Công bố danh sách
 
​DS thuc hanh Nha thuoc Ngoc Hieu_13-7-2020.pdf
 
​DS thuc hanh Nha thuoc PKDK Nhan Đuc sai Gon_10-7-2020.pdf
 
 
 
Ảnh
Video