Lịch làm việc ngày
 
 
 
  
Phân loại
  
  
  
  
  
Tóm tắt
  
  
  
  
Nội dung
LỊCH LÀM VIỆC SỞ Y TẾ  Tuần lễ từ ngày 09/12/2019 đến ngày 14/12/2019Lịch làm việcLỊCH LÀM VIỆC SỞ Y TẾ  Tuần lễ từ ngày 09/12/2019 đến ngày 14/12/2019/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
(Lịch này thay thư mời họp)
09/12/2019 09:00NoĐã ban hành

LỊCH LÀM VIỆC SỞ Y TẾ

Tuần lễ từ ngày 09/12/2019 đến ngày 14/12/2019

Lich So Y te 09.12 den 14.12.2019.signed.pdf


Thứ hai 09/12/2019:
Sáng:
1-8 giờ 00:  Dự Kỳ họp thứ 12 (phiên họp thường lệ) HĐND tỉnh khóa IX, nhiệm kỳ 2016 - 2021 (cả ngày).
 * Thành phần : Bs Lục Duy Lạc - TUV, GĐ Sở.
 * Địa điểm: Hội trường B - Tỉnh ủy.
  
2-7 giờ 30 : Kiểm tra công tác khám sức khỏe tuyển chọn công dân nhập ngũ năm 2020 huyện Bắc Tân Uyên.
 * Thành phần : Bs Tài - PTP.Nghiệp vụ Y, Ths Phúc - CV Nghiệp vụ Y, BCH quân sự tỉnh.
 * Địa điểm: huyện Bắc Tân Uyên.
 Xe : Đ/c Hậu - 16 chỗ.
  
3-8 giờ 00: Tiếp công dân.
 * Thành phần: Ds Phạm Tiến Phương – Phó Chánh TT.
 * Địa điểm: Phòng Tiếp dân –  Sở Y tế.
  
4-8 giờ 00: Trực Phòng Y tế – Trung tâm Hành chính tỉnh (Cả ngày).
 * Thành phần: Phạm Ngọc Lành - TTYT Tp.Thủ Dầu Một
 * Địa điểm: Tháp B – Tầng 2 – TTHC tỉnh.
Chiều:
1-13 giờ 30: Tiếp đoàn kiểm tra việc triển khai, thực hiện chương trình phát triển thanh niên tỉnh Bình Dương, giai đoạn 2011-2020.
 * Thành phần: BS Thuận -PGĐ Sở, Bs Hùng-Thanh tra, BS Thấm-CCT CC.DSKHHGĐ;  Phòng TCCB, NVY, KHTC, Văn phòng Sở; Các công chức, viên chức đầu mối công tác thanh niên;
 * Địa điểm: Hội trường B - Sở Y tế.
  
2-14 giờ 00: Dự họp Khai trương Cổng dịch vụ công quốc gia do Văn phòng Chính phủ chủ trì (theo Thư mời số 153/TM-UBND, ngày 5/12/2019).
 * Thành phần: Ds Châu - PGĐ Sở.
 * Địa điểm: Phòng họp A - UBND tỉnh.
  
3-14 giờ 00: Họp BTV Công đoàn ngành y tế.
 * Thành phần: BTV.CĐNYT, Đ/c Giang - UV.BCH CĐNYT.
 * Địa điểm: Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh.
  
Thứ ba 10/12/2019:
Sáng:
1-8 giờ 00:  Dự Kỳ họp thứ 12 (phiên họp thường lệ) HĐND tỉnh khóa IX, nhiệm kỳ 2016 - 2021 (cả ngày).
 * Thành phần : Bs Lục Duy Lạc - TUV, GĐ Sở.
 * Địa điểm: Hội trường B - Tỉnh ủy.
  
2-7 giờ 30: Phúc tra các Đơn vị Y tế năm 2019.
 * Thành phần: Theo QĐ số 929/QĐ-SYT (Đoàn 2).
 * Địa điểm: Bệnh viện Quốc tế Becamex.
 Xe : Đ/c Hậu - 16 chỗ.      
  
3-8 giờ 00: Làm việc với Đoàn Thanh tra chuyên đề diện rộng theo Quyết định số 3261/QĐ-UBND ngày 05/11/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh (từ ngày 10/12 - 13/12/2019).
 * Thành phần: Ds Châu - PGĐ, Bs Tùng, CN Cường (P KHTC), Ds Quốc, Ds Năm (P.NVD), Bs Tâm (P.NVY).
 * Địa điểm: Hội trường A - Sở Y tế.
  
4-8 giờ 00: Tham gia Đoàn Thanh tra chuyên đề diện rộng theo Quyết định số 3261/QĐ-UBND ngày 05/11/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh (từ ngày 10/12 - 13/12 theo Thông báo của Đoàn Thanh tra).
 * Thành phần: Ds Phương - Phó Chánh TT.
 * Địa điểm: Hội trường B - Sở Y tế.
  
5-7 giờ 30 : Tham gia Đoàn thanh tra tỉnh (từ ngày 10/12 - 13/12).
 * Thành phần : Bs Tài - PTP. Nghiệp vụ Y.
 * Địa điểm: Theo kế hoạch của Đoàn Thanh tra.
  
6-9 giờ 00: Tiếp và trao đổi về việc đầu tư, xây dựng bệnh viện.
 * Thành phần : Ds Châu, P.KHTC, NVY, TCCB, NVD; Cty CP Change until change Nhật Bản.
 * Địa điểm: Hội trường B - Sở Y tế.
  
7-8 giờ 00: Tiếp công dân.
 * Thành phần: Bs Từ Tấn Thứ - Chánh VP.
 * Địa điểm: Phòng Tiếp dân – Sở Y tế.
  
8-8 giờ 00: Trực Phòng Y tế – Trung tâm Hành chính tỉnh (Cả ngày).
 * Thành phần: Triệu Phú Cường - BVĐK tỉnh.
 * Địa điểm: Tháp B – Tầng 2 – TTHC tỉnh.
  
Chiều:
1-13 giờ 30: Họp kiểm điểm đánh giá tập thể BGĐ TTYT Bàu Bàng.
 * Thành phần: Bs Cao Thị Bích Thuận - PGĐ Sở.
 * Địa điểm: Hội trường TTYT Bàu Bàng.
Thứ tư 11/12/2019.
Sáng:
1-8 giờ 00:  Dự Kỳ họp thứ 12 (phiên họp thường lệ) HĐND tỉnh khóa IX, nhiệm kỳ 2016 - 2021(cả ngày).
 * Thành phần : Bs Cao Thị Bích Thuận - PGĐ Sở (dự thay Bs Lạc).
 * Địa điểm: Hội trường B - Tỉnh ủy.
  
2-8 giờ 00: Thanh tra việc thực hiện các quy định pháp luật về hành nghề YDTN và kinh doanh mỹ phẩm, thực phẩm chức năng, trang thiết bị y tế đợt 5 năm 2019 (từ 11/12 - 12/12).
 * Thành phần: Thanh tra, PA.03, TTKN.
 * Địa điểm: Theo QĐ số 1038/QĐ-SYT.
 * Xe: cá nhân.
  
3-7 giờ 30: Phúc tra các Đơn vị Y tế năm 2019.
 * Thành phần: Theo QĐ số 929/QĐ-SYT (Đoàn 2).
 * Địa điểm: Bệnh viện Vạn Phúc 2.
 Xe : Đ/c Hậu - 16 chỗ.      
  
4-8 giờ 00: Tiếp công dân.
 * Thành phần: Ths Nguyễn Bình Minh - Phó Chánh VP.
 * Địa điểm: Phòng Tiếp dân – Sở Y tế.
  
5-8 giờ 00: Trực Phòng Y tế – Trung tâm Hành chính tỉnh (Cả ngày).
 * Thành phần: Hồ Văn Bình - Ban BVSKCB tỉnh.
 * Địa điểm: Tháp B – Tầng 2 – TTHC tỉnh.
Chiều :
1-14 giờ 00: Họp Tổ thẩm định kết quả đánh giá hồ sơ đề xuất kỹ thuật gói thầu mua thuốc cho các cơ sở y tế công lập năm 2019-2021.
 * Thành phần: Theo Giấy mời số 92/GM-SYT ngày 5/12/2019.
 * Địa điểm: Hội trường A - Sở Y tế.
Thứ năm 12/12/2019:
Sáng:
1-7 giờ 30: Phúc tra các Đơn vị Y tế năm 2019.
 * Thành phần: Theo QĐ số 929/QĐ-SYT (Đoàn 2).
 * Địa điểm: Bệnh viện Đa khoa Cao su Dầu Tiếng.
 Xe : Đ/c Hậu - 16 chỗ.      
  
2-8 giờ 00: Dự Hội nghị triển khai Nghị định về mức lương tối thiểu vùng
 * Thành phần: Đ/c Hùng - CT.CĐNYT.
 * Địa điểm: Trung tâm Hội nghị triển lãm tỉnh.
  
3-8 giờ 00: Thẩm định cấp phép hoạt động cơ sở KCB.
 * Thành phần: Phòng NVY, PYT Bến Cát.
 * Địa điểm: Bến Cát
 Xe : Cá nhân.
  
4-8 giờ 00: Tiếp công dân.
 * Thành phần: CN Ngô Trần Đức Hữu - PTP.TCCB.
 * Địa điểm: Phòng Tiếp dân – Sở Y tế.
  
5-8 giờ 00: Trực Phòng Y tế – Trung tâm Hành chính tỉnh (Cả ngày).
 * Thành phần : Vũ Thị Thanh Tâm - BVĐK tỉnh.
 * Địa điểm: Tháp B – Tầng 2 – TTHC tỉnh.
Chiều:
1-15 giờ : Họp đánh giá công tác tổ chức Diễn đàn hợp tác kinh tế Châu Á - Horasis 2019 và kết quả thực hiện đề án thành phố thông minh năm 2019, phương hướng, nhiệm vụ năm 2020.
 * Thành phần: Ds Châu (BTC Horasis), Bs Thuận, ThS Minh (BĐH và Tổ giúp việc TP thông minh).
 * Địa điểm: Phòng họp A - UBND tỉnh.
  
2-14 giờ 00: Họp Cụm thi đua số 3.
 * Thành phần: Đ/c Hùng - CT.CĐNYT.
 * Địa điểm: Công đoàn các Khu CN tỉnh.
 
Thứ sáu 13/12/2019
Sáng:
1-7 giờ 30: Hội nghị tập huấn công tác Quốc phòng-An ninh và phòng chống khủng bố các cơ sở y tế năm 2019.
 * Thành phần: Đại diện Lãnh đạo Sở, Ban Chỉ huy Quân sự Sở Y tế.
 * Địa điểm: Ks Ninh Kiều 1, Quận Ninh Kiều, Thành phố Cần Thơ.
 Xe:
  
28 giờ 00: Hội thảo Sơ kết 02 năm triển khai Nghị định số 111/2017/NĐ-CP ngày 05/10/2017 của Chính phủ Quy định về tổ chức đào tạo thực hành trong đào tạo khối ngành sức khỏe.
 * Thành phần: Đại diện Lãnh đạo Sở, Phòng TCCB; Lãnh đạo và cán bộ phụ trách đào tạo của Bệnh viện đa khoa tỉnh.
 * Địa điểm: Ks Victory, 14 Võ Văn Tần, Quận 3, TP Hồ Chí Minh.
 Xe : Đi chung xe BVĐK tỉnh.
  
3-8 giờ 00: Họp các cụm thi đua: Xếp loại CĐCS, bình xét thi đua, khen thưởng năm 2019.
 * Thành phần: BTV.CĐNYT, Lãnh đạo các CĐCS trực thuộc.
 * Địa điểm: Hội trường B - Sở Y tế.
  
4-8 giờ 00: Thẩm định cấp giấy phép hoạt động hành nghề KCB.
 * Thành phần: P.NVY, BVĐK tỉnh, BV.YHCT, TT.CSSKSS.
 * Địa điểm: PKĐK Tân Thành - Bình Chuẩn.
 Xe :
  
5-7 giờ 30: Thẩm định thực hành tốt nhà thuốc.
 * Thành phần: P.Nghiệp vụ Dược, PYT Bàu Bàng.
 * Địa điểm: Huyện Bàu Bàng.
 Xe :
  
6-8 giờ 00: Tiếp công dân.
 * Thành phần: Ds Phạm Tiến Phương – Phó Chánh TT.
 * Địa điểm: Phòng Tiếp dân –  Sở Y tế.
                                              
7-8 giờ 00: Trực Phòng Y tế – Trung tâm Hành chính tỉnh (Cả ngày).
 * Thành phần: Phạm Hồng Nguyễn Dĩ - BVĐK tỉnh.
 * Địa điểm: Tháp B – Tầng 2 – TTHC tỉnh.
  
Chiều :
1-13 giờ 30: Dự kiểm điểm, đánh giá xếp loại chất lượng tổ chức đảng, đảng viên năm 2019: Chi bộ Trung tâm Kiểm nghiệm.
 * Thành phần: Ds Ngô Tùng Châu - PBT.TT Đảng ủy.
 * Địa điểm: Trung tâm Kiểm nghiệm.
  
2-13 giờ 30: Dự kiểm điểm, đánh giá xếp loại chất lượng tổ chức đảng, đảng viên năm 2019: Chi bộ Trung tâm CSSKSS tỉnh.
 * Thành phần: Bs Nguyễn Tấn Hùng - PBT Đảng ủy.
 * Địa điểm: Trung tâm CSSKSS tỉnh.
  
3-14 giờ 00: Dự phúc tra cơ quan, đơn vị đạt chuẩn văn hóa năm 2019.
 * Thành phần: Bs Hồng - PCT.CĐNYT.
 * Địa điểm: LĐLĐ tỉnh.
  
4-15 giờ 30: Dự kiểm điểm, đánh giá xếp loại chất lượng tổ chức đảng, đảng viên năm 2019: Chi bộ Tỉnh hội Đông y.
 * Thành phần: Bs Nguyễn Tấn Hùng - PBT Đảng ủy.
 * Địa điểm: Tỉnh hội Đông y.

 

Nơi nhận:

- Văn phòng UBND tỉnh;

- Ban QLTN - TTHC tỉnh;​

- BGĐ Sở, TT.ĐU, CĐN;

- Các Phòng CN Sở;

- Các Đơn vị trực thuộc (Websitze SYT);

- Lưu VT, VP (M).

GIÁM ĐỐC

(Đã ký)

Lục Duy Lạc

LỊCH LÀM VIỆC SỞ Y TẾ Tuần lễ từ ngày 02/12/2019 đến ngày 07/12/2019Lịch làm việcLỊCH LÀM VIỆC SỞ Y TẾ Tuần lễ từ ngày 02/12/2019 đến ngày 07/12/2019/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
(Lịch này thay thư mời họp)
02/12/2019 09:00NoĐã ban hành
LỊCH LÀM VIỆC SỞ Y TẾ

Tuần lễ từ ngày 02/12/2019 đến ngày 07/12/2019

(Lịch này thay thư mời họp)

Lich So Y te 02.12 den 07.12.2019.pdf

Thứ hai 02/12/2019:
Sáng:
1-7 giờ 30:  Dự Hội nghị triển khai quán triệt Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng (theo Công văn 2701-CV/TU ngày 27/11 của Tỉnh ủy).
 * Thành phần : Bs Lục Duy Lạc - TUV, GĐ Sở.
 * Địa điểm: Hội trường B - Tỉnh ủy.
  
2-8 giờ 00: Tiếp và làm việc với Đoàn Thanh tra chuyên đề diện rộng theo Quyết định số 3261/QĐ-UBND ngày 05/11/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh (từ ngày 02/12 - 06/12 theo Thông báo của Đoàn Thanh tra).
 * Thành phần: Ds Ngô Tùng Châu - PGĐ, Bs Tùng, CN Cường (P KHTC), Ds Quốc, Ds Năm (P.NVD), Bs Tâm (P.NVY).
 * Địa điểm: Hội trường B - Sở Y tế.
  
3-8 giờ 00: Tham gia Đoàn Thanh tra chuyên đề diện rộng theo Quyết định số 3261/QĐ-UBND ngày 05/11/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh (từ ngày 02/12 - 06/12 theo Thông báo của Đoàn Thanh tra).
 * Thành phần: Ds Phương - Phó Chánh TT.
 * Địa điểm: Hội trường B - Sở Y tế.
  
4-7 giờ 30 : Tham gia Đoàn thanh tra tỉnh (từ ngày 2/12 - 6/12).
 * Thành phần : Bs Tài - PTP. Nghiệp vụ Y.
 * Địa điểm: Theo kế hoạch của Đoàn Thanh tra.
  
5-7 giờ 30 : Kiểm tra công tác khám sức khỏe tuyển chọn công dân nhập ngũ năm 2020.
 * Thành phần : Bs Tài - PTP.Nghiệp vụ Y, Ths Phúc - CV Nghiệp vụ Y, BCH quân sự tỉnh.
 * Địa điểm: TTYT huyện Phú Giáo.
 Xe : Đ/c Hậu - 16 chỗ.
  
6-8 giờ 00: Thanh tra việc thực hiện các quy định pháp luật về hành nghề YDTN và kinh doanh mỹ phẩm, thực phẩm chức năng, trang thiết bị y tế đợt 5 năm 2019 (từ 02/12 - 06/12).
 * Thành phần: Thanh tra, PA.03.
 * Địa điểm: Theo QĐ số 918/QĐ-SYT.
 * Xe: cá nhân.
  
7-8 giờ 00: Tiếp công dân.
 * Thành phần: CN Lê Thanh Hải – Thanh tra viên.
 * Địa điểm: Phòng Tiếp dân –  Sở Y tế.
  
8-8 giờ 00: Trực Phòng Y tế – Trung tâm Hành chính tỉnh (Cả ngày).
 * Thành phần: Nguyễn Thị Thy - TTYT Tp.Thủ Dầu Một
 * Địa điểm: Tháp B – Tầng 2 – TTHC tỉnh.
  
Thứ ba 03/12/2019:
Sáng:
1-7 giờ 30:  Dự Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh mở rộng (cả ngày - theo Công văn triệu tập số 2699-CV/TU ngày 28/11/2019 của Tỉnh ủy).
 * Thành phần : Bs Lục Duy Lạc - TUV, GĐ Sở.
 * Địa điểm: Hội trường B - Tỉnh ủy.
  
2-7 giờ 30: Phúc tra các Đơn vị Y tế năm 2019.
 * Thành phần: Theo QĐ số 929/QĐ-SYT ngày 4/11/2019.
 * Địa điểm: TTYT thị xã Bến Cát.
 Xe : Đ/c Hậu - 16 chỗ.
  
3-8 giờ 00: Dự tập huấn kỹ năng tiếp nhận và xử lý ý kiến phản ánh của người dân qua phần mềm trực tổng đài đường dây nóng Ngành Y tế 1900 -9095 năm 2019 (theo GM số 1171/GM-BYT ngày 21/11/2019).
 * Thành phần : Ths Minh - Phó Chánh VP; BVĐK tỉnh; TT.KSBT.
 * Địa điểm: 24 Trần Phú, TP. Nha Trang.
  
4-8 giờ 00: Tham dự Hội nghị họp mặt, biểu dương người khuyết tật, trẻ mồ côi và người bảo trợ tiêu biểu tỉnh Bình Dương năm 2019.
 * Thành phần: Bs Tâm - CV.Phòng NVY.
 * Địa điểm: Hội trường A - UBND thành phố Thủ Dầu Một.
  
5-8 giờ 00: Tiếp công dân.
 * Thành phần: Bs Từ Tấn Thứ - Chánh VP.
 * Địa điểm: Phòng Tiếp dân – Sở Y tế.
  
6-8 giờ 00: Trực Phòng Y tế – Trung tâm Hành chính tỉnh (Cả ngày).
 * Thành phần: Tiêu Hoàng Phúc - BVĐK tỉnh.
 * Địa điểm: Tháp B – Tầng 2 – TTHC tỉnh.
  
Thứ tư 04/12/2019.
Sáng:
1-8 giờ 00: Làm việc với Đoàn giám sát của HĐND tỉnh về kết quả thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020.
 * Thành phần: Ds Ngô Tùng Châu - PGĐ Sở.
 * Địa điểm: Hội trường A - HĐND tỉnh.
  
2-8 giờ 00: Dự Hội nghị tổng kết Dự án phòng chống HIV/AIDS tại Hà Nội.
 * Thành phần: Bs Huỳnh Thanh Hà - PGĐ Sở.
 * Địa điểm: Hà Nội.
  
3-7 giờ 30: Phúc tra các Đơn vị Y tế năm 2019.
 * Thành phần: Theo QĐ số 929/QĐ-SYT ngày 4/11/2019.
 * Địa điểm: TTYT thị xã Thuận An.
 Xe : Đ/c Hậu - 16 chỗ.
  
4-8 giờ 00: Tiếp công dân.
 * Thành phần: Ths Nguyễn Bình Minh - Phó Chánh VP.
 * Địa điểm: Phòng Tiếp dân – Sở Y tế.
  
5-8 giờ 00: Trực Phòng Y tế – Trung tâm Hành chính tỉnh (Cả ngày).
 * Thành phần: Thượng Thị Ngọc Thảo - Ban BVSKCB tỉnh.
 * Địa điểm: Tháp B – Tầng 2 – TTHC tỉnh.
  
Chiều :
1-14 giờ 00: Làm việc với Trường Cao Đẳng Y tế Bình Dương.
 * Thành phần: Bs Lục Duy Lạc - GĐ Sở, P.TCCB.
 * Địa điểm: Trường Cao Đẳng Y tế Bình Dương.
  
Thứ năm 05/12/2019:
Sáng:
1-7 giờ 30: Phúc tra các Đơn vị Y tế năm 2019.
 * Thành phần: Theo QĐ số 929/QĐ-SYT ngày 4/11/2019.
 * Địa điểm: TTYT thị xã Dĩ An.
 Xe : Đ/c Hậu - 16 chỗ.
  
2-8 giờ 00: Tiếp công dân.
 * Thành phần: CN Ngô Trần Đức Hữu - PTP.TCCB.
 * Địa điểm: Phòng Tiếp dân – Sở Y tế.
  
3-8 giờ 00: Trực Phòng Y tế – Trung tâm Hành chính tỉnh (Cả ngày).
 * Thành phần : Phạm Thị Thanh Tú - BVĐK tỉnh.
 * Địa điểm: Tháp B – Tầng 2 – TTHC tỉnh.
  
Chiều:
1-14 giờ : Họp Đảng ủy định kỳ tháng 12/2019.
 * Thành phần: BTV, BCH Đảng bộ; Bí thư các chi bộ trực thuộc.
 * Địa điểm: Hội trường B - Sở Y tế.
  
 
 
 
Thứ sáu 06/12/2019
Sáng:
  
1-8 giờ 00: Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới của tỉnh giai đoạn 2016-2020.
 * Thành phần: Ds Ngô Tùng Châu - PGĐ Sở.
 * Địa điểm: Trung tâm Hội nghị và Triển lãm tỉnh.
  
2-7 giờ 30: Phúc tra các Đơn vị Y tế năm 2019.
 * Thành phần: Theo QĐ số 929/QĐ-SYT ngày 4/11/2019 (Đoàn 2).
 * Địa điểm: Bệnh viện Quốc tế Hạnh Phúc.
 Xe:
  
3-8 giờ 00: Tham dự Ngày hội việc làm - Trường ĐH Y Dược Cần Thơ.
 * Thành phần: Phòng TCCB và các đơn vị trực thuộc tham gia gian hàng.
 * Địa điểm: Trường ĐH Y Dược Cần Thơ.
 Xe: Cá nhân.
  
4-7 giờ 30: Thẩm định thực hành tốt nhà thuốc.
 * Thành phần: P.Nghiệp vụ Dược, PYT Dĩ An.
 * Địa điểm: Tx Dĩ An.
 Xe :
  
5-8 giờ 00: Tiếp công dân.
 * Thành phần: CN Lê Thanh Hải – Thanh tra viên.
 * Địa điểm: Phòng Tiếp dân –  Sở Y tế.
  
6-8 giờ 00: Trực Phòng Y tế – Trung tâm Hành chính tỉnh (Cả ngày).
 * Thành phần: Trần Văn Vinh - BVĐK tỉnh.
 * Địa điểm: Tháp B – Tầng 2 – TTHC tỉnh.
  
Chiều :
1-14 giờ 00: Dự Lễ Tổng kết đợt phẫu thuật của Hội Phẫu thuật khe hở môi vòm miệng ILWOONG Hàn Quốc và kỷ niệm 25 năm hợp tác.
 * Thành phần: Bs Lục Duy Lạc - GĐ Sở, Bs Thứ - CVP, P.TCCB.
 * Địa điểm: Hội trường A - BVĐK tỉnh Bình Dương.
 Xe : Đ/c Hậu.
  
Thứ bảy 07/12/2019
Sáng:
1-8 giờ 00: Dự lễ kỷ niệm 40 năm xây dựng và phát triển Trường Đại học Y Dược Cần Thơ.
 * Thành phần: Ds Ngô Tùng Châu - PGĐ Sở, CN Hùng - CT.CĐNYT.
 * Địa điểm: Trường Đại học Y Dược Cần Thơ.
 Xe : Đ/c Hậu - 16 chỗ.
  
2-7 giờ 30: Tập huấn, tuyên truyền phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật về hành nghề y, dược năm 2019.
 * Thành phần: Bs Hùng - Chánh TT, Ds Quốc - TP.NVD, Bs Đạt - PTP.NVY.
 * Địa điểm: TTYT TX Tân Uyên.
 Xe : Cá nhân.
  

 

Nơi nhận:

- Văn phòng UBND tỉnh;

- Ban QLTN - TTHC tỉnh;

- BGĐ Sở, TT.ĐU, CĐN;

- Các Phòng CN Sở;

- Các Đơn vị trực thuộc (Websitze SYT);

- Lưu VT, VP (M).

KT.GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

(Đã ký)

Huỳnh Thanh Hà

 

LỊCH LÀM VIỆC SỞ Y TẾ Tuần lễ từ ngày 25/11/2019 đến ngày 30/11/2019Lịch làm việcLỊCH LÀM VIỆC SỞ Y TẾ Tuần lễ từ ngày 25/11/2019 đến ngày 30/11/2019/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
(Lịch này thay thư mời họp)
25/11/2019 11:00NoĐã ban hành

​LỊCH LÀM VIỆC SỞ Y TẾ

Tuần lễ từ ngày 25/11/2019 đến ngày 30/11/2019

(Lịch này thay thư mời họp)

Lich So Y te 25.11 den 30.11.2019.signed.pdfThứ hai 25/11/2019:
Sáng:
1-7 giờ 30 - 8 giờ 45:  Dự sự kiện Horasis phiên đối thoại - Tôn vinh những đóng góp bền bỉ.
 * Thành phần : Bs Cao Thị Bích Thuận - PGĐ Sở.
 * Địa điểm: Phòng G3 - Trung tâm Hội nghị và Triển lãm tỉnh.
  
2-9 giờ 00: Dự cùng Lãnh đạo tỉnh và các ban ngành liên quan tiếp và làm việc với Lãnh đạo Bộ Y tế về những khó khăn trong việc mua thuốc chữa bệnh (Sở Y tế chuẩn bị nội dung).
 * Thành phần: Ban Giám đốc Sở, P. Nghiệp vụ Dược, Nghiệp vụ Y, P. Kế hoạch tài chính, Đơn vị mua sắm thuốc tập trung, BVĐK tỉnh.
 * Địa điểm: Phòng họp B - UBND tỉnh.
  
3-9 giờ 00 - 10 giờ 45: Dự Lễ khai mạc và Phiên họp toàn thể Diễn đàn hợp tác kinh tế Châu Á Horasis 2019 - Bình Dương.
 * Thành phần: Bs Lục Duy Lạc - GĐ Sở.
 * Địa điểm: Hội trường chính - Trung tâm Hội nghị và Triển lãm tỉnh.
  
4-11 giờ 00 - 12 giờ 30: Dự sự kiện Horasis phiên đối thoại - Phát triển các Thành phố thông minh cho công việc và giải trí.
 * Thành phần: Bs Cao Thị Bích Thuận - PGĐ Sở.
 * Địa điểm: Phòng G1 - Trung tâm Hội nghị và Triển lãm tỉnh.
  
5-7 giờ 30 : Kiểm tra công tác khám sức khỏe tuyển chọn công dân nhập ngũ năm 2020.
 * Thành phần : Bs Tài - PTP.Nghiệp vụ Y, Ths Phúc - CV Nghiệp vụ Y, BCH quân sự tỉnh.
 * Địa điểm: TTYT huyện Bàu Bàng.
 Xe : Đ/c Hậu - 16 chỗ.
  
6-8 giờ 00: Tiếp công dân.
 * Thành phần: Ds Phạm Tiến Phương – Phó Chánh TT.
 * Địa điểm: Phòng Tiếp dân –  Sở Y tế.
  
7-8 giờ 00: Trực Phòng Y tế – Trung tâm Hành chính tỉnh (Cả ngày).
 * Thành phần: Võ Văn Hải - TTYT Tp.Thủ Dầu Một
 * Địa điểm: Tháp B – Tầng 2 – TTHC tỉnh.
 
Chiều :
1-14 giờ 00: Họp Đơn vị mua sắm thuốc tập trung.
 * Thành phần: Theo QĐ 2028/QĐ-UBND ngày 15/7/2019.
 * Địa điểm: Hội trường A - Sở Y tế.
  
2-14 giờ 00 - 15 giờ 00: Dự Phiên họp toàn thể - Xây dựng Cộng đồng kinh tế ASEAN.
 * Thành phần: Ds Ngô Tùng Châu - PGĐ Sở.
 * Địa điểm: Hội trường chính - Trung tâm Hội nghị và Triển lãm tỉnh.
  
3-18 giờ 30: Dự Phiên họp toàn thể Bế mạc và Tiệc tối.
 * Thành phần: Bs Lục Duy Lạc - GĐ Sở.
 * Địa điểm: Hội trường chính - Trung tâm Hội nghị và Triển lãm tỉnh.
 Xe : Đ/c Hậu.
  
Thứ ba 26/11/2019:
Sáng:
1-8 giờ 00: Dự họp triển khai chi tiết kế hoạch tổ chức diễn tập ứng phó sự cố hóa chất cấp tỉnh năm 2019.
 * Thành phần: Bs Huỳnh Thanh Hà - PGĐ Sở.
 * Địa điểm: Phòng họp A - UBND tỉnh.
  
2-7 giờ 30: Phúc tra các Đơn vị Y tế năm 2019.
 * Thành phần: Theo QĐ số 929/QĐ-SYT ngày 4/11/2019.
 * Địa điểm: Đoàn 1: TTYT Bắc Tân Uyên; Đoàn 2: BVĐK An Phú.
 Xe Đoàn 1: Đ/c Hậu - 16 chỗ.
 Xe Đoàn 2: BV.YHCT.
  
3-7 giờ 30 : Tham gia Đoàn thanh tra tỉnh (từ ngày 26/11 - 29/11).
 * Thành phần : Bs Tài - PTP. Nghiệp vụ Y.
 * Địa điểm: Theo kế hoạch của Đoàn Thanh tra.
  
4-7 giờ 30 : Kiểm tra công tác khám sức khỏe tuyển chọn công dân nhập ngũ năm 2020.
 * Thành phần : Bs Tài - PTP.Nghiệp vụ Y, Ths Phúc - CV Nghiệp vụ Y, BCH quân sự tỉnh.
 * Địa điểm: TTYT Thủ Dầu Một.
  
5-7 giờ 30: Thanh tra việc thực hiện các quy định pháp luật về hành nghề YDTN và kinh doanh mỹ phẩm, thực phẩm chức năng, trang thiết bị y tế đợt 4 năm 2019 (từ 26/11 - 28/11).
 * Thành phần: Thanh tra, PA.03.
 * Địa điểm: Theo QĐ số 918/QĐ-SYT.
 * Xe: cá nhân.
  
6-8 giờ 00: Tiếp công dân.
 * Thành phần: Bs Từ Tấn Thứ - Chánh VP.
 * Địa điểm: Phòng Tiếp dân – Sở Y tế.
  
7-8 giờ 00: Trực Phòng Y tế – Trung tâm Hành chính tỉnh (Cả ngày).
 * Thành phần: Nguyễn Thành Công - BVĐK tỉnh.
 * Địa điểm: Tháp B – Tầng 2 – TTHC tỉnh.
Chiều:
1-14 giờ 00: Họp Ban chỉ đạo Hội khỏe Phù Đổng tỉnh lần thứ X.
 * Thành phần: Bs Huỳnh Thanh Hà - PGĐ Sở (TV.BCĐ).
 * Địa điểm: Phòng họp B - UBND tỉnh.
Thứ tư 27/11/2019.
Sáng:
1-9 giờ 00: Họp Hội đồng xét tuyển viên chức tỉnh năm 2019.
 * Thành phần: Bs Lục Duy Lạc - GĐ Sở, P.TCCB.
 * Địa điểm: Phòng họp B - UBND tỉnh.
  
2-7 giờ 30: Phúc tra các Đơn vị Y tế năm 2019.
 * Thành phần: Theo QĐ số 929/QĐ-SYT ngày 4/11/2019.
 * Địa điểm: TTYT huyện Dầu Tiếng.
 Xe: Đ/c Hậu - 16 chỗ.
  
3-7 giờ 30 : Kiểm tra công tác khám sức khỏe tuyển chọn công dân nhập ngũ năm 2020.
 * Thành phần : Bs Tài - PTP.Nghiệp vụ Y, Ths Phúc - CV Nghiệp vụ Y, BCH quân sự tỉnh.
 * Địa điểm: TTYT Bến Cát.
 Xe :
  
4-7 giờ 30: Thẩm định cơ sở bán lẻ thuôc dược liệu, thuốc cổ truyền.
 * Thành phần: P.Nghiệp vụ Dược, PYT Tân Uyên.
 * Địa điểm: Tx Tân Uyên.
 Xe :
  
5-8 giờ 00 : Tham gia Đoàn kiểm tra chéo BV.YHCT tỉnh Ninh Bình từ ngày 27/11 - 01/12.
 * Thành phần : Bs Tâm - CV. Phòng Nghiệp vụ Y, BV.YHCT tỉnh.
 * Địa điểm: BV.YHCT tỉnh Ninh Bình.
  
6-8 giờ 00: Tiếp công dân.
 * Thành phần: Ths Nguyễn Bình Minh - Phó Chánh VP.
 * Địa điểm: Phòng Tiếp dân – Sở Y tế.
  
7-8 giờ 00: Trực Phòng Y tế – Trung tâm Hành chính tỉnh (Cả ngày).
 * Thành phần: Nguyễn Thị Mỹ Yến - Ban BVSKCB tỉnh.
 * Địa điểm: Tháp B – Tầng 2 – TTHC tỉnh.
  
Thứ năm 28/11/2019:
Sáng:
1-7 giờ 30: Phúc tra các Đơn vị Y tế năm 2019.
 * Thành phần: Theo QĐ số 929/QĐ-SYT ngày 4/11/2019.
 * Địa điểm: TTYT huyện Phú Giáo.
 Xe: Đ/c Hậu - 16 chỗ.
  
2-7 giờ 30: Dự Hội thi "Tuyên truyền đổi mới phong cách, thái độ phục vụ hướng đến sự hài lòng của người bệnh, gắn với xây dựng cơ sở y tế "Xanh-Sạch-Đẹp" Ngành Y tế- Khu vực VI năm 2019.
 * Thành phần: Đại diện Ban Giám đốc Sở, Công đoàn Ngành, Phòng TCCB; BVĐK Mỹ Phước (dự thi).
 * Địa điểm: Hội Trường Nhà Văn hóa Thanh niên, số 4, Phạm Ngọc Thạch, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP Hồ Chí Minh.
 Xe : BVĐK Mỹ Phước.
  
3-8 giờ 30: Tập huấn Quy tắc ứng xử, Kỹ năng giao tiếp, Quy chế dân chủ, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.
 * Thành phần: Công đoàn Ngành, Phòng TCCB Sở Y tế; Các Bệnh viện tuyến tỉnh; Trung tâm Chăm sóc Sức khoẻ sinh sản; Các Trung tâm Y tế Thuận An, Dĩ An, Tân Uyên, Bến Cát, Dầu Tiếng, Phú Giáo (mỗi đơn vị 01 người).
 * Địa điểm: Hội trường Lớn, Lầu 1, Bệnh viện Thống Nhất, số 1, Lý Thường Kiệt, Quận Tân Bình, Quận 1, TP Hồ Chí Minh.
 Xe : Đi chung các đơn vị.
  
4-8 giờ 00: Tiếp công dân.
 * Thành phần: CN Ngô Trần Đức Hữu - PTP.TCCB.
 * Địa điểm: Phòng Tiếp dân – Sở Y tế.
  
5-8 giờ 00: Trực Phòng Y tế – Trung tâm Hành chính tỉnh (Cả ngày).
 * Thành phần : Lê Thị Yến Nhi - BVĐK tỉnh.
 * Địa điểm: Tháp B – Tầng 2 – TTHC tỉnh.
Chiều:
1-16 giờ : Kiểm tra công tác tổ chức triển khai "Chiến dịch K=K" tại công viên TP.TDM (trước Chùa Bà Thiên Hậu).
 * Thành phần: Bs Huỳnh Thanh Hà - PGĐ Sở, P.NVY.
 * Địa điểm: Công viên TP.TDM (trước Chùa Bà Thiên Hậu).
  
Thứ sáu 29/11/2019
Sáng:
1-7 giờ 30 : Dự triển khai "Chiến dịch K=K" tại công viên TP.TDM (trước Chùa Bà Thiên Hậu).
 * Thành phần: Bs Huỳnh Thanh Hà - PGĐ Sở, P.NVY.
 * Địa điểm: Công viên TP.TDM (trước Chùa Bà Thiên Hậu).
  
  
  
2-8 giờ 00: Dự Tổng kết cuộc thi sáng tạo cho Thanh Thiếu niên, Nhi đồng lần thứ XV và Hội thi sáng tạo kỹ thuật tỉnh Bình Dương lần thứ VIII.
 * Thành phần: Bs Cao Thị Bích Thuận - PGĐ Sở.
 * Địa điểm: Trường Đại học Bình Dương.
  
37 giờ 30: Phúc tra các Đơn vị Y tế năm 2019.
 * Thành phần: Theo QĐ số 929/QĐ-SYT ngày 4/11/2019.
 * Địa điểm: TTYT Thị xã Tân Uyên.
 Xe: Đ/c Hậu - 16 chỗ.
  
4-7 giờ 30: Thẩm định thực hành tốt nhà thuốc.
 * Thành phần: P.Nghiệp vụ Dược, PYT Bến Cát.
 * Địa điểm: Tx Bến Cát.
 Xe : TTKN.
  
5-8 giờ 00: Tiếp công dân.
 * Thành phần: Ds Phạm Tiến Phương - Phó Chánh TT
 * Địa điểm: Phòng Tiếp dân – Sở Y tế.
  
6-8 giờ 00: Trực Phòng Y tế – Trung tâm Hành chính tỉnh (Cả ngày).
 * Thành phần: Trần Nữ Tường Vi - BVĐK tỉnh.
 * Địa điểm: Tháp B – Tầng 2 – TTHC tỉnh.
  
Thứ bảy 30/11/2019
Sáng:
1-7 giờ 30: Tập huấn, tuyên truyền phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật về hành nghề y, dược năm 2019.
 * Thành phần: Bs Hùng - Chánh TT, Ds Quốc - TP.NVD, Bs Đạt - PTP.NVY.
 * Địa điểm: TTYT huyện Bắc Tân Uyên.
 Xe : Đ/c Hậu - 16 chỗ.

 

Nơi nhận:

- Văn phòng UBND tỉnh;

- Ban QLTN - TTHC tỉnh;

- BGĐ Sở, TT.ĐU, CĐN;

- Các Phòng CN Sở;

- Các Đơn vị trực thuộc (Websitze SYT);

- Lưu VT, VP (M).

