Lịch làm việc ngày
 
 
 
  
Phân loại
  
  
  
  
  
Tóm tắt
  
  
  
  
Nội dung
LỊCH LÀM VIỆC SỞ Y TẾ Tuần lễ từ ngày 25/05/2020 đến ngày 29/05/2020Lịch làm việcLỊCH LÀM VIỆC SỞ Y TẾ Tuần lễ từ ngày 25/05/2020 đến ngày 29/05/2020/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
(Lịch này thay thư mời họp)
22/05/2020 17:00NoĐã ban hành

LỊCH LÀM VIỆC SỞ Y TẾ

Tuần lễ từ ngày 25/05/2020 đến ngày 29/05/2020

(Lịch này thay thư mời họp)

Lich So Y te 25.05 den 29.05.2020.signed.pdf


Thứ hai 25/05/2020:​
Sáng:
1-Trực, giám sát công tác phòng chống dịch Covid-19 (cả ngày).
 * Thành phần: Lãnh đạo, các phòng ban, bộ phận liên quan.
 * Địa điểm: Sở Y tế, CDC.
  
2-8 giờ 00: Tham dự lớp bồi dưỡng QLNN chuyên viên chính (25-29/05).
 * Thành phần: Bs Thuận - PGĐ Sở, Ds Phương - Phó Chánh TT.
 * Địa điểm: Trường Chính trị tỉnh.
  
3-8 giờ 00: Tiếp công dân.
 * Thành phần: CN Lê Thanh Hải - Thanh tra viên.
 * Địa điểm: Phòng Tiếp dân –  TTHC.
  
4-8 giờ 00: Trực Phòng Y tế – Trung tâm Hành chính tỉnh (Cả ngày).
 * Thành phần: Nguyễn Thị Yến Nhi - TTYT Tp.Thủ Dầu Một.
 * Địa điểm: Tháp B – Tầng 2 – TTHC tỉnh.
Chiều:
1-14 giờ 30: Họp xem xét đề nghị mua vật tư y tế phục vụ đề án bệnh viện vệ tinh tại BVĐK tỉnh.
 * Thành phần: Theo thư mời.                     
 * Địa điểm: Hội trường A - Sở Y tế.
  
Thứ ba 26/05/2020:
Sáng:
  
1-8 giờ 30: Họp tham mưu cho UBND tỉnh về việc giao giường bệnh cho TTYT huyện Bàu Bàng.
 * Thành phần: Lãnh đạo Sở, Đại diện Sở : KHĐT, TC, Nội vụ; UBND huyện Bàu Bàng, TTYT huyện Bàu Bàng, VPS, KHTC (P.KHTC và TTYT Bàu Bàng chuẩn bị nội dung).
 * Địa điểm: Hội trường A - Sở Y tế.
  
2-8 giờ 00: Thanh tra các công ty sản xuất, kinh doanh, phân phối dược phẩm, mỹ phẩm, TPCN năm 2020 (Từ ngày 26/5 đến 28/5/2020).
 * Thành phần: Thanh tra, NVD, QLTT, Sở TC, PCX04, BQLKCN.
 * Địa điểm: Bến Cát, Tân Uyên, Thuận An.
 Xe:
  
3-8 giờ 00: Dự Chương trình Tháng công nhân 2020 - Kỷ niệm 130 năm ngày sinh nhật Bác.
 * Thành phần: Thường trực CĐNYT (Đ/c Hùng, Đ/c Hồng).
 * Địa điểm: Trung tâm VHLĐ tỉnh.
  
4-Trực, giám sát công tác phòng chống dịch Covid-19 (cả ngày).
 * Thành phần: Lãnh đạo, các phòng ban, bộ phận liên quan.
 * Địa điểm: Sở Y tế, CDC.
  
5-8 giờ 00: Tiếp công dân.
 * Thành phần: Ths Nguyễn Bình Minh - Phó Chánh VP.
 * Địa điểm: Phòng Tiếp dân – TTHC.
  
6-8 giờ 00: Trực Phòng Y tế – Trung tâm Hành chính tỉnh (Cả ngày).
 * Thành phần: Nguyễn Chí Thanh - BVĐK tỉnh.
 * Địa điểm: Tháp B – Tầng 2 – TTHC tỉnh.
  
Thứ tư 27/05/2020.
Sáng:
1-8 giờ 00 : Dự Phiên họp UBND tỉnh thường kỳ tháng 5/2020 (mở rộng).
 * Thành phần: Bs Lục Duy Lạc - GĐ Sở.
 * Địa điểm: Phòng họp A - UBND tỉnh.
  
2-8 giờ 00 : Hội nghị triển khai kế hoạch phòng chống bệnh tật năm 2020.
 * Thành phần: Bs Huỳnh Thanh Hà - PGĐ Sở (chủ trì), P.KHTC, NVY.
 * Địa điểm: Hội trường TT.KSBT tỉnh.
  
3-8 giờ 00 : Họp về xây dựng định mức trang thiết bị y tế chuyên dùng cho các đơn vị trực thuộc Sở Y tế.
 * Thành phần: Phòng KHTC, NVY Sở Y tế; Đại diện Lãnh đạo và chuyên viên phụ trách tại các đơn vị trực thuộc Sở Y tế.
 * Địa điểm: Hội trường TT.KSBT (TT. TTGDSK cũ).
  
4-8 giờ 00: Hội nghị tập huấn phần mềm phục vụ công tác quản lý nhà nước cho ngành thanh tra.
 * Thành phần: CN Hữu - Phó Chánh VP.
 * Địa điểm: TT.CNTT (36 Trịnh Hoài Đức, P. Phú Lợi)
  
5-7 giờ 30: Thẩm định thực hành tốt nhà thuốc.
 * Thành phần: Phòng NVD, PYT Thủ Dầu Một.
 * Địa điểm: Thủ Dầu Một.
 Xe:
  
6-7 giờ 30: Thẩm định ĐĐK sản xuất mỹ phẩm Cty CP Trường Thọ.
 * Thành phần: Phòng NVD, TTKN
 * Địa điểm: Tân Uyên.
  
7-Trực, giám sát công tác phòng chống dịch Covid-19 (cả ngày).
 * Thành phần: Lãnh đạo, các phòng ban, bộ phận liên quan.
 * Địa điểm: Sở Y tế, CDC.
  
8-8 giờ 00: Tiếp công dân.
 * Thành phần: Ths Nguyễn Bình Minh - Phó Chánh VP.
 * Địa điểm: Phòng Tiếp dân – TTHC.
  
9-8 giờ 00: Trực Phòng Y tế – Trung tâm Hành chính tỉnh (Cả ngày).
 * Thành phần: Hồ Văn Bình - Ban BVSKCB tỉnh.
 * Địa điểm: Tháp B – Tầng 2 – TTHC tỉnh.
  
Thứ năm 28/05/2020
  
1-8 giờ 30 : Họp Hội đồng đền bù chi phí đào tạo của viên chức Trung tâm Chăm sóc sức khỏe sinh sản.
 * Thành phần: Bs Hùng - CVP, Ths Hiếu - VP.
 * Địa điểm: Trung tâm Chăm sóc sức khỏe sinh sản.
  
2-7 giờ 30: Thẩm định đủ điều kiện sản xuất mỹ phẩm Cty TNHH HM-Store
 * Thành phần: Phòng NVD, TTKN
 * Địa điểm: Dĩ An.
  
3-8 giờ 00: Tiếp đón giảng viên lớp NCKH tại Bình Dương.
 * Thành phần: Ths Chinh - PTP.KHTC.
 * Địa điểm: BV Mỹ Phước.
  
4-8 giờ 00: Kiểm tra chấp hành điều lệ, tài chính công đoàn.
 * Thành phần: Theo QĐ số 27/QĐ-CĐYT ngày 7/5/2020.
 * Địa điểm: TT.PC HIV/AIDS.
  
5-Trực, giám sát công tác phòng chống dịch Covid-19 (cả ngày).
 * Thành phần: Lãnh đạo, các phòng ban, bộ phận liên quan.
 * Địa điểm: Sở Y tế, CDC.
  
6-8 giờ 00: Tiếp công dân.
 * Thành phần: CN Ngô Trần Đức Hữu – Phó Chánh VP.
 * Địa điểm: Phòng Tiếp dân – TTHC.
  
7-8 giờ 00: Trực Phòng Y tế – Trung tâm Hành chính tỉnh (Cả ngày).
 * Thành phần: Nguyễn Thị Kim Tuyến - BVĐK tỉnh.
 * Địa điểm: Tháp B – Tầng 2 – TTHC tỉnh.
  
  
  
Chiều:
  
1-13 giờ 30: Dự phiên họp chất vấn và trả lời chất vấn giữa hai kỳ họp HĐND tỉnh về kết quả thực hiện chính sách, pháp luật về an sinh xã hội.
 * Thành phần: Bs Lục Duy Lạc - GĐ Sở.
 * Địa điểm: Hội trường A - HĐND tỉnh (Tầng 15, Tháp B, TTHC tỉnh).
  
Thứ sáu 29/05/2020
Sáng:
1-8 giờ 00: Họp Ban Tổ chức Đại hội Đảng bộ Sở Y tế nhiệm kỳ 2020-2025.
 * Thành phần: BTV Đảng ủy, CĐNYT, Đoàn TN Sở Y tế, VP, KHTC.
 * Địa điểm: Hội trường A - Sở Y tế.
  
2-7 giờ 30: Thẩm định cấp giấy phép hoạt động phòng khám chuyên khoa.
 * Thành phần: Phòng NVY, PYT Dầu Tiếng, Bến Cát.
 * Địa điểm: Dầu Tiếng, Bến Cát.                                                           
 Xe:
  
3-7 giờ 30: Thẩm định thực hành tốt nhà thuốc.
 * Thành phần: Phòng NVD, PYT Dầu Tiếng.
 * Địa điểm: Dầu Tiếng.
 Xe:
  
4-Trực, giám sát công tác phòng chống dịch Covid-19 (cả ngày).
 * Thành phần: Lãnh đạo, các phòng ban, bộ phận liên quan.
 * Địa điểm: Sở Y tế, CDC.
  
5-8 giờ 00: Tiếp công dân.
 * Thành phần: CN Lê Thanh Hải - Thanh tra viên.
 * Địa điểm: Phòng Tiếp dân – TTHC.
                                                
6-8 giờ 00: Trực Phòng Y tế – Trung tâm Hành chính tỉnh (Cả ngày).
 * Thành phần: Phạm Hồng Nguyễn Dĩ - BVĐK tỉnh.
 * Địa điểm: Tháp B – Tầng 2 – TTHC tỉnh.
  

 

Nơi nhận:

- Văn phòng UBND tỉnh;

- Ban QLTN - TTHC tỉnh;

- BGĐ Sở, TT.ĐU, CĐN;

- Các Phòng CN Sở;

- Các Đơn vị trực thuộc (Website SYT);

- Lưu VT, VP (M).

KT.GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

(Đã ký)

Huỳnh Thanh Hà

                                

 

LỊCH LÀM VIỆC SỞ Y TẾ Tuần lễ từ ngày 18/05/2020 đến ngày 22/05/2020 Lịch làm việcLỊCH LÀM VIỆC SỞ Y TẾ Tuần lễ từ ngày 18/05/2020 đến ngày 22/05/2020 /Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
(Lịch này thay thư mời họp)
18/05/2020 17:00NoĐã ban hành

LỊCH LÀM VIỆC SỞ Y TẾ

Tuần lễ từ ngày 18/05/2020 đến ngày 22/05/2020

(Lịch này thay thư mời họp)

Lich So Y te 18.05 den 22.05.2020.signed.pdf

                                                           

Thứ hai 18/05/2020:​
Sáng:
1-Trực, giám sát công tác phòng chống dịch Covid-19 (cả ngày).
 * Thành phần: Lãnh đạo, các phòng ban, bộ phận liên quan.
 * Địa điểm: Sở Y tế, CDC.
  
2-8 giờ 00: Tiếp công dân.
 * Thành phần: Ds Phạm Tiến Phương - Phó Chánh TT.
 * Địa điểm: Phòng Tiếp dân –  TTHC.
  
3-8 giờ 00: Trực Phòng Y tế – Trung tâm Hành chính tỉnh (Cả ngày).
 * Thành phần: Nguyễn Thị Thy - TTYT Tp.Thủ Dầu Một.
 * Địa điểm: Tháp B – Tầng 2 – TTHC tỉnh.
  
Thứ ba 19/05/2020:
Sáng:
1-7 giờ 00: Dự Lễ phát động "Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ" nhân kỷ niệm 130 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh.
 * Thành phần: Ban Giám đốc Sở Y tế.
 * Địa điểm: Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh.  
  
2-8 giờ 00: Kiểm tra việc thực hiện các quy định pháp luật về phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tại các Bệnh viện đa khoa, Phòng khám đa khoa tư nhân đợt 1/2020 (Từ ngày 19/5 đến 21/5/2020).
 * Thành phần: Thanh tra, Nghiệp vụ Y - Sở Y tế.
 * Địa điểm: Dĩ An, Tân Uyên, Phú Giáo. 
 Xe: TT.SKLĐMT (19&20/5), Đ/c Hậu (21/5).
  
3-Trực, giám sát công tác phòng chống dịch Covid-19 (cả ngày).
 * Thành phần: Lãnh đạo, các phòng ban, bộ phận liên quan.
 * Địa điểm: Sở Y tế, CDC.
  
4-8 giờ 00: Tiếp công dân.
 * Thành phần: Ths Nguyễn Bình Minh - Phó Chánh VP.
 * Địa điểm: Phòng Tiếp dân – TTHC.
  
5-8 giờ 00: Trực Phòng Y tế – Trung tâm Hành chính tỉnh (Cả ngày).
 * Thành phần: Nguyễn Thị Ngọc Yến - BVĐK tỉnh.
 * Địa điểm: Tháp B – Tầng 2 – TTHC tỉnh.
  
Chiều:
1-14 giờ 00: Hội nghị cán bộ chủ chốt và Hội nghị BCH Đảng bộ tỉnh.
 * Thành phần: Bs Lục Duy Lạc - GĐ Sở.
 * Địa điểm: Hội trường B - Tỉnh ủy.

Thứ tư 20/05/2020.
Sáng:
  
1-7 giờ : Tham gia cùng Đoàn công tác của tỉnh để thăm và hỗ trợ kinh phí, vật tư y tế phòng chống dịch Covid-19 cho tỉnh Chămpasắc - Lào.
 * Thành phần: Bs Nguyễn Thành Danh - GĐ CDC Bình Dương.
 * Địa điểm: Tỉnh Chămpasắc - Lào.
  
2-8 giờ 00: Kiểm tra chấp hành điều lệ, tài chính công đoàn.
 * Thành phần: Theo QĐ số 27/QĐ-CĐYT ngày 7/5/2020.
 * Địa điểm: Bệnh viện Phụ sản - Nhi Bình Dương.
  
3-Trực, giám sát công tác phòng chống dịch Covid-19 (cả ngày).
 * Thành phần: Lãnh đạo, các phòng ban, bộ phận liên quan.
 * Địa điểm: Sở Y tế, CDC.
  
4-8 giờ 00: Tiếp công dân.
 * Thành phần: Ths Nguyễn Bình Minh - Phó Chánh VP.
 * Địa điểm: Phòng Tiếp dân – TTHC.
  
5-8 giờ 00: Trực Phòng Y tế – Trung tâm Hành chính tỉnh (Cả ngày).
 * Thành phần: Thượng Thị Ngọc Thảo - Ban BVSKCB tỉnh.
 * Địa điểm: Tháp B – Tầng 2 – TTHC tỉnh.
  
Chiều:
  
1-14 giờ 00: Họp Hội đồng cấp CCHN Y đợt 5/2020.
 * Thành phần: Theo QĐ số 271/QĐ-SYT ngày 14/3/2018.
 * Địa điểm: Hội trường A - Sở Y tế.
  
Thứ năm 21/05/2020
  
1-8 giờ 00 : Dự hội nghị triển khai hoạt động Dự án Epic năm 2020.
 * Thành phần: Bs Huỳnh Thanh Hà - PGĐ Sở, P.NVY.
 * Địa điểm: Hội trường Khách sạn BCONS - Bạch Đằng, P. Phú Cường.
  
2-8 giờ 00 : Họp Hội đồng đền bù chi phí đào tạo của viên chức Trung tâm Sức khỏe lao động môi trường.
 * Thành phần: Theo Quyết định 412/QĐ-SYT ngày 8/5/2020.
 * Địa điểm: Trung tâm Sức khỏe lao động môi trường.
  
3-7 giờ 30: Thẩm định thực hành tốt nhà thuốc.
 * Thành phần: Phòng NVD, PYT Bắc Tân Uyên.
 * Địa điểm: Bắc Tân Uyên.
 Xe: TTKN.
  
4-Trực, giám sát công tác phòng chống dịch Covid-19 (cả ngày).
 * Thành phần: Lãnh đạo, các phòng ban, bộ phận liên quan.
 * Địa điểm: Sở Y tế, CDC.
  
5-8 giờ 00: Tiếp công dân.
 * Thành phần: CN Ngô Trần Đức Hữu – Phó Chánh VP.
 * Địa điểm: Phòng Tiếp dân – TTHC.
  
6-8 giờ 00: Trực Phòng Y tế – Trung tâm Hành chính tỉnh (Cả ngày).
 * Thành phần: Phạm Thị Thanh Tú - BVĐK tỉnh.
 * Địa điểm: Tháp B – Tầng 2 – TTHC tỉnh.
Chiều:
  
1-14 giờ 00: Kiểm tra chấp hành điều lệ, tài chính công đoàn.
 * Thành phần: Theo QĐ số 27/QĐ-CĐYT ngày 7/5/2020.
 * Địa điểm: PKĐK Châu Thành.
  
Thứ sáu 22/05/2020
Sáng:
  
1-8 giờ 00: Hội nghị triển khai hoạt động dự án Quỹ toàn cầu năm 2020.
 * Thành phần: Bs Huỳnh Thanh Hà - PGĐ Sở, P.NVY.
 * Địa điểm: Hội trường Khách sạn BCONS - Bạch Đằng, P. Phú Cường.
  
2-7 giờ 30: Thẩm định cấp giấy phép hoạt động phòng khám chuyên khoa.
 * Thành phần: Phòng NVY, PYT Dầu Tiếng, Dĩ An.
 * Địa điểm: Dầu Tiếng, Dĩ An.                                                               
 Xe: Đ/c Hậu
  
3-7 giờ 30: Thẩm định thực hành tốt nhà thuốc.
 * Thành phần: Phòng NVD, PYT Bàu Bàng.
 * Địa điểm: Bàu Bàng.
 Xe: TT.GĐYK.
  
4-8 giờ 00: Kiểm tra chấp hành điều lệ, tài chính công đoàn.
 * Thành phần: Theo QĐ số 27/QĐ-CĐYT ngày 7/5/2020.
 * Địa điểm: PKĐK Nguyễn Trãi - CN Thủ Dầu Một.
  
5-Trực, giám sát công tác phòng chống dịch Covid-19 (cả ngày).
 * Thành phần: Lãnh đạo, các phòng ban, bộ phận liên quan.
 * Địa điểm: Sở Y tế, CDC.
  
6-8 giờ 00: Tiếp công dân.
 * Thành phần: Ds Phạm Tiến Phương - Phó Chánh TT.
 * Địa điểm: Phòng Tiếp dân – TTHC.
                                                
7-8 giờ 00: Trực Phòng Y tế – Trung tâm Hành chính tỉnh (Cả ngày).
 * Thành phần: Trần Văn Vinh - BVĐK tỉnh.
 * Địa điểm: Tháp B – Tầng 2 – TTHC tỉnh.
  

 

Nơi nhận:

- Văn phòng UBND tỉnh;

- Ban QLTN - TTHC tỉnh;

- BGĐ Sở, TT.ĐU, CĐN;

- Các Phòng CN Sở;

- Các Đơn vị trực thuộc (Website SYT);

- Lưu VT, VP (M).

GIÁM ĐỐC

(Đã ký)

Lục Duy Lạc

 

 

(DỰ THẢO) LỊCH LÀM VIỆC SỞ Y TẾ Tuần lễ từ ngày 18/05/2020 đến ngày 22/05/2020Lịch làm việc(DỰ THẢO) LỊCH LÀM VIỆC SỞ Y TẾ Tuần lễ từ ngày 18/05/2020 đến ngày 22/05/2020/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
(Lịch này thay thư mời họp)
15/05/2020 17:00NoĐã ban hành

(DỰ THẢO) LỊCH LÀM VIỆC SỞ Y TẾ

Tuần lễ từ ngày 18/05/2020 đến ngày 22/05/2020

(Lịch này thay thư mời họp)

(Du thao) Lich So Y te 18.05 den 22.05.2020.pdf

                                                            

Thứ hai 18/05/2020:​
Sáng:
1-Trực, giám sát công tác phòng chống dịch Covid-19 (cả ngày).
 * Thành phần: Lãnh đạo, các phòng ban, bộ phận liên quan.
 * Địa điểm: Sở Y tế, CDC.
  
2-8 giờ 00: Tiếp công dân.
 * Thành phần: Ds Phạm Tiến Phương - Phó Chánh TT.
 * Địa điểm: Phòng Tiếp dân –  TTHC.
  
3-8 giờ 00: Trực Phòng Y tế – Trung tâm Hành chính tỉnh (Cả ngày).
 * Thành phần: Nguyễn Thị Thy - TTYT Tp.Thủ Dầu Một.
 * Địa điểm: Tháp B – Tầng 2 – TTHC tỉnh.
  
Thứ ba 19/05/2020:
Sáng:
1-7 giờ 00: Dự Lễ phát động "Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ" nhân kỷ niệm 130 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh.
 * Thành phần: Ban Giám đốc Sở Y tế.
 * Địa điểm: Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh.  
  
2-8 giờ 00: Kiểm tra việc thực hiện các quy định pháp luật về phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tại các Bệnh viện đa khoa, Phòng khám đa khoa tư nhân đợt 1/2020 (Từ ngày 19/5 đến 21/5/2020).
 * Thành phần: Thanh tra, Nghiệp vụ Y - Sở Y tế.
 * Địa điểm: Dĩ An, Tân Uyên, Phú Giáo. 
 Xe:
  
3-Trực, giám sát công tác phòng chống dịch Covid-19 (cả ngày).
 * Thành phần: Lãnh đạo, các phòng ban, bộ phận liên quan.
 * Địa điểm: Sở Y tế, CDC.
  
4-8 giờ 00: Tiếp công dân.
 * Thành phần: Ths Nguyễn Bình Minh - Phó Chánh VP.
 * Địa điểm: Phòng Tiếp dân – TTHC.
  
5-8 giờ 00: Trực Phòng Y tế – Trung tâm Hành chính tỉnh (Cả ngày).
 * Thành phần: Nguyễn Thị Ngọc Yến - BVĐK tỉnh.
 * Địa điểm: Tháp B – Tầng 2 – TTHC tỉnh.
  
Chiều:
1-14 giờ 00: Hội nghị cán bộ chủ chốt và Hội nghị BCH Đảng bộ tỉnh.
 * Thành phần: Bs Lục Duy Lạc - GĐ Sở.
 * Địa điểm: Hội trường B - Tỉnh ủy.
 
Thứ tư 20/05/2020.
Sáng:
  
1-7 giờ : Tham gia cùng Đoàn công tác của tỉnh để thăm và hỗ trợ kinh phí, vật tư y tế phòng chống dịch Covid-19 cho tỉnh Chămpasắc - Lào.
 * Thành phần: Bs Nguyễn Thành Danh - GĐ CDC Bình Dương.
 * Địa điểm: Tỉnh Chămpasắc - Lào.
  
2-8 giờ 00: Kiểm tra chấp hành điều lệ, tài chính công đoàn.
 * Thành phần: Theo QĐ số 27/QĐ-CĐYT ngày 7/5/2020.
 * Địa điểm: Bệnh viện Phụ sản - Nhi Bình Dương.
  
3-Trực, giám sát công tác phòng chống dịch Covid-19 (cả ngày).
 * Thành phần: Lãnh đạo, các phòng ban, bộ phận liên quan.
 * Địa điểm: Sở Y tế, CDC.
  
4-8 giờ 00: Tiếp công dân.
 * Thành phần: Ths Nguyễn Bình Minh - Phó Chánh VP.
 * Địa điểm: Phòng Tiếp dân – TTHC.
  
5-8 giờ 00: Trực Phòng Y tế – Trung tâm Hành chính tỉnh (Cả ngày).
 * Thành phần: Thượng Thị Ngọc Thảo - Ban BVSKCB tỉnh.
 * Địa điểm: Tháp B – Tầng 2 – TTHC tỉnh.
Chiều:
  
1-14 giờ 00: Họp Hội đồng cấp CCHN Y đợt 5/2020.
 * Thành phần: Theo QĐ số 271/QĐ-SYT ngày 14/3/2018.
 * Địa điểm: Hội trường A - Sở Y tế.
  
Thứ năm 21/05/2020
  
1-8 giờ 00 : Họp Hội đồng đền bù chi phí đào tạo của viên chức Trung tâm Sức khỏe lao động môi trường.
 * Thành phần: Theo Quyết định 412/QĐ-SYT ngày 8/5/2020.
 * Địa điểm: Trung tâm Sức khỏe lao động môi trường.
  
2-7 giờ 30: Thẩm định thực hành tốt nhà thuốc.
 * Thành phần: Phòng NVD, PYT Bắc Tân Uyên.
 * Địa điểm: Bắc Tân Uyên.
 Xe:
  
3-Trực, giám sát công tác phòng chống dịch Covid-19 (cả ngày).
 * Thành phần: Lãnh đạo, các phòng ban, bộ phận liên quan.
 * Địa điểm: Sở Y tế, CDC.
  
4-8 giờ 00: Tiếp công dân.
 * Thành phần: CN Ngô Trần Đức Hữu – Phó Chánh VP.
 * Địa điểm: Phòng Tiếp dân – TTHC.
  
5-8 giờ 00: Trực Phòng Y tế – Trung tâm Hành chính tỉnh (Cả ngày).
 * Thành phần: Phạm Thị Thanh Tú - BVĐK tỉnh.
 * Địa điểm: Tháp B – Tầng 2 – TTHC tỉnh.
Chiều:
  
1-14 giờ 00: Kiểm tra chấp hành điều lệ, tài chính công đoàn.
 * Thành phần: Theo QĐ số 27/QĐ-CĐYT ngày 7/5/2020.
 * Địa điểm: PKĐK Châu Thành.
  
Thứ sáu 22/05/2020
Sáng:
  
1-8 giờ 00: Hội nghị triển khai hoạt động dự án Quỹ toàn cầu năm 2020.
 * Thành phần: Bs Huỳnh Thanh Hà - PGĐ Sở, P.NVY.
 * Địa điểm: Hội trường Khách sạn BCONS - Bạch Đằng, P. Phú Cường.
  
2-7 giờ 30: Thẩm định cấp giấy phép hoạt động phòng khám chuyên khoa.
 * Thành phần: Phòng NVY, PYT Dầu Tiếng, Dĩ An.
 * Địa điểm: Dầu Tiếng, Dĩ An.                                                               
 Xe:
  
3-7 giờ 30: Thẩm định thực hành tốt nhà thuốc.
 * Thành phần: Phòng NVD, PYT Bàu Bàng.
 * Địa điểm: Bàu Bàng.
 Xe:
  
4-8 giờ 00: Kiểm tra chấp hành điều lệ, tài chính công đoàn.
 * Thành phần: Theo QĐ số 27/QĐ-CĐYT ngày 7/5/2020.
 * Địa điểm: PKĐK Nguyễn Trãi - CN Thủ Dầu Một.
  
5-Trực, giám sát công tác phòng chống dịch Covid-19 (cả ngày).
 * Thành phần: Lãnh đạo, các phòng ban, bộ phận liên quan.
 * Địa điểm: Sở Y tế, CDC.
  
6-8 giờ 00: Tiếp công dân.
 * Thành phần: Ds Phạm Tiến Phương - Phó Chánh TT.
 * Địa điểm: Phòng Tiếp dân – TTHC.
                                                
7-8 giờ 00: Trực Phòng Y tế – Trung tâm Hành chính tỉnh (Cả ngày).
 * Thành phần: Trần Văn Vinh - BVĐK tỉnh.
 * Địa điểm: Tháp B – Tầng 2 – TTHC tỉnh.
  

 

Nơi nhận:

- Văn phòng UBND tỉnh;

- Ban QLTN - TTHC tỉnh;

- BGĐ Sở, TT.ĐU, CĐN;

- Các Phòng CN Sở;

- Các Đơn vị trực thuộc (Website SYT);

- Lưu VT, VP (M).

GIÁM ĐỐC

                                

 

 

LỊCH LÀM VIỆC SỞ Y TẾ Tuần lễ từ ngày 11/05/2020 đến ngày 15/05/2020Lịch làm việcLỊCH LÀM VIỆC SỞ Y TẾ Tuần lễ từ ngày 11/05/2020 đến ngày 15/05/2020/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
(Lịch này thay thư mời họp)
11/05/2020 11:00NoĐã ban hành

LỊCH LÀM VIỆC SỞ Y TẾ

Tuần lễ từ ngày 11/05/2020 đến ngày 15/05/2020

(Lịch này thay thư mời họp)

Lich So Y te 11.05 den 15.05.2020.signed.pdf

                                                           

Thứ hai 11/05/2020:
Sáng:​
1-9 giờ: Giao ban BGĐ, TT.ĐU, CĐNYT, Trưởng, Phó các phòng CN.
 * Thành phần: BGĐ Sở, TT.ĐU, CĐNYT, Trưởng, Phó các phòng CN.
 * Địa điểm: Hội trường B - Sở Y tế.
  
2-Trực, giám sát công tác phòng chống dịch Covid-19 (cả ngày).
 * Thành phần: Lãnh đạo, các phòng ban, bộ phận liên quan.
 * Địa điểm: Sở Y tế, CDC.
  
3-7 giờ 30: Tham dự lớp bồi dưỡng QLNN - Chuyên viên chính (11/5-15/5).
 * Thành phần: Bs Thuận - PGĐ Sở, Ds Phương - Phó Chánh TT.
 * Địa điểm: Trường Chính trị tỉnh.
  
4-8 giờ 00: Tiếp công dân.
 * Thành phần: CN Lê Thanh Hải – Thanh tra viên.
 * Địa điểm: Phòng Tiếp dân –  TTHC.
  
5-8 giờ 00: Trực Phòng Y tế – Trung tâm Hành chính tỉnh (Cả ngày).
 * Thành phần: Võ Văn Hải - TTYT Tp.Thủ Dầu Một.
 * Địa điểm: Tháp B – Tầng 2 – TTHC tỉnh.
Chiều:
1-14 giờ 00: Dự Hội nghị đánh giá, rút kinh nghiệm công tác tổ chức Đại hội điểm, thí điểm.
 * Thành phần: Bs Nguyễn Tấn Hùng - PBT.ĐU dự.
 * Địa điểm: Công ty TNHH Xổ số kiến thiết Bình Dương.
  
2-14 giờ 00: Họp phân công nhiệm vụ Văn phòng sở.
 * Thành phần: Lãnh đạo, chuyên viên, người lao động Văn phòng.
 * Địa điểm: Hội trường B - Sở Y tế.
  
Thứ ba 12/05/2020:
Sáng:
  
1-8 giờ 00: Kiểm tra việc thực hiện các quy định pháp luật về phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tại các Bệnh viện đa khoa, Phòng khám đa khoa tư nhân đợt 1/2020 (Từ ngày 12/5 đến 14/5/2020).
 * Thành phần: Thanh tra, Nghiệp vụ Y - Sở Y tế, TTKN.
 * Địa điểm: TP. TDM, Thuận An.        
 Xe: Sở Y tế - TX. YHCT (12/5, 14/5), TTKN (13/5).
  
2-Trực, giám sát công tác phòng chống dịch Covid-19 (cả ngày).
 * Thành phần: Lãnh đạo, các phòng ban, bộ phận liên quan.
 * Địa điểm: Sở Y tế, CDC.
  
3-8 giờ 00: Tiếp công dân.
 * Thành phần: Ths Nguyễn Bình Minh - Phó Chánh VP.
 * Địa điểm: Phòng Tiếp dân – TTHC.
  
4-8 giờ 00: Trực Phòng Y tế – Trung tâm Hành chính tỉnh (Cả ngày).
 * Thành phần: Phạm Triệu Anh - BVĐK tỉnh.
 * Địa điểm: Tháp B – Tầng 2 – TTHC tỉnh.
 
Thứ tư 13/05/2020.
Sáng:
1-8 giờ 00: Thẩm định nhu cầu đầu tư trang thiết bị y tế từ nguồn NSNN năm 2020 tại TTYT Dĩ An.
 * Thành phần: P. KHTC (Ths Chinh, CN Cường), P.NVY (Ths Hiền).
 * Địa điểm: TTYT Dĩ An.
 Xe: Hậu - VP.
  
2-Trực, giám sát công tác phòng chống dịch Covid-19 (cả ngày).
 * Thành phần: Lãnh đạo, các phòng ban, bộ phận liên quan.
 * Địa điểm: Sở Y tế, CDC.
  
3-8 giờ 00: Tiếp công dân.
 * Thành phần: Ths Nguyễn Bình Minh - Phó Chánh VP.
 * Địa điểm: Phòng Tiếp dân – TTHC.
  
4-8 giờ 00: Trực Phòng Y tế – Trung tâm Hành chính tỉnh (Cả ngày).
 * Thành phần: Nguyễn Thị Mỹ Yến - Ban BVSKCB tỉnh.
 * Địa điểm: Tháp B – Tầng 2 – TTHC tỉnh.
  
Thứ năm 14/05/2020
  
1-8 giờ 00: Thẩm định nhu cầu đầu tư trang thiết bị y tế từ nguồn NSNN năm 2020 tại BVĐK tỉnh và TT.SKLĐMT.
 * Thành phần: P. KHTC (Ths Chinh, CN Cường), P.NVY (Ths Hiền).
 * Địa điểm: BVĐK tỉnh (sáng); TT.SKLĐMT (chiều).
  
