An toàn vệ sinh thực phẩm
 
ANH SÁCH SẢN PHẨM THỰC PHẨM ĐĂNG KÝ QUẢNG CÁO QUÝ 2 VÀ QUÝ 3 NĂM 2020
 
DANH SÁCH SẢN PHẨM THỰC PHẨM ĐĂNG KÝ CÔNG BỐ QUÝ 2 VÀ QUÝ 3 NĂM 2020
 
DANH SÁCH CƠ SỞ ĐƯỢC CẤP CHỨNG NHẬN ĐỦ ĐIỀU KIỆN VỆ SINH AN TOÀN THỰC PHẨM QUÝ 2 VÀ QUÝ 3 NĂM 2020
 
DANH SÁCH TỰ CÔNG BỐ SẢN PHẨM THỰC PHẨM TỪ NGÀY 14 ĐẾN NGÀY 18 THÁNG 9 NĂM 2020
 
DANH SÁCH TỰ CÔNG BỐ SẢN PHẨM THỰC PHẨM TỪ NGÀY 07 ĐẾN NGÀY 11 THÁNG 9 NĂM 2020
 
DANH SÁCH TỰ CÔNG BỐ SẢN PHẨM THỰC PHẨM TỪ NGÀY 31 THÁNG 8 ĐẾN NGÀY 04 THÁNG 9 NĂM 2020
 
Ngày 29 tháng 8 năm 2020, Cục An toàn thực phẩm – Bộ Y tế đã có Công văn số 1995/ATTP-NĐTP về việc xử lý khẩn cấp thực phẩm không đảm bảo an toàn thực phẩm đối với các sản phẩm của Công ty TNHH Hai ...
 
DANH SÁCH TỰ CÔNG BỐ SẢN PHẨM THỰC PHẨM TỪ NGÀY 24 ĐẾN NGÀY 28 THÁNG 8 NĂM 2020
 
DANH SÁCH TỰ CÔNG BỐ SẢN PHẨM THỰC PHẨM TỪ NGÀY 17 ĐẾN NGÀY 21 THÁNG 8 NĂM 2020
 
DANH SÁCH TỰ CÔNG BỐ SẢN PHẨM THỰC PHẨM TỪ NGÀY 10 ĐẾN NGÀY 14 THÁNG 8 NĂM 2020
 
 
 
Ảnh
Video