Thông tin tuyên truyền
 
Bản tin ngành y tế tháng 5 năm 2022
 
Bản tin ngành y tế tháng 4 năm 2022
 
Bản tin ngành y tế tháng 3 năm 2022
 
Bản tin ngành y tế tháng 2 năm 2022
 
BẢN TIN CHÀO XUÂN MỚI - NHÂM DẦN 2022
 
Chế độ hỗ trợ công tác Dân số - KHHGĐ tỉnh Bình Dương
 
Ngày Thế giới phòng, chống lao 24/3/2021 với chủ đề "Chiến thắng Covid, Chấm dứt bệnh lao", "Biến hiểm họa Covid-19 thành cơ hội để Việt Nam chấm dứt bệnh lao vào năm 2030". Đây là cơ hội cho chúng ...
 
Tháng Hành động quốc gia phòng, chống HIV/AIDS và Ngày Thế giới phòng, chống AIDS năm 2018 với chủ đề “Hãy hành động để hướng tới mục tiêu 90-90-90 vào năm 2020!”. Cụ thể:
 
 
 
Ảnh
Video