2-8 giờ 00: Dự Hội nghị tổng kết hoạt động dự án năm 2019 và triển khai kế hoạch hoạt động năm 2020 Dự án sáng kiến khu vực ngăn chặn và loại trừ sốt rét kháng thuốc Artemisinin giai đoạn 2018-2020.
 * Thành phần: Ths Phúc - P.NVY.
 * Địa điểm: Ks Thắng Lợi, TP.TDM.                                                     
  
3-9 giờ 00 : Làm việc với TTYT Bàu Bàng.
 * Thành phần: Đ/c Hùng - CT.CĐNYT, VP (Bs Hùng, CN Hữu); BGĐ, BCH CĐCS, Ban TTND TTYT Bàu Bàng; Trưởng, Phó khoa, phòng và Trạm Y tế thuộc TTYT Bàu Bàng.
 * Địa điểm: TTYT Bàu Bàng.
  
4-Trực, giám sát công tác phòng chống dịch Covid-19 (cả ngày).
 * Thành phần: Lãnh đạo, các phòng ban, bộ phận liên quan.
 * Địa điểm: Sở Y tế, CDC.
  
5-8 giờ 00: Tiếp công dân.
 * Thành phần: CN Ngô Trần Đức Hữu – PTP.TCCB.
 * Địa điểm: Phòng Tiếp dân – TTHC.
  
6-8 giờ 00: Trực Phòng Y tế – Trung tâm Hành chính tỉnh (Cả ngày).
 * Thành phần: Trần Thị Huệ - BVĐK tỉnh.
 * Địa điểm: Tháp B – Tầng 2 – TTHC tỉnh.
Thứ sáu 15/05/2020
Sáng:
  
1-8 giờ 00: Làm việc với Đảng ủy khối về nội dung văn kiện và nhân sự cấp ủy Đảng bộ Sở Y tế nhiệm kỳ 2020-2025.
 * Thành phần: BTV Đảng ủy Sở Y tế, Đ/c Hùng - ĐUV, CT.CĐNYT.
 * Địa điểm: Hội trường Đảng ủy khối CQ&DN.                                    
  
2-7 giờ 30: Thẩm định cấp giấy phép hoạt động phòng khám chuyên khoa.
 * Thành phần: Phòng NVY, PYT Thuận An.
 * Địa điểm: Thuận An.                                                                           
 Xe: Đ/c Hậu.
  
3-7 giờ 30: Thẩm định cơ sở bán lẻ thuốc đông y, thuốc từ dược liệu.
 * Thành phần: Phòng NVD, PYT Tân Uyên.
 * Địa điểm:
 Xe:
  
4-Trực, giám sát công tác phòng chống dịch Covid-19 (cả ngày).
 * Thành phần: Lãnh đạo, các phòng ban, bộ phận liên quan.
 * Địa điểm: Sở Y tế, CDC.
  
5-8 giờ 00: Tiếp công dân.
 * Thành phần: Bs Lục Duy Lạc - GĐ Sở, Bs Hùng - Chánh TT.
 * Địa điểm: Phòng Tiếp dân – TTHC.
                                                
6-8 giờ 00: Trực Phòng Y tế – Trung tâm Hành chính tỉnh (Cả ngày).
 * Thành phần: Nguyễn Thị Ngọc Hương- BVĐK tỉnh.
 * Địa điểm: Tháp B – Tầng 2 – TTHC tỉnh.
  

 

Nơi nhận:

- Văn phòng UBND tỉnh;

- Ban QLTN - TTHC tỉnh;

- BGĐ Sở, TT.ĐU, CĐN;

- Các Phòng CN Sở;

- Các Đơn vị trực thuộc (Website SYT);

- Lưu VT, VP (M).

GIÁM ĐỐC

(Đã ký)

Lục Duy Lạc

                                

 

 

LỊCH LÀM VIỆC SỞ Y TẾ Tuần lễ từ ngày 04/05/2020 đến ngày 08/05/2020Lịch làm việcLỊCH LÀM VIỆC SỞ Y TẾ Tuần lễ từ ngày 04/05/2020 đến ngày 08/05/2020/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
(Lịch này thay thư mời họp)
04/05/2020 10:00NoĐã ban hành

LỊCH LÀM VIỆC SỞ Y TẾ

Tuần lễ từ ngày 04/05/2020 đến ngày 08/05/2020

(Lịch này thay thư mời họp)

Lich So Y te 04.05 den 08.05.2020.signed.pdf

                                                            

hứ hai 04/05/2020:​
Sáng:
1-Trực, giám sát công tác phòng chống dịch Covid-19 (cả ngày).
 * Thành phần: Lãnh đạo, các phòng ban, bộ phận liên quan.
 * Địa điểm: Sở Y tế, CDC.
  
2-7 giờ 30: Tham dự lớp bồi dưỡng QLNN - Chuyên viên chính (4/5-8/5).
 * Thành phần: Bs Thuận - PGĐ Sở, Ds Phương - Phó Chánh TT.
 * Địa điểm: Trường Chính trị tỉnh.
  
3-8 giờ 00: Tiếp công dân.
 * Thành phần: CN Lê Thanh Hải – Thanh tra viên.
 * Địa điểm: Phòng Tiếp dân –  TTHC.
  
4-8 giờ 00: Trực Phòng Y tế – Trung tâm Hành chính tỉnh (Cả ngày).
 * Thành phần: TTYT Tp.Thủ Dầu Một.
 * Địa điểm: Tháp B – Tầng 2 – TTHC tỉnh.
Chiều:
1-13 giờ 30: Hội nghị cán bộ chủ chốt thực hiện quy trình công tác nhân sự Đại hội Đảng bộ khối các cơ quan, doanh nghiệp tỉnh.
 * Thành phần: Bs Lục Duy Lạc - BT.ĐU, Bs Hùng - PBT.ĐU dự.
 * Địa điểm: Hội trường A - Trường Chính trị tỉnh.
  
Thứ ba 05/05/2020:
Sáng:
1-7 giờ 00: Tham dự cùng Chủ tịch UBND tỉnh đi trao tặng trang thiết bị y tế cho tỉnh Kratie - Campuchia.
 * Thành phần: Bs Lục Duy Lạc - GĐ Sở.
 * Địa điểm: 7 giờ đại biểu tập trung tại Tầng 1, TTHC để cùng đi.
  
2-7 giờ 00: Tham dự cùng Phó Chủ tịch UBND tỉnh đi trao tặng trang thiết bị y tế cho tỉnh Kandal và Đại sứ quán Việt Nam tại Campuchia.
 * Thành phần: Bs Huỳnh Thanh Hà - PGĐ Sở.
 * Địa điểm: 7 giờ đại biểu tập trung tại Tầng 1, TTHC để cùng đi.
  
3-8 giờ 30: Làm việc với Phòng thí nghiệm Telemedicine & Movie Healthcare - Trường ĐH Bách khoa TP.HCM, Công ty Inext Technology về triển khai hệ thống Telemedicine phục vụ công tác khám, chuẩn đoán bệnh từ xa, đào tạo trực tuyến và hỗ trợ công tác quản lý, điều hành của ngành y tế.
 * Thành phần: Bs Cao Thị Bích Thuận - PGĐ Sở, Các phòng CN: KHTC, VP, NVY, NVD; BVĐK tỉnh: Đại diện lãnh đạo, Phòng Chỉ đạo tuyến, CNTT; Đại diện lãnh đạo TTYT huyện/thị/tp.
 * Địa điểm: Phòng họp 1 - BVĐK tỉnh.
  
4-8 giờ 00: Làm việc về Bảng lương, các mức phụ cấp và Chức năng nhiệm vụ của Bệnh viện Phục hồi chức năng.
 * Thành phần: Văn phòng Sở, Lãnh đạo Bệnh viện Phục hồi chức năng (BV PHCN chuẩn bị nội dung).
 * Địa điểm: Hội trường Tầng 1 - TTHC.
  
5-8 giờ 00: Kiểm tra việc thực hiện các quy định pháp luật về phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tại các Bệnh viện đa khoa, Phòng khám đa khoa tư nhân đợt 1/2020 (Từ ngày 5/5 đến 7/5/2020).
 * Thành phần: Thanh tra, Nghiệp vụ Y - Sở Y tế.
 * Địa điểm: Bến Cát, Bàu Bàng.           
 Xe: TT.SKLĐMT(5/5); TT.GĐYK(6/5), TT.PC HIV/AIDS (7/5).
  
6-Trực, giám sát công tác phòng chống dịch Covid-19 (cả ngày).
 * Thành phần: Lãnh đạo, các phòng ban, bộ phận liên quan.
 * Địa điểm: Sở Y tế, CDC.
  
7-8 giờ 00: Tiếp công dân.
 * Thành phần: Ths Nguyễn Bình Minh - Phó Chánh VP.
 * Địa điểm: Phòng Tiếp dân – TTHC.
  
8-8 giờ 00: Trực Phòng Y tế – Trung tâm Hành chính tỉnh (Cả ngày).
 * Thành phần: Vũ Phương Thảo - BVĐK tỉnh.
 * Địa điểm: Tháp B – Tầng 2 – TTHC tỉnh.
 
Thứ tư 06/05/2020.
Sáng:
1-7 giờ 30: Dự Lễ phát động hiến máu tình nguyện năm 2020.
 * Thành phần: Bs Cao Thị Bích Thuận - PGĐ Sở.
 * Địa điểm: Trung tâm Hội nghị và Triển lãm tỉnh.
  
2-8 giờ 00: Thẩm định nhu cầu đầu tư trang thiết bị y tế từ nguồn NSNN năm 2020 tại TTYT Phú Giáo và Bàu Bàng.
 * Thành phần: Đại diện BGĐ Sở, P. KHTC (Ths Chinh, CN Cường), P.NVY (Ths Hiền).
 * Địa điểm: TTYT Phú Giáo và Bàu Bàng.
 Xe: Đ/c Hậu.
  
3-Trực, giám sát công tác phòng chống dịch Covid-19 (cả ngày).
 * Thành phần: Lãnh đạo, các phòng ban, bộ phận liên quan.
 * Địa điểm: Sở Y tế, CDC.
  
4-8 giờ 00: Tiếp công dân.
 * Thành phần: Ths Nguyễn Bình Minh - Phó Chánh VP.
 * Địa điểm: Phòng Tiếp dân – TTHC.
  
5-8 giờ 00: Trực Phòng Y tế – Trung tâm Hành chính tỉnh (Cả ngày).
 * Thành phần: Hồ Văn Bình - Ban BVSKCB tỉnh.
 * Địa điểm: Tháp B – Tầng 2 – TTHC tỉnh.
Chiều:
1-14 giờ 00: Họp Đảng ủy định kỳ.
 * Thành phần: BTV, BCH Đảng bộ, Bí thư các chi bộ.
 * Địa điểm: Hội trường Tầng 1 - TTHC.
  
Thứ năm 07/05/2020
1-8 giờ 00 : Họp xét kê khai lại giá của Công ty Glomed.
 * Thành phần: Bs Huỳnh Thanh Hà - PGĐ Sở, P.NVD, KHTC, TM.
 * Địa điểm: Hội trường Tầng 1 - TTHC.
  
2-Trực, giám sát công tác phòng chống dịch Covid-19 (cả ngày).
 * Thành phần: Lãnh đạo, các phòng ban, bộ phận liên quan.
 * Địa điểm: Sở Y tế, CDC.
  
3-8 giờ 00: Tiếp công dân.
 * Thành phần: CN Ngô Trần Đức Hữu – PTP.TCCB.
 * Địa điểm: Phòng Tiếp dân – TTHC.
  
4-8 giờ 00: Trực Phòng Y tế – Trung tâm Hành chính tỉnh (Cả ngày).
 * Thành phần: Nguyễn Văn Chính - BVĐK tỉnh.
 * Địa điểm: Tháp B – Tầng 2 – TTHC tỉnh.
  
Thứ sáu 08/05/2020
Sáng:
  
1-8 giờ 00: Dự, chỉ đạo Đại hội chi bộ Trung tâm SKLĐMT tỉnh.
 * Thành phần: Bs Lục Duy Lạc - BT Đảng ủy.
 * Địa điểm: Trung tâm SKLĐMT tỉnh.
  
2-8 giờ 00: Đoàn công tác của Bộ Y tế kiểm tra công tác PCD Covid-19 tại các cơ sở sản xuất kinh doanh; khu công nghiệp; khu nhà trọ người lao động trên địa bàn tỉnh Bình Dương.
 * Thành phần: Bs Huỳnh Thanh Hà - PGĐ Sở (BCĐ phòng chống dịch), P.NVY, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật, Đại diện Sở LĐTBXH, Liên đoàn lao động, Ban Quản lý khu công nghiệp.
 * Địa điểm: Theo KH của đoàn.                                                             
 Xe: TT.KSBT.
  
3-7 giờ 30: Thẩm định cơ sở bán lẻ thuốc dược liệu, thuốc cổ truyển.
 * Thành phần: Phòng NVD, PYT Bến Cát.
 * Địa điểm: Bến Cát.
 Xe: TT.SKLĐMT.
  
4-8 giờ 00: Làm việc với BCH CĐCS BVĐK Quốc tế Becamex
 * Thành phần: Thường trực CĐNYT dự.
 * Địa điểm: BVĐK Quốc tế Becamex.
  
5-8 giờ 00: Tiếp công dân.
 * Thành phần: CN Lê Thanh Hải - Thanh tra viên.
 * Địa điểm: Phòng Tiếp dân – TTHC.
                                                
6-8 giờ 00: Trực Phòng Y tế – Trung tâm Hành chính tỉnh (Cả ngày).
 * Thành phần: Huỳnh Trương Anh Đức - BVĐK tỉnh.
 * Địa điểm: Tháp B – Tầng 2 – TTHC tỉnh.
Chiều:
  
1-13 giờ 30: Đoàn công tác của Bộ Y tế làm việc với BCĐ PCD tỉnh.
 * Thành phần: Bs Huỳnh Thanh Hà - PGĐ Sở (BCĐ phòng chống dịch), P.NVY, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật, Đại diện Sở LĐTBXH, Liên đoàn lao động, Ban Quản lý khu công nghiệp.
 * Địa điểm: Trung tâm Kiểm soát bệnh tật.                                           
  
2-13 giờ 00: Dự Đại hội điểm và thí điểm Đảng bộ Cục thuế tỉnh BD.
 * Thành phần: Bs Nguyễn Tấn Hùng - PBT.ĐU dự.
 * Địa điểm: Hội trường A - Trường Chính trị tỉnh.

 

Nơi nhận:

- Văn phòng UBND tỉnh;

- Ban QLTN - TTHC tỉnh;

- BGĐ Sở, TT.ĐU, CĐN;

- Các Phòng CN Sở;

- Các Đơn vị trực thuộc (Website SYT);

- Lưu VT, VP (M).

GIÁM ĐỐC

(Đã ký)

Lục Duy Lạc

                                

 

 

LỊCH LÀM VIỆC SỞ Y TẾ Tuần lễ từ ngày 27/04/2020 đến ngày 01/05/2020Lịch làm việcLỊCH LÀM VIỆC SỞ Y TẾ Tuần lễ từ ngày 27/04/2020 đến ngày 01/05/2020/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
(Lịch này thay thư mời họp)
24/04/2020 16:00NoĐã ban hành

LỊCH LÀM VIỆC SỞ Y TẾ

Tuần lễ từ ngày 27/04/2020 đến ngày 01/05/2020

(Lịch này thay thư mời họp)

Lich So Y te 27.04 den 01.05.2020.signed.pdf


Thứ hai 27/04/2020:​
Sáng:
1-8 giờ 00: Dự Hội nghị trực tuyến sơ kết 03 năm thực hiện Đề án thí điểm đổi mới cách tuyển chọn lãnh đạo, quản lý do Bộ Nội vụ tổ chức.
 * Thành phần: Bs Huỳnh Thanh Hà - PGĐ Sở.
 * Địa điểm: Phòng họp A - UBND tỉnh.
  
2-7 giờ 30: Dự Hội nghị trực tuyến do Bộ Quốc phòng tổ chức về đánh giá kết quả công tác phòng, chống và tác động của dịch Covid-19.
 * Thành phần: Bs Tài - PTP Nghiệp vụ Y.
 * Địa điểm: Phòng giao ban trực tuyến - Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh.
  
3-7 giờ 30: Thẩm định cơ sở bán lẻ thuốc dược liệu, thuốc cổ truyền.
 * Thành phần: Phòng NVD, Phòng Y tế Thuận An.
 * Địa điểm: TP. Thuận An.
 Xe: TTKN.
  
4-Trực, giám sát công tác phòng chống dịch Covid-19 (cả ngày).       
 * Thành phần: Lãnh đạo, các phòng ban, bộ phận liên quan.
 * Địa điểm: Sở Y tế, CDC.
  
5-8 giờ 00: Tiếp công dân.
 * Thành phần: Ds Phạm Tiến Phương – Phó Chánh TT.
 * Địa điểm: Phòng Tiếp dân –  TTHC.
  
6-8 giờ 00: Trực Phòng Y tế – Trung tâm Hành chính tỉnh (Cả ngày).
 * Thành phần: Võ Hồng Thắm - TTYT Tp.Thủ Dầu Một.
 * Địa điểm: Tháp B – Tầng 2 – TTHC tỉnh.
  
Chiều:
1-14 giờ 00: Dự Kỳ họp thường kỳ UBND tỉnh tháng 4/2020.
 * Thành phần: Bs Lục Duy Lạc - Giám đốc Sở.
 * Địa điểm: Phòng họp A - UBND tỉnh.
  
2-14 giờ 30: Thông qua dự thảo Kết luận thanh tra chuyên đề diện rộng việc mua sắm trang thiết bị y tế và vật tư y tế, đấu thầu thuốc.
 * Thành phần: BGĐ Sở (Bs Hà, Bs Thuận), Đại diện Lãnh đạo các đơn vị: BVĐK tỉnh; BV.YHCT tỉnh; TTYT Thủ Dầu Một, Thuận An, Dĩ An; Các phòng chức năng : Thanh tra, Nghiệp vụ Y, Nghiệp vụ Dược, KHTC.
 * Địa điểm: Bệnh viện Đa khoa tỉnh.
  
Thứ ba 28/04/2020:
Sáng:
  
1-7 giờ 30: Dự Hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ 37 (mở rộng).
 * Thành phần: Bs Lục Duy Lạc - TUV, Giám đốc Sở.
 * Địa điểm: Hội trường B - Tỉnh ủy.
  
2-8 giờ 00: Kiểm tra việc thực hiện các quy định pháp luật về phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tại các Bệnh viện đa khoa, Phòng khám đa khoa tư nhân đợt 1/2020 (Từ ngày 28/4 đến 29/4/2020).
 * Thành phần: Thanh tra, Nghiệp vụ Y - Sở Y tế.
 * Địa điểm: TP. Dĩ An, Tx Tân Uyên.
 Xe: BV.YHCT (ngày 28/4), TT.GĐYK (29/4).
  
3-7 giờ 30: Thẩm định cơ sở bán lẻ thuốc dược liệu, thuốc cổ truyền.
 * Thành phần: Phòng NVD, Phòng Y tế Bến Cát.
 * Địa điểm: TX.Bến Cát.
 Xe: TTKN.
  
4-Trực, giám sát công tác phòng chống dịch Covid-19 (cả ngày).
 * Thành phần: Lãnh đạo, các phòng ban, bộ phận liên quan.
 * Địa điểm: Sở Y tế, CDC.
  
5-8 giờ 00: Tiếp công dân.
 * Thành phần: Ths Nguyễn Bình Minh - Phó Chánh VP.
 * Địa điểm: Phòng Tiếp dân – TTHC.
  
6-8 giờ 00: Trực Phòng Y tế – Trung tâm Hành chính tỉnh (Cả ngày).
 * Thành phần: Thượng Thị Ngọc Thảo - Ban BVSKCB tỉnh.
 * Địa điểm: Tháp B – Tầng 2 – TTHC tỉnh.
Chiều:
1-14 giờ 00: Họp nghe Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch báo cáo Dự thảo Kế hoạch triển lãm thành tựu kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh tỉnh Bình Dương 05 năm (2015-2020).
 * Thành phần: Bs Huỳnh Thanh Hà - PGĐ Sở.
 * Địa điểm: Phòng họp A - UBND tỉnh.
 
Thứ tư 29/04/2020.
Sáng:
  
1-6 giờ 30: Dự Lễ viếng Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh.
 * Thành phần: Tập thể BGĐ Sở (theo Thông báo mới của UBND tỉnh).
 * Địa điểm: Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh.
 * Trang phục: Nam Sơ mi trắng - Cra-vat, nữ áo dài.
 Xe : Đ/c Hậu.
1-8 giờ 30: Họp sáp nhập Trung tâm PC HIV/AIDS vào Trung tâm Kiểm soát bệnh tật - CDC tỉnh.
 * Thành phần: Bs Huỳnh Thanh Hà- PGĐ Sở, Bs Hùng - TP.TCCB; Trung tâm Kiểm soát bệnh tật: Giám đốc, TP.TCHC, Kế toán trưởng. TT.PC HIV/AIDS: BGĐ, Lãnh đạo các Khoa, Phòng Trung tâm.
 * Địa điểm: Trung tâm Phòng chống HIV/AIDS.
  
2-8 giờ 30: Họp thông qua hồ sơ mời thầu thuốc dược liệu, thuốc cổ truyền.
 * Thành phần: Theo Giấy mời.
 * Địa điểm: Phòng tiếp khách 1 - Tầng 1, Tháp A - TTHC.
  
3-7 giờ 30: Thẩm định cấp giấy phép hoạt động KCB.
 * Thành phần: Bs Thuận - PGĐ Sở, P.NVY, BVĐK tỉnh, TT.CSSKSS.
 * Địa điểm: PKĐK Mỹ Phước 4 - Bến Cát.
 Xe: TTSKLĐMT.
  
4-Trực, giám sát công tác phòng chống dịch Covid-19 (cả ngày).
 * Thành phần: Lãnh đạo, các phòng ban, bộ phận liên quan.
 * Địa điểm: Sở Y tế, CDC.
  
5-8 giờ 00: Tiếp công dân.
 * Thành phần: CN Ngô Trần Đức Hữu - PTP.TCCB.
 * Địa điểm: Phòng Tiếp dân – TTHC.
  
6-8 giờ 00: Trực Phòng Y tế – Trung tâm Hành chính tỉnh (Cả ngày).
 * Thành phần: Võ Hoàng Ẩn - BVĐK tỉnh.
 * Địa điểm: Tháp B – Tầng 2 – TTHC tỉnh.
Chiều:
1-14 giờ 00: Dự Hội nghị giao ban trực tuyến về tình hình ảnh hưởng của dịch Covid-19 đối với công nhân lao động và hoạt động công đoàn.
 * Thành phần: Bs Tài - PTP.NVY.
 * Địa điểm: Trung tâm CNTT-TT (36- Trịnh Hoài Đức, P. Phú Lợi).
Thứ năm 30/04/2020
1-

Nghỉ lễ kỷ niệm 45 năm ngày Giải phóng hoàn toàn miền Nam -

thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2020).

  
Thứ sáu 01/05/2020

1-Nghỉ lễ Quốc tế Lao động 1/5.       

 

Nơi nhận:

- Văn phòng UBND tỉnh;

- Ban QLTN - TTHC tỉnh;

- BGĐ Sở, TT.ĐU, CĐN;

- Các Phòng CN Sở;

- Các Đơn vị trực thuộc (Website SYT);

- Lưu VT, VP (M).

GIÁM ĐỐC

(Đã ký)

Lục Duy Lạc

                               

 

 

LỊCH LÀM VIỆC SỞ Y TẾ Tuần lễ từ ngày 20/04/2020 đến ngày 24/04/2020Lịch làm việcLỊCH LÀM VIỆC SỞ Y TẾ Tuần lễ từ ngày 20/04/2020 đến ngày 24/04/2020/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
(Lịch này thay thư mời họp)
20/04/2020 15:00NoĐã ban hành

LỊCH LÀM VIỆC SỞ Y TẾ

Tuần lễ từ ngày 20/04/2020 đến ngày 24/04/2020

Lich So Y te 21.04 den 24.04.2020.signed.pdf


Thứ hai 20/04/2020:
Sáng:
1-9 giờ 00: Giao ban BGĐ, TT.ĐU, CĐNYT, Các phòng CN.
 * Thành phần: BGĐ Sở, TT.ĐU, CĐNYT, Trưởng, Phó các phòng (Các phòng chuẩn bị nội dung ngắn gọn, họp trong khoảng 01 giờ).
 * Địa điểm: Hội trường B - Sở Y tế.
  
2-10 giờ 00: Thông qua hồ sơ đăng ký dự thi chức danh lãnh đạo, quản lý.
 * Thành phần: BGĐ, TT.ĐU, CĐNYT, P.TCCB.
 * Địa điểm: Hội trường B - Sở Y tế.
  
3-Trực, giám sát công tác phòng chống dịch Covid-19 (cả ngày).       
 * Thành phần: Lãnh đạo, các phòng ban, bộ phận liên quan.
 * Địa điểm: Sở Y tế, CDC.
  
4-8 giờ 00: Tiếp công dân.
 * Thành phần: Ds Phạm Tiến Phương – Phó Chánh TT.
 * Địa điểm: Phòng Tiếp dân –  TTHC.
  
5-8 giờ 00: Trực Phòng Y tế – Trung tâm Hành chính tỉnh (Cả ngày).
 * Thành phần: Nguyễn Thị Yến Nhi - TTYT Tp.Thủ Dầu Một.
 * Địa điểm: Tháp B – Tầng 2 – TTHC tỉnh.
  
Chiều:
1-13 giờ 30: Thông qua dự thảo kết luận thanh tra diện rộng việc mua sắm trang thiết bị y tế, đấu thầu thuốc theo Quyết định 3261/QĐ-UBND.
 * Thành phần: Ds Phương - Phó chánh TT.
 * Địa điểm: Hội trường Thanh tra tỉnh.
  
Thứ ba 21/04/2020:
Sáng:
  
1-8 giờ 30: Làm việc với lãnh đạo UBND thị xã Bến Cát về công tác nhân sự cấp ủy của Đảng ủy Y tế Bến Cát nhiệm kỳ 2020-2025 và nhân sự Phòng Y tế.
 * Thành phần: Bs Lục Duy Lạc - GĐ Sở, P.TCCB, GĐ.TTYT Bến Cát.
 * Địa điểm: Phòng họp Tầng 1 - TTHC tỉnh.
  
  
2-8 giờ 00: Kiểm tra việc thực hiện các quy định pháp luật về phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tại các Bệnh viện đa khoa, Phòng khám đa khoa tư nhân đợt 1/2020 (Từ ngày 21/4 đến 23/4/2020).
 * Thành phần: Thanh tra, Nghiệp vụ Y - Sở Y tế.
 * Địa điểm: TP. Thuận An, Dĩ An.       
 Xe: GĐYK (21/4); TT.SKLĐMT (22 & 23/4).    
  
3-9 giờ : Họp trực tuyến khảo sát, đánh giá thực trạng CNTT trong triển khai bệnh án điện tử tại BVĐK tỉnh.
 * Thành phần: P.KHTC (Ths Chinh), VP (Ths Minh).
 * Địa điểm: Sở Y tế.
  
4-Trực, giám sát công tác phòng chống dịch Covid-19 (cả ngày).
 * Thành phần: Lãnh đạo, các phòng ban, bộ phận liên quan.
 * Địa điểm: Sở Y tế, CDC.
  
5-8 giờ 00: Tiếp công dân.
 * Thành phần: Ths Nguyễn Bình Minh - Phó Chánh VP.
 * Địa điểm: Phòng Tiếp dân – TTHC.
  
6-8 giờ 00: Trực Phòng Y tế – Trung tâm Hành chính tỉnh (Cả ngày).
 * Thành phần: Phạm Công Phúc - BVĐK tỉnh.
 * Địa điểm: Tháp B – Tầng 2 – TTHC tỉnh.
Thứ tư 22/04/2020.
Sáng:
  
1-7 giờ 30: Dự họp cùng Ban Thường vụ Tỉnh ủy nghe báo cáo về những tồn tại, khó khăn của Ban Bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ tỉnh và báo cáo công tác phòng chống dịch Covid-19, kế hoạch trong thời gian tới.
 * Thành phần: Bs Lục Duy Lạc - TUV, GĐ Sở.
 * Địa điểm: Hội trường A - Tỉnh ủy.
  
2-8 giờ 30: Họp Hội đồng cấp CCHN Y đợt 4/2020.
 * Thành phần: Theo QĐ số 271/QĐ-SYT ngày 14/3/2018.
 * Địa điểm: Hội trường A - Sở Y tế.
  
3-9 giờ : Họp trực tuyến khảo sát, đánh giá thực trạng CNTT trong triển khai bệnh án điện tử tại TTYT Thuận An.
 * Thành phần: P.KHTC (Ths Chinh), VP (Ths Minh).
 * Địa điểm: Sở Y tế.
  
4-8 giờ 00 : Giám sát công tác chuẩn bị các khu cách ly tập trung tại các huyện, thị, thành phố trong tỉnh.
 * Thành phần: Đại diện Lãnh đạo Sở, P.NVY, Bộ CHQS tỉnh, CDC.
 * Địa điểm: Dầu Tiếng, Bàu Bàng, Phú Giáo.
 Xe: BV.YHCT tỉnh.
5-8 giờ 00: Tiếp công dân.
 * Thành phần: Ths Nguyễn Bình Minh - Phó Chánh VP.
 * Địa điểm: Phòng Tiếp dân – TTHC.
  
6-8 giờ 00: Trực Phòng Y tế – Trung tâm Hành chính tỉnh (Cả ngày).
 * Thành phần: Nguyễn Thị Mỹ Yến - Ban BVSKCB tỉnh.
 * Địa điểm: Tháp B – Tầng 2 – TTHC tỉnh.
  
Thứ năm 23/04/2020
  
1-8 giờ 00: Thẩm định nhu cầu đầu tư trang thiết bị y tế từ nguồn NSNN năm 2020 tại TTYT Tân Uyên và Bắc Tân Uyên.
 * Thành phần: Đại diện BGĐ Sở, P. KHTC (Ths Chinh, CN Cường), P.NVY (Ths Hiền).
 * Địa điểm: TTYT Tân Uyên, Bắc Tân Uyên.
 Xe: Đ/c Hậu.
  
2-8 giờ 00 : Giám sát công tác chuẩn bị các khu cách ly tập trung tại các huyện, thị, thành phố trong tỉnh.
 * Thành phần: Đại diện Lãnh đạo Sở, P.NVY, Bộ CHQS tỉnh, CDC.
 * Địa điểm: Bắc Tân Uyên,Tân Uyên, Dĩ An.
 Xe: BV.YHCT tỉnh.
  
3-8 giờ 00: Tiếp công dân.
 * Thành phần: CN Ngô Trần Đức Hữu – PTP.TCCB.
 * Địa điểm: Phòng Tiếp dân – TTHC.
  
4-8 giờ 00: Trực Phòng Y tế – Trung tâm Hành chính tỉnh (Cả ngày).
 * Thành phần: Phạm Thị Thanh Tú - BVĐK tỉnh.
 * Địa điểm: Tháp B – Tầng 2 – TTHC tỉnh.
  
Thứ sáu 24/04/2020
Sáng:
  
1-8 giờ 00: Họp trực tuyến Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh và tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết 42/NQ-CP ngày 9/4/2020.
 * Thành phần: BGĐ Sở ( Bs Lạc, Bs Hà), Bs Danh - GĐ.CDC, Bs Tài.
 * Địa điểm: Phòng họp A - UBND tỉnh.                                                
  
2-8 giờ 00: Thẩm định nhu cầu đầu tư trang thiết bị y tế từ nguồn NSNN năm 2020 tại TTYT TDM, TT.CSSKSS, BV.PHCN, BV.YHCT.
 * Thành phần: Đại diện BGĐ Sở, P. KHTC (Ths Chinh, CN Cường), P.NVY (Ths Hiền).
 * Địa điểm: TTYT TDM, TT.CSSKSS, BV.PHCN, BV.YHCT.     
  
3-7 giờ 30: Thẩm định cấp Giấy phép hoạt động các cơ sở hành nghề y tư nhân tại TDM, Bến Cát.
 * Thành phần: Phòng NVY, PYT TDM, Bến Cát.
 * Địa điểm: TDM, Bến Cát.
 Xe: TTKN.
  
4-8 giờ 00: Tiếp công dân.
 * Thành phần: Ds Phạm Tiến Phương – Phó Chánh TT.
 * Địa điểm: Phòng Tiếp dân – TTHC.
                                                
5-8 giờ 00: Trực Phòng Y tế – Trung tâm Hành chính tỉnh (Cả ngày).
 * Thành phần: Nguyễn Văn Côn - BVĐK tỉnh.
 * Địa điểm: Tháp B – Tầng 2 – TTHC tỉnh.

 

Nơi nhận:

- Văn phòng UBND tỉnh;

- Ban QLTN - TTHC tỉnh;

- BGĐ Sở, TT.ĐU, CĐN;

- Các Phòng CN Sở;

- Các Đơn vị trực thuộc (Website SYT);

- Lưu VT, VP (M).

GIÁM ĐỐC

(Đã ký)

Lục Duy Lạc

                                

 

 

LỊCH LÀM VIỆC SỞ Y TẾ Tuần lễ từ ngày 13/04/2020 đến ngày 17/04/2020Lịch làm việcLỊCH LÀM VIỆC SỞ Y TẾ Tuần lễ từ ngày 13/04/2020 đến ngày 17/04/2020/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
(Lịch này thay thư mời họp)
10/04/2020 16:00NoĐã ban hành

LỊCH LÀM VIỆC SỞ Y TẾ

Tuần lễ từ ngày 13/04/2020 đến ngày 17/04/2020

(Lịch này thay thư mời họp)

Lich So Y te 13.04 den 17.04.2020.signed.pdf


Thứ hai 13/04/2020:​
Sáng:
1-Trực, giám sát công tác phòng chống dịch Covid-19 (cả ngày).       
 * Thành phần: Lãnh đạo, các phòng ban, bộ phận liên quan.
 * Địa điểm: Sở Y tế, CDC.
  
