Văn bản Quy phạm pháp luật
CV 
Số Ký hiệu:
865-UBND-VX 
Ban hành:
03/03/2020 
Người ký:
 
Cơ quan:
 
Loại văn bản:
Công văn 
Hiệu lực:
// 
Trích yếu:
Triển khai thực hiện quyết định số 07/2020/QD-ttg ngày 26/2/2020 của thủ tướng chính phủ (K/g: các đơn vị trực thuộc) 
Ảnh
Video