Lịch làm việc ngày
 
LỊCH LÀM VIỆC SỞ Y TẾTuần lễ từ ngày 02/03/2020 đến ngày 08/03/2020(Lịch này thay thư mời họp)Lich So Y te 02.03 den 08.03.2020.signed.pdfThứ hai 02/03/2020:​​Sáng:​1-9 giờ 00: Sinh hoạt ...
 
LỊCH LÀM VIỆC SỞ Y TẾTuần lễ từ ngày 24/02/2020 đến ngày 28/02/2020(Lịch này thay thư mời họp)Lich So Y te 24.02 den 28.02.2020.signed.pdfThứ hai 24/02/2020:​Sáng:​1-8 giờ 30: Giao ban ...
 
 
 
  
Phân loại
  
  
  
  
  
Tóm tắt
  
  
  
  
Nội dung
(DỰ THẢO) LỊCH LÀM VIỆC SỞ Y TẾ Tuần lễ từ ngày 30/03/2020 đến ngày 03/04/2020Lịch làm việc(DỰ THẢO) LỊCH LÀM VIỆC SỞ Y TẾ Tuần lễ từ ngày 30/03/2020 đến ngày 03/04/2020/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
(Lịch này thay thư mời họp)
27/03/2020 18:00NoĐã ban hành

(DỰ THẢO) LỊCH LÀM VIỆC SỞ Y TẾ

Tuần lễ từ ngày 30/03/2020 đến ngày 03/04/2020

(Lịch này thay thư mời họp)

(Du thao) Lich So Y te 30.03 den 03.04.2020.pdf


Thứ hai 30/03/2020:
Sáng:
1-7 giờ 30: Làm việc với các cơ sở sản xuất khẩu trang y tế trên địa bàn tỉnh.
 * Thành phần: Ths Hiền-P.NVY, Đại diện Sở Công thương, Đại diện Sở Tài chính, Các cơ sở SX khẩu trang (tập hợp lúc 7 giờ tại Tầng 1-TTHC).
 * Địa điểm: Phòng tiếp khách – TTHC tỉnh.
  
2-8 giờ 30: Trao quyết định bổ nhiệm lãnh đạo Trung tâm Sức khỏe Lao đông Môi trường; Chi cục Dân số Kế hoạch hóa gia đình.
 * Thành phần: Bs Huỳnh Thanh Hà - PGĐ Sở; Bs Hùng- TP.TCCB; Đại diện lãnh đạo: TTYT TP TDM; Chi cục Dân số-KHHGĐ; Lãnh đạo và toàn thể viên chức Trung tâm Sức khỏe Lao đông Môi trường.
 * Địa điểm: Trung tâm Sức khỏe Lao đông Môi trường.
  
3-9 giờ 30: Họp công tác chuẩn bị triển khai thi Vòng 1 kỳ thi nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức hành chính tỉnh BD ngày 4/4/2020.
 * Thành phần: P. TCCB, TTYT Thủ Dầu Một.
 * Địa điểm: Phòng tiếp khách số 4 – Khu A – TTHC tỉnh.
  
4-10 giờ 00: Họp sáp nhập Trung tâm Phòng chống HIV/AIDS vào Trung tâm Kiểm soát bệnh tật.
 * Thành phần: Bs Huỳnh Thanh Hà - PGĐ Sở; Bs Hùng- TP.TCCB; Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật; Lãnh đạo và toàn thể Trung tâm Phòng chống HIV/AIDS.
 * Địa điểm: Trung tâm Phòng chống HIV/AIDS.
  
5-8 giờ 00: Tiếp công dân.
 * Thành phần: Ds Phạm Tiến Phương – Phó Chánh TT.
 * Địa điểm: Phòng Tiếp dân –  TTHC.
  
6-8 giờ 00: Trực Phòng Y tế – Trung tâm Hành chính tỉnh (Cả ngày).
 * Thành phần: Phạm Ngọc Lành - TTYT Tp.Thủ Dầu Một.
 * Địa điểm: Tháp B – Tầng 2 – TTHC tỉnh.
Chiều:
1-14 giờ 00: Họp Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 tỉnh Bình Dương (P.NVY và TT.KSBT chuẩn bị nội dung).
 * Thành phần: BGĐ Sở (Bs Lạc, Bs Hà), Bs Tài, Bs Danh.
 * Địa điểm: Phòng họp A – UBND tỉnh.
  
  
Thứ ba 31/03/2020:
Sáng:
1-8 giờ 00: Dự Hội nghị trực tuyến Chính phủ với các địa phương về tháo gỡ các khó khăn cho sản xuất kinh doanh, giải ngân đầu tư công, bảo đảm an sinh xã hội, trật tự an toàn xã hội ứng phó dịch Covid-19 (01 ngày).
 * Thành phần: Bs Lục Duy Lạc - GĐ Sở.
 * Địa điểm: Phòng họp A - UBND tỉnh.
  
2-8 giờ 00 : Xét duyệt quyết toán thu, chi NSNN năm 2019.
 * Thành phần : CN Cường, Ths Thủy - KHTC.
 * Địa điểm: BV.PHCN tỉnh.
  
3-8 giờ 00: Tiếp công dân.
 * Thành phần: Ths Nguyễn Bình Minh - Phó Chánh VP.
 * Địa điểm: Phòng Tiếp dân – TTHC.
  
4-8 giờ 00: Trực Phòng Y tế – Trung tâm Hành chính tỉnh (Cả ngày).
 * Thành phần: Triệu Phú Cường - BVĐK tỉnh.
 * Địa điểm: Tháp B – Tầng 2 – TTHC tỉnh.
Chiều:
1-14 giờ 00 : Làm việc với BCH CĐCS BVĐK QT Becamex.
 * Thành phần : Thường trực CĐNYT.
 * Địa điểm: BVĐK QT Becamex.
  
Thứ tư 01/04/2020.
Sáng:
  
1-8 giờ 00: Tiếp công dân.
 * Thành phần: CN Ngô Trần Đức Hữu – PTP.TCCB.
 * Địa điểm: Phòng Tiếp dân – TTHC.
  
2-8 giờ 00 : Xét duyệt quyết toán thu, chi NSNN năm 2019.
 * Thành phần : CN Cường, Ths Thủy - KHTC.
 * Địa điểm: Chi cục DS-KHHGĐ.
  
3-8 giờ 00: Trực Phòng Y tế – Trung tâm Hành chính tỉnh (Cả ngày).
 * Thành phần: Nguyễn Thị Mỹ Yến  - Ban BVSKCB tỉnh.
 * Địa điểm: Tháp B – Tầng 2 – TTHC tỉnh.
  
Thứ năm 02/04/2020
  
1-Cán bộ, công chức, viên chức nghỉ Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương (theo Thông báo số 50/TB-UBND ngày 25/3/2020 của UBND tỉnh).
  
  
  
Thứ sáu 03/04/2020
Sáng:
1-7 giờ 30: Dự trực tuyến Hội nghị BCH Đảng bộ tỉnh lần thứ 37-Khóa X.
 * Thành phần: Bs Lục Duy Lạc – TUV, GĐ Sở.
 * Địa điểm: Theo CV số 2876-CV/TU ngày 27/3/2020 của Tỉnh ủy.
  
2-8 giờ 00 : Xét duyệt quyết toán thu, chi NSNN năm 2019.
 * Thành phần : CN Cường, Ths Thủy - KHTC.
 * Địa điểm: Chi cục DS-KHHGĐ.
  
3-8 giờ 00: Tiếp công dân.
 * Thành phần: Ds Phạm Tiến Phương – Phó Chánh TT.
 * Địa điểm: Phòng Tiếp dân – TTHC.
                                                    
4-8 giờ 00: Trực Phòng Y tế – Trung tâm Hành chính tỉnh (Cả ngày).
 * Thành phần: Nguyễn Hữu Tuấn - BVĐK tỉnh.
 * Địa điểm: Tháp B – Tầng 2 – TTHC tỉnh.

 

Nơi nhận:

- Văn phòng UBND tỉnh;

- Ban QLTN - TTHC tỉnh;

- BGĐ Sở, TT.ĐU, CĐN;​

- Các Phòng CN Sở;

- Các Đơn vị trực thuộc (Website SYT);

- Lưu VT, VP (M).

GIÁM ĐỐC

 

BỔ SUNG LỊCH LÀM VIỆC SỞ Y TẾ Tuần lễ từ ngày 23/03/2020 đến ngày 27/03/2020Lịch làm việcBỔ SUNG LỊCH LÀM VIỆC SỞ Y TẾ Tuần lễ từ ngày 23/03/2020 đến ngày 27/03/2020/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
(Lịch này thay thư mời họp)
24/03/2020 10:00NoĐã ban hành

​BỔ SUNG LỊCH LÀM VIỆC SỞ Y TẾ

Tuần lễ từ ngày 23/03/2020 đến ngày 27/03/2020

(Lịch này thay thư mời họp)

Bo sung Lich So Y te 23.03 den 27.03.2020.signed.pdf


Thứ sáu 27/03/2020:
Sáng:
  
1-8 giờ 00: Hội nghị Tổng kết hoạt động Dự án VAAC-US.CDC năm 2019 và triển khai hoạt động dự án EPIC năm 2020.
 * Thành phần: BGĐ Sở (Bs Lạc hoặc Bs Hà),  P.NVY, và theo Giấy mời số 09/BQLTDA-GM ngày 24/3/2020 của BQL Tiểu dự án EPIC.
 * Địa điểm: Khách sạn BCONS, 50 Bạch Đằng, P. Phú Cường, TP.TDM.

 

Nơi nhận:

- BGĐ Sở;

- Các Phòng CN Sở;

- Các Đơn vị trực thuộc (Website SYT);

- Lưu VT, VP (M).

TL.GIÁM ĐỐC

KT.CHÁNH VĂN PHÒNG

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG

 

(Đã ký)

 

Nguyễn Bình Minh

LỊCH LÀM VIỆC SỞ Y TẾ Tuần lễ từ ngày 23/03/2020 đến ngày 27/03/2020Lịch làm việcLỊCH LÀM VIỆC SỞ Y TẾ Tuần lễ từ ngày 23/03/2020 đến ngày 27/03/2020/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
(Lịch này thay thư mời họp)
20/03/2020 17:00NoĐã ban hành

LỊCH LÀM VIỆC SỞ Y TẾ

Tuần lễ từ ngày 23/03/2020 đến ngày 27/03/2020

(Lịch này thay thư mời họp)

Lich So Y te 23.03 den 27.03.2020.signed.pdf


Thứ hai 23/03/2020:
Sáng:
1-9 giờ 00: Họp giải quyết đơn khiếu nại của viên chức TTYT Thuận An.
 * Thành phần: P. TCCB, Thanh tra Sở Y tế, Lãnh đạo TTYT Thuận An, viên chức Nguyễn Thị Thanh Uyên - do TTYT mời).
 * Địa điểm: Phòng Tiếp khách số 3 - Tháp A, Tầng 1 - TTHC tỉnh.
  
2-7 giờ 30: Tham dự lớp bồi dưỡng QLNN ngạch chuyên viên chính (Từ ngày 23/03 đến 27/03).
 * Thành phần: Bs Thuận - PGĐ Sở, Ds Phương - Phó Chánh TT.
 * Địa điểm: Trường Chính trị tỉnh.
  
3-8 giờ 00: Tiếp công dân.
 * Thành phần: CN Lê Thanh Hải - Thanh tra viên.
 * Địa điểm: Phòng Tiếp dân –  Sở Y tế.
  
4-8 giờ 00: Trực Phòng Y tế – Trung tâm Hành chính tỉnh (Cả ngày).
 * Thành phần: Võ Hồng Thắm - TTYT Tp.Thủ Dầu Một.
 * Địa điểm: Tháp B – Tầng 2 – TTHC tỉnh.
Chiều:
1-14 giờ 00: Họp thông qua báo cáo của Đoàn Thanh tra tỉnh.
 * Thành phần: Bs Tài - PTP.NVY.
 * Địa điểm: BHXH tỉnh.
  
Thứ ba 24/03/2020:
Sáng:
1-8 giờ 00: Họp Phiên họp UBND tỉnh thường kỳ tháng 3/2020 mở rộng.
 * Thành phần: Bs Lục Duy Lạc - GĐ Sở.
 * Địa điểm: Phòng họp A - UBND tỉnh.
  
2-8 giờ 30: Họp về việc sáp nhập Trung tâm Phòng chống HIV/AIDS vào Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Bình Dương.
 * Thành phần : Bs Huỳnh Thanh Hà - PGĐ Sở, Phòng TCCB Sở Y tế, BS Danh - Giám đốc TTKSBT; Toàn thể công chức viên chức, Trung tâm PC HIV/AIDS.
 * Địa điểm: Trung tâm PC HIV/AIDS.
  
3-8 giờ 30: Họp thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu mua thuốc theo tên Genneric đợt 2.
 * Thành phần : Bs Huỳnh Thanh Hà - PGĐ Sở, Tổ thẩm định, đơn vị mua thuốc tập trung (theo GM số 20/GM-SYT ngày 19/3/2020).
 * Địa điểm: Hội trường Sở Y tế.
  
4-8 giờ 00: Thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về sản xuất, kinh doanh mỹ phẩm và hóa chất, chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn dùng trong lĩnh vực gia dụng và y tế năm 2020 (từ ngày 24/3 - 26/3).
 * Thành phần : Thanh tra, NVY, NVD, Cục QLTT.
 * Địa điểm: Dĩ An, Thuận An, Tân Uyên.
 Xe : TT.SKLĐMT.
  
5-8 giờ 00 : Xét duyệt quyết toán thu, chi NSNN năm 2019.
 * Thành phần : CN Cường, ThS Thủy - KHTC.
 * Địa điểm: BV.YHCT tỉnh.
  
6-8 giờ 00: Tiếp công dân.
 * Thành phần: Ths Nguyễn Bình Minh - Phó Chánh VP.
 * Địa điểm: Phòng Tiếp dân – Sở Y tế.
  
7-8 giờ 00: Trực Phòng Y tế – Trung tâm Hành chính tỉnh (Cả ngày).
 * Thành phần: Lương Tuyết Nghĩa - BVĐK tỉnh.
 * Địa điểm: Tháp B – Tầng 2 – TTHC tỉnh.
Chiều:
1-14 giờ 00 : Họp Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch COVID-19 tỉnh BD.
 * Thành phần : BGĐ Sở (Bs Lạc, Bs Hà), Bs Tài, CDC, Ths Phúc (Trung tâm KSBT, P.NVY chuẩn bị nội dung).
 * Địa điểm: Phòng họp A - UBND tỉnh.
  
Thứ tư 25/03/2020.
Sáng:
  
1-8 giờ 00: Dự Hội nghị trực tuyến đánh giá tình hình kinh tế - xã hội, an ninh trật tự của tỉnh trong thời gian diễn ra dịch bệnh Covid - 2019.
 * Thành phần: Bs Lục Duy Lạc - GĐ Sở.
 * Địa điểm: Hội trường B - Tỉnh ủy.
  
2-7 giờ 30: Thẩm định cấp GPHĐ các cơ sở hành nghề Y tư nhân.
 * Thành phần: P.NVY, PYT Thuận An, Bến Cát.
 * Địa điểm: Thuận An, Bến Cát.
 Xe: BV.YHCT.
  
3-8 giờ 00: Thẩm định cơ sở bán lẻ thuốc đông y, thuốc từ dược liệu.
 * Thành phần: P.NVD, PYT TDM.
 * Địa điểm: Thủ Dầu Một.
 Xe: TTKN.
  
  
4-8 giờ 00: Tiếp công dân.
 * Thành phần: Bs Từ Tấn Thứ - Chánh VP.
 * Địa điểm: Phòng Tiếp dân – Sở Y tế.
  
5-8 giờ 00 : Xét duyệt quyết toán thu, chi NSNN năm 2019.
 * Thành phần : CN Cường, ThS Thủy - KHTC.
 * Địa điểm: BVĐK tỉnh.
  
6-8 giờ 00: Trực Phòng Y tế – Trung tâm Hành chính tỉnh (Cả ngày).
 * Thành phần: Hồ Văn Bình - Ban BVSKCB tỉnh.
 * Địa điểm: Tháp B – Tầng 2 – TTHC tỉnh.
  
Thứ năm 26/03/2020
Sáng:
  
1-8 giờ 00 : Xét duyệt quyết toán thu, chi NSNN năm 2019.
 * Thành phần : CN Cường, ThS Thủy - KHTC.
 * Địa điểm: BVĐK tỉnh.
  
2-8 giờ 00: Tiếp công dân.
 * Thành phần: CN Ngô Trần Đức Hữu - PTP.TCCB.
 * Địa điểm: Phòng Tiếp dân – Sở Y tế.


3-8 giờ 00: Trực Phòng Y tế – Trung tâm Hành chính tỉnh (Cả ngày).
 * Thành phần : Nguyễn Thảo Như  - BVĐK tỉnh.
 * Địa điểm: Tháp B – Tầng 2 – TTHC tỉnh.
Chiều:
1-13 giờ 30 : Họp Hội đồng cấp CCHN đợt 3/2020.
 * Thành phần : Theo QĐ 721/QĐ-SYT ngày 14/3/2018.
 * Địa điểm: Hội trường A - Sở Y tế.
  
Thứ sáu 27/03/2020
Sáng:
1-8 giờ 00: Họp tiếp nhận bản đồ số các cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh.
 * Thành phần: Đại diện LĐ Sở, Các phòng CN : KHTC, VP, NVY, NVD; Cty Medcom - Đối tác của Cục CNTT - Bộ Y tế.
 * Địa điểm: Phòng họp 1 - Tấng 1 - Tháp A - TTHC tỉnh.
  
2-8 giờ 00: Thẩm định thực hành tốt nhà thuốc.
 * Thành phần: P.NVD, PYT Bến Cát.
 * Địa điểm: Bến Cát.
 Xe: TTKN.
  
3-8 giờ 00: Tiếp công dân.
 * Thành phần: CN Lê Thanh Hải - Thanh tra viên.
 * Địa điểm: Phòng Tiếp dân –  Sở Y tế.
                                                
4-8 giờ 00: Trực Phòng Y tế – Trung tâm Hành chính tỉnh (Cả ngày).
 * Thành phần: Huỳnh Ngọc Hải - BVĐK tỉnh.
 * Địa điểm: Tháp B – Tầng 2 – TTHC tỉnh.

 

Nơi nhận:

- Văn phòng UBND tỉnh;

- Ban QLTN - TTHC tỉnh;

- BGĐ Sở, TT.ĐU, CĐN;

- Các Phòng CN Sở;

- Các Đơn vị trực thuộc (Website SYT);

- Lưu VT, VP (M).

GIÁM ĐỐC

(Đã ký)

Lục Duy Lạc

 

LỊCH LÀM VIỆC SỞ Y TẾ Tuần lễ từ ngày 16/03/2020 đến ngày 20/03/2020Lịch làm việcLỊCH LÀM VIỆC SỞ Y TẾ Tuần lễ từ ngày 16/03/2020 đến ngày 20/03/2020/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
(Lịch này thay thư mời họp)
13/03/2020 17:00NoĐã ban hành

LỊCH LÀM VIỆC SỞ Y TẾ

Tuần lễ từ ngày 16/03/2020 đến ngày 20/03/2020

(Lịch này thay thư mời họp)

Lich So Y te 16.03 den 20.03.2020.signed.pdf


Thứ hai 16/03/2020:​
Sáng:
1-8 giờ 30: Giao ban BGĐ, TT.ĐU, CĐNYT, Trưởng các phòng CN.
 * Thành phần: BGĐ Sở, TT.ĐU, CĐNYT, Trưởng các phòng CN.
 * Địa điểm: Hội trường A - Sở Y tế.
  
2-9 giờ 00: Họp thống nhất mức chi hỗ trợ tiền ăn cho các đối tượng tại khu cách ly trong thời gian phòng, chống dịch Covid-19.
 * Thành phần: Bs Hà - PGĐ Sở, TT.KSBT, P.KHTC.
 * Địa điểm: Sở Tài chính.
  
3-10 giờ 00: Họp xét nâng lương trước hạn năm 2020.
 * Thành phần: BGĐ Sở, TT.ĐU, Trưởng các phòng.
 * Địa điểm: Hội trường A - Sở Y tế.
  
4-8 giờ 00: Tiếp công dân.
 * Thành phần: Ds Phạm Tiến Phương - Phó Chánh Thanh tra.
 * Địa điểm: Phòng Tiếp dân –  Sở Y tế.
  
58 giờ 00: Trực Phòng Y tế – Trung tâm Hành chính tỉnh (Cả ngày).
 * Thành phần: Nguyễn Thị Yến Nhi - TTYT Tp.Thủ Dầu Một.
 * Địa điểm: Tháp B – Tầng 2 – TTHC tỉnh.
  
Thứ ba 17/03/2020:
Sáng:
1-8 giờ 00: Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch Covid-19 của tỉnh đi kiểm tra, giám sát công tác phòng chống dịch tại các địa phương (Theo thông báo của Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 của tỉnh).
 

* Thành phần :

Đoàn 1 : Lãnh đạo UBND tỉnh, Sở LĐTB&XH, TT.KSBT tỉnh.

Đoàn 2: Lãnh đạo Sở Y tế (Bs Lạc - GĐ Sở), Công an tỉnh, Sở GĐ&ĐT.

Đoàn 3: Lãnh đạo Sở Y tế (Bs Hà - PGĐ Sở), Sở Công thương, Sở TT.

 

* Địa điểm:

Đoàn 1 : Thị xã Bến Cát (Xe : TT.KSBT tỉnh)

Đoàn 2: Huyện Dầu Tiếng (Xe: Sở Y tế - Đ/c Hậu).

Đoàn 3: Thị xã Tân Uyên (Xe: TT.SKLĐMT).

  
2-8 giờ 00: Giao ban LĐLĐ tỉnh quý I/2020.
 * Thành phần : Bs Hồng - PCT.CĐNYT.
 * Địa điểm: Trung tâm Tư vấn pháp luật công đoàn.
  
3-8 giờ 00: Thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Bình Dương (từ ngày 17/3 - 19/3).
 * Thành phần : Thanh tra, TT.KSBT.
 * Địa điểm: Phú Giáo, Thủ Dầu Một.
 Xe : TT.KSBT.
  
4-8 giờ 00 : Xét duyệt quyết toán thu, chi NSNN năm 2019.
 * Thành phần : CN Cường, ThS Thủy - KHTC.
 * Địa điểm: TT.SKLĐMT
  
5-8 giờ 00: Tiếp công dân.
 * Thành phần: Ths Nguyễn Bình Minh - Phó Chánh VP.
 * Địa điểm: Phòng Tiếp dân – Sở Y tế.
  
6-8 giờ 00: Trực Phòng Y tế – Trung tâm Hành chính tỉnh (Cả ngày).
 * Thành phần: Nguyễn Thành Công - BVĐK tỉnh.
 * Địa điểm: Tháp B – Tầng 2 – TTHC tỉnh.
  
Thứ tư 18/03/2020.
Sáng:
  
1-8 giờ 30: Họp giải quyết đơn xem xét chế độ độc hại theo hiện vật của viên chức Bệnh viện Y học cổ truyền.
 * Thành phần: P.TCCB Sở Y tế, P.KHTC, CĐNYT (Bs Hồng), BV.YHCT (Lãnh đạo, P.TCCB, TCKT, viên chức Nguyễn Công Tứ).
 * Địa điểm: Hội trường A - Sở Y tế.
  
2-8 giờ 00: Thẩm định cơ sở bán lẻ thuốc đông y, thuốc từ dược liệu.
 * Thành phần: P.NVD, PYT Tân Uyên.
 * Địa điểm: Tân Uyên.
 Xe:
  
3-8 giờ 00: Tiếp công dân.
 * Thành phần: Bs Từ Tấn Thứ - Chánh VP.
 * Địa điểm: Phòng Tiếp dân – Sở Y tế.
  
4-8 giờ 00 : Xét duyệt quyết toán thu, chi NSNN năm 2019.
 * Thành phần : CN Cường, ThS Thủy - KHTC.
 * Địa điểm: TT Pháp Y (Sáng) TT.GĐYK (chiều).
  
5-8 giờ 00: Trực Phòng Y tế – Trung tâm Hành chính tỉnh (Cả ngày).
 * Thành phần: Thượng Thị Ngọc Thảo - Ban BVSKCB tỉnh.
 * Địa điểm: Tháp B – Tầng 2 – TTHC tỉnh.
Chiều:
1-14 giờ 00: Họp rà soát, thống nhất đề xuất đăng ký dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 theo yêu cầu Chính phủ và UBND tỉnh.
 * Thành phần: Văn phòng (Bs Thứ, Ths Minh, CN Vân), P. Nghiệp vụ Y (Bs Đạt, Ths Hiền), Nghiệp vụ Dược (Ds Thúy, Ds Năm, Ds Trang).
 * Địa điểm: Hội trường A – Sở Y tế.
  
Thứ năm 19/03/2020
Sáng:
1-8 giờ 00: Họp góp ý dự thảo Đề án Tổ chức bộ máy, nhân sự và cơ chế vận hành BVĐK tỉnh 1500 giường.
 * Thành phần: Bs Cao Thị Bích Thuận - PGĐ Sở, Bs Tùng, Bs Tài, Bs Hùng TCCB, Ds Quốc, CN Cường; Bs Tính - PGĐ BVĐK tỉnh; Đại diện Sở KH&ĐT, Sở Nội vụ (BVĐK tỉnh chuẩn bị nội dung báo cáo).
 * Địa điểm: Hội trường A - Sở Y tế.
  
2-8 giờ 00 : Xét duyệt quyết toán thu, chi NSNN năm 2019.
 * Thành phần : CN Cường, ThS Thủy - KHTC.
 * Địa điểm: TT.Kiểm nghiệm.
  
3-8 giờ 00: Tiếp công dân.
 * Thành phần: CN Ngô Trần Đức Hữu - PTP.TCCB.
 * Địa điểm: Phòng Tiếp dân – Sở Y tế.
  
4-8 giờ 00: Trực Phòng Y tế – Trung tâm Hành chính tỉnh (Cả ngày).
 * Thành phần : Nguyễn Thị Kim Tuyến  - BVĐK tỉnh.
 * Địa điểm: Tháp B – Tầng 2 – TTHC tỉnh.
  
Thứ sáu 20/03/2020
Sáng:
  
1-8 giờ 00: Dự Hội nghị tổng kết công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ, thực hiện nghĩa vụ công an nhân dân năm 2020 và tổng kết công tác GDQP&AN năm 2019, phương hướng, nhiệm vụ năm 2020.
 * Thành phần: Bs Lục Duy Lạc - GĐ Sở, Thành viên HĐNVQS tỉnh phụ trách địa bàn huyện Phú Giáo.
 * Địa điểm: Hội trường UBND huyện Phú Giáo.
  
2-8 giờ 00: Thẩm định thực hành tốt nhà thuốc.
 * Thành phần: P.NVD, PYT Dĩ An.
 * Địa điểm: Dĩ An.
 Xe:
  
3-8 giờ 00: Tiếp công dân.
 * Thành phần: Ds Phạm Tiến Phương – Phó Chánh Thanh tra.
 * Địa điểm: Phòng Tiếp dân –  Sở Y tế.
                                                
4-8 giờ 00: Trực Phòng Y tế – Trung tâm Hành chính tỉnh (Cả ngày).
 * Thành phần: Văn Đoàn Nguyên - BVĐK tỉnh.
 * Địa điểm: Tháp B – Tầng 2 – TTHC tỉnh.

 

Nơi nhận:

- Văn phòng UBND tỉnh;

- Ban QLTN - TTHC tỉnh;

- BGĐ Sở, TT.ĐU, CĐN;

- Các Phòng CN Sở;

- Các Đơn vị trực thuộc (Website SYT);

- Lưu VT, VP (M).

KT.GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

(Đã ký)

Huỳnh Thanh Hà

 

LỊCH LÀM VIỆC SỞ Y TẾ Tuần lễ từ ngày 09/03/2020 đến ngày 13/03/2020Lịch làm việcLỊCH LÀM VIỆC SỞ Y TẾ Tuần lễ từ ngày 09/03/2020 đến ngày 13/03/2020/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
(Lịch này thay thư mời họp)
09/03/2020 11:00NoĐã ban hành

LỊCH LÀM VIỆC SỞ Y TẾ

Tuần lễ từ ngày 09/03/2020 đến ngày 13/03/2020

(Lịch này thay thư mời họp)

Lich So Y te 09.03 den 14.03.2020.signed.pdf


Thứ hai 09/03/2020:​
Sáng:
1-8 giờ 00: Tiếp công dân.
 * Thành phần: Ds Phạm Tiến Phương - Phó Chánh Thanh tra.
 * Địa điểm: Phòng Tiếp dân –  Sở Y tế.
  
2-8 giờ 00: Trực Phòng Y tế – Trung tâm Hành chính tỉnh (Cả ngày).
 * Thành phần: Nguyễn Thị Thy - TTYT Tp.Thủ Dầu Một.
 * Địa điểm: Tháp B – Tầng 2 – TTHC tỉnh.
Chiều:
1-14 giờ 00: Tham dự Kỳ họp thứ 14 (bất thường) Hội đồng nhân dân tỉnh Khóa IX, Nhiệm kỳ 2016-2021.
 * Thành phần: Bs Lục Duy Lạc - GĐ Sở.
 * Địa điểm: Hội trường B – Tỉnh ủy.
  
2-13 giờ 30: Dự Hội nghị giao ban trực tuyến công tác phi chính phủ nước ngoài năm 2020.
 * Thành phần: Bs Từ Tấn Thứ - Chánh VP.
 * Địa điểm: Phòng họp A - UBND tỉnh.
  
Thứ ba 10/03/2020:
Sáng:
  
1-8 giờ 00: Kiểm tra, giám sát công tác phòng chống dịch Covid-19.
 * Thành phần : Bs Huỳnh Thanh Hà - PGĐ Sở, P.NVY, TT.KSBT.
 * Địa điểm: Dĩ An (Sáng), Thuận An (Chiều).
 Xe: TT.SKLĐMT.
  
2-9 giờ 00: Họp xem xét kê khai lại giá thuốc cho Cty TNHH DP Glomed.
 * Thành phần : Bs Huỳnh Thanh Hà - PGĐ Sở, P.NVD, KHTC; và theo Giấy mời.
 * Địa điểm: Hội trường A - Sở Y tế.
  
3-8 giờ 00: Thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Bình Dương (từ ngày 10/3 - 12/3).
 * Thành phần : Thanh tra, TT.KSBT.
 * Địa điểm: Tân Uyên, Bàu Bàng, Dầu Tiếng.
 Xe : TT.KSBT.
  
4-8 giờ 00 : Tham dự lớp bồi dưỡng kiến thức QLNN ngạch chuyên viên chính (từ ngày 10/3 - 13/3).
 * Thành phần : Bs Thuận - PGĐ Sở, Ds Phương - Phó Chánh TT.
 * Địa điểm: Trường Chính trị tỉnh.
  
5-8 giờ 00 : Ôn tập lớp chuyên viên chính (10/3 - 11/3).
 * Thành phần : CN Cường, ThS Chinh - KHTC, ThS Hiếu - TCCB.
 * Địa điểm: Trường Chính trị tỉnh.
  
6-8 giờ 00: Tiếp công dân.
 * Thành phần: Ths Nguyễn Bình Minh - Phó Chánh VP.
 * Địa điểm: Phòng Tiếp dân – Sở Y tế.
  
7-8 giờ 00: Trực Phòng Y tế – Trung tâm Hành chính tỉnh (Cả ngày).
 * Thành phần: Nguyễn Văn Triệu - BVĐK tỉnh.
 * Địa điểm: Tháp B – Tầng 2 – TTHC tỉnh.
  
Thứ tư 11/03/2020.
Sáng:
1-8 giờ 00: Kiểm tra, giám sát công tác phòng chống dịch Covid-19.
 * Thành phần : Bs Huỳnh Thanh Hà - PGĐ Sở, P.NVY, TT.KSBT.
 * Địa điểm: Bàu Bàng.
 Xe : TT.SKLĐMT
  
2-8 giờ 30: Họp thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà thầu mua thuốc cổ truyền cho các cơ sở y tế công lập năm 2020 - 2021.
 * Thành phần: Tổ thẩm định, Đơn vị mua thuốc tập trung, Đại diện BHXH, Đại diện Sở Tài chính.
 * Địa điểm: Hội trường B - Sở Y tế.
  
3-8 giờ 00: Tiếp công dân.
 * Thành phần: Bs Từ Tấn Thứ - Chánh VP.
 * Địa điểm: Phòng Tiếp dân – Sở Y tế.
  
4-8 giờ 00: Trực Phòng Y tế – Trung tâm Hành chính tỉnh (Cả ngày).
 * Thành phần: Nguyễn Thị Mỹ Yến - Ban BVSKCB tỉnh.
 * Địa điểm: Tháp B – Tầng 2 – TTHC tỉnh.
Thứ năm 12/03/2020
Sáng:
1-8 giờ 00: Họp Hội đồng thường kỳ xét duyệt hồ sơ khám GĐYK.
 * Thành phần: Bs Cao Thị Bích Thuận - PGĐ Sở.
 * Địa điểm: Trung tâm GĐYK tỉnh.
  
2-8 giờ 00 : Xét duyệt quyết toán thu, chi NSNN năm 2019.
 * Thành phần : CN Cường, ThS Thủy - KHTC.
 * Địa điểm: TT.CSSKSS.
  
3-8 giờ 00: Tiếp công dân.
 * Thành phần: CN Ngô Trần Đức Hữu - PTP.TCCB.
 * Địa điểm: Phòng Tiếp dân – Sở Y tế.
  
4-8 giờ 00: Trực Phòng Y tế – Trung tâm Hành chính tỉnh (Cả ngày).
 * Thành phần : Trần Đức Giang - BVĐK tỉnh.
 * Địa điểm: Tháp B – Tầng 2 – TTHC tỉnh.
Chiều:
1-14 giờ 00: Họp Ban chỉ đạo Phòng cháy chữa cháy, cứu hộ cứu nạn tỉnh.
 * Thành phần: Bs Huỳnh Thanh Hà - PGĐ Sở.
 * Địa điểm: Hội trường Trung tâm chỉ huy - Công an tỉnh.
Thứ sáu 13/03/2020
Sáng:
  
1-7 giờ 30: Thẩm định cấp giấy phép hoạt động và bổ sung DMKT KCB
 * Thành phần: P.NVY, BVĐK tỉnh, TT.CSSKSS.
 * Địa điểm: Tân Uyên.
 Xe:
  
2-8 giờ 00: Thẩm định thực hành tốt nhà thuốc.
 * Thành phần: P.NVD, PYT Thuận An.
 * Địa điểm: Thuận An.
 Xe:
  
3-8 giờ 00: Tiếp công dân.
 * Thành phần: CN Lê Thanh Hải – Thanh tra viên.
 * Địa điểm: Phòng Tiếp dân –  Sở Y tế.
                                                
4-8 giờ 00: Trực Phòng Y tế – Trung tâm Hành chính tỉnh (Cả ngày).
 * Thành phần: Trần Văn Vinh - BVĐK tỉnh.
 * Địa điểm: Tháp B – Tầng 2 – TTHC tỉnh.

 

Nơi nhận:

- Văn phòng UBND tỉnh;

- Ban QLTN - TTHC tỉnh;

- BGĐ Sở, TT.ĐU, CĐN;

- Các Phòng CN Sở;

- Các Đơn vị trực thuộc (Website SYT);

- Lưu VT, VP (M).

GIÁM ĐỐC

(Đã ký)

Lục Duy Lạc

 

LỊCH LÀM VIỆC SỞ Y TẾ Tuần lễ từ ngày 02/03/2020 đến ngày 08/03/2020Lịch làm việcLỊCH LÀM VIỆC SỞ Y TẾ Tuần lễ từ ngày 02/03/2020 đến ngày 08/03/2020/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
28/02/2020 17:00NoĐã ban hành

LỊCH LÀM VIỆC SỞ Y TẾ

Tuần lễ từ ngày 02/03/2020 đến ngày 08/03/2020

(Lịch này thay thư mời họp)

Lich So Y te 02.03 den 08.03.2020.signed.pdf


Thứ hai 02/03/2020:​
Sáng:
1-9 giờ 00: Sinh hoạt Chi bộ tháng 2-3 và Hội nghị trù bị Đại hội Chi bộ cơ quan Văn phòng sở nhiệm kỳ 2020 - 2022.
 * Thành phần: Toàn thể Đảng viên Chi bộ cơ quan VPS.
 * Địa điểm: Hội trường B - Sở Y tế.
  
