An toàn vệ sinh thực phẩm
 
​TTQUYẾT ĐỊNH XỬ PHẠT VPHC VỀ ATTP​CHỨNG TỪNỘP PHẠT​SỐ TIỀN(đồng)CÁ NHÂN/ĐƠN VỊ NỘP TIỀNLỖI  VI PHẠM​SốNgàySốNgày​​​101/QĐ-XPHC22/02/20236900503/03/202325.000.000- Địa điểm kinh doanh Công ty ...
 
TT QUYẾT ĐỊNH XỬ PHẠT VPHC VỀ ATTP CHỨNG TỪ NỘP PHẠT SỐ TIỀN (đồng) CÁ NHÂN/ĐƠN VỊ NỘP TIỀN LỖI VI PHẠM Số Ngày Số Ngày 1 01/QĐ-XPHC 06/01/2020 0012957 09/1/2020 4.000.000 Công ty TNHH DV Sức ...
 
TT QUYẾT ĐỊNH XỬ PHẠT VPHC VỀ ATTP CÁ NHÂN/ĐƠN VỊ NỘP TIỀN LỖI VI PHẠM SỐ TIỀN (đồng) 1. 17/QĐ-XPHC Cơ sở sản xuất nước đá Phú Chánh Sử dụng nước không đáp ứng quy chuẩn thuật hoặc không bảo đảm vệ ...
 
​Danh sách cơ sở vi phạm về ATTP bị xử phạt tháng 11-12.2018.doc
 
​TTQUYẾT ĐỊNH XỬ PHẠT VPHC VỀ ATTPCÁ NHÂN/ĐƠN VỊ NỘP TIỀNLỖI  VI PHẠMSỐ TIỀN(đồng)1.42/QĐ-XPHCHKD Suất ăn công nghiệp Thiên Lý1. Sử dụng Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm ...
 
​TTQUYẾT ĐỊNH XỬ PHẠT VPHC VỀ ATTPCÁ NHÂN/ĐƠN VỊ NỘP TIỀNLỖI  VI PHẠMSỐ TIỀN(đồng)1.29/QĐ-XPHCCông ty TNHH TM DV SX Sao Thiên Hà1. Có lưu mẫu (thức ăn) nhưng không đúng quy ...
 
TTQUYẾT ĐỊNH XỬ PHẠT VPHC VỀ ATTPCÁ NHÂN/ĐƠN VỊ NỘP TIỀNLỖI  VI PHẠMSỐ TIỀN(đồng)1.05/QĐ-XPVPHCCơ sở nước uống tinh khiết Phong TâmKhông đảm bảo an toàn thực phẩm trong quá trình sản xuất thực ...
 
Danh sách cơ sở vi phạm an toàn thực phẩm tháng 1 đến tháng 3 năm 2018
 
​TTQUYẾT ĐỊNH XỬ PHẠTVPHC VỀ ATTPCÁ NHÂN/ĐƠN VỊ NỘP TIỀNLỖI  VI PHẠMSỐ TIỀN(đồng)130/ QĐ-XPHCCơ sở chế biến cà phê Thanh Trâm1. Sản xuất, bán ra thị trường thực phẩm không phù hợp quy chuẩn ...
 
​TTQUYẾT ĐỊNH XỬ PHẠTVPHC VỀ ATTPCÁ NHÂN/ĐƠN VỊ NỘP TIỀNLỖI  VI PHẠMSỐ TIỀN(đồng)128/QĐ-XPVPHCCơ sở Thanh Dũng1. Sản xuất, bán ra thị trường thực phẩm không phù hợp quy chuẩn kỹ ...
 
 
 
Ảnh
Video