An toàn vệ sinh thực phẩm
 
​ BẢNG ĐỐI CHIẾU SỐ THU PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC AN TOÀN THỰC PHẨM THÁNG 1 – 3/2019  TTQUYẾT ĐỊNH XỬ PHẠT VPHC VỀ ATTPCÁ NHÂN/ĐƠN VỊ NỘP TIỀNLỖI  VI PHẠMSỐ ...
 
​DANH MỤC SẢN PHẨM THỰC PHẨM BỊ THU HỒI. ĐẾN 31.3.2019.docDANH MỤC SẢN PHẨM BỊ THU HỒI DO KHÔNG ĐẢM BẢO AN TOÀN THỰC PHẨMTỪ NGÀY 08 - 31/3/2019 TTSẢN PHẨMĐƠN VỊ SẢN XUẤTĐƠN VỊ RA QUYẾT ĐỊNH THU ...
 
DANH SÁCH TỰ CÔNG BỐ SẢN PHẨM THỰC PHẨM TỪ NGÀY 25 ĐẾN NGÀY 29 THÁNG 03 NĂM 2019
 
DANH SÁCH CẤP ĐỦ ĐIỀU KIỆN, TỰ CÔNG BỐ, CÔNG BỐ THEO THÁNG NĂM 2019
 
DANH SÁCH TỰ CÔNG BỐ SẢN PHẨM THỰC PHẨM TỪ NGÀY 18 ĐẾN NGÀY 22 THÁNG 03 NĂM 2019
 
DANH SÁCH TỰ CÔNG BỐ SẢN PHẨM THỰC PHẨM TỪ NGÀY 11 ĐẾN NGÀY 15 THÁNG 03 NĂM 2019
 
​ DANH SÁCH TỰ CÔNG BỐ SẢN PHẨM THỰC PHẨM TỪ NGÀY04/03/2019 ĐẾN NGÀY 08/03/2019
 
​DANH MỤC SẢN PHẨM BỊ THU HỒI DO KHÔNG ĐẢM BẢO AN TOÀN THỰC PHẨMTRONG THÁNG 2 VÀ TỪ NGÀY 01-08/3/2019 TTSẢN PHẨMĐƠN VỊ SẢN XUẤTĐƠN VỊ RA QUYẾT ĐỊNH THU HỒISỐ QUYẾT ĐỊNHTHỜI HẠN THU HỒI1Lô sản ...
 
DANH SÁCH TỰ CÔNG BỐ SẢN PHẨM THỰC PHẨM TỪ NGÀY 25 THÁNG 02 ĐẾN NGÀY 01 THÁNG 03 NĂM 2019
 
DANH SÁCH TỰ CÔNG BỐ SẢN PHẨM THỰC PHẨM TỪ NGÀY 18 ĐẾN NGÀY 22 THÁNG 02 NĂM 2019
 
 
 
Ảnh
Video