2-8 giờ 00: Tiếp công dân.
 * Thành phần: Ds Phạm Tiến Phương - Phó Chánh Thanh tra.
 * Địa điểm: Phòng Tiếp dân –  Sở Y tế.
  
3-8 giờ 00: Trực Phòng Y tế – Trung tâm Hành chính tỉnh (Cả ngày).
 * Thành phần: Võ Văn Hải - TTYT Tp.Thủ Dầu Một.
 * Địa điểm: Tháp B – Tầng 2 – TTHC tỉnh.
Chiều:
1-14 giờ 00: Họp xét kê khai lại giá thuốc công ty Cổ phần Dược phẩm OPC Chi nhánh Bình Dương.
 * Thành phần: Tổ chuyên gia theo QĐ 193/QĐ-UBND của UBND tỉnh.
 * Địa điểm: Hội trường A –  Sở Y tế.
  
Thứ ba 03/03/2020:
Sáng:
1-8 giờ 00: Họp Tổ thẩm định kế hoạch đấu thầu VTYT của BVĐK tỉnh.
 * Thành phần : Bs Huỳnh Thanh Hà - PGĐ Sở, P.NVD, KHTC; Đại diện BGĐ BVĐK tỉnh, P.VTYT.
 * Địa điểm: Hội trường A - Sở Y tế.
  
2-8 giờ 00: Thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về an toàn thực phẩm đối với nước uống đóng chai, đóng bình, nước đá trên địa bàn tỉnh năm 2020.
 * Thành phần : Thanh tra, Chi cục ATVSTP.
 * Địa điểm: Tân Uyên, Thuận An.
 Xe :
  
3-8 giờ 00 : Xét duyệt quyết toán thu, chi NSNN năm 2019.
 * Thành phần : CN Cường, ThS Thủy - KHTC.
 * Địa điểm: TT.PC HIV/AIDS.
  
4-8 giờ 00: Tiếp công dân.
 * Thành phần: Ths Nguyễn Bình Minh - Phó Chánh VP.
 * Địa điểm: Phòng Tiếp dân – Sở Y tế.
  
5-8 giờ 00: Trực Phòng Y tế – Trung tâm Hành chính tỉnh (Cả ngày).
 * Thành phần: Trần Hoàng Trọng Nghĩa - BVĐK tỉnh.
 * Địa điểm: Tháp B – Tầng 2 – TTHC tỉnh.
  
Chiều:
1-14 giờ 00: Họp Hội đồng cấp chứng chỉ hành nghề đợt 2/2020.
 * Thành phần : Theo QĐ số 271/QĐ-SYT ngày 14/3/2018.
 * Địa điểm: Hội trường A - Sở Y tế
  
Thứ tư 04/03/2020.
Sáng:
1-8 giờ 00: Đại hội Chi bộ cơ quan Văn phòng Sở lần thứ X, nhiệm kỳ 2020-2022. (Trang phục: Nam sơ mi trắng - cà vạt, Nữ Áo dài).
 * Thành phần: Toàn thể Đảng viên Chi bộ cơ quan VPS.
 * Địa điểm: Hội trường B - Sở Y tế.
  
2-8 giờ 00: Tiếp công dân.
 * Thành phần: Bs Từ Tấn Thứ - Chánh VP.
 * Địa điểm: Phòng Tiếp dân – Sở Y tế.
  
3-8 giờ 00: Trực Phòng Y tế – Trung tâm Hành chính tỉnh (Cả ngày).
 * Thành phần: Hồ Văn Bình - Ban BVSKCB tỉnh.
 * Địa điểm: Tháp B – Tầng 2 – TTHC tỉnh.
  
Thứ năm 05/03/2020
Sáng:
1-8 giờ 00: Dự Hội nghị Tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị 32-CT/TW của Ban Bí thư, 05 năm thực hiện Luật Hòa giải cơ sở, tổng kết công tác phổ biến giáo dục pháp luật năm 2019, triển khai KH năm 2020.
 * Thành phần: Bs Huỳnh Thanh Hà - PGĐ Sở.
 * Địa điểm: Hội trường Nhà thiếu nhi tỉnh - 591 Đại lộ Bình Dương.
  
2-8 giờ 00: Thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt năm 2020.
 * Thành phần : Thanh tra, TT.KSBT.
 * Địa điểm: Thủ Dầu Một.
 Xe : Cá nhân.
  
3-8 giờ 00 : Xét duyệt quyết toán thu, chi NSNN năm 2019.
 * Thành phần : CN Cường, ThS Thủy - KHTC.
 * Địa điểm: Chi cục ATVSTP.
  
4-8 giờ 00: Tiếp công dân.
 * Thành phần: CN Ngô Trần Đức Hữu - PTP.TCCB.
 * Địa điểm: Phòng Tiếp dân – Sở Y tế.
  
5-8 giờ 00: Trực Phòng Y tế – Trung tâm Hành chính tỉnh (Cả ngày).
 * Thành phần : Trần Thị Huệ - BVĐK tỉnh.
 * Địa điểm: Tháp B – Tầng 2 – TTHC tỉnh.
Thứ sáu 06/03/2020
Sáng:
1-7 giờ 30: Hội nghị cán bộ chủ chốt của tỉnh và Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ 36, khóa X.
 * Thành phần: Bs Lục Duy Lạc - TUV, GĐ Sở.
 * Địa điểm: Hội trường B - Tỉnh ủy.
  
2-8 giờ 00: Hội nghị CBCC cơ quan Văn phòng Sở năm 2020. (Trang phục: Nam sơ mi trắng - cà vạt, Nữ Áo dài).
 * Thành phần: Bs Huỳnh Thanh Hà - PGĐ Sở, TT.ĐU, CĐN (khách mời) và Toàn thể CBCC cơ quan VPS.
 * Địa điểm: Hội trường B - Sở Y tế.
  
38 giờ 00: Tiếp công dân.
 * Thành phần: Ds Phạm Tiến Phương – Phó Chánh thanh tra.
 * Địa điểm: Phòng Tiếp dân –  Sở Y tế.
                                                
4-8 giờ 00: Trực Phòng Y tế – Trung tâm Hành chính tỉnh (Cả ngày).
 * Thành phần: Phạm Hồng Nguyễn Dĩ - BVĐK tỉnh.
 * Địa điểm: Tháp B – Tầng 2 – TTHC tỉnh.
Chiều:
  
1-14 giờ 00: Giải quyết đơn phản ánh.
 * Thành phần: Thanh tra sở.
 * Địa điểm: Thủ Dầu Một.
Thứ bảy 07/03/2020
Sáng:
1-8 giờ 00: Thẩm định điều kiện sản xuất Mỹ phẩm Cty CP DP Boston VN
 * Thành phần: P.NVD, TTKN.
 * Địa điểm: Thuận An.
Chủ nhật 08/03/2020
Sáng:
1-8 giờ 00: Thẩm định điều kiện sản xuất Mỹ phẩm Cty CP DP Enlic
 * Thành phần: P.NVD, TTKN.
 * Địa điểm: Bến Cát.

 

Nơi nhận:

- Văn phòng UBND tỉnh;

- Ban QLTN - TTHC tỉnh;

- BGĐ Sở, TT.ĐU, CĐN;

- Các Phòng CN Sở;

- Các Đơn vị trực thuộc (Website SYT);

- Lưu VT, VP (M).

KT.GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

(Đã ký)

Huỳnh Thanh Hà

 

LỊCH LÀM VIỆC SỞ Y TẾ Tuần lễ từ ngày 24/02/2020 đến ngày 28/02/2020Lịch làm việcLỊCH LÀM VIỆC SỞ Y TẾ Tuần lễ từ ngày 24/02/2020 đến ngày 28/02/2020/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
24/02/2020 15:00NoĐã ban hành

LỊCH LÀM VIỆC SỞ Y TẾ

Tuần lễ từ ngày 24/02/2020 đến ngày 28/02/2020

(Lịch này thay thư mời họp)

Lich So Y te 24.02 den 28.02.2020.signed.pdf


Thứ hai 24/02/2020:
Sáng:
1-8 giờ 30: Giao ban BGĐ, TT.ĐU, CĐN, Trưởng, Phó các phòng CN.
 ​* Thành phần: BGĐ, TT.ĐU, CĐN, Trưởng, Phó các phòng CN.
 * Địa điểm: Hội trường B - Sở Y tế.
  
2-8 giờ 30: Giải quyết đơn phản ánh, khiếu nại (24 &25/02).
 * Thành phần: Thanh tra.
 * Địa điểm: Hội trường Sở Y tế.
  
3-8 giờ 00: Tiếp công dân.
 * Thành phần: Ds Phạm Tiến Phương - Phó Chánh Thanh tra.
 * Địa điểm: Phòng Tiếp dân –  Sở Y tế.
  
4-8 giờ 00: Trực Phòng Y tế – Trung tâm Hành chính tỉnh (Cả ngày).
 * Thành phần: Phạm Ngọc Lành - TTYT Tp.Thủ Dầu Một.
 * Địa điểm: Tháp B – Tầng 2 – TTHC tỉnh.
  
Thứ ba 25/02/2020:
Sáng:
1-8 giờ 00: Hội nghị trực tuyến "Triển khai công tác Y tế năm 2020 và phòng chống dịch COVID-19" do Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam chủ trì.
 * Thành phần : Theo Giấy mời của UBND tỉnh.
 

* Địa điểm: Tuyến tỉnh: Họp tại Chi nhánh Viettel tỉnh Bình Dương.

Tuyến huyện: Họp tại điểm cầu huyện/thị/thành phố.

  
2-8 giờ 00: Họp triển khai dự án thuộc chương trình PC HIV/AIDS.
 * Thành phần : Bs Lục Duy Lạc - GĐ Sở.
 * Địa điểm: TT. PC HIV/AIDS.
  
3-8 giờ 00: Thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về an toàn thực phẩm đối với nước uống đóng chai, đóng bình, nước đá trên địa bàn tỉnh năm 2020 (Từ ngày 25/02 - 26/02).
 * Thành phần : Thanh tra, Chi cục ATVSTP.
 * Địa điểm: Bến Cát, Dầu Tiếng.
 Xe : Cá nhân.
  
4-8 giờ 00 : Tham gia Đoàn Giám sát của HĐND tỉnh về thực hiện chính sách pháp luật an sinh xã hội (25 &26/02).
 * Thành phần : Bs Tùng - TP. KHTC.
 * Địa điểm: Bến Cát.
  
5-8 giờ 00: Tiếp công dân.
 * Thành phần: Ths Nguyễn Bình Minh - Phó Chánh VP.
 * Địa điểm: Phòng Tiếp dân – Sở Y tế.
  
6-8 giờ 00: Trực Phòng Y tế – Trung tâm Hành chính tỉnh (Cả ngày).
 * Thành phần: Nguyễn Văn Triệu - BVĐK tỉnh.
 * Địa điểm: Tháp B – Tầng 2 – TTHC tỉnh.
  
Chiều:
1-14 giờ 00: Lãnh đạo UBND tỉnh, Ban Tuyên giáo, Ban VHXH-HĐND tỉnh, Phóng viên báo, đài thăm Sở Y tế nhân kỷ niệm Ngày Thầy thuốc Việt Nam 27/2.
 * Thành phần : BGĐ Sở, TT.ĐU, CĐNYT, Trưởng các Phòng CN.
 * Địa điểm: Hội trường B - Sở Y tế
  
2-Lãnh đạo UBND tỉnh, Ban Tuyên giáo, Ban VHXH-HĐND tỉnh, Lãnh đạo Sở Y tế, phóng viên báo, đài đi thăm các đơn vị y tế nhân kỷ niệm Ngày Thầy thuốc Việt Nam 27/2.
 * Thành phần : Bs Cao Thị Bích Thuận - PGĐ Sở, P.KHTC, VP.
 * Địa điểm: Ban BVSKCB tỉnh, BVĐK tỉnh, BV.PHCN tỉnh, BV.YHCT tỉnh, PKĐK Medic, BVĐK Mỹ Phước.
 Xe: Đ/c Hậu
  
Thứ tư 26/02/2020.
Sáng:
1-8 giờ 00: Dự Phiên họp UBND tỉnh thường kỳ tháng 2/2020 (Điều chỉnh theo lịch của UBND tỉnh).                       
 * Thành phần: Bs Lục Duy Lạc - GĐ Sở.
 * Địa điểm: Phòng họp A - UBND tỉnh.
  
2-8 giờ 00: Thẩm định cơ sở bán lẻ thuốc từ dược liệu, thuốc cổ truyền.
 * Thành phần: P.NVD, PYT Thuận An.
 * Địa điểm: Thuận An.
 Xe :
  
3-8 giờ 00: Tiếp công dân.
 * Thành phần: Bs Từ Tấn Thứ - Chánh VP.
 * Địa điểm: Phòng Tiếp dân – Sở Y tế.
  
4-8 giờ 00: Trực Phòng Y tế – Trung tâm Hành chính tỉnh (Cả ngày).
 * Thành phần: Thượng Thị Ngọc Thảo- Ban BVSKCB tỉnh.
 * Địa điểm: Tháp B – Tầng 2 – TTHC tỉnh.
  
  
  
Chiều:
1-14 giờ 00: Họp Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn tỉnh (TT.KSBT và P.NVY chuẩn bị nội dung).
 * Thành phần: Ban Chỉ đạo theo QĐ 283/QĐ-UBND ngày 3/2/2020 và Trưởng ban chỉ đạo tại các huyện, thị thành phố (theo lịch UBND tỉnh).
 * Địa điểm: Phòng họp A  - UBND tỉnh.
  
2-14 giờ 00: Tổng kết phong trào thi đua quyết thắng năm 2019 và ký giao ước thi đua năm 2020 - Cụm thi đua III Ban CHQS sở ngành.
 * Thành phần: Bs Huỳnh Thanh Hà - PGĐ Sở, Bs Tài, Bs Tùng, Ths Hiếu (chuẩn bị nội dung).
 * Địa điểm: Trung tâm Sáng kiến cộng đồng và hỗ trợ khởi nghiệp (28 Huỳnh Văn Nghệ, P.Phú Lợi, TP.Thủ Dầu Một).
  
3-14 giờ 00: Dự Tọa đàm Ngày Thầy thuốc VN 27/2 - TT.CSSKSS.
 * Thành phần: Bs Cao Thị Bích Thuận - PGĐ Sở.
 * Địa điểm: TT.CSSKSS.
  
Thứ năm 27/02/2020
Sáng:
1-8 giờ 00: Làm việc với UBND huyện Bàu Bàng về nhân sự Phòng Y tế.
 * Thành phần: Bs Huỳnh Thanh Hà - PGĐ Sở, P.TCCB.
 * Địa điểm: Hội trường A - Sở Y tế.
  
2-8 giờ 00: Họp Hội đồng thường kỳ xét duyệt hồ sơ khám GĐYK.
 * Thành phần: Bs Cao Thị Bích Thuận - PGĐ Sở.
 * Địa điểm: Trung tâm Giám định Y khoa.
  
3-8 giờ 00: Tiếp công dân.
 * Thành phần: CN Ngô Trần Đức Hữu - PTP.TCCB.
 * Địa điểm: Phòng Tiếp dân – Sở Y tế.
  
4-8 giờ 00: Trực Phòng Y tế – Trung tâm Hành chính tỉnh (Cả ngày).
 * Thành phần : Đoàn Quốc Ái - BVĐK tỉnh.
 * Địa điểm: Tháp B – Tầng 2 – TTHC tỉnh.
  
Thứ sáu 28/02/2020
Sáng:
1-7 giờ 30: Dự Lễ khai mạc đua xe đạp nữ quốc tế Bình Dương lần thứ X.
 * Thành phần: Bs Huỳnh Thanh Hà - PGĐ Sở, Ths Hiền.
 * Địa điểm: Trung tâm Hội nghị - Triển lãm tỉnh.
  
2-8 giờ 00: Đại Hội Chi bộ TT. Kiểm nghiệm nhiệm kỳ 2020-2022.
 * Thành phần: Bs Nguyễn Tấn Hùng - PBT Đảng ủy, Chánh TT.
 * Địa điểm: TT. Kiểm nghiệm.
  
3-8 giờ 00: Thẩm định cấp bổ sung DMKT khám chữa bệnh.
 * Thành phần: Bs Cao Thị Bích Thuận - PGĐ Sở, P.NVY, BVĐK tỉnh.
 * Địa điểm: BVĐK Vạn Phúc 2.
 Xe :
  
4-8 giờ 00: Thẩm định cơ sở bán lẻ thuốc từ dược liệu, thuốc cổ truyền.
 * Thành phần: P.NVD, PYT Dĩ An.
 * Địa điểm: Dĩ An.
 Xe :
  
5-8 giờ 00: Tiếp công dân.
 * Thành phần: Ds Phạm Tiến Phương – Phó Chánh thanh tra.
 * Địa điểm: Phòng Tiếp dân –  Sở Y tế.
                                                
6-8 giờ 00: Trực Phòng Y tế – Trung tâm Hành chính tỉnh (Cả ngày).
 * Thành phần: Nguyễn Văn Côn - BVĐK tỉnh.
 * Địa điểm: Tháp B – Tầng 2 – TTHC tỉnh.
Chiều:
  
1-14 giờ 00: Đại Hội Chi bộ Chi cục ATVSTP nhiệm kỳ 2020-2022.
 * Thành phần: Bs Nguyễn Tấn Hùng - PBT Đảng ủy, Chánh TT.
 * Địa điểm: Chi cục ATVSTP.

 

Nơi nhận:

- Văn phòng UBND tỉnh;

- Ban QLTN - TTHC tỉnh;

- BGĐ Sở, TT.ĐU, CĐN;

- Các Phòng CN Sở;

- Các Đơn vị trực thuộc (Website SYT);

- Lưu VT, VP (M).

GIÁM ĐỐC

(Đã ký)

Lục Duy Lạc

 

 

LỊCH LÀM VIỆC SỞ Y TẾ Tuần lễ từ ngày 17/02/2020 đến ngày 21/02/2020Lịch làm việcLỊCH LÀM VIỆC SỞ Y TẾ Tuần lễ từ ngày 17/02/2020 đến ngày 21/02/2020/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
(Lịch này thay thư mời họp)
17/02/2020 10:00NoĐã ban hành

LỊCH LÀM VIỆC SỞ Y TẾ

Tuần lễ từ ngày 17/02/2020 đến ngày 21/02/2020

(Lịch này thay thư mời họp)

Lich So Y te 17.02 den 21.02.2020.signed.pdf


Thứ hai 17/02/2020:
Sáng:​
1-8 giờ 30: Họp Hội đồng thi đua khen thưởng Ngành Y tế.
 * Thành phần: Theo Quyết định số 78/QĐ-SYT ngày 31/01/2020.
 * Địa điểm: Hội trường A - Sở Y tế.
  
2-9 giờ 30: Họp Hội đồng kỷ luật viên chức.
 * Thành phần: Theo Quyết định số 160/QĐ-SYT ngày 12/02/2020.
 * Địa điểm: Hội trường A - Sở Y tế.
  
3-8 giờ 30: Dự cùng Thanh tra tỉnh tiếp, làm việc với Đoàn giám sát của Thanh tra Chính phủ.
 * Thành phần: Ds Phương - Phó Chánh Ttra.
  
4-8 giờ 00: Tiếp công dân.
 * Thành phần: Bs Lục Duy Lạc - GĐ Sở, Bs Hùng - Chánh Thanh tra.
 * Địa điểm: Phòng Tiếp dân –  Sở Y tế.
  
5-8 giờ 00: Trực Phòng Y tế – Trung tâm Hành chính tỉnh (Cả ngày).
 * Thành phần: Nguyễn Thị Thy - TTYT Tp.Thủ Dầu Một
 * Địa điểm: Tháp B – Tầng 2 – TTHC tỉnh.
Chiều:
  
1-13 giờ 00: Làm việc với Đoàn Thanh tra Chính phủ theo Quyết định số 546/QĐ-TTCP ngày 02/08/2019.
 * Thành phần: Lãnh đạo Sở, Thanh tra, P.KHTC, P.NVY, P.NVD.
 * Địa điểm: Hội trường A –  Sở Y tế.
  
Thứ ba 18/02/2020:
Sáng:
1-8 giờ 00: Thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về an toàn thực phẩm đối với nước uống đóng chai, đóng bình, nước đá trên địa bàn tỉnh năm 2020 (Từ ngày 18/02 - 20/02).
 * Thành phần : Thanh tra, Chi cục ATVSTP.
 * Địa điểm: TP. Dĩ An, Thuận An, Thủ Dầu Một.
 Xe : Cá nhân.
  
2-8 giờ 00 : Tham gia Đoàn Thanh tra do Thanh tra tỉnh chủ trì (18-21/2).
 * Thành phần : Ds Phương - Phó Chánh TT.
 * Địa điểm: BV.YHCT tỉnh.
  
3-7 giờ 00 : Tham gia hỗ trợ kỹ thuật cải tiến chất lượng phòng xét nghiệm tuyến huyện.
 * Thành phần : Bs Tâm - P.NVY, BVĐK tỉnh, TT.CSSKSS, TT.PC HIV
 * Địa điểm: Thuận An, Dĩ An, Tân Uyên, Dầu Tiếng.
 * Đơn vị hỗ trợ xe : Thuận An, Dĩ An, Tân Uyên.
  
4-8 giờ 00: Tiếp công dân.
 * Thành phần: Ths Nguyễn Bình Minh - Phó Chánh VP.
 * Địa điểm: Phòng Tiếp dân – Sở Y tế.
  
5-8 giờ 00: Trực Phòng Y tế – Trung tâm Hành chính tỉnh (Cả ngày).
 * Thành phần: Phạm Triệu Anh - BVĐK tỉnh.
 * Địa điểm: Tháp B – Tầng 2 – TTHC tỉnh.
Chiều:
1-13 giờ 30: Đại Hội Chi bộ TT. Giám định Y Khoa nhiệm kỳ 2020-2022.
 * Thành phần: Bs Huỳnh Thanh Hà - Thường vụ Đ/U, PGĐ Sở.
 * Địa điểm: Trung tâm Giám định Y khoa.
  
2-14 giờ 00: Họp Hội đồng đánh giá, nghiệm thu đề tài KHCN.
 * Thành phần: Bs Cao Thị Bích Thuận - PGĐ Sở.
 * Địa điểm: Trung tâm Sáng kiến cộng đồng và Hỗ trợ khởi nghiệp (28 Huỳnh Văn Nghệ, P. Phú Lợi, Thủ Dầu Một).
  
3-14 giờ 30: Họp Ban Thường vụ Công đoàn Ngành Y tế.
 * Thành phần: BTV.CĐNYT, Đ/c Giang - UV.BCH.
 * Địa điểm: Trung tâm KSBT tỉnh.
Thứ tư 19/02/2020.
Sáng:
1-8 giờ 00: Đại Hội Chi bộ TT. Kiểm soát Bệnh tật nhiệm kỳ 2020-2022.
 * Thành phần: Bs Lục Duy Lạc - Bí thư Đ/U, GĐ Sở.
 * Địa điểm: TT. Kiểm soát Bệnh tật tỉnh.
  
2-9 giờ 00: Họp xem xét kê khai lại giá thuốc của Cty Thiên Dược và Cty Dược phẩm Glomed.
 * Thành phần : Bs Huỳnh Thanh Hà - PGĐ Sở, P.NVD, KHTC, thư mời
 * Địa điểm: Hội trường A - Sở Y tế.
  
3-8 giờ 00: Tiếp công dân.
 * Thành phần: Bs Từ Tấn Thứ - Chánh VP.
 * Địa điểm: Phòng Tiếp dân – Sở Y tế.
  
4-8 giờ 00: Trực Phòng Y tế – Trung tâm Hành chính tỉnh (Cả ngày).
 * Thành phần: Nguyễn Thị Mỹ Yến - Ban BVSKCB tỉnh.
 * Địa điểm: Tháp B – Tầng 2 – TTHC tỉnh.
  
  
Chiều:
1-13 giờ 30: Dự Hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai công tác bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ năm 2020 và Quyết định 215-QĐ/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban bảo vệ chăm sóc sức khỏe cán bộ Trung ương.
 * Thành phần: Bs Lục Duy Lạc - GĐ Sở.
 * Địa điểm: Hội trường B - Tỉnh ủy.
  
Thứ năm 20/02/2020
Sáng:
1-8 giờ 00: Đại Hội Chi bộ TT. Sức khỏe LĐMT nhiệm kỳ 2020-2022.
 * Thành phần: Bs Lục Duy Lạc - Bí thư Đ/U, GĐ Sở.
 * Địa điểm: TT. Sức khỏe LĐMT tỉnh.
  
2-8 giờ 00: Tiếp công dân.
 * Thành phần: CN Ngô Trần Đức Hữu - PTP.TCCB.
 * Địa điểm: Phòng Tiếp dân – Sở Y tế.
  
3-8 giờ 00: Trực Phòng Y tế – Trung tâm Hành chính tỉnh (Cả ngày).
 * Thành phần : Vũ Thị Thanh Tâm - BVĐK tỉnh.
 * Địa điểm: Tháp B – Tầng 2 – TTHC tỉnh.
Chiều:
1-14 giờ 00: Dự Hội nghị tổng kết thi đua năm 2019 khối cơ quan quản lý nhà nước về văn hóa xã hội.
 * Thành phần : Đại diện Lãnh đạo Sở, Ths Hiếu - P.TCCB.
 * Địa điểm: Trung tâm Công nghệ thông tin và truyền thông, 36 Trịnh Hoài Đức, Phú Lợi, TDM.
Thứ sáu 21/02/2020
Sáng:
1-8 giờ 00: Hội nghị Tổng kết công tác đảm bảo ATTP năm 2019 và triển khai Kế hoạch năm 2020.
 * Thành phần : Bs Huỳnh Thanh Hà - PGĐ Sở, CN Hải - Thanh tra.
 * Địa điểm: Chi cục ATVSTP.
  
2-8 giờ 00: Đại Hội Chi bộ TT. PC HIV/AIDS nhiệm kỳ 2020-2022.
 * Thành phần: Bs Huỳnh Thanh Hà - Thường vụ Đ/U, PGĐ Sở.
 * Địa điểm: TT. PC HIV/AIDS.
  
3-8 giờ 00: Đại Hội Chi bộ Chi cục DS-KHHGĐ nhiệm kỳ 2020-2022.
 * Thành phần: Bs Nguyễn Tấn Hùng - Phó BT Đ/U, Chánh TTra.
 * Địa điểm: Chi cục DS-KHHGĐ.
  
4-8 giờ 00: Thẩm định cấp phép hoạt động KCB, bổ sung DMKT KCB.
 * Thành phần: P.NVY.
 * Địa điểm: Thủ Dầu Một, Thuận An.
 Xe :
  
5-8 giờ 00: Thẩm định thực hành tốt nhà thuốc.
 * Thành phần: P.NVD, PYT Tân Uyên.
 * Địa điểm: Tân Uyên.
 Xe :
  
6-8 giờ 00: Tiếp công dân.
 * Thành phần: CN Lê Thanh Hải – Thanh tra viên.
 * Địa điểm: Phòng Tiếp dân –  Sở Y tế.
                                                
7-8 giờ 00: Trực Phòng Y tế – Trung tâm Hành chính tỉnh (Cả ngày).
 * Thành phần: Trần Nữ Tường Vi - BVĐK tỉnh.
 * Địa điểm: Tháp B – Tầng 2 – TTHC tỉnh.
Chiều:
113 giờ 30: Họp với Thường trực Tỉnh ủy nghe báo cáo những khó khăn, vướng mắc của Ban Bảo vệ chăm sóc sức khỏe cán bộ tỉnh.
 * Thành phần : Bs Lục Duy Lạc - GĐ Sở, Bs Văn Quang Tân - GĐ BVĐK tỉnh, Bs Đoàn Thị Hồng Thơm - Phó TB Ban bảo vệ CSSKCB.
 * Địa điểm: Hội trường A - Tỉnh ủy.
  
2-13 giờ 30: Đại hội chi bộ TT. Pháp Y nhiệm kỳ 2020 - 2022.
 * Thành phần : Bs Huỳnh Thanh Hà - Thường vụ Đ/U, PGĐ Sở.
 * Địa điểm: TT. Pháp Y.
  
3-13 giờ 30: Đại Hội Chi bộ Tỉnh hội Đông Y nhiệm kỳ 2020-2022.
 * Thành phần: Bs Nguyễn Tấn Hùng - Phó BT Đ/U, Chánh TTra.
 * Địa điểm: Tỉnh hội Đông Y.

 

Nơi nhận:

- Văn phòng UBND tỉnh;

- Ban QLTN - TTHC tỉnh;

- BGĐ Sở, TT.ĐU, CĐN;

- Các Phòng CN Sở;

- Các Đơn vị trực thuộc (Website SYT);

- Lưu VT, VP (M).

GIÁM ĐỐC

(Đã ký)

Lục Duy Lạc

 

 

LỊCH LÀM VIỆC SỞ Y TẾ Tuần lễ từ ngày 10/02/2020 đến ngày 14/02/2020Lịch làm việcLỊCH LÀM VIỆC SỞ Y TẾ Tuần lễ từ ngày 10/02/2020 đến ngày 14/02/2020/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
(Lịch này thay thư mời họp)
07/02/2020 18:00NoĐã ban hành

LỊCH LÀM VIỆC SỞ Y TẾ

Tuần lễ từ ngày 10/02/2020 đến ngày 14/02/2020

(Lịch này thay thư mời họp)

Lich So Y te 10.02 den 14.02.2020.signed.pdf


Thứ hai 10/02/2020:
Sáng:​
18 giờ 30: Giao ban Báo cáo công tác PCD của các huyện thị thành phố qua công tác kiểm tra giám sát và xin ý kiến chỉ đạo của Lãnh đạo Sở.
 * Thành phần: BGĐ Sở, Trưởng các phòng, Giám đốc TT.KSBT và TK Kiểm soát dịch bệnh CDC (CDC và P. Nghiệp vụ Y chuẩn bị nội dung).
 * Địa điểm: Hội trường B - Sở Y tế.
  
2-Từ ngày 10/2 - 14/2: Tiếp Đoàn giám sát của Thanh tra Chính phủ.
 * Thành phần: Lãnh đạo Sở Y tế, Thanh tra, KHTC, NVY, NVD.
  
3-Từ ngày 10/2 - 11/2: Tiếp, làm việc với Đoàn Thanh tra Bộ Y tế kiểm tra đột xuất tại một số cơ sở sản xuất, kinh doanh thuộc, TTBYT, vật tư y tế, hóa chất diệt khuẩn trong y tế theo Quyết định số 20/QĐ-BYT.
 * Thành phần: Ds Phương - Phó Chánh Ttra.
 * Địa điểm: Các cơ sở SXKD thuốc, TTBYT trên địa bàn tỉnh.
  
4-8 giờ 00: Tiếp công dân.
 * Thành phần: CN Lê Thanh Hải - Thanh tra viên.
 * Địa điểm: Phòng Tiếp dân –  Sở Y tế.
  
5-8 giờ 00: Trực Phòng Y tế – Trung tâm Hành chính tỉnh (Cả ngày).
 * Thành phần: Võ Hồng Thắm - TTYT Tp.Thủ Dầu Một
 * Địa điểm: Tháp B – Tầng 2 – TTHC tỉnh.
Chiều:
1-13 giờ 30: Họp báo cáo tình hình phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do vi rút Corona gây ra (theo Lịch của Tỉnh ủy).
 * Thành phần: Bs Lục Duy Lạc - GĐ Sở, Bs Danh - GĐ TT.KSBT tỉnh.
 * Địa điểm: Hội trường A - Tỉnh ủy.
Thứ ba 11/02/2020:
Sáng:
1-9 giờ 00: Họp xem xét hồ sơ kê khai lại giá thuốc.
 * Thành phần : Bs Hà - PGĐ Sở, P.NVD, P.KHTC và thư mời.
 * Địa điểm: Hội trường A - Sở Y tế.
  
29 giờ 00 : Họp mặt báo chí đầu năm 2020.
 * Thành phần : Bs Thứ - Chánh VP.
 * Địa điểm: Trung tâm hội nghị & Triển lãm tỉnh.
  
3-8 giờ 00: Tiếp công dân.
 * Thành phần: Ths Nguyễn Bình Minh - Phó Chánh VP.
 * Địa điểm: Phòng Tiếp dân – Sở Y tế.
  
4-8 giờ 00: Trực Phòng Y tế – Trung tâm Hành chính tỉnh (Cả ngày).
 * Thành phần: Tiêu Hoàng Phúc - BVĐK tỉnh.
 * Địa điểm: Tháp B – Tầng 2 – TTHC tỉnh.
Thứ tư 12/02/2020.
Sáng:
1-6 giờ 30: Dự lễ giao nhận quân năm 2020 huyện Phú Giáo.
 * Thành phần : Bs Lục Duy Lạc - GĐ Sở.
 * Địa điểm: Khuôn viên Nhà truyền thống huyện Phú Giáo.
 (Trang phục : Áo sơ mi trắng - cà vạt).
  
2-8 giờ 00: Tiếp công dân.
 * Thành phần: Bs Từ Tấn Thứ - Chánh VP.
 * Địa điểm: Phòng Tiếp dân – Sở Y tế.
  
3-8 giờ 00: Trực Phòng Y tế – Trung tâm Hành chính tỉnh (Cả ngày).
 * Thành phần: Hồ Văn Bình - Ban BVSKCB tỉnh.
 * Địa điểm: Tháp B – Tầng 2 – TTHC tỉnh.
Thứ năm 13/02/2020
Sáng:
1-8 giờ 00: Họp Hội đồng Giám định Y khoa tỉnh.
 * Thành phần: Bs Cao Thị Bích Thuận - PGĐ Sở.
 * Địa điểm: TT. Giám định Y khoa tỉnh
  
2-8 giờ 00: Tiếp công dân.
 * Thành phần: CN Ngô Trần Đức Hữu - PTP.TCCB.
 * Địa điểm: Phòng Tiếp dân – Sở Y tế.
  
3-8 giờ 00: Trực Phòng Y tế – Trung tâm Hành chính tỉnh (Cả ngày).
 * Thành phần : Nguyễn Văn Chính - BVĐK tỉnh.
 * Địa điểm: Tháp B – Tầng 2 – TTHC tỉnh.
Thứ sáu 14/02/2020
Sáng:
1-8 giờ 00: Hội nghị Tổng kết công tác Dân vận, công tác tôn giáo và tình hình thực hiện quy chế dân chủ cơ sở năm 2019 (theo CV của Tỉnh ủy).
 * Thành phần : Bs Huỳnh Thanh Hà - PGĐ Sở.
 * Địa điểm: Hội trường B - Tỉnh ủy.
  
2-8 giờ 00: Gặp gỡ đối thoại giải quyết đơn.
 * Thành phần : Thanh tra, TCCB, KHTC.
 * Địa điểm: Hội trường A - Sở Y tế
  
3-8 giờ 00: Tiếp công dân.
 * Thành phần: Ds Phạm Tiến Phương – Phó Chánh Ttra.
 * Địa điểm: Phòng Tiếp dân –  Sở Y tế.
                                                
4-8 giờ 00: Trực Phòng Y tế – Trung tâm Hành chính tỉnh (Cả ngày).
 * Thành phần: Trần Văn Vinh - BVĐK tỉnh.
 * Địa điểm: Tháp B – Tầng 2 – TTHC tỉnh.
Chiều:
  
1-13 giờ 30: Đại hội điểm Chi bộ Trung tâm CSSKSS nhiệm kỳ 2020-2022
 * Thành phần: BTV, BCH Đảng bộ, Bí thư các Chi bộ TT.
 * Địa điểm: Hội trường - TT.CSSKSS tỉnh.
  
2-14 giờ 30: Dự lễ ra mắt BCH CĐCS BVĐK Medic Bình Dương.
 * Thành phần: Bs Hồng - PCT.CĐNYT.
 * Địa điểm: BVĐK Medic Bình Dương.

