Quản lý khám chữa bệnh
Thứ 4, Ngày 29/11/2017, 14:00
Thư mời báo giá Sửa chữa sân Khoa Nội Tổng Hợp, Hành lang Phòng Y Học Cổ Truyền, Nhà vệ sinh Khoa Chẩn đoán hình Ảnh của Bệnh viện Phục Hồi Chức Năng tỉnh
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
29/11/2017
Thư mời báo giá Sửa chữa sân Khoa Nội Tổng Hợp, Hành lang Phòng Y Học Cổ Truyền, Nhà vệ sinh Khoa Chẩn đoán hình Ảnh của Bệnh viện Phục Hồi Chức Năng tỉnh

SỞ Y TẾ BÌNH DƯƠNG

BV. PHỤC HỒI CHỨC NĂNG

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Bình Dương, ngày   01     tháng   12   năm  2016

 

THƯ MỜI BÁO GIÁ

Kính gửi: Các nhà thầu thi công xây dựng

1.    Bệnh Viện Phục Hồi Chức Năng Bình Dương chuẩn bị tổ chức lựa chọn nhà thầu để thực hiện gói thầu: Sửa chữa sân Khoa Nội Tổng Hợp, Hành lang Phòng Y Học Cổ Truyền, Nhà vệ sinh Khoa Chẩn đoán hình Ảnh của Bệnh viện Phục Hồi Chức Năng tỉnh Bình Dương tại số 31 Yersin, phường Phú Cường, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương, sử dụng nguồn vốn: Quỹ Phát triển hoạt động sự nghiệp của đơn vị. 

2.    Bệnh Viện Phục Hồi Chức Năng tỉnh Bình Dương mời Qúy nhà thầu   tới tham gia dự thầu.

3.    Nhà thầu có nguyện vọng tham gia có thể tìm hiểu thông tin chi tiết và sẽ được nhận miễn phí 01 bộ hồ sơ yêu cầu báo giá tại:

-         Bệnh Viện Phục Hồi Chức Năng Tỉnh Bình Dương.

-         Địa chỉ: 31 Yersin, phường Phú Cường, thành phố Thủ Dầu Một, Bình Dương. 

4.    Thời gian nhận hồ sơ yêu cầu từ  14  giờ 00, ngày 01 tháng 12  năm 2016 đến trước  14  giờ  00, ngày 14 tháng 12  năm 2016 (trong giờ làm việc hành chính).

5.    Hồ sơ báo giá của nhà thầu phải được chuyển đến:

-         Bệnh Viện Phục Hồi Chức Năng Tỉnh Bình Dương.

-         Địa chỉ : 31 Yersin, phường Phú Cường, thành phố Thủ Dầu Một, Bình Dương.

-         Email: bvphcn@gmail.com.

-         Điện thoại:  0650.3822338                   Fax: 0650.3822338

-         Thời hạn hiệu lực của hồ sơ báo giá là 30 ngày, kể từ ngày 14 tháng 12  năm 2016.

Chậm nhất là trước  14  giờ  00  ngày 14 tháng 12 năm 2016 (căn cứ theo giờ của tổng đài 100117 bưu điện Tỉnh trong giờ hành chính).

6.    Hồ sơ báo giá của nhà thầu sẽ được chủ đầu tư tiến hành đánh giá theo quy trình đánh giá chỉ định thầu rút gọn và thông báo kết quả cho Quý Công ty trong thời gian sớm nhất.

 

 

GIÁM ĐỐC

 

 

Nguyễn Văn Hoá​

Lượt người xem:  Views:   1
Chia sẻ:
Share:
Tin khác
 
 
Ảnh
Video
Quản lý khám chữa bệnh