2-8 giờ 00: Tiếp công dân.
 * Thành phần: Ds Phạm Tiến Phương – Phó Chánh TT.
 * Địa điểm: Phòng Tiếp dân –  TTHC.
  
3-8 giờ 00: Trực Phòng Y tế – Trung tâm Hành chính tỉnh (Cả ngày).
 * Thành phần: Nguyễn Thị Thy - TTYT Tp.Thủ Dầu Một.
 * Địa điểm: Tháp B – Tầng 2 – TTHC tỉnh.
  
Chiều:
1-14 giờ 00: Khảo sát khu vực cách ly Phòng chống dịch Covid-19.
 * Thành phần: Bs Huỳnh Thanh Hà - PGĐ sở, Ban BVCSSKCB tỉnh, CDC, Bs Tài - PTP.NV.
 * Địa điểm: Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh.
  
Thứ ba 14/04/2020:
Sáng:
1-8 giờ 00: Kiểm tra việc thực hiện các quy định pháp luật về phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tại các Bệnh viện đa khoa, Phòng khám đa khoa tư nhân đợt 1/2020 (Từ ngày 14/4 đến 16/4/2020).
 * Thành phần: Thanh tra, Nghiệp vụ Y - Sở Y tế.
 * Địa điểm: TP. Thuận An.
 Xe: TT.GĐYK (02 ngày), BV.YHCT (01 ngày).
  
2-Trực, giám sát công tác phòng chống dịch Covid-19 (cả ngày).
 * Thành phần: Lãnh đạo, các phòng ban, bộ phận liên quan.
 * Địa điểm: Sở Y tế, CDC.
  
3-8 giờ 00: Tiếp công dân.
 * Thành phần: Ths Nguyễn Bình Minh - Phó Chánh VP.
 * Địa điểm: Phòng Tiếp dân – TTHC.
  
4-8 giờ 00: Trực Phòng Y tế – Trung tâm Hành chính tỉnh (Cả ngày).
 * Thành phần: Phạm Triệu Anh - BVĐK tỉnh.
 * Địa điểm: Tháp B – Tầng 2 – TTHC tỉnh.
  
Thứ tư 15/04/2020.
Sáng:
  
1-Trực, giám sát công tác phòng chống dịch Covid-19 (cả ngày).
 * Thành phần: Lãnh đạo, các phòng ban, bộ phận liên quan.
 * Địa điểm: Sở Y tế, CDC.
  
2-8 giờ 00: Tiếp công dân.
 * Thành phần: Bs Lục Duy Lạc - GĐ Sở, Bs Hùng - TP.TCCB.
 * Địa điểm: Phòng Tiếp dân – TTHC.
  
3-8 giờ 00: Trực Phòng Y tế – Trung tâm Hành chính tỉnh (Cả ngày).
 * Thành phần: Hồ Văn Bình - Ban BVSKCB tỉnh.
 * Địa điểm: Tháp B – Tầng 2 – TTHC tỉnh.
  
Thứ năm 16/04/2020
  
1-9 giờ 00: Họp Tiểu ban Tổ chức Đại hội tỉnh Đảng bộ lần thứ XI nhiệm kỳ 2020-2025.
 * Thành phần: Bs Lục Duy Lạc - GĐ Sở.
 * Địa điểm: Hội trường A - Tỉnh ủy.
  
2-Trực, giám sát công tác phòng chống dịch Covid-19 (cả ngày).
 * Thành phần: Lãnh đạo, các phòng ban, bộ phận liên quan.
 * Địa điểm: Sở Y tế, CDC.
  
3-7 giờ 30: Thẩm định cấp Giấy phép hoạt động các cơ sở hành nghề y tư nhân tại Tân Uyên, Bến Cát.
 * Thành phần: Phòng NVY, PYT Tân Uyên, Bến Cát.
 * Địa điểm: Tân Uyên, Bến Cát.
 Xe:
  
4-8 giờ 00 : Xét duyệt quyết toán thu, chi NSNN năm 2019.
 * Thành phần : CN Cường, Ths Thủy - KHTC.
 * Địa điểm: BVĐK tỉnh (cả ngày).
  
5-8 giờ 00: Tiếp công dân.
 * Thành phần: CN Ngô Trần Đức Hữu – PTP.TCCB.
 * Địa điểm: Phòng Tiếp dân – TTHC.
  
6-8 giờ 00: Trực Phòng Y tế – Trung tâm Hành chính tỉnh (Cả ngày).
 * Thành phần: Vũ Thị Thanh Tâm - BVĐK tỉnh.
 * Địa điểm: Tháp B – Tầng 2 – TTHC tỉnh.
  
  
  
Thứ sáu 17/04/2020
Sáng:
1-Trực, giám sát công tác phòng chống dịch Covid-19 (cả ngày).
 * Thành phần: Lãnh đạo, các phòng ban, bộ phận liên quan.
 * Địa điểm: Sở Y tế, CDC.
  
2-8 giờ 00: Tiếp công dân.
 * Thành phần: Ds Phạm Tiến Phương – Phó Chánh TT.
 * Địa điểm: Phòng Tiếp dân – TTHC.
                                                
3-8 giờ 00: Trực Phòng Y tế – Trung tâm Hành chính tỉnh (Cả ngày).
 * Thành phần: Nguyễn Thị Ngọc Hương - BVĐK tỉnh.
 * Địa điểm: Tháp B – Tầng 2 – TTHC tỉnh.

 

Nơi nhận:

- Văn phòng UBND tỉnh;

- Ban QLTN - TTHC tỉnh;

- BGĐ Sở, TT.ĐU, CĐN;

- Các Phòng CN Sở;

- Các Đơn vị trực thuộc (Website SYT);

- Lưu VT, VP (M).

    GIÁM ĐỐC

(Đã ký)

Lục Duy Lạc

                                

 

 

LỊCH LÀM VIỆC SỞ Y TẾ Tuần lễ từ ngày 06/04/2020 đến ngày 10/04/2020Lịch làm việcLỊCH LÀM VIỆC SỞ Y TẾ Tuần lễ từ ngày 06/04/2020 đến ngày 10/04/2020/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
(Lịch này thay thư mời họp)
03/04/2020 18:00NoĐã ban hành

LỊCH LÀM VIỆC SỞ Y TẾ

Tuần lễ từ ngày 06/04/2020 đến ngày 10/04/2020

(Lịch này thay thư mời họp)

Lich So Y te 06.04 den 10.04.2020.signed.pdf


Thứ hai 06/04/2020:​
Sáng:
1-Trực công tác phòng chống dịch Covid-19 (cả ngày).   
 * Thành phần: Lãnh đạo, các phòng ban, bộ phận liên quan.
 * Địa điểm: Sở Y tế, CDC.
  
2-8 giờ 00: Tiếp công dân.
 * Thành phần: Ds Phạm Tiến Phương – Phó Chánh TT.
 * Địa điểm: Phòng Tiếp dân –  TTHC.
  
3-8 giờ 00: Trực Phòng Y tế – Trung tâm Hành chính tỉnh (Cả ngày).
 * Thành phần: Võ Văn Hải - TTYT Tp.Thủ Dầu Một.
 * Địa điểm: Tháp B – Tầng 2 – TTHC tỉnh.
  
Chiều:
1-14 giờ 00: Họp phân công nhiệm vụ Văn phòng Sở Y tế.
 * Thành phần: Mời dự Bs Huỳnh Thanh Hà- PGĐ sở, CBCC Văn phòng.
 * Địa điểm: Hội trường B - Sở Y tế.
Thứ ba 07/04/2020:
Sáng:
1-8 giờ 00: Kiểm tra việc thực hiện các quy định pháp luật về phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tại các Bệnh viện đa khoa, Phòng khám đa khoa tư nhân đợt 1/2020 (Từ ngày 7/4 đến 9/4/2020).
 * Thành phần: Thanh tra, Nghiệp vụ Y - Sở Y tế.
 * Địa điểm: TP. Thủ Dầu Một.
 Xe: TT.SKLĐMT
  
2-9 giờ 00 : Họp trực tuyến xây dựng phương án triển khai Bệnh án điện tử.
 * Thành phần : Bs Cao Thị Bích Thuận - PGĐ Sở, Đại diện Lãnh đạo P. KHTC, Văn phòng; Bệnh viện Đa khoa tỉnh, TTYT Thuận An : Đại diện Lãnh đạo, P.KHTH, CNTT của đơn vị.
 * Địa điểm: Họp trực tuyến qua máy tính của từng đơn vị.
  
3-Trực, giám sát công tác phòng chống dịch Covid-19 (cả ngày).
 * Thành phần: Lãnh đạo, các phòng ban, bộ phận liên quan.
 * Địa điểm: Sở Y tế, CDC.
  
4-8 giờ 00: Tiếp công dân.
 * Thành phần: Ths Nguyễn Bình Minh - Phó Chánh VP.
 * Địa điểm: Phòng Tiếp dân – TTHC.
  
5-8 giờ 00: Trực Phòng Y tế – Trung tâm Hành chính tỉnh (Cả ngày).
 * Thành phần: Tiêu Hoàng Phúc - BVĐK tỉnh.
 * Địa điểm: Tháp B – Tầng 2 – TTHC tỉnh.
Thứ tư 08/04/2020.
Sáng:
1-Trực, giám sát công tác phòng chống dịch Covid-19 (cả ngày).
 * Thành phần: Lãnh đạo, các phòng ban, bộ phận liên quan.
 * Địa điểm: Sở Y tế, CDC.
  
2-8 giờ 00: Tiếp công dân.
 * Thành phần: Ths Nguyễn Bình Minh - Phó Chánh VP.
 * Địa điểm: Phòng Tiếp dân – TTHC.
  
3-8 giờ 00: Trực Phòng Y tế – Trung tâm Hành chính tỉnh (Cả ngày).
 * Thành phần: Thượng Thị Ngọc Thảo - Ban BVSKCB tỉnh.
 * Địa điểm: Tháp B – Tầng 2 – TTHC tỉnh.
Thứ năm 09/04/2020
1-Trực, giám sát công tác phòng chống dịch Covid-19 (cả ngày).
 * Thành phần: Lãnh đạo, các phòng ban, bộ phận liên quan.
 * Địa điểm: Sở Y tế, CDC.
  
2-8 giờ 00: Tiếp công dân.
 * Thành phần: CN Ngô Trần Đức Hữu – PTP.TCCB.
 * Địa điểm: Phòng Tiếp dân – TTHC.
  
3-8 giờ 00: Trực Phòng Y tế – Trung tâm Hành chính tỉnh (Cả ngày).
 * Thành phần: Nguyễn Kim Hùng - BVĐK tỉnh.
 * Địa điểm: Tháp B – Tầng 2 – TTHC tỉnh.
Thứ sáu 10/04/2020
Sáng:
1-Trực, giám sát công tác phòng chống dịch Covid-19 (cả ngày).
 * Thành phần: Lãnh đạo, các phòng ban, bộ phận liên quan.
 * Địa điểm: Sở Y tế, CDC.
  
2-8 giờ 00: Tiếp công dân.
 * Thành phần: Ds Phạm Tiến Phương – Phó Chánh TT.
 * Địa điểm: Phòng Tiếp dân – TTHC.
                                                
3-8 giờ 00: Trực Phòng Y tế – Trung tâm Hành chính tỉnh (Cả ngày).
 * Thành phần: Huỳnh Trần Dương Giới - BVĐK tỉnh.
 * Địa điểm: Tháp B – Tầng 2 – TTHC tỉnh.

 

Nơi nhận:

- Văn phòng UBND tỉnh;

- Ban QLTN - TTHC tỉnh;

- BGĐ Sở, TT.ĐU, CĐN;

- Các Phòng CN Sở;

- Các Đơn vị trực thuộc (Website SYT);

- Lưu VT, VP (M).

GIÁM ĐỐC

(Đã ký)

Lục Duy Lạc

 

 

               

(DỰ THẢO) LỊCH LÀM VIỆC SỞ Y TẾ Tuần lễ từ ngày 30/03/2020 đến ngày 03/04/2020Lịch làm việc(DỰ THẢO) LỊCH LÀM VIỆC SỞ Y TẾ Tuần lễ từ ngày 30/03/2020 đến ngày 03/04/2020/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
(Lịch này thay thư mời họp)
27/03/2020 18:00NoĐã ban hành

(DỰ THẢO) LỊCH LÀM VIỆC SỞ Y TẾ

Tuần lễ từ ngày 30/03/2020 đến ngày 03/04/2020

(Lịch này thay thư mời họp)

(Du thao) Lich So Y te 30.03 den 03.04.2020.pdf


Thứ hai 30/03/2020:
Sáng:
1-7 giờ 30: Làm việc với các cơ sở sản xuất khẩu trang y tế trên địa bàn tỉnh.
 * Thành phần: Ths Hiền-P.NVY, Đại diện Sở Công thương, Đại diện Sở Tài chính, Các cơ sở SX khẩu trang (tập hợp lúc 7 giờ tại Tầng 1-TTHC).
 * Địa điểm: Phòng tiếp khách – TTHC tỉnh.
  
2-8 giờ 30: Trao quyết định bổ nhiệm lãnh đạo Trung tâm Sức khỏe Lao đông Môi trường; Chi cục Dân số Kế hoạch hóa gia đình.
 * Thành phần: Bs Huỳnh Thanh Hà - PGĐ Sở; Bs Hùng- TP.TCCB; Đại diện lãnh đạo: TTYT TP TDM; Chi cục Dân số-KHHGĐ; Lãnh đạo và toàn thể viên chức Trung tâm Sức khỏe Lao đông Môi trường.
 * Địa điểm: Trung tâm Sức khỏe Lao đông Môi trường.
  
3-9 giờ 30: Họp công tác chuẩn bị triển khai thi Vòng 1 kỳ thi nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức hành chính tỉnh BD ngày 4/4/2020.
 * Thành phần: P. TCCB, TTYT Thủ Dầu Một.
 * Địa điểm: Phòng tiếp khách số 4 – Khu A – TTHC tỉnh.
  
4-10 giờ 00: Họp sáp nhập Trung tâm Phòng chống HIV/AIDS vào Trung tâm Kiểm soát bệnh tật.
 * Thành phần: Bs Huỳnh Thanh Hà - PGĐ Sở; Bs Hùng- TP.TCCB; Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật; Lãnh đạo và toàn thể Trung tâm Phòng chống HIV/AIDS.
 * Địa điểm: Trung tâm Phòng chống HIV/AIDS.
  
5-8 giờ 00: Tiếp công dân.
 * Thành phần: Ds Phạm Tiến Phương – Phó Chánh TT.
 * Địa điểm: Phòng Tiếp dân –  TTHC.
  
6-8 giờ 00: Trực Phòng Y tế – Trung tâm Hành chính tỉnh (Cả ngày).
 * Thành phần: Phạm Ngọc Lành - TTYT Tp.Thủ Dầu Một.
 * Địa điểm: Tháp B – Tầng 2 – TTHC tỉnh.
Chiều:
1-14 giờ 00: Họp Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 tỉnh Bình Dương (P.NVY và TT.KSBT chuẩn bị nội dung).
 * Thành phần: BGĐ Sở (Bs Lạc, Bs Hà), Bs Tài, Bs Danh.
 * Địa điểm: Phòng họp A – UBND tỉnh.
  
  
Thứ ba 31/03/2020:
Sáng:
1-8 giờ 00: Dự Hội nghị trực tuyến Chính phủ với các địa phương về tháo gỡ các khó khăn cho sản xuất kinh doanh, giải ngân đầu tư công, bảo đảm an sinh xã hội, trật tự an toàn xã hội ứng phó dịch Covid-19 (01 ngày).
 * Thành phần: Bs Lục Duy Lạc - GĐ Sở.
 * Địa điểm: Phòng họp A - UBND tỉnh.
  
2-8 giờ 00 : Xét duyệt quyết toán thu, chi NSNN năm 2019.
 * Thành phần : CN Cường, Ths Thủy - KHTC.
 * Địa điểm: BV.PHCN tỉnh.
  
3-8 giờ 00: Tiếp công dân.
 * Thành phần: Ths Nguyễn Bình Minh - Phó Chánh VP.
 * Địa điểm: Phòng Tiếp dân – TTHC.
  
4-8 giờ 00: Trực Phòng Y tế – Trung tâm Hành chính tỉnh (Cả ngày).
 * Thành phần: Triệu Phú Cường - BVĐK tỉnh.
 * Địa điểm: Tháp B – Tầng 2 – TTHC tỉnh.
Chiều:
1-14 giờ 00 : Làm việc với BCH CĐCS BVĐK QT Becamex.
 * Thành phần : Thường trực CĐNYT.
 * Địa điểm: BVĐK QT Becamex.
  
Thứ tư 01/04/2020.
Sáng:
  
1-8 giờ 00: Tiếp công dân.
 * Thành phần: CN Ngô Trần Đức Hữu – PTP.TCCB.
 * Địa điểm: Phòng Tiếp dân – TTHC.
  
2-8 giờ 00 : Xét duyệt quyết toán thu, chi NSNN năm 2019.
 * Thành phần : CN Cường, Ths Thủy - KHTC.
 * Địa điểm: Chi cục DS-KHHGĐ.
  
3-8 giờ 00: Trực Phòng Y tế – Trung tâm Hành chính tỉnh (Cả ngày).
 * Thành phần: Nguyễn Thị Mỹ Yến  - Ban BVSKCB tỉnh.
 * Địa điểm: Tháp B – Tầng 2 – TTHC tỉnh.
  
Thứ năm 02/04/2020
  
1-Cán bộ, công chức, viên chức nghỉ Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương (theo Thông báo số 50/TB-UBND ngày 25/3/2020 của UBND tỉnh).
  
  
  
Thứ sáu 03/04/2020
Sáng:
1-7 giờ 30: Dự trực tuyến Hội nghị BCH Đảng bộ tỉnh lần thứ 37-Khóa X.
 * Thành phần: Bs Lục Duy Lạc – TUV, GĐ Sở.
 * Địa điểm: Theo CV số 2876-CV/TU ngày 27/3/2020 của Tỉnh ủy.
  
2-8 giờ 00 : Xét duyệt quyết toán thu, chi NSNN năm 2019.
 * Thành phần : CN Cường, Ths Thủy - KHTC.
 * Địa điểm: Chi cục DS-KHHGĐ.
  
3-8 giờ 00: Tiếp công dân.
 * Thành phần: Ds Phạm Tiến Phương – Phó Chánh TT.
 * Địa điểm: Phòng Tiếp dân – TTHC.
                                                    
4-8 giờ 00: Trực Phòng Y tế – Trung tâm Hành chính tỉnh (Cả ngày).
 * Thành phần: Nguyễn Hữu Tuấn - BVĐK tỉnh.
 * Địa điểm: Tháp B – Tầng 2 – TTHC tỉnh.

 

Nơi nhận:

- Văn phòng UBND tỉnh;

- Ban QLTN - TTHC tỉnh;

- BGĐ Sở, TT.ĐU, CĐN;​

- Các Phòng CN Sở;

- Các Đơn vị trực thuộc (Website SYT);

- Lưu VT, VP (M).

GIÁM ĐỐC

 

BỔ SUNG LỊCH LÀM VIỆC SỞ Y TẾ Tuần lễ từ ngày 23/03/2020 đến ngày 27/03/2020Lịch làm việcBỔ SUNG LỊCH LÀM VIỆC SỞ Y TẾ Tuần lễ từ ngày 23/03/2020 đến ngày 27/03/2020/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
(Lịch này thay thư mời họp)
24/03/2020 10:00NoĐã ban hành

​BỔ SUNG LỊCH LÀM VIỆC SỞ Y TẾ

Tuần lễ từ ngày 23/03/2020 đến ngày 27/03/2020

(Lịch này thay thư mời họp)

Bo sung Lich So Y te 23.03 den 27.03.2020.signed.pdf


Thứ sáu 27/03/2020:
Sáng:
  
1-8 giờ 00: Hội nghị Tổng kết hoạt động Dự án VAAC-US.CDC năm 2019 và triển khai hoạt động dự án EPIC năm 2020.
 * Thành phần: BGĐ Sở (Bs Lạc hoặc Bs Hà),  P.NVY, và theo Giấy mời số 09/BQLTDA-GM ngày 24/3/2020 của BQL Tiểu dự án EPIC.
 * Địa điểm: Khách sạn BCONS, 50 Bạch Đằng, P. Phú Cường, TP.TDM.

 

Nơi nhận:

- BGĐ Sở;

- Các Phòng CN Sở;

- Các Đơn vị trực thuộc (Website SYT);

- Lưu VT, VP (M).

TL.GIÁM ĐỐC

KT.CHÁNH VĂN PHÒNG

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG

 

(Đã ký)

 

Nguyễn Bình Minh

LỊCH LÀM VIỆC SỞ Y TẾ Tuần lễ từ ngày 23/03/2020 đến ngày 27/03/2020Lịch làm việcLỊCH LÀM VIỆC SỞ Y TẾ Tuần lễ từ ngày 23/03/2020 đến ngày 27/03/2020/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
(Lịch này thay thư mời họp)
20/03/2020 17:00NoĐã ban hành

LỊCH LÀM VIỆC SỞ Y TẾ

Tuần lễ từ ngày 23/03/2020 đến ngày 27/03/2020

(Lịch này thay thư mời họp)

Lich So Y te 23.03 den 27.03.2020.signed.pdf


Thứ hai 23/03/2020:
Sáng:
1-9 giờ 00: Họp giải quyết đơn khiếu nại của viên chức TTYT Thuận An.
 * Thành phần: P. TCCB, Thanh tra Sở Y tế, Lãnh đạo TTYT Thuận An, viên chức Nguyễn Thị Thanh Uyên - do TTYT mời).
 * Địa điểm: Phòng Tiếp khách số 3 - Tháp A, Tầng 1 - TTHC tỉnh.
  
2-7 giờ 30: Tham dự lớp bồi dưỡng QLNN ngạch chuyên viên chính (Từ ngày 23/03 đến 27/03).
 * Thành phần: Bs Thuận - PGĐ Sở, Ds Phương - Phó Chánh TT.
 * Địa điểm: Trường Chính trị tỉnh.
  
3-8 giờ 00: Tiếp công dân.
 * Thành phần: CN Lê Thanh Hải - Thanh tra viên.
 * Địa điểm: Phòng Tiếp dân –  Sở Y tế.
  
4-8 giờ 00: Trực Phòng Y tế – Trung tâm Hành chính tỉnh (Cả ngày).
 * Thành phần: Võ Hồng Thắm - TTYT Tp.Thủ Dầu Một.
 * Địa điểm: Tháp B – Tầng 2 – TTHC tỉnh.
Chiều:
1-14 giờ 00: Họp thông qua báo cáo của Đoàn Thanh tra tỉnh.
 * Thành phần: Bs Tài - PTP.NVY.
 * Địa điểm: BHXH tỉnh.
  
Thứ ba 24/03/2020:
Sáng:
1-8 giờ 00: Họp Phiên họp UBND tỉnh thường kỳ tháng 3/2020 mở rộng.
 * Thành phần: Bs Lục Duy Lạc - GĐ Sở.
 * Địa điểm: Phòng họp A - UBND tỉnh.
  
2-8 giờ 30: Họp về việc sáp nhập Trung tâm Phòng chống HIV/AIDS vào Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Bình Dương.
 * Thành phần : Bs Huỳnh Thanh Hà - PGĐ Sở, Phòng TCCB Sở Y tế, BS Danh - Giám đốc TTKSBT; Toàn thể công chức viên chức, Trung tâm PC HIV/AIDS.
 * Địa điểm: Trung tâm PC HIV/AIDS.
  
3-8 giờ 30: Họp thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu mua thuốc theo tên Genneric đợt 2.
 * Thành phần : Bs Huỳnh Thanh Hà - PGĐ Sở, Tổ thẩm định, đơn vị mua thuốc tập trung (theo GM số 20/GM-SYT ngày 19/3/2020).
 * Địa điểm: Hội trường Sở Y tế.
  
4-8 giờ 00: Thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về sản xuất, kinh doanh mỹ phẩm và hóa chất, chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn dùng trong lĩnh vực gia dụng và y tế năm 2020 (từ ngày 24/3 - 26/3).
 * Thành phần : Thanh tra, NVY, NVD, Cục QLTT.
 * Địa điểm: Dĩ An, Thuận An, Tân Uyên.
 Xe : TT.SKLĐMT.
  
5-8 giờ 00 : Xét duyệt quyết toán thu, chi NSNN năm 2019.
 * Thành phần : CN Cường, ThS Thủy - KHTC.
 * Địa điểm: BV.YHCT tỉnh.
  
6-8 giờ 00: Tiếp công dân.
 * Thành phần: Ths Nguyễn Bình Minh - Phó Chánh VP.
 * Địa điểm: Phòng Tiếp dân – Sở Y tế.
  
7-8 giờ 00: Trực Phòng Y tế – Trung tâm Hành chính tỉnh (Cả ngày).
 * Thành phần: Lương Tuyết Nghĩa - BVĐK tỉnh.
 * Địa điểm: Tháp B – Tầng 2 – TTHC tỉnh.
Chiều:
1-14 giờ 00 : Họp Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch COVID-19 tỉnh BD.
 * Thành phần : BGĐ Sở (Bs Lạc, Bs Hà), Bs Tài, CDC, Ths Phúc (Trung tâm KSBT, P.NVY chuẩn bị nội dung).
 * Địa điểm: Phòng họp A - UBND tỉnh.
  
Thứ tư 25/03/2020.
Sáng:
  
1-8 giờ 00: Dự Hội nghị trực tuyến đánh giá tình hình kinh tế - xã hội, an ninh trật tự của tỉnh trong thời gian diễn ra dịch bệnh Covid - 2019.
 * Thành phần: Bs Lục Duy Lạc - GĐ Sở.
 * Địa điểm: Hội trường B - Tỉnh ủy.
  
2-7 giờ 30: Thẩm định cấp GPHĐ các cơ sở hành nghề Y tư nhân.
 * Thành phần: P.NVY, PYT Thuận An, Bến Cát.
 * Địa điểm: Thuận An, Bến Cát.
 Xe: BV.YHCT.
  
3-8 giờ 00: Thẩm định cơ sở bán lẻ thuốc đông y, thuốc từ dược liệu.
 * Thành phần: P.NVD, PYT TDM.
 * Địa điểm: Thủ Dầu Một.
 Xe: TTKN.
  
  
4-8 giờ 00: Tiếp công dân.
 * Thành phần: Bs Từ Tấn Thứ - Chánh VP.
 * Địa điểm: Phòng Tiếp dân – Sở Y tế.
  
5-8 giờ 00 : Xét duyệt quyết toán thu, chi NSNN năm 2019.
 * Thành phần : CN Cường, ThS Thủy - KHTC.
 * Địa điểm: BVĐK tỉnh.
  
6-8 giờ 00: Trực Phòng Y tế – Trung tâm Hành chính tỉnh (Cả ngày).
 * Thành phần: Hồ Văn Bình - Ban BVSKCB tỉnh.
 * Địa điểm: Tháp B – Tầng 2 – TTHC tỉnh.
  
Thứ năm 26/03/2020
Sáng:
  
1-8 giờ 00 : Xét duyệt quyết toán thu, chi NSNN năm 2019.
 * Thành phần : CN Cường, ThS Thủy - KHTC.
 * Địa điểm: BVĐK tỉnh.
  
2-8 giờ 00: Tiếp công dân.
 * Thành phần: CN Ngô Trần Đức Hữu - PTP.TCCB.
 * Địa điểm: Phòng Tiếp dân – Sở Y tế.


3-8 giờ 00: Trực Phòng Y tế – Trung tâm Hành chính tỉnh (Cả ngày).
 * Thành phần : Nguyễn Thảo Như  - BVĐK tỉnh.
 * Địa điểm: Tháp B – Tầng 2 – TTHC tỉnh.
Chiều:
1-13 giờ 30 : Họp Hội đồng cấp CCHN đợt 3/2020.
 * Thành phần : Theo QĐ 721/QĐ-SYT ngày 14/3/2018.
 * Địa điểm: Hội trường A - Sở Y tế.
  
Thứ sáu 27/03/2020
Sáng:
1-8 giờ 00: Họp tiếp nhận bản đồ số các cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh.
 * Thành phần: Đại diện LĐ Sở, Các phòng CN : KHTC, VP, NVY, NVD; Cty Medcom - Đối tác của Cục CNTT - Bộ Y tế.
 * Địa điểm: Phòng họp 1 - Tấng 1 - Tháp A - TTHC tỉnh.
  
2-8 giờ 00: Thẩm định thực hành tốt nhà thuốc.
 * Thành phần: P.NVD, PYT Bến Cát.
 * Địa điểm: Bến Cát.
 Xe: TTKN.
  
3-8 giờ 00: Tiếp công dân.
 * Thành phần: CN Lê Thanh Hải - Thanh tra viên.
 * Địa điểm: Phòng Tiếp dân –  Sở Y tế.
                                                
4-8 giờ 00: Trực Phòng Y tế – Trung tâm Hành chính tỉnh (Cả ngày).
 * Thành phần: Huỳnh Ngọc Hải - BVĐK tỉnh.
 * Địa điểm: Tháp B – Tầng 2 – TTHC tỉnh.

 

Nơi nhận:

- Văn phòng UBND tỉnh;

- Ban QLTN - TTHC tỉnh;

- BGĐ Sở, TT.ĐU, CĐN;

- Các Phòng CN Sở;

- Các Đơn vị trực thuộc (Website SYT);

- Lưu VT, VP (M).

GIÁM ĐỐC

(Đã ký)

Lục Duy Lạc

 

LỊCH LÀM VIỆC SỞ Y TẾ Tuần lễ từ ngày 16/03/2020 đến ngày 20/03/2020Lịch làm việcLỊCH LÀM VIỆC SỞ Y TẾ Tuần lễ từ ngày 16/03/2020 đến ngày 20/03/2020/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
(Lịch này thay thư mời họp)
13/03/2020 17:00NoĐã ban hành

LỊCH LÀM VIỆC SỞ Y TẾ

Tuần lễ từ ngày 16/03/2020 đến ngày 20/03/2020

(Lịch này thay thư mời họp)

Lich So Y te 16.03 den 20.03.2020.signed.pdf


Thứ hai 16/03/2020:​
Sáng:
1-8 giờ 30: Giao ban BGĐ, TT.ĐU, CĐNYT, Trưởng các phòng CN.
 * Thành phần: BGĐ Sở, TT.ĐU, CĐNYT, Trưởng các phòng CN.
 * Địa điểm: Hội trường A - Sở Y tế.
  
2-9 giờ 00: Họp thống nhất mức chi hỗ trợ tiền ăn cho các đối tượng tại khu cách ly trong thời gian phòng, chống dịch Covid-19.
 * Thành phần: Bs Hà - PGĐ Sở, TT.KSBT, P.KHTC.
 * Địa điểm: Sở Tài chính.
  
3-10 giờ 00: Họp xét nâng lương trước hạn năm 2020.
 * Thành phần: BGĐ Sở, TT.ĐU, Trưởng các phòng.
 * Địa điểm: Hội trường A - Sở Y tế.
  
4-8 giờ 00: Tiếp công dân.
 * Thành phần: Ds Phạm Tiến Phương - Phó Chánh Thanh tra.
 * Địa điểm: Phòng Tiếp dân –  Sở Y tế.
  
58 giờ 00: Trực Phòng Y tế – Trung tâm Hành chính tỉnh (Cả ngày).
 * Thành phần: Nguyễn Thị Yến Nhi - TTYT Tp.Thủ Dầu Một.
 * Địa điểm: Tháp B – Tầng 2 – TTHC tỉnh.
  
Thứ ba 17/03/2020:
Sáng:
1-8 giờ 00: Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch Covid-19 của tỉnh đi kiểm tra, giám sát công tác phòng chống dịch tại các địa phương (Theo thông báo của Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 của tỉnh).
 

* Thành phần :

Đoàn 1 : Lãnh đạo UBND tỉnh, Sở LĐTB&XH, TT.KSBT tỉnh.

Đoàn 2: Lãnh đạo Sở Y tế (Bs Lạc - GĐ Sở), Công an tỉnh, Sở GĐ&ĐT.

Đoàn 3: Lãnh đạo Sở Y tế (Bs Hà - PGĐ Sở), Sở Công thương, Sở TT.

 

* Địa điểm:

Đoàn 1 : Thị xã Bến Cát (Xe : TT.KSBT tỉnh)

Đoàn 2: Huyện Dầu Tiếng (Xe: Sở Y tế - Đ/c Hậu).

Đoàn 3: Thị xã Tân Uyên (Xe: TT.SKLĐMT).

  
2-8 giờ 00: Giao ban LĐLĐ tỉnh quý I/2020.
 * Thành phần : Bs Hồng - PCT.CĐNYT.
 * Địa điểm: Trung tâm Tư vấn pháp luật công đoàn.
  
3-8 giờ 00: Thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Bình Dương (từ ngày 17/3 - 19/3).
 * Thành phần : Thanh tra, TT.KSBT.
 * Địa điểm: Phú Giáo, Thủ Dầu Một.
 Xe : TT.KSBT.
  
4-8 giờ 00 : Xét duyệt quyết toán thu, chi NSNN năm 2019.
 * Thành phần : CN Cường, ThS Thủy - KHTC.
 * Địa điểm: TT.SKLĐMT
  
5-8 giờ 00: Tiếp công dân.
 * Thành phần: Ths Nguyễn Bình Minh - Phó Chánh VP.
 * Địa điểm: Phòng Tiếp dân – Sở Y tế.
  
6-8 giờ 00: Trực Phòng Y tế – Trung tâm Hành chính tỉnh (Cả ngày).
 * Thành phần: Nguyễn Thành Công - BVĐK tỉnh.
 * Địa điểm: Tháp B – Tầng 2 – TTHC tỉnh.
  
Thứ tư 18/03/2020.
Sáng:
  
1-8 giờ 30: Họp giải quyết đơn xem xét chế độ độc hại theo hiện vật của viên chức Bệnh viện Y học cổ truyền.
 * Thành phần: P.TCCB Sở Y tế, P.KHTC, CĐNYT (Bs Hồng), BV.YHCT (Lãnh đạo, P.TCCB, TCKT, viên chức Nguyễn Công Tứ).
 * Địa điểm: Hội trường A - Sở Y tế.
  
