An toàn vệ sinh thực phẩm
Thứ 6, Ngày 08/11/2019, 10:00
DANH SÁCH CƠ SỞ VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC AN TOÀN THỰC PHẨM THÁNG 10/2019
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
08/11/2019
TT QUYẾT ĐỊNH XỬ PHẠT VPHC VỀ ATTP CÁ NHÂN/ĐƠN VỊ NỘP TIỀN LỖI VI PHẠM SỐ TIỀN (đồng) 1. 17/QĐ-XPHC Cơ sở sản xuất nước đá Phú Chánh Sử dụng nước không đáp ứng quy chuẩn thuật hoặc không bảo đảm vệ sinh theo quy định của pháp luật tương ứng để sản xuất; để vệ sinh trang thiết bị, dụng cụ phục vụ sản xuất thực phẩm, phụ gia thực phẩm, chất hỗ trợ chế biến thực phẩm, dụng cụ, vật liệu bao gói, chứa đựng tiếp xúc trực tiếp với thực phẩm. 17.500.000 2. 18/QĐ-XPHC Hộ kinh doanh Nghĩa Lý Sử dụng nước không đáp ứng quy chuẩn thuật hoặc không bảo đảm vệ sinh theo quy định của pháp luật tương ứng để sản xuất; để vệ sinh trang thiết bị, dụng cụ phục vụ sản xuất thực phẩm, phụ gia thực phẩm, chất hỗ trợ chế biến thực phẩm, dụng cụ, vật liệu bao gói, chứa đựng tiếp xúc trực tiếp với thực phẩm. 17.500.000 3. 19/QĐ-XPHC Công ty TNHH TM & DV An Thái Kinh doanh dịch vụ ăn uống mà không có Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm. 25.000.000 Tổng cộng: 60.000.000 đồng/3 cơ sở

Tải về tháng 10.2019.doc

Lượt người xem:  Views:   1
Chia sẻ:
Share:
Tin khác
 
 
Ảnh
Video
An toàn vệ sinh thực phẩm