KT.GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

(Đã ký)

Huỳnh Thanh Hà

 

LỊCH LÀM VIỆC SỞ Y TẾ Tuần lễ từ ngày 18/11/2019 đến ngày 24/11/2019Lịch làm việcLỊCH LÀM VIỆC SỞ Y TẾ Tuần lễ từ ngày 18/11/2019 đến ngày 24/11/2019/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
(Lịch này thay thư mời họp)
19/11/2019 09:00NoĐã ban hành

LỊCH LÀM VIỆC SỞ Y TẾ

Tuần lễ từ ngày 18/11/2019 đến ngày 24/11/2019

(Lịch này thay thư mời họp)

Lich So Y te 18.11 den 24.11.2019.signed.pdf

LỊCH LÀM VIỆC SỞ Y TẾ Tuần lễ từ ngày 11/11/2019 đến ngày 16/11/2019Lịch làm việcLỊCH LÀM VIỆC SỞ Y TẾ Tuần lễ từ ngày 11/11/2019 đến ngày 16/11/2019/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
(Lịch này thay thư mời họp)
08/11/2019 18:00NoĐã ban hành

LỊCH LÀM VIỆC SỞ Y TẾ

Tuần lễ từ ngày 11/11/2019 đến ngày 16/11/2019

(Lịch này thay thư mời họp)

Lich So Y te 11.11 den 16.11.2019.pdf


Thứ hai 11/11/2019:
Sáng:
1-9 giờ 30:  Họp thẩm định nguyên nhân vượt dự toán khám chữa bệnh Bảo hiểm y tế năm 2018 (01 ngày).
 * Thành phần : Bs Cao Thị Bích Thuận - PGĐ Sở, P.NVY.
 * Địa điểm: Phòng họp 3 - BHXH tỉnh.
  
2-8 giờ 00: Triển khai bàn giao, lắp đặt, cấu hình Hệ thống điều hành cấp cứu 115 thông qua hệ thống định vị GPS tại các đơn vị y tế.
 * Thành phần: Ths Minh - Phó CVP, Ths Chinh - Phó TP.KHTC, Lãnh đạo, TP.TCHC/Quản trị, Tài xế các cơ sở y tế : TTYT Dầu Tiếng, BV.CS Dầu Tiếng, TTYT Bàu Bàng, TTYT Bến Cát, BVĐK Mỹ Phước; Đại diện Công ty LCS.
 * Địa điểm: TTYT Dầu Tiếng, BVĐK.CS Dầu Tiếng, TTYT Bàu Bàng, TTYT Bến Cát, BVĐK Mỹ Phước.
  
3-8 giờ 00: Hội nghị giao ban công tác KCB YDCT.
 * Thành phần: Bs Tâm - P.NVY.
 * Địa điểm: Kiên Giang.
  
4-8 giờ 00: Tiếp công dân.
 * Thành phần: Ds Phạm Tiến Phương – Phó Chánh TT.
 * Địa điểm: Phòng Tiếp dân –  Sở Y tế.
  
5-8 giờ 00: Trực Phòng Y tế – Trung tâm Hành chính tỉnh (Cả ngày).
 * Thành phần: Nguyễn Thị Yến Nhi - TTYT Tp.Thủ Dầu Một
 * Địa điểm: Tháp B – Tầng 2 – TTHC tỉnh.
 
Chiều :
  
1-13 giờ 30: Dự Phiên họp UBND tỉnh thường kỳ tháng 11/2019.
 * Thành phần: Bs Lục Duy Lạc - GĐ Sở.
 * Địa điểm: Phòng họp A - UBND tỉnh.
  
2-13 giờ 30: Họp Tiểu ban Tổ chức phục vụ Đại hội Đảng bộ tỉnh.
 * Thành phần: Bs Lục Duy Lạc - GĐ Sở.
 * Địa điểm: Hội trường A - Tỉnh ủy.
  
Thứ ba 12/11/2019:
Sáng:
1-8 giờ 00: Ban Pháp chế HĐND tỉnh làm việc với Sở Y tế về tình hình, kết quả thực hiện Nghị quyết số 15/2018/NQ-HĐND (Đề án về sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế và các hồ sơ giải quyết chế độ).
 * Thành phần: Bs Lục Duy Lạc - GĐ Sở, Phòng TCCB.
 * Địa điểm: Phòng họp A - HĐND tỉnh.
  
2-8 giờ 00: Triển khai bàn giao, lắp đặt, cấu hình Hệ thống điều hành cấp cứu 115 thông qua hệ thống định vị GPS tại các đơn vị y tế.
 * Thành phần: Ths Chinh - Phó TP.KHTC, Ths Thủy - P.KHTC, Lãnh đạo, TP.TCHC/Quản trị, Tài xế các cơ sở y tế : TTYT Phú Giáo, TTYT Tân Uyên, TTYT Bắc Tân Uyên, BV Vạn Phúc 2, TTYT Dĩ An, BV Quân Y 4; Đại diện Công ty LCS.
 * Địa điểm: TTYT Phú Giáo, Tân Uyên, Bắc Tân Uyên, Dĩ An, BV Quân Y 4, BV Vạn Phúc 2.
  
3-8 giờ 30: Dự tập huấn báo cáo viên, kỹ năng tiếp nhận và xử lý phản ánh ý kiến người dân qua tổng đài trực đường dây nóng ngành Y tế năm 2019.
 * Thành phần: Bs Thứ - Chánh VP.
 * Địa điểm: Ks Luxury - TP. Nha Trang, Khánh Hòa.
  
4-7 giờ 30: Thanh tra việc thực hiện các quy định pháp luật về hành nghề YDTN và kinh doanh mỹ phẩm, thực phẩm chức năng, trang thiết bị y tế đợt 4 năm 2019 (từ 12/11 - 13/11).
 * Thành phần: Thanh tra, TTKN, PA.03.
 * Địa điểm: Theo QĐ số 918/QĐ-SYT.
 * Xe: cá nhân.
  
5-10 giờ 00: Tham dự mở thầu Gói thầu số 3 "Mua sắm TTBYT năm 2019".
 * Thành phần: P.KHTC.
 * Địa điểm: Công ty Mediconsult Việt Nam, Q7, TP.HCM.
 Xe : BV.YHCT.
  
6-7 giờ 30: Thẩm định cơ sở bán lẻ thuốc đông y.
 * Thành phần: P.Nghiệp vụ Dược, PYT Bến Cát.
 * Địa điểm: Tx Bến Cát.
 Xe : Đ/c Hậu - 16 chỗ.
  
7-8 giờ 00: Tiếp công dân.
 * Thành phần: Bs Từ Tấn Thứ - Chánh VP.
 * Địa điểm: Phòng Tiếp dân – Sở Y tế.
  
8-8 giờ 00: Trực Phòng Y tế – Trung tâm Hành chính tỉnh (Cả ngày).
 * Thành phần: Triệu Phú Cường - BVĐK tỉnh.
 * Địa điểm: Tháp B – Tầng 2 – TTHC tỉnh.
  
Thứ tư 13/11/2019.
Sáng:
1-8 giờ 00: Dự Hội thảo đánh giá tình hình bệnh Sởi tại khu vực phía Nam, những thách thức khuyến nghị trong kiểm soát và phòng ngừa bệnh dịch (từ ngày 14/11 đến 15/11).
 * Thành phần: Bs Huỳnh Thanh Hà - PGĐ Sở (UBND tỉnh ủy quyền).
 * Địa điểm: Ks River Prince - Đà Lạt, Lâm Đồng.
 Xe : Đi chung xe TT.KSBT.
  
2-8 giờ 00: Phúc tra các Đơn vị Y tế tuyến tỉnh năm 2019.
 * Thành phần: Theo QĐ số 929/QĐ-SYT ngày 4/11/2019.
 * Địa điểm: Đoàn 1: TT.CSSKSS tỉnh; Đoàn 2: BV.PHCN tỉnh.
  
3-8 giờ 00: Triển khai bàn giao, lắp đặt, cấu hình Hệ thống điều hành cấp cứu 115 thông qua hệ thống định vị GPS tại các đơn vị y tế.
 * Thành phần: Bs Thứ - Chánh VP, Ths Thủy - P KHTC, Lãnh đạo, TP.TCHC/Quản trị, Tài xế các cơ sở y tế : BVĐK tỉnh, BV Vạn Phúc 1, TTYT Thuận An, TTYT TP.TDM; Đại diện Công ty LCS.
 * Địa điểm: BVĐK tỉnh, BV Vạn Phúc 1, TTYT Thuận An, TTYT TP.TDM.
  
4-7 giờ 30: Tham dự tập huấn nâng cao năng lực thực thi pháp luật về thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm quy định pháp luật về nghiêm cấm lựa chọn giới tính thai nhi (ngày 13 & 14/11).
 * Thành phần: Ds Phương - Phó CTT.
 * Địa điểm: Ks Thắng Lợi, TP.TDM.
  
5-8 giờ 00: Tiếp công dân.
 * Thành phần: Bs Từ Tấn Thứ - Chánh VP.
 * Địa điểm: Phòng Tiếp dân – Sở Y tế.
  
6-8 giờ 00: Trực Phòng Y tế – Trung tâm Hành chính tỉnh (Cả ngày).
 * Thành phần: Thượng Thị Ngọc Thảo - Ban BVSKCB tỉnh.
 * Địa điểm: Tháp B – Tầng 2 – TTHC tỉnh.
  
Thứ năm 14/11/2019:
Sáng:
1-8 giờ 00: Dự Phiên họp UBND tỉnh thông qua các nội dung trình kỳ họp cuối năm HĐND tỉnh (theo GM 139/GM-UBND tỉnh).
 * Thành phần: Bs Lục Duy Lạc - GĐ Sở.
 * Địa điểm: Phòng họp A - UBND tỉnh.
  
2-8 giờ 00: Phúc tra các Đơn vị Y tế tuyến tỉnh năm 2019.
 * Thành phần: Theo QĐ số 929/QĐ-SYT ngày 4/11/2019.
 * Địa điểm: Đoàn 1: TT.Kiểm nghiệm tỉnh; Đoàn 2: BV.Phụ sản Nhi BD.
  
3-7 giờ 30: Thẩm định thực hành tốt nhà thuốc (Đổi qua ngày 15/11).
 * Thành phần: P.Nghiệp vụ Dược, PYT Tân Uyên.
 * Địa điểm: Tx Tân Uyên.
 Xe : Cá nhân.
  
4-8 giờ 00: Nộp hồ sơ dự thi liên thông (bổ sung), làm việc về học phí của viên chức y tế được cử đào tạo theo địa chỉ sử dụng tại Trường Đại học Y Dược Cần Thơ.
 * Thành phần: CN Hữu, ThS Hiếu-TCCB, CN Cường PTP KHTC.
 * Địa điểm: Trường Đại học Y Dược Cần Thơ.
 Xe : Chi cục ATVSTP.
  
5-8 giờ 00: Tiếp công dân.
 * Thành phần: CN Ngô Trần Đức Hữu - PTP.TCCB.
 * Địa điểm: Phòng Tiếp dân – Sở Y tế.
  
6-8 giờ 00: Trực Phòng Y tế – Trung tâm Hành chính tỉnh (Cả ngày).
 * Thành phần : Trần Thị Huệ - BVĐK tỉnh.
 * Địa điểm: Tháp B – Tầng 2 – TTHC tỉnh.
  
Chiều:
  
1-13 giờ 30: Dự ngày hội Đại đoàn kết toàn dân 2019 - huyện Dầu Tiếng.
 * Thành phần: Bs Lục Duy Lạc - GĐ Sở (Theo KH 44/KH-MTTQ-BTT).
 * Địa điểm: Nhà Văn hóa ấp Suối Sâu, xã Định Thành, Dầu Tiếng.
 Xe : Đ/c Hậu.
  
Thứ sáu 15/11/2019
Sáng:
1-8 giờ 00: Dự Hội đồng nghiệm thu đề tài NCKH, SKCT năm 2019 tại TTYT Dĩ An.
 * Thành phần: Bs Lục Duy Lạc - GĐ Sở, Bs Hùng - TP.TCCB, Ths Chinh - PTP.KHTC.
 * Địa điểm: TTYT Dĩ An.
 Xe : Đ/c Hậu.
  
2-7 giờ 30: Dự lễ phát động và Hội thảo nhân Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng chống bạo lực trên cơ sở giới tỉnh Bình Dương 2019.
 * Thành phần: Bs Cao Thị Bích Thuận - PGĐ Sở, Ths Hiếu - P.TCCB.
 * Địa điểm: Hội trường A - UBND TP.TDM.
  
3-8 giờ 00: Phúc tra các Đơn vị Y tế tuyến tỉnh năm 2019.
 * Thành phần: Theo QĐ số 929/QĐ-SYT ngày 4/11/2019.
 * Địa điểm: Đoàn 1: TT.SKLĐMT.
  
4-7 giờ 30: Thẩm định cấp phép hoạt động PKCK.
 * Thành phần: P.NVY, và các chuyên khoa theo Thư mời.
 * Địa điểm: Phú Giáo.
 Xe : Cá nhân.
  
5-8 giờ 00: Tiếp công dân.
 * Thành phần: Bs Lục Duy Lạc - GĐ Sở, Bs Hùng - Chánh TT
 * Địa điểm: Phòng Tiếp dân – Sở Y tế.
  
6-8 giờ 00: Trực Phòng Y tế – Trung tâm Hành chính tỉnh (Cả ngày).
 * Thành phần: Nguyễn Duy Viên - BVĐK tỉnh.
 * Địa điểm: Tháp B – Tầng 2 – TTHC tỉnh.
  
Thứ bảy 16/11/2019
  
1-8 giờ 30: Dự Lễ kỷ niệm 30 năm hình thành và phát triển, hội nhập Trung tâm đào tạo bồi dưỡng cán bộ y tế Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch 1989 - 2019 và Lễ đón nhận các danh hiệu cấp nhà nước chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11.
 * Thành phần: Bs Lục Duy Lạc - GĐ Sở.
 * Địa điểm: Hội trường A - Trường ĐH Y Khoa Phạm Ngọc Thạch (số 2 Dương Quang Trung, P12, Q10, TP.HCM).
  

 

Nơi nhận:

- Văn phòng UBND tỉnh;

- Ban QLTN - TTHC tỉnh;

- BGĐ Sở, TT.ĐU, CĐN;

- Các Phòng CN Sở;

- Các Đơn vị trực thuộc (Websitze SYT);

- Lưu VT, VP (M).

GIÁM ĐỐC

(Đã ký)

Lục Duy Lạc 

LỊCH LÀM VIỆC SỞ Y TẾ Tuần lễ từ ngày 04/11/2019 đến ngày 08/11/2019Lịch làm việcLỊCH LÀM VIỆC SỞ Y TẾ Tuần lễ từ ngày 04/11/2019 đến ngày 08/11/2019/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
(Lịch này thay thư mời họp)
01/11/2019 17:00NoĐã ban hành

LỊCH LÀM VIỆC SỞ Y TẾ

Tuần lễ từ ngày 04/11/2019 đến ngày 08/11/2019

(Lịch này thay thư mời họp)

Lich So Y te 04.11 den 08.11.2019.signed.pdf


Thứ hai 04/11/2019:
Sáng:
1-

8 giờ 30:  - Họp BGĐ, TT.ĐU, CĐNYT, P.TCCB.

9 giờ 00:  - Giao ban BGĐ, TT.ĐU, CĐNYT, Trưởng các Phòng CN.

 * Địa điểm: Hội trường A –  Sở Y tế.
  
2-9 giờ 00: Khai giảng lớp bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp Bác sĩ chính (hạng II).
 * Thành phần: Đại diện Lãnh đạo Sở, P.TCCB Sở Y tế; BVĐK tỉnh.
 * Địa điểm: Hội trường BVĐK tỉnh.
  
3-8 giờ 00: Tiếp công dân.
 * Thành phần: Ds Phạm Tiến Phương – Phó Chánh TT.
 * Địa điểm: Phòng Tiếp dân –  Sở Y tế.
  
4-8 giờ 00: Trực Phòng Y tế – Trung tâm Hành chính tỉnh (Cả ngày).
 * Thành phần: Nguyễn Thị Thy - TTYT Tp.Thủ Dầu Một
 * Địa điểm: Tháp B – Tầng 2 – TTHC tỉnh.
 
Chiều :
  
1-13 giờ 30: Họp Tổ chuyên gia đấu thầu mua thuốc chữa bệnh cho các cơ sở y tế công lập trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2019-2021.
 * Thành phần: Bs Cao Thị Bích Thuận - PGĐ Sở, Ds Quốc - TP.NVD và Theo QĐ số 45/QĐ-ĐVMTTT.
 * Địa điểm: Hội trường A - Sở Y tế.
  
2-14 giờ 00: Họp Chi bộ cơ quan VP Sở Y tế.
 * Thành phần: Đảng viên Chi bộ cơ quan VP Sở Y tế.
 * Địa điểm: Hội trường B - Sở Y tế.
  
3-14 giờ 30: Họp trao đổi về đề xuất chủ trương đầu tư hệ thống viễn thông phục vụ công tác khám, chẩn đoán bệnh từ xa, đào tạo trực tuyến và hỗ trợ công tác quản lý điều hành của ngành y tế.
 * Thành phần: Ths Chinh - P.KHTC; Ths Minh - Văn phòng.
 * Địa điểm: Sở Thông tin và Truyền thông.
  
  
Thứ ba 05/11/2019:
Sáng:
  
1-7 giờ 30: Dự Hội đồng nghiệm thu đề tài NCKH, SKCT năm 2019 tại TTYT thị xã Thuận An.
 * Thành phần: Bs Lục Duy Lạc - GĐ Sở, Bs Hùng - TP TCCB, ThS Chinh - PTP KHTC.
 * Địa điểm: TTYT thị xã Thuận An.
 Xe : Đ/c Hậu.
  
2-7 giờ 30: Dự Hội đồng nghiệm thu đề tài NCKH, SKCT năm 2019 tại TTYT thị xã Tân Uyên.
 * Thành phần: Bs Huỳnh Thanh Hà - PGĐ Sở, Bs Tài - PTP NVY, ThS Kiều Uyên - GĐ.TT.PC HIV/AIDS.
 * Địa điểm: TTYT thị xã Tân Uyên.
 Xe : TT.PC HIV/AIDS.
  
3-8 giờ 30: Tham dự Hội nghị hướng dẫn triển khai kiểm tra đánh giá chất lượng bệnh viện và khảo sát hài lòng người bệnh, nhân viên y tế năm 2019
 * Thành phần: Bs Cao Thị Bích Thuận - PGĐ Sở, Ths Hiền - PTP.NVY, P.TCCB, BVĐK tỉnh, BV.YHCT tỉnh.
 * Địa điểm: Nhà khách T78, Lý Chính Thắng, TP.HCM.
 Xe :
  
4-8 giờ 00: Thẩm định đủ điều kiện sản xuất mỹ phẩm.
 * Thành phần: Ds Châu - PGĐ Sở, P.NVD, TTKN.
 * Địa điểm: Bến Cát.
  
5-8 giờ 00: Tiếp công dân.
 * Thành phần: Bs Từ Tấn Thứ - Chánh VP.
 * Địa điểm: Phòng Tiếp dân – Sở Y tế.
  
6-8 giờ 00: Trực Phòng Y tế – Trung tâm Hành chính tỉnh (Cả ngày).
 * Thành phần: Phạm Thị Huyền - BVĐK tỉnh.
 * Địa điểm: Tháp B – Tầng 2 – TTHC tỉnh.
Chiều :
  
1-13 giờ 30: Họp BTV Đảng ủy Sở Y tế về công tác quy hoạch cấp ủy các chi bộ trực thuộc nhiệm kỳ 2020-2022.
 * Thành phần: BTV Đảng ủy, Đ/c Hùng (ĐUV, TP.TCCB), Đ/c Hùng  (ĐUV, CT.CĐN).
 * Địa điểm: Hội trường B - Sở Y tế.
  
2-14 giờ 00: Họp Đảng ủy Sở Y tế định kỳ tháng 11/2019.
 * Thành phần: BCH Đảng bộ, Bí thư các chi bộ TT.
 * Địa điểm: Hội trường B - Sở Y tế.
  
Thứ tư 06/11/2019.
Sáng:
  
1-7 giờ 30: Dự Hội nghị báo cáo viên quý IV/2019.
 * Thành phần: Ds Ngô Tùng Châu - PGĐ Sở, Trưởng các Phòng CN.
 * Địa điểm: Trường Chính trị tỉnh.
  
2-7 giờ 30: Dự Diễn đàn "Ngành Y tế lắng nghe ý kiến nhân dân" năm 2019 của Thị xã Dĩ An.
 * Thành phần: Bs Từ Tấn Thứ - Chánh VP.
 * Địa điểm: Trung tâm Văn hóa - Thông tin thị xã Dĩ An.
 Xe : Cá nhân.
  
3-7 giờ 30: Dự Hội đồng nghiệm thu đề tài NCKH, SKCT năm 2019 tại Chi cục ATVSTP.
 * Thành phần: Bs Huỳnh Thanh Hà -  PGĐ Sở, Bs Tài - PTP NVY, ThS Kiều Uyên - GĐ.TT PC HIV/AIDS.
 * Địa điểm: Chi cục ATVSTP.
  
4-7 giờ 30: Dự Hội đồng nghiệm thu đề tài NCKH, SKCT năm 2019 tại TTYT Phú Giáo.
 * Thành phần: Bs Cao Thị Bích Thuận - PGĐ Sở, Ths Hiền - PTP NVY, ThS Phúc - CV.NVY.
 * Địa điểm: TTYT Phú Giáo.
 Xe :
  
5-7 giờ 30: Thanh tra việc thực hiện các quy định pháp luật về hành nghề YDTN và kinh doanh mỹ phẩm, thực phẩm chức năng, trang thiết bị y tế đợt 4 năm 2019 (từ 6/11 - 7/11).
 * Thành phần: Thanh tra, PA.03.
 * Địa điểm: Dĩ An, Phú Giáo.
 * Xe: Đ/c Hậu - 16 chỗ (ngày 6/11), Xe cá nhân (7/11).
  
6-9 giờ 00: Tiếp và làm việc với Đoàn giám sát của Cục Y Dược cổ truyền - Bộ Y tế về công tác hành nghề YDCT, khó khăn vướng mắc trong quá trình triển khai VBQPPL về YDCT.
 * Thành phần: Bs Cao Thị Bích Thuận - PGĐ Sở, Bs Đạt - PTP NVY, Bs Tâm - P.NVY, BV.YHCT tỉnh.
 * Địa điểm: BV.YHCT tỉnh.
  
7-7 giờ 30: Thẩm định thực hành tốt nhà thuốc.
 * Thành phần: P.Nghiệp vụ Dược, PYT Thuận An.
 * Địa điểm: Thuận An.
 Xe :
  
  
8-8 giờ 00: Tiếp công dân.
 * Thành phần: Ths Nguyễn Bình Minh - Phó Chánh VP.
 * Địa điểm: Phòng Tiếp dân – Sở Y tế.
  
9-8 giờ 00: Trực Phòng Y tế – Trung tâm Hành chính tỉnh (Cả ngày).
 * Thành phần: Nguyễn Thành Công - BVĐK tỉnh.
 * Địa điểm: Tháp B – Tầng 2 – TTHC tỉnh.
Chiều:
1-14 giờ 00: Họp Tổ biên tập văn kiện Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XI về kinh tế - xã hội - quốc phòng - an ninh.
 * Thành phần: Bs Lục Duy Lạc - GĐ Sở.
 * Địa điểm: Phòng họp B - UBND tỉnh.
  
2-13 giờ 30: Đoàn giám sát của Cục Y Dược cổ truyền - Bộ Y tế kiểm tra thực tế hồ sơ hành nghề YDCT.
 * Thành phần: Bs Cao Thị Bích Thuận - PGĐ Sở, Bs Đạt - PTP NVY, Bs Tâm - P.NVY, BV.YHCT tỉnh.
 * Địa điểm: Hội trường B - Sở Y tế.
  
Thứ năm 07/11/2019:
Sáng:
1-8 giờ 30: Dự diễn tập phương án phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường do cháy, nổ trên địa bàn tỉnh năm 2019.
 * Thành phần: Bs Lục Duy Lạc - GĐ Sở (Theo QĐ 2526/QĐ-UBND).
 * Địa điểm: Công ty TNHH Sakata Inx Việt Nam (số 33, Đại lộ Tự do - KCN Vietnam - Singapore, Tx Thuận An).
 Xe : Đ/c Hậu.
  
2-8 giờ 00: Họp Hội đồng Giám định Y khoa thường kỳ.
 * Thành phần: Bs Cao Thị Bích Thuận - PGĐ Sở.
 * Địa điểm: Trung tâm GĐYK tỉnh.
  
3-8 giờ 00: Dự họp công bố quyết định thanh tra.
 * Thành phần: Bs Tài - PTP.Nghiệp vụ Y.
 * Địa điểm: Hội trường Thanh tra tỉnh.
  
4-8 giờ 00: Đoàn giám sát của Cục Y Dược cổ truyền - Bộ Y tế đi kiểm tra hoạt động hành nghề của một số Phòng chẩn trị YHCT của cơ sở do tôn giáo thành lập.
 * Thành phần: Bs Tâm - P.NVY.
 * Địa điểm: Các Phòng chẩn trị YHCT.
  
5-8 giờ 00: Tiếp công dân.
 * Thành phần: CN Ngô Trần Đức Hữu - PTP.TCCB.
 * Địa điểm: Phòng Tiếp dân – Sở Y tế.


6-8 giờ 00: Trực Phòng Y tế – Trung tâm Hành chính tỉnh (Cả ngày).
 * Thành phần : Đoàn Quốc Ái - BVĐK tỉnh.
 * Địa điểm: Tháp B – Tầng 2 – TTHC tỉnh.
  
Chiều:
  
1-14 giờ 00: Họp Đoàn kiểm tra, đánh giá chất lượng bệnh viện năm 2019.
 * Thành phần: Thành phần theo QĐ số 929/QĐ-SYT ngày 04/11/2019.
 * Địa điểm: Hội trường A - Sở Y tế.
  
2-14 giờ 00: Họp khảo sát nhu cầu tích hợp, chia sẻ dữ liệu doanh nghiệp phục vụ thành phố thông minh Bình Dương.
 * Thành phần: Ths Minh - Phó Chánh VP.
 * Địa điểm: Sở Thông tin và Truyền thông.
  
Thứ sáu 08/11/2019
Sáng:
  
1-8 giờ 00: Dự Phiên họp UBND tỉnh thông qua một số nội dung (01 ngày, có giấy mời riêng).
 * Thành phần: Bs Lục Duy Lạc - GĐ Sở.
 * Địa điểm: Phòng họp A - UBND tỉnh.
  
2-7 giờ 30: Thẩm định cấp phép hoạt động PKCK.
 * Thành phần: P.NVY, và các chuyên khoa theo Thư mời.
 * Địa điểm: Thuận An, Dĩ An.
 Xe : Đ/c Hậu - 16 chỗ.
  
3-7 giờ 30: Kiểm tra công tác khám sức khỏe tuyển chọn công dân nhập ngũ năm 2020.
 * Thành phần: Bs Tài, Ths Phúc - P.Nghiệp vụ; BCH Quân sự tỉnh.
 * Địa điểm: UBND xã Tái Hòa - Tân Uyên.
 Xe :
  
4-7 giờ 30: Thẩm định thực hành tốt nhà thuốc.
 * Thành phần: P.Nghiệp vụ Dược, PYT TDM.
 * Địa điểm: TP.TDM.
 Xe :


5-8 giờ 00: Tiếp công dân.
 * Thành phần: Ds Phạm Tiến Phương – Phó Chánh TT
 * Địa điểm: Phòng Tiếp dân – Sở Y tế.


  
  
6-8 giờ 00: Trực Phòng Y tế – Trung tâm Hành chính tỉnh (Cả ngày).
 * Thành phần: Nguyễn Văn Côn - BVĐK tỉnh.
 * Địa điểm: Tháp B – Tầng 2 – TTHC tỉnh.

 

Nơi nhận:

- Văn phòng UBND tỉnh;

- Ban QLTN - TTHC tỉnh;

- BGĐ Sở, TT.ĐU, CĐN;

- Các Phòng CN Sở;

- Các Đơn vị trực thuộc (Websitze SYT);

- Lưu VT, VP (M).

GIÁM ĐỐC

(Đã ký)

Lục Duy Lạc


LỊCH LÀM VIỆC SỞ Y TẾ Tuần lễ từ ngày 28/10/2019 đến ngày 01/11/2019Lịch làm việcLỊCH LÀM VIỆC SỞ Y TẾ Tuần lễ từ ngày 28/10/2019 đến ngày 01/11/2019/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
(Lịch này thay thư mời họp)
25/10/2019 17:00NoĐã ban hành

LỊCH LÀM VIỆC SỞ Y TẾ

Tuần lễ từ ngày 28/10/2019 đến ngày 01/11/2019

(Lịch này thay thư mời họp)

Lich So Y te 28.10 den 01.11.2019.signed.pdf


Thứ hai 28/10/2019:​
Sáng:
  
1-8 giờ 00: Tiếp công dân.
 * Thành phần: Ds Phạm Tiến Phương – Phó Chánh TT.
 * Địa điểm: Phòng Tiếp dân –  Sở Y tế.
  
2-8 giờ 00: Trực Phòng Y tế – Trung tâm Hành chính tỉnh (Cả ngày).
 * Thành phần: Võ Văn Hải - TTYT Tp.Thủ Dầu Một
 * Địa điểm: Tháp B – Tầng 2 – TTHC tỉnh.
Chiều :
  
1-14 giờ 00: Họp công tác tổ chức đánh giá nội bộ ISO 9001-2015.
 * Thành phần: Ds Ngô Tùng Châu - PGĐ Sở; Đơn vị tư vấn; Tổ công tác thực hiện hệ thống QLCL ISO 9001-2015 Sở Y tế (theo QĐ số 663/QĐ-SYT ngày 9/7/2019).
 * Địa điểm: Hội trường A - Sở Y tế.
  
Thứ ba 29/10/2019:
Sáng:
  
1-8 giờ 00: Dự Hội nghị trực tuyến triển khai Luật An ninh mạng.
 * Thành phần: Giám đốc và các Phó Giám đốc Sở.
 * Địa điểm: Hội trường B - Tỉnh ủy.
  
2-8 giờ 00: Dự cùng Lãnh đạo UBND tỉnh tiếp và làm việc với Đoàn kiểm tra công tác Ban chỉ đạo 138/CP của Chính phủ.
 * Thành phần: Bs Huỳnh Thanh Hà - PGĐ Sở;
 * Địa điểm: Phòng họp B - UBND tỉnh.
  
3-8 giờ 00: Hội nghị báo cáo viên công tác tuyên giáo công đoàn.
 * Thành phần: BCH CĐNYT.
 * Địa điểm: Trung tâm Văn hóa Lao động tỉnh Bình Dương.
  
4-8 giờ 00: Tham gia Hội đồng xét duyệt đề tài NCKH, SKCT năm 2019.
 * Thành phần: Theo KH số 28/KH-SYT ngày 22/10/2019.
 * Địa điểm: TTYT Dầu Tiếng, BV Mỹ Phước, TT.KSBT.
 * Xe: BV.YHCT
  
5-7 giờ 30: Thanh tra công tác phân cấp thanh tra, kiểm tra hàng nghề YDTN tại Phòng Y tế năm 2019 (từ 29/10 - 31/10).
 * Thành phần: Thanh tra, PA.03.
 * Địa điểm: Theo QĐ 861/QĐ-SYT ngày 30/9/2019.
 * Xe: Đ/c Hậu (29/10); Xe cá nhân (30, 31/10).
  
6-8 giờ 00: Tiếp công dân.
 * Thành phần: Bs Từ Tấn Thứ - Chánh VP.
 * Địa điểm: Phòng Tiếp dân – Sở Y tế.
  
7-8 giờ 00: Trực Phòng Y tế – Trung tâm Hành chính tỉnh (Cả ngày).
 * Thành phần: Hồ Văn Bình - Ban BVSKCB tỉnh.
 * Địa điểm: Tháp B – Tầng 2 – TTHC tỉnh.
Chiều :
  
1-14 giờ 00: Dự Phiên họp UBND tỉnh thường kỳ tháng 10/2019.
 * Thành phần: Bs Lục Duy Lạc - GĐ Sở.
 * Địa điểm: Phòng họp A - UBND tỉnh.
  
2-14 giờ 00: Chấm điểm phong trào thi đua quyết thắng BCHQS năm 2019
 * Thành phần: ThS Hiếu - P.TCCB.
 * Địa điểm: Sở Khoa học công nghệ.
  
Thứ tư 30/10/2019.
Sáng:
1-7 giờ 30: Dự diễn tập khu vực phòng thủ năm 2019.
 * Thành phần: Bs Lục Duy Lạc - GĐ Sở, Ds Ngô Tùng Châu - PGĐ Sở.
 Xe : Đ/c Hậu.
  
2-9 giờ 00: Họp xây dựng chức năng nhiệm vụ, quyền hạn Trung tâm Y tế huyện Bàu Bàng, Bắc Tân Uyên.
 * Thành phần: Bs Huỳnh Thanh Hà - PGĐ Sở, Phòng TCCB, Lãnh đạo và phòng TCHC TTYT huyện Bàu Bàng, Bắc Tân Uyên.
 * Địa điểm: Hội trường A - Sở Y tế.
  
3-8 giờ 00: Tập huấn nghiệp vụ cán bộ công đoàn cơ sở năm 2019.
 * Thành phần: Theo Thông báo số 94/TB-CĐYT.
 * Địa điểm: Trường Trung cấp KT&NV Công đoàn Bình Dương.
  
4-7 giờ 30: Thẩm định thực hành tốt phân phối thuốc cho Cty Imexpharm.
 * Thành phần: P.Nghiệp vụ Dược, PYT TDM.
 * Địa điểm: Thủ Dầu Một.
  
5-8 giờ 00: Tiếp công dân.
 * Thành phần: Ths Nguyễn Bình Minh - Phó Chánh VP.
 * Địa điểm: Phòng Tiếp dân – Sở Y tế.
  
6-8 giờ 00: Trực Phòng Y tế – Trung tâm Hành chính tỉnh (Cả ngày).
 * Thành phần: Nguyễn Thị Mỹ Yến - Ban BVSKCB tỉnh.
 * Địa điểm: Tháp B – Tầng 2 – TTHC tỉnh.
  
Thứ năm 31/10/2019:
Sáng:
1-7 giờ 30: Dự diễn tập khu vực phòng thủ năm 2019 (tiếp tục).
 * Thành phần: Bs Lục Duy Lạc - GĐ Sở, Ds Ngô Tùng Châu - PGĐ Sở.
 Xe : Đ/c Hậu.
  
2-8 giờ 00: Tham gia Hội đồng xét duyệt đề tài NCKH, SKCT năm 2019.
 * Thành phần: Theo KH số 28/KH-SYT ngày 22/10/2019.
 * Địa điểm: BV.YHCT, TT.CSSKSS.
  
3-8 giờ 00: Dự Lễ bế giảng lớp Chuyên viên chính - Khóa 10.
 * Thành phần: ThS Minh - Phó Chánh VP.
 * Địa điểm: Trường Chính trị tỉnh.
  
4-8 giờ 00: Tiếp công dân.
 * Thành phần: CN Ngô Trần Đức Hữu - PTP.TCCB.
 * Địa điểm: Phòng Tiếp dân – Sở Y tế.


5-8 giờ 00: Trực Phòng Y tế – Trung tâm Hành chính tỉnh (Cả ngày).
 * Thành phần : Vũ Thị Thanh Tâm - BVĐK tỉnh.
 * Địa điểm: Tháp B – Tầng 2 – TTHC tỉnh.
  
Thứ sáu 01/11/2019
Sáng:
  
1-7 giờ 30: Dự Hội nghị sơ kết 05 năm thực hiện các Chỉ thị số 04/CT-BCA-V28 ngày 21/4/2014, Chỉ thị 07/CT-BCA-V28, Chỉ thị 09/CT-BCA-V28 ngày 19/8/2014 của Bộ Công an.
 * Thành phần: Bs Huỳnh Thanh Hà - PGĐ Sở.
 * Địa điểm: Trung tâm Thông tin chỉ huy - Công an tỉnh.
  
2-9 giờ 00: Họp Hội đồng bồi thường đào tạo theo địa chỉ sử dụng.
 * Thành phần: Thành viên Hội đồng.
 * Địa điểm: Hội trường A - Sở Y tế.
  
3-8 giờ 00: Dự Hội thảo phổ biến Thông tư số 41/2018/TT-BYT và góp ý dự thảo QCKT địa phương về nước sạch phục vụ cho mục đích sinh hoạt.
 * Thành phần: Bs Huỳnh Thanh Hà - PGĐ Sở, P.NVY.
 * Địa điểm: TT.KSBT tỉnh.
  
  
4-8 giờ 00: Tập huấn triển khai hệ thống Hồ sơ sức khỏe điện tử cho PKĐK tư nhân và Trạm Y tế công ty, doanh nghiệp.
 * Thành phần: ThS Chinh - P.KHTC; ThS Minh - VP.
 * Địa điểm: Hội trường B - Sở Y tế.
  
5-7 giờ 30: Thẩm định cấp phép hoạt động cơ sở khám chữa bệnh.
 * Thành phần: P.NVY, và các chuyên khoa theo Thư mời 85/TM-SYT.
 * Địa điểm: PKĐK Medic cơ sở 2 (sáng), PKĐK HEPA (chiều).
 Xe : Đ/c Hậu - 16 chỗ
  
6-7 giờ 30: Thẩm định thực hành tốt nhà thuốc.
 * Thành phần: P.Nghiệp vụ Dược, PYT Phú Giáo.
 * Địa điểm: Huyện Phú Giáo.
 Xe : TTKN


7-8 giờ 00: Tiếp công dân.
 * Thành phần: Ds Phạm Tiến Phương – Phó Chánh TT
 * Địa điểm: Phòng Tiếp dân – Sở Y tế.


8-8 giờ 00: Trực Phòng Y tế – Trung tâm Hành chính tỉnh (Cả ngày).
 * Thành phần: Trần Nữ Tường Vi - BVĐK tỉnh.
 * Địa điểm: Tháp B – Tầng 2 – TTHC tỉnh.

 

Nơi nhận:

- Văn phòng UBND tỉnh;

- Ban QLTN - TTHC tỉnh;

- BGĐ Sở, TT.ĐU, CĐN;

- Các Phòng CN Sở;

- Các Đơn vị trực thuộc (Website SYT);

- Lưu VT, VP (M).

KT.GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

(Đã ký)

Huỳnh Thanh Hà

 

LỊCH LÀM VIỆC SỞ Y TẾ Tuần lễ từ ngày 21/10/2019 đến ngày 25/10/2019Lịch làm việcLỊCH LÀM VIỆC SỞ Y TẾ Tuần lễ từ ngày 21/10/2019 đến ngày 25/10/2019/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
(Lịch này thay thư mời họp)
21/10/2019 12:00NoĐã ban hành

LỊCH LÀM VIỆC SỞ Y TẾ

Tuần lễ từ ngày 21/10/2019 đến ngày 25/10/2019

(Lịch này thay thư mời họp)

Lich So Y te 21.10 den 25.10.2019.pdf


Thứ hai 21/10/2019:
Sáng:​
  
1-8 giờ 00: Họp Ban Nội dung khu vực phòng thủ tỉnh báo cáo công tác chuẩn bị diễn tập khu vực phòng thủ thị xã Tân Uyên và Bắc Tân Uyên.
 * Thành phần: Ds Ngô Tùng Châu - PGĐ Sở.
 * Địa điểm: Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh.
  
2-8 giờ 30: Giao ban BGĐ, TT.ĐU, CĐNYT, Trưởng, Phó các phòng CN.
 * Thành phần: BGĐ Sở, TT.ĐU, CĐNYT, Trưởng, Phó các phòng CN.
 * Địa điểm: Hội trường B - Sở Y tế.
  
3-8 giờ 00: Làm việc với Sở GD-ĐT đánh giá phân tích ngành trong giáo dục mầm non của Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam.
 * Thành phần: Phòng NVY, TT.CCSKSS.
 * Địa điểm: Sở GD-ĐT.
  
4-8 giờ 00: Tiếp công dân.
 * Thành phần: Ds Phạm Tiến Phương – Phó Chánh TT.
 * Địa điểm: Phòng Tiếp dân –  Sở Y tế.
  
