An toàn vệ sinh thực phẩm - Tin hoạt động ATVSTP
 
THÔNG BÁO YÊU CẦU BÁO GIÁ TRUYỀN THÔNG THÁNG HÀNH ĐỘNG VÌ AN TOÀN THỰC PHẨM NĂM 2024
 
THÔNG BÁO YÊU CẦU BÁO GIÁ IN ẤN TÀI LIỆU NĂM 2024
 
Thực hiện Kế hoạch số 58/KH-BCĐATTP ngày 19/12/2023 của Ban Chỉ đạo an toàn thực phẩm tỉnh Bình Dương về việc triển khai công tác an toàn thực phẩm Tết Nguyên đán Giáp Thìn và mùa Lễ hội Xuân 2024, ...
 
Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu Mua sắm test nhanh thực phẩm phục vụ công tác bảo đảm an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh Bình Dương năm 2023
 
Thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu Mua sắm test nhanh thực phẩm phục vụ công tác bảo đảm an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh Bình Dương năm 2023
 
Quyết định Về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu: Sửa chữa, lắp mới pano phục vụ công tác truyền thông bảo đảm an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh Bình Dương năm 2023
 
Thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu sửa chữa, lắp mới pano phục vụ công tác truyền thông bảo đảm an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh Bình Dương năm 2023
 
Chi cục an toàn vệ sinh thực phẩm có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá để làm cơ sở lập dự toán và kế hoạch lựa chọn nhà thầu của gói thầu “Mua sắm test nhanh thực phẩm phục vụ ...
 
Căn cứ Kế hoạch số 1766/KH-BCĐTƯATTP ngày 27/12/2022 của Ban chỉ đạo liên ngành trung ương về an toàn thực phẩm về triển khai công tác hậu kiểm về ATTP năm 2023; Căn cứ công văn số 450/ATTP-PCTTR ...
 
Bình Dương tổ chức Hội nghị triển khai “Tháng hành động vì An toàn thực phẩm” năm 2023
 
 
 
Ảnh
Video