ĐẢNG - ĐOÀN THỂ
 
Thực hiện các hoạt động Xuân tình nguyện 2021 và tổ chức các hoạt động hướng tới chào mừng kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh. Với tinh thần thực hiện các hoạt động tình nguyện "Lấy ...
 
Đoàn Cơ sở Sở Y tế thực hiện công trình thanh niên “Thứ 7 tình nguyện – Chung tay tình nguyện vì sức khỏe cộng đồng” khám bệnh, tặng quà, cấp thuốc miễn phí cho các gia đình chính sách nhân dịp ngày ...
 
Từ ngày 31/3-01/4/2018, Đoàn cơ sở Sở Y tế tổ chức về nguồn tìm về địa chỉ đỏ cho đoàn viên thanh niên với nhiều hoạt động hấp dẫn.
 
Ngày 30/1/2017, được sự thống nhất của Đoàn cơ sở Sở Y tế, Câu lạc bộ Kỹ năng tổ chức lớp tập huấn kỹ năng làm hoa giấy cho 27 đoàn viên thanh niên và đoàn viên công đoàn tham gia.
 
Ngày 12/1/2018, Ban Chủ nhiệm Câu lạc bộ Thống kê Y học trực thuộc Đoàn cơ sở Sở Y tế tỉnh Bình Dương tổ chức tập huấn phương pháp phân tích gộp Metal analasis cho cán bộ ngành y tế Bình Dương.
 
Nhâm kỷ niệm 87 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931-26/3/2018), ngày 24/3/2018 Đoàn khối Các cơ quan tỉnh Bình Dương đã tổ chức thành công Ngày hội thanh niên nhiều hoạt động có ý ...
 
Từ ngày 11-17/12/2017, Câu lạc bộ Thống kê Y học triển khai thu thập dữ liệu trong khuôn khổ nghiên cứu sự hài lòng về dịch vụ chăm sóc sức khỏe sinh sản do tổ chức Marie Stopes Internationnal tài ...
 
Ngày 22/12/2017, Đoàn cơ sở Sở y tế phối hợp tổ chức về nguồn và trồng cây xanh tại khu di tích nhà tù Phú Lợi.
 
Từ ngày 24-25/3/2018, Đoàn cơ sở Sở Y tế đã tham gia tổ chức thành công Ngày hội thanh niên do Đoàn khối Các cơ quan tỉnh Bình Dương chủ trì và Hội thao Cụm đoàn 6 với nhiều hoạt động có ý nghĩa,tạo ...
 
Chiều ngày 28/12/2017, nhằm thúc đẩy phong trào thể dục thể thao rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại trong toàn đoàn, nhân dịp năm mới dương lịch 2018, Đoàn cơ sở Sở Y tế tỉnh Bình Dương tổ ...
 
 
 
Ảnh
Video