2-8 giờ 00: Thẩm định cơ sở bán lẻ thuốc đông y, thuốc từ dược liệu.
 * Thành phần: P.NVD, PYT Tân Uyên.
 * Địa điểm: Tân Uyên.
 Xe:
  
3-8 giờ 00: Tiếp công dân.
 * Thành phần: Bs Từ Tấn Thứ - Chánh VP.
 * Địa điểm: Phòng Tiếp dân – Sở Y tế.
  
4-8 giờ 00 : Xét duyệt quyết toán thu, chi NSNN năm 2019.
 * Thành phần : CN Cường, ThS Thủy - KHTC.
 * Địa điểm: TT Pháp Y (Sáng) TT.GĐYK (chiều).
  
5-8 giờ 00: Trực Phòng Y tế – Trung tâm Hành chính tỉnh (Cả ngày).
 * Thành phần: Thượng Thị Ngọc Thảo - Ban BVSKCB tỉnh.
 * Địa điểm: Tháp B – Tầng 2 – TTHC tỉnh.
Chiều:
1-14 giờ 00: Họp rà soát, thống nhất đề xuất đăng ký dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 theo yêu cầu Chính phủ và UBND tỉnh.
 * Thành phần: Văn phòng (Bs Thứ, Ths Minh, CN Vân), P. Nghiệp vụ Y (Bs Đạt, Ths Hiền), Nghiệp vụ Dược (Ds Thúy, Ds Năm, Ds Trang).
 * Địa điểm: Hội trường A – Sở Y tế.
  
Thứ năm 19/03/2020
Sáng:
1-8 giờ 00: Họp góp ý dự thảo Đề án Tổ chức bộ máy, nhân sự và cơ chế vận hành BVĐK tỉnh 1500 giường.
 * Thành phần: Bs Cao Thị Bích Thuận - PGĐ Sở, Bs Tùng, Bs Tài, Bs Hùng TCCB, Ds Quốc, CN Cường; Bs Tính - PGĐ BVĐK tỉnh; Đại diện Sở KH&ĐT, Sở Nội vụ (BVĐK tỉnh chuẩn bị nội dung báo cáo).
 * Địa điểm: Hội trường A - Sở Y tế.
  
2-8 giờ 00 : Xét duyệt quyết toán thu, chi NSNN năm 2019.
 * Thành phần : CN Cường, ThS Thủy - KHTC.
 * Địa điểm: TT.Kiểm nghiệm.
  
3-8 giờ 00: Tiếp công dân.
 * Thành phần: CN Ngô Trần Đức Hữu - PTP.TCCB.
 * Địa điểm: Phòng Tiếp dân – Sở Y tế.
  
4-8 giờ 00: Trực Phòng Y tế – Trung tâm Hành chính tỉnh (Cả ngày).
 * Thành phần : Nguyễn Thị Kim Tuyến  - BVĐK tỉnh.
 * Địa điểm: Tháp B – Tầng 2 – TTHC tỉnh.
  
Thứ sáu 20/03/2020
Sáng:
  
1-8 giờ 00: Dự Hội nghị tổng kết công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ, thực hiện nghĩa vụ công an nhân dân năm 2020 và tổng kết công tác GDQP&AN năm 2019, phương hướng, nhiệm vụ năm 2020.
 * Thành phần: Bs Lục Duy Lạc - GĐ Sở, Thành viên HĐNVQS tỉnh phụ trách địa bàn huyện Phú Giáo.
 * Địa điểm: Hội trường UBND huyện Phú Giáo.
  
2-8 giờ 00: Thẩm định thực hành tốt nhà thuốc.
 * Thành phần: P.NVD, PYT Dĩ An.
 * Địa điểm: Dĩ An.
 Xe:
  
3-8 giờ 00: Tiếp công dân.
 * Thành phần: Ds Phạm Tiến Phương – Phó Chánh Thanh tra.
 * Địa điểm: Phòng Tiếp dân –  Sở Y tế.
                                                
4-8 giờ 00: Trực Phòng Y tế – Trung tâm Hành chính tỉnh (Cả ngày).
 * Thành phần: Văn Đoàn Nguyên - BVĐK tỉnh.
 * Địa điểm: Tháp B – Tầng 2 – TTHC tỉnh.

 

Nơi nhận:

- Văn phòng UBND tỉnh;

- Ban QLTN - TTHC tỉnh;

- BGĐ Sở, TT.ĐU, CĐN;

- Các Phòng CN Sở;

- Các Đơn vị trực thuộc (Website SYT);

- Lưu VT, VP (M).

KT.GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

(Đã ký)

Huỳnh Thanh Hà

 

LỊCH LÀM VIỆC SỞ Y TẾ Tuần lễ từ ngày 09/03/2020 đến ngày 13/03/2020Lịch làm việcLỊCH LÀM VIỆC SỞ Y TẾ Tuần lễ từ ngày 09/03/2020 đến ngày 13/03/2020/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
(Lịch này thay thư mời họp)
09/03/2020 11:00NoĐã ban hành

LỊCH LÀM VIỆC SỞ Y TẾ

Tuần lễ từ ngày 09/03/2020 đến ngày 13/03/2020

(Lịch này thay thư mời họp)

Lich So Y te 09.03 den 14.03.2020.signed.pdf


Thứ hai 09/03/2020:​
Sáng:
1-8 giờ 00: Tiếp công dân.
 * Thành phần: Ds Phạm Tiến Phương - Phó Chánh Thanh tra.
 * Địa điểm: Phòng Tiếp dân –  Sở Y tế.
  
2-8 giờ 00: Trực Phòng Y tế – Trung tâm Hành chính tỉnh (Cả ngày).
 * Thành phần: Nguyễn Thị Thy - TTYT Tp.Thủ Dầu Một.
 * Địa điểm: Tháp B – Tầng 2 – TTHC tỉnh.
Chiều:
1-14 giờ 00: Tham dự Kỳ họp thứ 14 (bất thường) Hội đồng nhân dân tỉnh Khóa IX, Nhiệm kỳ 2016-2021.
 * Thành phần: Bs Lục Duy Lạc - GĐ Sở.
 * Địa điểm: Hội trường B – Tỉnh ủy.
  
2-13 giờ 30: Dự Hội nghị giao ban trực tuyến công tác phi chính phủ nước ngoài năm 2020.
 * Thành phần: Bs Từ Tấn Thứ - Chánh VP.
 * Địa điểm: Phòng họp A - UBND tỉnh.
  
Thứ ba 10/03/2020:
Sáng:
  
1-8 giờ 00: Kiểm tra, giám sát công tác phòng chống dịch Covid-19.
 * Thành phần : Bs Huỳnh Thanh Hà - PGĐ Sở, P.NVY, TT.KSBT.
 * Địa điểm: Dĩ An (Sáng), Thuận An (Chiều).
 Xe: TT.SKLĐMT.
  
2-9 giờ 00: Họp xem xét kê khai lại giá thuốc cho Cty TNHH DP Glomed.
 * Thành phần : Bs Huỳnh Thanh Hà - PGĐ Sở, P.NVD, KHTC; và theo Giấy mời.
 * Địa điểm: Hội trường A - Sở Y tế.
  
3-8 giờ 00: Thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Bình Dương (từ ngày 10/3 - 12/3).
 * Thành phần : Thanh tra, TT.KSBT.
 * Địa điểm: Tân Uyên, Bàu Bàng, Dầu Tiếng.
 Xe : TT.KSBT.
  
4-8 giờ 00 : Tham dự lớp bồi dưỡng kiến thức QLNN ngạch chuyên viên chính (từ ngày 10/3 - 13/3).
 * Thành phần : Bs Thuận - PGĐ Sở, Ds Phương - Phó Chánh TT.
 * Địa điểm: Trường Chính trị tỉnh.
  
5-8 giờ 00 : Ôn tập lớp chuyên viên chính (10/3 - 11/3).
 * Thành phần : CN Cường, ThS Chinh - KHTC, ThS Hiếu - TCCB.
 * Địa điểm: Trường Chính trị tỉnh.
  
6-8 giờ 00: Tiếp công dân.
 * Thành phần: Ths Nguyễn Bình Minh - Phó Chánh VP.
 * Địa điểm: Phòng Tiếp dân – Sở Y tế.
  
7-8 giờ 00: Trực Phòng Y tế – Trung tâm Hành chính tỉnh (Cả ngày).
 * Thành phần: Nguyễn Văn Triệu - BVĐK tỉnh.
 * Địa điểm: Tháp B – Tầng 2 – TTHC tỉnh.
  
Thứ tư 11/03/2020.
Sáng:
1-8 giờ 00: Kiểm tra, giám sát công tác phòng chống dịch Covid-19.
 * Thành phần : Bs Huỳnh Thanh Hà - PGĐ Sở, P.NVY, TT.KSBT.
 * Địa điểm: Bàu Bàng.
 Xe : TT.SKLĐMT
  
2-8 giờ 30: Họp thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà thầu mua thuốc cổ truyền cho các cơ sở y tế công lập năm 2020 - 2021.
 * Thành phần: Tổ thẩm định, Đơn vị mua thuốc tập trung, Đại diện BHXH, Đại diện Sở Tài chính.
 * Địa điểm: Hội trường B - Sở Y tế.
  
3-8 giờ 00: Tiếp công dân.
 * Thành phần: Bs Từ Tấn Thứ - Chánh VP.
 * Địa điểm: Phòng Tiếp dân – Sở Y tế.
  
4-8 giờ 00: Trực Phòng Y tế – Trung tâm Hành chính tỉnh (Cả ngày).
 * Thành phần: Nguyễn Thị Mỹ Yến - Ban BVSKCB tỉnh.
 * Địa điểm: Tháp B – Tầng 2 – TTHC tỉnh.
Thứ năm 12/03/2020
Sáng:
1-8 giờ 00: Họp Hội đồng thường kỳ xét duyệt hồ sơ khám GĐYK.
 * Thành phần: Bs Cao Thị Bích Thuận - PGĐ Sở.
 * Địa điểm: Trung tâm GĐYK tỉnh.
  
2-8 giờ 00 : Xét duyệt quyết toán thu, chi NSNN năm 2019.
 * Thành phần : CN Cường, ThS Thủy - KHTC.
 * Địa điểm: TT.CSSKSS.
  
3-8 giờ 00: Tiếp công dân.
 * Thành phần: CN Ngô Trần Đức Hữu - PTP.TCCB.
 * Địa điểm: Phòng Tiếp dân – Sở Y tế.
  
4-8 giờ 00: Trực Phòng Y tế – Trung tâm Hành chính tỉnh (Cả ngày).
 * Thành phần : Trần Đức Giang - BVĐK tỉnh.
 * Địa điểm: Tháp B – Tầng 2 – TTHC tỉnh.
Chiều:
1-14 giờ 00: Họp Ban chỉ đạo Phòng cháy chữa cháy, cứu hộ cứu nạn tỉnh.
 * Thành phần: Bs Huỳnh Thanh Hà - PGĐ Sở.
 * Địa điểm: Hội trường Trung tâm chỉ huy - Công an tỉnh.
Thứ sáu 13/03/2020
Sáng:
  
1-7 giờ 30: Thẩm định cấp giấy phép hoạt động và bổ sung DMKT KCB
 * Thành phần: P.NVY, BVĐK tỉnh, TT.CSSKSS.
 * Địa điểm: Tân Uyên.
 Xe:
  
2-8 giờ 00: Thẩm định thực hành tốt nhà thuốc.
 * Thành phần: P.NVD, PYT Thuận An.
 * Địa điểm: Thuận An.
 Xe:
  
3-8 giờ 00: Tiếp công dân.
 * Thành phần: CN Lê Thanh Hải – Thanh tra viên.
 * Địa điểm: Phòng Tiếp dân –  Sở Y tế.
                                                
4-8 giờ 00: Trực Phòng Y tế – Trung tâm Hành chính tỉnh (Cả ngày).
 * Thành phần: Trần Văn Vinh - BVĐK tỉnh.
 * Địa điểm: Tháp B – Tầng 2 – TTHC tỉnh.

 

Nơi nhận:

- Văn phòng UBND tỉnh;

- Ban QLTN - TTHC tỉnh;

- BGĐ Sở, TT.ĐU, CĐN;

- Các Phòng CN Sở;

- Các Đơn vị trực thuộc (Website SYT);

- Lưu VT, VP (M).

GIÁM ĐỐC

(Đã ký)

Lục Duy Lạc

 

LỊCH LÀM VIỆC SỞ Y TẾ Tuần lễ từ ngày 02/03/2020 đến ngày 08/03/2020Lịch làm việcLỊCH LÀM VIỆC SỞ Y TẾ Tuần lễ từ ngày 02/03/2020 đến ngày 08/03/2020/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
28/02/2020 17:00NoĐã ban hành

LỊCH LÀM VIỆC SỞ Y TẾ

Tuần lễ từ ngày 02/03/2020 đến ngày 08/03/2020

(Lịch này thay thư mời họp)

Lich So Y te 02.03 den 08.03.2020.signed.pdf


Thứ hai 02/03/2020:​
Sáng:
1-9 giờ 00: Sinh hoạt Chi bộ tháng 2-3 và Hội nghị trù bị Đại hội Chi bộ cơ quan Văn phòng sở nhiệm kỳ 2020 - 2022.
 * Thành phần: Toàn thể Đảng viên Chi bộ cơ quan VPS.
 * Địa điểm: Hội trường B - Sở Y tế.
  
2-8 giờ 00: Tiếp công dân.
 * Thành phần: Ds Phạm Tiến Phương - Phó Chánh Thanh tra.
 * Địa điểm: Phòng Tiếp dân –  Sở Y tế.
  
3-8 giờ 00: Trực Phòng Y tế – Trung tâm Hành chính tỉnh (Cả ngày).
 * Thành phần: Võ Văn Hải - TTYT Tp.Thủ Dầu Một.
 * Địa điểm: Tháp B – Tầng 2 – TTHC tỉnh.
Chiều:
1-14 giờ 00: Họp xét kê khai lại giá thuốc công ty Cổ phần Dược phẩm OPC Chi nhánh Bình Dương.
 * Thành phần: Tổ chuyên gia theo QĐ 193/QĐ-UBND của UBND tỉnh.
 * Địa điểm: Hội trường A –  Sở Y tế.
  
Thứ ba 03/03/2020:
Sáng:
1-8 giờ 00: Họp Tổ thẩm định kế hoạch đấu thầu VTYT của BVĐK tỉnh.
 * Thành phần : Bs Huỳnh Thanh Hà - PGĐ Sở, P.NVD, KHTC; Đại diện BGĐ BVĐK tỉnh, P.VTYT.
 * Địa điểm: Hội trường A - Sở Y tế.
  
2-8 giờ 00: Thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về an toàn thực phẩm đối với nước uống đóng chai, đóng bình, nước đá trên địa bàn tỉnh năm 2020.
 * Thành phần : Thanh tra, Chi cục ATVSTP.
 * Địa điểm: Tân Uyên, Thuận An.
 Xe :
  
3-8 giờ 00 : Xét duyệt quyết toán thu, chi NSNN năm 2019.
 * Thành phần : CN Cường, ThS Thủy - KHTC.
 * Địa điểm: TT.PC HIV/AIDS.
  
4-8 giờ 00: Tiếp công dân.
 * Thành phần: Ths Nguyễn Bình Minh - Phó Chánh VP.
 * Địa điểm: Phòng Tiếp dân – Sở Y tế.
  
5-8 giờ 00: Trực Phòng Y tế – Trung tâm Hành chính tỉnh (Cả ngày).
 * Thành phần: Trần Hoàng Trọng Nghĩa - BVĐK tỉnh.
 * Địa điểm: Tháp B – Tầng 2 – TTHC tỉnh.
  
Chiều:
1-14 giờ 00: Họp Hội đồng cấp chứng chỉ hành nghề đợt 2/2020.
 * Thành phần : Theo QĐ số 271/QĐ-SYT ngày 14/3/2018.
 * Địa điểm: Hội trường A - Sở Y tế
  
Thứ tư 04/03/2020.
Sáng:
1-8 giờ 00: Đại hội Chi bộ cơ quan Văn phòng Sở lần thứ X, nhiệm kỳ 2020-2022. (Trang phục: Nam sơ mi trắng - cà vạt, Nữ Áo dài).
 * Thành phần: Toàn thể Đảng viên Chi bộ cơ quan VPS.
 * Địa điểm: Hội trường B - Sở Y tế.
  
2-8 giờ 00: Tiếp công dân.
 * Thành phần: Bs Từ Tấn Thứ - Chánh VP.
 * Địa điểm: Phòng Tiếp dân – Sở Y tế.
  
3-8 giờ 00: Trực Phòng Y tế – Trung tâm Hành chính tỉnh (Cả ngày).
 * Thành phần: Hồ Văn Bình - Ban BVSKCB tỉnh.
 * Địa điểm: Tháp B – Tầng 2 – TTHC tỉnh.
  
Thứ năm 05/03/2020
Sáng:
1-8 giờ 00: Dự Hội nghị Tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị 32-CT/TW của Ban Bí thư, 05 năm thực hiện Luật Hòa giải cơ sở, tổng kết công tác phổ biến giáo dục pháp luật năm 2019, triển khai KH năm 2020.
 * Thành phần: Bs Huỳnh Thanh Hà - PGĐ Sở.
 * Địa điểm: Hội trường Nhà thiếu nhi tỉnh - 591 Đại lộ Bình Dương.
  
2-8 giờ 00: Thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt năm 2020.
 * Thành phần : Thanh tra, TT.KSBT.
 * Địa điểm: Thủ Dầu Một.
 Xe : Cá nhân.
  
3-8 giờ 00 : Xét duyệt quyết toán thu, chi NSNN năm 2019.
 * Thành phần : CN Cường, ThS Thủy - KHTC.
 * Địa điểm: Chi cục ATVSTP.
  
4-8 giờ 00: Tiếp công dân.
 * Thành phần: CN Ngô Trần Đức Hữu - PTP.TCCB.
 * Địa điểm: Phòng Tiếp dân – Sở Y tế.
  
5-8 giờ 00: Trực Phòng Y tế – Trung tâm Hành chính tỉnh (Cả ngày).
 * Thành phần : Trần Thị Huệ - BVĐK tỉnh.
 * Địa điểm: Tháp B – Tầng 2 – TTHC tỉnh.
Thứ sáu 06/03/2020
Sáng:
1-7 giờ 30: Hội nghị cán bộ chủ chốt của tỉnh và Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ 36, khóa X.
 * Thành phần: Bs Lục Duy Lạc - TUV, GĐ Sở.
 * Địa điểm: Hội trường B - Tỉnh ủy.
  
2-8 giờ 00: Hội nghị CBCC cơ quan Văn phòng Sở năm 2020. (Trang phục: Nam sơ mi trắng - cà vạt, Nữ Áo dài).
 * Thành phần: Bs Huỳnh Thanh Hà - PGĐ Sở, TT.ĐU, CĐN (khách mời) và Toàn thể CBCC cơ quan VPS.
 * Địa điểm: Hội trường B - Sở Y tế.
  
38 giờ 00: Tiếp công dân.
 * Thành phần: Ds Phạm Tiến Phương – Phó Chánh thanh tra.
 * Địa điểm: Phòng Tiếp dân –  Sở Y tế.
                                                
4-8 giờ 00: Trực Phòng Y tế – Trung tâm Hành chính tỉnh (Cả ngày).
 * Thành phần: Phạm Hồng Nguyễn Dĩ - BVĐK tỉnh.
 * Địa điểm: Tháp B – Tầng 2 – TTHC tỉnh.
Chiều:
  
1-14 giờ 00: Giải quyết đơn phản ánh.
 * Thành phần: Thanh tra sở.
 * Địa điểm: Thủ Dầu Một.
Thứ bảy 07/03/2020
Sáng:
1-8 giờ 00: Thẩm định điều kiện sản xuất Mỹ phẩm Cty CP DP Boston VN
 * Thành phần: P.NVD, TTKN.
 * Địa điểm: Thuận An.
Chủ nhật 08/03/2020
Sáng:
1-8 giờ 00: Thẩm định điều kiện sản xuất Mỹ phẩm Cty CP DP Enlic
 * Thành phần: P.NVD, TTKN.
 * Địa điểm: Bến Cát.

 

Nơi nhận:

- Văn phòng UBND tỉnh;

- Ban QLTN - TTHC tỉnh;

- BGĐ Sở, TT.ĐU, CĐN;

- Các Phòng CN Sở;

- Các Đơn vị trực thuộc (Website SYT);

- Lưu VT, VP (M).

KT.GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

(Đã ký)

Huỳnh Thanh Hà

 

LỊCH LÀM VIỆC SỞ Y TẾ Tuần lễ từ ngày 24/02/2020 đến ngày 28/02/2020Lịch làm việcLỊCH LÀM VIỆC SỞ Y TẾ Tuần lễ từ ngày 24/02/2020 đến ngày 28/02/2020/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
24/02/2020 15:00NoĐã ban hành

LỊCH LÀM VIỆC SỞ Y TẾ

Tuần lễ từ ngày 24/02/2020 đến ngày 28/02/2020

(Lịch này thay thư mời họp)

Lich So Y te 24.02 den 28.02.2020.signed.pdf


Thứ hai 24/02/2020:
Sáng:
1-8 giờ 30: Giao ban BGĐ, TT.ĐU, CĐN, Trưởng, Phó các phòng CN.
 ​* Thành phần: BGĐ, TT.ĐU, CĐN, Trưởng, Phó các phòng CN.
 * Địa điểm: Hội trường B - Sở Y tế.
  
2-8 giờ 30: Giải quyết đơn phản ánh, khiếu nại (24 &25/02).
 * Thành phần: Thanh tra.
 * Địa điểm: Hội trường Sở Y tế.
  
3-8 giờ 00: Tiếp công dân.
 * Thành phần: Ds Phạm Tiến Phương - Phó Chánh Thanh tra.
 * Địa điểm: Phòng Tiếp dân –  Sở Y tế.
  
4-8 giờ 00: Trực Phòng Y tế – Trung tâm Hành chính tỉnh (Cả ngày).
 * Thành phần: Phạm Ngọc Lành - TTYT Tp.Thủ Dầu Một.
 * Địa điểm: Tháp B – Tầng 2 – TTHC tỉnh.
  
Thứ ba 25/02/2020:
Sáng:
1-8 giờ 00: Hội nghị trực tuyến "Triển khai công tác Y tế năm 2020 và phòng chống dịch COVID-19" do Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam chủ trì.
 * Thành phần : Theo Giấy mời của UBND tỉnh.
 

* Địa điểm: Tuyến tỉnh: Họp tại Chi nhánh Viettel tỉnh Bình Dương.

Tuyến huyện: Họp tại điểm cầu huyện/thị/thành phố.

  
2-8 giờ 00: Họp triển khai dự án thuộc chương trình PC HIV/AIDS.
 * Thành phần : Bs Lục Duy Lạc - GĐ Sở.
 * Địa điểm: TT. PC HIV/AIDS.
  
3-8 giờ 00: Thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về an toàn thực phẩm đối với nước uống đóng chai, đóng bình, nước đá trên địa bàn tỉnh năm 2020 (Từ ngày 25/02 - 26/02).
 * Thành phần : Thanh tra, Chi cục ATVSTP.
 * Địa điểm: Bến Cát, Dầu Tiếng.
 Xe : Cá nhân.
  
4-8 giờ 00 : Tham gia Đoàn Giám sát của HĐND tỉnh về thực hiện chính sách pháp luật an sinh xã hội (25 &26/02).
 * Thành phần : Bs Tùng - TP. KHTC.
 * Địa điểm: Bến Cát.
  
5-8 giờ 00: Tiếp công dân.
 * Thành phần: Ths Nguyễn Bình Minh - Phó Chánh VP.
 * Địa điểm: Phòng Tiếp dân – Sở Y tế.
  
6-8 giờ 00: Trực Phòng Y tế – Trung tâm Hành chính tỉnh (Cả ngày).
 * Thành phần: Nguyễn Văn Triệu - BVĐK tỉnh.
 * Địa điểm: Tháp B – Tầng 2 – TTHC tỉnh.
  
Chiều:
1-14 giờ 00: Lãnh đạo UBND tỉnh, Ban Tuyên giáo, Ban VHXH-HĐND tỉnh, Phóng viên báo, đài thăm Sở Y tế nhân kỷ niệm Ngày Thầy thuốc Việt Nam 27/2.
 * Thành phần : BGĐ Sở, TT.ĐU, CĐNYT, Trưởng các Phòng CN.
 * Địa điểm: Hội trường B - Sở Y tế
  
2-Lãnh đạo UBND tỉnh, Ban Tuyên giáo, Ban VHXH-HĐND tỉnh, Lãnh đạo Sở Y tế, phóng viên báo, đài đi thăm các đơn vị y tế nhân kỷ niệm Ngày Thầy thuốc Việt Nam 27/2.
 * Thành phần : Bs Cao Thị Bích Thuận - PGĐ Sở, P.KHTC, VP.
 * Địa điểm: Ban BVSKCB tỉnh, BVĐK tỉnh, BV.PHCN tỉnh, BV.YHCT tỉnh, PKĐK Medic, BVĐK Mỹ Phước.
 Xe: Đ/c Hậu
  
Thứ tư 26/02/2020.
Sáng:
1-8 giờ 00: Dự Phiên họp UBND tỉnh thường kỳ tháng 2/2020 (Điều chỉnh theo lịch của UBND tỉnh).                       
 * Thành phần: Bs Lục Duy Lạc - GĐ Sở.
 * Địa điểm: Phòng họp A - UBND tỉnh.
  
2-8 giờ 00: Thẩm định cơ sở bán lẻ thuốc từ dược liệu, thuốc cổ truyền.
 * Thành phần: P.NVD, PYT Thuận An.
 * Địa điểm: Thuận An.
 Xe :
  
3-8 giờ 00: Tiếp công dân.
 * Thành phần: Bs Từ Tấn Thứ - Chánh VP.
 * Địa điểm: Phòng Tiếp dân – Sở Y tế.
  
4-8 giờ 00: Trực Phòng Y tế – Trung tâm Hành chính tỉnh (Cả ngày).
 * Thành phần: Thượng Thị Ngọc Thảo- Ban BVSKCB tỉnh.
 * Địa điểm: Tháp B – Tầng 2 – TTHC tỉnh.
  
  
  
Chiều:
1-14 giờ 00: Họp Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn tỉnh (TT.KSBT và P.NVY chuẩn bị nội dung).
 * Thành phần: Ban Chỉ đạo theo QĐ 283/QĐ-UBND ngày 3/2/2020 và Trưởng ban chỉ đạo tại các huyện, thị thành phố (theo lịch UBND tỉnh).
 * Địa điểm: Phòng họp A  - UBND tỉnh.
  
2-14 giờ 00: Tổng kết phong trào thi đua quyết thắng năm 2019 và ký giao ước thi đua năm 2020 - Cụm thi đua III Ban CHQS sở ngành.
 * Thành phần: Bs Huỳnh Thanh Hà - PGĐ Sở, Bs Tài, Bs Tùng, Ths Hiếu (chuẩn bị nội dung).
 * Địa điểm: Trung tâm Sáng kiến cộng đồng và hỗ trợ khởi nghiệp (28 Huỳnh Văn Nghệ, P.Phú Lợi, TP.Thủ Dầu Một).
  
3-14 giờ 00: Dự Tọa đàm Ngày Thầy thuốc VN 27/2 - TT.CSSKSS.
 * Thành phần: Bs Cao Thị Bích Thuận - PGĐ Sở.
 * Địa điểm: TT.CSSKSS.
  
Thứ năm 27/02/2020
Sáng:
1-8 giờ 00: Làm việc với UBND huyện Bàu Bàng về nhân sự Phòng Y tế.
 * Thành phần: Bs Huỳnh Thanh Hà - PGĐ Sở, P.TCCB.
 * Địa điểm: Hội trường A - Sở Y tế.
  
2-8 giờ 00: Họp Hội đồng thường kỳ xét duyệt hồ sơ khám GĐYK.
 * Thành phần: Bs Cao Thị Bích Thuận - PGĐ Sở.
 * Địa điểm: Trung tâm Giám định Y khoa.
  
3-8 giờ 00: Tiếp công dân.
 * Thành phần: CN Ngô Trần Đức Hữu - PTP.TCCB.
 * Địa điểm: Phòng Tiếp dân – Sở Y tế.
  
4-8 giờ 00: Trực Phòng Y tế – Trung tâm Hành chính tỉnh (Cả ngày).
 * Thành phần : Đoàn Quốc Ái - BVĐK tỉnh.
 * Địa điểm: Tháp B – Tầng 2 – TTHC tỉnh.
  
Thứ sáu 28/02/2020
Sáng:
1-7 giờ 30: Dự Lễ khai mạc đua xe đạp nữ quốc tế Bình Dương lần thứ X.
 * Thành phần: Bs Huỳnh Thanh Hà - PGĐ Sở, Ths Hiền.
 * Địa điểm: Trung tâm Hội nghị - Triển lãm tỉnh.
  
2-8 giờ 00: Đại Hội Chi bộ TT. Kiểm nghiệm nhiệm kỳ 2020-2022.
 * Thành phần: Bs Nguyễn Tấn Hùng - PBT Đảng ủy, Chánh TT.
 * Địa điểm: TT. Kiểm nghiệm.
  
3-8 giờ 00: Thẩm định cấp bổ sung DMKT khám chữa bệnh.
 * Thành phần: Bs Cao Thị Bích Thuận - PGĐ Sở, P.NVY, BVĐK tỉnh.
 * Địa điểm: BVĐK Vạn Phúc 2.
 Xe :
  
4-8 giờ 00: Thẩm định cơ sở bán lẻ thuốc từ dược liệu, thuốc cổ truyền.
 * Thành phần: P.NVD, PYT Dĩ An.
 * Địa điểm: Dĩ An.
 Xe :
  
5-8 giờ 00: Tiếp công dân.
 * Thành phần: Ds Phạm Tiến Phương – Phó Chánh thanh tra.
 * Địa điểm: Phòng Tiếp dân –  Sở Y tế.
                                                
6-8 giờ 00: Trực Phòng Y tế – Trung tâm Hành chính tỉnh (Cả ngày).
 * Thành phần: Nguyễn Văn Côn - BVĐK tỉnh.
 * Địa điểm: Tháp B – Tầng 2 – TTHC tỉnh.
Chiều:
  
1-14 giờ 00: Đại Hội Chi bộ Chi cục ATVSTP nhiệm kỳ 2020-2022.
 * Thành phần: Bs Nguyễn Tấn Hùng - PBT Đảng ủy, Chánh TT.
 * Địa điểm: Chi cục ATVSTP.

 

Nơi nhận:

- Văn phòng UBND tỉnh;

- Ban QLTN - TTHC tỉnh;

- BGĐ Sở, TT.ĐU, CĐN;

- Các Phòng CN Sở;

- Các Đơn vị trực thuộc (Website SYT);

- Lưu VT, VP (M).

GIÁM ĐỐC

(Đã ký)

Lục Duy Lạc

 

 

LỊCH LÀM VIỆC SỞ Y TẾ Tuần lễ từ ngày 17/02/2020 đến ngày 21/02/2020Lịch làm việcLỊCH LÀM VIỆC SỞ Y TẾ Tuần lễ từ ngày 17/02/2020 đến ngày 21/02/2020/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
(Lịch này thay thư mời họp)
17/02/2020 10:00NoĐã ban hành

LỊCH LÀM VIỆC SỞ Y TẾ

Tuần lễ từ ngày 17/02/2020 đến ngày 21/02/2020

(Lịch này thay thư mời họp)

Lich So Y te 17.02 den 21.02.2020.signed.pdf


Thứ hai 17/02/2020:
Sáng:​
1-8 giờ 30: Họp Hội đồng thi đua khen thưởng Ngành Y tế.
 * Thành phần: Theo Quyết định số 78/QĐ-SYT ngày 31/01/2020.
 * Địa điểm: Hội trường A - Sở Y tế.
  
2-9 giờ 30: Họp Hội đồng kỷ luật viên chức.
 * Thành phần: Theo Quyết định số 160/QĐ-SYT ngày 12/02/2020.
 * Địa điểm: Hội trường A - Sở Y tế.
  
3-8 giờ 30: Dự cùng Thanh tra tỉnh tiếp, làm việc với Đoàn giám sát của Thanh tra Chính phủ.
 * Thành phần: Ds Phương - Phó Chánh Ttra.
  
4-8 giờ 00: Tiếp công dân.
 * Thành phần: Bs Lục Duy Lạc - GĐ Sở, Bs Hùng - Chánh Thanh tra.
 * Địa điểm: Phòng Tiếp dân –  Sở Y tế.
  
5-8 giờ 00: Trực Phòng Y tế – Trung tâm Hành chính tỉnh (Cả ngày).
 * Thành phần: Nguyễn Thị Thy - TTYT Tp.Thủ Dầu Một
 * Địa điểm: Tháp B – Tầng 2 – TTHC tỉnh.
Chiều:
  
1-13 giờ 00: Làm việc với Đoàn Thanh tra Chính phủ theo Quyết định số 546/QĐ-TTCP ngày 02/08/2019.
 * Thành phần: Lãnh đạo Sở, Thanh tra, P.KHTC, P.NVY, P.NVD.
 * Địa điểm: Hội trường A –  Sở Y tế.
  
Thứ ba 18/02/2020:
Sáng:
1-8 giờ 00: Thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về an toàn thực phẩm đối với nước uống đóng chai, đóng bình, nước đá trên địa bàn tỉnh năm 2020 (Từ ngày 18/02 - 20/02).
 * Thành phần : Thanh tra, Chi cục ATVSTP.
 * Địa điểm: TP. Dĩ An, Thuận An, Thủ Dầu Một.
 Xe : Cá nhân.
  
2-8 giờ 00 : Tham gia Đoàn Thanh tra do Thanh tra tỉnh chủ trì (18-21/2).
 * Thành phần : Ds Phương - Phó Chánh TT.
 * Địa điểm: BV.YHCT tỉnh.
  
