Lịch làm việc ngày
Thứ 6, Ngày 22/03/2019, 17:00
LỊCH LÀM VIỆC SỞ Y TẾ Tuần lễ từ ngày 25/3/2019 đến ngày 29/3/2019
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
22/03/2019
(Lịch này thay thư mời họp)

LỊCH LÀM VIỆC SỞ Y TẾ

Tuần lễ từ ngày 25/3/2019 đến ngày 29/3/2019

(Lịch này thay thư mời họp)

Tải về Lich So Y te T03 25-03 den 29-03-2019.signed.pdf


Thứ hai 25/3/2019:​
Sáng:
1-7 giờ 30 : Đoàn công tác Sở Y tế xác minh phương pháp chữa bệnh không dùng thuốc, không dùng kim.
 * Thành phần: Bs Cao Thị Bích Thuận - PGĐ Sở, P.NV.
 * Địa điểm: TTYT Thuận An.
 Xe : Đ/c Phước.
  
2-8 giờ 30: Giao ban BGĐ, TT.ĐU, CĐN, Trưởng các phòng chức năng.
 * Địa điểm: Hội trường A - Sở Y tế.
  
3- Sau giao ban : Họp cho ý kiến về Đề án Trạm Y tế liên phường của TTYT TP.Thủ Dầu Một.
 * Thành phần: BGĐ, Trưởng các phòng chức năng.
 * Địa điểm: Hội trường A - Sở Y tế.
  
4-8 giờ 00: Giám sát chất lượng số liệu phần mềm thống kê y tế.
 * Thành phần: Theo KH số 07/KH-SYT.
 * Địa điểm: TTYT Thủ Dầu Một.
  
5-8 giờ 00: Tiếp công dân.
 * Thành phần: Ds Phạm Tiến Phương – Phó Chánh Thanh tra.
 * Địa điểm: Phòng Tiếp dân –  Sở Y tế.
  
6-8 giờ 00: Trực Phòng Y tế – Trung tâm Hành chính tỉnh (Cả ngày).
 * Thành phần: TTYT Tp.Thủ Dầu Một.
 * Địa điểm: Tháp B – Tầng 2 – TTHC tỉnh.
 
Chiều:
  
1-14 giờ 00: Thẩm định nhu cầu đầu tư TTBYT từ nguồn NSNN năm 2019 và kết dư BHYT năm 2017.
 * Thành phần: Theo Quyết định 254/QĐ-SYT của SYT.
 * Địa điểm: TTYT TP.TDM.
  
Thứ ba 26/3/2019:
Sáng:
  
1-9 giờ 00: Dự cùng lãnh đạo UBND tỉnh tiếp và làm việc với Kiểm toán Khu vực 4 - triển khai Quyết định kiểm toán.
 * Thành phần: Bs Lục Duy Lạc - GĐ Sở, CN Sương - TP.TCKT dự.
 * Địa điểm: Phòng họp A - UBND tỉnh.
  
2-8 giờ 00 : Dự Hội thảo phổ biến và hướng dẫn triển khai Kế hoạch hành động quốc gia tiến tới loại trừ lây truyền HIV, viêm gan B và giang mai từ mẹ sang con giai đoạn 2018-2030.
 * Thành phần: Bs Cao Thị Bích Thuận - PGĐ Sở, TT.CSSKSS.
 * Địa điểm: KS Sen Việt, số 33 Cao Thắng, Quận 3, TP.HCM.
  
3-8 giờ 00: Dự họp triển khai Luật quốc phòng.
 * Thành phần: Bs Tài - PTP.NV dự.
 * Địa điểm: Bộ CHQS tỉnh.
  
4-8 giờ 00: Thẩm định nhu cầu đầu tư TTBYT từ nguồn NSNN năm 2019 và kết dư BHYT năm 2017.
 * Thành phần: Theo Quyết định 254/QĐ-SYT của SYT.
 * Địa điểm: Bàu Bàng (sáng), Bến Cát (chiều).
 Xe : Đ/c Phước
  
5-8 giờ 00: Tham gia Đoàn giám sát của HĐND tỉnh giám sát công tác CCHC các huyện, thị, thành phố.
 * Thành phần: Bs Từ Tấn Thứ - Chánh VP Sở.
 * Địa điểm: Thuận An.
  
