An toàn vệ sinh thực phẩm
Thứ 2, Ngày 28/12/2020, 16:00
DANH SÁCH SẢN PHẨM THỰC PHẨM ĐĂNG KÝ QUẢNG CÁO QUÝ 4 NĂM 2020
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
28/12/2020
DANH SÁCH SẢN PHẨM THỰC PHẨM ĐĂNG KÝ QUẢNG CÁO QUÝ 4 NĂM 2020

1Sản phẩm dinh dưỡng GrowPLUS+ trên 1 tuổi111/2020/ĐKSPCông ty Cổ phần Thực Phẩm Dinh dưỡng Nutifood281- 283 Hoàng Diệu, phường 06, quận 04, TP.Hồ Chí Minh, Việt Nam57/XNQC-YTBD
2San phẩm dinh dưỡng pha sẵn GrowPLUS+ 112/2020/ĐKSPCông ty Cổ phần Thực Phẩm Dinh dưỡng Nutifood281- 283 Hoàng Diệu, phường 06, quận 04, TP.Hồ Chí Minh, Việt Nam57/XNQC-YTBD
3Sản phẩm dinh dưỡng đặc biệt ENPLUS GOLD24327/2016/ATTP-XNCBCông ty Cổ phần Thực Phẩm Dinh dưỡng Nutifood281- 283 Hoàng Diệu, phường 06, quận 04, TP.Hồ Chí Minh, Việt Nam58/XNQC-YTBD
4Sản phẩm dinh dưỡng FORMILAC COLOSTRUM 2+100/2019/ĐKSPCông ty Cổ phần Thực phẩm Dinh dưỡng Quốc tế ParimilkCao ốc H3, Số 384 Hoàng Diệu, phường 06, quận 04, TP.Hồ Chí Minh, Việt Nam59/XNQC-YTBD
5Thực phẩm dinh dưỡng dùng cho chế độ ăn đặc biệt CaloKid Gold dành cho trẻ em trên 2 tuổi110/2019/ĐKSPCÔNG TY CỔ PHẦN SỮA VITADAIRY VIỆT NAM99 Nguyễn Thị Minh Khai, P. Bến Thành, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh 60/XNQC-YTBD
6Sản phẩm dinh dưỡng Goatlac Gold 2+04/2020/ĐKSPCÔNG TY CỔ PHẦN SỮA VITADAIRY VIỆT NAM99 Nguyễn Thị Minh Khai, P. Bến Thành, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh 61/XNQC-YTBD
7Thực phẩm dùng cho chế độ ăn đặc biệt OGGI GOLD dành cho trẻ trên 2 tuổi128/2020/ĐKSPCÔNG TY CỔ PHẦN SỮA VITADAIRY VIỆT NAM99 Nguyễn Thị Minh Khai, P. Bến Thành, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh 61/XNQC-YTBD
8Thực phẩm dùng cho chế độ ăn đặc biệt CALOKID dành cho trẻ trên 2 tuổi110/2019/ĐKSPCÔNG TY CỔ PHẦN SỮA VITADAIRY VIỆT NAM99 Nguyễn Thị Minh Khai, P. Bến Thành, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh 61/XNQC-YTBD
9Sản phẩm dinh dưỡng cho trẻ trên 2 tuổi trở lên ColosBaby Gold 2+37/2018/ĐKSPCÔNG TY CỔ PHẦN SỮA VITADAIRY VIỆT NAM99 Nguyễn Thị Minh Khai, P. Bến Thành, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh 61/XNQC-YTBD
10Sản phẩm dinh dưỡng Vitagrow 2+25/2019/ĐKSPCÔNG TY CỔ PHẦN SỮA VITADAIRY VIỆT NAM99 Nguyễn Thị Minh Khai, P. Bến Thành, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh 61/XNQC-YTBD
11Thực phẩm dùng cho chế độ ăn đặc biệt CALOSURE GOLD71/2018/ĐKSPCÔNG TY CỔ PHẦN SỮA VITADAIRY VIỆT NAM99 Nguyễn Thị Minh Khai, P. Bến Thành, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh 61/XNQC-YTBD
