An toàn vệ sinh thực phẩm
 
Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu Mua sắm test nhanh thực phẩm phục vụ công tác bảo đảm an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh Bình Dương năm 2023
 
Thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu Mua sắm test nhanh thực phẩm phục vụ công tác bảo đảm an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh Bình Dương năm 2023
 
Quyết định Về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu: Sửa chữa, lắp mới pano phục vụ công tác truyền thông bảo đảm an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh Bình Dương năm 2023
 
Thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu sửa chữa, lắp mới pano phục vụ công tác truyền thông bảo đảm an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh Bình Dương năm 2023
 
DANH SÁCH TỰ CÔNG BỐ SẢN PHẨM THỰC PHẨM TỪ NGÀY 04/12/2023 ĐẾN NGÀY 08/12/2023
 
DANH SÁCH TỰ CÔNG BỐ THỰC PHẨM TỪ NGÀY 27 THÁNG 11 ĐẾN NGÀY 01 THÁNG 12 NĂM 2023
 
Chi cục an toàn vệ sinh thực phẩm có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá để làm cơ sở lập dự toán và kế hoạch lựa chọn nhà thầu của gói thầu “Mua sắm test nhanh thực phẩm phục vụ ...
 
DANH SÁCH TỰ CÔNG BỐ THỰC PHẨM TỪ NGÀY 20 THÁNG 11 ĐẾN NGÀY 24 THÁNG 11 NĂM 2023
 
DANH SÁCH TỰ CÔNG BỐ SẢN PHẨM THỰC PHẨM TỪ NGÀY 13/11/2023 ĐẾN NGÀY 17/11/2023
 
DANH SÁCH TỰ CÔNG BỐ SẢN PHẨM THỰC PHẨM TỪ NGÀY 06/11/2023 ĐẾN NGÀY 10/11/2023
 
 
 
Ảnh
Video