An toàn vệ sinh thực phẩm
Thứ 4, Ngày 14/11/2018, 11:00
Danh xử lý vi phạm hành chính về an toàn thực phẩm tháng 9-10 năm 2018
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
14/11/2018

TT

QUYẾT ĐỊNH XỬ PHẠT

VPHC VỀ ATTP

CÁ NHÂN/ĐƠN VỊ NỘP TIỀNLỖI  VI PHẠM

SỐ TIỀN

(đồng)

1.42/QĐ-XPHCHKD Suất ăn công nghiệp Thiên Lý1. Sử dụng Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm (thuộc phạm vi quản lý của cấp tỉnh) đã hết thời hạn từ 01 tháng đến 03 tháng5.000.000
2.43/QĐ-XPHCHộ kinh doanh Lê Văn Loan1. Không có Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm theo quy định (thuộc tuyến tỉnh quản lý).12.500.000
3.44/QĐ-XPHCCông ty TNHH TM Hoa Lan1. Không có biện pháp để ngăn ngừa côn trùng, động vật gây hại.4.000.000
4.45/QĐ-XPHCCông ty TNHH MTV Thảo Thảo Hiền

1. Sử dụng giấy xác nhận đủ sức khỏe đã quá thời hạn (vi phạm dưới 10 người).

2. Không có biện pháp để ngăn ngừa côn trùng, động vật gây hại.

4.800.000
5.46/QĐ-XPHCHộ kinh doanh Đỗ Thị Dung1. Sản xuất, bán ra thị trường thực phẩm không phù hợp quy chuẩn kỹ thuật750.000
Tổng cộng: 27.050.000 đồng/5 cơ sở
 
Lượt người xem:  Views:   1
Chia sẻ:
Share:
Tin khác
 
 
Ảnh
Video
An toàn vệ sinh thực phẩm