ĐẢNG - ĐOÀN THỂ
 
Từ ngày 11-17/12/2017, Câu lạc bộ Thống kê Y học triển khai thu thập dữ liệu trong khuôn khổ nghiên cứu sự hài lòng về dịch vụ chăm sóc sức khỏe sinh sản do tổ chức Marie Stopes Internationnal tài ...
 
Ngày 22/12/2017, Đoàn cơ sở Sở y tế phối hợp tổ chức về nguồn và trồng cây xanh tại khu di tích nhà tù Phú Lợi.
 
Từ ngày 24-25/3/2018, Đoàn cơ sở Sở Y tế đã tham gia tổ chức thành công Ngày hội thanh niên do Đoàn khối Các cơ quan tỉnh Bình Dương chủ trì và Hội thao Cụm đoàn 6 với nhiều hoạt động có ý nghĩa,tạo ...
 
Chiều ngày 28/12/2017, nhằm thúc đẩy phong trào thể dục thể thao rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại trong toàn đoàn, nhân dịp năm mới dương lịch 2018, Đoàn cơ sở Sở Y tế tỉnh Bình Dương tổ ...
 
Từ ngày 3-4/12/2016, Đoàn cơ sở Sở Y tế tỉnh Bình Dương tổ chức chuyến công tác xã hội mang nghĩa tình về với đồng bào tỉnh Quảng Bình, địa phương chịu thiệt hại nặng nề của đợt lũ vừa qua. Địa ...
 
​Trong tháng 12/2016, Đoàn cơ sở Sở Y tế tỉnh Bình Dương chỉ đạo tổ chức Đại hội 9 Chi đoàn trực thuộc nhiệm kỳ 2017-2019.Chi đoàn Trung tâm Chăm sóc sức khỏe sinh sản là đơn vị đầu tiên tổ chức Đại ...
 
Thanh niên là rường cột của nước nhà, là lực lượng chủ chốt nắm giữ vận mệnh của đất nước. Với phạm vi nhỏ hơn, với sức khỏe, hoài bão và tài năng, thanh niên sẽ là trụ cột của từng tổ chức, quyết ...
 
Thanh niên là rường cột của nước nhà, là lực lượng chủ chốt nắm giữ vận mệnh của đất nước. Phát triển thanh niên là nhiệm vụ có ý nghĩa chiến lược, quyết định sự phát triển hiện tại và tương lai của ...
 
Ngày 22/12/2016, Đoàn cơ sở Sở Y tế tỉnh Bình Dương phối hợp Chi đoàn cơ sở Bệnh viện Y học cổ truyền, Chi đoàn cơ sở Bệnh viện Phục hồi chức năng tổ chức Hội thao dân gian và lễ hội ẩm thực năm 2016 ...
 
Ngày 18/1/2017, được sự thống nhất của Đoàn cơ sở Sở Y tế, Câu lạc bộ Kỹ năng tổ chức lớp tập huấn kỹ năng làm mứt Tết và tái chế rác thải thành hộp đựng.
 
 
 
Ảnh
Video