Lịch làm việc ngày
 
LỊCH LÀM VIỆC SỞ Y TẾTuần lễ từ ngày 26/7/2021 đến ngày 01/8/2021(Lịch này thay thư mời họp)Lich So Y te 26-7 den 01-8-2021.pdf16 giờ hàng ngày, Ban Giám đốc Sở, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh, ...
 
​LỊCH LÀM VIỆC SỞ Y TẾTuần lễ từ ngày 10/7/2021 đến ngày 16/7/2021(Lịch này thay thư mời ...
 
 
 
  
Phân loại
  
  
  
  
  
Tóm tắt
  
  
  
  
Nội dung
LỊCH LÀM VIỆC SỞ Y TẾ Tuần lễ từ ngày 26/7/2021 đến ngày 01/8/2021Lịch làm việcLỊCH LÀM VIỆC SỞ Y TẾ Tuần lễ từ ngày 26/7/2021 đến ngày 01/8/2021/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
26/07/2021 20:00NoĐã ban hành

LỊCH LÀM VIỆC SỞ Y TẾ

Tuần lễ từ ngày 26/7/2021 đến ngày 01/8/2021

(Lịch này thay thư mời họp)

Lich So Y te 26-7 den 01-8-2021.pdf


16 giờ hàng ngày, Ban Giám đốc Sở, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh, Giám đốc Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh họp trực tuyến về tình hình phòng, chống dịch Covid -19 trên địa bàn tỉnh - theo Lịch làm việc của Tỉnh ủy, UBND tỉnh (từ ngày 24/7/2021 đến 01/8/2021). ThS Sơn - VP Sở dự cùng.

* Địa điểm: Phòng họp A – UBND tỉnh.

 

​​Thứ hai 26/7/2021:
Sáng:
1-6 giờ 30: Viếng Nghĩa trang liệt sỹ tỉnh (theo TB số 195/TB-UBND)
 * Thành phần: TS Nguyễn Hồng Chương – GĐ Sở.
 * Địa điểm: Nghĩa trang liệt sỹ tỉnh.
 Xe: Đ/c Hậu
  
2-9 giờ 00: Giao ban BGĐ, TT.ĐU, CĐNYT, Các Phòng CN.
 * Thành phần: BGĐ, TT.ĐU, CĐNYT, Các Phòng CN.
 * Địa điểm: Hội trường B - Sở Y tế.
  
3-Trực, giám sát công tác phòng chống dịch Covid-19 (cả ngày).
 Thành phần: Lãnh đạo, các phòng ban, bộ phận liên quan.
 Địa điểm: Sở Y tế, CDC.
  
4-8 giờ 00: Tiếp công dân.               
 * Thành phần: Bs Trần Tấn Tài – Trưởng phòng Nghiệp vụ Y.
 * Địa điểm: Phòng Tiếp dân –  TTHC.          
                                                                        
5-8 giờ 00: Trực Phòng Y tế – Trung tâm Hành chính tỉnh (Cả ngày).
 * Thành phần: Nguyễn Thị Phương Thảo - TTYT TP.Thủ Dầu Một.
 * Địa điểm: Tháp B – Tầng 2 – TTHC tỉnh.
Thứ ba 27/7/2021:
Sáng:
1-10 giờ 00: Tiếp nhận máy thở do Doanh nghiệp tặng ngành Y tế.   
 * Thành phần: UBMTTQ tỉnh, P.KHTC, NVY Sở Y tế, Các đơn vị Y tế được giao tiếp nhận máy (BVĐK tỉnh, TTYT: Thuận An, Dĩ An, Tân Uyên, Dầu Tiếng, Bắc Tân Uyên).
 * Địa điểm: Phòng Tiếp dân - Tầng 1, Tháp B - TTHC.
  
2-10 giờ 30: Lãnh đạo tỉnh và các sở ngành gặp gỡ, chào xã giao các đoàn hỗ trợ, chi viện cho tỉnh Bình Dương phòng chống dịch Covid-19.
 * Thành phần: Lãnh đạo Sở, ThS Hữu, Bs Nguyên.
 * Địa điểm: Trung tâm Hành chính tỉnh.
  
3-Trực, giám sát công tác phòng chống dịch Covid-19 (cả ngày).
 Thành phần: Lãnh đạo, các phòng ban, bộ phận liên quan.
 Địa điểm: Sở Y tế, CDC.
  
4-8 giờ 00: Tiếp công dân.               
 * Thành phần: ThS Ngô Trần Đức Hữu – Phó Chánh Văn phòng.
 * Địa điểm: Phòng Tiếp dân –  TTHC.
  
5-8 giờ 00: Trực Phòng Y tế – Trung tâm Hành chính tỉnh (Cả ngày).
 * Thành phần: Tiêu Hoàng Phúc - BVĐK tỉnh.
 * Địa điểm: Tháp B - Tầng 2 – TTHC tỉnh.
  
Thứ tư 28/07/2021.
Sáng:
  
1-Trực, giám sát công tác phòng chống dịch Covid-19 (cả ngày).
 Thành phần: Lãnh đạo, các phòng ban, bộ phận liên quan.
 Địa điểm: Sở Y tế, CDC.
  
2-8 giờ 00: Tiếp công dân.               
 * Thành phần: Ds Quách Ái Quốc – Trưởng phòng Nghiệp vụ Dược.
 * Địa điểm: Phòng Tiếp dân –  TTHC.
  
3-8 giờ 00: Trực Phòng Y tế – Trung tâm Hành chính tỉnh (Cả ngày).
 * Thành phần: Nguyễn Thị Mỹ Yến - Ban BVCSSKCB tỉnh.
 * Địa điểm: Tháp B - Tầng 2 – TTHC tỉnh.
  
Thứ năm 29/07/2021
Sáng:
1-8 giờ 30: Hội nghị trực tuyến của Bộ Y tế với các địa phương về tiến độ triển khai chiến dịch tiêm chủng vắc xin phòng Covid-19.
 * Thành phần: Lãnh đạo : UBND tỉnh, Sở Y tế, CDC, BVĐK tỉnh.
 * Địa điểm: Phòng họp trực tuyến Viettel tỉnh.
  
2-Trực, giám sát công tác phòng chống dịch Covid-19 (cả ngày).
 Thành phần: Lãnh đạo, các phòng ban, bộ phận liên quan.
 Địa điểm: Sở Y tế, CDC.
  
3-8 giờ 00: Tiếp công dân.
 * Thành phần: ThS Nguyễn Bình Minh – Phó Chánh Văn phòng.
 * Địa điểm: Phòng Tiếp dân – TTHC.
          
4-8 giờ 00: Trực Phòng Y tế – Trung tâm Hành chính tỉnh (Cả ngày).
 * Thành phần:  Trần Thị Thùy Trang - BVĐK tỉnh.
 * Địa điểm: Tháp B – Tầng 2 – TTHC tỉnh.
  
Thứ sáu 30/07/2021
Sáng:
1-Trực, giám sát công tác phòng chống dịch Covid-19 (cả ngày).
 Thành phần: Lãnh đạo, các phòng ban, bộ phận liên quan.
 Địa điểm: Sở Y tế, CDC.
                             
2-8 giờ 00: Tiếp công dân.
 * Thành phần: Ds Phạm Tiến Phương – Phó Chánh Thanh tra.
 * Địa điểm: Phòng Tiếp dân – TTHC.
  
3-8 giờ 00: Trực Phòng Y tế – Trung tâm Hành chính tỉnh (Cả ngày).
 * Thành phần:  Hồ Quốc Dũng - BVĐK tỉnh.
 * Địa điểm: Tháp B – Tầng 2 – TTHC tỉnh.
  
Thứ bảy 31/07/2021
Sáng: 
1-8 giờ: Trực, làm việc tại cơ quan Sở Y tế (cả ngày).
 Thành phần: Lãnh đạo, các phòng ban. Bộ phận Văn thư bố trí người trực tại cơ quan để tiếp nhận và phát hành văn bản.
 Địa điểm: Sở Y tế.
  
2-Trực, giám sát công tác phòng chống dịch Covid-19 (cả ngày).
 Thành phần: Lãnh đạo, các phòng ban, bộ phận liên quan.
 Địa điểm: Sở Y tế, CDC.
  
Chủ nhật 01/08/2021
Sáng: 
1-8 giờ: Trực, làm việc tại cơ quan Sở Y tế (cả ngày).
 Thành phần: Lãnh đạo, các phòng ban. Bộ phận Văn thư bố trí người trực tại cơ quan để tiếp nhận và phát hành văn bản.
 Địa điểm: Sở Y tế.
  
2-Trực, giám sát công tác phòng chống dịch Covid-19 (cả ngày).
 Thành phần: Lãnh đạo, các phòng ban, bộ phận liên quan.
 Địa điểm: Sở Y tế, CDC.
  

 


Nơi nhận:

- Văn phòng UBND tỉnh;

- Ban QLTN - TTHC tỉnh;

- BGĐ Sở, TT.ĐU, CĐN;

- Các Phòng CN Sở;

- Các Đơn vị trực thuộc (Website SYT);

- Lưu VT, VP (M).

GIÁM ĐỐC

(Đã ký)

Nguyễn Hồng Chương

 

(DỰ THẢO) LỊCH LÀM VIỆC SỞ Y TẾ Tuần lễ từ ngày 17/7/2021 đến ngày 23/7/2021Lịch làm việc(DỰ THẢO) LỊCH LÀM VIỆC SỞ Y TẾ Tuần lễ từ ngày 17/7/2021 đến ngày 23/7/2021/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
(Lịch này thay thư mời họp)
17/07/2021 10:00NoĐã ban hành

(DỰ THẢO) LỊCH LÀM VIỆC SỞ Y TẾ

Tuần lễ từ ngày 17/7/2021 đến ngày 23/7/2021

(Lịch này thay thư mời họp)

------------------

Trong tuần, Ban Giám đốc sở họp giao ban về tình hình phòng, chống dịch Covid -19 trên địa bàn tỉnh - theo Lịch làm việc của Tỉnh ủy, UBND tỉnh (từ thứ hai đến chủ nhật; sáng 7 giờ, chiều 17 giờ ).

* Địa điểm: Phòng họp Khách sạn Becamex.

 

Thứ bảy 17/7/2021:
Sáng:
1-7 giờ 30: Tham gia Đoàn công tác của Bí thư Tỉnh ủy thăm và làm việc với Thị ủy Bến Cát (theo Chương trình 33-CTr/TU ngày 16/7/2021)
 * Thành phần: BS Đoàn Thị Hồng Thơm – PGĐ Sở;
 * Địa điểm: Tập trung tại UBND Phường Mỹ Phước.
 Xe: TT.GĐYK.
  
2-Văn phòng sở tăng cường làm việc tại cơ quan.
 Thành phần: Lãnh đạo, bộ phận liên quan.
 Địa điểm: Tầng 15 - TTHC tỉnh.
  
3-Trực, giám sát công tác phòng chống dịch Covid-19 (cả ngày).
 Thành phần: Lãnh đạo, các phòng ban, bộ phận liên quan.
 Địa điểm: CDC tỉnh.
  
Chủ nhật 18/7/2021:
Sáng:
1-7 giờ 00: Tham gia Đoàn công tác của Bí thư Tỉnh ủy thăm và làm việc với Huyện Dầu Tiếng (theo Chương trình 35-CTr/TU ngày 16/7/2021)
 * Thành phần: BS Huỳnh Thanh Hà – PGĐ Sở;
 * Địa điểm: Tập trung tại UBND Xã Thanh An.
 Xe: TTKN.
  
2-9 giờ 00: Dự lễ khánh thành Bệnh viện dã chiến Bình Dương - Số 1
 * Thành phần: Thành viên BCĐ PCD Covid-19 tỉnh; BGĐ Bệnh viện dã chiến Bình Dương - Số 1;
 * Địa điểm: Trung tâm Thương mại thế giới (WTC), P. Hòa Phú.
  
3-9 giờ 45: Tham gia Đoàn công tác của Bí thư Tỉnh ủy thăm và làm việc với Huyện ủy Bàu Bàng (theo Chương trình 34-CTr/TU ngày 16/7/2021).
 * Thành phần: TS Nguyễn Hồng Chương – GĐ Sở.
 * Địa điểm: UBND xã Trừ Văn Thố, Huyện Bàu Bàng.
 * Xe: Đc Hậu.
  
4-Trực, giám sát công tác phòng chống dịch Covid-19 (cả ngày).
 Thành phần: Lãnh đạo, các phòng ban, bộ phận liên quan.
 Địa điểm: Sở Y tế, CDC.
  
Chiều:
1-13 giờ 30: Tham gia Đoàn công tác của Bí thư Tỉnh ủy thăm và làm việc với Huyện ủy Bắc Tân Uyên (theo Chương trình 36-CTr/TU ngày 16/7/2021).
 * Thành phần: TS Nguyễn Hồng Chương – GĐ Sở.
 * Địa điểm: UBND xã Tân Thành, Huyện Bắc Tân Uyên.
 * Xe: Đc Hậu.

                                              

​Thứ hai 19/7/2021:
Sáng:
  
1-9 giờ 00: Giao ban BGĐ, TT.ĐU, CĐNYT, Các Phòng CN.
 * Thành phần: BGĐ, TT.ĐU, CĐNYT, Các Phòng CN.
 * Địa điểm: Hội trường B - Sở Y tế.
  
2-10 giờ 00: Họp thẩm định nhu cầu mua sắm TTBYT từ nguồn ngân sách nhà nước năm 2021.
 * Thành phần: Theo Quyết định 558/QĐ-SYT.
 * Địa điểm: Hội trường B - Sở Y tế.
  
3-Trực, giám sát công tác phòng chống dịch Covid-19 (cả ngày).
 Thành phần: Lãnh đạo, các phòng ban, bộ phận liên quan.
 Địa điểm: Sở Y tế, CDC.
  
4-8 giờ 00: Tiếp công dân.               
 * Thành phần: Bs Trần Tấn Tài – Trưởng phòng Nghiệp vụ Y.
 * Địa điểm: Phòng Tiếp dân –  TTHC.          
                                                                        
5-8 giờ 00: Trực Phòng Y tế – Trung tâm Hành chính tỉnh (Cả ngày).
 * Thành phần: Lê Ngọc Như Phương - TTYT TP.Thủ Dầu Một.
 * Địa điểm: Tháp B – Tầng 2 – TTHC tỉnh.
  
Thứ ba 20/7/2021:
Sáng:
1-Trực, giám sát công tác phòng chống dịch Covid-19 (cả ngày).
 Thành phần: Lãnh đạo, các phòng ban, bộ phận liên quan.
 Địa điểm: Sở Y tế, CDC.
  
2-8 giờ 00: Tiếp công dân.               
 * Thành phần: ThS Ngô Trần Đức Hữu – Phó Chánh Văn phòng.
 * Địa điểm: Phòng Tiếp dân –  TTHC.
  
3-8 giờ 00: Trực Phòng Y tế – Trung tâm Hành chính tỉnh (Cả ngày).
 * Thành phần: Ngô Lê Phương Uyên  - BVĐK tỉnh.
 * Địa điểm: Tháp B - Tầng 2 – TTHC tỉnh.
  
Thứ tư 21/07/2021.
Sáng:
1-8 giờ 00: Họp khảo sát, bố trí Khu cách ly, điều trị cho phạm nhân của Công an tỉnh Bình Dương.
 * Thành phần: BS Đoàn Thị Hồng Thơm – PGĐ Sở.
 * Địa điểm: Hội trường Công an huyện Bàu Bàng.
 Xe:
  
2-Trực, giám sát công tác phòng chống dịch Covid-19 (cả ngày).
 Thành phần: Lãnh đạo, các phòng ban, bộ phận liên quan.
 Địa điểm: Sở Y tế, CDC.
  
3-8 giờ 00: Tiếp công dân.               
 * Thành phần: Ds Quách Ái Quốc – Trưởng phòng Nghiệp vụ Dược.
 * Địa điểm: Phòng Tiếp dân –  TTHC.
  
4-8 giờ 00: Trực Phòng Y tế – Trung tâm Hành chính tỉnh (Cả ngày).
 * Thành phần: Thượng Thị Ngọc Thảo - Ban BVCSSKCB tỉnh.
 * Địa điểm: Tháp B - Tầng 2 – TTHC tỉnh.
Thứ năm 22/07/2021
Sáng:
  
1-Trực, giám sát công tác phòng chống dịch Covid-19 (cả ngày).
 Thành phần: Lãnh đạo, các phòng ban, bộ phận liên quan.
 Địa điểm: Sở Y tế, CDC.
  
2-8 giờ 00: Tiếp công dân.
 * Thành phần: ThS Nguyễn Bình Minh – Phó Chánh Văn phòng.
 * Địa điểm: Phòng Tiếp dân – TTHC.
          
3-8 giờ 00: Trực Phòng Y tế – Trung tâm Hành chính tỉnh (Cả ngày).
 * Thành phần:  Trần Thị Huệ - BVĐK tỉnh.
 * Địa điểm: Tháp B – Tầng 2 – TTHC tỉnh.
  
Thứ sáu 23/07/2021
Sáng:
1-Trực, giám sát công tác phòng chống dịch Covid-19 (cả ngày).
 Thành phần: Lãnh đạo, các phòng ban, bộ phận liên quan.
 Địa điểm: Sở Y tế, CDC.
                             
2-8 giờ 00: Tiếp công dân.
 * Thành phần: Ds Phạm Tiến Phương – Phó Chánh Thanh tra.
 * Địa điểm: Phòng Tiếp dân – TTHC.
  
3-8 giờ 00: Trực Phòng Y tế – Trung tâm Hành chính tỉnh (Cả ngày).
 * Thành phần:  Dương Trung Tá - BVĐK tỉnh.
 * Địa điểm: Tháp B – Tầng 2 – TTHC tỉnh.

 

Nơi nhận:

- Văn phòng UBND tỉnh;

- Ban QLTN - TTHC tỉnh;

- BGĐ Sở, TT.ĐU, CĐN;

- Các Phòng CN Sở;

- Các Đơn vị trực thuộc (Website SYT);

- Lưu VT, VP (M).

GIÁM ĐỐC

 

 

LỊCH LÀM VIỆC SỞ Y TẾ Tuần lễ từ ngày 10/7/2021 đến ngày 16/7/2021Lịch làm việcLỊCH LÀM VIỆC SỞ Y TẾ Tuần lễ từ ngày 10/7/2021 đến ngày 16/7/2021/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
10/07/2021 10:00NoĐã ban hành

LỊCH LÀM VIỆC SỞ Y TẾ

Tuần lễ từ ngày 10/7/2021 đến ngày 16/7/2021

(Lịch này thay thư mời họp)

 


                                              

​Thứ bảy 10/7/2021:
Sáng:
1-8 giờ 40: Dự Lễ phát động trực tuyến triển khai chiến dịch tiêm chủng Vac xin phòng dịch Covid-19 toàn quốc (theo Giấy mời số 95/GM-UBND ngày 9/7/2021 của UBND tỉnh).
 * Thành phần: BS Đoàn Thị Hồng Thơm – PGĐ Sở; Lãnh đạo CDC, BVĐK tỉnh, TTYT 9 huyện/thị/thành phố.
 * Địa điểm: Phòng họp trực tuyến – Bộ CHQS tỉnh.
  
2-9 giờ 30: Dự Hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ 8 -Khoá XI.
 * Thành phần: TS Nguyễn Hồng Chương – TUV, GĐ Sở.
 * Địa điểm: Trung tâm Hội nghị và Triển lãm tỉnh.
  
3-Trực, giám sát công tác phòng chống dịch Covid-19 (cả ngày).
 Thành phần: Lãnh đạo, các phòng ban, bộ phận liên quan.
 Địa điểm: Sở Y tế, CDC.
  
Chủ nhật 11/7/2021:
Sáng:
1-8 giờ 00: Tham gia cùng đoàn của Thường trực Tỉnh ủy đi thăm một số đơn vị tuyến đầu trong công tác phòng, chống dịch Covid-19, nhân lực chi viện của Bộ Y tế; thăm nhà máy sản xuất và làm việc với Thường trực Thành uỷ Dĩ An.
 * Thành phần: TS Nguyễn Hồng Chương - Giám đốc Sở; BS Tài-TP Nghiệp vụ Y; BS Danh - Giám đốc Trung tâm KSBT.
 * Địa điểm: Thành phố Dĩ An.
 * Xe: Đ/c Hậu.
  
2-Trực, giám sát công tác phòng chống dịch Covid-19 (cả ngày).
 Thành phần: Lãnh đạo, các phòng ban, bộ phận liên quan.
 Địa điểm: Sở Y tế, CDC.

Thứ hai 12/7/2021:
Sáng:
  
1-8 giờ 00: Bí thư Tỉnh ủy đi thăm các đơn vị có nhân lực chi viện của Bộ Y tế trong công tác phòng, chống dịch Covid-19.
 * Thành phần: TS Nguyễn Hồng Chương - Giám đốc Sở.
 * Địa điểm: Trung tâm Kiểm soát bệnh tật; Khách sạn Becamex Thành phố Mới.
 * Xe: Đ/c Hậu.
  
2-9 giờ 00: Họp với Thường trực Tỉnh uỷ để báo cáo tình hình triển khai công tác phòng, chống dịch Covid-19 và tình hình sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.
 * Thành phần: TS Nguyễn Hồng Chương - Giám đốc Sở.
 * Địa điểm: Phòng họp A – UBND tỉnh.
  
3-Trực, giám sát công tác phòng chống dịch Covid-19 (cả ngày).
 Thành phần: Lãnh đạo, các phòng ban, bộ phận liên quan.
 Địa điểm: Sở Y tế, CDC.
  
4-8 giờ 00: Tiếp công dân.               
 * Thành phần: Bs Trần Tấn Tài – Trưởng phòng Nghiệp vụ Y.
 * Địa điểm: Phòng Tiếp dân –  TTHC.          
                                                                        
5-8 giờ 00: Trực Phòng Y tế – Trung tâm Hành chính tỉnh (Cả ngày).
 * Thành phần: Trần Thị Ngọc Hiền- TTYT TP.Thủ Dầu Một.
 * Địa điểm: Tháp B – Tầng 2 – TTHC tỉnh.
  
Chiều:
1-13 giờ 30: Hội nghị trực tuyến báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh.
 * Thành phần: TS Nguyễn Hồng Chương – PGĐ Sở, Phòng Nghiệp vụ Y, CDC Bình Dương.
 * Địa điểm: Hội trường A Tỉnh ủy.
 Xe: Đ/c Hậu.
  
Thứ ba 13/7/2021:
Sáng:
1-7giờ 30: Thăm đơn vị tuyến đầu chống dịch (13/7/2021 và 14/07/2021).
 * Thành phần: BTV Công đoàn Ngành+Đ/c Giang (Kế toán CĐN).
 * Địa điểm: Các cơ sở y tế đơn vị trực thuộc Sở Y tế .
  
2- 9 giờ 00: Dự trao Quyết định bổ nhiệm Giám đốc Bệnh viện Phục hồi chức năng.
 * Thành phần: BS Đoàn Thị Hồng Thơm – Phó Giám đốc Sở.
 * Địa điểm: Phòng họp A – UBND tỉnh.
  
3-Trực, giám sát công tác phòng chống dịch Covid-19 (cả ngày).
 Thành phần: Lãnh đạo, các phòng ban, bộ phận liên quan.
 Địa điểm: Sở Y tế, CDC.
  
4-8 giờ 00: Tiếp công dân.               
 * Thành phần: ThS Ngô Trần Đức Hữu – Phó Chánh Văn phòng.
 * Địa điểm: Phòng Tiếp dân –  TTHC.
  
5-8 giờ 00: Trực Phòng Y tế – Trung tâm Hành chính tỉnh (Cả ngày).
 * Thành phần: Nguyễn Đức Minh Hùng - BVĐK tỉnh.
 * Địa điểm: Tháp B - Tầng 2 – TTHC tỉnh.
Chiều:
1-13 giờ 30: Dự cùng Bí thư Tỉnh uỷ làm việc với Thị uỷ Tân Uyên về tình hình phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn thị xã.
 * Thành phần: Bs Đoàn Thị Hồng Thơm – PGĐ Sở.
 * Địa điểm: Thị uỷ Tân Uyên.
 Xe: Đ/c Hậu.
  
Thứ tư 14/07/2021.
Sáng:
1-Trực, giám sát công tác phòng chống dịch Covid-19 (cả ngày).
 Thành phần: Lãnh đạo, các phòng ban, bộ phận liên quan.
 Địa điểm: Sở Y tế, CDC.
  
2-8 giờ 00: Tiếp công dân.               
 * Thành phần: Ds Quách Ái Quốc – Trưởng phòng Nghiệp vụ Dược.
 * Địa điểm: Phòng Tiếp dân –  TTHC.
  
3-8 giờ 00: Trực Phòng Y tế – Trung tâm Hành chính tỉnh (Cả ngày).
 * Thành phần: Nguyễn Thị Mỹ Yến - Ban BVCSSKCB tỉnh.
 * Địa điểm: Tháp B - Tầng 2 – TTHC tỉnh.
  
Chiều:
1-13 giờ 30: Dự cùng Bí thư Tỉnh uỷ thăm và làm việc với Thành uỷ Thủ Dầu Một về tình hình phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn thành phố Thủ Dầu Một.
 * Thành phần: TS Nguyễn Hồng Chương – GĐ Sở.
 * Địa điểm: Hội trường Thành uỷ Thủ Dầu Một.
  
2-14 giờ 00: Khảo sát, đánh giá hiện trạng cơ sở hạ tầng mạng nội bộ của Bệnh viện Y học cổ truyền.
 * Thành phần: Đại diện Sở Y tế.
 * Địa điểm: Bệnh viện Y học cổ truyền.
  
Thứ năm 15/07/2021
Sáng:
  
1-Trực, giám sát công tác phòng chống dịch Covid-19 (cả ngày).
 Thành phần: Lãnh đạo, các phòng ban, bộ phận liên quan.
 Địa điểm: Sở Y tế, CDC.
  
2-8 giờ 00: Tiếp công dân.
 * Thành phần: TS Nguyễn Hồng Chương - Giám đốc Sở; ThS Minh – Phó Chánh Văn phòng.
 * Địa điểm: Phòng Tiếp dân – TTHC.
          
3-8 giờ 00: Trực Phòng Y tế – Trung tâm Hành chính tỉnh (Cả ngày).
 * Thành phần:  Nguyễn Văn Chính - BVĐK tỉnh.
 * Địa điểm: Tháp B – Tầng 2 – TTHC tỉnh.
  
Chiều:
  
1-14 giờ 00: Dự họp Tiểu ban Hậu cần thực hiện nhiệm vụ phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh (theo QĐ 1724/QĐ-UBND).
 * Thành phần: BS Đoàn Thị Hồng Thơm – PGĐ Sở.
 * Địa điểm: Phòng họp A – UBND tỉnh.
  
Thứ sáu 16/07/2021
Sáng:
1-8 giờ 00: Họp với Ban Thường vụ Tỉnh uỷ để báo cáo tình hình triển khai công tác phòng, chống dịch trên địa bàn tỉnh và tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, an ninh-quốc phòng 6 tháng đầu năm và phương hướng 6 tháng cuối năm 2021.
 * Thành phần: TS Nguyễn Hồng Chương - GĐ Sở, Bs Danh - CDC.
 * Địa điểm: Hội trường A – Tỉnh uỷ.
  
2-Trực, giám sát công tác phòng chống dịch Covid-19 (cả ngày).
 Thành phần: Lãnh đạo, các phòng ban, bộ phận liên quan.
 Địa điểm: Sở Y tế, CDC.
                             
3-8 giờ 00: Tiếp công dân.
 * Thành phần: Ds Phạm Tiến Phương – Phó Chánh Thanh tra.
 * Địa điểm: Phòng Tiếp dân – TTHC.
  
4-8 giờ 00: Trực Phòng Y tế – Trung tâm Hành chính tỉnh (Cả ngày).
 * Thành phần:  Hồ Quốc Dũng - BVĐK tỉnh.
 * Địa điểm: Tháp B – Tầng 2 – TTHC tỉnh.
Chiều:
  
1-13 giờ 30: Dự cùng Bí thư Tỉnh uỷ thăm và làm việc với Huyện uỷ Phú Giáo về tình hình phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn huyện.
 * Thành phần: BS Huỳnh Thanh Hà – PGĐ Sở.
 * Địa điểm: Hội trường Huyện uỷ Phú Giáo
 Xe: Đ/c Hậu.

Nơi nhận:

- Văn phòng UBND tỉnh;

- Ban QLTN - TTHC tỉnh;

- BGĐ Sở, TT.ĐU, CĐN;

- Các Phòng CN Sở;

- Các Đơn vị trực thuộc (Website SYT);

- Lưu VT, VP (M).

GIÁM ĐỐC

 

 

(DỰ THẢO) LỊCH LÀM VIỆC SỞ Y TẾ  Tuần lễ từ ngày 10/7/2021 đến ngày 16/7/2021Lịch làm việc(DỰ THẢO) LỊCH LÀM VIỆC SỞ Y TẾ  Tuần lễ từ ngày 10/7/2021 đến ngày 16/7/2021/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
(Lịch này thay thư mời họp)
09/07/2021 20:00NoĐã ban hành

(DỰ THẢO) LỊCH LÀM VIỆC SỞ Y TẾ

Tuần lễ từ ngày 10/7/2021 đến ngày 16/7/2021

(Lịch này thay thư mời họp)

SOYTE.pdf

 

Thứ bảy 10/7/2021:
Sáng:
1-8 giờ 40: Dự Lễ phát động trực tuyến triển khai chiến dịch tiêm chủng Vac xin phòng dịch Covid-19 toàn quốc (theo Giấy mời số 95/GM-UBND ngày 9/7/2021 của UBND tỉnh).
 * Thành phần: BS Đoàn Thị Hồng Thơm – PGĐ Sở; Lãnh đạo CDC, BVĐK tỉnh, TTYT 9 huyện/thị/thành phố.
 * Địa điểm: Phòng họp trực tuyến – Bộ CHQS tỉnh.
  
2-9 giờ 30: Dự Hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ 8 -Khoá XI.
 * Thành phần: TS Nguyễn Hồng Chương – TUV, GĐ Sở.
 * Địa điểm: Trung tâm Hội nghị và Triển lãm tỉnh.
  
3-Trực, giám sát công tác phòng chống dịch Covid-19 (cả ngày).
 Thành phần: Lãnh đạo, các phòng ban, bộ phận liên quan.
 Địa điểm: Sở Y tế, CDC.
  
Chủ nhật 11/7/2021:
Sáng:
1-8 giờ 00: Tham gia cùng đoàn của Thường trực Tỉnh ủy đi thăm một số đơn vị tuyến đầu trong công tác phòng, chống dịch Covid-19, nhân lực chi viện của Bộ Y tế; thăm nhà máy sản xuất và làm việc với Thường trực Thành uỷ Dĩ An.
 * Thành phần: TS Nguyễn Hồng Chương - Giám đốc Sở; BS Tài-TP Nghiệp vụ Y; BS Danh - Giám đốc Trung tâm KSBT.
 * Địa điểm: Thành phố Dĩ An.
 * Xe: Đc Hậu.
  
2-Trực, giám sát công tác phòng chống dịch Covid-19 (cả ngày).
 Thành phần: Lãnh đạo, các phòng ban, bộ phận liên quan.
 Địa điểm: Sở Y tế, CDC.
 
Thứ hai 12/7/2021:
Sáng:
  
1-8 giờ 00: Bí thư Tỉnh ủy đi thăm các đơn vị có nhân lực chi viện của Bộ Y tế trong công tác phòng, chống dịch Covid-19.
 * Thành phần: TS Nguyễn Hồng Chương - Giám đốc Sở.
 * Địa điểm: Khách sạn Becamex Thành phố Mới và TP Thuận An.
 * Xe: Đc Hậu.
  
2-9 giờ 00: Họp với Thường trực Tỉnh uỷ để báo cáo tình hình triển khai công tác phòng, chống dịch Covid-19 và tình hình sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.
 * Thành phần: TS Nguyễn Hồng Chương - Giám đốc Sở.
 * Địa điểm: Phòng họp A – UBND tỉnh.
  
3-Trực, giám sát công tác phòng chống dịch Covid-19 (cả ngày).
 Thành phần: Lãnh đạo, các phòng ban, bộ phận liên quan.
 Địa điểm: Sở Y tế, CDC.
  
4-8 giờ 00: Tiếp công dân.                 
 * Thành phần: Bs Trần Tấn Tài – Trưởng phòng Nghiệp vụ Y.
 * Địa điểm: Phòng Tiếp dân –  TTHC.            
                                                                        
5-8 giờ 00: Trực Phòng Y tế – Trung tâm Hành chính tỉnh (Cả ngày).
 * Thành phần: Trần Thị Ngọc Hiền- TTYT TP.Thủ Dầu Một.
 * Địa điểm: Tháp B – Tầng 2 – TTHC tỉnh.
  
Thứ ba 13/7/2021:
Sáng:
1-7giờ 30: Thăm đơn vị tuyến đầu chống dịch (13/7/2021 và 14/07/2021).
 * Thành phần: BTV Công đoàn Ngành+Đ/c Giang (Kế toán CĐN).
 * Địa điểm: Các cơ sở y tế đơn vị trực thuộc Sở Y tế .
  
2-Trực, giám sát công tác phòng chống dịch Covid-19 (cả ngày).
 Thành phần: Lãnh đạo, các phòng ban, bộ phận liên quan.
 Địa điểm: Sở Y tế, CDC.
  
3-8 giờ 00: Tiếp công dân.                 
 * Thành phần: ThS Ngô Trần Đức Hữu – Phó Chánh Văn phòng.
 * Địa điểm: Phòng Tiếp dân –  TTHC.
  
4-8 giờ 00: Trực Phòng Y tế – Trung tâm Hành chính tỉnh (Cả ngày).
 * Thành phần: Nguyễn Đức Minh Hùng - BVĐK tỉnh.
 * Địa điểm: Tháp B - Tầng 2 – TTHC tỉnh.
Chiều:
1-13 giờ 30: Dự cùng Bí thư Tỉnh uỷ làm việc với Thị uỷ Tân Uyên về tình hình phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn thị xã.
 * Thành phần: Bs Đoàn Thị Hồng Thơm – PGĐ Sở.
 * Địa điểm: Thị uỷ Tân Uyên.
 Xe: Đ/c Hậu.
Thứ tư 14/07/2021.
Sáng:
1-Trực, giám sát công tác phòng chống dịch Covid-19 (cả ngày).
 Thành phần: Lãnh đạo, các phòng ban, bộ phận liên quan.
 Địa điểm: Sở Y tế, CDC.
  
2-8 giờ 00: Dự Hội nghị Ban Chấp hành Liên đoàn Lao động tỉnh.
 * Thành phần: BS Hồng – Chủ tịch Công đoàn Ngành.
 * Địa điểm: Trung tâm Sáng kiến cộng đồng và hỗ trợ khởi nghiệp.
  
3-8 giờ 00: Tiếp công dân.                 
 * Thành phần: Ds Quách Ái Quốc – Trưởng phòng Nghiệp vụ Dược.
 * Địa điểm: Phòng Tiếp dân –  TTHC.
  
4-8 giờ 00: Trực Phòng Y tế – Trung tâm Hành chính tỉnh (Cả ngày).
 * Thành phần: Nguyễn Thị Mỹ Yến - Ban BVCSSKCB tỉnh.
 * Địa điểm: Tháp B - Tầng 2 – TTHC tỉnh.
Chiều:
1-13 giờ 30: Dự cùng Bí thư Tỉnh uỷ thăm và làm việc với Thành uỷ Thủ Dầu Một về tình hình phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn thành phố Thủ Dầu Một.
 * Thành phần: TS Nguyễn Hồng Chương – GĐ Sở.
 * Địa điểm: Hội trường Thành uỷ Thủ Dầu Một.
  
