỳnh Minh Chín – PGĐ Sở.
 * Địa điểm: Trung tâm Hội nghị triển lãm tỉnh.
  


Nơi nhận:

- Văn phòng UBND tỉnh;

- Ban QLTN - TTHC tỉnh;

- Trung tâm Hành chính công tỉnh;

- BGĐ Sở, TT.ĐU, CĐN;

- Các Phòng CN Sở;

- Các Đơn vị trực thuộc (Website SYT);

- Lưu VT, VP (M).

KT.GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

(Đã ký)

Huỳnh Minh Chín

LỊCH LÀM VIỆC SỞ Y TẾ Tuần lễ từ ngày 19/12/2022 đến ngày 24/12/2022Lịch làm việcLỊCH LÀM VIỆC SỞ Y TẾ Tuần lễ từ ngày 19/12/2022 đến ngày 24/12/2022/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
19/12/2022 17:00NoĐã ban hành

LỊCH LÀM VIỆC SỞ Y TẾ

Tuần lễ từ ngày 19/12/2022 đến ngày 24/12/2022

 (Lịch này thay thư mời họp)​

Lich So Y te 19-12 den 25-12-2022.pdf

Thứ hai 19/12/2022:
Sáng:
  
1-6 giờ 30: Viếng Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh.
 * Thành phần: Giám đốc Sở Y tế, Chủ tịch CĐNYT, Bí thư Đoàn TN Sở Y tế và TTYT Thủ Dầu Một, TTYT Thuận An (đi cùng đoàn UBND thành phố TDM, Thuận An).
 * Địa điểm: Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh.
 Xe: Đ/c Phong.
  
2-9 giờ 00: Giao ban Ban Giám đốc.
 * Thành phần: Ban Giám đốc, Chánh VP.
 * Địa điểm: Hội trường A – Sở Y tế.
  
3-9 giờ 30: Giao ban BGĐ, TT.ĐU, CĐNYT, Các phòng chức năng.
 * Thành phần: BGĐ, TT.ĐU, CĐNYT, Lãnh đạo Các phòng CN.
 * Địa điểm: Hội trường B – Sở Y tế.
  
4-8 giờ 00: Dự họp Hội đồng nhân dân tại Thuận An (19-20/12).
 * Thành phần: Bs Quách Trung Nguyên – PGĐ Sở.
 * Địa điểm: Thuận An.
  
5-8 giờ 00: Tham dự lớp cao cấp lý luận chính trị (19-23/12).
 * Thành phần: Bs Huỳnh Minh Chín – PGĐ Sở.
 * Địa điểm: Trường Chính trị tỉnh Bình Phước.
  
6-8 giờ 00: Tiếp công dân định kỳ.
 * Thành phần: Bs Trần Tấn Tài – Chánh VP.
 * Địa điểm: Sở Y tế.
  
7-Trực, giám sát công tác phòng chống dịch Covid-19 (cả ngày).
 Thành phần: Lãnh đạo, các phòng ban, bộ phận liên quan.
 Địa điểm: Sở Y tế, CDC.
  
8-8 giờ 00: Trực Bộ phận Y tế – TTHC tỉnh (từ ngày 12/12 - 16/12/2022).
 * Thành phần: TTYT TDM, BVĐK tỉnh, Ban BVSKCB tỉnh.
 * Địa điểm: Tháp B – Tầng  2 – TTHC tỉnh.
  
Chiều:
  
1-13 giờ 30: Hội triển trực tuyến toàn quốc triển khai công tác Tư pháp năm 2023.
 * Thành phần: Bs Đoàn Thị Hồng Thơm – PGĐ sở.
 * Địa điểm: Văn phòng Đoàn ĐBQH tỉnh.
  
2-14 giờ 00: Làm việc với viên chức đơn phương xin nghỉ việc.
 * Thành phần: Văn phòng, TTYT Dĩ An, Bs Bảo Toàn.
 * Địa điểm: Hội trường A – Sở Y tế.
  