5-8 giờ 00: Trực Phòng Y tế – Trung tâm Hành chính tỉnh (Cả ngày).
 * Thành phần: Phạm Ngọc Lành - TTYT Tp.Thủ Dầu Một
 * Địa điểm: Tháp B – Tầng 2 – TTHC tỉnh.
Chiều :
  
1-14 giờ 00: Họp mặt kỷ niệm ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10.
 * Thành phần: Nữ CBCC VPS.
 * Địa điểm: Hội trường B - Sở Y tế.
  
Thứ ba 22/10/2019:
Sáng:
  
1-8 giờ 00: Hội nghị sơ kết công tác 9 tháng Ngành Y tế Bình Dương.
 * Thành phần: BGĐ Sở, TT.ĐU, CĐN, Trưởng các phòng CN; Giám đốc, TP.KHTH các đơn vị trực thuộc; Trưởng phòng Y tế các huyện, thị, thành phố; đơn vị y tế ngành, BV ngoài công lập; các Hội nghề nghiệp.
 * Địa điểm: Hội trường B - Sở Y tế.
  
2-8 giờ 00: Tham dự Hội thảo góp ý dự thảo Luật Khám chữa bệnh sửa đổi
 * Thành phần: Bs Cao Thị Bích Thuận - PGĐ Sở, Bs Tài - TP.NVY.
 * Địa điểm: KS Hoàn Vũ (số 549 Trần Hưng Đạo, Quận 1, TP. HCM).
 Xe : BV.YHCT.
  
3-8 giờ 00: Tham dự Tọa đàm đẩy mạnh các hoạt động học tập trong cán bộ, đoàn viên, công nhân lao động.
 * Thành phần: Bs Hồng - PCT.CĐNYT.
 * Địa điểm: Trung tâm Tư vấn pháp luật công đoàn.
  
4-7 giờ 30: Thanh tra công tác phân cấp thanh tra, kiểm tra hàng nghề YDTN tại Phòng Y tế năm 2019 (từ 22/10 - 24/10).
 * Thành phần: Thanh tra, PA.03, TTKN.
 * Địa điểm: Theo QĐ 861/QĐ-SYT ngày 30/9/2019.
 * Xe: Đ/c Hậu (ngày 22 và 23/10); 24/10 xe cá nhân.
  
5-8 giờ 00: Tiếp công dân.
 * Thành phần: Bs Từ Tấn Thứ - Chánh VP.
 * Địa điểm: Phòng Tiếp dân – Sở Y tế.
  
6-8 giờ 00: Trực Phòng Y tế – Trung tâm Hành chính tỉnh (Cả ngày).
 * Thành phần: Nguyễn Văn Triệu - BVĐK tỉnh.
 * Địa điểm: Tháp B – Tầng 2 – TTHC tỉnh.
  
Thứ tư 23/10/2019.
Sáng:
1-9 giờ 00: Họp xét thi đua cuối năm Trường Cao đẳng Y tế Bình Dương.
 * Thành phần: Bs Lục Duy Lạc - GĐ Sở và Hội đồng thi đua trường.
 * Địa điểm: Trường Cao đẳng Y tế Bình Dương.
  
2-8 giờ 00: Họp giữa các cơ quan đơn vị có trụ sở làm việc trong Tòa nhà Trung tâm Hành chính với Ban QLTN.
 * Thành phần: Ths Minh - Phó CVP.
 * Địa điểm: Ban QLTN TTHC.
  
3-8 giờ 00: Thẩm định bổ sung danh mục kỹ thuật khám bệnh, chữa bệnh.
 * Thành phần: Phòng NVY.
 * Địa điểm: TT.CSSKSS.
  
4-7 giờ 30: Thẩm định thực hành tốt phân phối thuốc cho Cty Glomed.
 * Thành phần: P.Nghiệp vụ Dược, PYT Thuận An.
 * Địa điểm: Thuận An.
  
5-8 giờ 00: Tiếp công dân.
 * Thành phần: Bs Từ Tấn Thứ - Chánh VP.
 * Địa điểm: Phòng Tiếp dân – Sở Y tế.
  
6-8 giờ 00: Trực Phòng Y tế – Trung tâm Hành chính tỉnh (Cả ngày).
 * Thành phần: Võ Hoàng Ẩn - BVĐK tỉnh.
 * Địa điểm: Tháp B – Tầng 2 – TTHC tỉnh.
  
Thứ năm 24/10/2019:
Sáng:
1-7 giờ 00: Dự Tổng duyệt diễn tập KVPT thị xã Tân Uyên năm 2019.
 * Thành phần: Bs Lục Duy Lạc - GĐ Sở, Ds Ngô Tùng Châu - PGĐ Sở.
 * Địa điểm: Hội trường HĐND-UBND TX Tân Uyên (Vận hành cơ chế) và Trường Trung học cơ sở Tân Hiệp (thực binh).
 Xe : Đ/c Hậu.
  
2-8 giờ 30: Hội nghị triển khai các chính sách bảo hiểm xã hội, BHYT, bảo hiểm thất nghiệp trên địa bàn tỉnh.
 * Thành phần: Bs Cao Thị Bích Thuận - PGĐ Sở (Phó TB chỉ đạo).
 * Địa điểm: Tầng 7 - BHXH tỉnh.
  
3-8 giờ 00: Họp Hội đồng Giám định Y khoa xét duyệt hồ sơ thường kỳ.
 * Thành phần: Bs Cao Thị Bích Thuận - PGĐ Sở.
 * Địa điểm: Trung tâm GĐYK tỉnh.
  
4-8 giờ 00: Thẩm định cấp phép hoạt động cơ sở khám chữa bệnh.
 * Thành phần: P.NVY, PYT Tân Uyên, PYT TDM.
 * Địa điểm: Tân Uyên (sáng), TDM (chiều).
 Xe : BV.YHCT.
  
5-8 giờ 00: Hội nghị nói chuyện chuyên đề "Nói không với bạo lực".
 * Thành phần: BCH, Ban Nữ công CĐNYT, Ban Vì sự tiến bộ phụ nữ, CT, PCT, Ban nữ công các CĐCS trực thuộc.
 * Địa điểm: Trung tâm KSBT tỉnh.
  
6-8 giờ 00: Tiếp công dân.
 * Thành phần: CN Ngô Trần Đức Hữu - PTP.TCCB.
 * Địa điểm: Phòng Tiếp dân – Sở Y tế.


7-8 giờ 00: Trực Phòng Y tế – Trung tâm Hành chính tỉnh (Cả ngày).
 * Thành phần : Nguyễn Văn Chính - BVĐK tỉnh.
 * Địa điểm: Tháp B – Tầng 2 – TTHC tỉnh.
  
Thứ sáu 25/10/2019
Sáng:
  
1-7 giờ 30: Dự Hội nghị BCH Đảng bộ tỉnh lần thứ 32, Khóa X.
 * Thành phần: Bs Lục Duy Lạc - GĐ Sở, TUV.
 * Địa điểm: Hội trường B - Tỉnh ủy.
  
2-7 giờ 30: Dự Đại hội thi đua "Cựu chiến binh gương mẫu" lần thứ VI.
 * Thành phần: Bs Từ Tấn Thứ - Chánh VP.
 * Địa điểm: Hội trường A - UBND TP. Thủ Dầu Một.
  
3-8 giờ 00: Tham dự Hội đồng xét duyệt đề  tài, sáng kiến cải tiến năm 2019.
 * Thành phần: Bs Cao Thị Bích Thuận - PGĐ Sở, ThS. Hiền  PTP NVY,  ThS. Phúc – CV NVY,  ThS. Kiều Uyên - GĐ TT AIDS.
 * Địa điểm: TTYT Bàu Bàng.
 Xe : TT.PC HIV/AIDS.
  
4-7 giờ 30: Thẩm định thực hành tốt nhà thuốc.
 * Thành phần: P.Nghiệp vụ Dược, PYT Dầu Tiếng.
 * Địa điểm: Huyện Dầu Tiếng.
 Xe :


5-8 giờ 00: Tiếp công dân.
 * Thành phần: Ds Phạm Tiến Phương – Phó Chánh TT
 * Địa điểm: Phòng Tiếp dân – Sở Y tế.


6-8 giờ 00: Trực Phòng Y tế – Trung tâm Hành chính tỉnh (Cả ngày).
 * Thành phần: Huỳnh Trần Dương Giới - BVĐK tỉnh.
 * Địa điểm: Tháp B – Tầng 2 – TTHC tỉnh.

 


Nơi nhận:

- Văn phòng UBND tỉnh;

- Ban QLTN - TTHC tỉnh;

- BGĐ Sở, TT.ĐU, CĐN;

- Các Phòng CN Sở;

- Các Đơn vị trực thuộc (Website SYT);

- Lưu VT, VP (M).

GIÁM ĐỐC

(Đã ký)

Lục Duy Lạc 

LỊCH LÀM VIỆC SỞ Y TẾ Tuần lễ từ ngày 14/10/2019 đến ngày 19/10/2019Lịch làm việcLỊCH LÀM VIỆC SỞ Y TẾ Tuần lễ từ ngày 14/10/2019 đến ngày 19/10/2019/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
(Lịch này thay thư mời họp)
11/10/2019 17:00NoĐã ban hành

LỊCH LÀM VIỆC SỞ Y TẾ

Tuần lễ từ ngày 14/10/2019 đến ngày 19/10/2019

(Lịch này thay thư mời họp)

Lich So Y te 14.10 den 19.10.2019.pdf


Thứ hai 14/10/2019:
Sáng:
1-8 giờ 00: Tiếp Đoàn Cục Quản lý môi trường y tế đánh giá mức độ ô nhiễm các nguồn thải tại các cơ sở y tế.
 * Thành phần: Bs Huỳnh Thanh Hà - PGĐ Sở, ThS Hiền - PTP.NVY.
 * Địa điểm: Hội trường A - Sở Y tế.
  
2-8 giờ 30: Giao ban BGĐ, TT.ĐU, CĐNYT, Trưởng, Phó các phòng CN.
 * Thành phần: BGĐ Sở, TT.ĐU, CĐNYT, Trưởng, Phó các phòng CN.
 * Địa điểm: Hội trường B - Sở Y tế.
  
3-8 giờ 30: Dự Hội nghị đánh giá kết quả triển khai Đề án 818.
 * Thành phần: Bs Cao Thị Bích Thuận - PGĐ Sở, Chi cục DS-KHHGĐ.
 * Địa điểm: Ks Mường Thanh - Quảng Bình.
  
4-8 giờ 00: Dự Hội thảo trực tuyến "70 năm tác phẩm Dân vận" của Chủ tịch Hồ Chí Minh và trao giải cuộc thi viết về tấm gương "Dân vận khéo" năm 2019.
 * Thành phần: Bs Từ Tấn Thứ - Chánh VP dự.
 * Địa điểm: Hội trường B - Tỉnh ủy.
  
5-8 giờ 00: Dự Hội thảo chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng lao động yếu thế do Bộ Tư pháp tổ chức.
 * Thành phần: Bs Hồng - Phó CT.CĐNYT.
 * Địa điểm: Ks Thắng Lợi, Bình Dương.
  
6-8 giờ 00: Tiếp công dân.
 * Thành phần: Ds Phạm Tiến Phương – Phó Chánh TT.
 * Địa điểm: Phòng Tiếp dân –  Sở Y tế.
  
7-8 giờ 00: Trực Phòng Y tế – Trung tâm Hành chính tỉnh (Cả ngày).
 * Thành phần: Nguyễn Thị Yến Nhi - TTYT Tp.Thủ Dầu Một
 * Địa điểm: Tháp B – Tầng 2 – TTHC tỉnh.
Chiều :
  
1-14 giờ 00: Giải quyết đơn khiếu nại.
 * Thành phần: Ds Châu - PGĐ Sở, Thanh tra, TCCB, KHTC.
 * Địa điểm: Trạm Y tế Vĩnh Tân - Tân Uyên.
  
Thứ ba 15/10/2019:
Sáng:
  
1-8 giờ 00: Tham dự diễn đàn "Đối thoại doanh nghiệp Nhật Bản".
 * Thành phần: Ds Ngô Tùng Châu - PGĐ Sở.
 * Địa điểm: Trung tâm Hội nghị & Triển lãm tỉnh.
  
2-10 giờ 00: Trao Quyết định công tác cán bộ.
 * Thành phần: Bs Huỳnh Thanh Hà - PGĐ Sở, P.TCCB.
 * Địa điểm: Trung tâm Y tế huyện Dầu Tiếng.
 Xe :
  
3-8 giờ 00: Hội thảo Quản lý hóa chất, chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn dùng trong gia dụng và y tế, quản lý môi trường y tế (ngày 15-16/10).
 * Thành phần: Bs Tâm - P.NVY, CN Hải - Ttra.
 * Địa điểm: Khách sạn Đại Nam (Tp. HCM)
 Xe : Cá nhân.
  
4-7 giờ 30: Thanh tra công tác phân cấp thanh tra, kiểm tra hàng nghề YDTN tại Phòng Y tế năm 2019 (từ 15/10 - 17/10).
 * Thành phần: Thanh tra, PA.03.
 * Địa điểm: TX.Dĩ An.
 * Xe: Đ/c Hậu - 16 chỗ.
  
5-7 giờ 30: Thẩm định thực hành tốt phân phối thuốc cho Cty Rese Pharma
 * Thành phần: P.Nghiệp vụ Dược, PYT Thuận An.
 * Địa điểm: Thuận An.
  
6-8 giờ 00: Tiếp công dân.
 * Thành phần: Bs Lục Duy Lạc - GĐ Sở, Bs Hùng - TP.TCCB.
 * Địa điểm: Phòng Tiếp dân – Sở Y tế.
  
7-8 giờ 00: Trực Phòng Y tế – Trung tâm Hành chính tỉnh (Cả ngày).
 * Thành phần: Hồ Văn Bình - Ban BVSKCB tỉnh.
 * Địa điểm: Tháp B – Tầng 2 – TTHC tỉnh.
Chiều:
1-13 giờ 30: Sơ kết hoạt động Công đoàn ngành y tế 9 tháng đầu năm 2019.
 * Thành phần: Lãnh đạo ĐU, BGĐ Sở Y tế (Ds Châu); LĐLĐ tỉnh; BCH, UBKT, BNC CĐNYT; CT, PCT, CN.UBKT, TB Nữ công các công đoàn cơ sở trực thuộc.
 * Địa điểm: Vũng Tàu.
  
2-15 giờ 30: Trao Quyết định công tác cán bộ.
 * Thành phần: Bs Huỳnh Thanh Hà - PGĐ Sở, P.TCCB.
 * Địa điểm: Trung tâm Y tế huyện Bắc Tân Uyên.
 Xe :
Thứ tư 16/10/2019.
Sáng:
1-8 giờ 00: Họp Tiểu ban Tổ chức phục vụ Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025 thông qua các kế hoạch triển khai thực hiện nhiệm vụ của từng cơ quan, đơn vị và thành viên tiểu ban.
 * Thành phần: Bs Lục Duy Lạc - GĐ Sở, Bs Thứ - CVP.
 * Địa điểm: Hội trường A - Tỉnh ủy.
  
2-8 giờ 00: Hội nghị tập huấn  "Triển khai Quy chế phối hợp giữa Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và Bộ Y tế về thực hiện công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khoẻ công nhân, viên chức, lao động"; Chỉ thị số 08/CT-BYT, ngày 29/7/2019 của  Bộ Y tế về giảm thiểu chất thải nhựa trong ngành Y tế" - Phát động phong trào "Chống rác thải nhựa" của Uỷ ban nhân dân tỉnh Bình Dương.
 * Thành phần: Lãnh đạo ĐU, BGĐ Sở Y tế (Ds Châu); LĐLĐ tỉnh; BCH, UBKT, BNC CĐNYT; CT, PCT, CN.UBKT, TB Nữ công các công đoàn cơ sở trực thuộc.
 * Địa điểm: Vũng Tàu.
  
3-9 giờ 30: Họp Hội đồng xét tuyển viên chức tỉnh Bình Dương năm 2019.
 * Thành phần: Bs Lục Duy Lạc - GĐ Sở, P.TCCB.
 * Địa điểm: Phòng họp B - UBND tỉnh.
  
4-8 giờ 00: Thanh lý trang thiết bị y tế tại TTYT thị xã Tân Uyên.
 * Thành phần: Bs Tùng, CN Cường (P.KHTC).
 * Địa điểm: TTYT thị xã Tân Uyên.
  
5-8 giờ 00: Họp kiểm tra việc sử dụng, cập nhật dữ liệu lên hệ thống CSDL quốc gia về khiếu nại, tố cáo.
 * Thành phần: Ds Phương – Phó Chánh TT.
 * Địa điểm: Thanh tra tỉnh.
  
6-8 giờ 00: Tiếp công dân.
 * Thành phần: Bs Từ Tấn Thứ - Chánh VP.
 * Địa điểm: Phòng Tiếp dân – Sở Y tế.
  
7-8 giờ 00: Trực Phòng Y tế – Trung tâm Hành chính tỉnh (Cả ngày).
 * Thành phần: Thượng Thị Ngọc Thảo - Ban BVSKCB tỉnh.
 * Địa điểm: Tháp B – Tầng 2 – TTHC tỉnh.
Chiều :
1-13 giờ 30: Dự Hội nghị cán bộ chủ chốt của tỉnh thực hiện Quy trình công tác cán bộ (theo CV số 2611-CV/TU ngày 11/10/2019 của BTV Tỉnh ủy).
 * Thành phần: Bs Lục Duy Lạc - GĐ Sở.
 * Địa điểm: Hội trường A - Tỉnh ủy.
  
  
2-13 giờ 30: Họp Hội đồng cấp CCHN Y đợt 10/2019.
 * Thành phần: Hội đồng theo QĐ 271/QĐ-SYT ngày 14/3/2018.
 * Địa điểm: Hội trường A - Sở Y tế.
Thứ năm 17/10/2019:
Sáng:
1-7 giờ 30: Họp triển khai Quyết định 2197/QĐ-UBND về kiện toàn Tổ công tác liên ngành phối hợp kiểm soát các hoạt động hợp pháp liên quan đến ma túy.
 * Thành phần: Ds Ngô Tùng Châu - PGĐ Sở, Ds Quốc - TP.NVD.
 * Địa điểm: Hội trường Công An tỉnh.
  
2-7 giờ 30: Thẩm định cấp phép hoạt động cơ sở khám, chữa bệnh
 * Thành phần: Bs Thuận - PGĐ, Phòng NVY, BVĐK tỉnh
 * Địa điểm: Bắc Tân Uyên.
 Xe :
  
3-8 giờ 00: Tiếp Đoàn Viện Y tế công cộng TP. HCM giám sát hoạt động dinh dưỡng, chương trình phòng, chống SDD trẻ em (17, 18/10).
 * Thành phần: P.NVY, TT.KSBT, TT.CSSKSS.
 * Địa điểm: TT.KSBT, TT.CSSKSS.
  
4-8 giờ 00: Tham dự Hội thảo xin ý kiến văn bản quy phạm pháp luật lĩnh vực Y dược cổ truyền.
 * Thành phần: Bs Tâm - P.NVY.
 * Địa điểm: Khách sạn Cửu Long- Cần Thơ
  
5-8 giờ 00: Tiếp công dân.
 * Thành phần: CN Ngô Trần Đức Hữu - PTP.TCCB.
 * Địa điểm: Phòng Tiếp dân – Sở Y tế.


6-8 giờ 00: Trực Phòng Y tế – Trung tâm Hành chính tỉnh (Cả ngày).
 * Thành phần : Lê Thị Yến Nhi - BVĐK tỉnh.
 * Địa điểm: Tháp B – Tầng 2 – TTHC tỉnh.
Chiều :
1-14 giờ 00: Dự hội nghị triển khai Kế hoạch tổ chức diễn tập phương án phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường do cháy, nổ trên địa bàn tỉnh.
 * Thành phần: Bs Huỳnh Thanh Hà - PGĐ Sở.
 * Địa điểm: Phòng họp A - UBND tỉnh.
Thứ sáu 18/10/2019
Sáng:
1-7 giờ 30: Dự Diễn đàn "Ngành Y tế lắng nghe ý kiến nhân dân" do Ban Dân vận và TTYT thị xã Bến Cát tổ chức.
 * Thành phần: Bs Cao Thị Bích Thuận - PGĐ Sở, P.NVY.
 * Địa điểm: Hội trường thị xã Bến Cát.
 Xe :
  
2-8 giờ 00: Dự Hội nghị sơ kết xây dựng nền Quốc phòng toàn dân.
 * Thành phần: Ds Ngô Tùng Châu - PGĐ Sở.
 * Địa điểm: Hội trường A - UBND TP. Thủ Dầu Một.
  
3-8 giờ 00: Nghe Thông tin thời sự Quý III/2019.
 * Thành phần: BCH, UBKT Đảng ủy Sở, Cấp ủy các chi bộ trực thuộc; Trưởng, Phó các phòng chức năng Sở Y tế.
 * Địa điểm: Trung tâm Hội nghị & Triển lãm tỉnh.
  
4-8 giờ 00: Tham dự Hội nghị quản lý chất lượng và thực hiện lộ trình liên thông kết quả xét nghiệm; Kết hợp Hội thảo Đào tạo xét nghiệm/kỹ thuật y học, hợp tác phát triển nghiên cứu đa ngành, hợp tác quốc tế.
 * Thành phần: Bs Tâm - P.NVY.
 * Địa điểm: Đại học Y dược Tp. HCM.
 Xe : Cá nhân.
  
5-8 giờ 00: Thẩm định cấp phép hoạt động cơ sở khám chữa bệnh.
 * Thành phần: Bs Thuận - PGĐ, P.NVY, BVĐK tỉnh, BV.YHCT, PYT Bến Cát, Bàu Bàng.
 * Địa điểm: Bến Cát (sáng), Bàu Bàng (chiều).
 Xe : Đ/c Hậu - 16 chỗ.
  
6-7 giờ 30: Thẩm định thực hành tốt nhà thuốc.
 * Thành phần: P.Nghiệp vụ Dược, PYT Thuận An.
 * Địa điểm: TX Thuận An.
 Xe :


7-8 giờ 00: Tiếp công dân.
 * Thành phần: Ds Phạm Tiến Phương – Phó Chánh TT
 * Địa điểm: Phòng Tiếp dân – Sở Y tế.


8-8 giờ 00: Trực Phòng Y tế – Trung tâm Hành chính tỉnh (Cả ngày).
 * Thành phần: Phạm Hồng Nguyễn Dĩ - BVĐK tỉnh.
 * Địa điểm: Tháp B – Tầng 2 – TTHC tỉnh.
Thứ bảy 19/10/2019
Sáng:
1-9 giờ 00: Lễ Tổng kết, bế giảng khóa 8 - Chương trình đào tạo quản lý y tế cho cán bộ lãnh đạo, quản lý ngành y tế (kv phía nam).
 * Thành phần: Bs Lạc - GĐ Sở, Lãnh đạo P. TCCB.
 * Địa điểm: Viện YTCC TP.HCM

 

Nơi nhận:

- Văn phòng UBND tỉnh;

- Ban QLTN - TTHC tỉnh;

- BGĐ Sở, TT.ĐU, CĐN;

- Các Phòng CN Sở;

- Các Đơn vị trực thuộc (Website SYT);

- Lưu VT, VP (M).

KT.GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

(Đã ký)

Huỳnh Thanh Hà

 

LỊCH LÀM VIỆC SỞ Y TẾ  Tuần lễ từ ngày 07/10/2019 đến ngày 11/10/2019Lịch làm việcLỊCH LÀM VIỆC SỞ Y TẾ  Tuần lễ từ ngày 07/10/2019 đến ngày 11/10/2019/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
(Lịch này thay thư mời họp)
04/10/2019 17:00NoĐã ban hành
LỊCH LÀM VIỆC SỞ Y TẾ

Tuần lễ từ ngày 07/10/2019 đến ngày 11/10/2019

(Lịch này thay thư mời họp)

Lich So Y te 7.10 den 11.10.2019 .signed.pdf


Thứ hai 07/10/2019:
Sáng:
  
1-7 giờ 00: Thẩm định cấp Giấy chứng nhận Phòng xét nghiệm đủ điều kiện khẳng định các trường họp HIV dương tính.
 * Thành phần: Bs Huỳnh Thanh Hà - PGĐ Sở, Viện Pasteur HCM, P.NVY, TT.PC HIV.
 * Địa điểm: Sáng: Dĩ An, Chiều : Thuận An.
 Xe : TT.PC HIV.
  
2-8 giờ 30: Họp Đơn vị mua thuốc tập trung.
 * Thành phần: Theo Giấy mời số 79/GM-SYT.
 * Địa điểm: Hội trường A - Sở Y tế.
  
3-8 giờ 00: Tiếp công dân.
 * Thành phần: Ds Phạm Tiến Phương – Phó Chánh TT.
 * Địa điểm: Phòng Tiếp dân –  Sở Y tế.
  
4-8 giờ 00: Trực Phòng Y tế – Trung tâm Hành chính tỉnh (Cả ngày).
 * Thành phần: Võ Văn Hải - TTYT Tp.Thủ Dầu Một
 * Địa điểm: Tháp B – Tầng 2 – TTHC tỉnh.
Chiều :
  
1-14 giờ 00: Họp Chi bộ cơ quan Văn phòng Sở.
 * Thành phần: Đảng viên Chi bộ cơ quan Văn phòng Sở.
 * Địa điểm: Hội trường B - Sở Y tế.
  
2-15 giờ 30: Họp BCH Công đoàn cơ sở Sở Y tế.
 * Thành phần: BCH, Tổ trưởng Công đoàn cơ sở Sở Y tế.
 * Địa điểm: Hội trường B - Sở Y tế.
  
Thứ ba 08/10/2019:
Sáng:
  
1-9 giờ 00: Tiếp và làm việc với Đoàn đại biểu thành phố Daejeon-Hàn Quốc đến làm việc tại Sở Y tế.
 * Thành phần: BGĐ Sở, CĐNYT, Các phòng chức năng sở.
 * Địa điểm: Hội trường B - Sở Y tế.
  
2-10 giờ 30: Đoàn đại biểu thành phố Daejeon-Hàn Quốc đến làm việc tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh và BVQT Columbia.
 * Thành phần: BGĐ Sở, Các phòng chức năng sở.
 * Địa điểm: Bệnh viện Đa khoa tỉnh, BVQT Columbia.
 Xe : Đ/c Hậu - 16 chỗ.
  
3-8 giờ 00: Tham dự công bố Quyết định thanh tra đối với Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh.
 * Thành phần: CN Hữu - PTP.TCCB.
 * Địa điểm: Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh.
  
4-8 giờ 00: Dự Hội nghị đóng góp ý kiến dự thảo Bộ luật Lao động (sửa đổi) do Đoàn ĐBQH tỉnh Bình Dương tổ chức.
 * Thành phần: Bs Hồng - PCT.CĐNYT.
 * Địa điểm: Trung tâm Văn hóa lao động tỉnh.
  
5-7 giờ 30: Thanh tra công tác phân cấp thanh tra, kiểm tra hàng nghề YDTN tại Phòng Y tế năm 2019 (từ 08/10 - 10/10).
 * Thành phần: Thanh tra, PA.03.
 * Địa điểm: TX.Dĩ An, huyện Bắc Tân Uyên.
 * Xe: Cá nhân (ngày 8/10); Xe : Đ/c Hậu - 16 chỗ (ngày 9 &10/10).
  
6-8 giờ 00: Tiếp công dân.
 * Thành phần: Bs Từ Tấn Thứ – Chánh VP..
 * Địa điểm: Phòng Tiếp dân – Sở Y tế.
  
7-8 giờ 00: Trực Phòng Y tế – Trung tâm Hành chính tỉnh (Cả ngày).
 * Thành phần: Nguyễn Thị Ngọc Yến - BVĐK tỉnh.
 * Địa điểm: Tháp B – Tầng 2 – TTHC tỉnh.
Chiều:
1-16 giờ 00: Dự "Hội thảo giới thiệu, quảng bá du lịch y tế" nhằm bảo vệ sức khỏe y tế cộng đồng giữa 2 địa phương Bình Dương và Daejeon - HQ.
 * Thành phần: Bs Cao Thị Bích Thuận - PGĐ Sở, P.NVY.
 * Địa điểm: Trung tâm Hội nghị Grand Square - Tòa nhà Becamex.
  
Thứ tư 09/10/2019.
Sáng:
  
1-8 giờ 00: Tiếp công dân.
 * Thành phần: Ths Nguyễn Bình Minh – Phó Chánh VP.
 * Địa điểm: Phòng Tiếp dân – Sở Y tế.
  
2-8 giờ 00: Trực Phòng Y tế – Trung tâm Hành chính tỉnh (Cả ngày).
 * Thành phần: Nguyễn Thị Mỹ Yến - Ban BVSKCB tỉnh.
 * Địa điểm: Tháp B – Tầng 2 – TTHC tỉnh.
  
  
Thứ năm 10/10/2019:
Sáng:
1-8 giờ 30: Họp Tổ thẩm định Hồ sơ mời thầu thuốc.
 * Thành phần: Theo Giấy mời.
 * Địa điểm: Hội trường A - Sở Y tế.
  
2-8 giờ 00: Họp Hội đồng thường kỳ xét duyệt hồ sơ GĐYK.
 * Thành phần: Bs Cao Thị Bích Thuận - PGĐ Sở.
 * Địa điểm: Trung tâm GĐYK.
  
3-8 giờ 00: Tiếp công dân.
 * Thành phần: CN Ngô Trần Đức Hữu - PTP.TCCB.
 * Địa điểm: Phòng Tiếp dân – Sở Y tế.
  
4-8 giờ 00: Trực Phòng Y tế – Trung tâm Hành chính tỉnh (Cả ngày).
 * Thành phần : Hoàng Thị Như - BVĐK tỉnh.
 * Địa điểm: Tháp B – Tầng 2 – TTHC tỉnh.
  
Chiều :
1-14 giờ 00: Họp Ban Tổ chức Diễn đàn hợp tác kinh tế Châu Á - Horasis Bình Dương 2019.
 * Thành phần: Ds Ngô Tùng Châu - PGĐ Sở, thành viên BTC.
 * Địa điểm: Phòng họp B - UBND tỉnh.
  
2-15 giờ 00: Họp Ban Điều hành đề án thành phố thông minh Bình Dương.
 * Thành phần: Bs Cao Thị Bích Thuận - PGĐ Sở, thành viên BĐH.
 * Địa điểm: Phòng họp B - UBND tỉnh.
  
Thứ sáu 11/10/2019
Sáng:
  
1-8 giờ 00: Dự Hội nghị sơ kết công tác BHYT học sinh, sinh viên năm học 2018-2019 và triển khai nhiệm vụ năm học 2019-2020.
 * Thành phần: Bs Cao Thị Bích Thuận - PGĐ Sở, P.NVY.
 * Địa điểm: Hội trường BHXH tỉnh.
  
2-8 giờ 00: Giao ban LĐLĐ tỉnh tháng 10/2019.
 * Thành phần: Bs Hồng - PCT.CĐNYT.
 * Địa điểm: Hội trường LĐLĐ tỉnh.
  
3-8 giờ 00: Thẩm định cấp phép hoạt động cơ sở khám chữa bệnh.
 * Thành phần: Bs Thuận - PGĐ Sở, P.NVY, BVĐK tỉnh.
 * Địa điểm: TX Bến Cát, TDM.
 Xe :
  
4-7 giờ 30: Thẩm định cơ sở bán lẻ thuốc đông y, thuốc từ dược liệu
 * Thành phần: P.Nghiệp vụ Dược, PYT Tân Uyên.
 * Địa điểm: TX Tân Uyên.
 Xe :
  
5-8 giờ 00: Tiếp công dân.
 * Thành phần: Ds Phạm Tiến Phương – Phó Chánh TT
 * Địa điểm: Phòng Tiếp dân – Sở Y tế.


6-8 giờ 00: Trực Phòng Y tế – Trung tâm Hành chính tỉnh (Cả ngày).
 * Thành phần: Trần Văn Vinh - BVĐK tỉnh.
 * Địa điểm: Tháp B – Tầng 2 – TTHC tỉnh.
  

 

Nơi nhận:

- Văn phòng UBND tỉnh;

- Ban QLTN - TTHC tỉnh;​

- BGĐ Sở, TT.ĐU, CĐN;

- Các Phòng CN Sở;

- Các Đơn vị trực thuộc (Website SYT);

- Lưu VT, VP (M).

KT.GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

(Đã ký)

Huỳnh Thanh Hà

 

BỔ SUNG LỊCH LÀM VIỆC SỞ Y TẾ Tuần lễ từ ngày 30/9/2019 đến ngày 04/10/2019Lịch làm việcBỔ SUNG LỊCH LÀM VIỆC SỞ Y TẾ Tuần lễ từ ngày 30/9/2019 đến ngày 04/10/2019/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Lịch này thay thư mời họp
30/09/2019 16:00NoĐã ban hành

​BỔ SUNG LỊCH LÀM VIỆC SỞ Y TẾ Tuần lễ từ ngày 30/9/2019 đến ngày 04/10/2019​

Lich_bo_sung.pdf

LỊCH LÀM VIỆC SỞ Y TẾ Tuần lễ từ ngày 30/9/2019 đến ngày 04/10/2019Lịch làm việcLỊCH LÀM VIỆC SỞ Y TẾ Tuần lễ từ ngày 30/9/2019 đến ngày 04/10/2019/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
(Lịch này thay thư mời họp)
27/09/2019 16:00NoĐã ban hành

LỊCH LÀM VIỆC SỞ Y TẾ

Tuần lễ từ ngày 30/9/2019 đến ngày 04/10/2019

(Lịch này thay thư mời họp)

Lich So Y te 30.9 den 04.10.2019.pdf


Thứ hai 30/9/2019:​
Sáng:
1-10 giờ 00: Dự họp cho ý kiến thống nhất nội dung báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy về biên chế sự nghiệp y tế, giáo dục.
 * Thành phần: Bs Lục Duy Lạc - GĐ Sở, Bs Hùng - TP.TCCB.
 * Địa điểm: Hội trường Ban Tổ chức Tỉnh ủy (Tầng 18, Tháp B).
  
2-8 giờ 00: Trao quyết định nghỉ hưu và phân công cán bộ phụ trách Trung tâm Giám định Y khoa, bàn giao công tác Giám định Y khoa.
 * Thành phần: Bs Cao Thị Bích Thuận - PGĐ Sở, P.TCCB, P.KHTC.
 * Địa điểm: Trung tâm Giám định Y khoa.
  
3-7 giờ 30: Dự thi, nộp tiểu luận cuối khóa - lớp bồi dưỡng ngạch Chuyên viên chính - Khóa 10.
 * Thành phần: ThS Minh - Phó Chánh VP.
 * Địa điểm: Trường Chính trị tỉnh.
  
4-8 giờ 00: Dự Hội thảo kết nối chương trình PrEP với tổ chức CBOs tại cộng đồng HIV.
 * Thành phần: ThS Phúc - P.NVY.
 * Địa điểm: Khách sạn BCONS.
  
5-8 giờ 00: Tiếp công dân.
 * Thành phần: Ds Phạm Tiến Phương – Phó Chánh TT.
 * Địa điểm: Phòng Tiếp dân –  Sở Y tế.
  
6-8 giờ 00: Trực Phòng Y tế – Trung tâm Hành chính tỉnh (Cả ngày).
 * Thành phần: TTYT Tp.Thủ Dầu Một
 * Địa điểm: Tháp B – Tầng 2 – TTHC tỉnh.
Chiều :
  
1-14 giờ 00: Dự bàn giao trụ sở làm việc của Trung tâm Tư vấn, dịch vụ Dân số - KHHGĐ cho Hội Chữ thập đỏ tỉnh.
 * Thành phần: Bs Thuận - PGĐ Sở, Bs Thứ - CVP, P.KHTC.
 * Địa điểm: Trung tâm Tư vấn, Dịch vụ Dân số - KHHGĐ.
  
2-14 giờ 30: Chuẩn bị hạ tầng, thiết bị tập huấn Phần mềm HSSK điện tử.
 * Thành phần: Ths Minh - Phó CVP, ThS Chinh - PTP KHTC.
 * Địa điểm: Hội trường Trung tâm TTGDSK và TTYT DP (cũ).
  
3-15 giờ 00: Họp BTV Công đoàn ngành y tế.
 * Thành phần: BTV CĐNYT, Đ/c Giang.
 * Địa điểm: Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh.
  
Thứ ba 01/10/2019:
Sáng:
1-8 giờ 00: Triển khai tập huấn sử dụng Hệ thống Phần mềm HSSK điện tử của Bộ Y tế chuyển giao.
 * Thành phần: Bs Cao Thị Bích Thuận - PGĐ Sở; Ths Minh - Phó CVP, ThS Chinh - PTP KHTC, P.NVY và theo Công văn số 2173/SYT-KHTC ngày 18/9/2019.
 * Địa điểm: Hội trường Trung tâm TTGDSK và TTYT DP (cũ).
  
2-8 giờ 00: Tham gia Đoàn giám sát của HĐND tỉnh về kết quả thực hiện CTMTQG Xây dụng Nông thôn mới từ ngày 01/10 đến 04/10.
 * Thành phần: Phòng NVY.
 * Địa điểm: Theo lịch HĐND tỉnh.
  
3-7 giờ 30: Thanh tra công tác phân cấp thanh tra, kiểm tra hàng nghề YDTN tại Phòng Y tế năm 2019 (từ 01/10 - 03/10).
 * Thành phần: Thanh tra, PA.03.
 * Địa điểm: TX.Dĩ An, huyện Bắc Tân Uyên.
 * Xe: Đ/c Hậu - 16 chỗ.
  
4-8 giờ 00: Tiếp công dân.
 * Thành phần: Bs Từ Tấn Thứ – Chánh VP..
 * Địa điểm: Phòng Tiếp dân – Sở Y tế.
  
5-8 giờ 00: Trực Phòng Y tế – Trung tâm Hành chính tỉnh (Cả ngày).
 * Thành phần: BVĐK tỉnh.
 * Địa điểm: Tháp B – Tầng 2 – TTHC tỉnh.
  
Thứ tư 02/10/2019.
Sáng:
  
1-8 giờ 00: Dự Phiên họp UBND tỉnh thông qua một số nội dung.
 * Thành phần: Bs Lục Duy Lạc - GĐ Sở.
 * Địa điểm: Phòng họp A - UBND tỉnh.
  
2-8 giờ 00: Tập huấn khai thác công cụ tiếp nhận, xử lý và trả lời phản ánh, kiến nghị tổ chức, cá nhân qua hệ thống đường dây nóng tỉnh Bình Dương theo CV 576/STTTT-BCVT ngày 26/9/2019 của Sở TT-TT.
 * Thành phần: Ds Ngô Tùng Châu - PGĐ Sở, Bs Thứ - CVP dự.
 * Địa điểm: Sở Thông tin và Truyền thông.
  
3-8 giờ 00: Tập huấn sử dụng Hệ thống Phần mềm HSSK điện tử của Bộ Y tế chuyển giao.
 * Thành phần: Ths Minh - Phó CVP, ThS Chinh - PTP KHTC, P.NVY và theo Công văn số 2173/SYT-KHTC ngày 18/9/2019.
 * Địa điểm: Hội trường Trung tâm TTGDSK và TTYT DP (cũ).
  
4-8 giờ 00: Tập huấn cập nhật hướng dẫn chăm sóc điều trị bệnh nhân HIV theo Thông tư 28/2018/TT-BYT (02/10 - 04/10).
 * Thành phần: P. Nghiệp vụ Y.
 * Địa điểm: Khách sạn BCONS.
  
5-8 giờ 00: Tiếp công dân.
 * Thành phần: Bs Từ Tấn Thứ – Chánh VP.
 * Địa điểm: Phòng Tiếp dân – Sở Y tế.
  
6-8 giờ 00: Trực Phòng Y tế – Trung tâm Hành chính tỉnh (Cả ngày).
 * Thành phần: BVĐK tỉnh.
 * Địa điểm: Tháp B – Tầng 2 – TTHC tỉnh.
Chiều :
  
1-13 giờ 30: Dự Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ 30, Khóa X.
 * Thành phần: Bs Lục Duy Lạc - TUV, GĐ Sở.
 * Địa điểm: Hội trường B - Tỉnh ủy.
  
