Lịch làm việc ngày
Thứ 2, Ngày 05/03/2018, 15:00
LỊCH LÀM VIỆC SỞ Y TẾ Tuần lễ từ ngày 05/03/2018 đến ngày 09/03/2018
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
05/03/2018

LỊCH LÀM VIỆC SỞ Y TẾ

Tuần lễ từ ngày 05/03/2018 đến ngày 09/03/2018

(Lịch này thay thư mời họp)

Thứ hai 05/03/2018:

Sáng:

1-8 giờ 30: Giao ban BGĐ, TT.Đ.U, CĐN, Trưởng, Phó các phòng chức năng.
 * Địa điểm: Hội trường A - Sở Y tế.
  
2-10 giờ 00: Họp công tác tổ chức cán bộ.
 * Thành phần: BGĐ Sở, Đảng ủy, CĐNYT, P.TCCB.
 * Địa điểm: Hội trường A – Sở Y tế.

 

3-8 giờ 00: Tiếp công dân.
 * Thành phần: DS Phương – Phó Chánh Thanh tra.
 * Địa điểm: Phòng Tiếp dân - Sở Y tế.

 

4-8 giờ 00: Trực Phòng Y tế - Trung tâm Hành chính tỉnh (Cả ngày).
 * Thành phần: Phạm Ngọc Lành – TTYT TP TDM..
 * Địa điểm: Tháp B – Tầng 2 – TTHC tỉnh. ĐT : 0902.727.238

 

     Chiều:

 

1-14 giờ 00: Họp Đảng ủy Sở Y tế.
 * Thành phần: BTV, BCH Đảng ủy Sở Y tế; Bí thư các chi bộ.
 * Địa điểm: Hội trường B – Sở Y tế.

 

Thứ ba 06/03/2018:

Sáng:

1-8 giờ 00: Dự phiên tòa phúc thẩm tại Tòa án tỉnh Bình Dương.
 * Thành phần: Bs Hùng – TP.TCCB.
 * Địa điểm: Hội trường Tòa án tỉnh Bình Dương.

 

2-8 giờ 00: Xét duyệt Quyết toán thu chi NSNN năm 2017.
 * Thành phần: CN Sương, CN Cường, CN Định – P.TCKT.
 * Địa điểm: TT.TTGDSK.

 

3-8 giờ 00: Thẩm định đầu tư TTBYT từ nguồn NSNN năm 2018.
 * Thành phần: Bs Tùng, Bs Toàn – P.KHTH
 * Địa điểm: TTYT Bến Cát.
 Xe : TT.YTDP.

 

4-8 giờ 00: Thanh tra việc chấp hành các quy định của nhà nước về y tế trường học (Từ ngày 06/3 – 08/03/2018).
 * Thành phần: Thanh tra, TT.YTDP, Sở GD&ĐT, Phòng GD&ĐT.
 * Địa điểm: 06/3 : Dĩ An, 07/3 : Thuận An, 08/3 : Bến Cát.
 Xe : Đ/c Phước.

 

5-8 giờ 00: Tiếp công dân.
 * Thành phần: BS Từ Tấn Thứ – Chánh Văn phòng.
 * Địa điểm: Phòng Tiếp dân - Sở Y tế.

 

6-8 giờ 00: Trực Phòng Y tế - Trung tâm Hành chính tỉnh (Cả ngày).
 * Thành phần: Nguyễn Thị Dung – BVĐK tỉnh.
 

* Địa điểm: Tháp B – Tầng 2 – TTHC tỉnh. ĐT : 0902.727.238

 

     Chiều:

 

1-13 giờ 30: Dự phiên họp của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh.
 * Thành phần: Ds Ngô Tùng Châu – PGĐ Sở dự.
 * Địa điểm: Hội trường A – HĐND tỉnh.

 

 

2-14 giờ 00: Họp Chi bộ Văn phòng Sở Y tế.
 * Thành phần: Đảng viên Chi bộ VPS dự.
 * Địa điểm: Hội trường B – Sở Y tế.

