An toàn vệ sinh thực phẩm
 
Theo thông tin từ Cục An toàn thực phẩm - Bộ Y tế và trên một số phương tiện thông tin đại chúng (báo điện tử, mạng xã hội, …), trong thời gian qua, trên địa bàn một số tỉnh Đồng Nai, Thành phố Hồ ...
 
DANH SÁCH TỰ CÔNG BỐ SẢN PHẨM THỰC PHẨM TỪ NGÀY 11/10/2021 ĐẾN NGÀY 15/10/2021
 
DANH SÁCH TỰ CÔNG BỐ SẢN PHẨM THỰC PHẨM TỪ NGÀY 04/10/2021 ĐẾN NGÀY 08/10/2021
 
DANH SÁCH TỰ CÔNG BỐ SẢN PHẨM THỰC PHẨM TỪ NGÀY 27/9/2021 ĐẾN NGÀY 01/10/2021
 
DANH SÁCH TỰ CÔNG BỐ SẢN PHẨM THỰC PHẨM TỪ NGÀY 20/9/2021 ĐẾN NGÀY 24/9/2021
 
DANH SÁCH TỰ CÔNG BỐ SẢN PHẨM THỰC PHẨM TỪ NGÀY 13/09/2021 ĐẾN NGÀY 17/09/2021
 
DANH SÁCH TỰ CÔNG BỐ SẢN PHẨM THỰC PHẨM TỪ NGÀY 06/9/2021 ĐẾN NGÀY 10/9/2021
 
DANH SÁCH TỰ CÔNG BỐ SẢN PHẨM THỰC PHẨM TỪ NGÀY 30/8/2021 ĐẾN NGÀY 03/9/2021
 
DANH SÁCH TỰ CÔNG BỐ SẢN PHẨM THỰC PHẨM TỪ NGÀY 23/8/2021 ĐẾN NGÀY 27/8/2021
 
DANH SÁCH TỰ CÔNG BỐ SẢN PHẨM THỰC PHẨM TỪ NGÀY 16/8/2021 ĐẾN NGÀY 20/8/2021
 
 
 
Ảnh
Video