Thứ năm 03/10/2019:
Sáng:
  
1-8 giờ 00: Thẩm định bổ sung danh mục kỹ thuật cơ sở khám chữa bệnh.
 * Thành phần: Bs Thuận - PGĐ Sở, P.NVY.
 * Địa điểm: TTYT huyện Dầu Tiếng.
 Xe :
  
2-8 giờ 00: Tiếp công dân.
 * Thành phần: CN Ngô Trần Đức Hữu - PTP.TCCB.
 * Địa điểm: Phòng Tiếp dân – Sở Y tế.
  
3-8 giờ 00: Trực Phòng Y tế – Trung tâm Hành chính tỉnh (Cả ngày).
 * Thành phần : BVĐK tỉnh.
 * Địa điểm: Tháp B – Tầng 2 – TTHC tỉnh.
  
Chiều :
1-14 giờ 00: Tiếp và làm việc với Đoàn giám sát triển khai chương trình sữa học đường của Bộ Y tế.
 * Thành phần: Bs Cao Thị Bích Thuận - PGĐ Sở, P.NVY, CN Cường - PTP.KHTC; mời dự Đại diện Lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo.
 * Địa điểm: Hội trường B - Sở Y tế.
  
Thứ sáu 04/10/2019
Sáng:
  
1-7 giờ 30: Dự Đại hội Đại biểu Hội LHTNVN tỉnh Bình Dương lần thứ VII, nhiệm kỳ 2019 - 2024.
 * Thành phần: Bs Cao Thị Bích Thuận - PGĐ Sở, Đoàn TN Sở Y tế.
 * Địa điểm: Trung tâm Hội nghị và Triển lãm tỉnh.
  
2-8 giờ 00: Họp về kiến nghị của Công an tỉnh về xin đất xây dựng khu điều trị riêng biệt cho phạm nhân trại giam Phú Hòa.
 * Thành phần: BGĐ Sở (Bs Lạc, Ds Châu), P.KHTC, P. NVY; Các sở ngành có Giấy mời riêng.
 * Địa điểm: Hội trường A - Sở Y tế.
  
3-8 giờ 00: Dự Hội nghị triển khai các biện pháp tăng cường công tác PCCC và CNCH trên địa bàn tỉnh.
 * Thành phần: Bs Huỳnh Thanh Hà - PGĐ Sở.
 * Địa điểm: Hội trường Công an tỉnh.
  
4-9 giờ 00: Dự Lễ khai giảng năm học 2019-2020 Trường Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Bình Dương.
 * Thành phần: Ủy quyền P. Nghiệp vụ Dược dự.
 * Địa điểm: Hội trường lầu 6 (Cơ sở 2), số 333 đường Thuận Giao 16, TX. Thuận An, Bình Dương.
  
5-8 giờ 00: Dự Lễ Khai giảng năm học 2019 - 2020 tại Trường Đại học Y Dược Cần Thơ.
 * Thành phần: Đại diện Lãnh đạo Sở, Phòng TCCB.
 * Địa điểm: Trường Đại học Y Dược Cần Thơ.
 Xe :
  
6-8 giờ 00: Thẩm định cấp phép hoạt động cơ sở khám chữa bệnh.
 * Thành phần: Bs Thuận - PGĐ Sở, P.NVY, BVĐK tỉnh.
 * Địa điểm: TX Dĩ An.
 Xe :
  
7-7 giờ 30: Tham gia Hội đồng chấm thi Điều dưỡng giỏi tỉnh Bình Dương.
 * Thành phần: ThS Hiền - PTP NVY.
 * Địa điểm: BVĐK tỉnh.
  
8-7 giờ 30: Tập huấn Thẩm định tử vong mẹ cho các tỉnh phía Nam.
 * Thành phần: Bs Tâm - P.NVY.
 * Địa điểm: Tỉnh Bình Định.
  
  
9-7 giờ 30: Thẩm định thực hành tốt nhà thuốc.
 * Thành phần: P.Nghiệp vụ Dược, PYT Bàu Bàng.
 * Địa điểm: Huyện Bàu Bàng.
 Xe :
  
10-8 giờ 00: Tiếp công dân.
 * Thành phần: Ds Phạm Tiến Phương – Phó Chánh TT
 * Địa điểm: Phòng Tiếp dân – Sở Y tế.
  
11-8 giờ 00: Trực Phòng Y tế – Trung tâm Hành chính tỉnh (Cả ngày).
 * Thành phần: BVĐK tỉnh.
 * Địa điểm: Tháp B – Tầng 2 – TTHC tỉnh.
Chiều :
  
1-13 giờ 30: Dự Diễn đàn "Ngành Y tế lắng nghe ý kiến nhân dân" năm 2019 của huyện Dầu Tiếng.
 * Thành phần: Bs Huỳnh Thanh Hà - PGĐ Sở, Bs Thứ - CVP.
 * Địa điểm: Hội trường UBND huyện Dầu Tiếng.
  
2-14 giờ 00: Họp Đảng ủy định kỳ : Sở kết công tác 9 tháng năm 2019.
 * Thành phần: BCH Đảng bộ, Bí thư, Phó BT các chi bộ TT.
 * Địa điểm: Hội trường B - Sở Y tế.
  

 

Nơi nhận:

- Văn phòng UBND tỉnh;

- Ban QLTN - TTHC tỉnh;

- BGĐ Sở, TT.ĐU, CĐN;

- Các Phòng CN Sở;

- Các Đơn vị trực thuộc (Website SYT);

- Lưu VT, VP (M).

GIÁM ĐỐC

 (Đã ký)

Lục Duy Lạc

LỊCH LÀM VIỆC SỞ Y TẾ Tuần lễ từ ngày 23/9/2019 đến ngày 29/9/2019Lịch làm việcLỊCH LÀM VIỆC SỞ Y TẾ Tuần lễ từ ngày 23/9/2019 đến ngày 29/9/2019/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
(Lịch này thay thư mời họp)
23/09/2019 16:00NoĐã ban hành

​LỊCH LÀM VIỆC SỞ Y TẾ

Tuần lễ từ ngày 23/9/2019 đến ngày 29/9/2019

(Lịch này thay thư mời họp)

Lich So Y te 23.9 den 29.9.2019.signed.pdf


Thứ hai 23/9/2019:​
Sáng:
1-7 giờ 30: Dự Hội nghị trực tuyến 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh (Theo Công văn số 2566-CV/TU ngày 17/9/2019 của Tỉnh ủy Bình Dương).
 * Thành phần: Giám đốc và Các Phó Giám đốc Sở Y tế, Thường trực Đảng ủy Sở Y tế.
 * Địa điểm: Trung tâm Hội nghị và Triển lãm tỉnh.
  
2-8 giờ 00: Dự Hội nghị trực tuyến "Vai trò hiệu quả tín dụng chính sách trong thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững" do Chính phủ tổ chức.
 * Thành phần: Ds Ngô Tùng Châu – PGĐ Sở;
 * Địa điểm: Phòng họp A – UBND tỉnh.
  
3-8 giờ 30: Tham dự buổi lễ mở thầu Gói thầu số 3 "Mua sắm TTBYT năm 2019 từ nguồn 20% kết dư Quỹ KCB BHYT năm 2017 của tỉnh".
 * Thành phần: Ủy quyền CN Cường - P.KHTC.
 * Địa điểm: Văn phòng Cty Mediconsult VN - TP. HCM.
 Xe : BV.YHCT tỉnh.
  
4-8 giờ 00: Dự Hội thảo phổ biến, hướng dẫn xây dựng kế hoạch hành động ứng phó với biến đổi khí hậu ngành y tế.
 * Thành phần: ThS Hiền - PTP.NVY.
 * Địa điểm: TP. Quy Nhơn - Bình Định.
  
5-8 giờ 00: Tiếp công dân.
 * Thành phần: Ds Phạm Tiến Phương – Phó Chánh TT.
 * Địa điểm: Phòng Tiếp dân –  Sở Y tế.
  
6-8 giờ 00: Trực Phòng Y tế – Trung tâm Hành chính tỉnh (Cả ngày).
 * Thành phần: Võ Văn Hải - TTYT Tp.Thủ Dầu Một
 * Địa điểm: Tháp B – Tầng 2 – TTHC tỉnh.
Chiều :
  
1-13 giờ 30: Họp thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu mua thuốc cho các cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh năm 2020-2021.
 * Thành phần: BGĐ Sở (Ds Châu, Bs Thuận), P.QLD và theo giấy mời.
 * Địa điểm: Hội trường A - Sở Y tế.
  
2-14 giờ 30: Họp Hội đồng cấp chứng chỉ hành nghề Y.
 * Thành phần: Hội đồng cấp CCHN theo QĐ 271/QĐ-SYT.
 * Địa điểm: Hội trường A - Sở Y tế.
Thứ ba 24/9/2019:
Sáng:
1-8 giờ 00: Dự "Đối thoại doanh nghiệp đầu tư nước ngoài năm 2019".
 * Thành phần: Ds Ngô Tùng Châu - PGĐ Sở.
 * Địa điểm: Trung tâm Hội nghị và Triển lãm tỉnh.
  
2-8 giờ 00: Tham gia Đoàn giám sát của HĐND tỉnh về kết quả thực hiện CTMTQG Xây dụng Nông thôn mới từ ngày 24/9 đến 26/9.
 * Thành phần: Phòng NVY.
 * Địa điểm: Dầu Tiếng, Bàu Bàng, Phú Giáo.
  
3-7 giờ 30: Thẩm định bổ sung danh mục kỹ thuật.
 * Thành phần: Bs Thuận - PGĐ Sở, P.NVY.
 * Địa điểm: Bến Cát, Phú Giáo.
 Xe : TT.PC HIV
  
4-8 giờ 00: Tiếp công dân.
 * Thành phần: Bs Từ Tấn Thứ – Chánh VP..
 * Địa điểm: Phòng Tiếp dân – Sở Y tế.
  
5-8 giờ 00: Trực Phòng Y tế – Trung tâm Hành chính tỉnh (Cả ngày).
 * Thành phần: Nguyễn Thị Mỹ Tiên - BVĐK tỉnh.
 * Địa điểm: Tháp B – Tầng 2 – TTHC tỉnh.
Chiều :
1-14 giờ 00: Làm việc với Trung tâm CNTT – Sở Thông tin và Truyền thông khảo sát, rà soát, thống nhất danh sách thủ tục hành chính công trực tuyến mức độ 3, 4 của Sở Y tế.
 * Thành phần: Văn phòng (Ths Minh, CN Vân), P.NVD, P.NVY.
 * Địa điểm: Hội trường A - Sở Y tế.
Thứ tư 25/9/2019.
Sáng:
1-7 giờ 30: Dự Diễn đàn "Ngành Y tế lắng nghe ý kiến nhân dân" địa bàn TP Thủ Dầu Một.
 * Thành phần: Bs Lục Duy Lạc - GĐ Sở, Bs Thứ - CVP, P.TCCB.
 * Địa điểm: Hội trường A - UBND TP.Thủ Dầu Một.
  
2-7 giờ 30: Thanh tra việc thực hiện quy định của pháp luật về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư KNTC trong cơ sở y tế công lập đợt 2/2019 (từ ngày 25-26/9).
 * Thành phần: P. Thanh tra; TCCB; NVY; NVD; KHTC; TTCSSKSS; PA03, Phòng KH-TC huyện/thị.
 * Địa điểm: TTYT TX Bến Cát (25/9), Bàu Bàng 26/9.
 * Xe: Đ/c Hậu - 16 chỗ.
  
3-8 giờ 00: Tập huấn cập nhật hướng dẫn chăm sóc điều trị bệnh nhân HIV theo Thông tư 28/2018/TT-BYT.
 * Thành phần: Bs Huỳnh Thanh Hà - PGĐ Sở, P.NVY.
 * Địa điểm: Khách sạn BCONS.
  
4-8 giờ 00: Tiếp công dân.
 * Thành phần: ThS Nguyễn Bình Minh – Phó Chánh VP.
 * Địa điểm: Phòng Tiếp dân – Sở Y tế.
  
5-8 giờ 00: Trực Phòng Y tế – Trung tâm Hành chính tỉnh (Cả ngày).
 * Thành phần: Hồ Thị Sâm - BVĐK tỉnh.
 * Địa điểm: Tháp B – Tầng 2 – TTHC tỉnh.
  
Chiều :
  
1-14 giờ 00: Họp báo cáo Lãnh đạo UBND tỉnh những khó khăn, vướng mắc liên quan đến thiếu thuốc chữa bệnh.
 * Thành phần: BGĐ Sở, P.NVD, P.KHTC, BVĐK tỉnh.
 * Địa điểm: Phòng họp B – UBND tỉnh.
  
Thứ năm 26/9/2019:
Sáng:
  
1-8 giờ 00: Dự Phiên họp UBND tỉnh thông qua một số nội dung.
 * Thành phần: Bs Lục Duy Lạc - GĐ Sở.
 * Địa điểm: Phòng họp A - UBND tỉnh.


2-8 giờ 00: Họp Hội đồng Giám định Y khoa.
 * Thành phần: Bs Cao Thị Bích Thuận - PGĐ Sở.
 * Địa điểm: Hội trường TT. Giám định Y khoa.
  
3-8 giờ 00: Họp về Đề án phát triển BVĐK tỉnh đến năm 2022.
 * Thành phần: P.KHTC, NVY, TCCB, BVĐK tỉnh (chuẩn bị nội dung).
 * Địa điểm: Hội trường A – Sở Y tế.
  
4-8 giờ 00: Tiếp công dân.
 * Thành phần: CN Ngô Trần Đức Hữu - PTP.TCCB.
 * Địa điểm: Phòng Tiếp dân – Sở Y tế.


5-8 giờ 00: Trực Phòng Y tế – Trung tâm Hành chính tỉnh (Cả ngày).
 * Thành phần : Trần Thị Huệ - BVĐK tỉnh.
 * Địa điểm: Tháp B – Tầng 2 – TTHC tỉnh.
  
Thứ sáu 27/9/2019
Sáng:
1-8 giờ 00: Dự khai mạc Hội thi "Cán bộ quản lý an toàn thực phẩm giỏi lần thứ 10" tỉnh Bình Dương năm 2019.
 * Thành phần: Bs Huỳnh Thanh Hà - PGĐ Sở.
 * Địa điểm: Trung tâm Hội nghị và Triển lãm tỉnh.
  
2-7 giờ 30: Thẩm định bổ sung danh mục kỹ thuật cơ sở khám chữa bệnh.
 * Thành phần: Bs Thuận - PGĐ Sở, P.NVY, BVĐK tỉnh.
 * Địa điểm: BVĐK Medic Bình Dương.
  
3-7 giờ 30: Thẩm định thực hành tốt nhà thuốc.
 * Thành phần: P.Nghiệp vụ Dược, PYT Tân Uyên.
 * Địa điểm: TX. Tân Uyên.
 Xe : TTKN.


4-8 giờ 00: Tiếp công dân.
 * Thành phần: Ds Phạm Tiến Phương – Phó Chánh TT
 * Địa điểm: Phòng Tiếp dân – Sở Y tế.


5-8 giờ 00: Trực Phòng Y tế – Trung tâm Hành chính tỉnh (Cả ngày).
 * Thành phần: Huỳnh Trần Dương Giới - BVĐK tỉnh.
 * Địa điểm: Tháp B – Tầng 2 – TTHC tỉnh.
  
Chủ nhật 29/9/2019
Sáng :
1-8 giờ 00: Tọa đàm "Ngành Y tế lắng nghe ý kiến nhân dân" do TTYT Thuận An vả Ban Dân vận thị ủy Thuận An tổ chức.
 * Thành phần: Bs Lục Duy Lạc – GĐ Sở, Bs Thứ - CVP.
 * Địa điểm: Trường Cao đẳng nghề Việt Nam - Singapo.
  

 

Nơi nhận:

- Văn phòng UBND tỉnh;

- Ban QLTN - TTHC tỉnh;

- BGĐ Sở, TT.ĐU, CĐN;

- Các Phòng CN Sở;

- Các Đơn vị trực thuộc (Website SYT);

- Lưu VT, VP.

GIÁM ĐỐC

(Đã ký)

Lục Duy Lạc

LỊCH LÀM VIỆC SỞ Y TẾ Tuần lễ từ ngày 16/9/2019 đến ngày 20/9/2019Lịch làm việcLỊCH LÀM VIỆC SỞ Y TẾ Tuần lễ từ ngày 16/9/2019 đến ngày 20/9/2019/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
(Lịch này thay thư mời họp)
13/09/2019 17:00NoĐã ban hành

LỊCH LÀM VIỆC SỞ Y TẾ

Tuần lễ từ ngày 16/9/2019 đến ngày 20/9/2019

(Lịch này thay thư mời họp)

Lich So Y te 16.9 den 20.9.2019.pdf


Thứ hai 16/9/2019:
Sáng:​
1-8 giờ 00: Họp về triển khai hệ thống cấp cứu 115 - Thống nhất danh mục trang thiết bị theo xe cứu thương.
 * Thành phần: Bs Lục Duy Lạc - GĐ Sở, CVP, P.KH-TC, P.NVY.
 * Địa điểm: Hội trường Sở Thông tin và Truyền thông.
  
2-8 giờ 00: Họp triển khai công tác phỏng vấn, xét tuyển viên chức tỉnh Bình Dương năm 2019.
 * Thành phần: Các thành viên theo Giấy mời của Sở Nội vụ.
 * Địa điểm: Hội trường Sở Nội vụ.
  
3-8 giờ 00: Tiếp công dân.
 * Thành phần: Bs Lục Duy Lạc - GĐ Sở, Bs Hùng - TP.TCCB.
 * Địa điểm: Phòng Tiếp dân –  Sở Y tế.
  
4-8 giờ 00: Trực Phòng Y tế – Trung tâm Hành chính tỉnh (Cả ngày).
 * Thành phần: Phạm Ngọc Lành - TTYT Tp.Thủ Dầu Một
 * Địa điểm: Tháp B – Tầng 2 – TTHC tỉnh.
Chiều :
1-14 giờ 00: Họp Ban sát hạch xét tuyển viên chức y tế tỉnh Bình Dương.
 * Thành phần: Các thành viên Ban xét tuyển y tế.
 * Địa điểm: Hội trường A - Sở Y tế.
  
Thứ ba 17/9/2019:
Sáng:
1-8 giờ 00: Tham gia phỏng vấn xét tuyển viên chức y tế (17/9 đến 20/9).
 * Thành phần: Bs Thuận - PGĐ Sở, P.TCCB và Các thành viên Hội đồng xét tuyển viên chức y tế theo Giấy mời.
 * Địa điểm: Theo Kế hoạch của Hội đồng xét tuyển.
  
2-8 giờ 00: Dự hội nghị triển khai Luật phòng, chống tham nhũng; Luật Tố cáo năm 2018 và tập huấn nghiệp vụ thanh tra năm 2019 (17/9 - 20/9).
 * Thành phần: Bs Nguyễn Tấn Hùng - Chánh TT.
 * Địa điểm: Đà Nẵng.
  
3-

7 giờ 30: Thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo trong cơ sở y tế công lập đợt 2 năm 2019

(từ ngày 17-19/9).

 * Thành phần: P. Thanh tra; TCCB; NVY; NVD; KHTC; TTCSSKSS; PA03, Phòng KH-TC huyện/thị.
 * Địa điểm: TTYT TX Bến Cát (17-18/9), Bàu Bàng 19/9.
 * Xe:
  
4-8 giờ 00: Tiếp công dân.
 * Thành phần: Bs Từ Tấn Thứ – Chánh VP..
 * Địa điểm: Phòng Tiếp dân – Sở Y tế.
  
5-8 giờ 00: Trực Phòng Y tế – Trung tâm Hành chính tỉnh (Cả ngày).
 * Thành phần: Nguyễn Tuấn Anh - BVĐK tỉnh -ĐT.
 * Địa điểm: Tháp B – Tầng 2 – TTHC tỉnh.
  
Chiều :
1-13 giờ 30: Giao ban triển khai hoạt dộng nhóm hỗ trợ kỹ thuật dự phòng tuyến tỉnh (HIV/AIDS).
 * Thành phần: Bs Huỳnh Thanh Hà – PGĐ Sở, P.NVY.
 * Địa điểm: Trung tâm KSBT tỉnh.
  
2-14 giờ 00: Họp Hội đồng cấp CCHN Y theo QĐ số 271/QĐ-SYT. 
 * Thành phần: theo QĐ số 271/QĐ-SYT ngày 14/3/2018.
 * Địa điểm: Hội trường A - Sở Y tế.
  
Thứ tư 18/9/2019.
Sáng:
1-7 giờ 30: Họp Tiểu ban Nội dung Đại hội đại biểu tỉnh Đảng bộ lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025 thông qua đề cương Báo cáo chính trị Đại hội Đảng bộ tỉnh.
 * Thành phần: Bs Lục Duy Lạc - GĐ Sở (TV Tổ Biên tập).
 * Địa điểm: Hội trường A - Tỉnh ủy.
  
2-8 giờ 00: Họp góp ý xây dựng Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Giám định tư pháp; Luật hòa giải, đối thoại tại tòa án.
 * Thành phần: Đại diện Lãnh đạo TT.GĐYK, TT.GĐPY, P.TCCB.
 * Địa điểm: Văn phòng Đoàn ĐBQH tỉnh (Tầng 20 Tháp B TTHC).
  
3-8 giờ 00: Tiếp công dân.
 * Thành phần: Bs Từ Tấn Thứ - Chánh VP.
 * Địa điểm: Phòng Tiếp dân – Sở Y tế.
  
4-8 giờ 00: Trực Phòng Y tế – Trung tâm Hành chính tỉnh (Cả ngày).
 * Thành phần: Nguyễn Thị Mỹ Yến - Ban BVCSSKCB tỉnh.
 * Địa điểm: Tháp B – Tầng 2 – TTHC tỉnh.
Chiều :
  
1-13 giờ 30: Họp triển khai Kế hoạch hành động quốc gia về dự phòng và kiểm soát ung thư cổ tử cung.
 * Thành phần: Ủy quyền TT.CSSKSS, BVĐK tỉnh, TT.KSBT.
 * Địa điểm: Trung tâm CSSKSS.
  
Thứ năm 19/9/2019:
Sáng:
  
1-7 giờ 30: Hội nghị tập huấn "Bảo vệ Blouse trắng".
 * Thành phần: Công đoàn ngành Y tế.
 * Địa điểm: TP. Cần Thơ.
 Xe : Đ/c Hậu - Sở Y tế (16 chỗ).


2-8 giờ 00: Tiếp công dân.
 * Thành phần: CN Ngô Trần Đức Hữu - PTP.TCCB.
 * Địa điểm: Phòng Tiếp dân – Sở Y tế.


3-8 giờ 00: Trực Phòng Y tế – Trung tâm Hành chính tỉnh (Cả ngày).
 * Thành phần : Thượng Thị Ngọc Thảo - Ban BVSKCB tỉnh.
 * Địa điểm: Tháp B – Tầng 2 – TTHC tỉnh.
  
Thứ sáu 20/9/2019
Sáng:
  
1-8 giờ 00: Dự Phiên họp UBND tỉnh thường kỳ tháng 9/2019 mở rộng.
 * Thành phần: Bs Lục Duy Lạc - GĐ Sở.
 * Địa điểm: Phòng họp A - UBND tỉnh.
  
2-8 giờ 00: Hội nghị trực tuyến đẩy mạnh triển khai thanh toán điện tử không dùng tiền mặt trong Y tế.
 * Thành phần: Ds Ngô Tùng Châu – PGĐ Sở, P.KH-TC, P.NVY, Văn phòng-CNTT; và theo Giấy mời. (Bs Thuận - xin nghỉ phép).
 * Địa điểm: Phòng họp trực tuyến - VNPT Bình Dương (326, Đại lộ Bình Dương, P. Phú Hòa, TP.Thủ Dầu Một).
  
3-8 giờ 00: Giao ban chương trình phối hợp hoạt động PC Lao, HIV/AIDS.
 * Thành phần: Bs Huỳnh Thanh Hà - PGĐ Sở, P.NVY.
 * Địa điểm: Khách sạn BCONS, 50 Bạch Đằng, P. Phú Cường.
  
4-8 giờ 00: Hội nghị tập huấn, phổ biến Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo, Luật Tiếp công dân, Luật Phòng chống tham nhũng và các văn bản hướng dẫn thi hành cho các đơn vị y tế trực thuộc.
 * Thành phần: Đại diện Lãnh đạo Sở, Các Phòng CN sở, Thanh tra, các đơn vị theo CV 2067/SYT-TTr ngày 4/9/2019.
 * Địa điểm: Trung tâm KSBT tỉnh.
  
5-8 giờ 00: Họp góp ý xây dựng Luật Thanh niên.
 * Thành phần: Bí thư Đoàn TNCS Sở Y tế, P.TCCB.
 * Địa điểm: Văn phòng Đoàn ĐBQH tỉnh (Tầng 20 Tháp B TTHC).
  
  
6-7 giờ 30: Hội thảo truyền thông thực hiện Văn hóa công sở và giao tiếp ứng xử trong ngành y tế năm 2019.
 * Thành phần: Công đoàn ngành Y tế, BVĐK tỉnh, TT.KSBT.
 * Địa điểm: TP. Cần Thơ.
 Xe : Đ/c Hậu - Sở Y tế (16 chỗ).
  
7-7 giờ 30: Thẩm định thực hành tốt nhà thuốc.
 * Thành phần: P.Nghiệp vụ Dược, PYT Bến Cát.
 * Địa điểm: TX. Bến Cát.
 Xe :


8-8 giờ 00: Tiếp công dân.
 * Thành phần: CN Ngô Trần Đức Hữu - PTP.TCCB.
 * Địa điểm: Phòng Tiếp dân – Sở Y tế.


9-8 giờ 00: Trực Phòng Y tế – Trung tâm Hành chính tỉnh (Cả ngày).
 * Thành phần: Nguyễn Hữu Tuấn - BVĐK tỉnh.
 * Địa điểm: Tháp B – Tầng 2 – TTHC tỉnh.
Chiều :
1-13 giờ 30: Dự Chương trình gặp gỡ giữa Lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND tỉnh với nông dân sản xuất giỏi năm 2019.
 * Thành phần: Bs Huỳnh Thanh Hà – PGĐ Sở.
 * Địa điểm: Hội trường B - Tỉnh ủy.
  
2-19 giờ 00: Dự Khai mạc lễ hội tôn vinh Nông dân xuất sắc và giới thiệu sản phẩm nông nghiệp tiêu biểu tỉnh Bình Dương năm 2019.
 * Thành phần: Bs Huỳnh Thanh Hà – PGĐ Sở.
 * Địa điểm: Khu Bờ kè, đường Ngô Quyền, P. Lái Thiêu, TX Thuận An.
  

 

Nơi nhận:

- Văn phòng UBND tỉnh;

- Ban QLTN - TTHC tỉnh;

- BGĐ Sở, TT.ĐU, CĐN;

- Các Phòng CN Sở;

- Các Đơn vị trực thuộc (Website SYT);

- Lưu VT, VP.

KT. GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

(Đã ký)

Ngô Tùng Châu

 

LỊCH LÀM VIỆC SỞ Y TẾ Tuần lễ từ ngày 09/9/2019 đến ngày 13/9/2019Lịch làm việcLỊCH LÀM VIỆC SỞ Y TẾ Tuần lễ từ ngày 09/9/2019 đến ngày 13/9/2019/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
(Lịch này thay thư mời họp)
09/09/2019 16:00NoĐã ban hành

LỊCH LÀM VIỆC SỞ Y TẾ

Tuần lễ từ ngày 09/9/2019 đến ngày 13/9/2019

(Lịch này thay thư mời họp)

Lich So Y te 09.9 den 13.9.2019.signed.pdf


Thứ hai 09/9/2019:​
Sáng:
1-8 giờ 30: Giao ban BGĐ, TT.ĐU, CĐNYT, Trưởng các phòng CN.
 * Thành phần: BGĐ Sở, TT.ĐU, CĐNYT, Trưởng các phòng CN.
 * Địa điểm: Hội trường A - Sở Y tế.
  
2-8 giờ 00: Tiếp công dân.
 * Thành phần: Ds Phạm Tiến Phương - Phó Chánh Thanh tra.
 * Địa điểm: Phòng Tiếp dân –  Sở Y tế.
  
3-8 giờ 00: Trực Phòng Y tế – Trung tâm Hành chính tỉnh (Cả ngày).
 * Thành phần: Nguyễn Thị Yến Nhi - TTYT Tp.Thủ Dầu Một
 * Địa điểm: Tháp B – Tầng 2 – TTHC tỉnh.
  
Thứ ba 10/9/2019:
Sáng:
1-7 giờ 30: Dự Diễn đàn Ngành Y tế lắng nghe ý kiến nhân dân năm 2019.
 * Thành phần: Ds Ngô Tùng Châu – PGĐ Sở, Bs Thứ - CVP, P.TCCB.
 * Địa điểm: Hội trường Huyện ủy Phú Giáo.
 Xe : Cá nhân (Ds Châu - PGĐ).
  
2-

7 giờ 30: Thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo trong cơ sở y tế công lập đợt 2 năm 2019

(từ ngày 10-12/9).

 * Thành phần: P. Thanh tra; TCCB; NVY; NVD; KHTC; TTCSSKSS; PA03, BHXH, Phòng KH-TC huyện/thị.
 * Địa điểm: TTYT TX Tân Uyên.
 * Xe: Đ/c Hậu (16 chỗ).
  
3-8 giờ 00: Tiếp công dân.
 * Thành phần: Ths Nguyễn Bình Minh – Phó Chánh VP..
 * Địa điểm: Phòng Tiếp dân – Sở Y tế.
  
4-8 giờ 00: Trực Phòng Y tế – Trung tâm Hành chính tỉnh (Cả ngày).
 * Thành phần: Tiêu Hoàng Phúc- BVĐK tỉnh -ĐT.
 * Địa điểm: Tháp B – Tầng 2 – TTHC tỉnh.
  

Chiều :
1-14 giờ 00: Nữ CBCC VPS khám sức khoẻ định kỳ. 
 * Thành phần: Nữ CBCC VPS.
 * Địa điểm: TTCSSKSS.
  
Thứ tư 11/9/2019.
Sáng:
1-7 giờ 30: Dự Diễn đàn Ngành Giáo dục và Ngành Y tế lắng nghe ý kiến nhân dân năm 2019.
 * Thành phần: Ds Ngô Tùng Châu – PGĐ Sở, Bs Thứ - CVP, P.TCCB.
 * Địa điểm: Hội trường HĐND thị xã Tân Uyên.
 Xe : Cá nhân (Bs Thứ-CVP).


2-8 giờ 00: Dự họp thông qua đề cương, dự toán kinh phí và kế hoạch tổ chức diễn tập ứng phó sự cố hóa chất cấp tỉnh năm 2019
 * Thành phần: BS Huỳnh Thanh Hà-PGĐ Sở Y tế
 * Địa điểm: Phòng họp A - UBND tỉnh.


3-8 giờ 00: Dự Hội nghị góp ý Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật cán bộ công chức và Luật Viên chức và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương.
 * Thành phần: Đại diện Lãnh đạo P. TCCB - Sở Y tế.
 * Địa điểm: Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội (Tầng 20 Tháp B TTHC)
  
48 giờ 00: Tiếp công dân.
 * Thành phần: Ths Nguyễn Bình Minh – Phó Chánh VP.
 * Địa điểm: Phòng Tiếp dân – Sở Y tế.
  
5-8 giờ 00: Trực Phòng Y tế – Trung tâm Hành chính tỉnh (Cả ngày).
 * Thành phần: Hồ Văn Bình - Ban BVCSSKCB tỉnh.
 * Địa điểm: Tháp B – Tầng 2 – TTHC tỉnh.
Chiều :
1-15 giờ 00: Dự Chương trình truyền hình trực tiếp "Ngày hội Trung thu và trao học bổng" học sinh, sinh viên nghèo, vượt khó; trẻ em có hoàn cảnh khó khăn tỉnh Bình Dương năm 2019.
 * Thành phần: Bs Thuận – PGĐ Sở.
 * Địa điểm: Trung tâm Hội nghị & Triển lãm tỉnh.
  
Thứ năm 12/9/2019:
Sáng:
1-7 giờ 30: Họp Ban Chỉ đạo các ngày lễ lớn của tỉnh (theo lịch Tỉnh uỷ).
 * Thành phần: Bs Huỳnh Thanh Hà – PGĐ SYT.
 * Địa điểm: Hội trường A – Tỉnh uỷ.
  
2-8 giờ 00: Họp Hội đồng thường kỳ xét duyệt hồ sơ khám Giám định YK
 * Thành phần: BS Cao Thị Bích Thuận – PGĐ SYT.
 * Địa điểm: Trung tâm Giám định Y khoa Bình Dương.


3-8 giờ 00: Thẩm định đủ điều kiện sản xuất Mỹ phẩm cho Cty TNHH dược phẩm Fitopharma.
 * Thành phần: P.Nghiệp vụ Dược,; Trung tâm KN DP-MP.
 * Địa điểm: Tx.Thuận An.
 Xe: Cá nhân.


4-8 giờ 00: Tập huấn chương trình QMS tuyến huyện (12-13/9/2019)
 *Thành phần: BS Thuận – PGĐ SYT; BS Tâm- CV P.NVY
 * Địa điểm: TTCSSKSS.


5-Nộp hồ sơ đề nghị xét tặng danh hiệu "Thầy thuốc Nhân dân", "Thầy thuốc Ưu tú" tại Bộ Y tế.
 *Thành phần: P. TCCB (Bs Hùng, CN Hữu).
 *Địa điểm: Bộ Y tế.
  
6-8 giờ 00: Tập huấn đánh giá viên đánh giá chất lượng bệnh viện
 * Thành phần: Các PCN SYT; các Bệnh viện
 * Địa điểm: Hội trường Khoa TTGDSK - CDC.


7-8 giờ 00: Tiếp công dân.
 * Thành phần: P.TCCB.
 * Địa điểm: Phòng Tiếp dân – Sở Y tế.


8-8 giờ 00: Trực Phòng Y tế – Trung tâm Hành chính tỉnh (Cả ngày).
 * Thành phần : Lê Thị Yến Nhi - BVĐK tỉnh.
 * Địa điểm: Tháp B – Tầng 2 – TTHC tỉnh.
Chiều:
1-14 giờ 00: Dự Hội nghị Sơ kết 3 năm thực hiện Chương trình phát triển thanh niên giai đoạn 2016-2018.
 * Thành phần : BS Cao Thị Bích Thuận – PGĐ SYT.
 * Địa điểm: Phòng họp A – UBND tỉnh.
  
Thứ sáu 13/9/2019
Sáng:
1-7 giờ 30: Hậu kiểm, hướng dẫn chuyên đề cho các doanh nghiệp sản xuất trang thiết bị y tế.
 * Thành phần: DS Châu - PGĐ Sở Y tế; BS Tài-PTP NVY; Ths Hiền-PTP NVY; Ths Phúc-CV NVY.
 * Địa điểm: Các đơn vị theo KH số 22/KH-SYT ngày 21/8/2019
 * Xe:


2-7 giờ 30: Thẩm định cấp giấy phép hoạt động các cơ sở khám, chữa bệnh.
 * Thành phần: BS Cao Thị Bích Thuận – PGĐ SYT; P. NVY
 * Địa điểm: huyện Phú Giáo; TX Bến Cát.
 * Xe: TTKN.
3-7 giờ 30: Thẩm định thực hành tốt nhà thuốc.
 * Thành phần: P.Nghiệp vụ Dược, PYT Thủ Dầu Một.
 * Địa điểm: Thủ Dầu Một.
 Xe :


4-8 giờ 00: Tiếp công dân.
 * Thành phần: Ds Phạm Tiến Phương  - Phó Chánh TT.
 * Địa điểm: Phòng Tiếp dân –  Sở Y tế.


5-8 giờ 00: Trực Phòng Y tế – Trung tâm Hành chính tỉnh (Cả ngày).
 * Thành phần: Nguyễn Văn Côn - BVĐK tỉnh.
 * Địa điểm: Tháp B – Tầng 2 – TTHC tỉnh.

Nơi nhận:

- Văn phòng UBND tỉnh;

- Ban QLTN - TTHC tỉnh;

- BGĐ Sở, TT.ĐU, CĐN;

- Các Phòng CN Sở;

- Các Đơn vị trực thuộc (Website SYT);

- Lưu VT, VP.

GIÁM ĐỐC

(Đã ký)

Lục Duy Lạc

(DỰ THẢO) LỊCH LÀM VIỆC SỞ Y TẾ Tuần lễ từ ngày 02/9/2019 đến ngày 07/9/2019Lịch làm việc(DỰ THẢO) LỊCH LÀM VIỆC SỞ Y TẾ Tuần lễ từ ngày 02/9/2019 đến ngày 07/9/2019/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
(Lịch này thay thư mời họp)
30/08/2019 15:00NoĐã ban hành

(DỰ THẢO) LỊCH LÀM VIỆC SỞ Y TẾ

Tuần lễ từ ngày 02/9/2019 đến ngày 07/9/2019

(Lịch này thay thư mời họp)

(Du thao L2) Lich So Y te 02-9 den 07-9-2019.pdf


Thứ hai 02/9/2019:​
  
 

CBCC, VC nghỉ lễ Quốc khánh 2/9

(Theo Thông báo 165/TB-UBND ngày 16/8/2019 của UBND tỉnh)

  
Thứ ba 03/9/2019:
Sáng:
1-8 giờ 30: Họp Đơn vị mua thuốc tập trung tỉnh Bình Dương
 * Thành phần: Bs Cao Thị Bích Thuận - PGĐ Sở; P.QLD và theo QĐ.
 * Địa điểm: Hội trường A - Sở Y tế.
  
2-9 giờ 30: Họp chi bộ Cơ quan Sở Y tế.
 * Thành phần: Đảng viên Chi bộ cơ quan Sở Y tế.
 * Địa điểm: Hội trường B - Sở Y tế.
  
3-7 giờ 30: Tham dự lớp bồi dưỡng QLNN ngạch chuyên viên chính - K10 (từ ngày 03/9 - 06/9/2019).
 * Thành phần: Ths Minh - Phó Chánh VP.
 * Địa điểm: Trường Chính trị tỉnh.
  
4-8 giờ 00: Tiếp công dân.
 * Thành phần: Ds Phạm Tiến Phương - Phó Chánh TT.
 * Địa điểm: Phòng Tiếp dân – Sở Y tế.
  
5-8 giờ 00: Trực Phòng Y tế – Trung tâm Hành chính tỉnh (Cả ngày).
 * Thành phần: Nguyễn Thành Công - BVĐK tỉnh.
 * Địa điểm: Tháp B – Tầng 2 – TTHC tỉnh.
  
Thứ tư 04/9/2019.
Sáng:
1-8 giờ 00: Họp trao đổi và thống nhất phương án hỗ trợ người dân tiếp cận dịch vụ khẩn cấp 115 qua Hệ thống đường dây nóng 1022 tỉnh Bình Dương.
 * Thành phần: Bs Lục Duy Lạc - GĐ Sở; P.KHTC, P.Nghiệp vụ Y, P.TCCB, Bs Thứ - CVP; Lãnh đạo : BVĐK tỉnh, TTYT TP.TDM, TTYT Thuận An, TTYT Bến Cát, BVĐK Mỹ Phước.
 * Địa điểm: Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông (36, Trịnh Hoài Đức, P.Phú Lợi, TP.Thủ Dầu Một).
  
2-8 giờ 00: Tập huấn đánh giá viên đánh giá chất lượng bệnh viện.
 * Thành phần: Đại diện Lãnh đạo Sở, Các Phòng CN Sở, Các bệnh viện.
 * Địa điểm: Hội trường TT.CSSKSS.
  
3-8 giờ 00: Họp Tổ công tác giải quyết các vướng mắc thực hiện BHYT.
 * Thành phần: Bs Cao Thị Bích Thuận - PGĐ Sở, Các thành viên theo QĐ 3493/QĐ-UBND ngày 7/12/2018.
 * Địa điểm: Hội trường A - Sở Y tế.
  