2-14 giờ 00: Khảo sát, đánh giá hiện trạng cơ sở hạ tầng mạng nội bộ của Bệnh viện Y học cổ truyền.
 * Thành phần: Đại diện Sở Y tế.
 * Địa điểm: Bệnh viện Y học cổ truyền.
  
Thứ năm 15/07/2021
Sáng:
  
1-Trực, giám sát công tác phòng chống dịch Covid-19 (cả ngày).
 Thành phần: Lãnh đạo, các phòng ban, bộ phận liên quan.
 Địa điểm: Sở Y tế, CDC.
  
2-8 giờ 00: Tiếp công dân.
 * Thành phần: TS Nguyễn Hồng Chương - Giám đốc Sở; ThS Minh – Phó Chánh Văn phòng.
 * Địa điểm: Phòng Tiếp dân – TTHC.
          
3-8 giờ 00: Trực Phòng Y tế – Trung tâm Hành chính tỉnh (Cả ngày).
 * Thành phần:  Nguyễn Văn Chính - BVĐK tỉnh.
 * Địa điểm: Tháp B – Tầng 2 – TTHC tỉnh.
  
Chiều:
  
1-14 giờ 00: Dự họp Tiểu ban Hậu cần thực hiện nhiệm vụ phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh (theo QĐ 1724/QĐ-UBND).
 * Thành phần: BS Đoàn Thị Hồng Thơm – PGĐ Sở.
 * Địa điểm: Phòng họp A – UBND tỉnh.
  
  
Thứ sáu 16/07/2021
Sáng:
1-8 giờ 00: Họp với Ban Thường vụ Tỉnh uỷ để báo cáo tình hình triển khai công tác phòng, chống trên địa bàn tỉnh và tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, an ninh-quốc phòng 6 tháng đầu năm và phương hướng 6 tháng cuối năm 2021.
 * Thành phần: TS Nguyễn Hồng Chương - GĐ Sở, Bs Danh - CDC.
 * Địa điểm: Hội trường A – Tỉnh uỷ.
  
2-Trực, giám sát công tác phòng chống dịch Covid-19 (cả ngày).
 Thành phần: Lãnh đạo, các phòng ban, bộ phận liên quan.
 Địa điểm: Sở Y tế, CDC.
                             
3-8 giờ 00: Tiếp công dân.
 * Thành phần: Ds Phạm Tiến Phương – Phó Chánh Thanh tra.
 * Địa điểm: Phòng Tiếp dân – TTHC.
  
4-8 giờ 00: Trực Phòng Y tế – Trung tâm Hành chính tỉnh (Cả ngày).
 * Thành phần:  Hồ Quốc Dũng - BVĐK tỉnh.
 * Địa điểm: Tháp B – Tầng 2 – TTHC tỉnh.
  
Chiều:
  
1-13 giờ 30: Dự cùng Bí thư Tỉnh uỷ thăm và làm việc với Huyện uỷ Phú Giáo về tình hình phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn huyện.
 * Thành phần: BS Huỳnh Thanh Hà – PGĐ Sở.
 * Địa điểm: Hội trường Huyện uỷ Phú Giáo
 Xe: Đ/c Hậu.

 

Nơi nhận:

- Văn phòng UBND tỉnh;

- Ban QLTN - TTHC tỉnh;

- BGĐ Sở, TT.ĐU, CĐN;

- Các Phòng CN Sở;

- Các Đơn vị trực thuộc (Website SYT);

- Lưu VT, VP (M).

GIÁM ĐỐC

 

 

 LỊCH LÀM VIỆC SỞ Y TẾ Tuần lễ từ ngày 05/7/2021 đến ngày 09/7/2021Lịch làm việc LỊCH LÀM VIỆC SỞ Y TẾ Tuần lễ từ ngày 05/7/2021 đến ngày 09/7/2021/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
(Lịch này thay thư mời họp)
05/07/2021 13:00NoĐã ban hành

 LỊCH LÀM VIỆC SỞ Y TẾ

Tuần lễ từ ngày 05/7/2021 đến ngày 09/7/2021

(Lịch này thay thư mời họp)

Lich So Y te 05-7 den 09-7-2021.pdf

Thứ hai 05/7/2021:
Sáng:
1-8 giờ 30: Giao ban BGĐ, TT.ĐU, CĐNYT, Trưởng, Phó phòng CN.
 * Thành phần: BGĐ, TT.ĐU, CĐNYT, Trưởng, Phó phòng CN sở.
 * Địa điểm: Hội trường B - Sở Y tế.
  
2-Trực, giám sát công tác phòng chống dịch Covid-19 (cả ngày).
 Thành phần: Lãnh đạo, các phòng ban, bộ phận liên quan.
 Địa điểm: Sở Y tế, CDC.
  
3-8 giờ 00: Tiếp công dân.                 
 * Thành phần: Bs Trần Tấn Tài – Trưởng phòng Nghiệp vụ Y.
 * Địa điểm: Phòng Tiếp dân –  TTHC.            
                                                                        
4-8 giờ 00: Trực Phòng Y tế – Trung tâm Hành chính tỉnh (Cả ngày).
 * Thành phần: Ngô Thị Quỳnh Như - TTYT TP.Thủ Dầu Một.
 * Địa điểm: Tháp B – Tầng 2 – TTHC tỉnh.
Chiều: 
  
1-13 giờ 30: Tập huấn trực tuyến tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19.
 * Thành phần: Đại diện Lãnh đạo Sở; Phòng Nghiệp vụ Y; Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh.
 * Địa điểm: Phòng họp Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (Trung tâm Kiểm soát bệnh tật chuẩn bị Hội trường và phương tiện họp trực tuyến qua phần mềm ZOOM).
  
2-14 giờ 00: Báo cáo khó khăn trong công tác trình thẩm định Kế hoạch lựa chọn nhà thầu cung cấp thuốc.
 * Thành phần: Ban Giám đốc Sở; P.NVD; P.KH-TC; Lãnh đạo và Trưởng khoa Dược Bệnh viện đa khoa tỉnh; Bệnh viện Y học cổ truyền (Lãnh đạo và Dược sĩ Diệp); DS Linh-Trưởng khoa Dược, TTYT TP Thủ Dầu Một.
 * Địa điểm: Phòng họp 1, Tháp B-TTHC.
  
Thứ ba 06/7/2021:
Sáng:
1-7 giờ 30: Dự Kỳ họp thứ nhất HĐND tỉnh khoá X, nhiệm kỳ 2021-2026 (theo TB số 25/TB-HĐND ngày 28/6/2021 của HĐND tỉnh).
 * Thành phần: TS Nguyễn Hồng Chương – Giám đốc Sở..
 * Địa điểm: Trung tâm Hội nghị và Triển lãm tỉnh.
  
2-Trực, giám sát công tác phòng chống dịch Covid-19 (cả ngày).
 Thành phần: Lãnh đạo, các phòng ban, bộ phận liên quan.
 Địa điểm: Sở Y tế, CDC.
  
3-8 giờ 00: Tiếp công dân.                 
 * Thành phần: ThS Ngô Trần Đức Hữu – Phó Chánh Văn phòng.
 * Địa điểm: Phòng Tiếp dân –  TTHC.
  
4-8 giờ 00: Trực Phòng Y tế – Trung tâm Hành chính tỉnh (Cả ngày).
 * Thành phần: Ngô Lê Phương Uyên - BVĐK tỉnh.
 * Địa điểm: Tháp B - Tầng 2 – TTHC tỉnh.
  
Thứ tư 07/07/2021.
Sáng:
1- 7 giờ 30: Họp Hội đồng cấp phép hoạt động Khám bệnh, chữa bệnh
 Thành phần: Ban Giám đốc và các thành viên theo Quyết định 825/QĐ-SYT ngày 30/6/2021.
 Địa điểm: Hội trường B - Sở Y tế.
  
2-Trực, giám sát công tác phòng chống dịch Covid-19 (cả ngày).
 Thành phần: Lãnh đạo, các phòng ban, bộ phận liên quan.
 Địa điểm: Sở Y tế, CDC.
  
3-8 giờ 00: Dự Hội nghị Ban Chấp hành Liên đoàn Lao động tỉnh.
 * Thành phần: BS Hồng – Chủ tịch Công đoàn Ngành.
 * Địa điểm: Trung tâm Sáng kiến cộng đồng và hỗ trợ khởi nghiệp.
  
4-8 giờ 00: Tiếp công dân.                 
 * Thành phần: Ds Quách Ái Quốc – Trưởng phòng Nghiệp vụ Dược.
 * Địa điểm: Phòng Tiếp dân –  TTHC.
  
5-8 giờ 00: Trực Phòng Y tế – Trung tâm Hành chính tỉnh (Cả ngày).
 * Thành phần: Thượng Thị Ngọc Thảo - Ban BVCSSKCB tỉnh.
 * Địa điểm: Tháp B - Tầng 2 – TTHC tỉnh.
Chiều:
1-14 giờ 00: Họp trao đổi về việc Công ty CP Đại Nam hiến tặng đất cho Quỹ phòng chống dịch Covid-19 của tỉnh (theo GM số 90/GM-UBND ngày 2/7/2021 của UBND tỉnh)
 * Thành phần: Đại diện Lãnh đạo Sở Y tế.
 * Địa điểm: Phòng họp B – UBND tỉnh.
  
Thứ năm 08/07/2021
Sáng:
1-Trực, giám sát công tác phòng chống dịch Covid-19 (cả ngày).
 Thành phần: Lãnh đạo, các phòng ban, bộ phận liên quan.
 Địa điểm: Sở Y tế, CDC.
  
2-8 giờ 00: Tiếp công dân.
 * Thành phần: ThS Ngô Trần Đức Hữu – Phó Chánh Văn phòng.
 * Địa điểm: Phòng Tiếp dân – TTHC.
          
3-8 giờ 00: Trực Phòng Y tế – Trung tâm Hành chính tỉnh (Cả ngày).
 * Thành phần:  Nguyễn Thị Kim Tuyến - BVĐK tỉnh.
 * Địa điểm: Tháp B – Tầng 2 – TTHC tỉnh.
  
Thứ sáu 09/07/2021
Sáng:
1-8 giờ 00: Tham gia cùng lãnh đạo UBND tỉnh kiểm tra công tác phòng, chống dịch Covid-19 tại địa bàn thị xã Tân Uyên.
 * Thành phần: Bs Đoàn Thị Hồng Thơm – PGĐ Sở.
 * Địa điểm: Địa bàn thị xã Tân Uyên.
 Xe: Đ/c Hậu – VP.
  
2-Trực, giám sát công tác phòng chống dịch Covid-19 (cả ngày).
 Thành phần: Lãnh đạo, các phòng ban, bộ phận liên quan.
 Địa điểm: Sở Y tế, CDC.
                             
3-8 giờ 00: Tiếp công dân.
 * Thành phần: Ds Phạm Tiến Phương – Phó Chánh Thanh tra.
 * Địa điểm: Phòng Tiếp dân – TTHC.
  
4-8 giờ 00: Trực Phòng Y tế – Trung tâm Hành chính tỉnh (Cả ngày).
 * Thành phần:  Văn Đoàn Nguyên - BVĐK tỉnh.
 * Địa điểm: Tháp B – Tầng 2 – TTHC tỉnh.
  

 

Nơi nhận:

- Văn phòng UBND tỉnh;

- Ban QLTN - TTHC tỉnh;

- BGĐ Sở, TT.ĐU, CĐN;

- Các Phòng CN Sở;

- Các Đơn vị trực thuộc (Website SYT);

- Lưu VT, VP (M).

KT.GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

(Đã ký)

Cao Thị Bích Thuận

 

LỊCH LÀM VIỆC SỞ Y TẾ  Tuần lễ từ ngày 28/6/2021 đến ngày 02/7/2021Lịch làm việcLỊCH LÀM VIỆC SỞ Y TẾ  Tuần lễ từ ngày 28/6/2021 đến ngày 02/7/2021/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
(Lịch này thay thư mời họp)
28/06/2021 13:00NoĐã ban hành

LỊCH LÀM VIỆC SỞ Y TẾ

Tuần lễ từ ngày 28/6/2021 đến ngày 02/7/2021

(Lịch này thay thư mời họp)

Lich So Y te 28-6 den 02-7-2021 (co dieu chinh).pdf

Thứ hai 28/6/2021:
Sáng:​
1-9 giờ 00: Lấy ý kiến giới thiệu nhân sự bổ nhiệm Giám đốc Bệnh viện Phục hồi chức năng tỉnh.
 * Thành phần: ThS Hữu - Phó Chánh VP.
 * Địa điểm: BV.PHCN
  
2-Trực, giám sát công tác phòng chống dịch Covid-19 (cả ngày).
 Thành phần: Lãnh đạo, các phòng ban, bộ phận liên quan.
 Địa điểm: Sở Y tế, CDC.
  
3-8 giờ 00: Tiếp công dân.                 
 * Thành phần: Bs Trần Tấn Tài - TP.NVY.
 * Địa điểm: Phòng Tiếp dân –  TTHC.            
                                                                        
4-8 giờ 00: Trực Phòng Y tế – Trung tâm Hành chính tỉnh (Cả ngày).
 * Thành phần: Trương Hồng Tuấn - TTYT TP.Thủ Dầu Một.
 * Địa điểm: Tháp B – Tầng 2 – TTHC tỉnh.
Chiều: 
1-14 giờ 00: Họp tổ thẩm định đấu thầu mua thuốc các gói thầu (Generic, thuốc Dược liệu, vị thuốc).
 * Thành phần: BS Hà; BS Thơm - PGĐ Sở; Phòng Nghiệp vụ Dược; BHXH tỉnh, các đơn vị theo thư mời.
 * Địa điểm: Bệnh viện Y học cổ truyền tỉnh.
  
2-15 giờ 00: Công bố Quyết định số 1606/QĐ-UBND ngày 21/06/2021 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về ban hành quy chế tiếp nhận, quản lý, phân phối và sử dụng nguồn tiền, hàng hóa vận động, tự nguyện đóng góp phòng chống dịch Covid-19.
 * Thành phần: Bs Đoàn Thị Hồng Thơm - PGĐ Sở; CN Cường- PTP. KH-TC.
 * Địa điểm: Trung tâm Hội nghị & Triển lãm tỉnh.
Thứ ba 29/6/2021:
Sáng:
1-8 giờ 00: Dự Phiên họp UBND tỉnh thường kỳ tháng 6/2021 (Thông qua dự thảo Nghị quyết chế độ hỗ trợ công tác Dân số -Kế hoạch hóa gia đình trên địa bàn tỉnh Bình Dương).
 * Thành phần: TS. Nguyễn Hồng Chương – GĐ Sở; BS Thấm – CTT Chi cục Dân số-KHHGĐ.
 * Địa điểm: Phòng họp A – UBND tỉnh.
  
2-Trực, giám sát công tác phòng chống dịch Covid-19 (cả ngày).
 Thành phần: Lãnh đạo, các phòng ban, bộ phận liên quan.
 Địa điểm: Sở Y tế, CDC.
  
3-8 giờ 00: Tiếp công dân.                 
 * Thành phần: ThS Ngô Trần Đức Hữu – Phó Chánh VP.
 * Địa điểm: Phòng Tiếp dân –  TTHC.
  
4-8 giờ 00: Trực Phòng Y tế – Trung tâm Hành chính tỉnh (Cả ngày).
 * Thành phần: Nguyễn Văn Triệu - BVĐK tỉnh.
 * Địa điểm: Tháp B - Tầng 2 – TTHC tỉnh.
  
Thứ tư 30/6/2021.
Sáng:
1-Trực, giám sát công tác phòng chống dịch Covid-19 (cả ngày).
 Thành phần: Lãnh đạo, các phòng ban, bộ phận liên quan.
 Địa điểm: Sở Y tế, CDC.
  
2-8 giờ 00: Tiếp công dân.                 
 * Thành phần: Ds Quách Ái Quốc - TP.NVD.
 * Địa điểm: Phòng Tiếp dân –  TTHC.
  
3-8 giờ 00: Trực Phòng Y tế – Trung tâm Hành chính tỉnh (Cả ngày).
 * Thành phần: Nguyễn Thị Mỹ Yến - Ban BVCSSKCB tỉnh.
 * Địa điểm: Tháp B - Tầng 2 – TTHC tỉnh.
  
Thứ năm 01/7/2021
Sáng:
  
1-Trực, giám sát công tác phòng chống dịch Covid-19 (cả ngày).
 Thành phần: Lãnh đạo, các phòng ban, bộ phận liên quan.
 Địa điểm: Sở Y tế, CDC.
  
2-8 giờ 00: Tiếp công dân.
 * Thành phần: ThS Ngô Trần Đức Hữu – Phó Chánh VP.
 * Địa điểm: Phòng Tiếp dân – TTHC.
          
3-8 giờ 00: Trực Phòng Y tế – Trung tâm Hành chính tỉnh (Cả ngày).
 * Thành phần:  Trương Minh Tiến - BVĐK tỉnh.
 * Địa điểm: Tháp B – Tầng 2 – TTHC tỉnh.
  
Thứ sáu 02/7/2021
Sáng:
1-7 giờ 30: Dự Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh mở rộng.
 * Thành phần: TS. Nguyễn Hồng Chương – TUV, GĐ Sở.
 * Địa điểm: Hội trường B – Tỉnh uỷ.
  
2-Trực, giám sát công tác phòng chống dịch Covid-19 (cả ngày).
 Thành phần: Lãnh đạo, các phòng ban, bộ phận liên quan.
 Địa điểm: Sở Y tế, CDC.
                             
3-8 giờ 00: Tiếp công dân.
 * Thành phần: Ds Phạm Tiến Phương – Phó Chánh TT.
 * Địa điểm: Phòng Tiếp dân – TTHC.
  
4-8 giờ 00: Trực Phòng Y tế – Trung tâm Hành chính tỉnh (Cả ngày).
 * Thành phần:  Trần Thị Thùy Trang - BVĐK tỉnh.
 * Địa điểm: Tháp B – Tầng 2 – TTHC tỉnh.
  

 

Nơi nhận:

- Văn phòng UBND tỉnh;

- Ban QLTN - TTHC tỉnh;

- BGĐ Sở, TT.ĐU, CĐN;

- Các Phòng CN Sở;

- Các Đơn vị trực thuộc (Website SYT);

- Lưu VT, VP (M).

KT.GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

(Đã ký)

Đoàn Thị Hồng Thơm

 

 

(DỰ THẢO) LỊCH LÀM VIỆC SỞ Y TẾ Tuần lễ từ ngày 21/6/2021 đến ngày 25/6/2021Lịch làm việc(DỰ THẢO) LỊCH LÀM VIỆC SỞ Y TẾ Tuần lễ từ ngày 21/6/2021 đến ngày 25/6/2021/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
(Lịch này thay thư mời họp)
18/06/2021 22:00NoĐã ban hành

DỰ THẢO) LỊCH LÀM VIỆC SỞ Y TẾ

Tuần lễ từ ngày 21/6/2021 đến ngày 25/6/2021

(Lịch này thay thư mời họp)​

Lich So Y te 21-6 den 25-6-2021.pdf

Thứ hai 21/6/2021:
Sáng:
1-8 giờ 30: Giao ban BGĐ, TT.ĐU, CĐNYT, Trưởng, Phó các phòng sở.
 * Thành phần: BGĐ, TT.ĐU, CĐNYT, Trưởng, Phó các phòng sở.
 * Địa điểm: Hội trường B - Sở Y tế.
  
2-Trực, giám sát công tác phòng chống dịch Covid-19 (cả ngày).
 Thành phần: Lãnh đạo, các phòng ban, bộ phận liên quan.
 Địa điểm: Sở Y tế, CDC.
  
3-8 giờ 00: Tiếp công dân.                 
 * Thành phần: Bs Trần Tấn Tài - TP.NVY.
 * Địa điểm: Phòng Tiếp dân –  TTHC.            
                                                                        
4-8 giờ 00: Trực Phòng Y tế – Trung tâm Hành chính tỉnh (Cả ngày).
 * Thành phần: Nguyễn Thị Yến Nhi - TTYT TP.Thủ Dầu Một.
 * Địa điểm: Tháp B – Tầng 2 – TTHC tỉnh.
  
Thứ ba 22/6/2021:
Sáng:
1-Trực, giám sát công tác phòng chống dịch Covid-19 (cả ngày).
 Thành phần: Lãnh đạo, các phòng ban, bộ phận liên quan.
 Địa điểm: Sở Y tế, CDC.
  
2-8 giờ 00: Tiếp công dân.                 
 * Thành phần: ThS Ngô Trần Đức Hữu – Phó Chánh VP.
 * Địa điểm: Phòng Tiếp dân –  TTHC.
  
3-8 giờ 00: Trực Phòng Y tế – Trung tâm Hành chính tỉnh (Cả ngày).
 * Thành phần: Ngô Lê Phương Uyên - BVĐK tỉnh.
 * Địa điểm: Tháp B - Tầng 2 – TTHC tỉnh.
  
Thứ tư 23/6/2021.
Sáng:
  
1-8 giờ 30: Họp Hội đồng xét thăng hạng chức danh viên chức từ hạng IV lên hạng III đối với viên chức ngành y tế năm 2021.
 * Thành phần: Theo Quyết định số 410/QĐ-SYT của Sở Y tế.
 * Địa điểm: Hội trường A - Sở Y tế.
  
2-Trực, giám sát công tác phòng chống dịch Covid-19 (cả ngày).
 Thành phần: Lãnh đạo, các phòng ban, bộ phận liên quan.
 Địa điểm: Sở Y tế, CDC.
  
3-8 giờ 00: Tiếp công dân.                 
 * Thành phần: Ds Quách Ái Quốc - TP.NVD.
 * Địa điểm: Phòng Tiếp dân –  TTHC.
  
4-8 giờ 00: Trực Phòng Y tế – Trung tâm Hành chính tỉnh (Cả ngày).
 * Thành phần: Thượng Thị Ngọc Thảo - Ban BVCSSKCB tỉnh.
 * Địa điểm: Tháp B - Tầng 2 – TTHC tỉnh.
  
Thứ năm 24/6/2021
Sáng:
  
1-8 giờ 00: Dự Phiên họp UBND tỉnh thông qua dự thảo một số nội dung
 * Thành phần: TS Nguyễn Hồng Chương – GĐ Sở.
 * Địa điểm: Phòng họp A – UBND tỉnh.
  
2-8 giờ 00: Họp Hội đồng Giám định Y khoa tỉnh (cả ngày).
 * Thành phần: Bs Cao Thị Bích Thuận - PGĐ Sở.
 * Địa điểm: TT.Giám định Y khoa tỉnh.
  
3-Trực, giám sát công tác phòng chống dịch Covid-19 (cả ngày).
 Thành phần: Lãnh đạo, các phòng ban, bộ phận liên quan.
 Địa điểm: Sở Y tế, CDC.
  
4-8 giờ 00: Tiếp công dân.
 * Thành phần: ThS Nguyễn Bình Minh – Phó Chánh VP.
 * Địa điểm: Phòng Tiếp dân – TTHC.
          
5-8 giờ 00: Trực Phòng Y tế – Trung tâm Hành chính tỉnh (Cả ngày).
 * Thành phần:  Trần Thị Huệ - BVĐK tỉnh.
 * Địa điểm: Tháp B – Tầng 2 – TTHC tỉnh.
  
Thứ sáu 25/6/2021
Sáng:
  
1-Trực, giám sát công tác phòng chống dịch Covid-19 (cả ngày).
 Thành phần: Lãnh đạo, các phòng ban, bộ phận liên quan.
 Địa điểm: Sở Y tế, CDC.
                             
2-8 giờ 00: Tiếp công dân.
 * Thành phần: Ds Phạm Tiến Phương – Phó Chánh TT.
 * Địa điểm: Phòng Tiếp dân – TTHC.
  
3-8 giờ 00: Trực Phòng Y tế – Trung tâm Hành chính tỉnh (Cả ngày).
 * Thành phần:  Nguyễn Hữu Tuấn - BVĐK tỉnh.
 * Địa điểm: Tháp B – Tầng 2 – TTHC tỉnh.
  

 

Nơi nhận:

- Văn phòng UBND tỉnh;

- Ban QLTN - TTHC tỉnh;

- BGĐ Sở, TT.ĐU, CĐN;

- Các Phòng CN Sở;

- Các Đơn vị trực thuộc (Website SYT);

- Lưu VT, VP (M).

GIÁM ĐỐC

 

 

(DỰ THẢO) LỊCH LÀM VIỆC SỞ Y TẾ Tuần lễ từ ngày 14/6/2021 đến ngày 18/6/2021Lịch làm việc(DỰ THẢO) LỊCH LÀM VIỆC SỞ Y TẾ Tuần lễ từ ngày 14/6/2021 đến ngày 18/6/2021/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
(Lịch này thay thư mời họp)
11/06/2021 21:00NoĐã ban hành

​(DỰ THẢO) LỊCH LÀM VIỆC SỞ Y TẾ

Tuần lễ từ ngày 14/6/2021 đến ngày 18/6/2021

(Lịch này thay thư mời họp)​

Lich So Y te 14-6 den 18-6-2021.pdf

Thứ hai 14/6/2021:
Sáng:
  
1-8 giờ 00: Tham gia lớp CCLLCT.
 * Thành phần: Đ/c Hồng - CT.CĐNYT (14-17/6).
 * Địa điểm: Trường Chính trị tỉnh.                 
  
2-Trực, giám sát công tác phòng chống dịch Covid-19 (cả ngày).
 Thành phần: Lãnh đạo, các phòng ban, bộ phận liên quan.
 Địa điểm: Sở Y tế, CDC.
  
3-8 giờ 00: Tiếp công dân.                 
 * Thành phần: Bs Trần Tấn Tài - TP.NVY.
 * Địa điểm: Phòng Tiếp dân –  TTHC.            
                                                                        
4-8 giờ 00: Trực Phòng Y tế – Trung tâm Hành chính tỉnh (Cả ngày).
 * Thành phần: Nguyễn Thị Thanh Thủy - TTYT TP.Thủ Dầu Một.
 * Địa điểm: Tháp B – Tầng 2 – TTHC tỉnh.
  
Chiều:
  
1-14 giờ 00: Họp triển khai phần mềm quản lý xét nghiệm Covid-19.
 * Thành phần: TS Nguyễn Hồng Chương - GĐ Sở, P.NVY, KHTC, VP (CNTT), TT.KSBT (Lãnh đạo và các phòng chuyên môn liên quan).
 * Địa điểm: TT.KSBT tỉnh.                            
  
Thứ ba 15/6/2021:
Sáng:
1-8 giờ 00: Dự buổi làm việc của Lãnh đạo UBND tỉnh với các sở ngành.
 * Thành phần: Lãnh đạo Sở Y tế.
 * Địa điểm: Phòng họp B – UBND tỉnh.
  
2-8 giờ 30: Họp thẩm định tử vong mẹ về trường hợp sản phụ tử vong tại Bệnh viện Quân Y 4.
 * Thành phần: Bs Cao Thị Bích Thuận - PGĐ Sở.
 * Địa điểm: Hội trường TT.CSSKSS.             
  
3-Trực, giám sát công tác phòng chống dịch Covid-19 (cả ngày).
 Thành phần: Lãnh đạo, các phòng ban, bộ phận liên quan.
 Địa điểm: Sở Y tế, CDC.
  
4-8 giờ 00: Tiếp công dân.                 
 * Thành phần: ThS Ngô Trần Đức Hữu – Phó Chánh VP.
 * Địa điểm: Phòng Tiếp dân –  TTHC.
  
5-8 giờ 00: Trực Phòng Y tế – Trung tâm Hành chính tỉnh (Cả ngày).
 * Thành phần: Trương Thanh Tòng - BVĐK tỉnh.
 * Địa điểm: Tháp B - Tầng 2 – TTHC tỉnh.
  
Chiều:
1-14 giờ 00: Họp Hội đồng tuyển dụng viên chức sự nghiệp y tế và sự nghiệp khác năm 2020 và Hội đồng xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành y tế năm 2020.                     
 * Thành phần: Thành viên Hội đồng.
 * Địa điểm: Phòng họp B – UBND tỉnh.
  
Thứ tư 16/6/2021.
Sáng:
  
1-8 giờ 00: Dự Hội nghị trực tuyến toàn quốc về đẩy mạnh giải ngân đầu tư công, phát triển xuất khẩu bền vững và thúc đẩy tăng trưởng năm 2021 do Thủ tướng Chính phủ chủ trì (01 ngày).
 * Thành phần: TS Nguyễn Hồng Chương – GĐ Sở.
 * Địa điểm: Phòng họp A – UBND tỉnh.
  
2-Trực, giám sát công tác phòng chống dịch Covid-19 (cả ngày).
 Thành phần: Lãnh đạo, các phòng ban, bộ phận liên quan.
 Địa điểm: Sở Y tế, CDC.
  
3-8 giờ 00: Tiếp công dân.                 
 * Thành phần: Ds Quách Ái Quốc - TP.NVD.
 * Địa điểm: Phòng Tiếp dân –  TTHC.
  
4-8 giờ 00: Trực Phòng Y tế – Trung tâm Hành chính tỉnh (Cả ngày).
 * Thành phần: Nguyễn Thị Mỹ Yến - Ban BVCSSKCB tỉnh.
 * Địa điểm: Tháp B - Tầng 2 – TTHC tỉnh.
  
Thứ năm 17/6/2021
Sáng:
1-Trực, giám sát công tác phòng chống dịch Covid-19 (cả ngày).
 Thành phần: Lãnh đạo, các phòng ban, bộ phận liên quan.
 Địa điểm: Sở Y tế, CDC.
  
2-8 giờ 00: Tiếp công dân.
 * Thành phần: ThS Nguyễn Bình Minh – Phó Chánh VP.
 * Địa điểm: Phòng Tiếp dân – TTHC.
          
3-8 giờ 00: Trực Phòng Y tế – Trung tâm Hành chính tỉnh (Cả ngày).
 * Thành phần:  Nguyễn Văn Chính - BVĐK tỉnh.
 * Địa điểm: Tháp B – Tầng 2 – TTHC tỉnh.
  
Thứ sáu 18/6/2021
Sáng:
  
1-8 giờ 00: Dự phiên họp UBND tỉnh thông qua một số nội dung: Báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2016 – 2020 và Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2021-2025; Kế hoạch Bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức ở nước ngoài giai đoạn 2021- 2025; Chương trình Phát triển đồng bộ hệ thống đô thị gắn với xây dựng thành phố thông minh Bình Dương; Kế hoạch thực hiện Đề án phòng, chống sạt lở bờ sông đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Bình Dương; Quyết định quy định góp quyền sử dụng đất và điều chỉnh lại quyền sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh; Quyết định về việc bãi bỏ Quyết định số 60/2010/QĐ-UBND ngày 22/12/2010 của UBND tỉnh;  Báo cáo kết quả giải quyết kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp thứ 17 – Hội đồng nhân dân tỉnh khóa IX.
 * Thành phần: TS Nguyễn Hồng Chương – GĐ Sở.
 * Địa điểm: Phòng họp A – UBND tỉnh.
  
2-8 giờ 00: Thẩm định bổ sung danh mục kỹ thuật BVĐK tỉnh.
 * Thành phần: Đại diện Lãnh đạo Sở, P.NVY.
 * Địa điểm: BVĐK tỉnh.
  
3-Trực, giám sát công tác phòng chống dịch Covid-19 (cả ngày).
 Thành phần: Lãnh đạo, các phòng ban, bộ phận liên quan.
 Địa điểm: Sở Y tế, CDC.
                             
4-8 giờ 00: Tiếp công dân.
 * Thành phần: Ds Phạm Tiến Phương – Phó Chánh TT.
 * Địa điểm: Phòng Tiếp dân – TTHC.
  
5-8 giờ 00: Trực Phòng Y tế – Trung tâm Hành chính tỉnh (Cả ngày).
 * Thành phần:  Trương Minh Tiến - BVĐK tỉnh.
 * Địa điểm: Tháp B – Tầng 2 – TTHC tỉnh.
Chiều:
1-13 giờ 30: Dự họp giám sát kết quả giải quyết kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp thứ 17 - HĐND tỉnh khóa IX (theo Giấy mời số 11/GM-HĐND ngày 11/6/2021 của HĐND tỉnh).
 * Thành phần: Bs Đoàn Thị Hồng Thơm – PGĐ Sở.
 * Địa điểm: Hội trường A - HĐND tỉnh.
  

 

Nơi nhận:

- Văn phòng UBND tỉnh;

- Ban QLTN - TTHC tỉnh;

- BGĐ Sở, TT.ĐU, CĐN;

- Các Phòng CN Sở;

- Các Đơn vị trực thuộc (Website SYT);

- Lưu VT, VP (M).

GIÁM ĐỐC

 

LỊCH LÀM VIỆC SỞ Y TẾ Tuần lễ từ ngày 7/6/2021 đến ngày 11/6/2021Lịch làm việcLỊCH LÀM VIỆC SỞ Y TẾ Tuần lễ từ ngày 7/6/2021 đến ngày 11/6/2021/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
(Lịch này thay thư mời họp)
07/06/2021 16:00NoĐã ban hành

LỊCH LÀM VIỆC SỞ Y TẾ

Tuần lễ từ ngày 7/6/2021 đến ngày 11/6/2021

(Lịch này thay thư mời họp)

Lich So Y te 7-6 den 11-6-2021.pdf

Thứ hai 7/6/2021:
Sáng:
1-8 giờ 30: Giao ban BGĐ, TT.ĐU, CĐNYT, Trưởng, Phó các phòng CN
 

* Thành phần: BGĐ, TT.ĐU, CĐNYT, Trưởng, Phó các phòng CN.

(Đề nghị các đồng chí dự họp đúng giờ).

 * Địa điểm: Hội trường B - Sở Y tế.
  
2-8 giờ 00: Tham gia lớp CCLLCT.
 * Thành phần: Đ/c Hồng - CT.CĐNYT (7-11/6).
 * Địa điểm: Trường Chính trị tỉnh.                
  
3-Trực, giám sát công tác phòng chống dịch Covid-19 (cả ngày).
 Thành phần: Lãnh đạo, các phòng ban, bộ phận liên quan.
 Địa điểm: Sở Y tế, CDC.
  
4-8 giờ 00: Tiếp công dân.               
 * Thành phần: Bs Trần Tấn Tài - TP.NVY.
 * Địa điểm: Phòng Tiếp dân –  TTHC.          
                                                                        
5-8 giờ 00: Trực Phòng Y tế – Trung tâm Hành chính tỉnh (Cả ngày).
 * Thành phần: Võ Văn Hải - TTYT TP.Thủ Dầu Một.
 * Địa điểm: Tháp B – Tầng 2 – TTHC tỉnh.
  
Chiều:
  
1-13 giờ 00: Kiểm tra việc thực hiện các quy định pháp luật về hành nghề y, dược tư nhân tháng 6/2021.
 * Thành phần: Thanh tra, P. Nghiệp vụ Y, BVĐK tỉnh, Phòng Y tế, PA03 - CA tỉnh.
 * Địa điểm: Địa bàn tỉnh Bình Dương.          
  
Thứ ba 8/6/2021:
Sáng:
  
1-7 giờ 30: Kiểm tra việc thực hiện các quy định pháp luật trong phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tại các BVĐK, PKĐK đợt 1/2021 (8 - 9/6).
 * Thành phần: Thanh tra, Nghiệp vụ Y, Phòng Y tế.
 * Địa điểm: TP Thuận An, Dĩ An.
 Xe: Cá nhân.
  
2-8 giờ 00: Thẩm định nhu cầu đầu tư TTB y tế tại TTYT Dầu Tiếng.
 * Thành phần: Đại diện BGĐ Sở, P.KHTC, NVY.
 * Địa điểm: TTYT Dầu Tiếng.
 Xe: Đ/c Hậu.
  
