Văn bản Quy phạm pháp luật
CV 
Số Ký hiệu:
3829/UBND-NC 
Ban hành:
10/08/2020 
Người ký:
 
Cơ quan:
 
Loại văn bản:
Công văn 
Hiệu lực:
// 
Trích yếu:
Phối hợp tăng cường kiểm soát nhập cảnh và quản lý người nước ngoài nhập cảnh 
Nội dung Tập tin Đính kèm:
Ảnh
Video