4-8 giờ 00: Thanh tra việc thực hiện các quy định pháp luật về hành nghề y, dược tư nhân tại các BVĐK, PKĐK, PKCK tư nhân đợt 3/2019 (Từ 04/9 đến 05/9/2019).
 * Thành phần: Thanh tra SYT; PA.03.
 * Địa điểm: Tx.Thuận An, Bến Cát.
 Xe :
  
5-8 giờ 00: Tiếp công dân.
 * Thành phần: Bs Từ Tấn Thứ – Chánh VP.
 * Địa điểm: Phòng Tiếp dân – Sở Y tế.
  
6-8 giờ 00: Trực Phòng Y tế – Trung tâm Hành chính tỉnh (Cả ngày).
 * Thành phần: Thượng Thị Ngọc Thảo - Ban BVCSSKCB tỉnh
 * Địa điểm: Tháp B – Tầng 2 – TTHC tỉnh.

Chiều :
1-14 giờ 00: Họp Ban Tổ chức Giải bóng đá Quốc tế Truyền hình Bình Dương Cúp Number One lần thứ XX.
 * Thành phần: ThS Hiền - PTP NVY.
 * Địa điểm: Đài PTTH tỉnh.
  
Thứ năm 05/9/2019:
Sáng:
1-8 giờ 00: Dự Hội nghị phổ biến Thông tư 15/2019/TT-BYT ngày 11/7/2019 quy định việc đấu thầu tại các cơ sở y tế công lập.
 * Thành phần: Ds Ngô Tùng Châu - PGĐ Sở, P.NVD, Lãnh đạo BV và lãnh đạo Khoa Dược BVĐK tỉnh (theo GM số 91/GM-QLD của Bộ Y tế).
 * Địa điểm: Trung tâm Hội nghị 272, Số 272 Võ Thị Sáu, Q3, TP.HCM
  
2-7 giờ 30: Thẩm định cấp giấy phép hoạt động, bổ sung DMKT KCB.
 * Thành phần: Bs Thuận - PGĐ Sở, P.NVY, và theo Giấy mời.
 * Địa điểm: PKĐK Đức Trí - Tân Uyên.
 Xe:
  
3-8 giờ 00: Tiếp công dân.
 * Thành phần: CN Ngô Trần Đức Hữu - PTP.TCCB.
 * Địa điểm: Phòng Tiếp dân – Sở Y tế.
  
4-8 giờ 00: Trực Phòng Y tế – Trung tâm Hành chính tỉnh (Cả ngày).
 * Thành phần : Trần Thị Quỳnh - BVĐK tỉnh.
 * Địa điểm: Tháp B – Tầng 2 – TTHC tỉnh.

Chiều :
1-14 giờ 30: Họp Đảng ủy định kỳ tháng 9.
 * Thành phần: BCH Đảng bộ, Bí thư các chi bộ trực thuộc.
 * Địa điểm: Hội trường B – Sở Y tế.
  
Thứ sáu 06/9/2019
Sáng:
1-8 giờ 00: Dự cùng Lãnh đạo tỉnh làm việc với BTV Thị ủy Thuận An.
 * Thành phần: Bs Lục Duy Lạc - GĐ Sở.
 * Địa điểm: Phòng họp số 3 - Thị ủy Thuận An.
  
2-7 giờ 30: Dự Lễ khai giảng và động viên các thầy giáo, cô giáo, các em học sinh nhân dịp năm học mới 2019-2020.
 * Thành phần: Bs Huỳnh Thanh Hà - PGĐ Sở.
 * Địa điểm: Trường Tiểu học - Trung học cơ sở và Trung học phổ thông Việt Anh 2 - Đường số 13, KP. Nhị Đồng 2, P. Dĩ An, TX Dĩ An.
 Xe :
  
3-7 giờ 30: Dự Lễ khai giảng năm học 2019-2020 - ĐH Thủ Dầu Một.
 * Thành phần: Bs Cao Thị Bích Thuận - PGĐ Sở.
 * Địa điểm: Trường ĐH Thủ Dầu Một.
  
4-8 giờ 00: Dự hội nghị lấy ý kiến đối với 02 dự thảo Luật Dân Quân tự vệ và Luật Lực lượng dự bị động viên.
 * Thành phần: Lãnh đạo P.TCCB dự.
 * Địa điểm: Hội trường Văn phòng Đoàn ĐBQH tỉnh.
  
5-7 giờ 30: Thẩm định thực hành tốt nhà thuốc.
 * Thành phần: P.Nghiệp vụ Dược, PYT Dĩ An.
 * Địa điểm: Dĩ An.
 Xe :
  
6-8 giờ 00: Tiếp công dân.
 * Thành phần: Ds Phạm Tiến Phương  - Phó Chánh TT.
 * Địa điểm: Phòng Tiếp dân –  Sở Y tế.
  
7-8 giờ 00: Trực Phòng Y tế – Trung tâm Hành chính tỉnh (Cả ngày).
 * Thành phần: Nguyễn Thị Ngọc Hương - BVĐK tỉnh.
 * Địa điểm: Tháp B – Tầng 2 – TTHC tỉnh.


Thứ bảy 07/9/2019
Sáng :
1-8 giờ 00: Tập huấn đánh giá viên đánh giá chất lượng bệnh viện.
 * Thành phần: Các Phòng CN Sở, Các bệnh viện.
 * Địa điểm: Hội trường TT.CSSKSS.

 

Nơi nhận:

- Văn phòng UBND tỉnh;

- Ban QLTN - TTHC tỉnh;

- BGĐ Sở, TT.ĐU, CĐN;

- Các Phòng CN Sở;

- Các Đơn vị trực thuộc (Website SYT);

- Lưu VT, VP.

GIÁM ĐỐC

 

LỊCH LÀM VIỆC SỞ Y TẾ Tuần lễ từ ngày 26/8/2019 đến ngày 30/8/2019Lịch làm việcLỊCH LÀM VIỆC SỞ Y TẾ Tuần lễ từ ngày 26/8/2019 đến ngày 30/8/2019/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
(Lịch này thay thư mời họp)
26/08/2019 11:00NoĐã ban hành

LỊCH LÀM VIỆC SỞ Y TẾ

Tuần lễ từ ngày 26/8/2019 đến ngày 30/8/2019

(Lịch này thay thư mời họp)

Lich So Y te 26.08 den 30.8.2019_2.pdf


Thứ hai 26/8/2019:​
Sáng:
1-8 giờ 00: Dự họp Tiểu ban Tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025.
 * Thành phần: Bs Lục Duy Lạc - TUV, GĐ Sở (theo QĐ 1161-QĐ/TU).
 * Địa điểm: Hội trường A - Tinh ủy.
  
2-8 giờ 30: Giao ban BGĐ, TT.ĐU, CĐN, Trưởng, Phó các Phòng CN.
 * Thành phần: BGĐ, TT.ĐU, CĐN, Trưởng, Phó các Phòng CN.
 * Địa điểm: Hội trường A - Sở Y tế.
  
3-10 giờ 00: Họp bàn về định hướng quy hoạch ngành Y tế Bình Dương trong lĩnh vực đầu tư công giai đoạn 2021-2025.
 * Thành phần: BGĐ Sở: Bs Lạc, Bs Hà, Bs Thuận, Ds Châu; CĐNYT, Trưởng các phòng chức năng SYT; Ts.Tân - GĐ BVĐK tỉnh.
 * Địa điểm: Hội trường A - Sở Y tế.
  
4-8 giờ 00: Tiếp công dân.
 * Thành phần: Ds Phạm Tiến Phương - Phó Chánh Thanh tra.
 * Địa điểm: Phòng Tiếp dân –  Sở Y tế.
  
5-8 giờ 00: Trực Phòng Y tế – Trung tâm Hành chính tỉnh (Cả ngày).
 * Thành phần: Nguyễn Thị Thy - TTYT Tp.Thủ Dầu Một.
 * Địa điểm: Tháp B – Tầng 2 – TTHC tỉnh.
  
Chiều :
1-14 giờ 00: Họp BCH và các Tổ trưởng CĐCS Văn phòng Sở Y tế.
 * Thành phần: BCH CĐCS và Tổ trưởng các Tổ Công đoàn.
 * Địa điểm: Hội trường A Sở Y tế.
  
2-15 giờ 30: Tham dự buổi tiếp và làm việc của Tỉnh ủy với Đoàn Lãnh đạo thành phố Hà Nội.
 * Thành phần: Bs. Lục Duy Lạc, TUV, GĐ Sở Y tế.
 * Địa điểm: Hội trường A - Tỉnh ủy.
  
Thứ ba 27/8/2019:
Sáng:
1-8 giờ 00: Dự Phiên họp UBND tỉnh thường kỳ tháng 8/2019 (mở rộng)
 * Thành phần: Bs Lục Duy Lạc - Giám đốc Sở.
 * Địa điểm: Phòng họp A – UBND tỉnh.
  
2-8 giờ 00: Dự giao ban an ninh tư tưởng và thông tin một số hoạt động của đơn vị.
 * Thành phần: Bs Huỳnh Thanh Hà - PGĐ Sở.
 * Địa điểm: Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy.
  
3-8 giờ 00: Thanh tra việc thực hiện các quy định pháp luật về hành nghề y, dược tư nhân tại các BVĐK, PKĐK, PKCK tư nhân đợt 3/2019 (Từ 27/8 đến 29/8/2019).
 * Thành phần: Thanh tra SYT; TTCSSKSS tỉnh.
 * Địa điểm: Tx.Thuận An.
 Xe :.
  
4-8 giờ 00: Tiếp công dân.
 * Thành phần: Bs Từ Tấn Thứ - Chánh VP.
 * Địa điểm: Phòng Tiếp dân – Sở Y tế.
  
5-8 giờ 00: Trực Phòng Y tế – Trung tâm Hành chính tỉnh (Cả ngày).
 * Thành phần: Trương Thanh Tòng - BVĐK tỉnh -ĐT: 0363.449.687.
 * Địa điểm: Tháp B – Tầng 2 – TTHC tỉnh.
  
Chiều :
1-14 giờ 00: Họp Hội đồng cấp tỉnh xét tặng danh hiệu "Thầy thuốc nhân dân", "Thầy thuốc ưu tú" lần thứ 13 (năm 2020) tỉnh Bình dương, 
 * Thành phần: Theo Quyết định số 1347/QĐ-UBND nay 21/5/2019 của UBND tỉnh: Lãnh đạo SYT; Bs Hồng-PCT CĐN, Bs Danh-GĐ TTKSBT, Ts Tân-GĐ BVĐK tỉnh, Bs Hùng-TP TCCB và các thành viên Thường trực Hội đồng cấp tỉnh: CN Hữu, Ths Hiếu –P.TCCB, CN Hậu-VPS.
 * Địa điểm: Hội trường B - Ủy ban nhân dân tỉnh.
  
Thứ tư 28/8/2019.
Sáng:
1-8 giờ 00: Tham dự Hội nghị tuyên truyền, đối thoại về chính sách BHXH, BHYT, BHTN (các ngày 28, 29 và 30/8/2019).
 * Thành phần: Bs Thuận –PGĐ; các phòng: VP, NVY, NVD, KHTC, Thanh tra Sở.
 * Địa điểm: Hội trường tầng 7 – BHXH tỉnh Bình Dương.


2-8 giờ 00: Tham dự buổi làm việc của BT, PBT Tỉnh ủy với BTV Thị ủy Tân Uyên 
 * Thành phần: Lãnh đạo Sở (DS Ngô Tùng Châu-PGĐ;…).
 * Địa điểm: Hội trường Thị ủy Tân Uyên.
 Xe : Tập trung lúc 7 giờ 00 tại sảnh tầng 1 TTHC tỉnh để đi chung xe


3-8 giờ 00: Dự Hội nghị góp ý dự thảo Bộ Luật Lao động.
 * Thành phần: Bs Hồng - PCT.CĐNYT.
 * Địa điểm: Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội (Tầng 20 Tháp B TTHC)


4-8 giờ 00: Dự Hội nghị Sơ kết 6 tháng đầu năm 2019 và triển khai KH 6 tháng cuối năm 2019 Dự án VAAC-US.CDC.
 * Thành phần: Bs Hà – PGĐ; CB P.NVY.
 * Địa điểm: Khách sạn BCONS Bình Dương.
  
5-8 giờ 00: Dự Hội nghị phổ biến văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến lĩnh vực YHCT.
 * Thành phần: Bs Tâm – CV PNVY và các đơn vị theo Giấy mời số 55/GM-YDCT.
 * Địa điểm: HT khách sạn Daruko Buôn Ma Thuột (30 Nguyễn Chí Thanh Tp.BMT, Đăk Lăk.
  
6-8 giờ 00: Tiếp công dân.
 * Thành phần: Bs Từ Tấn Thứ – Chánh VP.
 * Địa điểm: Phòng Tiếp dân – Sở Y tế.
  
7-8 giờ 00: Trực Phòng Y tế – Trung tâm Hành chính tỉnh (Cả ngày).
 * Thành phần: Nguyễn Thị Mỹ Yến - Ban BVCSSKCB tỉnh
 * Địa điểm: Tháp B – Tầng 2 – TTHC tỉnh.
  
Thứ năm 29/8/2019:
Sáng:
1-7 giờ 30: Dự Hội nghị cán bộ chủ chốt.
 * Thành phần: BT, PBT, CN.UBKT Đảng ủy Sở Y tế; BT các Chi bộ trực thuộc.
 * Địa điểm: Trường Cao đẳng Y tế Bình Dương.


2-7 giờ 30: Thẩm định cấp Giấy CN đủ điều kiện xét nghiệm khẳng định HIV dương tính
 * Thành phần: Theo Quyết định số 728/QĐ-SYT nay 19/8/2019
 * Địa điểm: TTYT Tx.Tân Uyên.
 Xe:


3-8 giờ 00: Họp Hội đồng thường kỳ xét duyệt hồ sơ khám Giám định YK
 * Thành phần: Bs Cao Thị Bích Thuận – PGĐ SYT.
 * Địa điểm: Trung tâm Giám định Y khoa Bình Dương.


4-8 giờ 00: Tập huấn phần mềm quản lý đoàn viên Công đoàn (ngày 29 và 30/8/2019)
 * Thành phần: Bs Hồng, CN Giang; các CB CĐCS trực thuộc.
 * Địa điểm: Trường TC kỹ thuật và nghiệp vụ Công đoàn Bình Dương.


5-8 giờ 00: Tiếp công dân.
 * Thành phần: CN Ngô Trần Đức Hữu - PTP.TCCB.
 * Địa điểm: Phòng Tiếp dân – Sở Y tế.


6-8 giờ 00: Trực Phòng Y tế – Trung tâm Hành chính tỉnh (Cả ngày).
 * Thành phần : Nguyễn Kim Hùng - BVĐK tỉnh – ĐT: 0796.851.741.
 * Địa điểm: Tháp B – Tầng 2 – TTHC tỉnh.
  
Thứ sáu 30/8/2019
Sáng:
1-6 giờ 30: Viếng Nghĩa trang Liệt sĩ tỉnh nhân lễ kỷ niệm 74 năm ngày Quốc khánh 02/9.
 * Thành phần: Bs Lạc - GĐ Sở Y tế; CN Hùng-CT CĐN; Bs Thứ - CVP.
 * Địa điểm: Nghĩa trang Liệt sĩ tỉnh Bình Dương.


2-8 giờ 00: Dự Diễn đàn "Ngành Y tế lắng nghe ý kiến nhân dân" năm 2019
 * Thành phần: Ds Ngô Tùng Châu - PGĐ Sở.
 * Địa điểm: Hội trường Huyện ủy Phú Giáo.
 Xe :
  
3-7 giờ 30: Làm việc với Trường Đại học Y Dược Cần Thơ.
 * Thành phần: Lãnh đạo Sở Y tế và P.TCCB.
 * Địa điểm: Trường Đại học Y Dược Cần Thơ.
 Xe :


4-7 giờ 30: Thẩm định cấp Giấy phép hoạt động cơ sở KCB
 * Thành phần: Bs Thuận-PGĐ; Phòng NVY; BVĐK tỉnh; TTCSSKSS tỉnh; PYT Phú Giáo, Tân Uyên.
 * Địa điểm: Phú Giáo; Tân Uyên.
 Xe:


5-7 giờ 30: Thẩm định thực hành tốt nhà thuốc.
 * Thành phần: P.Nghiệp vụ Dược, PYT Thuận An.
 * Địa điểm: Thuận An.
 Xe :


6-8 giờ 00: Dự Hội nghị tổng kết thực hiện Nghị quyết số 26/2002/NĐ-CP nay 21/3/2002 của Chính phủ về sĩ quan dự bị trong Quân đội NDVN.
 * Thành phần: Bs Tùng – TP.KHTC, Chỉ huy phó BCHQS Sở Y tế.
 * Địa điểm: Hội trường A, Bộ CHQS tỉnh.


7-9 giờ 00: Dự Họp mặt kỷ niệm 74 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh nước CHXHCN Việt Nam.
 * Thành phần: Bs Thuận - PGĐ Sở Y tế.
 * Địa điểm: Trung tâm Hội nghị Triển lãm tỉnh.


8-11 giờ: Dự chia tay Bs.Huỳnh Cao Hải-PGĐ SYT Đồng Nai nghỉ hưu
 * Thành phần: Bs Lục Duy Lạc - GĐ Sở Y tế.
 * Địa điểm: Trung tâm HN và tiệc cưới Sen Vàng (105B Hà Huy Giáp, Quyết Thắng, Biên Hòa, Đồng Nai).


9-8 giờ 00: Tiếp công dân.
 * Thành phần: Ds Phạm Tiến Phương  - Phó Chánh TT.
 * Địa điểm: Phòng Tiếp dân –  Sở Y tế.
10-8 giờ 00: Trực Phòng Y tế – Trung tâm Hành chính tỉnh (Cả ngày).
 * Thành phần: Huỳnh Trần Dương Giới-BVĐK tỉnh-ĐT: 0972.101.817
 * Địa điểm: Tháp B – Tầng 2 – TTHC tỉnh. ​

 

Nơi nhận:

- Văn phòng UBND tỉnh;

- Ban QLTN - TTHC tỉnh;

- BGĐ Sở, TT.ĐU, CĐN;

- Các Phòng CN Sở;

- Các Đơn vị trực thuộc (Website SYT);

- Lưu VT, VP.

GIÁM ĐỐC

(Đã ký)

Lục Duy Lạc

(DỰ THẢO) LỊCH LÀM VIỆC SỞ Y TẾ Tuần lễ từ ngày 19/8/2019 đến ngày 24/8/2019Lịch làm việc(DỰ THẢO) LỊCH LÀM VIỆC SỞ Y TẾ Tuần lễ từ ngày 19/8/2019 đến ngày 24/8/2019/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
(Lịch này thay thư mời họp)
16/08/2019 17:00NoĐã ban hành

(DỰ THẢO) LỊCH LÀM VIỆC SỞ Y TẾ

Tuần lễ từ ngày 19/8/2019 đến ngày 24/8/2019

(Lịch này thay thư mời họp)

Du thao - Lich So Y te 19.08 den 24.8.2019.pdf


Thứ hai 19/8/2019:​
Sáng:​
1-8 giờ 30: Giao ban BGĐ, TT.ĐU, CĐNYT, Trưởng các phòng CN.
 * Thành phần: BGĐ Sở, TT.ĐU, CĐNYT, Trưởng các phòng CN.
 * Địa điểm: Hội trường A - Sở Y tế.
  
2-7 giờ 30: Tham dự lớp bồi dưỡng QLNN ngạch chuyên viên chính - K10 (từ ngày 19/8 - 24/8/2019).
 * Thành phần: Ths Minh - Phó Chánh VP.
 * Địa điểm: Trường Chính trị tỉnh.
  
3-7 giờ 30: Tham dự lớp tập huấn, bồi dưỡng kiến thức AN-QP đối tượng 3, khóa 52 (từ 19/8 - 04/9/2019).
 * Thành phần: Ths Chinh - Phó TP KH-TC.
 * Địa điểm: Trường Quân dự tỉnh.
  
4-8 giờ 00: Đánh giá thanh lý tài sản hư hỏng của TT.TVDV.DS-KHHGĐ
 * Thành phần: Ths Thủy - Phòng KH-TC.
 * Địa điểm: TT.TVDV.DS-KHHGĐ.
  
5-8 giờ 00: Tiếp công dân.
 * Thành phần: Ds Phạm Tiến Phương - Phó Chánh Thanh tra.
 * Địa điểm: Phòng Tiếp dân –  Sở Y tế.
  
6-8 giờ 00: Trực Phòng Y tế – Trung tâm Hành chính tỉnh (Cả ngày).
 * Thành phần: Võ Văn Hải - TTYT Tp.Thủ Dầu Một
 * Địa điểm: Tháp B – Tầng 2 – TTHC tỉnh.
  
Chiều :
1-13 giờ 30: Tiếp Đoàn kiểm tra, giám sát hoạt động phòng, chống Bệnh phổi tác nghẽn mãn tính và Hen phế quản.
 * Thành phần: Lãnh đạo Phòng NVY, Phòng KHTC.
 * Địa điểm: Trung tâm Kiểm soát bệnh tật.
  
2-14 giờ 00: Hội nghị BCH Công đoàn ngành Y tế mở rộng : kiện toàn bổ sung nhân sự BCH, BTC, UBKT CĐNYT NK 2018-2023.
 * Thành phần: BCH, UBKT.CĐNYT; Đ/c Huỳnh Thị Trang - CT.CĐCS TTYT Phú Giáo; Đ/c Đỗ Thị Trúc Lan - PCT.CĐCS TTYT Dầu Tiếng, Đ/c Ngô Trần Đức Hữu - UBKT CĐCS Văn phòng Sở Y tế.
 * Địa điểm: HT.T4G - Trung tâm Kiểm soát bệnh tật.
  
Thứ ba 20/8/2019:
Sáng:
1-7 giờ 30: Dự Hội nghị trực tuyến sơ kết 03 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị (theo CV 2517-CV/TU ngày 16/8/2019).
 * Thành phần: Bs Lục Duy Lạc - Giám đốc Sở.
 * Địa điểm: Hội trường B - Tỉnh ủy.
  
2-7 giờ 30: Dự lễ Kỷ niệm 20 năm tái lập huyện Phú Giáo 20/8/1999-20/8/2019.
 * Thành phần: Ds Ngô Tùng Châu - PGĐ Sở.
 * Địa điểm: Sân vận động huyện Phú Giáo.
 Xe :
  
3-8 giờ 00: Thanh tra việc thực hiện các quy định pháp luật về hành nghề y, dược tư nhân tại các BVĐK, PKĐK, PKCK tư nhân đợt 3/2019 (Từ 20/8 đến 22/8/2019).
 * Thành phần: Thanh tra SYT.
 * Địa điểm: Tân Uyên, Bàu Bàng, Phú Giáo.
 Xe : Đ/c Phước.
  
4-8 giờ 00: Tiếp công dân.
 * Thành phần: Bs Từ Tấn Thứ - Chánh VP.
 * Địa điểm: Phòng Tiếp dân – Sở Y tế.
  
5-8 giờ 00: Trực Phòng Y tế – Trung tâm Hành chính tỉnh (Cả ngày).
 * Thành phần: Vũ Duy Thuận - BVĐK tỉnh.
 * Địa điểm: Tháp B – Tầng 2 – TTHC tỉnh.
Thứ tư 21/8/2019.
Sáng:
1-6 giờ 00: Dự lễ Mít tinh kỷ niệm 20 năm tái lập huyện Dĩ An 20/8/1999-20/8/2019 (nay là thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương).
 * Thành phần: Bs Lục Duy Lạc - Giám đốc Sở.
 * Địa điểm: Sân vận động thị xã Dĩ An.
  
2-8 giờ 00: Dự Hội nghị đối thoại doanh nghiệp Đài Loan năm 2019.
 * Thành phần: Ds Ngô Tùng Châu - PGĐ Sở.
 * Địa điểm: Trung tâm Hội nghị & Triển lãm tỉnh.
  
3-8 giờ 00: Kiểm tra chấp hành Điều lệ và Tài chính công đoàn đợt II/2019.
 * Thành phần: BTV, UBKT.CĐNYT.
 * Địa điểm: TTYT thị xã Thuận An.
  
4-8 giờ 00: Tiếp công dân.
 * Thành phần: Bs Từ Tấn Thứ – Chánh VP.
 * Địa điểm: Phòng Tiếp dân – Sở Y tế.
  
5-8 giờ 00: Trực Phòng Y tế – Trung tâm Hành chính tỉnh (Cả ngày).
 * Thành phần: Hồ Văn Bình - Ban Bảo vệ CSSK cán bộ tỉnh.
 * Địa điểm: Tháp B – Tầng 2 – TTHC tỉnh.
  
Thứ năm 22/8/2019:
Sáng:
1-8 giờ 30: Dự Hội nghị công bố Chỉ số cải cách hành chính năm 2018 (theo Giấy mời 93/GM-UBND tỉnh ngày 16/8/2019)
 * Thành phần: Ds Ngô Tùng Châu – PGĐ Sở; Bs Thứ - CVP.
 * Địa điểm: Trung tâm Hội nghị & Triển lãm tỉnh
  
2-8 giờ 00: Tham gia Đoàn kiểm tra liên ngành kiểm tra tình hình thi hành pháp luật về BHXH, BHYT và BHTN trên địa bàn tỉnh.
 * Thành phần: Bs Tài - PTP.NVY.
 * Địa điểm: Sở Tư pháp.
  
3-8 giờ 00: Dự hội nghị góp ý Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật.
 * Thành phần: Đại diện Phòng TCCB dự.
 * Địa điểm: Văn phòng Đoàn ĐBQH tỉnh.
  
4-8 giờ 00: Tiếp công dân.
 * Thành phần: CN Ngô Trần Đức Hữu - PTP.TCCB.
 * Địa điểm: Phòng Tiếp dân – Sở Y tế.
  
5-8 giờ 00: Trực Phòng Y tế – Trung tâm Hành chính tỉnh (Cả ngày).
 * Thành phần : Trần Thị Huệ - BVĐK tỉnh.
 * Địa điểm: Tháp B – Tầng 2 – TTHC tỉnh.
Chiều :
1-14 giờ 00: Dự họp cùng UBND tỉnh nghe Sở Nông nghiệp & PTNT báo cáo các nội dung dự thảo tờ trình đề nghị xây dựng Nghị quyết của HĐND tỉnh về chính sách hỗ trợ liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp; xây dựng mức giá sản phẩm, dịch vụ ...
 * Thành phần: Bs Huỳnh Thanh Hà – PGĐ Sở.
 * Địa điểm: Phòng họp A – UBND tỉnh.
  
Thứ sáu 23/8/2019
Sáng:
1-9 giờ 00: Họp Hội đồng đào tạo theo địa chỉ sử dụng tỉnh Bình Dương năm 2019.
 * Thành phần: Thành viên theo Quyết định số 1575/QĐ-UBND ngày 19/6/2017 của UBND tỉnh Bình Dương (BGĐ Sở, CĐNYT, P.TCCB và các thành viên theo thư mời).
 * Địa điểm: Hội trường A - Sở Y tế.
  
2-8 giờ 00: Dự họp Hội đồng Cuộc thi sáng tạo dành cho Thanh thiếu niên, nhi đồng tỉnh Bình Dương lần thứ XV và Hội thi sáng tạo kỹ thuật lần thứ VIII (2018-2019).
 * Thành phần: Bs Cao Thị Bích Thuận - PGĐ Sở dự.
 * Địa điểm: Hội Liên hiệp KH&KT tỉnh, số 26 Đoàn Thị Liên, P.Phú Lợi.
  
3-7 giờ 30: Thẩm định cấp phép hoạt động cơ sở KCB.
 * Thành phần: P.NVY; BVĐK tỉnh; PYT: Thuận An, TDM.
 * Địa điểm: Thuận An và Thủ Dầu Một.
 Xe :
  
4-7 giờ 30: Thẩm định thực hành tốt nhà thuốc.
 * Thành phần: P.Nghiệp vụ Dược, PYT Dĩ An.
 * Địa điểm: Dĩ An.
 Xe :
  
5-8 giờ 00: Tiếp công dân.
 * Thành phần: Ds Phạm Tiến Phương  - Phó Chánh TT.
 * Địa điểm: Phòng Tiếp dân –  Sở Y tế.
  
6-8 giờ 00: Trực Phòng Y tế – Trung tâm Hành chính tỉnh (Cả ngày).
 * Thành phần: Trần Tất Thành - BVĐK tỉnh
 * Địa điểm: Tháp B – Tầng 2 – TTHC tỉnh.
  
Thứ bảy 24/8/2019
Sáng:
1-7 giờ 30: Thẩm định thực hành tốt nhà thuốc cho Công ty CP GDP.
 * Thành phần: P.Nghiệp vụ Dược, PYT Tân Uyên.
 * Địa điểm: Tân Uyên.
  

 

Nơi nhận:

- Văn phòng UBND tỉnh;

- Ban QLTN - TTHC tỉnh;

- BGĐ Sở, TT.ĐU, CĐN;

- Các Phòng CN Sở;

- Các Đơn vị trực thuộc (Website SYT);

- Lưu VT, VP.

GIÁM ĐỐC

 

LỊCH LÀM VIỆC SỞ Y TẾ Tuần lễ từ ngày 12/8/2019 đến ngày 16/8/2019Lịch làm việcLỊCH LÀM VIỆC SỞ Y TẾ Tuần lễ từ ngày 12/8/2019 đến ngày 16/8/2019/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
(Lịch này thay thư mời họp)
12/08/2019 14:00NoĐã ban hành

LỊCH LÀM VIỆC SỞ Y TẾ

Tuần lễ từ ngày 12/8/2019 đến ngày 16/8/2019

(Lịch này thay thư mời họp)

Lich So Y te 12.08 den 16.8.2019.pdf


Thứ hai ​12/8/2019:
Sáng:
  
1-8 giờ 00: Dự Hội thảo chuyên đề về công tác DS-KHHGĐ.
 * Thành phần: Bs Cao Thị Bích Thuận-PGĐ SYT.
 * Địa điểm: Phòng họp Long Thuận Hall, Long Thuận Resort, số 01 Yên Ninh, Tp.Phan Rang-Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận.
 Xe : Đi cùng Chi cục DS-KHHGD tỉnh.
  
2-8 giờ 00: Tham gia Đoàn công tác của Cục Quản lý MTYT BYT hậu kiểm các đơn vị đủ điều kiện quan trắc môi trường lao động (Từ 12/8 đến 13/8/2019).
 * Thành phần: Ths Hiền – PTP.NVY.
 * Địa điểm: Trung tâm SKLĐMT tỉnh và tại các đơn vị do Cục QLMT lựa chọn tại CV số 894/MT-LĐ.
  
3-8 giờ 00: Tiếp công dân.
 * Thành phần: Ds Phạm Tiến Phương - Phó Chánh Thanh tra.
 * Địa điểm: Phòng Tiếp dân –  Sở Y tế.
  
4-8 giờ 00: Trực Phòng Y tế – Trung tâm Hành chính tỉnh (Cả ngày).
 * Thành phần: Phạm Ngọc Lành - TTYT Tp.Thủ Dầu Một
 * Địa điểm: Tháp B – Tầng 2 – TTHC tỉnh.
  
Chiều :
1-13 giờ 30: Tham dự Hội nghị khoa học chuyên ngành Sản-Nhi.
 * Thành phần: BS Tâm - CV P.NVY.
 * Địa điểm: KS Grand Đà Nẵng.
  
2-15 giờ 00: Làm việc về công tác TCCB với TTYT huyện Bắc Tân Uyên.
 * Thành phần: Lãnh đạo P.TCCB.
 * Địa điểm: TTYT huyện Bắc Tân Uyên.
  
Thứ ba 13/8/2019:
Sáng:
1-8 giờ 30: Dự Hội nghị thông báo dự thảo Báo cáo kiểm toán ngân sách địa phương năm 2018 của tỉnh Bình Dương.
 * Thành phần: Bs Lục Duy Lạc – GĐ Sở, P.Kế hoạch-Tài chính SYT.
 * Địa điểm: Phòng họp A – UBND tỉnh.
  
2-8 giờ 00: Làm việc với học sinh dự thi.THPT năm 2019 về nguyện vọng vọng đào tạo Trường ĐH Y dược Cần Thơ.
 * Thành phần: P.TCCB và các HS theo DS của Trường ĐHYD Cần Thơ.
 * Địa điểm: Hội trường B - Sở Y tế.
  
3-8 giờ 00: Tham dự lớp tập huấn ATVS lao động (từ 13/8 - 14/8/2019).
 * Thành phần: Ths Phúc – CV P.NVY.
 * Địa điểm: Trung tâm SKLĐMT Bình Dương.
  
4-8 giờ 00: Thanh tra việc thực hiện các quy định pháp luật về hành nghề y, dược tư nhân tại các BVĐK, PKĐK, PKCK tư nhân đợt 3/2019 (Từ 13/8 đến 15/8/2019).
 * Thành phần: Thanh tra SYT, PA03.
 * Địa điểm: TP.Thủ Dầu Một, TX.Dĩ An.
 Xe : Đ/c Phước.
  
5-8 giờ 00: Tiếp công dân.
 * Thành phần: Bs Từ Tấn Thứ - Chánh VP.
 * Địa điểm: Phòng Tiếp dân – Sở Y tế.
  
6-8 giờ 00: Trực Phòng Y tế – Trung tâm Hành chính tỉnh (Cả ngày).
 * Thành phần: Phạm Thị Huyền - BVĐK tỉnh.
 * Địa điểm: Tháp B – Tầng 2 – TTHC tỉnh.
  
Thứ tư 14/8/2019.
Sáng:
1-8 giờ 00: Họp Hội đồng chuyên môn đánh giá 01 trường hợp KCB.
 * Thành phần: Theo QĐ số 710/QĐ-SYT ngày 06/8/2019 của Sở Y tế.
 * Địa điểm: Hội trường A - Sở Y tế.
  
2-8 giờ 00: Dự hội nghị tổng kết năm học 2018-2019 và triển khai năm học 2019-2020 của ngành Giáo dục-ĐT tỉnh Bình Dương.
 * Thành phần: Bs Cao Thị Bích Thuận - PGĐ Sở.
 * Địa điểm: Hội trường UBND Tp.Thủ Dầu Một.
  
3-9 giờ 30: Làm việc về công tác TCCB với TTYT huyện Dầu Tiếng.
 * Thành phần: Lãnh đạo P.TCCB.
 * Địa điểm: TTYT huyện Dầu Tiếng.
  
4-8 giờ 00: Tiếp công dân.
 * Thành phần: Ths Nguyễn Bình Minh – Phó Chánh VP.
 * Địa điểm: Phòng Tiếp dân – Sở Y tế.
  
5-8 giờ 00: Trực Phòng Y tế – Trung tâm Hành chính tỉnh (Cả ngày).
 * Thành phần: Thượng Thị Ngọc Thảo - Ban Bảo vệ CSSK cán bộ tỉnh.
 * Địa điểm: Tháp B – Tầng 2 – TTHC tỉnh.
  
Thứ năm 15/8/2019:
Sáng:
1-9 giờ 30: Tiếp Đoàn kiểm tra của Bộ Nội vụ.
 * Thành phần: Bs Lục Duy Lạc – GĐ Sở, P.TCCB, Văn phòng.
 * Địa điểm: Hội trường A – Sở Y tế.
  
2-8 giờ 00: Họp Hội đồng giám định y khoa thường kỳ.
 * Thành phần: Bs Cao Thị Bích Thuận – PGĐ SYT.
 * Địa điểm: Phòng họp TT Giám định y khoa.
  
3-7 giờ 30: Thẩm định cấp phép hoạt động cơ sở KCB.
 * Thành phần: P.NVY; BVĐK tỉnh; PYT: Dầu Tiếng, TDM.
 * Địa điểm: Dầu Tiếng và Thủ Dầu Một.
 Xe :
  
4-7 giờ 30: Dự lễ trao học bổng "Chấp cánh ước mơ" P&G năm học 2019-2020.
 * Thành phần: Đ/c Hồng - PCT CĐNYT.
 * Địa điểm: Hội trường A - UBND TP.TDM.
  
5-8 giờ 00: Tiếp công dân.
 * Thành phần: Bs Lục Duy Lạc - GĐ SYT và Bs Hùng - TP.TCCB.
 * Địa điểm: Phòng Tiếp dân – Sở Y tế.
  
6-8 giờ 00: Trực Phòng Y tế – Trung tâm Hành chính tỉnh (Cả ngày).
 * Thành phần : Đoàn Quốc Ái - BVĐK tỉnh.
 * Địa điểm: Tháp B – Tầng 2 – TTHC tỉnh.
Chiều :
1-14 giờ 00: Họp Ban chỉ đạo các chương trình mục tiêu quốc gia tỉnh giai đoạn 2016-2020 và công tác phòng chống bệnh dịch tả heo Châu Phi.
 * Thành phần: Bs Huỳnh Thanh Hà – PGĐ Sở.
 * Địa điểm: Phòng họp A – UBND tỉnh.
  
2-14 giờ 00: Kiểm tra chấp hành Điều lệ và Tài chính công đoàn đợt II/2019.
 * Thành phần: BTV, UBKT.CĐNYT.
 * Địa điểm: BV Sài Gòn - Bình Dương.
  
Thứ sáu 16/8/2019
Sáng:
  
1-8 giờ 00: Dự Hội nghị trực tuyến "Triển khai giảm thiểu chất thải nhựa trong ngành Y tế".
 * Thành phần: Bs Huỳnh Thanh Hà – PGĐ Sở; Công đoàn ngành Y tế, Lãnh đạo các Bệnh viện công lập, BV ngành, BV tư nhân, TTYT huyện, thị, thành phố; Lãnh đạo một số cơ sở SX, cung cấp dược phẩm, TTB y tế; Ths Hiền - PTP.NVY.
 * Địa điểm: Phòng họp A - UBND tỉnh.
  
2-8 giờ 00: Dự Hội nghị tập huấn kiểm kê đất đai và lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2019 trên địa bàn tỉnh Bình Dương.
 * Thành phần: Ds Ngô Tùng Châu – PGĐ Sở, P.KHTH dự.
 * Địa điểm: Hội trường UBND TP.Thủ Dầu Một.
  
3-7 giờ 30: Tham gia Đoàn liên ngành kiểm tra tình hình thi hành pháp luật về BHXH, BHYT, BHTN trên địa bàn tỉnh.
 * Thành phần: BS Tài – PTP.NVY Sở Y tế.
 * Địa điểm: Thị xã Bến Cát.
 Xe : Đi cùng Đoàn liên ngành.
  
4-8 giờ 00: Kiểm tra chấp hành Điều lệ và Tài chính công đoàn đợt II/2019
 * Thành phần: BTV, UBKT.CĐNYT.
 * Địa điểm: TTYT Thuận An.
  
5-7 giờ 30: Thẩm định thực hành tốt nhà thuốc.
 * Thành phần: P.Nghiệp vụ Dược, PYT Phú Giáo.
 * Địa điểm: Phú Giáo.
 Xe :
  
6-8 giờ 00: Tiếp công dân.
 * Thành phần: CN Lê Thanh Hải  - Thanh tra viên.
 * Địa điểm: Phòng Tiếp dân –  Sở Y tế.
  
7-8 giờ 00: Trực Phòng Y tế – Trung tâm Hành chính tỉnh (Cả ngày).
 * Thành phần: Nguyễn Quang Tiến - BVĐK tỉnh
 * Địa điểm: Tháp B – Tầng 2 – TTHC tỉnh.
 
Chiều :
1-13 giờ 30: Họp Hội đồng cấp Chứng chỉ hành nghề.
 * Thành phần: Theo Quyết định số 271/QĐ-SYT ngày 14/3/2018.
 * Địa điểm: Hội trường A - Sở Y tế.
  

 


Nơi nhận:

- Văn phòng UBND tỉnh;

- Ban QLTN - TTHC tỉnh;

- BGĐ Sở, TT.ĐU, CĐN;

- Các Phòng CN Sở;

- Các Đơn vị trực thuộc (Website SYT);

- Lưu VT, VP.

