Quản lý khám chữa bệnh
Thứ 4, Ngày 29/11/2017, 14:00
Thư mời báo giá lấp đặt vách nhom mở rộng phòng XQuang
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
29/11/2017
Thư mời báo giá lấp đặt vách nhom mở rộng phòng XQuang

SỞ Y TẾ BÌNH DƯƠNG

BV. PHỤC HỒI CHỨC NĂNG

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Bình Dương, ngày   03   tháng   01  năm  2017

THƯ MỜI BÁO GIÁ

                             Kính gửi:Quý công ty/ doanh nghiệp

1.    Bệnh Viện Phục Hồi Chức Năng Bình Dương chuẩn bị tổ chức lựa chọn nhà thầu để thực hiện gói thầu: Lắp đặt vách nhôm mở rộng phòng Xquangcủa Bệnh viện Phục hồi chức năng tỉnh Bình Dương tại số 31 Yersin, phường Phú Cường, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương.

2.    Bệnh viện Phục hồi chức năng tỉnh Bình Dương mời các nhà thầu tới tham gia dự thầu.

3.    Nhà thầu có nguyện vọng tham gia có thể tìm hiểu thông tin chi tiết và sẽ được nhận miễn phí 01 bộ hồ sơ yêu cầu báo giá tại:

-         Bệnh Viện Phục Hồi Chức Năng Tỉnh Bình Dương.

-         Địa chỉ: 31 Yersin, phường Phú Cường, thành phố Thủ Dầu Một, Bình Dương. 

4.    Thời gian nhận hồ sơ yêu cầu từ  14  giờ 00, ngày 03 tháng  01 năm 2017 đến trước  14  giờ  00, ngày 11 tháng  01 năm 2017 (trong giờ làm việc hành chính).

5.    Hồ sơ báo giá của nhà thầu phải được chuyển đến:

-         Bệnh Viện Phục Hồi Chức Năng Tỉnh Bình Dương.

-         Địa chỉ : 31 Yersin, phường Phú Cường, thành phố Thủ Dầu Một, Bình Dương.

-         Email: bvphcn@gmail.com.

-         Điện thoại:  0650.3822338                   Fax: 0650.3822338

-         Thời hạn hiệu lực của hồ sơ báo giá là 30 ngày, kể từ ngày ….. tháng …. năm 2016.

Chậm nhất là trước  14  giờ  00  ngày 11 tháng 01 năm 2017 (căn cứ theo giờ của tổng đài bưu điện Tỉnh trong giờ hành chính).

6.    Hồ sơ báo giá của nhà thầu sẽ được chủ đầu tư tiến hành đánh giá theo quy trình đánh giá chỉ định thầu rút gọn và thông báo kết quả cho Quý Công ty trong thời gian sớm nhất.

 Điều chỉnh 

Người ký :Lại Văn Thăng- PGĐ

(NGÀY 3/01/2017: ghi nhằm nội dung người ký: Nguyễn Văn Hóa)

 

KT GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

(đã ký)

Lại Văn Thăng​

Lượt người xem:  Views:   1
Chia sẻ:
Share:
Tin khác
 
 
Ảnh
Video
Quản lý khám chữa bệnh