Lịch làm việc ngày
Thứ 6, Ngày 08/03/2019, 17:00
LỊCH LÀM VIỆC SỞ Y TẾ Tuần lễ từ ngày 11/3/2019 đến ngày 16/3/2019
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
08/03/2019
(Lịch này thay thư mời họp)

LỊCH LÀM VIỆC SỞ Y TẾ

Tuần lễ từ ngày 11/3/2019 đến ngày 16/3/2019

(Lịch này thay thư mời họp)

Tải về Lich So Y te T03 11-03 den 15-03-2019.pdf


Thứ hai 11/3/2019:​
Sáng:
  
1-8 giờ 00: Dự Hội nghị hỗ trợ kỹ thuật chương trình phòng, chống HIV/AIDS.
 * Thành phần: Bs Huỳnh Thanh Hà – PGĐ Sở, TT.PC HIV/AIDS dự.
 * Địa điểm: Hà Nội.
  
2-8 giờ 00: Tiếp công dân.
 * Thành phần: Ds Phạm Tiến Phương – Phó Chánh Thanh tra.
 * Địa điểm: Phòng Tiếp dân –  Sở Y tế.
  
3-8 giờ 00: Trực Phòng Y tế – Trung tâm Hành chính tỉnh (Cả ngày).
 * Thành phần: TTYT Tp.Thủ Dầu Một
 * Địa điểm: Tháp B – Tầng 2 – TTHC tỉnh.
Chiều:
  
1-14 giờ 00: Họp Đảng ủy Sở Y tế định kỳ.
 * Thành phần: BCH Đảng bộ, Bí thư các chi bộ TT.
 * Địa điểm: Hội trường B - Sở Y tế.
  
2-14 giờ 00: Họp thống nhất việc tiếp nhận BV Lao, Tâm thần làm cơ sở 2 của BVĐK tỉnh.
 * Thành phần: BGĐ Sở (Bs Lạc, Bs Thuận), Trưởng PCN : TCCB, KHTH, TCKT, NV, QLHN; BGĐ BVĐK tỉnh.
 * Địa điểm: Hội trường A - Sở Y tế.
  
Thứ ba 12/3/2019:
Sáng:
  
1-8 giờ 00: Họp Hội đồng nghiệm thu đề cương NCKH - SKCT.
 * Thành phần: BGĐ Sở (Bs Lạc, Ds Châu); Ths Hiền, Ths Chinh.
 * Địa điểm: Trường Cao đẳng Y tế Bình Dương.
  
2-8 giờ 30: Dự Hội nghị trực tuyến của BCĐ Trung ương và địa phương về Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019.
 * Thành phần: Bs Cao Thị Bích Thuận - PGĐ Sở.
 * Địa điểm: Phòng họp A - UBND tỉnh.
  
3-8 giờ 00: Xét duyệt quyết toán thu, chi NSNN năm 2018
 * Thành phần: Phòng TCKT: CN Sương, CN Cường, CN Thủy.
 * Địa điểm: Theo thông báo.
  
4-8 giờ 00: Thanh tra các cơ sở kinh doanh dịch vụ xoa bóp, massage và hành nghề YDTN (Từ 12/3 đến 14/3/2019).
 * Thành phần: Thanh tra, Chi cục PCTN, PA 03.
 * Địa điểm: Dĩ An, Thuận An, TDM.
 Xe : Đ/c Phước.
  
5-8 giờ 00: Tham dự lớp bồi dưỡng QLNN chương trình chuyên viên K63.
 * Thành phần: Ths Phúc - NV;
 * Địa điểm: Trường Chính trị tỉnh.
  
6-8 giờ 00: Tham dự lớp tập huấn hướng dẫn triển khai về giám sát dựa vào sự kiện khu vực phía nam (12-13/03).
 * Thành phần: Ths Phúc - NV; TTYT Dự phòng.
 * Địa điểm: Bà Rịa VT.
  
7-8 giờ 00: Tiếp công dân.
 * Thành phần: Bs Từ Tấn Thứ - Chánh VP.
 * Địa điểm: Phòng Tiếp dân – Sở Y tế.
  
8-8 giờ 00: Trực Phòng Y tế – Trung tâm Hành chính tỉnh (Cả ngày).
 * Thành phần: BVĐK tỉnh
 * Địa điểm: Tháp B – Tầng 2 – TTHC tỉnh.
Chiều :
1-14 giờ 00: Dự lễ khai trương Trục liên thông văn bản quốc gia phục vụ gửi, nhận văn bản điện tử giữa các cơ quan trong hệ thống hành chính nhà nước.
 * Thành phần: Ds Ngô Tùng Châu - PGĐ Sở, CN Minh - Phó CVP dự.
 * Địa điểm: Phòng họp A - UBND tỉnh.
  
Thứ tư 13/3/2019
Sáng:
1-8 giờ 30: Họp thống nhất triển khai hệ thống hồ sơ sức khỏe điện tử.
 * Thành phần: BGĐ Sở ( Bs Lạc, Bs Thuận), Đại diện LĐ các phòng CN, Lãnh đạo các Trung tâm Y tế huyện, thị, thành phố.
 * Địa điểm: Hội trường B - Sở Y tế.
  
2-8 giờ 00: Dự Hội thảo giới thiệu nhóm nâng cao chất lượng dịch vụ y tế trong chăm sóc, điều trị BN HIV/AIDS.
 * Thành phần: Bs Tài - PTP.NV dự.
 * Địa điểm: Khách sạn BCONS - Bình Dương.
  
