An toàn vệ sinh thực phẩm
 
DANH SÁCH TỰ CÔNG BỐ SẢN PHẨM THỰC PHẨM TỪ NGÀY 07/11/2022 ĐẾN NGÀY 11/11/2022
 
DANH SÁCH TỰ CÔNG BỐ SẢN PHẨM THỰC PHẨM TỪ NGÀY 31/10/2022 ĐẾN NGÀY 04/11/2022
 
DANH SÁCH TỰ CÔNG BỐ SẢN PHẨM THỰC PHẨM TỪ NGÀY 24/10/2022 ĐẾN NGÀY 28/10/2022
 
DANH SÁCH TỰ CÔNG BỐ SẢN PHẨM THỰC PHẨM TỪ NGÀY 17/10/2022 ĐẾN NGÀY 21/10/2022
 
DANH SÁCH TỰ CÔNG BỐ SẢN PHẨM THỰC PHẨM TỪ NGÀY 10/10/2022 ĐẾN NGÀY 14/10/2022
 
DANH SÁCH TỰ CÔNG BỐ SẢN PHẨM THỰC PHẨM TỪ NGÀY 03/10/2022 ĐẾN NGÀY 07/10/2022
 
DANH SÁCH TỰ CÔNG BỐ SẢN PHẨM THỰC PHẨM TỪ NGÀY 26/9/2022 ĐẾN NGÀY 30/9/2022
 
DANH SÁCH TỰ CÔNG BỐ SẢN PHẨM THỰC PHẨM TỪ NGÀY 19/9/2022 ĐẾN NGÀY 23/9/2022
 
Nhằm giúp cho các bếp ăn tập thể, cơ sở cung cấp suất ăn công nghiệp rà soát, cập nhật các văn bản quy phạm phát luật, các kiến thức về an toàn thực phẩm, Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm đã tổ chức ...
 
DANH SÁCH TỰ CÔNG BỐ SẢN PHẨM THỰC PHẨM TỪ NGÀY 12/9/2022 ĐẾN NGÀY 16/9/2022
 
 
 
Ảnh
Video