3-Trực, giám sát công tác phòng chống dịch Covid-19 (cả ngày).
 Thành phần: Lãnh đạo, các phòng ban, bộ phận liên quan.
 Địa điểm: Sở Y tế, CDC.
  
4-8 giờ 00: Tiếp công dân.               
 * Thành phần: ThS Ngô Trần Đức Hữu – Phó Chánh VP.
 * Địa điểm: Phòng Tiếp dân –  TTHC.
  
5-8 giờ 00: Trực Phòng Y tế – Trung tâm Hành chính tỉnh (Cả ngày).
 * Thành phần: Ngô Lê Phương Uyên - BVĐK tỉnh.
 * Địa điểm: Tháp B - Tầng 2 – TTHC tỉnh.
Chiều:
1-14 giờ 00: Họp Ban chỉ đạo tỉnh về tổ chức kỳ thi THPT năm 2020-2021
 * Thành phần: Bs Huỳnh Thanh Hà – PGĐ Sở.
 * Địa điểm: Phòng họp A – UBND tỉnh.
  
Thứ tư 9/6/2021.
Sáng:
  
1-8 giờ 00: Thẩm định nhu cầu đầu tư TTB y tế tại TTYT Dĩ An.
 * Thành phần: Đại diện BGĐ Sở, P.KHTC, NVY.
 * Địa điểm: TTYT Dĩ An.
 Xe: Đ/c Hậu.
  
2-Trực, giám sát công tác phòng chống dịch Covid-19 (cả ngày).
 Thành phần: Lãnh đạo, các phòng ban, bộ phận liên quan.
 Địa điểm: Sở Y tế, CDC.
  
3-8 giờ 00: Tiếp công dân.               
 * Thành phần: Ds Quách Ái Quốc - TP.NVD.
 * Địa điểm: Phòng Tiếp dân –  TTHC.
  
4-8 giờ 00: Trực Phòng Y tế – Trung tâm Hành chính tỉnh (Cả ngày).
 * Thành phần: Thượng Thị Ngọc Thảo - Ban BVCSSKCB tỉnh.
 * Địa điểm: Tháp B - Tầng 2 – TTHC tỉnh.
  
Thứ năm 10/6/2021
Sáng:
1-7 giờ 30: Họp BCH Đảng bộ tỉnh lần thứ 4 – Khoá XI.
 * Thành phần: TS Nguyễn Hồng Chương - TUV, GĐ Sở.
 * Địa điểm: Hội trường B – Tỉnh uỷ.
  
2-8 giờ 00: Họp Hội đồng Giám định Y khoa tỉnh (cả ngày).
 * Thành phần: Bs Cao Thị Bích Thuận - PGĐ Sở.
 * Địa điểm: TT.Giám định Y khoa tỉnh.
  
3-8 giờ 00: Thẩm định nhu cầu đầu tư TTB y tế tại TT.SKLĐMT.
 * Thành phần: Đại diện BGĐ Sở, P.KHTC, NVY.
 * Địa điểm: TT.SKLĐMT.
  
4-Trực, giám sát công tác phòng chống dịch Covid-19 (cả ngày).
 Thành phần: Lãnh đạo, các phòng ban, bộ phận liên quan.
 Địa điểm: Sở Y tế, CDC.
  
5-8 giờ 00: Tiếp công dân.
 * Thành phần: ThS Nguyễn Bình Minh – Phó Chánh VP.
 * Địa điểm: Phòng Tiếp dân – TTHC.
          
6-8 giờ 00: Trực Phòng Y tế – Trung tâm Hành chính tỉnh (Cả ngày).
 * Thành phần:  Vũ Thị Thanh Tâm - BVĐK tỉnh.
 * Địa điểm: Tháp B – Tầng 2 – TTHC tỉnh.
  
Chiều:
1-13 giờ 30: Họp BCH Đảng bộ tỉnh lần thứ 5 – Khoá XI và Hội nghị cán bộ chủ chốt tỉnh thực hiện quy trình công tác cán bộ.
 * Thành phần: TS Nguyễn Hồng Chương - TUV, GĐ Sở.
 * Địa điểm: Hội trường B – Tỉnh uỷ.
  
Thứ sáu 11/6/2021
Sáng:
  
1-8 giờ 30: Họp Ban soạn thảo và Tổ giúp việc "Đề án cơ chế chính sách đào tạo, bồi dưỡng, thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao…"
 * Thành phần: Theo Quyết định 310/QĐ-SYT ngày 5/4/2021
 * Địa điểm: Phòng họp Tầng 1 - TTHC tỉnh.
  
2-Trực, giám sát công tác phòng chống dịch Covid-19 (cả ngày).
 Thành phần: Lãnh đạo, các phòng ban, bộ phận liên quan.
 Địa điểm: Sở Y tế, CDC.
                             
3-8 giờ 00: Tiếp công dân.
 * Thành phần: Ds Phạm Tiến Phương – Phó Chánh TT.
 * Địa điểm: Phòng Tiếp dân – TTHC.
  
4-8 giờ 00: Trực Phòng Y tế – Trung tâm Hành chính tỉnh (Cả ngày).
 * Thành phần:  Văn Đoàn Nguyên - BVĐK tỉnh.
 * Địa điểm: Tháp B – Tầng 2 – TTHC tỉnh.
Chiều:
1-14 giờ 00: Họp trực tuyến Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 tỉnh.
 * Thành phần: Thành viên Ban chỉ đạo tỉnh (QĐ 3975/QĐ-UBND).
 * Địa điểm: Phòng họp A – UBND tỉnh.
  
  

 

Nơi nhận:

- Văn phòng UBND tỉnh;

- Ban QLTN - TTHC tỉnh;

- BGĐ Sở, TT.ĐU, CĐN;

- Các Phòng CN Sở;

- Các Đơn vị trực thuộc (Website SYT);

- Lưu VT, VP (M).

KT.GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

(Đã ký)

Huỳnh Thanh Hà

 

LỊCH LÀM VIỆC SỞ Y TẾ Tuần lễ từ ngày 31/5/2021 đến ngày 04/6/2021Lịch làm việcLỊCH LÀM VIỆC SỞ Y TẾ Tuần lễ từ ngày 31/5/2021 đến ngày 04/6/2021/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
(Lịch này thay thư mời họp)
31/05/2021 15:00NoĐã ban hành

LỊCH LÀM VIỆC SỞ Y TẾ

Tuần lễ từ ngày 31/5/2021 đến ngày 04/6/2021

(Lịch này thay thư mời họp)


Thứ hai 31/5/2021:
Sáng:
1-8 giờ 00: Họp BCĐ phòng chống dịch Covid-19 tỉnh.
 * Thành phần: Thành viên BCĐ PC dịch Covid-19 tỉnh.
 * Địa điểm: Hội trường UBND tỉnh.
  
2-Trực, giám sát công tác phòng chống dịch Covid-19 (cả ngày).
 Thành phần: Lãnh đạo, các phòng ban, bộ phận liên quan.
 Địa điểm: Sở Y tế, CDC.
  
3-8 giờ 00: Tiếp công dân.               
 * Thành phần: Bs Trần Tấn Tài - TP.NVY.
 * Địa điểm: Phòng Tiếp dân –  TTHC.          
                                                                        
48 giờ 00: Trực Phòng Y tế – Trung tâm Hành chính tỉnh (Cả ngày).
 * Thành phần: Nguyễn Thị Hồng Gấm - TTYT TP.Thủ Dầu Một.
 * Địa điểm: Tháp B – Tầng 2 – TTHC tỉnh.
Chiều:
1-14 giờ 00: Họp thông qua Kế hoạch thành lập Bệnh viện dã chiến.
 * Thành phần: BGĐ Sở (TS Chương, Bs Thơm); BVĐK tỉnh, TT.KSBT tỉnh, Các phòng sở: P.NVY, P.NVD, KHTC, VP.
 * Địa điểm: Bệnh viện Đa khoa tỉnh.
  
2-14 giờ 00: Kiểm tra, giám sát CĐCS Chi cục DS-KHHGĐ theo Kế hoạch số 36/KH-CĐNYT ngày 15/4/2021.
 Thành phần: Theo Quyết định số 17/QĐ-CĐNYT ngày 11/5/2021.
 Địa điểm : Chi cục DS-KHHGĐ.
  
Thứ ba 01/6/2021:
Sáng:
1-

8 giờ 00: Dự phiên họp Thường trực HĐND tỉnh lần thứ 48;

9 giờ 30: Hội nghị liên tịch trình nội dung chuẩn bị kỳ họp thứ nhất và thứ hai (thường lệ giữa năm 2021) HĐND tỉnh khóa IX.

 * Thành phần: TS Nguyễn Hồng Chương - GĐ Sở.
 * Địa điểm: Hội trường A - HĐND tỉnh.
  
2-8 giờ 00: Họp thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà thầu mua hóa chất cho Trung tâm kiểm nghiệm tỉnh.
 * Thành phần: Tổ thẩm định theo QĐ số 336/QĐ-SYT ngày 12/4/2021.
 * Địa điểm: Hội trường Sở Y tế.                    
  
3-8 giờ 00: Thẩm định nhu cầu đầu tư trang thiết bị y tế tại TT.CSSKSS tỉnh và TTYT Thủ Dầu Một.
 * Thành phần: Đại diện BGĐ Sở, P.KHTC, NVY.
 * Địa điểm: TT.CSSKSS tỉnh và TTYT Thủ Dầu Một.
  
4-7 giờ 30: Kiểm tra việc thực hiện các quy định pháp luật trong phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tại các BVĐK, PKĐK đợt 1/2021 (01-03/6).
 * Thành phần: Thanh tra, Nghiệp vụ Y, Phòng Y tế.
 * Địa điểm: TP Thuận An.
 Xe: Cá nhân.
  
5-Trực, giám sát công tác phòng chống dịch Covid-19 (cả ngày).
 Thành phần: Lãnh đạo, các phòng ban, bộ phận liên quan.
 Địa điểm: Sở Y tế, CDC.
  
6-8 giờ 00: Tiếp công dân.               
 * Thành phần: CN Ngô Trần Đức Hữu – Phó Chánh VP.
 * Địa điểm: Phòng Tiếp dân –  TTHC.
  
7-8 giờ 00: Trực Phòng Y tế – Trung tâm Hành chính tỉnh (Cả ngày).
 * Thành phần: Nguyễn Văn Triệu - BVĐK tỉnh.
 * Địa điểm: Tháp B - Tầng 2 – TTHC tỉnh.
  
Thứ tư 02/6/2021.
Sáng:
  
1-7 giờ 30: Dự cùng Lãnh đạo tỉnh làm việc với BTV huyện uỷ Bắc Tân Uyên theo nội dung Công văn 189-CV/TU ngày 18/2/2021 của Tỉnh uỷ
 * Thành phần: Bs Đoàn Thị Hồng Thơm - PGĐ Sở (Đại biểu tập trung tại Sảnh Tầng 1 - TTHC tỉnh lúc 6h30 để cùng đi).
 * Địa điểm: Hội trường huyện uỷ Bắc Tân Uyên.
  
2-8 giờ 00: Thẩm định nhu cầu đầu tư trang thiết bị y tế tại BVĐK tỉnh và TT.SKLĐMT tỉnh.
 * Thành phần: Đại diện BGĐ Sở, P.KHTC, NVY.
 * Địa điểm: BVĐK tỉnh và TT.SKLĐMT tỉnh.
  
3-Trực, giám sát công tác phòng chống dịch Covid-19 (cả ngày).
 Thành phần: Lãnh đạo, các phòng ban, bộ phận liên quan.
 Địa điểm: Sở Y tế, CDC.
  
4-8 giờ 00: Tiếp công dân.               
 * Thành phần: Ds Quách Ái Quốc - TP.NVD.
 * Địa điểm: Phòng Tiếp dân –  TTHC.
  
5-8 giờ 00: Trực Phòng Y tế – Trung tâm Hành chính tỉnh (Cả ngày).
 * Thành phần: Nguyễn Thị Mỹ Yến - Ban BVCSSKCB tỉnh.
 * Địa điểm: Tháp B - Tầng 2 – TTHC tỉnh.
  
Chiều:
  
1-14 giờ 00: Họp Hội đồng tuyển dụng viên chức sự nghiệp y tế và sự nghiệp khác năm 2020 và Hội đồng xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành y tế năm 2020
 * Thành phần: Các thành viên Hội đồng.
 * Địa điểm: Phòng họp B - UBND tỉnh.
  
Thứ năm 03/6/2021
Sáng:
  
1-8 giờ 30: Trình bày giải pháp triển khai đăng ký khám chữa bệnh từ xa.
 * Thành phần: TS Nguyễn Hồng Chương - GĐ Sở (chủ trì), Bs Thơm - PGĐ Sở, P.KHTC, NVY, VP; Đại diện Lãnh đạo các BV tuyến tỉnh, TTYT huyện, thị, thành phố.
 * Địa điểm: Họp Online (qua ứng dụng Zalo - Zavi Meeting)
  
2-Trực, giám sát công tác phòng chống dịch Covid-19 (cả ngày).
 Thành phần: Lãnh đạo, các phòng ban, bộ phận liên quan.
 Địa điểm: Sở Y tế, CDC.
  
3-8 giờ 00: Tiếp công dân.
 * Thành phần: ThS Nguyễn Bình Minh – Phó Chánh VP.
 * Địa điểm: Phòng Tiếp dân – TTHC.
          
4-8 giờ 00: Trực Phòng Y tế – Trung tâm Hành chính tỉnh (Cả ngày).
 * Thành phần:  Đoàn Quốc Ái - BVĐK tỉnh.
 * Địa điểm: Tháp B – Tầng 2 – TTHC tỉnh.
  
Thứ sáu 04/6/2021
Sáng:
  
1-8 giờ 00: Dự phiên họp UBND tỉnh thường kỳ tháng 5/2021.
 * Thành phần: TS Nguyễn Hồng Chương - GĐ Sở.
 * Địa điểm: Phòng họp A – UBND tỉnh.
  
2-7 giờ 30: Thẩm định PKCK tại Tân Uyên, Dĩ An.
 * Thành phần: P.NVY, PYT Tân Uyên, PYT Bến Cát.
 * Địa điểm: Tân Uyên, Bến Cát.
 Xe: Cá nhân.
  
  
3-7 giờ 30: Thẩm định thực hành tốt cơ sở bán lẻ thuốc.
 * Thành phần: P.NVD, PYT Tân Uyên
 * Địa điểm: Tân Uyên.
 Xe: Cá nhân.
  
4-Trực, giám sát công tác phòng chống dịch Covid-19 (cả ngày).
 Thành phần: Lãnh đạo, các phòng ban, bộ phận liên quan.
 Địa điểm: Sở Y tế, CDC.
                             
5-8 giờ 00: Tiếp công dân.
 * Thành phần: Ds Phạm Tiến Phương – Phó Chánh TT.
 * Địa điểm: Phòng Tiếp dân – TTHC.
  
6-8 giờ 00: Trực Phòng Y tế – Trung tâm Hành chính tỉnh (Cả ngày).
 * Thành phần:  Nguyễn Thị Nguyệt - BVĐK tỉnh.
 * Địa điểm: Tháp B – Tầng 2 – TTHC tỉnh.
  

 

Nơi nhận:

- Văn phòng UBND tỉnh;

- Ban QLTN - TTHC tỉnh;

- BGĐ Sở, TT.ĐU, CĐN;

- Các Phòng CN Sở;

- Các Đơn vị trực thuộc (Website SYT);

- Lưu VT, VP (M).

KT.GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

(Đã ký)

Cao Thị Bích Thuận

 

(DỰ THẢO) LỊCH LÀM VIỆC SỞ Y TẾ Tuần lễ từ ngày 31/5/2021 đến ngày 04/6/2021Lịch làm việc(DỰ THẢO) LỊCH LÀM VIỆC SỞ Y TẾ Tuần lễ từ ngày 31/5/2021 đến ngày 04/6/2021/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
(Lịch này thay thư mời họp)
28/05/2021 19:00NoĐã ban hành

(DỰ THẢO) LỊCH LÀM VIỆC SỞ Y TẾ

Tuần lễ từ ngày 31/5/2021 đến ngày 04/6/2021

(Lịch này thay thư mời họp)

Lich So Y te 31-05 den 04-6-2021.pdf


Thứ hai 31/5/2021:​
Sáng:
1-8 giờ 00: Giao ban BGĐ, TT.ĐU, CĐNYT, Trưởng, Phó các phòng CN
 

* Thành phần: BGĐ, TT.ĐU, CĐNYT, Trưởng, Phó các phòng CN.

(Đề nghị các đồng chí dự họp đúng thời gian theo lịch).

 * Địa điểm: Hội trường B - Sở Y tế.
  
2-10 giờ 00: Họp báo cáo kế hoạch thi các chức danh lãnh đạo đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Y tế.
 * Thành phần: BGĐ Sở, VP (tổ chức).
 * Địa điểm: Hội trường B - Sở Y tế.                
  
3-Trực, giám sát công tác phòng chống dịch Covid-19 (cả ngày).
 Thành phần: Lãnh đạo, các phòng ban, bộ phận liên quan.
 Địa điểm: Sở Y tế, CDC.
  
4-8 giờ 00: Tiếp công dân.                 
 * Thành phần: Bs Trần Tấn Tài - TP.NVY.
 * Địa điểm: Phòng Tiếp dân –  TTHC.            
                                                                        
5-8 giờ 00: Trực Phòng Y tế – Trung tâm Hành chính tỉnh (Cả ngày).
 * Thành phần: Nguyễn Thị Hồng Gấm - TTYT TP.Thủ Dầu Một.
 * Địa điểm: Tháp B – Tầng 2 – TTHC tỉnh.
Chiều:
  
1-14 giờ 00: Họp thông qua Kế hoạch thành lập Bệnh viện dã chiến.
 * Thành phần: BGĐ Sở (TS Chương, Bs Thơm); BVĐK tỉnh, TT.KSBT tỉnh, Các phòng sở: P.NVY, P.NVD, KHTC, VP.
 * Địa điểm: Bệnh viện Đa khoa tỉnh.
  
2-14 giờ 00: Họp thông qua Biên bản kiểm toán về lĩnh vực môi trường y tế của Kiểm toán nhà nước khu vực 4.
 * Thành phần: Bs Huỳnh Thanh Hà - PGĐ Sở, P.KHTC, NVY, Thanh tra, mời dự: Đại diện Lãnh đạo BVĐK tỉnh, BV.YHCT tỉnh.
 * Địa điểm: Hội trường Sở Y tế.
  
3-14 giờ 00: Kiểm tra, giám sát CĐCS Chi cục DS-KHHGĐ theo Kế hoạch số 36/KH-CĐNYT ngày 15/4/2021.
 Thành phần: Theo Quyết định số 17/QĐ-CĐNYT ngày 11/5/2021.
 Địa điểm : Chi cục DS-KHHGĐ.
  
Thứ ba 01/6/2021:
Sáng:
1-

8 giờ 00: Dự phiên họp Thường trực HĐND tỉnh lần thứ 48;

9 giờ 30: Hội nghị liên tịch trình nội dung chuẩn bị kỳ họp thứ nhất và thứ hai (thường lệ giữa năm 2021) HĐND tỉnh khóa IX.

 * Thành phần: TS Nguyễn Hồng Chương - GĐ Sở.
 * Địa điểm: Hội trường A - HĐND tỉnh.
  
2-8 giờ 00: Họp thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà thầu mua hóa chất cho Trung tâm kiểm nghiệm tỉnh.
 * Thành phần: Tổ thẩm định theo QĐ số 336/QĐ-SYT ngày 12/4/2021.
 * Địa điểm: Hội trường Sở Y tế.                     
  
3-8 giờ 00: Thẩm định nhu cầu đầu tư trang thiết bị y tế tại TT.CSSKSS tỉnh và TTYT Thủ Dầu Một.
 * Thành phần: Đại diện BGĐ Sở, P.KHTC, NVY.
 * Địa điểm: TT.CSSKSS tỉnh và TTYT Thủ Dầu Một.
  
4-7 giờ 30: Kiểm tra việc thực hiện các quy định pháp luật trong phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tại các BVĐK, PKĐK đợt 1/2021 (01-03/6).
 * Thành phần: Thanh tra, Nghiệp vụ Y, Phòng Y tế.
 * Địa điểm: TP Thuận An.
 Xe: Cá nhân.
  
5-Trực, giám sát công tác phòng chống dịch Covid-19 (cả ngày).
 Thành phần: Lãnh đạo, các phòng ban, bộ phận liên quan.
 Địa điểm: Sở Y tế, CDC.
  
6-8 giờ 00: Tiếp công dân.                 
 * Thành phần: CN Ngô Trần Đức Hữu – Phó Chánh VP.
 * Địa điểm: Phòng Tiếp dân –  TTHC.
  
7-8 giờ 00: Trực Phòng Y tế – Trung tâm Hành chính tỉnh (Cả ngày).
 * Thành phần: Nguyễn Văn Triệu - BVĐK tỉnh.
 * Địa điểm: Tháp B - Tầng 2 – TTHC tỉnh.
  
Thứ tư 02/6/2021.
Sáng:
  
1-7 giờ 30: Dự cùng Lãnh đạo tỉnh làm việc với BTV huyện uỷ Bắc Tân Uyên theo nội dung Công văn 189-CV/TU ngày 18/2/2021 của Tỉnh uỷ
 * Thành phần: Đại diện Lãnh đạo sở (Đại biểu tập trung tại Sảnh Tầng 1 - TTHC tỉnh lúc 6h30 để cùng đi).
 * Địa điểm: Hội trường huyện uỷ Bắc Tân Uyên.
  
  
2-8 giờ 00: Thẩm định nhu cầu đầu tư trang thiết bị y tế tại BVĐK tỉnh và TT.SKLĐMT tỉnh.
 * Thành phần: Đại diện BGĐ Sở, P.KHTC, NVY.
 * Địa điểm: BVĐK tỉnh và TT.SKLĐMT tỉnh.
  
3-Trực, giám sát công tác phòng chống dịch Covid-19 (cả ngày).
 Thành phần: Lãnh đạo, các phòng ban, bộ phận liên quan.
 Địa điểm: Sở Y tế, CDC.
  
4-8 giờ 00: Tiếp công dân.                 
 * Thành phần: Ds Quách Ái Quốc - TP.NVD.
 * Địa điểm: Phòng Tiếp dân –  TTHC.
  
5-8 giờ 00: Trực Phòng Y tế – Trung tâm Hành chính tỉnh (Cả ngày).
 * Thành phần: Nguyễn Thị Mỹ Yến - Ban BVCSSKCB tỉnh.
 * Địa điểm: Tháp B - Tầng 2 – TTHC tỉnh.
  
Chiều:
  
1-14 giờ 00: Họp Hội đồng tuyển dụng viên chức sự nghiệp y tế và sự nghiệp khác năm 2020 và Hội đồng xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành y tế năm 2020
 * Thành phần: Các thành viên Hội đồng.
 * Địa điểm: Phòng họp B - UBND tỉnh.
  
Thứ năm 03/6/2021
Sáng:
  
1-8 giờ 30: Trình bày giải pháp triển khai đăng ký khám chữa bệnh từ xa.
 * Thành phần: TS Nguyễn Hồng Chương - GĐ Sở (chủ trì), Bs Thơm - PGĐ Sở, P.KHTC, NVY, VP; Đại diện Lãnh đạo các BV tuyến tỉnh, TTYT huyện, thị, thành phố.
 * Địa điểm: Phòng họp Tầng 1 - Trung tâm hành chính tỉnh.
  
2-Trực, giám sát công tác phòng chống dịch Covid-19 (cả ngày).
 Thành phần: Lãnh đạo, các phòng ban, bộ phận liên quan.
 Địa điểm: Sở Y tế, CDC.
  
3-8 giờ 00: Tiếp công dân.
 * Thành phần: ThS Nguyễn Bình Minh – Phó Chánh VP.
 * Địa điểm: Phòng Tiếp dân – TTHC.
          
4-8 giờ 00: Trực Phòng Y tế – Trung tâm Hành chính tỉnh (Cả ngày).
 * Thành phần:  Đoàn Quốc Ái - BVĐK tỉnh.
 * Địa điểm: Tháp B – Tầng 2 – TTHC tỉnh.
  
Thứ sáu 04/6/2021
Sáng:
1-8 giờ 00: Dự phiên họp UBND tỉnh thường kỳ tháng 5/2021.
 * Thành phần: TS Nguyễn Hồng Chương - GĐ Sở.
 * Địa điểm: Phòng họp A – UBND tỉnh.
  
2-7 giờ 30: Thẩm định PKCK tại Tân Uyên, Dĩ An.
 * Thành phần: P.NVY, PYT Tân Uyên, PYT Bến Cát.
 * Địa điểm: Tân Uyên, Bến Cát.
 Xe: Đ/c Hậu.
  
3-7 giờ 30: Thẩm định thực hành tốt cơ sở bán lẻ thuốc.
 * Thành phần: P.NVD, PYT Tân Uyên
 * Địa điểm: Tân Uyên.
 Xe:
  
4-Trực, giám sát công tác phòng chống dịch Covid-19 (cả ngày).
 Thành phần: Lãnh đạo, các phòng ban, bộ phận liên quan.
 Địa điểm: Sở Y tế, CDC.
                             
5-8 giờ 00: Tiếp công dân.
 * Thành phần: Ds Phạm Tiến Phương – Phó Chánh TT.
 * Địa điểm: Phòng Tiếp dân – TTHC.
  
6-8 giờ 00: Trực Phòng Y tế – Trung tâm Hành chính tỉnh (Cả ngày).
 * Thành phần:  Nguyễn Thị Nguyệt - BVĐK tỉnh.
 * Địa điểm: Tháp B – Tầng 2 – TTHC tỉnh.
  

 

Nơi nhận:

- Văn phòng UBND tỉnh;

- Ban QLTN - TTHC tỉnh;

- BGĐ Sở, TT.ĐU, CĐN;

- Các Phòng CN Sở;

- Các Đơn vị trực thuộc (Website SYT);

- Lưu VT, VP (M).

GIÁM ĐỐC

 

(DỰ THẢO) LỊCH LÀM VIỆC SỞ Y TẾ Tuần lễ từ ngày 24/5/2021 đến ngày 28/5/2021Lịch làm việc(DỰ THẢO) LỊCH LÀM VIỆC SỞ Y TẾ Tuần lễ từ ngày 24/5/2021 đến ngày 28/5/2021/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
(Lịch này thay thư mời họp)
21/05/2021 17:00NoĐã ban hành

​(DỰ THẢO) LỊCH LÀM VIỆC SỞ Y TẾ

Tuần lễ từ ngày 24/5/2021 đến ngày 28/5/2021

(Lịch này thay thư mời họp)

Lich So Y te 24-05 den 28-05-2021.pdf

 

Thứ hai 24/5/2021:
Sáng:
1-8 giờ 30: Dự lễ trao tặng kinh phí của Công ty P&G Việt Nam hỗ trợ tỉnh Bình Dương trong công tác phòng chống dịch Covid-19.
 * Thành phần: TS Nguyễn Hồng Chương - GĐ Sở.
 * Địa điểm: Phòng khách - UBND tỉnh.        
  
2-9 giờ 00: Dự họp cùng Ban Thường vụ Tỉnh ủy nghe báo cáo tình hình công tác bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026 trên địa bàn tỉnh.
 * Thành phần: TS Nguyễn Hồng Chương - GĐ Sở.
 * Địa điểm: Hội trường A - Tỉnh ủy.             
  
3-10 giờ 00: Làm việc với Đoàn công tác của Viện Pasteur TP.HCM về hỗ trợ và đánh giá năng lực xét nghiệm chẩn đoán Covid-19.
 * Thành phần: Bs Huỳnh Thanh Hà - PGĐ Sở, P.NVY.
 * Địa điểm: Hội trường TT.KSBT tỉnh.         
  
4-8 giờ 00: Thẩm định nhu cầu đầu tư trang thiết bị y tế tại TTYT Tân Uyên và TTYT Phú Giáo.
 * Thành phần: Đại diện BGĐ Sở, P.KHTC, NVY.
 * Địa điểm: TTYT Tân Uyên và TTYT Phú Giáo.
 Xe: Đ/c Hậu.
  
58 giờ 00: Tham gia lớp bồi dưỡng QLNN ngạch CVC.
 * Thành phần: Bs Thơm – PGĐ Sở, Bs Tâm – P.NVY (24-28/5).
 * Địa điểm: Trường Chính trị tỉnh.                
  
6-Trực, giám sát công tác phòng chống dịch Covid-19 (cả ngày).
 Thành phần: Lãnh đạo, các phòng ban, bộ phận liên quan.
 Địa điểm: Sở Y tế, CDC.
  
7-8 giờ 00: Tiếp công dân.               
 * Thành phần: Bs Trần Tấn Tài - TP.NVY.
 * Địa điểm: Phòng Tiếp dân –  TTHC.          
                                                                        
8-8 giờ 00: Trực Phòng Y tế – Trung tâm Hành chính tỉnh (Cả ngày).
 * Thành phần: Lý Kim Nga - TTYT TP.Thủ Dầu Một.
 * Địa điểm: Tháp B – Tầng 2 – TTHC tỉnh.
  
Chiều:
  
1-15 giờ 30: Làm việc với Đoàn công tác của Viện Pasteur TP.HCM về hỗ trợ và đánh giá năng lực xét nghiệm chẩn đoán Covid-19.
 * Thành phần: Bs Huỳnh Thanh Hà - PGĐ Sở, P.NVY.
 * Địa điểm: Hội trường BVĐK tỉnh.             
  
Thứ ba 25/5/2021:
Sáng:
1-8 giờ 00: Hội nghị tổng kết công tác phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn năm 2020; triển khai nhiệm vụ năm 2021.
 * Thành phần: Bs Huỳnh Thanh Hà - PGĐ Sở.
 * Địa điểm: Phòng họp A - UBND tỉnh.
  
2-8 giờ 30: Khảo sát thực tế công tác triển khai Bệnh viện dã chiến.
 * Thành phần: BGĐ Sở ( TS Chương, BS Thuận); BVĐK tỉnh, TT.KSBT tỉnh, Các phòng sở: P.NVY, P.NVD, KHTC, VP.
 * Địa điểm: Bệnh viện Lao, Tâm thần.
 Xe: Đ/c Hậu.
  
3-7 giờ 30: Kiểm tra việc thực hiện các quy định pháp luật trong phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tại các BVĐK, PKĐK đợt 1/2021 (25-27/5).
 * Thành phần: Thanh tra, Nghiệp vụ Y, Phòng Y tế.
 * Địa điểm: TP. Thủ Dầu Một, Thuận An.
 Xe: Cá nhân.
  
4-7 giờ 30: Kiểm tra, giám sát Công đoàn cơ sở TTYT TDM theo Kế hoạch số 36/KH-CĐNYT ngày 15/4/2021.
 Thành phần: Theo Quyết định số 17/QĐ-CĐNYT ngày 11/5/2021
 Địa điểm : TTYT TDM.
  
5Trực, giám sát công tác phòng chống dịch Covid-19 (cả ngày).
 Thành phần: Lãnh đạo, các phòng ban, bộ phận liên quan.
 Địa điểm: Sở Y tế, CDC.
  
68 giờ 00: Tiếp công dân.               
 * Thành phần: CN Ngô Trần Đức Hữu – Phó Chánh VP.
 * Địa điểm: Phòng Tiếp dân –  TTHC.
  
7-8 giờ 00: Trực Phòng Y tế – Trung tâm Hành chính tỉnh (Cả ngày).
 * Thành phần: Ngô Lê Phương Uyên - BVĐK tỉnh.
 * Địa điểm: Tháp B - Tầng 2 – TTHC tỉnh.
  
Thứ tư 26/5/2021.
Sáng:
  
1-8 giờ 30: Họp Ban soạn thảo và Tổ giúp việc "Đề án cơ chế chính sách đào tạo, bồi dưỡng, thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao…"
 * Thành phần: Theo Quyết định 310/QĐ-SYT ngày 5/4/2021
 * Địa điểm: Phòng họp Tầng 1 - TTHC tỉnh.
  
2-8 giờ 00: Xét hồ sơ kế khai lại giá của công ty TNHH United International Pharma và Cty TNHH LD Stellapharm - CN1
 * Thành phần: Bs Huỳnh Thanh Hà - PGĐ Sở, P.NVD, KHTC, khách mời (có giấy mời riêng).
 * Địa điểm: Hội trường Sở Y tế.
  
38 giờ 00: Thẩm định nhu cầu đầu tư trang thiết bị y tế tại TTYT Bến Cát và TTYT Bàu Bàng.
 * Thành phần: Đại diện BGĐ Sở, P.KHTC, NVY.
 * Địa điểm: TTYT Bến Cát và TTYT Bàu Bàng.
 Xe: Cá nhân.
  
4-7 giờ 30: Thẩm định cơ sở bán lẻ thuốc từ dược liệu, thuốc cổ truyền.
 * Thành phần: P.NVD, PYT Thủ Dầu Một
 * Địa điểm: PYT Thủ Dầu Một.
 Xe:
  
5-7 giờ 30: Kiểm tra, giám sát Công đoàn cơ sở BVQT Hạnh Phúc  theo Kế hoạch số 36/KH-CĐNYT ngày 15/4/2021.
 Thành phần: Theo Quyết định số 17/QĐ-CĐNYT ngày 11/5/2021
 Địa điểm : BVQT Hạnh Phúc.
  
6-Trực, giám sát công tác phòng chống dịch Covid-19 (cả ngày).
 Thành phần: Lãnh đạo, các phòng ban, bộ phận liên quan.
 Địa điểm: Sở Y tế, CDC.
  
7-8 giờ 00: Tiếp công dân.               
 * Thành phần: Ds Quách Ái Quốc - TP.NVD.
 * Địa điểm: Phòng Tiếp dân –  TTHC.
  
8-8 giờ 00: Trực Phòng Y tế – Trung tâm Hành chính tỉnh (Cả ngày).
 * Thành phần: Thượng Thị Ngọc Thảo - Ban BVCSSKCB tỉnh.
 * Địa điểm: Tháp B - Tầng 2 – TTHC tỉnh.
  
Thứ năm 27/5/2021
Sáng:
  
1-8 giờ 00: Họp thông qua Kế hoạch thành lập Bệnh viện dã chiến.
 * Thành phần: Tập thể BGĐ Sở; BVĐK tỉnh, TT.KSBT tỉnh, Các phòng sở: P.NVY, P.NVD, KHTC, VP.
 * Địa điểm: Bệnh viện Đa khoa tỉnh.
  
2-7 giờ 30: Kiểm tra, giám sát Công đoàn cơ sở BVQT Becamex theo Kế hoạch số 36/KH-CĐNYT ngày 15/4/2021.
 Thành phần: Theo Quyết định số 17/QĐ-CĐNYT ngày 11/5/2021
 Địa điểm : BVQT Becamex.
  
3-Trực, giám sát công tác phòng chống dịch Covid-19 (cả ngày).
 Thành phần: Lãnh đạo, các phòng ban, bộ phận liên quan.
 Địa điểm: Sở Y tế, CDC.
  
4-8 giờ 00: Tiếp công dân.
 * Thành phần: ThS Nguyễn Bình Minh – Phó Chánh VP.
 * Địa điểm: Phòng Tiếp dân – TTHC.
          
5-8 giờ 00: Trực Phòng Y tế – Trung tâm Hành chính tỉnh (Cả ngày).
 * Thành phần:  Nguyễn Thị Kim Tuyến - BVĐK tỉnh.
 * Địa điểm: Tháp B – Tầng 2 – TTHC tỉnh.
  
Thứ sáu 28/5/2021
Sáng:
  
1-8 giờ 00: Dự họp cùng lãnh đạo UBND tỉnh nghe Sở Giao thông báo cáo tình hình, tiến độ triển khai các chỉ đạo của UBND tỉnh trên lĩnh vực đảm bảo trật tự an toàn giao thông.
 * Thành phần: TS Nguyễn Hồng Chương - GĐ Sở.
 * Địa điểm: Phòng họp A - UBND tỉnh.       
  