3-8 giờ 00: Tiếp công dân.
 * Thành phần: CN Nguyễn Bình Minh – Phó Chánh VP.
 * Địa điểm: Phòng Tiếp dân – Sở Y tế.
  
4-8 giờ 00: Trực Phòng Y tế – Trung tâm Hành chính tỉnh (Cả ngày).
 * Thành phần: Ban BVCSSK cán bộ tỉnh.
 * Địa điểm: Tháp B – Tầng 2 – TTHC tỉnh.
  
Thứ năm 14/3/2019:
Sáng:
1-8 giờ 30: Họp đề án nhân sự Trung tâm KSBT (CDC).
 * Thành phần: Bs Huỳnh Thanh Hà - PGĐ Sở, TTYTDP, TT.TTGDSK, TT.PCBXH, TT.PC HIV/AIDS, P.TCCB Sở Y tế.
 * Địa điểm: Hội trường A - Sở Y tế.
  
2-7 giờ 30: Thẩm định cấp phép, bổ sung danh mục kỹ thuật các cơ sở KCB.
 * Thành phần: P.QLHN; PYT Phú Giáo, Bến Cát.
 * Địa điểm: Phú Giáo, Bến Cát.
 Xe :
  
  
3-8 giờ 00: Thẩm định các đề xuất của TTYT Thuận An.
 * Thành phần: P.KHTH, NV, QLHN.
 * Địa điểm: TTYT Thuận An.
 Xe :
  
4-9 giờ 30: Họp Hội đồng thẩm định xét công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới giai đoạn 2018-2020.
 * Thành phần: Ds Ngô Tùng Châu - PGĐ Sở.
 * Địa điểm: Phòng họp A - UBND tỉnh.
  
5-8 giờ 00: Tiếp công dân.
 * Thành phần: CN Ngô Trần Đức Hữu - Phó TP.TCCB.
 * Địa điểm: Phòng Tiếp dân – Sở Y tế.
  
6-8 giờ 00: Trực Phòng Y tế – Trung tâm Hành chính tỉnh (Cả ngày).
 * Thành phần : BVĐK tỉnh.
 * Địa điểm: Tháp B – Tầng 2 – TTHC tỉnh.
 
Chiều :
1-14 giờ 00: Thẩm định nhu cầu đầu tư TTBYT từ nguồn NSNN năm 2019 và kết dư BHYT năm 2017.
 * Thành phần: Theo QĐ của SYT.
 * Địa điểm: BV.PHCN tỉnh.
  
  
  
Thứ sáu 15/3/2019
Sáng:
  
1-8 giờ 00: Thẩm định nhu cầu đầu tư TTBYT từ nguồn NSNN năm 2019 và kết dư BHYT năm 2017.
 * Thành phần: Theo QĐ của SYT.
 * Địa điểm: TT.CSSKSS, TT.SKLĐMT, BV.YHCT.
  
2-7 giờ 30: Tập huấn đổi mới nội dung, phương pháp hoạt động công tác nữ công.
 * Thành phần: Theo thư mời của CĐNYT.
 * Địa điểm: Trung tâm tư vấn pháp luật công đoàn.
  
3-7 giờ 30: Thẩm định thực hành tốt nhà thuốc.
 * Thành phần: P.QLD, QLHN, PYT Dầu Tiếng.
 * Địa điểm: huyện Dầu Tiếng.
 Xe : Đ/c Phước.
  
4-7 giờ 30: Thẩm định cơ sở KD thuốc đông y, thuốc từ dược liệu.
 * Thành phần: P.QLHN; PYT TDM.
 * Địa điểm: Thủ Dầu Một.
 Xe : Cá nhân.
  
5-8 giờ 00: Tiếp công dân.
 * Thành phần: Bs Lục Duy Lạc - GĐ Sở, Bs Hùng - Chánh Thanh tra.
 * Địa điểm: Phòng Tiếp dân –  Sở Y tế.
  
6-8 giờ 00: Trực Phòng Y tế – Trung tâm Hành chính tỉnh (Cả ngày).
 * Thành phần: BVĐK tỉnh
 * Địa điểm: Tháp B – Tầng 2 – TTHC tỉnh.
  
Chiều :
1-14 giờ 00: Họp Ban Tổ chức Hội nghị khoa học công nghệ ngành Y tế lần thứ XVIII, năm 2019.
 * Thành phần: Bs Cao Thị Bích Thuận  - PGĐ sở (Chủ trì), các thành viên theo QĐ 177/QĐ-SYT.
 * Địa điểm: Hội trường B - Sở Y tế.
 
 
Thứ bảy 16/3/2019
Sáng:
  
1-7 giờ 30: Thẩm định thực hành tốt phân phối thuốc Cty Dược Hậu Giang - BD.
 * Thành phần: P.QLD, QLHN, PYT TDM
 * Địa điểm: Thủ Dầu Một.
  

 

Nơi nhận:

- Văn phòng UBND tỉnh;

- Ban QLTN - TTHC tỉnh;

- BGĐ Sở, TT.ĐU, CĐN;

- Các Phòng CN Sở;

- Các Đơn vị trực thuộc (Website SYT);

- Lưu VT, VP.

KT.GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

(Đã ký)

Ngô Tùng Châu

 

 Lượt người xem:  Views:   803
Chia sẻ:
Share:
Tin khác
 
 
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Tin liên quan

Audio

Từ khóa

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Ảnh
Video
Lịch làm việc ngày