 

Nơi nhận:

- Văn phòng UBND tỉnh;

- Ban QLTN - TTHC tỉnh;

- BGĐ Sở, TT.ĐU, CĐN;

- Các Phòng CN Sở;

- Các Đơn vị trực thuộc (Website SYT);

- Lưu VT, VP (M).

KT.GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

(Đã ký)

Huỳnh Thanh Hà

 

 


LỊCH LÀM VIỆC SỞ Y TẾ Tuần lễ từ ngày 03/02/2020 đến ngày 08/02/2020Lịch làm việcTinLỊCH LÀM VIỆC SỞ Y TẾ Tuần lễ từ ngày 03/02/2020 đến ngày 08/02/2020/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
(Lịch này thay thư mời họp)
31/01/2020 17:00NoĐã ban hành

LỊCH LÀM VIỆC SỞ Y TẾ

Tuần lễ từ ngày 03/02/2020 đến ngày 08/02/2020

(Lịch này thay thư mời họp)

Lich So Y te 03.02 den 08.02.2020.signed.pdf


Thứ hai 03/02/2020:
Sáng:
1-9 giờ 00: Họp báo cáo tình hình triển khai kế hoạch, biện pháp phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do vi rút Corona gây ra (theo Lịch của Tỉnh ủy).
 

* Thành phần: Bs Lục Duy Lạc - GĐ Sở, Bs Danh - GĐ TT.KSBT tỉnh.

(Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh chuẩn bị nội dung báo cáo của Y tế).

 * Địa điểm: Hội trường A - Tỉnh ủy.
  
2-9 giờ 00: Họp triển khai kế hoạch phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra.
 

* Thành phần: Bs Huỳnh Thanh Hà - PGĐ Sở, P.NVY, Lãnh đạo: BVĐK tỉnh, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh (CDC), Giám đốc các Bệnh viện ngành: Quân Y4 - Quân đoàn 4, BVĐK Cao su Dầu Tiếng; Giám đốc và Trưởng khoa KSDB 09 Trung tâm Y tế huyện/thị/thành phố.

(P. Nghiệp vụ Y, CDC chuẩn bị nội dung).

 * Địa điểm: Hội trường B - Sở Y tế.
  
3-9 giờ 00: Họp triển khai kế hoạch số 319/KH-UBND về Tổ chức lễ kỷ niệm 05 năm quan hệ hợp tác hữu nghị giữa tỉnh Bình Dương và tỉnh Yamaguchi (Nhật Bản).
 * Thành phần: Bs Cao Thị Bích Thuận - PGĐ Sở.
 * Địa điểm: Phòng họp B - Sở Ngoại vụ.
  
4-8 giờ 00: Tiếp công dân.
 * Thành phần: Ds Phạm Tiến Phương - Phó Chánh TT.
 * Địa điểm: Phòng Tiếp dân –  Sở Y tế.
  
5-8 giờ 00: Trực Phòng Y tế – Trung tâm Hành chính tỉnh (Cả ngày).
 * Thành phần: Nguyễn Thị Yến Nhi - TTYT Tp.Thủ Dầu Một
 * Địa điểm: Tháp B – Tầng 2 – TTHC tỉnh.
  
Chiều:
  
1-13 giờ 30: Họp Hội đồng cấp chứng chỉ hành nghề Y đợt 1/2020.
 * Thành phần: Theo QĐ số 271/QĐ-SYT ngày 14/3/2018.
 * Địa điểm: Hội trường A - Sở Y tế.
  
Thứ ba 04/02/2020:
Sáng:
1-8 giờ 30: Họp Giao ban BGĐ, TT.Đ.U, CĐN, Trưởng, Phó các Phòng sở.
 * Thành phần : BGĐ, TT.Đ.U, CĐN, Trưởng, Phó các Phòng sở.
 * Địa điểm: Hội trường B - Sở Y tế.
  
28 giờ 00 : Tham gia Đoàn thanh tra tỉnh (từ 04/02/2020 - 07/02/2020).
 * Thành phần : Ds Phương - Phó Chánh TT.
 * Địa điểm: Theo QĐ của Đoàn Thanh tra.
  
3-8 giờ 00: Tiếp công dân.
 * Thành phần: Bs Từ Tấn Thứ - Chánh VP.
 * Địa điểm: Phòng Tiếp dân – Sở Y tế.
  
4-8 giờ 00: Trực Phòng Y tế – Trung tâm Hành chính tỉnh (Cả ngày).
 * Thành phần: Triệu Phú Cường - BVĐK tỉnh.
 * Địa điểm: Tháp B – Tầng 2 – TTHC tỉnh.
  
Thứ tư 05/02/2020.
Sáng:
1-7 giờ 30: Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ 35, khóa X.
 * Thành phần : Bs Lục Duy Lạc - TUV, GĐ Sở.
 * Địa điểm: Hội trường B - Tỉnh ủy.         
  
2-8 giờ 00: Tiếp công dân.
 * Thành phần: Ths Nguyễn Bình Minh - Phó Chánh VP.
 * Địa điểm: Phòng Tiếp dân – Sở Y tế.
  
3-8 giờ 00: Trực Phòng Y tế – Trung tâm Hành chính tỉnh (Cả ngày).
 * Thành phần: Lê Thị Yến Nhi - BVĐK tỉnh.
 * Địa điểm: Tháp B – Tầng 2 – TTHC tỉnh.
Chiều:
1-14 giờ 00: Họp Đảng ủy định kỳ tháng 01/2020.
 * Thành phần: BTV, BCH Đảng bộ, Bí thư các chi bộ trực thuộc.
 * Địa điểm: Hội trường B - Sở Y tế.
                                 
Thứ năm 06/02/2020:
Sáng:
1-8 giờ 00: Họp xây dựng chức năng nhiệm vụ, quyền hạn của Trung tâm CSSKSS tỉnh.
 * Thành phần: Bs Huỳnh Thanh Hà - PGĐ Sở, P.TCCB, TT.CSSKSS chuẩn bị nội dung.
 * Địa điểm: Hội trường A - Sở Y tế.
  
2-8 giờ 00: Dự Hội nghị xây dựng kế hoạch hoạt động năm tài khóa 2020 của PEPFAR (ngày 06/02 - 07/02).
 * Thành phần : Ths Phúc - P.NVY, TT.PC HIV/AIDS.
 * Địa điểm: Ks Sheraton, Q1, TP.HCM.      
 Xe: Đi chung xe TT.PC HIV.
  
3-8 giờ 00: Tiếp công dân.
 * Thành phần: CN Ngô Trần Đức Hữu - PTP.TCCB.
 * Địa điểm: Phòng Tiếp dân – Sở Y tế.
  
4-8 giờ 00: Trực Phòng Y tế – Trung tâm Hành chính tỉnh (Cả ngày).
 * Thành phần : Thượng Thị Ngọc Thảo - Ban BVSKCB tỉnh.
 * Địa điểm: Tháp B – Tầng 2 – TTHC tỉnh.
  
Thứ sáu 07/02/2020
Sáng:
1-7 giờ 30: Dự cùng lãnh đạo tỉnh tiếp đại diện cộng đồng người Hoa đến chúc Tết lãnh đạo tỉnh nhân dịp tết Nguyên Tiêu - Rằm tháng Giêng.
 * Thành phần : Bs Huỳnh Thanh Hà - PGĐ Sở.
 * Địa điểm: Sảnh tầng 1 - Tòa nhà Trung tâm Hành chính tỉnh.
  
2-7 giờ 30: Thẩm định cấp Giấy phép hoạt động cơ sở KCB.
 * Thành phần: P.Nghiệp vụ Y, PYT Tân Uyên, Thủ Dầu Một.
 * Địa điểm: Tx Tân Uyên, TP.TDM.
 Xe :
  
3-8 giờ 00: Tiếp công dân.
 * Thành phần: CN Lê Thanh Hải – Thanh tra viên.
 * Địa điểm: Phòng Tiếp dân –  Sở Y tế.
                                                
4-8 giờ 00: Trực Phòng Y tế – Trung tâm Hành chính tỉnh (Cả ngày).
 * Thành phần: Nguyễn Hoàng Anh - BVĐK tỉnh.
 * Địa điểm: Tháp B – Tầng 2 – TTHC tỉnh.
  
Thứ bảy 08/02/2020
Sáng:
1-9 giờ 00: Dự Lễ Giỗ Đại danh y Hải Thượng Lãn Ông (Lê Hữu Trác) lần thứ 229 (1791-2020).
 * Thành phần : Bs Cao Thị Bích Thuận - PGĐ Sở.
 * Địa điểm: Hội trường A - BV.YHCT tỉnh.

Nơi nhận:

- Văn phòng UBND tỉnh;

- Ban QLTN - TTHC tỉnh;

- BGĐ Sở, TT.ĐU, CĐN;

- Các Phòng CN Sở;

- Các Đơn vị trực thuộc (Website SYT);

- Lưu VT, VP (M).

KT.GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

(Đã ký)

Huỳnh Thanh Hà

 

 

LỊCH LÀM VIỆC SỞ Y TẾ  Tuần lễ từ ngày 20/01/2020 đến ngày 31/01/2020Lịch làm việcLỊCH LÀM VIỆC SỞ Y TẾ  Tuần lễ từ ngày 20/01/2020 đến ngày 31/01/2020/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
(Lịch này thay thư mời họp)
20/01/2020 11:00NoĐã ban hành

LỊCH LÀM VIỆC SỞ Y TẾ

Tuần lễ từ ngày 20/01/2020 đến ngày 31/01/2020

(Từ 26 tháng Chạp năm Kỷ Hợi đến Mùng 7 tháng Giêng năm Canh Tý)

(Lịch này thay thư mời họp)

Lich So Y te 20.01 den 31.01.2020.signed.pdf

Thứ hai 20/01/2020: (ngày 26 tháng Chạp)
Sáng:
1-6 giờ 30: Dự Lễ xuất phát "Chuyến xe xuân nghĩa tình" năm 2020.
 ​* Thành phần: Đ/c Hùng, Đ/c Hồng - CĐNYT.
 * Địa điểm: Trung tâm Hội nghị - Triển lãm tỉnh.
  
2-8 giờ 30: Họp về việc điều chuyển và thanh toán thuốc tồn kho của các cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh.
 * Thành phần: BGĐ Sở Y tế, VP.UBND tỉnh, BVĐK tỉnh, BHXH tỉnh, Đại diện Sở Tài chính, Kho bạc nhà nước, P.NVD chuẩn bị nội dung.
 * Địa điểm: Hội trường A – Sở Y tế.
  
3-9 giờ 00: Họp thông qua các nội dung truyền thông năm 2020 với Đài Phát thanh truyền hình Bình Dương.
 * Thành phần: Bs Huỳnh Thanh Hà – PGĐ Sở, P.NVY, TT.KSBT.
 * Địa điểm: Hội trường B – Sở Y tế.      
  
4-8 giờ 00: Tiếp công dân.
 * Thành phần: Ds Phạm Tiến Phương - Phó Chánh TT.
 * Địa điểm: Phòng Tiếp dân –  Sở Y tế.
  
5-8 giờ 00: Trực Phòng Y tế – Trung tâm Hành chính tỉnh (Cả ngày).
 * Thành phần: Võ Văn Hải - TTYT Tp.Thủ Dầu Một
 * Địa điểm: Tháp B – Tầng 2 – TTHC tỉnh.
Chiều:
  
1-13 giờ 30: Hội nghị trực tuyến tổng kết công tác năm 2019, triển khai nhiệm vụ năm 2020 ngành Giao thông vận tải và Ban ATGT tỉnh.
 * Thành phần: Bs Huỳnh Thanh Hà – PGĐ Sở.
 * Địa điểm: Phòng họp A – UBND tỉnh.
  
Thứ ba 21/01/2020: (ngày 27 tháng Chạp)
Sáng:
  
1-8 giờ 00: Hội nghị Tổng kết công tác năm 2019, phương hướng nhiệm vụ năm 2020 Trung tâm Kiểm soát bện tật tỉnh.
 * Thành phần: Bs Huỳnh Thanh Hà - PGĐ Sở, P.NVY, KHTC.
 * Địa điểm: Hội trường Trung tâm Kiểm soát bện tật tỉnh.
  
2-8 giờ 00: Hội nghị Tổng kết công tác năm 2019, phương hướng nhiệm vụ năm 2020 Trung tâm Y tế Thủ Dầu Một.
 * Thành phần: Lãnh đạo Văn phòng Sở, P. Nghiệp vụ Y.
 * Địa điểm: Hội trường Trung tâm Y tế Thủ Dầu Một.              
  
3-8 giờ 00: Ký hợp đồng trách nhiệm với sinh viên ĐH Cần Thơ đào tạo theo địa chỉ sử dụng.
 * Thành phần: Đại diện Lãnh đạo sở, P. TCCB.
 * Địa điểm: Hội trường B - Sở Y tế.                
  
4-8 giờ 30: Đoàn Sở Y tế đi thăm, tặng quà BV.YHCT và BV.PHCN tỉnh (theo Thông báo số 03/TB-SYT ngày 14/01/2020).
 * Thành phần: Bs Cao Thị Bích Thuận - PGĐ Sở, P.NVD, KHTC, VP.
 * Địa điểm: BV.YHCT và BV.PHCN tỉnh.
  
5-9 giờ 00: Dự bàn giao nhà tình thương từ Quỹ vì người nghèo ngành Y tế
 * Thành phần: Bs Lục Duy Lạc – GĐ Sở, Đ/c Hùng – CT.CĐNYT.
 * Địa điểm: Xã Thanh Tuyền, Dầu Tiếng.
 Xe: Đ/c Hậu.
  
6-9 giờ 00: Họp ngày chạy Olympic toàn dân.
 * Thành phần: Ths Hiền – PTP.NVY.
 * Địa điểm: Sở Văn hoá TTDL.
  
7-8 giờ 00: Tiếp công dân.
 * Thành phần: ThS Nguyễn Bình Minh - Phó Chánh VP.
 * Địa điểm: Phòng Tiếp dân – Sở Y tế.
  
8-8 giờ 00: Trực Phòng Y tế – Trung tâm Hành chính tỉnh (Cả ngày).
 * Thành phần: Phạm Triệu Anh - BVĐK tỉnh.
 * Địa điểm: Tháp B – Tầng 2 – TTHC tỉnh.
Chiều:
  
1-13 giờ 30: Hội nghị CBVC Bệnh viện Phục hồi chức năng tỉnh.
 * Thành phần: P.TCCB dự.
 * Địa điểm: Bệnh viện Phục hồi chức năng tỉnh.
  
2-13 giờ 30: Họp Hội đồng cấp CCHN đợt 1/2020.
 * Thành phần : Theo QĐ 271/QĐ-SYT ngày 14/3/2018.
 * Địa điểm: Hội trường A – Sở Y tế
  
3-14 giờ 00: Thông báo kết quả xác minh các nội dung phản ánh.
 * Thành phần : Tổ xác minh theo QĐ 1148/QĐ-SYT.
 * Địa điểm: Trung tâm SKLĐMT tỉnh.
  
Thứ tư 22/01/2020 (ngày 28 tháng Chạp)
Sáng:
  
1-8 giờ 00: Tiếp công dân.
 * Thành phần: CN Ngô Trần Đức Hữu – PTP.TCCB.
 * Địa điểm: Phòng Tiếp dân – Sở Y tế.
  
2-8 giờ 00: Trực Phòng Y tế – Trung tâm Hành chính tỉnh (Cả ngày).
 * Thành phần: Thượng Thị Ngọc Thảo - Ban BVSKCB tỉnh.
 * Địa điểm: Tháp B – Tầng 2 – TTHC tỉnh.
  
Thứ năm 23/01/2020: (ngày 29 tháng Chạp)
Sáng:
  
1-Cán bộ, công chức, viên chức nghỉ Tết Nguyên đán Canh Tý năm 2020 (Từ ngày 23/01/2020 đến hết ngày 29/01/2020 theo Thông báo 254/TB-UBND ngày 23/12/2019 của UBND tỉnh).
  
2-

Trực Lãnh đạo và trực báo cáo theo lịch đã phân công (Trực lãnh đạo:

Bs Cao Thị Bích Thuận – PGĐ Sở, Trực báo cáo : P.KHTC).

  
Thứ sáu 24/01/2020 (30 tháng Chạp)
Sáng:
  
1-

Trực Lãnh đạo và trực báo cáo theo lịch đã phân công (Trực lãnh đạo:

Bs Lục Duy Lạc – GĐ Sở, Trực báo cáo : P.NVY).

  
Tối:
  
1-21 giờ 00: Họp mặt đêm giao thừa Tết cổ truyền - Xuân Canh Tý 2020.
 * Thành phần : Bs Lục Duy Lạc - GĐ Sở.
 * Địa điểm: Trung tâm Hội nghị - Triển lãm tỉnh.
 Xe: Đ/c Hậu.
  
Thứ bảy 25/01/2020 (Mùng 1 Tết Nguyên đán)
  
1-

Trực Lãnh đạo và trực báo cáo theo lịch đã phân công (Trực lãnh đạo:

Bs Huỳnh Thanh Hà – PGĐ Sở, Trực báo cáo : P.TCCB + CĐNYT).

  
Chủ nhật 26/01/2020 (Mùng 2 Tết Nguyên đán)
  
1-

Trực Lãnh đạo và trực báo cáo theo lịch đã phân công (Trực lãnh đạo:

Bs Cao Thị Bích Thuận – PGĐ Sở, Trực báo cáo : P.NVD).

  
  
  
Thứ hai 27/01/2020 (Mùng 3 Tết Nguyên đán)
  
1-

Trực Lãnh đạo và trực báo cáo theo lịch đã phân công (Trực lãnh đạo:

Bs Huỳnh Thanh Hà – PGĐ Sở, Trực báo cáo : Văn phòng).

  
Thứ ba 28/01/2020 (Mùng 4 Tết Nguyên đán)
  
1-

Trực Lãnh đạo và trực báo cáo theo lịch đã phân công (Trực lãnh đạo:

Bs Lục Duy Lạc – GĐ Sở, Trực báo cáo : Thanh tra).

  
Thứ tư 29/01/2020 (Mùng 5 Tết Nguyên đán)
  
1-

Trực Lãnh đạo và trực báo cáo theo lịch đã phân công (Trực lãnh đạo:

Bs Lục Duy Lạc – GĐ Sở, Trực báo cáo : P.KHTC).

  
Thứ năm 30/01/2020 (Mùng 6)
Sáng:
1-9 giờ 00: Họp mặt CBCC nhân dịp đầu năm mới - Xuân Canh Tý 2020.
 * Thành phần: BGĐ Sở, TT.ĐU, CĐN và CBCC cơ quan Sở Y tế.
 * Địa điểm: Hội trường B -  Sở Y tế.
  
2-8 giờ 00: Trực Phòng Y tế – Trung tâm Hành chính tỉnh (Cả ngày).
 * Thành phần : Phạm Thị Thanh Tú - BVĐK tỉnh.
 * Địa điểm: Tháp B – Tầng 2 – TTHC tỉnh.
  
Thứ sáu 31/01/2020 (Mùng 7)
Sáng:
  
1-7 giờ 30: CBCC xử lý công việc thường nhật tại cơ quan.
  
2-8 giờ 00: Trực Phòng Y tế – Trung tâm Hành chính tỉnh (Cả ngày).
 * Thành phần : Nguyễn Văn Côn - BVĐK tỉnh.
 * Địa điểm: Tháp B – Tầng 2 – TTHC tỉnh.

 

Nơi nhận:

- Văn phòng UBND tỉnh;

- Ban QLTN - TTHC tỉnh;

- BGĐ Sở, TT.ĐU, CĐN;

- Các Phòng CN Sở;

- Các Đơn vị trực thuộc (Websitze SYT);

- Lưu VT, VP (M).       

KT.GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

(Đã ký)

Huỳnh Thanh Hà

                       

                                      

LỊCH LÀM VIỆC SỞ Y TẾ  Tuần lễ từ ngày 13/01/2020 đến ngày 17/01/2020Lịch làm việcLỊCH LÀM VIỆC SỞ Y TẾ  Tuần lễ từ ngày 13/01/2020 đến ngày 17/01/2020/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
(Lịch này thay thư mời họp)
13/01/2020 11:00NoĐã ban hành

LỊCH LÀM VIỆC SỞ Y TẾ

Tuần lễ từ ngày 13/01/2020 đến ngày 17/01/2020

(Lịch này thay thư mời họp)

Lich So Y te 13.01 den 17.01.2020.signed.pdf


Thứ hai 13/01/2020:
Sáng:
1-7 giờ 30: Dự Hội nghị lần thứ 2 UBMTTQ VN tỉnh lần thứ IX và Tổng kết công tác Mặt trận năm 2019.
 * Thành phần: Bs Cao Thị Bích Thuận - PGĐ Sở.
 * Địa điểm: Hội trường A - UBND TP. Thủ Dầu Một.
  
2-8 giờ 00: Họp Hội đồng Nghĩa vụ quân sự tỉnh năm 2020.
 * Thành phần: Bs Lục Duy Lạc  - GĐ Sở.
 * Địa điểm: Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh.
  
3-8 giờ 00: Dự Tổng kết công tác Công đoàn năm 2019.
 * Thành phần: Đ/c Hùng, Đ/c Hồng - CĐNYT.
 * Địa điểm: Trung tâm VHLĐ tỉnh.
  
4-9 giờ 30: Tổng kết công tác Kiểm nghiệm năm 2019.
 * Thành phần: Đại diện lãnh đạo Sở, Ds Quốc - TP.QLD.
 * Địa điểm: Trung tâm Kiểm nghiệm.
  
5-8 giờ 00: Tham gia Đoàn thanh tra tỉnh (từ ngày 13/01 - 17/01).
 ​* Thành phần : Bs Tài - PTP. Nghiệp vụ Y.
 * Địa điểm: Theo Quyết định của Thanh tra tỉnh.
  
6-8 giờ 00 : Tham gia Đoàn thanh tra tỉnh (từ 13/01/2020 - 17/01/2020).
 * Thành phần : Ds Phương - Phó Chánh TT.
 * Địa điểm: Theo QĐ của Đoàn Thanh tra.
  
7-8 giờ 00 : Thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về kinh doanh mỹ phẩm, thực phẩm chức năng, sản phẩm dinh dưỡng dành cho trẻ nhỏ, hóa chất, chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn, TTBYT và hành nghề y dược tư nhân trên địa bàn tỉnh Bình Dương năm 2019-2020 (từ 13/01/2020 - 17/01/2020).
 * Thành phần : Thanh tra, TTKN, PA.03.
 * Địa điểm: Quyết định số 1106/QĐ-SYT.
  
8-8 giờ 00: Tiếp công dân.
 * Thành phần: Ds Phạm Tiến Phương - Phó Chánh TT.
 * Địa điểm: Phòng Tiếp dân –  Sở Y tế.
  
9-8 giờ 00: Trực Phòng Y tế – Trung tâm Hành chính tỉnh (Cả ngày).
 * Thành phần: Phạm Ngọc Lành - TTYT Tp.Thủ Dầu Một
 * Địa điểm: Tháp B – Tầng 2 – TTHC tỉnh.
Chiều:
  
1-13 giờ 30: Họp Tổ xác minh các nội dung phản ánh tại Trung tâm Sức khỏe Lao động môi trưởng.
 * Thành phần: Bs Lục Duy Lạc - GĐ Sở chủ trì; Các thành viên theo Quyết định số 1148/QĐ-SYT.
 * Địa điểm: Hội trường A –  Sở Y tế.
  
2-18 giờ 00: Dự Chương trình Tết sum vầy 2020.
 * Thành phần: Đ/c Hùng - CT.CĐNYT.
 * Địa điểm: Trung tâm VHLĐ tỉnh.
  
Thứ ba 14/01/2020:
Sáng:
  
1-8 giờ 00: Dự Hội nghị BCH lần 9 và Tổng kết công tác năm 2019 - Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh.
 * Thành phần: Bs Cao Thị Bích Thuận - PGĐ Sở.
 * Địa điểm: Hội trường Công ty Điện lực tỉnh.
  
2-9 giờ 00: Họp mở Hồ sơ đề xuất tài chính gói thầu mua thuốc theo tên Generic năm 2019-2021.
 * Thành phần: Đơn vị mua thuốc tập trung tỉnh, Tổ chuyên gia.
 * Địa điểm: Hội trường BVĐK tỉnh.
  
3-8 giờ 00: Tiếp công dân.
 * Thành phần: ThS Nguyễn Bình Minh - Phó Chánh VP.
 * Địa điểm: Phòng Tiếp dân – Sở Y tế.
  
4-8 giờ 00: Trực Phòng Y tế – Trung tâm Hành chính tỉnh (Cả ngày).
 * Thành phần: Nguyễn Văn Triệu - BVĐK tỉnh.
 * Địa điểm: Tháp B – Tầng 2 – TTHC tỉnh.
Chiều:
1-13 giờ 30: Hội nghị Tổng kết công tác năm 2019 và phương hướng nhiệm vụ năm 2020 ngành Y tế thị xã Tân Uyên.
 * Thành phần: Đại diện Lãnh đạo Sở, P. KHTC, NVD.
 * Địa điểm: Trung tâm Y tế thị xã Tân Uyên.
 Xe:                                
  
2-14 giờ 00: Hội nghị Tổng kết công tác năm 2019 và phương hướng nhiệm vụ năm 2020 Bệnh viện Y học cổ truyền tỉnh.
 * Thành phần : Bs Cao Thị Bích Thuận - PGĐ Sở, P. Nghiệp vụ Y.
 * Địa điểm: Bệnh viện Y học cổ truyền tỉnh.
  
3-17 giờ 45: Dự khai mạc Hội khỏe Phù Đổng tỉnh lần thứ X 2019-2020.
 * Thành phần : Bs Huỳnh Thanh Hà - PGĐ Sở.
 * Địa điểm: Sân vận động tỉnh Bình Dương.
  
4-16 giờ 30: Họp mặt mừng Đảng - mừng Xuân - Trường ĐH Thủ Dầu Một.
 * Thành phần : Bs Huỳnh Thanh Hà - PGĐ Sở.
 * Địa điểm: Trường ĐH Thủ Dầu Một.
Thứ tư 15/01/2020.
Sáng:
1-7 giờ 30: Dự Lễ ra quân thực hiện năm ATGT và cao điểm bảo đảm trật tự ATGT dịp Tết Canh Tý và Lễ hội xuân 2020.
 * Thành phần : Bs Huỳnh Thanh Hà - PGĐ Sở.
 * Địa điểm: Trung tâm Hội nghị - Triển lãm tỉnh.
  
2-7 giờ 30: Hội nghị Tổng kết công tác năm 2019 và phương hướng nhiệm vụ năm 2020 ngành Y tế Phú Giáo.
 * Thành phần : Đại diện Lãnh đạo Sở, P. Nghiệp vụ Y.
 * Địa điểm: Trung tâm Y tế Phú Giáo.
 Xe:
  
3-8 giờ 00: Hội nghị Tổng kết công tác DS-KHHGĐ năm 2019 và phương hướng nhiệm vụ năm 2020.
 * Thành phần : Bs Cao Thị Bích Thuận - PGĐ Sở, P. Nghiệp vụ Y.
 * Địa điểm: Hội trường Chi cục DS-KHHGĐ tỉnh.
  
4-8 giờ 00: Hội nghị Tổng kết công tác năm 2019 và phương hướng nhiệm vụ năm 2020 ngành Y tế Bến Cát.
 * Thành phần : Ủy quyền Lãnh đạo P. KHTC dự.
 * Địa điểm: Hội trường Trung tâm Y tế Bến Cát.
  
5-8 giờ 30: Hội nghị Tổng kết Công đoàn Ngành Y tế năm 2019.
 * Thành phần: Bs Huỳnh Thanh Hà - Thường vụ Đảng ủy, PGĐ Sở; BCH, UBKT CĐNYT; Chủ tịch, PCT các CĐCS trực thuộc.
 * Địa điểm: Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh.
  
6-8 giờ 30: Hội nghị Giao ban công tác Khoa giáo năm 2019.
 * Thành phần: Ủy quyền Bs Tâm - P. NVY dự.
 * Địa điểm: Hội trường Ban Tuyên giáo tỉnh.
  
7-8 giờ 00: Tiếp công dân.
 * Thành phần: Bs Lục Duy Lạc - GĐ Sở, Bs Hùng - Chánh TT.
 * Địa điểm: Phòng Tiếp dân – Sở Y tế.
  
8-8 giờ 00: Trực Phòng Y tế – Trung tâm Hành chính tỉnh (Cả ngày).
 * Thành phần: Nguyễn Thị Mỹ Yến - Ban BVSKCB tỉnh.
 * Địa điểm: Tháp B – Tầng 2 – TTHC tỉnh.
Chiều:
4-13 giờ 30: Hội nghị Tổng kết công tác năm 2019 và phương hướng nhiệm vụ năm 2020 ngành Y tế Dĩ An.
 * Thành phần : Đại diện Lãnh đạo Sở, Bs Thứ - Chánh VP dự.
 * Địa điểm: Hội trường Trung tâm Y tế Dĩ An.
Thứ năm 16/01/2020:
Sáng:
1-8 giờ 00: Hội thảo trực tuyến kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đảng (theo CV 2791-CV/TU ngày 09/01/2020 của Tỉnh ủy).
 * Thành phần : Bs Lục Duy Lạc - TUV, GĐ Sở.
 * Địa điểm: Hội trường B - Tỉnh ủy.
  
2-7 giờ 30: Tham dự Chương trình "Tết vì người nghèo - Xuân Canh Tý"
 * Thành phần : Bs Hồng - PCT.CĐNYT.
 * Địa điểm: Trung tâm Hội nghị Triển lãm tỉnh.
  
3-8 giờ 00: Hội nghị Tổng kết Hội Bảo trợ người khuyết tật, trẻ em mồ côi và bệnh nhân nghèo.
 * Thành phần: Công đoàn ngành.
 * Địa điểm: CLB Hưu trí tỉnh.
  
4-8 giờ 00: Tiếp công dân.
 * Thành phần: CN Ngô Trần Đức Hữu - PTP.TCCB.
 * Địa điểm: Phòng Tiếp dân – Sở Y tế.
  
5-8 giờ 00: Trực Phòng Y tế – Trung tâm Hành chính tỉnh (Cả ngày).
 * Thành phần : BVĐK tỉnh.
 * Địa điểm: Tháp B – Tầng 2 – TTHC tỉnh.
Chiều:
1-13 giờ 30: Dự Hội nghị Tổng kết công tác khoa học - công nghệ năm 2019, phương hướng nhiệm vụ năm 2020.
 * Thành phần: Bs Cao Thị Bích Thuận - PGĐ Sở.
 * Địa điểm: Trung tâm Sáng kiến cộng đồng và hỗ trợ khởi nghiệp (số 28 đường Huỳnh Văn Nghệ, P. Phú Lợi, Thủ Dầu Một).
  
2-15 giờ 30: Dự cùng Đoàn Lãnh đạo tỉnh thăm Bệnh viện Đa khoa tỉnh và Bệnh nhân nghèo điều trị tại Bệnh viện.
 * Thành phần: Bs Lục Duy Lạc - GĐ Sở, Đ/c Hùng - CT.CĐNYT.
 * Địa điểm: Bệnh viện Đa khoa tỉnh.
Thứ sáu 17/01/2020
Sáng:
1-6 giờ 30: Viếng Nghĩa trang Liệt sỹ tỉnh.
 * Thành phần : Bs Lục Duy Lạc - GĐ Sở, Đ/c Hùng - CT.CĐNYT.
 * Địa điểm: Nghĩa trang Liệt sỹ tỉnh.
 Xe: Đ/c Hậu.
  
2-8 giờ 00: Tổng kết công tác năm 2019 và phương hướng nhiệm vụ năm 2020 - Ngành Y tế tỉnh Bình Dương.
 * Thành phần : BGĐ Sở, TT.ĐU, CĐNYT, Trưởng các phòng và theo Công văn triệu tập số 43/SYT-KHTC ngày 9/1/2020 của Sở Y tế.
 * Địa điểm: Hội trường B - Sở Y tế.
  
3-9 giờ 00: Dự họp mặt kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đảng, đón Tết cổ truyền dân tộc Xuân Canh Tý 2020.
 * Thành phần : Bs Cao Thị Bích Thuận - PGĐ Sở.
 * Địa điểm: Trung tâm Hội nghị - Triển lãm tỉnh.
  
48 giờ 00: Tiếp công dân.
 * Thành phần: Ds Phạm Tiến Phương – Phó Chánh TT.
 * Địa điểm: Phòng Tiếp dân –  Sở Y tế.
                                                
5-8 giờ 00: Trực Phòng Y tế – Trung tâm Hành chính tỉnh (Cả ngày).
 * Thành phần: Nguyễn Văn Côn - BVĐK tỉnh.
 * Địa điểm: Tháp B – Tầng 2 – TTHC tỉnh.
  

 


Nơi nhận:

- Văn phòng UBND tỉnh;

- Ban QLTN - TTHC tỉnh;

- BGĐ Sở, TT.ĐU, CĐN;

- Các Phòng CN Sở;

- Các Đơn vị trực thuộc (Websitze SYT);

- Lưu VT, VP (M).

KT.GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

(Đã ký)

Huỳnh Thanh Hà

                       

 

LỊCH LÀM VIỆC SỞ Y TẾ  Tuần lễ từ ngày 06/01/2020 đến ngày 10/01/2020Lịch làm việcLỊCH LÀM VIỆC SỞ Y TẾ  Tuần lễ từ ngày 06/01/2020 đến ngày 10/01/2020/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
(Lịch này thay thư mời họp)
06/01/2020 09:00NoĐã ban hành

LỊCH LÀM VIỆC SỞ Y TẾ

Tuần lễ từ ngày 06/01/2020 đến ngày 10/01/2020

(Lịch này thay thư mời họp)

Lich So Y te 06.01 den 10.01.2020.pdf


Thứ hai 06/01/2020:​
Sáng:
1-8 giờ 00: Họp công tác Tổ chức cán bộ.
 * Thành phần: BGĐ Sở, Thường vụ Đảng ủy, CĐNYT, P.TCCB.
 * Địa điểm: Hội trường B - Sở Y tế.
  
2-9 giờ 00: Họp Đảng ủy Sở Y tế định kỳ.
 * Thành phần: BCH Đảng bộ, Bí thư các chi bộ trực thuộc.
 * Địa điểm: Hội trường B - Sở Y tế.
  
3-8 giờ 00: Họp báo cáo Lãnh đạo UBND tỉnh những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện chương trình sữa học đường.
 * Thành phần: Bs Cao Thị Bích Thuận - PGĐ Sở, P.NVY, P.KHTC, TT.CSSKSS tỉnh.
 * Địa điểm: Phòng họp B - UBND tỉnh.
  
4-8 giờ 00: Tham gia Đoàn thanh tra tỉnh (từ ngày 06/01 - 10/01).
 * Thành phần : Bs Tài - PTP. Nghiệp vụ Y.
 * Địa điểm: Theo Quyết định của Thanh tra tỉnh.
  
5-8 giờ 00 : Tham gia Đoàn thanh tra tỉnh (từ 06/01/2020 - 10/01/2020).
 * Thành phần : Ds Phương - Phó Chánh TT.
 * Địa điểm: Theo QĐ của Đoàn Thanh tra.
  
6-8 giờ 00 : Thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về kinh doanh mỹ phẩm, thực phẩm chức năng, sản phẩm dinh dưỡng dành cho trẻ nhỏ, hóa chất, chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn, TTBYT và hành nghề y dược tư nhân trên địa bàn tỉnh Bình Dương năm 2019-2020 (từ 06/01/2020 - 10/01/2020).
 * Thành phần : Thanh tra, TTKN, PA.03.
 * Địa điểm: Quyết định số 1106/QĐ-SYT.
  
7-8 giờ 00: Tiếp công dân.
 * Thành phần: Ds Phạm Tiến Phương - Phó Chánh TT.
 * Địa điểm: Phòng Tiếp dân –  Sở Y tế.
  
