An toàn vệ sinh thực phẩm
 
DANH SÁCH TỰ CÔNG BỐ SẢN PHẨM THỰC PHẨM TỪ NGÀY 18 ĐẾN NGÀY 22 THÁNG 6 NĂM 2018
 
DANH SÁCH TỰ CÔNG BỐ SẢN PHẨM THỰC PHẨM TỪ NGÀY 11 ĐẾN NGÀY 15 THÁNG 6 NĂM 2018
 
DANH SÁCH TỰ CÔNG BỐ SẢN PHẨM THỰC PHẨM TỪ NGÀY 04 ĐẾN NGÀY 08 THÁNG 6 NĂM 2018
 
TTQUYẾT ĐỊNH XỬ PHẠT VPHC VỀ ATTPCÁ NHÂN/ĐƠN VỊ NỘP TIỀNLỖI  VI PHẠMSỐ TIỀN(đồng)1.05/QĐ-XPVPHCCơ sở nước uống tinh khiết Phong TâmKhông đảm bảo an toàn thực phẩm trong quá trình sản xuất thực ...
 
DANH SÁCH TỰ CÔNG BỐ TỪ NGÀY 28/5 ĐẾN NGÀY 01/6 NĂM 2018
 
DANH SÁCH TỰ CÔNG BỐ TỪ NGÀY 21 ĐẾN NGÀY 25 THÁNG 5 NĂM 2018
 
DANH SÁCH TỰ CÔNG BỐ SẢN PHẨM TỪ NGÀY 14 ĐẾN NGÀY 18 THÁNG 5 NĂM 2018
 
DANH SACH TU CONG BO SAN PHAM TU NGAY 07/05/2018 DEN NGAY 11/05/2018
 
​Copy of DANH SACH TU CONG BO TU NGAY 02 DEN NGAY 04 THANG 5 NAM 2018.xlsx
 
DANH SÁCH TỰ CÔNG BỐ SẢN PHẨM TỪ NGÀY 23 ĐẾN NGÀY 27 THÁNG 4 NAM 2018
 
 
 
Ảnh
Video