Thứ ba 20/12/2022:
Sáng:
  
1-8 giờ 00: Hội nghị quán triệt, hướng dẫn nghiệp vụ kiểm soát TTHC, triển khai cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC gắn với chuyển đổi số.
 * Thành phần: Bs Nguyên – PGĐ Sở, ThS Minh – PCVP, ThS Sơn.
 * Địa điểm: Trung tâm Hội nghị triển lãm tỉnh.
  
2-8 giờ 00: Tham gia lớp bồi dưỡng cho thành viên Tổ báo cáo viên, Tổ giúp việc chuyển đổi số cấp tỉnh (20 - 23/12).
 * Thành phần: ThS Minh – Phó CVP.
 * Địa điểm: Trung tâm CNTT& TT.
  
3-8 giờ 00: Tập huấn phần mềm Hệ thống thông tin quản lý môi trường cơ sở y tế sau khi nâng cấp.
 * Thành phần: Bs Nhật – P.NVY.
 * Địa điểm: Trường Cao Đẳng sư phạm Bà Rịa – Vũng Tàu
  
4-8 giờ 00: Hội nghị Tổng kết thi đua Cụm III-LĐLĐ tỉnh.
 * Thành phần: Thường trực và kế toán CDNYT.
 * Địa điểm: BV.YHCT tỉnh.
  
5-8 giờ 00: Tiếp công dân định kỳ.
 * Thành phần: ThS Bùi Minh Hiền – PTP. Phụ trách phòng NVY.
 * Địa điểm: Sở Y tế.
  
6-Trực, giám sát công tác phòng chống dịch Covid-19 (cả ngày).
 Thành phần: Lãnh đạo, các phòng ban, bộ phận liên quan.
 Địa điểm: Sở Y tế, CDC.
  
Chiều:
  
1-13 giờ 30: Dự Phiên họp UBND tỉnh.
 * Thành phần: TS Nguyễn Hồng Chương – GĐ Sở.
 * Địa điểm: Phòng họp A – UBND tỉnh.
  
2-16 giờ 00: Dự Hội nghị cùng Lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND tỉnh quán triệt công tác cải cách hành chính gắn với chuyển đổi số.
 * Thành phần: TS Nguyễn Hồng Chương – GĐ Sở.
 * Địa điểm: Hội trường B – Tỉnh ủy.
  
3-13 giờ 30: Tham gia Hội đồng sát hach công chức LĐLĐ tỉnh.
 * Thành phần: Bs Hồng – CT.CĐNYT.
 * Địa điểm: Hội trường LĐLĐ tỉnh.
  
Thứ tư 21/12/2022
Sáng:
  
1-8 giờ 00: Thẩm định cấp GPHĐ, DMKT Bệnh viện Becamex, Bệnh viện Hạnh Phúc.
 * Thành phần: BS Thơm – PGĐ Sở, Phòng NVY, Đại diện BVĐK tỉnh,  Phòng Y tế Thuận An.
 * Địa điểm: Thuận An.
 Xe: Đ/c Hậu.
  
2-8 giờ 00: Thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về hành nghề y, dược tư nhân và công tác phân cấp thanh tra, kiểm tra tại các Phòng Y tế năm 2022 (21-22/12).
 * Thành phần: Thanh tra, PA.03.
 * Địa điểm: PYT Dầu Tiếng, Bàu Bàng.
 Xe: Cá nhân.
  
3-7 giờ 00: Thẩm định cơ sở bán lẻ thuốc tại Dầu Tiếng.
 * Thành phần: Phòng NVD; PYT Dầu Tiếng.
 * Địa điểm: Dầu Tiếng.
 * Xe: Đ/c Phong TTKN.
  
4-8 giờ 00: Tiếp công dân định kỳ.
 * Thành phần: Ds Quách Ái Quốc – TP.NVD.
 * Địa điểm: Sở Y tế.
  
5-Trực, giám sát công tác phòng chống dịch Covid-19 (cả ngày).
 Thành phần: Lãnh đạo, các phòng ban, bộ phận liên quan.
 Địa điểm: Sở Y tế, CDC.
  