3-7 giờ 00 : Tham gia hỗ trợ kỹ thuật cải tiến chất lượng phòng xét nghiệm tuyến huyện.
 * Thành phần : Bs Tâm - P.NVY, BVĐK tỉnh, TT.CSSKSS, TT.PC HIV
 * Địa điểm: Thuận An, Dĩ An, Tân Uyên, Dầu Tiếng.
 * Đơn vị hỗ trợ xe : Thuận An, Dĩ An, Tân Uyên.
  
4-8 giờ 00: Tiếp công dân.
 * Thành phần: Ths Nguyễn Bình Minh - Phó Chánh VP.
 * Địa điểm: Phòng Tiếp dân – Sở Y tế.
  
5-8 giờ 00: Trực Phòng Y tế – Trung tâm Hành chính tỉnh (Cả ngày).
 * Thành phần: Phạm Triệu Anh - BVĐK tỉnh.
 * Địa điểm: Tháp B – Tầng 2 – TTHC tỉnh.
Chiều:
1-13 giờ 30: Đại Hội Chi bộ TT. Giám định Y Khoa nhiệm kỳ 2020-2022.
 * Thành phần: Bs Huỳnh Thanh Hà - Thường vụ Đ/U, PGĐ Sở.
 * Địa điểm: Trung tâm Giám định Y khoa.
  
2-14 giờ 00: Họp Hội đồng đánh giá, nghiệm thu đề tài KHCN.
 * Thành phần: Bs Cao Thị Bích Thuận - PGĐ Sở.
 * Địa điểm: Trung tâm Sáng kiến cộng đồng và Hỗ trợ khởi nghiệp (28 Huỳnh Văn Nghệ, P. Phú Lợi, Thủ Dầu Một).
  
3-14 giờ 30: Họp Ban Thường vụ Công đoàn Ngành Y tế.
 * Thành phần: BTV.CĐNYT, Đ/c Giang - UV.BCH.
 * Địa điểm: Trung tâm KSBT tỉnh.
Thứ tư 19/02/2020.
Sáng:
1-8 giờ 00: Đại Hội Chi bộ TT. Kiểm soát Bệnh tật nhiệm kỳ 2020-2022.
 * Thành phần: Bs Lục Duy Lạc - Bí thư Đ/U, GĐ Sở.
 * Địa điểm: TT. Kiểm soát Bệnh tật tỉnh.
  
2-9 giờ 00: Họp xem xét kê khai lại giá thuốc của Cty Thiên Dược và Cty Dược phẩm Glomed.
 * Thành phần : Bs Huỳnh Thanh Hà - PGĐ Sở, P.NVD, KHTC, thư mời
 * Địa điểm: Hội trường A - Sở Y tế.
  
3-8 giờ 00: Tiếp công dân.
 * Thành phần: Bs Từ Tấn Thứ - Chánh VP.
 * Địa điểm: Phòng Tiếp dân – Sở Y tế.
  
4-8 giờ 00: Trực Phòng Y tế – Trung tâm Hành chính tỉnh (Cả ngày).
 * Thành phần: Nguyễn Thị Mỹ Yến - Ban BVSKCB tỉnh.
 * Địa điểm: Tháp B – Tầng 2 – TTHC tỉnh.
  
  
Chiều:
1-13 giờ 30: Dự Hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai công tác bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ năm 2020 và Quyết định 215-QĐ/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban bảo vệ chăm sóc sức khỏe cán bộ Trung ương.
 * Thành phần: Bs Lục Duy Lạc - GĐ Sở.
 * Địa điểm: Hội trường B - Tỉnh ủy.
  
Thứ năm 20/02/2020
Sáng:
1-8 giờ 00: Đại Hội Chi bộ TT. Sức khỏe LĐMT nhiệm kỳ 2020-2022.
 * Thành phần: Bs Lục Duy Lạc - Bí thư Đ/U, GĐ Sở.
 * Địa điểm: TT. Sức khỏe LĐMT tỉnh.
  
2-8 giờ 00: Tiếp công dân.
 * Thành phần: CN Ngô Trần Đức Hữu - PTP.TCCB.
 * Địa điểm: Phòng Tiếp dân – Sở Y tế.
  
3-8 giờ 00: Trực Phòng Y tế – Trung tâm Hành chính tỉnh (Cả ngày).
 * Thành phần : Vũ Thị Thanh Tâm - BVĐK tỉnh.
 * Địa điểm: Tháp B – Tầng 2 – TTHC tỉnh.
Chiều:
1-14 giờ 00: Dự Hội nghị tổng kết thi đua năm 2019 khối cơ quan quản lý nhà nước về văn hóa xã hội.
 * Thành phần : Đại diện Lãnh đạo Sở, Ths Hiếu - P.TCCB.
 * Địa điểm: Trung tâm Công nghệ thông tin và truyền thông, 36 Trịnh Hoài Đức, Phú Lợi, TDM.
Thứ sáu 21/02/2020
Sáng:
1-8 giờ 00: Hội nghị Tổng kết công tác đảm bảo ATTP năm 2019 và triển khai Kế hoạch năm 2020.
 * Thành phần : Bs Huỳnh Thanh Hà - PGĐ Sở, CN Hải - Thanh tra.
 * Địa điểm: Chi cục ATVSTP.
  
2-8 giờ 00: Đại Hội Chi bộ TT. PC HIV/AIDS nhiệm kỳ 2020-2022.
 * Thành phần: Bs Huỳnh Thanh Hà - Thường vụ Đ/U, PGĐ Sở.
 * Địa điểm: TT. PC HIV/AIDS.
  
3-8 giờ 00: Đại Hội Chi bộ Chi cục DS-KHHGĐ nhiệm kỳ 2020-2022.
 * Thành phần: Bs Nguyễn Tấn Hùng - Phó BT Đ/U, Chánh TTra.
 * Địa điểm: Chi cục DS-KHHGĐ.
  
4-8 giờ 00: Thẩm định cấp phép hoạt động KCB, bổ sung DMKT KCB.
 * Thành phần: P.NVY.
 * Địa điểm: Thủ Dầu Một, Thuận An.
 Xe :
  
5-8 giờ 00: Thẩm định thực hành tốt nhà thuốc.
 * Thành phần: P.NVD, PYT Tân Uyên.
 * Địa điểm: Tân Uyên.
 Xe :
  
6-8 giờ 00: Tiếp công dân.
 * Thành phần: CN Lê Thanh Hải – Thanh tra viên.
 * Địa điểm: Phòng Tiếp dân –  Sở Y tế.
                                                
7-8 giờ 00: Trực Phòng Y tế – Trung tâm Hành chính tỉnh (Cả ngày).
 * Thành phần: Trần Nữ Tường Vi - BVĐK tỉnh.
 * Địa điểm: Tháp B – Tầng 2 – TTHC tỉnh.
Chiều:
113 giờ 30: Họp với Thường trực Tỉnh ủy nghe báo cáo những khó khăn, vướng mắc của Ban Bảo vệ chăm sóc sức khỏe cán bộ tỉnh.
 * Thành phần : Bs Lục Duy Lạc - GĐ Sở, Bs Văn Quang Tân - GĐ BVĐK tỉnh, Bs Đoàn Thị Hồng Thơm - Phó TB Ban bảo vệ CSSKCB.
 * Địa điểm: Hội trường A - Tỉnh ủy.
  
2-13 giờ 30: Đại hội chi bộ TT. Pháp Y nhiệm kỳ 2020 - 2022.
 * Thành phần : Bs Huỳnh Thanh Hà - Thường vụ Đ/U, PGĐ Sở.
 * Địa điểm: TT. Pháp Y.
  
3-13 giờ 30: Đại Hội Chi bộ Tỉnh hội Đông Y nhiệm kỳ 2020-2022.
 * Thành phần: Bs Nguyễn Tấn Hùng - Phó BT Đ/U, Chánh TTra.
 * Địa điểm: Tỉnh hội Đông Y.

 

Nơi nhận:

- Văn phòng UBND tỉnh;

- Ban QLTN - TTHC tỉnh;

- BGĐ Sở, TT.ĐU, CĐN;

- Các Phòng CN Sở;

- Các Đơn vị trực thuộc (Website SYT);

- Lưu VT, VP (M).

GIÁM ĐỐC

(Đã ký)

Lục Duy Lạc

 

 

LỊCH LÀM VIỆC SỞ Y TẾ Tuần lễ từ ngày 10/02/2020 đến ngày 14/02/2020Lịch làm việcLỊCH LÀM VIỆC SỞ Y TẾ Tuần lễ từ ngày 10/02/2020 đến ngày 14/02/2020/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
(Lịch này thay thư mời họp)
07/02/2020 18:00NoĐã ban hành

LỊCH LÀM VIỆC SỞ Y TẾ

Tuần lễ từ ngày 10/02/2020 đến ngày 14/02/2020

(Lịch này thay thư mời họp)

Lich So Y te 10.02 den 14.02.2020.signed.pdf


Thứ hai 10/02/2020:
Sáng:​
18 giờ 30: Giao ban Báo cáo công tác PCD của các huyện thị thành phố qua công tác kiểm tra giám sát và xin ý kiến chỉ đạo của Lãnh đạo Sở.
 * Thành phần: BGĐ Sở, Trưởng các phòng, Giám đốc TT.KSBT và TK Kiểm soát dịch bệnh CDC (CDC và P. Nghiệp vụ Y chuẩn bị nội dung).
 * Địa điểm: Hội trường B - Sở Y tế.
  
2-Từ ngày 10/2 - 14/2: Tiếp Đoàn giám sát của Thanh tra Chính phủ.
 * Thành phần: Lãnh đạo Sở Y tế, Thanh tra, KHTC, NVY, NVD.
  
3-Từ ngày 10/2 - 11/2: Tiếp, làm việc với Đoàn Thanh tra Bộ Y tế kiểm tra đột xuất tại một số cơ sở sản xuất, kinh doanh thuộc, TTBYT, vật tư y tế, hóa chất diệt khuẩn trong y tế theo Quyết định số 20/QĐ-BYT.
 * Thành phần: Ds Phương - Phó Chánh Ttra.
 * Địa điểm: Các cơ sở SXKD thuốc, TTBYT trên địa bàn tỉnh.
  
4-8 giờ 00: Tiếp công dân.
 * Thành phần: CN Lê Thanh Hải - Thanh tra viên.
 * Địa điểm: Phòng Tiếp dân –  Sở Y tế.
  
5-8 giờ 00: Trực Phòng Y tế – Trung tâm Hành chính tỉnh (Cả ngày).
 * Thành phần: Võ Hồng Thắm - TTYT Tp.Thủ Dầu Một
 * Địa điểm: Tháp B – Tầng 2 – TTHC tỉnh.
Chiều:
1-13 giờ 30: Họp báo cáo tình hình phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do vi rút Corona gây ra (theo Lịch của Tỉnh ủy).
 * Thành phần: Bs Lục Duy Lạc - GĐ Sở, Bs Danh - GĐ TT.KSBT tỉnh.
 * Địa điểm: Hội trường A - Tỉnh ủy.
Thứ ba 11/02/2020:
Sáng:
1-9 giờ 00: Họp xem xét hồ sơ kê khai lại giá thuốc.
 * Thành phần : Bs Hà - PGĐ Sở, P.NVD, P.KHTC và thư mời.
 * Địa điểm: Hội trường A - Sở Y tế.
  
29 giờ 00 : Họp mặt báo chí đầu năm 2020.
 * Thành phần : Bs Thứ - Chánh VP.
 * Địa điểm: Trung tâm hội nghị & Triển lãm tỉnh.
  
3-8 giờ 00: Tiếp công dân.
 * Thành phần: Ths Nguyễn Bình Minh - Phó Chánh VP.
 * Địa điểm: Phòng Tiếp dân – Sở Y tế.
  
4-8 giờ 00: Trực Phòng Y tế – Trung tâm Hành chính tỉnh (Cả ngày).
 * Thành phần: Tiêu Hoàng Phúc - BVĐK tỉnh.
 * Địa điểm: Tháp B – Tầng 2 – TTHC tỉnh.
Thứ tư 12/02/2020.
Sáng:
1-6 giờ 30: Dự lễ giao nhận quân năm 2020 huyện Phú Giáo.
 * Thành phần : Bs Lục Duy Lạc - GĐ Sở.
 * Địa điểm: Khuôn viên Nhà truyền thống huyện Phú Giáo.
 (Trang phục : Áo sơ mi trắng - cà vạt).
  
2-8 giờ 00: Tiếp công dân.
 * Thành phần: Bs Từ Tấn Thứ - Chánh VP.
 * Địa điểm: Phòng Tiếp dân – Sở Y tế.
  
3-8 giờ 00: Trực Phòng Y tế – Trung tâm Hành chính tỉnh (Cả ngày).
 * Thành phần: Hồ Văn Bình - Ban BVSKCB tỉnh.
 * Địa điểm: Tháp B – Tầng 2 – TTHC tỉnh.
Thứ năm 13/02/2020
Sáng:
1-8 giờ 00: Họp Hội đồng Giám định Y khoa tỉnh.
 * Thành phần: Bs Cao Thị Bích Thuận - PGĐ Sở.
 * Địa điểm: TT. Giám định Y khoa tỉnh
  
2-8 giờ 00: Tiếp công dân.
 * Thành phần: CN Ngô Trần Đức Hữu - PTP.TCCB.
 * Địa điểm: Phòng Tiếp dân – Sở Y tế.
  
3-8 giờ 00: Trực Phòng Y tế – Trung tâm Hành chính tỉnh (Cả ngày).
 * Thành phần : Nguyễn Văn Chính - BVĐK tỉnh.
 * Địa điểm: Tháp B – Tầng 2 – TTHC tỉnh.
Thứ sáu 14/02/2020
Sáng:
1-8 giờ 00: Hội nghị Tổng kết công tác Dân vận, công tác tôn giáo và tình hình thực hiện quy chế dân chủ cơ sở năm 2019 (theo CV của Tỉnh ủy).
 * Thành phần : Bs Huỳnh Thanh Hà - PGĐ Sở.
 * Địa điểm: Hội trường B - Tỉnh ủy.
  
2-8 giờ 00: Gặp gỡ đối thoại giải quyết đơn.
 * Thành phần : Thanh tra, TCCB, KHTC.
 * Địa điểm: Hội trường A - Sở Y tế
  
3-8 giờ 00: Tiếp công dân.
 * Thành phần: Ds Phạm Tiến Phương – Phó Chánh Ttra.
 * Địa điểm: Phòng Tiếp dân –  Sở Y tế.
                                                
4-8 giờ 00: Trực Phòng Y tế – Trung tâm Hành chính tỉnh (Cả ngày).
 * Thành phần: Trần Văn Vinh - BVĐK tỉnh.
 * Địa điểm: Tháp B – Tầng 2 – TTHC tỉnh.
Chiều:
  
1-13 giờ 30: Đại hội điểm Chi bộ Trung tâm CSSKSS nhiệm kỳ 2020-2022
 * Thành phần: BTV, BCH Đảng bộ, Bí thư các Chi bộ TT.
 * Địa điểm: Hội trường - TT.CSSKSS tỉnh.
  
2-14 giờ 30: Dự lễ ra mắt BCH CĐCS BVĐK Medic Bình Dương.
 * Thành phần: Bs Hồng - PCT.CĐNYT.
 * Địa điểm: BVĐK Medic Bình Dương.

 

Nơi nhận:

- Văn phòng UBND tỉnh;

- Ban QLTN - TTHC tỉnh;

- BGĐ Sở, TT.ĐU, CĐN;

- Các Phòng CN Sở;

- Các Đơn vị trực thuộc (Website SYT);

- Lưu VT, VP (M).

KT.GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

(Đã ký)

Huỳnh Thanh Hà

 

 


LỊCH LÀM VIỆC SỞ Y TẾ Tuần lễ từ ngày 03/02/2020 đến ngày 08/02/2020Lịch làm việcTinLỊCH LÀM VIỆC SỞ Y TẾ Tuần lễ từ ngày 03/02/2020 đến ngày 08/02/2020/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
(Lịch này thay thư mời họp)
31/01/2020 17:00NoĐã ban hành

LỊCH LÀM VIỆC SỞ Y TẾ

Tuần lễ từ ngày 03/02/2020 đến ngày 08/02/2020

(Lịch này thay thư mời họp)

Lich So Y te 03.02 den 08.02.2020.signed.pdf


Thứ hai 03/02/2020:
Sáng:
1-9 giờ 00: Họp báo cáo tình hình triển khai kế hoạch, biện pháp phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do vi rút Corona gây ra (theo Lịch của Tỉnh ủy).
 

* Thành phần: Bs Lục Duy Lạc - GĐ Sở, Bs Danh - GĐ TT.KSBT tỉnh.

(Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh chuẩn bị nội dung báo cáo của Y tế).

 * Địa điểm: Hội trường A - Tỉnh ủy.
  
2-9 giờ 00: Họp triển khai kế hoạch phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra.
 

* Thành phần: Bs Huỳnh Thanh Hà - PGĐ Sở, P.NVY, Lãnh đạo: BVĐK tỉnh, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh (CDC), Giám đốc các Bệnh viện ngành: Quân Y4 - Quân đoàn 4, BVĐK Cao su Dầu Tiếng; Giám đốc và Trưởng khoa KSDB 09 Trung tâm Y tế huyện/thị/thành phố.

(P. Nghiệp vụ Y, CDC chuẩn bị nội dung).

 * Địa điểm: Hội trường B - Sở Y tế.
  
3-9 giờ 00: Họp triển khai kế hoạch số 319/KH-UBND về Tổ chức lễ kỷ niệm 05 năm quan hệ hợp tác hữu nghị giữa tỉnh Bình Dương và tỉnh Yamaguchi (Nhật Bản).
 * Thành phần: Bs Cao Thị Bích Thuận - PGĐ Sở.
 * Địa điểm: Phòng họp B - Sở Ngoại vụ.
  
4-8 giờ 00: Tiếp công dân.
 * Thành phần: Ds Phạm Tiến Phương - Phó Chánh TT.
 * Địa điểm: Phòng Tiếp dân –  Sở Y tế.
  
5-8 giờ 00: Trực Phòng Y tế – Trung tâm Hành chính tỉnh (Cả ngày).
 * Thành phần: Nguyễn Thị Yến Nhi - TTYT Tp.Thủ Dầu Một
 * Địa điểm: Tháp B – Tầng 2 – TTHC tỉnh.
  
Chiều:
  
1-13 giờ 30: Họp Hội đồng cấp chứng chỉ hành nghề Y đợt 1/2020.
 * Thành phần: Theo QĐ số 271/QĐ-SYT ngày 14/3/2018.
 * Địa điểm: Hội trường A - Sở Y tế.
  
Thứ ba 04/02/2020:
Sáng:
1-8 giờ 30: Họp Giao ban BGĐ, TT.Đ.U, CĐN, Trưởng, Phó các Phòng sở.
 * Thành phần : BGĐ, TT.Đ.U, CĐN, Trưởng, Phó các Phòng sở.
 * Địa điểm: Hội trường B - Sở Y tế.
  
28 giờ 00 : Tham gia Đoàn thanh tra tỉnh (từ 04/02/2020 - 07/02/2020).
 * Thành phần : Ds Phương - Phó Chánh TT.
 * Địa điểm: Theo QĐ của Đoàn Thanh tra.
  
3-8 giờ 00: Tiếp công dân.
 * Thành phần: Bs Từ Tấn Thứ - Chánh VP.
 * Địa điểm: Phòng Tiếp dân – Sở Y tế.
  
4-8 giờ 00: Trực Phòng Y tế – Trung tâm Hành chính tỉnh (Cả ngày).
 * Thành phần: Triệu Phú Cường - BVĐK tỉnh.
 * Địa điểm: Tháp B – Tầng 2 – TTHC tỉnh.
  
Thứ tư 05/02/2020.
Sáng:
1-7 giờ 30: Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ 35, khóa X.
 * Thành phần : Bs Lục Duy Lạc - TUV, GĐ Sở.
 * Địa điểm: Hội trường B - Tỉnh ủy.         
  
2-8 giờ 00: Tiếp công dân.
 * Thành phần: Ths Nguyễn Bình Minh - Phó Chánh VP.
 * Địa điểm: Phòng Tiếp dân – Sở Y tế.
  
3-8 giờ 00: Trực Phòng Y tế – Trung tâm Hành chính tỉnh (Cả ngày).
 * Thành phần: Lê Thị Yến Nhi - BVĐK tỉnh.
 * Địa điểm: Tháp B – Tầng 2 – TTHC tỉnh.
Chiều:
1-14 giờ 00: Họp Đảng ủy định kỳ tháng 01/2020.
 * Thành phần: BTV, BCH Đảng bộ, Bí thư các chi bộ trực thuộc.
 * Địa điểm: Hội trường B - Sở Y tế.
                                 
Thứ năm 06/02/2020:
Sáng:
1-8 giờ 00: Họp xây dựng chức năng nhiệm vụ, quyền hạn của Trung tâm CSSKSS tỉnh.
 * Thành phần: Bs Huỳnh Thanh Hà - PGĐ Sở, P.TCCB, TT.CSSKSS chuẩn bị nội dung.
 * Địa điểm: Hội trường A - Sở Y tế.
  
2-8 giờ 00: Dự Hội nghị xây dựng kế hoạch hoạt động năm tài khóa 2020 của PEPFAR (ngày 06/02 - 07/02).
 * Thành phần : Ths Phúc - P.NVY, TT.PC HIV/AIDS.
 * Địa điểm: Ks Sheraton, Q1, TP.HCM.      
 Xe: Đi chung xe TT.PC HIV.
  
3-8 giờ 00: Tiếp công dân.
 * Thành phần: CN Ngô Trần Đức Hữu - PTP.TCCB.
 * Địa điểm: Phòng Tiếp dân – Sở Y tế.
  
4-8 giờ 00: Trực Phòng Y tế – Trung tâm Hành chính tỉnh (Cả ngày).
 * Thành phần : Thượng Thị Ngọc Thảo - Ban BVSKCB tỉnh.
 * Địa điểm: Tháp B – Tầng 2 – TTHC tỉnh.
  
Thứ sáu 07/02/2020
Sáng:
1-7 giờ 30: Dự cùng lãnh đạo tỉnh tiếp đại diện cộng đồng người Hoa đến chúc Tết lãnh đạo tỉnh nhân dịp tết Nguyên Tiêu - Rằm tháng Giêng.
 * Thành phần : Bs Huỳnh Thanh Hà - PGĐ Sở.
 * Địa điểm: Sảnh tầng 1 - Tòa nhà Trung tâm Hành chính tỉnh.
  
2-7 giờ 30: Thẩm định cấp Giấy phép hoạt động cơ sở KCB.
 * Thành phần: P.Nghiệp vụ Y, PYT Tân Uyên, Thủ Dầu Một.
 * Địa điểm: Tx Tân Uyên, TP.TDM.
 Xe :
  
3-8 giờ 00: Tiếp công dân.
 * Thành phần: CN Lê Thanh Hải – Thanh tra viên.
 * Địa điểm: Phòng Tiếp dân –  Sở Y tế.
                                                
4-8 giờ 00: Trực Phòng Y tế – Trung tâm Hành chính tỉnh (Cả ngày).
 * Thành phần: Nguyễn Hoàng Anh - BVĐK tỉnh.
 * Địa điểm: Tháp B – Tầng 2 – TTHC tỉnh.
  
Thứ bảy 08/02/2020
Sáng:
1-9 giờ 00: Dự Lễ Giỗ Đại danh y Hải Thượng Lãn Ông (Lê Hữu Trác) lần thứ 229 (1791-2020).
 * Thành phần : Bs Cao Thị Bích Thuận - PGĐ Sở.
 * Địa điểm: Hội trường A - BV.YHCT tỉnh.

Nơi nhận:

- Văn phòng UBND tỉnh;

- Ban QLTN - TTHC tỉnh;

- BGĐ Sở, TT.ĐU, CĐN;

- Các Phòng CN Sở;

- Các Đơn vị trực thuộc (Website SYT);

- Lưu VT, VP (M).

KT.GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

(Đã ký)

Huỳnh Thanh Hà

 

 

LỊCH LÀM VIỆC SỞ Y TẾ  Tuần lễ từ ngày 20/01/2020 đến ngày 31/01/2020Lịch làm việcLỊCH LÀM VIỆC SỞ Y TẾ  Tuần lễ từ ngày 20/01/2020 đến ngày 31/01/2020/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
(Lịch này thay thư mời họp)
20/01/2020 11:00NoĐã ban hành

LỊCH LÀM VIỆC SỞ Y TẾ

Tuần lễ từ ngày 20/01/2020 đến ngày 31/01/2020

(Từ 26 tháng Chạp năm Kỷ Hợi đến Mùng 7 tháng Giêng năm Canh Tý)

(Lịch này thay thư mời họp)

Lich So Y te 20.01 den 31.01.2020.signed.pdf

Thứ hai 20/01/2020: (ngày 26 tháng Chạp)
Sáng:
1-6 giờ 30: Dự Lễ xuất phát "Chuyến xe xuân nghĩa tình" năm 2020.
 ​* Thành phần: Đ/c Hùng, Đ/c Hồng - CĐNYT.
 * Địa điểm: Trung tâm Hội nghị - Triển lãm tỉnh.
  
2-8 giờ 30: Họp về việc điều chuyển và thanh toán thuốc tồn kho của các cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh.
 * Thành phần: BGĐ Sở Y tế, VP.UBND tỉnh, BVĐK tỉnh, BHXH tỉnh, Đại diện Sở Tài chính, Kho bạc nhà nước, P.NVD chuẩn bị nội dung.
 * Địa điểm: Hội trường A – Sở Y tế.
  
3-9 giờ 00: Họp thông qua các nội dung truyền thông năm 2020 với Đài Phát thanh truyền hình Bình Dương.
 * Thành phần: Bs Huỳnh Thanh Hà – PGĐ Sở, P.NVY, TT.KSBT.
 * Địa điểm: Hội trường B – Sở Y tế.      
  
4-8 giờ 00: Tiếp công dân.
 * Thành phần: Ds Phạm Tiến Phương - Phó Chánh TT.
 * Địa điểm: Phòng Tiếp dân –  Sở Y tế.
  
5-8 giờ 00: Trực Phòng Y tế – Trung tâm Hành chính tỉnh (Cả ngày).
 * Thành phần: Võ Văn Hải - TTYT Tp.Thủ Dầu Một
 * Địa điểm: Tháp B – Tầng 2 – TTHC tỉnh.
Chiều:
  
1-13 giờ 30: Hội nghị trực tuyến tổng kết công tác năm 2019, triển khai nhiệm vụ năm 2020 ngành Giao thông vận tải và Ban ATGT tỉnh.
 * Thành phần: Bs Huỳnh Thanh Hà – PGĐ Sở.
 * Địa điểm: Phòng họp A – UBND tỉnh.
  
Thứ ba 21/01/2020: (ngày 27 tháng Chạp)
Sáng:
  
1-8 giờ 00: Hội nghị Tổng kết công tác năm 2019, phương hướng nhiệm vụ năm 2020 Trung tâm Kiểm soát bện tật tỉnh.
 * Thành phần: Bs Huỳnh Thanh Hà - PGĐ Sở, P.NVY, KHTC.
 * Địa điểm: Hội trường Trung tâm Kiểm soát bện tật tỉnh.
  
2-8 giờ 00: Hội nghị Tổng kết công tác năm 2019, phương hướng nhiệm vụ năm 2020 Trung tâm Y tế Thủ Dầu Một.
 * Thành phần: Lãnh đạo Văn phòng Sở, P. Nghiệp vụ Y.
 * Địa điểm: Hội trường Trung tâm Y tế Thủ Dầu Một.              
  
3-8 giờ 00: Ký hợp đồng trách nhiệm với sinh viên ĐH Cần Thơ đào tạo theo địa chỉ sử dụng.
 * Thành phần: Đại diện Lãnh đạo sở, P. TCCB.
 * Địa điểm: Hội trường B - Sở Y tế.                
  
4-8 giờ 30: Đoàn Sở Y tế đi thăm, tặng quà BV.YHCT và BV.PHCN tỉnh (theo Thông báo số 03/TB-SYT ngày 14/01/2020).
 * Thành phần: Bs Cao Thị Bích Thuận - PGĐ Sở, P.NVD, KHTC, VP.
 * Địa điểm: BV.YHCT và BV.PHCN tỉnh.
  
5-9 giờ 00: Dự bàn giao nhà tình thương từ Quỹ vì người nghèo ngành Y tế
 * Thành phần: Bs Lục Duy Lạc – GĐ Sở, Đ/c Hùng – CT.CĐNYT.
 * Địa điểm: Xã Thanh Tuyền, Dầu Tiếng.
 Xe: Đ/c Hậu.
  
6-9 giờ 00: Họp ngày chạy Olympic toàn dân.
 * Thành phần: Ths Hiền – PTP.NVY.
 * Địa điểm: Sở Văn hoá TTDL.
  
7-8 giờ 00: Tiếp công dân.
 * Thành phần: ThS Nguyễn Bình Minh - Phó Chánh VP.
 * Địa điểm: Phòng Tiếp dân – Sở Y tế.
  
8-8 giờ 00: Trực Phòng Y tế – Trung tâm Hành chính tỉnh (Cả ngày).
 * Thành phần: Phạm Triệu Anh - BVĐK tỉnh.
 * Địa điểm: Tháp B – Tầng 2 – TTHC tỉnh.
Chiều:
  
1-13 giờ 30: Hội nghị CBVC Bệnh viện Phục hồi chức năng tỉnh.
 * Thành phần: P.TCCB dự.
 * Địa điểm: Bệnh viện Phục hồi chức năng tỉnh.
  
2-13 giờ 30: Họp Hội đồng cấp CCHN đợt 1/2020.
 * Thành phần : Theo QĐ 271/QĐ-SYT ngày 14/3/2018.
 * Địa điểm: Hội trường A – Sở Y tế
  
3-14 giờ 00: Thông báo kết quả xác minh các nội dung phản ánh.
 * Thành phần : Tổ xác minh theo QĐ 1148/QĐ-SYT.
 * Địa điểm: Trung tâm SKLĐMT tỉnh.
  
Thứ tư 22/01/2020 (ngày 28 tháng Chạp)
Sáng:
  
1-8 giờ 00: Tiếp công dân.
 * Thành phần: CN Ngô Trần Đức Hữu – PTP.TCCB.
 * Địa điểm: Phòng Tiếp dân – Sở Y tế.
  
2-8 giờ 00: Trực Phòng Y tế – Trung tâm Hành chính tỉnh (Cả ngày).
 * Thành phần: Thượng Thị Ngọc Thảo - Ban BVSKCB tỉnh.
 * Địa điểm: Tháp B – Tầng 2 – TTHC tỉnh.
  
Thứ năm 23/01/2020: (ngày 29 tháng Chạp)
Sáng:
  
1-Cán bộ, công chức, viên chức nghỉ Tết Nguyên đán Canh Tý năm 2020 (Từ ngày 23/01/2020 đến hết ngày 29/01/2020 theo Thông báo 254/TB-UBND ngày 23/12/2019 của UBND tỉnh).
  
2-

Trực Lãnh đạo và trực báo cáo theo lịch đã phân công (Trực lãnh đạo:

Bs Cao Thị Bích Thuận – PGĐ Sở, Trực báo cáo : P.KHTC).

  
Thứ sáu 24/01/2020 (30 tháng Chạp)
Sáng:
  
1-

Trực Lãnh đạo và trực báo cáo theo lịch đã phân công (Trực lãnh đạo:

Bs Lục Duy Lạc – GĐ Sở, Trực báo cáo : P.NVY).

  
Tối:
  
1-21 giờ 00: Họp mặt đêm giao thừa Tết cổ truyền - Xuân Canh Tý 2020.
 * Thành phần : Bs Lục Duy Lạc - GĐ Sở.
 * Địa điểm: Trung tâm Hội nghị - Triển lãm tỉnh.
 Xe: Đ/c Hậu.
  
Thứ bảy 25/01/2020 (Mùng 1 Tết Nguyên đán)
  
1-

Trực Lãnh đạo và trực báo cáo theo lịch đã phân công (Trực lãnh đạo:

Bs Huỳnh Thanh Hà – PGĐ Sở, Trực báo cáo : P.TCCB + CĐNYT).

  
Chủ nhật 26/01/2020 (Mùng 2 Tết Nguyên đán)
  
1-

Trực Lãnh đạo và trực báo cáo theo lịch đã phân công (Trực lãnh đạo:

Bs Cao Thị Bích Thuận – PGĐ Sở, Trực báo cáo : P.NVD).

  
  
  
Thứ hai 27/01/2020 (Mùng 3 Tết Nguyên đán)
  
1-

Trực Lãnh đạo và trực báo cáo theo lịch đã phân công (Trực lãnh đạo:

Bs Huỳnh Thanh Hà – PGĐ Sở, Trực báo cáo : Văn phòng).

  
Thứ ba 28/01/2020 (Mùng 4 Tết Nguyên đán)
  
1-

Trực Lãnh đạo và trực báo cáo theo lịch đã phân công (Trực lãnh đạo:

Bs Lục Duy Lạc – GĐ Sở, Trực báo cáo : Thanh tra).

  
Thứ tư 29/01/2020 (Mùng 5 Tết Nguyên đán)
  
1-

Trực Lãnh đạo và trực báo cáo theo lịch đã phân công (Trực lãnh đạo:

Bs Lục Duy Lạc – GĐ Sở, Trực báo cáo : P.KHTC).

  
Thứ năm 30/01/2020 (Mùng 6)
Sáng:
1-9 giờ 00: Họp mặt CBCC nhân dịp đầu năm mới - Xuân Canh Tý 2020.
 * Thành phần: BGĐ Sở, TT.ĐU, CĐN và CBCC cơ quan Sở Y tế.
 * Địa điểm: Hội trường B -  Sở Y tế.
  
2-8 giờ 00: Trực Phòng Y tế – Trung tâm Hành chính tỉnh (Cả ngày).
 * Thành phần : Phạm Thị Thanh Tú - BVĐK tỉnh.
 * Địa điểm: Tháp B – Tầng 2 – TTHC tỉnh.
  
