Công bố danh sách - Mỹ phẩm - Dược phẩm
 
​DS thuc hanh Nha thuoc Ngoc Hieu_13-7-2020.pdf
 
​DS thuc hanh Nha thuoc PKDK Nhan Đuc sai Gon_10-7-2020.pdf
 
​DS thuc hanh Nha thuoc PKDK Sai Gon Bau Bang_7-7-2020.pdf
 
​DS thuc hanh Nha thuoc CTY TNHH dich vu y te Ngan Ha_06-7-2020.pdf
 
​DS thuc hanh Nha thuoc PKDK Ngoc Hong_30-6-2020.pdf
 
​DS thuc hanh Nha thuoc TTYT Bau Bang_06-7-2020.pdf
 
​DS thuc hanh Nha thuoc -CTY TNHH MTV Vu man.DTM_22-6-2020.pdf
 
​DS thuc hanh Nha thuoc Phan Phuc_18-6-2020.pdf
 
​DS thuc hanh Nha thuoc Hoang Liem_18-5-2020.pdf
 
​DS thuc hanh Nha thuoc Hoai Thu_16-6-2020.pdf
 
 
 
Ảnh
Video