 

 

3-15 giờ 00: Họp BTV CĐN; Họp Ban Tổ chức Giải bóng bàn CCVCLĐ ngành Y tế năm 2018.
 * Thành phần: Theo QĐ số 06/QĐ-CĐYT ngày 28/2/2018.
 * Địa điểm: BV.YHCT tỉnh.

 

Thứ tư 07/03/2018

Sáng:

1-8 giờ 00: Thẩm định đầu tư TTBYT từ nguồn NSNN năm 2018.
 * Thành phần: Bs Tùng, Bs Toàn – P.KHTH
 * Địa điểm: TTYT Dĩ An.
 Xe : TT.YTDP.

 

2-8 giờ 00: Xét duyệt Quyết toán thu chi NSNN năm 2017.
 * Thành phần: CN Sương, CN Cường, CN Định – P.TCKT.
 * Địa điểm: TT. Kiểm nghiệm.

 

3-8 giờ 00: Tiếp công dân.
 * Thành phần: Bs Từ Tấn Thứ – Chánh VP.
 * Địa điểm: Phòng Tiếp dân - Sở Y tế.

     

4-8 giờ 00: Trực Phòng Y tế – Trung tâm Hành chính tỉnh (Cả ngày).
 * Thành phần: Nguyễn Thị Mỹ Yến – Ban BVCSSKCB tỉnh.
 * Địa điểm: Tháp B – Tầng 2 – TTHC tỉnh. ĐT : 0988.956.386

    

     Chiều:

 

1-14 giờ 00: Dự hội nghị tổng kết tình hình đầu tư công năm 2017.
 * Thành phần: Ds Ngô Tùng Châu – PGĐ Sở dự.
 * Địa điểm: Phòng họp A – UBND tỉnh.

Thứ năm 08/03/2018:

Sáng:

 

1-8 giờ 00: Dự lễ khai mạc giải đua xe đạp nữ quốc tế Bình Dương mở rộng lần thứ VIII-2018 cúp Biwase.
 * Thành phần: Bs Huỳnh Thanh Hà – PGĐ Sở dự.
 * Địa điểm: Trung tâm Hội nghị & Triển lãm tỉnh.

 

2-8 giờ 00: Dự tiếp đoàn công tác của Ban kinh tế TW khảo sát kết quả 05 năm triển khai thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW, ngày 22/11/2012 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế giai đoạn 2012 – 2020 tại Bình Dương.
 * Thành phần: Bs Cao Thị Bích Thuận – PGĐ Sở.
 * Địa điểm: Hội trường A – Tỉnh ủy.

 

3-8 giờ 00: Xét duyệt Quyết toán thu chi NSNN năm 2017.
 * Thành phần: CN Sương, CN Cường, CN Định – P.TCKT.
 * Địa điểm: TT. YTDP (02 ngày 8, 9/3).

 

4-7 giờ 30: Dự Đại hội Công đoàn ngành Y tế TP.HCM lần thứ XII, nhiệm kỳ 2018 - 2023.
 * Thành phần: Đ/c Nguyễn Văn Hùng – CT.CĐNYT dự.
 * Địa điểm: BV. Nhi Đồng 2 – TP.HCM.

 

5-7 giờ 30: Khai mạc Giải bóng bàn CCVCLĐ ngành Y tế năm 2018 (Từ ngày 08/03 - 09/03/2018).
 * Thành phần: Lãnh đạo Sở Y tế, BTV CĐNYT, VĐV tham dự.
 * Địa điểm: Câu lạc bộ Bóng bàn NB (Khu dân cư Chánh Nghĩa).

 

6-7 giờ 30: Hội nghị triển khai công tác nữ công năm 2018.
 * Thành phần: Ban nữ công CĐNYT.
 * Địa điểm: Trung tâm tư vấn pháp luật công đoàn.

 

7-7 giờ 30: Tọa đàm ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3.
 * Thành phần: Nữ CBCC Văn phòng sở.
 * Địa điểm: Hội trường B – Sở Y tế.

 

8-8 giờ 00: Tiếp công dân.
 * Thành phần: CN Ngô Trần Đức Hữu - Phó trưởng phòng TCCB.
 * Địa điểm: Phòng Tiếp dân – Sở Y tế.

