An toàn vệ sinh thực phẩm
 
Bình Dương tổ chức Hội nghị triển khai “Tháng hành động vì An toàn thực phẩm” năm 2023
 
Thực hiện Kế hoạch số 52/KH-ATTP ngày 07/2/2023 của Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh Bình Dương về Kế hoạch công tác đảm bảo an toàn thực phẩm năm 2023 đã được Sở Y tế phê duyệt.
 
Nhằm giúp cho các bếp ăn tập thể, cơ sở cung cấp suất ăn công nghiệp rà soát, cập nhật các văn bản quy phạm phát luật, các kiến thức về an toàn thực phẩm, Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm đã tổ chức ...
 
Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh Bình Dương nhận được Công văn số 1535/SYT-NVY ngày 03/6/2022 của Sở Y tế Bình Dương và Công văn số 993/ATTP-PCTTR ngày 19/5/2022 của Cục An toàn thực phẩm - Bộ ...
 
Kiểm tra Tháng hành động vì An toàn thực phẩm năm 2022 tại Bình Dương
 
Ngày 21/2/2022, Chi cục An toàn thực phẩm có nhận được Công văn số 281/ATTP-SP ngày 20/02/2022 về việc cảnh báo sản phẩm thực phẩm, Công văn số 293/ATTP-KN ngày 21/02/2022 về việc thực hiện cảnh báo ...
 
Kính gửi: - Trung tâm Kiểm soát bệnh tật; - Trung tâm Chăm sóc sức khỏe sinh sản; - Trung tâm Y tế huyện/thị xã/thành phố. Căn cứ Công văn số 281/ATTP-SP ngày 20/02/2022 về việc cảnh báo sản phẩm ...
 
Cục An toàn thực phẩm nhận được báo cáo của Viện Kiểm nghiệm ATVSTP Quốc gia về kết quả kiểm nghiệm mẫu giám sát phát hiện 02 sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe có chứa chất cấm (thuộc nhóm ức chế ...
 
Theo thông tin từ Cục An toàn thực phẩm - Bộ Y tế và trên một số phương tiện thông tin đại chúng (báo điện tử, mạng xã hội, …), trong thời gian qua, trên địa bàn một số tỉnh Đồng Nai, Thành phố Hồ ...
 
Thực hiện Kế hoạch số 4134/KH-UBND ngày 22/8/2021 của UBND tỉnh Bình Dương về việc cung cấp lương thực, thực phẩm ứng phó cho người dân trong thời gian thực hiện “khóa chặt, đông cứng” trên 11 phường ...
 
 
 
Ảnh
Video