An toàn vệ sinh thực phẩm
 
DANH SÁCH TỰ CÔNG BỐ SẢN PHẨM THỰC PHẨM TỪ NGÀY 19/9/2022 ĐẾN NGÀY 23/9/2022
 
Nhằm giúp cho các bếp ăn tập thể, cơ sở cung cấp suất ăn công nghiệp rà soát, cập nhật các văn bản quy phạm phát luật, các kiến thức về an toàn thực phẩm, Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm đã tổ chức ...
 
DANH SÁCH TỰ CÔNG BỐ SẢN PHẨM THỰC PHẨM TỪ NGÀY 12/9/2022 ĐẾN NGÀY 16/9/2022
 
DANH SÁCH TỰ CÔNG BỐ SẢN PHẨM THỰC PHẨM TỪ NGÀY 05/9/2022 ĐẾN NGÀY 09/9/2022
 
DANH SÁCH TỰ CÔNG BỐ SẢN PHẨM THỰC PHẨM TỪ NGÀY 29/8/2022 ĐẾN NGÀY 31/8/2022
 
DANH SÁCH TỰ CÔNG BỐ SẢN PHẨM THỰC PHẨM TỪ NGÀY 22/8/2022 ĐẾN NGÀY 26/8/2022
 
DANH SÁCH TỰ CÔNG BỐ SẢN PHẨM THỰC PHẨM TỪ NGÀY 15/8/2022 ĐẾN NGÀY 19/8/2022
 
DANH SÁCH TỰ CÔNG BỐ SẢN PHẨM THỰC PHẨM TỪ NGÀY 08/08/2022 ĐẾN NGÀY 12/08/2022
 
DANH SÁCH TỰ CÔNG BỐ SẢN PHẨM THỰC PHẨM TỪ NGÀY 01/8/2022 ĐẾN NGÀY 05/08/2022
 
DANH SÁCH TỰ CÔNG BỐ SẢN PHẨM THỰC PHẨM TỪ NGÀY 25/7/2022 ĐẾN NGÀY 29/7/2022
 
 
 
Ảnh
Video