Văn bản Quy phạm pháp luật
CV 
Số Ký hiệu:
3557-UBND-VX 
Ban hành:
27/07/2020 
Người ký:
 
Cơ quan:
 
Loại văn bản:
Công văn 
Hiệu lực:
// 
Trích yếu:
V/v triển khai các văn bản: số 3949/CV-BCĐ ngày 24/7/2020, số 3951/BCĐQG ngày 24/7/2020 và số 3961/BCĐQG ngày 25/7/2020 của Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch Covid-19. (k/g: các đơn vị trực thuộc) 
Nội dung Tập tin Đính kèm:
Ảnh
Video