Công bố danh sách
 
​DS thuc hanh Nha thuoc Thanh Binh _8-1-2021.pdf
 
​DS thuc hanh Nha thuoc Minh Chau 6.pdf
 
​DS thuc hanh TTYT phu Giao _8-1-2021.pdf
 
​DS hanh nghe KCB - BVĐK Tu nhan BD.pdf
 
​DS thu hanh duoc nha thuoc Ngoc Ngan.pdf
 
​Ds hanh nghe KCB TTYT Thuan An.pdf
 
​Ds hanh nghe KCB BV PHCN.pdf
 
 
 
Ảnh
Video