6-8 giờ 00: Thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức và công tác tiếp công dân, giải quyết KN-TC (Từ 26/3 đến 28/3/2019).
 * Thành phần: Theo Quyết định số 298/QĐ-SYT.
 * Địa điểm: TTKN, TT.PC BXH, Chi cục ATVSTP, Chi cục DS-KHHGĐ
  
7-8 giờ 00: Giám sát chất lượng số liệu phần mềm thống kê y tế tại các huyện, thị thành phố.
 * Thành phần: Theo KH số 07/KH-SYT.
 * Địa điểm: Theo KH số 07/KH-SYT.
 Xe : Cá nhân (Tập trung 6 giờ sáng, tại Sở Y tế cũ)
  
8-8 giờ 00: Tiếp công dân.
 * Thành phần: CN Nguyễn Bình Minh - Phó Chánh VP.
 * Địa điểm: Phòng Tiếp dân – Sở Y tế.
  
8-8 giờ 00: Trực Phòng Y tế – Trung tâm Hành chính tỉnh (Cả ngày).
 * Thành phần: BVĐK tỉnh.
 * Địa điểm: Tháp B – Tầng 2 – TTHC tỉnh.
 
Thứ tư 27/3/2019
Sáng:
1-8 giờ 00: Giao ban cụm Quý I/2019 - Đảng ủy Khối cơ quan.
 * Thành phần: Bs Nguyễn Tấn Hùng - PBT Đảng ủy Sở.
 * Địa điểm: Hội trường D1 - Trường Chính trị.
  
2-8 giờ 00: Đoàn Giám sát cua Vụ KHTC va Cục CNTT - Bộ Y tế làm viec tại Sở Y tế, BVDK tỉnh, TTYT TDM, Tân Uyên, Phú giáo, Thuận An về thống kê y tế điện tử.
 * Thành phần: Đại diện Lãnh đạo Sở, P.KHTH, VP.
 * Địa điểm: Sở Y tế, BVDK tỉnh, TTYT TDM, Thuận An.
  
3-7 giờ 30: Thẩm định nhu cầu đầu tư TTBYT từ nguồn NSNN năm 2019 và kết dư BHYT năm 2017.
 * Thành phần: Theo Quyết định 254/QĐ-SYT của SYT.
 * Địa điểm: Phú Giáo.
 Xe : Đ/c Phước.
  
4-7 giờ 30 : Dự hội nghị tổng kết công tác tuyển quân năm 2019.
 * Thành phần: Theo Quyết định 254/QĐ-SYT của SYT.
 * Địa điểm: Ban CHQS Phú Giáo.
 Xe : Đ/c Phước.      
  
5-8 giờ 30 : Dự hội thảo phổ biến các văn bản QPPL về tiêm chủng.
 * Thành phần: Ths Phúc - P.NV
 * Địa điểm: Ks Thiên Hồng, Q5, TP.HCM.
 Xe : Cá nhân.
  
6-8 giờ 00: Dự tập huấn lớp đào tạo hướng dẫn lập báo cáo cung cấp thông tin tài chính cho đơn vị dự toán cấp I.
 * Thành phần: CN Sương, CN Thủy (P.TCKT) dự.
 * Địa điểm: Nhà khách T78, Q3, TP.HCM.
 Xe : Cá nhân.
  
7-8 giờ 00: Tiếp công dân.
 * Thành phần: Bs Từ Tấn Thứ – Chánh VP.
 * Địa điểm: Phòng Tiếp dân – Sở Y tế.
  
8-8 giờ 00: Trực Phòng Y tế – Trung tâm Hành chính tỉnh (Cả ngày).
 * Thành phần: Ban BVCSSK cán bộ tỉnh.
 * Địa điểm: Tháp B – Tầng 2 – TTHC tỉnh.
Chiều :
1-13 giờ 30: Hội nghị triển khai Hiệp định đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CP.TPP).
 * Thành phần: BCH, UBKT Công đoàn ngành Y tế.
 * Địa điểm: Trung tâm VHLĐ tỉnh (An Phú, Thuận An).
Thứ năm 28/3/2019:
Sáng:
1-7 giờ 30: Hội nghị tổng kết phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc năm 2018 và phương hướng nhiệm vụ năm 2019.
 * Thành phần: Bs Huỳnh Thanh Hà - PGĐ Sở.
 * Địa điểm: Hội trường A - Công an tỉnh.
  
2-10 giờ 00: Tiếp đoàn khảo sát nhu cầu đào tạo - Trường ĐH Y Dược Cần Thơ.
 * Thành phần: Lãnh đạo Sở, P.TCCB.
 * Địa điểm: Hội trường A - Sở Y tế.
  
38 giờ 00: Hội nghị triển khai chương trình SKSS - Dự án cải thiện tình trạng dinh dưỡng trẻ em và chương trình sữa học đường 2019.
 * Thành phần: Bs Cao Thị Bích Thuận - PGĐ Sở, Bs Tâm - NV.
 * Địa điểm: TT.CSSKSS.
  