8-8 giờ 00: Trực Phòng Y tế – Trung tâm Hành chính tỉnh (Cả ngày).
 * Thành phần: TTYT Tp.Thủ Dầu Một
 * Địa điểm: Tháp B – Tầng 2 – TTHC tỉnh.
Thứ ba 07/01/2020:
Sáng:
1-8 giờ 00: Dự Hội nghị tổng kết công tác Tuyên giáo năm 2019; triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2020.
 * Thành phần : Bs Huỳnh Thanh Hà - PGĐ Sở.
 * Địa điểm: Hội trường B - Tỉnh ủy.
  
2-8 giờ 00: Dự Hội nghị tổng kết phòng trào thi đua yêu nước năm 2019 (ngày 07/1 - 08/01).
 * Thành phần: Bs Tấn Hùng - Chánh Thanh tra, CN Hải - Thanh tra viên.
 * Địa điểm: TP. Sóc Trăng.
  
3-7 giờ 00: Hỗ trợ kỹ thuật cải tiến chất lượng phòng xét nghiệm tuyến huyện.
 * Thành phần: Bs Tâm - NVY, BVĐK tỉnh, TT.CSSKSS, TT.PC HIV
 * Địa điểm: TTYT Thuận An, Dĩ An, Tân Uyên, Dầu Tiếng.
 Xe : Các đơn vị: Thuận An, Dĩ An, Tân Uyên, Dầu Tiếng.
  
4-8 giờ 00: Tiếp công dân.
 * Thành phần: ThS Nguyễn Bình Minh - Phó Chánh VP.
 * Địa điểm: Phòng Tiếp dân – Sở Y tế.
  
5-8 giờ 00: Trực Phòng Y tế – Trung tâm Hành chính tỉnh (Cả ngày).
 * Thành phần: BVĐK tỉnh.
 * Địa điểm: Tháp B – Tầng 2 – TTHC tỉnh.
  
Thứ tư 08/01/2020.
Sáng:
1-7 giờ 30: Hội nghị Tổng kết công tác tuyến năm 2019 và phương hướng nhiệm vụ năm 2020.
 * Thành phần : Theo Giấy mời số 105/GM-SYT ngày 30/12/2019.
 * Địa điểm: Trung tâm CSSKSS tỉnh.
  
2-8 giờ 00: Họp thẩm định Kế hoạch lựa chọn nhà thầu mua hóa chất, VTYT cho Bệnh viện Đa khoa tỉnh.
 * Thành phần: Bs Huỳnh Thanh Hà - PGĐ Sở, BHXH tỉnh, BVĐK tỉnh (Đại diện BGĐ, P.VTYT), Tổ thẩm định.
 * Địa điểm: Hội trường A - Sở Y tế.
  
3-8 giờ 00: Dự Hội nghị Tổng kết hoạt động Công đoàn các KCN.
 * Thành phần: Đ/c Hùng - CT.CĐNYT.
 * Địa điểm: Trung tâm Văn hóa lao động tỉnh.
  
4-8 giờ 00: Tiếp công dân.
 * Thành phần: Ths Nguyễn Bình Minh - Phó Chánh VP.
 * Địa điểm: Phòng Tiếp dân – Sở Y tế.
  
5-8 giờ 00: Trực Phòng Y tế – Trung tâm Hành chính tỉnh (Cả ngày).
 * Thành phần: Ban BVSKCB tỉnh.
 * Địa điểm: Tháp B – Tầng 2 – TTHC tỉnh.
Chiều:
1-15 giờ 00: Dự Chương trình Xuân với trẻ em khó khăn tỉnh Bình Dương lần thứ XII năm 2020.
 * Thành phần: Bs Hồng - PCT.CĐNYT.
 * Địa điểm: Trung tâm Hội nghị & Triển lãm tỉnh.
  
2-18 giờ 00: Dự Lễ kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống HSSV, Hội sinh viên Việt Nam và 10 năm thành lập Hội sinh viên VN tỉnh Bình Dương.
 * Thành phần: Bs Cao Thị Bích Thuận - PGĐ Sở.
 * Địa điểm: Sân khấu ngoài trời - Trường ĐH Thủ Dầu Một.
  
Thứ năm 09/01/2020:
Sáng:
1-8 giờ 00:  Dự Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết năm dân vận và đánh giá kết quả thực hiện "Năm dân vận chính quyền" 2019.
 * Thành phần : Bs Huỳnh Thanh Hà  - PGĐ Sở.
 * Địa điểm: Phòng họp A - UBND tỉnh.
  
2-8 giờ 00: Họp rà soát chế độ chính sách tiền lương và chi trả hỗ trợ theo Nghị quyết 05/2019/NQ-HĐND ngày 31/7/2019.
 * Thành phần : Phòng TCCB, Các đơn vị trực thuộc tuyến tỉnh (các đơn vị chuẩn bị nội dung).
 * Địa điểm: Hội trường B - Sở Y tế.
  
3-8 giờ 00: Thẩm định việc bổ sung phạm vi hoạt động chuyên môn, danh mục kỹ thuật khám, chữa bệnh.
 * Thành phần: P. NVY.
 * Địa điểm: Dĩ An.
 Xe:
  
4-8 giờ 00: Tiếp công dân.
 * Thành phần: CN Ngô Trần Đức Hữu - PTP.TCCB.
 * Địa điểm: Phòng Tiếp dân – Sở Y tế.
  
5-8 giờ 00: Trực Phòng Y tế – Trung tâm Hành chính tỉnh (Cả ngày).
 * Thành phần : BVĐK tỉnh.
 * Địa điểm: Tháp B – Tầng 2 – TTHC tỉnh.
Chiều:
1-17 giờ 00: Dự cùng Lãnh đạo UBND tỉnh tiếp và làm việc với Công ty Cổ phần Sung Huyn Vina và Lãnh đạo Tập đoàn BUMIN Medical Group.
 * Thành phần: Bs Lục Duy Lạc - GĐ Sở.
 * Địa điểm: Phòng khách UBND tỉnh.
  
2-18 giờ 00: Dự họp mặt ngoại giao đoàn nhân dịp Xuân Canh Tý 2020.
 * Thành phần: Bs Lục Duy Lạc - GĐ Sở.
 * Địa điểm: Trung tâm Hội nghị & Triển lãm tỉnh.
  
Thứ sáu 10/01/2020
Sáng:
1-7 giờ 30: Dự Hội nghị Tổng kết chương trình CSSKSS, dự án cải thiện tình trạng dinh dưỡng trẻ em năm 2019 và nhiệm vụ năm 2020.
 * Thành phần : Bs Cao Thị Bích Thuận - PGĐ Sở, P.NVY, P.THTC.
 * Địa điểm: Hội trường TT.CSSKSS tỉnh.
  
2-8 giờ 00: Họp rà soát chế độ chính sách tiền lương và chi trả hỗ trợ theo Nghị quyết 05/2019/NQ-HĐND ngày 31/7/2019.
 * Thành phần : Phòng TCCB, Các Trung tâm Y tế tuyến huyện (các đơn vị chuẩn bị nội dung).
 * Địa điểm: Hội trường B - Sở Y tế.
  
3-7 giờ 30: Thẩm định thực hành tốt nhà thuốc.
 * Thành phần: P.Nghiệp vụ Dược, PYT Tân Uyên.
 * Địa điểm: Tx Tân Uyên.
 Xe :
  
48 giờ 00: Tiếp công dân.
 * Thành phần: Ds Phạm Tiến Phương – Phó Chánh TT.
 * Địa điểm: Phòng Tiếp dân –  Sở Y tế.
                                                
5-8 giờ 00: Trực Phòng Y tế – Trung tâm Hành chính tỉnh (Cả ngày).
 * Thành phần: BVĐK tỉnh.
 * Địa điểm: Tháp B – Tầng 2 – TTHC tỉnh.
  

 


Nơi nhận:

- Văn phòng UBND tỉnh;

- Ban QLTN - TTHC tỉnh;

- BGĐ Sở, TT.ĐU, CĐN;

- Các Phòng CN Sở;

- Các Đơn vị trực thuộc (Websitze SYT);

- Lưu VT, VP (M).

GIÁM ĐỐC

(Đã ký)

Lục Duy Lạc

                       

 

LỊCH LÀM VIỆC SỞ Y TẾ Tuần lễ từ ngày 30/12/2019 đến ngày 03/01/2020Lịch làm việcLỊCH LÀM VIỆC SỞ Y TẾ Tuần lễ từ ngày 30/12/2019 đến ngày 03/01/2020/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
(Lịch này thay thư mời họp)
30/12/2019 10:00NoĐã ban hành

LỊCH LÀM VIỆC SỞ Y TẾ

Tuần lễ từ ngày 30/12/2019 đến ngày 03/01/2020

(Lịch này thay thư mời họp)

Lich So Y te 30.12 den 03.01.2020.signed.pdf


Thứ hai 30/12/2019:
Sáng:​
1-8 giờ 00 : Dự Hội nghị Chính phủ với các địa phương triển khai nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội năm 2020 (ngày 30/12 và sáng 31/12/2019).
 * Thành phần: Bs Lục Duy Lạc - Giám đốc sở, UV. UBND tỉnh.
 * Địa điểm: Phòng họp A - UBND tỉnh.
  
2-8 giờ 00 : Tham gia Đoàn thanh tra tỉnh (từ 30/12/2019 - 03/01/2020).
 * Thành phần : Bs Tài - PTP. Nghiệp vụ Y.
 * Địa điểm: Theo Quyết định của Thanh tra tỉnh.
  
3-8 giờ 00 : Tham gia Đoàn thanh tra tỉnh (từ 30/12/2019 - 03/01/2020).
 * Thành phần : Ds Phương - Phó Chánh TT.
 * Địa điểm: Bệnh viện Đa khoa tỉnh.
  
4-8 giờ 00 : Thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về kinh doanh mỹ phẩm, thực phẩm chức năng, sản phẩm dinh dưỡng dành cho trẻ nhỏ, hóa chất, chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn, TTBYT và hành nghề y dược tư nhân trên địa bàn tỉnh Bình Dương năm 2019-2020 (từ 30/12/2019 - 03/01/2020).
 * Thành phần : Theo Quyết định số 1106/QĐ-SYT.
 * Địa điểm: Quyết định số 1106/QĐ-SYT.
  
5-8 giờ 00: Tiếp công dân.
 * Thành phần: CN Lê Thanh Hải - Thanh tra viên.
 * Địa điểm: Phòng Tiếp dân –  Sở Y tế.
  
6-8 giờ 00: Trực Phòng Y tế – Trung tâm Hành chính tỉnh (Cả ngày).
 * Thành phần: Võ Hồng Thắm - TTYT Tp.Thủ Dầu Một
 * Địa điểm: Tháp B – Tầng 2 – TTHC tỉnh.
  
Chiều:
  
1-13 giờ 30:  Dự Hội nghị trực tuyến tổng kết, đánh giá tình hình triển khai tin học hóa khám chữa bệnh Bảo hiểm y tế năm 2019.
 * Thành phần : Bs Cao Thị Bích Thuận - PGĐ Sở, Phòng Nghiệp vụ Y, Nghiệp vụ Dược, KHTC, Văn phòng và theo Giấy mời số 102/GM-SYT.
 * Địa điểm: Phòng họp Trực tuyến - Viễn thông Bình Dương.
  
2-14 giờ 30: Họp thống nhất chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Trung tâm Pháp Y, Trung tâm Chăm sóc sức khỏe sinh sản tỉnh.
 * Thành phần : Bs Huỳnh Thanh Hà - PGĐ Sở, P.TCCB, TT. Pháp Y, TT.CSSKSS tỉnh chuẩn bị nội dung báo cáo.
 * Địa điểm: Hội trường A - Sở Y tế.
  
Thứ ba 31/12/2019:
Sáng:
  
1-8 giờ 00 : Tiếp tục dự Hội nghị Chính phủ với các địa phương triển khai nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội năm 2020.
 * Thành phần: Bs Lục Duy Lạc - Giám đốc sở, UV. UBND tỉnh.
 * Địa điểm: Phòng họp A - UBND tỉnh.
  
2-8 giờ 00: Dự Họp lấy ý kiến góp ý Ban Giám đốc BVĐK tỉnh năm 2019.
 * Thành phần : Lãnh đạo P.TCCB dự.
 * Địa điểm: BVĐK tỉnh.
  
3-8 giờ 00: Thanh lý Trang thiết bị y tế TTYT huyện Phú Giáo.
 * Thành phần: P.KHTC.
 * Địa điểm: TTYT huyện Phú Giáo.
 Xe:
  
4-8 giờ 00: Tiếp công dân.
 * Thành phần: ThS Nguyễn Bình Minh - Phó Chánh VP.
 * Địa điểm: Phòng Tiếp dân – Sở Y tế.
  
5-8 giờ 00: Trực Phòng Y tế – Trung tâm Hành chính tỉnh (Cả ngày).
 * Thành phần: Nguyễn Thảo Như - BVĐK tỉnh.
 * Địa điểm: Tháp B – Tầng 2 – TTHC tỉnh.
  
Chiều:
  
1-13 giờ 30 : Dự Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ 34, Khóa X.
 * Thành phần: Bs Lục Duy Lạc - TUV, Giám đốc sở.
 * Địa điểm: Hội trường B - Tỉnh ủy.
  
2-15 giờ 00 : Dự Kỳ họp thứ 13 (bất thường) HĐND tỉnh khóa IX.
 * Thành phần: Bs Lục Duy Lạc - Giám đốc sở.
 * Địa điểm: Hội trường B - Tỉnh ủy.
  
3-13 giờ 30 : Họp Hội đồng cấp chứng chỉ hành nghề đợt 12 năm 2019.
 * Thành phần : Theo QĐ số 271/QĐ-SYT.
 * Địa điểm: Hội trường A - Sở Y tế.
  
  
4-14 giờ 30 : Họp Ban soạn thảo Đề án "Tổ chức bộ máy, nhân sự và cơ chế vận hành Bệnh viện Đa khoa tỉnh".
 * Thành phần : Bs Cao Thị Bích Thuận - PGĐ Sở và theo Quyết định số 1199/QĐ-SYT ngày 27/12/2019 của GĐ Sở Y tế.
 * Địa điểm: Hội trường A - Sở Y tế.
Thứ tư 01/01/2020.
  
 Cán bộ, công chức, viên chức nghỉ Tết Dương lịch 01/01/2020.
  
Thứ năm 02/01/2020:
Sáng:
1-8 giờ 00: Dự Hội nghị Tổng kết năm 2019 và triển khai Kế hoạch năm 2020 dự án Quỹ toàn cầu PC HIV/AIDS (ngày 02/01 và 03/01/2020).
 * Thành phần : Bs Lục Duy Lạc - Giám đốc sở; TT.PC HIV/AIDS.
 * Địa điểm: Khách sạn Hương Giang Resort & Spa, 51 Lê Lợi, TP. Huế.
                                  
2-7 giờ 30: Dự Hội nghị Quân chính Bộ CHQS tỉnh năm 2019.
 * Thành phần : Lãnh đạo Phòng Nghiệp vụ Y dự.
 * Địa điểm: Hội trường A - Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh.
  
3-8 giờ 00: Tập huấn sử dụng phần mềm Quản lý văn bản liên thông theo quy định của Chính phủ và UBND tỉnh.
 

* Thành phần : Đại diện BGĐ Sở, Đại diện Lãnh đạo Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông, tất cả CBCC Cơ quan Văn phòng Sở Y tế.

(đề nghị CBCC mang theo máy tính xách tay cá nhân để thực hành).

 * Địa điểm: Hội trường B - Sở Y tế.
  
4-8 giờ 00: Tiếp công dân.
 * Thành phần: CN Ngô Trần Đức Hữu - PTP.TCCB.
 * Địa điểm: Phòng Tiếp dân – Sở Y tế.
  
5-8 giờ 00: Trực Phòng Y tế – Trung tâm Hành chính tỉnh (Cả ngày).
 * Thành phần : Nguyễn Thị Ngọc Yến - BVĐK tỉnh.
 * Địa điểm: Tháp B – Tầng 2 – TTHC tỉnh.
Thứ sáu 03/01/2020
Sáng:
1-8 giờ 30: Họp tổ chức hướng dẫn Nghị quyết 05/2019/NQ-HĐND ngày 31/7/2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Dương.
 * Thành phần : Đại diện Lãnh đạo Sở Y tế, Sở Nội vụ, Sở Tài chính; Đại diện lãnh đạo và phòng Tổ chức, Kế toán các đơn vị trực thuộc.
 * Địa điểm: Hội trường B - Sở Y tế.
  
2-8 giờ 00: Dự Hội nghị triển khai phần mềm chấm điểm Chỉ số cải cách hành chính của các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh.
 * Thành phần : ThS Minh - Phó Chánh VP.
 * Địa điểm: Hội trường Sở Nội vụ.
  
3-8 giờ 00: Thẩm định cấp Giấy phép hoạt động cơ sở khám, chữa bệnh.
 * Thành phần: Bs. Đạt – PTP NVY, Bs Tâm – CV. NVY, TT CSSKSS.
 * Địa điểm: Các PK chuyên khoa tại Dĩ An và Tp. TDM.
 Xe:
  
4-7 giờ 30: Thẩm định thực hành tốt nhà thuốc.
 * Thành phần: P.Nghiệp vụ Dược, PYT Phú Giáo.
 * Địa điểm: Huyện Phú Giáo.
 Xe :
  
5-8 giờ 00: Tiếp công dân.
 * Thành phần: Ds Phạm Tiến Phương – Phó Chánh TT.
 * Địa điểm: Phòng Tiếp dân –  Sở Y tế.
                                                
6-8 giờ 00: Trực Phòng Y tế – Trung tâm Hành chính tỉnh (Cả ngày).
 * Thành phần: Trần Văn Vinh - BVĐK tỉnh.
 * Địa điểm: Tháp B – Tầng 2 – TTHC tỉnh.
  

 

Nơi nhận:

- Văn phòng UBND tỉnh;

- Ban QLTN - TTHC tỉnh;

- BGĐ Sở, TT.ĐU, CĐN;

- Các Phòng CN Sở;

- Các Đơn vị trực thuộc (Website SYT);

- Lưu VT, VP (M).

GIÁM ĐỐC

(Đã ký)

Lục Duy Lạc

                       

BỔ SUNG LỊCH LÀM VIỆC SỞ Y TẾ Tuần lễ từ ngày 23/12/2019 đến ngày 27/12/2019Lịch làm việcBỔ SUNG LỊCH LÀM VIỆC SỞ Y TẾ Tuần lễ từ ngày 23/12/2019 đến ngày 27/12/2019/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
(Lịch này thay thư mời họp)
24/12/2019 17:00NoĐã ban hành

BỔ SUNG LỊCH LÀM VIỆC SỞ Y TẾ

Tuần lễ từ ngày 23/12/2019 đến ngày 27/12/2019

(Lịch này thay thư mời họp)

Bo sung lich.signed.pdf


Thứ ba 24/12/2019​
Sáng :
1-9 giờ 00: Họp thương thảo hợp đồng gói thầu mua thuốc biệt dược cho các cơ sở y tế công lập năm 2019-2021.
 * Thành phần: Đơn vị mua thuốc tập trung; Đại diện nhà thầu.
 * Địa điểm: Hội trường Sở Y tế.
  
Thứ sáu 27/12/2019
Sáng :
1-8 giờ 30: Họp thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu mua thuốc biệt dược năm 2019-2021.
 * Thành phần: Tổ thẩm định; Đơn vị mua thuốc tập trung.
 * Địa điểm: Hội trường A - Sở Y tế.
  
2-8 giờ 00: Tham dự Hội nghị tập huấn kiểm soát các hoạt động hợp pháp liên quan đến ma túy trên địa bàn tỉnh.
 * Thành phần: Ds Quốc - TP. Nghiệp vụ Dược.
 * Địa điểm: Hội trường Công an tỉnh.

 

Nơi nhận:

- BGĐ Sở, TT.ĐU, CĐN;

- Các Phòng CN Sở;

- Các Đơn vị trực thuộc (Websitze SYT);

- Lưu VT, VP (M).

TL. GIÁM ĐỐC

KT.CHÁNH VĂN PHÒNG

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG

 

(Đã ký)

 

 

Nguyễn Bình Minh

LỊCH LÀM VIỆC SỞ Y TẾ Tuần lễ từ ngày 23/12/2019 đến ngày 27/12/2019Lịch làm việcLỊCH LÀM VIỆC SỞ Y TẾ Tuần lễ từ ngày 23/12/2019 đến ngày 27/12/2019/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
(Lịch này thay thư mời họp)
23/12/2019 10:00NoĐã ban hành

LỊCH LÀM VIỆC SỞ Y TẾ

Tuần lễ từ ngày 23/12/2019 đến ngày 27/12/2019

(Lịch này thay thư mời họp)

Lich So Y te 23.12 den 27.12.2019.signed.pdf


Thứ hai 23/12/2019:​
Sáng:
1-8 giờ 00 : Tổ xác minh các nội dung phản ánh tại Trung tâm Sức khỏe lao động môi trường tỉnh Bình Dương (từ ngày 23/12 - 27/12).
 * Thành phần: Theo Quyết định số 1148/QĐ-SYT ngày 20/12/2019 của Giám đốc Sở Y tế; TT.SKLĐMT tỉnh làm việc với đoàn (toàn thể CBVC, NLĐ của TT.SKLĐMT tỉnh).
  
2-8 giờ 00 : Tham gia Đoàn thanh tra tỉnh (từ ngày 23/12 - 27/12).
 * Thành phần : Bs Tài - PTP. Nghiệp vụ Y.
 * Địa điểm: Theo Quyết định của Thanh tra tỉnh.
  
3-8 giờ 00: Tiếp công dân.
 * Thành phần: Ds Phạm Tiến Phương - Phó Chánh TT.
 * Địa điểm: Phòng Tiếp dân –  Sở Y tế.
  
4-8 giờ 00: Trực Phòng Y tế – Trung tâm Hành chính tỉnh (Cả ngày).
 * Thành phần: Nguyễn Thị Yến Nhi - TTYT Tp.Thủ Dầu Một
 * Địa điểm: Tháp B – Tầng 2 – TTHC tỉnh.
Chiều:
1-13 giờ 30:  Họp BTV Đảng ủy đánh giá xếp loại chất lượng tổ chức đảng, đảng viên năm 2019 các chi bộ trực thuộc.
 * Thành phần : BTV Đảng ủy, Đ/c Hùng (CĐN), Đ/c Hùng (TCCB).
 * Địa điểm: Hội trường A - Sở Y tế.
  
2-14 giờ 00: Dự Hội nghị trực tuyến tổng kết năm 2019 và triển khai kế hoạch năm 2020 ngành Nông nghiệp & PTNT.
 * Thành phần : Bs Huỳnh Thanh Hà - PGĐ Sở.
 * Địa điểm: Phòng họp A - UBND tỉnh.
Thứ ba 24/12/2019:
Sáng:
1-8 giờ 00: Họp kiểm điểm tập thể, cá nhân Ban Giám đốc Sở Y tế và kiểm điểm, đánh giá Đảng bộ Sở Y tế năm 2019.
 * Thành phần : Lãnh đạo UBND tỉnh phụ trách, Đại diện Lãnh đạo các cơ quan tham mưu của Tỉnh ủy (có thư mời riêng); Ban Giám đốc sở, Trưởng các phòng chức năng sở; Thủ trưởng/Giám đốc các đơn vị trực thuộc sở; BCH Đảng bộ sở; Bí thư các chi bộ trực thuộc.
 * Địa điểm: Hội trường B - Sở Y tế.
  
2-8 giờ 00: Tiếp và làm việc với Đoàn kiểm tra công tác Bảo vệ bí mật nhà nước theo Kế hoạch số 47/KH-ĐKT ngày 18/11/2019 do Công an tỉnh chủ trì triển khai, kiểm tra.
 * Thành phần : Đại diện Lãnh đạo Sở, Đại diện lãnh đạo các phòng chức năng sở, Đại diện Lãnh đạo các đơn vị trực thuộc tuyến tỉnh; TTYT Thủ Dầu Một, TTYT Thuận An (Văn phòng Sở chuẩn bị).
 * Địa điểm: Hội trường A - Sở Y tế.
  
3-8 giờ 00: Dự Hội nghị tập huấn về xây dựng phát triển thu thập và khai thác nguồn thông tin KHCN.
 * Thành phần: Ths Chinh - P.KHTC.
 * Địa điểm: Thủ Dầu Một.
  
4-8 giờ 00: Phúc tra xã đạt Tiêu chí xác định xã tiên tiến về y, dược cổ truyền năm 2019.
 * Thành phần : P.NVY, BV.YHCT.
 * Địa điểm: Xã Thanh An, Dầu Tiếng
 Xe :
  
5-8 giờ 00: Tham gia đoàn phúc tra công nhận các danh hiệu văn hóa, đạt chuẩn văn minh đô thị năm 2019 (từ 24/12 - 26/12).
 * Thành phần : ThS Phúc - P.NVY.
 * Địa điểm: Bàu Bàng, Phú Giáo, TDM.
  
6-8 giờ 00: Tiếp công dân.
 * Thành phần: Bs Từ Tấn Thứ - Chánh VP.
 * Địa điểm: Phòng Tiếp dân – Sở Y tế.
  
7-8 giờ 00: Trực Phòng Y tế – Trung tâm Hành chính tỉnh (Cả ngày).
 * Thành phần: Phạm Triệu Anh - BVĐK tỉnh.
 * Địa điểm: Tháp B – Tầng 2 – TTHC tỉnh.
Chiều:
1-13 giờ 30 : Họp Hội đồng cấp chứng chỉ hành nghề đợt 12 năm 2019.
 * Thành phần : Theo QĐ số 271/QĐ-SYT.
 * Địa điểm: Hội trường A - Sở Y tế.
Thứ tư 25/12/2019.
Sáng:
1-8 giờ 30: Dự bổ sung kiểm điểm năm 2019 : Chi bộ Trung tâm sức khỏe lao động môi trường tỉnh.
 * Thành phần : BTV Đảng ủy Sở Y tế.
 * Địa điểm: Trung tâm sức khỏe lao động môi trường tỉnh.
  
2-8 giờ 00: Dự Hội nghị trực tuyến "Triển khai nhiệm vụ lĩnh vực lao động, người có công và xã hội năm 2020".
 * Thành phần: Bs Cao Thị Bích Thuận - PGĐ Sở.
 * Địa điểm: Phòng họp A - UBND tỉnh.
3-8 giờ 00: Dự cùng đoàn Sở KHĐT khảo sát nhu cầu đầu tư nâng cấp TTYT huyện Dầu Tiếng.
 * Thành phần: ThS Chinh - PTP.KHTC.
 * Địa điểm: TTYT huyện Dầu Tiếng.
  
4-8 giờ 00: Phúc tra xã đạt Tiêu chí xác định xã tiên tiến về y, dược cổ truyền năm 2019.
 * Thành phần : Bs Huỳnh Thanh Hà - PGĐ Sở, P.NVY, BV.YHCT.
 * Địa điểm: Phú Giáo.
  
5-8 giờ 00: Tham dự Hội thảo xây dựng kế hoạch loại trừ sốt rét.
 * Thành phần : P.NVY, TT.KSBT.
 * Địa điểm: Khách sạn Sen Việt, TP.HCM (Xe TT.KSBT).
  
6-7 giờ 30: Thẩm định cơ sở bán lẻ thuốc từ dược liệu, thuốc đông y.
 * Thành phần: P.Nghiệp vụ Dược, PYT Bến Cát.
 * Địa điểm: Huyện Bến Cát.
 Xe :
  
7-8 giờ 00: Tiếp công dân.
 * Thành phần: Ths Nguyễn Bình Minh - Phó Chánh VP.
 * Địa điểm: Phòng Tiếp dân – Sở Y tế.
  
8-8 giờ 00: Trực Phòng Y tế – Trung tâm Hành chính tỉnh (Cả ngày).
 * Thành phần: Thượng Thị Ngọc Thảo - Ban BVSKCB tỉnh.
 * Địa điểm: Tháp B – Tầng 2 – TTHC tỉnh.
Thứ năm 26/12/2019:
Sáng:
1-8 giờ 00:  Dự Hội nghị giao ban an ninh, chính trị, tư tưởng và cộng tác viên DLXH tỉnh năm 2019.
 * Thành phần : Bs Huỳnh Thanh Hà  - PGĐ Sở.
 * Địa điểm: Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy.
                                  
2-8 giờ 00: Tiếp đoàn công tác Vụ Trang thiết bị công trình y tế - BYT.
 * Thành phần : Ds Ngô Tùng Châu - PGĐ Sở, Ths Hiền - P.NVY.
 * Địa điểm: Hội trường A - Sở Y tế.
  
3-8 giờ 00: Dự Hội nghị tổng kết công tác Giám định Y khoa năm 2019 khu vực phía Nam (từ ngày 26/12 - 27/12/2019).
 * Thành phần : Bs Cao Thị Bích Thuận - PGĐ Sở, TT.GĐYK.
 * Địa điểm: TP.Hồ Chí Minh.
  
4-8 giờ 00: Thẩm định việc bổ sung phạm vi hoạt động chuyên môn, danh mục kỹ thuật khám, chữa bệnh.
 * Thành phần: P. NVY, BVĐK tỉnh, PYT Tân Uyên.
 * Địa điểm: Phú Giáo, Tân Uyên.
  
5-8 giờ 00: Tiếp công dân.
 * Thành phần: CN Ngô Trần Đức Hữu - PTP.TCCB.
 * Địa điểm: Phòng Tiếp dân – Sở Y tế.
  
6-8 giờ 00: Trực Phòng Y tế – Trung tâm Hành chính tỉnh (Cả ngày).
 * Thành phần : Trần Thị Huệ - BVĐK tỉnh.
 * Địa điểm: Tháp B – Tầng 2 – TTHC tỉnh.
Thứ sáu 27/12/2019
Sáng:
1-8 giờ 00: Dự Hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai nhiệm vụ năm 2020 ngành Nội vụ.
 * Thành phần : Ủy quyền Lãnh đạo P.TCCB dự.
 * Địa điểm: Phòng họp A - UBND tỉnh.
  
2-8 giờ 00: Họp Tổng kết khối thi đua các trung tâm tuyến tỉnh.
 * Thành phần : Bs Huỳnh Thanh Hà - PGĐ Sở, P.TCCB.
 * Địa điểm: TT.CSSKSS.
  
3-8 giờ 00: Thẩm định việc bổ sung phạm vi hoạt động chuyên môn, danh mục kỹ thuật khám, chữa bệnh.
 * Thành phần: P. NVY, PYT Thuận An.
 * Địa điểm: Thuận An.
 Xe: Cá nhân.
  
4-7 giờ 30: Thẩm định thực hành tốt nhà thuốc.
 * Thành phần: P.Nghiệp vụ Dược, PYT Phú Giáo.
 * Địa điểm: Huyện Phú Giáo.
 Xe :
  
5-8 giờ 00: Tiếp công dân.
 * Thành phần: Ds Phạm Tiến Phương – Phó Chánh TT.
 * Địa điểm: Phòng Tiếp dân –  Sở Y tế.
                                                
6-8 giờ 00: Trực Phòng Y tế – Trung tâm Hành chính tỉnh (Cả ngày).
 * Thành phần: Trần Ngọc Anh Thùy - BVĐK tỉnh.
 * Địa điểm: Tháp B – Tầng 2 – TTHC tỉnh.
  

 

Nơi nhận:

- Văn phòng UBND tỉnh;

- Ban QLTN - TTHC tỉnh;

- BGĐ Sở, TT.ĐU, CĐN;

- Các Phòng CN Sở;

- Các Đơn vị trực thuộc (Websitze SYT);

- Lưu VT, VP (M).

GIÁM ĐỐC

(Đã ký)

Lục Duy Lạc

                       

LỊCH LÀM VIỆC SỞ Y TẾ Tuần lễ từ ngày 16/12/2019 đến ngày 20/12/2019Lịch làm việcLỊCH LÀM VIỆC SỞ Y TẾ Tuần lễ từ ngày 16/12/2019 đến ngày 20/12/2019/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
(Lịch này thay thư mời họp)
16/12/2019 09:00NoĐã ban hành

LỊCH LÀM VIỆC SỞ Y TẾ

Tuần lễ từ ngày 16/12/2019 đến ngày 20/12/2019

(Lịch này thay thư mời họp)

Lich So Y te 16.12 den 20.12.2019.signed.pdf


Thứ hai 16/12/2019:
Sáng:
1-8 giờ : Dự Phiên họp UBND tỉnh (theo GM số 157/GM-UBND ngày 13/12)
 * Thành phần : Bs Lục Duy Lạc - GĐ Sở.
 * Địa điểm: Phòng họp A - UBND tỉnh.
  
2-8 giờ 00 : Các phòng Chức năng tổ chức họp đánh giá CBCC năm 2019; Các Tổ Đảng họp xét đánh giá đảng viên năm 2019 (trong ngày).
 * Thành phần, địa điểm : Các phòng, Tổ đảng tự bố trí, sắp xếp.
  
3-8 giờ 00:  Dự kiểm điểm, đánh giá và lấy ý kiến đóng góp cho Bí thư chi bộ, thủ trưởng đơn vị Chi cục ATVSTP.
 * Thành phần : Bs Nguyễn Tấn Hùng - PBT Đảng ủy.
 * Địa điểm: Chi cục ATVSTP.
  
4-8 giờ 00 : Tham gia Đoàn thanh tra tỉnh (từ ngày 16/12 - 20/12).
 * Thành phần : Bs Tài - PTP. Nghiệp vụ Y.
 * Địa điểm: Theo Quyết định của Thanh tra tỉnh.
  
5-9 giờ 00 : Tiếp và làm việc với Đoàn công tác của Trung tâm LIFE (Chương trình Phòng, chống HIV/AIDS).
 * Thành phần : Bs Huỳnh Thanh Hà - PGĐ Sở, Đại diện lãnh đạo NVY, TCCB, NVD, KHTC.
 * Địa điểm: Hội trường A - Sở Y tế.
  
6-9 giờ 30:  Dự kiểm điểm, đánh giá xếp loại chất lượng tổ chức đảng, đảng viên năm 2019 : Chi bộ Chi cục Dân số - KHHGĐ tỉnh.
 * Thành phần : Bs Nguyễn Tấn Hùng - PBT Đảng ủy.
 * Địa điểm: Chi cục Dân số - KHHGĐ tỉnh.
  
7-10 giờ 30 : Họp BCH, Tổ công đoàn cơ sở Cơ quan Sở Y tế.
 * Thành phần : BCH, Tổ công đoàn.
 * Địa điểm: Hội trường B - Sở Y tế.
  
8-8 giờ 00: Thanh tra việc thực hiện các quy định pháp luật về kinh doanh mỹ phẩm, TPCN, sản phẩm dinh dưỡng dành cho trẻ nhỏ; hóa chất, chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn, TTBYT và hành nghề YDTN trên địa bàn Bình Dương (từ 16/12 - 20/12).
 * Thành phần: Thanh tra, TTKN, PA.03.
 * Địa điểm: Theo QĐ số 1106/QĐ-SYT.
 * Xe: cá nhân.
  
9-8 giờ 00: Tiếp công dân.
 * Thành phần: Bs Lục Duy Lạc - GĐ Sở, Bs Hùng - TP.TCCB.
 * Địa điểm: Phòng Tiếp dân –  Sở Y tế.
  
10-8 giờ 00: Trực Phòng Y tế – Trung tâm Hành chính tỉnh (Cả ngày).
 * Thành phần: Võ Văn Hải - TTYT Tp.Thủ Dầu Một
 * Địa điểm: Tháp B – Tầng 2 – TTHC tỉnh.
Chiều:
1-13 giờ 30:  Dự kiểm điểm, đánh giá xếp loại chất lượng tổ chức đảng, đảng viên năm 2019 : Chi bộ Trung tâm Pháp Y tỉnh.
 * Thành phần : Ds Ngô Tùng Châu - PBT.TT Đảng ủy.
 * Địa điểm: Trung tâm Pháp Y tỉnh.
  
Thứ ba 17/12/2019:
Sáng:
1-7 giờ 30:  Dự Hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai học tập chuyên đề năm 2020 (theo CV 2730-CV/TU và Thông báo số 46-TB/ĐUK).
 * Thành phần : Bs Lục Duy Lạc - TUV, GĐ Sở; BCH Đảng bộ Sở Y tế; Cấp ủy các chi bộ trực thuộc; Trưởng, Phó các phòng chức năng Sở.
 * Địa điểm: Trung tâm Hội nghị triển lãm tỉnh.
  