Chiều:
  
1-14 giờ 00: Hội nghị trực tuyến tổng kết công tác bảo vệ chăm sóc sức khỏe cán bộ năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023.
 * Thành phần: TS Nguyễn Hồng Chương – GĐ Sở.
 * Địa điểm: Hội trường B - Tỉnh ủy.
  
2-14 giờ 00: Họp kê khai lại giá thuốc công ty Dược phẩm Thành Nam.
 * Thành phần: Theo QĐ số 1950/QĐ-UBND tỉnh và thư mời.
 * Địa điểm: Hội trường A – Sở Y tế.
  
3-14 giờ 00: Họp Tổ công tác Đề án 06 báo cáo tiến độ thực hiện Kế hoạch số 5941/KH-UBND (45 ngày đêm), ngày 10/11/2022.
 * Thành phần: Bs Nguyên – PGD Sở, ThS Minh – PCVP, P.NVY.
 * Địa điểm: Phòng họp A – UBND tỉnh.
  
Thứ năm 22/12/2022
Sáng:
  
1-8 giờ 00: Dự Khai mạc tập huấn công tác chữ thập đỏ và hội thi sơ cấp cứu tỉnh Bình Dương năm 2022.
 * Thành phần: Bs Nguyên – PGĐ Sở.
 * Địa điểm: Nhà Thiếu nhi tỉnh.
  
2-8 giờ 00: Nghiệm thu đề tài NCKH của BVQT Hanh Phúc, Vạn Phúc 2, TTYT Thuận An, Dĩ An.
 * Thành phần: Bs Chín – PGĐ Sở, Bs Thảo, Bs Thành GD QTHP, Bs Chi BV Phương Chi.
 * Địa điểm: BV QT Hạnh Phúc.
  
3-7 giờ 00: Thẩm định cơ sở bán lẻ thuốc tại Thủ Dầu Một.
 * Thành phần: Phòng NVD; PYT Thủ Dầu Một.
 * Địa điểm: Thủ Dầu Một.
 * Xe: Đ/c Hậu.
  
4-8 giờ 00: Tiếp công dân định kỳ.
 * Thành phần: Bs Ngô Phát Đạt - TP. KHTC.
 * Địa điểm: Sở Y tế.
  
5-Trực, giám sát công tác phòng chống dịch Covid-19 (cả ngày).
 Thành phần: Lãnh đạo, các phòng ban, bộ phận liên quan.
 Địa điểm: Sở Y tế, CDC.
  
Chiều:
  
1-14 giờ 00: Họp Tổ thẩm định mua sắm, sửa chữa phục vụ hoạt động của các cơ sở y tế thuộc thẩm quyền của Sở Y tế.
 * Thành phần: Bs Quách Trung Nguyên – PGĐ Sở; các thành viên Tổ Thẩm định mua sắm, sửa chữa phục vụ hoạt động của các cơ sở y tế thuộc thẩm quyền của Sở Y tế.
 * Địa điểm: Hội trường B – Sở Y tế.
  
2-15 giờ 00: Họp Tổ tư vấn mua sắm, sửa chữa phục vụ hoạt động của các cơ sở y tế thuộc thẩm quyền của Sở Y tế.
 * Thành phần: Bs Huỳnh Minh Chín – PGĐ Sở; các thành viên Tổ Tư vấn mua sắm, sửa chữa phục vụ hoạt động của các cơ sở y tế thuộc thẩm quyền của Sở Y tế.
 * Địa điểm: Hội trường B – Sở Y tế.
Thứ sáu 23/12/2022
Sáng:
1-8 giờ 00: Dự Hội nghị sơ kết Chương trình dạy nghề cho người nghèo dựa vào cộng đồng giai đoạn 2018-2022.
 * Thành phần: Bs Nguyên – PGĐ Sở.
 * Địa điểm: Ks Thắng Lợi (Thích Quảng Đức, P.Phú Cường).
  
2-8 giờ 30: Dự diễn tập ứng phó sự cố môi trường do cháy nổ.
 * Thành phần: Bs Chín – PGĐ Sở.
 * Địa điểm: Công ty TNHH Mercury Advanced Materials, số 6, Đường số 17, KCN VSIP II, Vĩnh Tân, TX Tân Uyên.
  
