ĐẢNG - ĐOÀN THỂ
 
​KET QUA BOC THAM GIAI BONG BAN NGANH Y TE NAM 2018.xls
 
Ngày 18/12/2014, Ban chấp hành Đoàn cơ sở Sở Y tế tổ chức lớp tập huấn kỹ năng thực hành xã hội với chủ đề “Sức mạnh của lời nói”.
 
Từ ngày 3/8 đến hết ngày 30/8/2014, Ban chủ nhiệm Câu lạc bộ Thống kê Y học trực thuộc Đoàn cơ sở Sở Y tế tỉnh Bình Dương đã hoàn thành giai đoạn 1 công tác thu thập số liệu phục vụ cho nghiên cứu ...
 
​Ngày 24/1/2015, Câu lạc bộ (CLB) Thầy thuốc trẻ Sở Y tế trực thuộc Đoàn cơ sở Sở Y tế tỉnh Bình Dương phối kết hợp cùng CLB Thầy thuốc trẻ thị xã Tân Uyên và Công ty dược phẩm OPC tổ chức chuyến ...
 
​Thực hiện Công văn số 13/LĐLĐ ngày 14/01/2013 của Liên đoàn Lao động tỉnh Bình Dương về việc phối hợp tổ chức Đại hội CNVC, Hội nghị CBCC, Hội nghị người lao động năm 2013. Ban Thường vụ Công đoàn ...
 
 
 
Ảnh
Video