12Thực phẩm bổ sung ColosIgG 24h04/VITADAIRY/2019CÔNG TY CỔ PHẦN SỮA VITADAIRY VIỆT NAM99 Nguyễn Thị Minh Khai, P. Bến Thành, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh 61/XNQC-YTBD
13Sản phẩm dinh dưỡng cho trẻ trên 2 tuổi trở lên ColosBaby Gold 2+37/2018/ĐKSPCÔNG TY CỔ PHẦN SỮA VITADAIRY VIỆT NAM99 Nguyễn Thị Minh Khai, P. Bến Thành, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh 62/XNQC-YTBD
14Sản phẩm dinh dưỡng công thức ColosBaby IQ 2+46/2020/ĐKSPCÔNG TY CỔ PHẦN SỮA VITADAIRY VIỆT NAM99 Nguyễn Thị Minh Khai, P. Bến Thành, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh 62/XNQC-YTBD
15Sản phẩm dinh dưỡng công thức ColosBaby Bio Gold 2+108/2020/ĐKSPCÔNG TY CỔ PHẦN SỮA VITADAIRY VIỆT NAM99 Nguyễn Thị Minh Khai, P. Bến Thành, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh 62/XNQC-YTBD
16Thực phẩm dùng cho chế độ ăn đặc biệt Calokid Gold dành cho trẻ trên 2 tuổi 110/2019/ĐKSPCÔNG TY CỔ PHẦN SỮA VITADAIRY VIỆT NAM99 Nguyễn Thị Minh Khai, P. Bến Thành, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh 63/XNQC-YTBD
17Sản phẩm dinh dưỡng NUTI IQ GOLD STEP 46284/2016/ATTP-XNCBCông ty Cổ phần Thực Phẩm Dinh dưỡng Nutifood281- 283 Hoàng Diệu, phường 06, quận 04, TP.Hồ Chí Minh, Việt Nam64/XNQC-YTBD
18Sữa dinh dưỡng pha sẵn Nuti IQ Gold89/NTF/2018Công ty Cổ phần Thực Phẩm Dinh dưỡng Nutifood281- 283 Hoàng Diệu, phường 06, quận 04, TP.Hồ Chí Minh, Việt Nam64/XNQC-YTBD
19Sản phẩm dinh dưỡng GROWPLUS+ TRÊN 1 TUỔI111/2020/ĐKSPCông ty Cổ phần Thực Phẩm Dinh dưỡng Nutifood281- 283 Hoàng Diệu, phường 06, quận 04, TP.Hồ Chí Minh, Việt Nam65/XNQC-YTBD
20Sữa dinh dưỡng pha sẵn GROWPLUS+112/2020/ĐKSPCông ty Cổ phần Thực Phẩm Dinh dưỡng Nutifood281- 283 Hoàng Diệu, phường 06, quận 04, TP.Hồ Chí Minh, Việt Nam65/XNQC-YTBD
21Sản phẩm dinh dưỡng Lumiar Colostrum 2+137/2020/ĐKSPCÔNG TY CỔ PHẦN DINH DƯỠNG LUMIARSố 25, đường NA7, phố New Land, KDC Việt Sing, P. Thuận Giao, TP.Thuận An, Tỉnh Bình Dương 66/XNQC-YTBD
22Sản phẩm dinh dưỡng Lumiar Pedia86/2020/ĐKSPCÔNG TY CỔ PHẦN DINH DƯỠNG LUMIARSố 25, đường NA7, phố New Land, KDC Việt Sing, P. Thuận Giao, TP.Thuận An, Tỉnh Bình Dương 67/XNQC-YTBD
23Thực phẩm dùng cho chế độ ăn đặc biệt Lumiar Gain85/2020/ĐKSPCÔNG TY CỔ PHẦN DINH DƯỠNG LUMIARSố 25, đường NA7, phố New Land, KDC Việt Sing, P. Thuận Giao, TP.Thuận An, Tỉnh Bình Dương 68/XNQC-YTBD