2-7 giờ 30: Phúc tra các Đơn vị Y tế năm 2019.
 * Thành phần: Theo QĐ số 929/QĐ-SYT (Đoàn 2).
 * Địa điểm: Bệnh viện Đa khoa Tư nhân Bình Dương.
 Xe : Tự túc.
  
3-9 giờ 00: Mở hồ sơ đề xuất tài chính gói thầu mua thuốc theo tên biệt dược năm 2019 - 2021.
 * Thành phần : Đơn vị mua thuốc tập trung, P. NVD.
 * Địa điểm: BVĐK tỉnh.
  
4-8 giờ 00: Tiếp công dân.
 * Thành phần: Bs Từ Tấn Thứ - Chánh VP.
 * Địa điểm: Phòng Tiếp dân – Sở Y tế.
  
5-8 giờ 00: Trực Phòng Y tế – Trung tâm Hành chính tỉnh (Cả ngày).
 * Thành phần: Trương Thanh Tòng - BVĐK tỉnh.
 * Địa điểm: Tháp B – Tầng 2 – TTHC tỉnh.
Chiều:
1-14 giờ 00 : Giao ban LĐLĐ tỉnh.
 * Thành phần : Đ/c Hùng - CT.CĐNYT.
 * Địa điểm: Trung tâm Tư vấn pháp luật công đoàn.
  
Thứ tư 18/12/2019.
Sáng:
1-7 giờ 30: Dự kiểm điểm, đánh giá xếp loại chất lượng tổ chức đảng, đảng viên năm 2019 : Chi bộ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh.
 * Thành phần : Bs Lục Duy Lạc - BT. Đảng ủy.
 * Địa điểm: Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh.
  
2-7 giờ 30: Phúc tra các Đơn vị Y tế năm 2019.
 * Thành phần: Theo QĐ số 929/QĐ-SYT (Đoàn 2).
 * Địa điểm: Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Dương.
 Xe : Tự túc.
  
3-8 giờ 00: Tiếp công dân.
 * Thành phần: Ths Nguyễn Bình Minh - Phó Chánh VP.
 * Địa điểm: Phòng Tiếp dân – Sở Y tế.
  
4-8 giờ 00: Trực Phòng Y tế – Trung tâm Hành chính tỉnh (Cả ngày).
 * Thành phần: Nguyễn Thị Mỹ Yến - Ban BVSKCB tỉnh.
 * Địa điểm: Tháp B – Tầng 2 – TTHC tỉnh.
  
Chiều :
1-13 giờ 30:  Dự kiểm điểm, đánh giá xếp loại chất lượng tổ chức đảng, đảng viên năm 2019 : Chi bộ Trung tâm SKLĐMT tỉnh.
 * Thành phần : Ds Ngô Tùng Châu - PBT.TT Đảng ủy.
 * Địa điểm: Trung tâm SKLĐMT tỉnh.
  
2-17 giờ 00: Dự lễ Bế mạc Giải bóng đá Truyền hình Bình Dương.
 * Thành phần: Bs Huỳnh Thanh Hà - PGĐ Sở.
 * Địa điểm: SVĐ Gò Đậu.
  
Thứ năm 19/12/2019:
Sáng:
1-7 giờ 30:  Dự kiểm điểm, đánh giá xếp loại chất lượng tổ chức đảng, đảng viên năm 2019 : Chi bộ Trung tâm PC HIV/AIDS.
 * Thành phần : Bs Huỳnh Thanh Hà  - Thường vụ Đảng ủy.
 * Địa điểm: Trung tâm PC HIV/AIDS.
  
2-7 giờ 30: Phúc tra các Đơn vị Y tế năm 2019.
 * Thành phần: Theo QĐ số 929/QĐ-SYT (Đoàn 1).
 * Địa điểm: Trung tâm Kiểm soát bệnh tật.
 Xe : Tự túc.
  
3-7 giờ 30: Dự họp dự thảo báo cáo chính trị Đại hội Đảng bộ tỉnh.
 * Thành phần : Bs Thứ - CVP (TV. Tổ biên tập văn kiện Đại hội).
 * Địa điểm: Hội trường A - Tỉnh ủy.
  
4-8 giờ 00: Thẩm định cấp phép hoạt động cơ sở KCB.
 * Thành phần: Phòng NVY, PYT Bến Cát, Dầu Tiếng.
 * Địa điểm: Bến Cát, Dầu Tiếng.
 Xe : Cá nhân.
  
5-8 giờ 00: Tiếp công dân.
 * Thành phần: CN Ngô Trần Đức Hữu - PTP.TCCB.
 * Địa điểm: Phòng Tiếp dân – Sở Y tế.
  
6-8 giờ 00: Trực Phòng Y tế – Trung tâm Hành chính tỉnh (Cả ngày).
 * Thành phần : Trần Đức Giang - BVĐK tỉnh.
 * Địa điểm: Tháp B – Tầng 2 – TTHC tỉnh.
 
Thứ sáu 20/12/2019
Sáng:
  
1-6 giờ 30: Viếng Nghĩa trang Liệt sỹ tỉnh nhân kỷ niệm 30 năm ngày hội Quốc phòng toàn dân và 75 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân VN.
 * Thành phần : Bs Lục Duy Lạc - GĐ Sở, Bs Thứ - CVP, Đ/c Hùng - CT.CĐNYT.
 * Địa điểm: Nghĩa trang Liệt sỹ tỉnh
 Xe : Đ/c Hậu.
  
2-8 giờ 00: Dự kiểm điểm, đánh giá xếp loại chất lượng tổ chức đảng, đảng viên năm 2019 : Chi bộ Cơ quan Sở Y tế.
 * Thành phần : Bs Lục Duy Lạc - BT. Đảng ủy, Chi ủy và Đảng viên Chi bộ cơ quan Sở Y tế.
 * Địa điểm: Hội trường B - Sở Y tế.
  
3-7 giờ 30: Dự Hội nghị truyền thông kỷ niệm ngày Dân số Việt Nam 26/12.
 * Thành phần : Bs Cao Thị Bích Thuận - PGĐ Sở, P.NVY.
 * Địa điểm: Hội trường A - UBND TP.TDM.
  
4-9 giờ 00: Dự họp mặt Kỷ niệm 30 năm ngày hội Quốc phòng toàn dân và 75 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam.
 * Thành phần : Bs Lục Duy Lạc - GĐ Sở.
 * Địa điểm: Trung tâm Hội nghị và Triển lãm tỉnh.
  
5-8 giờ 00: Hội thảo "Hành trình 10 năm đồng hành cùng chương trình Phòng chống HIV/AIDS của Việt Nam".
 * Thành phần: Đại diện Lãnh đạo Sở, TT.PC HIV.
 * Địa điểm: Số 17, Tôn Đức Thắng, Quận 1, TP Hồ Chí Minh.
 Xe : TT.PC HIV.
  
  
6-8 giờ 00: Thẩm định bổ sung danh mục kỹ thuật KCB.
 * Thành phần: P.NVY, BVĐK tỉnh.
 * Địa điểm: BVĐK Vạn Phúc 2.
 Xe :
  
7-7 giờ 30: Thẩm định thực hành tốt nhà thuốc.
 * Thành phần: P.Nghiệp vụ Dược, PYT Dầu Tiếng.
 * Địa điểm: Huyện Dầu Tiếng.
 Xe :
  
8-8 giờ 00: Tiếp công dân.
 * Thành phần: Ds Phạm Tiến Phương – Phó Chánh TT.
 * Địa điểm: Phòng Tiếp dân –  Sở Y tế.
                                                
9-8 giờ 00: Trực Phòng Y tế – Trung tâm Hành chính tỉnh (Cả ngày).
 * Thành phần: Huỳnh Ngọc Hải - BVĐK tỉnh.
 * Địa điểm: Tháp B – Tầng 2 – TTHC tỉnh.
  

 

Nơi nhận:

- Văn phòng UBND tỉnh;

- Ban QLTN - TTHC tỉnh;

- BGĐ Sở, TT.ĐU, CĐN;

- Các Phòng CN Sở;

- Các Đơn vị trực thuộc (Websitze SYT);

- Lưu VT, VP (M).

GIÁM ĐỐC

(Đã ký)

Lục Duy Lạc

LỊCH LÀM VIỆC SỞ Y TẾ  Tuần lễ từ ngày 09/12/2019 đến ngày 14/12/2019Lịch làm việcLỊCH LÀM VIỆC SỞ Y TẾ  Tuần lễ từ ngày 09/12/2019 đến ngày 14/12/2019/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
(Lịch này thay thư mời họp)
09/12/2019 09:00NoĐã ban hành

LỊCH LÀM VIỆC SỞ Y TẾ

Tuần lễ từ ngày 09/12/2019 đến ngày 14/12/2019

Lich So Y te 09.12 den 14.12.2019.signed.pdf


Thứ hai 09/12/2019:
Sáng:
1-8 giờ 00:  Dự Kỳ họp thứ 12 (phiên họp thường lệ) HĐND tỉnh khóa IX, nhiệm kỳ 2016 - 2021 (cả ngày).
 * Thành phần : Bs Lục Duy Lạc - TUV, GĐ Sở.
 * Địa điểm: Hội trường B - Tỉnh ủy.
  
2-7 giờ 30 : Kiểm tra công tác khám sức khỏe tuyển chọn công dân nhập ngũ năm 2020 huyện Bắc Tân Uyên.
 * Thành phần : Bs Tài - PTP.Nghiệp vụ Y, Ths Phúc - CV Nghiệp vụ Y, BCH quân sự tỉnh.
 * Địa điểm: huyện Bắc Tân Uyên.
 Xe : Đ/c Hậu - 16 chỗ.
  
3-8 giờ 00: Tiếp công dân.
 * Thành phần: Ds Phạm Tiến Phương – Phó Chánh TT.
 * Địa điểm: Phòng Tiếp dân –  Sở Y tế.
  
4-8 giờ 00: Trực Phòng Y tế – Trung tâm Hành chính tỉnh (Cả ngày).
 * Thành phần: Phạm Ngọc Lành - TTYT Tp.Thủ Dầu Một
 * Địa điểm: Tháp B – Tầng 2 – TTHC tỉnh.
Chiều:
1-13 giờ 30: Tiếp đoàn kiểm tra việc triển khai, thực hiện chương trình phát triển thanh niên tỉnh Bình Dương, giai đoạn 2011-2020.
 * Thành phần: BS Thuận -PGĐ Sở, Bs Hùng-Thanh tra, BS Thấm-CCT CC.DSKHHGĐ;  Phòng TCCB, NVY, KHTC, Văn phòng Sở; Các công chức, viên chức đầu mối công tác thanh niên;
 * Địa điểm: Hội trường B - Sở Y tế.
  
2-14 giờ 00: Dự họp Khai trương Cổng dịch vụ công quốc gia do Văn phòng Chính phủ chủ trì (theo Thư mời số 153/TM-UBND, ngày 5/12/2019).
 * Thành phần: Ds Châu - PGĐ Sở.
 * Địa điểm: Phòng họp A - UBND tỉnh.
  
3-14 giờ 00: Họp BTV Công đoàn ngành y tế.
 * Thành phần: BTV.CĐNYT, Đ/c Giang - UV.BCH CĐNYT.
 * Địa điểm: Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh.
  
Thứ ba 10/12/2019:
Sáng:
1-8 giờ 00:  Dự Kỳ họp thứ 12 (phiên họp thường lệ) HĐND tỉnh khóa IX, nhiệm kỳ 2016 - 2021 (cả ngày).
 * Thành phần : Bs Lục Duy Lạc - TUV, GĐ Sở.
 * Địa điểm: Hội trường B - Tỉnh ủy.
  
2-7 giờ 30: Phúc tra các Đơn vị Y tế năm 2019.
 * Thành phần: Theo QĐ số 929/QĐ-SYT (Đoàn 2).
 * Địa điểm: Bệnh viện Quốc tế Becamex.
 Xe : Đ/c Hậu - 16 chỗ.      
  
3-8 giờ 00: Làm việc với Đoàn Thanh tra chuyên đề diện rộng theo Quyết định số 3261/QĐ-UBND ngày 05/11/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh (từ ngày 10/12 - 13/12/2019).
 * Thành phần: Ds Châu - PGĐ, Bs Tùng, CN Cường (P KHTC), Ds Quốc, Ds Năm (P.NVD), Bs Tâm (P.NVY).
 * Địa điểm: Hội trường A - Sở Y tế.
  
4-8 giờ 00: Tham gia Đoàn Thanh tra chuyên đề diện rộng theo Quyết định số 3261/QĐ-UBND ngày 05/11/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh (từ ngày 10/12 - 13/12 theo Thông báo của Đoàn Thanh tra).
 * Thành phần: Ds Phương - Phó Chánh TT.
 * Địa điểm: Hội trường B - Sở Y tế.
  
5-7 giờ 30 : Tham gia Đoàn thanh tra tỉnh (từ ngày 10/12 - 13/12).
 * Thành phần : Bs Tài - PTP. Nghiệp vụ Y.
 * Địa điểm: Theo kế hoạch của Đoàn Thanh tra.
  
6-9 giờ 00: Tiếp và trao đổi về việc đầu tư, xây dựng bệnh viện.
 * Thành phần : Ds Châu, P.KHTC, NVY, TCCB, NVD; Cty CP Change until change Nhật Bản.
 * Địa điểm: Hội trường B - Sở Y tế.
  
7-8 giờ 00: Tiếp công dân.
 * Thành phần: Bs Từ Tấn Thứ - Chánh VP.
 * Địa điểm: Phòng Tiếp dân – Sở Y tế.
  
8-8 giờ 00: Trực Phòng Y tế – Trung tâm Hành chính tỉnh (Cả ngày).
 * Thành phần: Triệu Phú Cường - BVĐK tỉnh.
 * Địa điểm: Tháp B – Tầng 2 – TTHC tỉnh.
  
Chiều:
1-13 giờ 30: Họp kiểm điểm đánh giá tập thể BGĐ TTYT Bàu Bàng.
 * Thành phần: Bs Cao Thị Bích Thuận - PGĐ Sở.
 * Địa điểm: Hội trường TTYT Bàu Bàng.
Thứ tư 11/12/2019.
Sáng:
1-8 giờ 00:  Dự Kỳ họp thứ 12 (phiên họp thường lệ) HĐND tỉnh khóa IX, nhiệm kỳ 2016 - 2021(cả ngày).
 * Thành phần : Bs Cao Thị Bích Thuận - PGĐ Sở (dự thay Bs Lạc).
 * Địa điểm: Hội trường B - Tỉnh ủy.
  
2-8 giờ 00: Thanh tra việc thực hiện các quy định pháp luật về hành nghề YDTN và kinh doanh mỹ phẩm, thực phẩm chức năng, trang thiết bị y tế đợt 5 năm 2019 (từ 11/12 - 12/12).
 * Thành phần: Thanh tra, PA.03, TTKN.
 * Địa điểm: Theo QĐ số 1038/QĐ-SYT.
 * Xe: cá nhân.
  
3-7 giờ 30: Phúc tra các Đơn vị Y tế năm 2019.
 * Thành phần: Theo QĐ số 929/QĐ-SYT (Đoàn 2).
 * Địa điểm: Bệnh viện Vạn Phúc 2.
 Xe : Đ/c Hậu - 16 chỗ.      
  
4-8 giờ 00: Tiếp công dân.
 * Thành phần: Ths Nguyễn Bình Minh - Phó Chánh VP.
 * Địa điểm: Phòng Tiếp dân – Sở Y tế.
  
5-8 giờ 00: Trực Phòng Y tế – Trung tâm Hành chính tỉnh (Cả ngày).
 * Thành phần: Hồ Văn Bình - Ban BVSKCB tỉnh.
 * Địa điểm: Tháp B – Tầng 2 – TTHC tỉnh.
Chiều :
1-14 giờ 00: Họp Tổ thẩm định kết quả đánh giá hồ sơ đề xuất kỹ thuật gói thầu mua thuốc cho các cơ sở y tế công lập năm 2019-2021.
 * Thành phần: Theo Giấy mời số 92/GM-SYT ngày 5/12/2019.
 * Địa điểm: Hội trường A - Sở Y tế.
Thứ năm 12/12/2019:
Sáng:
1-7 giờ 30: Phúc tra các Đơn vị Y tế năm 2019.
 * Thành phần: Theo QĐ số 929/QĐ-SYT (Đoàn 2).
 * Địa điểm: Bệnh viện Đa khoa Cao su Dầu Tiếng.
 Xe : Đ/c Hậu - 16 chỗ.      
  
2-8 giờ 00: Dự Hội nghị triển khai Nghị định về mức lương tối thiểu vùng
 * Thành phần: Đ/c Hùng - CT.CĐNYT.
 * Địa điểm: Trung tâm Hội nghị triển lãm tỉnh.
  
3-8 giờ 00: Thẩm định cấp phép hoạt động cơ sở KCB.
 * Thành phần: Phòng NVY, PYT Bến Cát.
 * Địa điểm: Bến Cát
 Xe : Cá nhân.
  
4-8 giờ 00: Tiếp công dân.
 * Thành phần: CN Ngô Trần Đức Hữu - PTP.TCCB.
 * Địa điểm: Phòng Tiếp dân – Sở Y tế.
  
5-8 giờ 00: Trực Phòng Y tế – Trung tâm Hành chính tỉnh (Cả ngày).
 * Thành phần : Vũ Thị Thanh Tâm - BVĐK tỉnh.
 * Địa điểm: Tháp B – Tầng 2 – TTHC tỉnh.
Chiều:
1-15 giờ : Họp đánh giá công tác tổ chức Diễn đàn hợp tác kinh tế Châu Á - Horasis 2019 và kết quả thực hiện đề án thành phố thông minh năm 2019, phương hướng, nhiệm vụ năm 2020.
 * Thành phần: Ds Châu (BTC Horasis), Bs Thuận, ThS Minh (BĐH và Tổ giúp việc TP thông minh).
 * Địa điểm: Phòng họp A - UBND tỉnh.
  
2-14 giờ 00: Họp Cụm thi đua số 3.
 * Thành phần: Đ/c Hùng - CT.CĐNYT.
 * Địa điểm: Công đoàn các Khu CN tỉnh.
 
Thứ sáu 13/12/2019
Sáng:
1-7 giờ 30: Hội nghị tập huấn công tác Quốc phòng-An ninh và phòng chống khủng bố các cơ sở y tế năm 2019.
 * Thành phần: Đại diện Lãnh đạo Sở, Ban Chỉ huy Quân sự Sở Y tế.
 * Địa điểm: Ks Ninh Kiều 1, Quận Ninh Kiều, Thành phố Cần Thơ.
 Xe:
  
28 giờ 00: Hội thảo Sơ kết 02 năm triển khai Nghị định số 111/2017/NĐ-CP ngày 05/10/2017 của Chính phủ Quy định về tổ chức đào tạo thực hành trong đào tạo khối ngành sức khỏe.
 * Thành phần: Đại diện Lãnh đạo Sở, Phòng TCCB; Lãnh đạo và cán bộ phụ trách đào tạo của Bệnh viện đa khoa tỉnh.
 * Địa điểm: Ks Victory, 14 Võ Văn Tần, Quận 3, TP Hồ Chí Minh.
 Xe : Đi chung xe BVĐK tỉnh.
  
3-8 giờ 00: Họp các cụm thi đua: Xếp loại CĐCS, bình xét thi đua, khen thưởng năm 2019.
 * Thành phần: BTV.CĐNYT, Lãnh đạo các CĐCS trực thuộc.
 * Địa điểm: Hội trường B - Sở Y tế.
  
4-8 giờ 00: Thẩm định cấp giấy phép hoạt động hành nghề KCB.
 * Thành phần: P.NVY, BVĐK tỉnh, BV.YHCT, TT.CSSKSS.
 * Địa điểm: PKĐK Tân Thành - Bình Chuẩn.
 Xe :
  
5-7 giờ 30: Thẩm định thực hành tốt nhà thuốc.
 * Thành phần: P.Nghiệp vụ Dược, PYT Bàu Bàng.
 * Địa điểm: Huyện Bàu Bàng.
 Xe :
  
6-8 giờ 00: Tiếp công dân.
 * Thành phần: Ds Phạm Tiến Phương – Phó Chánh TT.
 * Địa điểm: Phòng Tiếp dân –  Sở Y tế.
                                              
7-8 giờ 00: Trực Phòng Y tế – Trung tâm Hành chính tỉnh (Cả ngày).
 * Thành phần: Phạm Hồng Nguyễn Dĩ - BVĐK tỉnh.
 * Địa điểm: Tháp B – Tầng 2 – TTHC tỉnh.
  
Chiều :
1-13 giờ 30: Dự kiểm điểm, đánh giá xếp loại chất lượng tổ chức đảng, đảng viên năm 2019: Chi bộ Trung tâm Kiểm nghiệm.
 * Thành phần: Ds Ngô Tùng Châu - PBT.TT Đảng ủy.
 * Địa điểm: Trung tâm Kiểm nghiệm.
  
2-13 giờ 30: Dự kiểm điểm, đánh giá xếp loại chất lượng tổ chức đảng, đảng viên năm 2019: Chi bộ Trung tâm CSSKSS tỉnh.
 * Thành phần: Bs Nguyễn Tấn Hùng - PBT Đảng ủy.
 * Địa điểm: Trung tâm CSSKSS tỉnh.
  
3-14 giờ 00: Dự phúc tra cơ quan, đơn vị đạt chuẩn văn hóa năm 2019.
 * Thành phần: Bs Hồng - PCT.CĐNYT.
 * Địa điểm: LĐLĐ tỉnh.
  
4-15 giờ 30: Dự kiểm điểm, đánh giá xếp loại chất lượng tổ chức đảng, đảng viên năm 2019: Chi bộ Tỉnh hội Đông y.
 * Thành phần: Bs Nguyễn Tấn Hùng - PBT Đảng ủy.
 * Địa điểm: Tỉnh hội Đông y.

 

Nơi nhận:

- Văn phòng UBND tỉnh;

- Ban QLTN - TTHC tỉnh;​

- BGĐ Sở, TT.ĐU, CĐN;

- Các Phòng CN Sở;

- Các Đơn vị trực thuộc (Websitze SYT);

- Lưu VT, VP (M).

GIÁM ĐỐC

(Đã ký)

Lục Duy Lạc

LỊCH LÀM VIỆC SỞ Y TẾ Tuần lễ từ ngày 02/12/2019 đến ngày 07/12/2019Lịch làm việcLỊCH LÀM VIỆC SỞ Y TẾ Tuần lễ từ ngày 02/12/2019 đến ngày 07/12/2019/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
(Lịch này thay thư mời họp)
02/12/2019 09:00NoĐã ban hành
LỊCH LÀM VIỆC SỞ Y TẾ

Tuần lễ từ ngày 02/12/2019 đến ngày 07/12/2019

(Lịch này thay thư mời họp)

Lich So Y te 02.12 den 07.12.2019.pdf

Thứ hai 02/12/2019:
Sáng:
1-7 giờ 30:  Dự Hội nghị triển khai quán triệt Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng (theo Công văn 2701-CV/TU ngày 27/11 của Tỉnh ủy).
 * Thành phần : Bs Lục Duy Lạc - TUV, GĐ Sở.
 * Địa điểm: Hội trường B - Tỉnh ủy.
  
2-8 giờ 00: Tiếp và làm việc với Đoàn Thanh tra chuyên đề diện rộng theo Quyết định số 3261/QĐ-UBND ngày 05/11/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh (từ ngày 02/12 - 06/12 theo Thông báo của Đoàn Thanh tra).
 * Thành phần: Ds Ngô Tùng Châu - PGĐ, Bs Tùng, CN Cường (P KHTC), Ds Quốc, Ds Năm (P.NVD), Bs Tâm (P.NVY).
 * Địa điểm: Hội trường B - Sở Y tế.
  
3-8 giờ 00: Tham gia Đoàn Thanh tra chuyên đề diện rộng theo Quyết định số 3261/QĐ-UBND ngày 05/11/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh (từ ngày 02/12 - 06/12 theo Thông báo của Đoàn Thanh tra).
 * Thành phần: Ds Phương - Phó Chánh TT.
 * Địa điểm: Hội trường B - Sở Y tế.
  
4-7 giờ 30 : Tham gia Đoàn thanh tra tỉnh (từ ngày 2/12 - 6/12).
 * Thành phần : Bs Tài - PTP. Nghiệp vụ Y.
 * Địa điểm: Theo kế hoạch của Đoàn Thanh tra.
  
5-7 giờ 30 : Kiểm tra công tác khám sức khỏe tuyển chọn công dân nhập ngũ năm 2020.
 * Thành phần : Bs Tài - PTP.Nghiệp vụ Y, Ths Phúc - CV Nghiệp vụ Y, BCH quân sự tỉnh.
 * Địa điểm: TTYT huyện Phú Giáo.
 Xe : Đ/c Hậu - 16 chỗ.
  
6-8 giờ 00: Thanh tra việc thực hiện các quy định pháp luật về hành nghề YDTN và kinh doanh mỹ phẩm, thực phẩm chức năng, trang thiết bị y tế đợt 5 năm 2019 (từ 02/12 - 06/12).
 * Thành phần: Thanh tra, PA.03.
 * Địa điểm: Theo QĐ số 918/QĐ-SYT.
 * Xe: cá nhân.
  
7-8 giờ 00: Tiếp công dân.
 * Thành phần: CN Lê Thanh Hải – Thanh tra viên.
 * Địa điểm: Phòng Tiếp dân –  Sở Y tế.
  
8-8 giờ 00: Trực Phòng Y tế – Trung tâm Hành chính tỉnh (Cả ngày).
 * Thành phần: Nguyễn Thị Thy - TTYT Tp.Thủ Dầu Một
 * Địa điểm: Tháp B – Tầng 2 – TTHC tỉnh.
  
Thứ ba 03/12/2019:
Sáng:
1-7 giờ 30:  Dự Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh mở rộng (cả ngày - theo Công văn triệu tập số 2699-CV/TU ngày 28/11/2019 của Tỉnh ủy).
 * Thành phần : Bs Lục Duy Lạc - TUV, GĐ Sở.
 * Địa điểm: Hội trường B - Tỉnh ủy.
  
2-7 giờ 30: Phúc tra các Đơn vị Y tế năm 2019.
 * Thành phần: Theo QĐ số 929/QĐ-SYT ngày 4/11/2019.
 * Địa điểm: TTYT thị xã Bến Cát.
 Xe : Đ/c Hậu - 16 chỗ.
  
3-8 giờ 00: Dự tập huấn kỹ năng tiếp nhận và xử lý ý kiến phản ánh của người dân qua phần mềm trực tổng đài đường dây nóng Ngành Y tế 1900 -9095 năm 2019 (theo GM số 1171/GM-BYT ngày 21/11/2019).
 * Thành phần : Ths Minh - Phó Chánh VP; BVĐK tỉnh; TT.KSBT.
 * Địa điểm: 24 Trần Phú, TP. Nha Trang.
  
4-8 giờ 00: Tham dự Hội nghị họp mặt, biểu dương người khuyết tật, trẻ mồ côi và người bảo trợ tiêu biểu tỉnh Bình Dương năm 2019.
 * Thành phần: Bs Tâm - CV.Phòng NVY.
 * Địa điểm: Hội trường A - UBND thành phố Thủ Dầu Một.
  
5-8 giờ 00: Tiếp công dân.
 * Thành phần: Bs Từ Tấn Thứ - Chánh VP.
 * Địa điểm: Phòng Tiếp dân – Sở Y tế.
  
6-8 giờ 00: Trực Phòng Y tế – Trung tâm Hành chính tỉnh (Cả ngày).
 * Thành phần: Tiêu Hoàng Phúc - BVĐK tỉnh.
 * Địa điểm: Tháp B – Tầng 2 – TTHC tỉnh.
  
Thứ tư 04/12/2019.
Sáng:
1-8 giờ 00: Làm việc với Đoàn giám sát của HĐND tỉnh về kết quả thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020.
 * Thành phần: Ds Ngô Tùng Châu - PGĐ Sở.
 * Địa điểm: Hội trường A - HĐND tỉnh.
  
2-8 giờ 00: Dự Hội nghị tổng kết Dự án phòng chống HIV/AIDS tại Hà Nội.
 * Thành phần: Bs Huỳnh Thanh Hà - PGĐ Sở.
 * Địa điểm: Hà Nội.
  
3-7 giờ 30: Phúc tra các Đơn vị Y tế năm 2019.
 * Thành phần: Theo QĐ số 929/QĐ-SYT ngày 4/11/2019.
 * Địa điểm: TTYT thị xã Thuận An.
 Xe : Đ/c Hậu - 16 chỗ.
  
4-8 giờ 00: Tiếp công dân.
 * Thành phần: Ths Nguyễn Bình Minh - Phó Chánh VP.
 * Địa điểm: Phòng Tiếp dân – Sở Y tế.
  
5-8 giờ 00: Trực Phòng Y tế – Trung tâm Hành chính tỉnh (Cả ngày).
 * Thành phần: Thượng Thị Ngọc Thảo - Ban BVSKCB tỉnh.
 * Địa điểm: Tháp B – Tầng 2 – TTHC tỉnh.
  
Chiều :
1-14 giờ 00: Làm việc với Trường Cao Đẳng Y tế Bình Dương.
 * Thành phần: Bs Lục Duy Lạc - GĐ Sở, P.TCCB.
 * Địa điểm: Trường Cao Đẳng Y tế Bình Dương.
  
Thứ năm 05/12/2019:
Sáng:
1-7 giờ 30: Phúc tra các Đơn vị Y tế năm 2019.
 * Thành phần: Theo QĐ số 929/QĐ-SYT ngày 4/11/2019.
 * Địa điểm: TTYT thị xã Dĩ An.
 Xe : Đ/c Hậu - 16 chỗ.
  
2-8 giờ 00: Tiếp công dân.
 * Thành phần: CN Ngô Trần Đức Hữu - PTP.TCCB.
 * Địa điểm: Phòng Tiếp dân – Sở Y tế.
  
3-8 giờ 00: Trực Phòng Y tế – Trung tâm Hành chính tỉnh (Cả ngày).
 * Thành phần : Phạm Thị Thanh Tú - BVĐK tỉnh.
 * Địa điểm: Tháp B – Tầng 2 – TTHC tỉnh.
  
Chiều:
1-14 giờ : Họp Đảng ủy định kỳ tháng 12/2019.
 * Thành phần: BTV, BCH Đảng bộ; Bí thư các chi bộ trực thuộc.
 * Địa điểm: Hội trường B - Sở Y tế.
  
 
 
 
Thứ sáu 06/12/2019
Sáng:
  
1-8 giờ 00: Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới của tỉnh giai đoạn 2016-2020.
 * Thành phần: Ds Ngô Tùng Châu - PGĐ Sở.
 * Địa điểm: Trung tâm Hội nghị và Triển lãm tỉnh.
  
2-7 giờ 30: Phúc tra các Đơn vị Y tế năm 2019.
 * Thành phần: Theo QĐ số 929/QĐ-SYT ngày 4/11/2019 (Đoàn 2).
 * Địa điểm: Bệnh viện Quốc tế Hạnh Phúc.
 Xe:
  
3-8 giờ 00: Tham dự Ngày hội việc làm - Trường ĐH Y Dược Cần Thơ.
 * Thành phần: Phòng TCCB và các đơn vị trực thuộc tham gia gian hàng.
 * Địa điểm: Trường ĐH Y Dược Cần Thơ.
 Xe: Cá nhân.
  
4-7 giờ 30: Thẩm định thực hành tốt nhà thuốc.
 * Thành phần: P.Nghiệp vụ Dược, PYT Dĩ An.
 * Địa điểm: Tx Dĩ An.
 Xe :
  
5-8 giờ 00: Tiếp công dân.
 * Thành phần: CN Lê Thanh Hải – Thanh tra viên.
 * Địa điểm: Phòng Tiếp dân –  Sở Y tế.
  
6-8 giờ 00: Trực Phòng Y tế – Trung tâm Hành chính tỉnh (Cả ngày).
 * Thành phần: Trần Văn Vinh - BVĐK tỉnh.
 * Địa điểm: Tháp B – Tầng 2 – TTHC tỉnh.
  
Chiều :
1-14 giờ 00: Dự Lễ Tổng kết đợt phẫu thuật của Hội Phẫu thuật khe hở môi vòm miệng ILWOONG Hàn Quốc và kỷ niệm 25 năm hợp tác.
 * Thành phần: Bs Lục Duy Lạc - GĐ Sở, Bs Thứ - CVP, P.TCCB.
 * Địa điểm: Hội trường A - BVĐK tỉnh Bình Dương.
 Xe : Đ/c Hậu.
  
Thứ bảy 07/12/2019
Sáng:
1-8 giờ 00: Dự lễ kỷ niệm 40 năm xây dựng và phát triển Trường Đại học Y Dược Cần Thơ.
 * Thành phần: Ds Ngô Tùng Châu - PGĐ Sở, CN Hùng - CT.CĐNYT.
 * Địa điểm: Trường Đại học Y Dược Cần Thơ.
 Xe : Đ/c Hậu - 16 chỗ.
  
2-7 giờ 30: Tập huấn, tuyên truyền phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật về hành nghề y, dược năm 2019.
 * Thành phần: Bs Hùng - Chánh TT, Ds Quốc - TP.NVD, Bs Đạt - PTP.NVY.
 * Địa điểm: TTYT TX Tân Uyên.
 Xe : Cá nhân.
  

 

Nơi nhận:

- Văn phòng UBND tỉnh;

- Ban QLTN - TTHC tỉnh;

- BGĐ Sở, TT.ĐU, CĐN;

- Các Phòng CN Sở;

- Các Đơn vị trực thuộc (Websitze SYT);

- Lưu VT, VP (M).

KT.GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

(Đã ký)

Huỳnh Thanh Hà

 

LỊCH LÀM VIỆC SỞ Y TẾ Tuần lễ từ ngày 25/11/2019 đến ngày 30/11/2019Lịch làm việcLỊCH LÀM VIỆC SỞ Y TẾ Tuần lễ từ ngày 25/11/2019 đến ngày 30/11/2019/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
(Lịch này thay thư mời họp)
25/11/2019 11:00NoĐã ban hành

​LỊCH LÀM VIỆC SỞ Y TẾ

Tuần lễ từ ngày 25/11/2019 đến ngày 30/11/2019

(Lịch này thay thư mời họp)

Lich So Y te 25.11 den 30.11.2019.signed.pdfThứ hai 25/11/2019:
Sáng:
1-7 giờ 30 - 8 giờ 45:  Dự sự kiện Horasis phiên đối thoại - Tôn vinh những đóng góp bền bỉ.
 * Thành phần : Bs Cao Thị Bích Thuận - PGĐ Sở.
 * Địa điểm: Phòng G3 - Trung tâm Hội nghị và Triển lãm tỉnh.
  
2-9 giờ 00: Dự cùng Lãnh đạo tỉnh và các ban ngành liên quan tiếp và làm việc với Lãnh đạo Bộ Y tế về những khó khăn trong việc mua thuốc chữa bệnh (Sở Y tế chuẩn bị nội dung).
 * Thành phần: Ban Giám đốc Sở, P. Nghiệp vụ Dược, Nghiệp vụ Y, P. Kế hoạch tài chính, Đơn vị mua sắm thuốc tập trung, BVĐK tỉnh.
 * Địa điểm: Phòng họp B - UBND tỉnh.
  
3-9 giờ 00 - 10 giờ 45: Dự Lễ khai mạc và Phiên họp toàn thể Diễn đàn hợp tác kinh tế Châu Á Horasis 2019 - Bình Dương.
 * Thành phần: Bs Lục Duy Lạc - GĐ Sở.
 * Địa điểm: Hội trường chính - Trung tâm Hội nghị và Triển lãm tỉnh.
  
4-11 giờ 00 - 12 giờ 30: Dự sự kiện Horasis phiên đối thoại - Phát triển các Thành phố thông minh cho công việc và giải trí.
 * Thành phần: Bs Cao Thị Bích Thuận - PGĐ Sở.
 * Địa điểm: Phòng G1 - Trung tâm Hội nghị và Triển lãm tỉnh.
  
