An toàn vệ sinh thực phẩm
Thứ 6, Ngày 01/09/2017, 16:00
Danh sách cơ sở vi phạm tháng 7-8/2017
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
01/09/2017

TT

QUYẾT ĐỊNH XỬ PHẠT

VPHC VỀ ATTP

CÁ NHÂN/ĐƠN VỊ NỘP TIỀN

LỖI  VI PHẠM

SỐ TIỀN

(đồng)

1

28/QĐ-XPVPHC

Cơ sở Thanh Dũng

1. Sản xuất, bán ra thị trường thực phẩm không phù hợp quy chuẩn kỹ thuật.

1.750.000

2

29/QĐ-XPVPHC

Công ty cổ phần dược thảo Vina Reishi

1. Sản xuất, bán ra thị trường thực phẩm không phù hợp quy chuẩn kỹ thuật.

7.500.000

Tổng cộng: 9.250.000 đồng/2 cơ sở

Lượt người xem:  Views:   1
Chia sẻ:
Share:
Tin khác
 
 
Ảnh
Video
An toàn vệ sinh thực phẩm