24Sản phẩm dinh dưỡng Lumiar IQ Pro 2+134/2020/ĐKSPCÔNG TY CỔ PHẦN DINH DƯỠNG LUMIARSố 25, đường NA7, phố New Land, KDC Việt Sing, P. Thuận Giao, TP.Thuận An, Tỉnh Bình Dương 69/XNQC-YTBD
25Thực phẩm dùng cho chế độ ăn đặc biệt Lumiar Sure129/2020/ĐKSPCÔNG TY CỔ PHẦN DINH DƯỠNG LUMIARSố 25, đường NA7, phố New Land, KDC Việt Sing, P. Thuận Giao, TP.Thuận An, Tỉnh Bình Dương 70/XNQC-YTBD
26Sản phẩm dinh dưỡng Lumiar Colostrum 2+ 137/2020/ĐKSPCÔNG TY CỔ PHẦN DINH DƯỠNG LUMIARSố 25, đường NA7, phố New Land, KDC Việt Sing, P. Thuận Giao, TP.Thuận An, Tỉnh Bình Dương 71/XNQC-YTBD
27Sản phẩm dinh dưỡng Lumiar IQ Pro 2+134/2020/ĐKSPCÔNG TY CỔ PHẦN DINH DƯỠNG LUMIARSố 25, đường NA7, phố New Land, KDC Việt Sing, P. Thuận Giao, TP.Thuận An, Tỉnh Bình Dương 71/XNQC-YTBD
28Thực phẩm dùng cho chế độ ăn đặc biệt Lumiar Gain85/2020/ĐKSPCÔNG TY CỔ PHẦN DINH DƯỠNG LUMIARSố 25, đường NA7, phố New Land, KDC Việt Sing, P. Thuận Giao, TP.Thuận An, Tỉnh Bình Dương 71/XNQC-YTBD
29Sản phẩm dinh dưỡng Lumiar Pedia86/2020/ĐKSPCÔNG TY CỔ PHẦN DINH DƯỠNG LUMIARSố 25, đường NA7, phố New Land, KDC Việt Sing, P. Thuận Giao, TP.Thuận An, Tỉnh Bình Dương 71/XNQC-YTBD
30Thực phẩm dùng cho chế độ ăn đặc biệt Lumiar Sure129/2020/ĐKSPCÔNG TY CỔ PHẦN DINH DƯỠNG LUMIARSố 25, đường NA7, phố New Land, KDC Việt Sing, P. Thuận Giao, TP.Thuận An, Tỉnh Bình Dương 71/XNQC-YTBD
31Thực phẩm dùng cho chế độ ăn đặc biệt Calokid Gold dành cho trẻ trên 2 tuổi 110/2019/ĐKSPCÔNG TY CỔ PHẦN SỮA VITADAIRY VIỆT NAM99 Nguyễn Thị Minh Khai, P. Bến Thành, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh 72/XNQC-YTBD
32Thực phẩm dùng cho chế độ ăn đặc biệt OGGI Gold dành cho trẻ trên 2 tuổi128/2020/ĐKSPCÔNG TY CỔ PHẦN SỮA VITADAIRY VIỆT NAM99 Nguyễn Thị Minh Khai, P. Bến Thành, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh 72/XNQC-YTBD
33Sản phẩm dinh dưỡng cho trẻ trên 2 tuổi trở lên ColosBaby Gold 2+37/2018/ĐKSPCÔNG TY CỔ PHẦN SỮA VITADAIRY VIỆT NAM99 Nguyễn Thị Minh Khai, P. Bến Thành, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh 72/XNQC-YTBD
34Sản phẩm dinh dưỡng Vitagrow 2+25/2019/ĐKSPCÔNG TY CỔ PHẦN SỮA VITADAIRY VIỆT NAM99 Nguyễn Thị Minh Khai, P. Bến Thành, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh 72/XNQC-YTBD
35Thực phẩm dinh dưỡng dùng cho chế độ ăn đặc biệt CaloSure Gold71/2018/ĐKSPCÔNG TY CỔ PHẦN SỮA VITADAIRY VIỆT NAM99 Nguyễn Thị Minh Khai, P. Bến Thành, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh 72/XNQC-YTBD