5-7 giờ 30 : Kiểm tra công tác khám sức khỏe tuyển chọn công dân nhập ngũ năm 2020.
 * Thành phần : Bs Tài - PTP.Nghiệp vụ Y, Ths Phúc - CV Nghiệp vụ Y, BCH quân sự tỉnh.
 * Địa điểm: TTYT huyện Bàu Bàng.
 Xe : Đ/c Hậu - 16 chỗ.
  
6-8 giờ 00: Tiếp công dân.
 * Thành phần: Ds Phạm Tiến Phương – Phó Chánh TT.
 * Địa điểm: Phòng Tiếp dân –  Sở Y tế.
  
7-8 giờ 00: Trực Phòng Y tế – Trung tâm Hành chính tỉnh (Cả ngày).
 * Thành phần: Võ Văn Hải - TTYT Tp.Thủ Dầu Một
 * Địa điểm: Tháp B – Tầng 2 – TTHC tỉnh.
 
Chiều :
1-14 giờ 00: Họp Đơn vị mua sắm thuốc tập trung.
 * Thành phần: Theo QĐ 2028/QĐ-UBND ngày 15/7/2019.
 * Địa điểm: Hội trường A - Sở Y tế.
  
2-14 giờ 00 - 15 giờ 00: Dự Phiên họp toàn thể - Xây dựng Cộng đồng kinh tế ASEAN.
 * Thành phần: Ds Ngô Tùng Châu - PGĐ Sở.
 * Địa điểm: Hội trường chính - Trung tâm Hội nghị và Triển lãm tỉnh.
  
3-18 giờ 30: Dự Phiên họp toàn thể Bế mạc và Tiệc tối.
 * Thành phần: Bs Lục Duy Lạc - GĐ Sở.
 * Địa điểm: Hội trường chính - Trung tâm Hội nghị và Triển lãm tỉnh.
 Xe : Đ/c Hậu.
  
Thứ ba 26/11/2019:
Sáng:
1-8 giờ 00: Dự họp triển khai chi tiết kế hoạch tổ chức diễn tập ứng phó sự cố hóa chất cấp tỉnh năm 2019.
 * Thành phần: Bs Huỳnh Thanh Hà - PGĐ Sở.
 * Địa điểm: Phòng họp A - UBND tỉnh.
  
2-7 giờ 30: Phúc tra các Đơn vị Y tế năm 2019.
 * Thành phần: Theo QĐ số 929/QĐ-SYT ngày 4/11/2019.
 * Địa điểm: Đoàn 1: TTYT Bắc Tân Uyên; Đoàn 2: BVĐK An Phú.
 Xe Đoàn 1: Đ/c Hậu - 16 chỗ.
 Xe Đoàn 2: BV.YHCT.
  
3-7 giờ 30 : Tham gia Đoàn thanh tra tỉnh (từ ngày 26/11 - 29/11).
 * Thành phần : Bs Tài - PTP. Nghiệp vụ Y.
 * Địa điểm: Theo kế hoạch của Đoàn Thanh tra.
  
4-7 giờ 30 : Kiểm tra công tác khám sức khỏe tuyển chọn công dân nhập ngũ năm 2020.
 * Thành phần : Bs Tài - PTP.Nghiệp vụ Y, Ths Phúc - CV Nghiệp vụ Y, BCH quân sự tỉnh.
 * Địa điểm: TTYT Thủ Dầu Một.
  
5-7 giờ 30: Thanh tra việc thực hiện các quy định pháp luật về hành nghề YDTN và kinh doanh mỹ phẩm, thực phẩm chức năng, trang thiết bị y tế đợt 4 năm 2019 (từ 26/11 - 28/11).
 * Thành phần: Thanh tra, PA.03.
 * Địa điểm: Theo QĐ số 918/QĐ-SYT.
 * Xe: cá nhân.
  
6-8 giờ 00: Tiếp công dân.
 * Thành phần: Bs Từ Tấn Thứ - Chánh VP.
 * Địa điểm: Phòng Tiếp dân – Sở Y tế.
  
7-8 giờ 00: Trực Phòng Y tế – Trung tâm Hành chính tỉnh (Cả ngày).
 * Thành phần: Nguyễn Thành Công - BVĐK tỉnh.
 * Địa điểm: Tháp B – Tầng 2 – TTHC tỉnh.
Chiều:
1-14 giờ 00: Họp Ban chỉ đạo Hội khỏe Phù Đổng tỉnh lần thứ X.
 * Thành phần: Bs Huỳnh Thanh Hà - PGĐ Sở (TV.BCĐ).
 * Địa điểm: Phòng họp B - UBND tỉnh.
Thứ tư 27/11/2019.
Sáng:
1-9 giờ 00: Họp Hội đồng xét tuyển viên chức tỉnh năm 2019.
 * Thành phần: Bs Lục Duy Lạc - GĐ Sở, P.TCCB.
 * Địa điểm: Phòng họp B - UBND tỉnh.
  
2-7 giờ 30: Phúc tra các Đơn vị Y tế năm 2019.
 * Thành phần: Theo QĐ số 929/QĐ-SYT ngày 4/11/2019.
 * Địa điểm: TTYT huyện Dầu Tiếng.
 Xe: Đ/c Hậu - 16 chỗ.
  
3-7 giờ 30 : Kiểm tra công tác khám sức khỏe tuyển chọn công dân nhập ngũ năm 2020.
 * Thành phần : Bs Tài - PTP.Nghiệp vụ Y, Ths Phúc - CV Nghiệp vụ Y, BCH quân sự tỉnh.
 * Địa điểm: TTYT Bến Cát.
 Xe :
  
4-7 giờ 30: Thẩm định cơ sở bán lẻ thuôc dược liệu, thuốc cổ truyền.
 * Thành phần: P.Nghiệp vụ Dược, PYT Tân Uyên.
 * Địa điểm: Tx Tân Uyên.
 Xe :
  
5-8 giờ 00 : Tham gia Đoàn kiểm tra chéo BV.YHCT tỉnh Ninh Bình từ ngày 27/11 - 01/12.
 * Thành phần : Bs Tâm - CV. Phòng Nghiệp vụ Y, BV.YHCT tỉnh.
 * Địa điểm: BV.YHCT tỉnh Ninh Bình.
  
6-8 giờ 00: Tiếp công dân.
 * Thành phần: Ths Nguyễn Bình Minh - Phó Chánh VP.
 * Địa điểm: Phòng Tiếp dân – Sở Y tế.
  
7-8 giờ 00: Trực Phòng Y tế – Trung tâm Hành chính tỉnh (Cả ngày).
 * Thành phần: Nguyễn Thị Mỹ Yến - Ban BVSKCB tỉnh.
 * Địa điểm: Tháp B – Tầng 2 – TTHC tỉnh.
  
Thứ năm 28/11/2019:
Sáng:
1-7 giờ 30: Phúc tra các Đơn vị Y tế năm 2019.
 * Thành phần: Theo QĐ số 929/QĐ-SYT ngày 4/11/2019.
 * Địa điểm: TTYT huyện Phú Giáo.
 Xe: Đ/c Hậu - 16 chỗ.
  
2-7 giờ 30: Dự Hội thi "Tuyên truyền đổi mới phong cách, thái độ phục vụ hướng đến sự hài lòng của người bệnh, gắn với xây dựng cơ sở y tế "Xanh-Sạch-Đẹp" Ngành Y tế- Khu vực VI năm 2019.
 * Thành phần: Đại diện Ban Giám đốc Sở, Công đoàn Ngành, Phòng TCCB; BVĐK Mỹ Phước (dự thi).
 * Địa điểm: Hội Trường Nhà Văn hóa Thanh niên, số 4, Phạm Ngọc Thạch, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP Hồ Chí Minh.
 Xe : BVĐK Mỹ Phước.
  
3-8 giờ 30: Tập huấn Quy tắc ứng xử, Kỹ năng giao tiếp, Quy chế dân chủ, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.
 * Thành phần: Công đoàn Ngành, Phòng TCCB Sở Y tế; Các Bệnh viện tuyến tỉnh; Trung tâm Chăm sóc Sức khoẻ sinh sản; Các Trung tâm Y tế Thuận An, Dĩ An, Tân Uyên, Bến Cát, Dầu Tiếng, Phú Giáo (mỗi đơn vị 01 người).
 * Địa điểm: Hội trường Lớn, Lầu 1, Bệnh viện Thống Nhất, số 1, Lý Thường Kiệt, Quận Tân Bình, Quận 1, TP Hồ Chí Minh.
 Xe : Đi chung các đơn vị.
  
4-8 giờ 00: Tiếp công dân.
 * Thành phần: CN Ngô Trần Đức Hữu - PTP.TCCB.
 * Địa điểm: Phòng Tiếp dân – Sở Y tế.
  
5-8 giờ 00: Trực Phòng Y tế – Trung tâm Hành chính tỉnh (Cả ngày).
 * Thành phần : Lê Thị Yến Nhi - BVĐK tỉnh.
 * Địa điểm: Tháp B – Tầng 2 – TTHC tỉnh.
Chiều:
1-16 giờ : Kiểm tra công tác tổ chức triển khai "Chiến dịch K=K" tại công viên TP.TDM (trước Chùa Bà Thiên Hậu).
 * Thành phần: Bs Huỳnh Thanh Hà - PGĐ Sở, P.NVY.
 * Địa điểm: Công viên TP.TDM (trước Chùa Bà Thiên Hậu).
  
Thứ sáu 29/11/2019
Sáng:
1-7 giờ 30 : Dự triển khai "Chiến dịch K=K" tại công viên TP.TDM (trước Chùa Bà Thiên Hậu).
 * Thành phần: Bs Huỳnh Thanh Hà - PGĐ Sở, P.NVY.
 * Địa điểm: Công viên TP.TDM (trước Chùa Bà Thiên Hậu).
  
  
  
2-8 giờ 00: Dự Tổng kết cuộc thi sáng tạo cho Thanh Thiếu niên, Nhi đồng lần thứ XV và Hội thi sáng tạo kỹ thuật tỉnh Bình Dương lần thứ VIII.
 * Thành phần: Bs Cao Thị Bích Thuận - PGĐ Sở.
 * Địa điểm: Trường Đại học Bình Dương.
  
37 giờ 30: Phúc tra các Đơn vị Y tế năm 2019.
 * Thành phần: Theo QĐ số 929/QĐ-SYT ngày 4/11/2019.
 * Địa điểm: TTYT Thị xã Tân Uyên.
 Xe: Đ/c Hậu - 16 chỗ.
  
4-7 giờ 30: Thẩm định thực hành tốt nhà thuốc.
 * Thành phần: P.Nghiệp vụ Dược, PYT Bến Cát.
 * Địa điểm: Tx Bến Cát.
 Xe : TTKN.
  
5-8 giờ 00: Tiếp công dân.
 * Thành phần: Ds Phạm Tiến Phương - Phó Chánh TT
 * Địa điểm: Phòng Tiếp dân – Sở Y tế.
  
6-8 giờ 00: Trực Phòng Y tế – Trung tâm Hành chính tỉnh (Cả ngày).
 * Thành phần: Trần Nữ Tường Vi - BVĐK tỉnh.
 * Địa điểm: Tháp B – Tầng 2 – TTHC tỉnh.
  
Thứ bảy 30/11/2019
Sáng:
1-7 giờ 30: Tập huấn, tuyên truyền phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật về hành nghề y, dược năm 2019.
 * Thành phần: Bs Hùng - Chánh TT, Ds Quốc - TP.NVD, Bs Đạt - PTP.NVY.
 * Địa điểm: TTYT huyện Bắc Tân Uyên.
 Xe : Đ/c Hậu - 16 chỗ.

 

Nơi nhận:

- Văn phòng UBND tỉnh;

- Ban QLTN - TTHC tỉnh;

- BGĐ Sở, TT.ĐU, CĐN;

- Các Phòng CN Sở;

- Các Đơn vị trực thuộc (Websitze SYT);

- Lưu VT, VP (M).

KT.GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

(Đã ký)

Huỳnh Thanh Hà

 

LỊCH LÀM VIỆC SỞ Y TẾ Tuần lễ từ ngày 18/11/2019 đến ngày 24/11/2019Lịch làm việcLỊCH LÀM VIỆC SỞ Y TẾ Tuần lễ từ ngày 18/11/2019 đến ngày 24/11/2019/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
(Lịch này thay thư mời họp)
19/11/2019 09:00NoĐã ban hành

LỊCH LÀM VIỆC SỞ Y TẾ

Tuần lễ từ ngày 18/11/2019 đến ngày 24/11/2019

(Lịch này thay thư mời họp)

Lich So Y te 18.11 den 24.11.2019.signed.pdf

LỊCH LÀM VIỆC SỞ Y TẾ Tuần lễ từ ngày 11/11/2019 đến ngày 16/11/2019Lịch làm việcLỊCH LÀM VIỆC SỞ Y TẾ Tuần lễ từ ngày 11/11/2019 đến ngày 16/11/2019/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
(Lịch này thay thư mời họp)
08/11/2019 18:00NoĐã ban hành

LỊCH LÀM VIỆC SỞ Y TẾ

Tuần lễ từ ngày 11/11/2019 đến ngày 16/11/2019

(Lịch này thay thư mời họp)

Lich So Y te 11.11 den 16.11.2019.pdf


Thứ hai 11/11/2019:
Sáng:
1-9 giờ 30:  Họp thẩm định nguyên nhân vượt dự toán khám chữa bệnh Bảo hiểm y tế năm 2018 (01 ngày).
 * Thành phần : Bs Cao Thị Bích Thuận - PGĐ Sở, P.NVY.
 * Địa điểm: Phòng họp 3 - BHXH tỉnh.
  
2-8 giờ 00: Triển khai bàn giao, lắp đặt, cấu hình Hệ thống điều hành cấp cứu 115 thông qua hệ thống định vị GPS tại các đơn vị y tế.
 * Thành phần: Ths Minh - Phó CVP, Ths Chinh - Phó TP.KHTC, Lãnh đạo, TP.TCHC/Quản trị, Tài xế các cơ sở y tế : TTYT Dầu Tiếng, BV.CS Dầu Tiếng, TTYT Bàu Bàng, TTYT Bến Cát, BVĐK Mỹ Phước; Đại diện Công ty LCS.
 * Địa điểm: TTYT Dầu Tiếng, BVĐK.CS Dầu Tiếng, TTYT Bàu Bàng, TTYT Bến Cát, BVĐK Mỹ Phước.
  
3-8 giờ 00: Hội nghị giao ban công tác KCB YDCT.
 * Thành phần: Bs Tâm - P.NVY.
 * Địa điểm: Kiên Giang.
  
4-8 giờ 00: Tiếp công dân.
 * Thành phần: Ds Phạm Tiến Phương – Phó Chánh TT.
 * Địa điểm: Phòng Tiếp dân –  Sở Y tế.
  
5-8 giờ 00: Trực Phòng Y tế – Trung tâm Hành chính tỉnh (Cả ngày).
 * Thành phần: Nguyễn Thị Yến Nhi - TTYT Tp.Thủ Dầu Một
 * Địa điểm: Tháp B – Tầng 2 – TTHC tỉnh.
 
Chiều :
  
1-13 giờ 30: Dự Phiên họp UBND tỉnh thường kỳ tháng 11/2019.
 * Thành phần: Bs Lục Duy Lạc - GĐ Sở.
 * Địa điểm: Phòng họp A - UBND tỉnh.
  
2-13 giờ 30: Họp Tiểu ban Tổ chức phục vụ Đại hội Đảng bộ tỉnh.
 * Thành phần: Bs Lục Duy Lạc - GĐ Sở.
 * Địa điểm: Hội trường A - Tỉnh ủy.
  
Thứ ba 12/11/2019:
Sáng:
1-8 giờ 00: Ban Pháp chế HĐND tỉnh làm việc với Sở Y tế về tình hình, kết quả thực hiện Nghị quyết số 15/2018/NQ-HĐND (Đề án về sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế và các hồ sơ giải quyết chế độ).
 * Thành phần: Bs Lục Duy Lạc - GĐ Sở, Phòng TCCB.
 * Địa điểm: Phòng họp A - HĐND tỉnh.
  
2-8 giờ 00: Triển khai bàn giao, lắp đặt, cấu hình Hệ thống điều hành cấp cứu 115 thông qua hệ thống định vị GPS tại các đơn vị y tế.
 * Thành phần: Ths Chinh - Phó TP.KHTC, Ths Thủy - P.KHTC, Lãnh đạo, TP.TCHC/Quản trị, Tài xế các cơ sở y tế : TTYT Phú Giáo, TTYT Tân Uyên, TTYT Bắc Tân Uyên, BV Vạn Phúc 2, TTYT Dĩ An, BV Quân Y 4; Đại diện Công ty LCS.
 * Địa điểm: TTYT Phú Giáo, Tân Uyên, Bắc Tân Uyên, Dĩ An, BV Quân Y 4, BV Vạn Phúc 2.
  
3-8 giờ 30: Dự tập huấn báo cáo viên, kỹ năng tiếp nhận và xử lý phản ánh ý kiến người dân qua tổng đài trực đường dây nóng ngành Y tế năm 2019.
 * Thành phần: Bs Thứ - Chánh VP.
 * Địa điểm: Ks Luxury - TP. Nha Trang, Khánh Hòa.
  
4-7 giờ 30: Thanh tra việc thực hiện các quy định pháp luật về hành nghề YDTN và kinh doanh mỹ phẩm, thực phẩm chức năng, trang thiết bị y tế đợt 4 năm 2019 (từ 12/11 - 13/11).
 * Thành phần: Thanh tra, TTKN, PA.03.
 * Địa điểm: Theo QĐ số 918/QĐ-SYT.
 * Xe: cá nhân.
  
5-10 giờ 00: Tham dự mở thầu Gói thầu số 3 "Mua sắm TTBYT năm 2019".
 * Thành phần: P.KHTC.
 * Địa điểm: Công ty Mediconsult Việt Nam, Q7, TP.HCM.
 Xe : BV.YHCT.
  
6-7 giờ 30: Thẩm định cơ sở bán lẻ thuốc đông y.
 * Thành phần: P.Nghiệp vụ Dược, PYT Bến Cát.
 * Địa điểm: Tx Bến Cát.
 Xe : Đ/c Hậu - 16 chỗ.
  
7-8 giờ 00: Tiếp công dân.
 * Thành phần: Bs Từ Tấn Thứ - Chánh VP.
 * Địa điểm: Phòng Tiếp dân – Sở Y tế.
  
8-8 giờ 00: Trực Phòng Y tế – Trung tâm Hành chính tỉnh (Cả ngày).
 * Thành phần: Triệu Phú Cường - BVĐK tỉnh.
 * Địa điểm: Tháp B – Tầng 2 – TTHC tỉnh.
  
Thứ tư 13/11/2019.
Sáng:
1-8 giờ 00: Dự Hội thảo đánh giá tình hình bệnh Sởi tại khu vực phía Nam, những thách thức khuyến nghị trong kiểm soát và phòng ngừa bệnh dịch (từ ngày 14/11 đến 15/11).
 * Thành phần: Bs Huỳnh Thanh Hà - PGĐ Sở (UBND tỉnh ủy quyền).
 * Địa điểm: Ks River Prince - Đà Lạt, Lâm Đồng.
 Xe : Đi chung xe TT.KSBT.
  
2-8 giờ 00: Phúc tra các Đơn vị Y tế tuyến tỉnh năm 2019.
 * Thành phần: Theo QĐ số 929/QĐ-SYT ngày 4/11/2019.
 * Địa điểm: Đoàn 1: TT.CSSKSS tỉnh; Đoàn 2: BV.PHCN tỉnh.
  
3-8 giờ 00: Triển khai bàn giao, lắp đặt, cấu hình Hệ thống điều hành cấp cứu 115 thông qua hệ thống định vị GPS tại các đơn vị y tế.
 * Thành phần: Bs Thứ - Chánh VP, Ths Thủy - P KHTC, Lãnh đạo, TP.TCHC/Quản trị, Tài xế các cơ sở y tế : BVĐK tỉnh, BV Vạn Phúc 1, TTYT Thuận An, TTYT TP.TDM; Đại diện Công ty LCS.
 * Địa điểm: BVĐK tỉnh, BV Vạn Phúc 1, TTYT Thuận An, TTYT TP.TDM.
  
4-7 giờ 30: Tham dự tập huấn nâng cao năng lực thực thi pháp luật về thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm quy định pháp luật về nghiêm cấm lựa chọn giới tính thai nhi (ngày 13 & 14/11).
 * Thành phần: Ds Phương - Phó CTT.
 * Địa điểm: Ks Thắng Lợi, TP.TDM.
  
5-8 giờ 00: Tiếp công dân.
 * Thành phần: Bs Từ Tấn Thứ - Chánh VP.
 * Địa điểm: Phòng Tiếp dân – Sở Y tế.
  
6-8 giờ 00: Trực Phòng Y tế – Trung tâm Hành chính tỉnh (Cả ngày).
 * Thành phần: Thượng Thị Ngọc Thảo - Ban BVSKCB tỉnh.
 * Địa điểm: Tháp B – Tầng 2 – TTHC tỉnh.
  
Thứ năm 14/11/2019:
Sáng:
1-8 giờ 00: Dự Phiên họp UBND tỉnh thông qua các nội dung trình kỳ họp cuối năm HĐND tỉnh (theo GM 139/GM-UBND tỉnh).
 * Thành phần: Bs Lục Duy Lạc - GĐ Sở.
 * Địa điểm: Phòng họp A - UBND tỉnh.
  
2-8 giờ 00: Phúc tra các Đơn vị Y tế tuyến tỉnh năm 2019.
 * Thành phần: Theo QĐ số 929/QĐ-SYT ngày 4/11/2019.
 * Địa điểm: Đoàn 1: TT.Kiểm nghiệm tỉnh; Đoàn 2: BV.Phụ sản Nhi BD.
  
3-7 giờ 30: Thẩm định thực hành tốt nhà thuốc (Đổi qua ngày 15/11).
 * Thành phần: P.Nghiệp vụ Dược, PYT Tân Uyên.
 * Địa điểm: Tx Tân Uyên.
 Xe : Cá nhân.
  
4-8 giờ 00: Nộp hồ sơ dự thi liên thông (bổ sung), làm việc về học phí của viên chức y tế được cử đào tạo theo địa chỉ sử dụng tại Trường Đại học Y Dược Cần Thơ.
 * Thành phần: CN Hữu, ThS Hiếu-TCCB, CN Cường PTP KHTC.
 * Địa điểm: Trường Đại học Y Dược Cần Thơ.
 Xe : Chi cục ATVSTP.
  
5-8 giờ 00: Tiếp công dân.
 * Thành phần: CN Ngô Trần Đức Hữu - PTP.TCCB.
 * Địa điểm: Phòng Tiếp dân – Sở Y tế.
  
6-8 giờ 00: Trực Phòng Y tế – Trung tâm Hành chính tỉnh (Cả ngày).
 * Thành phần : Trần Thị Huệ - BVĐK tỉnh.
 * Địa điểm: Tháp B – Tầng 2 – TTHC tỉnh.
  
Chiều:
  
1-13 giờ 30: Dự ngày hội Đại đoàn kết toàn dân 2019 - huyện Dầu Tiếng.
 * Thành phần: Bs Lục Duy Lạc - GĐ Sở (Theo KH 44/KH-MTTQ-BTT).
 * Địa điểm: Nhà Văn hóa ấp Suối Sâu, xã Định Thành, Dầu Tiếng.
 Xe : Đ/c Hậu.
  
Thứ sáu 15/11/2019
Sáng:
1-8 giờ 00: Dự Hội đồng nghiệm thu đề tài NCKH, SKCT năm 2019 tại TTYT Dĩ An.
 * Thành phần: Bs Lục Duy Lạc - GĐ Sở, Bs Hùng - TP.TCCB, Ths Chinh - PTP.KHTC.
 * Địa điểm: TTYT Dĩ An.
 Xe : Đ/c Hậu.
  
2-7 giờ 30: Dự lễ phát động và Hội thảo nhân Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng chống bạo lực trên cơ sở giới tỉnh Bình Dương 2019.
 * Thành phần: Bs Cao Thị Bích Thuận - PGĐ Sở, Ths Hiếu - P.TCCB.
 * Địa điểm: Hội trường A - UBND TP.TDM.
  
3-8 giờ 00: Phúc tra các Đơn vị Y tế tuyến tỉnh năm 2019.
 * Thành phần: Theo QĐ số 929/QĐ-SYT ngày 4/11/2019.
 * Địa điểm: Đoàn 1: TT.SKLĐMT.
  
4-7 giờ 30: Thẩm định cấp phép hoạt động PKCK.
 * Thành phần: P.NVY, và các chuyên khoa theo Thư mời.
 * Địa điểm: Phú Giáo.
 Xe : Cá nhân.
  
5-8 giờ 00: Tiếp công dân.
 * Thành phần: Bs Lục Duy Lạc - GĐ Sở, Bs Hùng - Chánh TT
 * Địa điểm: Phòng Tiếp dân – Sở Y tế.
  
6-8 giờ 00: Trực Phòng Y tế – Trung tâm Hành chính tỉnh (Cả ngày).
 * Thành phần: Nguyễn Duy Viên - BVĐK tỉnh.
 * Địa điểm: Tháp B – Tầng 2 – TTHC tỉnh.
  
Thứ bảy 16/11/2019
  
1-8 giờ 30: Dự Lễ kỷ niệm 30 năm hình thành và phát triển, hội nhập Trung tâm đào tạo bồi dưỡng cán bộ y tế Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch 1989 - 2019 và Lễ đón nhận các danh hiệu cấp nhà nước chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11.
 * Thành phần: Bs Lục Duy Lạc - GĐ Sở.
 * Địa điểm: Hội trường A - Trường ĐH Y Khoa Phạm Ngọc Thạch (số 2 Dương Quang Trung, P12, Q10, TP.HCM).
  

 

Nơi nhận:

- Văn phòng UBND tỉnh;

- Ban QLTN - TTHC tỉnh;

- BGĐ Sở, TT.ĐU, CĐN;

- Các Phòng CN Sở;

- Các Đơn vị trực thuộc (Websitze SYT);

- Lưu VT, VP (M).

GIÁM ĐỐC

(Đã ký)

Lục Duy Lạc 

LỊCH LÀM VIỆC SỞ Y TẾ Tuần lễ từ ngày 04/11/2019 đến ngày 08/11/2019Lịch làm việcLỊCH LÀM VIỆC SỞ Y TẾ Tuần lễ từ ngày 04/11/2019 đến ngày 08/11/2019/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
(Lịch này thay thư mời họp)
01/11/2019 17:00NoĐã ban hành

LỊCH LÀM VIỆC SỞ Y TẾ

Tuần lễ từ ngày 04/11/2019 đến ngày 08/11/2019

(Lịch này thay thư mời họp)

Lich So Y te 04.11 den 08.11.2019.signed.pdf


Thứ hai 04/11/2019:
Sáng:
1-

8 giờ 30:  - Họp BGĐ, TT.ĐU, CĐNYT, P.TCCB.

9 giờ 00:  - Giao ban BGĐ, TT.ĐU, CĐNYT, Trưởng các Phòng CN.

 * Địa điểm: Hội trường A –  Sở Y tế.
  
2-9 giờ 00: Khai giảng lớp bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp Bác sĩ chính (hạng II).
 * Thành phần: Đại diện Lãnh đạo Sở, P.TCCB Sở Y tế; BVĐK tỉnh.
 * Địa điểm: Hội trường BVĐK tỉnh.
  
3-8 giờ 00: Tiếp công dân.
 * Thành phần: Ds Phạm Tiến Phương – Phó Chánh TT.
 * Địa điểm: Phòng Tiếp dân –  Sở Y tế.
  
4-8 giờ 00: Trực Phòng Y tế – Trung tâm Hành chính tỉnh (Cả ngày).
 * Thành phần: Nguyễn Thị Thy - TTYT Tp.Thủ Dầu Một
 * Địa điểm: Tháp B – Tầng 2 – TTHC tỉnh.
 
Chiều :
  
1-13 giờ 30: Họp Tổ chuyên gia đấu thầu mua thuốc chữa bệnh cho các cơ sở y tế công lập trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2019-2021.
 * Thành phần: Bs Cao Thị Bích Thuận - PGĐ Sở, Ds Quốc - TP.NVD và Theo QĐ số 45/QĐ-ĐVMTTT.
 * Địa điểm: Hội trường A - Sở Y tế.
  
2-14 giờ 00: Họp Chi bộ cơ quan VP Sở Y tế.
 * Thành phần: Đảng viên Chi bộ cơ quan VP Sở Y tế.
 * Địa điểm: Hội trường B - Sở Y tế.
  
3-14 giờ 30: Họp trao đổi về đề xuất chủ trương đầu tư hệ thống viễn thông phục vụ công tác khám, chẩn đoán bệnh từ xa, đào tạo trực tuyến và hỗ trợ công tác quản lý điều hành của ngành y tế.
 * Thành phần: Ths Chinh - P.KHTC; Ths Minh - Văn phòng.
 * Địa điểm: Sở Thông tin và Truyền thông.
  
  
Thứ ba 05/11/2019:
Sáng:
  
1-7 giờ 30: Dự Hội đồng nghiệm thu đề tài NCKH, SKCT năm 2019 tại TTYT thị xã Thuận An.
 * Thành phần: Bs Lục Duy Lạc - GĐ Sở, Bs Hùng - TP TCCB, ThS Chinh - PTP KHTC.
 * Địa điểm: TTYT thị xã Thuận An.
 Xe : Đ/c Hậu.
  
2-7 giờ 30: Dự Hội đồng nghiệm thu đề tài NCKH, SKCT năm 2019 tại TTYT thị xã Tân Uyên.
 * Thành phần: Bs Huỳnh Thanh Hà - PGĐ Sở, Bs Tài - PTP NVY, ThS Kiều Uyên - GĐ.TT.PC HIV/AIDS.
 * Địa điểm: TTYT thị xã Tân Uyên.
 Xe : TT.PC HIV/AIDS.
  
3-8 giờ 30: Tham dự Hội nghị hướng dẫn triển khai kiểm tra đánh giá chất lượng bệnh viện và khảo sát hài lòng người bệnh, nhân viên y tế năm 2019
 * Thành phần: Bs Cao Thị Bích Thuận - PGĐ Sở, Ths Hiền - PTP.NVY, P.TCCB, BVĐK tỉnh, BV.YHCT tỉnh.
 * Địa điểm: Nhà khách T78, Lý Chính Thắng, TP.HCM.
 Xe :
  
4-8 giờ 00: Thẩm định đủ điều kiện sản xuất mỹ phẩm.
 * Thành phần: Ds Châu - PGĐ Sở, P.NVD, TTKN.
 * Địa điểm: Bến Cát.
  
5-8 giờ 00: Tiếp công dân.
 * Thành phần: Bs Từ Tấn Thứ - Chánh VP.
 * Địa điểm: Phòng Tiếp dân – Sở Y tế.
  
6-8 giờ 00: Trực Phòng Y tế – Trung tâm Hành chính tỉnh (Cả ngày).
 * Thành phần: Phạm Thị Huyền - BVĐK tỉnh.
 * Địa điểm: Tháp B – Tầng 2 – TTHC tỉnh.
Chiều :
  
1-13 giờ 30: Họp BTV Đảng ủy Sở Y tế về công tác quy hoạch cấp ủy các chi bộ trực thuộc nhiệm kỳ 2020-2022.
 * Thành phần: BTV Đảng ủy, Đ/c Hùng (ĐUV, TP.TCCB), Đ/c Hùng  (ĐUV, CT.CĐN).
 * Địa điểm: Hội trường B - Sở Y tế.
  
2-14 giờ 00: Họp Đảng ủy Sở Y tế định kỳ tháng 11/2019.
 * Thành phần: BCH Đảng bộ, Bí thư các chi bộ TT.
 * Địa điểm: Hội trường B - Sở Y tế.
  
Thứ tư 06/11/2019.
Sáng:
  
1-7 giờ 30: Dự Hội nghị báo cáo viên quý IV/2019.
 * Thành phần: Ds Ngô Tùng Châu - PGĐ Sở, Trưởng các Phòng CN.
 * Địa điểm: Trường Chính trị tỉnh.
  
2-7 giờ 30: Dự Diễn đàn "Ngành Y tế lắng nghe ý kiến nhân dân" năm 2019 của Thị xã Dĩ An.
 * Thành phần: Bs Từ Tấn Thứ - Chánh VP.
 * Địa điểm: Trung tâm Văn hóa - Thông tin thị xã Dĩ An.
 Xe : Cá nhân.
  
3-7 giờ 30: Dự Hội đồng nghiệm thu đề tài NCKH, SKCT năm 2019 tại Chi cục ATVSTP.
 * Thành phần: Bs Huỳnh Thanh Hà -  PGĐ Sở, Bs Tài - PTP NVY, ThS Kiều Uyên - GĐ.TT PC HIV/AIDS.
 * Địa điểm: Chi cục ATVSTP.
  
4-7 giờ 30: Dự Hội đồng nghiệm thu đề tài NCKH, SKCT năm 2019 tại TTYT Phú Giáo.
 * Thành phần: Bs Cao Thị Bích Thuận - PGĐ Sở, Ths Hiền - PTP NVY, ThS Phúc - CV.NVY.
 * Địa điểm: TTYT Phú Giáo.
 Xe :
  
5-7 giờ 30: Thanh tra việc thực hiện các quy định pháp luật về hành nghề YDTN và kinh doanh mỹ phẩm, thực phẩm chức năng, trang thiết bị y tế đợt 4 năm 2019 (từ 6/11 - 7/11).
 * Thành phần: Thanh tra, PA.03.
 * Địa điểm: Dĩ An, Phú Giáo.
 * Xe: Đ/c Hậu - 16 chỗ (ngày 6/11), Xe cá nhân (7/11).
  
6-9 giờ 00: Tiếp và làm việc với Đoàn giám sát của Cục Y Dược cổ truyền - Bộ Y tế về công tác hành nghề YDCT, khó khăn vướng mắc trong quá trình triển khai VBQPPL về YDCT.
 * Thành phần: Bs Cao Thị Bích Thuận - PGĐ Sở, Bs Đạt - PTP NVY, Bs Tâm - P.NVY, BV.YHCT tỉnh.
 * Địa điểm: BV.YHCT tỉnh.
  
7-7 giờ 30: Thẩm định thực hành tốt nhà thuốc.
 * Thành phần: P.Nghiệp vụ Dược, PYT Thuận An.
 * Địa điểm: Thuận An.
 Xe :
  
  
8-8 giờ 00: Tiếp công dân.
 * Thành phần: Ths Nguyễn Bình Minh - Phó Chánh VP.
 * Địa điểm: Phòng Tiếp dân – Sở Y tế.
  
9-8 giờ 00: Trực Phòng Y tế – Trung tâm Hành chính tỉnh (Cả ngày).
 * Thành phần: Nguyễn Thành Công - BVĐK tỉnh.
 * Địa điểm: Tháp B – Tầng 2 – TTHC tỉnh.
Chiều:
1-14 giờ 00: Họp Tổ biên tập văn kiện Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XI về kinh tế - xã hội - quốc phòng - an ninh.
 * Thành phần: Bs Lục Duy Lạc - GĐ Sở.
 * Địa điểm: Phòng họp B - UBND tỉnh.
  
2-13 giờ 30: Đoàn giám sát của Cục Y Dược cổ truyền - Bộ Y tế kiểm tra thực tế hồ sơ hành nghề YDCT.
 * Thành phần: Bs Cao Thị Bích Thuận - PGĐ Sở, Bs Đạt - PTP NVY, Bs Tâm - P.NVY, BV.YHCT tỉnh.
 * Địa điểm: Hội trường B - Sở Y tế.
  
Thứ năm 07/11/2019:
Sáng:
1-8 giờ 30: Dự diễn tập phương án phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường do cháy, nổ trên địa bàn tỉnh năm 2019.
 * Thành phần: Bs Lục Duy Lạc - GĐ Sở (Theo QĐ 2526/QĐ-UBND).
 * Địa điểm: Công ty TNHH Sakata Inx Việt Nam (số 33, Đại lộ Tự do - KCN Vietnam - Singapore, Tx Thuận An).
 Xe : Đ/c Hậu.
  
