Lịch làm việc ngày
Thứ 3, Ngày 30/10/2018, 17:00
BỔ SUNG LỊCH LÀM VIỆC SỞ Y TẾ Tuần lễ từ ngày 29/10/2018 đến ngày 02/11/2018
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
30/10/2018

BỔ SUNG LỊCH LÀM VIỆC SỞ Y TẾ

Tuần lễ từ ngày 29/10/2018 đến ngày 02/11/2018

Tải về Bo sung - Lich So Y te Tu ngay 29-10 den 03-11-2018.pdfThứ năm 01/11/2018:

Sáng:
  
1-8 giờ 00: Họp Ban bảo đảm cho diễn tập khu vực phòng tỉnh năm 2018.
 * Thành phần: Ds Ngô Tùng Châu - PGĐ Sở dự.
 * Địa điểm: Phòng họp A - UBND tỉnh.
Chiều:
1-14 giờ 00: Họp thông qua nội dung kịch bản các cuộc họp vận hành cơ chế và thực binh diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh năm 2018.
 * Thành phần: Bs Lục Duy Lạc - GĐ Sở dự.
 * Địa điểm: Phòng họp A - UBND tỉnh.
  
Thứ sáu 02/11/2018:
Chiều:
1-14 giờ 00 : Dự họp Ban Chỉ huy thống nhất triển khai nhiệm vụ tổ chức bảo vệ mục tiêu trọng yếu trong khu vực phòng thủ tỉnh năm 2018.
 * Thành phần: Bs Lục Duy Lạc - GĐ Sở dự.
 * Địa điểm: Phòng họp A - UBND tỉnh.

​ 

Nơi nhận:

- Văn phòng UBND tỉnh;

- BGĐ Sở, TT.ĐU, CĐN;

- Các Phòng CN Sở;

- Các Đơn vị trực thuộc (Website SYT);

- Lưu VT, VP.

TL.GIÁM ĐỐC

KT.CHÁNH VĂN PHÒNG

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG

(Đã ký)

​Nguyễn Bình Minh

 

Lượt người xem:  Views:   273
Chia sẻ:
Share:
Tin khác
 
 
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Tin liên quan

Audio

Từ khóa

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Ảnh
Video
Lịch làm việc ngày