An toàn vệ sinh thực phẩm
 
DANH SÁCH TỰ CÔNG BỐ SẢN PHẨM TỪ NGÀY 16/04/2018 ĐẾN NGÀY 20/04/2018
 
DANH SÁCH TỰ CÔNG BỐ SẢN PHẨM TỪ NGÀY 09/4/2018 ĐẾN NGÀY 13/4/2018
 
DANH SÁCH TỰ CÔNG BỐ SẢN PHẨM TỪ NGÀY 30/03/2018 ĐẾN NGÀY 06/04/2018
 
DANH SÁCH TỰ CÔNG BỐ SẢN PHẨM TỪ NGÀY 26 THÁNG 03 ĐẾN NGÀY 30 THÁNG 03 NĂM 2018
 
DANH SÁCH TỰ CÔNG BỐ SẢN PHẨM TỪ NGÀY 16 THÁNG 03 ĐẾN NGÀY 23 THÁNG 03 NĂM 2018
 
Danh sách cơ sở vi phạm an toàn thực phẩm tháng 1 đến tháng 3 năm 2018
 
DANH SÁCH TỰ CÔNG BỐ SẢN PHẨM THỰC PHẨM TỪ NGÀY 12/03/2018 ĐẾN NGÀY 16/03/2018
 
DANH SÁCH TỰ CÔNG BỐ SẢN PHẨM THỰC PHẨM TỪ NGÀY 07/02 ĐẾN NGÀY 12/03/2018
 
Nhằm giúp đội ngũ quản lý cấp học giáo dục mầm non nâng cao kiến thức, kịp thời cập nhật triển khai thực hiện các văn bản chỉ đạo về an toàn thực phẩm, đồng thời nắm vững một số kỹ năng ứng phó, xử ...
 
Vừa qua, ngày 29/9/2017 Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm (ATVSTP) Bình Dương đã tổ chức Hội thi “Cán bộ chuyên trách an toàn thực phẩm giỏi lần thứ 8” cho đối tượng là các Cán bộ chuyên trách an ...
 
 
 
Ảnh
Video