36Thực phẩm dùng cho chế độ ăn đặc biệt OGGI Gold dành cho trẻ trên 2 tuổi128/2020/ĐKSPCÔNG TY CỔ PHẦN SỮA VITADAIRY VIỆT NAM99 Nguyễn Thị Minh Khai, P. Bến Thành, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh 73/XNQC-YTBD
37Sản phẩm dinh dưỡng DR. Luxia Colostrum 2+40/2020/ĐKSPCông ty Cổ phần Dinh dưỡng US CALILầu 3, Cao Ốc H3, 384 Hoàng Diệu, phường 06, quận 04, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam74/XNQC-YTBD
38Sản phẩm dinh dưỡng Dr. Luxia Mum32/2020/ĐKSPCông ty Cổ phần Dinh dưỡng US CALILầu 3, Cao Ốc H3, 384 Hoàng Diệu, phường 06, quận 04, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam74/XNQC-YTBD
39Sản phẩm dinh dưỡng DR. Luxia Colostrum Step 4125/2020/ĐKSPCông ty Cổ phần Dinh dưỡng US CALILầu 3, Cao Ốc H3, 384 Hoàng Diệu, phường 06, quận 04, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam75/XNQC-YTBD
40Sữa dinh dưỡng pha sẵn Dr. Luxia Colostrum 18/USCALI/2020Công ty Cổ phần Dinh dưỡng US CALILầu 3, Cao Ốc H3, 384 Hoàng Diệu, phường 06, quận 04, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam75/XNQC-YTBD
41Sản phẩm dinh dưỡng DR. Luxia IQ 431/2020/ĐKSPCông ty Cổ phần Dinh dưỡng US CALILầu 3, Cao Ốc H3, 384 Hoàng Diệu, phường 06, quận 04, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam75/XNQC-YTBD
42Sữa dinh dưỡng pha sẵn DR. Luxia IQ 15/USCALI/2020Công ty Cổ phần Dinh dưỡng US CALILầu 3, Cao Ốc H3, 384 Hoàng Diệu, phường 06, quận 04, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam75/XNQC-YTBD
43Sản phẩm dinh dưỡng DR. Luxia Colostrum Step 4125/2020/ĐKSPCông ty Cổ phần Dinh dưỡng US CALILầu 3, Cao Ốc H3, 384 Hoàng Diệu, phường 06, quận 04, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam76/XNQC-YTBD
44Sữa dinh dưỡng pha sẵn Dr. Luxia Colostrum 18/USCALI/2020Công ty Cổ phần Dinh dưỡng US CALILầu 3, Cao Ốc H3, 384 Hoàng Diệu, phường 06, quận 04, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam76/XNQC-YTBD
45Sản phẩm dinh dưỡng FORMILAC Opti Pro 457/2019/ĐKSPCông ty Cổ phần Thực phẩm Dinh dưỡng Quốc tế ParimilkCao ốc H3, Số 384 Hoàng Diệu, phường 06, quận 04, TP.Hồ Chí Minh, Việt Nam77/XNQC-YTBD
46Sản phẩm dinh dưỡng FORMILAC COLOSTRUM 2+100/2019/ĐKSPCông ty Cổ phần Thực phẩm Dinh dưỡng Quốc tế ParimilkCao ốc H3, Số 384 Hoàng Diệu, phường 06, quận 04, TP.Hồ Chí Minh, Việt Nam77/XNQC-YTBD
47Sản phẩm dinh dưỡng pha sẵn Formilac Opti Pro18/PARIMILK/2019Công ty Cổ phần Thực phẩm Dinh dưỡng Quốc tế ParimilkCao ốc H3, Số 384 Hoàng Diệu, phường 06, quận 04, TP.Hồ Chí Minh, Việt Nam77/XNQC-YTBD
