An toàn vệ sinh thực phẩm
 
DANH SÁCH TỰ CÔNG BỐ SẢN PHẨM THỰC PHẨM TỪ NGÀY 18/4/2022 ĐẾN NGÀY 22/4/2022
 
DANH SÁCH TỰ CÔNG BỐ SẢN PHẨM THỰC PHẨM TỪ NGÀY 12/4/2022 ĐẾN NGÀY 15/4/2022
 
DANH SÁCH TỰ CÔNG BỐ SẢN PHẨM THỰC PHẨM TỪ NGÀY 04/4/2022 ĐẾN NGÀY 08/4/2022
 
DANH SÁCH TỰ CÔNG BỐ SẢN PHẨM THỰC PHẨM TỪ NGÀY 28/03/2022 ĐẾN NGÀY 01/4/2022
 
DANH SÁCH TỰ CÔNG BỐ SẢN PHẨM THỰC PHẨM TỪ NGÀY 21/03/2022 ĐẾN NGÀY 25/03/2022
 
DANH SÁCH TỰ CÔNG BỐ SẢN PHẨM THỰC PHẨM TỪ NGÀY 14/3/2022 ĐẾN NGÀY 18/3/2022
 
Ngày 21/2/2022, Chi cục An toàn thực phẩm có nhận được Công văn số 281/ATTP-SP ngày 20/02/2022 về việc cảnh báo sản phẩm thực phẩm, Công văn số 293/ATTP-KN ngày 21/02/2022 về việc thực hiện cảnh báo ...
 
DANH SÁCH TỰ CÔNG BỐ SẢN PHẨM THỰC PHẨM TỪ NGÀY 07/03/2022 ĐẾN NGÀY 11/03/2022
 
DANH SÁCH TỰ CÔNG BỐ SẢN PHẨM THỰC PHẨM TỪ NGÀY 28/02/2022 ĐẾN NGÀY 04/03/2022
 
DANH SÁCH TỰ CÔNG BỐ SẢN PHẨM THỰC PHẨM TỪ NGÀY 21/02/2022 ĐẾN NGÀY 25/02/2022
 
 
 
Ảnh
Video