An toàn vệ sinh thực phẩm
 
DANH SÁCH TỰ CÔNG BỐ SẢN PHẨM THỰC PHẨM TỪ NGÀY 03 ĐẾN NGÀY 07 THÁNG 12 NĂM 2018
 
DANH SÁCH TỰ CÔNG BỐ SẢN PHẨM THỰC PHẨM TỪ NGÀY 26 ĐẾN NGÀY 30 THÁNG 11 NĂM 2018
 
Triển khai cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điiều kiện an toàn thực phẩm theo Nghị định số 155/2018/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2018 của Chính Phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số quy định liên quan đến ...
 
DANH SÁCH TỰ CÔNG BỐ SẢN PHẨM THỰC PHẨM TỪ NGÀY 19 ĐẾN NGÀY 23 THÁNG 11 NĂM 2018
 
DANH SÁCH TỰ CÔNG BỐ SẢN PHẨM THỰC PHẨM TỪ NGÀY 12 ĐẾN NGÀY 16 THÁNG 11 NĂM 2018
 
DANH SÁCH CẤP ĐỦ ĐIỀU KIỆN, TỰ CÔNG BỐ, CÔNG BỐ, KÝ CAM KẾT THEO THÁNG NĂM 2018
 
​TTQUYẾT ĐỊNH XỬ PHẠT VPHC VỀ ATTPCÁ NHÂN/ĐƠN VỊ NỘP TIỀNLỖI  VI PHẠMSỐ TIỀN(đồng)1.42/QĐ-XPHCHKD Suất ăn công nghiệp Thiên Lý1. Sử dụng Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm ...
 
DANH SÁCH TỰ CÔNG BỐ SẢN PHẨM THỰC PHẨM TỪ NGÀY 05 ĐẾN NGÀY 09 THÁNG 11 NĂM 2018
 
DANH SÁCH TỰ CÔNG BỐ SẢN PHẨM THỰC PHẨM TỪ NGÀY 29 THÁNG 10 ĐẾN NGÀY 02 THÁNG 11 NĂM 2018
 
DANH SÁCH TỰ CÔNG BỐ SẢN PHẨM THỰC PHẨM TỪ NGÀY 22 ĐẾN NGÀY 26 THÁNG 10 NĂM 2018
 
 
 
Ảnh
Video