Quản lý khám chữa bệnh
Thứ 4, Ngày 29/11/2017, 14:00
Thư mời báo giá văn phòng phẩm 2017
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
29/11/2017
Thư mời báo giá văn phòng phẩm 2017

SỞ Y TẾ BÌNH DƯƠNG

BỆNH VIỆN PHCN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 
 

 


Bình Dương, ngày 05 tháng 01 năm 2017

 

THƯ MỜI BÁO GIÁ

 

Kính gửi:...............................................................................................................................

 

1.       Bệnh viện Phục hồi chức năng tỉnh Bình Dương chuẩn bị tổ chức lựa chọn nhà thầu để thực hiện mua sắm văn phòng phẩm, vệ sinh phẩm, vật dụng văn phòng năm 2017 của Bệnh viện Phục hồi chức năng tỉnh Bình Dương.

2.       Bệnh viện Phục hồi chức năng kính mời:    

 

......................................................................................................................................................

 

3.       Nhà thầu có nguyện vọng tham gia có thể tìm hiểu thông tin chi tiết và nhận Bảng tổng hợp nhu cầu dự kiến văn phòng phẩm, vệ sinh phẩm, vật dụng văn phòng năm 2017 cần mua sắm của Bệnh viện Phục hồi chức năng tỉnh Bình Dương tại:

                    Bệnh viện Phục hồi chức năng tỉnh Bình Dương

                   Địa chỉ:  Số 31, Yersin, Phú Cường, TP Thủ Dầu Một, Bình Dương

4.   Thời gian nhận hồ sơ yêu cầu (Bảng tổng hợp nhu cầu dự kiến văn phòng phẩm, vệ sinh phẩm, vật dụng văn phòng năm 2017 cần mua sắm) từ 08 giờ 00         phút,  ngày  06tháng 01 năm 2017 đến trước 14 giờ 00  phút, ngày  18tháng 01  năm  2017 (Trong giờ hành chính).

5.   Hồ sơ báo giá đề nghị nhà thầu niêm phong  và chuyển đến: Bệnh viện Phục hồi chức năng tỉnh Bình Dương

Địa chỉ:  Số 31, Yersin, Phú Cường, TP Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương.

Điện thoại: 0650.3822338- Fax: 0650.3822338

  Thời gian nộp hồ sơ: Trước 14 giờ 00 phút,  ngày  18 tháng  01  năm  2017.

6.   Bệnh viện sẽ tổ chức xét chọn nhà thầu cung cấp văn phòng phẩm, vệ sinh phẩm, vật dụng văn phòng năm 2017 vào lúc 14 giờ 00 phút, ngày 18tháng 01     năm 2017. Sự có mặt hay vắng mặt của nhà thầu không ảnh hưởng đến kết quả xét giá của Bệnh viện Phục hồi chức năng tỉnh Bình Dương.

Kính mời các nhà thầu có đủ điều kiện kinh doanh phù hợp với nhu cầu của bệnh viện tham gia báo giá dự thầu./.

                                                                                                                                        KT GIÁM ĐỐC

                                                                                                                                       PHÓ GIÁM ĐỐC

                                                                                                                                                 (đã ký)

 

                                                                                                                                      Lại Văn Thăng

Lượt người xem:  Views:   1
Chia sẻ:
Share:
Tin khác
 
 
Ảnh
Video
Quản lý khám chữa bệnh