2-7 giờ 30: Thẩm định PKCK tại Tân Uyên, Dĩ An.
 * Thành phần: P.NVY, PYT Tân Uyên, PYT Dĩ An.
 * Địa điểm: Tân Uyên, Dĩ An
 Xe: Đ/c Hậu.
  
3-7 giờ 30: Thẩm định thực hành tốt cơ sở bán lẻ thuốc.
 * Thành phần: P.NVD, PYT TP. Thuận An
 * Địa điểm: TP.Thuận An
 Xe:
  
4-Trực, giám sát công tác phòng chống dịch Covid-19 (cả ngày).
 Thành phần: Lãnh đạo, các phòng ban, bộ phận liên quan.
 Địa điểm: Sở Y tế, CDC.
  
5-8 giờ 00: Tiếp công dân.
 * Thành phần: Ds Phạm Tiến Phương – Phó Chánh TT.
 * Địa điểm: Phòng Tiếp dân – TTHC.
  
  
6-8 giờ 00: Trực Phòng Y tế – Trung tâm Hành chính tỉnh (Cả ngày).
 * Thành phần:  Nguyễn Hoàng Anh - BVĐK tỉnh.
 * Địa điểm: Tháp B – Tầng 2 – TTHC tỉnh.
  

 

Nơi nhận:

- Văn phòng UBND tỉnh;

- Ban QLTN - TTHC tỉnh;

- BGĐ Sở, TT.ĐU, CĐN;

- Các Phòng CN Sở;

- Các Đơn vị trực thuộc (Website SYT);

- Lưu VT, VP (M).

GIÁM ĐỐC

 

(DỰ THẢO) LỊCH LÀM VIỆC SỞ Y TẾ Tuần lễ từ ngày 17/5/2021 đến ngày 21/5/2021Lịch làm việc(DỰ THẢO) LỊCH LÀM VIỆC SỞ Y TẾ Tuần lễ từ ngày 17/5/2021 đến ngày 21/5/2021/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
(Lịch này thay thư mời họp)
14/05/2021 19:00NoĐã ban hành

(DỰ THẢO) LỊCH LÀM VIỆC SỞ Y TẾ

Tuần lễ từ ngày 17/5/2021 đến ngày 21/5/2021

(Lịch này thay thư mời họp)

Lich So Y te 17-05 den 21-05-2021.pdf

​Thứ hai 17/5/2021:
Sáng:
  
1-8 giờ 00: Giao ban BGĐ, TT.ĐU, CĐNYT, Trưởng, Phó các PCN.
 * Thành phần: BGĐ, TT.ĐU, CĐNYT, Trưởng, Phó các PCN.
 * Địa điểm: Hội trường B - Sở Y tế.                
  
2-10 giờ 00: Họp giao ban về công tác PCD Covid-19.
 * Thành phần: BGĐ, TT.ĐU, CĐNYT, Trưởng, Phó các PCN. Mời Lãnh đạo TT.KSBT tỉnh dự.
 * Địa điểm: Hội trường B - Sở Y tế.                
  
3-8 giờ 00: Nộp hồ sơ dự thi liên thông.
 * Thành phần: ThS Hiếu - VP.
 * Địa điểm: Trường ĐH Y Dược Cần Thơ.
 Xe: Đ/c Hậu.
  
4-8 giờ 00: Tiếp, làm việc với Đoàn kiểm toán KV4 về môi trường y tế
 * Thành phần: P.KHTC, Nghiệp vụ Y, Thanh tra (từ 17/5 - 21/5).
 * Địa điểm: Hội trường Sở Y tế.
  
5-Trực, giám sát công tác phòng chống dịch Covid-19 (cả ngày).
 Thành phần: Lãnh đạo, các phòng ban, bộ phận liên quan.
 Địa điểm: Sở Y tế, CDC.
  
6-8 giờ 00: Tiếp công dân.                 
 * Thành phần: Bs Trần Tấn Tài - TP.NVY.
 * Địa điểm: Phòng Tiếp dân –  TTHC.            
                                                                        
7-8 giờ 00: Trực Phòng Y tế – Trung tâm Hành chính tỉnh (Cả ngày).
 * Thành phần: Nguyễn Bửu Ngọc - TTYT TP.Thủ Dầu Một.
 * Địa điểm: Tháp B – Tầng 2 – TTHC tỉnh.
  
Thứ ba 18/5/2021:
Sáng:
1-7 giờ 30: Dự cùng Ban chỉ đạo bầu cử tỉnh đi kiểm tra công tác bầu cử tại địa bàn TP. Thủ Dầu Một (theo KH 02-KH/BCĐ ngày 13/5/2021).
 * Thành phần: TS Nguyễn Hồng Chương - GĐ Sở.
 * Địa điểm: TP. Thủ Dầu Một.
 Xe: Đ/c Hậu.
  
2-7 giờ 30: Kiểm tra việc thực hiện các quy định pháp luật trong phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tại các BVĐK, PKĐK đợt 1/2021 (18-20/5).
 * Thành phần: Thanh tra, Nghiệp vụ Y, Phòng Y tế.
 * Địa điểm: TP. Thủ Dầu Một.
 Xe: Cá nhân.
  
3-Trực, giám sát công tác phòng chống dịch Covid-19 (cả ngày).
 Thành phần: Lãnh đạo, các phòng ban, bộ phận liên quan.
 Địa điểm: Sở Y tế, CDC.
  
4-8 giờ 00: Tiếp công dân.                 
 * Thành phần: CN Ngô Trần Đức Hữu – Phó Chánh VP.
 * Địa điểm: Phòng Tiếp dân –  TTHC.
  
5-8 giờ 00: Trực Phòng Y tế – Trung tâm Hành chính tỉnh (Cả ngày).
 * Thành phần: Lương Tuyết Nghĩa - BVĐK tỉnh.
 * Địa điểm: Tháp B - Tầng 2 – TTHC tỉnh.
Chiều:
1-14 giờ 00: Kiểm tra, giám sát Công đoàn cơ sở (CĐCS) Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm. Theo Kế hoạch số 36/KH-CĐNYT ngày 15/4/2021.
 Thành phần: Theo Quyết định số 17/QĐ-CĐNYT ngày 11/5/2021
 Địa điểm : Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm.
  
Thứ tư 19/5/2021.
Sáng:
1-7 giờ 30: Dự cùng lãnh đạo tỉnh kiểm tra công tác PC Dịch Covid-19.
 * Thành phần: TS Nguyễn Hồng Chương - GĐ Sở, ThS Phúc – NVY, Lãnh đạo TT.KSBT tỉnh.
 * Địa điểm: TX.Tân Uyên.
 Xe: TT.KSBT tỉnh.
  
2-7 giờ 00: Tham dự lễ phát động tết trồng cây năm 2021.
 * Thành phần: Lãnh đạo Sở Y tế.
 * Địa điểm: Nghĩa trang Liệt sĩ huyện Bàu Bàng.
 Xe: Đ/c Hậu.
  
3-7 giờ 30: Thẩm định cơ sở bán lẻ thuốc từ dược liệu, thuốc cổ truyền.
 * Thành phần: P.NVD, PYT Tân Uyên
 * Địa điểm: PYT Tân Uyên.
 Xe:
  
4-Trực, giám sát công tác phòng chống dịch Covid-19 (cả ngày).
 Thành phần: Lãnh đạo, các phòng ban, bộ phận liên quan.
 Địa điểm: Sở Y tế, CDC.
  
5-8 giờ 00: Tiếp công dân.                 
 * Thành phần: Ds Quách Ái Quốc - TP.NVD.
 * Địa điểm: Phòng Tiếp dân –  TTHC.
  
6-8 giờ 00: Trực Phòng Y tế – Trung tâm Hành chính tỉnh (Cả ngày).
 * Thành phần: Nguyễn Thị Mỹ Yến - Ban BVCSSKCB tỉnh.
 * Địa điểm: Tháp B - Tầng 2 – TTHC tỉnh.
  
Thứ năm 20/5/2021
Sáng:
1-8 giờ 00: Làm việc với BVĐK tỉnh về thành lập BV dã chiến và công tác di dời vào BVĐK 1500 giường.
 * Thành phần: BGĐ Sở Y tế, BGĐ BVĐK tỉnh.
 * Địa điểm: Hội trường BVĐK tỉnh.
  
2-7 giờ 30: Kiểm tra, giám sát CĐCS Bệnh viện đa khoa An Phước – Sài Gòn. Theo Kế hoạch số 36/KH-CĐNYT ngày 15/4/2021.
 Thành phần: Đ/c Hồng – CT CĐN; Đ/c Minh, Đ/c Giang – TT CĐN, Đ/c Lê Thanh Thanh PCN.UBKT CĐN.
 Địa điểm : Bệnh viện đa khoa An Phước – Sài Gòn.
  
3-Trực, giám sát công tác phòng chống dịch Covid-19 (cả ngày).
 Thành phần: Lãnh đạo, các phòng ban, bộ phận liên quan.
 Địa điểm: Sở Y tế, CDC.
  
4-8 giờ 00: Tiếp công dân.
 * Thành phần: ThS Nguyễn Bình Minh – Phó Chánh VP.
 * Địa điểm: Phòng Tiếp dân – TTHC.
          
5-8 giờ 00: Trực Phòng Y tế – Trung tâm Hành chính tỉnh (Cả ngày).
 * Thành phần:  Nguyễn Thị Nhật Thu - BVĐK tỉnh.
 * Địa điểm: Tháp B – Tầng 2 – TTHC tỉnh.
  
Thứ sáu 21/5/2021
Sáng:
1-7 giờ 30: Dự cùng lãnh đạo tỉnh kiểm tra công tác PC Dịch Covid-19.
 * Thành phần: TS Nguyễn Hồng Chương - GĐ Sở, ThS Phúc – NVY, Lãnh đạo TT.KSBT tỉnh.
 * Địa điểm: TX.Bến Cát.
 Xe: TT.KSBT tỉnh.
  
2-7 giờ 30: Thẩm định cấp phép hoạt động cơ sở KCB.
 * Thành phần: P.NVD, PYT TP.TA, TDM.
 * Địa điểm: TP.Thuận An, TP.TDM.
 Xe: Đ/c Hậu.
  
3-7 giờ 30: Thẩm định thực hành tốt cơ sở bán lẻ thuốc.
 * Thành phần: P.NVD, PYT TP.TDM.
 * Địa điểm: TP.TDM.
 Xe:
  
4-8 giờ 00: Kiểm tra, giám sát Công đoàn cơ sở (CĐCS) Trung tâm Chăm sóc sức khoẻ sinh sản. Theo Kế hoạch số 36/KH-CĐNYT ngày 15/4/2021.
 Thành phần: Theo Quyết định số 17/QĐ-CĐNYT ngày 11/5/2021
 Địa điểm : Trung tâm Chăm sóc sức khoẻ sinh sản.
  
5-Trực, giám sát công tác phòng chống dịch Covid-19 (cả ngày).
 Thành phần: Lãnh đạo, các phòng ban, bộ phận liên quan.
 Địa điểm: Sở Y tế, CDC.
  
6-8 giờ 00: Tiếp công dân.
 * Thành phần: Ds Phạm Tiến Phương – Phó Chánh TT.
 * Địa điểm: Phòng Tiếp dân – TTHC.
  
7-8 giờ 00: Trực Phòng Y tế – Trung tâm Hành chính tỉnh (Cả ngày).
 * Thành phần:  Nguyễn Thị Nguyệt - BVĐK tỉnh.
 * Địa điểm: Tháp B – Tầng 2 – TTHC tỉnh.
  
Chiều:
1-14 giờ 00: Dự Lễ công bố Quyết định Thành lập CĐCS
 Thành phần: Đ/c Hồng – CT CĐN; Đ/c Minh, Đ/c Giang – TT CĐN
 Địa điểm : BVĐK Phương Chi
  

 

Nơi nhận:

- Văn phòng UBND tỉnh;

- Ban QLTN - TTHC tỉnh;

- BGĐ Sở, TT.ĐU, CĐN;

- Các Phòng CN Sở;

- Các Đơn vị trực thuộc (Website SYT);

- Lưu VT, VP (M).

GIÁM ĐỐC

 

LỊCH LÀM VIỆC SỞ Y TẾ Tuần lễ từ ngày 10/5/2021 đến ngày 14/5/2021Lịch làm việcLỊCH LÀM VIỆC SỞ Y TẾ Tuần lễ từ ngày 10/5/2021 đến ngày 14/5/2021/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
(Lịch này thay thư mời họp)
10/05/2021 11:00NoĐã ban hành

LỊCH LÀM VIỆC SỞ Y TẾ

Tuần lễ từ ngày 10/5/2021 đến ngày 14/5/2021

(Lịch này thay thư mời họp)

Lich So Y te 10-05 den 14-05-2021.pdf


Thứ hai 10/5/2021:
Sáng:
  
1-7 giờ 30: Họp công tác Phòng, chống dịch Covid-19.
 * Thành phần: Lãnh đạo Sở (TS Chương, Bs Hà), P.NVY và Lãnh đạo các Trung tâm Y tế huyện, thị, thành phố.
 * Địa điểm: TT.KSBT tỉnh.
  
2-8 giờ 00: Đoàn kiểm toán nhà nước khu vực 4 về công tác môi trường y tế làm việc với các BV ngoài công lập (từ ngày 10 - 13/5).
 * Thành phần: Lãnh đạo BV và bộ phận liên quan.
 * Địa điểm: BV Phương Chi, Medic, Vạn Phúc 1, Mỹ Phước.
 Xe: Đ/c Hậu.
  
3-10 giờ 00: Họp về kế hoạch phòng chống dịch bệnh Covid-19 trong công tác phục vụ bầu cử HĐND các cấp.
 * Thành phần: TS Nguyễn Hồng Chương – GĐ Sở.
 * Địa điểm: Phòng họp Tỉnh ủy.
  
4-8 giờ 30: Dự bàn giao công tác Giám đốc TT. Pháp Y tỉnh
 * Thành phần: VP, P.KHTC.
 * Địa điểm: Hội trường TT. Pháp Y tỉnh
  
5-8 giờ 00: Tham gia lớp bồi dưỡng QLNN ngạch CVC.
 * Thành phần: Bs Thơm – PGĐ Sở, Bs Tâm – P.NVY (10-14/5).
 * Địa điểm: Trường Chính trị tỉnh.                
  
6-8 giờ 00: Tham gia lớp CCLLCT.
 * Thành phần: Đ/c Hồng – CT.CĐNYT (10-14/5).
 * Địa điểm: Trường Chính trị tỉnh.                
  
7-Trực, giám sát công tác phòng chống dịch Covid-19 (cả ngày).
 Thành phần: Lãnh đạo, các phòng ban, bộ phận liên quan.
 Địa điểm: Sở Y tế, CDC.
  
8-8 giờ 00: Tiếp công dân.               
 * Thành phần: Bs Trần Tấn Tài - TP.NVY.
 * Địa điểm: Phòng Tiếp dân –  TTHC.          
  
                                                                        
9-8 giờ 00: Trực Phòng Y tế – Trung tâm Hành chính tỉnh (Cả ngày).
 * Thành phần: Từ Hữu Chí  - TTYT TP.Thủ Dầu Một.
 * Địa điểm: Tháp B – Tầng 2 – TTHC tỉnh.
Thứ ba 11/5/2021:
Sáng:
  
1-8 giờ 30: Họp tổ thẩm định đấu thầu mua VTYT, hóa chất, sinh phẩm và phân công các thành viên tổ thẩm định.
 * Thành phần: Theo QĐ 336/QĐ-SYT.
 * Địa điểm: Hội trường Sở Y tế
  
2-7 giờ 30: Thanh tra việc thực hiện các quy định pháp luật về hành nghề y dược tư nhân đợt 1/2021 (11/5 – 13/5).
 * Thành phần: Thanh tra, TTKN, Phòng Y tế.
 * Địa điểm: TDM, Thuận An, Tân Uyên.
 Xe: Cá nhân.
  
3-Trực, giám sát công tác phòng chống dịch Covid-19 (cả ngày).
 Thành phần: Lãnh đạo, các phòng ban, bộ phận liên quan.
 Địa điểm: Sở Y tế, CDC.
  
4-8 giờ 00: Tiếp công dân.               
 * Thành phần: CN Ngô Trần Đức Hữu – Phó Chánh VP.
 * Địa điểm: Phòng Tiếp dân –  TTHC.
  
5-8 giờ 00: Trực Phòng Y tế – Trung tâm Hành chính tỉnh (Cả ngày).
 * Thành phần: Ngô Lê Phương Uyên - BVĐK tỉnh.
 * Địa điểm: Tháp B - Tầng 2 – TTHC tỉnh.
  
Thứ tư 12/5/2021.
Sáng:
1-8 giờ 00: Kiểm tra các cơ sở cách ly có thu phí trên địa bàn tỉnh.
 * Thành phần: Bs Huỳnh Thanh Hà – PGĐ Sở, P.NVY, TT KSBT và các Sở ngành liên quan.
 * Địa điểm: KS Đại Nam, KS Saigon Park Resort, KS Tân Khởi Đạt.
 Xe: CDC.
  
2-7 giờ 30: Thẩm định cơ sở bán lẻ thuốc từ dược liệu, thuốc cổ truyền.
 * Thành phần: P.NVD, PYT Thuận An.
 * Địa điểm: PYT Thuận An.
 Xe: Đ/c Hậu.
  
3-8 giờ 30: Họp bổ sung nguồn lực đảm bảo công tác an toàn thực phẩm
 * Thành phần: Đại diện Lãnh đạo Sở Y tế, VP, P.NVY, KHTC. Mời dự Sở Tài chính, Sở Nội vụ. Chi cục ATVSTP chuẩn bị nội dung.
 * Địa điểm: Hội trường B - Sở Y tế.
  
4-Trực, giám sát công tác phòng chống dịch Covid-19 (cả ngày).
 Thành phần: Lãnh đạo, các phòng ban, bộ phận liên quan.
 Địa điểm: Sở Y tế, CDC.
  
5-8 giờ 00: Tiếp công dân.               
 * Thành phần: Ds Quách Ái Quốc - TP.NVD.
 * Địa điểm: Phòng Tiếp dân –  TTHC.
  
6-8 giờ 00: Trực Phòng Y tế – Trung tâm Hành chính tỉnh (Cả ngày).
 * Thành phần: Thượng Thị Ngọc Thảo- Ban BVCSSKCB tỉnh.
 * Địa điểm: Tháp B - Tầng 2 – TTHC tỉnh.
  
Thứ năm 13/5/2021
Sáng:
  
1-8 giờ 00: Họp BCH Đảng ủy Sở Y tế.
 * Thành phần: BCH Đảng ủy.
 * Địa điểm: Hội trường TT.KSBT
  
2-8 giờ 00: Thẩm định cấp Giấy chứng nhận Phòng xét nghiệm đủ điều kiện xét nghiệm HIV dương tính.
 * Thành phần: Bs Huỳnh Thanh Hà – PGĐ Sở, Phòng NVY, TT KSBT, Viện Pasteur Tp. HCM.
 * Địa điểm: TTYT Phú Giáo.                                 
 Xe: CDC
  
3-8 giờ 00: Họp Hội đồng Giám định Y khoa tỉnh.
 * Thành phần: Bs Cao Thị Bích Thuận - PGĐ Sở.
 * Địa điểm: TT.Giám định Y khoa tỉnh.
  
4-Trực, giám sát công tác phòng chống dịch Covid-19 (cả ngày).
 Thành phần: Lãnh đạo, các phòng ban, bộ phận liên quan.
 Địa điểm: Sở Y tế, CDC.
  
5-8 giờ 00: Tiếp công dân.
 * Thành phần: ThS Nguyễn Bình Minh – Phó Chánh VP.
 * Địa điểm: Phòng Tiếp dân – TTHC.
          
68 giờ 00: Trực Phòng Y tế – Trung tâm Hành chính tỉnh (Cả ngày).
 * Thành phần:  Vũ Thị Thanh Tâm - BVĐK tỉnh.
 * Địa điểm: Tháp B – Tầng 2 – TTHC tỉnh.
  
Thứ sáu 14/5/2021
Sáng:
  
1-7 giờ 30: Thẩm định điều kiện cấp giấy phép bổ sung DMKT KCB.
 * Thành phần: P.NVY, mời BVĐK tỉnh, TT.CSSKSS.
 * Địa điểm: Thuận An.
 Xe: Đ/c Hậu.
  
2-7 giờ 30: Thẩm định thực hành tốt cơ sở bán lẻ thuốc.
 * Thành phần: P.NVD, PYT Dĩ An.
 * Địa điểm: PYT Dĩ An.
 Xe:
  
3-Trực, giám sát công tác phòng chống dịch Covid-19 (cả ngày).
 Thành phần: Lãnh đạo, các phòng ban, bộ phận liên quan.
 Địa điểm: Sở Y tế, CDC.
  
4-8 giờ 00: Tiếp công dân.
 * Thành phần: Ds Phạm Tiến Phương – Phó Chánh TT.
 * Địa điểm: Phòng Tiếp dân – TTHC.
  
5-8 giờ 00: Trực Phòng Y tế – Trung tâm Hành chính tỉnh (Cả ngày).
 * Thành phần:  Trần Ngọc Anh Thùy - BVĐK tỉnh.
 * Địa điểm: Tháp B – Tầng 2 – TTHC tỉnh.
  

 


Nơi nhận:

- Văn phòng UBND tỉnh;

- Ban QLTN - TTHC tỉnh;

- BGĐ Sở, TT.ĐU, CĐN;

- Các Phòng CN Sở;

- Các Đơn vị trực thuộc (Website SYT);

- Lưu VT, VP (M).

KT.GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

(Đã ký)

Cao Thị Bích Thuận

 

LỊCH LÀM VIỆC SỞ Y TẾ Tuần lễ từ ngày 03/5/2021 đến ngày 07/5/2021Lịch làm việcLỊCH LÀM VIỆC SỞ Y TẾ Tuần lễ từ ngày 03/5/2021 đến ngày 07/5/2021/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
(Lịch này thay thư mời họp)
04/05/2021 11:00NoĐã ban hành

LỊCH LÀM VIỆC SỞ Y TẾ

Tuần lễ từ ngày 03/5/2021 đến ngày 07/5/2021

(Lịch này thay thư mời họp)

Lich So Y te 03-5 den 07-5-2021.pdf

Thứ hai 03/5/2021:
Sáng:
1-7 giờ 30: Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động ngành y tế nghỉ bù ngày Quốc tế lao động 1/5.
  
2-Trực, giám sát công tác phòng chống dịch Covid-19 (cả ngày).
 Thành phần: Lãnh đạo, các phòng ban, bộ phận liên quan.
 Địa điểm: Sở Y tế, CDC.
  
Thứ ba 04/5/2021:
Sáng:
  
1-8 giờ 30: Giao ban BGĐ, ĐU, CĐNYT, Các phòng chức năng.
 * Thành phần: BGĐ, ĐU, CĐNYT, Các phòng chức năng.
 * Địa điểm: Hội trường B – Sở Y tế.
  
2-8 giờ 00: Đoàn kiểm toán nhà nước khu vực 4 về công tác môi trường y tế làm việc với BV.YHCT (từ ngày 4 - 5/4).
 * Thành phần: Lãnh đạo BV.YHCT và bộ phận liên quan.
 * Địa điểm: BV.YHCT
  
3-8 giờ 00: Tham gia đoàn công tác của Thanh tra Bộ Y tế.
 * Thành phần: Ds Phương – Phó Chánh TT (4-7/5).
 * Địa điểm: Theo QĐ 34/QĐ-TTrB               
  
4-7 giờ 30: Thanh tra việc thực hiện các quy định pháp luật về hành nghề y dược tư nhân đợt 1/2021 (4&5/5).
 * Thành phần: Thanh tra, TTKN, Phòng Y tế.
 * Địa điểm: Bến Cát, TDM.
 Xe:
  
5-7 giờ 30: Tham gia lớp Cao cấp lý luận chính trị.
 * Thành phần: Đ/c Hồng – CT.CĐNYT (4-7/5).
 * Địa điểm: Trường Chính trị tỉnh.                
  
6-Trực, giám sát công tác phòng chống dịch Covid-19 (cả ngày).
 Thành phần: Lãnh đạo, các phòng ban, bộ phận liên quan.
 Địa điểm: Sở Y tế, CDC.
  
  
7-8 giờ 00: Tiếp công dân.               
 * Thành phần: CN Ngô Trần Đức Hữu – Phó Chánh VP.
 * Địa điểm: Phòng Tiếp dân –  TTHC.
  
8-8 giờ 00: Trực Phòng Y tế – Trung tâm Hành chính tỉnh (Cả ngày).
 * Thành phần: Tiêu Hoàng Phúc - BVĐK tỉnh.
 * Địa điểm: Tháp B - Tầng 2 – TTHC tỉnh.
Chiều:
1-14 giờ 00: Họp Hội đồng Xét tuyển viên chức sự nghiệp y tế và sự nghiệp khác năm 2020.
 * Thành phần: Thành viên Hội đồng Xét tuyển viên chức sự nghiệp y tế và sự nghiệp khác năm 2020
 * Địa điểm: Phòng họp B - UBND tỉnh.
  
2-14 giờ 00: Họp Hội đồng xét cấp Chứng chỉ hành nghề y
 * Thành phần: Thành viên Hội đồng.
 * Địa điểm: Hội trường Sở Y tế.
  
Thứ tư 05/5/2021.
Sáng:
1-8 giờ 00: Họp xét giá công ty CPDP Imexpharm
 * Thành phần: Bs Huỳnh Thanh Hà – PGĐ Sở, P.NVD, P.KHTC, GM.
 * Địa điểm: Hội trường Sở Y tế.
  
2-8 giờ 00: Họp Hội đồng chuyên môn đánh giá quá trình thu dung, chẩn đoán và điều trị bệnh nhân của BVĐK tỉnh
 * Thành phần: Theo QĐ số 357/QĐ-SYT ngày 26/4/2021 của SYT.
 * Địa điểm: Hội trường BVĐK tỉnh.
  
3-7 giờ 30: Thẩm định cơ sở bán lẻ thuốc từ dược liệu, thuốc cổ truyền.
 * Thành phần: P.NVD, PYT Dĩ An.
 * Địa điểm: Dĩ An.
 Xe:
  
4-Trực, giám sát công tác phòng chống dịch Covid-19 (cả ngày).
 Thành phần: Lãnh đạo, các phòng ban, bộ phận liên quan.
 Địa điểm: Sở Y tế, CDC.
  
5-8 giờ 00: Tiếp công dân.               
 * Thành phần: Ds Quách Ái Quốc - TP.NVD.
 * Địa điểm: Phòng Tiếp dân –  TTHC.
  
6-8 giờ 00: Trực Phòng Y tế – Trung tâm Hành chính tỉnh (Cả ngày).
 * Thành phần: Nguyễn Thị Mỹ Yến - Ban BVCSSKCB tỉnh.
 * Địa điểm: Tháp B - Tầng 2 – TTHC tỉnh.
  
Chiều:
  
1-15 giờ 30: Dự khánh thành và triển khai giám định ADN
 * Thành phần: Bs Huỳnh Thanh Hà – PGĐ Sở.
 * Địa điểm: Phòng giám định kỹ thuật hình sự - CA tỉnh (Đường số 9, D8, KDC Chánh Nghĩa, P. Chánh Nghĩa, TDM).      
  
Thứ năm 06/5/2021
Sáng:
  
1-8 giờ 00: Dự nghe Viettel thuyết trình, báo cáo giải pháp về chuyển đổi số ngành y tế Bình Dương.
 * Thành phần: TS Nguyễn Hồng Chương - GĐ Sở, ThS Minh - VP, ThS Chinh-KHTC, ThS Hiền-NVY, Đại diện lãnh đạo các BV tuyến tỉnh, TTYT huyện, thị, tp; các BV ngành, BV ngoài công lập. Mời dự VP.UBND tỉnh, Sở Thông tin và truyền thông.
 * Địa điểm: Phòng họp tầng 1, Tháp B, TTHC tỉnh.
  
2-8 giờ 00: Dự hội nghị trực tuyến toàn quốc học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XIII (1,5 ngày).
 * Thành phần: Thầy thuốc nhân dân, thầy thuốc ưu tú.
 * Địa điểm: Trung tâm Hội nghị triển lãm tỉnh.      
  
3-8 giờ 00: Đoàn kiểm toán nhà nước khu vực 4 về công tác môi trường y tế làm việc với BVĐK tỉnh (từ ngày 6 - 7/5).
 * Thành phần: Lãnh đạo BVĐK tỉnh và bộ phận liên quan.
 * Địa điểm: BVĐK tỉnh.
  
4-8 giờ 00: Tham gia đoàn công tác của Thanh tra Bộ Y tế.
 * Thành phần: Bs Hùng - Chánh TT, CN Hải (6-7/5).
 * Địa điểm: Theo QĐ 5640/QĐ-TTrB           
 Xe:
  
5-Trực, giám sát công tác phòng chống dịch Covid-19 (cả ngày).
 Thành phần: Lãnh đạo, các phòng ban, bộ phận liên quan.
 Địa điểm: Sở Y tế, CDC.
  
6-8 giờ 00: Tiếp công dân.
 * Thành phần: ThS Nguyễn Bình Minh – Phó Chánh VP.
 * Địa điểm: Phòng Tiếp dân – TTHC.
          
7-8 giờ 00: Trực Phòng Y tế – Trung tâm Hành chính tỉnh (Cả ngày).
 * Thành phần:  Nguyễn Thị Kim Tuyến - BVĐK tỉnh.
 * Địa điểm: Tháp B – Tầng 2 – TTHC tỉnh.
  
  
Thứ sáu 07/5/2021
Sáng:
  
1-8 giờ 00: Họp thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà thầu mua thuốc generic cho các cơ sở y tế năm 2021-2023.
 Thành phần: Bs Huỳnh Thanh Hà – PGĐ Sở, Tổ thẩm định đấu thầu thuốc, đại diện đơn vị mua thuốc tập trung.
 Địa điểm: BV.YHCT.
  
2-8 giờ 00: Tiếp xúc cử tri của người ứng cử Đại biểu quốc hội, HĐND tỉnh 7/5 - 9/5 (Thị xã Bến Cát).
 Thành phần: ThS Hồ Trung Hiếu - CV. Văn phòng Sở Y tế.
 Địa điểm: Thị xã Bến Cát.
  
3-Trực, giám sát công tác phòng chống dịch Covid-19 (cả ngày).
 Thành phần: Lãnh đạo, các phòng ban, bộ phận liên quan.
 Địa điểm: Sở Y tế, CDC.
  
4-8 giờ 00: Tiếp công dân.
 * Thành phần: Bs Trần Tấn Tài – TP. NVY.
 * Địa điểm: Phòng Tiếp dân – TTHC.
          
5-8 giờ 00: Trực Phòng Y tế – Trung tâm Hành chính tỉnh (Cả ngày).
 * Thành phần:  Nguyễn Thị Nguyệt - BVĐK tỉnh.
 * Địa điểm: Tháp B – Tầng 2 – TTHC tỉnh.
  
6-7 giờ 00: Thẩm định bổ sung danh mục kỹ thuật KCB đối với PKĐK tư nhân Sài Gòn Vĩnh Phú
 * Thành phần: Lãnh đạo SYT; Phòng NVY; BVĐK tỉnh, BV PHCN; BV YHCT.
 * Địa điểm: Phòng khám đa khoa Sài Gòn Vĩnh Phú
 Xe:
  

 

Nơi nhận:

- Văn phòng UBND tỉnh;

- Ban QLTN - TTHC tỉnh;

- BGĐ Sở, TT.ĐU, CĐN;

- Các Phòng CN Sở;

- Các Đơn vị trực thuộc (Website SYT);

- Lưu VT, VP (M).

KT.GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

(Đã ký)

Huỳnh Thanh Hà

 

 (DỰ THẢO) LỊCH LÀM VIỆC SỞ Y TẾ  Tuần lễ từ ngày 03/5/2021 đến ngày 07/5/2021Lịch làm việc (DỰ THẢO) LỊCH LÀM VIỆC SỞ Y TẾ  Tuần lễ từ ngày 03/5/2021 đến ngày 07/5/2021/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
(Lịch này thay thư mời họp)
30/04/2021 01:00NoĐã ban hành

(DỰ THẢO) LỊCH LÀM VIỆC SỞ Y TẾ

Tuần lễ từ ngày 03/5/2021 đến ngày 07/5/2021

(Lịch này thay thư mời họp)

SOYTE.pdf

Thứ hai 03/5/2021:
Sáng:
1-7 giờ 30: Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động ngành y tế nghỉ bù ngày Quốc tế lao động 1/5.
  
2-Trực, giám sát công tác phòng chống dịch Covid-19 (cả ngày).
 Thành phần: Lãnh đạo, các phòng ban, bộ phận liên quan.
 Địa điểm: Sở Y tế, CDC.
  
Thứ ba 04/5/2021:
Sáng:
1-8 giờ 00: Giao ban BGĐ, ĐU, CĐNYT, Các phòng chức năng.
 * Thành phần: BGĐ, ĐU, CĐNYT, Các phòng chức năng.
 * Địa điểm: Hội trường B – Sở Y tế.
  
2-8 giờ 00: Đoàn kiểm toán nhà nước khu vực 4 về công tác môi trường y tế làm việc với BV.YHCT (từ ngày 4 - 5/4).
 * Thành phần: Lãnh đạo BV.YHCT và bộ phận liên quan.
 * Địa điểm: BV.YHCT
  
3-8 giờ 00: Tham gia đoàn công tác của Thanh tra Bộ Y tế.
 * Thành phần: Ds Phương – Phó Chánh TT (4-7/5).
 * Địa điểm: Theo QĐ 34/QĐ-TTrB                  
  
4-7 giờ 30: Thanh tra việc thực hiện các quy định pháp luật về hành nghề y dược tư nhân đợt 1/2021 (4&5/5).
 * Thành phần: Thanh tra, TTKN, Phòng Y tế.
 * Địa điểm: Bến Cát, TDM.
 Xe:
  
5-Trực, giám sát công tác phòng chống dịch Covid-19 (cả ngày).
 Thành phần: Lãnh đạo, các phòng ban, bộ phận liên quan.
 Địa điểm: Sở Y tế, CDC.
  
6-8 giờ 00: Tiếp công dân.                  
 * Thành phần: CN Ngô Trần Đức Hữu – Phó Chánh VP.
 * Địa điểm: Phòng Tiếp dân –  TTHC.
  
7-8 giờ 00: Trực Phòng Y tế – Trung tâm Hành chính tỉnh (Cả ngày).
 * Thành phần: Tiêu Hoàng Phúc - BVĐK tỉnh.
 * Địa điểm: Tháp B - Tầng 2 – TTHC tỉnh.
Chiều:
1-14 giờ 00: Họp Hội đồng Xét tuyển viên chức sự nghiệp y tế và sự nghiệp khác năm 2020.
 * Thành phần: Thành viên Hội đồng Xét tuyển viên chức sự nghiệp y tế và sự nghiệp khác năm 2020
 * Địa điểm: Phòng họp B - UBND tỉnh.
  
2-14 giờ 00: Họp Hội đồng xét cấp Chứng chỉ hành nghề y
 * Thành phần: Thành viên Hội đồng.
 * Địa điểm: Hội trường Sở Y tế.
  
Thứ tư 05/5/2021.
Sáng:
1-8 giờ 00: Họp xét giá công ty CPDP Imexpharm
 * Thành phần: Bs Huỳnh Thanh Hà – PGĐ Sở, P.NVD, P.KHTC, GM.
 * Địa điểm: Hội trường Sở Y tế.
  