3-8 giờ 00: Tập huấn công tác xây dựng, kiểm tra, rà soát văn bản QPPL
 * Thành phần: ThS Hiếu, CN Hậu – VP.
 * Địa điểm: Trường Chính trị.
  
4-7 giờ 30: Dự Hội nghị kỷ niệm 65 năm ngày thành lập Công đoàn Y tế
 * Thành phần: Bs Hồng – CT.CĐNYT.
 * Địa điểm: Hà Nội.
  
5-8 giờ 00: Thẩm định cấp GPHĐ, DMKT Bệnh viện Mỹ Phước, Phòng khám đa khoa Tâm An.
 * Thành phần: BS Thơm – PGĐ Sở, Phòng NVY, Đại diện BVĐK tỉnh,  Phòng Y tế Bến Cát
 * Địa điểm: Bến Cát
 Xe: Đ/c Hậu.
  
6-8 giờ 00: Tiếp công dân định kỳ.
 * Thành phần: Ds Phạm Tiến Phương – Chánh Thanh tra.
 * Địa điểm: Sở Y tế.
  
7-Trực, giám sát công tác phòng chống dịch Covid-19 (cả ngày).
 Thành phần: Lãnh đạo, các phòng ban, bộ phận liên quan.
 Địa điểm: Sở Y tế, CDC.
  
Thứ bảy 24/12/2022
Sáng: 
  
1-Trực, giám sát công tác phòng chống dịch Covid-19 (cả ngày).
 Thành phần: Lãnh đạo, các phòng ban, bộ phận liên quan.
 Địa điểm: Sở Y tế, CDC.


Nơi nhận:

- Văn phòng UBND tỉnh;

- Ban QLTN - TTHC tỉnh;

- Trung tâm Hành chính công tỉnh;

- BGĐ Sở, TT.ĐU, CĐN;

- Các Phòng CN Sở;

- Các Đơn vị trực thuộc (Website SYT);

- Lưu VT, VP (M).

GIÁM ĐỐC

(Đã ký)

Nguyễn Hồng Chương

 

LỊCH LÀM VIỆC SỞ Y TẾ Tuần lễ từ ngày 12/12/2022 đến ngày 17/12/2022Lịch làm việcLỊCH LÀM VIỆC SỞ Y TẾ Tuần lễ từ ngày 12/12/2022 đến ngày 17/12/2022/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
12/12/2022 17:00NoĐã ban hành

LỊCH LÀM VIỆC SỞ Y TẾ

Tuần lễ từ ngày 12/12/2022 đến ngày 17/12/2022

 (Lịch này thay thư mời họp)

Lich So Y te 12-12 den 17-12-2022.pdf

                              ​

Thứ hai 12/12/2022:
Sáng:
  
1-8 giờ 00: Dự kiểm điểm Cấp ủy và chi bộ Cơ quan Sở Y tế.
 * Thành phần: TS Nguyễn Hồng Chương – BT.ĐU, GĐ Sở; Cấp ủy và Đảng viên chi bộ Cơ quan Sở Y tế.
 * Địa điểm: Hội trường B – Sở Y tế.
  
2-8 giờ 00: Tham dự lớp cao cấp lý luận chính trị (12-16/12).
 * Thành phần: Ds Phương – Chánh TT.
 * Địa điểm: Trường Chính trị tỉnh.
  
3-8 giờ 00: Tiếp công dân định kỳ.
 * Thành phần: Bs Trần Tấn Tài – Chánh VP.
 * Địa điểm: Sở Y tế.
  
4-Trực, giám sát công tác phòng chống dịch Covid-19 (cả ngày).
 Thành phần: Lãnh đạo, các phòng ban, bộ phận liên quan.
 Địa điểm: Sở Y tế, CDC.
  
5-8 giờ 00: Trực Bộ phận Y tế – TTHC tỉnh (từ ngày 12/12 - 16/12/2022).
 * Thành phần: TTYT TDM, BVĐK tỉnh, Ban BVSKCB tỉnh.
 * Địa điểm: Tháp B – Tầng  2 – TTHC tỉnh.
  