2-8 giờ 00: Họp Hội đồng Giám định Y khoa thường kỳ.
 * Thành phần: Bs Cao Thị Bích Thuận - PGĐ Sở.
 * Địa điểm: Trung tâm GĐYK tỉnh.
  
3-8 giờ 00: Dự họp công bố quyết định thanh tra.
 * Thành phần: Bs Tài - PTP.Nghiệp vụ Y.
 * Địa điểm: Hội trường Thanh tra tỉnh.
  
4-8 giờ 00: Đoàn giám sát của Cục Y Dược cổ truyền - Bộ Y tế đi kiểm tra hoạt động hành nghề của một số Phòng chẩn trị YHCT của cơ sở do tôn giáo thành lập.
 * Thành phần: Bs Tâm - P.NVY.
 * Địa điểm: Các Phòng chẩn trị YHCT.
  
5-8 giờ 00: Tiếp công dân.
 * Thành phần: CN Ngô Trần Đức Hữu - PTP.TCCB.
 * Địa điểm: Phòng Tiếp dân – Sở Y tế.


6-8 giờ 00: Trực Phòng Y tế – Trung tâm Hành chính tỉnh (Cả ngày).
 * Thành phần : Đoàn Quốc Ái - BVĐK tỉnh.
 * Địa điểm: Tháp B – Tầng 2 – TTHC tỉnh.
  
Chiều:
  
1-14 giờ 00: Họp Đoàn kiểm tra, đánh giá chất lượng bệnh viện năm 2019.
 * Thành phần: Thành phần theo QĐ số 929/QĐ-SYT ngày 04/11/2019.
 * Địa điểm: Hội trường A - Sở Y tế.
  
2-14 giờ 00: Họp khảo sát nhu cầu tích hợp, chia sẻ dữ liệu doanh nghiệp phục vụ thành phố thông minh Bình Dương.
 * Thành phần: Ths Minh - Phó Chánh VP.
 * Địa điểm: Sở Thông tin và Truyền thông.
  
Thứ sáu 08/11/2019
Sáng:
  
1-8 giờ 00: Dự Phiên họp UBND tỉnh thông qua một số nội dung (01 ngày, có giấy mời riêng).
 * Thành phần: Bs Lục Duy Lạc - GĐ Sở.
 * Địa điểm: Phòng họp A - UBND tỉnh.
  
2-7 giờ 30: Thẩm định cấp phép hoạt động PKCK.
 * Thành phần: P.NVY, và các chuyên khoa theo Thư mời.
 * Địa điểm: Thuận An, Dĩ An.
 Xe : Đ/c Hậu - 16 chỗ.
  
3-7 giờ 30: Kiểm tra công tác khám sức khỏe tuyển chọn công dân nhập ngũ năm 2020.
 * Thành phần: Bs Tài, Ths Phúc - P.Nghiệp vụ; BCH Quân sự tỉnh.
 * Địa điểm: UBND xã Tái Hòa - Tân Uyên.
 Xe :
  
4-7 giờ 30: Thẩm định thực hành tốt nhà thuốc.
 * Thành phần: P.Nghiệp vụ Dược, PYT TDM.
 * Địa điểm: TP.TDM.
 Xe :


5-8 giờ 00: Tiếp công dân.
 * Thành phần: Ds Phạm Tiến Phương – Phó Chánh TT
 * Địa điểm: Phòng Tiếp dân – Sở Y tế.


  
  
6-8 giờ 00: Trực Phòng Y tế – Trung tâm Hành chính tỉnh (Cả ngày).
 * Thành phần: Nguyễn Văn Côn - BVĐK tỉnh.
 * Địa điểm: Tháp B – Tầng 2 – TTHC tỉnh.

 

Nơi nhận:

- Văn phòng UBND tỉnh;

- Ban QLTN - TTHC tỉnh;

- BGĐ Sở, TT.ĐU, CĐN;

- Các Phòng CN Sở;

- Các Đơn vị trực thuộc (Websitze SYT);

- Lưu VT, VP (M).

GIÁM ĐỐC

(Đã ký)

Lục Duy Lạc


LỊCH LÀM VIỆC SỞ Y TẾ Tuần lễ từ ngày 28/10/2019 đến ngày 01/11/2019Lịch làm việcLỊCH LÀM VIỆC SỞ Y TẾ Tuần lễ từ ngày 28/10/2019 đến ngày 01/11/2019/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
(Lịch này thay thư mời họp)
25/10/2019 17:00NoĐã ban hành

LỊCH LÀM VIỆC SỞ Y TẾ

Tuần lễ từ ngày 28/10/2019 đến ngày 01/11/2019

(Lịch này thay thư mời họp)

Lich So Y te 28.10 den 01.11.2019.signed.pdf


Thứ hai 28/10/2019:​
Sáng:
  
1-8 giờ 00: Tiếp công dân.
 * Thành phần: Ds Phạm Tiến Phương – Phó Chánh TT.
 * Địa điểm: Phòng Tiếp dân –  Sở Y tế.
  
2-8 giờ 00: Trực Phòng Y tế – Trung tâm Hành chính tỉnh (Cả ngày).
 * Thành phần: Võ Văn Hải - TTYT Tp.Thủ Dầu Một
 * Địa điểm: Tháp B – Tầng 2 – TTHC tỉnh.
Chiều :
  
1-14 giờ 00: Họp công tác tổ chức đánh giá nội bộ ISO 9001-2015.
 * Thành phần: Ds Ngô Tùng Châu - PGĐ Sở; Đơn vị tư vấn; Tổ công tác thực hiện hệ thống QLCL ISO 9001-2015 Sở Y tế (theo QĐ số 663/QĐ-SYT ngày 9/7/2019).
 * Địa điểm: Hội trường A - Sở Y tế.
  
Thứ ba 29/10/2019:
Sáng:
  
1-8 giờ 00: Dự Hội nghị trực tuyến triển khai Luật An ninh mạng.
 * Thành phần: Giám đốc và các Phó Giám đốc Sở.
 * Địa điểm: Hội trường B - Tỉnh ủy.
  
2-8 giờ 00: Dự cùng Lãnh đạo UBND tỉnh tiếp và làm việc với Đoàn kiểm tra công tác Ban chỉ đạo 138/CP của Chính phủ.
 * Thành phần: Bs Huỳnh Thanh Hà - PGĐ Sở;
 * Địa điểm: Phòng họp B - UBND tỉnh.
  
3-8 giờ 00: Hội nghị báo cáo viên công tác tuyên giáo công đoàn.
 * Thành phần: BCH CĐNYT.
 * Địa điểm: Trung tâm Văn hóa Lao động tỉnh Bình Dương.
  
4-8 giờ 00: Tham gia Hội đồng xét duyệt đề tài NCKH, SKCT năm 2019.
 * Thành phần: Theo KH số 28/KH-SYT ngày 22/10/2019.
 * Địa điểm: TTYT Dầu Tiếng, BV Mỹ Phước, TT.KSBT.
 * Xe: BV.YHCT
  
5-7 giờ 30: Thanh tra công tác phân cấp thanh tra, kiểm tra hàng nghề YDTN tại Phòng Y tế năm 2019 (từ 29/10 - 31/10).
 * Thành phần: Thanh tra, PA.03.
 * Địa điểm: Theo QĐ 861/QĐ-SYT ngày 30/9/2019.
 * Xe: Đ/c Hậu (29/10); Xe cá nhân (30, 31/10).
  
6-8 giờ 00: Tiếp công dân.
 * Thành phần: Bs Từ Tấn Thứ - Chánh VP.
 * Địa điểm: Phòng Tiếp dân – Sở Y tế.
  
7-8 giờ 00: Trực Phòng Y tế – Trung tâm Hành chính tỉnh (Cả ngày).
 * Thành phần: Hồ Văn Bình - Ban BVSKCB tỉnh.
 * Địa điểm: Tháp B – Tầng 2 – TTHC tỉnh.
Chiều :
  
1-14 giờ 00: Dự Phiên họp UBND tỉnh thường kỳ tháng 10/2019.
 * Thành phần: Bs Lục Duy Lạc - GĐ Sở.
 * Địa điểm: Phòng họp A - UBND tỉnh.
  
2-14 giờ 00: Chấm điểm phong trào thi đua quyết thắng BCHQS năm 2019
 * Thành phần: ThS Hiếu - P.TCCB.
 * Địa điểm: Sở Khoa học công nghệ.
  
Thứ tư 30/10/2019.
Sáng:
1-7 giờ 30: Dự diễn tập khu vực phòng thủ năm 2019.
 * Thành phần: Bs Lục Duy Lạc - GĐ Sở, Ds Ngô Tùng Châu - PGĐ Sở.
 Xe : Đ/c Hậu.
  
2-9 giờ 00: Họp xây dựng chức năng nhiệm vụ, quyền hạn Trung tâm Y tế huyện Bàu Bàng, Bắc Tân Uyên.
 * Thành phần: Bs Huỳnh Thanh Hà - PGĐ Sở, Phòng TCCB, Lãnh đạo và phòng TCHC TTYT huyện Bàu Bàng, Bắc Tân Uyên.
 * Địa điểm: Hội trường A - Sở Y tế.
  
3-8 giờ 00: Tập huấn nghiệp vụ cán bộ công đoàn cơ sở năm 2019.
 * Thành phần: Theo Thông báo số 94/TB-CĐYT.
 * Địa điểm: Trường Trung cấp KT&NV Công đoàn Bình Dương.
  
4-7 giờ 30: Thẩm định thực hành tốt phân phối thuốc cho Cty Imexpharm.
 * Thành phần: P.Nghiệp vụ Dược, PYT TDM.
 * Địa điểm: Thủ Dầu Một.
  
5-8 giờ 00: Tiếp công dân.
 * Thành phần: Ths Nguyễn Bình Minh - Phó Chánh VP.
 * Địa điểm: Phòng Tiếp dân – Sở Y tế.
  
6-8 giờ 00: Trực Phòng Y tế – Trung tâm Hành chính tỉnh (Cả ngày).
 * Thành phần: Nguyễn Thị Mỹ Yến - Ban BVSKCB tỉnh.
 * Địa điểm: Tháp B – Tầng 2 – TTHC tỉnh.
  
Thứ năm 31/10/2019:
Sáng:
1-7 giờ 30: Dự diễn tập khu vực phòng thủ năm 2019 (tiếp tục).
 * Thành phần: Bs Lục Duy Lạc - GĐ Sở, Ds Ngô Tùng Châu - PGĐ Sở.
 Xe : Đ/c Hậu.
  
2-8 giờ 00: Tham gia Hội đồng xét duyệt đề tài NCKH, SKCT năm 2019.
 * Thành phần: Theo KH số 28/KH-SYT ngày 22/10/2019.
 * Địa điểm: BV.YHCT, TT.CSSKSS.
  
3-8 giờ 00: Dự Lễ bế giảng lớp Chuyên viên chính - Khóa 10.
 * Thành phần: ThS Minh - Phó Chánh VP.
 * Địa điểm: Trường Chính trị tỉnh.
  
4-8 giờ 00: Tiếp công dân.
 * Thành phần: CN Ngô Trần Đức Hữu - PTP.TCCB.
 * Địa điểm: Phòng Tiếp dân – Sở Y tế.


5-8 giờ 00: Trực Phòng Y tế – Trung tâm Hành chính tỉnh (Cả ngày).
 * Thành phần : Vũ Thị Thanh Tâm - BVĐK tỉnh.
 * Địa điểm: Tháp B – Tầng 2 – TTHC tỉnh.
  
Thứ sáu 01/11/2019
Sáng:
  
1-7 giờ 30: Dự Hội nghị sơ kết 05 năm thực hiện các Chỉ thị số 04/CT-BCA-V28 ngày 21/4/2014, Chỉ thị 07/CT-BCA-V28, Chỉ thị 09/CT-BCA-V28 ngày 19/8/2014 của Bộ Công an.
 * Thành phần: Bs Huỳnh Thanh Hà - PGĐ Sở.
 * Địa điểm: Trung tâm Thông tin chỉ huy - Công an tỉnh.
  
2-9 giờ 00: Họp Hội đồng bồi thường đào tạo theo địa chỉ sử dụng.
 * Thành phần: Thành viên Hội đồng.
 * Địa điểm: Hội trường A - Sở Y tế.
  
3-8 giờ 00: Dự Hội thảo phổ biến Thông tư số 41/2018/TT-BYT và góp ý dự thảo QCKT địa phương về nước sạch phục vụ cho mục đích sinh hoạt.
 * Thành phần: Bs Huỳnh Thanh Hà - PGĐ Sở, P.NVY.
 * Địa điểm: TT.KSBT tỉnh.
  
  
4-8 giờ 00: Tập huấn triển khai hệ thống Hồ sơ sức khỏe điện tử cho PKĐK tư nhân và Trạm Y tế công ty, doanh nghiệp.
 * Thành phần: ThS Chinh - P.KHTC; ThS Minh - VP.
 * Địa điểm: Hội trường B - Sở Y tế.
  
5-7 giờ 30: Thẩm định cấp phép hoạt động cơ sở khám chữa bệnh.
 * Thành phần: P.NVY, và các chuyên khoa theo Thư mời 85/TM-SYT.
 * Địa điểm: PKĐK Medic cơ sở 2 (sáng), PKĐK HEPA (chiều).
 Xe : Đ/c Hậu - 16 chỗ
  
6-7 giờ 30: Thẩm định thực hành tốt nhà thuốc.
 * Thành phần: P.Nghiệp vụ Dược, PYT Phú Giáo.
 * Địa điểm: Huyện Phú Giáo.
 Xe : TTKN


7-8 giờ 00: Tiếp công dân.
 * Thành phần: Ds Phạm Tiến Phương – Phó Chánh TT
 * Địa điểm: Phòng Tiếp dân – Sở Y tế.


8-8 giờ 00: Trực Phòng Y tế – Trung tâm Hành chính tỉnh (Cả ngày).
 * Thành phần: Trần Nữ Tường Vi - BVĐK tỉnh.
 * Địa điểm: Tháp B – Tầng 2 – TTHC tỉnh.

 

Nơi nhận:

- Văn phòng UBND tỉnh;

- Ban QLTN - TTHC tỉnh;

- BGĐ Sở, TT.ĐU, CĐN;

- Các Phòng CN Sở;

- Các Đơn vị trực thuộc (Website SYT);

- Lưu VT, VP (M).

KT.GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

(Đã ký)

Huỳnh Thanh Hà

 

LỊCH LÀM VIỆC SỞ Y TẾ Tuần lễ từ ngày 21/10/2019 đến ngày 25/10/2019Lịch làm việcLỊCH LÀM VIỆC SỞ Y TẾ Tuần lễ từ ngày 21/10/2019 đến ngày 25/10/2019/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
(Lịch này thay thư mời họp)
21/10/2019 12:00NoĐã ban hành

LỊCH LÀM VIỆC SỞ Y TẾ

Tuần lễ từ ngày 21/10/2019 đến ngày 25/10/2019

(Lịch này thay thư mời họp)

Lich So Y te 21.10 den 25.10.2019.pdf


Thứ hai 21/10/2019:
Sáng:​
  
1-8 giờ 00: Họp Ban Nội dung khu vực phòng thủ tỉnh báo cáo công tác chuẩn bị diễn tập khu vực phòng thủ thị xã Tân Uyên và Bắc Tân Uyên.
 * Thành phần: Ds Ngô Tùng Châu - PGĐ Sở.
 * Địa điểm: Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh.
  
2-8 giờ 30: Giao ban BGĐ, TT.ĐU, CĐNYT, Trưởng, Phó các phòng CN.
 * Thành phần: BGĐ Sở, TT.ĐU, CĐNYT, Trưởng, Phó các phòng CN.
 * Địa điểm: Hội trường B - Sở Y tế.
  
3-8 giờ 00: Làm việc với Sở GD-ĐT đánh giá phân tích ngành trong giáo dục mầm non của Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam.
 * Thành phần: Phòng NVY, TT.CCSKSS.
 * Địa điểm: Sở GD-ĐT.
  
4-8 giờ 00: Tiếp công dân.
 * Thành phần: Ds Phạm Tiến Phương – Phó Chánh TT.
 * Địa điểm: Phòng Tiếp dân –  Sở Y tế.
  
5-8 giờ 00: Trực Phòng Y tế – Trung tâm Hành chính tỉnh (Cả ngày).
 * Thành phần: Phạm Ngọc Lành - TTYT Tp.Thủ Dầu Một
 * Địa điểm: Tháp B – Tầng 2 – TTHC tỉnh.
Chiều :
  
1-14 giờ 00: Họp mặt kỷ niệm ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10.
 * Thành phần: Nữ CBCC VPS.
 * Địa điểm: Hội trường B - Sở Y tế.
  
Thứ ba 22/10/2019:
Sáng:
  
1-8 giờ 00: Hội nghị sơ kết công tác 9 tháng Ngành Y tế Bình Dương.
 * Thành phần: BGĐ Sở, TT.ĐU, CĐN, Trưởng các phòng CN; Giám đốc, TP.KHTH các đơn vị trực thuộc; Trưởng phòng Y tế các huyện, thị, thành phố; đơn vị y tế ngành, BV ngoài công lập; các Hội nghề nghiệp.
 * Địa điểm: Hội trường B - Sở Y tế.
  
2-8 giờ 00: Tham dự Hội thảo góp ý dự thảo Luật Khám chữa bệnh sửa đổi
 * Thành phần: Bs Cao Thị Bích Thuận - PGĐ Sở, Bs Tài - TP.NVY.
 * Địa điểm: KS Hoàn Vũ (số 549 Trần Hưng Đạo, Quận 1, TP. HCM).
 Xe : BV.YHCT.
  
3-8 giờ 00: Tham dự Tọa đàm đẩy mạnh các hoạt động học tập trong cán bộ, đoàn viên, công nhân lao động.
 * Thành phần: Bs Hồng - PCT.CĐNYT.
 * Địa điểm: Trung tâm Tư vấn pháp luật công đoàn.
  
4-7 giờ 30: Thanh tra công tác phân cấp thanh tra, kiểm tra hàng nghề YDTN tại Phòng Y tế năm 2019 (từ 22/10 - 24/10).
 * Thành phần: Thanh tra, PA.03, TTKN.
 * Địa điểm: Theo QĐ 861/QĐ-SYT ngày 30/9/2019.
 * Xe: Đ/c Hậu (ngày 22 và 23/10); 24/10 xe cá nhân.
  
5-8 giờ 00: Tiếp công dân.
 * Thành phần: Bs Từ Tấn Thứ - Chánh VP.
 * Địa điểm: Phòng Tiếp dân – Sở Y tế.
  
6-8 giờ 00: Trực Phòng Y tế – Trung tâm Hành chính tỉnh (Cả ngày).
 * Thành phần: Nguyễn Văn Triệu - BVĐK tỉnh.
 * Địa điểm: Tháp B – Tầng 2 – TTHC tỉnh.
  
Thứ tư 23/10/2019.
Sáng:
1-9 giờ 00: Họp xét thi đua cuối năm Trường Cao đẳng Y tế Bình Dương.
 * Thành phần: Bs Lục Duy Lạc - GĐ Sở và Hội đồng thi đua trường.
 * Địa điểm: Trường Cao đẳng Y tế Bình Dương.
  
2-8 giờ 00: Họp giữa các cơ quan đơn vị có trụ sở làm việc trong Tòa nhà Trung tâm Hành chính với Ban QLTN.
 * Thành phần: Ths Minh - Phó CVP.
 * Địa điểm: Ban QLTN TTHC.
  
3-8 giờ 00: Thẩm định bổ sung danh mục kỹ thuật khám bệnh, chữa bệnh.
 * Thành phần: Phòng NVY.
 * Địa điểm: TT.CSSKSS.
  
4-7 giờ 30: Thẩm định thực hành tốt phân phối thuốc cho Cty Glomed.
 * Thành phần: P.Nghiệp vụ Dược, PYT Thuận An.
 * Địa điểm: Thuận An.
  
5-8 giờ 00: Tiếp công dân.
 * Thành phần: Bs Từ Tấn Thứ - Chánh VP.
 * Địa điểm: Phòng Tiếp dân – Sở Y tế.
  
6-8 giờ 00: Trực Phòng Y tế – Trung tâm Hành chính tỉnh (Cả ngày).
 * Thành phần: Võ Hoàng Ẩn - BVĐK tỉnh.
 * Địa điểm: Tháp B – Tầng 2 – TTHC tỉnh.
  
Thứ năm 24/10/2019:
Sáng:
1-7 giờ 00: Dự Tổng duyệt diễn tập KVPT thị xã Tân Uyên năm 2019.
 * Thành phần: Bs Lục Duy Lạc - GĐ Sở, Ds Ngô Tùng Châu - PGĐ Sở.
 * Địa điểm: Hội trường HĐND-UBND TX Tân Uyên (Vận hành cơ chế) và Trường Trung học cơ sở Tân Hiệp (thực binh).
 Xe : Đ/c Hậu.
  
2-8 giờ 30: Hội nghị triển khai các chính sách bảo hiểm xã hội, BHYT, bảo hiểm thất nghiệp trên địa bàn tỉnh.
 * Thành phần: Bs Cao Thị Bích Thuận - PGĐ Sở (Phó TB chỉ đạo).
 * Địa điểm: Tầng 7 - BHXH tỉnh.
  
3-8 giờ 00: Họp Hội đồng Giám định Y khoa xét duyệt hồ sơ thường kỳ.
 * Thành phần: Bs Cao Thị Bích Thuận - PGĐ Sở.
 * Địa điểm: Trung tâm GĐYK tỉnh.
  
4-8 giờ 00: Thẩm định cấp phép hoạt động cơ sở khám chữa bệnh.
 * Thành phần: P.NVY, PYT Tân Uyên, PYT TDM.
 * Địa điểm: Tân Uyên (sáng), TDM (chiều).
 Xe : BV.YHCT.
  
5-8 giờ 00: Hội nghị nói chuyện chuyên đề "Nói không với bạo lực".
 * Thành phần: BCH, Ban Nữ công CĐNYT, Ban Vì sự tiến bộ phụ nữ, CT, PCT, Ban nữ công các CĐCS trực thuộc.
 * Địa điểm: Trung tâm KSBT tỉnh.
  
6-8 giờ 00: Tiếp công dân.
 * Thành phần: CN Ngô Trần Đức Hữu - PTP.TCCB.
 * Địa điểm: Phòng Tiếp dân – Sở Y tế.


7-8 giờ 00: Trực Phòng Y tế – Trung tâm Hành chính tỉnh (Cả ngày).
 * Thành phần : Nguyễn Văn Chính - BVĐK tỉnh.
 * Địa điểm: Tháp B – Tầng 2 – TTHC tỉnh.
  
Thứ sáu 25/10/2019
Sáng:
  
1-7 giờ 30: Dự Hội nghị BCH Đảng bộ tỉnh lần thứ 32, Khóa X.
 * Thành phần: Bs Lục Duy Lạc - GĐ Sở, TUV.
 * Địa điểm: Hội trường B - Tỉnh ủy.
  
2-7 giờ 30: Dự Đại hội thi đua "Cựu chiến binh gương mẫu" lần thứ VI.
 * Thành phần: Bs Từ Tấn Thứ - Chánh VP.
 * Địa điểm: Hội trường A - UBND TP. Thủ Dầu Một.
  
3-8 giờ 00: Tham dự Hội đồng xét duyệt đề  tài, sáng kiến cải tiến năm 2019.
 * Thành phần: Bs Cao Thị Bích Thuận - PGĐ Sở, ThS. Hiền  PTP NVY,  ThS. Phúc – CV NVY,  ThS. Kiều Uyên - GĐ TT AIDS.
 * Địa điểm: TTYT Bàu Bàng.
 Xe : TT.PC HIV/AIDS.
  
4-7 giờ 30: Thẩm định thực hành tốt nhà thuốc.
 * Thành phần: P.Nghiệp vụ Dược, PYT Dầu Tiếng.
 * Địa điểm: Huyện Dầu Tiếng.
 Xe :


5-8 giờ 00: Tiếp công dân.
 * Thành phần: Ds Phạm Tiến Phương – Phó Chánh TT
 * Địa điểm: Phòng Tiếp dân – Sở Y tế.


6-8 giờ 00: Trực Phòng Y tế – Trung tâm Hành chính tỉnh (Cả ngày).
 * Thành phần: Huỳnh Trần Dương Giới - BVĐK tỉnh.
 * Địa điểm: Tháp B – Tầng 2 – TTHC tỉnh.

 


Nơi nhận:

- Văn phòng UBND tỉnh;

- Ban QLTN - TTHC tỉnh;

- BGĐ Sở, TT.ĐU, CĐN;

- Các Phòng CN Sở;

- Các Đơn vị trực thuộc (Website SYT);

- Lưu VT, VP (M).

GIÁM ĐỐC

(Đã ký)

Lục Duy Lạc 

LỊCH LÀM VIỆC SỞ Y TẾ Tuần lễ từ ngày 14/10/2019 đến ngày 19/10/2019Lịch làm việcLỊCH LÀM VIỆC SỞ Y TẾ Tuần lễ từ ngày 14/10/2019 đến ngày 19/10/2019/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
(Lịch này thay thư mời họp)
11/10/2019 17:00NoĐã ban hành

LỊCH LÀM VIỆC SỞ Y TẾ

Tuần lễ từ ngày 14/10/2019 đến ngày 19/10/2019

(Lịch này thay thư mời họp)

Lich So Y te 14.10 den 19.10.2019.pdf


Thứ hai 14/10/2019:
Sáng:
1-8 giờ 00: Tiếp Đoàn Cục Quản lý môi trường y tế đánh giá mức độ ô nhiễm các nguồn thải tại các cơ sở y tế.
 * Thành phần: Bs Huỳnh Thanh Hà - PGĐ Sở, ThS Hiền - PTP.NVY.
 * Địa điểm: Hội trường A - Sở Y tế.
  
2-8 giờ 30: Giao ban BGĐ, TT.ĐU, CĐNYT, Trưởng, Phó các phòng CN.
 * Thành phần: BGĐ Sở, TT.ĐU, CĐNYT, Trưởng, Phó các phòng CN.
 * Địa điểm: Hội trường B - Sở Y tế.
  
3-8 giờ 30: Dự Hội nghị đánh giá kết quả triển khai Đề án 818.
 * Thành phần: Bs Cao Thị Bích Thuận - PGĐ Sở, Chi cục DS-KHHGĐ.
 * Địa điểm: Ks Mường Thanh - Quảng Bình.
  
4-8 giờ 00: Dự Hội thảo trực tuyến "70 năm tác phẩm Dân vận" của Chủ tịch Hồ Chí Minh và trao giải cuộc thi viết về tấm gương "Dân vận khéo" năm 2019.
 * Thành phần: Bs Từ Tấn Thứ - Chánh VP dự.
 * Địa điểm: Hội trường B - Tỉnh ủy.
  
5-8 giờ 00: Dự Hội thảo chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng lao động yếu thế do Bộ Tư pháp tổ chức.
 * Thành phần: Bs Hồng - Phó CT.CĐNYT.
 * Địa điểm: Ks Thắng Lợi, Bình Dương.
  
6-8 giờ 00: Tiếp công dân.
 * Thành phần: Ds Phạm Tiến Phương – Phó Chánh TT.
 * Địa điểm: Phòng Tiếp dân –  Sở Y tế.
  
7-8 giờ 00: Trực Phòng Y tế – Trung tâm Hành chính tỉnh (Cả ngày).
 * Thành phần: Nguyễn Thị Yến Nhi - TTYT Tp.Thủ Dầu Một
 * Địa điểm: Tháp B – Tầng 2 – TTHC tỉnh.
Chiều :
  
1-14 giờ 00: Giải quyết đơn khiếu nại.
 * Thành phần: Ds Châu - PGĐ Sở, Thanh tra, TCCB, KHTC.
 * Địa điểm: Trạm Y tế Vĩnh Tân - Tân Uyên.
  
Thứ ba 15/10/2019:
Sáng:
  
1-8 giờ 00: Tham dự diễn đàn "Đối thoại doanh nghiệp Nhật Bản".
 * Thành phần: Ds Ngô Tùng Châu - PGĐ Sở.
 * Địa điểm: Trung tâm Hội nghị & Triển lãm tỉnh.
  
2-10 giờ 00: Trao Quyết định công tác cán bộ.
 * Thành phần: Bs Huỳnh Thanh Hà - PGĐ Sở, P.TCCB.
 * Địa điểm: Trung tâm Y tế huyện Dầu Tiếng.
 Xe :
  
3-8 giờ 00: Hội thảo Quản lý hóa chất, chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn dùng trong gia dụng và y tế, quản lý môi trường y tế (ngày 15-16/10).
 * Thành phần: Bs Tâm - P.NVY, CN Hải - Ttra.
 * Địa điểm: Khách sạn Đại Nam (Tp. HCM)
 Xe : Cá nhân.
  
4-7 giờ 30: Thanh tra công tác phân cấp thanh tra, kiểm tra hàng nghề YDTN tại Phòng Y tế năm 2019 (từ 15/10 - 17/10).
 * Thành phần: Thanh tra, PA.03.
 * Địa điểm: TX.Dĩ An.
 * Xe: Đ/c Hậu - 16 chỗ.
  
5-7 giờ 30: Thẩm định thực hành tốt phân phối thuốc cho Cty Rese Pharma
 * Thành phần: P.Nghiệp vụ Dược, PYT Thuận An.
 * Địa điểm: Thuận An.
  
6-8 giờ 00: Tiếp công dân.
 * Thành phần: Bs Lục Duy Lạc - GĐ Sở, Bs Hùng - TP.TCCB.
 * Địa điểm: Phòng Tiếp dân – Sở Y tế.
  
7-8 giờ 00: Trực Phòng Y tế – Trung tâm Hành chính tỉnh (Cả ngày).
 * Thành phần: Hồ Văn Bình - Ban BVSKCB tỉnh.
 * Địa điểm: Tháp B – Tầng 2 – TTHC tỉnh.
Chiều:
1-13 giờ 30: Sơ kết hoạt động Công đoàn ngành y tế 9 tháng đầu năm 2019.
 * Thành phần: Lãnh đạo ĐU, BGĐ Sở Y tế (Ds Châu); LĐLĐ tỉnh; BCH, UBKT, BNC CĐNYT; CT, PCT, CN.UBKT, TB Nữ công các công đoàn cơ sở trực thuộc.
 * Địa điểm: Vũng Tàu.
  
2-15 giờ 30: Trao Quyết định công tác cán bộ.
 * Thành phần: Bs Huỳnh Thanh Hà - PGĐ Sở, P.TCCB.
 * Địa điểm: Trung tâm Y tế huyện Bắc Tân Uyên.
 Xe :
Thứ tư 16/10/2019.
Sáng:
1-8 giờ 00: Họp Tiểu ban Tổ chức phục vụ Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025 thông qua các kế hoạch triển khai thực hiện nhiệm vụ của từng cơ quan, đơn vị và thành viên tiểu ban.
 * Thành phần: Bs Lục Duy Lạc - GĐ Sở, Bs Thứ - CVP.
 * Địa điểm: Hội trường A - Tỉnh ủy.
  
2-8 giờ 00: Hội nghị tập huấn  "Triển khai Quy chế phối hợp giữa Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và Bộ Y tế về thực hiện công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khoẻ công nhân, viên chức, lao động"; Chỉ thị số 08/CT-BYT, ngày 29/7/2019 của  Bộ Y tế về giảm thiểu chất thải nhựa trong ngành Y tế" - Phát động phong trào "Chống rác thải nhựa" của Uỷ ban nhân dân tỉnh Bình Dương.
 * Thành phần: Lãnh đạo ĐU, BGĐ Sở Y tế (Ds Châu); LĐLĐ tỉnh; BCH, UBKT, BNC CĐNYT; CT, PCT, CN.UBKT, TB Nữ công các công đoàn cơ sở trực thuộc.
 * Địa điểm: Vũng Tàu.
  
3-9 giờ 30: Họp Hội đồng xét tuyển viên chức tỉnh Bình Dương năm 2019.
 * Thành phần: Bs Lục Duy Lạc - GĐ Sở, P.TCCB.
 * Địa điểm: Phòng họp B - UBND tỉnh.
  
4-8 giờ 00: Thanh lý trang thiết bị y tế tại TTYT thị xã Tân Uyên.
 * Thành phần: Bs Tùng, CN Cường (P.KHTC).
 * Địa điểm: TTYT thị xã Tân Uyên.
  
5-8 giờ 00: Họp kiểm tra việc sử dụng, cập nhật dữ liệu lên hệ thống CSDL quốc gia về khiếu nại, tố cáo.
 * Thành phần: Ds Phương – Phó Chánh TT.
 * Địa điểm: Thanh tra tỉnh.
  
6-8 giờ 00: Tiếp công dân.
 * Thành phần: Bs Từ Tấn Thứ - Chánh VP.
 * Địa điểm: Phòng Tiếp dân – Sở Y tế.
  
7-8 giờ 00: Trực Phòng Y tế – Trung tâm Hành chính tỉnh (Cả ngày).
 * Thành phần: Thượng Thị Ngọc Thảo - Ban BVSKCB tỉnh.
 * Địa điểm: Tháp B – Tầng 2 – TTHC tỉnh.
Chiều :
1-13 giờ 30: Dự Hội nghị cán bộ chủ chốt của tỉnh thực hiện Quy trình công tác cán bộ (theo CV số 2611-CV/TU ngày 11/10/2019 của BTV Tỉnh ủy).
 * Thành phần: Bs Lục Duy Lạc - GĐ Sở.
 * Địa điểm: Hội trường A - Tỉnh ủy.
  
  
2-13 giờ 30: Họp Hội đồng cấp CCHN Y đợt 10/2019.
 * Thành phần: Hội đồng theo QĐ 271/QĐ-SYT ngày 14/3/2018.
 * Địa điểm: Hội trường A - Sở Y tế.
Thứ năm 17/10/2019:
Sáng:
1-7 giờ 30: Họp triển khai Quyết định 2197/QĐ-UBND về kiện toàn Tổ công tác liên ngành phối hợp kiểm soát các hoạt động hợp pháp liên quan đến ma túy.
 * Thành phần: Ds Ngô Tùng Châu - PGĐ Sở, Ds Quốc - TP.NVD.
 * Địa điểm: Hội trường Công An tỉnh.
  
2-7 giờ 30: Thẩm định cấp phép hoạt động cơ sở khám, chữa bệnh
 * Thành phần: Bs Thuận - PGĐ, Phòng NVY, BVĐK tỉnh
 * Địa điểm: Bắc Tân Uyên.
 Xe :
  
3-8 giờ 00: Tiếp Đoàn Viện Y tế công cộng TP. HCM giám sát hoạt động dinh dưỡng, chương trình phòng, chống SDD trẻ em (17, 18/10).
 * Thành phần: P.NVY, TT.KSBT, TT.CSSKSS.
 * Địa điểm: TT.KSBT, TT.CSSKSS.
  
4-8 giờ 00: Tham dự Hội thảo xin ý kiến văn bản quy phạm pháp luật lĩnh vực Y dược cổ truyền.
 * Thành phần: Bs Tâm - P.NVY.
 * Địa điểm: Khách sạn Cửu Long- Cần Thơ
  
5-8 giờ 00: Tiếp công dân.
 * Thành phần: CN Ngô Trần Đức Hữu - PTP.TCCB.
 * Địa điểm: Phòng Tiếp dân – Sở Y tế.


6-8 giờ 00: Trực Phòng Y tế – Trung tâm Hành chính tỉnh (Cả ngày).
 * Thành phần : Lê Thị Yến Nhi - BVĐK tỉnh.
 * Địa điểm: Tháp B – Tầng 2 – TTHC tỉnh.
Chiều :
1-14 giờ 00: Dự hội nghị triển khai Kế hoạch tổ chức diễn tập phương án phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường do cháy, nổ trên địa bàn tỉnh.
 * Thành phần: Bs Huỳnh Thanh Hà - PGĐ Sở.
 * Địa điểm: Phòng họp A - UBND tỉnh.
Thứ sáu 18/10/2019
Sáng:
1-7 giờ 30: Dự Diễn đàn "Ngành Y tế lắng nghe ý kiến nhân dân" do Ban Dân vận và TTYT thị xã Bến Cát tổ chức.
 * Thành phần: Bs Cao Thị Bích Thuận - PGĐ Sở, P.NVY.
 * Địa điểm: Hội trường thị xã Bến Cát.
 Xe :
  
2-8 giờ 00: Dự Hội nghị sơ kết xây dựng nền Quốc phòng toàn dân.
 * Thành phần: Ds Ngô Tùng Châu - PGĐ Sở.
 * Địa điểm: Hội trường A - UBND TP. Thủ Dầu Một.
  