GIÁM ĐỐC

(Đã ký)

Lục Duy Lạc

 

LỊCH LÀM VIỆC SỞ Y TẾ  Tuần lễ từ ngày 05/8/2019 đến ngày 10/8/2019Lịch làm việcLỊCH LÀM VIỆC SỞ Y TẾ  Tuần lễ từ ngày 05/8/2019 đến ngày 10/8/2019/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
(Lịch này thay thư mời họp)
08/08/2019 18:00NoĐã ban hành

LỊCH LÀM VIỆC SỞ Y TẾ

Tuần lễ từ ngày 05/8/2019 đến ngày 10/8/2019

(Lịch này thay thư mời họp)

Lich So Y te T08 05-08 den 10-08-2019.pdf


Thứ hai 05/8/2019:
Sáng:
  
1-8 giờ 00: Dự cùng Lãnh đạo tỉnh tiếp Đoàn công tác của Bộ Nội vụ.
 * Thành phần: Bs Lục Duy Lạc - Giám đốc Sở, P.TCCB dự.
 * Địa điểm: Phòng họp A - UBND tỉnh.
  
2-9 giờ 00: Họp Chi bộ cơ quan Văn phòng Sở.
 * Thành phần: Đảng viên Chi bộ cơ quan Văn phòng Sở.
 * Địa điểm: Hội trường B - Sở Y tế.
  
3-7 giờ 30: Tham dự lớp bồi dưỡng QLNN ngạch chuyên viên chính - K10 (từ 05/8 - 09/8/2019).
 * Thành phần: Ths Minh - Phó Chánh VP.
 * Địa điểm: Trường Chính trị tỉnh.
  
4-8 giờ 00: Tiếp công dân.
 * Thành phần: Ds Phạm Tiến Phương - Phó Chánh Thanh tra.
 * Địa điểm: Phòng Tiếp dân –  Sở Y tế.
  
5-8 giờ 00: Trực Phòng Y tế – Trung tâm Hành chính tỉnh (Cả ngày).
 * Thành phần: TTYT Tp.Thủ Dầu Một.
 * Địa điểm: Tháp B – Tầng 2 – TTHC tỉnh.
  
Chiều :
1-14 giờ 00: Họp Đảng ủy Sở Y tế định kỳ.
 * Thành phần: Đảng ủy, Bí thư các chi bộ.
 * Địa điểm: Hội trường B –  Sở Y tế.
  
Thứ ba 06/8/2019:
Sáng:
  
1-8 giờ 00: Tham gia Đoàn Thanh tra việc chấp hành các quy định pháp luật về khám chữa bệnh; bảo hiểm y tế tại một số bệnh viện và trung tâm y tế cấp huyện trên địa bàn do Thanh tra tỉnh chủ trì (từ 06/8 - 09/8).
 * Thành phần: CN.Hải –Thanh tra viên, BS.Tâm – P.NVY.
 * Địa điểm: TTYT thị xã Thuận An (06-08/8), Dĩ An (09/8).
  
2-8 giờ 00: Thanh tra việc thực hiện các quy định pháp luật về hành nghề y, dược tư nhân tại các BVĐK, PKĐK, PKCK tư nhân đợt 3/2019 (Từ 06/8 đến 08/8/2019).
 * Thành phần: Thanh tra, PA03.
 * Địa điểm: TP.TDM.
 Xe : Đ/c Phước.
  
3-8 giờ 00: Tiếp công dân.
 * Thành phần: Bs Từ Tấn Thứ - Chánh VP.
 * Địa điểm: Phòng Tiếp dân – Sở Y tế.
  
4-8 giờ 00: Trực Phòng Y tế – Trung tâm Hành chính tỉnh (Cả ngày).
 * Thành phần: BVĐK tỉnh.
 * Địa điểm: Tháp B – Tầng 2 – TTHC tỉnh.
  
Thứ tư 07/8/2019.
Sáng:
1-8 giờ 00: Dự cùng Đoàn Lãnh đạo Tỉnh ủy làm việc với Ban Thường vụ Thị ủy Tân Uyên theo nội dung Công văn 2331-CV/TU ngày 24/5/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.
 * Thành phần: Ủy quyền Bs. Tùng – TP KHTC dự.
 * Địa điểm: Hội trường Thị ủy Tân Uyên.
 Xe : Đại biểu tập trung tại sảnh Tầng 1 - Trung tâm Hành chính tỉnh vào lúc 7 giờ để đi chung xe.
  
2-8 giờ 00: Dự cùng Lãnh đạo tỉnh gặp gỡ với đại diện các hiệp hội ngành hàng và các doanh nghiệp đầu tư trong nước trên địa bàn tỉnh năm 2019.
 * Thành phần: Ds Ngô Tùng Châu - PGĐ Sở.
 * Địa điểm: Trung tâm Hội nghị - Triển lãm tỉnh.
  
3-8 giờ 00: Tiếp, làm việc với Đoàn kiểm tra công tác PC Sốt xuất huyết.
 * Thành phần: Bs Huỳnh Thanh Hà - PGĐ Sở; P.NVY, Thành viên BCĐ PC Dịch bệnh truyền nhiễm ở người tỉnh.
 * Địa điểm: Tx Bến Cát (Sáng); Hội trường B - Sở Y tế (Chiều).
 Xe : TTKN
  
4-8 giờ 30: Dự Hội nghị sơ kết công tác thi đua 6 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019 - Khối các Bệnh viện.
 * Thành phần: P.TCCB dự.
 * Địa điểm: BV.YHCT.
  
5-9 giờ 00: Họp phân công sinh viên đào tạo theo địa chỉ sử dụng tốt nghiệp năm 2019.
 * Thành phần: Bs Lạc-GĐ SYT; P.TCCB; các SV.
 * Địa điểm: HT A Sở Y tế.
  
6-8 giờ 00: Tiếp công dân.
 * Thành phần: Bs Từ Tấn Thứ - Chánh VP.
 * Địa điểm: Phòng Tiếp dân – Sở Y tế.
  
7-8 giờ 00: Trực Phòng Y tế – Trung tâm Hành chính tỉnh (Cả ngày).
 * Thành phần: BVĐK tỉnh.
 * Địa điểm: Tháp B – Tầng 2 – TTHC tỉnh.
  
Thứ năm 08/8/2019:
Sáng:
  
1-8 giờ 00: Dự Hội nghị trực tuyến sơ kết công tác đảm bảo trật tự, an toàn giao thông Quý II, phương hướng, nhiệm vụ Quý III/2019.
 * Thành phần: Ds Ngô Tùng Châu - PGĐ Sở.
 * Địa điểm: Phòng họp A - UBND tỉnh.
  
2-8 giờ 00: Tiếp công dân.
 * Thành phần: CN Ngô Trần Đức Hữu - Phó TP.TCCB.
 * Địa điểm: Phòng Tiếp dân – Sở Y tế.
  
3-8 giờ 00: Trực Phòng Y tế – Trung tâm Hành chính tỉnh (Cả ngày).
 * Thành phần : Ban BVSKCB tỉnh.
 * Địa điểm: Tháp B – Tầng 2 – TTHC tỉnh.
  
Thứ sáu 09/8/2019
Sáng:
1-7 giờ 30: Tiếp và làm việc với Đoàn kiểm tra Tỉnh ủy theo Quyết định số 1146-QĐ/TU ngày 05/7/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.
 * Thành phần: Đảng ủy, Ban Giám đốc, Trưởng phòng TCCB Sở Y tế.
 * Địa điểm: Hội trường B - Sở Y tế.
  
2-8 giờ 00: Dự cùng Đoàn Lãnh đạo Tỉnh ủy làm việc với Ban Thường vụ Thị ủy Bến Cát theo nội dung công văn 2331-CV/TU ngày 24/5/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.
 * Thành phần: Ủy quyền Bs Tùng - TP.KHTC (dự kiến).
 * Địa điểm: Văn phòng HĐND-UBND thị xã Bến Cát.
 Xe : Đại biểu tập trung tại sảnh Tầng 1 - Trung tâm Hành chính tỉnh vào lúc 7 giờ để đi chung xe.
  
3-7 giờ 30: Thẩm định các phòng khám chuyên khoa.
 * Thành phần: P.NVY, các đơn vị liên quan.
 * Địa điểm: Thuận An, Dĩ An.
 Xe : BV.YHCT
  
4-8 giờ 30: Dự Hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện đổi mới thái độ, phong cách phục vụ người bệnh, bệnh viện xanh, sạch, đẹp; Nâng cao chất lượng KCB; Đổi mới cơ chế tài chính - BHYT khu vực phía Nam.
 * Thành phần: P. TCCB, NVY, KHTC.
 * Địa điểm: Trung tâm sự kiện Adora Center - TP.HCM.
 Xe : Đ/c Phước.
  
5-8 giờ 00: Dự Hội nghị góp ý hoàn thiện bộ quy trình chuẩn trong hệ thống quản lý chuỗi cung ứng cho chương trình PC HIV/AIDS (9/8 - 10/8).
 * Thành phần: Bs Tài - PTP.NV, TT.PC HIV/AIDS.
 * Địa điểm: Ks Sài Gòn Tourance - Đà Nẵng. 
  
6-7 giờ 30: Thẩm định thực hành tốt nhà thuốc.
 * Thành phần: P.Nghiệp vụ Dược, PYT Dầu Tiếng.
 * Địa điểm: Dầu Tiếng.
 Xe : TT.SKLĐMT
  
7-8 giờ 00: Tiếp công dân.
 * Thành phần: Ds Phạm Tiến Phương  - Phó Chánh Thanh tra.
 * Địa điểm: Phòng Tiếp dân –  Sở Y tế.
  
8-8 giờ 00: Trực Phòng Y tế – Trung tâm Hành chính tỉnh (Cả ngày).
 * Thành phần: BVĐK tỉnh
 * Địa điểm: Tháp B – Tầng 2 – TTHC tỉnh.
 
Chiều :
1-14 giờ 00: Dự Hội nghị phát triển nhân lực y tế Vùng Đồng bằng Sông Cửu Long và Đông Nam bộ.
 * Thành phần: Ủy quyền Lãnh đạo Phòng TCCB dự.
 * Địa điểm: Trường Đại học Y Dược Cần Thơ.
 Xe : TTKN
  
Thứ bảy 10/8/2019
Sáng :
  
1-7 giờ 30: Thẩm định thực hành tốt nhà thuốc cho công ty CPDP GDP.
 * Thành phần: P.Nghiệp vụ Dược, PYT Tân Uyên.
 * Địa điểm: Tân Uyên.​

 

Nơi nhận:

- Văn phòng UBND tỉnh;

- Ban QLTN - TTHC tỉnh;

- BGĐ Sở, TT.ĐU, CĐN;

- Các Phòng CN Sở;

- Các Đơn vị trực thuộc (Website SYT);

- Lưu VT, VP.

KT.GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

(Đã ký)

Ngô Tùng Châu

 

 

(DỰ THẢO) LỊCH LÀM VIỆC SỞ Y TẾ Tuần lễ từ ngày 05/8/2019 đến ngày 10/8/2019 Lịch làm việc(DỰ THẢO) LỊCH LÀM VIỆC SỞ Y TẾ Tuần lễ từ ngày 05/8/2019 đến ngày 10/8/2019 /Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
(Lịch này thay thư mời họp)
02/08/2019 18:00NoĐã ban hành

(DỰ THẢO) LỊCH LÀM VIỆC SỞ Y TẾ

Tuần lễ từ ngày 05/8/2019 đến ngày 10/8/2019

(Lịch này thay thư mời họp)

(Du thao) Lich So Y te T08 05-08 den 10-08-2019.pdf


Thứ hai 05/8/2019:​
Sáng:
  
1-8 giờ 00: Dự cùng Lãnh đạo tỉnh tiếp Đoàn công tác của Bộ Nội vụ.
 * Thành phần: Bs Lục Duy Lạc - Giám đốc Sở, P.TCCB dự.
 * Địa điểm: Phòng họp A - UBND tỉnh.
  
2-9 giờ 00: Họp Chi bộ cơ quan Văn phòng Sở.
 * Thành phần: Đảng viên Chi bộ cơ quan Văn phòng Sở.
 * Địa điểm: Hội trường B - Sở Y tế.
  
3-7 giờ 30: Tham dự lớp bồi dưỡng QLNN ngạch chuyên viên chính - K10 (từ 05/8 - 09/8/2019).
 * Thành phần: Ths Minh - Phó Chánh VP.
 * Địa điểm: Trường Chính trị tỉnh.
  
4-8 giờ 00: Tiếp công dân.
 * Thành phần: Ds Phạm Tiến Phương - Phó Chánh Thanh tra.
 * Địa điểm: Phòng Tiếp dân –  Sở Y tế.
  
5-8 giờ 00: Trực Phòng Y tế – Trung tâm Hành chính tỉnh (Cả ngày).
 * Thành phần: TTYT Tp.Thủ Dầu Một.
 * Địa điểm: Tháp B – Tầng 2 – TTHC tỉnh.
  
Chiều :
1-14 giờ 00: Họp Đảng ủy Sở Y tế định kỳ.
 * Thành phần: Đảng ủy, Bí thư các chi bộ.
 * Địa điểm: Hội trường B –  Sở Y tế.
  
Thứ ba 06/8/2019:
Sáng:
  
1-8 giờ 00: Tham gia Đoàn Thanh tra việc chấp hành các quy định pháp luật về khám chữa bệnh; bảo hiểm y tế tại một số bệnh viện và trung tâm y tế cấp huyện trên địa bàn do Thanh tra tỉnh chủ trì (từ 06/8 - 09/8).
 * Thành phần: CN.Hải –Thanh tra viên, BS.Tâm – P.NVY.
 * Địa điểm: TTYT thị xã Thuận An (06-08/8), Dĩ An (09/8).
  
2-8 giờ 00: Thanh tra việc thực hiện các quy định pháp luật về hành nghề y, dược tư nhân tại các BVĐK, PKĐK, PKCK tư nhân đợt 3/2019 (Từ 06/8 đến 08/8/2019).
 * Thành phần: Thanh tra, PA03.
 * Địa điểm: TP.TDM.
 Xe : Đ/c Phước.
  
3-8 giờ 00: Tiếp công dân.
 * Thành phần: Bs Từ Tấn Thứ - Chánh VP.
 * Địa điểm: Phòng Tiếp dân – Sở Y tế.
  
4-8 giờ 00: Trực Phòng Y tế – Trung tâm Hành chính tỉnh (Cả ngày).
 * Thành phần: BVĐK tỉnh.
 * Địa điểm: Tháp B – Tầng 2 – TTHC tỉnh.
  
Thứ tư 07/8/2019.
Sáng:
1-8 giờ 00: Dự cùng Đoàn Lãnh đạo Tỉnh ủy làm việc với Ban Thường vụ Thị ủy Tân Uyên theo nội dung Công văn 2331-CV/TU ngày 24/5/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.
 * Thành phần: Ds Ngô Tùng Châu - PGĐ Sở.
 * Địa điểm: Hội trường Thị ủy Tân Uyên.
 Xe : Đại biểu tập trung tại sảnh Tầng 1 - Trung tâm Hành chính tỉnh vào lúc 7 giờ để đi chung xe.
  
2-8 giờ 00: Dự cùng Lãnh đạo tỉnh gặp gỡ với đại diện các hiệp hội ngành hàng và các doanh nghiệp đầu tư trong nước trên địa bàn tỉnh năm 2019.
 * Thành phần: Ds Ngô Tùng Châu - PGĐ Sở.
 * Địa điểm: Trung tâm Hội nghị - Triển lãm tỉnh.
  
3-8 giờ 00: Tiếp, làm việc với Đoàn kiểm tra công tác PC Sốt xuất huyết.
 * Thành phần: Bs Huỳnh Thanh Hà - PGĐ Sở; P.NVY, Thành viên BCĐ PC Dịch bệnh truyền nhiễm ở người tỉnh.
 * Địa điểm: Tx Bến Cát (Sáng); Hội trường B - Sở Y tế (Chiều).
 Xe :
  
4-8 giờ 30: Dự Hội nghị sơ kết công tác thi đua 6 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019 - Khối các Bệnh viện.
 * Thành phần: P.TCCB dự.
 * Địa điểm: BV.YHCT.
  
5-8 giờ 00: Tiếp công dân.
 * Thành phần: Bs Từ Tấn Thứ - Chánh VP.
 * Địa điểm: Phòng Tiếp dân – Sở Y tế.
  
  
6-8 giờ 00: Trực Phòng Y tế – Trung tâm Hành chính tỉnh (Cả ngày).
 * Thành phần: BVĐK tỉnh.
 * Địa điểm: Tháp B – Tầng 2 – TTHC tỉnh.
  
Thứ năm 08/8/2019:
Sáng:
  
1-8 giờ 00: Dự Hội nghị trực tuyến sơ kết công tác đảm bảo trật tự, an toàn giao thông Quý II, phương hướng, nhiệm vụ Quý III/2019.
 * Thành phần: Ds Ngô Tùng Châu - PGĐ Sở.
 * Địa điểm: Phòng họp A - UBND tỉnh.
  
2-8 giờ 00: Tiếp công dân.
 * Thành phần: CN Ngô Trần Đức Hữu - Phó TP.TCCB.
 * Địa điểm: Phòng Tiếp dân – Sở Y tế.
  
3-8 giờ 00: Trực Phòng Y tế – Trung tâm Hành chính tỉnh (Cả ngày).
 * Thành phần : Ban BVSKCB tỉnh.
 * Địa điểm: Tháp B – Tầng 2 – TTHC tỉnh.
  
Thứ sáu 09/8/2019
Sáng:
1-7 giờ 30: Tiếp và làm việc với Đoàn kiểm tra Tỉnh ủy theo Quyết định số 1146-QĐ/TU ngày 05/7/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.
 * Thành phần: Đảng ủy, Ban Giám đốc, Trưởng phòng TCCB Sở Y tế.
 * Địa điểm: Hội trường B - Sở Y tế.
  
2-8 giờ 00: Dự cùng Đoàn Lãnh đạo Tỉnh ủy làm việc với Ban Thường vụ Thị ủy Bến Cát theo nội dung công văn 2331-CV/TU ngày 24/5/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.
 * Thành phần: Ủy quyền Bs Tùng - TP.KHTC (dự kiến).
 * Địa điểm: Văn phòng HĐND-UBND thị xã Bến Cát.
 Xe : Đại biểu tập trung tại sảnh Tầng 1 - Trung tâm Hành chính tỉnh vào lúc 7 giờ để đi chung xe.
  
3-7 giờ 30: Thẩm định các phòng khám chuyên khoa.
 * Thành phần: P.NVY, các đơn vị liên quan.
 * Địa điểm: Thuận An, Dĩ An.
 Xe :
  
4-8 giờ 30: Dự Hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện đổi mới thái độ, phong cách phục vụ người bệnh, bệnh viện xanh, sạch, đẹp; Nâng cao chất lượng KCB; Đổi mới cơ chế tài chính - BHYT khu vực phía Nam.
 * Thành phần: P. TCCB, NVY, KHTC.
 * Địa điểm: Trung tâm sự kiện Adora Center - TP.HCM.
 Xe : Đ/c Phước.
  
5-8 giờ 00: Dự Hội nghị góp ý hoàn thiện bộ quy trình chuẩn trong hệ thống quản lý chuỗi cung ứng cho chương trình PC HIV/AIDS (9/8 - 10/8).
 * Thành phần: Bs Tài - PTP.NV, TT.PC HIV/AIDS.
 * Địa điểm: Ks Sài Gòn Tourance - Đà Nẵng. 
  
6-7 giờ 30: Thẩm định thực hành tốt nhà thuốc.
 * Thành phần: P.Nghiệp vụ Dược, PYT Dầu Tiếng.
 * Địa điểm: Dầu Tiếng.
 Xe :
  
7-8 giờ 00: Tiếp công dân.
 * Thành phần: Ds Phạm Tiến Phương  - Phó Chánh Thanh tra.
 * Địa điểm: Phòng Tiếp dân –  Sở Y tế.
  
8-8 giờ 00: Trực Phòng Y tế – Trung tâm Hành chính tỉnh (Cả ngày).
 * Thành phần: BVĐK tỉnh
 * Địa điểm: Tháp B – Tầng 2 – TTHC tỉnh.
 
Chiều :
1-14 giờ 00: Dự Hội nghị phát triển nhân lực y tế Vùng Đồng bằng Sông Cửu Long và Đông Nam bộ.
 * Thành phần: Ủy quyền Lãnh đạo Phòng TCCB dự.
 * Địa điểm: Trường Đại học Y Dược Cần Thơ.
 Xe :
  
Thứ bảy 10/8/2019
Sáng :
  
1-7 giờ 30: Thẩm định thực hành tốt nhà thuốc cho công ty CPDP GDP.
 * Thành phần: P.Nghiệp vụ Dược, PYT Tân Uyên.
 * Địa điểm: Tân Uyên.

 

Nơi nhận:

- Văn phòng UBND tỉnh;

- Ban QLTN - TTHC tỉnh;

- BGĐ Sở, TT.ĐU, CĐN;

- Các Phòng CN Sở;

- Các Đơn vị trực thuộc (Website SYT);

- Lưu VT, VP.

GIÁM ĐỐC

 

 

LỊCH LÀM VIỆC SỞ Y TẾ Tuần lễ từ ngày 29/7/2019 đến ngày 03/8/2019Lịch làm việcLỊCH LÀM VIỆC SỞ Y TẾ Tuần lễ từ ngày 29/7/2019 đến ngày 03/8/2019/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
(Lịch này thay thư mời họp)
29/07/2019 12:00NoĐã ban hành

LỊCH LÀM VIỆC SỞ Y TẾ

Tuần lễ từ ngày 29/7/2019 đến ngày 03/8/2019

(Lịch này thay thư mời họp)

Lich So Y te T07 29-07 den 03-08-2019.pdf


Thứ hai 29/7/2019:​
Sáng:
1-8 giờ 30: Giao ban BGĐ, TT.ĐU, CĐNYT, Trưởng, Phó các phòng CN.
 * Thành phần: BGĐ Sở, TT.ĐU, CĐNYT, Trưởng, Phó các phòng CN.
 * Địa điểm: Hội trường A - Sở Y tế.
  
2-10 giờ 00: Họp công tác cán bộ.
 * Thành phần: BGĐ Sở, TT.ĐU, CĐNYT, P.TCCB.
 * Địa điểm: Hội trường A - Sở Y tế.
  
3-8 giờ 00: Tham gia Đoàn Thanh tra việc chấp hành các quy định pháp luật về khám chữa bệnh; bảo hiểm y tế tại một số bệnh viện và trung tâm y tế cấp huyện trên địa bàn do Thanh tra tỉnh chủ trì (từ 29/7 - 02/8).
 * Thành phần: CN.Hải –Thanh tra viên, BS.Tâm – P.NVY.
 * Địa điểm: TTYT thị xã Dĩ An, Thuận An.
  
4-8 giờ 00: Tiếp công dân.
 * Thành phần: Ds Phạm Tiến Phương - Phó Chánh Thanh tra.
 * Địa điểm: Phòng Tiếp dân –  Sở Y tế.
  
5-8 giờ 00: Trực Phòng Y tế – Trung tâm Hành chính tỉnh (Cả ngày).
 * Thành phần: Nguyễn Thị Yến Nhi - TTYT Tp.Thủ Dầu Một.
 * Địa điểm: Tháp B – Tầng 2 – TTHC tỉnh.
  
Thứ ba 30/7/2019:
Sáng:
  
1-8 giờ 00: Dự Hội nghị "Đối thoại doanh nghiệp Hàn Quốc"
 * Thành phần: Ds Ngô Tùng Châu - PGĐ Sở dự.
 * Địa điểm: Trung tâm Hội nghị - Triển lãm tỉnh.
  
2-8 giờ 30: Dự Hội thảo chia sẻ kết quả khảo sát về một số nội dung cần hướng dẫn trong Thông tư hướng dẫn về BHYT.
 * Thành phần: Lãnh đạo P.NVY, BVĐK tỉnh, BV.YHCT tỉnh, TTYT Bàu Bàng, Bến Cát, BVQT Becamex, BVĐK Medic.
 * Địa điểm: KS Đại Nam, 79 Trần Hưng Đạo, Q1, TP.HCM.
 Xe : Đi chung xe BV.YHCT tỉnh.
  
3-8 giờ 00: Dự lễ kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam do LĐLĐ thị xã Bến Cát tổ chức.
 * Thành phần: Đ/c Hùng - CT.CĐNYT.
 * Địa điểm: Trung tâm Hội nghị thị xã Bến Cát.
  
4-8 giờ 00: Thanh tra các cơ sở sản xuất, kinh doanh bán buôn, bán lẻ thuốc, mỹ phẩm, thực phẩm chức năng, trang thiết bị y tế và hóa chất, chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn dùng trong gia dụng và y tế năm 2019 (Từ 30/7 đến 01/8/2019).
 * Thành phần: Thanh tra, QLD, TTKN, QLTT, BQL KCN.
 * Địa điểm: Tân Uyên, Bàu Bàng, Dĩ An.
 Xe : Đ/c Phước.
  
5-8 giờ 00: Tiếp công dân.
 * Thành phần: Bs Từ Tấn Thứ - Chánh VP.
 * Địa điểm: Phòng Tiếp dân – Sở Y tế.
  
6-8 giờ 00: Trực Phòng Y tế – Trung tâm Hành chính tỉnh (Cả ngày).
 * Thành phần: Nguyễn Đức Minh Hùng - BVĐK tỉnh.
 * Địa điểm: Tháp B – Tầng 2 – TTHC tỉnh.
  
Chiều :
1-14 giờ 00: Dự Hội nghị nghe Sở Thông tin và Truyền thông báo cáo, đề xuất một số dự án cụ thể thực hiện Đề án thành phố thông minh Bình Dương (theo thư mời 78/TM-UBND tỉnh ngày 26/7/2019).
 * Thành phần: Bs Cao Thị Bích Thuận - PGĐ Sở, Ths Minh - Phó CVP.
 * Địa điểm: Khách sạn Becamex - TP Mới Bình Dương.
  
2-14 giờ 00: Họp liên ngành sơ kết quy chế phối hợp về giải quyết nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài trên địa bàn tỉnh và góp ý, sửa đổi quy chế.
 * Thành phần: Ủy quyền Bs Tâm - P.NVY dự.
 * Địa điểm: Sở Tư pháp - Tầng 15 Tháp A.
  
Thứ tư 31/7/2019.
Sáng:
  
1-7 giờ 30: Dự Hội thảo khoa học và triển khai nghiên cứu tư vấn chính sách nâng cao hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh.
 * Thành phần: Ds Ngô Tùng Châu - PGĐ Sở.
 * Địa điểm: Trung tâm Hội nghị & Triển lãm tỉnh..
  
2-7 giờ 30: Dự Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2019 - Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Bình Dương.
 * Thành phần: Bs Huỳnh Thanh Hà - PGĐ Sở; P.KHTH, P.NVY.
 * Địa điểm: Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh.
  
3-8 giờ 30: Tiếp Đoàn khảo sát thực địa của Viện Pasteur TP.HCM triển khai chi tiết phương pháp Wolbachia phòng chống SXH.
 * Thành phần: Bs Huỳnh Thanh Hà - PGĐ Sở, P. NVY.
 * Địa điểm: TT.KSBT, TTYT TDM.
  
4-8 giờ 30: Trao Quyết định công tác cán bộ.
 * Thành phần: Bs Lục Duy Lạc - GĐ Sở, P. TCCB dự.
 * Địa điểm: Bệnh viện Y học cổ truyền tỉnh.
  
5-8 giờ 30: Tập huấn cho cán bộ trực tiếp giúp việc cho BCĐ dự án "Nâng cao hiệu quả công tác phòng chống ma túy tại xã, phường, thị trấn".
 * Thành phần: Ths Phúc - P.NVY (từ ngày 31/7 đến 02/8/2019).
 * Địa điểm: Bình Thuận.
  
6-8 giờ 00: Tiếp công dân.
 * Thành phần: Ths Nguyễn Bình Minh – Phó Chánh VP.
 * Địa điểm: Phòng Tiếp dân – Sở Y tế.
  
7-8 giờ 00: Trực Phòng Y tế – Trung tâm Hành chính tỉnh (Cả ngày).
 * Thành phần: Nguyễn Thị Nhật Thu - BVĐK tỉnh.
 * Địa điểm: Tháp B – Tầng 2 – TTHC tỉnh.
  
Thứ năm 01/8/2019:
Sáng:
  
1-8 giờ 00: Dự Phiên họp UBND tỉnh thường kỳ Tháng 7/2019 (mở rộng).
 * Thành phần: Bs Lục Duy Lạc - Giám đốc Sở dự.
 * Địa điểm: Phòng họp A - UBND tỉnh.
  
2-8 giờ 00: Dự họp Hội đồng GĐYK tỉnh.
 * Thành phần: Bs Cao Thị Bích Thuận - PGĐ Sở dự.
 * Địa điểm: Trung tâm GĐYK tỉnh.
  
3-8 giờ 00: Dự tập huấn triển khai Thông tư 01/2019/TT-BNV và Thông tư 02/2019/TT-BNV ngày 24/01/2019 của Bộ Nội vụ theo Công văn số 933/SNV-TTrĐT ngày 15/7/2019 của Sở Nội vụ (từ 01/8 - 03/8/2019).
 * Thành phần: Ds Ngô Tùng Châu - PGĐ Sở, Ths Minh - Phó CVP, CN Ái Hậu/CN Lan - CV Văn phòng dự.
 * Địa điểm: Trường Chính trị tỉnh.
  
4-7 giờ 30: Thẩm định cấp phép hoạt động cơ sở khám chữa bệnh.
 * Thành phần: P.NVY, TT.CSSKSS, PYT Bến Cát, TDM.
 * Địa điểm: Bến Cát, TDM.
 Xe :
  
  
5-8 giờ 00: Tiếp công dân.
 * Thành phần: CN Ngô Trần Đức Hữu - Phó TP.TCCB.
 * Địa điểm: Phòng Tiếp dân – Sở Y tế.
  
6-8 giờ 00: Trực Phòng Y tế – Trung tâm Hành chính tỉnh (Cả ngày).
 * Thành phần : Hồ Văn Bình - Ban BVSKCB tỉnh.
 * Địa điểm: Tháp B – Tầng 2 – TTHC tỉnh.
Thứ sáu 02/8/2019
Sáng:
1-8 giờ 30: Họp triển khai, tập huấn chuyển đổi hệ thống ISO 9001-2008 sang hệ thống ISO 9001-2015 của Sở Y tế theo kế hoạch 2372/KH-UBND ngày 23/5/2019 của UBND tỉnh.
 * Thành phần: Ds Ngô Tùng Châu - PGĐ Sở, Đại diện lãnh đạo các phòng chức năng và Tổ công tác ISO (theo Quyết định số 663/QĐ-SYT ngày 9/7/2019 của Giám đốc Sở Y tế) và Đơn vị tư vấn.
 * Địa điểm: Hội trường B - Sở Y tế.
  
2-8 giờ 30: Dự hội thảo hướng dẫn cung cấp xét nghiệm trong theo dõi điều trị HIV/AIDS.
 * Thành phần: Bs Tài - PTP.NVY, TT.PC HIV, BVĐK tỉnh, Các huyện Bến Cát, Dĩ An, TDM, Thuận An, Tân Uyên và Dầu Tiếng.
 * Địa điểm: Ks Sen Việt, 33 Cao Thắng, TP.HCM.
 Xe : Đi chung xe đơn vị.
  
3-7 giờ 30: Thẩm định bổ sung DMKT PKĐK Nhân Nghĩa.
 * Thành phần: P.NVY, BVĐK tỉnh, PYT Bến Cát.
 * Địa điểm: PKĐK Nhân Nghĩa.
 Xe :
  
4-8 giờ 00: Khảo sát xây mới Trạm Y tế Lai Uyên - Bàu Bàng.
 * Thành phần: Bs Tùng - TP.KHTC.
 * Địa điểm: Lai Uyên - Bàu Bàng.
 Xe : Cá nhân.
  
5-7 giờ 30: Thẩm định thực hành tốt nhà thuốc.
 * Thành phần: P.Nghiệp vụ Dược, PYT Tân Uyên.
 * Địa điểm: Tân Uyên.
 Xe :
  
6-8 giờ 00: Tiếp công dân.
 * Thành phần: Ds Phạm Tiến Phương  - Phó Chánh Thanh tra.
 * Địa điểm: Phòng Tiếp dân –  Sở Y tế.
  
7-8 giờ 00: Trực Phòng Y tế – Trung tâm Hành chính tỉnh (Cả ngày).
 * Thành phần: Huỳnh Trần Dương Giới - BVĐK tỉnh
 * Địa điểm: Tháp B – Tầng 2 – TTHC tỉnh.
 
Chiều :
1-14 giờ 00: Sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2019 - TT.SKLĐMT tỉnh.
 * Thành phần: Bs Huỳnh Thanh Hà - PGĐ Sở, P.NVY dự.
 * Địa điểm: Trung tâm SKLĐMT tỉnh.
  
Thứ bảy 03/8/2019
Sáng :
  
1-8 giờ 00: Tham dự khóa học Quản lý đấu tư tại tỉnh Bình Dương (03 ngày từ 03/8/2019 đến 05/8/2019).
 * Thành phần: Bs Cao Thị Bích Thuận - PGĐ Sở.
 * Địa điểm: Trường Chính trị tỉnh.
  
2-7 giờ 30: Thẩm định thực hành tốt nhà thuốc cho công ty CPDP GDP.
 * Thành phần: P.Nghiệp vụ Dược, PYT Tân Uyên.
 * Địa điểm: Tân Uyên.

 

Nơi nhận:

- Văn phòng UBND tỉnh;

- Ban QLTN - TTHC tỉnh;

- BGĐ Sở, TT.ĐU, CĐN;

- Các Phòng CN Sở;

- Các Đơn vị trực thuộc (Website SYT);

- Lưu VT, VP.

GIÁM ĐỐC

(Đã ký)

Lục Duy Lạc

 

 

BỔ SUNG LỊCH LÀM VIỆC SỞ Y TẾ Tuần lễ từ ngày 22/7/2019 đến ngày 26/7/2019Lịch làm việcBỔ SUNG LỊCH LÀM VIỆC SỞ Y TẾ Tuần lễ từ ngày 22/7/2019 đến ngày 26/7/2019/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
(Lịch này thay thư mời họp)
22/07/2019 09:00NoĐã ban hành

BỔ SUNG LỊCH LÀM VIỆC SỞ Y TẾ

Tuần lễ từ ngày 22/7/2019 đến ngày 26/7/2019

(Lịch này thay thư mời họp)

Bo sung - Lich So Y te T07 22-07 den 26-07-2019.signed.pdf


Thứ ba 23/7/2019:​
Sáng:
1-8 giờ 00: Dự Lễ kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam.
 * Thành phần: Bs Huỳnh Thanh Hà - PGĐ Sở, Đ/c Hùng - CT.CĐNYT, BCH, UBKT Công đoàn Ngành Y tế dự.
 * Địa điểm: Trung tâm Hội nghị - Triển lãm tỉnh.
  

 

Nơi nhận:

- Văn phòng UBND tỉnh;

- Ban QLTN - TTHC tỉnh;

- BGĐ Sở, TT.ĐU, CĐN;

- Các Phòng CN Sở;

- Các Đơn vị trực thuộc (Website SYT);

- Lưu VT, VP.

TL.GIÁM ĐỐC

KT.CHÁNH VĂN PHÒNG

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG

 

(Đã ký)

 

 

Nguyễn Bình Minh

LỊCH LÀM VIỆC SỞ Y TẾ Tuần lễ từ ngày 22/7/2019 đến ngày 26/7/2019Lịch làm việcLỊCH LÀM VIỆC SỞ Y TẾ Tuần lễ từ ngày 22/7/2019 đến ngày 26/7/2019/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
(Lịch này thay thư mời họp)
19/07/2019 17:00NoĐã ban hành

LỊCH LÀM VIỆC SỞ Y TẾ

Tuần lễ từ ngày 22/7/2019 đến ngày 26/7/2019

(Lịch này thay thư mời họp)

Lich So Y te T07 22-07 den 26-07-2019.signed.pdf


Thứ hai 22/7/2019:
Sáng:
1-7 giờ 30: Bs Lục Duy Lạc - Giám đốc Sở đi công tác (từ 22/7 - 25/7).
  
2-8 giờ 00: Dự Hội nghị triển khai nhiệm vụ diễn tập khu vực phòng thủ thị xã Tân Uyên và Bắc Tân Uyên.
 * Thành phần: Ds Ngô Tùng Châu - PGĐ Sở dự.
 * Địa điểm: Hội trường HĐND-UBND thị xã Tân Uyên.
 Xe : Đ/c Phước.
  
3-8 giờ 00: Tham dự tập huấn phần mềm Thống kê y tế.
 * Thành phần: Ths Chinh - Phó TP. KHTC dự.
 * Địa điểm: TP.Đà Nẵng.
  
4-8 giờ 00 : Dự buổi hủy sản phẩm nhang muỗi Mosfly.
 * Thành phần: Bs Tâm - NVY.
 * Địa điểm: Nhà máy công ty.
 Xe : Công ty.
  
5-8 giờ 00: Tham gia Đoàn Thanh tra việc chấp hành các quy định pháp luật về khám chữa bệnh; bảo hiểm y tế tại một số bệnh viện và trung tâm y tế cấp huyện trên địa bàn do Thanh tra tỉnh chủ trì (từ 22/7 đến 26/7).
 * Thành phần: CN.Hải –Thanh tra viên, BS.Tâm – P.NVY.
 * Địa điểm: TTYT thị xã Dĩ An.
  
6-8 giờ 00: Tiếp công dân.
 * Thành phần: Ds Phạm Tiến Phương - Phó Chánh Thanh tra.
 * Địa điểm: Phòng Tiếp dân –  Sở Y tế.
  
7-8 giờ 00: Trực Phòng Y tế – Trung tâm Hành chính tỉnh (Cả ngày).
 * Thành phần: Đỗ Minh Nguyệt - TTYT Tp.Thủ Dầu Một.
 * Địa điểm: Tháp B – Tầng 2 – TTHC tỉnh.
Chiều :                
  
1-14 giờ 00: Dự Hội nghị trực tuyến sơ kết công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông Quý II, phương hướng nhiệm vụ Quý III/2019.
 * Thành phần: Ủy quyền Lãnh đạo P. Nghiệp vụ Y dự.
 * Địa điểm: Phòng họp A - UBND tỉnh.
  
2-14 giờ 00: Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu 2019 - Trung tâm Kiểm nghiệm.
 * Thành phần: Ủy quyền Lãnh đạo P. Nghiệp vụ Dược dự.
 * Địa điểm: Hội trường Trung tâm Kiểm nghiệm.
  
3-14 giờ 00: Dự họp thống nhất phương án thanh quyết toán chi phí từ nguồn 20% kết dư quỹ KCB BHYT năm 2015.
 * Thành phần: CN Cường - PTP. KHTC dự.
 * Địa điểm: Hội trường BHXH tỉnh.
  
Thứ ba 23/7/2019:
Sáng:
1-8 giờ 00: Dự Lễ kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam.
 * Thành phần: Bs Huỳnh Thanh Hà - PGĐ Sở dự.
 * Địa điểm: Trung tâm Hội nghị - Triển lãm tỉnh.
  
2-8 giờ 30: Dự Hội nghị "Đẩy mạnh triển khai bệnh án điện tử hướng tới bệnh viện không sử dụng bệnh án giấy và không sử dụng tiền mặt thanh toán viện phí" do Bộ Y tế tổ chức.
 * Thành phần: Bs Cao Thị Bích Thuận - PGĐ Sở, Ths Minh - Phó CVP.
 * Địa điểm: Ks Eden Plaza, 05 Duy Tân, Q.Hải Châu, TP.Đà Nẵng.
  
3-8 giờ 00: Hội nghị tập huấn kỹ năng phổ biến giáo dục pháp luật.
 * Thành phần: Ds Phương - TTra, Bs Tài - NVY, Bs Đạt - NVY.
 * Địa điểm: Hội trường UBND TP.Thủ Dầu Một.
  
4-8 giờ 00: Tham dự Đoàn thẩm định hồ sơ, khảo sát thực tế xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao năm 2019.
 * Thành phần: Ths Hiền - PTP.NVY (dự thay Ds Châu - PGĐ).
 * Địa điểm: Xã Thanh An - Dầu Tiếng.
 Xe : Cá nhân.
  
5-8 giờ 00: Tiếp công dân.
 * Thành phần: Bs Từ Tấn Thứ - Chánh VP.
 * Địa điểm: Phòng Tiếp dân – Sở Y tế.
  