Chiều:
1-13 giờ 30: Dự kiểm điểm Cấp ủy chi bộ và BGĐ TT.KSBT tỉnh.
 * Thành phần: TS Nguyễn Hồng Chương – BT.ĐU, GĐ Sở.
 * Địa điểm: Hội trường TT.KSBT tỉnh.
  
2-14 giờ 00: Dự họp lấy ý kiến đóng góp Lãnh đạo BV.YHCT tỉnh.
 * Thành phần: Bs Quách Trung Nguyên – PGĐ Sở.
 * Địa điểm: BV.YHCT tỉnh.
  
3-14 giờ 00: Dự kiểm điểm Tập thể Lãnh đạo TTYT Bàu Bàng.
 * Thành phần: Bs Huỳnh Minh Chín – PGĐ Sở.
 * Địa điểm: TTYT Bàu Bàng.
 Xe: Đ/c Phong.
  
4-14 giờ 30: Hợp thống nhất nội dung liên quan đến cấp kinh phí hoạt động Hội KHHGĐ.
 * Thành phần: P.KHTC, P.NVY, Sở Tài chính, TT.CSSKSS, Chi cục DS.KHHGĐ, Hội KHHGĐ tỉnh.
 * Địa điểm: Hội trường Sở Y tế.
  
Thứ ba 13/12/2022:
Sáng:
  
1-8 giờ 00: Nghiệm thu đề tài NCKH năm 2022 TTYT Phú Giáo, Tân Uyên, Bắc Tân Uyên.
 * Thành phần: Bs Tài - CVP, ThS Hiền – PTP.NVY, Bs Tài - PGĐ BVĐK tỉnh, ThS K.Uyen - GĐ CDC.
 * Địa điểm: TTYT Bắc Tân Uyên.
 * Xe: Cá nhân.
  
2-8 giờ 00: Dự kiểm điểm Tập thể Lãnh đạo TTYT Thuận An.
 * Thành phần: Bs Đoàn Thị Hồng Thơm – PGĐ Sở.
 * Địa điểm: TTYT Thuận An.
 Xe: Đ/c Hậu.
  
3-8 giờ 00: Hội thảo sơ kết triển khai điều trị Viêm gan C cho người đồng nhiễm HIV/Viêm gan C và Methadone/Viêm gan C do dự án quỹ toàn cầu tài trợ tại Hà Nội (13-15/12).
 * Thành phần: ThS Phúc – P.NVY.
 * Địa điểm: Hà Nội.
  
4-8 giờ 00: Tiếp công dân định kỳ.
 * Thành phần: ThS Bùi Minh Hiền – PTP. Phụ trách phòng NVY.
 * Địa điểm: Sở Y tế.
  
5-Trực, giám sát công tác phòng chống dịch Covid-19 (cả ngày).
 Thành phần: Lãnh đạo, các phòng ban, bộ phận liên quan.
 Địa điểm: Sở Y tế, CDC.
  
Chiều:
  
1-14 giờ 00: Họp Tổ tư vấn mua sắm, sửa chữa phục vụ hoạt động của các cơ sở y tế thuộc thẩm quyền của Sở Y tế.
 * Thành phần: Bs Huỳnh Minh Chín – PGĐ Sở; các thành viên Tổ Tư vấn mua sắm, sửa chữa phục vụ hoạt động của các cơ sở y tế thuộc thẩm quyền của Sở Y tế.
 * Địa điểm: Hội trường B – Sở Y tế.
  
Thứ tư 14/12/2022
Sáng:
1-8 giờ 30: Họp Tổ thẩm định mua sắm, sửa chữa phục vụ hoạt động của các cơ sở y tế thuộc thẩm quyền của Sở Y tế.
 * Thành phần: Bs Quách Trung Nguyên – PGĐ Sở; các thành viên Tổ Thẩm định mua sắm, sửa chữa phục vụ hoạt động của các cơ sở y tế thuộc thẩm quyền của Sở Y tế.
 * Địa điểm: Hội trường B – Sở Y tế.
  
