An toàn vệ sinh thực phẩm
 
DANH SÁCH TỰ CÔNG BỐ SẢN PHẨM THỰC PHẨM TỪ NGÀY 5/7/2021 ĐẾN NGÀY 9/7/2021
 
DANH SÁCH TỰ CÔNG BỐ SẢN PHẨM THỰC PHẨM TỪ NGÀY 28 THÁNG 06 ĐẾN NGÀY 02 THÁNG 07 NĂM 2021
 
ANH SÁCH TỰ CÔNG BỐ SẢN PHẨM THỰC PHẨM TỪ NGÀY 21 ĐẾN NGÀY 25 THÁNG 06 NĂM 2021
 
DANH SÁCH TỰ CÔNG BỐ SẢN PHẨM THỰC PHẨM TỪ NGÀY 15 ĐẾN NGÀY 18 THÁNG 06 NĂM 2021
 
DANH SÁCH TỰ CÔNG BỐ SẢN PHẨM THỰC PHẨM TỪ NGÀY 07 ĐẾN NGÀY 14 THÁNG 06 NĂM 2021
 
ANH SÁCH TỰ CÔNG BỐ SẢN PHẨM THỰC PHẨM TỪ NGÀY 31 THÁNG 05 ĐẾN NGÀY 04 THÁNG 06 NĂM 2021
 
Thông báo về việc tạm ngưng giao dịch trực tiếp thủ tục hành chính của Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tại Trung tâm hành chính công
 
DANH SÁCH TỰ CÔNG BỐ SẢN PHẨM THỰC PHẨM TỪ NGÀY 24/5/2021 ĐẾN NGÀY 28/5/2021
 
DANH SÁCH TỰ CÔNG BỐ SẢN PHẨM THỰC PHẨM TỪ NGÀY 17 ĐẾN NGÀY 21 THÁNG 5 NĂM 2021
 
DANH SÁCH TỰ CÔNG BỐ SẢN PHẨM THỰC PHẨM TỪ NGÀY 10 ĐẾN NGÀY 14 THÁNG 5 NĂM 2021
 
 
 
Ảnh
Video