4-7 giờ 30: Hội nghị sơ kết hoạt động công đoàn Quí I/2019.
 * Thành phần: UV. BCH, UBKT, Ban nữ công CĐNYT; CT, PCT các CĐCS trực thuộc.
 * Địa điểm: Trung tâm tư vấn pháp luật công đoàn (499 Yersin).
  
5-8 giờ 00: Thẩm định nhu cầu đầu tư TTBYT từ nguồn NSNN năm 2019 và kết dư BHYT năm 2017.
 * Thành phần: Theo Quyết định 254/QĐ-SYT của SYT.
 * Địa điểm: Bắc Tân Uyên (sáng), Tân Uyên (chiều).
 Xe : Đ/c Phước.
  
6-7 giờ 30: Thẩm định cấp phép cơ sở KCB, cơ sở bán lẻ thuốc đông y, thuốc từ dược liệu.
 * Thành phần: P.QLHN; PYT Thuận An.
 * Địa điểm: Thuận An.
 Xe :
  
7-7 giờ 30: Nộp hồ sơ dự thi liên thông tại Trường ĐH Y Dược Cần Thơ
 * Thành phần: Ths Hiếu - P.TCCB.
 * Địa điểm: Trường ĐH Y Dược Cần Thơ.
 Xe :
  
8-8 giờ 00: Tham gia Đoàn giám sát của HĐND tỉnh giám sát công tác CCHC các huyện, thị, thành phố.
 * Thành phần: CN Minh - Phó Chánh VP Sở.
 * Địa điểm: Tân Uyên.
  
9-8 giờ 00: Tiếp công dân.
 * Thành phần: CN Ngô Trần Đức Hữu - Phó TP.TCCB.
 * Địa điểm: Phòng Tiếp dân – Sở Y tế.
  
108 giờ 00: Trực Phòng Y tế – Trung tâm Hành chính tỉnh (Cả ngày).
 * Thành phần : BVĐK tỉnh.
 * Địa điểm: Tháp B – Tầng 2 – TTHC tỉnh.
Thứ sáu 29/3/2019
Sáng:
1-8 giờ 00: Hội nghị triển khai kế hoạch 2019 và tháng hành động ATVSTP.
 * Thành phần: Bs Huỳnh Thanh Hà - PGĐ, P.NV. Thanh tra.
 * Địa điểm: Chi cục ATVSTP.
  
2-8 giờ 00: Nghe Thông tin thời sự Quý I/2019.
 * Thành phần: UV.BCH, UV.UBKT Đảng ủy Sở, Bí thư các chi bộ TT.
 * Địa điểm: Trung tâm Hội nghị & Triển lãm tỉnh.
  
3-7 giờ 30: Thẩm định cấp phép bổ sung DMKT PKĐK Nhân Hòa.
 * Thành phần: Bs Thuận - PGĐ, P.QLHN, Chuyên khoa theo thư mời
 * Địa điểm: PKĐK Nhân Hòa - TDM.
 Xe : Cá nhân (P.QLHN).
  
4-8 giờ 00: Thẩm định nhu cầu đầu tư TTBYT từ nguồn NSNN năm 2019 và kết dư BHYT năm 2017.
 * Thành phần: Theo Quyết định 254/QĐ-SYT của SYT.
 * Địa điểm: Thuận An.
 Xe : Đ/c Phước.
  
5-7 giờ 30: Thẩm định thực hành tốt nhà thuốc.
 * Thành phần: P.QLD, QLHN, PYT Dĩ An.
 * Địa điểm: TX Dĩ An.
 Xe : BV.YHCT.
  
6-8 giờ 00: Tiếp công dân.
 * Thành phần: Ds Phạm Tiến Phương  - Phó Chánh Thanh tra.
 * Địa điểm: Phòng Tiếp dân –  Sở Y tế.
  
7-8 giờ 00: Trực Phòng Y tế – Trung tâm Hành chính tỉnh (Cả ngày).
 * Thành phần: BVĐK tỉnh
 * Địa điểm: Tháp B – Tầng 2 – TTHC tỉnh.

 

Nơi nhận:

- Văn phòng UBND tỉnh;

- Ban QLTN - TTHC tỉnh;

- BGĐ Sở, TT.ĐU, CĐN;

- Các Phòng CN Sở;

- Các Đơn vị trực thuộc (Website SYT);

- Lưu VT, VP.

GIÁM ĐỐC

(Đã ký)

Lục Duy Lạc

 

 

 Lượt người xem:  Views:   815
Chia sẻ:
Share:
Tin khác
 
 
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Tin liên quan

Audio

Từ khóa

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Ảnh
Video
Lịch làm việc ngày