Thứ sáu 31/01/2020 (Mùng 7)
Sáng:
  
1-7 giờ 30: CBCC xử lý công việc thường nhật tại cơ quan.
  
2-8 giờ 00: Trực Phòng Y tế – Trung tâm Hành chính tỉnh (Cả ngày).
 * Thành phần : Nguyễn Văn Côn - BVĐK tỉnh.
 * Địa điểm: Tháp B – Tầng 2 – TTHC tỉnh.

 

Nơi nhận:

- Văn phòng UBND tỉnh;

- Ban QLTN - TTHC tỉnh;

- BGĐ Sở, TT.ĐU, CĐN;

- Các Phòng CN Sở;

- Các Đơn vị trực thuộc (Websitze SYT);

- Lưu VT, VP (M).       

KT.GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

(Đã ký)

Huỳnh Thanh Hà

                       

                                      

LỊCH LÀM VIỆC SỞ Y TẾ  Tuần lễ từ ngày 13/01/2020 đến ngày 17/01/2020Lịch làm việcLỊCH LÀM VIỆC SỞ Y TẾ  Tuần lễ từ ngày 13/01/2020 đến ngày 17/01/2020/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
(Lịch này thay thư mời họp)
13/01/2020 11:00NoĐã ban hành

LỊCH LÀM VIỆC SỞ Y TẾ

Tuần lễ từ ngày 13/01/2020 đến ngày 17/01/2020

(Lịch này thay thư mời họp)

Lich So Y te 13.01 den 17.01.2020.signed.pdf


Thứ hai 13/01/2020:
Sáng:
1-7 giờ 30: Dự Hội nghị lần thứ 2 UBMTTQ VN tỉnh lần thứ IX và Tổng kết công tác Mặt trận năm 2019.
 * Thành phần: Bs Cao Thị Bích Thuận - PGĐ Sở.
 * Địa điểm: Hội trường A - UBND TP. Thủ Dầu Một.
  
2-8 giờ 00: Họp Hội đồng Nghĩa vụ quân sự tỉnh năm 2020.
 * Thành phần: Bs Lục Duy Lạc  - GĐ Sở.
 * Địa điểm: Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh.
  
3-8 giờ 00: Dự Tổng kết công tác Công đoàn năm 2019.
 * Thành phần: Đ/c Hùng, Đ/c Hồng - CĐNYT.
 * Địa điểm: Trung tâm VHLĐ tỉnh.
  
4-9 giờ 30: Tổng kết công tác Kiểm nghiệm năm 2019.
 * Thành phần: Đại diện lãnh đạo Sở, Ds Quốc - TP.QLD.
 * Địa điểm: Trung tâm Kiểm nghiệm.
  
5-8 giờ 00: Tham gia Đoàn thanh tra tỉnh (từ ngày 13/01 - 17/01).
 ​* Thành phần : Bs Tài - PTP. Nghiệp vụ Y.
 * Địa điểm: Theo Quyết định của Thanh tra tỉnh.
  
6-8 giờ 00 : Tham gia Đoàn thanh tra tỉnh (từ 13/01/2020 - 17/01/2020).
 * Thành phần : Ds Phương - Phó Chánh TT.
 * Địa điểm: Theo QĐ của Đoàn Thanh tra.
  
7-8 giờ 00 : Thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về kinh doanh mỹ phẩm, thực phẩm chức năng, sản phẩm dinh dưỡng dành cho trẻ nhỏ, hóa chất, chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn, TTBYT và hành nghề y dược tư nhân trên địa bàn tỉnh Bình Dương năm 2019-2020 (từ 13/01/2020 - 17/01/2020).
 * Thành phần : Thanh tra, TTKN, PA.03.
 * Địa điểm: Quyết định số 1106/QĐ-SYT.
  
8-8 giờ 00: Tiếp công dân.
 * Thành phần: Ds Phạm Tiến Phương - Phó Chánh TT.
 * Địa điểm: Phòng Tiếp dân –  Sở Y tế.
  
9-8 giờ 00: Trực Phòng Y tế – Trung tâm Hành chính tỉnh (Cả ngày).
 * Thành phần: Phạm Ngọc Lành - TTYT Tp.Thủ Dầu Một
 * Địa điểm: Tháp B – Tầng 2 – TTHC tỉnh.
Chiều:
  
1-13 giờ 30: Họp Tổ xác minh các nội dung phản ánh tại Trung tâm Sức khỏe Lao động môi trưởng.
 * Thành phần: Bs Lục Duy Lạc - GĐ Sở chủ trì; Các thành viên theo Quyết định số 1148/QĐ-SYT.
 * Địa điểm: Hội trường A –  Sở Y tế.
  
2-18 giờ 00: Dự Chương trình Tết sum vầy 2020.
 * Thành phần: Đ/c Hùng - CT.CĐNYT.
 * Địa điểm: Trung tâm VHLĐ tỉnh.
  
Thứ ba 14/01/2020:
Sáng:
  
1-8 giờ 00: Dự Hội nghị BCH lần 9 và Tổng kết công tác năm 2019 - Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh.
 * Thành phần: Bs Cao Thị Bích Thuận - PGĐ Sở.
 * Địa điểm: Hội trường Công ty Điện lực tỉnh.
  
2-9 giờ 00: Họp mở Hồ sơ đề xuất tài chính gói thầu mua thuốc theo tên Generic năm 2019-2021.
 * Thành phần: Đơn vị mua thuốc tập trung tỉnh, Tổ chuyên gia.
 * Địa điểm: Hội trường BVĐK tỉnh.
  
3-8 giờ 00: Tiếp công dân.
 * Thành phần: ThS Nguyễn Bình Minh - Phó Chánh VP.
 * Địa điểm: Phòng Tiếp dân – Sở Y tế.
  
4-8 giờ 00: Trực Phòng Y tế – Trung tâm Hành chính tỉnh (Cả ngày).
 * Thành phần: Nguyễn Văn Triệu - BVĐK tỉnh.
 * Địa điểm: Tháp B – Tầng 2 – TTHC tỉnh.
Chiều:
1-13 giờ 30: Hội nghị Tổng kết công tác năm 2019 và phương hướng nhiệm vụ năm 2020 ngành Y tế thị xã Tân Uyên.
 * Thành phần: Đại diện Lãnh đạo Sở, P. KHTC, NVD.
 * Địa điểm: Trung tâm Y tế thị xã Tân Uyên.
 Xe:                                
  
2-14 giờ 00: Hội nghị Tổng kết công tác năm 2019 và phương hướng nhiệm vụ năm 2020 Bệnh viện Y học cổ truyền tỉnh.
 * Thành phần : Bs Cao Thị Bích Thuận - PGĐ Sở, P. Nghiệp vụ Y.
 * Địa điểm: Bệnh viện Y học cổ truyền tỉnh.
  
3-17 giờ 45: Dự khai mạc Hội khỏe Phù Đổng tỉnh lần thứ X 2019-2020.
 * Thành phần : Bs Huỳnh Thanh Hà - PGĐ Sở.
 * Địa điểm: Sân vận động tỉnh Bình Dương.
  
4-16 giờ 30: Họp mặt mừng Đảng - mừng Xuân - Trường ĐH Thủ Dầu Một.
 * Thành phần : Bs Huỳnh Thanh Hà - PGĐ Sở.
 * Địa điểm: Trường ĐH Thủ Dầu Một.
Thứ tư 15/01/2020.
Sáng:
1-7 giờ 30: Dự Lễ ra quân thực hiện năm ATGT và cao điểm bảo đảm trật tự ATGT dịp Tết Canh Tý và Lễ hội xuân 2020.
 * Thành phần : Bs Huỳnh Thanh Hà - PGĐ Sở.
 * Địa điểm: Trung tâm Hội nghị - Triển lãm tỉnh.
  
2-7 giờ 30: Hội nghị Tổng kết công tác năm 2019 và phương hướng nhiệm vụ năm 2020 ngành Y tế Phú Giáo.
 * Thành phần : Đại diện Lãnh đạo Sở, P. Nghiệp vụ Y.
 * Địa điểm: Trung tâm Y tế Phú Giáo.
 Xe:
  
3-8 giờ 00: Hội nghị Tổng kết công tác DS-KHHGĐ năm 2019 và phương hướng nhiệm vụ năm 2020.
 * Thành phần : Bs Cao Thị Bích Thuận - PGĐ Sở, P. Nghiệp vụ Y.
 * Địa điểm: Hội trường Chi cục DS-KHHGĐ tỉnh.
  
4-8 giờ 00: Hội nghị Tổng kết công tác năm 2019 và phương hướng nhiệm vụ năm 2020 ngành Y tế Bến Cát.
 * Thành phần : Ủy quyền Lãnh đạo P. KHTC dự.
 * Địa điểm: Hội trường Trung tâm Y tế Bến Cát.
  
5-8 giờ 30: Hội nghị Tổng kết Công đoàn Ngành Y tế năm 2019.
 * Thành phần: Bs Huỳnh Thanh Hà - Thường vụ Đảng ủy, PGĐ Sở; BCH, UBKT CĐNYT; Chủ tịch, PCT các CĐCS trực thuộc.
 * Địa điểm: Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh.
  
6-8 giờ 30: Hội nghị Giao ban công tác Khoa giáo năm 2019.
 * Thành phần: Ủy quyền Bs Tâm - P. NVY dự.
 * Địa điểm: Hội trường Ban Tuyên giáo tỉnh.
  
7-8 giờ 00: Tiếp công dân.
 * Thành phần: Bs Lục Duy Lạc - GĐ Sở, Bs Hùng - Chánh TT.
 * Địa điểm: Phòng Tiếp dân – Sở Y tế.
  
8-8 giờ 00: Trực Phòng Y tế – Trung tâm Hành chính tỉnh (Cả ngày).
 * Thành phần: Nguyễn Thị Mỹ Yến - Ban BVSKCB tỉnh.
 * Địa điểm: Tháp B – Tầng 2 – TTHC tỉnh.
Chiều:
4-13 giờ 30: Hội nghị Tổng kết công tác năm 2019 và phương hướng nhiệm vụ năm 2020 ngành Y tế Dĩ An.
 * Thành phần : Đại diện Lãnh đạo Sở, Bs Thứ - Chánh VP dự.
 * Địa điểm: Hội trường Trung tâm Y tế Dĩ An.
Thứ năm 16/01/2020:
Sáng:
1-8 giờ 00: Hội thảo trực tuyến kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đảng (theo CV 2791-CV/TU ngày 09/01/2020 của Tỉnh ủy).
 * Thành phần : Bs Lục Duy Lạc - TUV, GĐ Sở.
 * Địa điểm: Hội trường B - Tỉnh ủy.
  
2-7 giờ 30: Tham dự Chương trình "Tết vì người nghèo - Xuân Canh Tý"
 * Thành phần : Bs Hồng - PCT.CĐNYT.
 * Địa điểm: Trung tâm Hội nghị Triển lãm tỉnh.
  
3-8 giờ 00: Hội nghị Tổng kết Hội Bảo trợ người khuyết tật, trẻ em mồ côi và bệnh nhân nghèo.
 * Thành phần: Công đoàn ngành.
 * Địa điểm: CLB Hưu trí tỉnh.
  
4-8 giờ 00: Tiếp công dân.
 * Thành phần: CN Ngô Trần Đức Hữu - PTP.TCCB.
 * Địa điểm: Phòng Tiếp dân – Sở Y tế.
  
5-8 giờ 00: Trực Phòng Y tế – Trung tâm Hành chính tỉnh (Cả ngày).
 * Thành phần : BVĐK tỉnh.
 * Địa điểm: Tháp B – Tầng 2 – TTHC tỉnh.
Chiều:
1-13 giờ 30: Dự Hội nghị Tổng kết công tác khoa học - công nghệ năm 2019, phương hướng nhiệm vụ năm 2020.
 * Thành phần: Bs Cao Thị Bích Thuận - PGĐ Sở.
 * Địa điểm: Trung tâm Sáng kiến cộng đồng và hỗ trợ khởi nghiệp (số 28 đường Huỳnh Văn Nghệ, P. Phú Lợi, Thủ Dầu Một).
  
2-15 giờ 30: Dự cùng Đoàn Lãnh đạo tỉnh thăm Bệnh viện Đa khoa tỉnh và Bệnh nhân nghèo điều trị tại Bệnh viện.
 * Thành phần: Bs Lục Duy Lạc - GĐ Sở, Đ/c Hùng - CT.CĐNYT.
 * Địa điểm: Bệnh viện Đa khoa tỉnh.
Thứ sáu 17/01/2020
Sáng:
1-6 giờ 30: Viếng Nghĩa trang Liệt sỹ tỉnh.
 * Thành phần : Bs Lục Duy Lạc - GĐ Sở, Đ/c Hùng - CT.CĐNYT.
 * Địa điểm: Nghĩa trang Liệt sỹ tỉnh.
 Xe: Đ/c Hậu.
  
2-8 giờ 00: Tổng kết công tác năm 2019 và phương hướng nhiệm vụ năm 2020 - Ngành Y tế tỉnh Bình Dương.
 * Thành phần : BGĐ Sở, TT.ĐU, CĐNYT, Trưởng các phòng và theo Công văn triệu tập số 43/SYT-KHTC ngày 9/1/2020 của Sở Y tế.
 * Địa điểm: Hội trường B - Sở Y tế.
  
3-9 giờ 00: Dự họp mặt kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đảng, đón Tết cổ truyền dân tộc Xuân Canh Tý 2020.
 * Thành phần : Bs Cao Thị Bích Thuận - PGĐ Sở.
 * Địa điểm: Trung tâm Hội nghị - Triển lãm tỉnh.
  
48 giờ 00: Tiếp công dân.
 * Thành phần: Ds Phạm Tiến Phương – Phó Chánh TT.
 * Địa điểm: Phòng Tiếp dân –  Sở Y tế.
                                                
5-8 giờ 00: Trực Phòng Y tế – Trung tâm Hành chính tỉnh (Cả ngày).
 * Thành phần: Nguyễn Văn Côn - BVĐK tỉnh.
 * Địa điểm: Tháp B – Tầng 2 – TTHC tỉnh.
  

 


Nơi nhận:

- Văn phòng UBND tỉnh;

- Ban QLTN - TTHC tỉnh;

- BGĐ Sở, TT.ĐU, CĐN;

- Các Phòng CN Sở;

- Các Đơn vị trực thuộc (Websitze SYT);

- Lưu VT, VP (M).

KT.GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

(Đã ký)

Huỳnh Thanh Hà

                       

 

LỊCH LÀM VIỆC SỞ Y TẾ  Tuần lễ từ ngày 06/01/2020 đến ngày 10/01/2020Lịch làm việcLỊCH LÀM VIỆC SỞ Y TẾ  Tuần lễ từ ngày 06/01/2020 đến ngày 10/01/2020/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
(Lịch này thay thư mời họp)
06/01/2020 09:00NoĐã ban hành

LỊCH LÀM VIỆC SỞ Y TẾ

Tuần lễ từ ngày 06/01/2020 đến ngày 10/01/2020

(Lịch này thay thư mời họp)

Lich So Y te 06.01 den 10.01.2020.pdf


Thứ hai 06/01/2020:​
Sáng:
1-8 giờ 00: Họp công tác Tổ chức cán bộ.
 * Thành phần: BGĐ Sở, Thường vụ Đảng ủy, CĐNYT, P.TCCB.
 * Địa điểm: Hội trường B - Sở Y tế.
  
2-9 giờ 00: Họp Đảng ủy Sở Y tế định kỳ.
 * Thành phần: BCH Đảng bộ, Bí thư các chi bộ trực thuộc.
 * Địa điểm: Hội trường B - Sở Y tế.
  
3-8 giờ 00: Họp báo cáo Lãnh đạo UBND tỉnh những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện chương trình sữa học đường.
 * Thành phần: Bs Cao Thị Bích Thuận - PGĐ Sở, P.NVY, P.KHTC, TT.CSSKSS tỉnh.
 * Địa điểm: Phòng họp B - UBND tỉnh.
  
4-8 giờ 00: Tham gia Đoàn thanh tra tỉnh (từ ngày 06/01 - 10/01).
 * Thành phần : Bs Tài - PTP. Nghiệp vụ Y.
 * Địa điểm: Theo Quyết định của Thanh tra tỉnh.
  
5-8 giờ 00 : Tham gia Đoàn thanh tra tỉnh (từ 06/01/2020 - 10/01/2020).
 * Thành phần : Ds Phương - Phó Chánh TT.
 * Địa điểm: Theo QĐ của Đoàn Thanh tra.
  
6-8 giờ 00 : Thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về kinh doanh mỹ phẩm, thực phẩm chức năng, sản phẩm dinh dưỡng dành cho trẻ nhỏ, hóa chất, chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn, TTBYT và hành nghề y dược tư nhân trên địa bàn tỉnh Bình Dương năm 2019-2020 (từ 06/01/2020 - 10/01/2020).
 * Thành phần : Thanh tra, TTKN, PA.03.
 * Địa điểm: Quyết định số 1106/QĐ-SYT.
  
7-8 giờ 00: Tiếp công dân.
 * Thành phần: Ds Phạm Tiến Phương - Phó Chánh TT.
 * Địa điểm: Phòng Tiếp dân –  Sở Y tế.
  
8-8 giờ 00: Trực Phòng Y tế – Trung tâm Hành chính tỉnh (Cả ngày).
 * Thành phần: TTYT Tp.Thủ Dầu Một
 * Địa điểm: Tháp B – Tầng 2 – TTHC tỉnh.
Thứ ba 07/01/2020:
Sáng:
1-8 giờ 00: Dự Hội nghị tổng kết công tác Tuyên giáo năm 2019; triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2020.
 * Thành phần : Bs Huỳnh Thanh Hà - PGĐ Sở.
 * Địa điểm: Hội trường B - Tỉnh ủy.
  
2-8 giờ 00: Dự Hội nghị tổng kết phòng trào thi đua yêu nước năm 2019 (ngày 07/1 - 08/01).
 * Thành phần: Bs Tấn Hùng - Chánh Thanh tra, CN Hải - Thanh tra viên.
 * Địa điểm: TP. Sóc Trăng.
  
3-7 giờ 00: Hỗ trợ kỹ thuật cải tiến chất lượng phòng xét nghiệm tuyến huyện.
 * Thành phần: Bs Tâm - NVY, BVĐK tỉnh, TT.CSSKSS, TT.PC HIV
 * Địa điểm: TTYT Thuận An, Dĩ An, Tân Uyên, Dầu Tiếng.
 Xe : Các đơn vị: Thuận An, Dĩ An, Tân Uyên, Dầu Tiếng.
  
4-8 giờ 00: Tiếp công dân.
 * Thành phần: ThS Nguyễn Bình Minh - Phó Chánh VP.
 * Địa điểm: Phòng Tiếp dân – Sở Y tế.
  
5-8 giờ 00: Trực Phòng Y tế – Trung tâm Hành chính tỉnh (Cả ngày).
 * Thành phần: BVĐK tỉnh.
 * Địa điểm: Tháp B – Tầng 2 – TTHC tỉnh.
  
Thứ tư 08/01/2020.
Sáng:
1-7 giờ 30: Hội nghị Tổng kết công tác tuyến năm 2019 và phương hướng nhiệm vụ năm 2020.
 * Thành phần : Theo Giấy mời số 105/GM-SYT ngày 30/12/2019.
 * Địa điểm: Trung tâm CSSKSS tỉnh.
  
2-8 giờ 00: Họp thẩm định Kế hoạch lựa chọn nhà thầu mua hóa chất, VTYT cho Bệnh viện Đa khoa tỉnh.
 * Thành phần: Bs Huỳnh Thanh Hà - PGĐ Sở, BHXH tỉnh, BVĐK tỉnh (Đại diện BGĐ, P.VTYT), Tổ thẩm định.
 * Địa điểm: Hội trường A - Sở Y tế.
  
3-8 giờ 00: Dự Hội nghị Tổng kết hoạt động Công đoàn các KCN.
 * Thành phần: Đ/c Hùng - CT.CĐNYT.
 * Địa điểm: Trung tâm Văn hóa lao động tỉnh.
  
4-8 giờ 00: Tiếp công dân.
 * Thành phần: Ths Nguyễn Bình Minh - Phó Chánh VP.
 * Địa điểm: Phòng Tiếp dân – Sở Y tế.
  
5-8 giờ 00: Trực Phòng Y tế – Trung tâm Hành chính tỉnh (Cả ngày).
 * Thành phần: Ban BVSKCB tỉnh.
 * Địa điểm: Tháp B – Tầng 2 – TTHC tỉnh.
Chiều:
1-15 giờ 00: Dự Chương trình Xuân với trẻ em khó khăn tỉnh Bình Dương lần thứ XII năm 2020.
 * Thành phần: Bs Hồng - PCT.CĐNYT.
 * Địa điểm: Trung tâm Hội nghị & Triển lãm tỉnh.
  
2-18 giờ 00: Dự Lễ kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống HSSV, Hội sinh viên Việt Nam và 10 năm thành lập Hội sinh viên VN tỉnh Bình Dương.
 * Thành phần: Bs Cao Thị Bích Thuận - PGĐ Sở.
 * Địa điểm: Sân khấu ngoài trời - Trường ĐH Thủ Dầu Một.
  
Thứ năm 09/01/2020:
Sáng:
1-8 giờ 00:  Dự Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết năm dân vận và đánh giá kết quả thực hiện "Năm dân vận chính quyền" 2019.
 * Thành phần : Bs Huỳnh Thanh Hà  - PGĐ Sở.
 * Địa điểm: Phòng họp A - UBND tỉnh.
  
2-8 giờ 00: Họp rà soát chế độ chính sách tiền lương và chi trả hỗ trợ theo Nghị quyết 05/2019/NQ-HĐND ngày 31/7/2019.
 * Thành phần : Phòng TCCB, Các đơn vị trực thuộc tuyến tỉnh (các đơn vị chuẩn bị nội dung).
 * Địa điểm: Hội trường B - Sở Y tế.
  
3-8 giờ 00: Thẩm định việc bổ sung phạm vi hoạt động chuyên môn, danh mục kỹ thuật khám, chữa bệnh.
 * Thành phần: P. NVY.
 * Địa điểm: Dĩ An.
 Xe:
  
4-8 giờ 00: Tiếp công dân.
 * Thành phần: CN Ngô Trần Đức Hữu - PTP.TCCB.
 * Địa điểm: Phòng Tiếp dân – Sở Y tế.
  
5-8 giờ 00: Trực Phòng Y tế – Trung tâm Hành chính tỉnh (Cả ngày).
 * Thành phần : BVĐK tỉnh.
 * Địa điểm: Tháp B – Tầng 2 – TTHC tỉnh.
Chiều:
1-17 giờ 00: Dự cùng Lãnh đạo UBND tỉnh tiếp và làm việc với Công ty Cổ phần Sung Huyn Vina và Lãnh đạo Tập đoàn BUMIN Medical Group.
 * Thành phần: Bs Lục Duy Lạc - GĐ Sở.
 * Địa điểm: Phòng khách UBND tỉnh.
  
2-18 giờ 00: Dự họp mặt ngoại giao đoàn nhân dịp Xuân Canh Tý 2020.
 * Thành phần: Bs Lục Duy Lạc - GĐ Sở.
 * Địa điểm: Trung tâm Hội nghị & Triển lãm tỉnh.
  
Thứ sáu 10/01/2020
Sáng:
1-7 giờ 30: Dự Hội nghị Tổng kết chương trình CSSKSS, dự án cải thiện tình trạng dinh dưỡng trẻ em năm 2019 và nhiệm vụ năm 2020.
 * Thành phần : Bs Cao Thị Bích Thuận - PGĐ Sở, P.NVY, P.THTC.
 * Địa điểm: Hội trường TT.CSSKSS tỉnh.
  
2-8 giờ 00: Họp rà soát chế độ chính sách tiền lương và chi trả hỗ trợ theo Nghị quyết 05/2019/NQ-HĐND ngày 31/7/2019.
 * Thành phần : Phòng TCCB, Các Trung tâm Y tế tuyến huyện (các đơn vị chuẩn bị nội dung).
 * Địa điểm: Hội trường B - Sở Y tế.
  
3-7 giờ 30: Thẩm định thực hành tốt nhà thuốc.
 * Thành phần: P.Nghiệp vụ Dược, PYT Tân Uyên.
 * Địa điểm: Tx Tân Uyên.
 Xe :
  
48 giờ 00: Tiếp công dân.
 * Thành phần: Ds Phạm Tiến Phương – Phó Chánh TT.
 * Địa điểm: Phòng Tiếp dân –  Sở Y tế.
                                                
5-8 giờ 00: Trực Phòng Y tế – Trung tâm Hành chính tỉnh (Cả ngày).
 * Thành phần: BVĐK tỉnh.
 * Địa điểm: Tháp B – Tầng 2 – TTHC tỉnh.
  

 


Nơi nhận:

- Văn phòng UBND tỉnh;

- Ban QLTN - TTHC tỉnh;

- BGĐ Sở, TT.ĐU, CĐN;

- Các Phòng CN Sở;

- Các Đơn vị trực thuộc (Websitze SYT);

- Lưu VT, VP (M).

GIÁM ĐỐC

(Đã ký)

Lục Duy Lạc

                       

 

LỊCH LÀM VIỆC SỞ Y TẾ Tuần lễ từ ngày 30/12/2019 đến ngày 03/01/2020Lịch làm việcLỊCH LÀM VIỆC SỞ Y TẾ Tuần lễ từ ngày 30/12/2019 đến ngày 03/01/2020/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
(Lịch này thay thư mời họp)
30/12/2019 10:00NoĐã ban hành

LỊCH LÀM VIỆC SỞ Y TẾ

Tuần lễ từ ngày 30/12/2019 đến ngày 03/01/2020

(Lịch này thay thư mời họp)

Lich So Y te 30.12 den 03.01.2020.signed.pdf


Thứ hai 30/12/2019:
Sáng:​
1-8 giờ 00 : Dự Hội nghị Chính phủ với các địa phương triển khai nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội năm 2020 (ngày 30/12 và sáng 31/12/2019).
 * Thành phần: Bs Lục Duy Lạc - Giám đốc sở, UV. UBND tỉnh.
 * Địa điểm: Phòng họp A - UBND tỉnh.
  
2-8 giờ 00 : Tham gia Đoàn thanh tra tỉnh (từ 30/12/2019 - 03/01/2020).
 * Thành phần : Bs Tài - PTP. Nghiệp vụ Y.
 * Địa điểm: Theo Quyết định của Thanh tra tỉnh.
  
3-8 giờ 00 : Tham gia Đoàn thanh tra tỉnh (từ 30/12/2019 - 03/01/2020).
 * Thành phần : Ds Phương - Phó Chánh TT.
 * Địa điểm: Bệnh viện Đa khoa tỉnh.
  
4-8 giờ 00 : Thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về kinh doanh mỹ phẩm, thực phẩm chức năng, sản phẩm dinh dưỡng dành cho trẻ nhỏ, hóa chất, chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn, TTBYT và hành nghề y dược tư nhân trên địa bàn tỉnh Bình Dương năm 2019-2020 (từ 30/12/2019 - 03/01/2020).
 * Thành phần : Theo Quyết định số 1106/QĐ-SYT.
 * Địa điểm: Quyết định số 1106/QĐ-SYT.
  
5-8 giờ 00: Tiếp công dân.
 * Thành phần: CN Lê Thanh Hải - Thanh tra viên.
 * Địa điểm: Phòng Tiếp dân –  Sở Y tế.
  
6-8 giờ 00: Trực Phòng Y tế – Trung tâm Hành chính tỉnh (Cả ngày).
 * Thành phần: Võ Hồng Thắm - TTYT Tp.Thủ Dầu Một
 * Địa điểm: Tháp B – Tầng 2 – TTHC tỉnh.
  
Chiều:
  
1-13 giờ 30:  Dự Hội nghị trực tuyến tổng kết, đánh giá tình hình triển khai tin học hóa khám chữa bệnh Bảo hiểm y tế năm 2019.
 * Thành phần : Bs Cao Thị Bích Thuận - PGĐ Sở, Phòng Nghiệp vụ Y, Nghiệp vụ Dược, KHTC, Văn phòng và theo Giấy mời số 102/GM-SYT.
 * Địa điểm: Phòng họp Trực tuyến - Viễn thông Bình Dương.
  
2-14 giờ 30: Họp thống nhất chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Trung tâm Pháp Y, Trung tâm Chăm sóc sức khỏe sinh sản tỉnh.
 * Thành phần : Bs Huỳnh Thanh Hà - PGĐ Sở, P.TCCB, TT. Pháp Y, TT.CSSKSS tỉnh chuẩn bị nội dung báo cáo.
 * Địa điểm: Hội trường A - Sở Y tế.
  
Thứ ba 31/12/2019:
Sáng:
  
1-8 giờ 00 : Tiếp tục dự Hội nghị Chính phủ với các địa phương triển khai nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội năm 2020.
 * Thành phần: Bs Lục Duy Lạc - Giám đốc sở, UV. UBND tỉnh.
 * Địa điểm: Phòng họp A - UBND tỉnh.
  
2-8 giờ 00: Dự Họp lấy ý kiến góp ý Ban Giám đốc BVĐK tỉnh năm 2019.
 * Thành phần : Lãnh đạo P.TCCB dự.
 * Địa điểm: BVĐK tỉnh.
  
3-8 giờ 00: Thanh lý Trang thiết bị y tế TTYT huyện Phú Giáo.
 * Thành phần: P.KHTC.
 * Địa điểm: TTYT huyện Phú Giáo.
 Xe:
  
4-8 giờ 00: Tiếp công dân.
 * Thành phần: ThS Nguyễn Bình Minh - Phó Chánh VP.
 * Địa điểm: Phòng Tiếp dân – Sở Y tế.
  
5-8 giờ 00: Trực Phòng Y tế – Trung tâm Hành chính tỉnh (Cả ngày).
 * Thành phần: Nguyễn Thảo Như - BVĐK tỉnh.
 * Địa điểm: Tháp B – Tầng 2 – TTHC tỉnh.
  
Chiều:
  
1-13 giờ 30 : Dự Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ 34, Khóa X.
 * Thành phần: Bs Lục Duy Lạc - TUV, Giám đốc sở.
 * Địa điểm: Hội trường B - Tỉnh ủy.
  
2-15 giờ 00 : Dự Kỳ họp thứ 13 (bất thường) HĐND tỉnh khóa IX.
 * Thành phần: Bs Lục Duy Lạc - Giám đốc sở.
 * Địa điểm: Hội trường B - Tỉnh ủy.
  
3-13 giờ 30 : Họp Hội đồng cấp chứng chỉ hành nghề đợt 12 năm 2019.
 * Thành phần : Theo QĐ số 271/QĐ-SYT.
 * Địa điểm: Hội trường A - Sở Y tế.
  
  
4-14 giờ 30 : Họp Ban soạn thảo Đề án "Tổ chức bộ máy, nhân sự và cơ chế vận hành Bệnh viện Đa khoa tỉnh".
 * Thành phần : Bs Cao Thị Bích Thuận - PGĐ Sở và theo Quyết định số 1199/QĐ-SYT ngày 27/12/2019 của GĐ Sở Y tế.
 * Địa điểm: Hội trường A - Sở Y tế.
Thứ tư 01/01/2020.
  
 Cán bộ, công chức, viên chức nghỉ Tết Dương lịch 01/01/2020.
  
Thứ năm 02/01/2020:
Sáng:
1-8 giờ 00: Dự Hội nghị Tổng kết năm 2019 và triển khai Kế hoạch năm 2020 dự án Quỹ toàn cầu PC HIV/AIDS (ngày 02/01 và 03/01/2020).
 * Thành phần : Bs Lục Duy Lạc - Giám đốc sở; TT.PC HIV/AIDS.
 * Địa điểm: Khách sạn Hương Giang Resort & Spa, 51 Lê Lợi, TP. Huế.
                                  
2-7 giờ 30: Dự Hội nghị Quân chính Bộ CHQS tỉnh năm 2019.
 * Thành phần : Lãnh đạo Phòng Nghiệp vụ Y dự.
 * Địa điểm: Hội trường A - Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh.
  
3-8 giờ 00: Tập huấn sử dụng phần mềm Quản lý văn bản liên thông theo quy định của Chính phủ và UBND tỉnh.
 

* Thành phần : Đại diện BGĐ Sở, Đại diện Lãnh đạo Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông, tất cả CBCC Cơ quan Văn phòng Sở Y tế.

(đề nghị CBCC mang theo máy tính xách tay cá nhân để thực hành).

 * Địa điểm: Hội trường B - Sở Y tế.
  
4-8 giờ 00: Tiếp công dân.
 * Thành phần: CN Ngô Trần Đức Hữu - PTP.TCCB.
 * Địa điểm: Phòng Tiếp dân – Sở Y tế.
  
5-8 giờ 00: Trực Phòng Y tế – Trung tâm Hành chính tỉnh (Cả ngày).
 * Thành phần : Nguyễn Thị Ngọc Yến - BVĐK tỉnh.
 * Địa điểm: Tháp B – Tầng 2 – TTHC tỉnh.
Thứ sáu 03/01/2020
Sáng:
1-8 giờ 30: Họp tổ chức hướng dẫn Nghị quyết 05/2019/NQ-HĐND ngày 31/7/2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Dương.
 * Thành phần : Đại diện Lãnh đạo Sở Y tế, Sở Nội vụ, Sở Tài chính; Đại diện lãnh đạo và phòng Tổ chức, Kế toán các đơn vị trực thuộc.
 * Địa điểm: Hội trường B - Sở Y tế.
  
2-8 giờ 00: Dự Hội nghị triển khai phần mềm chấm điểm Chỉ số cải cách hành chính của các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh.
 * Thành phần : ThS Minh - Phó Chánh VP.
 * Địa điểm: Hội trường Sở Nội vụ.
  