2-8 giờ 00: Hội nghị tổng kết công tác kiểm tra giám sát năm 2022 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2023.
 * Thành phần: Chủ tịch, CN, PCN UBKT CĐNYT.
 * Địa điểm: Trung tâm sáng kiến cộng đồng tỉnh.
  
3-8 giờ 00: Tiếp công dân định kỳ.
 * Thành phần: Ds Quách Ái Quốc – TP.NVD.
 * Địa điểm: Sở Y tế.
  
4-Trực, giám sát công tác phòng chống dịch Covid-19 (cả ngày).
 Thành phần: Lãnh đạo, các phòng ban, bộ phận liên quan.
 Địa điểm: Sở Y tế, CDC.
  
Chiều:
1-14 giờ 00: Hội nghị kiểm điểm Đảng ủy Sở Y tế.
 * Thành phần: Ban Chấp hành Đảng ủy, Chủ tịch CĐNYT, Bí thư các Chi bộ trực thuộc, Bí thư Đoàn cơ sở.
 * Địa điểm: Hội trường B – Sở Y tế.
  
2-14 giờ 00: Dự kiểm điểm Tập thể Lãnh đạo TTYT Phú Giáo.
 * Thành phần: Bs Quách Trung Nguyên – PGĐ Sở.
 * Địa điểm: TTYT Phú Giáo.
 Xe: Đ/c Hậu.
Thứ năm 15/12/2022
Sáng:
1-8 giờ 00: Tham gia Hội thảo khoa học: "Công tác phòng chống dịch Covid-19, phục hồi kinh tế, xã hội: từ thực tiễn Bình Dương và Vùng Đông Nam bộ".
 * Thành phần: TS Nguyễn Hồng Chương - GĐ Sở.
 * Địa điểm: Học viện Chính trị khu vực II.
 Xe: Đ/c Phong.
  
2-8 giờ 30: Dự họp lấy ý kiến đóng góp Lãnh đạo BVĐK tỉnh.
 * Thành phần: Bs Quách Trung Nguyên – PGĐ Sở.
 * Địa điểm: BVĐK tỉnh.
  
3-8 giờ 00: Họp Hội đồng Giám định Y khoa tỉnh (cả ngày).
 * Thành phần: Bs Đoàn Thị Hồng Thơm – PGĐ Sở.
 * Địa điểm: TT. Giám định Y khoa.
  
4-7 giờ 30: Tham gia sát hạch kỳ xét tuyển viên chức sự nghiệp y tế và sự nghiệp khác tỉnh Bình Dương năm 2022 (15 – 17/12/2022).
 * Thành phần: ThS Hiếu – VP (Thông báo danh sách).
 * Địa điểm: Trường Chính trị tỉnh.
  
5-8 giờ 00: Thẩm định bổ sung phạm vi hoạt động cơ sở KCB trên địa bàn thành phố TDM và thị xã Tân Uyên.
 * Thành phần: P. NVY, PYT TDM, PYT Tân Uyên.
 * Địa điểm: TDM, Tân Uyên.
 Xe:
  
6-7 giờ 30: Thẩm định cơ sở bán buôn thuốc tại Thủ Dầu Một.
 * Thành phần: Phòng NVD; PYT Thủ Dầu Một.
 * Địa điểm: Thủ Dầu Một.
 * Xe: Đ/c Hậu.
  
7-8 giờ 00: Tiếp công dân định kỳ.
 * Thành phần: Giám đốc Sở Y tế và Bs Đạt - TP. KHTC.
 * Địa điểm: Sở Y tế.
  
8-Trực, giám sát công tác phòng chống dịch Covid-19 (cả ngày).
 Thành phần: Lãnh đạo, các phòng ban, bộ phận liên quan.
 Địa điểm: Sở Y tế, CDC.
Chiều:
  
1-14 giờ 00: Dự họp lấy ý kiến đóng góp Lãnh đạo BV.PHCN tỉnh.
 * Thành phần: Bs Quách Trung Nguyên – PGĐ Sở.
 * Địa điểm: BV.PHCN tỉnh.
  
2-17 giờ 30: Dự Liên hoan ẩm thực Bình Dương năm 2022.