6-8 giờ 00: Trực Phòng Y tế – Trung tâm Hành chính tỉnh (Cả ngày).
 * Thành phần: Vũ Duy Thuận - BVĐK tỉnh.
 * Địa điểm: Tháp B – Tầng 2 – TTHC tỉnh.
  
Thứ tư 24/7/2019.
Sáng:
1-8 giờ 00: Dự Kỳ họp thứ 10 - HĐND tỉnh, Khóa IX, NK 2016-2021.
 * Thành phần: Ds Ngô Tùng Châu - PGĐ Sở dự.
 * Địa điểm: Hội trường B - Tỉnh ủy.
  
2-8 giờ 00: Tham dự tập huấn đánh giá mức ứng dụng CNTT tại các cơ sở khám chữa bệnh theo Thông tư 54/2017/TT-BYT.
 * Thành phần: Ths Minh - Phó Chánh VP dự.
 * Địa điểm: Khách sạn Serene, 274 Võ Nguyễn Giáp, TP.Đà Nẵng.
  
3-8 giờ 00: Tập huấn Nghiên cứu khoa học.
 * Thành phần: Theo Danh sách đăng ký (CV 1526/SYT-KHTH).
 * Địa điểm: Hội trường B - Sở Y tế.
  
4-8 giờ 00: Thanh tra các cơ sở sản xuất, kinh doanh bán buôn, bán lẻ thuốc, mỹ phẩm, thực phẩm chức năng, trang thiết bị y tế và hóa chất, chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn dùng trong gia dụng và y tế năm 2019 (Từ 24/7 đến 25/7/2019).
 * Thành phần: Thanh tra, QLD, TTKN, QLTT, NVY.
 * Địa điểm: Tân Uyên, Bên Cát.
 Xe : Đ/c Phước.
  
5-8 giờ 00: Tiếp công dân.
 * Thành phần: Bs Từ Tấn Thứ – Chánh VP.
 * Địa điểm: Phòng Tiếp dân – Sở Y tế.
  
6-8 giờ 00: Trực Phòng Y tế – Trung tâm Hành chính tỉnh (Cả ngày).
 * Thành phần: Thượng Thị Ngọc Thảo - Ban BVSKCB tỉnh.
 * Địa điểm: Tháp B – Tầng 2 – TTHC tỉnh.

Chiều:
1-14 giờ 00: Thăm Mẹ Việt Nam anh hùng tại huyện Dầu Tiếng.
 * Thành phần: Đoàn cơ sở - Sở Y tế.
 * Địa điểm: huyện Dầu Tiếng.
  
Thứ năm 25/7/2019:
Sáng:
1-7 giờ 30: Dự sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2019 ngành y tế Tân Uyên.
 * Thành phần: Ds Ngô Tùng Châu - PGĐ Sở, P.NVY dự.
 * Địa điểm: Hội trường Trung tâm Y tế Tân Uyên.
 Xe :
  
2-8 giờ 00: Dự Kỳ họp thứ 10 - HĐND tỉnh, Khóa IX, NK 2016-2021.
 * Thành phần: Bs Cao Thị Bích Thuận - PGĐ Sở dự.
 * Địa điểm: Hội trường B - Tỉnh ủy.
  
3-8 giờ 00: Dự Hội nghị công tác Tổ chức cán bộ năm 2019 do Bộ Y tế tổ chức (từ ngày 25/7 - 27/7).
 * Thành phần: CN Hữu, Ths Hiếu - P.TCCB dự.
 * Địa điểm: Tỉnh Quảng Ninh.
 (Xe đi sân bay lúc 05 giờ sáng ngày 24/7) :
  
4-8 giờ 00: Quyết toán 06 tháng đầu năm 2019 tại Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Bình Dương (ngày 25 và 26/7/2019).
 * Thành phần: (CN Cường, Ths Thủy) - P.KHTC.
 * Địa điểm: Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh.
  
5-7 giờ 30: Thẩm định thực hành tốt nhà thuốc.
 * Thành phần: P.Nghiệp vụ Dược, PYT Tân Uyên.
 * Địa điểm: Tân Uyên.
 Xe :
  
6-8 giờ 00: Tiếp công dân.
 * Thành phần: CN Ngô Trần Đức Hữu - Phó TP.TCCB.
 * Địa điểm: Phòng Tiếp dân – Sở Y tế.
  
7-8 giờ 00: Trực Phòng Y tế – Trung tâm Hành chính tỉnh (Cả ngày).
 * Thành phần : Nguyễn Thị Mỹ Yến - Ban BVSKCB tỉnh.
 * Địa điểm: Tháp B – Tầng 2 – TTHC tỉnh.
Chiều :
1-14 giờ 00: Họp sơ kết thi đua Khối VHXH các cơ quan tỉnh.
 * Thành phần: Bs Cao Thị Bích Thuận - PGĐ Sở, Bs Hùng - TP.TCCB.
 * Địa điểm: Sở Thông tin và Truyền thông.

Thứ sáu 26/7/2019
Sáng:
1-6 giờ 30: Dự Lễ viếng Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh nhân kỷ niệm 72 năm - Ngày Thương binh liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2019).
 * Thành phần: Bs Lục Duy Lạc - GĐ Sở, Đ/c Hùng - CT.CĐN, Bs Thứ - Chánh VP dự.
 * Địa điểm: Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh.
  
2-8 giờ 00: Dự Kỳ họp thứ 10 - HĐND tỉnh, Khóa IX, NK 2016-2021.
 * Thành phần: Bs Lục Duy Lạc - GĐ Sở dự.
 * Địa điểm: Hội trường B - Tỉnh ủy.
  
3-8 giờ 00: Hội nghị sơ kết công tác Dân số - KHHGĐ 6 tháng đầu 2019.
 * Thành phần: Bs Cao Thị Bích Thuận - PGĐ Sở, P.NVY, P.KHTC.
 * Địa điểm: Hội trường Chi cục Dân số - KHHGĐ.
  
4-8 giờ 00: Họp mặt kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam, 40 năm thành lập Công đoàn Ngành Y tế Bình Dương và tuyên dương cán bộ CĐCS tiêu biểu.
 * Thành phần: Ds Ngô Tùng Châu - PGĐ Sở; BCH, UBKT, BNC Công đoàn Ngành Y tế; Lãnh đạo các đơn vị, CĐCS trực thuộc.
 * Địa điểm: Nhà Văn hóa Thiếu nhi tỉnh Bình Dương.
  
5-8 giờ 00: Tập huấn Nghiên cứu khoa học.
 * Thành phần: Theo Danh sách đăng ký (CV 1526/SYT-KHTH).
 * Địa điểm: Hội trường B - Sở Y tế.
  
6-7 giờ 30: Thẩm định cấp phép hoạt động cơ sở khám chữa bệnh.
 * Thành phần: Bs Thuận - PGĐ, P.NVY, CK BVĐK tỉnh, TT.CSSKSS.
 * Địa điểm: PKĐK Hoàn Hảo.
 Xe : Đ/c Phước
  
7-8 giờ 00: Tiếp công dân.
 * Thành phần: Ds Phạm Tiến Phương  - Phó Chánh Thanh tra.
 * Địa điểm: Phòng Tiếp dân –  Sở Y tế.
  
8-8 giờ 00: Trực Phòng Y tế – Trung tâm Hành chính tỉnh (Cả ngày).
 * Thành phần: Nguyễn Hữu Tuấn - BVĐK tỉnh
 * Địa điểm: Tháp B – Tầng 2 – TTHC tỉnh.
  ​

 

Nơi nhận:

- Văn phòng UBND tỉnh;

- Ban QLTN - TTHC tỉnh;

- BGĐ Sở, TT.ĐU, CĐN;

- Các Phòng CN Sở;

- Các Đơn vị trực thuộc (Website SYT);

- Lưu VT, VP.

KT.GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

(Đã ký)

Ngô Tùng Châu 

 

 

LỊCH LÀM VIỆC SỞ Y TẾ Tuần lễ từ ngày 15/7/2019 đến ngày 20/7/2019Lịch làm việcLỊCH LÀM VIỆC SỞ Y TẾ Tuần lễ từ ngày 15/7/2019 đến ngày 20/7/2019/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
(Lịch này thay thư mời họp)
15/07/2019 14:00NoĐã ban hành

LỊCH LÀM VIỆC SỞ Y TẾ

Tuần lễ từ ngày 15/7/2019 đến ngày 20/7/2019

(Lịch này thay thư mời họp)

Lich So Y te T07 15-07 den 20-07-2019.signed.pdf


Thứ hai 15/7/2019:​
Sáng:
  
1-7 giờ 30: Tham dự Hội thảo QLCL xét nghiệm QMS.
 * Thành phần: Bs Cao Thị Bích Thuận - PGĐ Sở, Bs Tâm - NVY.
 * Địa điểm: Ks Sen Việt, 33 Cao Thắng, TP.HCM.
 Xe : Đ/c Phước.
  
2-8 giờ 00: Dự Hội nghị trực tuyến toàn quốc về tình hình triển khai thi hành Luật Quy hoạch, trọng tâm là tình hình thực hiện Nghị quyết số 11/NQ-CP của Chính phủ về triển khai thi hành Luật Quy hoạch do Chính phủ tổ chức.
 * Thành phần: Ds Ngô Tùng Châu - PGĐ Sở.
 * Địa điểm: Phòng họp A - UBND tỉnh.
  
3-8 giờ 00: Dự bàn giao công trình BV.Chuyên khoa Lao, Nhà Công vụ, Trạm xử lý nước thải (theo GM số 177/GM-BQLDA của BQLDA tỉnh).
 * Thành phần: Lãnh đạo P.KH-TC, BVĐK tỉnh dự.
 * Địa điểm: Tại Công trình.
  
4-8 giờ 30: Giao ban BGĐ, TT.ĐU, CĐN, Trưởng, Phó các phòng CN.
 * Thành phần: BGĐ, TT.ĐU, CĐN, Trưởng, Phó các phòng CN Sở.
 * Địa điểm: Hội trường B - Sở Y tế.
  
5-8 giờ 00 : Dự Hội nghị tham vấn lấy ý kiến sửa đổi Bộ Luật Lao động.
 * Thành phần: Đ/c Hồng - PCT.CĐNYT dự.
 * Địa điểm: Trung tâm VHLĐ tỉnh Bình Dương.
  
6-8 giờ 00: Tham gia Đoàn Thanh tra việc chấp hành các quy định pháp luật về khám chữa bệnh; bảo hiểm y tế tại một số bệnh viện và trung tâm y tế cấp huyện trên địa bàn do Thanh tra tỉnh chủ trì (từ 15/7 đến 19/7).
 * Thành phần: CN.Hải –Thanh tra viên, BS.Tâm – P.NVY.
 * Địa điểm: BVĐK Sài Gòn Bình Dương, TTYT Dĩ An.
  
7-7 giờ 30: Dự lớp bồi dưỡng chuyên sâu về hội nhập quốc tế (16-18/7).
 * Thành phần: Ths Phúc - P.NVY.
 * Địa điểm: Liên hiệp Hội KHKT Bình Dương.
  
8-8 giờ 00: Tiếp công dân.
 * Thành phần: Bs Lục Duy Lạc - GĐ Sở, Bs Hùng - Chánh Thanh tra.
 * Địa điểm: Phòng Tiếp dân –  Sở Y tế.
  
9-8 giờ 00: Trực Phòng Y tế – Trung tâm Hành chính tỉnh (Cả ngày).
 * Thành phần: Võ Hồng Thắm - TTYT Tp.Thủ Dầu Một.
 * Địa điểm: Tháp B – Tầng 2 – TTHC tỉnh.
 
Chiều :                
  
1-13 giờ 30: Họp Ban Pháp chế - Hội đồng nhân dân tỉnh.
 * Thành phần: Ủy quyền Bs Hùng - TP.TCCB dự.
 * Địa điểm: Hội trường A - HĐND tỉnh.
  
Thứ ba 16/7/2019:
Sáng:
1-8 giờ 00: Dự Hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết công tác đảm bảo trật tự ATGT quý II và nhiệm vụ quý III/2019.
 * Thành phần: Ds Ngô Tùng Châu - PGĐ Sở.
 * Địa điểm: Phòng họp A - UBND tỉnh.
  
2-8 giờ 00: Thanh tra các cơ sở sản xuất, kinh doanh bán buôn, bán lẻ thuốc, mỹ phẩm, thực phẩm chức năng, trang thiết bị y tế và hóa chất, chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn dùng trong gia dụng và y tế năm 2019 (Từ 16/7 đến 18/7/2019).
 * Thành phần: Thanh tra, QLD, TTKN, QLTT, BQL KCN.
 * Địa điểm: Thuận An, Dĩ An, TDM.
 Xe : Đ/c Phước.
  
3-8 giờ 00: Tiếp công dân.
 * Thành phần: Bs Từ Tấn Thứ - Chánh VP.
 * Địa điểm: Phòng Tiếp dân – Sở Y tế.
  
4-8 giờ 00: Trực Phòng Y tế – Trung tâm Hành chính tỉnh (Cả ngày).
 * Thành phần: Phạm Thị Huyền - BVĐK tỉnh.
 * Địa điểm: Tháp B – Tầng 2 – TTHC tỉnh.

Chiều :
  
1-14 giờ 00: Họp Hội đồng xét tuyển viên chức tỉnh Bình Dương năm 2019.
 * Thành phần: Bs Lục Duy Lạc - GĐ Sở.
 * Địa điểm: Phòng họp B - UBND tỉnh.
  
2-14 giờ 00: Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm 2019 - TTYT Thuận An.
 * Thành phần: Bs Huỳnh Thanh Hà - PGĐ Sở, P.KH-TC, P. NVY.
 * Địa điểm: Hội trường TTYT Thuận An.
  
3-14 giờ 00: Họp Hội đồng cấp CCHN Y đợt 7/2019.
 * Thành phần: HĐ theo QĐ 271/QĐ-SYT ngày 14/3/2018.
 * Địa điểm: Hội trường A - Sở Y tế.
  
4-14 giờ 00: Họp BTV Công đoàn ngành y tế.
 * Thành phần: BTV.CĐN, Đ/c Giang, Đ/c Nhung - UV.BCH.CĐNYT.
 * Địa điểm: BV.YHCT.
  
Thứ tư 17/7/2019.
Sáng:
  
1-7 giờ 30: Dự họp Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ 29 (Cả ngày).
 * Thành phần: Bs Lục Duy Lạc - TUV, GĐ Sở dự.
 * Địa điểm: Hội trường B - Tỉnh ủy.
  
2-8 giờ 00: Dự Hội thảo nâng cao năng lực đánh giá nguyên nhân tai biến nặng trong quá trình sử dụng vắc xin (17 và 18/7).
 * Thành phần: Bs Hà - PGĐ Sở, P. NVY, TT.KSBT, TTYT Thuận An.
 * Địa điểm: Khách sạn Đại Nam, TP.HCM.
 Xe : Đi chung xe đơn vị.
  
3-8 giờ 00: Dự Hội thảo chia sẻ kết quả nghiên cứu, đánh giá về chính sách chi trả BHYT đối với thuốc YHCT.
 * Thành phần: P. NVY, NVD, BV.YHCT, BVĐK tỉnh.
 * Địa điểm: Nhà khách T78, Lý Chính Thắng, TP.HCM.
 Xe : Đi chung xe đơn vị.
  
4-9 giờ 00: Họp góp ý hồ sơ mời thầu : Chương trình sữa học đường.
 * Thành phần: BGĐ Sở (Bs Thuận, Ds Châu), CN Cường, Bs Tâm; TT.CSSKSS. Mời dự : Đại diện Sở Tài chính, Sở GĐ&ĐT, CC.ATVSTP.
 * Địa điểm: Hội trường A – Sở Y tế.
  
5-8 giờ 00: Tiếp công dân.
 * Thành phần: Ths Nguyễn Bình Minh – Phó Chánh VP.
 * Địa điểm: Phòng Tiếp dân – Sở Y tế.
  
6-8 giờ 00: Trực Phòng Y tế – Trung tâm Hành chính tỉnh (Cả ngày).
 * Thành phần: Nguyễn Thị Mỹ Yến - Ban BVSKCB tỉnh.
 * Địa điểm: Tháp B – Tầng 2 – TTHC tỉnh.

Tối :
1-20 giờ 00: Dự Chương trình biểu diễn nghệ thuật và giao lưu gặp gỡ giữa lãnh đạo tỉnh với lãnh đạo và diễn viên của Nhà hát Tuổi trẻ.
 * Thành phần: Bs Lục Duy Lạc - GĐ Sở.
 * Địa điểm: Trung tâm Hội nghị - Triển lãm tỉnh.
Thứ năm 18/7/2019:
Sáng:
1-8 giờ 00: Hội nghị sơ kết công tác ngành y tế tỉnh Bình Dương 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019.
 * Thành phần: Ban Giám đốc Sở, TT.ĐU, CĐN, Trưởng các phòng CN, Giám đốc/Trưởng các đơn vị y tế trực thuộc, Trưởng Phòng Y tế huyện/thị/tp; Y tế ngành và theo thư mời.
 * Địa điểm: Hội trường B - Sở Y tế.
  
2-8 giờ 00: Họp Hội đồng Giám định Y khoa.
 * Thành phần: Bs Cao Thị Bích Thuận - PGĐ Sở.
 * Địa điểm: TT. Giám định Y khoa.
  
3-8 giờ 00: Dự Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ khối các Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh lần thứ 2.
 * Thành phần: Ds Ngô Tùng Châu - PBT, PGĐ Sở dự.
 * Địa điểm: Hội trường - Cty Xổ số kiến thiết tỉnh Bình Dương.
  
4-8 giờ 00: Dự họp Ban Điều hành và Tổ giúp việc Đề án Thành phố thông minh Bình Dương.
 * Thành phần: Bs Cao Thị Bích Thuận - PGĐ Sở, Ths Minh - Phó CVP.
 * Địa điểm: Trung tâm Hội nghị & Triển lãm tỉnh.
  
5-7 giờ 30: Thẩm định thực hành tốt cơ sở bán lẻ thuốc từ dược liệu.
 * Thành phần: P.Nghiệp vụ Dược, PYT Thuận An.
 * Địa điểm: Thuận An.
 Xe :
  
6-7 giờ 30: Thẩm định cấp phép bổ sung chuyên khoa, danh mục kỹ thuật các cơ sở khám, chữa bệnh tư nhân.
 * Thành phần: Bs Cao Thị Bích Thuận - PGĐ, P.NVY, CK BVĐK tỉnh.
 * Địa điểm: PKĐK : Nhân Nghĩa, Ngọc Hồng, Vũ Cao.
 Xe :
  
7-7 giờ 30: Dự Đại hội CĐCS TTYT Bắc Tân Uyên NK 2019-2024.
 * Thành phần: Đ/c Hùng - CT.CĐNYT, Đ/c Thanh - PCN.UBKT CĐN.
 * Địa điểm: TTYT Băc Tân Uyên.
  
8-8 giờ 00: Tiếp công dân.
 * Thành phần: CN Ngô Trần Đức Hữu - Phó TP.TCCB.
 * Địa điểm: Phòng Tiếp dân – Sở Y tế.
  
9-8 giờ 00: Trực Phòng Y tế – Trung tâm Hành chính tỉnh (Cả ngày).
 * Thành phần : Đoàn Quốc Ái - BVĐK tỉnh.
 * Địa điểm: Tháp B – Tầng 2 – TTHC tỉnh.

Thứ sáu 19/7/2019
Sáng:
  
1-7 giờ 30: Hội nghị sơ kết Chương trình MTQG về SKSS và Dự án cải thiện tình trạng dinh dưỡng trẻ em năm 2019.
 * Thành phần: Bs Cao Thị Bích Thuận - PGĐ, P.NVY, P.KH-TC.
 * Địa điểm: TT.CSSKSS.
  
2-8 giờ 00: Tiếp công dân.
 * Thành phần: Ds Phạm Tiến Phương  - Phó Chánh Thanh tra.
 * Địa điểm: Phòng Tiếp dân –  Sở Y tế.
  
3-8 giờ 00: Trực Phòng Y tế – Trung tâm Hành chính tỉnh (Cả ngày).
 * Thành phần: Nguyễn Quang Tiến - BVĐK tỉnh
 * Địa điểm: Tháp B – Tầng 2 – TTHC tỉnh.
  
Thứ bảy 20/7/2019 :
Sáng :
1-7 giờ 30: Thẩm định thực hành tốt nhà thuốc cho Công ty dược Becamex.
 * Thành phần: P.Nghiệp vụ Dược, PYT Tân Uyên.
 * Địa điểm: TX. Tân Uyên.
  

 

Nơi nhận:

- Văn phòng UBND tỉnh;

- Ban QLTN - TTHC tỉnh;

- BGĐ Sở, TT.ĐU, CĐN;

- Các Phòng CN Sở;

- Các Đơn vị trực thuộc (Website SYT);

- Lưu VT, VP.

GIÁM ĐỐC

(Đã ký)

Lục Duy Lạc

LỊCH LÀM VIỆC SỞ Y TẾ Tuần lễ từ ngày 08/7/2019 đến ngày 12/7/2019Lịch làm việcLỊCH LÀM VIỆC SỞ Y TẾ Tuần lễ từ ngày 08/7/2019 đến ngày 12/7/2019/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
(Lịch này thay thư mời họp)
08/07/2019 09:00NoĐã ban hành

LỊCH LÀM VIỆC SỞ Y TẾ

Tuần lễ từ ngày 08/7/2019 đến ngày 12/7/2019

(Lịch này thay thư mời họp)

Lich So Y te T07 08-07 den 12-07-2019.signed.pdf


Thứ hai 08/7/2019:​
Sáng:
1-8 giờ 00: Dự họp công bố quyết định thành lập Đoàn và triển khai Kế hoạch kiểm tra việc lãnh đạo, chỉ đạo và thực hiện Quyết định số 711-QĐ/TU ngày 11/5/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc phê duyệt Đề án sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tỉnh tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.
 * Thành phần: Bs Lục Duy Lạc - Giám đốc Sở.
 * Địa điểm: Hội trường A - Tỉnh ủy.
  
2-10 giờ 00 : Công bố kết luận Thanh tra trách nhiệm giải quyết khiếu nại, tố cáo, việc tiếp nhận và xử lý ý kiến phản ánh của người dân qua đường dây nóng trong lĩnh vực y tế tại Sở Y tế của Thanh tra Bộ Y tế chủ trì.
 * Thành phần: Ds Ngô Tùng Châu - PGĐ Sở, BTV Đảng ủy, CT.CĐN, Bí thư Đoàn thanh niên, Trưởng Ban thanh tra nhân dân, Thanh tra, Trưởng các phòng chức năng, Lãnh đạo các đơn vị: TTYT huyện Phú Giáo, BVĐK tỉnh, Trung tâm Giám định y khoa.
 * Địa điểm: Hội trường B - Sở Y tế.
  
3-7 giờ 30: Tham dự Hội nghị tập huấn công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2019.
 * Thành phần: Bs Tài - PTP. NVY, Ths Phúc - NVY, TT.KSBT (CDC)
 * Địa điểm: Nhà khách T78 - Lý Chính Thắng, TP.HCM.
 Xe : CDC.
  
4-8 giờ 00: Tham gia Đoàn Thanh tra việc chấp hành các quy định pháp luật về khám chữa bệnh; bảo hiểm y tế tại một số bệnh viện và trung tâm y tế cấp huyện trên địa bàn do Thanh tra tỉnh chủ trì (từ 08/7 đến 12/7).
 * Thành phần: CN.Hải –Thanh tra viên, BS.Tâm – P.NVY.
 * Địa điểm: BVĐK Sài Gòn Bình Dương.
  
5-8 giờ 00: Tiếp công dân.
 * Thành phần: Ds Phạm Tiến Phương – Phó Chánh Thanh tra.
 * Địa điểm: Phòng Tiếp dân –  Sở Y tế.
  
6-8 giờ 00: Trực Phòng Y tế – Trung tâm Hành chính tỉnh (Cả ngày).
 * Thành phần: Nguyễn Thị Thy - TTYT Tp.Thủ Dầu Một.
 * Địa điểm: Tháp B – Tầng 2 – TTHC tỉnh.
 
Chiều :                
  
1-13 giờ 30: Họp Ban Pháp chế - Hội đồng nhân dân tỉnh.
 * Thành phần: Ds Ngô Tùng Châu - PGĐ Sở dự.
 * Địa điểm: Hội trường A - HĐND tỉnh.
  
2-14 giờ 00: Họp Chi bộ cơ quan Sở Y tế.
 * Thành phần: Đảng viên Chi bộ cơ quan Sở Y tế.
 * Địa điểm: Hội trường B –  Sở Y tế.
  
Thứ ba 09/7/2019:
Sáng:
  
1-8 giờ 00: Dự họp Ban Văn hóa - Xã hội Hội đồng nhân dân tỉnh.
 * Thành phần: Bs Cao Thị Bích Thuận - PGĐ Sở dự.
 * Địa điểm: Hội trường A - HĐND tỉnh.
  
2-8 giờ 00: Dự Hội thảo tăng cường công tác phối hợp y tế công - tư trong quản lý bệnh lao kháng thuốc.
 * Thành phần: Bs Tâm - NVY, BVĐK tỉnh, CDC Bình Dương.
 * Địa điểm: Nhà khách 30 - TP.Cần Thơ.
 Xe : Đi chung xe đơn vị.
  
3-8 giờ 00: Thanh tra các cơ sở sản xuất, kinh doanh bán buôn, bán lẻ thuốc, mỹ phẩm, thực phẩm chức năng, trang thiết bị y tế và hóa chất, chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn dùng trong gia dụng và y tế năm 2019 (Từ 9/7 đến 11/7/2019).
 * Thành phần: Thanh tra, QLD, TTKN, QLTT, BQL KCN.
 * Địa điểm: Thuận An.
 Xe : Đ/c Phước.
  
4-8 giờ 00: Tiếp công dân.
 * Thành phần: Bs Từ Tấn Thứ - Chánh VP.
 * Địa điểm: Phòng Tiếp dân – Sở Y tế.
  
5-8 giờ 00: Trực Phòng Y tế – Trung tâm Hành chính tỉnh (Cả ngày).
 * Thành phần: Nguyễn Thành Công - BVĐK tỉnh.
 * Địa điểm: Tháp B – Tầng 2 – TTHC tỉnh.
Chiều :
  
1-14 giờ 00: Họp thông qua danh mục, cấu hình mua sắm TTBYT từ nguồn NSNN năm 2019 và kết dư 20% quỹ KCB BHYT năm 2017.
 * Thành phần: BGĐ Sở (Bs Lạc, Ds Châu), P.KH-TC, P. Nghiệp vụ Y, Đại diện công ty Mediconsult.
 * Địa điểm: Hội trường A – Sở Y tế.
  
Thứ tư 10/7/2019.
Sáng:
1-8 giờ 00: Làm việc với Lãnh đạo UBND huyện Dầu Tiếng về quy mô y tế huyện Dầu Tiếng.
 * Thành phần: Bs Lục Duy Lạc - GĐ, Bs Cao Thị Bích Thuận - PGĐ, P.TCCB, P. KH-TC, P.NVY; TTYT huyện Dầu Tiếng, BVĐK CS Dầu Tiếng, Phòng Y tế Dầu Tiếng.
 * Địa điểm: Hội trường UBND huyện Dầu Tiếng.
  
2-8 giờ 30: Họp thống nhất điều chỉnh chỉ tiêu kế hoạch năm 2019.
 * Thành phần: P.KH-TC, TT.KSBT (CDC), Trung tâm Y tế : Dầu Tiếng, Phú Giáo, Tân Uyên.
 * Địa điểm: Hội trường B - Sở Y tế.
  
3-8 giờ 30: Bàn giao công tác chuyên môn P.QLHN và P. Nghiệp vụ.
 * Thành phần: Ds Châu - PGĐ Sở, P.TCCB, P.NVY, Bs Duy Tâm.
 * Địa điểm: Hội trường A - Sở Y tế.
  
4-7 giờ 30: Thẩm định thực hành tốt phân phối thuốc cho Cty Dược hậu Giang - Bình Dương.
 * Thành phần: P.Nghiệp vụ Dược, PYT TDM.
 * Địa điểm: Thủ Dầu Một.
  
5-8 giờ 00: Tiếp công dân.
 * Thành phần: Ths Nguyễn Bình Minh – Phó Chánh VP.
 * Địa điểm: Phòng Tiếp dân – Sở Y tế.
  
6-8 giờ 00: Trực Phòng Y tế – Trung tâm Hành chính tỉnh (Cả ngày).
 * Thành phần: Hồ Văn Bình - Ban BVSKCB tỉnh.
 * Địa điểm: Tháp B – Tầng 2 – TTHC tỉnh.
Thứ năm 11/7/2019:
Sáng:
  
1-8 giờ 00: Dự họp thông qua dự thảo báo cáo kết quả giám sát của HĐND tỉnh về thực hiện kế hoạch CCHC nhà nước giai đoạn 2016-2020.
 * Thành phần: Ds Ngô Tùng Châu – PGĐ Sở.
 * Địa điểm: Hội trường A - HĐND tỉnh.
  
2-7 giờ 30: Thẩm định thực hành tốt nhà thuốc.
 * Thành phần: P.Nghiệp vụ Dược, PYT Bến Cát.
 * Địa điểm: Bến Cát.
 Xe :
  
3-8 giờ 00: Tiếp công dân.
 * Thành phần: CN Ngô Trần Đức Hữu - Phó TP.TCCB.
 * Địa điểm: Phòng Tiếp dân – Sở Y tế.
  
4-8 giờ 00: Trực Phòng Y tế – Trung tâm Hành chính tỉnh (Cả ngày).
 * Thành phần : Hồ Văn Bình - Ban BVSKCB tỉnh.
 * Địa điểm: Tháp B – Tầng 2 – TTHC tỉnh.
Thứ sáu 12/7/2019
Sáng:
  
1-7 giờ 30: Hội nghị sơ kết công tác tuyến 6 tháng đầu năm 2019.
 * Thành phần: Bs Lục Duy Lạc - GĐ, Bs Cao Thị Bích Thuận - PGĐ, VP, P. KH-TC, Nghiệp vụ Y và theo Giấy mời số 54/GM-SYT ngày 27/6/2019.
 * Địa điểm: BVĐK Vạn Phúc 2 (Địa chỉ : 28/1, KP Bình Phước B, P. Bình Chuẩn, TX Thuận An).
 Xe : Đi chung xe TT.CSSKSS.       
  
2-8 giờ 00: Nghe Thông tin thời sự Quý II/2019.
 * Thành phần: BCH Đảng bộ, cấp ủy các chi bộ trực thuộc và 10% đảng viên các chi bộ trực thuộc (chi bộ lập danh sách gửi Đảng ủy Sở).
 * Địa điểm: Trung tâm Hội nghị triển lãm tỉnh Bình Dương.
  
3-8 giờ 00: Dự Hội nghị tập huấn về hợp tác quốc tế trong lĩnh vực y tế.
 * Thành phần: Ds Ngô Tùng Châu - PGĐ Sở, Ths Chinh - PTP.KH-TC.
 * Địa điểm: Quận 1 - TP.HCM.
 Xe : Cá nhân.                                 
  
4-7 giờ 30: Thẩm định cấp phép hoạt động cơ sở khám, chữa bệnh tại PKĐK HEPA Phước An.
 * Thành phần: Bs Cao Thị Bích Thuận - PGĐ, P.NVY, CK BVĐK tỉnh, TT.CSSKSS, PYT TP.TDM.
 * Địa điểm: PKĐK HEPA Phước An, P. Hòa Phú, TDM.
 Xe :
  
5-8 giờ 00: Tiếp công dân.
 * Thành phần: Ds Phạm Tiến Phương  - Phó Chánh Thanh tra.
 * Địa điểm: Phòng Tiếp dân –  Sở Y tế.
  
6-8 giờ 00: Trực Phòng Y tế – Trung tâm Hành chính tỉnh (Cả ngày).
 * Thành phần: Trần Ngọc Anh Thùy - BVĐK tỉnh
 * Địa điểm: Tháp B – Tầng 2 – TTHC tỉnh.

 

Nơi nhận:

- Văn phòng UBND tỉnh;

- Ban QLTN - TTHC tỉnh;

- BGĐ Sở, TT.ĐU, CĐN;

- Các Phòng CN Sở;

- Các Đơn vị trực thuộc (Website SYT);

- Lưu VT, VP.

GIÁM ĐỐC

 (Đã ký)

Lục Duy Lạc

LỊCH LÀM VIỆC SỞ Y TẾ Tuần lễ từ ngày 01/7/2019 đến ngày 07/7/2019Lịch làm việcLỊCH LÀM VIỆC SỞ Y TẾ Tuần lễ từ ngày 01/7/2019 đến ngày 07/7/2019/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
(Lịch này thay thư mời họp)
01/07/2019 11:00NoĐã ban hành

LỊCH LÀM VIỆC SỞ Y TẾ

Tuần lễ từ ngày 01/7/2019 đến ngày 07/7/2019

(Lịch này thay thư mời họp)

Lich So Y te 01.7 den 07.7.2019.signed.pdf

Thứ hai 01/7/2019:​
Sáng:
1-8 giờ 00: Tham dự Hội nghị sơ kết công tác dân vận, công tác tôn giáo, tình hình thực hiện quy chế dân chủ cơ sở, công tác dân vận 6 tháng đầu năm 2019.
 * Thành phần: Ds Ngô Tùng Châu – PGĐ SYT; Đ/c Hùng CT CĐNYT.
 * Địa điểm: HT B – Tỉnh ủy.
  
2-8 giờ 30: Dự Lễ công bố Quyết định thành lập Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Bình Dương.
 * Thành phần: BGĐ SYT, đại diện các phòng chức năng và CĐNYT (Đ/c Hồng-PCT).
 * Địa điểm: HT Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh.
  
3-8 giờ 00: Tiếp công dân, giải quyết đơn tố cáo.
 * Thành phần: DS Phương-PCThtra; CN Hải-Thtr viên.
 * Địa điểm: Phòng Tiếp dân – Sở Y tế.
  
4-8 giờ 00: Trực Phòng Y tế – Trung tâm Hành chính tỉnh (Cả ngày).
 * Thành phần: Võ Văn Hải – TTYT. TP TDM.
 * Địa điểm: Tháp B – Tầng 2 – TTHC tỉnh.
Chiều :
1-13 giờ 30: Dự Hội nghị triển khai biện pháp nâng cao chất lượng KCB ngoại trú tại Khoa khám bệnh-TTYT Dĩ An.
 * Thành phần: Bs Thứ - CVP; Ths.Hiền - PTP NVY; Ts.Chương-GĐ TTYT Dĩ An và Nhóm triển khai của TTYT.
 * Địa điểm: HT Trung tâm Y tế Dĩ An.
  
Thứ ba 02/7/2019:
Sáng:
1-7 giờ 30: Thanh tra các cơ sở sản xuất, kinh doanh dược phẩm, mỹ phẩm, thực phẩm chức năng, TTB y tế, hóa chất, chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn dùng trong gia dụng và y tế năm 2019 (02-04/7/2019).
 * Thành phần:  Thanh tra SYT, P.NVY, NVD, TTKN, QLTT, BQL KCN.
 * Địa điểm: 02/7: Tx.Thuận An; 03/7: Tx.Bến Cát; 04/7: Tp.Thủ Dầu Một
 Xe : Đ/c Phước.
  
2-8 giờ 30: Dự Hội thảo tập huấn về An toàn và an ninh sinh học cho Cán bộ lãnh đạo và quản lý.
 * Thành phần:  Bs Tài – PTP.NVY; CB CDC Bình Dương.
 * Địa điểm: Thành phố Cần Thơ.
 Xe :  CDC Bình Dương.
3-9 giờ 00: Họp thông qua DMKT gói thầu mua TTBYT nguồn NSNN năm 2019 và nguồn Quỹ kết dư BHYT năm 2017.
 * Thành phần: BS Lạc – GĐSYT, DS Châu – PGĐSYT; TP KHTC; P.NVY; Công ty Mediconsult VN
 * Địa điểm: HT A – Sở Y tế.
4-8 giờ 00: Tiếp công dân.
 * Thành phần: Bs Từ Tấn Thứ - Chánh VP.
 * Địa điểm: Phòng Tiếp dân –  Sở Y tế.
5-8 giờ 00: Trực Phòng Y tế – Trung tâm Hành chính tỉnh (Cả ngày).
 * Thành phần: Nguyễn Thị Ngọc Yến – BVĐK tỉnh.
 * Địa điểm: Tháp B – Tầng 2 – TTHC tỉnh.
Chiều :
1-14 giờ 00: Họp Hội đồng cơ sở Cơ quan SYT xét tặng dah hiệu TTUT, TTND lần 13 năm 2020 cho đơn vị trực thuộc (không đủ điều kiện thành lập Hội đồng).
 * Thành phần: Theo QĐ số 406/QĐ0-SYT ngày 08/5/2019: Ban Giám đốc Sở Y tế, Bs Thứ, Bs Duy Tâm, Bs Tài, Bs Hùng (Thtr), Bs Hùng (TCCB), Ds Quốc, CN Sương.
 * Địa điểm: Hội trường A - Sở Y tế.
  
2-15 giờ 30: Họp xem xét danh sách xét tuyển viên chức Y tế năm 2019.
 * Thành phần: Bs.Lục Duy Lạc - GĐ SYT; P.TCCB.
 * Địa điểm: Hội trường A - Sở Y tế.
  
Thứ tư 03/7/2019
Sáng:
1-8 giờ 00: Dự Hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ Đại hội PN tỉnh 2016-2021 và Sơ kết công tác Hội, phong trào PN 6 tháng đầu năm 2019.
 * Thành phần:  Bs.Cao Thị Bích Thuận – PGĐ SYT
 * Địa điểm: HT A UBND thành phố Thủ Dầu Một.
  
2-8 giờ 00: Họp về chủ trương sử dụng tài sản công PKĐK Khu vực Bình Hòa để liên doanh, liên kết.
 * Thành phần: Ban Giám đốc SYT; các phòng NVY, KH-TC, NVD, TCCB, TTYT Thuận An.
 * Địa điểm: Hội trường A – Sở Y tế.
  
3-8 giờ 00: Họp sơ kết giai đoạn thí điểm thanh toán phí, lệ phí dịch vụ công trực tuyến qua ngân hàng.
 * Thành phần: Bs Từ Tấn Thứ - Chánh VP.
 * Địa điểm: Phòng họp B - UBND tỉnh.
  
4-8 giờ 00: Tiếp công dân.
 * Thành phần: CN Nguyễn Bình Minh - Phó Chánh VP.
 * Địa điểm: Phòng Tiếp dân – Sở Y tế.
  
5-8 giờ 00: Trực Phòng Y tế – Trung tâm Hành chính tỉnh (Cả ngày).
 * Thành phần: Thượng Thị Ngọc Thảo – Ban BVSKCB tỉnh.
 * Địa điểm: Tháp B – Tầng 2 – TTHC tỉnh.
Chiều :
1-14 giờ 00: Dự bàn giao TTB của Ban BVSKCB về BVĐK tỉnh.
 * Thành phần: BS. Tùng – TP.KH-TC.
 * Địa điểm: Ban BVSKCB.
  
Thứ năm 04/7/2019:
Sáng:
  
1-8 giờ 00: Tham dự trực tuyến Phiên họp Chính phủ 6 tháng năm 2019.
 * Thành phần: Bs Lục Duy Lạc - Giám đốc SYT.
 * Địa điểm: Phòng họp A – UBND tỉnh.
  
2-8 giờ 00: Dự Hội Nghị giao ban Khoa giáo 6 tháng đầu năm 2019.
 * Thành phần:   Bs Từ Tấn Thứ– CVP SYT (dự thay).
 * Địa điểm: HT Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy (Tầng 19, tháp B, TTHC tỉnh)
  
3-8 giờ 00: Tham gia Đoàn khảo sát việc triển khai thực hiện Chương trình, Kế hoạch phối hợp công tác dân vận.
 * Thành phần:  Ds.Ngô Tùng Châu - PGĐSYT.
 * Địa điểm: 08h00: Tx.Thuận An; 14h00: Tx.Dĩ An
 Xe:
  
4-8 giờ 00: Họp Hội đồng xét duyệt thường kỳ.
 * Thành phần: BS Cao Thị Bích Thuận-PGĐSYT, CT Hội đồng GĐYK.
 * Địa điểm: Trung tâm Giám định y khoa tỉnh.
  