3-8 giờ 00: Thẩm định cấp Giấy phép hoạt động cơ sở khám, chữa bệnh.
 * Thành phần: Bs. Đạt – PTP NVY, Bs Tâm – CV. NVY, TT CSSKSS.
 * Địa điểm: Các PK chuyên khoa tại Dĩ An và Tp. TDM.
 Xe:
  
4-7 giờ 30: Thẩm định thực hành tốt nhà thuốc.
 * Thành phần: P.Nghiệp vụ Dược, PYT Phú Giáo.
 * Địa điểm: Huyện Phú Giáo.
 Xe :
  
5-8 giờ 00: Tiếp công dân.
 * Thành phần: Ds Phạm Tiến Phương – Phó Chánh TT.
 * Địa điểm: Phòng Tiếp dân –  Sở Y tế.
                                                
6-8 giờ 00: Trực Phòng Y tế – Trung tâm Hành chính tỉnh (Cả ngày).
 * Thành phần: Trần Văn Vinh - BVĐK tỉnh.
 * Địa điểm: Tháp B – Tầng 2 – TTHC tỉnh.
  

 

Nơi nhận:

- Văn phòng UBND tỉnh;

- Ban QLTN - TTHC tỉnh;

- BGĐ Sở, TT.ĐU, CĐN;

- Các Phòng CN Sở;

- Các Đơn vị trực thuộc (Website SYT);

- Lưu VT, VP (M).

GIÁM ĐỐC

(Đã ký)

Lục Duy Lạc

                       

BỔ SUNG LỊCH LÀM VIỆC SỞ Y TẾ Tuần lễ từ ngày 23/12/2019 đến ngày 27/12/2019Lịch làm việcBỔ SUNG LỊCH LÀM VIỆC SỞ Y TẾ Tuần lễ từ ngày 23/12/2019 đến ngày 27/12/2019/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
(Lịch này thay thư mời họp)
24/12/2019 17:00NoĐã ban hành

BỔ SUNG LỊCH LÀM VIỆC SỞ Y TẾ

Tuần lễ từ ngày 23/12/2019 đến ngày 27/12/2019

(Lịch này thay thư mời họp)

Bo sung lich.signed.pdf


Thứ ba 24/12/2019​
Sáng :
1-9 giờ 00: Họp thương thảo hợp đồng gói thầu mua thuốc biệt dược cho các cơ sở y tế công lập năm 2019-2021.
 * Thành phần: Đơn vị mua thuốc tập trung; Đại diện nhà thầu.
 * Địa điểm: Hội trường Sở Y tế.
  
Thứ sáu 27/12/2019
Sáng :
1-8 giờ 30: Họp thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu mua thuốc biệt dược năm 2019-2021.
 * Thành phần: Tổ thẩm định; Đơn vị mua thuốc tập trung.
 * Địa điểm: Hội trường A - Sở Y tế.
  
2-8 giờ 00: Tham dự Hội nghị tập huấn kiểm soát các hoạt động hợp pháp liên quan đến ma túy trên địa bàn tỉnh.
 * Thành phần: Ds Quốc - TP. Nghiệp vụ Dược.
 * Địa điểm: Hội trường Công an tỉnh.

 

Nơi nhận:

- BGĐ Sở, TT.ĐU, CĐN;

- Các Phòng CN Sở;

- Các Đơn vị trực thuộc (Websitze SYT);

- Lưu VT, VP (M).

TL. GIÁM ĐỐC

KT.CHÁNH VĂN PHÒNG

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG

 

(Đã ký)

 

 

Nguyễn Bình Minh

LỊCH LÀM VIỆC SỞ Y TẾ Tuần lễ từ ngày 23/12/2019 đến ngày 27/12/2019Lịch làm việcLỊCH LÀM VIỆC SỞ Y TẾ Tuần lễ từ ngày 23/12/2019 đến ngày 27/12/2019/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
(Lịch này thay thư mời họp)
23/12/2019 10:00NoĐã ban hành

LỊCH LÀM VIỆC SỞ Y TẾ

Tuần lễ từ ngày 23/12/2019 đến ngày 27/12/2019

(Lịch này thay thư mời họp)

Lich So Y te 23.12 den 27.12.2019.signed.pdf


Thứ hai 23/12/2019:​
Sáng:
1-8 giờ 00 : Tổ xác minh các nội dung phản ánh tại Trung tâm Sức khỏe lao động môi trường tỉnh Bình Dương (từ ngày 23/12 - 27/12).
 * Thành phần: Theo Quyết định số 1148/QĐ-SYT ngày 20/12/2019 của Giám đốc Sở Y tế; TT.SKLĐMT tỉnh làm việc với đoàn (toàn thể CBVC, NLĐ của TT.SKLĐMT tỉnh).
  
2-8 giờ 00 : Tham gia Đoàn thanh tra tỉnh (từ ngày 23/12 - 27/12).
 * Thành phần : Bs Tài - PTP. Nghiệp vụ Y.
 * Địa điểm: Theo Quyết định của Thanh tra tỉnh.
  
3-8 giờ 00: Tiếp công dân.
 * Thành phần: Ds Phạm Tiến Phương - Phó Chánh TT.
 * Địa điểm: Phòng Tiếp dân –  Sở Y tế.
  
4-8 giờ 00: Trực Phòng Y tế – Trung tâm Hành chính tỉnh (Cả ngày).
 * Thành phần: Nguyễn Thị Yến Nhi - TTYT Tp.Thủ Dầu Một
 * Địa điểm: Tháp B – Tầng 2 – TTHC tỉnh.
Chiều:
1-13 giờ 30:  Họp BTV Đảng ủy đánh giá xếp loại chất lượng tổ chức đảng, đảng viên năm 2019 các chi bộ trực thuộc.
 * Thành phần : BTV Đảng ủy, Đ/c Hùng (CĐN), Đ/c Hùng (TCCB).
 * Địa điểm: Hội trường A - Sở Y tế.
  
2-14 giờ 00: Dự Hội nghị trực tuyến tổng kết năm 2019 và triển khai kế hoạch năm 2020 ngành Nông nghiệp & PTNT.
 * Thành phần : Bs Huỳnh Thanh Hà - PGĐ Sở.
 * Địa điểm: Phòng họp A - UBND tỉnh.
Thứ ba 24/12/2019:
Sáng:
1-8 giờ 00: Họp kiểm điểm tập thể, cá nhân Ban Giám đốc Sở Y tế và kiểm điểm, đánh giá Đảng bộ Sở Y tế năm 2019.
 * Thành phần : Lãnh đạo UBND tỉnh phụ trách, Đại diện Lãnh đạo các cơ quan tham mưu của Tỉnh ủy (có thư mời riêng); Ban Giám đốc sở, Trưởng các phòng chức năng sở; Thủ trưởng/Giám đốc các đơn vị trực thuộc sở; BCH Đảng bộ sở; Bí thư các chi bộ trực thuộc.
 * Địa điểm: Hội trường B - Sở Y tế.
  
2-8 giờ 00: Tiếp và làm việc với Đoàn kiểm tra công tác Bảo vệ bí mật nhà nước theo Kế hoạch số 47/KH-ĐKT ngày 18/11/2019 do Công an tỉnh chủ trì triển khai, kiểm tra.
 * Thành phần : Đại diện Lãnh đạo Sở, Đại diện lãnh đạo các phòng chức năng sở, Đại diện Lãnh đạo các đơn vị trực thuộc tuyến tỉnh; TTYT Thủ Dầu Một, TTYT Thuận An (Văn phòng Sở chuẩn bị).
 * Địa điểm: Hội trường A - Sở Y tế.
  
3-8 giờ 00: Dự Hội nghị tập huấn về xây dựng phát triển thu thập và khai thác nguồn thông tin KHCN.
 * Thành phần: Ths Chinh - P.KHTC.
 * Địa điểm: Thủ Dầu Một.
  
4-8 giờ 00: Phúc tra xã đạt Tiêu chí xác định xã tiên tiến về y, dược cổ truyền năm 2019.
 * Thành phần : P.NVY, BV.YHCT.
 * Địa điểm: Xã Thanh An, Dầu Tiếng
 Xe :
  
5-8 giờ 00: Tham gia đoàn phúc tra công nhận các danh hiệu văn hóa, đạt chuẩn văn minh đô thị năm 2019 (từ 24/12 - 26/12).
 * Thành phần : ThS Phúc - P.NVY.
 * Địa điểm: Bàu Bàng, Phú Giáo, TDM.
  
6-8 giờ 00: Tiếp công dân.
 * Thành phần: Bs Từ Tấn Thứ - Chánh VP.
 * Địa điểm: Phòng Tiếp dân – Sở Y tế.
  
7-8 giờ 00: Trực Phòng Y tế – Trung tâm Hành chính tỉnh (Cả ngày).
 * Thành phần: Phạm Triệu Anh - BVĐK tỉnh.
 * Địa điểm: Tháp B – Tầng 2 – TTHC tỉnh.
Chiều:
1-13 giờ 30 : Họp Hội đồng cấp chứng chỉ hành nghề đợt 12 năm 2019.
 * Thành phần : Theo QĐ số 271/QĐ-SYT.
 * Địa điểm: Hội trường A - Sở Y tế.
Thứ tư 25/12/2019.
Sáng:
1-8 giờ 30: Dự bổ sung kiểm điểm năm 2019 : Chi bộ Trung tâm sức khỏe lao động môi trường tỉnh.
 * Thành phần : BTV Đảng ủy Sở Y tế.
 * Địa điểm: Trung tâm sức khỏe lao động môi trường tỉnh.
  
2-8 giờ 00: Dự Hội nghị trực tuyến "Triển khai nhiệm vụ lĩnh vực lao động, người có công và xã hội năm 2020".
 * Thành phần: Bs Cao Thị Bích Thuận - PGĐ Sở.
 * Địa điểm: Phòng họp A - UBND tỉnh.
3-8 giờ 00: Dự cùng đoàn Sở KHĐT khảo sát nhu cầu đầu tư nâng cấp TTYT huyện Dầu Tiếng.
 * Thành phần: ThS Chinh - PTP.KHTC.
 * Địa điểm: TTYT huyện Dầu Tiếng.
  
4-8 giờ 00: Phúc tra xã đạt Tiêu chí xác định xã tiên tiến về y, dược cổ truyền năm 2019.
 * Thành phần : Bs Huỳnh Thanh Hà - PGĐ Sở, P.NVY, BV.YHCT.
 * Địa điểm: Phú Giáo.
  
5-8 giờ 00: Tham dự Hội thảo xây dựng kế hoạch loại trừ sốt rét.
 * Thành phần : P.NVY, TT.KSBT.
 * Địa điểm: Khách sạn Sen Việt, TP.HCM (Xe TT.KSBT).
  
6-7 giờ 30: Thẩm định cơ sở bán lẻ thuốc từ dược liệu, thuốc đông y.
 * Thành phần: P.Nghiệp vụ Dược, PYT Bến Cát.
 * Địa điểm: Huyện Bến Cát.
 Xe :
  
7-8 giờ 00: Tiếp công dân.
 * Thành phần: Ths Nguyễn Bình Minh - Phó Chánh VP.
 * Địa điểm: Phòng Tiếp dân – Sở Y tế.
  
8-8 giờ 00: Trực Phòng Y tế – Trung tâm Hành chính tỉnh (Cả ngày).
 * Thành phần: Thượng Thị Ngọc Thảo - Ban BVSKCB tỉnh.
 * Địa điểm: Tháp B – Tầng 2 – TTHC tỉnh.
Thứ năm 26/12/2019:
Sáng:
1-8 giờ 00:  Dự Hội nghị giao ban an ninh, chính trị, tư tưởng và cộng tác viên DLXH tỉnh năm 2019.
 * Thành phần : Bs Huỳnh Thanh Hà  - PGĐ Sở.
 * Địa điểm: Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy.
                                  
2-8 giờ 00: Tiếp đoàn công tác Vụ Trang thiết bị công trình y tế - BYT.
 * Thành phần : Ds Ngô Tùng Châu - PGĐ Sở, Ths Hiền - P.NVY.
 * Địa điểm: Hội trường A - Sở Y tế.
  
3-8 giờ 00: Dự Hội nghị tổng kết công tác Giám định Y khoa năm 2019 khu vực phía Nam (từ ngày 26/12 - 27/12/2019).
 * Thành phần : Bs Cao Thị Bích Thuận - PGĐ Sở, TT.GĐYK.
 * Địa điểm: TP.Hồ Chí Minh.
  
4-8 giờ 00: Thẩm định việc bổ sung phạm vi hoạt động chuyên môn, danh mục kỹ thuật khám, chữa bệnh.
 * Thành phần: P. NVY, BVĐK tỉnh, PYT Tân Uyên.
 * Địa điểm: Phú Giáo, Tân Uyên.
  
5-8 giờ 00: Tiếp công dân.
 * Thành phần: CN Ngô Trần Đức Hữu - PTP.TCCB.
 * Địa điểm: Phòng Tiếp dân – Sở Y tế.
  
6-8 giờ 00: Trực Phòng Y tế – Trung tâm Hành chính tỉnh (Cả ngày).
 * Thành phần : Trần Thị Huệ - BVĐK tỉnh.
 * Địa điểm: Tháp B – Tầng 2 – TTHC tỉnh.
Thứ sáu 27/12/2019
Sáng:
1-8 giờ 00: Dự Hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai nhiệm vụ năm 2020 ngành Nội vụ.
 * Thành phần : Ủy quyền Lãnh đạo P.TCCB dự.
 * Địa điểm: Phòng họp A - UBND tỉnh.
  
2-8 giờ 00: Họp Tổng kết khối thi đua các trung tâm tuyến tỉnh.
 * Thành phần : Bs Huỳnh Thanh Hà - PGĐ Sở, P.TCCB.
 * Địa điểm: TT.CSSKSS.
  
3-8 giờ 00: Thẩm định việc bổ sung phạm vi hoạt động chuyên môn, danh mục kỹ thuật khám, chữa bệnh.
 * Thành phần: P. NVY, PYT Thuận An.
 * Địa điểm: Thuận An.
 Xe: Cá nhân.
  
4-7 giờ 30: Thẩm định thực hành tốt nhà thuốc.
 * Thành phần: P.Nghiệp vụ Dược, PYT Phú Giáo.
 * Địa điểm: Huyện Phú Giáo.
 Xe :
  
5-8 giờ 00: Tiếp công dân.
 * Thành phần: Ds Phạm Tiến Phương – Phó Chánh TT.
 * Địa điểm: Phòng Tiếp dân –  Sở Y tế.
                                                
6-8 giờ 00: Trực Phòng Y tế – Trung tâm Hành chính tỉnh (Cả ngày).
 * Thành phần: Trần Ngọc Anh Thùy - BVĐK tỉnh.
 * Địa điểm: Tháp B – Tầng 2 – TTHC tỉnh.
  

 

Nơi nhận:

- Văn phòng UBND tỉnh;

- Ban QLTN - TTHC tỉnh;

- BGĐ Sở, TT.ĐU, CĐN;

- Các Phòng CN Sở;

- Các Đơn vị trực thuộc (Websitze SYT);

- Lưu VT, VP (M).

GIÁM ĐỐC

(Đã ký)

Lục Duy Lạc

                       

LỊCH LÀM VIỆC SỞ Y TẾ Tuần lễ từ ngày 16/12/2019 đến ngày 20/12/2019Lịch làm việcLỊCH LÀM VIỆC SỞ Y TẾ Tuần lễ từ ngày 16/12/2019 đến ngày 20/12/2019/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
(Lịch này thay thư mời họp)
16/12/2019 09:00NoĐã ban hành

LỊCH LÀM VIỆC SỞ Y TẾ

Tuần lễ từ ngày 16/12/2019 đến ngày 20/12/2019

(Lịch này thay thư mời họp)

Lich So Y te 16.12 den 20.12.2019.signed.pdf


Thứ hai 16/12/2019:
Sáng:
1-8 giờ : Dự Phiên họp UBND tỉnh (theo GM số 157/GM-UBND ngày 13/12)
 * Thành phần : Bs Lục Duy Lạc - GĐ Sở.
 * Địa điểm: Phòng họp A - UBND tỉnh.
  
2-8 giờ 00 : Các phòng Chức năng tổ chức họp đánh giá CBCC năm 2019; Các Tổ Đảng họp xét đánh giá đảng viên năm 2019 (trong ngày).
 * Thành phần, địa điểm : Các phòng, Tổ đảng tự bố trí, sắp xếp.
  
3-8 giờ 00:  Dự kiểm điểm, đánh giá và lấy ý kiến đóng góp cho Bí thư chi bộ, thủ trưởng đơn vị Chi cục ATVSTP.
 * Thành phần : Bs Nguyễn Tấn Hùng - PBT Đảng ủy.
 * Địa điểm: Chi cục ATVSTP.
  
4-8 giờ 00 : Tham gia Đoàn thanh tra tỉnh (từ ngày 16/12 - 20/12).
 * Thành phần : Bs Tài - PTP. Nghiệp vụ Y.
 * Địa điểm: Theo Quyết định của Thanh tra tỉnh.
  
5-9 giờ 00 : Tiếp và làm việc với Đoàn công tác của Trung tâm LIFE (Chương trình Phòng, chống HIV/AIDS).
 * Thành phần : Bs Huỳnh Thanh Hà - PGĐ Sở, Đại diện lãnh đạo NVY, TCCB, NVD, KHTC.
 * Địa điểm: Hội trường A - Sở Y tế.
  
6-9 giờ 30:  Dự kiểm điểm, đánh giá xếp loại chất lượng tổ chức đảng, đảng viên năm 2019 : Chi bộ Chi cục Dân số - KHHGĐ tỉnh.
 * Thành phần : Bs Nguyễn Tấn Hùng - PBT Đảng ủy.
 * Địa điểm: Chi cục Dân số - KHHGĐ tỉnh.
  
7-10 giờ 30 : Họp BCH, Tổ công đoàn cơ sở Cơ quan Sở Y tế.
 * Thành phần : BCH, Tổ công đoàn.
 * Địa điểm: Hội trường B - Sở Y tế.
  
8-8 giờ 00: Thanh tra việc thực hiện các quy định pháp luật về kinh doanh mỹ phẩm, TPCN, sản phẩm dinh dưỡng dành cho trẻ nhỏ; hóa chất, chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn, TTBYT và hành nghề YDTN trên địa bàn Bình Dương (từ 16/12 - 20/12).
 * Thành phần: Thanh tra, TTKN, PA.03.
 * Địa điểm: Theo QĐ số 1106/QĐ-SYT.
 * Xe: cá nhân.
  
9-8 giờ 00: Tiếp công dân.
 * Thành phần: Bs Lục Duy Lạc - GĐ Sở, Bs Hùng - TP.TCCB.
 * Địa điểm: Phòng Tiếp dân –  Sở Y tế.
  
10-8 giờ 00: Trực Phòng Y tế – Trung tâm Hành chính tỉnh (Cả ngày).
 * Thành phần: Võ Văn Hải - TTYT Tp.Thủ Dầu Một
 * Địa điểm: Tháp B – Tầng 2 – TTHC tỉnh.
Chiều:
1-13 giờ 30:  Dự kiểm điểm, đánh giá xếp loại chất lượng tổ chức đảng, đảng viên năm 2019 : Chi bộ Trung tâm Pháp Y tỉnh.
 * Thành phần : Ds Ngô Tùng Châu - PBT.TT Đảng ủy.
 * Địa điểm: Trung tâm Pháp Y tỉnh.
  
Thứ ba 17/12/2019:
Sáng:
1-7 giờ 30:  Dự Hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai học tập chuyên đề năm 2020 (theo CV 2730-CV/TU và Thông báo số 46-TB/ĐUK).
 * Thành phần : Bs Lục Duy Lạc - TUV, GĐ Sở; BCH Đảng bộ Sở Y tế; Cấp ủy các chi bộ trực thuộc; Trưởng, Phó các phòng chức năng Sở.
 * Địa điểm: Trung tâm Hội nghị triển lãm tỉnh.
  
2-7 giờ 30: Phúc tra các Đơn vị Y tế năm 2019.
 * Thành phần: Theo QĐ số 929/QĐ-SYT (Đoàn 2).
 * Địa điểm: Bệnh viện Đa khoa Tư nhân Bình Dương.
 Xe : Tự túc.
  
3-9 giờ 00: Mở hồ sơ đề xuất tài chính gói thầu mua thuốc theo tên biệt dược năm 2019 - 2021.
 * Thành phần : Đơn vị mua thuốc tập trung, P. NVD.
 * Địa điểm: BVĐK tỉnh.
  
4-8 giờ 00: Tiếp công dân.
 * Thành phần: Bs Từ Tấn Thứ - Chánh VP.
 * Địa điểm: Phòng Tiếp dân – Sở Y tế.
  
5-8 giờ 00: Trực Phòng Y tế – Trung tâm Hành chính tỉnh (Cả ngày).
 * Thành phần: Trương Thanh Tòng - BVĐK tỉnh.
 * Địa điểm: Tháp B – Tầng 2 – TTHC tỉnh.
Chiều:
1-14 giờ 00 : Giao ban LĐLĐ tỉnh.
 * Thành phần : Đ/c Hùng - CT.CĐNYT.
 * Địa điểm: Trung tâm Tư vấn pháp luật công đoàn.
  
Thứ tư 18/12/2019.
Sáng:
1-7 giờ 30: Dự kiểm điểm, đánh giá xếp loại chất lượng tổ chức đảng, đảng viên năm 2019 : Chi bộ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh.
 * Thành phần : Bs Lục Duy Lạc - BT. Đảng ủy.
 * Địa điểm: Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh.
  
2-7 giờ 30: Phúc tra các Đơn vị Y tế năm 2019.
 * Thành phần: Theo QĐ số 929/QĐ-SYT (Đoàn 2).
 * Địa điểm: Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Dương.
 Xe : Tự túc.
  
3-8 giờ 00: Tiếp công dân.
 * Thành phần: Ths Nguyễn Bình Minh - Phó Chánh VP.
 * Địa điểm: Phòng Tiếp dân – Sở Y tế.
  
4-8 giờ 00: Trực Phòng Y tế – Trung tâm Hành chính tỉnh (Cả ngày).
 * Thành phần: Nguyễn Thị Mỹ Yến - Ban BVSKCB tỉnh.
 * Địa điểm: Tháp B – Tầng 2 – TTHC tỉnh.
  
Chiều :
1-13 giờ 30:  Dự kiểm điểm, đánh giá xếp loại chất lượng tổ chức đảng, đảng viên năm 2019 : Chi bộ Trung tâm SKLĐMT tỉnh.
 * Thành phần : Ds Ngô Tùng Châu - PBT.TT Đảng ủy.
 * Địa điểm: Trung tâm SKLĐMT tỉnh.
  
2-17 giờ 00: Dự lễ Bế mạc Giải bóng đá Truyền hình Bình Dương.
 * Thành phần: Bs Huỳnh Thanh Hà - PGĐ Sở.
 * Địa điểm: SVĐ Gò Đậu.
  
Thứ năm 19/12/2019:
Sáng:
1-7 giờ 30:  Dự kiểm điểm, đánh giá xếp loại chất lượng tổ chức đảng, đảng viên năm 2019 : Chi bộ Trung tâm PC HIV/AIDS.
 * Thành phần : Bs Huỳnh Thanh Hà  - Thường vụ Đảng ủy.
 * Địa điểm: Trung tâm PC HIV/AIDS.
  
2-7 giờ 30: Phúc tra các Đơn vị Y tế năm 2019.
 * Thành phần: Theo QĐ số 929/QĐ-SYT (Đoàn 1).
 * Địa điểm: Trung tâm Kiểm soát bệnh tật.
 Xe : Tự túc.
  
3-7 giờ 30: Dự họp dự thảo báo cáo chính trị Đại hội Đảng bộ tỉnh.
 * Thành phần : Bs Thứ - CVP (TV. Tổ biên tập văn kiện Đại hội).
 * Địa điểm: Hội trường A - Tỉnh ủy.
  
4-8 giờ 00: Thẩm định cấp phép hoạt động cơ sở KCB.
 * Thành phần: Phòng NVY, PYT Bến Cát, Dầu Tiếng.
 * Địa điểm: Bến Cát, Dầu Tiếng.
 Xe : Cá nhân.
  
5-8 giờ 00: Tiếp công dân.
 * Thành phần: CN Ngô Trần Đức Hữu - PTP.TCCB.
 * Địa điểm: Phòng Tiếp dân – Sở Y tế.
  
6-8 giờ 00: Trực Phòng Y tế – Trung tâm Hành chính tỉnh (Cả ngày).
 * Thành phần : Trần Đức Giang - BVĐK tỉnh.
 * Địa điểm: Tháp B – Tầng 2 – TTHC tỉnh.
 
Thứ sáu 20/12/2019
Sáng:
  
1-6 giờ 30: Viếng Nghĩa trang Liệt sỹ tỉnh nhân kỷ niệm 30 năm ngày hội Quốc phòng toàn dân và 75 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân VN.
 * Thành phần : Bs Lục Duy Lạc - GĐ Sở, Bs Thứ - CVP, Đ/c Hùng - CT.CĐNYT.
 * Địa điểm: Nghĩa trang Liệt sỹ tỉnh
 Xe : Đ/c Hậu.
  
2-8 giờ 00: Dự kiểm điểm, đánh giá xếp loại chất lượng tổ chức đảng, đảng viên năm 2019 : Chi bộ Cơ quan Sở Y tế.
 * Thành phần : Bs Lục Duy Lạc - BT. Đảng ủy, Chi ủy và Đảng viên Chi bộ cơ quan Sở Y tế.
 * Địa điểm: Hội trường B - Sở Y tế.
  
3-7 giờ 30: Dự Hội nghị truyền thông kỷ niệm ngày Dân số Việt Nam 26/12.
 * Thành phần : Bs Cao Thị Bích Thuận - PGĐ Sở, P.NVY.
 * Địa điểm: Hội trường A - UBND TP.TDM.
  
4-9 giờ 00: Dự họp mặt Kỷ niệm 30 năm ngày hội Quốc phòng toàn dân và 75 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam.
 * Thành phần : Bs Lục Duy Lạc - GĐ Sở.
 * Địa điểm: Trung tâm Hội nghị và Triển lãm tỉnh.
  
5-8 giờ 00: Hội thảo "Hành trình 10 năm đồng hành cùng chương trình Phòng chống HIV/AIDS của Việt Nam".
 * Thành phần: Đại diện Lãnh đạo Sở, TT.PC HIV.
 * Địa điểm: Số 17, Tôn Đức Thắng, Quận 1, TP Hồ Chí Minh.
 Xe : TT.PC HIV.
  
  
6-8 giờ 00: Thẩm định bổ sung danh mục kỹ thuật KCB.
 * Thành phần: P.NVY, BVĐK tỉnh.
 * Địa điểm: BVĐK Vạn Phúc 2.
 Xe :
  
7-7 giờ 30: Thẩm định thực hành tốt nhà thuốc.
 * Thành phần: P.Nghiệp vụ Dược, PYT Dầu Tiếng.
 * Địa điểm: Huyện Dầu Tiếng.
 Xe :
  
8-8 giờ 00: Tiếp công dân.
 * Thành phần: Ds Phạm Tiến Phương – Phó Chánh TT.
 * Địa điểm: Phòng Tiếp dân –  Sở Y tế.
                                                
9-8 giờ 00: Trực Phòng Y tế – Trung tâm Hành chính tỉnh (Cả ngày).
 * Thành phần: Huỳnh Ngọc Hải - BVĐK tỉnh.
 * Địa điểm: Tháp B – Tầng 2 – TTHC tỉnh.
  

 

Nơi nhận:

- Văn phòng UBND tỉnh;

- Ban QLTN - TTHC tỉnh;

- BGĐ Sở, TT.ĐU, CĐN;

- Các Phòng CN Sở;

- Các Đơn vị trực thuộc (Websitze SYT);

- Lưu VT, VP (M).

GIÁM ĐỐC

(Đã ký)

Lục Duy Lạc

LỊCH LÀM VIỆC SỞ Y TẾ  Tuần lễ từ ngày 09/12/2019 đến ngày 14/12/2019Lịch làm việcLỊCH LÀM VIỆC SỞ Y TẾ  Tuần lễ từ ngày 09/12/2019 đến ngày 14/12/2019/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
(Lịch này thay thư mời họp)
09/12/2019 09:00NoĐã ban hành

LỊCH LÀM VIỆC SỞ Y TẾ

Tuần lễ từ ngày 09/12/2019 đến ngày 14/12/2019

Lich So Y te 09.12 den 14.12.2019.signed.pdf


Thứ hai 09/12/2019:
Sáng:
1-8 giờ 00:  Dự Kỳ họp thứ 12 (phiên họp thường lệ) HĐND tỉnh khóa IX, nhiệm kỳ 2016 - 2021 (cả ngày).
 * Thành phần : Bs Lục Duy Lạc - TUV, GĐ Sở.
 * Địa điểm: Hội trường B - Tỉnh ủy.
  
2-7 giờ 30 : Kiểm tra công tác khám sức khỏe tuyển chọn công dân nhập ngũ năm 2020 huyện Bắc Tân Uyên.
 * Thành phần : Bs Tài - PTP.Nghiệp vụ Y, Ths Phúc - CV Nghiệp vụ Y, BCH quân sự tỉnh.
 * Địa điểm: huyện Bắc Tân Uyên.
 Xe : Đ/c Hậu - 16 chỗ.
  
3-8 giờ 00: Tiếp công dân.
 * Thành phần: Ds Phạm Tiến Phương – Phó Chánh TT.
 * Địa điểm: Phòng Tiếp dân –  Sở Y tế.
  
4-8 giờ 00: Trực Phòng Y tế – Trung tâm Hành chính tỉnh (Cả ngày).
 * Thành phần: Phạm Ngọc Lành - TTYT Tp.Thủ Dầu Một
 * Địa điểm: Tháp B – Tầng 2 – TTHC tỉnh.
Chiều:
1-13 giờ 30: Tiếp đoàn kiểm tra việc triển khai, thực hiện chương trình phát triển thanh niên tỉnh Bình Dương, giai đoạn 2011-2020.
 * Thành phần: BS Thuận -PGĐ Sở, Bs Hùng-Thanh tra, BS Thấm-CCT CC.DSKHHGĐ;  Phòng TCCB, NVY, KHTC, Văn phòng Sở; Các công chức, viên chức đầu mối công tác thanh niên;
 * Địa điểm: Hội trường B - Sở Y tế.
  
2-14 giờ 00: Dự họp Khai trương Cổng dịch vụ công quốc gia do Văn phòng Chính phủ chủ trì (theo Thư mời số 153/TM-UBND, ngày 5/12/2019).
 * Thành phần: Ds Châu - PGĐ Sở.
 * Địa điểm: Phòng họp A - UBND tỉnh.
  
3-14 giờ 00: Họp BTV Công đoàn ngành y tế.
 * Thành phần: BTV.CĐNYT, Đ/c Giang - UV.BCH CĐNYT.
 * Địa điểm: Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh.
  
Thứ ba 10/12/2019:
Sáng:
1-8 giờ 00:  Dự Kỳ họp thứ 12 (phiên họp thường lệ) HĐND tỉnh khóa IX, nhiệm kỳ 2016 - 2021 (cả ngày).
 * Thành phần : Bs Lục Duy Lạc - TUV, GĐ Sở.
 * Địa điểm: Hội trường B - Tỉnh ủy.
  
2-7 giờ 30: Phúc tra các Đơn vị Y tế năm 2019.
 * Thành phần: Theo QĐ số 929/QĐ-SYT (Đoàn 2).
 * Địa điểm: Bệnh viện Quốc tế Becamex.
 Xe : Đ/c Hậu - 16 chỗ.      
  
3-8 giờ 00: Làm việc với Đoàn Thanh tra chuyên đề diện rộng theo Quyết định số 3261/QĐ-UBND ngày 05/11/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh (từ ngày 10/12 - 13/12/2019).
 * Thành phần: Ds Châu - PGĐ, Bs Tùng, CN Cường (P KHTC), Ds Quốc, Ds Năm (P.NVD), Bs Tâm (P.NVY).
 * Địa điểm: Hội trường A - Sở Y tế.
  
4-8 giờ 00: Tham gia Đoàn Thanh tra chuyên đề diện rộng theo Quyết định số 3261/QĐ-UBND ngày 05/11/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh (từ ngày 10/12 - 13/12 theo Thông báo của Đoàn Thanh tra).
 * Thành phần: Ds Phương - Phó Chánh TT.
 * Địa điểm: Hội trường B - Sở Y tế.
  
5-7 giờ 30 : Tham gia Đoàn thanh tra tỉnh (từ ngày 10/12 - 13/12).
 * Thành phần : Bs Tài - PTP. Nghiệp vụ Y.
 * Địa điểm: Theo kế hoạch của Đoàn Thanh tra.
  
6-9 giờ 00: Tiếp và trao đổi về việc đầu tư, xây dựng bệnh viện.
 * Thành phần : Ds Châu, P.KHTC, NVY, TCCB, NVD; Cty CP Change until change Nhật Bản.
 * Địa điểm: Hội trường B - Sở Y tế.
  
7-8 giờ 00: Tiếp công dân.
 * Thành phần: Bs Từ Tấn Thứ - Chánh VP.
 * Địa điểm: Phòng Tiếp dân – Sở Y tế.
  
8-8 giờ 00: Trực Phòng Y tế – Trung tâm Hành chính tỉnh (Cả ngày).
 * Thành phần: Triệu Phú Cường - BVĐK tỉnh.
 * Địa điểm: Tháp B – Tầng 2 – TTHC tỉnh.
  
Chiều:
1-13 giờ 30: Họp kiểm điểm đánh giá tập thể BGĐ TTYT Bàu Bàng.
 * Thành phần: Bs Cao Thị Bích Thuận - PGĐ Sở.
 * Địa điểm: Hội trường TTYT Bàu Bàng.
Thứ tư 11/12/2019.
Sáng:
1-8 giờ 00:  Dự Kỳ họp thứ 12 (phiên họp thường lệ) HĐND tỉnh khóa IX, nhiệm kỳ 2016 - 2021(cả ngày).
 * Thành phần : Bs Cao Thị Bích Thuận - PGĐ Sở (dự thay Bs Lạc).
 * Địa điểm: Hội trường B - Tỉnh ủy.
  
