Công bố danh sách - Cơ sở ĐĐK tiêm chủng
 
 
​DS ĐĐK tiem chung thang 12.pdf
 
​DS CS thu hien tu cong bo ĐĐK Tiem chung PKĐK Nhi Dong Sai Gon.pdf
 
 
 
Ảnh
Video