 

8-8 giờ 00: Trực Phòng Y tế – Trung tâm Hành chính tỉnh (Cả ngày).
 * Thành phần: Trần Thị Huệ – BVĐK tỉnh.
 * Địa điểm: Tháp B – Tầng 2 – TTHC tỉnh. ĐT : 01689.926.602

Chiều:

 

1-13 giờ 30: Dự lễ kỷ niệm 1978 năm Khởi nghĩa Hai Bà Trưng và 108 năm ngày Quốc tế Phụ nữ; thực hiện đề án Phụ nữ khởi nghiệp.
 * Thành phần: Bs Cao Thị Bích Thuận – PGĐ Sở.
 * Địa điểm: Trung tâm Văn hóa điện ảnh tỉnh.

 

Thứ sáu 09/03/2018

Sáng:

 

1-07 giờ 00: Đi công tác tại tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.
 * Thành phần: Ds Ngô Tùng Châu – PGĐ Sở, Bs Thứ - Chánh VP dự.
 * Địa điểm: UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.
 Xe : TTKN.

 

2-8 giờ 00: Hội nghị triển khai Kế hoạch công tác đảm bảo ATTP năm 2018.
 * Thành phần: Bs Huỳnh Thanh Hà – PGĐ Sở, P.NV, Thanh tra sở dự.
 * Địa điểm : Hội trường Chi cục ATVSTP.

 

3-8 giờ 00: Họp Ban Chỉ đạo triển khai kế hoạch, kinh phí dự án cải thiện tình trạng dinh dưỡng trẻ em năm 2018.
 * Thành phần: Bs Cao Thị Bích Thuận – PGĐ Sở, P.NV dự.
 * Địa điểm : TT.CSSKSS

 

4-7 giờ 30: Thẩm định cấp phép cơ sở KBCB, ĐĐKKD cơ sở bán lẻ thuốc đông y, thuốc tư dược liệu.
 * Thành phần: P. QLHN; Phòng Y tế Dĩ An.
 * Địa điểm: Thị xã Dĩ An.
 * Xe: Đ/c Phước

 

5-8 giờ 00: Họp Ban chấp hành Hội Laser Y học Bình Dương.
 * Thành phần: Bs Cao Thị Bích Thuận – PGĐ Sở.
 * Địa điểm : Hội LHKHKT tỉnh BD.

 

6-07 giờ 30: Thẩm định thực hành tốt nhà thuốc.
 * Thành phần: P. QLD, Phòng QLHN, TTKN.
​Địa điểm: tx Tân Uyên
 * Xe : TT.SKLĐMT


 

7-8 giờ 00: Tiếp công dân.
 * Thành phần: Phạm Tiến Phương - Phó Chánh Thanh tra.
 * Địa điểm: Phòng Tiếp dân – Sở Y tế.

 

8-8 giờ 00: Trực Phòng Y tế – Trung tâm Hành chính tỉnh (Cả ngày).
 * Thành phần: Nguyễn Cảnh Toàn – BVĐK tỉnh.
 * Địa điểm: Tháp B – Tầng 2 – TTHC tỉnh. ĐT : 01689.926.602

 

Chiều:

 

1-13 giờ 30: Khai giảng Lớp CME – Những điều cơ bản trong quản lý chất lượng bệnh viện.
 * Thành phần: Bs Cao Thị Bích Thuận – PGĐ Sở.
 * Địa điểm: BV. Phụ sản Nhi Bình Dương.

 

* Các đoàn công tác tập trung tại Sở Y tế cũ để đi công tác (211 Yersin, P.Phú Cường, TP.Thủ Dầu Một).

 

 

Nơi nhận:

- Văn phòng UBND tỉnh;

- Ban QLTN - TTHC tỉnh;

- BGĐ Sở, TT.ĐU, CĐN;

- Các Phòng CN Sở;

- Các Đơn vị trực thuộc (Website SYT);

- Lưu VT, VP.

KT.GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

(Đã ký)

Ngô Tùng Châu

 

Lượt người xem:  Views:   1158
Chia sẻ:
Share:
Tin khác
 
 
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Tin liên quan

Audio

Từ khóa

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Ảnh
Video
Lịch làm việc ngày