Lịch làm việc ngày
Thứ 6, Ngày 05/06/2020, 17:00
LỊCH LÀM VIỆC SỞ Y TẾ Tuần lễ từ ngày 08/06/2020 đến ngày 12/06/2020
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
05/06/2020
(Lịch này thay thư mời họp)

LỊCH LÀM VIỆC SỞ Y TẾ

Tuần lễ từ ngày 08/06/2020 đến ngày 12/06/2020

(Lịch này thay thư mời họp)

Tải về Lich So Y te 08.06 den 12.06.2020.signed.pdf


Thứ hai 08/06/2020:
Sáng:​
1-8 giờ 00: Dự Phiên họp UBND tỉnh thông qua một số nội dung (theo lịch UBND tỉnh).
 * Thành phần: Bs Lục Duy Lạc - GĐ Sở.
 * Địa điểm: Phòng họp A - UBND tỉnh.
  
2-8 giờ 00: Tham dự lớp bồi dưỡng QLNN chuyên viên chính (08-12/06).
 * Thành phần: Bs Thuận - PGĐ Sở, Ds Phương - Phó Chánh TT.
 * Địa điểm: Trường Chính trị tỉnh.
  
3-Trực, giám sát công tác phòng chống dịch Covid-19 (cả ngày).
 * Thành phần: Lãnh đạo, các phòng ban, bộ phận liên quan.
 * Địa điểm: Sở Y tế, CDC.
  
4-8 giờ 00: Tiếp công dân.
 * Thành phần: CN Lê Thanh Hải  - Thanh tra viên.
 * Địa điểm: Phòng Tiếp dân –  TTHC.
  
5-8 giờ 00: Trực Phòng Y tế – Trung tâm Hành chính tỉnh (Cả ngày).
 * Thành phần: Phạm Ngọc Lành - TTYT Tp.Thủ Dầu Một.
 * Địa điểm: Tháp B – Tầng 2 – TTHC tỉnh.
Chiều:
1-14 giờ 00: Họp Đảng ủy Sở Y tế định kỳ tháng 6/2020.
 * Thành phần: BCH Đảng bộ Sở Y tế, Bí thư các chi bộ trực thuộc.
 * Địa điểm: Hội trường B - Sở Y tế.
  
Thứ ba 09/06/2020:
Sáng:
  
1-8 giờ 30: Làm việc về công tác cán bộ với Trung tâm Kiểm soát bệnh tật và Trung tâm Phòng chống HIV/AIDS
 * Thành phần: Bs Huỳnh Thanh Hà - PGĐ Sở; Bs Hùng - CVP; BGĐ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật và Trung tâm Phòng chống HIV/AIDS
 * Địa điểm: Trung tâm Kiểm soát bệnh tật.
  
2-7 giờ 30: Tham gia đoàn thẩm định xã đề nghị công nhận đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao năm 2019.
 * Thành phần: Bs Tài - PTP.NVY.
 * Địa điểm: Dầu Tiếng & Tân Uyên.
  
3-8 giờ 00: Dự họp phổ biến các chính sách, cơ chế quản lý hoạt động khoa học công nghệ do Sở KH&CN tổ chức.
 * Thành phần: Ths Hiền - PTP.NVY.
 * Địa điểm: Trung tâm Sáng kiến cộng đồng tỉnh.
  
4-8 giờ 00: Tham gia Đoàn kiểm tra hiện trạng nhà, đất của các đơn vị trực thuộc Sở Y tế theo đề nghị của Ban Chỉ đạo sắp xếp lại, xử lý đối với nhà đất (BCĐ 167 của tỉnh).
 * Thành phần: Ths Minh (VP), CN Cường (KHTC).
 * Địa điểm: Các Trung tâm Y tế tuyến tỉnh.
  
5-8 giờ 00: Thanh tra các công ty sản xuất, kinh doanh, phân phối dược phẩm, mỹ phẩm, thực phẩm chức năng trên địa bàn tỉnh năm 2020 (ngày 09 - 11/06).
 * Thành phần: Thanh tra, NVD, TTKN, QLTT.
 * Địa điểm: TP.TDM, TX. Tân Uyên.
 Xe: Cá nhân.
  
6-Trực, giám sát công tác phòng chống dịch Covid-19 (cả ngày).
 * Thành phần: Lãnh đạo, các phòng ban, bộ phận liên quan.
 * Địa điểm: Sở Y tế, CDC.
  
7-8 giờ 00: Tiếp công dân.
 * Thành phần: Ths Nguyễn Bình Minh - Phó Chánh VP.
 * Địa điểm: Phòng Tiếp dân – TTHC.
  
8-8 giờ 00: Trực Phòng Y tế – Trung tâm Hành chính tỉnh (Cả ngày).
 * Thành phần: Võ Hoàng Ẩn - BVĐK tỉnh.
 * Địa điểm: Tháp B – Tầng 2 – TTHC tỉnh.
Chiều:
1-14 giờ 00: Dự Hội nghị tổng kết công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2019, triển khai nhiệm vụ năm 2020.
 * Thành phần: Bs Huỳnh Thanh Hà - PGĐ Sở.
 * Địa điểm: Phòng họp A - UBND tỉnh.
  