2-8 giờ 00: Họp Hội đồng chuyên môn đánh giá quá trình thu dung, chẩn đoán và điều trị bệnh nhân của BVĐK tỉnh
 * Thành phần: Theo QĐ số 357/QĐ-SYT ngày 26/4/2021 của SYT.
 * Địa điểm: Hội trường BVĐK tỉnh.
  
3-7 giờ 30: Thẩm định cơ sở bán lẻ thuốc từ dược liệu, thuốc cổ truyền.
 * Thành phần: P.NVD, PYT Dĩ An.
 * Địa điểm: Dĩ An.
 Xe:
  
4-Trực, giám sát công tác phòng chống dịch Covid-19 (cả ngày).
 Thành phần: Lãnh đạo, các phòng ban, bộ phận liên quan.
 Địa điểm: Sở Y tế, CDC.
  
5-8 giờ 00: Tiếp công dân.                  
 * Thành phần: Ds Quách Ái Quốc - TP.NVD.
 * Địa điểm: Phòng Tiếp dân –  TTHC.
  
6-8 giờ 00: Trực Phòng Y tế – Trung tâm Hành chính tỉnh (Cả ngày).
 * Thành phần: Nguyễn Thị Mỹ Yến - Ban BVCSSKCB tỉnh.
 * Địa điểm: Tháp B - Tầng 2 – TTHC tỉnh.
Chiều:
  
1-15 giờ 00: Dự khánh thành và khai trương giám định ADN
 * Thành phần: Bs Huỳnh Thanh Hà – PGĐ Sở.
 * Địa điểm: Phòng giám định kỹ thuật hình sự - CA tỉnh (D8, KDC Chánh Nghĩa).  
  
Thứ năm 06/5/2021
Sáng:
1-8 giờ 30: Dự nghe Viettel thuyết trình, báo cáo giải pháp về chuyển đổi số ngành y tế Bình Dương.
 * Thành phần: TS Nguyễn Hồng Chương - GĐ Sở, Đại diện các PCN sở, Đại diện lãnh đạo các BV tuyến tỉnh, TTYT huyện, thị, tp; các BV ngành, BV ngoài công lập. Mời dự VP.UBND tỉnh, Sở Thông tin và truyền thông.
 * Địa điểm: Phòng họp tầng 1, Tháp B, TTHC tỉnh.
  
2-8 giờ 00: Dự hội nghị trực tuyến toàn quốc học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XIII (1,5 ngày).
 * Thành phần: Thầy thuốc nhân dân, thầy thuốc ưu tú.
 * Địa điểm: Trung tâm Hội nghị triển lãm tỉnh.         
  
3-8 giờ 00: Đoàn kiểm toán nhà nước khu vực 4 về công tác môi trường y tế làm việc với BVĐK tỉnh (từ ngày 6 - 7/4).
 * Thành phần: Lãnh đạo BVĐK tỉnh và bộ phận liên quan.
 * Địa điểm: BVĐK tỉnh.
  
4-8 giờ 00: Tham gia đoàn công tác của Thanh tra Bộ Y tế.
 * Thành phần: Bs Hùng - Chánh TT, CN Hải (6-7/5).
 * Địa điểm: Theo QĐ 5640/QĐ-TTrB              
 Xe:
  
5-Trực, giám sát công tác phòng chống dịch Covid-19 (cả ngày).
 Thành phần: Lãnh đạo, các phòng ban, bộ phận liên quan.
 Địa điểm: Sở Y tế, CDC.
  
6-8 giờ 00: Tiếp công dân.
 * Thành phần: ThS Nguyễn Bình Minh – Phó Chánh VP.
 * Địa điểm: Phòng Tiếp dân – TTHC.
          
7-8 giờ 00: Trực Phòng Y tế – Trung tâm Hành chính tỉnh (Cả ngày).
 * Thành phần:  Nguyễn Thị Kim Tuyến - BVĐK tỉnh.
 * Địa điểm: Tháp B – Tầng 2 – TTHC tỉnh.
  
Thứ sáu 07/5/2021
Sáng:
  
1-8 giờ 00: Họp thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà thầu mua thuốc generic cho các cơ sở y tế năm 2021-2023.
 Thành phần: Bs Huỳnh Thanh Hà – PGĐ Sở, Tổ thẩm định đấu thầu thuốc, đại diện đơn vị mua thuốc tập trung.
 Địa điểm: BV.YHCT.
  
2-Trực, giám sát công tác phòng chống dịch Covid-19 (cả ngày).
 Thành phần: Lãnh đạo, các phòng ban, bộ phận liên quan.
 Địa điểm: Sở Y tế, CDC.
  
3-8 giờ 00: Tiếp công dân.
 * Thành phần: Bs Trần Tấn Tài – TP. NVY.
 * Địa điểm: Phòng Tiếp dân – TTHC.
          
4-8 giờ 00: Trực Phòng Y tế – Trung tâm Hành chính tỉnh (Cả ngày).
 * Thành phần:  Nguyễn Thị Nguyệt - BVĐK tỉnh.
 * Địa điểm: Tháp B – Tầng 2 – TTHC tỉnh.
  
5-7 giờ 00: Thẩm định bổ sung danh mục kỹ thuật KCB đối với PKĐK tư nhân Sài Gòn Vĩnh Phú
 * Thành phần: Lãnh đạo SYT; Phòng NVY; BVĐK tỉnh, BV PHCN; BV YHCT.
 * Địa điểm: Phòng khám đa khoa Sài Gòn Vĩnh Phú
 Xe:
  ​

 

Nơi nhận:

- Văn phòng UBND tỉnh;

- Ban QLTN - TTHC tỉnh;

- BGĐ Sở, TT.ĐU, CĐN;

- Các Phòng CN Sở;

- Các Đơn vị trực thuộc (Website SYT);

- Lưu VT, VP (M).

GIÁM ĐỐC

 

LỊCH LÀM VIỆC SỞ Y TẾ Tuần lễ từ ngày 26/4/2021 đến ngày 30/4/2021Lịch làm việcLỊCH LÀM VIỆC SỞ Y TẾ Tuần lễ từ ngày 26/4/2021 đến ngày 30/4/2021/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
(Lịch này thay thư mời họp)
26/04/2021 10:00NoĐã ban hành

LỊCH LÀM VIỆC SỞ Y TẾ

Tuần lễ từ ngày 26/4/2021 đến ngày 30/4/2021

(Lịch này thay thư mời họp)​

Lich So Y te 26-04 den 30-04-2021.pdf

Thứ hai 26/4/2021:
Sáng:
  
1-8 giờ 30: Họp Tổ thẩm định đấu thầu mua vật tư y tế hóa chất, sinh phẩm và phân công nhiệm vụ cho các thành viên tổ thẩm định.
 * Thành phần: Theo QĐ 336/QĐ-SYT ngày 12/4/2021.
 * Địa điểm: Hội trường A – Sở Y tế.             
  
2-8 giờ 00: Làm việc với Đoàn kiểm toán nhà nước khu vực 4 về công tác môi trường y tế (từ ngày 26/4 - 29/4).
 * Thành phần: Bs Huỳnh Thanh Hà - PGĐ Sở, P.NVY, P.KHTC, Thanh tra sở.
 * Địa điểm: Hội trường Sở Y tế.
  
3-8 giờ 00: Tham gia lớp bồi dưỡng QLNN CVC,
 * Thành phần: Bs Thơm - PGĐ Sở, Bs Tâm - NVY (26-29/4).
 * Địa điểm: Trường Chính trị tỉnh.
  
4-8 giờ 00: Tham gia đoàn công tác của Thanh tra Bộ Y tế.
 * Thành phần: Ds Phương – Phó Chánh TT (26-29/4).
 * Địa điểm: Theo KH của đoàn TT.              
  
5-Trực, giám sát công tác phòng chống dịch Covid-19 (cả ngày).
 Thành phần: Lãnh đạo, các phòng ban, bộ phận liên quan.
 Địa điểm: Sở Y tế, CDC.
  
6-8 giờ 00: Tiếp công dân.               
 * Thành phần: Bs Trần Tấn Tài - TP.NVY.
 * Địa điểm: Phòng Tiếp dân –  TTHC.          
                                                                        
7-8 giờ 00: Trực Phòng Y tế – Trung tâm Hành chính tỉnh (Cả ngày).
 * Thành phần: Nguyễn Thị Thy - TTYT TP.Thủ Dầu Một.
 * Địa điểm: Tháp B – Tầng 2 – TTHC tỉnh.
Chiều:
1-13 giờ 30: Làm việc với Đoàn Thanh tra Chính phủ thông qua biên bản liên quan đến thanh tra trách nhiệm trong việc thực hiện pháp luật về tiếp công dân, khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng;
 * Thành phần: TS Nguyễn Hồng Chương - GĐ Sở, Các phòng: Thanh tra, KHTC, VP (TC).
 * Địa điểm: Hội trường Sở Y tế.
Thứ ba 27/4/2021:
Sáng:
1-10 giờ 00: Tham gia tiếp, làm việc với Đoàn công tác của Ban Bảo vệ chăm sóc sức khỏe cán bộ Trung ương.
 * Thành phần: TS Nguyễn Hồng Chương - GĐ Sở.
 * Địa điểm: Hội trường B - Tỉnh ủy.
  
2-8 giờ 30: Họp về đề xuất xây dựng Bệnh viện đa khoa của Công ty CP BVĐK An Phú.
 * Thành phần: Bs Huỳnh Thanh Hà - PGĐ Sở, P.KHTC, NVY. Mời đại diện các sở: TC, KHĐT, TNMT, XD, Ban QLKCN VISIP II, Cty CP BV An Phú.
 * Địa điểm: Hội trường A - Sở Y tế.
  
3-8 giờ 00: Dự Chương trình sinh hoạt chính trị "Phụ nữ Bình Dương học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phòng cách Hồ Chí Minh"
 * Thành phần: Bs Cao Thị Bích Thuận – PGĐ Sở.
 * Địa điểm: Hội trường A- Công an tỉnh.
  
4-8 giờ 00: Tham gia Đoàn Giám sát của HĐND tỉnh giám sát công tác bầu cử theo Thông báo số 12/TB-ĐGS ngày 13/4/2021 của HĐND tỉnh.
 * Thành phần: Bs Đoàn Thị Hồng Thơm – PGĐ Sở.
 * Địa điểm: UBND TP. Thủ Dầu Một.
  
5-8 giờ 00: Hội nghị sơ kết công tác PC Dịch Covid-19 TP.Thuận An.
 * Thành phần: Ủy quyền Lãnh đạo P.NVY dự.
 * Địa điểm: Hội trường UBND TP Thuận An.
  
6-7 giờ 30: Thanh tra việc thực hiện các quy định pháp luật về hành nghề y dược tư nhân đợt 1/2021.
 * Thành phần: Thanh tra, TTKN, Phòng Y tế.
 * Địa điểm: Dĩ An, Tân Uyên.
 Xe: Cá nhân.
  
7-7 giờ 30: Thẩm định cơ sở bán lẻ thuốc từ dược liệu, thuốc cổ truyền.
 * Thành phần: P.NVD, PYT Bến Cát.
 * Địa điểm: PYT Bến Cát.
 Xe:
  
8-Trực, giám sát công tác phòng chống dịch Covid-19 (cả ngày).
 Thành phần: Lãnh đạo, các phòng ban, bộ phận liên quan.
 Địa điểm: Sở Y tế, CDC.
  
9-8 giờ 00: Tiếp công dân.               
 * Thành phần: Bs Phạm Anh Tùng - TP.KHTC.
 * Địa điểm: Phòng Tiếp dân –  TTHC.
  
10-8 giờ 00: Trực Phòng Y tế – Trung tâm Hành chính tỉnh (Cả ngày).
 * Thành phần: Ngô Lê Phương Uyên - BVĐK tỉnh.
 * Địa điểm: Tháp B - Tầng 2 – TTHC tỉnh.
  
Chiều:
  
1-14 giờ 00: Họp Ban soạn thảo và Tổ giúp việc "Đề án cơ chế chính sách đào tạo, bồi dưỡng, đãi ngộ, thu hút nhân lực y tế chất lượng cao tỉnh Bình Dương".
 * Thành phần: Theo QĐ 310/QĐ-SYT ngày 5/4/2021.
 * Địa điểm: Hội trường A - Sở Y tế.
  
Thứ tư 28/4/2021.
Sáng:
  
1-8 giờ 00: Dự Phiên họp UBND tỉnh thường kỳ tháng 4/2021.
 * Thành phần: TS Nguyễn Hồng Chương - GĐ Sở.
 * Địa điểm: Phòng họp A - UBND tỉnh.
  
2-8 giờ 00: Tham gia Đoàn Giám sát của HĐND tỉnh giám sát công tác bầu cử theo Thông báo số 12/TB-ĐGS ngày 13/4/2021 của HĐND tỉnh.
 * Thành phần: Bs Đoàn Thị Hồng Thơm – PGĐ Sở.
 * Địa điểm: UBND huyện Bàu Bàng.
  
3-Trực, giám sát công tác phòng chống dịch Covid-19 (cả ngày).
 Thành phần: Lãnh đạo, các phòng ban, bộ phận liên quan.
 Địa điểm: Sở Y tế, CDC.
  
4-8 giờ 00: Tiếp công dân.               
 * Thành phần: Ds Quách Ái Quốc - TP.NVD.
 * Địa điểm: Phòng Tiếp dân –  TTHC.
  
5-8 giờ 00: Trực Phòng Y tế – Trung tâm Hành chính tỉnh (Cả ngày).
 * Thành phần: Hồ Văn Bình - Ban BVCSSKCB tỉnh.
 * Địa điểm: Tháp B - Tầng 2 – TTHC tỉnh.
  
Chiều:
  
1-13 giờ 30: Dự Đại hội CĐCS BVĐK An Phú.    
 * Thành phần: Đ/C Hồng - CT.CĐNYT.
 * Địa điểm: BVĐK An Phú.  
  
  
  
  
Thứ năm 29/4/2021
Sáng:
  
1-6 giờ 30: Viếng Nghĩa trang Liệt sĩ tỉnh nhân kỷ niệm 46 năm ngày Giải phòng hoàn toàn miền nam, thống nhất đất nước.
 * Thành phần: TS Nguyễn Hồng Chương - GĐ Sở, CT.CĐNYT, Đoàn Thanh niên Sở Y tế.
 * Địa điểm: Nghĩa trang Liệt sĩ tỉnh.
 Xe: Đ/c Hậu.
  
2-8 giờ 30: Trao Quyết định công tác cán bộ.
 * Thành phần: TS Nguyễn Hồng Chương - GĐ Sở, VP.
 * Địa điểm: Trung tâm Pháp Y tỉnh.                      
  
3-8 giờ 00: Họp Hội đồng Giám định Y khoa tỉnh.
 * Thành phần: Bs Cao Thị Bích Thuận - PGĐ Sở.
 * Địa điểm: Trung tâm Giám định Y khoa tỉnh.     
  
4-9 giờ 00: Dự họp mặt kỷ niệm 46 năm ngày Giải phòng hoàn toàn miền nam, thống nhất đất nước; Quốc tế ao động 1/5 và 131 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh.
 * Thành phần: TS Nguyễn Hồng Chương - GĐ Sở.
 * Địa điểm: Trung tâm Hội nghị - Triển lãm tỉnh.
  
5-8 giờ 00: Thẩm định cấp giấy phép hoạt động PKĐk tư nhân.
 * Thành phần: Đại diện BGĐ Sở, P.NVY, BVĐK tỉnh, TT.CSSKSS.
 * Địa điểm: Bắc Tân Uyên.
 Xe:
  
6-8 giờ 00: Thẩm định thực hành tốt cơ sở bán lẻ thuốc.
 * Thành phần: P.NVD, PYT Bàu Bàng.
 * Địa điểm: PYT Bàu Bàng.
 Xe:
  
7-Trực, giám sát công tác phòng chống dịch Covid-19 (cả ngày).
 Thành phần: Lãnh đạo, các phòng ban, bộ phận liên quan.
 Địa điểm: Sở Y tế, CDC.
  
8-8 giờ 00: Tiếp công dân.
 * Thành phần: CN Ngô Trần Đức Hữu – Phó Chánh VP.
 * Địa điểm: Phòng Tiếp dân – TTHC.
          
9-8 giờ 00: Trực Phòng Y tế – Trung tâm Hành chính tỉnh (Cả ngày).
 * Thành phần:  Trần Thị Huệ - BVĐK tỉnh.
 * Địa điểm: Tháp B – Tầng 2 – TTHC tỉnh.
  
Chiều:
  
1-14 giờ 00: Họp BCH Đảng ủy Sở Y tế.
 * Thành phần: BCH Đảng ủy.
 * Địa điểm: Hội trường B – Sở Y tế.
  
Thứ sáu 30/4/2021
Sáng:
  
1-7 giờ 30: Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động ngành y tế nghỉ lễ 30/4 và Quốc tế lao động 1/5.
  
2-Trực, giám sát công tác phòng chống dịch Covid-19 (cả ngày).
 Thành phần: Lãnh đạo, các phòng ban, bộ phận liên quan.
 Địa điểm: Sở Y tế, CDC.

 

Nơi nhận:

- Văn phòng UBND tỉnh;

- Ban QLTN - TTHC tỉnh;

- BGĐ Sở, TT.ĐU, CĐN;

- Các Phòng CN Sở;

- Các Đơn vị trực thuộc (Website SYT);

- Lưu VT, VP (M).

KT.GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

(Đã ký)

Huỳnh Thanh Hà

 

LỊCH LÀM VIỆC SỞ Y TẾ Tuần lễ từ ngày 19/4/2021 đến ngày 23/4/2021Lịch làm việcLỊCH LÀM VIỆC SỞ Y TẾ Tuần lễ từ ngày 19/4/2021 đến ngày 23/4/2021/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
(Lịch này thay thư mời họp)
16/04/2021 21:00NoĐã ban hành

LỊCH LÀM VIỆC SỞ Y TẾ

Tuần lễ từ ngày 19/4/2021 đến ngày 23/4/2021

(Lịch này thay thư mời họp)​

Lich So Y te 19-04 den 23-04-2021.pdf

Thứ hai 19/4/2021:
Sáng:
1-8 giờ 30: Giao ban BGĐ, TT.ĐU, CĐNYT, Trưởng, Phó các phòng CN.
 * Thành phần: BGĐ, TT.ĐU, CĐNYT, Trưởng, Phó các phòng CN.
 * Địa điểm: Hội trường B – Sở Y tế.             
  
2-8 giờ 00: Tham gia đoàn công tác của Thanh tra Bộ Y tế.
 * Thành phần: Ds Phương – Phó Chánh TT (19-24/4).
 * Địa điểm: Theo KH của đoàn TT.              
  
3-Trực, giám sát công tác phòng chống dịch Covid-19 (cả ngày).
 Thành phần: Lãnh đạo, các phòng ban, bộ phận liên quan.
 Địa điểm: Sở Y tế, CDC.
  
4-8 giờ 00: Tiếp công dân.               
 * Thành phần: Bs Trần Tấn Tài - TP.NVY.
 * Địa điểm: Phòng Tiếp dân –  TTHC.          
                                                                        
5-8 giờ 00: Trực Phòng Y tế – Trung tâm Hành chính tỉnh (Cả ngày).
 * Thành phần: TTYT TP.Thủ Dầu Một.
 * Địa điểm: Tháp B – Tầng 2 – TTHC tỉnh.
  
Chiều:
  
1-13 giờ 30: Dự Hội nghị trực tuyến tổng kết công tác đầu tư công năm 2020 và giai đoạn 2016-2020.
 * Thành phần: TS Nguyễn Hồng Chương - GĐ Sở.
 * Địa điểm: Phòng họp A - UBND tỉnh.
  
2-14 giờ 00: Họp Thẩm định Kế hoạch lựa chọn nhà thầu bổ sung mua thuốc dược liệu, thuốc cổ truyền cho các cơ sở y tế năm 2021-2022 và thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà thầu mua dược liệu, vị thuốc cổ truyền cho các cơ sở y tế năm 2021-2022.
 * Thành phần: Bs Huỳnh Thanh Hà - PGĐ Sở, Tổ thẩm định đấu thầu thuốc, đại diện đơn vị mua thuốc tập trung.
 * Địa điểm: BV.YHCT tỉnh.
  
Thứ ba 20/4/2021:
Sáng:
  
1-7 giờ 30: Thanh tra việc thực hiện các quy định pháp luật tại các cơ sở quan trắc môi trường lao động 2021.
 * Thành phần: Thanh tra, Nghiệp vụ Y.
 * Địa điểm: Theo KH.
 Xe: Cá nhân.
  
2-7 giờ 30: Thẩm định phòng khám chuyên khoa.
 * Thành phần: P.NVD, PYT Phú Giáo, Tân Uyên.
 * Địa điểm: Phú Giáo, Tân Uyên.
 Xe:
  
3-Trực, giám sát công tác phòng chống dịch Covid-19 (cả ngày).
 Thành phần: Lãnh đạo, các phòng ban, bộ phận liên quan.
 Địa điểm: Sở Y tế, CDC.
  
4-8 giờ 00: Tiếp công dân.               
 * Thành phần: Bs Phạm Anh Tùng - TP.KHTC.
 * Địa điểm: Phòng Tiếp dân –  TTHC.
  
5-8 giờ 00: Trực Phòng Y tế – Trung tâm Hành chính tỉnh (Cả ngày).
 * Thành phần: BVĐK tỉnh.
 * Địa điểm: Tháp B - Tầng 2 – TTHC tỉnh.
  
Chiều:
  
1-14 giờ 00: Dự cùng Lãnh đạo tỉnh tiếp và làm việc với Đoàn kiểm tra, giám sát của Quốc hội về công tác bảo đảm an ninh trật tự và y tế trong cuộc bầu cử Đại biểu QH và HĐND các cấp.
 * Thành phần: TS Nguyễn Hồng Chương - GĐ Sở.
 * Địa điểm: Hội trường B - Tỉnh ủy.
  
2-14 giờ 00: Họp thống nhất giải quyết kiến nghị xã hội hoá theo hình thức cho thuê đất khu Khám điều trị tại TTYT Thuận An.
 * Thành phần: Bs Huỳnh Thanh Hà - PGĐ Sở, P.KHTC.
 * Địa điểm: Phòng họp 1 – Tầng 1 – TTHC tỉnh.
  
Thứ tư 21/4/2021.
Sáng:
  
1-7 giờ 30, Cán bộ, công chức, viên chức nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương (theo Thông báo số 91/TB-UBND, ngày 06/4/2021 của UBND tỉnh).
  
2-Trực, giám sát công tác phòng chống dịch Covid-19 (cả ngày).
 Thành phần: Lãnh đạo, các phòng ban, bộ phận liên quan.
 Địa điểm: CDC.
  
Thứ năm 22/4/2021
Sáng:
  
1-8 giờ 00: Tiếp, làm việc với Đoàn kiểm toán nhà nước khu vực 4 về công tác môi trường y tế.
 * Thành phần: Bs Huỳnh Thanh Hà - PGĐ Sở, P.NVY, P.KHTC, Thanh tra sở.
 * Địa điểm: Hội trường Sở Y tế.  
  
2-7 giờ 30: Kiểm tra các đơn vị y tế trên địa bàn tỉnh đợt 2.
 * Thành phần: Theo CV số 507/SYT-NVY ngày 5/3/2021 của SYT.
 * Địa điểm: Phú Giáo.
 Xe: Đ/c Hậu.
  
3-8 giờ 00: Hội nghị triển khai kế hoạch thực hiện công tác Dân số - KHHGĐ năm 2021 và sơ kết quý 1 năm 2021.
 * Thành phần: Bs Cao Thị Bích Thuận - PGĐ Sở, P.NVY. 
 * Địa điểm: TT.CSSKSS tỉnh.
  
4-7 giờ 30: Thanh tra việc thực hiện các quy định pháp luật về hành nghề y dược tư nhân đợt 1/2021.
 * Thành phần: Thanh tra, TTKN.
 * Địa điểm: Theo KH.
 Xe: Cá nhân.
  
5-Trực, giám sát công tác phòng chống dịch Covid-19 (cả ngày).
 Thành phần: Lãnh đạo, các phòng ban, bộ phận liên quan.
 Địa điểm: Sở Y tế, CDC.
  
6-8 giờ 00: Tiếp công dân.
 * Thành phần: ThS Nguyễn Bình Minh – Phó Chánh VP.
 * Địa điểm: Phòng Tiếp dân – TTHC.
          
7-8 giờ 00: Trực Phòng Y tế – Trung tâm Hành chính tỉnh (Cả ngày).
 * Thành phần:  BVĐK tỉnh.
 * Địa điểm: Tháp B – Tầng 2 – TTHC tỉnh.
Chiều:
  
  
1-13 giờ 30: Họp Đoàn Giám sát của HĐND theo Thông báo số 12/TB-ĐGS ngày 13/4/2021 của HĐND tỉnh.
 * Thành phần: Bs Đoàn Thị Hồng Thơm – PGĐ Sở.
 * Địa điểm: Hội trường A – HĐND tỉnh.
  
Thứ sáu 23/4/2021
Sáng:
1-7 giờ 30: Dự Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ 3, Khóa XI (theo Công văn số 239-CV/TU, ngày 16/4/2021 của BTV Tỉnh ủy)
 * Thành phần: TS Nguyễn Hồng Chương - TUV, GĐ Sở.
 * Địa điểm: Hội trường B - Tỉnh ủy.
  
2-7 giờ 30: Tập huấn triển khai Nghị định 117/2020/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế.
 * Thành phần: Bs Hùng - Chánh TT.
 * Địa điểm: Ban Chỉ huy QS huyện Phú Giáo.
  
3-7 giờ 30: Hội nghị BCH CĐNYT và Hội nghị sơ kết công đoàn Quý I
 * Thành phần: Theo thư mời.
 * Địa điểm: TT.KSBT tỉnh.
  
4-7 giờ 30: Thẩm định phòng khám Đa khoa Hồng Phúc.
 * Thành phần: P.NVY, BVĐK tỉnh.
 * Địa điểm: Tân Uyên.
 Xe:
  
5-7 giờ 30: Thẩm định cơ sở bán lẻ thuốc đông y, thuốc dược liệu.
 * Thành phần: P.NVD, PYT Dầu Tiếng.
 * Địa điểm: Dầu Tiếng.
 Xe:
  
6-8 giờ 30: Họp đơn vị mua thuốc tập trung.
 * Thành phần: Bs Cao Thị Bích Thuận – PGĐ Sở; các thành viên thuộc Đơn vị mua thuốc tập trung và TK Dược các bệnh viện.
 * Địa điểm: BV.YHCT tỉnh.
  
7-Trực, giám sát công tác phòng chống dịch Covid-19 (cả ngày).
 Thành phần: Lãnh đạo, các phòng ban, bộ phận liên quan.
 Địa điểm: Sở Y tế, CDC.
                              
8-8 giờ 00: Tiếp công dân.               
 * Thành phần: CN Lê Thanh Hải – Thanh tra viên.
 * Địa điểm: Phòng Tiếp dân –  TTHC.          
  
9-8 giờ 00: Trực Phòng Y tế – Trung tâm Hành chính tỉnh (Cả ngày).
 * Thành phần: BVĐK tỉnh.
 * Địa điểm: Tháp B – Tầng 2 – TTHC tỉnh.

 

Nơi nhận:

- Văn phòng UBND tỉnh;

- Ban QLTN - TTHC tỉnh;

- BGĐ Sở, TT.ĐU, CĐN;

- Các Phòng CN Sở;

- Các Đơn vị trực thuộc (Website SYT);

- Lưu VT, VP (M).

KT.GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

(Đã ký)

Huỳnh Thanh Hà

 LỊCH LÀM VIỆC SỞ Y TẾ Tuần lễ từ ngày 12/4/2021 đến ngày 17/4/2021Lịch làm việcLỊCH LÀM VIỆC SỞ Y TẾ Tuần lễ từ ngày 12/4/2021 đến ngày 17/4/2021/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
13/04/2021 10:00NoĐã ban hành

LỊCH LÀM VIỆC SỞ Y TẾ

Tuần lễ từ ngày 12/4/2021 đến ngày 17/4/2021

(Lịch này thay thư mời họp)

Lich So Y te 12-04 den 17-04-2021.pdf

​Thứ hai 12/4/2021:
Sáng:
  
1-Trực, giám sát công tác phòng chống dịch Covid-19 (cả ngày).
 Thành phần: Lãnh đạo, các phòng ban, bộ phận liên quan.
 Địa điểm: Sở Y tế, CDC.
  
2-8 giờ 00: Tiếp công dân.               
 * Thành phần: Bs Trần Tấn Tài - TP.NVY.
 * Địa điểm: Phòng Tiếp dân –  TTHC.          
                                                                        
3-8 giờ 00: Trực Phòng Y tế – Trung tâm Hành chính tỉnh (Cả ngày).
 * Thành phần: Nguyễn Thị Thy - TTYT TP.Thủ Dầu Một.
 * Địa điểm: Tháp B – Tầng 2 – TTHC tỉnh.
  
Thứ ba 13/4/2021:
Sáng:
1-7 giờ 30: Kiểm tra các đơn vị y tế trên địa bàn tỉnh đợt 2.
 * Thành phần: Theo CV số 507/SYT-NVY ngày 5/3/2021 của SYT.
 * Địa điểm: TTYT Thuận An.
 Xe: Đ/c Hậu.
  
2-7 giờ 30: Thanh tra việc thực hiện các quy định pháp luật tại các cơ sở quan trắc môi trường lao động 2021 (13-15/4).
 * Thành phần: Thanh tra, Nghiệp vụ Y.
 * Địa điểm: Thủ Dầu Một, Bến Cát, Dĩ An.
 Xe: Cá nhân.
  
3-7 giờ 30: Thẩm định thực hành tốt cơ sở bán lẻ thuốc.
 * Thành phần: P.NVD, PYT Thuận An
 * Địa điểm: Thuận An
 Xe:
  
4-Trực, giám sát công tác phòng chống dịch Covid-19 (cả ngày).
 Thành phần: Lãnh đạo, các phòng ban, bộ phận liên quan.
 Địa điểm: Sở Y tế, CDC.
  
5-8 giờ 00: Tiếp công dân.               
 * Thành phần: Bs Phạm Anh Tùng - TP.KHTC.
 * Địa điểm: Phòng Tiếp dân –  TTHC.
  
6-8 giờ 00: Trực Phòng Y tế – Trung tâm Hành chính tỉnh (Cả ngày).
 * Thành phần: Ngô Lê Phương Uyên - BVĐK tỉnh.
 * Địa điểm: Tháp B - Tầng 2 – TTHC tỉnh.
Chiều:
1-13 giờ 30: Dự Hội nghị tổng kết 5 năm thực hiện phong trào thi đua đảm bảo trật tự ATGT và cuộc vận động xây dựng phong trào "Văn hóa giao thông với bình yên sông nước" giai đoạn 2016-2020; triển khai phương hướng, nhiệm vụ giai đoạn 2021-2025
 * Thành phần: TS Nguyễn Hồng Chương - GĐ Sở.
 * Địa điểm: Hội trường B - Tỉnh ủy.
  
Thứ tư 14/4/2021.
Sáng:
  
1-8 giờ 00: Thẩm định Kế hoạch lựa chọn nhà thầu bổ sung mua thuốc dược liệu, thuốc cổ truyền cho các cơ sở y tế năm 2021-2022 và thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà thầu mua dược liệu, vị thuốc cổ truyền cho các cơ sở y tế năm 2021-2022.
 * Thành phần: Bs Huỳnh Thanh Hà - PGĐ Sở, Tổ thẩm định đấu thầu thuốc, đại diện đơn vị mua thuốc tập trung.
 * Địa điểm: BV.YHCT tỉnh.
  
2-8 giờ 00: Tham gia Đoàn công tác của tỉnh thăm người khuyết tật thuộc huyện Bàu Bàng.
 * Thành phần: Bs Cao Thị Bích Thuận - PGĐ Sở.
 * Địa điểm: Bàu Bàng.
 Xe: Sở LĐTBXH.
  
3-7 giờ 30: Tham gia lớp bồi dưỡng kiến thức QLNN chuyên viên chính.
 * Thành phần: Bs Đoàn Thị Hồng Thơm - PGĐ Sở.
 * Địa điểm: Trường Chính trị tỉnh (14/4 - 16/4).
  
4-7 giờ 30: Kiểm tra các đơn vị y tế trên địa bàn tỉnh đợt 2.
 * Thành phần: Theo CV số 507/SYT-NVY ngày 5/3/2021 của SYT.
 * Địa điểm: TTYT Dĩ An.
 Xe: Đ/c Hậu.
  
5-Trực, giám sát công tác phòng chống dịch Covid-19 (cả ngày).
 Thành phần: Lãnh đạo, các phòng ban, bộ phận liên quan.
 Địa điểm: Sở Y tế, CDC.
  
6-8 giờ 00: Tiếp công dân.
 * Thành phần: Ds Quách Ái Quốc - TP.NVD.
 * Địa điểm: Phòng Tiếp dân – TTHC.
  
7-8 giờ 00: Trực Phòng Y tế – Trung tâm Hành chính tỉnh (Cả ngày).
 * Thành phần: Nguyễn Thị Mỹ Yến - Ban BVSKCB tỉnh.
 * Địa điểm: Tháp B – Tầng 2 – TTHC tỉnh.
  
Chiều:
  
1-15 giờ 00: Công bố Quyết định Thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về đăng ký, lưu hành, quản lý chất lượng thuốc, nguyên liệu làm thuốc, mỹ phẩm tại một số cơ sở sản xuất, nhập khẩu, kinh doanh có liên quan trên địa bàn tỉnh Bình Dương.
 * Thành phần: Thanh tra Bộ, Lãnh đạo Sở, Thanh tra và lãnh đạo các cơ sở sản xuất, kinh doanh thuốc, mỹ phẩm.
 * Địa điểm: Phòng họp Tầng 1, tháp B, TTHC.
  
Thứ năm 15/4/2021
Sáng:
1-7 giờ 30: Dự Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ 3, Khóa XI
 * Thành phần: TS Nguyễn Hồng Chương - TUV, GĐ Sở.
 * Địa điểm: Hội trường B - Tỉnh ủy.
  
2-7 giờ 30: Hội nghị thông tin thời sự Quý 1/2021.
 * Thành phần: Theo Thông báo số 17-TB/ĐUK ngày 6/4/2021.
 * Địa điểm: Trung tâm Hội nghị & Triển lãm tỉnh.
  
3-8 giờ 00: Họp Hội đồng Giám định Y khoa tỉnh (cả ngày).
 * Thành phần: Bs Cao Thị Bích Thuận - PGĐ Sở.
 * Địa điểm: TT.Giám định Y khoa tỉnh.
  
4-7 giờ 30: Kiểm tra các đơn vị y tế trên địa bàn tỉnh đợt 2.
 * Thành phần: Theo CV số 507/SYT-NVY ngày 5/3/2021 của SYT.
 * Địa điểm: BVĐK Vạn Phúc 2.
 Xe: Đ/c Hậu.
  
5-7 giờ 30: Thẩm định thực hành tốt cơ sở bán lẻ thuốc.
 * Thành phần: P.NVD, PYT Thủ Dầu Một.
 * Địa điểm: Thủ Dầu Một.
 Xe:
  
6-Trực, giám sát công tác phòng chống dịch Covid-19 (cả ngày).
 Thành phần: Lãnh đạo, các phòng ban, bộ phận liên quan.
 Địa điểm: Sở Y tế, CDC.
  
7-8 giờ 00: Tiếp công dân.
 * Thành phần: TS Nguyễn Hồng Chương - GĐ Sở, ThS Minh - PCVP.
 * Địa điểm: Phòng Tiếp dân – TTHC.
          
8-8 giờ 00: Trực Phòng Y tế – Trung tâm Hành chính tỉnh (Cả ngày).
 * Thành phần:  Vũ Thị Thanh Tâm - BVĐK tỉnh.
 * Địa điểm: Tháp B – Tầng 2 – TTHC tỉnh.
  
