An toàn vệ sinh thực phẩm
 
DANH SÁCH TỰ CÔNG BỐ SẢN PHẨM THỰC PHẨM TỪ NGÀY 27/3/2023 ĐẾN NGÀY 31/3/2023
 
DANH SÁCH TỰ CÔNG BỐ SẢN PHẨM THỰC PHẨM TỪ NGÀY 20/3/2023 ĐẾN NGÀY 24/3/2023
 
Thực hiện Kế hoạch số 52/KH-ATTP ngày 07/2/2023 của Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh Bình Dương về Kế hoạch công tác đảm bảo an toàn thực phẩm năm 2023 đã được Sở Y tế phê duyệt.
 
DANH SÁCH TỰ CÔNG BỐ SẢN PHẨM THỰC PHẨM TỪ NGÀY 13/3/2023 ĐẾN NGÀY 17/3/2023
 
DANH SÁCH TỰ CÔNG BỐ SẢN PHẨM THỰC PHẨM TỪ NGÀY 06/3/2023 ĐẾN NGÀY 10/3/2023
 
DANH SÁCH TỰ CÔNG BỐ SẢN PHẨM THỰC PHẨM TỪ NGÀY 27/02/2023 ĐẾN NGÀY 03/3/2023
 
DANH SÁCH TỰ CÔNG BỐ SẢN PHẨM THỰC PHẨM TỪ NGÀY 20/02/2023 ĐẾN NGÀY 24/02/2023
 
DANH SÁCH TỰ CÔNG BỐ SẢN PHẨM THỰC PHẨM TỪ NGÀY 13/02/2023 ĐẾN NGÀY 17/02/2023
 
DANH SÁCH TỰ CÔNG BỐ SẢN PHẨM THỰC PHẨM TỪ NGÀY 06/02/2023 ĐẾN NGÀY 10/02/2023
 
DANH SÁCH TỰ CÔNG BỐ SẢN PHẨM THỰC PHẨM TỪ NGÀY 30/01/2023 ĐẾN NGÀY 03/02/2023
 
 
 
Ảnh
Video