2-14 giờ 00: Họp triển khai kế hoạch tổ chức Giải xe đạp Truyền hình Bình Dương mở rộng năm 2020.
 * Thành phần: Ths Hiền - PTP.NVY.
 * Địa điểm: Đài PTTH tỉnh.
  
Thứ tư 10/06/2020.
Sáng:
1-7 giờ 30: Dự Đại hội Đảng bộ Bệnh viện YHCT lần thứ II, NK 2020-2025
 * Thành phần: Bs Lục Duy Lạc - BT, Đảng ủy Sở, GĐ Sở.
 * Địa điểm: Hội trường BV.YHCT tỉnh..
  
2-9 giờ 00: Họp xem xét kê khai lại giá công ty TNHH United International.
 * Thành phần: Bs Huỳnh Thanh Hà - PGĐ Sở, P.NVD, KHTC và GM.
 * Địa điểm: Hội trường A - Sở Y tế.
  
3-7 giờ 30: Thẩm định thực hành tốt nhà thuốc.
 * Thành phần: Phòng NVD, PYT Bến Cát.
 * Địa điểm: Bến Cát.
 Xe:TTKN
  
4-Trực, giám sát công tác phòng chống dịch Covid-19 (cả ngày).
 * Thành phần: Lãnh đạo, các phòng ban, bộ phận liên quan.
 * Địa điểm: Sở Y tế, CDC.
  
5-8 giờ 00: Tiếp công dân.
 * Thành phần: Ths Nguyễn Bình Minh - Phó Chánh VP.
 * Địa điểm: Phòng Tiếp dân – TTHC.
  
6-8 giờ 00: Trực Phòng Y tế – Trung tâm Hành chính tỉnh (Cả ngày).
 * Thành phần: Thượng Thị Ngọc Thảo - Ban BVSKCB tỉnh.
 * Địa điểm: Tháp B – Tầng 2 – TTHC tỉnh.
  
Thứ năm 11/06/2020
  
1-8 giờ 00: Tiếp và làm việc với Đoàn kiểm tra công tác Giám định Pháp Y.
 * Thành phần: Bs Huỳnh Thanh Hà - PGĐ Sở, Bs Tài - PTP.NVY, các đơn vị liên quan theo CV 1215/SYT-NVY ngày 3/6/2020.
 * Địa điểm: Hội trường B - Sở Y tế.
  
2-7 giờ 30: Thẩm định thực hành tốt nhà thuốc.
 * Thành phần: Phòng NVD, PYT Thuận An.
 * Địa điểm: Thuận An.
 Xe:
  
3-Trực, giám sát công tác phòng chống dịch Covid-19 (cả ngày).
 * Thành phần: Lãnh đạo, các phòng ban, bộ phận liên quan.
 * Địa điểm: Sở Y tế, CDC.
  
4-8 giờ 00: Tiếp công dân.
 * Thành phần: CN Ngô Trần Đức Hữu – Phó Chánh VP.
 * Địa điểm: Phòng Tiếp dân – TTHC.
  
5-8 giờ 00: Trực Phòng Y tế – Trung tâm Hành chính tỉnh (Cả ngày).
 * Thành phần: Lê Thị Yến Nhi - BVĐK tỉnh.
 * Địa điểm: Tháp B – Tầng 2 – TTHC tỉnh.
  
Thứ sáu 12/06/2020
Sáng:
1-8 giờ 30: Họp giải quyết các khó khăn của Ban BVCSSKCB tỉnh.
 * Thành phần: BGĐ Sở (Bs Lạc, Bs Thuận), P.NVY, NVD, VP; Ban BVSKCB tỉnh, Sở Tài chính, BHXH tỉnh, BVĐK tỉnh (thư mời riêng).
 * Địa điểm: Hội trường A - Sở Y tế.
  
2-7 giờ 30: Thẩm định bổ sung DMKT các cơ sở khám chữa bệnh.
 * Thành phần: Đại diện Lãnh đạo Sở, P.NVY, BVĐK tỉnh, TT.CSSKSS, BV.YHCT.
 * Địa điểm: Phòng khám Đa khoa PF5 (Dĩ An).                                       
 Xe:TTKN
  
3-Trực, giám sát công tác phòng chống dịch Covid-19 (cả ngày).
 * Thành phần: Lãnh đạo, các phòng ban, bộ phận liên quan.
 * Địa điểm: Sở Y tế, CDC.
  
4-8 giờ 00: Tiếp công dân.
 * Thành phần: CN Lê Thanh Hải  - Thanh tra viên.
 * Địa điểm: Phòng Tiếp dân –  TTHC.
                                                
5-8 giờ 00: Trực Phòng Y tế – Trung tâm Hành chính tỉnh (Cả ngày).
 * Thành phần: Trần Nữ Tường Vi - BVĐK tỉnh.
 * Địa điểm: Tháp B – Tầng 2 – TTHC tỉnh.

Nơi nhận:

- Văn phòng UBND tỉnh;

- Ban QLTN - TTHC tỉnh;

- BGĐ Sở, TT.ĐU, CĐN;

- Các Phòng CN Sở;

- Các Đơn vị trực thuộc (Website SYT);

- Lưu VT, VP (M).

KT.GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

(Đã ký)

Huỳnh Thanh Hà

 

Lượt người xem:  Views:   1044
Chia sẻ:
Share:
Tin khác
 
 
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Tin liên quan

Audio

Từ khóa

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Ảnh
Video
Lịch làm việc ngày