Chiều:
  
1-13 giờ 30: Dự Hội nghị trực tuyến tổng kết công tác đầu tư công năm 2020 và giai đoạn 2016-2020.
 * Thành phần: TS Nguyễn Hồng Chương - GĐ Sở.
 * Địa điểm: Phòng họp A - UBND tỉnh.
  
2-13 giờ 30: Dự Hội nghị phòng chống HIV/AIDS
 * Thành phần: Bs Huỳnh Thanh Hà - PGĐ Sở chủ trì.
 * Địa điểm: Ks BCONS - Bạch Đằng, P. Phú Cường.
  
Thứ sáu 16/4/2021
Sáng:
  
1-8 giờ 00: Dự Hội thảo về nhân lực Y tế dự phòng.
 * Thành phần: Bs Huỳnh Thanh Hà - PGĐ Sở, Lãnh đạo TT.KSBT.
 * Địa điểm: Hà Nội.
  
2-7 giờ 30: Tập huấn triển khai Nghị định 117/2020/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế.
 * Thành phần: Bs Hùng - Chánh TT.
 * Địa điểm: HT C. Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện Bàu Bàng.
  
3-7 giờ 30: Kiểm tra các đơn vị y tế trên địa bàn tỉnh đợt 2.
 * Thành phần: Theo CV số 507/SYT-NVY ngày 5/3/2021 của SYT.
 * Địa điểm: TTYT Phú Giáo.
 Xe: Đ/c Hậu.
  
4-Trực, giám sát công tác phòng chống dịch Covid-19 (cả ngày).
 Thành phần: Lãnh đạo, các phòng ban, bộ phận liên quan.
 Địa điểm: Sở Y tế, CDC.
                              
5-8 giờ 00: Tiếp công dân.               
 * Thành phần: Ds Phạm Tiến Phương - Phó Chánh TT.
 * Địa điểm: Phòng Tiếp dân –  TTHC.          
  
6-8 giờ 00: Trực Phòng Y tế – Trung tâm Hành chính tỉnh (Cả ngày).
 * Thành phần: Trần Nữ Tường Vi - BVĐK tỉnh.
 * Địa điểm: Tháp B – Tầng 2 – TTHC tỉnh.
  
  
  
Thứ bảy 17/4/2021
Sáng: 
1-7 giờ 30: Thẩm định PKĐK.
 * Thành phần: P.NVY.
 * Địa điểm: Thủ Dầu Một.
 Xe: Đ/c Hậu.

 

Nơi nhận:

- Văn phòng UBND tỉnh;

- Ban QLTN - TTHC tỉnh;

- BGĐ Sở, TT.ĐU, CĐN;

- Các Phòng CN Sở;

- Các Đơn vị trực thuộc (Website SYT);

- Lưu VT, VP (M).

KT.GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

(Đã ký)

Huỳnh Thanh Hà

 

 

(DỰ THẢO) LỊCH LÀM VIỆC SỞ Y TẾ Tuần lễ từ ngày 12/4/2021 đến ngày 16/4/2021Lịch làm việc(DỰ THẢO) LỊCH LÀM VIỆC SỞ Y TẾ Tuần lễ từ ngày 12/4/2021 đến ngày 16/4/2021/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
(Lịch này thay thư mời họp)
09/04/2021 17:00NoĐã ban hành

(DỰ THẢO) LỊCH LÀM VIỆC SỞ Y TẾ

Tuần lễ từ ngày 12/4/2021 đến ngày 16/4/2021

(Lịch này thay thư mời họp)

SOYTE.signed.pdf

​Thứ hai 12/4/2021:
Sáng:
  
1-Trực, giám sát công tác phòng chống dịch Covid-19 (cả ngày).
 Thành phần: Lãnh đạo, các phòng ban, bộ phận liên quan.
 Địa điểm: Sở Y tế, CDC.
  
2-8 giờ 00: Tiếp công dân.               
 * Thành phần: Bs Trần Tấn Tài - TP.NVY.
 * Địa điểm: Phòng Tiếp dân –  TTHC.          
                                                                        
3-8 giờ 00: Trực Phòng Y tế – Trung tâm Hành chính tỉnh (Cả ngày).
 * Thành phần: Nguyễn Thị Thy - TTYT TP.Thủ Dầu Một.
 * Địa điểm: Tháp B – Tầng 2 – TTHC tỉnh.
  
Thứ ba 13/4/2021:
Sáng:
1-7 giờ 30: Kiểm tra các đơn vị y tế trên địa bàn tỉnh đợt 2.
 * Thành phần: Theo CV số 507/SYT-NVY ngày 5/3/2021 của SYT.
 * Địa điểm: TTYT Thuận An.
 Xe: Đ/c Hậu.
  
2-7 giờ 30: Thanh tra việc thực hiện các quy định pháp luật tại các cơ sở quan trắc môi trường lao động 2021 (13-15/4).
 * Thành phần: Thanh tra, Nghiệp vụ Y.
 * Địa điểm: Thủ Dầu Một, Bến Cát, Dĩ An.
 Xe: Cá nhân.
  
3-7 giờ 30: Thẩm định thực hành tốt cơ sở bán lẻ thuốc.
 * Thành phần: P.NVD, PYT Thuận An
 * Địa điểm: Thuận An
 Xe:
  
4-Trực, giám sát công tác phòng chống dịch Covid-19 (cả ngày).
 Thành phần: Lãnh đạo, các phòng ban, bộ phận liên quan.
 Địa điểm: Sở Y tế, CDC.
  
5-8 giờ 00: Tiếp công dân.               
 * Thành phần: Bs Phạm Anh Tùng - TP.KHTC.
 * Địa điểm: Phòng Tiếp dân –  TTHC.
  
6-8 giờ 00: Trực Phòng Y tế – Trung tâm Hành chính tỉnh (Cả ngày).
 * Thành phần: Ngô Lê Phương Uyên - BVĐK tỉnh.
 * Địa điểm: Tháp B - Tầng 2 – TTHC tỉnh.
Chiều:
1-14 giờ 00: Dự Hội nghị tổng kết 5 năm thực hiện phong trào thi đua đảm bảo trật tự ATGT và cuộc vận động xây dựng phong trào "Văn hóa giao thông với bình yên sông nước" giai đoạn 2016-2020; triển khai phương hướng, nhiệm vụ giai đoạn 2021-2025
 * Thành phần: TS Nguyễn Hồng Chương - GĐ Sở.
 * Địa điểm: Hội trường B - Tỉnh ủy.
  
Thứ tư 14/4/2021.
Sáng:
  
1-7 giờ 30: Kiểm tra các đơn vị y tế trên địa bàn tỉnh đợt 2.
 * Thành phần: Theo CV số 507/SYT-NVY ngày 5/3/2021 của SYT.
 * Địa điểm: TTYT Dĩ An.
 Xe: Đ/c Hậu.
  
2-Trực, giám sát công tác phòng chống dịch Covid-19 (cả ngày).
 Thành phần: Lãnh đạo, các phòng ban, bộ phận liên quan.
 Địa điểm: Sở Y tế, CDC.
  
3-8 giờ 00: Tiếp công dân.
 * Thành phần: Ds Quách Ái Quốc - TP.NVD.
 * Địa điểm: Phòng Tiếp dân – TTHC.
  
4-8 giờ 00: Trực Phòng Y tế – Trung tâm Hành chính tỉnh (Cả ngày).
 * Thành phần: Nguyễn Thị Mỹ Yến - Ban BVSKCB tỉnh.
 * Địa điểm: Tháp B – Tầng 2 – TTHC tỉnh.
Chiều:
1-15 giờ 00: Công bố Quyết định Thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về đăng ký, lưu hành, quản lý chất lượng thuốc, nguyên liệu làm thuốc, mỹ phẩm tại một số cơ sở sản xuất, nhập khẩu, kinh doanh có liên quan trên địa bàn tỉnh Bình Dương.
 * Thành phần: Thanh tra Bộ, Lãnh đạo Sở, Thanh tra, Nghiệp vụ Dược và lãnh đạo các cơ sở sản xuất, kinh doanh thuốc, mỹ phẩm
 * Địa điểm: Phòng họp tầng 1, tháp B
  
Thứ năm 15/4/2021
Sáng:
1-7 giờ 30: Dự Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ 3, Khóa XI
 * Thành phần: TS Nguyễn Hồng Chương - TUV, GĐ Sở.
 * Địa điểm: Hội trường B - Tỉnh ủy.
  
2-7 giờ 30: Hội nghị thông tin thời sự Quý 1/2021.
 * Thành phần: Theo Thông báo số 17-TB/ĐUK ngày 6/4/2021.
 * Địa điểm: Trung tâm Hội nghị & Triển lãm tỉnh.
  
3-8 giờ 00: Họp Hội đồng Giám định Y khoa tỉnh (cả ngày).
 * Thành phần: Bs Cao Thị Bích Thuận - PGĐ Sở.
 * Địa điểm: TT.Giám định Y khoa tỉnh.
  
4-7 giờ 30: Kiểm tra các đơn vị y tế trên địa bàn tỉnh đợt 2.
 * Thành phần: Theo CV số 507/SYT-NVY ngày 5/3/2021 của SYT.
 * Địa điểm: BVĐK Vạn Phúc 2.
 Xe: Đ/c Hậu.
  
5-7 giờ 30: Thẩm định thực hành tốt cơ sở bán lẻ thuốc.
 * Thành phần: P.NVD, PYT Thủ Dầu Một.
 * Địa điểm: Thủ Dầu Một.
 Xe:
  
6-Trực, giám sát công tác phòng chống dịch Covid-19 (cả ngày).
 Thành phần: Lãnh đạo, các phòng ban, bộ phận liên quan.
 Địa điểm: Sở Y tế, CDC.
  
7-8 giờ 00: Tiếp công dân.
 * Thành phần: TS Nguyễn Hồng Chương - GĐ Sở, ThS Minh - PCVP.
 * Địa điểm: Phòng Tiếp dân – TTHC.
          
8-8 giờ 00: Trực Phòng Y tế – Trung tâm Hành chính tỉnh (Cả ngày).
 * Thành phần:  Vũ Thị Thanh Tâm - BVĐK tỉnh.
 * Địa điểm: Tháp B – Tầng 2 – TTHC tỉnh.
Chiều:
1-13 giờ 30: Dự Hội nghị trực tuyến tổng kết công tác đầu tư công năm 2020 và giai đoạn 2016-2020.
 * Thành phần: TS Nguyễn Hồng Chương - GĐ Sở.
 * Địa điểm: Phòng họp A - UBND tỉnh.
  
Thứ sáu 16/4/2021
Sáng:
  
1-8 giờ 00: Thẩm định Kế hoạch lựa chọn nhà thầu bổ sung mua thuốc dược liệu, thuốc cổ truyền cho các cơ sở y tế năm 2021-2022 và thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà thầu mua dược liệu, vị thuốc cổ truyền cho các cơ sở y tế năm 2021-2022.
 * Thành phần: Bs Huỳnh Thanh Hà - PGĐ Sở, Tổ thẩm định đấu thầu thuốc, đại diện đơn vị mua thuốc tập trung.
 * Địa điểm: BV.YHCT tỉnh.
  
2-7 giờ 30: Tập huấn triển khai Nghị định 117/2020/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế.
 * Thành phần: Bs Hùng - Chánh TT.
 * Địa điểm: HT C. Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện Bàu Bàng.
  
3-7 giờ 30: Kiểm tra các đơn vị y tế trên địa bàn tỉnh đợt 2.
 * Thành phần: Theo CV số 507/SYT-NVY ngày 5/3/2021 của SYT.
 * Địa điểm: TTYT Phú Giáo.
 Xe: Đ/c Hậu.
  
4-Trực, giám sát công tác phòng chống dịch Covid-19 (cả ngày).
 Thành phần: Lãnh đạo, các phòng ban, bộ phận liên quan.
 Địa điểm: Sở Y tế, CDC.
                              
5-8 giờ 00: Tiếp công dân.               
 * Thành phần: Ds Phạm Tiến Phương - Phó Chánh TT.
 * Địa điểm: Phòng Tiếp dân –  TTHC.          
  
6-8 giờ 00: Trực Phòng Y tế – Trung tâm Hành chính tỉnh (Cả ngày).
 * Thành phần: Trần Nữ Tường Vi - BVĐK tỉnh.
 * Địa điểm: Tháp B – Tầng 2 – TTHC tỉnh.
  

 

Nơi nhận:

- Văn phòng UBND tỉnh;

- Ban QLTN - TTHC tỉnh;

- BGĐ Sở, TT.ĐU, CĐN;

- Các Phòng CN Sở;

- Các Đơn vị trực thuộc (Website SYT);

- Lưu VT, VP (M).

GIÁM ĐỐC

 

 

(DỰ THẢO) LỊCH LÀM VIỆC SỞ Y TẾ  Tuần lễ từ ngày 05/4/2021 đến ngày 11/4/2021Lịch làm việc(DỰ THẢO) LỊCH LÀM VIỆC SỞ Y TẾ  Tuần lễ từ ngày 05/4/2021 đến ngày 11/4/2021/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
(Lịch này thay thư mời họp)
05/04/2021 10:00NoĐã ban hành

(DỰ THẢO) LỊCH LÀM VIỆC SỞ Y TẾ

Tuần lễ từ ngày 05/4/2021 đến ngày 11/4/2021

(Lịch này thay thư mời họp)

Lich So Y te 05-04 den 09-04-2021.pdf

Thứ hai 05/4/2021:​
Sáng:
  
1-8 giờ 30: Họp cơ quan Sở Y tế.
 * Thành phần: Toàn thể CBCC Sở Y tế.
 * Địa điểm: Hội trường B - Sở Y tế.
  
2-Trực, giám sát công tác phòng chống dịch Covid-19 (cả ngày).
 Thành phần: Lãnh đạo, các phòng ban, bộ phận liên quan.
 Địa điểm: Sở Y tế, CDC.
  
3-8 giờ 00: Tiếp công dân.                 
 * Thành phần: Bs Trần Tấn Tài - TP.NVY.
 * Địa điểm: Phòng Tiếp dân –  TTHC.            
                                                                        
4-8 giờ 00: Trực Phòng Y tế – Trung tâm Hành chính tỉnh (Cả ngày).
 * Thành phần: Võ Văn Hải - TTYT TP.Thủ Dầu Một.
 * Địa điểm: Tháp B – Tầng 2 – TTHC tỉnh.
  
Chiều:
1-14 giờ 00: Thẩm định xếp hạng BVĐK tỉnh.
 * Thành phần: Theo QĐ số 44/QĐ-SYT ngày 14/1/2021
 * Địa điểm: BVĐK tỉnh.
  
Thứ ba 06/4/2021:
Sáng:
1-7 giờ 30: Kiểm tra các đơn vị y tế trên địa bàn tỉnh đợt 2.
 * Thành phần: Theo CV số 507/SYT-NVY ngày 5/3/2021 của SYT.
 * Địa điểm: TTYT Bến Cát.
 Xe: Đ/c Hậu.
  
2-7 giờ 30: Thanh tra các cơ sở sản xuất kinh doanh trang thiết bị y tế năm 2021(từ ngày 06/04 đến 08/04).
 * Thành phần: Thanh tra, Nghiệp vụ Y, Cục QLTT.
 * Địa điểm: Thuận An, Bến Cát, Dĩ An.
 Xe: Cá nhân.
  
3-Trực, giám sát công tác phòng chống dịch Covid-19 (cả ngày).
 Thành phần: Lãnh đạo, các phòng ban, bộ phận liên quan.
 Địa điểm: Sở Y tế, CDC.
  
4-8 giờ 00: Tiếp công dân.                 
 * Thành phần: Bs Phạm Anh Tùng - TP.KHTC.
 * Địa điểm: Phòng Tiếp dân –  TTHC.
  
5-8 giờ 00: Trực Phòng Y tế – Trung tâm Hành chính tỉnh (Cả ngày).
 * Thành phần: Vũ Phương Thảo - BVĐK tỉnh.
 * Địa điểm: Tháp B - Tầng 2 – TTHC tỉnh.
  
Thứ tư 07/4/2021.
Sáng:
  
1-8 giờ 00: Dự Hội nghị tổng kết phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc, phong trào toàn dân phòng cháy, chữa cháy năm 2020; triển khai nhiệm vụ năm 2021.
 * Thành phần: Bs Huỳnh Thanh Hà – PGĐ Sở.
 * Địa điểm: Hội trường A - Công an tỉnh.
  
2-7 giờ 30: Tham gia sát hạch, phỏng vấn xét tuyển viên chức y tế.
 * Thành phần: Bs Hùng - CVP, ThS Hiền, CN Hữu, Ds Phương, ThS Hiếu, Cn Hậu; Bs Tân - GĐ.BVĐK tỉnh, Bs Hương - PGĐ BVĐK tỉnh.
 * Địa điểm: Trường ĐH Thủ Dầu Một (Từ ngày 7/4-9/4).
  
3-7 giờ 30: Tham gia học lớp bồi dưỡng CCLLCT (7/4-14/4).
 * Thành phần: Bs Hồng - CT.CĐNYT.
 * Địa điểm: Trường Chính trị
  
4-8 giờ 00: Thẩm định PKĐKKV An Bình, Dĩ An; TTYT Bàu Bàng
 * Thành phần: Phòng NVY, Phòng Y tế Dĩ An.
 * Địa điểm: PKĐKKV An Bình Dĩ An, Bàu Bàng.
 Xe: Đ/c Hậu.
  
5-7 giờ 30: Thẩm định cơ sở bán lẻ thuốc.
 * Thành phần: P.NVD, PYT Dĩ An
 * Địa điểm: Dĩ An.
 Xe:
  
6-Trực, giám sát công tác phòng chống dịch Covid-19 (cả ngày).
 Thành phần: Lãnh đạo, các phòng ban, bộ phận liên quan.
 Địa điểm: Sở Y tế, CDC.
  
7-8 giờ 00: Tiếp công dân.
 * Thành phần: Ds Quách Ái Quốc - TP.NVD.
 * Địa điểm: Phòng Tiếp dân – TTHC.
  
  
8-8 giờ 00: Trực Phòng Y tế – Trung tâm Hành chính tỉnh (Cả ngày).
 * Thành phần: Hồ Văn Bình - Ban BVSKCB tỉnh.
 * Địa điểm: Tháp B – Tầng 2 – TTHC tỉnh.
  
Thứ năm 08/4/2021
Sáng:
  
1-8 giờ 00: Xét duyệt quyết toán thu chi NSNN năm 2020.
 * Thành phần: Đại diện BGĐ Sở, Phòng KHTC.
 * Địa điểm: Chi cục DS-KHHGĐ.
  
2-Trực, giám sát công tác phòng chống dịch Covid-19 (cả ngày).
 Thành phần: Lãnh đạo, các phòng ban, bộ phận liên quan.
 Địa điểm: Sở Y tế, CDC.
  
3-8 giờ 00: Tiếp công dân.
 * Thành phần: ThS Nguyễn Bình Minh - Phó Chánh VP.
 * Địa điểm: Phòng Tiếp dân – TTHC.
          
4-8 giờ 00: Trực Phòng Y tế – Trung tâm Hành chính tỉnh (Cả ngày).
 * Thành phần:  Trần Thị Thùy Trang - BVĐK tỉnh.
 * Địa điểm: Tháp B – Tầng 2 – TTHC tỉnh.
  
Thứ sáu 09/4/2021
Sáng:
  
1-8 giờ 00: Thẩm định PKĐK Đại lộ Bình Dương.
 * Thành phần: Bs Cao Thị Bích Thuận - PGĐ Sở, Phòng NVY, BVĐK tỉnh, TTCSSKSS, Phòng Y tế Thuận An
 * Địa điểm: Thuận An.
 Xe: Đ/c Hậu.
  
2-8 giờ 00: Dự Hội nghị chuyên đề công tác nữ công.
 * Thành phần: Đ/c Hồng, Giang, BNC CĐNYT, đại diện BNC CĐCS có từ 100 nữ đoàn viên trở lên.
 * Địa điểm: Trung tâm VHLĐ tỉnh (KDC Viet-Sing, An Phú)
  
3-7 giờ 30: Thẩm định cơ sở bán lẻ thuốc.
 * Thành phần: P.NVD, PYT Phú Giáo
 * Địa điểm: Phú Giáo.
 Xe:
  
4-Trực, giám sát công tác phòng chống dịch Covid-19 (cả ngày).
 Thành phần: Lãnh đạo, các phòng ban, bộ phận liên quan.
 Địa điểm: Sở Y tế, CDC.
                              
5-8 giờ 00: Tiếp công dân.                 
 * Thành phần: Ds Phạm Tiến Phương - Phó Chánh TT.
 * Địa điểm: Phòng Tiếp dân –  TTHC.            
  
6-8 giờ 00: Trực Phòng Y tế – Trung tâm Hành chính tỉnh (Cả ngày).
 * Thành phần: Nguyễn Thị Nguyệt - BVĐK tỉnh.
 * Địa điểm: Tháp B – Tầng 2 – TTHC tỉnh.
  
Chủ nhật 11/4/2021
Sáng:
  
1-7 giờ 30: Tập huấn triển khai Nghị định 117/2020/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế.
 * Thành phần: Bs Hùng - Chánh TT.
 * Địa điểm: Hội trường UBND thị trấn Dầu Tiếng, huyện Dầu Tiếng.
  

 

Nơi nhận:

- Văn phòng UBND tỉnh;

- Ban QLTN - TTHC tỉnh;

- BGĐ Sở, TT.ĐU, CĐN;

- Các Phòng CN Sở;

- Các Đơn vị trực thuộc (Website SYT);

- Lưu VT, VP (M).

GIÁM ĐỐC

 

 

LỊCH LÀM VIỆC SỞ Y TẾ Tuần lễ từ ngày 29/3/2021 đến ngày 03/4/2021Lịch làm việcLỊCH LÀM VIỆC SỞ Y TẾ Tuần lễ từ ngày 29/3/2021 đến ngày 03/4/2021/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
(Lịch này thay thư mời họp)
29/03/2021 14:00NoĐã ban hành

LỊCH LÀM VIỆC SỞ Y TẾ

Tuần lễ từ ngày 29/3/2021 đến ngày 03/4/2021

(Lịch này thay thư mời họp)

Lich So Y te 29-03 den 03-04-2021.pdf


Thứ hai 29/03/2021:​
Sáng:
  
1-9 giờ 30: Dự cùng lãnh đạo tỉnh làm việc với Đoàn Kiểm toán nhà nước.
 * Thành phần: TS Nguyễn Hồng Chương - GĐ Sở, CN Cường - KTT.
 * Địa điểm: Phòng họp A - UBND tỉnh.
  
2-Trực, giám sát công tác phòng chống dịch Covid-19 (cả ngày).
 Thành phần: Lãnh đạo, các phòng ban, bộ phận liên quan.
 Địa điểm: Sở Y tế, CDC.
  
3-8 giờ 00: Tiếp công dân.               
 * Thành phần: Bs Trần Tấn Tài - TP.NVY.
 * Địa điểm: Phòng Tiếp dân –  TTHC.          
                                                                        
4-8 giờ 00: Trực Phòng Y tế – Trung tâm Hành chính tỉnh (Cả ngày).
 * Thành phần: TTYT TP.Thủ Dầu Một.
 * Địa điểm: Tháp B – Tầng 2 – TTHC tỉnh.
  
Chiều:
1-14 giờ 00: Họp Hội đồng xét cấp Chứng chỉ hành nghề Y
 * Thành phần: Theo QĐ số 271/QĐ-SYT ngày 14/3/2018
 * Địa điểm: Hội trường A, Sở Y tế.
  
Thứ ba 30/03/2021:
Sáng:
  
1-8 giờ 00: Hội nghị Tổng kết công tác năm 2020, sơ kết công tác 3 tháng đầu năm 2021 Ngành Y tế Bình Dương.
 * Thành phần: Theo CV số 643/SYT-KHTC ngày 24/3/2021 của SYT và khách mời (có thư mời riêng).
 * Địa điểm: Hội trường - Trường Cao đẳng Y tế Bình Dương.
  
2-8 giờ 00: Họp giao ban các Cụm thuộc Đảng ủy khối CQ.
 * Thành phần: Bs Hùng - PBT ĐU, CVP.
 * Địa điểm: Trường Cao đẳng Việt - Hàn.
  
3-Trực, giám sát công tác phòng chống dịch Covid-19 (cả ngày).
 Thành phần: Lãnh đạo, các phòng ban, bộ phận liên quan.
 Địa điểm: Sở Y tế, CDC.
  
4-8 giờ 00: Tiếp công dân.               
 * Thành phần: Bs Phạm Anh Tùng - TP.KHTC.
 * Địa điểm: Phòng Tiếp dân –  TTHC.
  
5-8 giờ 00: Trực Phòng Y tế – Trung tâm Hành chính tỉnh (Cả ngày).
 * Thành phần: BVĐK tỉnh.
 * Địa điểm: Tháp B – Tầng 2 – TTHC tỉnh.
  
Chiều:
1-14 giờ 00: Họp Ban chỉ đạo các hoạt động thanh thiếu nhi sơ kết hoạt động năm 2020, triển khai nhiệm vụ năm 2021.
 * Thành phần: Bs Cao Thị Bích Thuận – PGĐ Sở (TV.BCĐ).
 * Địa điểm: Phòng họp A – UBND tỉnh.
  
Thứ tư 31/03/2021.
Sáng:
  
1-7 giờ 30: Kiểm tra các đơn vị y tế trên địa bàn tỉnh đợt 2.
 * Thành phần: Theo CV số 507/SYT-NVY ngày 5/3/2021 của SYT.
 * Địa điểm: TTYT Dầu Tiếng.
 Xe: Đ/c Hậu.
  
2-8 giờ 00: Xét duyệt quyết toán thu chi NSNN năm 2020.
 * Thành phần: Đại diện BGĐ Sở, Phòng KHTC.
 * Địa điểm: BVĐK tỉnh.
  
3-7 giờ 30: Thanh tra các cơ sở sản xuất kinh doanh trang thiết bị y tế năm 2021(từ ngày 31/03 đến 01/04).
 * Thành phần: Thanh tra, Nghiệp vụ Y, Cục QLTT.
 * Địa điểm: Bàu Bàng.
 Xe: Cá nhân.
  
4-Trực, giám sát công tác phòng chống dịch Covid-19 (cả ngày).
 Thành phần: Lãnh đạo, các phòng ban, bộ phận liên quan.
 Địa điểm: Sở Y tế, CDC.
  
5-8 giờ 00: Tiếp công dân.
 * Thành phần: Ds Quách Ái Quốc - TP.NVD.
 * Địa điểm: Phòng Tiếp dân – TTHC.
  
6-8 giờ 00: Trực Phòng Y tế – Trung tâm Hành chính tỉnh (Cả ngày).
 * Thành phần: Ban BVSKCB tỉnh.
 * Địa điểm: Tháp B – Tầng 2 – TTHC tỉnh.
  
  
Thứ năm 01/04/2021
Sáng:
  
1-7 giờ 30: Kiểm tra các đơn vị y tế trên địa bàn tỉnh đợt 2.
 * Thành phần: Theo CV số 507/SYT-NVY ngày 5/3/2021 của SYT.
 * Địa điểm: TTYT TX Tân Uyên.
 Xe: Đ/c Hậu.
  
2-8 giờ 00: Họp Hội đồng Giám định Y khoa tỉnh.
 * Thành phần: Bs Cao Thị Bích Thuận - PGĐ Sở.
 * Địa điểm: TT.GĐYK.
  
3-8 giờ 00: Xét duyệt quyết toán thu chi NSNN năm 2020.
 * Thành phần: Đại diện BGĐ Sở, Phòng KHTC.
 * Địa điểm: BVĐK tỉnh.
  
4-Trực, giám sát công tác phòng chống dịch Covid-19 (cả ngày).
 Thành phần: Lãnh đạo, các phòng ban, bộ phận liên quan.
 Địa điểm: Sở Y tế, CDC.
  
5-8 giờ 00: Tiếp công dân.
 * Thành phần: ThS Nguyễn Bình Minh - Phó Chánh VP.
 * Địa điểm: Phòng Tiếp dân – TTHC.
          
6-8 giờ 00: Trực Phòng Y tế – Trung tâm Hành chính tỉnh (Cả ngày).
 * Thành phần:  BVĐK tỉnh.
 * Địa điểm: Tháp B – Tầng 2 – TTHC tỉnh.
  
Thứ sáu 02/04/2021
Sáng:
  
1-8 giờ 00: Hội nghị sơ kết 5 năm - Chương trình phối hợp công tác dân vận giai đoạn 2016-2020 với Ban dân vận Tỉnh ủy Bình Dương.
 * Thành phần: TS Nguyễn Hồng Chương - GĐ Sở, CĐNYT, Trưởng các PCN, Giám đốc các đơn vị trực thuộc; Phòng Y tế huyện, thị, tp.
 * Địa điểm: Hội trường - Công ty Xổ số kiến thiết.
  
2-8 giờ 00: Họp BCĐ Phục vụ bầu cử đại biểu quốc hội và HĐND các cấp
 * Thành phần: Theo QĐ 283/QĐ-SYT ngày 22/3/2021 của Sở Y tế
 * Địa điểm: TT.KSBT tỉnh.
  
3-7 giờ 30: Thẩm định cơ sở bán lẻ thuốc.
 * Thành phần: P.NVD, PYT Bến Cát
 * Địa điểm: Bến Cát.
 Xe:
  
4-Trực, giám sát công tác phòng chống dịch Covid-19 (cả ngày).
 Thành phần: Lãnh đạo, các phòng ban, bộ phận liên quan.
 Địa điểm: Sở Y tế, CDC.
                              
5-8 giờ 00: Tiếp công dân.               
 * Thành phần: Ds Phạm Tiến Phương - Phó Chánh TT.
 * Địa điểm: Phòng Tiếp dân –  TTHC.          
  
6-8 giờ 00: Trực Phòng Y tế – Trung tâm Hành chính tỉnh (Cả ngày).
 * Thành phần: BVĐK tỉnh.
 * Địa điểm: Tháp B – Tầng 2 – TTHC tỉnh.
  
Thứ bảy 03/04/2021
Sáng:
  
1-8 giờ 00: Tập huấn triển khai Nghị định 117/2020/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế.
 * Thành phần: Bs Hùng - Chánh TT.
 * Địa điểm: Hội trường Ban Chỉ huy quân sự thị xã Bến Cát.
  

 

Nơi nhận:

- Văn phòng UBND tỉnh;

- Ban QLTN - TTHC tỉnh;

- BGĐ Sở, TT.ĐU, CĐN;

- Các Phòng CN Sở;

- Các Đơn vị trực thuộc (Website SYT);

- Lưu VT, VP (M).

KT. GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

(Đã ký)

Huỳnh Thanh Hà

 

 

LỊCH LÀM VIỆC SỞ Y TẾ Tuần lễ từ ngày 22/3/2021 đến ngày 28/03/2021Lịch làm việcLỊCH LÀM VIỆC SỞ Y TẾ Tuần lễ từ ngày 22/3/2021 đến ngày 28/03/2021/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
(Lịch này thay thư mời họp)
19/03/2021 18:00NoĐã ban hành

LỊCH LÀM VIỆC SỞ Y TẾ

Tuần lễ từ ngày 22/3/2021 đến ngày 28/03/2021

(Lịch này thay thư mời họp)

Lich So Y te 22-03 den 28-03-2021.signed.pdf

​Thứ hai 22/03/2021:
Sáng:
1-8 giờ 30: Giao ban BGĐ, TT.ĐU, CĐNYT, Trưởng, Phó các PCN.
 * Thành phần: BGĐ, TT.ĐU, CĐNYT, Trưởng, Phó các PCN.
 * Địa điểm: Hội trường B - Sở Y tế.
  
2-8 giờ 30: Kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về hành nghề y dược tư nhân tháng 3 năm 2021 (từ 22/03 - 26/03).
 * Thành phần: Thanh tra, NVY, PA03, BVĐK tỉnh.
 * Địa điểm: Địa bàn tỉnh.
 Xe: Cá nhân.
  
3-8 giờ 00: Tham dự Hội nghị Hướng dẫn lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cưu trú đối với Người ứng cử đại biểu quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026.
 * Thành phần: CN Hữu, ThS Hiếu-VP Sở.
 * Địa điểm: Trung tâm Hội nghị triễn lãm tỉnh Bình Dương.
  
4-Trực, giám sát công tác phòng chống dịch Covid-19 (cả ngày).
 Thành phần: Lãnh đạo, các phòng ban, bộ phận liên quan.
 Địa điểm: Sở Y tế, CDC.
  
5-8 giờ 00: Tiếp công dân.               
 * Thành phần: Bs Trần Tấn Tài - TP.NVY.
 * Địa điểm: Phòng Tiếp dân –  TTHC.          
  
6-8 giờ 00: Trực Phòng Y tế – Trung tâm Hành chính tỉnh (Cả ngày).
 * Thành phần: Võ Văn Hải - TTYT TP.Thủ Dầu Một.
 * Địa điểm: Tháp B – Tầng 2 – TTHC tỉnh.
Chiều:
1-14 giờ 00: Họp sáp nhập Khoa, Phòng của BV YHCT; Trung tâm Kiểm soát bệnh tật.
 * Thành phần: Bs Huỳnh Thanh Hà - PGĐ Sở; Văn phòng ; Lãnh đạo BV YHCT;  Trung tâm Kiểm soát bệnh tật  (BV YHCT; Trung tâm Kiểm soát bệnh tật chuẩn bị nội dung báo cáo).
 * Địa điểm: Hội trường A, Sở Y tế.
  
Thứ ba 23/03/2021:
Sáng:
  
1-7 giờ 30: Kiểm tra các đơn vị y tế trên địa bàn tỉnh đợt 2.
 * Thành phần: Theo CV số 507/SYT-NVY ngày 5/3/2021 của SYT.
 * Địa điểm: BVQT Hạnh Phúc.
 Xe: Đ/c Hậu.
  
2-7 giờ 30: Thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về tại các cơ sở sản xuất kinh doanh và cung cấp dịch vụ hóa chất, chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn dùng trong lĩnh vực gia dụng và y tế năm 2021(từ ngày 23/03 đến 25/03).
 * Thành phần: Thanh tra, Nghiệp vụ Y, Cục QLTT.
 * Địa điểm: Dĩ An, Tân Uyên, Bến Cát.
 Xe: Cá nhân.
  
3-7 giờ 30: Thẩm định cơ sở bán lẻ thuốc từ dược liệu, thuốc cổ truyền.
 * Thành phần: P.NVD, PYT Tân Uyên
 * Địa điểm: Tân Uyên.
 Xe:
  
4-8 giờ 00: Xét duyệt quyết toán thu chi NSNN năm 2020.         
 * Thành phần: Đại diện BGĐ Sở, Phòng KHTC.
 * Địa điểm: BVĐK tỉnh (23 & 24/3).
  
5-Trực, giám sát công tác phòng chống dịch Covid-19 (cả ngày).
 Thành phần: Lãnh đạo, các phòng ban, bộ phận liên quan.
 Địa điểm: Sở Y tế, CDC.
  
6-8 giờ 00: Tiếp công dân.               
 * Thành phần: Bs Phạm Anh Tùng - TP.KHTC.
 * Địa điểm: Phòng Tiếp dân –  TTHC.
  
7-8 giờ 00: Trực Phòng Y tế – Trung tâm Hành chính tỉnh (Cả ngày).
 * Thành phần: Nguyễn Đức Minh Hùng - BVĐK tỉnh.
 * Địa điểm: Tháp B – Tầng 2 – TTHC tỉnh.
  
