An toàn vệ sinh thực phẩm
 
ANH SÁCH SẢN PHẨM THỰC PHẨM ĐĂNG KÝ QUẢNG CÁO QUÝ 2 VÀ QUÝ 3 NĂM 2020
 
DANH SÁCH SẢN PHẨM THỰC PHẨM ĐĂNG KÝ CÔNG BỐ QUÝ 2 VÀ QUÝ 3 NĂM 2020
 
DANH SÁCH CƠ SỞ ĐƯỢC CẤP CHỨNG NHẬN ĐỦ ĐIỀU KIỆN VỆ SINH AN TOÀN THỰC PHẨM QUÝ 2 VÀ QUÝ 3 NĂM 2020
 
​Chi tiết Danh sách sản phẩm đính kèm: SKMBT_28320061210390.pdf THÔNG BÁOKhuyến cáo về các sản phẩm thực phẩm Căn cứ Công văn số 1241/ATTP-SP ngày 27/05/2020 của Cục An toàn thực ...
 
Khuyến cáo về các sản phẩm không đạt chất lượng
 
Thông báo về việc hạn chế giao dịch trực tiếp thủ tục hành chính của Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tại Trung tâm Hành chính công
 
DANH SÁCH CƠ SỞ ĐƯỢC CẤP CHỨNG NHẬN ĐỦ ĐIỀU KIỆN VỆ SINH ATTP QUÝ 1 NĂM 2020
 
DANH SÁCH SẢN PHẨM THỰC PHẨM ĐĂNG KÝ CÔNG BỐ QUÝ 1 NĂM 2020
 
DANH SÁCH SẢN PHẨM THỰC PHẨM ĐĂNG KÝ QUẢNG CÁO QUÝ 1 NĂM 2020
 
 
 
Ảnh
Video