48Sản phẩm dinh dưỡng ALLCARES IQ PLUS+ 4109/2019/ĐKSPCông ty Cổ phần Thực phẩm Dinh dưỡng Quốc tế ALLCARESLầu 4, Cao ốc H3, 384 Hoàng Diệu, phường 06, quận 04, TP.Hồ Chí Minh, Việt Nam78/XNQC-YTBD
49Sản phẩm dinh dưỡng ALLCARES GAIN PLUS+ 103/2019/ĐKSPCông ty Cổ phần Thực phẩm Dinh dưỡng Quốc tế ALLCARESLầu 4, Cao ốc H3, 384 Hoàng Diệu, phường 06, quận 04, TP.Hồ Chí Minh, Việt Nam78/XNQC-YTBD
50Thực phẩm dinh dưỡng y học ALLCARES SURE PLUS+ 102/2019/ĐKSPCông ty Cổ phần Thực phẩm Dinh dưỡng Quốc tế ALLCARESLầu 4, Cao ốc H3, 384 Hoàng Diệu, phường 06, quận 04, TP.Hồ Chí Minh, Việt Nam78/XNQC-YTBD
51Thực phẩm dùng cho chế độ ăn đặc biệt CALOSURE 66/2012/ĐKSPCÔNG TY CỔ PHẦN SỮA VITADAIRY VIỆT NAM99 Nguyễn Thị Minh Khai, P. Bến Thành, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh 79/XNQC-YTBD
52Thực phẩm dùng cho chế độ ăn đặc biệt CALOSURE GOLD71/2018/ĐKSPCÔNG TY CỔ PHẦN SỮA VITADAIRY VIỆT NAM99 Nguyễn Thị Minh Khai, P. Bến Thành, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh 79/XNQC-YTBD
53Thực phẩm dùng cho chế độ ăn đặc biệt CALOSURE 66/2012/ĐKSPCÔNG TY CỔ PHẦN SỮA VITADAIRY VIỆT NAM99 Nguyễn Thị Minh Khai, P. Bến Thành, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh 80/XNQC-YTBD
54Thực phẩm dùng cho chế độ ăn đặc biệt CALOSURE GOLD 71/2018/ĐKSPCÔNG TY CỔ PHẦN SỮA VITADAIRY VIỆT NAM99 Nguyễn Thị Minh Khai, P. Bến Thành, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh 80/XNQC-YTBD
55Thực phẩm dùng cho chế độ ăn đặc biệt GLUVITA 16/2019/ĐKSPCÔNG TY CỔ PHẦN SỮA VITADAIRY VIỆT NAM99 Nguyễn Thị Minh Khai, P. Bến Thành, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh 80/XNQC-YTBD
56Thực phẩm dùng cho chế độ ăn đặc biệt GLUVITA GOLD17/2019/ĐKSPCÔNG TY CỔ PHẦN SỮA VITADAIRY VIỆT NAM99 Nguyễn Thị Minh Khai, P. Bến Thành, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh 80/XNQC-YTBD
57Sản phẩm dinh dưỡng giảm protein NEPRO 118/2019/ĐKSPCÔNG TY CỔ PHẦN SỮA VITADAIRY VIỆT NAM99 Nguyễn Thị Minh Khai, P. Bến Thành, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh 80/XNQC-YTBD
58Sản phẩm dinh dưỡng giàu protein NEPRO 215/2019/ĐKSPCÔNG TY CỔ PHẦN SỮA VITADAIRY VIỆT NAM99 Nguyễn Thị Minh Khai, P. Bến Thành, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh 80/XNQC-YTBD​
Lượt người xem:  Views:   1
Chia sẻ:
Share:
Tin khác
 
 
Ảnh
Video
An toàn vệ sinh thực phẩm