Thứ tư 24/03/2021.
Sáng:
  
1-7 giờ 30: Kiểm tra các đơn vị y tế trên địa bàn tỉnh đợt 2.
 * Thành phần: Theo CV số 507/SYT-NVY ngày 5/3/2021 của SYT.
 * Địa điểm: BVQT Châu Thành NTU.
 Xe: Đ/c Hậu.
  
2-9 giờ 00: Họp Hội đồng thi đua khen thưởng của Ngành Y tế.
 * Thành phần: Theo Quyết định số 1022/QĐ-SYT ngày 21/12/2020 của Sở Y tế (BGĐ; CĐN; Trưởng các phòng chức năng).
 * Địa điểm: Hội trường A, Sở Y tế
  
3-Trực, giám sát công tác phòng chống dịch Covid-19 (cả ngày).
 Thành phần: Lãnh đạo, các phòng ban, bộ phận liên quan.
 Địa điểm: Sở Y tế, CDC.
  
4-8 giờ 00: Tiếp công dân.
 * Thành phần: Ds Quách Ái Quốc - TP.NVD.
 * Địa điểm: Phòng Tiếp dân – TTHC.
  
5-8 giờ 00: Trực Phòng Y tế – Trung tâm Hành chính tỉnh (Cả ngày).
 * Thành phần: Nguyễn Thị Mỹ Yến - Ban BVSKCB tỉnh.
 * Địa điểm: Tháp B – Tầng 2 – TTHC tỉnh.
  
Thứ năm 25/03/2021
Sáng:
  
1-8 giờ 00: Dự Phiên họp UBND tỉnh thường kỳ tháng 3/2021.
 * Thành phần: TS Nguyễn Hồng Chương - GĐ Sở, UV.UBND tỉnh.
 * Địa điểm: Hội trường B - Tỉnh ủy.
  
2-Dự Hội thảo "chuyển đổi số - xu thế tất yếu của sự phát triển"
 * Thành phần: TS Nguyễn Hồng Chương - GĐ Sở, ThS Chinh- KHTC.
 * Địa điểm: Đắc Lắc (ngày 25 & 26/3).
 Xe đi sân bay : Đ/c Hậu.
  
3-8 giờ 30: Tham dự Hội thảo hướng dẫn quản lý, thanh quyết toán thuốc kháng HIV phục vụ công tác PC HIV/AIDS.
 * Thành phần: Bs Huỳnh Thanh Hà - PGĐ Sở, TT.KSBT tỉnh.
 * Địa điểm: TP. Nha Trang - Khánh Hòa.
 Xe đi sân bay: TTKSBT.
  
4-8 giờ 30: Dự họp về bố trí khu điều trị cho người bị tạm giam của các trại giam trên địa bàn tỉnh.
 * Thành phần: Phòng KHTC.
 * Địa điểm: Sở Xây dựng.
  
5-7 giờ 30: Kiểm tra các đơn vị y tế trên địa bàn tỉnh đợt 2.
 * Thành phần: Theo CV số 507/SYT-NVY ngày 5/3/2021 của SYT.
 * Địa điểm: BVĐK CS Dầu Tiếng.
 Xe:
  
6-7 giờ 30: Thẩm định cơ sở bán lẻ thuốc.
 * Thành phần: P.NVD, PYT Bến Cát
 * Địa điểm: Bến Cát.
 Xe:
  
7-8 giờ 00: Xét duyệt quyết toán thu chi NSNN năm 2020.
 * Thành phần: Đại diện BGĐ Sở, Phòng KHTC.
 * Địa điểm: BV.PHCN.
  
8-Trực, giám sát công tác phòng chống dịch Covid-19 (cả ngày).
 Thành phần: Lãnh đạo, các phòng ban, bộ phận liên quan.
 Địa điểm: Sở Y tế, CDC.
  
9-8 giờ 00: Tiếp công dân.
 * Thành phần: ThS Nguyễn Bình Minh - Phó Chánh VP.
 * Địa điểm: Phòng Tiếp dân – TTHC.
          
10-8 giờ 00: Trực Phòng Y tế – Trung tâm Hành chính tỉnh (Cả ngày).
 * Thành phần:  Nguyễn Thị Nhật Thu - BVĐK tỉnh.
 * Địa điểm: Tháp B – Tầng 2 – TTHC tỉnh.
  
Thứ sáu 26/03/2021
Sáng:
  
1-9 giờ 30: Dự cùng Lãnh dạo tỉnh tiếp Tổng lãnh sự Anh đến thăm và chào xã giao lãnh đạo tỉnh.
 * Thành phần: Bs Cao Thị Bích Thuận - PGĐ Sở.
 * Địa điểm: Phòng khách - UBND tỉnh.
  
2-8 giờ 00: Họp Ban Thường vụ Công đoàn ngành y tế.
 * Thành phần: BTV.CĐNYT, Đ/c Giang, Đ/c Minh.
 * Địa điểm: TT.KSBT tỉnh.
  
3-8 giờ 00: Tham dự Ngày Hội việc làm Trường Đại học Y Dược Cần Thơ
 * Thành phần: Đại diện BGĐ Sở; BS Hùng, CN Hữu, ThS Hiếu-VP Sở; BVĐK tỉnh và các đơn vị trực thuộc.
 * Địa điểm: Trường Đại học Y Dược Cần Thơ   
 Xe: cá nhân (khởi hành ngày 26/03/2021)
  
4-Trực, giám sát công tác phòng chống dịch Covid-19 (cả ngày).
 Thành phần: Lãnh đạo, các phòng ban, bộ phận liên quan.
 Địa điểm: Sở Y tế, CDC.
                              
5-8 giờ 00: Tiếp công dân.               
 * Thành phần: Ds Phạm Tiến Phương - Phó Chánh TT.
 * Địa điểm: Phòng Tiếp dân –  TTHC.          
  
6-8 giờ 00: Trực Phòng Y tế – Trung tâm Hành chính tỉnh (Cả ngày).
 * Thành phần: Nguyễn Thị Nguyệt - BVĐK tỉnh.
 * Địa điểm: Tháp B – Tầng 2 – TTHC tỉnh.
  
Thứ bảy - Chủ nhật 27 -28/03/2021
1-8 giờ 00: Hội nghị trực tuyến toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng (theo CV 216-CV/TU ngày 19/3/2021 của BTV Tỉnh ủy).
 * Thành phần: Ban Giám đốc Sở.
 * Địa điểm: Hội trường B - Tỉnh ủy.
 Xe: Đ/c Hậu.

 

Nơi nhận:

- Văn phòng UBND tỉnh;

- Ban QLTN - TTHC tỉnh;

- BGĐ Sở, TT.ĐU, CĐN;

- Các Phòng CN Sở;

- Các Đơn vị trực thuộc (Website SYT);

- Lưu VT, VP (M).

GIÁM ĐỐC

 

 

LỊCH LÀM VIỆC SỞ Y TẾ Tuần lễ từ ngày 15/3/2021 đến ngày 19/03/2021Lịch làm việcTinLỊCH LÀM VIỆC SỞ Y TẾ Tuần lễ từ ngày 15/3/2021 đến ngày 19/03/2021/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
(Lịch này thay thư mời họp)
15/03/2021 12:00NoĐã ban hành

LỊCH LÀM VIỆC SỞ Y TẾ

Tuần lễ từ ngày 15/3/2021 đến ngày 19/03/2021

(Lịch này thay thư mời họp)

Lich So Y te 15-03 den 19-03-2021.signed.pdf


Thứ hai 15/03/2021:
Sáng:
1-7 giờ 30: Kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về hành nghề y dược tư nhân tháng 3 năm 2021 (từ 15/03 - 19/03).
 * Thành phần: Thanh tra, NVY, PA03, BVĐK tỉnh.
 * Địa điểm: Địa bàn tỉnh.
 Xe: Cá nhân.
  
2-Trực, giám sát công tác phòng chống dịch Covid-19 (cả ngày).
 Thành phần: Lãnh đạo, các phòng ban, bộ phận liên quan.
 Địa điểm: Sở Y tế, CDC.
  
3-8 giờ 00: Tiếp công dân.               
 * Thành phần: TS Nguyễn Hồng Chương - GĐ Sở, Bs Tài - TP.NVY.
 * Địa điểm: Phòng Tiếp dân –  TTHC.          
  
4-8 giờ 00: Trực Phòng Y tế – Trung tâm Hành chính tỉnh (Cả ngày).
 * Thành phần: Võ Hồng Thắm - TTYT TP.Thủ Dầu Một.
 * Địa điểm: Tháp B – Tầng 2 – TTHC tỉnh.
Chiều:
1-14 giờ 00: Hội nghị tổng kết thi đua khối các chi cục và Trung tâm chuyên khoa tuyến tỉnh năm 2020.
 * Thành phần: Bs Huỳnh Thanh Hà - PGĐ Sở, CN Hữu - PCVP.
 * Địa điểm: Hội trường TTHC tỉnh, Tầng 1 - Tháp B.
  
2-14 giờ 00: Họp chuyên đề liên quan đấu thầu VTYT - TTBYT.
 * Thành phần: BGĐ Sở, P.NVD, KHTC, NVY.
 * Địa điểm: Hội trường A - Sở Y tế.
  
3-15 giờ 00: Họp xem xét kê khai lại giá thuốc của Công ty TNHH Rohto Mentholatum.
 * Thành phần: Bs Huỳnh Thanh Hà - PGĐ Sở, P.NVD, KHTC, GM.
 * Địa điểm: Hội trường Tầng 1 - TTHC tỉnh.
  
Thứ ba 16/03/2021:
Sáng:
1-7 giờ 30: Dự kỳ họp thứ 18 (chuyên đề) HĐND tỉnh khóa IX; Tổng kết hoạt động HĐND tỉnh NK 2016-2021.
 * Thành phần: TS Nguyễn Hồng Chương - GĐ Sở.
 * Địa điểm: Hội trường B - Tỉnh ủy.
  
2-8 giờ 00: Họp Hội đồng chuyên môn đánh giá quá trình thu dung, chẩn đoán và điều trị bệnh nhân.
 * Thành phần: Theo QĐ số 258/QĐ-SYT, ngày 8/3/2021.
 * Địa điểm: BVĐK tỉnh.
  
3-8 giờ 30: Tiếp nhóm nghiên cứu Trường Đại học Y Hà Nội về việc phối hợp triển khai nghiên cứu xây dựng chuẩn năng lực nghề nghiệp Bác sĩ chuyên khoa PHCN Việt Nam
 * Thành phần: Bs Cao Thị Bích Thuận - PGĐ Sở, BS Tài - NVY; Phòng NVY, VP Sở.
 * Địa điểm: Phòng họp A – Sở Y tế.
  
4-7 giờ 30: Kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về ATTP đối với nước uống đóng chai, đóng bình, nước đá trên địa bàn tỉnh Bình Dương năm 2021 (từ ngày 09/03 đến 11/03).
 * Thành phần: Thanh tra, Chi cục ATVSTP.
 * Địa điểm: Bến Cát, Tân Uyên, Bàu Bàng.
 Xe: Cá nhân.
  
5-8 giờ 00: Xét duyệt quyết toán thu chi NSNN năm 2020.         
 * Thành phần: Đại diện BGĐ Sở, Phòng KHTC.
 * Địa điểm: Chi cục DS-KHHGĐ, TTYT Tân Uyên (16 & 17/3).
  
6-Trực, giám sát công tác phòng chống dịch Covid-19 (cả ngày).
 Thành phần: Lãnh đạo, các phòng ban, bộ phận liên quan.
 Địa điểm: Sở Y tế, CDC.
  
7-8 giờ 00: Tiếp công dân.               
 * Thành phần: Bs Phạm Anh Tùng - TP.KHTC.
 * Địa điểm: Phòng Tiếp dân –  TTHC.
  
8-8 giờ 00: Trực Phòng Y tế – Trung tâm Hành chính tỉnh (Cả ngày).
 * Thành phần: Hồ Văn Bình  - Ban BVSKCB tỉnh.
 * Địa điểm: Tháp B – Tầng 2 – TTHC tỉnh.
  
Chiều:
  
1-14 giờ 00: Họp rà soát bộ TTHC thuộc lĩnh vực y tế đã được công bố trên Cổng DVC Quốc gia để tham mưu UBND tỉnh công bố lại.
 * Thành phần: Mời đại diện VP.UBND tỉnh, Văn phòng sở (ThS Minh - PCVP, ThS Hiếu), Đại diện các phòng, đơn vị có thực hiện TTHC (Cán bộ phụ trách các lĩnh vực : KCB, YTDP, Mỹ phẩm, Dược phẩm, GĐYK, ATTP, DS-KHHGĐ).
 * Địa điểm: Phòng họp Tầng 1- Trung tâm Hành chính tỉnh.
  
2-14 giờ 00: Họp thống nhất nội dung xây dựng định mức, tiêu chuẩn xe ô tô chuyên dùng ngành y tế.
 * Thành phần: Phòng KHTC, Ban BVSKCB tỉnh, Sở LĐTBXH, các đơn vị trực thuộc Sở Y tế.
 * Địa điểm: TT.KSBT tỉnh.
  
Thứ tư 17/03/2021.
Sáng:
  
1-7 giờ 30: Kiểm tra các đơn vị y tế trên địa bàn tỉnh đợt 2.
 * Thành phần: Theo CV số 507/SYT-NVY ngày 5/3/2021 của SYT.
 * Địa điểm: BVQT Columbia
 Xe: Đ/c Hậu.
  
2-8 giờ 30: Hội nghị tổng kết thi đua khối các bệnh viện năm 2020.
 * Thành phần: Bs Cao Thị Bích Thuận - PGĐ Sở, CN Hữu - PCVP.
 * Địa điểm: BV.YHCT
  
3-8 giờ 00: Hội nghị báo cáo viên công tác tuyên giáo công đoàn và Hội nghị giao ban Quí 1 LĐLĐ tỉnh (Cả ngày).
 * Thành phần: Đ/c Hồng - CT.CĐNYT.
 * Địa điểm: Trung tâm VHLĐ Bình Dương.
  
4-7 giờ 30: Thẩm định cơ sở bán lẻ thuốc từ dược liệu, thuốc cổ truyền.
 * Thành phần: P.NVD, PYT Thuận An.
 * Địa điểm: Thuận An.
 Xe:
  
5-8 giờ 00: Xét duyệt quyết toán thu chi NSNN năm 2020.
 * Thành phần: Đại diện BGĐ Sở, Phòng KHTC.
 * Địa điểm: TT.Kiểm nghiệm BD.
  
6-Trực, giám sát công tác phòng chống dịch Covid-19 (cả ngày).
 Thành phần: Lãnh đạo, các phòng ban, bộ phận liên quan.
 Địa điểm: Sở Y tế, CDC.
  
7-8 giờ 00: Tiếp công dân.
 * Thành phần: Ds Quách Ái Quốc - TP.NVD.
 * Địa điểm: Phòng Tiếp dân – TTHC.
  
8-8 giờ 00: Trực Phòng Y tế – Trung tâm Hành chính tỉnh (Cả ngày).
 * Thành phần: Nguyễn Thành Công - BVĐK tỉnh.
 * Địa điểm: Tháp B – Tầng 2 – TTHC tỉnh.
  
Chiều:
  
1-14 giờ 00: Dự cùng Bí thư Tỉnh ủy làm việc với BTV Thành ủy Thủ Dầu Một về CV 189-CT/TU ngày 18/2/2021.
 * Thành phần: TS Nguyễn Hồng Chương - GĐ Sở.
 * Địa điểm: Hội trường Thành ủy Thủ Dầu Một.
  
Thứ năm 18/03/2021
Sáng:
1-8 giờ 00: Họp Hội đồng Giám định Y khoa tỉnh.
 * Thành phần: Bs Cao Thị Bích Thuận - PGĐ Sở.
 * Địa điểm: TT.Giám định Y khoa tỉnh.
  
2-7 giờ 30: Kiểm tra các đơn vị y tế trên địa bàn tỉnh đợt 2.
 * Thành phần: Theo CV số 507/SYT-NVY ngày 5/3/2021 của SYT.
 * Địa điểm: BVQT Becamex.
 Xe: Đ/c Hậu.
  
3-9 giờ 30: Họp Tổ thư ký Hội đồng thi đua khen thưởng và Tổ thư ký Hội đồng nghiên cứu khoa học xét sáng kiến kinh nghiệm Sở Y tế
 * Thành phần: CN Hữu, Hiếu-VP Sở; ThS Chinh-KHTC, ThS Hiền; ThS Phúc- NVY
 * Địa điểm: Hội trường A, Sở Y tế.
  
4-8 giờ 00: Xét duyệt quyết toán thu chi NSNN năm 2020.
 * Thành phần: Đại diện BGĐ Sở, Phòng KHTC.
 * Địa điểm: BV.YHCT.
  
5-Trực, giám sát công tác phòng chống dịch Covid-19 (cả ngày).
 Thành phần: Lãnh đạo, các phòng ban, bộ phận liên quan.
 Địa điểm: Sở Y tế, CDC.
  
6-8 giờ 00: Tiếp công dân.
 * Thành phần: ThS Nguyễn Bình Minh – Phó Chánh VP.
 * Địa điểm: Phòng Tiếp dân – TTHC.
          
7-8 giờ 00: Trực Phòng Y tế – Trung tâm Hành chính tỉnh (Cả ngày).
 * Thành phần:  Trần Thị Huệ - BVĐK tỉnh.
 * Địa điểm: Tháp B – Tầng 2 – TTHC tỉnh.
Thứ sáu 19/03/2021
Sáng:
1-8 giờ 00: Triển khai lớp bồi dưỡng chuyên sâu về thẩm định đấu thầu
 * Thành phần: Theo danh sách đăng ký và thành viên theo quyết định.
 * Địa điểm: Hội trường B - Sở Y tế.
  
2-8 giờ 00: Xét duyệt quyết toán thu chi NSNN năm 2020.
 * Thành phần: Đại diện BGĐ Sở, Phòng KHTC.
 * Địa điểm: BV.PHCN tỉnh.
  
3-8 giờ 00: Thẩm định cấp phép bổ sung PVCM PKĐK Hồng Phúc. 
 * Thành phần: P.NVY, mời BVĐK tỉnh.
 * Địa điểm: Tân Uyên.                                  
 Xe: Đ/c Hậu
  
4-7 giờ 30: Thẩm định cơ sở bán lẻ thuốc từ dược liệu, thuốc cổ truyền.
 * Thành phần: P.NVD, PYT Thuận An.
 * Địa điểm: Thuận An.
 Xe:
  
5-Trực, giám sát công tác phòng chống dịch Covid-19 (cả ngày).
 Thành phần: Lãnh đạo, các phòng ban, bộ phận liên quan.
 Địa điểm: Sở Y tế, CDC.
                              
6-8 giờ 00: Tiếp công dân.               
 * Thành phần: Ds Phạm Tiến Phương - Phó Chánh TT.
 * Địa điểm: Phòng Tiếp dân –  TTHC.          
  
7-8 giờ 00: Trực Phòng Y tế – Trung tâm Hành chính tỉnh (Cả ngày).
 * Thành phần: Văn Đoàn Nguyên - BVĐK tỉnh.
 * Địa điểm: Tháp B – Tầng 2 – TTHC tỉnh.
  

 


Nơi nhận:

- Văn phòng UBND tỉnh;

- Ban QLTN - TTHC tỉnh;

- BGĐ Sở, TT.ĐU, CĐN;

- Các Phòng CN Sở;

- Các Đơn vị trực thuộc (Website SYT);

- Lưu VT, VP (M).

KT.GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

(Đã ký)

Cao Thị Bích Thuận

 

 

LỊCH LÀM VIỆC SỞ Y TẾ Tuần lễ từ ngày 08/3/2021 đến ngày 12/03/2021Lịch làm việcLỊCH LÀM VIỆC SỞ Y TẾ Tuần lễ từ ngày 08/3/2021 đến ngày 12/03/2021/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
(Lịch này thay thư mời họp)
05/03/2021 19:00NoĐã ban hành

LỊCH LÀM VIỆC SỞ Y TẾ

Tuần lễ từ ngày 08/3/2021 đến ngày 12/03/2021

(Lịch này thay thư mời họp)

Lich So Y te 8-03 den 12-03-2021.pdf


​Thứ hai 08/03/2021:
Sáng:​
  
1-8 giờ 30: Giao ban BGĐ, TT.ĐU, CĐNYT, Trưởng, Phó các phòng CN
 * Thành phần: BGĐ, TT.ĐU, CĐNYT, Trưởng, Phó các phòng CN
 * Địa điểm: Hội trường B - Sở Y tế.
  
2-9 giờ 30: Họp triển khai Công văn 843/UBND-VX ngày 4/3/2021 của UBND tỉnh về việc chuẩn bị các điều kiện tổ chức hội nghị cán bộ, viên chức Ngành Y tế.
 * Thành phần: BGĐ, TT.ĐU, CĐNYT, Trưởng, Phó các phòng CN
 * Địa điểm: Hội trường B - Sở Y tế.
  
3-10 giờ 00: Họp chuyên đề liên quan công tác đấu thầu vật tư y tế, hóa chất, sinh phẩm y tế.
 * Thành phần: BGĐ, Phòng NVD, NVY, KHTC, VP (TC).
 * Địa điểm: Hội trường B - Sở Y tế.
  
4-Trực, giám sát công tác phòng chống dịch Covid-19 (cả ngày).
 Thành phần: Lãnh đạo, các phòng ban, bộ phận liên quan.
 Địa điểm: Sở Y tế, CDC.
  
5-8 giờ 00: Tiếp công dân.                 
 * Thành phần: Bs Trần Tấn Tài - TP.NVY.
 * Địa điểm: Phòng Tiếp dân –  TTHC.            
  
6-8 giờ 00: Trực Phòng Y tế – Trung tâm Hành chính tỉnh (Cả ngày).
 * Thành phần: Nguyễn Thị Thy - TTYT TP.Thủ Dầu Một.
 * Địa điểm: Tháp B – Tầng 2 – TTHC tỉnh.
  
Chiều:
1-15 giờ 00: Hội nghị UBND tỉnh mở rộng để thảo luận, giới thiệu người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026.
 * Thành phần: TS Nguyễn Hồng Chương – GĐ Sở.
 * Địa điểm: Phòng họp A - UBND tỉnh.
  
2-14 giờ 00: Họp nữ CBCC kỷ niệm Ngày Quốc tế Phụ nữ (8/3).
 * Thành phần: Đại diện Lãnh đạo Sở, Nữ CBCC Sở Y tế.
 * Địa điểm: Hội trường B - Sở Y tế.
  
3-14 giờ 00: Họp Hội đồng cấp CCHN Y.
 Thành phần: Thành viên Hội đồng.
 Địa điểm: Hội trường B - Sở Y tế.
  
Thứ ba 09/03/2021:
Sáng:
  
1-8 giờ 30: Họp thông qua giá kế hoạch gói thầu mua thuốc Generic cho các cơ sở y tế năm 2021-2022.
 * Thành phần: Theo QĐ số 2028/QĐ-UBND, Trưởng khoa Dược các đơn vị có liên quan.
 * Địa điểm: BV.YHCT tỉnh.
  
2-7 giờ 30: Kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về ATTP đối với nước uống đóng chai, đóng bình, nước đá trên địa bàn tỉnh Bình Dương năm 2021 (từ ngày 09/03 đến 11/03).
 * Thành phần: Thanh tra, Chi cục ATVSTP.
 * Địa điểm: Dĩ An, Thuận An, Thủ Dầu Một.
 Xe: Cá nhân.
  
3-7 giờ 30: Thẩm định cơ sở bán lẻ thuốc từ dược liệu, thuốc cổ truyền.
 * Thành phần: P.NVD, PTY Thủ Dầu Một.
 * Địa điểm: Thủ Dầu Một.
 Xe: Đ/c Hậu
  
4-7 giờ 30: Họp đánh giá chương trình OCCP
 * Thành phần: ThS Hiền - PTP.NVY.
 * Địa điểm: Chi cục PTNT.
  
5-8 giờ 00: Xét duyệt quyết toán thu chi NSNN năm 2020.
 * Thành phần: Đại diện BGĐ Sở, Phòng KHTC.
 * Địa điểm: TT.CSSKSS tỉnh.
  
6-Trực, giám sát công tác phòng chống dịch Covid-19 (cả ngày).
 Thành phần: Lãnh đạo, các phòng ban, bộ phận liên quan.
 Địa điểm: Sở Y tế, CDC.
  
7-8 giờ 00: Tiếp công dân.                 
 * Thành phần: Bs Phạm Anh Tùng - TP.KHTC.
 * Địa điểm: Phòng Tiếp dân –  TTHC.
  
8-8 giờ 00: Trực Phòng Y tế – Trung tâm Hành chính tỉnh (Cả ngày).
 * Thành phần: Vũ Phương Thảo  - BVĐK tỉnh.
 * Địa điểm: Tháp B – Tầng 2 – TTHC tỉnh.
  
  
Chiều:
  
1-14 giờ 00: Họp Tổ biên soạn nội dung kiểm tra sát hạch viên chức
 * Thành phần: Theo QĐ 246/QĐ-SYT ngày 5/3/2021
 * Địa điểm: BVĐK tỉnh.
  
Thứ tư 10/03/2021.
Sáng:
1-8 giờ 00: Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì họp trực tuyến công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh thời gian qua và những nhiệm vụ tiếp tục triển khai trong thời gian tới (Sở Y tế chuẩn bị nội dung).
 * Thành phần: Các thành viên Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh (theo Quyết định số 3975/QĐ-UBND ngày 25/12/2020 của UBND tỉnh).
 * Địa điểm: Phòng họp A - UBND tỉnh.
  
2-8 giờ 00: Tiếp, làm việc với Đoàn công tác của Viện Chiến lược và chính sách, Vụ Tổ chức cán bộ - Bộ Y tế.
 * Thành phần: Bs Cao Thị Bích Thuận - PGĐ Sở, TT.ĐU, CĐNYT, Văn phòng, NVY, NVD và các sở ngành (có thư mời riêng).
 * Địa điểm: Hội trường B - Sở Y tế.
  
3-8 giờ 00: Xét duyệt quyết toán thu chi NSNN năm 2020.
 * Thành phần: Đại diện BGĐ Sở, Phòng KHTC.
 * Địa điểm: TT.Kiểm nghiệm BD.
  
4-Trực, giám sát công tác phòng chống dịch Covid-19 (cả ngày).
 Thành phần: Lãnh đạo, các phòng ban, bộ phận liên quan.
 Địa điểm: Sở Y tế, CDC.
  
5-8 giờ 00: Tiếp công dân.
 * Thành phần: Ds Quách Ái Quốc - TP.NVD.
 * Địa điểm: Phòng Tiếp dân – TTHC.
  
6-8 giờ 00: Trực Phòng Y tế – Trung tâm Hành chính tỉnh (Cả ngày).
 * Thành phần: Thượng Thị Ngọc Thảo - Ban BVSKCB tỉnh.
 * Địa điểm: Tháp B – Tầng 2 – TTHC tỉnh.
  
Thứ năm 11/03/2021
Sáng:
1-8 giờ 30: Dự buổi làm việc, nghe Đại diện Tập đoàn VNPT Bình Dương giới thiệu về Đề án Y tế thông minh giai đoạn 2021-2025.
 * Thành phần: TS Nguyễn Hồng Chương - GĐ Sở, VP-CNTT,  KHTC,  Nghiệp vụ Y, Nghiệp vụ Dược.
 * Địa điểm: Phòng họp trụ sở VNPT Bình Dương.
  
2-7 giờ 30: Thẩm định thực hành cơ sở bán lẻ thuốc.
 * Thành phần: P.NVD, PTY Bắc Tân Uyên.
 * Địa điểm: Thủ Dầu Một.
 Xe: Đ/c Hậu
  
3-8 giờ 00: Xét duyệt quyết toán thu chi NSNN năm 2020.
 * Thành phần: Đại diện BGĐ Sở, Phòng KHTC.
 * Địa điểm: TT.GĐYK, TT.GĐPY.
  
4-Trực, giám sát công tác phòng chống dịch Covid-19 (cả ngày).
 Thành phần: Lãnh đạo, các phòng ban, bộ phận liên quan.
 Địa điểm: Sở Y tế, CDC.
  
5-8 giờ 00: Tiếp công dân.
 * Thành phần: ThS Nguyễn Bình Minh – Phó Chánh VP.
 * Địa điểm: Phòng Tiếp dân – TTHC.
          
6-8 giờ 00: Trực Phòng Y tế – Trung tâm Hành chính tỉnh (Cả ngày).
 * Thành phần:  Phạm Thị Thanh Tú - BVĐK tỉnh.
 * Địa điểm: Tháp B – Tầng 2 – TTHC tỉnh.
  
Thứ sáu 11/03/2021
Sáng:
  
1-8 giờ 00: Họp thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà thầu bổ sung mua thuốc dược liệu, thuốc cổ truyền cho các cơ sở y tế năm 2021-2022.
 * Thành phần: Bs Huỳnh Thanh Hà - PGĐ Sở, Tổ thẩm định đấu thầu thuốc, đại diện đơn vị mua thuốc tập trung.
 * Địa điểm: Phòng họp số 1 - Tháp A - TTHC.
  
2-8 giờ 00: Thẩm định cấp phép bổ sung PVCM PKĐK Hồng Phúc.     
 * Thành phần: P.NVY, mời BVĐK tỉnh.
 * Địa điểm: Tân Uyên.                                   
 Xe: Đ/c Hậu
  
3-Trực, giám sát công tác phòng chống dịch Covid-19 (cả ngày).
 Thành phần: Lãnh đạo, các phòng ban, bộ phận liên quan.
 Địa điểm: Sở Y tế, CDC.
                              
4-8 giờ 00: Tiếp công dân.                 
 * Thành phần: Ds Phạm Tiến Phương - Phó Chánh TT.
 * Địa điểm: Phòng Tiếp dân –  TTHC.            
  
5-8 giờ 00: Trực Phòng Y tế – Trung tâm Hành chính tỉnh (Cả ngày).
 * Thành phần: Nguyễn Thị Nguyệt - BVĐK tỉnh.
 * Địa điểm: Tháp B – Tầng 2 – TTHC tỉnh.
  

 

Nơi nhận:

- Văn phòng UBND tỉnh;

- Ban QLTN - TTHC tỉnh;

- BGĐ Sở, TT.ĐU, CĐN;

- Các Phòng CN Sở;

- Các Đơn vị trực thuộc (Website SYT);

- Lưu VT, VP (M).

KT.GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

(Đã ký)

Huỳnh Thanh Hà

 

 

LỊCH LÀM VIỆC SỞ Y TẾ Tuần lễ từ ngày 01/03/2021 đến ngày 05/03/2021Lịch làm việcLỊCH LÀM VIỆC SỞ Y TẾ Tuần lễ từ ngày 01/03/2021 đến ngày 05/03/2021/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
(Lịch này thay thư mời họp)
01/03/2021 10:00NoĐã ban hành

LỊCH LÀM VIỆC SỞ Y TẾ

Tuần lễ từ ngày 01/03/2021 đến ngày 05/03/2021

(Lịch này thay thư mời họp)

Lich So Y te 01-03 den 05-03-2021.pdf


Thứ hai 01/03/2021:​
Sáng:
1-9 giờ 00: Họp, làm việc với lãnh đạo Sở Ngoại vụ, Sở LĐTB&XH về công tác phối hợp trong phòng chống dịch Covid-19.
 * Thành phần: BGĐ Sở (TS Chương, Bs Hà), P.NVY.
 * Địa điểm: Hội trường A – Sở Y tế.
  
2-Trực, giám sát công tác phòng chống dịch Covid-19 (cả ngày).
 Thành phần: Lãnh đạo, các phòng ban, bộ phận liên quan.
 Địa điểm: Sở Y tế, CDC.
  
3-8 giờ 00: Tiếp công dân.               
 * Thành phần: Bs Trần Tấn Tài - TP.NVY.
 * Địa điểm: Phòng Tiếp dân –  TTHC.          
  
4-8 giờ 00: Trực Phòng Y tế – Trung tâm Hành chính tỉnh (Cả ngày).
 * Thành phần: Võ Văn Hải - TTYT TP.Thủ Dầu Một.
 * Địa điểm: Tháp B – Tầng 2 – TTHC tỉnh.
  
Chiều:
1-14 giờ 00: Họp Đảng uỷ Sở Y tế.
 * Thành phần: BCH Đảng uỷ sở, BT các chi bộ.
 * Địa điểm: Trung tâm KSBT tỉnh.
Thứ ba 02/03/2021:
Sáng:
1-8 giờ 00: Xét duyệt quyết toán thu chi NSNN năm 2020.
 * Thành phần: Đại diện BGĐ Sở, Phòng KHTC.
 * Địa điểm: TT.SKLĐMT tỉnh.
  
2-Trực, giám sát công tác phòng chống dịch Covid-19 (cả ngày).
 Thành phần: Lãnh đạo, các phòng ban, bộ phận liên quan.
 Địa điểm: Sở Y tế, CDC.
  
3-8 giờ 00: Tiếp công dân.               
 * Thành phần: Bs Phạm Anh Tùng - TP.KHTC.
 * Địa điểm: Phòng Tiếp dân –  TTHC.
  
4-8 giờ 00: Trực Phòng Y tế – Trung tâm Hành chính tỉnh (Cả ngày).
 * Thành phần: Phạm Thị Kiều Oanh  - BVĐK tỉnh.
 * Địa điểm: Tháp B – Tầng 2 – TTHC tỉnh.
  
Chiều:
1-13 giờ 30: Dự họp phiên họp UBND tỉnh thường kỳ tháng 2/2021.
 * Thành phần: TS Nguyễn Hồng Chương – GĐ Sở.
 * Địa điểm: Hội trường B – Tỉnh uỷ.
  
Thứ tư 03/03/2021.
Sáng:
1-7 giờ 00: Dự Lễ giao quân năm 2021 huyện Phú Giáo
 * Thành phần: TS Nguyễn Hồng Chương – GĐ Sở.
 * Địa điểm: Khuôn viên nhà truyền thống huyện Phú Giáo.
 Xe: Đ/c Hậu
  
2-8 giờ 00: Xét duyệt quyết toán thu chi NSNN năm 2020.
 * Thành phần: Đại diện BGĐ Sở, Phòng KHTC.
 * Địa điểm: TT.KSBT tỉnh.
  
3-Trực, giám sát công tác phòng chống dịch Covid-19 (cả ngày).
 Thành phần: Lãnh đạo, các phòng ban, bộ phận liên quan.
 Địa điểm: Sở Y tế, CDC.
  
4-8 giờ 00: Tiếp công dân.
 * Thành phần: Ds Quách Ái Quốc - TP.NVD.
 * Địa điểm: Phòng Tiếp dân – TTHC.
  
5-8 giờ 00: Trực Phòng Y tế – Trung tâm Hành chính tỉnh (Cả ngày).
 * Thành phần: Nguyễn Thị Mỹ Yến  - Ban BVSKCB tỉnh.
 * Địa điểm: Tháp B – Tầng 2 – TTHC tỉnh.
  
Thứ năm 04/03/2021
Sáng:
1-7 giờ 30: Dự họp cùng Ban Thường vụ Tỉnh ủy về Chương trình hành động phát triển và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu xây dựng Bình Dương phát triển bền vững theo hướng đô thị thông minh, văn minh, hiện đại (Nội dung 1 theo Lịch Tỉnh uỷ).
 Thành phần: TS Nguyễn Hồng Chương - GĐ Sở.
 Địa điểm: Hội trường A - Tỉnh ủy.
  
2-8 giờ 00: Họp Hội đồng Giám định Y khoa tỉnh.
 Thành phần: Bs Cao Thị Bích Thuận - PGĐ Sở, CT. Hội đồng.
 Địa điểm: Trung tâm Giám định Y khoa tỉnh.
  
3-8 giờ 00: Xét duyệt quyết toán thu chi NSNN năm 2020.
 * Thành phần: Đại diện BGĐ Sở, Phòng KHTC.
 * Địa điểm: Chi cục ATVSTP.
  