3-8 giờ 00: Nghe Thông tin thời sự Quý III/2019.
 * Thành phần: BCH, UBKT Đảng ủy Sở, Cấp ủy các chi bộ trực thuộc; Trưởng, Phó các phòng chức năng Sở Y tế.
 * Địa điểm: Trung tâm Hội nghị & Triển lãm tỉnh.
  
4-8 giờ 00: Tham dự Hội nghị quản lý chất lượng và thực hiện lộ trình liên thông kết quả xét nghiệm; Kết hợp Hội thảo Đào tạo xét nghiệm/kỹ thuật y học, hợp tác phát triển nghiên cứu đa ngành, hợp tác quốc tế.
 * Thành phần: Bs Tâm - P.NVY.
 * Địa điểm: Đại học Y dược Tp. HCM.
 Xe : Cá nhân.
  
5-8 giờ 00: Thẩm định cấp phép hoạt động cơ sở khám chữa bệnh.
 * Thành phần: Bs Thuận - PGĐ, P.NVY, BVĐK tỉnh, BV.YHCT, PYT Bến Cát, Bàu Bàng.
 * Địa điểm: Bến Cát (sáng), Bàu Bàng (chiều).
 Xe : Đ/c Hậu - 16 chỗ.
  
6-7 giờ 30: Thẩm định thực hành tốt nhà thuốc.
 * Thành phần: P.Nghiệp vụ Dược, PYT Thuận An.
 * Địa điểm: TX Thuận An.
 Xe :


7-8 giờ 00: Tiếp công dân.
 * Thành phần: Ds Phạm Tiến Phương – Phó Chánh TT
 * Địa điểm: Phòng Tiếp dân – Sở Y tế.


8-8 giờ 00: Trực Phòng Y tế – Trung tâm Hành chính tỉnh (Cả ngày).
 * Thành phần: Phạm Hồng Nguyễn Dĩ - BVĐK tỉnh.
 * Địa điểm: Tháp B – Tầng 2 – TTHC tỉnh.
Thứ bảy 19/10/2019
Sáng:
1-9 giờ 00: Lễ Tổng kết, bế giảng khóa 8 - Chương trình đào tạo quản lý y tế cho cán bộ lãnh đạo, quản lý ngành y tế (kv phía nam).
 * Thành phần: Bs Lạc - GĐ Sở, Lãnh đạo P. TCCB.
 * Địa điểm: Viện YTCC TP.HCM

 

Nơi nhận:

- Văn phòng UBND tỉnh;

- Ban QLTN - TTHC tỉnh;

- BGĐ Sở, TT.ĐU, CĐN;

- Các Phòng CN Sở;

- Các Đơn vị trực thuộc (Website SYT);

- Lưu VT, VP (M).

KT.GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

(Đã ký)

Huỳnh Thanh Hà

 

LỊCH LÀM VIỆC SỞ Y TẾ  Tuần lễ từ ngày 07/10/2019 đến ngày 11/10/2019Lịch làm việcLỊCH LÀM VIỆC SỞ Y TẾ  Tuần lễ từ ngày 07/10/2019 đến ngày 11/10/2019/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
(Lịch này thay thư mời họp)
04/10/2019 17:00NoĐã ban hành
LỊCH LÀM VIỆC SỞ Y TẾ

Tuần lễ từ ngày 07/10/2019 đến ngày 11/10/2019

(Lịch này thay thư mời họp)

Lich So Y te 7.10 den 11.10.2019 .signed.pdf


Thứ hai 07/10/2019:
Sáng:
  
1-7 giờ 00: Thẩm định cấp Giấy chứng nhận Phòng xét nghiệm đủ điều kiện khẳng định các trường họp HIV dương tính.
 * Thành phần: Bs Huỳnh Thanh Hà - PGĐ Sở, Viện Pasteur HCM, P.NVY, TT.PC HIV.
 * Địa điểm: Sáng: Dĩ An, Chiều : Thuận An.
 Xe : TT.PC HIV.
  
2-8 giờ 30: Họp Đơn vị mua thuốc tập trung.
 * Thành phần: Theo Giấy mời số 79/GM-SYT.
 * Địa điểm: Hội trường A - Sở Y tế.
  
3-8 giờ 00: Tiếp công dân.
 * Thành phần: Ds Phạm Tiến Phương – Phó Chánh TT.
 * Địa điểm: Phòng Tiếp dân –  Sở Y tế.
  
4-8 giờ 00: Trực Phòng Y tế – Trung tâm Hành chính tỉnh (Cả ngày).
 * Thành phần: Võ Văn Hải - TTYT Tp.Thủ Dầu Một
 * Địa điểm: Tháp B – Tầng 2 – TTHC tỉnh.
Chiều :
  
1-14 giờ 00: Họp Chi bộ cơ quan Văn phòng Sở.
 * Thành phần: Đảng viên Chi bộ cơ quan Văn phòng Sở.
 * Địa điểm: Hội trường B - Sở Y tế.
  
2-15 giờ 30: Họp BCH Công đoàn cơ sở Sở Y tế.
 * Thành phần: BCH, Tổ trưởng Công đoàn cơ sở Sở Y tế.
 * Địa điểm: Hội trường B - Sở Y tế.
  
Thứ ba 08/10/2019:
Sáng:
  
1-9 giờ 00: Tiếp và làm việc với Đoàn đại biểu thành phố Daejeon-Hàn Quốc đến làm việc tại Sở Y tế.
 * Thành phần: BGĐ Sở, CĐNYT, Các phòng chức năng sở.
 * Địa điểm: Hội trường B - Sở Y tế.
  
2-10 giờ 30: Đoàn đại biểu thành phố Daejeon-Hàn Quốc đến làm việc tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh và BVQT Columbia.
 * Thành phần: BGĐ Sở, Các phòng chức năng sở.
 * Địa điểm: Bệnh viện Đa khoa tỉnh, BVQT Columbia.
 Xe : Đ/c Hậu - 16 chỗ.
  
3-8 giờ 00: Tham dự công bố Quyết định thanh tra đối với Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh.
 * Thành phần: CN Hữu - PTP.TCCB.
 * Địa điểm: Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh.
  
4-8 giờ 00: Dự Hội nghị đóng góp ý kiến dự thảo Bộ luật Lao động (sửa đổi) do Đoàn ĐBQH tỉnh Bình Dương tổ chức.
 * Thành phần: Bs Hồng - PCT.CĐNYT.
 * Địa điểm: Trung tâm Văn hóa lao động tỉnh.
  
5-7 giờ 30: Thanh tra công tác phân cấp thanh tra, kiểm tra hàng nghề YDTN tại Phòng Y tế năm 2019 (từ 08/10 - 10/10).
 * Thành phần: Thanh tra, PA.03.
 * Địa điểm: TX.Dĩ An, huyện Bắc Tân Uyên.
 * Xe: Cá nhân (ngày 8/10); Xe : Đ/c Hậu - 16 chỗ (ngày 9 &10/10).
  
6-8 giờ 00: Tiếp công dân.
 * Thành phần: Bs Từ Tấn Thứ – Chánh VP..
 * Địa điểm: Phòng Tiếp dân – Sở Y tế.
  
7-8 giờ 00: Trực Phòng Y tế – Trung tâm Hành chính tỉnh (Cả ngày).
 * Thành phần: Nguyễn Thị Ngọc Yến - BVĐK tỉnh.
 * Địa điểm: Tháp B – Tầng 2 – TTHC tỉnh.
Chiều:
1-16 giờ 00: Dự "Hội thảo giới thiệu, quảng bá du lịch y tế" nhằm bảo vệ sức khỏe y tế cộng đồng giữa 2 địa phương Bình Dương và Daejeon - HQ.
 * Thành phần: Bs Cao Thị Bích Thuận - PGĐ Sở, P.NVY.
 * Địa điểm: Trung tâm Hội nghị Grand Square - Tòa nhà Becamex.
  
Thứ tư 09/10/2019.
Sáng:
  
1-8 giờ 00: Tiếp công dân.
 * Thành phần: Ths Nguyễn Bình Minh – Phó Chánh VP.
 * Địa điểm: Phòng Tiếp dân – Sở Y tế.
  
2-8 giờ 00: Trực Phòng Y tế – Trung tâm Hành chính tỉnh (Cả ngày).
 * Thành phần: Nguyễn Thị Mỹ Yến - Ban BVSKCB tỉnh.
 * Địa điểm: Tháp B – Tầng 2 – TTHC tỉnh.
  
  
Thứ năm 10/10/2019:
Sáng:
1-8 giờ 30: Họp Tổ thẩm định Hồ sơ mời thầu thuốc.
 * Thành phần: Theo Giấy mời.
 * Địa điểm: Hội trường A - Sở Y tế.
  
2-8 giờ 00: Họp Hội đồng thường kỳ xét duyệt hồ sơ GĐYK.
 * Thành phần: Bs Cao Thị Bích Thuận - PGĐ Sở.
 * Địa điểm: Trung tâm GĐYK.
  
3-8 giờ 00: Tiếp công dân.
 * Thành phần: CN Ngô Trần Đức Hữu - PTP.TCCB.
 * Địa điểm: Phòng Tiếp dân – Sở Y tế.
  
4-8 giờ 00: Trực Phòng Y tế – Trung tâm Hành chính tỉnh (Cả ngày).
 * Thành phần : Hoàng Thị Như - BVĐK tỉnh.
 * Địa điểm: Tháp B – Tầng 2 – TTHC tỉnh.
  
Chiều :
1-14 giờ 00: Họp Ban Tổ chức Diễn đàn hợp tác kinh tế Châu Á - Horasis Bình Dương 2019.
 * Thành phần: Ds Ngô Tùng Châu - PGĐ Sở, thành viên BTC.
 * Địa điểm: Phòng họp B - UBND tỉnh.
  
2-15 giờ 00: Họp Ban Điều hành đề án thành phố thông minh Bình Dương.
 * Thành phần: Bs Cao Thị Bích Thuận - PGĐ Sở, thành viên BĐH.
 * Địa điểm: Phòng họp B - UBND tỉnh.
  
Thứ sáu 11/10/2019
Sáng:
  
1-8 giờ 00: Dự Hội nghị sơ kết công tác BHYT học sinh, sinh viên năm học 2018-2019 và triển khai nhiệm vụ năm học 2019-2020.
 * Thành phần: Bs Cao Thị Bích Thuận - PGĐ Sở, P.NVY.
 * Địa điểm: Hội trường BHXH tỉnh.
  
2-8 giờ 00: Giao ban LĐLĐ tỉnh tháng 10/2019.
 * Thành phần: Bs Hồng - PCT.CĐNYT.
 * Địa điểm: Hội trường LĐLĐ tỉnh.
  
3-8 giờ 00: Thẩm định cấp phép hoạt động cơ sở khám chữa bệnh.
 * Thành phần: Bs Thuận - PGĐ Sở, P.NVY, BVĐK tỉnh.
 * Địa điểm: TX Bến Cát, TDM.
 Xe :
  
4-7 giờ 30: Thẩm định cơ sở bán lẻ thuốc đông y, thuốc từ dược liệu
 * Thành phần: P.Nghiệp vụ Dược, PYT Tân Uyên.
 * Địa điểm: TX Tân Uyên.
 Xe :
  
5-8 giờ 00: Tiếp công dân.
 * Thành phần: Ds Phạm Tiến Phương – Phó Chánh TT
 * Địa điểm: Phòng Tiếp dân – Sở Y tế.


6-8 giờ 00: Trực Phòng Y tế – Trung tâm Hành chính tỉnh (Cả ngày).
 * Thành phần: Trần Văn Vinh - BVĐK tỉnh.
 * Địa điểm: Tháp B – Tầng 2 – TTHC tỉnh.
  

 

Nơi nhận:

- Văn phòng UBND tỉnh;

- Ban QLTN - TTHC tỉnh;​

- BGĐ Sở, TT.ĐU, CĐN;

- Các Phòng CN Sở;

- Các Đơn vị trực thuộc (Website SYT);

- Lưu VT, VP (M).

KT.GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

(Đã ký)

Huỳnh Thanh Hà

 

BỔ SUNG LỊCH LÀM VIỆC SỞ Y TẾ Tuần lễ từ ngày 30/9/2019 đến ngày 04/10/2019Lịch làm việcBỔ SUNG LỊCH LÀM VIỆC SỞ Y TẾ Tuần lễ từ ngày 30/9/2019 đến ngày 04/10/2019/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Lịch này thay thư mời họp
30/09/2019 16:00NoĐã ban hành

​BỔ SUNG LỊCH LÀM VIỆC SỞ Y TẾ Tuần lễ từ ngày 30/9/2019 đến ngày 04/10/2019​

Lich_bo_sung.pdf

LỊCH LÀM VIỆC SỞ Y TẾ Tuần lễ từ ngày 30/9/2019 đến ngày 04/10/2019Lịch làm việcLỊCH LÀM VIỆC SỞ Y TẾ Tuần lễ từ ngày 30/9/2019 đến ngày 04/10/2019/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
(Lịch này thay thư mời họp)
27/09/2019 16:00NoĐã ban hành

LỊCH LÀM VIỆC SỞ Y TẾ

Tuần lễ từ ngày 30/9/2019 đến ngày 04/10/2019

(Lịch này thay thư mời họp)

Lich So Y te 30.9 den 04.10.2019.pdf


Thứ hai 30/9/2019:​
Sáng:
1-10 giờ 00: Dự họp cho ý kiến thống nhất nội dung báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy về biên chế sự nghiệp y tế, giáo dục.
 * Thành phần: Bs Lục Duy Lạc - GĐ Sở, Bs Hùng - TP.TCCB.
 * Địa điểm: Hội trường Ban Tổ chức Tỉnh ủy (Tầng 18, Tháp B).
  
2-8 giờ 00: Trao quyết định nghỉ hưu và phân công cán bộ phụ trách Trung tâm Giám định Y khoa, bàn giao công tác Giám định Y khoa.
 * Thành phần: Bs Cao Thị Bích Thuận - PGĐ Sở, P.TCCB, P.KHTC.
 * Địa điểm: Trung tâm Giám định Y khoa.
  
3-7 giờ 30: Dự thi, nộp tiểu luận cuối khóa - lớp bồi dưỡng ngạch Chuyên viên chính - Khóa 10.
 * Thành phần: ThS Minh - Phó Chánh VP.
 * Địa điểm: Trường Chính trị tỉnh.
  
4-8 giờ 00: Dự Hội thảo kết nối chương trình PrEP với tổ chức CBOs tại cộng đồng HIV.
 * Thành phần: ThS Phúc - P.NVY.
 * Địa điểm: Khách sạn BCONS.
  
5-8 giờ 00: Tiếp công dân.
 * Thành phần: Ds Phạm Tiến Phương – Phó Chánh TT.
 * Địa điểm: Phòng Tiếp dân –  Sở Y tế.
  
6-8 giờ 00: Trực Phòng Y tế – Trung tâm Hành chính tỉnh (Cả ngày).
 * Thành phần: TTYT Tp.Thủ Dầu Một
 * Địa điểm: Tháp B – Tầng 2 – TTHC tỉnh.
Chiều :
  
1-14 giờ 00: Dự bàn giao trụ sở làm việc của Trung tâm Tư vấn, dịch vụ Dân số - KHHGĐ cho Hội Chữ thập đỏ tỉnh.
 * Thành phần: Bs Thuận - PGĐ Sở, Bs Thứ - CVP, P.KHTC.
 * Địa điểm: Trung tâm Tư vấn, Dịch vụ Dân số - KHHGĐ.
  
2-14 giờ 30: Chuẩn bị hạ tầng, thiết bị tập huấn Phần mềm HSSK điện tử.
 * Thành phần: Ths Minh - Phó CVP, ThS Chinh - PTP KHTC.
 * Địa điểm: Hội trường Trung tâm TTGDSK và TTYT DP (cũ).
  
3-15 giờ 00: Họp BTV Công đoàn ngành y tế.
 * Thành phần: BTV CĐNYT, Đ/c Giang.
 * Địa điểm: Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh.
  
Thứ ba 01/10/2019:
Sáng:
1-8 giờ 00: Triển khai tập huấn sử dụng Hệ thống Phần mềm HSSK điện tử của Bộ Y tế chuyển giao.
 * Thành phần: Bs Cao Thị Bích Thuận - PGĐ Sở; Ths Minh - Phó CVP, ThS Chinh - PTP KHTC, P.NVY và theo Công văn số 2173/SYT-KHTC ngày 18/9/2019.
 * Địa điểm: Hội trường Trung tâm TTGDSK và TTYT DP (cũ).
  
2-8 giờ 00: Tham gia Đoàn giám sát của HĐND tỉnh về kết quả thực hiện CTMTQG Xây dụng Nông thôn mới từ ngày 01/10 đến 04/10.
 * Thành phần: Phòng NVY.
 * Địa điểm: Theo lịch HĐND tỉnh.
  
3-7 giờ 30: Thanh tra công tác phân cấp thanh tra, kiểm tra hàng nghề YDTN tại Phòng Y tế năm 2019 (từ 01/10 - 03/10).
 * Thành phần: Thanh tra, PA.03.
 * Địa điểm: TX.Dĩ An, huyện Bắc Tân Uyên.
 * Xe: Đ/c Hậu - 16 chỗ.
  
4-8 giờ 00: Tiếp công dân.
 * Thành phần: Bs Từ Tấn Thứ – Chánh VP..
 * Địa điểm: Phòng Tiếp dân – Sở Y tế.
  
5-8 giờ 00: Trực Phòng Y tế – Trung tâm Hành chính tỉnh (Cả ngày).
 * Thành phần: BVĐK tỉnh.
 * Địa điểm: Tháp B – Tầng 2 – TTHC tỉnh.
  
Thứ tư 02/10/2019.
Sáng:
  
1-8 giờ 00: Dự Phiên họp UBND tỉnh thông qua một số nội dung.
 * Thành phần: Bs Lục Duy Lạc - GĐ Sở.
 * Địa điểm: Phòng họp A - UBND tỉnh.
  
2-8 giờ 00: Tập huấn khai thác công cụ tiếp nhận, xử lý và trả lời phản ánh, kiến nghị tổ chức, cá nhân qua hệ thống đường dây nóng tỉnh Bình Dương theo CV 576/STTTT-BCVT ngày 26/9/2019 của Sở TT-TT.
 * Thành phần: Ds Ngô Tùng Châu - PGĐ Sở, Bs Thứ - CVP dự.
 * Địa điểm: Sở Thông tin và Truyền thông.
  
3-8 giờ 00: Tập huấn sử dụng Hệ thống Phần mềm HSSK điện tử của Bộ Y tế chuyển giao.
 * Thành phần: Ths Minh - Phó CVP, ThS Chinh - PTP KHTC, P.NVY và theo Công văn số 2173/SYT-KHTC ngày 18/9/2019.
 * Địa điểm: Hội trường Trung tâm TTGDSK và TTYT DP (cũ).
  
4-8 giờ 00: Tập huấn cập nhật hướng dẫn chăm sóc điều trị bệnh nhân HIV theo Thông tư 28/2018/TT-BYT (02/10 - 04/10).
 * Thành phần: P. Nghiệp vụ Y.
 * Địa điểm: Khách sạn BCONS.
  
5-8 giờ 00: Tiếp công dân.
 * Thành phần: Bs Từ Tấn Thứ – Chánh VP.
 * Địa điểm: Phòng Tiếp dân – Sở Y tế.
  
6-8 giờ 00: Trực Phòng Y tế – Trung tâm Hành chính tỉnh (Cả ngày).
 * Thành phần: BVĐK tỉnh.
 * Địa điểm: Tháp B – Tầng 2 – TTHC tỉnh.
Chiều :
  
1-13 giờ 30: Dự Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ 30, Khóa X.
 * Thành phần: Bs Lục Duy Lạc - TUV, GĐ Sở.
 * Địa điểm: Hội trường B - Tỉnh ủy.
  
Thứ năm 03/10/2019:
Sáng:
  
1-8 giờ 00: Thẩm định bổ sung danh mục kỹ thuật cơ sở khám chữa bệnh.
 * Thành phần: Bs Thuận - PGĐ Sở, P.NVY.
 * Địa điểm: TTYT huyện Dầu Tiếng.
 Xe :
  
2-8 giờ 00: Tiếp công dân.
 * Thành phần: CN Ngô Trần Đức Hữu - PTP.TCCB.
 * Địa điểm: Phòng Tiếp dân – Sở Y tế.
  
3-8 giờ 00: Trực Phòng Y tế – Trung tâm Hành chính tỉnh (Cả ngày).
 * Thành phần : BVĐK tỉnh.
 * Địa điểm: Tháp B – Tầng 2 – TTHC tỉnh.
  
Chiều :
1-14 giờ 00: Tiếp và làm việc với Đoàn giám sát triển khai chương trình sữa học đường của Bộ Y tế.
 * Thành phần: Bs Cao Thị Bích Thuận - PGĐ Sở, P.NVY, CN Cường - PTP.KHTC; mời dự Đại diện Lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo.
 * Địa điểm: Hội trường B - Sở Y tế.
  
Thứ sáu 04/10/2019
Sáng:
  
1-7 giờ 30: Dự Đại hội Đại biểu Hội LHTNVN tỉnh Bình Dương lần thứ VII, nhiệm kỳ 2019 - 2024.
 * Thành phần: Bs Cao Thị Bích Thuận - PGĐ Sở, Đoàn TN Sở Y tế.
 * Địa điểm: Trung tâm Hội nghị và Triển lãm tỉnh.
  
2-8 giờ 00: Họp về kiến nghị của Công an tỉnh về xin đất xây dựng khu điều trị riêng biệt cho phạm nhân trại giam Phú Hòa.
 * Thành phần: BGĐ Sở (Bs Lạc, Ds Châu), P.KHTC, P. NVY; Các sở ngành có Giấy mời riêng.
 * Địa điểm: Hội trường A - Sở Y tế.
  
3-8 giờ 00: Dự Hội nghị triển khai các biện pháp tăng cường công tác PCCC và CNCH trên địa bàn tỉnh.
 * Thành phần: Bs Huỳnh Thanh Hà - PGĐ Sở.
 * Địa điểm: Hội trường Công an tỉnh.
  
4-9 giờ 00: Dự Lễ khai giảng năm học 2019-2020 Trường Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Bình Dương.
 * Thành phần: Ủy quyền P. Nghiệp vụ Dược dự.
 * Địa điểm: Hội trường lầu 6 (Cơ sở 2), số 333 đường Thuận Giao 16, TX. Thuận An, Bình Dương.
  
5-8 giờ 00: Dự Lễ Khai giảng năm học 2019 - 2020 tại Trường Đại học Y Dược Cần Thơ.
 * Thành phần: Đại diện Lãnh đạo Sở, Phòng TCCB.
 * Địa điểm: Trường Đại học Y Dược Cần Thơ.
 Xe :
  
6-8 giờ 00: Thẩm định cấp phép hoạt động cơ sở khám chữa bệnh.
 * Thành phần: Bs Thuận - PGĐ Sở, P.NVY, BVĐK tỉnh.
 * Địa điểm: TX Dĩ An.
 Xe :
  
7-7 giờ 30: Tham gia Hội đồng chấm thi Điều dưỡng giỏi tỉnh Bình Dương.
 * Thành phần: ThS Hiền - PTP NVY.
 * Địa điểm: BVĐK tỉnh.
  
8-7 giờ 30: Tập huấn Thẩm định tử vong mẹ cho các tỉnh phía Nam.
 * Thành phần: Bs Tâm - P.NVY.
 * Địa điểm: Tỉnh Bình Định.
  
  
9-7 giờ 30: Thẩm định thực hành tốt nhà thuốc.
 * Thành phần: P.Nghiệp vụ Dược, PYT Bàu Bàng.
 * Địa điểm: Huyện Bàu Bàng.
 Xe :
  
10-8 giờ 00: Tiếp công dân.
 * Thành phần: Ds Phạm Tiến Phương – Phó Chánh TT
 * Địa điểm: Phòng Tiếp dân – Sở Y tế.
  
11-8 giờ 00: Trực Phòng Y tế – Trung tâm Hành chính tỉnh (Cả ngày).
 * Thành phần: BVĐK tỉnh.
 * Địa điểm: Tháp B – Tầng 2 – TTHC tỉnh.
Chiều :
  
1-13 giờ 30: Dự Diễn đàn "Ngành Y tế lắng nghe ý kiến nhân dân" năm 2019 của huyện Dầu Tiếng.
 * Thành phần: Bs Huỳnh Thanh Hà - PGĐ Sở, Bs Thứ - CVP.
 * Địa điểm: Hội trường UBND huyện Dầu Tiếng.
  
2-14 giờ 00: Họp Đảng ủy định kỳ : Sở kết công tác 9 tháng năm 2019.
 * Thành phần: BCH Đảng bộ, Bí thư, Phó BT các chi bộ TT.
 * Địa điểm: Hội trường B - Sở Y tế.
  

 

Nơi nhận:

- Văn phòng UBND tỉnh;

- Ban QLTN - TTHC tỉnh;

- BGĐ Sở, TT.ĐU, CĐN;

- Các Phòng CN Sở;

- Các Đơn vị trực thuộc (Website SYT);

- Lưu VT, VP (M).

GIÁM ĐỐC

 (Đã ký)

Lục Duy Lạc

LỊCH LÀM VIỆC SỞ Y TẾ Tuần lễ từ ngày 23/9/2019 đến ngày 29/9/2019Lịch làm việcLỊCH LÀM VIỆC SỞ Y TẾ Tuần lễ từ ngày 23/9/2019 đến ngày 29/9/2019/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
(Lịch này thay thư mời họp)
23/09/2019 16:00NoĐã ban hành

​LỊCH LÀM VIỆC SỞ Y TẾ

Tuần lễ từ ngày 23/9/2019 đến ngày 29/9/2019

(Lịch này thay thư mời họp)

Lich So Y te 23.9 den 29.9.2019.signed.pdf


Thứ hai 23/9/2019:​
Sáng:
1-7 giờ 30: Dự Hội nghị trực tuyến 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh (Theo Công văn số 2566-CV/TU ngày 17/9/2019 của Tỉnh ủy Bình Dương).
 * Thành phần: Giám đốc và Các Phó Giám đốc Sở Y tế, Thường trực Đảng ủy Sở Y tế.
 * Địa điểm: Trung tâm Hội nghị và Triển lãm tỉnh.
  
2-8 giờ 00: Dự Hội nghị trực tuyến "Vai trò hiệu quả tín dụng chính sách trong thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững" do Chính phủ tổ chức.
 * Thành phần: Ds Ngô Tùng Châu – PGĐ Sở;
 * Địa điểm: Phòng họp A – UBND tỉnh.
  
3-8 giờ 30: Tham dự buổi lễ mở thầu Gói thầu số 3 "Mua sắm TTBYT năm 2019 từ nguồn 20% kết dư Quỹ KCB BHYT năm 2017 của tỉnh".
 * Thành phần: Ủy quyền CN Cường - P.KHTC.
 * Địa điểm: Văn phòng Cty Mediconsult VN - TP. HCM.
 Xe : BV.YHCT tỉnh.
  
4-8 giờ 00: Dự Hội thảo phổ biến, hướng dẫn xây dựng kế hoạch hành động ứng phó với biến đổi khí hậu ngành y tế.
 * Thành phần: ThS Hiền - PTP.NVY.
 * Địa điểm: TP. Quy Nhơn - Bình Định.
  
5-8 giờ 00: Tiếp công dân.
 * Thành phần: Ds Phạm Tiến Phương – Phó Chánh TT.
 * Địa điểm: Phòng Tiếp dân –  Sở Y tế.
  
6-8 giờ 00: Trực Phòng Y tế – Trung tâm Hành chính tỉnh (Cả ngày).
 * Thành phần: Võ Văn Hải - TTYT Tp.Thủ Dầu Một
 * Địa điểm: Tháp B – Tầng 2 – TTHC tỉnh.
Chiều :
  
1-13 giờ 30: Họp thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu mua thuốc cho các cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh năm 2020-2021.
 * Thành phần: BGĐ Sở (Ds Châu, Bs Thuận), P.QLD và theo giấy mời.
 * Địa điểm: Hội trường A - Sở Y tế.
  
2-14 giờ 30: Họp Hội đồng cấp chứng chỉ hành nghề Y.
 * Thành phần: Hội đồng cấp CCHN theo QĐ 271/QĐ-SYT.
 * Địa điểm: Hội trường A - Sở Y tế.
Thứ ba 24/9/2019:
Sáng:
1-8 giờ 00: Dự "Đối thoại doanh nghiệp đầu tư nước ngoài năm 2019".
 * Thành phần: Ds Ngô Tùng Châu - PGĐ Sở.
 * Địa điểm: Trung tâm Hội nghị và Triển lãm tỉnh.
  
2-8 giờ 00: Tham gia Đoàn giám sát của HĐND tỉnh về kết quả thực hiện CTMTQG Xây dụng Nông thôn mới từ ngày 24/9 đến 26/9.
 * Thành phần: Phòng NVY.
 * Địa điểm: Dầu Tiếng, Bàu Bàng, Phú Giáo.
  
3-7 giờ 30: Thẩm định bổ sung danh mục kỹ thuật.
 * Thành phần: Bs Thuận - PGĐ Sở, P.NVY.
 * Địa điểm: Bến Cát, Phú Giáo.
 Xe : TT.PC HIV
  
4-8 giờ 00: Tiếp công dân.
 * Thành phần: Bs Từ Tấn Thứ – Chánh VP..
 * Địa điểm: Phòng Tiếp dân – Sở Y tế.
  
5-8 giờ 00: Trực Phòng Y tế – Trung tâm Hành chính tỉnh (Cả ngày).
 * Thành phần: Nguyễn Thị Mỹ Tiên - BVĐK tỉnh.
 * Địa điểm: Tháp B – Tầng 2 – TTHC tỉnh.
Chiều :
1-14 giờ 00: Làm việc với Trung tâm CNTT – Sở Thông tin và Truyền thông khảo sát, rà soát, thống nhất danh sách thủ tục hành chính công trực tuyến mức độ 3, 4 của Sở Y tế.
 * Thành phần: Văn phòng (Ths Minh, CN Vân), P.NVD, P.NVY.
 * Địa điểm: Hội trường A - Sở Y tế.
Thứ tư 25/9/2019.
Sáng:
1-7 giờ 30: Dự Diễn đàn "Ngành Y tế lắng nghe ý kiến nhân dân" địa bàn TP Thủ Dầu Một.
 * Thành phần: Bs Lục Duy Lạc - GĐ Sở, Bs Thứ - CVP, P.TCCB.
 * Địa điểm: Hội trường A - UBND TP.Thủ Dầu Một.
  
2-7 giờ 30: Thanh tra việc thực hiện quy định của pháp luật về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư KNTC trong cơ sở y tế công lập đợt 2/2019 (từ ngày 25-26/9).
 * Thành phần: P. Thanh tra; TCCB; NVY; NVD; KHTC; TTCSSKSS; PA03, Phòng KH-TC huyện/thị.
 * Địa điểm: TTYT TX Bến Cát (25/9), Bàu Bàng 26/9.
 * Xe: Đ/c Hậu - 16 chỗ.
  
3-8 giờ 00: Tập huấn cập nhật hướng dẫn chăm sóc điều trị bệnh nhân HIV theo Thông tư 28/2018/TT-BYT.
 * Thành phần: Bs Huỳnh Thanh Hà - PGĐ Sở, P.NVY.
 * Địa điểm: Khách sạn BCONS.
  
4-8 giờ 00: Tiếp công dân.
 * Thành phần: ThS Nguyễn Bình Minh – Phó Chánh VP.
 * Địa điểm: Phòng Tiếp dân – Sở Y tế.
  
5-8 giờ 00: Trực Phòng Y tế – Trung tâm Hành chính tỉnh (Cả ngày).
 * Thành phần: Hồ Thị Sâm - BVĐK tỉnh.
 * Địa điểm: Tháp B – Tầng 2 – TTHC tỉnh.
  
Chiều :
  
1-14 giờ 00: Họp báo cáo Lãnh đạo UBND tỉnh những khó khăn, vướng mắc liên quan đến thiếu thuốc chữa bệnh.
 * Thành phần: BGĐ Sở, P.NVD, P.KHTC, BVĐK tỉnh.
 * Địa điểm: Phòng họp B – UBND tỉnh.
  
Thứ năm 26/9/2019:
Sáng:
  
1-8 giờ 00: Dự Phiên họp UBND tỉnh thông qua một số nội dung.
 * Thành phần: Bs Lục Duy Lạc - GĐ Sở.
 * Địa điểm: Phòng họp A - UBND tỉnh.


2-8 giờ 00: Họp Hội đồng Giám định Y khoa.
 * Thành phần: Bs Cao Thị Bích Thuận - PGĐ Sở.
 * Địa điểm: Hội trường TT. Giám định Y khoa.
  
3-8 giờ 00: Họp về Đề án phát triển BVĐK tỉnh đến năm 2022.
 * Thành phần: P.KHTC, NVY, TCCB, BVĐK tỉnh (chuẩn bị nội dung).
 * Địa điểm: Hội trường A – Sở Y tế.
  
4-8 giờ 00: Tiếp công dân.
 * Thành phần: CN Ngô Trần Đức Hữu - PTP.TCCB.
 * Địa điểm: Phòng Tiếp dân – Sở Y tế.


5-8 giờ 00: Trực Phòng Y tế – Trung tâm Hành chính tỉnh (Cả ngày).
 * Thành phần : Trần Thị Huệ - BVĐK tỉnh.
 * Địa điểm: Tháp B – Tầng 2 – TTHC tỉnh.
  
Thứ sáu 27/9/2019
Sáng:
1-8 giờ 00: Dự khai mạc Hội thi "Cán bộ quản lý an toàn thực phẩm giỏi lần thứ 10" tỉnh Bình Dương năm 2019.
 * Thành phần: Bs Huỳnh Thanh Hà - PGĐ Sở.
 * Địa điểm: Trung tâm Hội nghị và Triển lãm tỉnh.
  
2-7 giờ 30: Thẩm định bổ sung danh mục kỹ thuật cơ sở khám chữa bệnh.
 * Thành phần: Bs Thuận - PGĐ Sở, P.NVY, BVĐK tỉnh.
 * Địa điểm: BVĐK Medic Bình Dương.
  
3-7 giờ 30: Thẩm định thực hành tốt nhà thuốc.
 * Thành phần: P.Nghiệp vụ Dược, PYT Tân Uyên.
 * Địa điểm: TX. Tân Uyên.
 Xe : TTKN.


4-8 giờ 00: Tiếp công dân.
 * Thành phần: Ds Phạm Tiến Phương – Phó Chánh TT
 * Địa điểm: Phòng Tiếp dân – Sở Y tế.


5-8 giờ 00: Trực Phòng Y tế – Trung tâm Hành chính tỉnh (Cả ngày).
 * Thành phần: Huỳnh Trần Dương Giới - BVĐK tỉnh.
 * Địa điểm: Tháp B – Tầng 2 – TTHC tỉnh.
  
Chủ nhật 29/9/2019
Sáng :
1-8 giờ 00: Tọa đàm "Ngành Y tế lắng nghe ý kiến nhân dân" do TTYT Thuận An vả Ban Dân vận thị ủy Thuận An tổ chức.
 * Thành phần: Bs Lục Duy Lạc – GĐ Sở, Bs Thứ - CVP.
 * Địa điểm: Trường Cao đẳng nghề Việt Nam - Singapo.
  

 

Nơi nhận:

- Văn phòng UBND tỉnh;

- Ban QLTN - TTHC tỉnh;

- BGĐ Sở, TT.ĐU, CĐN;

- Các Phòng CN Sở;

- Các Đơn vị trực thuộc (Website SYT);

- Lưu VT, VP.

GIÁM ĐỐC

(Đã ký)

Lục Duy Lạc

1 - 30Next
Ảnh
Video