2-8 giờ 00: Thanh tra việc thực hiện các quy định pháp luật về hành nghề YDTN và kinh doanh mỹ phẩm, thực phẩm chức năng, trang thiết bị y tế đợt 5 năm 2019 (từ 11/12 - 12/12).
 * Thành phần: Thanh tra, PA.03, TTKN.
 * Địa điểm: Theo QĐ số 1038/QĐ-SYT.
 * Xe: cá nhân.
  
3-7 giờ 30: Phúc tra các Đơn vị Y tế năm 2019.
 * Thành phần: Theo QĐ số 929/QĐ-SYT (Đoàn 2).
 * Địa điểm: Bệnh viện Vạn Phúc 2.
 Xe : Đ/c Hậu - 16 chỗ.      
  
4-8 giờ 00: Tiếp công dân.
 * Thành phần: Ths Nguyễn Bình Minh - Phó Chánh VP.
 * Địa điểm: Phòng Tiếp dân – Sở Y tế.
  
5-8 giờ 00: Trực Phòng Y tế – Trung tâm Hành chính tỉnh (Cả ngày).
 * Thành phần: Hồ Văn Bình - Ban BVSKCB tỉnh.
 * Địa điểm: Tháp B – Tầng 2 – TTHC tỉnh.
Chiều :
1-14 giờ 00: Họp Tổ thẩm định kết quả đánh giá hồ sơ đề xuất kỹ thuật gói thầu mua thuốc cho các cơ sở y tế công lập năm 2019-2021.
 * Thành phần: Theo Giấy mời số 92/GM-SYT ngày 5/12/2019.
 * Địa điểm: Hội trường A - Sở Y tế.
Thứ năm 12/12/2019:
Sáng:
1-7 giờ 30: Phúc tra các Đơn vị Y tế năm 2019.
 * Thành phần: Theo QĐ số 929/QĐ-SYT (Đoàn 2).
 * Địa điểm: Bệnh viện Đa khoa Cao su Dầu Tiếng.
 Xe : Đ/c Hậu - 16 chỗ.      
  
2-8 giờ 00: Dự Hội nghị triển khai Nghị định về mức lương tối thiểu vùng
 * Thành phần: Đ/c Hùng - CT.CĐNYT.
 * Địa điểm: Trung tâm Hội nghị triển lãm tỉnh.
  
3-8 giờ 00: Thẩm định cấp phép hoạt động cơ sở KCB.
 * Thành phần: Phòng NVY, PYT Bến Cát.
 * Địa điểm: Bến Cát
 Xe : Cá nhân.
  
4-8 giờ 00: Tiếp công dân.
 * Thành phần: CN Ngô Trần Đức Hữu - PTP.TCCB.
 * Địa điểm: Phòng Tiếp dân – Sở Y tế.
  
5-8 giờ 00: Trực Phòng Y tế – Trung tâm Hành chính tỉnh (Cả ngày).
 * Thành phần : Vũ Thị Thanh Tâm - BVĐK tỉnh.
 * Địa điểm: Tháp B – Tầng 2 – TTHC tỉnh.
Chiều:
1-15 giờ : Họp đánh giá công tác tổ chức Diễn đàn hợp tác kinh tế Châu Á - Horasis 2019 và kết quả thực hiện đề án thành phố thông minh năm 2019, phương hướng, nhiệm vụ năm 2020.
 * Thành phần: Ds Châu (BTC Horasis), Bs Thuận, ThS Minh (BĐH và Tổ giúp việc TP thông minh).
 * Địa điểm: Phòng họp A - UBND tỉnh.
  
2-14 giờ 00: Họp Cụm thi đua số 3.
 * Thành phần: Đ/c Hùng - CT.CĐNYT.
 * Địa điểm: Công đoàn các Khu CN tỉnh.
 
Thứ sáu 13/12/2019
Sáng:
1-7 giờ 30: Hội nghị tập huấn công tác Quốc phòng-An ninh và phòng chống khủng bố các cơ sở y tế năm 2019.
 * Thành phần: Đại diện Lãnh đạo Sở, Ban Chỉ huy Quân sự Sở Y tế.
 * Địa điểm: Ks Ninh Kiều 1, Quận Ninh Kiều, Thành phố Cần Thơ.
 Xe:
  
28 giờ 00: Hội thảo Sơ kết 02 năm triển khai Nghị định số 111/2017/NĐ-CP ngày 05/10/2017 của Chính phủ Quy định về tổ chức đào tạo thực hành trong đào tạo khối ngành sức khỏe.
 * Thành phần: Đại diện Lãnh đạo Sở, Phòng TCCB; Lãnh đạo và cán bộ phụ trách đào tạo của Bệnh viện đa khoa tỉnh.
 * Địa điểm: Ks Victory, 14 Võ Văn Tần, Quận 3, TP Hồ Chí Minh.
 Xe : Đi chung xe BVĐK tỉnh.
  
3-8 giờ 00: Họp các cụm thi đua: Xếp loại CĐCS, bình xét thi đua, khen thưởng năm 2019.
 * Thành phần: BTV.CĐNYT, Lãnh đạo các CĐCS trực thuộc.
 * Địa điểm: Hội trường B - Sở Y tế.
  
4-8 giờ 00: Thẩm định cấp giấy phép hoạt động hành nghề KCB.
 * Thành phần: P.NVY, BVĐK tỉnh, BV.YHCT, TT.CSSKSS.
 * Địa điểm: PKĐK Tân Thành - Bình Chuẩn.
 Xe :
  
5-7 giờ 30: Thẩm định thực hành tốt nhà thuốc.
 * Thành phần: P.Nghiệp vụ Dược, PYT Bàu Bàng.
 * Địa điểm: Huyện Bàu Bàng.
 Xe :
  
6-8 giờ 00: Tiếp công dân.
 * Thành phần: Ds Phạm Tiến Phương – Phó Chánh TT.
 * Địa điểm: Phòng Tiếp dân –  Sở Y tế.
                                              
7-8 giờ 00: Trực Phòng Y tế – Trung tâm Hành chính tỉnh (Cả ngày).
 * Thành phần: Phạm Hồng Nguyễn Dĩ - BVĐK tỉnh.
 * Địa điểm: Tháp B – Tầng 2 – TTHC tỉnh.
  
Chiều :
1-13 giờ 30: Dự kiểm điểm, đánh giá xếp loại chất lượng tổ chức đảng, đảng viên năm 2019: Chi bộ Trung tâm Kiểm nghiệm.
 * Thành phần: Ds Ngô Tùng Châu - PBT.TT Đảng ủy.
 * Địa điểm: Trung tâm Kiểm nghiệm.
  
2-13 giờ 30: Dự kiểm điểm, đánh giá xếp loại chất lượng tổ chức đảng, đảng viên năm 2019: Chi bộ Trung tâm CSSKSS tỉnh.
 * Thành phần: Bs Nguyễn Tấn Hùng - PBT Đảng ủy.
 * Địa điểm: Trung tâm CSSKSS tỉnh.
  
3-14 giờ 00: Dự phúc tra cơ quan, đơn vị đạt chuẩn văn hóa năm 2019.
 * Thành phần: Bs Hồng - PCT.CĐNYT.
 * Địa điểm: LĐLĐ tỉnh.
  
4-15 giờ 30: Dự kiểm điểm, đánh giá xếp loại chất lượng tổ chức đảng, đảng viên năm 2019: Chi bộ Tỉnh hội Đông y.
 * Thành phần: Bs Nguyễn Tấn Hùng - PBT Đảng ủy.
 * Địa điểm: Tỉnh hội Đông y.

 

Nơi nhận:

- Văn phòng UBND tỉnh;

- Ban QLTN - TTHC tỉnh;​

- BGĐ Sở, TT.ĐU, CĐN;

- Các Phòng CN Sở;

- Các Đơn vị trực thuộc (Websitze SYT);

- Lưu VT, VP (M).

GIÁM ĐỐC

(Đã ký)

Lục Duy Lạc

LỊCH LÀM VIỆC SỞ Y TẾ Tuần lễ từ ngày 02/12/2019 đến ngày 07/12/2019Lịch làm việcLỊCH LÀM VIỆC SỞ Y TẾ Tuần lễ từ ngày 02/12/2019 đến ngày 07/12/2019/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
(Lịch này thay thư mời họp)
02/12/2019 09:00NoĐã ban hành
LỊCH LÀM VIỆC SỞ Y TẾ

Tuần lễ từ ngày 02/12/2019 đến ngày 07/12/2019

(Lịch này thay thư mời họp)

Lich So Y te 02.12 den 07.12.2019.pdf

Thứ hai 02/12/2019:
Sáng:
1-7 giờ 30:  Dự Hội nghị triển khai quán triệt Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng (theo Công văn 2701-CV/TU ngày 27/11 của Tỉnh ủy).
 * Thành phần : Bs Lục Duy Lạc - TUV, GĐ Sở.
 * Địa điểm: Hội trường B - Tỉnh ủy.
  
2-8 giờ 00: Tiếp và làm việc với Đoàn Thanh tra chuyên đề diện rộng theo Quyết định số 3261/QĐ-UBND ngày 05/11/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh (từ ngày 02/12 - 06/12 theo Thông báo của Đoàn Thanh tra).
 * Thành phần: Ds Ngô Tùng Châu - PGĐ, Bs Tùng, CN Cường (P KHTC), Ds Quốc, Ds Năm (P.NVD), Bs Tâm (P.NVY).
 * Địa điểm: Hội trường B - Sở Y tế.
  
3-8 giờ 00: Tham gia Đoàn Thanh tra chuyên đề diện rộng theo Quyết định số 3261/QĐ-UBND ngày 05/11/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh (từ ngày 02/12 - 06/12 theo Thông báo của Đoàn Thanh tra).
 * Thành phần: Ds Phương - Phó Chánh TT.
 * Địa điểm: Hội trường B - Sở Y tế.
  
4-7 giờ 30 : Tham gia Đoàn thanh tra tỉnh (từ ngày 2/12 - 6/12).
 * Thành phần : Bs Tài - PTP. Nghiệp vụ Y.
 * Địa điểm: Theo kế hoạch của Đoàn Thanh tra.
  
5-7 giờ 30 : Kiểm tra công tác khám sức khỏe tuyển chọn công dân nhập ngũ năm 2020.
 * Thành phần : Bs Tài - PTP.Nghiệp vụ Y, Ths Phúc - CV Nghiệp vụ Y, BCH quân sự tỉnh.
 * Địa điểm: TTYT huyện Phú Giáo.
 Xe : Đ/c Hậu - 16 chỗ.
  
6-8 giờ 00: Thanh tra việc thực hiện các quy định pháp luật về hành nghề YDTN và kinh doanh mỹ phẩm, thực phẩm chức năng, trang thiết bị y tế đợt 5 năm 2019 (từ 02/12 - 06/12).
 * Thành phần: Thanh tra, PA.03.
 * Địa điểm: Theo QĐ số 918/QĐ-SYT.
 * Xe: cá nhân.
  
7-8 giờ 00: Tiếp công dân.
 * Thành phần: CN Lê Thanh Hải – Thanh tra viên.
 * Địa điểm: Phòng Tiếp dân –  Sở Y tế.
  
8-8 giờ 00: Trực Phòng Y tế – Trung tâm Hành chính tỉnh (Cả ngày).
 * Thành phần: Nguyễn Thị Thy - TTYT Tp.Thủ Dầu Một
 * Địa điểm: Tháp B – Tầng 2 – TTHC tỉnh.
  
Thứ ba 03/12/2019:
Sáng:
1-7 giờ 30:  Dự Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh mở rộng (cả ngày - theo Công văn triệu tập số 2699-CV/TU ngày 28/11/2019 của Tỉnh ủy).
 * Thành phần : Bs Lục Duy Lạc - TUV, GĐ Sở.
 * Địa điểm: Hội trường B - Tỉnh ủy.
  
2-7 giờ 30: Phúc tra các Đơn vị Y tế năm 2019.
 * Thành phần: Theo QĐ số 929/QĐ-SYT ngày 4/11/2019.
 * Địa điểm: TTYT thị xã Bến Cát.
 Xe : Đ/c Hậu - 16 chỗ.
  
3-8 giờ 00: Dự tập huấn kỹ năng tiếp nhận và xử lý ý kiến phản ánh của người dân qua phần mềm trực tổng đài đường dây nóng Ngành Y tế 1900 -9095 năm 2019 (theo GM số 1171/GM-BYT ngày 21/11/2019).
 * Thành phần : Ths Minh - Phó Chánh VP; BVĐK tỉnh; TT.KSBT.
 * Địa điểm: 24 Trần Phú, TP. Nha Trang.
  
4-8 giờ 00: Tham dự Hội nghị họp mặt, biểu dương người khuyết tật, trẻ mồ côi và người bảo trợ tiêu biểu tỉnh Bình Dương năm 2019.
 * Thành phần: Bs Tâm - CV.Phòng NVY.
 * Địa điểm: Hội trường A - UBND thành phố Thủ Dầu Một.
  
5-8 giờ 00: Tiếp công dân.
 * Thành phần: Bs Từ Tấn Thứ - Chánh VP.
 * Địa điểm: Phòng Tiếp dân – Sở Y tế.
  
6-8 giờ 00: Trực Phòng Y tế – Trung tâm Hành chính tỉnh (Cả ngày).
 * Thành phần: Tiêu Hoàng Phúc - BVĐK tỉnh.
 * Địa điểm: Tháp B – Tầng 2 – TTHC tỉnh.
  
Thứ tư 04/12/2019.
Sáng:
1-8 giờ 00: Làm việc với Đoàn giám sát của HĐND tỉnh về kết quả thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020.
 * Thành phần: Ds Ngô Tùng Châu - PGĐ Sở.
 * Địa điểm: Hội trường A - HĐND tỉnh.
  
2-8 giờ 00: Dự Hội nghị tổng kết Dự án phòng chống HIV/AIDS tại Hà Nội.
 * Thành phần: Bs Huỳnh Thanh Hà - PGĐ Sở.
 * Địa điểm: Hà Nội.
  
3-7 giờ 30: Phúc tra các Đơn vị Y tế năm 2019.
 * Thành phần: Theo QĐ số 929/QĐ-SYT ngày 4/11/2019.
 * Địa điểm: TTYT thị xã Thuận An.
 Xe : Đ/c Hậu - 16 chỗ.
  
4-8 giờ 00: Tiếp công dân.
 * Thành phần: Ths Nguyễn Bình Minh - Phó Chánh VP.
 * Địa điểm: Phòng Tiếp dân – Sở Y tế.
  
5-8 giờ 00: Trực Phòng Y tế – Trung tâm Hành chính tỉnh (Cả ngày).
 * Thành phần: Thượng Thị Ngọc Thảo - Ban BVSKCB tỉnh.
 * Địa điểm: Tháp B – Tầng 2 – TTHC tỉnh.
  
Chiều :
1-14 giờ 00: Làm việc với Trường Cao Đẳng Y tế Bình Dương.
 * Thành phần: Bs Lục Duy Lạc - GĐ Sở, P.TCCB.
 * Địa điểm: Trường Cao Đẳng Y tế Bình Dương.
  
Thứ năm 05/12/2019:
Sáng:
1-7 giờ 30: Phúc tra các Đơn vị Y tế năm 2019.
 * Thành phần: Theo QĐ số 929/QĐ-SYT ngày 4/11/2019.
 * Địa điểm: TTYT thị xã Dĩ An.
 Xe : Đ/c Hậu - 16 chỗ.
  
2-8 giờ 00: Tiếp công dân.
 * Thành phần: CN Ngô Trần Đức Hữu - PTP.TCCB.
 * Địa điểm: Phòng Tiếp dân – Sở Y tế.
  
3-8 giờ 00: Trực Phòng Y tế – Trung tâm Hành chính tỉnh (Cả ngày).
 * Thành phần : Phạm Thị Thanh Tú - BVĐK tỉnh.
 * Địa điểm: Tháp B – Tầng 2 – TTHC tỉnh.
  
Chiều:
1-14 giờ : Họp Đảng ủy định kỳ tháng 12/2019.
 * Thành phần: BTV, BCH Đảng bộ; Bí thư các chi bộ trực thuộc.
 * Địa điểm: Hội trường B - Sở Y tế.
  
 
 
 
Thứ sáu 06/12/2019
Sáng:
  
1-8 giờ 00: Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới của tỉnh giai đoạn 2016-2020.
 * Thành phần: Ds Ngô Tùng Châu - PGĐ Sở.
 * Địa điểm: Trung tâm Hội nghị và Triển lãm tỉnh.
  
2-7 giờ 30: Phúc tra các Đơn vị Y tế năm 2019.
 * Thành phần: Theo QĐ số 929/QĐ-SYT ngày 4/11/2019 (Đoàn 2).
 * Địa điểm: Bệnh viện Quốc tế Hạnh Phúc.
 Xe:
  
3-8 giờ 00: Tham dự Ngày hội việc làm - Trường ĐH Y Dược Cần Thơ.
 * Thành phần: Phòng TCCB và các đơn vị trực thuộc tham gia gian hàng.
 * Địa điểm: Trường ĐH Y Dược Cần Thơ.
 Xe: Cá nhân.
  
4-7 giờ 30: Thẩm định thực hành tốt nhà thuốc.
 * Thành phần: P.Nghiệp vụ Dược, PYT Dĩ An.
 * Địa điểm: Tx Dĩ An.
 Xe :
  
5-8 giờ 00: Tiếp công dân.
 * Thành phần: CN Lê Thanh Hải – Thanh tra viên.
 * Địa điểm: Phòng Tiếp dân –  Sở Y tế.
  
6-8 giờ 00: Trực Phòng Y tế – Trung tâm Hành chính tỉnh (Cả ngày).
 * Thành phần: Trần Văn Vinh - BVĐK tỉnh.
 * Địa điểm: Tháp B – Tầng 2 – TTHC tỉnh.
  
Chiều :
1-14 giờ 00: Dự Lễ Tổng kết đợt phẫu thuật của Hội Phẫu thuật khe hở môi vòm miệng ILWOONG Hàn Quốc và kỷ niệm 25 năm hợp tác.
 * Thành phần: Bs Lục Duy Lạc - GĐ Sở, Bs Thứ - CVP, P.TCCB.
 * Địa điểm: Hội trường A - BVĐK tỉnh Bình Dương.
 Xe : Đ/c Hậu.
  
Thứ bảy 07/12/2019
Sáng:
1-8 giờ 00: Dự lễ kỷ niệm 40 năm xây dựng và phát triển Trường Đại học Y Dược Cần Thơ.
 * Thành phần: Ds Ngô Tùng Châu - PGĐ Sở, CN Hùng - CT.CĐNYT.
 * Địa điểm: Trường Đại học Y Dược Cần Thơ.
 Xe : Đ/c Hậu - 16 chỗ.
  
2-7 giờ 30: Tập huấn, tuyên truyền phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật về hành nghề y, dược năm 2019.
 * Thành phần: Bs Hùng - Chánh TT, Ds Quốc - TP.NVD, Bs Đạt - PTP.NVY.
 * Địa điểm: TTYT TX Tân Uyên.
 Xe : Cá nhân.
  

 

Nơi nhận:

- Văn phòng UBND tỉnh;

- Ban QLTN - TTHC tỉnh;

- BGĐ Sở, TT.ĐU, CĐN;

- Các Phòng CN Sở;

- Các Đơn vị trực thuộc (Websitze SYT);

- Lưu VT, VP (M).

KT.GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

(Đã ký)

Huỳnh Thanh Hà

 

LỊCH LÀM VIỆC SỞ Y TẾ Tuần lễ từ ngày 25/11/2019 đến ngày 30/11/2019Lịch làm việcLỊCH LÀM VIỆC SỞ Y TẾ Tuần lễ từ ngày 25/11/2019 đến ngày 30/11/2019/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
(Lịch này thay thư mời họp)
25/11/2019 11:00NoĐã ban hành

​LỊCH LÀM VIỆC SỞ Y TẾ

Tuần lễ từ ngày 25/11/2019 đến ngày 30/11/2019

(Lịch này thay thư mời họp)

Lich So Y te 25.11 den 30.11.2019.signed.pdfThứ hai 25/11/2019:
Sáng:
1-7 giờ 30 - 8 giờ 45:  Dự sự kiện Horasis phiên đối thoại - Tôn vinh những đóng góp bền bỉ.
 * Thành phần : Bs Cao Thị Bích Thuận - PGĐ Sở.
 * Địa điểm: Phòng G3 - Trung tâm Hội nghị và Triển lãm tỉnh.
  
2-9 giờ 00: Dự cùng Lãnh đạo tỉnh và các ban ngành liên quan tiếp và làm việc với Lãnh đạo Bộ Y tế về những khó khăn trong việc mua thuốc chữa bệnh (Sở Y tế chuẩn bị nội dung).
 * Thành phần: Ban Giám đốc Sở, P. Nghiệp vụ Dược, Nghiệp vụ Y, P. Kế hoạch tài chính, Đơn vị mua sắm thuốc tập trung, BVĐK tỉnh.
 * Địa điểm: Phòng họp B - UBND tỉnh.
  
3-9 giờ 00 - 10 giờ 45: Dự Lễ khai mạc và Phiên họp toàn thể Diễn đàn hợp tác kinh tế Châu Á Horasis 2019 - Bình Dương.
 * Thành phần: Bs Lục Duy Lạc - GĐ Sở.
 * Địa điểm: Hội trường chính - Trung tâm Hội nghị và Triển lãm tỉnh.
  
4-11 giờ 00 - 12 giờ 30: Dự sự kiện Horasis phiên đối thoại - Phát triển các Thành phố thông minh cho công việc và giải trí.
 * Thành phần: Bs Cao Thị Bích Thuận - PGĐ Sở.
 * Địa điểm: Phòng G1 - Trung tâm Hội nghị và Triển lãm tỉnh.
  
5-7 giờ 30 : Kiểm tra công tác khám sức khỏe tuyển chọn công dân nhập ngũ năm 2020.
 * Thành phần : Bs Tài - PTP.Nghiệp vụ Y, Ths Phúc - CV Nghiệp vụ Y, BCH quân sự tỉnh.
 * Địa điểm: TTYT huyện Bàu Bàng.
 Xe : Đ/c Hậu - 16 chỗ.
  
6-8 giờ 00: Tiếp công dân.
 * Thành phần: Ds Phạm Tiến Phương – Phó Chánh TT.
 * Địa điểm: Phòng Tiếp dân –  Sở Y tế.
  
7-8 giờ 00: Trực Phòng Y tế – Trung tâm Hành chính tỉnh (Cả ngày).
 * Thành phần: Võ Văn Hải - TTYT Tp.Thủ Dầu Một
 * Địa điểm: Tháp B – Tầng 2 – TTHC tỉnh.
 
Chiều :
1-14 giờ 00: Họp Đơn vị mua sắm thuốc tập trung.
 * Thành phần: Theo QĐ 2028/QĐ-UBND ngày 15/7/2019.
 * Địa điểm: Hội trường A - Sở Y tế.
  
2-14 giờ 00 - 15 giờ 00: Dự Phiên họp toàn thể - Xây dựng Cộng đồng kinh tế ASEAN.
 * Thành phần: Ds Ngô Tùng Châu - PGĐ Sở.
 * Địa điểm: Hội trường chính - Trung tâm Hội nghị và Triển lãm tỉnh.
  
3-18 giờ 30: Dự Phiên họp toàn thể Bế mạc và Tiệc tối.
 * Thành phần: Bs Lục Duy Lạc - GĐ Sở.
 * Địa điểm: Hội trường chính - Trung tâm Hội nghị và Triển lãm tỉnh.
 Xe : Đ/c Hậu.
  
Thứ ba 26/11/2019:
Sáng:
1-8 giờ 00: Dự họp triển khai chi tiết kế hoạch tổ chức diễn tập ứng phó sự cố hóa chất cấp tỉnh năm 2019.
 * Thành phần: Bs Huỳnh Thanh Hà - PGĐ Sở.
 * Địa điểm: Phòng họp A - UBND tỉnh.
  
2-7 giờ 30: Phúc tra các Đơn vị Y tế năm 2019.
 * Thành phần: Theo QĐ số 929/QĐ-SYT ngày 4/11/2019.
 * Địa điểm: Đoàn 1: TTYT Bắc Tân Uyên; Đoàn 2: BVĐK An Phú.
 Xe Đoàn 1: Đ/c Hậu - 16 chỗ.
 Xe Đoàn 2: BV.YHCT.
  
3-7 giờ 30 : Tham gia Đoàn thanh tra tỉnh (từ ngày 26/11 - 29/11).
 * Thành phần : Bs Tài - PTP. Nghiệp vụ Y.
 * Địa điểm: Theo kế hoạch của Đoàn Thanh tra.
  
4-7 giờ 30 : Kiểm tra công tác khám sức khỏe tuyển chọn công dân nhập ngũ năm 2020.
 * Thành phần : Bs Tài - PTP.Nghiệp vụ Y, Ths Phúc - CV Nghiệp vụ Y, BCH quân sự tỉnh.
 * Địa điểm: TTYT Thủ Dầu Một.
  
5-7 giờ 30: Thanh tra việc thực hiện các quy định pháp luật về hành nghề YDTN và kinh doanh mỹ phẩm, thực phẩm chức năng, trang thiết bị y tế đợt 4 năm 2019 (từ 26/11 - 28/11).
 * Thành phần: Thanh tra, PA.03.
 * Địa điểm: Theo QĐ số 918/QĐ-SYT.
 * Xe: cá nhân.
  
6-8 giờ 00: Tiếp công dân.
 * Thành phần: Bs Từ Tấn Thứ - Chánh VP.
 * Địa điểm: Phòng Tiếp dân – Sở Y tế.
  
7-8 giờ 00: Trực Phòng Y tế – Trung tâm Hành chính tỉnh (Cả ngày).
 * Thành phần: Nguyễn Thành Công - BVĐK tỉnh.
 * Địa điểm: Tháp B – Tầng 2 – TTHC tỉnh.
Chiều:
1-14 giờ 00: Họp Ban chỉ đạo Hội khỏe Phù Đổng tỉnh lần thứ X.
 * Thành phần: Bs Huỳnh Thanh Hà - PGĐ Sở (TV.BCĐ).
 * Địa điểm: Phòng họp B - UBND tỉnh.
Thứ tư 27/11/2019.
Sáng:
1-9 giờ 00: Họp Hội đồng xét tuyển viên chức tỉnh năm 2019.
 * Thành phần: Bs Lục Duy Lạc - GĐ Sở, P.TCCB.
 * Địa điểm: Phòng họp B - UBND tỉnh.
  
2-7 giờ 30: Phúc tra các Đơn vị Y tế năm 2019.
 * Thành phần: Theo QĐ số 929/QĐ-SYT ngày 4/11/2019.
 * Địa điểm: TTYT huyện Dầu Tiếng.
 Xe: Đ/c Hậu - 16 chỗ.
  
3-7 giờ 30 : Kiểm tra công tác khám sức khỏe tuyển chọn công dân nhập ngũ năm 2020.
 * Thành phần : Bs Tài - PTP.Nghiệp vụ Y, Ths Phúc - CV Nghiệp vụ Y, BCH quân sự tỉnh.
 * Địa điểm: TTYT Bến Cát.
 Xe :
  
4-7 giờ 30: Thẩm định cơ sở bán lẻ thuôc dược liệu, thuốc cổ truyền.
 * Thành phần: P.Nghiệp vụ Dược, PYT Tân Uyên.
 * Địa điểm: Tx Tân Uyên.
 Xe :
  
5-8 giờ 00 : Tham gia Đoàn kiểm tra chéo BV.YHCT tỉnh Ninh Bình từ ngày 27/11 - 01/12.
 * Thành phần : Bs Tâm - CV. Phòng Nghiệp vụ Y, BV.YHCT tỉnh.
 * Địa điểm: BV.YHCT tỉnh Ninh Bình.
  
6-8 giờ 00: Tiếp công dân.
 * Thành phần: Ths Nguyễn Bình Minh - Phó Chánh VP.
 * Địa điểm: Phòng Tiếp dân – Sở Y tế.
  
7-8 giờ 00: Trực Phòng Y tế – Trung tâm Hành chính tỉnh (Cả ngày).
 * Thành phần: Nguyễn Thị Mỹ Yến - Ban BVSKCB tỉnh.
 * Địa điểm: Tháp B – Tầng 2 – TTHC tỉnh.
  
Thứ năm 28/11/2019:
Sáng:
1-7 giờ 30: Phúc tra các Đơn vị Y tế năm 2019.
 * Thành phần: Theo QĐ số 929/QĐ-SYT ngày 4/11/2019.
 * Địa điểm: TTYT huyện Phú Giáo.
 Xe: Đ/c Hậu - 16 chỗ.
  
2-7 giờ 30: Dự Hội thi "Tuyên truyền đổi mới phong cách, thái độ phục vụ hướng đến sự hài lòng của người bệnh, gắn với xây dựng cơ sở y tế "Xanh-Sạch-Đẹp" Ngành Y tế- Khu vực VI năm 2019.
 * Thành phần: Đại diện Ban Giám đốc Sở, Công đoàn Ngành, Phòng TCCB; BVĐK Mỹ Phước (dự thi).
 * Địa điểm: Hội Trường Nhà Văn hóa Thanh niên, số 4, Phạm Ngọc Thạch, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP Hồ Chí Minh.
 Xe : BVĐK Mỹ Phước.
  
3-8 giờ 30: Tập huấn Quy tắc ứng xử, Kỹ năng giao tiếp, Quy chế dân chủ, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.
 * Thành phần: Công đoàn Ngành, Phòng TCCB Sở Y tế; Các Bệnh viện tuyến tỉnh; Trung tâm Chăm sóc Sức khoẻ sinh sản; Các Trung tâm Y tế Thuận An, Dĩ An, Tân Uyên, Bến Cát, Dầu Tiếng, Phú Giáo (mỗi đơn vị 01 người).
 * Địa điểm: Hội trường Lớn, Lầu 1, Bệnh viện Thống Nhất, số 1, Lý Thường Kiệt, Quận Tân Bình, Quận 1, TP Hồ Chí Minh.
 Xe : Đi chung các đơn vị.
  
4-8 giờ 00: Tiếp công dân.
 * Thành phần: CN Ngô Trần Đức Hữu - PTP.TCCB.
 * Địa điểm: Phòng Tiếp dân – Sở Y tế.
  
5-8 giờ 00: Trực Phòng Y tế – Trung tâm Hành chính tỉnh (Cả ngày).
 * Thành phần : Lê Thị Yến Nhi - BVĐK tỉnh.
 * Địa điểm: Tháp B – Tầng 2 – TTHC tỉnh.
Chiều:
1-16 giờ : Kiểm tra công tác tổ chức triển khai "Chiến dịch K=K" tại công viên TP.TDM (trước Chùa Bà Thiên Hậu).
 * Thành phần: Bs Huỳnh Thanh Hà - PGĐ Sở, P.NVY.
 * Địa điểm: Công viên TP.TDM (trước Chùa Bà Thiên Hậu).
  
Thứ sáu 29/11/2019
Sáng:
1-7 giờ 30 : Dự triển khai "Chiến dịch K=K" tại công viên TP.TDM (trước Chùa Bà Thiên Hậu).
 * Thành phần: Bs Huỳnh Thanh Hà - PGĐ Sở, P.NVY.
 * Địa điểm: Công viên TP.TDM (trước Chùa Bà Thiên Hậu).
  
  
  
2-8 giờ 00: Dự Tổng kết cuộc thi sáng tạo cho Thanh Thiếu niên, Nhi đồng lần thứ XV và Hội thi sáng tạo kỹ thuật tỉnh Bình Dương lần thứ VIII.
 * Thành phần: Bs Cao Thị Bích Thuận - PGĐ Sở.
 * Địa điểm: Trường Đại học Bình Dương.
  
37 giờ 30: Phúc tra các Đơn vị Y tế năm 2019.
 * Thành phần: Theo QĐ số 929/QĐ-SYT ngày 4/11/2019.
 * Địa điểm: TTYT Thị xã Tân Uyên.
 Xe: Đ/c Hậu - 16 chỗ.
  
4-7 giờ 30: Thẩm định thực hành tốt nhà thuốc.
 * Thành phần: P.Nghiệp vụ Dược, PYT Bến Cát.
 * Địa điểm: Tx Bến Cát.
 Xe : TTKN.
  
5-8 giờ 00: Tiếp công dân.
 * Thành phần: Ds Phạm Tiến Phương - Phó Chánh TT
 * Địa điểm: Phòng Tiếp dân – Sở Y tế.
  
6-8 giờ 00: Trực Phòng Y tế – Trung tâm Hành chính tỉnh (Cả ngày).
 * Thành phần: Trần Nữ Tường Vi - BVĐK tỉnh.
 * Địa điểm: Tháp B – Tầng 2 – TTHC tỉnh.
  
Thứ bảy 30/11/2019
Sáng:
1-7 giờ 30: Tập huấn, tuyên truyền phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật về hành nghề y, dược năm 2019.
 * Thành phần: Bs Hùng - Chánh TT, Ds Quốc - TP.NVD, Bs Đạt - PTP.NVY.
 * Địa điểm: TTYT huyện Bắc Tân Uyên.
 Xe : Đ/c Hậu - 16 chỗ.

 

Nơi nhận:

- Văn phòng UBND tỉnh;

- Ban QLTN - TTHC tỉnh;

- BGĐ Sở, TT.ĐU, CĐN;

- Các Phòng CN Sở;

- Các Đơn vị trực thuộc (Websitze SYT);

- Lưu VT, VP (M).

KT.GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

(Đã ký)

Huỳnh Thanh Hà

 

LỊCH LÀM VIỆC SỞ Y TẾ Tuần lễ từ ngày 18/11/2019 đến ngày 24/11/2019Lịch làm việcLỊCH LÀM VIỆC SỞ Y TẾ Tuần lễ từ ngày 18/11/2019 đến ngày 24/11/2019/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
(Lịch này thay thư mời họp)
19/11/2019 09:00NoĐã ban hành

LỊCH LÀM VIỆC SỞ Y TẾ

Tuần lễ từ ngày 18/11/2019 đến ngày 24/11/2019

(Lịch này thay thư mời họp)

Lich So Y te 18.11 den 24.11.2019.signed.pdf

1 - 30Next
Ảnh
Video