4-Trực, giám sát công tác phòng chống dịch Covid-19 (cả ngày).
 Thành phần: Lãnh đạo, các phòng ban, bộ phận liên quan.
 Địa điểm: Sở Y tế, CDC.
  
5-8 giờ 00: Tiếp công dân.
 * Thành phần: CN Ngô Trần Đức Hữu – Phó Chánh VP.
 * Địa điểm: Phòng Tiếp dân – TTHC.
          
6-8 giờ 00: Trực Phòng Y tế – Trung tâm Hành chính tỉnh (Cả ngày).
 * Thành phần:  Vũ Thị Thanh Tâm  - BVĐK tỉnh.
 * Địa điểm: Tháp B – Tầng 2 – TTHC tỉnh.
  
Thứ sáu 05/03/2021
Sáng:
  
1-8 giờ 00: Họp UBND tỉnh thông qua dự thảo Quy chế Văn hóa công vụ tại các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh; tình hình thực hiện Nghị định số 107/2020/NĐ-CP, Nghị định số 108/2020/NĐ-CP và Nghị định số 120/2020/NĐ-CP về tổ chức bộ máy các cơ quan chuyên môn cấp tỉnh, cấp huyện và đơn vị sự nghiệp công lập.
 * Thành phần: TS Nguyễn Hồng Chương – GĐ Sở.
 * Địa điểm: Phòng họp A – UBND tỉnh
  
2-Trực, giám sát công tác phòng chống dịch Covid-19 (cả ngày).
 Thành phần: Lãnh đạo, các phòng ban, bộ phận liên quan.
 Địa điểm: Sở Y tế, CDC.
  
3-8 giờ 00: Tiếp công dân.               
 * Thành phần: Ds Phạm Tiến Phương - Phó Chánh TT.
 * Địa điểm: Phòng Tiếp dân –  TTHC.          
  
4-8 giờ 00: Trực Phòng Y tế – Trung tâm Hành chính tỉnh (Cả ngày).
 * Thành phần: Nguyễn Hoàng Anh - BVĐK tỉnh.
 * Địa điểm: Tháp B – Tầng 2 – TTHC tỉnh.
  

 


Nơi nhận:

- Văn phòng UBND tỉnh;

- Ban QLTN - TTHC tỉnh;

- BGĐ Sở, TT.ĐU, CĐN;

- Các Phòng CN Sở;

- Các Đơn vị trực thuộc (Website SYT);

- Lưu VT, VP (M).

KT.GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

(Đã ký)

Huỳnh Thanh Hà

 

(DỰ THẢO) LỊCH LÀM VIỆC SỞ Y TẾ Tuần lễ từ ngày 22/02/2021 đến ngày 26/02/2021Lịch làm việc(DỰ THẢO) LỊCH LÀM VIỆC SỞ Y TẾ Tuần lễ từ ngày 22/02/2021 đến ngày 26/02/2021/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
(Lịch này thay thư mời họp)
19/02/2021 17:00NoĐã ban hành

LỊCH LÀM VIỆC SỞ Y TẾ

Tuần lễ từ ngày 22/02/2021 đến ngày 26/02/2021

(Lịch này thay thư mời họp)

Du thao - Lich So Y te 22-02 den 26-02-2021.pdf


Thứ hai 22/02/2021:
Sáng:
1-8 giờ 00: Dự Giao ban Liên đoàn lao động tỉnh.
 * Thành phần: Bs Hồng - CT.CĐNYT.
 * Địa điểm: Trung tâm tư vấn PLCĐ.           
  
2-10 giờ 00: Họp xem xét hồ sơ kê khai lại giá thuốc của công ty TNHH Dược phẩm Sài Gòn.
 * Thành phần: Bs Huỳnh Thanh Hà - PGĐ Sở, P.NVD, P.KHTC, Đại diện Sở Tài chính, Sở Công thương.
 * Địa điểm: Hội trường A - Sở Y tế.
  
3-Trực, giám sát công tác phòng chống dịch Covid-19 (cả ngày).
 Thành phần: Lãnh đạo, các phòng ban, bộ phận liên quan.
 Địa điểm: Sở Y tế, CDC.
  
4-8 giờ 00: Tiếp công dân.               
 * Thành phần: Bs Trần Tấn Tài - TP.NVY.
 * Địa điểm: Phòng Tiếp dân –  TTHC.          
  
5-8 giờ 00: Trực Phòng Y tế – Trung tâm Hành chính tỉnh (Cả ngày).
 * Thành phần: Võ Hồng Thắm - TTYT TP.Thủ Dầu Một.
 * Địa điểm: Tháp B – Tầng 2 – TTHC tỉnh.
  
Chiều:
1-14 giờ 00: Họp Hội đồng tuyển dụng viên chức sự nghiệp y tế và sự nghiệp khác năm 2020.
 * Thành phần: TS Nguyễn Hồng Chương - GĐ Sở, Bs Hùng, Cn Hữu.
 * Địa điểm: Phòng họp C - UBND tỉnh.
  
2-14 giờ 00: Họp công tác phòng chống dịch Covid-19.
 * Thành phần: Bs Huỳnh Thanh Hà - PGĐ Sở, P.NVY và theo Giấy mời số 08/GM-SYT ngày 19/2/2021.
 * Địa điểm: Hội trường A - Sở Y tế.
  
Thứ ba 23/02/2021:
Sáng:
1-Trực, giám sát công tác phòng chống dịch Covid-19 (cả ngày).
 Thành phần: Lãnh đạo, các phòng ban, bộ phận liên quan.
 Địa điểm: Sở Y tế, CDC.
  
2-8 giờ 00: Tiếp công dân.               
 * Thành phần: Bs Phạm Anh Tùng - TP.KHTC.
 * Địa điểm: Phòng Tiếp dân –  TTHC.
  
3-8 giờ 00: Trực Phòng Y tế – Trung tâm Hành chính tỉnh (Cả ngày).
 * Thành phần: Hồ Văn Bình  - Ban BVSKCB tỉnh.
 * Địa điểm: Tháp B – Tầng 2 – TTHC tỉnh.
  
Chiều:
1-13 giờ 30: Tham gia Đoàn của tỉnh đi thăm tặng quà, chúc thọ, mừng thọ người cao tuổi năm 2021 (Theo KH số 235/KH-SLĐTBXH ngày 14/1/2021 của Sở Lao động - TBXH).
 * Thành phần: Bs Huỳnh Thanh Hà - PGĐ Sở (Đoàn số 3).
 * Địa điểm: Tập trung tại UBND TP. Thuận An.
 Xe: Đ/c Hậu.
  
Thứ tư 24/02/2021.
Sáng:
  
1-Trực, giám sát công tác phòng chống dịch Covid-19 (cả ngày).
 Thành phần: Lãnh đạo, các phòng ban, bộ phận liên quan.
 Địa điểm: Sở Y tế, CDC.
  
2-8 giờ 00: Tiếp công dân.
 * Thành phần: Ds Quách Ái Quốc - TP.NVD.
 * Địa điểm: Phòng Tiếp dân – TTHC.
  
3-8 giờ 00: Trực Phòng Y tế – Trung tâm Hành chính tỉnh (Cả ngày).
 * Thành phần: Phạm Công Phúc - BVĐK tỉnh.
 * Địa điểm: Tháp B – Tầng 2 – TTHC tỉnh.
  
Thứ năm 25/02/2021
Sáng:
1-7 giờ 30: Họp cùng Ban Thường vụ Tỉnh ủy về Nội dung 1 và 2 (theo lịch Tỉnh ủy từ ngày 22/02/2021 - 26/02/2021)
 Thành phần: TS Nguyễn Hồng Chương - GĐ Sở.
 Địa điểm: Hội trường A - Tỉnh ủy.
  
2-Trực, giám sát công tác phòng chống dịch Covid-19 (cả ngày).
 Thành phần: Lãnh đạo, các phòng ban, bộ phận liên quan.
 Địa điểm: Sở Y tế, CDC.
  
3-8 giờ 00: Tiếp công dân.
 * Thành phần: ThS Nguyễn Bình Minh – Phó Chánh VP.
 * Địa điểm: Phòng Tiếp dân – TTHC.
          
4-8 giờ 00: Trực Phòng Y tế – Trung tâm Hành chính tỉnh (Cả ngày).
 * Thành phần:  Nguyễn Thị Nhật Thu - BVĐK tỉnh.
 * Địa điểm: Tháp B – Tầng 2 – TTHC tỉnh.
  
Thứ sáu 26/02/2021
Sáng:
  
1-8 giờ 00: Họp Hội đồng cấp CCHN.
 * Thành phần: Thành viên Hội đồng.
 * Địa điểm: Hội trường A - Sở Y tế.
  
2-Trực, giám sát công tác phòng chống dịch Covid-19 (cả ngày).
 Thành phần: Lãnh đạo, các phòng ban, bộ phận liên quan.
 Địa điểm: Sở Y tế, CDC.
  
3-8 giờ 00: Tiếp công dân.               
 * Thành phần: Ds Phạm Tiến Phương - Phó Chánh TT.
 * Địa điểm: Phòng Tiếp dân –  TTHC.          
  
4-8 giờ 00: Trực Phòng Y tế – Trung tâm Hành chính tỉnh (Cả ngày).
 * Thành phần: Đàm Xuân Huy - BVĐK tỉnh.
 * Địa điểm: Tháp B – Tầng 2 – TTHC tỉnh.
  

 

Nơi nhận:

- Văn phòng UBND tỉnh;

- Ban QLTN - TTHC tỉnh;

- BGĐ Sở, TT.ĐU, CĐN;

- Các Phòng CN Sở;

- Các Đơn vị trực thuộc (Website SYT);

- Lưu VT, VP (M).

GIÁM ĐỐC

 

 

DỰ THẢO-  LỊCH LÀM VIỆC SỞ Y TẾ Tuần lễ từ ngày 08/02/2021 đến ngày 19/02/2021Lịch làm việcDỰ THẢO-  LỊCH LÀM VIỆC SỞ Y TẾ Tuần lễ từ ngày 08/02/2021 đến ngày 19/02/2021/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
(Lịch này thay thư mời họp)
05/02/2021 21:00NoĐã ban hành

LỊCH LÀM VIỆC SỞ Y TẾ

Tuần lễ từ ngày 08/02/2021 đến ngày 19/02/2021

(Lịch này thay thư mời họp)

Du thao-Lich So Y te 08-2 den 19-2-2021.pdf


Thứ hai 08/02/2021:
Sáng:​
  
1-8 giờ 30: Giao ban BGĐ, TT.ĐU, CĐNYT, Trưởng, Phó các PCN.
 Thành phần: BGĐ, TT.ĐU, CĐNYT, Trưởng, Phó các PCN.
 Địa điểm: Hội trường  B - Sở Y tế.
  
2-Trực, giám sát công tác phòng chống dịch Covid-19 (cả ngày).
 Thành phần: Lãnh đạo, các phòng ban, bộ phận liên quan.
 Địa điểm: Sở Y tế, CDC.
  
 8 giờ 00: Tiếp công dân.                 
 * Thành phần: BS Trần Tấn Tài – Trưởng phòng Nghiệp vụ Y.
 * Địa điểm: Phòng Tiếp dân –  TTHC.
  
3-8 giờ 00: Trực Phòng Y tế – Trung tâm Hành chính tỉnh (Cả ngày).
 * Thành phần: Nguyễn Thị Thy - TTYT TP.Thủ Dầu Một.
 * Địa điểm: Tháp B – Tầng 2 – TTHC tỉnh.
  
Thứ ba 09/02/2021 (28 tháng chạp):
Sáng:
  
1-8 giờ 00: Dự cùng Bí thư Tỉnh uỷ đi thăm lực lượng làm công tác phòng, chống dịch Covid-19 tại các khu vực cách ly và khu vực phong tỏa trên địa bàn tỉnh Bình Dương (theo Chương trình 01-CTr/VPTU của VP Tỉnh uỷ).
 Thành phần: Đại diện Lãnh đạo Sở Y tế.
 Địa điểm: Bến Cát, Bàu Bàng, Phú Giáo.
 Xe: Đ/c Hậu.
  
2-Trực, giám sát công tác phòng chống dịch Covid-19 (cả ngày).
 Thành phần: Lãnh đạo, các phòng ban, bộ phận liên quan.
 Địa điểm: Sở Y tế, CDC.
  
3-8 giờ 00: Tiếp công dân.                 
 * Thành phần: BS Phạm Anh Tùng – Trưởng phòng Kế hoạch –Tài chính.
 * Địa điểm: Phòng Tiếp dân –  TTHC.
  
4-8 giờ 00: Trực Phòng Y tế – Trung tâm Hành chính tỉnh (Cả ngày).
 * Thành phần: Nguyễn Trần Trúc Linh - BVĐK tỉnh.
 * Địa điểm: Tháp B – Tầng 2 – TTHC tỉnh.
  
Thứ tư 10/02/2021 (29 tháng chạp):
Sáng:
1-Công chức Cơ quan Sở Y tế nghỉ Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021 và trực tết theo Thông báo số 13/TB-SYT ngày 03/02/2021 từ ngày 10/02/2021 đến ngày 16/02/2021.
  
Tối:
1-19 giờ: Dự cùng Bí thư Tỉnh uỷ đi thăm lực lượng làm công tác phòng, chống dịch Covid-19 tại các khu vực cách ly và khu vực phong tỏa trên địa bàn tỉnh Bình Dương (theo Chương trình 01-CTr/VPTU của VP Tỉnh uỷ).
 Thành phần: Đại diện Lãnh đạo Sở Y tế.
 Địa điểm: Đường Trần Văn Ơn, P. Phú Hoà, TP.TDM.
 Xe: Đ/c Hậu.
 
Thứ năm 11/02/2021(30 tháng chạp):
Tối:  
1-20 giờ: Dự họp mặt đêm giao thừa đón Tết cổ truyền xuân Tân Sửu 2021.
 Thành phần: TS Nguyễn Hồng Chương – GĐ Sở.
 Địa điểm: Trung tâm Hội nghị & Triển lãm tỉnh.
 Xe: Đ/c Hậu.
  
Thứ tư 17/02/2021(Mùng 6 Tết):
Sáng:
1Trực, giám sát công tác phòng chống dịch Covid-19 (cả ngày).
 Thành phần: Lãnh đạo, các phòng ban, bộ phận liên quan.
 Địa điểm: Sở Y tế, CDC.
  
2-9 giờ 00: Họp mặt đầu năm cơ quan Sở Y tế.
 * Thành phần: BGĐ Sở, các phòng CN sở, Công đoàn Ngành
 * Địa điểm: Hội trường B - Sở Y tế.
  
3-8 giờ 00: Trực Phòng Y tế – Trung tâm Hành chính tỉnh (Cả ngày).
 * Thành phần: Thượng Thị Ngọc Thảo – Ban Bảo vệ CSSK cán bộ tỉnh.
 * Địa điểm: Tháp B – Tầng 2 – TTHC tỉnh.
  
4-8 giờ 00: Tiếp công dân.                 
 * Thành phần: DS Quách Ái Quốc– Trưởng phòng Nghiệp vụ Dược.
 * Địa điểm: Phòng Tiếp dân –  TTHC.
  
Thứ năm 18/02/2021
Sáng:
1-Trực, giám sát công tác phòng chống dịch Covid-19 (cả ngày).
 Thành phần: Lãnh đạo, các phòng ban, bộ phận liên quan.
 Địa điểm: Sở Y tế, CDC.
  
2-8 giờ 00: Tiếp công dân.                 
 * Thành phần: ThS Nguyễn Bình Minh– Phó Chánh Văn phòng.
 * Địa điểm: Phòng Tiếp dân –  TTHC.
  
3-8 giờ 00: Trực Phòng Y tế – Trung tâm Hành chính tỉnh (Cả ngày).
 * Thành phần: Nguyễn Thị Kim Tuyến – Khoa Khám bệnh, BVĐK tỉnh.
 * Địa điểm: Tháp B – Tầng 2 – TTHC tỉnh.
  
Thứ sáu 19/02/2021
Sáng:
1-Trực, giám sát công tác phòng chống dịch Covid-19 (cả ngày).
 Thành phần: Lãnh đạo, các phòng ban, bộ phận liên quan.
 Địa điểm: Sở Y tế, CDC.
  
2-8 giờ 00: Tiếp công dân.                 
 * Thành phần: DS Phạm Tiến Phương– Phó Chánh Thanh tra.
 * Địa điểm: Phòng Tiếp dân –  TTHC.
  
3-8 giờ 00: Trực Phòng Y tế – Trung tâm Hành chính tỉnh (Cả ngày).
 * Thành phần: Trần Nữ Tường Vi – Khoa Lão học, BVĐK tỉnh.
 * Địa điểm: Tháp B – Tầng 2 – TTHC tỉnh.

 

Nơi nhận:

- Văn phòng UBND tỉnh;

- Ban QLTN - TTHC tỉnh;

- BGĐ Sở, TT.ĐU, CĐN;

- Các Phòng CN Sở;

- Các Đơn vị trực thuộc (Website SYT);

- Lưu VT, VP (M).

GIÁM ĐỐC

 

LỊCH LÀM VIỆC SỞ Y TẾ Tuần lễ từ ngày 01/02/2021 đến ngày 05/02/2021Lịch làm việcLỊCH LÀM VIỆC SỞ Y TẾ Tuần lễ từ ngày 01/02/2021 đến ngày 05/02/2021/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
(Lịch này thay thư mời họp)
01/02/2021 18:00NoĐã ban hành

LỊCH LÀM VIỆC SỞ Y TẾ

Tuần lễ từ ngày 01/02/2021 đến ngày 05/02/2021

(Lịch này thay thư mời họp)

Lich So Y te 01-02 den 05-02-2021.pdf

Thứ hai 01/02/2021:
Sáng:
1-Trực, giám sát công tác phòng chống dịch Covid-19 (cả ngày).
 Thành phần: Lãnh đạo, các phòng ban, bộ phận liên quan.
 ​Địa điểm: Sở Y tế, CDC.
  
2-8 giờ 00: Tiếp công dân.                 
 * Thành phần: Bs Trần Tấn Tài - TP.NVY.
 * Địa điểm: Phòng Tiếp dân –  TTHC.            
  
3-8 giờ 00: Thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về kinh doanh mỹ phẩm, TPCN, sản phẩm dinh dưỡng, hóa chất, chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn, TTBYT, hành nghề y dược tư nhân trên địa bàn tỉnh năm 2021.
 * Thành phần: Thanh tra, PA.03.
 * Địa điểm: Địa bàn tỉnh.
 Xe: Cá nhân.
  
4-8 giờ 00: Trực Phòng Y tế – Trung tâm Hành chính tỉnh (Cả ngày).
 * Thành phần: Võ Văn Hải - TTYT TP.Thủ Dầu Một.
 * Địa điểm: Tháp B – Tầng 2 – TTHC tỉnh.
  
5-12 giờ 30: Thăm chúc tết cán bộ chiến sĩ Đồn Biên phòng Tà Thiết.   
 * Thành phần: Bs Hồng - CT.CĐNYT.
 * Địa điểm: Lộc Thịnh, Lộc Ninh, Bình Phước.
  
Thứ ba 02/02/2021:
Sáng:
  
1-Trực, giám sát công tác phòng chống dịch Covid-19 (cả ngày).
 Thành phần: Lãnh đạo, các phòng ban, bộ phận liên quan.
 Địa điểm: Sở Y tế, CDC.
  
2-8 giờ 00: Tiếp công dân.                 
 * Thành phần: Bs Phạm Anh Tùng - TP.KHTC.
 * Địa điểm: Phòng Tiếp dân –  TTHC.
  
3-8 giờ 00: Trực Phòng Y tế – Trung tâm Hành chính tỉnh (Cả ngày).
 * Thành phần: Trần Thị Thùy Trang - BVĐK tỉnh.
 * Địa điểm: Tháp B – Tầng 2 – TTHC tỉnh.
  
Chiều:
1-15 giờ 30: Dự cùng Lãnh đạo tỉnh thăm Bệnh viện Đa khoa tỉnh và bệnh nhân nghèo điều trị tại bệnh viện.
 Thành phần: TS Nguyễn Hồng Chương - GĐ Sở, Bs Hùng - CVP, Bs Hồng - CT.CĐNYT.
 Địa điểm: Bệnh viện Đa khoa tỉnh.     
 Xe: Đ/c Hậu
  
Thứ tư 03/02/2021.
Sáng:
  
1-6 giờ 30: Viếng Nghĩa trang liệt sỹ tỉnh (theo Thông báo điều chỉnh số 29/TB-UBND ngày 29/01/2021 của UBND tỉnh).
 Thành phần: Tập thể Lãnh đạo Sở Y tế.
 Địa điểm: Nghĩa trang liệt sỹ tỉnh.
 Xe: Đ/c Hậu.
  
2-8 giờ 00: Hội nghị trực tuyến thông báo kết quả Đại hội XIII của Đảng
 Thành phần: TS Nguyễn Hồng Chương - GĐ Sở.
 Địa điểm: Hội trường B - Tỉnh ủy.
  
3-Trực, giám sát công tác phòng chống dịch Covid-19 (cả ngày).
 Thành phần: Lãnh đạo, các phòng ban, bộ phận liên quan.
 Địa điểm: Sở Y tế, CDC.
  
4-8 giờ 00: Tiếp công dân.
 * Thành phần: Ds Quách Ái Quốc - TP.NVD.
 * Địa điểm: Phòng Tiếp dân – TTHC.
  
5-8 giờ 00: Trực Phòng Y tế – Trung tâm Hành chính tỉnh (Cả ngày).
 * Thành phần: Hồ Văn Bình - Ban BVCSSKCB.
 * Địa điểm: Tháp B – Tầng 2 – TTHC tỉnh.
  
Thứ năm 04/02/2021
Sáng:
  
1-8 giờ 00: Sở Y tế thăm BV. YHCT và BV.PHCN tỉnh.
 Thành phần: Bs Cao Thị Bích Thuận - PGĐ Sở, P.NVD, KHTC, VP.
 Địa điểm: BV. YHCT và BV.PHCN tỉnh.
 Xe: Đ/c Hậu.
  
2-Trực, giám sát công tác phòng chống dịch Covid-19 (cả ngày).
 Thành phần: Lãnh đạo, các phòng ban, bộ phận liên quan.
 Địa điểm: Sở Y tế, CDC.
  
3-8 giờ 00: Tiếp công dân.
 * Thành phần: CN Ngô Trần Đức Hữu – Phó Chánh VP.
 * Địa điểm: Phòng Tiếp dân – TTHC.
          
4-8 giờ 00: Trực Phòng Y tế – Trung tâm Hành chính tỉnh (Cả ngày).
 * Thành phần:  Vũ Thị Thanh Tâm - BVĐK tỉnh.
 * Địa điểm: Tháp B – Tầng 2 – TTHC tỉnh.
  
Thứ sáu 05/02/2021
Sáng:
  
1-Trực, giám sát công tác phòng chống dịch Covid-19 (cả ngày).
 Thành phần: Lãnh đạo, các phòng ban, bộ phận liên quan.
 Địa điểm: Sở Y tế, CDC.
  
2-8 giờ 00: Tiếp công dân.                 
 * Thành phần: Ds Phạm Tiến Phương - Phó Chánh TT.
 * Địa điểm: Phòng Tiếp dân –  TTHC.            
  
3-8 giờ 00: Trực Phòng Y tế – Trung tâm Hành chính tỉnh (Cả ngày).
 * Thành phần: Nguyễn Hữu Tuấn - BVĐK tỉnh.
 * Địa điểm: Tháp B – Tầng 2 – TTHC tỉnh.
  

 

Nơi nhận:

- Văn phòng UBND tỉnh;

- Ban QLTN - TTHC tỉnh;

- BGĐ Sở, TT.ĐU, CĐN;

- Các Phòng CN Sở;

- Các Đơn vị trực thuộc (Website SYT);

- Lưu VT, VP (M).

KT.GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

(Đã ký)

Cao Thị Bích Thuận

 

 

LỊCH LÀM VIỆC SỞ Y TẾ Tuần lễ từ ngày 25/01/2021 đến ngày 29/01/2021Lịch làm việcLỊCH LÀM VIỆC SỞ Y TẾ Tuần lễ từ ngày 25/01/2021 đến ngày 29/01/2021/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
(Lịch này thay thư mời họp)
25/01/2021 18:00NoĐã ban hành

LỊCH LÀM VIỆC SỞ Y TẾ

Tuần lễ từ ngày 25/01/2021 đến ngày 29/01/2021

(Lịch này thay thư mời họp)

Lich So Y te 25-01 den 29-01-2021.pdf


Thứ hai 25/01/2021:​
Sáng:
1-8 giờ 00: Tiếp, làm việc với Đoàn Thanh tra Chính phủ (cả ngày).
 Thành phần: BGĐ Sở, Trưởng các phòng chức năng sở.
 Địa điểm: Hội trường B - Sở Y tế.
  
2-9 giờ 00: Giao ban BGĐ, Trưởng, Phó các PCN.
 Thành phần: Giao ban BGĐ, Trưởng, Phó các PCN.
 Địa điểm: Hội trường B - Sở Y tế.
  
3-10 giờ 00: Họp cán bộ chủ chốt Trường Cao đẳng Y tế.
 Thành phần: TS Nguyễn Hồng Chương - GĐ Sở, HT Trường CĐYT.
 Địa điểm: Trường CĐYT.
  
4-8 giờ 00: Hội nghị tổng kết năm 2020 và phương hướng hoạt động năm 2021 của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh.
 Thành phần: Bs Huỳnh Thanh Hà - PGĐ Sở (dự kết luận, chỉ đạo).
 Địa điểm: Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh.
  
5-8 giờ 00: Các phòng ban, bộ phận liên quan phối hợp tự chấm điểm chỉ số CCHC Sở Y tế năm 2020 (từ 25/01 - 29/01).
 Thành phần: ThS Minh - Phó CVP, các phòng, bộ phận liên quan.
 Địa điểm: Sở Y tế.
  
6-8 giờ 00: Thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về kinh doanh mỹ phẩm, TPCN, sản phẩm dinh dưỡng, hóa chất, chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn, TTBYT, hành nghề y dược tư nhân trên địa bàn tỉnh năm 2021 (25/1 - 29/1).
 * Thành phần: Thanh tra, PA.03, TTKN.
 * Địa điểm: Địa bàn tỉnh.
 Xe: Cá nhân
  
7-Trực, giám sát công tác phòng chống dịch Covid-19 (cả ngày).
 Thành phần: Lãnh đạo, các phòng ban, bộ phận liên quan.
 Địa điểm: Sở Y tế, CDC.
  
8-8 giờ 00: Tiếp công dân.               
 * Thành phần: Bs Trần Tấn Tài - TP.NVY.
 * Địa điểm: Phòng Tiếp dân –  TTHC.          
                             
9-8 giờ 00: Trực Phòng Y tế – Trung tâm Hành chính tỉnh (Cả ngày).
 * Thành phần: TTYT TP.Thủ Dầu Một.
 * Địa điểm: Tháp B – Tầng 2 – TTHC tỉnh.
Chiều:
  
1-14 giờ 00: Họp Hội đồng Trường Cao đẳng Y tế.
 Thành phần: TS Nguyễn Hồng Chương - GĐ Sở, HT Trường CĐYT.
 Địa điểm: Trường CĐYT.
  
2-14 giờ 00: Dự Hội nghị tổng kết công tác Đoàn - Hội và phong trào thanh thiếu nhi tỉnh Bình Dương năm 2020.
 * Thành phần: Bs Cao Thị Bích Thuận - PGĐ Sở.
 * Địa điểm: Hội trường A - UBND TP Thủ Dầu Một.
  
3-13 giờ 30: Thẩm định điều kiện cấp giấy phép hoạt động, bổ sung danh mục kỹ thuật khám bệnh, chữa bệnh.
 * Thành phần: Bs Thuận - PGĐ Sở, Bs Đạt, Bs Tâm - NVY.
 * Địa điểm: PKĐK Tín Đức.
 Xe: Đ/c Hậu.
  
Thứ ba 26/01/2021:
Sáng:
1-8 giờ 00: Tiếp, làm việc với Đoàn Thanh tra Chính phủ (cả ngày).
 Thành phần: Bs Cao Thị Bích Thuận - PGĐ Sở, Trưởng các phòng chức năng sở.
 Địa điểm: Hội trường B - Sở Y tế.
  
2-8 giờ 00: Đoàn Sở Y tế đi thăm các đơn vị y tế ngoài tỉnh.
 * Thành phần: Bs Huỳnh Thanh Hà - PGĐ Sở, VP, P.KHTC, Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh, Chi cục ATVSTP.
 * Địa điểm: Theo Thông báo số 07/TB-SYT ngày 21/1/2021.
 Xe: TT.KSBT tỉnh.                                                                              
  
3-Trực, giám sát công tác phòng chống dịch Covid-19 (cả ngày).
 Thành phần: Lãnh đạo, các phòng ban, bộ phận liên quan.
 Địa điểm: Sở Y tế, CDC.
  
4-8 giờ 00: Tiếp công dân.               
 * Thành phần: Bs Phạm Anh Tùng - TP.KHTC.
 * Địa điểm: Phòng Tiếp dân –  TTHC.
  
5-8 giờ 00: Trực Phòng Y tế – Trung tâm Hành chính tỉnh (Cả ngày).
 * Thành phần: BVĐK tỉnh.
 * Địa điểm: Tháp B – Tầng 2 – TTHC tỉnh.
  
  
Chiều:
  
1-14 giờ 00: Dự Hội nghị tổng kết năm 2020 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2021 BV.YHCT tỉnh.
 Thành phần: TS Nguyễn Hồng Chương - GĐ Sở.
 Địa điểm: BV.YHCT tỉnh.
  
Thứ tư 27/01/2021.
Sáng:
  
1-8 giờ 00: Tiếp, làm việc với Đoàn Thanh tra Chính phủ (cả ngày).
 Thành phần: Bs Cao Thị Bích Thuận - PGĐ Sở, Trưởng các phòng chức năng sở.
 Địa điểm: Hội trường B - Sở Y tế.
  
2-7 giờ 30: Thẩm định cơ sở bán lẻ thuốc dược liệu, thuốc cổ truyền.
 * Thành phần: P. NVD, PYT Thuận An.
 * Địa điểm: Thuận An.
 Xe:
  
3-Trực, giám sát công tác phòng chống dịch Covid-19 (cả ngày).
 Thành phần: Lãnh đạo, các phòng ban, bộ phận liên quan.
 Địa điểm: Sở Y tế, CDC.
  
4-8 giờ 00: Tiếp công dân.
 * Thành phần: Ds Quách Ái Quốc - TP.NVD.
 * Địa điểm: Phòng Tiếp dân – TTHC.
  
5-8 giờ 00: Trực Phòng Y tế – Trung tâm Hành chính tỉnh (Cả ngày).
 * Thành phần: Ban BVCSSKCB.
 * Địa điểm: Tháp B – Tầng 2 – TTHC tỉnh.
  
Thứ năm 28/01/2021
Sáng:
  
1-8 giờ 00: Dự Hội nghị Tổng kết công tác đảm bảo trật tự ATGT năm 2020 và triển khai nhiệm vụ năm 2021.
 * Thành phần: TS Nguyễn Hồng Chương - GĐ Sở.
 * Địa điểm: Phòng họp A - UBND tỉnh.
  
28 giờ 00: Các Đoàn SYT đi phúc tra, đánh giá các Bệnh viện và TTYT năm 2020 (từ ngày 26/01 - 29/01/2021).
 * Thành phần: Đoàn 1 và Đoàn 2 (theo Quyết định 01/QĐ-SYT)
 * Địa điểm: Theo KH 37/KH-SYT ngày 31/12/2020.
 Xe: Đ/c Hậu bố trí, sắp xếp xe cho 02 đoàn.
  
38 giờ 00: Họp Hội đồng GĐYK thường kỳ.
 * Thành phần: Bs Cao Thị Bích Thuận - PGĐ Sở.
 * Địa điểm: Trung tâm Giám định Y khoa.
  
4-Trực, giám sát công tác phòng chống dịch Covid-19 (cả ngày).
 Thành phần: Lãnh đạo, các phòng ban, bộ phận liên quan.
 Địa điểm: Sở Y tế, CDC.
  
5-8 giờ 00: Tiếp công dân.
 * Thành phần: ThS Nguyễn Bình Minh – Phó Chánh VP.
 * Địa điểm: Phòng Tiếp dân – TTHC.
          
6-8 giờ 00: Trực Phòng Y tế – Trung tâm Hành chính tỉnh (Cả ngày).
 * Thành phần:  BVĐK tỉnh.
 * Địa điểm: Tháp B – Tầng 2 – TTHC tỉnh.
  
Thứ sáu 29/01/2021
Sáng:
1-8 giờ 00: Họp thông qua dự thảo Đề án thành lập Đội cơ động xử lý sự cố giao thông và Phương án thí điểm phân luồng, cấm xe giờ cao điểm tại các tuyến đường trên địa bàn tỉnh.
 * Thành phần: TS Nguyễn Hồng Chương - GĐ Sở.
 * Địa điểm: Phòng họp A - UBND tỉnh.
  
2-8 giờ 00: Các Đoàn SYT đi phúc tra, đánh giá các Bệnh viện và TTYT năm 2020 (từ ngày 26/01 - 29/01/2021).
 * Thành phần: Đoàn 1 và Đoàn 2 (theo Quyết định 01/QĐ-SYT)
 * Địa điểm: Theo KH 37/KH-SYT ngày 31/12/2020.
 Xe: Đ/c Hậu bố trí, sắp xếp.
  
3-8 giờ 00: Dự Hội nghị Tổng kết công tác chăm sóc và bảo vệ sức khỏe người lao động năm 2020 và Phương hướng nhiệm vụ năm 2021.
 * Thành phần: Bs Huỳnh Thanh Hà - PGĐ Sở.
 * Địa điểm: TT.SKLĐMT.
  
3-9 giờ 00: Dự Hội nghị Tổng kết công tác năm 2020 Trung tâm Kiểm nghiệm Bình Dương.
 * Thành phần: Bs Cao Thị Bích Thuận - PGĐ Sở, P.NVD.
 * Địa điểm: Trung tâm Kiểm nghiệm Bình Dương.
  
4-8 giờ 30: Dự Hội nghị phổ biến quy định xử phạt vi phạm hành chính theo Nghị định 117/2020/NĐ-CP.
 * Thành phần: CN Hải - Thanh tra.
 * Địa điểm: KS Sen Việt - TP.HCM.
 Xe: Cá nhân.        
  
5-7 giờ 30: Thẩm định thực hành cơ sở bán lẻ thuốc đạt GPP.
 * Thành phần: P. NVD, PYT Thủ Dầu Một.
 * Địa điểm: Thủ Dầu Một.
  
6-Trực, giám sát công tác phòng chống dịch Covid-19 (cả ngày).
 Thành phần: Lãnh đạo, các phòng ban, bộ phận liên quan.
 Địa điểm: Sở Y tế, CDC.
  
7-8 giờ 00: Tiếp công dân.               
 * Thành phần: Ds Phạm Tiến Phương - Phó Chánh TT.
 * Địa điểm: Phòng Tiếp dân –  TTHC.          
  
8-8 giờ 00: Trực Phòng Y tế – Trung tâm Hành chính tỉnh (Cả ngày).
 * Thành phần: BVĐK tỉnh.
 * Địa điểm: Tháp B – Tầng 2 – TTHC tỉnh.
  

 

Nơi nhận:

- Văn phòng UBND tỉnh;

- Ban QLTN - TTHC tỉnh;

- BGĐ Sở, TT.ĐU, CĐN;

- Các Phòng CN Sở;

- Các Đơn vị trực thuộc (Website SYT);

- Lưu VT, VP (M).

KT.GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

(Đã ký)

Cao Thị Bích Thuận

 

 

1 - 30Next
Ảnh
Video