5-7 giờ 30: Thẩm định cấp phép ĐĐKKDD cơ sở bán lẻ thuốc đông y, thuốc từ dược liệu tại Tp.Thủ Dầu Một.
 * Thành phần:  P.QLHN: BS Đạt, DS Trang; PYT Tp.Thủ Dầu Một.
 * Địa điểm: Tp.Thủ Dầu Một.
 Xe :
  
  
6-7 giờ 30: Tham gia cùng Đoàn Thanh tra tỉnh "Thanh tra việc chấp hành các quy định pháp luật về KCB, BHYT tại một số BV và TTYT cấp huyện trên địa bàn tỉnh" (ngày 04/7 và 05/7/2019).
 * Thành phần: CN Hải – Thanh tra viên; BS Tâm – CV P.NVY.
 * Địa điểm: BVĐK TN Bình Dương;BVĐK Sài Gòn-Bình Dương.
  
7-8 giờ 00: Tiếp công dân.
 * Thành phần: CN Ngô Trần Đức Hữu - Phó TP. TCCB.
 * Địa điểm: Phòng Tiếp dân – Sở Y tế.
  
8-8 giờ 00: Trực Phòng Y tế – Trung tâm Hành chính tỉnh (Cả ngày).
 * Thành phần: Nguyễn Kim Hùng – BVĐK tỉnh.
 * Địa điểm: Tháp B – Tầng 2 – TTHC tỉnh
  
Thứ sáu 05/7/2019
Sáng:
  
1-8 giờ 00: Họp HĐ xét bồi thường chi phí đào tạo theo địa chỉ sử dụng.
 * Thành phần:  Theo QĐ: 1153/QĐ-SYT ngày 18/9/2018: BGĐ SYT, CĐN, P.TCCB, P.KHTC.
 * Địa điểm: Hội trường A - Sở Y tế.
  
2-8 giờ 00: Tham gia Đoàn khảo sát việc triển khai thực hiện Chương trình, Kế hoạch phối hợp công tác dân vận.
 * Thành phần:  Ds.Ngô Tùng Châu - PGĐSYT.
 * Địa điểm: Huyện Dầu Tiếng.
 Xe: Đ/c Phước.
  
3-8 giờ 00: Họp Tổ công tác giải quyết vướng mắc trong thực hiện BHYT.
 * Thành phần: Bs Cao Thị Bích Thuận - PGĐ Sở; và thành viên Tổ công tác theo Quyết định số 3493/QĐ-UBND ngày 07/12/2018 của UBND tỉnh.
 * Địa điểm: Hội trường B - Sở Y tế.
  
4-7 giờ 30: Thẩm định cấp Giấy phép hoạt động cơ sở KCB: PKĐK Nhân Đức Sài Gòn 2 (Phú Giáo).
 * Thành phần:  PQLHN: Bs Tâm, Bs Đạt; các CK của BVĐK tỉnh; TTCSSKSS tỉnh; Phòng Y tế Phú Giáo.
 * Địa điểm: Huyện Phú Giáo.
 Xe :
  
5-8 giờ 00: Dự Hội nghị giao ban 6 tháng đầu năm 2019 - Cụm IV.
 * Thành phần:  Bs.Hùng – Chánh Thanh tra.
 * Địa điểm: HT Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Đồng Tháp.
 Xe : Cá nhân.
  
6-8 giờ 00: Dự Hội nghị Ban chấp hành LĐLĐ mở rộng.
 * Thành phần: Đ/c Hùng - CT CĐNYT
 * Địa điểm: Trung tâm tư vấn pháp luật Công đoàn.
  
7-7 giờ 30: Thẩm định thực hành tốt nhà thuốc.
 * Thành phần: P.NVD; PYT Bến cát.
 * Địa điểm: Thị xã Bến Cát.
 Xe :
  
8-8 giờ 00: Dự Đại hội đại biểu Chi hội Nam y tỉnh Bình Dương.
 * Thành phần: Bs Tâm – CV P.NVY.
 * Địa điểm: Nhà hàng Nhân Nghĩa, Mỹ Phước, Bến Cát.
 Xe : Cá nhân.
  
9-8 giờ 00: Tiếp công dân.
 * Thành phần: CN Hải – Thanh tra viên.
 * Địa điểm: Phòng Tiếp dân – Sở Y tế.
  
10-8 giờ 00: Trực Phòng Y tế – Trung tâm Hành chính tỉnh (Cả ngày).
 * Thành phần: Huỳnh Trần Dương Giới – BVĐK tỉnh.
 * Địa điểm: Tháp B – Tầng 2 – TTHC tỉnh.

 

Chiều :
1-14 giờ 00: Họp Đảng ủy Sở Y tế định kỳ.
 * Thành phần: Ban chấp hành Đảng bộ, bí thư các Chi bộ trực thuộc.
 * Địa điểm: HTB Sở Y tế.
  
Thứ bảy 06/7/2019
Sáng:
1-7 giờ 30: Thẩm định thực hành tốt nhà thuốc cho Cty Becamex.
 * Thành phần: P.NVD; PYT Dĩ An.
 * Địa điểm: Thị xã Dĩ An.
Chủ nhật 07/7/2019
Sáng:
1-8 giờ 00: Lớp đào tạo liên tục cho người phụ trách chuyên môn cơ sở bán lẻ thuốc.
 * Thành phần: DS.Châu-PGĐSYT; P.NVD; P.KHTC; VPS.
 * Địa điểm: Công ty CP Dược phẩm OPC (Tân Uyên).

 

Nơi nhận:

- Văn phòng UBND tỉnh;

- Ban QLTN - TTHC tỉnh;

- BGĐ Sở, TT.ĐU, CĐN;

- Các Phòng CN Sở;

- Các Đơn vị trực thuộc (Website SYT);

- Lưu VT, VP.

KT.GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

 (Đã ký)

Cao Thị Bích Thuận

(DỰ THẢO) LỊCH LÀM VIỆC SỞ Y TẾ Tuần lễ từ ngày 24/6/2019 đến ngày 29/6/2019Lịch làm việc(DỰ THẢO) LỊCH LÀM VIỆC SỞ Y TẾ Tuần lễ từ ngày 24/6/2019 đến ngày 29/6/2019/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
(Lịch này thay thư mời họp)
21/06/2019 17:00NoĐã ban hành

(DỰ THẢO) LỊCH LÀM VIỆC SỞ Y TẾ

Tuần lễ từ ngày 24/6/2019 đến ngày 29/6/2019

(Lịch này thay thư mời họp)

Du thao- Lich So Y te T6 (tu 24-06 den 29-06-2019).pdf


Thứ hai 24/6/2019:
Sáng:
1-8 giờ 00: Dự Phiên họp UBND tỉnh thường kỳ tháng 6/2019 (cả ngày).
 * Thành phần: Bs Lục Duy Lạc - Giám đốc Sở.
 * Địa điểm: Phòng họp A - UBND tỉnh.
  
2-7 giờ 30: Dự lớp bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước chương trình Chuyên viên chính năm 2019 (từ ngày 24/6 - 28/6).
 * Thành phần: CN Minh - Phó Chánh VP.
 * Địa điểm: Trường Chính trị tỉnh.
  
3-7 giờ 30: Tham gia Đoàn Thanh tra việc chấp hành quy định pháp luật về khám chữa bệnh; BHYT tại một số bệnh viện và TTYT cấp huyện do Thanh tra tỉnh chủ trì (24/6 - 28/6).
 * Thành phần: CN Hải - Thanh tra viên, Bs Tâm - P.NV.
 * Địa điểm: BVĐK TN Bình Dương, BVĐK Sài Gòn - BD.
  
4-7 giờ 30: Giám sát tiêu hủy nhanh trừ muỗi Mosfly Green.
 * Thành phần: Bs Tâm - P.NV.
 * Địa điểm: Cty Mosfly - KCN Nam Tân Uyên.
  
5-8 giờ 00: Tiếp công dân.
 * Thành phần: Ds Phạm Tiến Phương  - Phó Chánh Thanh tra.
 * Địa điểm: Phòng Tiếp dân –  Sở Y tế.
  
6-8 giờ 00: Trực Phòng Y tế – Trung tâm Hành chính tỉnh (Cả ngày).
 * Thành phần: Nguyễn Thị Yến Nhi - TTYT TP. TDM.
 * Địa điểm: Tháp B – Tầng 2 – TTHC tỉnh.
  
Thứ ba 25/6/2019:
Sáng:
  
1-7 giờ 30: Dự Hội nghị trực tuyến triển khai, quán triệt một số văn bản của Trung ương (theo CV 2398-CV/TU ngày 19/6/2019 của Tỉnh ủy).
 * Thành phần: Bs Lục Duy Lạc - GĐ Sở, Ds Ngô Tùng Châu - PGĐ.
 * Địa điểm: Hội trường B - Tỉnh ủy.
  
2-8 giờ 00: Dự Hội nghị Dự án Quỹ toàn cầu về HIV/AIDS.
 * Thành phần: Bs Huỳnh Thanh Hà - PGĐ Sở, P.NV dự.
 * Địa điểm: Ks Golden Star Bình Dương.
  
3-8 giờ 30: Họp góp ý xây dựng BV Đa khoa Hoàn Hảo và BV Đa khoa Quốc tế Perfect.
 * Thành phần: Ds Ngô Tùng Châu - PGĐ, Bs Tùng - TP.KHTH. Mời dự Sở ngành và UBND thị xã Dĩ An, Thuận An (thư mời riêng).
 * Địa điểm: Hội trường B - Sở Y tế.
  
4-8 giờ 00: Thanh tra các cơ sở sản xuất, kinh doanh dược phẩm, mỹ phẩm, thực phẩm chức năng (Từ 25/6 - 26/6).
 * Thành phần: Thanh tra, P.QLD, TTKN, QLTT, Sở Tài chính, CS.PC Ma túy, BQL KCN.
 * Địa điểm: Tân Uyên, Bến Cát.
 * Xe : Đ/c Phước.
  
5-8 giờ 00: Tham dự khóa đào tạo đánh giá viên chất lượng bệnh viện.
 * Thành phần: Ths Hiền, Ths Phúc - P.NV.
 * Địa điểm: TP.HCM.
 Xe : Cá nhân.
  
6-8 giờ 00: Tiếp công dân.
 * Thành phần: Bs Từ Tấn Thứ – Chánh VP.
 * Địa điểm: Phòng Tiếp dân – Sở Y tế.
  
7-8 giờ 00: Trực Phòng Y tế – Trung tâm Hành chính tỉnh (Cả ngày).
 * Thành phần: Vũ Duy Thuận - BVĐK tỉnh.
 * Địa điểm: Tháp B – Tầng 2 – TTHC tỉnh.
  
Chiều :
1-13 giờ 30: Dự diễn đàn trẻ em tỉnh Bình Dương năm 2019.
 * Thành phần: Ủy quyền Bs Từ Tấn Thứ – Chánh VP.
 * Địa điểm: Khách sạn Thắng Lợi - Bình Dương.
  
Thứ tư 26/6/2019.
Sáng:
  
1-6 giờ 30: Dự Lễ ra quân hưởng ứng "Ngày toàn dân phòng, chống ma túy - 26/6" năm 2019.
 * Thành phần: Bs Huỳnh Thanh Hà - PGĐ Sở.
 * Địa điểm: Quảng trường 30/4 - Thị xã Bến Cát.
 Xe :
  
  
2-8 giờ 00: Họp thông qua dự thảo biên bản kiểm toán NSNN năm 2018 của Đoàn kiểm toán nhà nước khu vực IV.
 * Thành phần: Ds Ngô Tùng Châu - PGĐ Sở, P.QLD, TCKT, KHTH; Giám đốc và Kế toán trưởng các đơn vị : BVĐK tỉnh, BV.PHCN, BV.YHCT, TTYT Dự phòng.
 * Địa điểm: Hội trường A - Sở Y tế.
  
3-8 giờ 00: Đánh giá đầu vào Chương trình QMS tuyến huyện.
 * Thành phần: Bs Trần Thụy Vân Ngọc - BVĐK tỉnh, CN Lê Thị Hồng Xuyên - TT.HIV/AIDS, CN Nguyễn Thanh Hà - TT.CSSKSS.
 * Địa điểm: TTYT các huyện, thị xã.
 Xe :
  
4-8 giờ 00: Tiếp công dân.
 * Thành phần: Bs Từ Tấn Thứ - Chánh VP.
 * Địa điểm: Phòng Tiếp dân – Sở Y tế.
  
5-8 giờ 00: Trực Phòng Y tế – Trung tâm Hành chính tỉnh (Cả ngày).
 * Thành phần: Hồ Văn Bình - Ban BVCSSKCB tỉnh.
 * Địa điểm: Tháp B – Tầng 2 – TTHC tỉnh.
  
Thứ năm 27/6/2019:
Sáng:
1-8 giờ 00: Dự Đại hội Đại biểu MTTQVN tỉnh Bình Dương lần thứ IX, nhiệm kỳ 2019-2024 (cả ngày).
 * Thành phần: Bs Cao Thị Bích Thuận - PGĐ Sở.
 * Địa điểm: Trung tâm Hội nghị & Triển lãm tỉnh.
  
2-9 giờ 00: Lễ tổng kết thực hành cộng đồng của lớp YTCC 2016.
 * Thành phần: Bs Huỳnh Thanh Hà - PGĐ Sở.
 * Địa điểm: TTYT Dự phòng tỉnh.
  
3-7 giờ 30: Khai mạc Hội thi "Bữa cơm gia đình VN"  năm 2019.
 * Thành phần: Đại diện Lãnh đạo Đảng ủy - BGĐ Sở, Đại diện Lãnh đạo các đơn vị, CĐCS trực thuộc; BCH, Ban Nữ công CĐNYT.
 * Địa điểm: Khuôn viên TTYT Dự phòng.
  
4-7 giờ 30: Thẩm định cấp phép cơ sở bán lẻ thuốc đông y, dược liệu.
 * Thành phần: P.QLHN, PYT Bến Cát.
 * Địa điểm: TX Bến Cát.
 Xe : Đ/c Phước.
  
5-8 giờ 00: Tiếp công dân.
 * Thành phần: CN Ngô Trần Đức Hữu - Phó TP.TCCB.
 * Địa điểm: Phòng Tiếp dân – Sở Y tế.
  
6-8 giờ 00: Trực Phòng Y tế – Trung tâm Hành chính tỉnh (Cả ngày).
 * Thành phần : Lê Thị Yến Nhi - BVĐK tỉnh.
 * Địa điểm: Tháp B – Tầng 2 – TTHC tỉnh.
Chiều :
  
1-13 giờ 30: Dự phiên họp của Thường trực HĐND tỉnh - Giải trình về thực hiện kế hoạch CCHC nhà nước giai đoạn 2016-2020 (theo Thông báo số 27/TB-HĐND ngày 20/6/2019).
 * Thành phần: Bs Lục Duy Lạc - GĐ Sở.
 * Địa điểm: Hội trường A - HĐND tỉnh.
  
Thứ sáu 28/6/2019
Sáng:
  
1-7 giờ 30: Tiếp tục dự Đại hội Đại biểu MTTQVN tỉnh Bình Dương lần thứ IX, nhiệm kỳ 2019-2024.
 * Thành phần: Bs Cao Thị Bích Thuận - PGĐ Sở.
 * Địa điểm: Trung tâm Hội nghị & Triển lãm tỉnh.
  
2-8 giờ 30: Dự Hội thảo "thực trạng và đề xuất mô hình tổ chức thực hiện công tác dân số phát triển trong thời gian tới ở Việt Nam".
 * Thành phần: Ủy quyền Lãnh đạo Chi cục DS-KHHGĐ dự.
 * Địa điểm: TP Cần Thơ.
  
3-7 giờ 30: Thẩm định cấp phép hoạt động cơ sở KCB.
 * Thành phần: Bs Thuận - PGĐ Sở, P.QLHN, mời CK BVĐK tỉnh, TT.CSSKSS tỉnh.
 * Địa điểm: PKĐK Sài Gòn - Medic - Bàu Bàng.
 Xe : Đ/c Phước.
  
4-7 giờ 30: Thẩm định thực hành tốt nhà thuốc.
 * Thành phần: P.QLD, QLHN, PYT TDM.
 * Địa điểm: Thủ Dầu Một.
 Xe : Cá nhân.
  
5-8 giờ 00: Tiếp công dân, giải quyết đơn tố cáo.
 * Thành phần: Ds Phương, CN Hải  - Phòng Thanh tra.
 * Địa điểm: Sở Y tế.
  
6-8 giờ 00: Trực Phòng Y tế – Trung tâm Hành chính tỉnh (Cả ngày).
 * Thành phần: Dương Trung Tá - BVĐK tỉnh.
 * Địa điểm: Tháp B – Tầng 2 – TTHC tỉnh.
  
  
Thứ bảy 29/6/2019
Sáng:
  
1-7 giờ 30: Thẩm định thực hành tốt nhà thuốc cho Cty GDP.
 * Thành phần: P.QLD, P.QLHN, PYT Tân Uyên.
 * Địa điểm: Thị xã Tân Uyên.

 

 

Nơi nhận:

- Văn phòng UBND tỉnh;

- Ban QLTN - TTHC tỉnh;

- BGĐ Sở, TT.ĐU, CĐN;

- Các Phòng CN Sở;

- Các Đơn vị trực thuộc (Website SYT);

- Lưu VT, VP.

GIÁM ĐỐC

 

 

 

LỊCH LÀM VIỆC SỞ Y TẾ Tuần lễ từ ngày 17/6/2019 đến ngày 22/6/2018Lịch làm việcLỊCH LÀM VIỆC SỞ Y TẾ Tuần lễ từ ngày 17/6/2019 đến ngày 22/6/2018/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
(Lịch này thay thư mời họp)
17/06/2019 10:00NoĐã ban hành

LỊCH LÀM VIỆC SỞ Y TẾ

Tuần lễ từ ngày 17/6/2019 đến ngày 22/6/2018

(Lịch này thay thư mời họp)

Lich So Y te 17-6 den 22-6-2019.signed.pdf


Thứ hai 17/6/2019:​
Sáng:
  
1-7 giờ 30: Tham gia cùng Đoàn Thanh tra tỉnh "Thanh tra việc chấp hành các quy định pháp luật về KCB, BHYT tại một số BV và TTYT cấp huyện trên địa bàn tỉnh" (từ ngày 17/6 đến 21/6/2019).
 * Thành phần: CN Hải – Thanh tra viên; BS Tâm – CV P.NV.
 * Địa điểm: Bệnh viện đa khoa tư nhân Bình Dương.
  
2-9 giờ 30: Họp CBCC Cơ quan Sở Y tế (lấy phiếu tín nhiệm tặng danh hiệu TTUT lần 13 năm 2020) và bổ sung quy chế chi tiêu nội bộ..
 * Thành phần: Toàn thể CBCC Cơ quan Sở Y tế.
 * Địa điểm: Hội trường B - Sở Y tế.
  
3-10 giờ 30: Họp Hội đồng cơ sở Cơ quan Sở Y tế xét tặng danh hiệu TTND, TTUT lần 13 năm 2020.
 * Thành phần: Theo QĐ số 406/QĐ-SYT ngày 08/5/2019: BGĐ SYT, CN Sương, BS Thứ, BS Tâm, BS Tài, DS Quốc, BS Hùng (Thtra), Bs Hùng (TCCB) .
 * Địa điểm: HTA - Sở Y tế.
  
4-8 giờ 00: Tiếp công dân.
 * Thành phần: Bs Lục Duy Lạc - GĐ Sở, Bs Nguyễn Tấn Hùng -  CTT.
 * Địa điểm: Phòng Tiếp dân – Sở Y tế.
  
5-8 giờ 00: Trực Phòng Y tế – Trung tâm Hành chính tỉnh (Cả ngày).
 * Thành phần: Trương Hồng Tuấn– TTYT. TP TDM. ĐT: 0913.868.486
 * Địa điểm: Tháp B – Tầng 2 – TTHC tỉnh.
Chiều :
  
1-14 giờ 30: Họp xem xét phụ cấp ưu đãi nghề và độc hại cho Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Bình Dương.
 * Thành phần: Đại diện Sở Nội vụ; Sở Tài chính; BS Hà-PGĐ SYT; Phòng TCCB, TCKT SYT; Giám đốc và CB phụ trách Tổ chức, Kế toán của TTYTDP, TTPCBXH, TTTTGDSK.
 * Địa điểm: HTA Sở Y tế.
  
Thứ ba 18/6/2019:
Sáng:
1-7 giờ 30: Thanh tra các cơ sở sản xuất, kinh doanh dược phẩm, mỹ phẩm, thực phẩm chức năng.
 * Thành phần:  Thanh tra SYT, P.QLD, TTKN, QLTT, Sở TC, CS PC ma túy, BQL KCN.
 * Địa điểm: Thành phố Thủ Dầu Một
 Xe :
  
2-8 giờ 00: Tháp tùng Đoàn của Bí thư TU làm việc với Ban TV Thị ủy Dĩ An.
 * Thành phần:  Bs Huỳnh Thanh Hà – PGĐ Sở Y tế.
 * Địa điểm: Hội trường UBND thị xã Dĩ An (lầu 4)
 Xe : VP bố trí xe.
  
3-8 giờ 00: Giao ban Liên đoàn Lao động tỉnh.
 * Thành phần:  Đ/c Hùng – CT CĐNYT.
 * Địa điểm: Liên đoàn Lao động tỉnh.
  
4-9 giờ 00: Thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà thầu mua thuốc cho BVĐK tỉnh.
 * Thành phần: - DS Châu – PGĐSYT; BHXH tỉnh (thư mời); BVĐK tỉnh (Đại diện BGĐ và Trưởng khoa dược); P.QLD (DS Quốc, DS Năm)
 * Địa điểm: HT A - SYT.
  
5-8 giờ 00: Tiếp công dân.
 * Thành phần: Bs Từ Tấn Thứ - Chánh VP.
 * Địa điểm: Phòng Tiếp dân –  Sở Y tế.
  
6-8 giờ 00: Trực Phòng Y tế – Trung tâm Hành chính tỉnh (Cả ngày).
 * Thành phần: Phạm Công Phúc – BVĐK tỉnh. ĐT: 0902.727.238
 * Địa điểm: Tháp B – Tầng 2 – TTHC tỉnh.
  
Thứ tư 19/6/2019
Sáng:
1-7 giờ 30: Tham dự buổi Diễn tập phương án chữa cháy và cứu nạn cứu hộ của tỉnh Bình Dương.
 * Thành phần:  Bs Huỳnh Thanh Hà – PGĐ SYT, Phó BCĐ Tháng hành động về AT, VSLĐ tỉnh.
 * Địa điểm: Block E-Chung cư Hiệp Thành 3, P.Hiệp Thành, Tp.TDM.

2-7 giờ 30: Thanh tra các cơ sở sản xuất, kinh doanh dược phẩm, mỹ phẩm, thực phẩm chức năng.
 * Thành phần:  Thanh tra SYT, P.QLD, TTKN, QLTT, Sở TC, CS PC ma túy, BQL KCN.
 * Địa điểm: Thị xã Dĩ An
 Xe :
  
3-8 giờ 30: Giao ban Lao/HIV 6 tháng đầu năm 2019.
 * Thành phần:  Ủy quyền Lãnh đạo TT.PC.BXH
 * Địa điểm: TT.PC BXH.
  
4-8 giờ 00: Dự họp với lãnh đạo UBND tỉnh: Sở Y tế và các đơn vị báo cáo đề xuất giải quyết những khó khăn, vướng mắc của Ban Bảo vệ chăm sóc sức khỏe cán bộ tỉnh.
 * Thành phần: BS Cao Thị Bích Thuận-PGĐ Sở Y tế; lãnh đạo Ban BVSKCB tỉnh và BVĐK tỉnh..
 * Địa điểm: Phòng họp B – UBND tỉnh.
  
5-8 giờ 30: Dự Hội thảo Báo cáo kết quả nghiên cứu, đánh giá thực hiện Thông tư số 35/2016/TT-BYT và xin ý kiến dự thảo sửa đổi TT số 35.
 * Thành phần: P.NVY và các đơn vị có Giấy mời.
 * Địa điểm: KS Đại Nam, số 79 Trần Hưng Đạo, Tp.HCM.
 Xe : Xe các đơn vị.
  
6-8 giờ 00: Tiếp công dân.
 * Thành phần: Bs Từ Tấn Thứ - Chánh VP.
 * Địa điểm: Phòng Tiếp dân – Sở Y tế.
  
7-8 giờ 00: Trực Phòng Y tế – Trung tâm Hành chính tỉnh (Cả ngày).
 * Thành phần: Trần Thị Quỳnh – BVĐK tỉnh. ĐT: 0989.229.606
 * Địa điểm: Tháp B – Tầng 2 – TTHC tỉnh.
Chiều :
1-13 giờ 30: Họp về việc thực hiện Kế hoạch cải cách hành chính Nhà nước giai đoạn 2016-2020.
 * Thành phần: DS Ngô Tùng Châu – PGĐ Sở Y tế.
 * Địa điểm: Hội trường A - HĐND tỉnh.
  
2-13 giờ 30: Họp Hội đồng xét cấp Chứng chỉ hành nghề Y đợt 6/2019.
 * Thành phần: Hội đồng theo QĐ số 271/QĐ-SYT ngày 14/3/2018.
 * Địa điểm: HTA Sở Y tế.
  
Thứ năm 20/6/2019:
Sáng:
1-7 giờ 30: Thanh tra các cơ sở sản xuất, kinh doanh dược phẩm, mỹ phẩm, thực phẩm chức năng.
 * Thành phần:  Thanh tra SYT, P.QLD, TTKN, QLTT, Sở TC, CS PC ma túy, BQL KCN.
 * Địa điểm: Thị xã Thuận An
 Xe :
  
2-7 giờ 30: Hội nghị trực tuyến Tổng kết công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2018.
 * Thành phần:  Bs Huỳnh Thanh Hà – PGĐ Sở Y tế; P.Nghiệp vụ Y.
 * Địa điểm: Phòng họp A – UBND tỉnh
  
3-7 giờ 30: Thẩm định cấp phép ĐĐKKDD cơ sở bán lẻ thuốc đông y, thuốc từ dược liệu.
 * Thành phần:  P.QLHN: BS Đạt, DS Trang; PYT thị xã Bến Cát.
 * Địa điểm: Thị xã Bến Cát
 Xe :
  
4-8 giờ 00: Tham dự Hội nghị đánh giá tình hình thực hiện thanh quyết toán thuốc ARV nguồn BHYT và mua thẻ BHYT cho người nhiễm HIV năm 2019.
 * Thành phần: Bs Huỳnh Thanh Hà - PGĐSYT, P.Nghiệp vụ Y.
 * Địa điểm: KS Bcons Tp.Thủ Dầu Một.
 Xe : Cá nhân
  
5-8 giờ 00: Họp Hội đồng xét duyệt thường kỳ.
 * Thành phần: BS Cao Thị Bích Thuận-PGĐSYT, CT Hội đồng GĐYK.
 * Địa điểm: Trung tâm Giám định y khoa tỉnh.
  
6-8 giờ 30: Thẩm định phạm vi hoạt động chuyên môn BVĐK tỉnh.
 * Thành phần: BS Cao Thị Bích Thuận-PGĐ Sở; Bs Tài, Ths Hiền-P.NVY, Bs Đạt-PQLHN.
 * Địa điểm: BVĐK tỉnh.
 Xe : Cá nhân
  
7-8 giờ 00: Tiếp công dân.
 * Thành phần: CN Ngô Trần Đức Hữu - Phó TP. TCCB.
 * Địa điểm: Phòng Tiếp dân – Sở Y tế.
  
8-8 giờ 00: Trực Phòng Y tế – Trung tâm Hành chính tỉnh (Cả ngày).
 * Thành phần: Phạm Thị Thanh Tú – BVĐK tỉnh. ĐT: 0357.169.950
 * Địa điểm: Tháp B – Tầng 2 – TTHC tỉnh

Chiều :
  
1-14 giờ 00: Họp Ban thường vụ CĐNYT; họp BTC Hội thi "Bữa cơm gia đình Việt Nam".
 * Thành phần: Ban Thường vụ CĐNYT; BTC Hội thi
 * Địa điểm: Huyện Dầu Tiếng.
  
  
Thứ sáu 21/6/2019
Sáng:
  
1-8 giờ 00: Dự Phiên họp UBND tỉnh (bất thường) thông qua các nội dung trình HĐND tỉnh.
 * Thành phần: Bs Lục Duy Lạc - Giám đốc Sở.
 * Địa điểm: Phòng họp A - UBND tỉnh.
  
2-7 giờ 30: Thẩm định thực hành tốt nhà thuốc.
 * Thành phần: P.QLD; P.QLHN; PYT Dĩ An.
 * Địa điểm: Thị xã Dĩ An.
 Xe :
  
3-7 giờ 30: Thẩm định cấp Giấy phép hoạt động cơ sở KCB: PKĐK Vũ Mẫn (Thuận An). 13h30: PKĐK Vạn Phước 1 (Thủ Dầu Một)
 * Thành phần:  BS Cao Thị Bích Thuận-PGĐSYT; PQLHN: Bs Tâm, Bs Đạt; các CK của BVĐK tỉnh; TTCSSKSS tỉnh; BV PHCN tỉnh.
 * Địa điểm: Tp.Thủ Dầu Một; Tx. Thuận An
 Xe :
  
4-7 giờ 30: Hội nghị tập huấn, bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng phòng ngừa tranh chấp đầu tư quốc tế năm 2019
 * Thành phần:  DS Ngô Tùng Châu-PGĐSYT; VP SYT.
 * Địa điểm: HT Trường ĐH quốc tế miền Đông (P.Phú Hòa, Tp.Thủ Dầu Một)
 Xe : Tự túc
  
5-8 giờ 00: Sơ kết công tác Đoàn và phong trào TTN, công tác kiểm tra, giám sát 6 tháng đầu năm; Tổng kết 10 năm thực hiện Kết luận số 62-KL/TW của Bộ Chính trị và Chỉ thị số 42-CT/TU của Tỉnh ủy.
 * Thành phần: BS Cao Thị Bích Thuận – PGĐ Sở Y tế.
 * Địa điểm: Nhà Thiếu nhi tỉnh Bình Dương.
  
6-8 giờ 00: Tiếp công dân.
 * Thành phần: Ds Phạm Tiến Phương – Phó Chánh TT.
 * Địa điểm: Phòng Tiếp dân – Sở Y tế.
  
78 giờ 00: Trực Phòng Y tế – Trung tâm Hành chính tỉnh (Cả ngày).
 * Thành phần: Nguyễn Quang Tiến – BVĐK tỉnh. ĐT: 0366.700.105
 * Địa điểm: Tháp B – Tầng 2 – TTHC tỉnh.
Thứ bảy 22/6/2019
Sáng:
  
1-7 giờ 30: Thẩm định thực hành tốt nhà thuốc cho Cty Becamex.
 * Thành phần: P.QLD; P.QLHN; PYT Thuận An.
 * Địa điểm: Thị xã Thuận An.
  

 

Nơi nhận:

- Văn phòng UBND tỉnh;

- Ban QLTN - TTHC tỉnh;

- BGĐ Sở, TT.ĐU, CĐN;

- Các Phòng CN Sở;

- Các Đơn vị trực thuộc (Website SYT);

- Lưu VT, VP.

KT.GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

(Đã ký)

Ngô Tùng Châu

 

LỊCH LÀM VIỆC SỞ Y TẾ Tuần lễ từ ngày 10/6/2019 đến ngày 15/6/2019Lịch làm việcLỊCH LÀM VIỆC SỞ Y TẾ Tuần lễ từ ngày 10/6/2019 đến ngày 15/6/2019/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
(Lịch này thay thư mời họp)
07/06/2019 16:00NoĐã ban hành

LỊCH LÀM VIỆC SỞ Y TẾ

Tuần lễ từ ngày 10/6/2019 đến ngày 15/6/2019

(Lịch này thay thư mời họp)

Lich So Y te T6 (tu ngay 10-06 den 15-06-2019).signed.pdf

Thứ hai ​10/6/2019:
Sáng:
1-9 giờ 00: Giao ban Ban Giám đốc; TT. Đảng ủy Sở Y tế; CĐNYT.
 * Thành phần: BGĐ Sở; TT. Đảng ủy Sở Y tế; CĐNYT.
 * Địa điểm: Hội trường A - Sở Y tế.
  
2-8 giờ 00: Tiếp công dân.
 * Thành phần: Ds Phạm Tiến Phương  - Phó Chánh Thanh tra.
 * Địa điểm: Phòng Tiếp dân –  Sở Y tế.
  
3-8 giờ 00: Trực Phòng Y tế – Trung tâm Hành chính tỉnh (Cả ngày).
 * Thành phần: Đỗ Minh Nguyệt - TTYT TP. TDM.
 * Địa điểm: Tháp B – Tầng 2 – TTHC tỉnh.
  
Thứ ba 11/6/2019:
Sáng:
1-8 giờ 30: Dự Hội nghị trực tuyến triển khai công tác phòng, chống dịch bệnh, công tác tiêm chủng và an toàn tiêm chủng năm 2019.
 * Thành phần: Bs Huỳnh Thanh Hà – PGĐ Sở, Bs Tài - PTP NV và theo Giấy mời số 42/GM-SYT.
 * Địa điểm: Viettel Bình Dương (số 277 - Đại lộ Bình Dương).
  
2-8 giờ 00: Ds Ngô Tùng Châu đi công tác TP.HCM (cả ngày).
 * Thành phần: Ds Ngô Tùng Châu - PGĐ Sở.
 * Địa điểm: TP.HCM.
  
3-7 giờ 30: Dự khai giảng Lớp bồi dưỡng kiến thức QLNN chương trình Chuyên viên chính năm 2019 theo Thông báo số 20/TB-SNV ngày 31/5/2019 của Sở Nội vụ.
 * Thành phần: CN Minh - Phó Chánh VP.
 * Địa điểm: Trường Chính trị tỉnh.
  
4-8 giờ 00: Thanh tra các cơ sở sản xuất, kinh doanh dược phẩm, mỹ phẩm, thực phẩm chức năng (Từ 11/6 - 13/6).
 * Thành phần: Thanh tra, P.QLD, TTKN, QLTT, Sở Tài chính, CS.PC Ma túy, BQL KCN.
 * Địa điểm: Thuận An, Bến Cát.
 * Xe : Đ/c Phước.
  
5-8 giờ 00: Tiếp công dân.
 * Thành phần: Bs Từ Tấn Thứ – Chánh VP.
 * Địa điểm: Phòng Tiếp dân – Sở Y tế.
  
6-8 giờ 00: Trực Phòng Y tế – Trung tâm Hành chính tỉnh (Cả ngày).
 * Thành phần: Vũ Duy Thuận - BVĐK tỉnh.
 * Địa điểm: Tháp B – Tầng 2 – TTHC tỉnh.
  
7-14 giờ 00: Họp về việc đăng ký nhập khẩu và lưu hành sản phẩm diệt côn trùng của Công ty Mosfly VN.
 * Thành phần: Bs Tâm - P.NV.
 * Địa điểm: Hội trường BQL các KCN Bình Dương.
  
Thứ tư 12/6/2019.
Sáng:
1-8 giờ 00: Tham dự Hội thảo hướng dẫn triển khai xét nghiệm phát hiện nhiễm mới HIV.
 * Thành phần: Bs Tài - PTP NV, TT.PC HIV/AIDS.
 * Địa điểm: Nhà khách 165 Quốc Hội, số 165 NKKN, Tp HCM
 Xe : Đi chung xe TT.PC HIV/AIDS.
  
2-8 giờ 00: Tiếp công dân.
 * Thành phần: Bs Từ Tấn Thứ - Chánh VP.
 * Địa điểm: Phòng Tiếp dân – Sở Y tế.
  
3-8 giờ 00: Trực Phòng Y tế – Trung tâm Hành chính tỉnh (Cả ngày).
 * Thành phần: Hồ Văn Bình - Ban BVCSSKCB tỉnh.
 * Địa điểm: Tháp B – Tầng 2 – TTHC tỉnh.
  
Thứ năm 13/6/2019:
Sáng:
1-9 giờ 00: Tiếp đoàn Viện Chiến lược và Chính sách y tế đánh giá thực trạng và triển khai Luật PC tác hại của thuốc lá.
 * Thành phần: BGĐ Sở ( Bs Lạc, Bs Hà), P.NV.
 * Địa điểm: Hội trường A - Sở Y tế.
  
2-7 giờ 30: Thẩm định cấp phép cơ sở bán lẻ thuốc đông y, dược liệu.
 * Thành phần: P.QLHN, PYT Bến Cát.
 * Địa điểm: TX Bến Cát.
 Xe :
  
3-8 giờ 00: Tiếp công dân.
 * Thành phần: CN Ngô Trần Đức Hữu - Phó TP.TCCB.
 * Địa điểm: Phòng Tiếp dân – Sở Y tế.
  
4-8 giờ 00: Trực Phòng Y tế – Trung tâm Hành chính tỉnh (Cả ngày).
 * Thành phần : Hồ Văn Bình - Ban BVSKCB tỉnh.
 * Địa điểm: Tháp B – Tầng 2 – TTHC tỉnh.

Thứ sáu 14/6/2019
Sáng:
  
1-8 giờ 00: Dự Phiên họp UBND tỉnh (bất thường) theo lịch UBND tỉnh.
 * Thành phần: Bs Lục Duy Lạc - Giám đốc Sở.
 * Địa điểm: Phòng họp A - UBND tỉnh.
  
2-8 giờ 00: Ds Ngô Tùng Châu đi công tác TP.HCM (cả ngày).
 * Thành phần: Ds Ngô Tùng Châu - PGĐ Sở.
 * Địa điểm: TP.HCM.
  
3-7 giờ 30: Thẩm định cấp phép hoạt động cơ sở KCB.
 * Thành phần: Bs Thuận - PGĐ Sở, P.QLHN, mời CK BVĐK tỉnh, TT.CSSKSS tỉnh.
 * Địa điểm: PKĐK Hồng Phúc - Tx Tân Uyên.
 Xe : Đ/c Phước.
  
4-9 giờ 00: Tham dự Hội thi Điều dưỡng trưởng giỏi cấp thành phố mở rộng lần 6 năm 2019.
 * Thành phần: Ths Hiền - PTP.NV.
 * Địa điểm: Sở Y tế TP.HCM.
 Xe : Cá nhân.
  
5-7 giờ 30: Thẩm định thực hành tốt phân phối thuốc.
 * Thành phần: P.QLD, QLHN, PYT Dĩ An.
 * Địa điểm: huyện Dĩ An.
 Xe :
  
6-8 giờ 00: Tiếp công dân.
 * Thành phần: Ds Phạm Tiến Phương  - Phó Chánh Thanh tra.
 * Địa điểm: Phòng Tiếp dân –  Sở Y tế.
  
7-8 giờ 00: Trực Phòng Y tế – Trung tâm Hành chính tỉnh (Cả ngày).
 * Thành phần: Nguyễn Thị Ngọc Hương - BVĐK tỉnh.
 * Địa điểm: Tháp B – Tầng 2 – TTHC tỉnh.
  
  
Thứ bảy 15/6/2019
Sáng:
  
1-7 giờ 30: Dự Lễ trao bằng tốt nghiệp Cao học, Đại học và và ngày hội việc làm năm 2019 của Trường ĐH Thủ Dầu Một.
 * Thành phần: CN Minh - Phó Chánh VP dự.
 * Địa điểm: Hội trường 1 - Đại học Thủ Dầu Một.
  
2-7 giờ 30: Thẩm định thực hành tốt nhà thuốc.
 * Thành phần: P.QLD, P.QLHN, PYT Thuận An.
 * Địa điểm: Thị xã Thuận An.
  

 

 

Nơi nhận:

- Văn phòng UBND tỉnh;

- Ban QLTN - TTHC tỉnh;

- BGĐ Sở, TT.ĐU, CĐN;

- Các Phòng CN Sở;

- Các Đơn vị trực thuộc (Website SYT);

- Lưu VT, VP.

KT.GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

(Đã ký)

Ngô Tùng Châu

 

 

 

1 - 30Next
Ảnh
Video